ΕΡΓΟΝ Έτοιμο Σκυρόδεμα // Πασίσης

Page 1

ΕΡΓΟΝ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ


1950 ΤΟ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΣΙΣΗ

65+ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

75.000m

2

ΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ


ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΣΙΣΗ

Η ΕΡΓΟΝ δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής και εμπορίας έτοιμου σκυροδέματος καθώς και στην ανάληψη και κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Στεγάζεται σε ιδιόκτητο εργοταξιακό χώρο έκτασης 75.000 m2 στο Αντίρριο Ν. Αιτωλοακαρνανίας. Η ΕΡΓΟΝ στελεχώνεται από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό αποτελούμενο από πολιτικούς μηχανικούς, τοπογράφους μηχανικούς, αρχιτέκτονες, μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους μηχανικούς, χημικούς μηχανικούς καθώς και από τεχνικό εργατοτεχνικό προσωπικό. Η ΕΡΓΟΝ είναι κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου 1ης τάξης στις κατηγορίες έργων Οδοποιίας, Οικοδομικών, Υδραυλικών, Ηλεκτρομηχανολογικών και ΒιομηχανικώνΕνεργειακών και Α1 τάξης στην κατηγορία των Λιμενικών. Πιστοποίηση ISO 9001:2008 για τον Σχεδιασμό- Παραγωγή και Διάθεση Ετοίμου Σκυροδέματος Η εταιρεία ΕΡΓΟΝ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008. Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας έχει πιστοποιηθεί από τον Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης TUV HELLAS και δεσμεύεται στην εφαρμογή όλων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων και την τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, της τέχνης και της τεχνικής, που να ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών της, για την «Παραγωγή και Εμπορία Ετοίμου Σκυροδέματος».

Εγκαταστάσεις ΕΡΓΟΝ

Έργα Οδοποιίας

Έργα Οικοδομικά

Έργα ΒιομηχανικάΕνεργειακά

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά

Έργα Λιμενικά

Έργα Υδραυλικά


80m /h 3

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

70m /h 3

ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

150m /h 3

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Τ:+30 26340 25565 | F:+30 26340 26182 U:www.pasisis.com | E:pasisis@hol.gr find us on: