Page 1

O XORNALIÑO CR

INVESTIGACIÓN

A C TIC R A M B O C IB L A S O IOT AN EC A DE LETRAS PO GALEGAS RT ES

EA

C IÓ

NS

CULTURA

E L E C E S A T F ES

S

ÓN I C A BR

SA

ME

DI

O

AM

BI

N

A V O

S

EN D ES TE

PASATEMPOS

ÍD AS LINGUA ESTRANXEIRA

D I D PE

A

Nº16. CEIP FRANCISCO VALES VILLAMARÍN BETANZOS. XUÑO 2012. ANO XVI


INDICE:

NO "VALES"...

... A NOSA COMARCA ... BIBLIOTECA ... CREACIÓNS ... CULTURA

... DEPORTES

... FESTAS E CELEBRACIÓNS ... INVESTIGACIÓN

... LETRAS GALEGAS

... LINGUA ESTRANXEIRA ... MEDIO AMBIENTE ... NOVAS

... PASATEMPOS ... SAÍDAS ... TIC

... DESPEDIDA

... EN GALEGO!

G O! E L A N G E . E S" . L A "V NO O galego vai con nós a onde queira que vaiamos, gardadiño na nosa cabeza ainda que non nos demos conta. Uns levámolo nos apelidos: Couto, Pena, Barreiro, Castro, Espiñeira... Outros lévano nos nomes: Uxía, Xiao, Roi, Brais. Antón... Tamén no lugar onde vivimos: sodes da Ribeira, de Xan Rozo, dos Ánxeles, de Colantres, de Roibeira... Levámolo na boca, no soniquete do noso acento cando pedimós un café (con e aberta). Levámolo no "colo" (ninguén leva nada no colo máis aló de Pedrafita) lévano no "regazo". Levámolo nos carballos, nos bieiteiros, nos freixos e nos salgueiros ás beiras do río Mandeo dende que nace en Sobrado ata que forma a ría de Betanzos. Levámolo no clima, diferenciando co noso vocabulario diferentes palabras para falar da choiva miúda: orballa, chuvisca, poalla, faisca... Lévao o mar: leva meigas, rapes, xardas, xurelos... lévaos acompañados polos surfistas nas ondas das nosas praias. O galego lévase no cine e na iustración, na

literatura e nos medios de comunicación.

O galego lévase! O galego lévate! Déixate ir con el. EDLG

XUBILACIÓNS:

Moita sorte as compañeiras que se xubilan este ano: - Isabel Nair Posse Varela. - Enriqueta García Núñez.

Que sexades moi felices nesta nova etapa!


NO "VALES..."

territorio población rexión municipio concello Galicia historia comercio festas cultura tradicións celebracións habitantes parroquia conxunto unión gastronomía territorio población rexión municipio concello Galicia historia comercio festas cultura tradicións celebracións habitantes parroquia conxunto unión gastronomía territorio población rexión municipio concello Galicia historia comercio festas cultura tradicións celebracións habitantes parroquia conxunto unión gastronomía territorio población rexión municipio concello Galicia historia comercio festas cultura tradicións celebracións habitantes parroquia conxunto unión gastronomía territorio población rexión municipio concello Galicia historia comercio festas cultura tradicións celebracións habitantes parroquia conxunto unión gastronomía territorio población rexión municipio concello Galicia historia comercio festas cultura tradicións celebracións habitantes parroquia conxunto unión gastronomía territorio población rexión municipio concello Galicia historia comercio festas cultura tradicións celebracións habitantes parroquia conxunto unión gastronomía territorio población rexión municipio concello Galicia historia comercio festas cultura tradicións celebracións habitantes parroquia conxunto unión gastronomía territorio población rexión municipio concello Galicia historia comercio festas cultura tradicións celebracións habitantes parroquia conxunto unión gastronomía territorio población rexión municipio concello Galicia historia comercio festas cultura tradicións celebracións habitantes parroquia conxunto unión gastronomía territorio población rexión municipio concello Galicia historia comercio festas cultura tradicións celebracións habitantes parroquia conxunto unión gastronomía territorio población rexión municipio concello Galicia historia comercio festas cultura tradicións celebracións habitantes parroquia conxunto unión gastronomía territorio población rexión municipio concello Galicia historia comercio festas cultura tradicións celebracións habitantes parroquia conxunto unión gastronomía territorio población rexión municipio concello Galicia historia comercio festas cultura tradicións celebracións habitantes parroquia conxunto unión gastronomía territorio población rexión municipio concello Galicia historia comercio festas cultura tradicións celebracións habitantes parroquia conxunto unión gastronomía territorio población rexión municipio concello Galicia historia comercio festas cultura tradicións celebracións habitantes parroquia conxunto unión gastronomía territorio población rexión municipio concello Galicia historia comercio festas cultura tradicións celebracións habitantes parroquia conxunto unión gastronomía territorio población rexión municipio concello Galicia historia comercio festas cultura tradicións celebracións habitantes parroquia conxunto unión gastronomía territorio población rexión municipio concello Galicia historia comercio festas cultura tradicións celebracións habitantes parroquia conxunto unión gastronomía territorio población rexión municipio concello Galicia historia comercio festas cultura tradicións celebracións habitantes parroquia conxunto unión gastronomía territorio población rexión municipio concello Galicia historia comercio festas cultura tradicións celebracións habitantes parroquia conxunto unión gastronomía territorio población rexión municipio concello Galicia historia comercio festas cultura tradicións celebracións habitantes parroquia conxunto unión gastronomía territorio población rexión municipio concello Galicia historia comercio festas cultura tradicións celebracións habitantes parroquia conxunto unión gastronomía territorio población rexión municipio concello Galicia historia comercio festas cultura tradicións celebracións habitantes parroquia conxunto unión gastronomía territorio población rexión municipio concello Galicia historia comercio festas cultura tradicións celebracións habitantes parroquia conxunto unión gastronomía

... A NOSA COMARCA


A nosa comarca

1ยบA


A nosa comarca

Terriña meiga. . . Terriña meiga de Brigo, pobo nobre e xeneroso, lévole sempre conmigo. ¿Como vou eu esquencerle, se a dor que me marliriza fuxe cando chego a verle? Esas rúas costaneiras, esas eirexas fermosas, esas prazas feiticeiras; eses ríos cristaíños, eses brillantes viñedos, eses floridos camiños. . . Todo, todo traime vida. as enerxías devólveme, dáme a saúde perdida. i Dóce chan dos meus amores, Deus te encha de bendiciós eche dea as ditas maiores! ¡E El-Señor queira tamén que, ó morrer, fique o meu corpo onde me fan tanto ben! Fco Vales Villamarín

1ºA


A nosa comarca

1ยบC


A nosa comarca

1ยบC


NO "VALES"...

Miguel Delibes O camiño Rosalía de Castro Cantares Gallegos Juan Ramón Jiménez Platero y yo Miguel de Cervantes O inxenioso fidalgo Don Quixote da Mancha Delib Agustín Fernández Paz A escola dos piratas Roald Dhal O camiñoCuentos en verso para niños perversos Gianni Rodari Contos en verso para xogar Paula Carballeira Correo urxente Blanca Álvarez Se buscZa nobio principesco Goscinny Sempé O ca pequeno Nicolás María Reimóndez Lía e as zapatillas de deporte Mark Twain Tom Sawyer Rosemary Sutcliff Las aventuras de Ulises Moony Witcher Nina e o misterio da oitava nota Hans Christian Andersen Grandes Contos Perrault Contos Roald Dh Dhal Matilda María Rei Miguel Delibes O camiño Rosalía de Castro Cantares Gallegos Juan Ramón Jiménez Platero y yo Miguel de O inxenioso fidalgo Don Quixote da Mancha Agustín Fernández Paz A escola dos piratas Roald Dhal Cuentos en verso para niños perversos Gianni Rodari Contos en verso para xogar Paula Carballeira Correo urxente Blanca Álvarez Se busca nobio principesco Goscinny Sempé O pequeno Nicolás María Reimóndez Lía e as zapatillas de deporte Mark Tw ain Tom Sawyer Rosemary Sutcliff Las aventuras de Ulises Moony Witcher Nina e o misterio da oitava nota Hans Christian Andersen Contors Perrault Contos Roald Dhal Matilda María Miguel Delibes O camiño Rosalía de Castro Cantares Gallegos Juan Ramón Jiménez Platero y yo Mig de Cervantes O inxenioso fidalgo Don Quixote da Mancha Agustín Fernández Paz A escola dos piratas Roald Dhal Cuentos en verso para niños perversos Gianni Rodari Contos para xogar Paula Carballeira Carmen M ula Carballeir Paula Carballeira Correo urxente Blanca Álvarez Se busca nobio principesco Goscinny Sempé O pequeno Nicolás María Reimóndez Lía e as zapatillas de deporte Mark Twain Tom Sawyer Ros emary Sutcliff Las aventuras de Ulises Moony Witcher Nina e o misterio da oitava nota Hans Cr istian Andersen Contors Perrault Contos Roald Dhal Matilda María Reimóndez Miguel Delibes Miguel Delibes O camiño Rosalía de Castro Cantares Gallegos Juan Ramón Jiménez Platero y yo Miguel de Cervantes O inxenioso fidalgo Don Quixote da Mancha Agustín Fernández Paz A escola dos piratas Roald Dhal Cuentos en verso para Ca niños perversos Gianni Rodari Contos en verso para xogar Paula Carballeira Correo urxente Blanca Álvarez Se busca nobio principesco Goscinny Sempé O pequeno Nicolás María Reimóndez Lía e as zapatillas de deporte Mark Tw Twain Tom Carme Sawyer Rosemary Sutcliff Las aventuras de Ulises Moony Witcher Nina e o misterio da oitava nota Hans Christian Andersen Contors Perrault Contos Roald Dhal Fina Matilda María Rei Miguel Delibes O camiño Rosalía de Castro Cantares Gallegos Juan Ramón Jiménez Platero y yo Miguel de Cervantes O inxenioso fidalgo Don Quixote da Mancha Agustín Fernández Paz A escola dos piratas Roald Dhal Cuentos en vers verso para niños perversos Gianni Rodari Contos en verso para xogar Paula Carball Carballeira Correo urxente Blanca Á lvarez Se busca nobio principesco Goscinny Sempé O pequeno Nicolás María Reimóndez Lía e as zapatillas de deporte Mark T Tw ain Tom Sawyer Rosemary Sutcliff Las aventuras de Ulises Moony Witcher Nina e o misterio da oitava nota Hans Christian Andersen Contors Perrault Contos pop Roald Dhal Matilda María Miguel Delibes O camiño Rosalía de Castro Cantares Galle Gallegos Juan Ramón Jiménez Platero y yo Miguel de Cervantes O inxenioso fidalg fidalgo Don Quixote da Mancha Agustín Fernández Paz A escola dos piratas Roald Dhal Cuentos en verso para niños perversos Gianni Rodari Contos para xogar Paula ula Carballeira Correo urxente Blanca Álvarez Se busca nobio principesco Car GoscinnySempé O pequeno Nicolás María Reimóndez Lía e as zapatillas de dep deporte Mark Twain Tom Sawyer Ros emary Sutcliff Las aven turas de Ulises Moony Witcher Nina e o misterio da oitava nota Hans Cr istian Andersen Contos en Perrault Carmen Contos Roald Dhal Matilda María Reimóndez Miguel Delibes

...BIBLIOTECA ... BIBLIOTECA


Biblioteca Curso 2011-2012

Cada ano imos procurando que a nosa biblioteca mellore, pasiño a paso conseguimos que a sala sexa máis agradable e que o seu uso apoie en maior grao o desenvolvemento do curriculum. Este curso estamos a facer reformas que afectan aos andeis, á colocación do mobiliario, á ubicación de libros: Comezamos creando un pequeno almacén na antesala da biblioteca, a onde retiramos os libros e materiais que teñen pouco uso. Organizamos un lugar propio para a información onde temos dous ordenadores conectados a internet e unha impresora, enciclopedias e dicionarios para consultar. Dispoñemos dun rincón onde ler aos demais cada vez que se realiza a actividade de lectura en voz alta. Estamos traballando para rematar o rincón do cómic no que atoparemos todos os exemplares dos que dispón a biblioteca nunha ambientación adecuada. Preto dun radiador colocamos varios puf para acomodarse nunha lectura informal e relaxada. Estamos recolocando os libros para que sexa máis fácil disfrutar deles. Está pendente a renovación de parte dos andeis, que nos permitirá dispor de máis espazo para os libros e un mellor acceso a eles. Neste labor estanos a axudar o concello de Betanzos. Esperamos comezar o próximo curso mostrándovos os cambios todos, esperamos que vos gusten. Para que a biblioteca e as súas actividades sexan máis coñecidas continuamos publicando na páxina web do colexio todo o relacionado con ela, presentamola ao alumnado que a utiliza por primeira vez de forma autónoma, entregamos un tríptico con información sobre a súa organización, funcionamento e actividades e diseñamos e colocamos carteis varios. Equipo encargado da biblioteca


Biblioteca Ademais continuamos realizando outras actividades: Préstamo de libros durante os recreos. Publicación das preferencias lectoras de rapaces e rapazas a través do apartado da web do colexio, da colaboración co xornal Betanzos e a súa comarca, do espallamento polo centro de pegadas e corazóns nos que figuran os nosos libros favoritos. Levamos novas Caixas viaxeiras, nas que a biblioteca aportou durante un tempo obras ás bibliotecas de aula, coma se dun regalo se tratase. Este curso a actividade que relaciona a literatura infantil e o cine estivo centrada nas obras James y el melocotón gigante, A lingua das bolboretas, Charlie e a fábrica de chocolate, Pinocho, O bosque animado e Os difuntos falaban castelao. Colaboramos coa asociación Eira Vella e outras na celebración da homenaxe a Rosalía de Castro. Durante todo o curso, dous recreos á semana, nenos e nenas leron contos, adiviñas, chistes e poemas a compañeiros e amigos na actividade lectura en voz alta, que cada vez reúne a máis participantes. Celebramos o Día do Libro coa proposta de crear un texto para unha imaxe moi suxestiva que nos prestou o Museo do Humor de Fene.

