Page 1

Sewcharan Advocaten Geachte collega’s en confrère’s, Ik heb met verontrusting, na een fijn Chinees Nieuwjaar, gistermorgen kennis genomen van de lastercampagne die de advocaat Monorath jegens mij heeft menen te moeten openen. Een advocaat onwaardig. Op zowat mijn gehele advocatencarrière is Monorath ingegaan, terwijl hij en ik elkaar in geen enkele zaak ooit hebben getroffen. Het doel van zijn schrijven is voor mij wel duidelijk. Gerold Sewcharan moet onder geen enkele voorwaarde Deken worden. Hij, en degenen met wie hij de brief kennelijk heeft opgesteld, zullen wel weten waarom zij daarvoor zo benauwd zijn. In ieder geval bepaalt gelukkig niet hij welke advocaat de functie van Deken mag bekleden. Die bevoegdheid komt de leden van de SOvA toe. Zij hebben het recht een integere en deskundige Deken te kiezen. Aangezien het tegen mijn natuur is om met modder te gooien en dit forum niet de plek is om zijn leugens en verdraaiingen te weerleggen, heb ik hedenmorgen het handelen van Monorath ter toetsing voorgelegd aan de voorzitter het Advocaten Tuchtcollege. Op 13 december 2014 hebben wij als leden van de SOvA voor het laatst de Raad van Bestuur zoals bedoeld in artikel 29 van de Advocatenwet voor de periode van drie jaren gekozen. Op de algemene ledenvergadering van 13 februari 2018 is er een verkiezingscommissie benoemd om de verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur voor de periode van drie jaren te organiseren. Tot op heden is deze verkiezing echter niet georganiseerd. Het Hof van Justitie heeft begin januari jl. aangekondigd het procesreglement Unit Kort Geding in mei a.s. definitief te zullen vaststellen. Daarvoor is het noodzakelijk dat zij met de Raad van Bestuur van de SOvA in overleg kan treden, wat met zich meebrengt dat de voormelde verkiezing zo spoedig mogelijk georganiseerd moet worden. Indien u als lid van de SOvA het ook van belang acht dat deze verkiezing wordt gehouden zodat bevoegdelijk met het Hof van gedachten gewisseld kan worden over het procesreglement Unit Kort Geding, verzoek ik u daarvan blijk te geven door te replyen met akkoord of niet-akkoord. Dankend voor uw medewerking, met de meeste hoogaching, uw dw. cfr., Gerold Sewcharan Paramaribo, 7 februari 2019

Profile for Suriname Mirror Reports

Brief advocaat Sewcharan aan collega's 07022019  

Ik heb met verontrusting, na een fijn Chinees Nieuwjaar, gistermorgen kennis genomen van de lastercampagne die de advocaat Monorath jegens m...

Brief advocaat Sewcharan aan collega's 07022019  

Ik heb met verontrusting, na een fijn Chinees Nieuwjaar, gistermorgen kennis genomen van de lastercampagne die de advocaat Monorath jegens m...

Advertisement