Sustainable sleeping

Page 1

Norskprodusert sovekomfort som varer


Trollstigen og Trolltindene

Rannveig Aamodt

Terje Aamodt


Pionerer som leder vei Midt mellom noen av klodens mest taggete og ruglete fjelltopper startet drømmen om å bidra til noe stort. Vi vil bidra til at verden sover bedre og satser på forskningsbasert produktutvikling for å gi deg sovekomfort i verdensklasse. Nå strekker vi oss enda lenger. Gjennom det største miljøprosjektet i norsk møbelhistorie har vi utviklet ny kunnskap som vil halvere sengens miljøavtrykk. Men for oss betyr bærekraft og søvn så mye mer enn en miljøvennlig seng. Det handler om hvordan vi kan bidra positivt og sette fokus på at våre valg i hverdagen faktisk betyr noe. Fordi vi bryr oss. Om deg. Om søvnen din. Om jorda vår.


SØVN + BÆREKRAFT=

Sustainable sleeping Vi vil inspirere deg til å ta gode valg i hverdagen og være en positiv påvirker i en verden som virkelig trenger det. Med «Sustainable sleeping» kombinerer vi vår kunnskap om søvn og bærekraft for å sette fokus på både søvnens betydning og hvordan vi sammen kan bidra til et bærekraftig samfunn.

SØVN Siden 1969 har vi vært lidenskapelig opptatt av søvn og hva kroppen trenger for å sove godt. I vår toppmoderne fabrikk på Åndalsnes satser vi på forskningsbasert kunnskap for å lage de beste sengene for god søvn og restitusjon.

4

BÆREKRAFT For å ta de rette valgene for fremtiden har vi gjennomført et treårig forskningsprosjekt for å halvere sengens miljøavtrykk. Vi jobber nå for å implementere den nye kunnskapen i hele vår produksjon.


Rannveig Aamodt

Claudia Ziegler

5


Sovekomfort som varer Å utvikle produkter med lang levetid er en av de viktigste bærekraftsprinsippene. Det bidrar til å redusere miljøavtrykket og gir kvalitet og komfort som varer. For å gi samme gode sovekomfort over lang tid viser våre tester at det er materialenes evne til å gi god trykkavlastning, fukttransport og ventilasjon som er de viktigste materialegenskapene. I tillegg må materialene tåle kontinuerlige varmeforandringer for at sengen skal gi samme gode komfort i mange år.

Dette mener våre kunder I Wonderlands store kundeundersøkelse fra 2022/2023* med over 3000 deltakere, ser vi at våre kunder setter lang levetid og vaskbart tekstil som de viktigste egenskapene når det gjelder bærekraft og seng.

Trykkavlastning Ventilasjon Fukttransport Varmeforandringer

De viktigste egenskapene for en mer miljøvennlig seng: Lang levetid

Vaskbart tekstil

89% 79%

*Undersøkelsen ble gjennomført sammen med Respons Analyse i Norge, Sverige og Danmark.

6


Tilpasning og vedlikehold For at sengen skal ha lang levetid med sovekomfort og kvalitet som varer, har Wonderland mange funksjoner som gjør at du kan tilpasse og vedlikeholde sengen din.

JUSTERBAR HOFTESONE

Med Wonderlands justerbare hoftesone kan du tilpasse sengens fasthet til din kropp. Det gjør det enklere å velge seng og du kan tilpasse fastheten når dine behov endres.

VASKBART TEKSTIL

Alle tekstiler på en Wonderland-seng er avtagbare og vaskbare på 60°C*. Det gir en seng som alltid er ren og behagelig å sove i og sikrer at sengen får en lang levetid. * Gjelder ikke ulltekstil

UTSKIFTBARE DELER

Wonderlands senger har mange deler som kan byttes ut. Det gjør at du både kan endre komfort, utseende og forlenge sengens totale levetid. Bra for deg. Bra for miljøet.

7


Kortreist produksjon Wonderland har i mange år satset på langsiktige samarbeidspartnere fra Norge og Nord-Europa. På Åndalsnes har vi et unikt nettverk av lokale leverandører. Korte avstander gir et effektivt samarbeid der vi styrker og utvikler hverandre.

97% av våre leverandører

Med langsiktige kvalitetsleverandører kan vi styrke åpenheten og sikre høy kvalitet og kompetanse i vår produksjon og produktutvikling. Hele 97% av Wonderlands leverandører har i dag produksjonen sin i Nord-Europa.

har produksjonen sin i

NORD-EUROPA

4

5

1 3

2

Åndalsnes, Romsdalen. 1: Wonderland, 2: Polyuretanskum, 3: Plastbeslag, 4: Trerammer, 5: Laminering/quilting.