Visitounos Anxo Fariña, ilustrador e escritor, para manter un encontro co alumnado de sexto. Colaboramos coa biblioteca municipal de Betanzos nunha actividade titulada Recuperando a memoria que ten como obxectivos o coñecemento e a valoración positiva do mundo dos nosos maiores. Seguimos adquirindo novidades en libros, alumnado e profesorado.

CD, DVD,

tendo en conta as suxerencias de

Divulgamos as guías: Como navegar seguro por internet, criterios para avaliar fontes de información que proveñen de internet, etapas da investigación nun traballo documental. Continuamos co blogue, dentro da propia páxina web, no que se propuxeron enigmas, pasatempos e algún tema de investigación para o alumnado. Prestamos apoio facilitando materiais informativos ás aulas que o solicitaron. Orientamos e axudamos a todos aqueles alumnos que durante os recreos acudiron á biblioteca en busca de información sobre algún tema determinado.

Ata o próximo curso!!

Equipo encargado da biblioteca


Biblioteca Educación Infantil Ola, son a Fada Mariña. Ao

longo

deste

curso

estiven

viaxando polo mundo na procura de contos e libros divertidísimos para os

máis

pequenos

do

cole.

¿Gustáronvos?. Espero que si.

A min encantoume como deixastes de bonita a biblioteca e as exposicións de libros que fixestes, sobre todo a do Samaín ¡Deume moito medo!

Foi moi divertido cando viñeron

contar contos os de

Kalandraka,

Musicolino e as nenas maiores de 5º EP. Tamén todos os contos que vimos na pizarra máxica, cal foi o preferido voso?. Fo i


Biblioteca Educación Infantil Pero, sabedes qué é o que máis me gusta de todo? Pois é que vides á biblioteca nos recreos a ler un montón de contos e a disfrutar cos libros!

Se queredes ver as vosas fotos na biblioteca e lembrar todo o que fixemos durante este curso na biblio podedes mirar na páxina web do cole, no apartado

de

Biblioteca

Sección

infantil:

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipvalesvillamarin. E… por certo, quedouvos chulísimo o voso libro de O Arrecife dos Contos! Moitos biquiños e ata pronto. O Arrecife dos Contos, maio 2012.


Biblioteca

4ยบD


NO "VALES"...

imaxino redacto rimo debuxo creo invento visito observo vexo medito coloreo reinvento organizo aprendo recordo elixo relato conto esbozo elaboro innovo emprendo proxecto planifico perfilo imaxino redacto rimo debuxo creo invento visito observo vexo medito coloreo reinvento organizo aprendo recordo elixo relato conto esbozo elaboro innovo emprendo proxecto planifico perfilo imaxino redacto rimo debuxo creo invento visito observo vexo medito coloreo reinvento organizo aprendo recordo elixo relato conto esbozo elaboro innovo emprendo proxecto planifico perfilo imaxino redacto rimo debuxo creo invento visito observo vexo medito coloreo reinvento organizo aprendo recordo elixo relato conto esbozo elaboro innovo emprendo proxecto planifico perfilo imaxino redacto rimo debuxo creo invento visito observo vexo medito coloreo reinvento organizo aprendo recordo elixo relato conto esbozo elaboro innovo emprendo proxecto planifico perfilo imaxino redacto rimo debuxo creo invento visito observo vexo medito coloreo reinvento organizo aprendo recordo elixo relato conto esbozo elaboro innovo emprendo proxecto planifico perfilo imaxino redacto rimo debuxo creo invento visito observo vexo medito coloreo reinvento organizo aprendo recordo elixo relato conto esbozo elaboro innovo emprendo proxecto planifico perfilo im imaxino redacto rimo debuxo creo invento visito observo vexo medito coloreo reinvento organizo aprendo recordo elixo relato conto esbozo elaboro innovo emprendo proxecto planifico perfilo imaxino redacto rimo debuxo creo invento visito observo vexo medito coloreo reinvento organizo aprendo recordo elixo relato conto esbozo elaboro innovo emprendo proxecto planifico perfilo imaxino redacto rimo debuxo creo invento visito observo vexo medito coloreo reinvento organizo aprendo recordo elixo relato conto esbozo elaboro innovo emprendo proxecto planifico maxino redacto rimo debuxo creo invento visito observo vexo medito coloreo reinvento organizo aprendo recordo elixo relato conto esbozo elaboro innovo emprendo proxecto planifico perfilo imaxino redacto rimo debuxo creo invento visito observo vexo medito coloreo reinvento organizo aprendo recordo elixo relato conto esbozo elaboro innovo emprendo proxecto planifico perfilo imaxino redacto rimo debuxo creo invento visito observo vexo medito coloreo reinvento organizo aprendo recordo elixo relato conto esbozo elaboro innovo emprendo proxecto planifico perfilo imaxino redacto rimo debuxo creo invento visito observo vexo medito coloreo reinvento organizo aprendo recordo elixo relato conto esbozo elaboro innovo proxecto planifico perfilo imaxino redacto rimo debuxo creo invento visito observo vexo medito coloreo reinvento organizo aprendo recordo elixo relato conto esbozo elaboro innovo emprendo proxecto planifico perfilo imaxino redacto rimo debuxo creo invento visito observo vexo medito coloreo reinvento organizo aprendo recordo elixo relato conto esbozo elaboro innovo emprendo proxecto planifico perfilo imaxino redacto rimo debuxo creo invento visito observo vexo medito coloreo reinvento organizo aprendo recordo elixo relato conto esbozo elaboro innovo emprendo proxecto planifico perfilo im imaxino redacto rimo debuxo creo invento visito observo vexo medito coloreo reinvento organizo aprendo recordo elixo relato conto esbozo elaboro innovo emprendo proxecto planifico perfilo imaxino redacto rimo debuxo creo invento visito observo vexo medito coloreo reinvento organizo aprendo recordo elixo relato conto esbozo elaboro innovo emprendo proxecto planifico perfilo imaxino redacto rimo debuxo creo invento visito observo vexo medito coloreo reinvento organizo aprendo recordo elixo relato conto esbozo elaboro innovo emprendo proxecto planifico perfilomaxino redacto rimo debuxo creo invento visito observo vexo medito coloreo reinvento organizo aprendo recordo elixo relato

...CREACIĂ“N


CANTO TRABALLAMOS NESTE CURSO AO LONGO DO CURSO REALIZAMOS DISTINTAS ACTIVIDADES:

Fomos á biblioteca nos recreos

Asistimos a contacontos

Alfredo deunos unha clase sobre a pesca

Celebramos o día da Muller Traballadora e a Semana da Prensa

5º DE EDUCACIÓN INFANTIL


CANTO TRABALLAMOS NESTE CURSO

Celebramos o día da Concienciación do Autimo con globos e cancións

Visitáronnos os bombeiros

Participamos no concurso das Letras Galegas

A tartaruga Huga pasou uns días connosco no colexio

5º DE EDUCACIÓN INFANTIL


Creaci贸n

Educaci贸n Infantil - 6潞E


Creaci贸n

Educaci贸n Infantil - 6潞E


Creaci贸n SUCESOS

1潞A


Creaci贸n

1潞D


Creaci贸n

1潞D


Creaci贸n

2潞E


Creaci贸n

2潞E


Creaci贸n

2潞E


Creaci贸n

2潞E


Creación

DONA PATACA Dona Pataca

vestiu aquel día

traxe de festa.

Que fermosa ía! Zapatos dourados,

sombreiro de lunares, pendentes, pulseiras, tatuaxes e colares. Dona Pataca

foi convidada

polo Rei Pemento á festa rachada. Dona Pataca

vai fachendosa na limusina

Que xeito, que ritmo,

muiñeiras bailaba co seu vestidiño de gala!

pola corredoira.

Que xeito,

Dona Pataca

muiñeiras bailou

baila que baila

míranna os allos,

tomates e fabas.

que ritmo,

cos seus zapatiños con moito tacón!

3º B


Creacións Poemas inspirados con verbas de “A lingua das bolboretas” e “A chave da Atlántida”.

6ºD


NO "VALES"...

Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta Nicole 4ºD Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Romeo e Xulieta A Cincenta Coñecemos a Beethoven Romeo e Xulieta

Beethoven A Cincenta Beethoven A Cincenta Beethoven A Cincenta Beethoven A Cincenta Beethoven A Cincenta Beethoven A Cincenta Beethoven A Cincenta Beethoven A Cincenta Beethoven A Cincenta Beethoven A Cincenta Beethoven A Cincenta Beethoven A Cincenta Beethoven A Cincenta Beethoven A Cincenta Beethoven A Cincenta Beethoven A Cincenta Beethoven A Cincenta Beethoven A Cincenta Beethoven A Cincenta

... CULTURA


Cultura

A MIÑA PRIMEIRA ÓPERA

Paula Sánchez Regueiro 5ºE Erguíame para un día máis de colexio. Entón, acordeime... tiña unha excursión! Era a primeira vez que ía á ópera! Chegamos á clase todos preparados, despois dun tempo, fomos ó autobús que nos levaría. Estabamos tranquilos falando cando o autobús parou, e dende a fiestra puidemos ver o Palacio da Ópera. Baixamos e agardamos para poder entrar. Unha vez dentro, indicáronnos onde sentarnos. As luces apagáronse por completo e o único que se vía era un foco do escenario. Saiu un dos personaxes que empezou a narrar. Pouco despois comezou a música. Eu coñecía "La cenicienta" segundo como a contaba Perrault pero nunca a imaxinara así, e menos en ópera. Logo voltamos ó colexio.

GIOACHINO ROSSINI

Anahí Elena Schmidt Guevara Andrea Veiga Plaza 5ºE Rossini naceu en Pésaro (Italia) o 29 de febreiro de 1792 e finou en Passy (Francia) o 13 de novembro de 1868. O seu pai foi trompetista e a súa nai cantante de teatro. Ós 13 anos tocaba clave no teatro e ós 15 anos ingresou no Conservatorio de Bolonia onde estudou piano, violonchelo e contrapunto. Compuxo en total .......óperas, destacando especialmente "O barbeiro de Sevilla" . A segunda paixón de Rossini foi a gastronomía.

A CINCENTA

Diego Teijo Barral 5ºE A Cincenta de Rossini é unha das súas óperas máis famosas. Está baseada no conto de Perrault e foi estreada no Teatro Valle de Roma en 1817, sendo Rossini o director de orquestra. Angelina, coñecida como Cincenta, vive co seu padrasto e as dúas fillas deste, facendo de criada deles. Pero, ó final, a sorte ponse do seu lado e acaba casando cun príncipe, ante o asombro das súas irmás e de Don Magnífico.

OPINAN OS NOSOS CRÍTICOS

Alejandro 5ºD: Pareceume moi cómica pero un pouco aburrida. Foi sinxela de entender. Jesús 5ºD: Gustáronme os cambios que fixeron na ópera como cambiar a fada por unha ratiña. Andrea 5ºD:A roupa realmente non era como a que se leva agora. Sinceramente non me gustou. Gústame moito máis o conto da Cincenta que coñezo de toda a vida. Este paréceme máis triste xa que a música tampouco axudaba moito. Julia M.C. 5ºD:A min, persoalmente, gustoume e non lle notei tantos cambios da historia clásica a ésta. Gústame máis así, porque as malas sempre son as mulleres, neste caso, era un home o malo, xunto con dúas mulleres. E pareceume moi gracioso cando o príncipe cambiou a identidade co seu fiel servente. Este dábase aires de grandeza cando estaba de conversa con Cincenta. E, a min pareceume tan feo o servente que cando o vin, pensei que as profes se equivocaran de sala e estabamos a ver "A princesa e o sapo". Ismael M. L. 5ºD: A Cincenta pareceume distinta porque no conto que coñecemos. Hai unha madrastra e o príncipe non se disfraza para saber se o queren a el ou á súa riqueza.


