Page 1

Τμήμα Φωτογραφίας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού 12/2015 - 01/2016

Εκπαιδευόμενοι: Κούλα Αποστολίδου, Κώστας Βρεττός, Γιάννης Γιαννόπουλος, Ελένη Κεμαλάκη, Παναγιώτα Μάντη, Καλλιρόη Μπάκουλη, Δήμητρα Παπαδάμη, Μαρία Παπαχαραλάμπους, Μαρία Πόθου, Κωνσταντίνος Πουλόπουλος, Άννα Συμεωνίδου, Αναστασία Συμεωνίδου, Δήμητρα Τσιγκοπούλου, Μανώλης Φρατζεσκάκης. Εκπαιδευτής: Παύλος Σατόγλου.


Τίτλος: Τμήμα Φωτογραφίας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Αγίων Αναργύρων - Καματερού 12/2015 - 01/2016

Φωτογραφίες: Κούλα Αποστολίδου (σελίδες 10-11) Γιάννης Γιαννόπουλος (σελίδες 14-15) Δήμητρα Παπαδάμη (σελίδα 19) Μαρία Πόθου (σελίδες 22-23) Κωνσταντίνος Πουλόπουλος (σελίδες 7 και 26-27) Παύλος Σατόγλου (εξώφυλλο και σελίδα 7) Δήμητρα Τσιγκοπούλου (σελίδες 30-31)

Επιμέλεια ύλης, σελιδοποίηση και ηλεκτρονική επεξεργασία: Παύλος Δ. Σατόγλου

Αθήνα, Φεβρουάριος 2016


4


ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΤΟΓΛΟΥ εισαγωγή

5


Σχετικά με τα Κ.Δ.Β.Μ. Όπως αναγράφεται στην ιστοσελίδα http://www.kdvm.gr/about: Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) είναι η βασική δομή εκπαίδευσης ενηλίκων που από το 2010 λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο (επίπεδο Δήμου). (...) Τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες, άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. (...) Τα Κ.Δ.Β.Μ., ως μονάδες εκπαίδευσης ενηλίκων και υποσύστημα της δια βίου μάθησης, στοχεύουν -ως προς τους εκπαιδευομένους τους- στα εξής: • Δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση • Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών • Σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση • Ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης • Συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες • Αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού • Ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη • Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού • Ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων

Σχετικά με τα μαθήματα Φωτογραφίας στα Κ.Δ.Β.Μ. Στον ιστότοπο των Κ.Δ.Β.Μ (www.kdvm.gr) υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα Φωτογραφίας, συγκεκριμένα ότι είναι ενταγμένα στην κατηγορία Πολιτισμός και Τέχνη και ότι έχουν διάρκεια 25 ώρες.

Σχετικά με τα μαθήματα Φωτογραφίας στο ΚΔΒΜ Αγ.Αναργύρων-Καματερού Το ΚΔΒΜ Αγ. Αναργύρων - Καματερού (e-mail: kdbm.ag.anarg@gmail.com, τηλ.: 2102692621) λειτουργεί με υπεύθυνες επικοινωνίας τις Άναστασία Γεωργαντά και Χαρά Στρίγκα. Για την περίοδο Δεκεμβρίου 2015 - Ιανουαρίου 2016, τα μαθήματα του προγράμματος Φωτογραφίας γίνονταν σε χώρους του ΚΕΚ Αγίων Αναργύρων, κάθε απόγευμα Τρίτης και Παρασκευής κατανεμημένα σε 11 συναντήσεις, με εκπαιδευτή τον Παύλο Σατόγλου (www.pavlos.satoglou.gr).

6


Τμήμα Φωτογραφίας ΚΔΒΜ Αγ.Αναργύρων-Καματερού (12/2015-1/2016) Στο τμήμα Φωτογραφίας είχαν εγγραφεί 20 εκπαιδευόμενοι, από τους οποίους παρουσιάστηκαν οι 16 και ολοκλήρωσαν τα μαθήματα οι 14. Ακόμα, υπήρχε και ένας εκπαιδευόμενος που παρακολουθούσε τα μαθήματα ανεπισήμως

© ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΤΟΓΛΟΥ

Εκπαιδευόμενοι: Κούλα Αποστολίδου, Κώστας Βρεττός, Γιάννης Γιαννόπουλος, Ελένη Κεμαλάκη, Παναγιώτα Μάντη, Καλλιρόη Μπάκουλη, Δήμητρα Παπαδάμη, Μαρία Παπαχαραλάμπους, Μαρία Πόθου, Κωνσταντίνος Πουλόπουλος, Άννα Συμεωνίδου, Αναστασία Συμεωνίδου, Δήμητρα Τσιγκοπούλου, Μανώλης Φρατζεσκάκης.

Ως στόχος των μαθημάτων ορίστηκε η δημιουργία θεματικής ενότητας φωτογραφιών (5-15 εικόνων) από τον καθένα εκπαιδευόμενο, με την αξιοποίηση της προσφερθείσας γνώσης, η οποία περιελάμβανε: •

Θεωρητικά μαθήματα για την τεχνική λήψης φωτογραφίας, για τη σύνθεση εικόνων και για την ερμηνεία τους.

Προβολή και σχολιασμό έργων γνωστών φωτογράφων.

Πρακτική εξάσκηση με εξωτερικές και εσωτερικές λήψεις και χρήση διαφορετικών φωτισμών.

Σχολιασμό των φωτογραφιών των εκπαιδευομένων και βελτίωσή τους μέσω προγράμματος επεξεργασίας εικόνας.

© ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΤΟΓΛΟΥ

© ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται οι δημιουργηθείσες ενότητες φωτογραφιών, με την ενδεικτική παράθεση δύο φωτογραφιών από κάθε ενότητα.

7


8


ΚΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ γενάρης

9


© ΚΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

10


© ΚΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

11


12


ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ αλκυονίδες στο πάρκο

13


© ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

14


© ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

15


16


ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΑΜΗ κολάζ

17


18


© ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΑΜΗ

19


20


ΜΑΡΙΑ ΠΟΘΟΥ ζωοντάζ

21


© ΜΑΡΙΑ ΠΟΘΟΥ

22


© ΜΑΡΙΑ ΠΟΘΟΥ

23


24


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ what the water gave me!

25


© ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

26


© ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

27


28


ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ παίζοντας με τα σύννεφα

29


© ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

30


© ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

31


Τμήμα Φωτογραφίας Κ.Δ.Β.Μ. Αγίων Αναργύρων - Καματερού (12/2015 - 01/2016)  

e-λεύκωμα με έργα που δημιουργήθηκαν στα μαθήματα φωτογραφίας 25 ωρών (από τον Δεκέμβριο 2015 ως και τον Ιανουάριο 2016), του Κέντρου Διά Βί...

Τμήμα Φωτογραφίας Κ.Δ.Β.Μ. Αγίων Αναργύρων - Καματερού (12/2015 - 01/2016)  

e-λεύκωμα με έργα που δημιουργήθηκαν στα μαθήματα φωτογραφίας 25 ωρών (από τον Δεκέμβριο 2015 ως και τον Ιανουάριο 2016), του Κέντρου Διά Βί...

Advertisement