8


FNs bærekraftsmål Vi setter vårt hovedfokus på tre av FNs bærekraftsmål. Med kunnskap om søvn, sirkulær design og hvordan vi kan redusere vårt miljøavtrykk, skal vi sammen med våre kortreiste leverandører lage senger som er bra for både deg og miljøet. SETTE FOKUS PÅ SØVN OG HELSE UTRYDDE FATTIGDOM

UTRYDDE SULT

GOD HELSE OG LIVSKVALITET

GOD HELSE OG LIVSKVALITET

GOD UTDANNING

LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE UTRYDDE FATTIGDOM

REN ENERGI TIL ALLE INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR

ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST MINDRE ULIKHET

INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN

REN ENERGI TIL ALLE STOPPE KLIMAENDRINGENE

LIVET I HAVET

LIVET PÅ LAND

LIVET PÅ LAND

FRED, RETTFERDIGHET OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER

SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE STOPPE KLIMAENDRINGENE

GOD UTDANNING

LIKESTILLING

RENT VANN OG GODE

SULT

LIVSKVALITET

UTDANNING

MINDRE ULIKHET

BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN

ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

SANITÆRFORHOLD MELLOM KJØNNENEfundamentet Kunnskap om søvn danner for hele vår produktutvikling. Ved å fokusere på hva kroppen trenger RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD for å sove godt, kan vi velge materialer og egenskaper som gir de beste forutsetningene for god søvn og restitusjon. UTRYDDE GOD HELSE OG GOD LIKESTILLING

MELLOM KJØNNENE

RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD

BIDRA TIL ET BÆREKRAFTIG SAMFUNN ANSVARLIG

FORBRUK OG Wonderland har lokale eiere og flere lokale leverandører. PRODUKSJON Sammen satser viINDUSTRI, for fremtiden der vi skal styrke norsk MINDRE ANSTENDIG ARBEID BÆREKRAFTIGE BYER OG INNOVASJON OG ULIKHET OG ØKONOMISKog utvikle industri bærekraftige og sirkulære løsninger. LOKALSAMFUNN INFRASTRUKTUR VEKST Vi samarbeider med langsiktige kvalitetsleverandører FRED, RETTFERDIGHET SAMARBEID OG VELFUNGERENDE FOR Å NÅ MÅLENE som har produksjonen sin i Norge eller Nord-Europa. INSTITUSJONER

REDUSERE MILJØAVTRYKKET LIVET I

LIVET PÅ

FRED, RETTFERDIGHET

ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

SAMARBEID

OG VELFUNGERENDE ViHAVET har gjennomførtLAND det største miljøprosjektet i norsk FOR Å NÅ MÅLENE INSTITUSJONER møbelhistorie med hovedmålet om å halvere sengens miljøavtrykk. Vi jobber nå får å implementere den nye kunnskapen i hele vår produksjon.

9


Å halvere miljøavtrykket til en seng I 2020 startet Wonderland det største miljøprosjektet innen norsk møbelhistorie. Sammen med leverandører og forskere har vi nå nådd målet for forskningsprosjektet. Nemlig å halvere sengens miljøavtrykk. Etter tre år med intens jobbing er vi veldig stolte over å ha nådd målet for forskningsprosjektet. Nå jobber vi for å implementere den nye kunnskapen i hele vår produksjon. Målet er nådd ved å analysere sengens komponenter og vurdere material og produksjonsprosesser. Alt skal optimaliseres for lang levetid og en sirkulær verdikjede. Med innsikten fra vårt omfattende forskningsprosjekt har vi kommet et langt steg i riktig retning. Kunnskapen har vi samlet i en sirkulær innovasjonsmodell som skal hjelpe oss til å holde riktig fokus. Kunnskapsbasert Vi har jobbet med Norges fremste forskere innen miljø, industridesign og søvn. For å gjøre de riktige valgene er det avgjørende å ha nok fakta og riktig kunnskap. Dette har prosjektet vært med på å gi oss.

10

Det er derfor vi nå har nådd målet vi satte oss før start, og kan si at vi har halvert miljøavtrykket på en seng. Veien videre Forskningsprosjektet avsluttes våren 2023, men arbeidet med implementering av den nye kunnskapen er i full gang. Wondrest har gitt oss ekstremt verdifull kunnskap. Hele verdikjeden vår har vært representert i prosjektet, og gjennom godt samarbeid og engasjement har vi lært mye av hverandre. Dette har endret hele tankesettet vårt og holdningene våre rundt design og bærekraft.


11


Helt siden starten i 1969, har Wonderland innovert den nordiske sovekomforten. Med engasjement, drivkraft og stor skapervilje søker vi stadig nye løsninger for å gi deg de aller beste forutsetningene for god søvn og restitusjon. Som søvnpionerer fortsetter vi å utvikle den helt spesielle Wonderland-komforten der fokus på både søvn og bærekraft sikrer deg en seng som du sover godt i.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.