Cultura

Coñecemos a

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Naceu en Bonn (Alemania) en 1770 e morreu en Viena (Austria) en 1827.

Quedou xordo.

Para Elisa

Unha ópera: Fidelio

A súa primeira actuación realizouna con sete anos.

7

Foi compositor, director de orquestra e pianista.

Compuxo numerosas obras pero a maior popularidade débella ás súas sinfonías.

Nove sinfonías

S o n a ta P

atética

A máis coñecida das súas sinfonías é a Novena, tamén chamada Coral e que finaliza co coro do Himno á alegría.

Alumn@s de 4º. Se visitades o apartado de Música na páxina web do colexio podedes ver os debuxos de todos os nen@s de 4º e disfrutar un ratiño coa música de Beethoven.


ROMEO E XULIETA Todo comezou alá polo mes de outubro, lendo unha das lecturas do libro de texto,un acto da primeira escena do primeiro acto da obra “Romeo e Xulieta”, de William Shakespeare... “Por que non a representamos?”... Preciosa e triste historia que trata de dúas familias que son rivais dende sempre e os seus fillos se namoran, o seu amor non pode ser. Xulieta se toma unha pócema que a fará pasar por morta e así poderá escapar con Romeo e ser dichosa. Pero Romeo ve a Xulieta e pensa que está morta de verdade, e como sen ella non pode vivir, mátase. Cando Xulieta recupera a consciencia e ve o que ocorre, apuñálase e acaba coa súa vida Trouxemos capas, bigotes, gorros, espadas e unha cámara de vídeo. A profe miraba sentada dende unha das últimas mesas da aula. Pasámolo ben, e quedamos en volver a representala un pouco máis completa, por iso andamos con todo o apuro a preparar os títeres na clase de E. Plástica para escenificala co guiñol. Imos representar, por aulas, o primeiro acto, que é cando se coñecen nunha festa de disfraces, o acto do balcón (un dos máis bonitos e simbólicos da obra) e o acto final, tan dramático.

Ao mesmo tempo, a profesora de E. Musical tamén estaba interesada en traballar con nós a música da obra e reservou praza no palazo da Ópera de Coruña. Na aula estivo explicándonos as distintas secuencias musicais asociadas aos momentos principais da historia.


Así, cando poidemos vela, estabamos espectantes. O ballet de Sergéi Prokófiev, interpretado pola OSG e a compañía de teatro Per Poc resultaron moi interesantes e fixeron que estiveramos ben atentos.

Aínda nos queda por ver unha película sobre esta mesma historia, un clásico de 1968 que veremos nos últimos días de curso. Unha historia tan fermosa que nos tivo entretidos durante moitos meses en distintas materias, e que recomendamos aos demáis para que o pasen tan ben coma nós.

6º C


Cultura O CEIP Francisco Vales Villamarín é un centro que acolle alumnado non só da nosa comunidade senón do resto de España e doutros países. Na aula de 5ºA un 20% dos nenos proceden do extranxeiro. Dentro da unidade didáctica “A diversidade nos enriquece” fixemos unha actividade onde cada alumno expoñía o máis característico do seu país de orixe. A modo de exemplo se recolle neste xornaliño o traballo feito por Matías Curia Aimonetti.

ARXENTINA

Situada no extremo sur do continente americano, limita ao norte con Bolivia e Paraguay, ao nordeste con Brasil, ao leste con Uruguay e o Océano Atlántico e o sur e oeste con Chile. Ten una extensión total de 3.761.274km2 e una poboación de 40millóns de habitantes. A súa capital é Buenos Aires e a súa lingua oficial é o Español.

A súa ubicación de norte a sur permítelle gran variedade de climas e especies, dende a vexetación tropical das súas selvas (norte) ata os xeos eternos da Patagonia (sur).

Os seus símbolos patrios son:

Os seus bailes máis importantes son o tango, nacido nos barrios pobres de Buenos Aires e o Folclore Argentino, baile do interior do país. 5ºA


Cultura

O gaucho adícase as actividades do campo.

A comida típica arxentina é o asado, ademáis das empanadas e o choripán (sándwich de chourizo).

Entre os doces, o alfajor, o doce de leite e os pasteliños de doce de marmelo, tradicionalmente consumidos nas festas patrias.

.

5ºA


NO VALES...

...DEPORTES


Decálogo do bo deportista O deporte educa persoas para a vida. Máis que un gran deportista, procura ser unha gran persoa.

No deporte non hai inimigos so rivais.Fai amigos xogando ao teu deporte. Os resultados pasan pero os amigos perduran.

O adestramento é fundamental para progresar. Ten continuidade e constancia.

Un bo deportista non é tramposo, nin dentro do terreo de xogo, nin fóra del. Respecta as normas

Os insultos non aumentan o marcador.Que a honradez e a nobreza sexan o teu estilo na práctica deportiva.

Un bo deportista nunca despreza, ridiculiza, nin humilla a ninguén, por riba de todo respecta os demais.

O deporte non é violencia nin agresividade senón habilidade

Xoga polo pracer de facelo. Recorda que o propósito do xogo é a diversión, mellorar as habilidades e sentirse ben. Xoga para o teu equipo. Aprende a gañar e perder. Sempre haberá alguén que che gañe. Acéptao e felicita ao contrario O bo deportista nunca perde o ánimo cando as cousas lle saen mal,e por enriba de superar aos demais, se esforza por superarse a si mesmo.


Deportes ¡¡ VIVA O ACROSPORT !! Este ano en Educación Física fixemos Acrosport… ¿Queredes saber de qué se trata? Pois mirade estas fotos… ¡e qué ben o pasamos!


Deportes O Acrosport, tamén coñecido como “ximnasia acrobática”, practícase por parellas, tríos ou cuartetos. Requiren forza, equilibrio, flexibilidade, precisión e control do corpo. Á persoa que soporta o peso chámase portor e a que vai enriba chámase ágil. ¿Gustaríavos probar?


Deportes Campionatos Vouvos falar dos campionatos do colexio . Son moi divertidos, espero que vos interesen! No colexio hai uns campionatos de brilé. Os equipos están formados por once persoas cada un.Despois tamén hai un árbitro. O xogo consiste en darlle a alguén do outro equipo e que despois bote no chan, pero, antes de darlle á outra persoa non pode tocar nin o chan, nin a parede, nin o teito. É moi divertido xogar ao brilé nos campionatos do meu colexio! Seguro que cando xoguedes vos gusta un montón. Nos campeonatos de fútbol os equipos fórmanos sete persoas, un árbitro e dous linieres. O xogo consiste en marcar gol na portaría contraria, pero, non podes darlle a nadie do equipo contrario, senón sería falta a favor do outro equipo. O que máis goles marque gaña. Espero que vos interese o que vos acabo de contar, porque, son moi divertidos, entreteñen moito e case t todos os nenos do colexio xogan nos campionatos.Se tedes algunha pregunta podedes facerlla a Serafín profesor de quinto ce. O brilé e o fútbol son deportes espectaculares. Se te devirtes xogando pódeste apuntar decíndollo a Serafín e él xa te anota nas listas de brilé ou de fútbol. Proba, xoga, devírtete, gaña, perde,etc, etc, etc… Nos campeonatos do colexio!!!! Devírtete xogando nos campeonatos do colexio C.E.I.P Vales Villamarín !!!!

FEITO POR:IRENE GOLPE CARBALLEIRA, 5ºC 5ºC


Deportes Os campionatos do noso colexio. Nós, os alumnos de 5ºC, somos os axudantes de Serafín. Apuntamos os resultados e os puntos de cada partido, tanto de brilé como de fútbol. Querémosvos ensinar as regras básicas do brilé: 1º= O brilé ten a liña de tirar, a de brilados e a que sinala fóra do campo. 2º= Cando un contrincante tira o balon, tes que intentar esquivalo ou collelo sen que caia ao chan. 3º= Se o contrincante tira, bota no chan e despois dache, iso non e brilad@. 4º= Cando tiran, dache, pero en vez de caer ao chan, da nunha parede, iso non é brilado. 5º= O árbitro ten que estar atento en todo momento e se non e así, falarase con Serafín. 6º= Se o balón dache , pero ti tíralo pra fora, para o campo contrario ou a o teito, tampouco e brilad@.

7º= Se ti tiras o balon para túa cara adrede ou cando queres tirala para o teito, eso si que e brilad@. 8º= E esta é mais xinxela , cando o contrincante tira, o balón dache e cae no chan iso e brilad@. 9º= Evitade os insultos contra o árbitro e os contrincantes .Facede o mesmo no fútbol. E estas son as regras do brilé. Rogamos que non collades as regras e rotuladores das persoas que anotan . Tampouco toquedes as listas de puntuación , se vos vemos podemosvos sancionar. Este traballo esta feito por Lara Diz e Paula Espada (5º C).

5ºC


NO "VALES"...

Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Sama ín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Magosto Día da Muller Traballadora Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Magosto Samaín D Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto Samaín Entroido Dia do Libro Dia da Muller Traballadora Magosto

...FESTAS E CELEBRACIONS


Festas e celebracións Neste curso 2011-2012 os nenos e nenas de 2º A tivemos algúns días de celebraciós especiais que imos compartir nestas páxinas:

Celebramos o Samaín e lembramos que os nosos antepasados os celtas, pensaban que os mortos, nesa noite, volvían para encontrarse cos vivos ; por iso vaciaban as cabazas poñéndolles ollos, nariz e dentes.

Preparámonos para o Nadal decorando fichas con motivos navideños coma estrelas, campás, poliñas de acivro, bólas de cores, velas...

Festas e celebracións de 2º A


Festas e celebracións Polo Entroido disfrazámonos e pasámolo moi ben: Eramos piratas, bruxas, soldados, xogadores de fútbol, indios, vaqueiros, princesas,...

A finais de marzo, dispuxémonos a darlle a benvida á Primavera, a estación das flores e das plantas...

E agora celebraremos...

A chegada do verán...

Felices Vacacións...

Festas e celebracións de 2º A


SAMAÍN E MAGOSTO SAMAÍN:

Baleiramos e adornamos cabazas para dar moito medo

Tamén vivimos o Samaín na biblioteca

Fixemos diademas

MAGOSTO:

Recibimos a visita dun castañeiro e collemos castañas 5º DE EDUCACIÓN INFANTIL


NADAL NO NADAL:

Escribimos carta a Papá Noel e os Reis

Recibimos a visita de Papá Noel

Tamén viñeron os Reis Magos

E recibimos a visita de Musicolino, un contacontos que nos gustou moito

5º DE EDUCACIÓN INFANTIL


DÍA DA PAZ CELEBRAMOS O DÍA DA PAZ

Fixemos a pomba da paz

Unímonos pola paz cos maiores

APERTAS POLA PAZ:

Aperta de oso

Aperta grupal

Aperta “sandwich”

Aperta polas costas

Aperta en forma de “A”

5º DE EDUCACIÓN INFANTIL


Festas e celebraci贸ns

4潞D


ANTROIDO NO ANTROIDO:

Disfrazámonos de mar e fixemos un desfile para os papás e mamás

Comemos postres típicos destas datas

E fixemos unhas caretas para converternos en RUFOS

5º DE EDUCACIÓN INFANTIL


Festas e celebracións Neste Entroido dende o Equipo de Dinamización Lingüística do CEIP Vales Villamarín fixemos unha serie de actividades que podedes consultar na páxina web do centro dentro do apartado de celebracións. Tamén fixemos partícipes ás familias nas receitas de cociña típicas do Entroido. Saíron receitas que serviron para abrir o apetito como as que podedes ver a continuación:

Receitas de Entroido


Festas e celebracións Outras sorprenderon moitísimos aos nosos alumnos pola súa forma tan orixinal:

E algunhas serviron incluso para explicar aos nosos rapaces receitas que non coñecían e que disfrutaron moitísimo aprendéndoas.

A todos os que participastes querémosvos dar as grazas, xa que sen a vosa axuda isto non sería posible. Receitas de Entroido


Festas e celebraci贸ns D铆a Mundial de Concienciaci贸n sobre o Autismo. 2 de Abril.

2潞C


Festas e celebraci贸ns

2潞C


Festas e celebraci贸ns

Educaci贸n Infantil- 6潞C


FESTAS E CELEBRACIÓNS

DÍA DO LIBRO, SOMOS AXUDANTES DE POETA!

