Page 1

Δομικά Πασίση Α.Ε.

τηλ: 26340 22254 fax: 26340 26182

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

----------------------------------------------------------

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

web: www.pasisis.com e-mail: pasisis@hol.gr facebook.com/pasisis

Στεγάνωση υπογείου έναντι νερού υπό πίεση

Στεγανωποιήση Ταρατσών

Εξωτερική Θερμομόνωση

Οι υπόγειοι χώροι, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, απαιτούν αποτελεσματική στεγάνωση έναντι υγρασίας και νερού.

Η στεγάνωση δωμάτων χωρίς κλίσεις, εκτός από το να εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα, να έχει ελαστικότητα και αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και το χρόνο, θα πρέπει να παρουσιάζει και ιδιαίτερα υψηλή ανθεκτικότητα στα λιμνάζοντα νερά.

Η εξοικονόμηση ενέργειας με αντίστοιχη μείωση των δαπανών θέρμανσης αποτελεί ένα διαχρονικό ζήτημα όπως επίσης η κατάργηση των θερμογεφυρών και η ορθή αξιοποίηση της θερμοχωρητικότητας των δομικών στοιχείων μέσω της διατήρησης ομοιόμορφης εσωτερικής θερμοκρασίας.

Όταν η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα στο έδαφος, γύρω από τον υπόγειο χώρο, βρίσκεται άνωθεν της στάθμης του δαπέδου του υπογείου, τότε απαιτείται η διαμόρφωση του υπόγειου χώρου ως στεγανή λεκάνη, η οποία θα βρίσκεται μόνιμα μέσα στο νερό και θα υφίσταται μόνιμη υδροστατική πίεση. -------------------------------------------------Στις περιπτώσεις αυτές συνιστάται η εφαρμογή της στεγάνωσης από την εσωτερική πλευρά του υπογείου, ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία μίας κλειστής, ενιαίας στεγανής λεκάνης. Πρωταρχικής σημασίας είναι o ορθός υπολογισμός του φορέας της στεγανωτικής στρώσης, ώστε να επαρκεί στατικά στις υδροστατικές πιέσεις του νερού. Για τη στεγάνωση προτείνεται η χρήση του επαλειφόμενου στεγανωτικού κονιάματος AQUAMAT της ISOMAT, με ιδιαίτερο πλεονέκτημα την δυνατότητας εφαρμογής εσωτερικά στα τοιχία και το δάπεδο του υπογείου, καθώς χαρακτηρίζεται από ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα και αντοχή στις αρνητικές πιέσεις του νερού. Έτσι, η στεγανωτική στρώση του AQUAMAT: • δημιουργεί μία ισχυρή, κλειστή και ενιαία στεγανολεκάνη σε όλο τον υπόγειο χώρο, • έχει ικανότητα διαπνοής και εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα και χρηστικότητα του υπόγειου χώρου, • προσφέρει αποτελεσματική στεγάνωση ακόμη και υπό υψηλή υδροστατική πίεση, • έχει διάρκεια στο χρόνο λόγω του ότι το υλικό είναι ανόργανο. Η εφαρμογή της μπορεί να γίνει τόσο σε νέες κατασκευές όσο και σε υφιστάμενες, όταν τεθεί θέμα στεγάνωσής τους εκ των υστέρων -------------------------------------------------Εάν πρόκειται για νέα κατασκευή, κατά τη σκυροδέτηση των δομικών στοιχείων του υπογείου, συνιστάται η προσθήκη στο σκυρόδεμα του πρόσμικτου ρευστοποιητήστεγανωτικού μάζας PLASTIPROOF.

-------------------------------------------------Στεγανωποιήση Ταρατσών με επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Τις παραπάνω απαιτήσεις καλύπτει πλήρως η εφαρμογή του ελαστικού επαλειφόμενου στεγανωτικού κονιάματος DESMOLAST της ESHA. Με την εφαρμογή επιτυγχάνεται:

του

στο

δώμα

• μία ισχυρή και συνεχής ελαστική στεγανωτική στρώση, • με άριστη πρόσφυση και ανθεκτικότητα, • ικανή να ανταποκρίνεται τις συστολοδιαστολές του δώματος. -------------------------------------------------Στεγανοποιήση Ταρατσών με ασφαλτική μεμβράνη Η Pasisis Group σας προσφέρει ποικιλία επιλογών σε μεμβράνες, ανάλογα με την περίσταση, προερχόμενες από κορυφαία εργοστάσια [Ελλάδα | Ευρώπη] με πιστοποιήσεις ISO 9001- ISO 14001 και CE. Οι ασφαλτικές μεμβράνες εξασφαλίζουν αντοχή: • σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, • στην υπεριώδη ακτινοβολία, • σε οξέα και βάσεις, • στη στατική πίεση, • σε εφελκυσμό και αντίστοιχα μεγάλη επιμήκυνση, • στη διάτρηση, • στη σήψη. Η επιλογή του κατάλληλου συνδυασμού οπλισμού, επικάλυψης και βάρους/ πάχους της μεμβράνης, προσφέρει ποικιλία δυνατοτήτων εφαρμογής όπως: • στεγανοποίηση επιπέδων και κεκλιμένων δωμάτων, • στεγανοποίηση μεταλλικών στεγών, • επισκευές στεγάνωσης, • στεγανοποίηση υπογείων κατασκευών και θεμελιώσεων, • στεγανοποίηση γεφυρών και καταστρωμάτων parking, • στεγανοποίηση δεξαμενών και καναλιών, • φράγμα υδρατμών.

Παράλληλα απαιτείται η εξασφάλιση πλήρους στεγάνωσης των προσόψεων από το νερό της βροχής και την εξωτερικά εισερχόμενη υγρασία με ταυτόχρονη προστασία από την εμφάνιση μούχλας, τα βακτηρίδια και την εσωτερική υγρασία. -------------------------------------------------Η Pasisis Group σας προσφέρει τα ολοκληρωμένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης: • THERMOPROSOPSIS της KNAUF INSULATION, διογκωμένης πολυστερίνης • KELYFOS της POLYKEM εξηλασμένης πολυστερίνης. Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης επιπλέον επιτυγχάνετε: • προστασία του φέροντος οργανισμού από τις θερμικές καταπονήσεις, • αποφυγή ρηγματώσεων στον εξωτερικό σοβά λόγω της εξαιρετικής ελαστομέρειας των υλικών του συστήματος, • θερμομόνωση υφιστάμενων κτισμάτων, • πρόσθετη αξία της περιουσίας σας μέσω της ενεργειακής ταυτότητας του κτηρίου. Τα συστήματα φέρουν την επίσημη πιστοποίηση European Technical Approval [ETA] της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενημερωθείτε σήμερα κιόλας για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», χάρη στο οποίο μπορείτε να αναβαθμίσετε ενεργειακά την κατοικία σας με επιχορήγηση του προϋπολογισμού έως και 70%! H Pasisis Group μέσω των συνεργαζόμενων τεχνικών της τμημάτων αναλαμβάνει τη πλήρη σύνταξη, παρακολούθηση και διεκπεραίωση του φακέλου σας.

Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον

με επιχορήγηση έως και 70% από την Pasisis Group Ενημερωθείτε άμεσα!

Λύσεις Υγρομόνωσης & Θερμομόνωσης από την Pasisis Group  

1. Στεγάνωση υπογείου έναντι νερού υπό πίεση 2. Στεγανωποιήση Ταρατσών 3. Εξωτερική Θερμομόνωση 4. Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you