Τμήμα Φωτογραφίας Κ.Δ.Β.Μ. Αγίας Βαρβάρας (02/2015 - 03/2015)

Page 1

Τμήμα Φωτογραφίας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Αγίας Βαρβάρας 02/2015 - 03/2015

Εκπαιδευόμενοι: Χρήστος Αλεβίζος, Εβελίνα Αλεξανδρή, Βασίλης Αλεξανδρής, Σία Αμπατζή, Οδυσσέας Αποστόλου, Ελένη Γιαλούρη, Βίκυ Μάντικα, Ασπασία Μπρέσκα, Ζένια Ορφανίδου, Πόπη Παπαναστασάτου, Γιάννης Παρασκευάς, Ειρήνη Σωμαρίπα, Νάζη Τσιλιγκερίδου, Ανέστης Φραγκουλατζής, Βαγγέλης Ψουρούκης. Εκπαιδευτής: Παύλος Σατόγλου.Τίτλος: Τμήμα Φωτογραφίας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Αγίας Βαρβάρας 02/2015 - 03/2015 Φωτογραφίες: Εβελίνα Αλεξανδρή (σελίδες 10-11) Βασίλης Αλεξανδρής (σελίδες 14-15) Σία Αμπατζή (σελίδες 18-19) Οδυσσέας Αποστόλου (σελίδα 7) Ελένη Γιαλούρη (σελίδες 22-23) Βίκυ Μάντικα (σελίδες 26-27) Πόπη Παπαναστασάτου (σελίδες 30-31) Γιάννης Παρασκευάς (σελίδες 34-35) Παύλος Σατόγλου (εξώφυλλο) Ειρήνη Σωμαρίπα (σελίδες 38-39) Νάζη Τσιλιγκερίδου (σελίδες 42-43) Ανέστης Φραγκουλατζής (σελίδα 7, 46 και 47) Βαγγέλης Ψουρούκης (σελίδες 50-51) Επιμέλεια ύλης, σελιδοποίηση και ηλεκτρονική επεξεργασία: Παύλος Δ. Σατόγλου Αθήνα, Απρίλιος 2015


4


ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΤΟΓΛΟΥ εισαγωγή

5


Σχετικά με τα Κ.Δ.Β.Μ. Όπως αναγράφεται στην ιστοσελίδα http://www.kdvm.gr/about: Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) είναι η βασική δομή εκπαίδευσης ενηλίκων που από το 2010 λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο (επίπεδο Δήμου). (...) Τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες, άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. (...) Τα Κ.Δ.Β.Μ., ως μονάδες εκπαίδευσης ενηλίκων και υποσύστημα της δια βίου μάθησης, στοχεύουν -ως προς τους εκπαιδευομένους τους- στα εξής: • Δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση • Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών • Σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση • Ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης • Συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες • Αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού • Ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη • Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού • Ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων

Σχετικά με τα μαθήματα Φωτογραφίας στα Κ.Δ.Β.Μ. Στον ιστότοπο των Κ.Δ.Β.Μ (www.kdvm.gr) υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα Φωτογραφίας, συγκεκριμένα ότι είναι ενταγμένα στην κατηγορία Πολιτισμός και Τέχνη και ότι έχουν διάρκεια 25 ώρες.

Σχετικά με τα μαθήματα Φωτογραφίας στο Κ.Δ.Β.Μ. Αγίας Βαρβάρας Το Κ.Δ.Β.Μ. Αγ. Βαρβάρας (e-mail: kdvm.ag.barbara@gmail.com, τηλ.: 2132019378) λειτουργεί με υπεύθυνες τις: Άννα Καραγιάννη (Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας) και Αθηνά Αργύρη (Υπεύθυνη Οργάνωσης). Για την περίοδο Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2015, τα μαθήματα του προγράμματος Φωτογραφίας γίνονταν σε χώρους του 2ου Γυμνάσιου Αγίας Βαρβάρας, κάθε απόγευμα Δευτέρας και Τρίτης, κατανεμημένα σε 12 συναντήσεις, με εκπαιδευτή τον Παύλο Σατόγλου (www.pavlos.satoglou.gr).