O conto de Frederick, de Leo Lioni, da editorial Kalandraka, achéganos ao mundo da imaxinación e déixanos, no primeiro ciclo, un recado por Leo, o rato da nosa biblioteca: "de rato a rato".

Ola Frederick!

Ola Leo!

ESTA É A MENSAXE DE FREDERICK:

"Como levo moito tempo recollendo palabras para facer rimas, quería saber se estes nenos e nenas de Betanzos me podía axudar. Trouxen dúas bolsas, nunha traio as palabras e noutra, para facer ben as rimas en galego déixovos..... un caramelo! Grazas amiguiños do Vales!"

E ESTES SON ALGÚNS DOS NOSOS VERSOS!

MU

IÑE

I RA

RIB A B AMEBIR ÁN B O LB O RE TA OS PAPAVE N T G OLF I Ñ O

Nada o golfiño no río Miño, 2ºA

O labrego fai o rego, 2ºD Polo ceo vai un papavento xoga cos nenos que o miran atentos, 2º C

Alicia vive en Galicia coa súa irmá Leticia e senten moita ledicia, 2º B 1º CICLO


estudio experimento observación pesquisa hipótese exploración traballo pensamento idea solución ensaio error acerto pregunta indagación relación feitos datos ciencia organización protocolo interrogantes obxectivos coñecementos sistemático conclusións dúbidas método estudio experimento observación pesquisa hipótese exploración traballo pensamento idea solución ensaio error acerto pregunta indagación relación feitos datos ciencia organización protocolo interrogantes obxectivos coñecementos sistemático conclusións dúbidas método estudio experimento observación pesquisa hipótese exploración traballo pensamento idea solución ensaio error acerto pregunta indagación relación feitos datos ciencia organización protocolo interrogantes obxectivos coñecementos sistemático conclusións dúbidas método estudio experimento observación pesquisa hipótese exploración traballo pensamento idea solución ensaio error acerto pregunta indagación relación feitos datos ciencia organización protocolo interrogantes obxectivos coñecementos sistemático conclusións dúbidas método estudio experimento observación pesquisa hipótese exploración traballo pensamento idea solución ensaio error acerto pregunta indagación relación feitos datos ciencia organización protocolo interrogantes obxectivos coñecementos sistemático conclusións dúbidas método estudio experimento observación pesquisa hipótese exploración traballo pensamento idea solución ensaio error acerto pregunta indagación relación feitos datos ciencia organización protocolo interrogantes obxectivos coñecementos sistemático conclusións dúbidas método estudio experimento observación pesquisa hipótese exploración traballo pensamento idea solución ensaio error acerto pregunta indagación relación feitos datos ciencia organización protocolo interrogantes obxectivos coñecementos sistemático conclusións dúbidas método estudio experimento observación pesquisa hipótese exploración traballo pensamento idea solución ensaio error acerto pregunta indagación relación feitos datos ciencia organización protocolo interrogantes obxectivos coñecementos sistemático conclusións dúbidas método estudio experimento observación pesquisa hipótese exploración traballo pensamento idea solución ensaio error acerto pregunta indagación relación feitos datos ciencia organización protocolo interrogantes obxectivos coñecementos sistemático conclusións dúbidas método estudio experimento observación pesquisa hipótese exploración traballo pensamento idea solución ensaio error acerto pregunta indagación relación feitos datos ciencia organización protocolo interrogantes obxectivos coñecementos sistemático conclusións dúbidas métodoestudio experimento observación pesquisa hipótese exploración traballo pensamento idea solución ensaio error acerto pregunta indagación relación feitos datos ciencia organización protocolo interrogantes obxectivos coñecementos sistemático conclusións dúbidas método estudio experimento observación pesquisa hipótese exploración traballo pensamento idea solución ensaio error acerto pregunta indagación relación feitos datos ciencia organización protocolo interrogantes obxectivos coñecementos sistemático conclusións dúbidas método estudio experimento observación pesquisa hipótese exploración traballo pensamento idea solución ensaio error acerto pregunta indagación relación feitos datos ciencia organización protocolo interrogantes obxectivos coñecementos sistemático conclusións dúbidas método estudio experimento observación pesquisa hipótese exploración traballo pensamento idea solución ensaio error acerto pregunta indagación relación feitos datos ciencia organización protocolo interrogantes obxectivos coñecementos

NO "VALES"...

... INVESTIGACIÓN


Investigación

SOMOS CIENTÍFICOS.

Co gallo da visita ao parque de bombeiros de Betanzos convertímonos en investigadores seguindo o método científico. 1. OBSERVACIÓN: Descubrimos a que se adican os

bombeiros repasando os coñecementos previos que temos e con Caillou. As respostas foron: "a apagar o lume", "a salvar persoas

e

animais." 2. EXPERIMENTACIÓN, QUE NECESITAMOS?:

3. POR QUE SE APAGA A CANDEA SE A TAPAMOS CO VASO? HIPÓTESES: - Porque sae todo o fume. - Porque fai moito calor. 4. RAZOAMOS, PENSAMOS... E FORMULAMOS A LEI: A CANDEA APÁGASE PORQUE NON TEN AIRE, O LUME SEN OSÍXENO NON PODE VIVIR!

ESTE DESCUBRIMENTO

TEMOS QUE COMPARTILO!

1º C


INVESTIGACIÓN O SISTEMA SOLAR Na nosa aula realizamos un pequeno proxecto de investigación sobre o sistema solar...Preguntamos aos maiores, buscamos información en libros,...e, ao final, aprendemos moitas cousas sobre o tema...! Elaboramos entre todos e todas un mural e un bonito libro, que pasará a formar parte da nosa biblioteca de aula...Amosámosvolos e esperamos que vos gusten...! Aquí tendes o mural:

E aquí algunhas das páxinas do libro...

5 ANOS B


INVESTIGACIÓN Ademáis, aprendemos moitas cousas sobre a nosa comunidade autónoma, como que temos unha bandeira e un himno propios... Aquí vos deixamos escritas as dúas primeiras estrofas...Por certo, sabedes o que son "os rumorosos"?

5 ANOS B


NO "VALES"...

Rosalía de Castro 1963 – Alfonso Daniel Rodríguez Castelao 1964 – Eduardo Pondal 1965 – Francisco Añón 1966 – Manuel Curros Enríquez 1967 – Florentino López Cuevillas 1968 – Antonio Noriega Varela 1969 – Marcial Valladares Núñez 1970 – Gonzalo López Abente 1971 – Valentín Lamas Carvajal 1972 – Manuel Lago González 1973 – Xoán Vicente Viqueira Cortón 1974 – Xoán Manuel Pintos Villar 1975 – Ramón Cabanillas 1976 – Antón Villar Ponte 1977 – Antonio López Ferreiro 1978 – Manuel Antonio 1979 – Alfonso X el Sabio 1980 – Vicente Risco 1981 – Luis Amado Carballo 1982 – Manuel Leiras Pulpeir1983 – Armando Cotarelo Valledor 1984 – Antón Losada Diéguez 1985 – Aquilino Iglesia Alvariño 1986 – Francisca Herrera Garrido 1987 – Ramón Otero Pedrayo 1988 – Celso Emilio Ferreiro 1989 – Luis Pimentel 1990 – Álvaro Cunqueiro 1991 – Fermín Bouza Brey 1992 – Eduardo Blanco Amor 1993 – Luis Seoane 1994 – Rafael Dieste 1995 – Xesús Ignacio Ferro Couselo 1996 – Ánxel Fole 1997 – Xoán de Cangas, Martín Códax y Mendinho 1998 – Roberto Blanco Torres 1999 – Manuel Murguía 2000 – Eladio Rodríguez 2001 – Fray Martín Sarmiento 2002 – Antón Avilés de Taramancos 2003 – Xaquín Lorenzo, Xocas 2004 – Lorenzo Varela 2005 – Manuel Lugrís Freire 2006 – María Mariño 2007 – Xosé María Álvarez Blázquez 2008 – Ramón Piñeiro López 2009 – Uxío Novoneyra 2010 – Lois Pereiro 2011 – Valentín Paz Andrade 2012 – Rosalía de Castro 1963 – Alfonso Daniel Rodríguez Castelao 1964 – Eduardo Pondal 1965 – Francisco Añón 1966 – Manuel Curros Enríquez 1967 – Florentino López Cuevillas 1968 – Antonio Noriega Varela 1969 – Marcial Valladares Núñez 1970 – Gonzalo López Abente 1971 – Valentín Lamas Carvajal 1972 – Manuel Lago González 1973 – Xoán Vicente Viqueira Cortón 1974 – Xoán Manuel Pintos Villar 1975 – Ramón Cabanillas 1976 – Antón Villar Ponte 1977 – Antonio López Ferreiro 1978 – Manuel Antonio 1979 – Alfonso X el Sabio 1980 – Vicente Risco 1981 – Luis Amado Carballo 1982 – Manuel Leiras Pulpeir1983 – Armando Cotarelo Valledor 1984 – Antón Losada Diéguez 1985 – Aquilino Iglesia Alvariño 1986 – Francisca Herrera Garrido 1987 – Ramón Otero Pedrayo 1988 – Celso Emilio Ferreiro 1989 – Luis Pimentel 1990 – Álvaro Cunqueiro 1991 – Fermín Bouza Brey 1992 – Eduardo Blanco Amor 1993 – Luis Seoane 1994 – Rafael Dieste 1995 – Xesús Ignacio Ferro Couselo 1996 – Ánxel Fole 1997 – Xoán de Cangas, Martín Códax y Mendinho 1998 – Roberto Blanco Torres 1999 – Manuel Murguía 2000 – Eladio Rodríguez 2001 – Fray Martín Sarmiento 2002 – Antón Avilés de Taramancos 2003 – Xaquín Lorenzo, Xocas 2004 – Lorenzo Varela 2005 – Manuel Lugrís Freire 2006 – María Mariño 2007 – Xosé María Álvarez Blázquez 2008 – Ramón Piñeiro López 2009 – Uxío Novoneyra 2010 – Lois Pereiro 2011 – Valentín Paz Andrade 2012 – Rosalía de Castro 1963 – Alfonso Daniel Rodríguez Castelao 1964 – Eduardo Pondal 1965 – Francisco Añón 1966 – Manuel Curros Enríquez 1967 – Florentino López Cuevillas 1968 – Antonio Noriega Varela 1969 – Marcial Valladares Núñez 1970 – Gonzalo López Abente 1971 – Valentín Lamas Carvajal 1972 – Manuel Lago González 1973 – Xoán Vicente Viqueira Cortón 1974 – Xoán Manuel Pintos Villar 1975 – Ramón Cabanillas 1976 – Antón Villar Ponte 1977 – Antonio López Ferreiro 1978 – Manuel Antonio 1979 – Alfonso X el Sabio 1980 – Vicente Risco 1981 – Luis Amado Carballo 1982 – Manuel Leiras Pulpeir1983 – Armando Cotarelo Valledor 1984 – Antón Losada Diéguez 1985 – Aquilino Iglesia Alvariño 1986 – Francisca Herrera Garrido 1987 – Ramón Otero Pedrayo 1988 – Celso Emilio Ferreiro 1989 – Luis Pimentel 1990 – Álvaro Cunqueiro 1991 – Fermín Bouza Brey 1992 – Eduardo Blanco Amor 1993 – Luis Seoane 1994 – Rafael Dieste 1995 – Xesús Ignacio Ferro Couselo 1996 – Ánxel Fole 1997 – Xoán de Cangas, Martín Códax y Mendinho 1998 – Roberto Blanco Torres 1999 – Manuel Murguía 2000 – Eladio Rodríguez 2001 – Fray Martín Sarmiento 2002 – Antón Avilés de Taramancos 2003 – Xaquín Lorenzo, Xocas

... LETRAS GALEGAS


CONCURSOS Con motivo das Letras Galegas, este ano tivemos a oportunidade de presentarnos a un Concurso no que participaron unha grande cantidade de mestres do CEIP Vales Villamarín en colaboración cos seus alumnos e coordinados polo Equipo de Dinamización da Lingua Galega. Para o Concurso elaboramos os carteis que podedes ver a continuación e que posteriormente nos servirían para traballar no centro nas datas próximas á celebración das Letras Galegas en homenaxe a Valentín Paz Andrade.

Concurso das Letras Galegas


CONCURSOS

Para cada un destes carteis elaboramos unha serie de actividades que logo serviríannos para traballar nas datas próximas ás Letras Galegas. Con estes carteis intentamos reflexar tanto a vida de Valentín Paz Andrade como as súas amizades, os lugares onde viviu e algúns dos seus poemas.

Concurso das Letras Galegas


Letras Galegas

5ยบD


Letras Galegas

5ยบD


NO "VALES"...

Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports Hobbies Family Lunch Animals Poems Town Sports

...FESTAS ... LINGUAE ESTRANXEIRA CELEBRACIONS


Lingua estranxeira Dende o Departamento de inglés estamos a traballar para que cada vez aos alumnos lles sexa máis doado a adquisición dunha Lingua estranxeira. Para iso, implicámonos xa dende pequeniños cos cativos onde a través de música, contos, vídeos...aprenden o inglés dun xeito lúdico e case nin se percatan do que van aprendendo. En Primaria, traballamos a través de distintos bloques de contidos: animals, my favourite lunch, my favourite sports, my hobbies, school bag, my family, my town, lunch poems, famous people...

Departamento de inglés


Lingua estranxeira

Todos estes temas os podedes ver expostos no voso centro:

Para máis información podedes consultar a páxina web: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipvalesvillamarin/ No apartado de English Classroom atoparedes máis información sobre as actividades que desenvolvemos ao longo do curso: Concerto de Dani Griffin, Happy Easter...

Departamento de inglés


NO "VALES"...

natureza respecto reciclar medio ambiente enerxías renovables enerxía eólica ecoloxía traballo saúde anticontaminación reciclaxe sostibilidade riqueza paisaxe auga aire sol terra cariño aproveitamento bo uso amor compromiso luz futuro G natureza respecto reciclar medio ambiente enerxías renovables enerxía eólica an ecoloxía traballo saúde anticontaminación reciclaxe sostibilidade riqueza paisaxe auga aire sol terra cariño aproveitamento bo uso amor compromiso luz futuro natureza respecto reciclar medio ambiente enerxías renovables enerxía eólica en ecoloxía traballo saúde anticontaminación reciclaxe sostibilidade riqueza paisaxe auga aire sol terra cariño aproveitamento bo uso amor compromiso luz futuro lu natureza respecto reciclar medio ambiente enerxías renovables enerxía eólica ecoloxía traballo saúde anticontaminación reciclaxe sostibilidade riqueza paisaxe auga aire sol terra cariño aproveitamento bo uso amor compromiso luz Gaia futuro antipolución vida natureza respecto reciclar medio ambiente enerxías ren ecoloxía traballo saúde anticontaminación reciclaxe sostibilidade riqueza paisaxe auga aire sol terra cariño aproveitamento bo uso amor compromiso luz sol natureza respecto reciclar medio ambiente enerxías renovables enerxía eólica ecoloxía traballo saúde anticontaminación reciclaxe sostibilidade riqueza paisaxe auga aire sol terra cariño aproveitamento bo uso amor compromiso luz futuro natureza respecto reciclar medio ambiente enerxías renovables enerxía eólica ecoloxía traballo saúde anticontaminación reciclaxe sostibilidade riqueza paisaxe auga aire sol terra cariño aproveitamento bo uso amor compromiso luz futuro natureza respecto reciclar medio ambiente enerxías renovables enerxía eólica ecoloxía traballo saúde anticontaminación reciclaxe sostibilidade riqueza paisaxe auga aire sol terra cariño aproveitamento bo uso amor compromiso luz futuro lu natureza respecto reciclar medio ambiente enerxías renovables enerxía eólica ecoloxía traballo saúde anticontaminación reciclaxe sostibilidade riqueza paisaxe auga aire sol terra cariño aproveitamento bo uso amor compromiso luz futuro natureza respecto reciclar medio ambiente enerxías renovables enerxía eólica ecoloxía traballo saúde anticontaminación reciclaxe sostibilidade riqueza paisaxe auga aire sol terra cariño aproveitamento bo uso amor compromiso luz futuro natureza respecto reciclar medio ambiente enerxías renovables enerxía eólic ecoloxía traballo saúde anticontaminación reciclaxe sostibilidade riqueza paisaxe auga aire sol terra cariño aproveitamento bo uso amor compromiso luz futuro natureza respecto reciclar medio ambiente enerxías renovables enerxía eólica ecoloxía traballo saúde anticontaminación reciclaxe sostibilidade riqueza paisaxe auga aire sol terra cariño aproveitamento Gaia bo uso amor compromiso luz futuro antipolución vida natureza respecto reciclar medio ambiente enerxías ecoloxía traballo saúde anticontaminación reciclaxe sostibilidade riqueza paisaxe auga aire sol terra cariño aproveitamento bo uso amor compromiso luz futuro natureza respecto reciclar medio ambiente enerxías renovables enerxía eólica ecoloxía traballo saúde anticontaminación reciclaxe sostibilidade riqueza paisaxe auga aire sol terra cariño aproveitamento bo uso amor compromiso luz futuro natureza respecto reciclar medio ambiente enerxías renovables enerxía eólica ecoloxía traballo saúde anticontaminación reciclaxe sostibilidade riqueza paisaxe auga aire sol terra cariño aproveitamento bo uso amor compromiso luz futuro natureza respecto reciclar medio ambiente enerxías renovables enerxía eólica ecoloxía traballo saúde anticontaminación reciclaxe sostibilidade riqueza paisaxe auga aire sol terra cariño aproveitamento bo uso amor compromiso luz futuro ecoloxía traballo anticontaminación reciclaxe vontade aproveitamento sol terra luz saúde anticontaminación reciclaxe sostibilidade riqueza paisaxe Gaia colores

. ..MEDIO AMBIENTE


Medio Ambiente CACAHUETES NO INVERNADOIRO DO COLEXIO Este ano conseguimos unha colleita de cacahuetes no noso invernadoiro.

Os nenos e nenas de infantil plantaron sementes e obtiveron un bonito resultado, xa que descoñecían como se obtiñan estes froitos secos. A maioria pensaba que nacían nunha árbore, e….sorpresa!!

Os cacahuetes nacen coma outras cousas que temos plantadas no invernadoiro: patacas, cebolas… ¡DEBAIXO DA TERRA!

Seguiremos traballando coa nosa mestra de apoio para coñecer máis cultivos. APOIO INFANTIL


Medio Ambiente UNHA HORTA NA CLASE Plantando fabas e pipas Co gallo do ano internacional dos bosques en 1ºB decidimos plantar fabas e pipas. O primeiro que fixemos foi botar nuns vasos algodón e fabas, e noutros algodón e pipas; e humedecémolas. Despois de dúas semanas empezaron a saír as raíces e pasámolas a uns vasos con terra. Regámolas unha vez á semán.

Nas vacación da semana santa cada un levou a súa para a casa, e deixamos tres na clase.

1ºB


Medio Ambiente

VISITAMOS O INVERNADOIRO DO NOSO COLE

COÑECEMOS PLANTAS SILVESTRES O MEXACÁN

Alumnos de 3 anos E


Medio Ambiente

PLANTAMOS AS NOSAS PROPIAS SEMENTES

APRENDEMOS O NOME DAS FERRAMENTAS

AGORA TOCA ESPERAR..............

Alumnos de 3 anos E


O medio ambiente O ciclo da auga A auga circula pola Terra, sen pararse, dando lugar a un ciclo:

A auga está no mar.

Empeza a evaporarse polo calor do sol.

Evapórase e chega ao ar.

A auga condénsase porque vai frío na atmósfera.

Forma as nubes.

O vento move as nubes.

A auga cae en forma de chuvia, sarabia ou neve.

Cae polas montañas e forma ríos e lagos.

Tamén forma ríos subterráneos, dos que se extrae a auga mediante pozos.

De novo a auga volve ao mar. 3º A


O medio ambiente Uso responsable da auga A auga ocupa moito espazo na Terra, pero non hai a mesma cantidade en todos os lugares, nalgunhas partes é moi abundante e noutros moi escasa. Se facemos o que non se debe contaminamos a auga e malgastámola. ISTO É ALGO DO QUE PODEMOS FACER:

Manter a billa pechada mentres lavamos os dentes.

Regar por goteo en vez de regar con mangueiras.

Ducharnos en vez de bañarnos.

O reloxo pode marcar o tempo da ducha.

Non deixar a billa aberta mentres fregamos os pratos.

Tirar os papeis nas papeleiras e non polo retrete.

Poñer a lavadora só cando está chea.

Tampouco debemos tirar lixo aos ríos. 3º A


Medio Ambiente QUE PODO FACER PARA SALVAR A TERRA.    

   

       

Temos que coidar as plantas e as árbores do bosque. Manuel. Reutilizar os papeis que sobran para non ter que talar tantas árbores. Antón. Podo tirar o lixo no papeleira e non no chan. Verónica,Alba. Eu podo ir aos lugares cercanos andando ou en bicicleta e non no coche para non gastar gasolina que é moi contaminante. Ademáis facemos exercicio que é moi bo para a nosa saúde. Sonia. Non tirar lixo ao río. Irene. Melloramos o noso planeta se non tiramos lixo nos bosques nin os queimamos. Andrea. Quixera que todo fora como antiguamente. Santiago. Propoño non usar o coche, ir en bicicleta tamén tirar o lixo nos contenedores, non contaminar os ríos, non provocar incendios. Carmen,Serafín, Diego Soto,Diego Valiño, Nerea. Eu intento reciclar todo o lixo que hai na miña casa meténdoo no contenedor axeitado. Lucía. Eu digo que para coidar a Terra non contaminemos ríos e mares para que os peixes vivan. Rocío Para non gastar tanta auga me ducho en vez de bañarme e apago as luces da habitación se non estou nela. Álvaro, Megan Non contaminar o aire que respiramos todos. Berta. Non queimar os montes. Rubén. Pechar a billa cando nos lavamos os dentes. Brais Non matar aos paxaros. Non queimar os bosques. Alex Para mellorar a Terra: Non contaminar co lixo nin o aire nin a auga. Pedro

3ºE


PRANTO POLAS NOSAS FRAGAS E O VERDE TORNOU NEGRO Pulmón da nosa Terra paisaxe de verde intenso o teu aire limpio e puro e os paxariños no ceo.

O incendio arrasou contigo. Ao vento non se lle oe asubiar, xa non cantan os paxaros, as túas árbores queimadiñas están.

Quen che fixo tanto dano?. Quen te converteu en cinza?. Maldito lume asasino, que rematou coa túa vida.

O incendio arrasou contigo, Costou de controlar, sempre coa súa teima de papar e papar.

Loitaremos todos xuntos para recuperar o perdido, para devolver á nosa Terra, o esplendor falecido.

Todo pasou a carón do Eume que o lume non puido parar, rompeuse a tranquilidade os animais comezaron a berrar e o suave son das augas, o lume non deixaba escoitar.

Violeta Silva Sánchez,5ºE

O incendio arrasou contigo. Costou de controlar, aínda que unha parte, puidose salvar.

Ai, miñas Fragas!, que boa cor tiñades!. Sempre coas túas árbores espidas en inverno. En verán, sempre cheas de follas. Dende o incendio, esas cores chamativas desapareceron. As cores da amargura, apareceron sen chamalas. Irene e Thais, 5ºE

Carmela Vázquez Calatayud,5ºE

Bonito parque, Que mal che fixeron!. Chéirache o aire, de cinza te encheron. Bonito bosque, animais en perigo, matáronche as árbores acabaron contigo. Silvia T.e Andrea V.,5ºE


Quen che fixo tanto mal? Por que non se decataron que a túa beleza .... estaba a piques de rematar?.

Nas Fragas do Eume lume había, porque alguén fixo unha tontería. Nas Fragas do Eume lume había, E as Fragas ardían e ardían.

As prantas non son verdes, o ceo escurece, o verde intenso de antes, agora desaparece.

Os veciños moi tristes estaban, porque as súas casas deixaban. Os veciños moi tristes estaban, porque o seu gando alí quedaba.

Se queres volver ti a ver, aos paxaros cantar, loita polas Fragas que se van esfumar.

Nas Fragas do Eume corrían, os animaliños cheos de medo. porque o seu fogar ardía e o monte non está ledo.

Tesouro galego!, tesouro da miña Terra!, non desaparezas, que fermosa, ben que eras.

O Eume furioso observaba, de pena e de rabia choraba. O Eume furioso observaba, as súas Fragas queimadas.

Os animais fican tristes, non voltarán ó seu fogar. Maldito lume, que che fixo tanto mal Paula S. e Ángela R.,5ºE

As Fragas do Eume que eu quería, arrasounas o lume aquel día. As Fragas do Eume que eu quería, nunca máis as mesmas serían.