6


Τμήμα Φωτογραφίας Κ.Δ.Β.Μ. Αγίας Βαρβάρας (2/2015 - 3/2015) Στο τμήμα Φωτογραφίας είχαν εγγραφεί 20 εκπαιδευόμενοι, από τους οποίους παρουσιάστηκαν οι 16 και ολοκλήρωσαν τα μαθήματα οι 14. Ακόμα, υπήρχε και ένας εκπαιδευόμενος που παρακολουθούσε τα μαθήματα ανεπισήμως: Χρήστος Αλεβίζος, Εβελίνα Αλεξανδρή, Βασίλης Αλεξανδρής, Σία Αμπατζή, Οδυσσέας Αποστόλου, Ελένη Γιαλούρη, Βίκυ Μάντικα, Ασπασία Μπρέσκα, Ζένια Ορφανίδου, Πόπη Παπαναστασάτου, Γιάννης Παρασκευάς, Ειρήνη Σωμαρίπα, Νάζη Τσιλιγκερίδου, Ανέστης Φραγκουλατζής, Βαγγέλης Ψουρούκης.

© ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

© ΑΝΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΤΖΗΣ

Ως στόχος των μαθημάτων ορίστηκε η δημιουργία θεματικής ενότητας φωτογραφιών (5-15 εικόνων) από τον καθένα εκπαιδευόμενο, με την αξιοποίηση της προσφερθείσας γνώσης, η οποία περιελάμβανε: •

Θεωρητικά μαθήματα για την τεχνική λήψης φωτογραφίας, για τη σύνθεση εικόνων και για την ερμηνεία τους.

Προβολή και σχολιασμό έργων γνωστών φωτογράφων.

Πρακτική εξάσκηση με εξωτερικές και εσωτερικές λήψεις και χρήση διαφορετικών φωτισμών.

Ομαδική εργασία σχετικά με την ιστορία της φωτογραφίας.

Σχολιασμό των φωτογραφιών των εκπαιδευομένων και βελτίωσή τους μέσω προγράμματος επεξεργασίας εικόνας.

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται οι δημιουργηθείσες ενότητες φωτογραφιών, με την ενδεικτική παράθεση δύο φωτογραφιών από κάθε ενότητα.

7


8


ΕΒΕΛΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ δέντρα

9


© ΕΒΕΛΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

10


© ΕΒΕΛΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

11


12


ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ υδάτινες διαδρομές

13


© ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

14


© ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

15


16


ΣΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ μετρό

17


© ΣΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ

18


© ΣΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ

19


20


ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ still life

21


© ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

22


© ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

23


24


ΒΙΚΥ ΜΑΝΤΙΚΑ τοπία

25


© ΒΙΚΥ ΜΑΝΤΙΚΑ

26


© ΒΙΚΥ ΜΑΝΤΙΚΑ

27


28


ΠΟΠΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ παραδοσιακά κτήρια

29


© ΠΟΠΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ

30


© ΠΟΠΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ

31


32


ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ παραλίες

33


© ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

34


© ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

35


36


ΕΙΡΗΝΗ ΣΩΜΑΡΙΠΑ χρώματα και σχήματα

37


© ΕΙΡΗΝΗ ΣΩΜΑΡΙΠΑ

38


© ΕΙΡΗΝΗ ΣΩΜΑΡΙΠΑ

39


40


ΝΑΖΗ ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΟΥ πορτραίτα

41


© ΝΑΖΗ ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΟΥ

42


© ΝΑΖΗ ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΟΥ

43


44


ΑΝΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΤΖΗΣ μοναξιά

45


© ΑΝΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΤΖΗΣ

46


© ΑΝΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΤΖΗΣ

47


48


ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΨΟΥΡΟΥΚΗΣ αρχαία

49


© ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΨΟΥΡΟΥΚΗΣ

50


© ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΨΟΥΡΟΥΚΗΣ

51

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.