Canta dor!. Perdemos o máis louvado, o noso bosque encantado. Canta dor!. Perdemos un agasallo, por mor do lume malvado. Canta dor!. As Fragas do Eume choran, polas súas árbores sen cor. Canta dor!. Os paxaros con amor, lembran os niños perdidos. Canta dor, canta dor, canta dor....... Ana Y. e Anahí S., 5ºE

Por iso debemos coidar esta Galicia fermosa, e trata de respetar, esta amada terra nosa. Ismael,Diego e Daurys,5ºE


NO CORAZÓN DAS FRAGAS O corazón das Fragas sinte unha gran dor ó ver as súas entrañas botar fume, e por iso desexa morrer e renacer, ó ver os seus animais fuxir cara o cume. As Fragas comezan a chorar ó ver o fin da traxedia; por iso pide a Nai Terra que non as volten queimar. O corazón das sinte unha gran dor ó verse ir o seu esplendor. Laura P. e Iria Pita, 5ºE

Que pena me da, ver as Fragas chorar!. Nas súas bágoas...... vese o fume esvarar. A choiva as cinzas vai levar e de novo as Fragas renacerán. Gabriela F. e Carmen,5ºE


NO "VALES"...

novas cultura deportes nacional educación rexional local metropolitana novas ocio cultura cultura novas rexional metropolitana ocio cultura novas deportes educación local rexional cultura deportes nacional internacional local educación rexional novas novas novas educaciónnovas cultura deportes nacional educación rexional local metropolitana novas ocionovas cultura deportes nacional educación rexional local metropolitana novas ocio culturanovas cultura deportes nacional educación rexional local metropolitana novas ocio cultura novas educación novas rexional metropolitana educación cultura ocio local ocio xeral cultura novas rexional metropolitana ocio cultura novas deportes educación local rexional cultura deportes nacional internacional local educación rexional novas novas novas educación cultura novas rexional metropolitana ocio cultura novas deportes educación local rexional cultura deportes nacional internacional local educación rexional novas novas novas educación cultura novas rexional metropolitana ocio cultura novas deportes educación local rexional cultura deportes nacional internacional local educación rexional novas novas novas educación novas cultura deportes nacional educación rexional local metropolitana novas ocio cultura novas rexional metropolitana ocio cultura novas deportes educación local rexional cultura deportes nacional internacional local educación rexional novas novas novas educación novas cultura deportes nacional educación rexional local metropolitana novas ocio tura novas rexional metropolitana ocio cultura novas deportes educación local rexional cultura deportes nacional internacional local educación rexional novas novas novas educaciónnovas cultura deportes nacional educación rexional local metropolitana novas ocionovas cultura deportes nacional educación rexional local metropolitana novas ocio culturanovas cultura deportes nacional educación rexional local metropolitana novas ocio cultura novas educación novas rexional metropolitana educación cultura ocio local ocio xeral cultura novas rexional metropolitana ocio cultura novas deportes educación local rexional cultura deportes nacional internacional local educación rexional novas novas novas educación cultura novas rexional metropolitana ocio cultura novas deportes educación local rexional cultura deportes nacional internacional local educación rexional novas novas novas educación cultura novas rexional metropolitana ocio cultura novas deportes educación local rexional cultura deportes nacional internacional local educación rexional novas novas novas educación novas cultura deportes nacional educación rexional local metropolitana novas ocio cultura novas rexional metropolitana ocio cultura novas deportes educación local rexional cultura deportes nacional internacional local educación rexional novas novas novas educacióneducación cultura novas rexional metropolitana ocio cultura novas deportes educación local rexional cultura deportes nacional internacional local educación rexional novas novas novas educación cultura novas rexional metropolitana ocio cultura novas deportes educación local rexional cultura deportes nacional internacional local educación rexional novas novas novas educación novas cultura deportes nacional educación rexional local metropolitana novas ocio cultura novas rexional metropolitana ocio cultura novas deportes educación local rexional cultura deportes nacional internacional local educación rexional novas novas novas educación novas cultura deportes nacional educación rexional local metropolitana novas ocio cultura novas rexional metropolitana ocio cultura novas deportes educación local rexional cultura deportes nacional internacional local educación rexional novas novas novas educaciónnovas cultura deportes nacional educación rexional local metropolitana novas ocionovas cultura deportes nacional educación rexional local metropolitana novas ocio culturanovas cultura deportes nacional educación rexional local metropolitana novas ocio cultura novas educación novas rexional metropolitana educación cultura ocio local ocio xeral cultura novas rexional metropolitana ocio cultura novas deportes educación local rexional cultura deportes nacional internacional local educación rexional novas novas novas educación cultura novas rexional metropolitana ocio cultura

...NOVAS


Novas TRABALLAMOS CO XORNAL Este ano traballamos por primeira vez co xornal na escola. Cada mércores, na hora de lectura, tomamos contacto coa actualidade a través do xornal “La Voz de Galicia”. Ao principio costounos un pouco. Era moito máis grande que os libros. Ocupaba toda a mesa! Logo non entendíamos a maioría dos titulares e había palabras descoñecidas para nós. Pouco a pouco fómoslle collendo o gusto a esta actividade. Primeiro aprendemos a distribución das seccións e axiña soubemos buscar as noticias na páxina axeitada. Despois comparamos a portada e a contraportada. Son ben diferentes! O de buscar novas nunha páxina determinada parecenos divertido e doado. Cando xa controlamos isto empezamos realmente o traballo. A que nunca se vos ocorreu buscar nomes propias nas esquelas? Algúns non sabiamos o que eran as esquelas. Agora sí. Recortamos nomes moi coñecidos e outros non tanto. Con eles fixemos un abecedario. Atopamos nomes moi curiosos. Temos unha longa lista. Aproveitando a sección de “Internacional” aprendimos nomes doutros países e situámolos no continente axeitado. Algúns deles soábanos polo fútbol (MessiArgentina, Bayer Munich-Alemaña...). Recortamos novas e analizamos as súas partes. Preferimos case sempre as que falan de Betanzos porque así estamos máis ao día do que pase no noso concello. Mesmo saíu nunha foto unha nena da nosa clase “inaugurando” unha marquesiña na parada do bus, ao lado do Palco da Música. Gustounos moito un artigo sobre a fábrica de curtidos da Magdalena porque está moi preto do colexio e foi un edificio que serviu de cárcere durante a Guerra Civil. Despois de estudar as Comunidades Autónomas apareceu unha nova sobre un volcán en erupción na illa de El Hierro. Lémola e investigamos máis cousas sobre as Illas Canarias (nomes das illas, bandeira, número de habitantes, situación xeográfica...). Decatámonos tamén que no xornal teñen cousas moi serias e importantes pero tamén traen pasatempos (os oito erros, encrucillados, sopas de letras, sudokus...). Pero nós só nos paramos nos erros e na sopa de letras. Coa disculpa de que son xogos a mestra mandounos buscar na sopa de letra provincias de España, países de África, concellos de Lugo... Por se non o sabedes, dicirvos que ata as matemáticas están no xornal. Ademáis dos números de lotaría ou da primitiva, a mestra fíxonos practicar as horas e os minutos mirando a duración dos programas da televisión! Tamén interpretamos gráficos (inmigrantes-emigrantes en Galicia, evolución do 4ºB


Novas paro...) pero houbo algo que se nos resistiu. A páxina da Bolsa de valores. Ao mellor é porque a mestra tampouco entende nada. A experiencia resultou moi interesante porque aprendemos contidos de varias materias de xeito máis divertido. E para rematar dicirvos a todos os lectores que debido a que o peche da edición é no mes de maio, non podemos informarvos do que faremos no mes de xuño. Ao mellor irnos de vacacións.

ALUMNOS/AS DE 4º B

4ºB


Novas

3ยบC


VISITA DE JOSEFINA.

3 anos c


JOSEFINA REGALOUNOS UN ROSAL.3 ANOS D.


xogo aprender sopas de letras crucigramas atención memoria dameros sudoku estimulación lúdico entretener labirintos intruso diferenzas cálculo paciencia xogo aprender sopas de letras crucigramas atención memoria dameros sudoku estimulación lúdico entretener labirintos intruso diferenzas cálculo paciencia xogo aprender sopas de letras crucigramas atención memoria dameros sudoku estimulación lúdico entretener labirintos intruso diferenzas cálculo paciencia xogo aprender sopas de letras crucigramas atención memoria dameros sudoku estimulación lúdico entretener labirintos intruso diferenzas cálculo paciencia xogo aprender sopas de letras crucigramas atención memoria dameros sudoku estimulación lúdico entretener labirintos intruso diferenzas cálculo paciencia xogo aprender sopas de letras crucigramas atención memoria dameros sudoku estimulación lúdico entretener labirintos intruso diferenzas cálculo paciencia xogo aprender sopas de letras crucigramas atención memoria dameros sudoku estimulación lúdico entretener labirintos intruso diferenzas cálculo paciencia xogo aprender sopas de letras crucigramas atención memoria dameros sudoku estimulación lúdico entretener labirintos intruso diferenzas cálculo paciencia xogo aprender sopas de letras crucigramas atención memoria dameros sudoku estimulación lúdico entretener labirintos intruso diferenzas cálculo paciencia xogo aprender sopas de letras crucigramas atención memoria dameros sudoku estimulación lúdico entretener labirintos intruso diferenzas cálculo paciencia xogo aprender sopas de letras crucigramas atención memoria dameros sudoku estimulación lúdico entretener labirintos intruso diferenzas cálculo paciencia xogo aprender sopas de letras crucigramas atención memoria dameros sudoku estimulación lúdico entretener labirintos intruso diferenzas cálculo paciencia xogo aprender sopas de letras crucigramas atención memoria dameros sudoku estimulación lúdico entretener labirintos intruso diferenzas cálculo paciencia xogo aprender sopas de letras crucigramas atención memoria dameros sudoku estimulación lúdico entretener labirintos intruso diferenzas cálculo paciencia xogo aprender sopas de letras crucigramas atención memoria dameros sudoku estimulación lúdico entretener labirintos intruso diferenzas cálculo paciencia xogo aprender sopas de letras crucigramas atención memoria dameros sudoku estimulación lúdico entretener labirintos intruso diferenzas cálculo paciencia xogo aprender sopas de letras crucigramas atención memoria dameros sudoku estimulación lúdico entretener labirintos intruso diferenzas cálculo paciencia xogo aprender sopas de letras crucigramas atención memoria dameros sudoku estimulación lúdico entretener labirintos intruso diferenzas cálculo paciencia xogo aprender sopas de letras crucigramas atención memoria dameros sudoku estimulación lúdico entretener labirintos intruso diferenzas cálculo paciencia xogo aprender sopas de letras crucigramas atención memoria dameros sudoku estimulación lúdico entretener labirintos intruso diferenzas cálculo paciencia xogo aprender sopas de letras crucigramas atención memoria dameros sudoku estimulación lúdico entretener labirintos intruso diferenzas cálculo paciencia xogo aprender sopas de letras crucigramas atención memoria dameros sudoku estimulación lúdico entretener labirintos intruso diferenzas cálculo paciencia xogo aprender sopas de letras crucigramas atención memoria dameros sudoku estimulación lúdico entretener labirintos intruso diferenzas cálculo paciencia xogo aprender sopas de letras crucigramas atención memoria dameros sudoku estimulación lúdico entretener labirintos intruso diferenzas cálculo paciencia xogo aprender sopas de letras crucigramas atención memoria dameros sudoku estimulación lúdico entretener labirintos intruso diferenzas cálculo paciencia

NO "VALES"...

...PASATEMPOS


PASATEMPOS Traballamos os animais carnívoros, herbívoros e omnívoros. Une o debuxo co seu nome.

Curso: 1º E


PASATEMPOS

Curso: 1ยบ E


Pasatempos Atopa as solucións destas adiviñas e une cada unha co seu debuxo:

Cargadiñas van, cargadiñas veñen; e no camiño non se deteñen. Son as________ Son longa e estreita amiga do señor bombeiro; a auga por min sobe de principio a fin. Son a_________

Ordena as palabras e atoparás un refrán de dous meses do ano. MARZO-ENTRE-E-QUE-COA-ABRIL-CUBIL-SAE-DO-NEVE-QUERE-O-CUCO-NON-VIR.

___________________________________________ Segue as claves do recadro e atoparás o nome de catro flores. 1

2

3

4

a

PA

RI

LA

DA

b

GA

POU

RA

RO

C

MAR

CA

VEL

SA

1a-2b-3a __________

4b-4c

__________

1c-1b-2a-4a_________

2c-3b-3c___________ OS ALUMNOS DE 2º B


Pasatempos Busca os nomes dos/as alumnos/as de 4ยบ B: S A N A S U S F F O E T A M T A M I T S

L I O A Z L I C R V X N C O N C O G A I

O L V E A O T M A D Z M N T M N T N R U

B A L R R J A A N O C O G E O G E I D L

U T X E E E R R S T A R B D R B D E S T

T A L I N S Y I O R T A E N A E B T I B

P N L M E S A A L E A B L O B R O L R N

A I C U L I Z N B B L U I P U P A B L O

X A R P E C U O A L I C D N C D N R B C

D Z A V S A R A D A N T O N T O N I A R

4ยบB


Pasatempos Adivinanzas:

Despois de moerme auga fervendo botan en min, a xente bébeme moito cando non quere durmir. CAFÉ

Son un repolo por fora por dentro son unha flor que aínda que branca e moi fermosa non ten bo olor. COLIFLOR

Cando chega o bo tempo encho todos os campos coa miña cara amarela e o meu babeiro branco. MARGARIDA

Entre col e col, leituga; entre leitugas, a flor; entre as flores, Pepita; e entre as Pepitas, sol. XIRASOL

5ºD


Pasatempos Refráns: -Marzo marzán, pola mañá cara de rosa, pola tarde cara de can. -Marzo ventoso e abril chuvioso, fan un maio fermoso. -Quen en marzo non pode a viña, perde a vendima. -Maio nubrado e San Xoán claro, fan un ano temperado. - Ata o corenta de maio, aínda a vella queima o tallo. -Setembro, ou leva as pontes ou seca as fontes. -Polo magosto, castañas e mosto. -Polo San Martiño mata teu porquiño. - Por Santa Lucía, mingua a noite e medra o día. Antón Méndez Fernández 5º D

5ºD


SOPA DE LETRAS Busca na sopa de de letras letras o nome de sete grandes escritores en lingua galega

P

E

R

E

I

R

O

W

A

A

E

R

F

A

C

A

S

T

E

L

A

O

E

O

S

U

Ă‘

A

E

A

F

X

C

E

L

D

N

R

Z

A

S

O

K

S

W

E

D

Q

O

X

S

D

N

N

I

Q

X

F

U

S

C

D

F

S

M

R

A

K

G

E

A

V

F

G

O

V

B

S

L

H

I

L

B

E

H

A

T

U

X

N

O

R

I

E

G

A

A

A

T

S

Z

X

O

A

I

T

U

D

E

A


1963 - Rosalía de Castro 1964 - Alfonso Daniel Rodríguez Castelao 1965 - Eduardo Pondal 1966 - Francisco Añón 1967 - Manuel Curros Enríquez 1968 - Florentino López Cuevillas 1969 - Antonio Noriega Varela 1970 - Marcial Valladares Núñez 1971 - Gonzalo López Abente 1972 - Valentín Lamas Carvajal 1973 - Manuel Lago González 1974 - Xoán Vicente Viqueira Cortón 1975 - Xoán Manuel Pintos Villar 1976 - Ramón Cabanillas 1977 - Antón Villar Ponte 1978 - Antonio López Ferreiro 1979 - Manuel Antonio 1980 - Alfonso X el Sabio 1981 - Vicente Risco 1982 - Luis Amado Carballo 1983 - Manuel Leiras Pulpeiro 1984 - Armando Cotarelo Valledor 1985 - Antón Losada Diéguez 1986 - Aquilino Iglesia Alvariño 1987 - Francisca Herrera Garrido 1988 - Ramón Otero Pedrayo 1989 - Celso Emilio Ferreiro 1990 - Luis Pimentel 1991 - Álvaro Cunqueiro 1992 - Fermín Bouza Brey 1993 - Eduardo Blanco Amor 1994 - Luis Seoane 1995 - Rafael Dieste 1996 - Xesús Ignacio Ferro Couselo 1997 - Ánxel Fole 1998 - Xoán de Cangas, Martín Códax y Mendinho 1999 - Roberto Blanco Torres 2000 - Manuel Murguía 2001 - Eladio Rodríguez 2002 - Fray Martín Sarmiento 2003 - Antón Avilés de Taramancos 2004 - Xaquín Lorenzo, Xocas 2005 - Lorenzo Varela 2006 - Manuel Lugrís Freire


2007 - María Mariño 2008 - Xosé María Álvarez Blázquez 2009 - Ramón Piñeiro López 2010 - Uxío Novoneyra 2011 - Lois Pereiro 2012 - Valentín Paz-Andrade


museo teatro concerto granxa escola ciencia planetario escritores títeres excursión acuarium poetas bibliotecas conferencia músico artesáns conmemoracións coro ballet museo teatro concerto granxa escola ciencia planetario escritores títeres casa das ciencias excursión acuarium poetas bibliotecas conferencia músico artesáns conmemoracións coro ballet museo teatro concerto granxa escola ciencia planetario escritores títeres excursión acuarium poetas bibliotecas conferencia músico artesáns conmemoracións coro ballet museo teatro concerto granxa escola ciencia planetario escritores títeres excursión acuarium poetas bibliotecas conferencia músico artesáns conmemoracións coro ballet museo teatro concerto granxa escola ciencia planetario escritores títeres excursión acuarium poetas bibliotecas conferencia músico artesáns conmemoracións coro casa das ciencias ballet museo teatro concerto granxa escola ciencia planetario escritores títeres excursión acuarium poetas bibliotecas conferencia músico artesáns conmemoracións coro casa das ciencias ballet museo teatro concerto granxa escola ciencia planetario escritores títeres excursión acuarium poetas bibliotecas conferencia músico artesáns conmemoracións coro casa das ciencias ballet museo teatro concerto granxa escola ciencia planetario escritores títeres excursión acuarium poetas bibliotecas conferencia músico artesáns conmemoracións coro casa das ciencias ballet museo teatro concerto granxa escola ciencia planetario escritores títeres excursión acuarium poetas bibliotecas conferencia músico artesáns conmemoracións coro casa das ciencias ballet museo teatro concerto granxa escola ciencia planetario escritores títeres excursión acuarium poetas bibliotecas conferencia músico artesáns conmemoracións coro casa das ciencias ballet museo teatro concerto granxa escola ciencia planetario escritores títeres excursión acuarium poetas bibliotecas conferencia músico artesáns conmemoracións coro casa das ciencias ballet museo teatro concerto granxa escola ciencia planetario escritores títeres excursión acuarium poetas bibliotecas conferencia músico artesáns conmemoracións coro casa das ciencias ballet museo teatro concerto granxa escola ciencia planetario escritores títeres excursión acuarium poetas bibliotecas conferencia músico artesáns conmemoracións coro casa das ciencias ballet museo teatro concerto granxa escola ciencia planetario escritores títeres excursión acuarium poetas bibliotecas conferencia músico artesáns conmemoracións coro casa das ciencias ballet museo teatro concerto granxa escola ciencia planetario escritores títeres excursión acuarium poetas bibliotecas conferencia músico artesáns conmemoracións coro casa das ciencias ballet museo teatro concerto granxa escola ciencia planetario escritores títeres excursión acuarium poetas bibliotecas conferencia músico artesáns conmemoracións coro casa das ciencias ballet museo teatro concerto granxa escola ciencia planetario escritores títeres excursión acuarium poetas bibliotecas conferencia músico artesáns conmemoracións coro casa das ciencias ballet museo teatro concerto granxa escola ciencia planetario escritores títeres excursión acuarium poetas bibliotecas conferencia músico artesáns conmemoracións coro casa das ciencias ballet museo teatro concerto granxa escola ciencia planetario escritores títeres excursión acuarium poetas bibliotecas conferencia músico artesáns conmemoracións coro casa das ciencias ballet museo teatro concerto

NO VALES...

....SAÍDAS


SAÍDA Á GRANXA-ESCOLA DE BELELLE O pasado día 4 de maio, fomos de excursión os nenos e nenas de Educación Infantil de 3 anos á granxa-escola de Belelle, pasámolo fenomenal e alí vimos moitos animais. Estes son os debuxos que fixemos e algunhas fotos dese día.


4ยบA ED. INFANTIL


GRANXA DE BELELLE NA GRANXA DE BELELLE:

Merendamos

Vimos os coellos

Pintáronnos a cara

Montamos en pony

Recibíronnos os cans

Viaxamos en autobús

5º DE EDUCACIÓN INFANTIL


SAÍDA AO MUSEO DE BELAS ARTES NO MUSEO DE BELAS ARTES:

Vimos esculturas e cadros

Nós tamén somos pintores e pintoras

Expuxemos as nosas obras de arte

Merendamos e visitamos os arredores da Torre de Hércules

5º DE EDUCACIÓN INFANTIL


Saídas O CASTRO DE VILADONGA: Unha ollada a nosa Historia Castro De Viladonga-Castro De Rei. O Castro De Viladonga está situado no Noroeste da terra Chá lucense,moi cerca de Castro de Rei e a 23 km da cidade de Lugo.

Empezouse a escavar en 1971 e continúan nel, de forma periódica, os traballos arqueolóxicos tanto de escavación como de limpeza e consolidación. O xacemento é un verdadeiro exemplo de castro característico do Noroeste,con varias murallas e fosos que conteñen dúas terrazas e unha gran acrópolis (cidade no alto) ou coroa central. Neste espazo é onde se atopan a maior parte das construcións descubertas ata agora: casas, currais e almacéns, algún edificio de uso comunitario, etc..., agrupadas formando conxuntos ou barrios repartidos en dúas rúas principais e una ronda paralela á muralla principal.

5ºB


Saídas As murallas e vivendas, e a gran cantidade de materiais que se descubriron dinnos que o castro tivo unha ocupación moi importante, sobre todo entre os séculos II e V d.C., facendo del un sitio fundamental para comprender a evolución dos castros na etapa galaico-romana.

Entre os achados producidos nas escavacións poden destacarse, á hora de definir cultural e cronolóxicamente o xacemento, os seguintes: otro torques de ouro similar ao aparecido en 1911, contas de colar e outros adornos diversos, un anel de ouro e outros de bronce, ferro e acibeche, unha arracada ou pendente de ouro, dos áureos do augusto Arcadio (entre numerosas moedas como antoninianos, semisses e folles), así como diversas mostras de apliques, broches, fíbulas e febillas, pasarrendas e outros arreos de caballería , compases e balanzas, ferramentas e armas de pedra, ferro e bronce, dos taboleiros de xogo en lousa e unha gran cantidade de cerámica de tradición castreña, común romana e terra sigillata, así como innumerables elementos construtivos e abundantísimos muíños manuais, sobre todo de tipo circular.

5ºB


Saídas

Alumn@s 3ºD


Saídas

Alumn@s 3ºD


...NO VALES

ordenador pantalla rato teclado hardware software informática impresora escanner altofalantes cd-rom monitor portátil módem disco duro disquetera internet comunicación información pen-drive ordenador pantalla rato teclado hardware software informática impresora escanner altofalantes cd-rom monitor portátil módem disco duro disquetera internet comunicación información pen-drive ordenador pantalla rato teclado hardware software informática impresora escanner altofalantes cdrom monitor portátil módem disco duro disquetera internet comunicación información pen-drive ordenador pantalla rato teclado hardware software informática impresora escanner altofalantes cd-rom monitor portátil módem disco duro disquetera internet comunicación información pen-drive ordenador pantalla rato teclado hardware software informática impresora escanner altofalantes cd-rom monitor portátil módem disco duro disquetera internet comunicación información pendrive ordenador pantalla rato teclado hardware software informática impresora escanner altofalantes cd-rom monitor portátil módem disco duro disquetera internet comunicación información pen-drive ordenador pantalla rato teclado hardware software informática impresora escanner altofalantes cd-rom monitor portátil módem disco duro disquetera internet comunicación información pen-drive ordenador pantalla rato teclado hardware software informática impresora escanner altofalantes cdrom monitor portátil módem disco duro disquetera internet comunicación información pen-drive ordenador pantalla rato teclado hardware software informática impresora escanner altofalantes cd-rom monitor portátil módem disco duro disquetera internet comunicación información pen-drive ordenador pantalla rato teclado hardware software informática impresora escanner altofalantes cd-rom monitor portátil módem disco duro disquetera internet comunicación información pendrive ordenador pantalla rato teclado hardware software informática impresora escanner altofalantes cd-rom monitor portátil módem disco duro disquetera internet comunicación información pen-drive ordenador pantalla rato teclado hardware software informática impresora escanner altofalantes cd-rom monitor portátil módem disco duro disquetera internet comunicación información pen-drive ordenador pantalla rato teclado hardware software informática impresora escanner altofalantes cdrom monitor portátil módem disco duro disquetera internet comunicación información pen-drive ordenador pantalla rato teclado hardware software informática impresora escanner altofalantes cd-rom monitor portátil módem disco duro disquetera internet comunicación información pen-drive ordenador pantalla rato teclado hardware software informática impresora escanner altofalantes cd-rom monitor portátil módem disco duro disquetera internet comunicación información pendrive ordenador pantalla rato teclado hardware software informática impresora escanner altofalantes cd-rom monitor portátil módem disco duro disquetera internet comunicación información pen-drive ordenador pantalla rato teclado hardware software informática impresora escanner altofalantes cd-rom monitor portátil módem disco duro disquetera internet comunicación información pen-drive ordenador pantalla rato teclado hardware software informática impresora escanner altofalantes cdrom monitor portátil módem disco duro disquetera internet ordenador

...TICS


TIC Algunhas das actividades que máis nos gustaron neste curso 2011-2012, foron os traballos realizados na aula de informática. Fixemos consultas sobre o tempo que ía facer, comentabamos algunhas noticias dos xornais, …. Pero quizais a actividade que máis nos gustou foi expoñer e asistir ás exposicións sobre algúns temas de Coñecemento do medio que o alumnado preparou para poder tratar na clase. O programa máis utilizado nestes casos foi o Power Point. A persoa encargada dun tema “facía de profe” explicando aos demais o que investigara cos distintos medios dos que dispoñía. Foi unha actividade moi interesante, entretida e educativa. O alumno que expoñía tiña que preparar moi ben o tema antes de xpoñelo porque falar diante de toda a clase daba un pouco de vergonza e ademais, cando remataba a exposición, os compañeiros e compañeiras querían sempre facer unha chea de preguntas. Nalgúns casos eran preguntas que a persoa que facía a exposición non sabía contestar, pero entre todos e coa axuda do noso amigo “Google” ao final chegabamos a saber aquelas cuestións que quedaran no aire na exposición.

Outra das actividades moi interesantes foi traballar cada un da clase unha canción que nos gustase, para ver nas súas letras os distintos recursos literarios que aparecían. Cando a tiñamos preparada, víamos o video en you tube e escoitabamos a canción. Nun documento poñiamos as partes da letra nas que nos iamos fixar para explicar os recursos literarios. E con esa letra diante, tiñamos que explicar a toda a clase os recursos que alí atopabamos. 6º B


Tic

DIA DA MULLER TRABALLADORA, USANDO AS TIC EN GALEGO

As ferramentas TIC ofrécennos moitas ventaxas para o noso traballo como mestres. Non deben ser un fin en si mesmas, pero si poden ser un potente medio co cal acceder aos nosos alumnos e alumnas e ao coñecemento. Son motivadoras, interactivas, permiten traballar de forma colaborativa, acceder de forma rápida e directa a información e practicar habilidades de búsqueda, selección e análise da información na era da sociedade da comunicación. As TIC unen a escola e a sociedade. Están aquí e viñeron para quedarse! E o máis importante, os nosos alumnos e alumnas xa non poden vivir se elas! O 8 de marzo, os nenos e nenas de primeiro ciclo e os de 3ºA, coa axuda das suas profes, fixemos un exercicio onde puidemos poñer en práctica a creatividade lingüística e a liberdade de expresión. Ademais tivemos a oportunidade de coñecer como utilizar a internet en beneficio do coñecemento e a solidariedade. A modo de muro de Berlín pintamos un muro virtual, feito coa ferramenta on line KOOWALL, onde escribimos o que pensabamos sobre igualdades e diferenzas entre homes e mulleres. Despois derrubámolo con pedras imaxinarias. Aquí tedes unha mostra do proceso:

ANTES....

DESPOIS...

Podédelo ver en : http://koowall.com/muller-traballadora http://www.edu.xunta.es/centros/ceipvalesvillamarin/node/1

1 º CICLO


TIC Fíxate nas pingas de auga, todas somos pingas, pero ningunha é igual,... coincidimos en algo, a todos e a todas nos gustan as actividades que facemos no invernadoiro e tamén as de psicomoticidade, pero o que máis nos gusta é ver os nosos traballos na Pizarra Dixital: sementando, regando, xogando...

As imaxes lévannos de novo ás tarefas xa feitas e tamén a outras novas. No invernadoiro aprendemos a coidar e a valorar o medio ambiente, partimos do máis

próximo a nós, as nosas plantas, o noso entorno,...deste xeito, respetando e valorando o que está máis preto, aprendemos a coidar o noso planeta.

Educación Infantil- 5anosA


TIC

Disfrutamos moito coas Tic, Merchi e Pilar consiguen manter a atenci贸n de todos nos.

Educaci贸n Infantil- 5anosA


NO "VALES"...

Sofía A. Indhira Angel Tomás Rodrigo Laura B. Oscar Serena Alin Enma Andrea Laura C. Juan Carlos Roberto Dylan Luis Antonio Antonio C. Lucía Sofía Patricia Antía Francisco Luis Carmela Sara Juan Antonio Cristina F. Lucas Carmen Cristina Fdez. Iván Sergio Patricia F. Ana Andrea F. Noemí Alicia Jorge Ignacio Carme Pedro Carla Paula Marcos Lucía G. Oscar L. Isaac Hernán Talita Alejandra Estefanía D. Noelia Andrea L. Cristian Lydia Samuel Esteban Martín Daniel Francisco Marina Sidy Janlianny Sara N Iara Nicolás Elisa María Nerea Hugo Andrea Sofía R. Ariana Gabriel Santiago Lidia R. Ivanna Samuel Sandra Danibel Noelia Christian Manuel Juan S. Brais Elías Aaron Lino Selene Ezequiel Pablo Xoán Susana Sergio Sergio Vigo Alejandro Julio Sofía A. Indhira Angel Tomás Rodrigo Laura B. Oscar Serena Alin Enma Andrea Laura C. Juan Carlos Roberto Dylan Luis Antonio Antonio C. Lucía Sofía Patricia Antía Francisco Luis Carmela Sara Juan Antonio Cristina F. Lucas Carmen Cristina Fdez. Iván Sergio Patricia F. Ana Andrea F. Noemí Alicia Jorge Ignacio Carme Pedro Carla Paula Marcos Lucía G. Oscar L. Isaac Hernán Talita Alejandra Estefanía D. Noelia Andrea L. Cristian Lydia Samuel Esteban Martín Daniel Francisco Marina Sidy Janlianny Sara N Iara Nicolás Elisa María Nerea Hugo Andrea Sofía R. Ariana Gabriel Santiago Lidia R. Ivanna Samuel Sandra Danibel Noelia Christian Manuel Juan S. Brais Elías Aaron Lino Selene Ezequiel Pablo Xoán Susana Sergio Sergio Vigo Alejandro Julio Sofía A. Indhira Angel Tomás Rodrigo Laura B. Oscar Serena Alin Enma Andrea Laura C. Juan Carlos Roberto Dylan Luis Antonio Antonio C. Lucía Sofía Patricia Antía Francisco Luis Carmela Sara Juan Antonio Cristina F. Lucas Carmen Cristina Fdez. Iván Sergio Patricia F. Ana Andrea F. Noemí Alicia Jorge Ignacio Carme Pedro Carla Paula Marcos Lucía G. Oscar L. Isaac Hernán Talita Alejandra Estefanía D. Noelia Andrea L. Cristian Lydia Samuel Esteban Martín Daniel Francisco Marina Sidy Janlianny Sara N Iara Nicolás Elisa María Nerea Hugo Andrea Sofía R. Ariana Gabriel Santiago Lidia R. Ivanna Samuel Sandra Danibel Noelia Christian Manuel Juan S. Brais Elías Aaron Lino Selene Ezequiel Pablo Xoán Susana Sergio Sergio Vigo Alejandro Julio Sofía A. Indhira Angel Tomás Rodrigo Laura B. Oscar Serena Alin Enma Andrea Laura C. Juan Carlos Roberto Dylan Luis Antonio Antonio C. Lucía Sofía Patricia Antía Francisco Luis Carmela Sara Juan Antonio Cristina F. Lucas Carmen Cristina Fdez. Iván Sergio Patricia F. Ana Andrea F. Noemí Alicia Jorge Ignacio Carme Pedro Carla Paula Marcos Lucía G. Oscar L. Isaac Hernán Talita Alejandra Estefanía D. Noelia Andrea L. Cristian Lydia Samuel Esteban Martín Daniel Francisco Marina Sidy Janlianny Sara N Iara Nicolás Elisa María Nerea Hugo Andrea Sofía R. Ariana Gabriel Santiago Lidia R. Ivanna Samuel Sandra Danibel Noelia Christian Manuel Juan S. Brais Elías Aaron Lino Selene Ezequiel Pablo Xoán Susana Sergio Sergio Vigo Alejandro Julio Sofía A. Indhira Angel Tomás Rodrigo Laura B. Oscar Serena Alin Enma Andrea Laura C. Juan Carlos Roberto Dylan Luis Antonio Antonio C. Lucía Sofía Patricia Antía Francisco Luis Carmela Sara Juan Antonio Cristina F. Lucas Carmen Cristina Fdez. Iván Sergio Patricia F. Ana Andrea F. Noemí Alicia Jorge Ignacio Carme Pedro Carla Paula Marcos Lucía G. Oscar L. Isaac Hernán Talita Alejandra Estefanía D. Noelia Andrea L. Cristian Lydia Samuel Esteban Martín Daniel Francisco Marina Sidy Janlianny Sara N Iara Nicolás Elisa María Nerea Hugo Andrea Sofía R. Ariana Gabriel Santiago Lidia R. Ivanna Samuel Sandra Danibel Noelia Christian Manuel Juan S. Brais Elías Aaron Lino Selene Ezequiel Pablo Xoán Susana Sergio Sergio Vigo Alejandro Julio Sofía A. Indhira Angel Tomás Rodrigo Laura B. Oscar Serena Alin Enma Andrea Laura C. Juan Carlos Roberto Dylan Luis Antonio Antonio C. Lucía Sofía Patricia Antía Francisco Luis Carmela Sara Juan Antonio Cristina F. Lucas Carmen Cristina Fdez. Iván Sergio Patricia F. Ana Andrea F. Noemí Alicia Jorge Ignacio Carme Pedro Carla Paula Marcos Lucía G. Oscar L. Isaac

...DESPEDIDA


Despedida dos nenos e nenas de 5 anos A continuación aparecen algunhas das moitas cousas que todos/as nós fomos realizando ó longo deste curso: Celebramos o día da Paz, a Semana da Prensa…

Disfrazámonos de axudantes da Fada Mariña, cociñamos rosquillas…

Educación Infantil - 6ºD


Despedida dos nenos e nenas de 5 anos Tocamos instrumentos, bailamos, relaxámonos…

Tamén decoramos a nosa árbore...

Educación Infantil - 6ºD


Despedida dos nenos e nenas de 5 anos Convertémonos en distintos personaxes para representar a obra dos “Tres porquiños”…

Tamén plantamos xirasoles...

E con todo isto, despedímonos ata o próximo curso, Ata pronto!

Educación Infantil - 6ºD


Despedida Sexto di adeus Agora que chega o verán, os alumnos e alumnas de sexto teremos que despedirnos deste centro ao que lle collemos tanto cariño. No Vales pasamos uns anos que non poderemos esquecer e nos que coñecemos a moitos nenos e nenas que hoxe en día son os nosos amigos. Algúns dos nosos compañeiros iranse a outros institutos e deixarán atrás aos seus amigos, xa que non os verán con tanta frecuencia, pero sempre estarán nos nosos pensamentos. Váisenos facer moi difícil esquecer este centro e adaptarnos a outro, así que esperamos que teñades as portas abertas para os que dicimos adeus este ano porque gustaranos vir de visita de vez en cando e saudar a antigos compañeiros e profesores. Todos recordamos con alegría a participación nos distintos campionatos como os de fútbol, brilé, baloncesto e futbolín e as excursións e saídas que fixemos ao longo destes nove anos, PASÁMOLO MOI BEN! Inda que botaremos de menos primaria tamén sentimos curiosidade por saber o como será o noso paso pola secundaria. No instituto cambiarán moitas cousas: pasaremos de ser

os

máis

maiores

aos

máis

pequenos,

teremos

novos

profesores/as

e

compañeiros/as, asignaturas que antes non tiñamos...Será como empezar de novo! Agora do que máis ganas temos é de ir ao Aquapark de Cerceda, inda que non tanto de que remate o curso, porque non queremos deixar o noso colexio. Pedimos, por favor que coidedes o noso colexio como fixemos a maioría de nós, para que outros nenos e nenas poidan disfrutar del. Profesores, grazas polo voso apoio e a vosa axuda, sen vós o noso camiño pola primaria tería sido máis difícil, e grazas tamén aos compañeiros e compañeiras que deixamos atrás. BOTARÉMOSVOS DE MENOS!!!!! Bo verán a todos e todas. ATA PRONTO VALES!!!! 6ºA


Cartel presentado ao Concurso das Letras Galegas de Política Lingüística. Coordina: EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA DO CEIP FRANCISCO VALES VILLAMARÍN.

Colabora: EQUIPO DE BIBLIOTECA.

O XORNALIÑO  

Xornal escolar do CEIP Francisco Vales Villamarín de Betanzos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you