Page 1

Sant Bartomeu Santa Tecla

FESTA MAJOR DE SITGES 2015


Miquel Forns i Fusté Salutació de la regidora de tradicions i festes Rosa Tubau i Llorià

8

Salutació de LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ

Pàg.

MUNICIPAL DE FESTA MAJOR I SANTA TECLA Aroa Llorens i Pellicer Salutació del rector de la parròquia Mn. Josep Pausas i Mas PENDONISTA DE SANT BARTOMEU Josep Ramon Sentís i Julià PENDONISTES DE SANTA TECLA Rosa Mari i Juani Alexandre i Milà PREGONER DE la FESTA MAJOR I SANTA TECLA Sebastià Giménez i Mirabent AUTORS DEL CARTELL DE FESTA MAJOR Eva Martín, Ona Sales i Jordi Niubó AUTORA DEL CARTELL DE SANTA TECLA Geòrgia Cosialls Puigcorbé La Festa: un patrimoni Joan Duran i Ferrer EL QUE ENS FALTAVA... UN BALL DE MOROS I CRISTIANS

conversa de festa major Carola Fernàndez

10 Pàg.12 Pàg.14 Pàg.16 Pàg.18 Pàg.20 Pàg.22 Pàg.28 Pàg.32 Pàg.

de sant bartomeu i santa tecla de sitges

Blai Fontanals i Argenter

4 Pàg.6 Pàg.

Salutació del Batlle de Sitges

LA FESTA MAJOR DURANT ELS ANYS DE LA SEGONA REPÚBLICA ESPANYOLA Ventura Sella Barrachina conversa de festa major Ricard Ruiz Per Edwin Winkels ELS XIQUETS DE VALLS Blai Fontanals i Argenter conversa de festa major Josep Garcia, ‘Garci’

36 Pàg.40 Pàg.

42 Pàg.46 Pàg.

Per Elisabeth Puyoles

48 Pàg.52 Pàg.56 Sant Bartomeu, Festa Major de Sitges Pàg.74 Santa Tecla, Festa Major Petita de Sitges Pàg.82 Pàg.84 Pàg.85 Pàg.87 Els nostres estimats “Cubanitos” Recull de records

Tea Hill i Mia Muntané

En Miru, la Diablessa vil i malvada tan estimada Xavier Salmerón i Carbonell PROGRAMA OFICIAl

PROGRAMA OFICIAl

plànols de les processons i cercaviles marxandatge de la festa

les paradetes de festa major castell de foc en calma crèdits i agraïments

Per Lídia Gàzquez

Sant Bartomeu i Santa Tecla 2015

PÀG.3

Pàg.


ó i c a t u l sa

Sant Bartomeu i Santa Tecla 2015

PÀG.4


Miquel Forns i Fusté batlle de sitges

Els dies més sitgetans Sitgetanes, sitgetans,

que no li calen més distincions. Potser altres diran que cal fer més inventaris perquè les catalogacions són reconeixe-

Ja tenim l’agost aquí, el mes més sitgetà de l’any.

ment, protecció i projecció. En qualsevol cas, podem compartir que aquest posicionament seria buit de contingut si

El mes més sitgetà de l’any?... Els uns diran que potser sí, al-

la festa hagués deixat d’estar farcida de vida, vivències i ac-

tres diran que potser no, i encara uns altres diran que potser

tualitat, quan aquest és precisament el seu tret diferencial.

depèn de cadascú. En qualsevol cas, convindrem que a Sit-

Aquest és el valor més important del mes d’agost. L’experi-

ges, des del Vinyet fins a finals d’agost, l’ambient en cada llar

ència viscuda, familiar, veïnal, col·lectiva, de sentir-nos tots

i en cada barri, la intensificació dels costums i el pessigolleig

Vila a l’entorn del present i de la tradició de la Festa Major.

en molts de nosaltres agafa un protagonisme especial.

Pregoner, pendonistes, cordonistes, balls, grallers, banda, cobla, orquestres ... nosaltres, totes, tots, calçats d’esparde-

Són setmanes per retrobar-nos amb el que érem, som i se-

nyes de vetes blava i vermella, enfaixats, vestits de blanc,

rem. Són setmanes per reviure el llegat dels nostres avant-

alfàbrega als llavis i preparats per la festa, per ser poble i

passats. Per tenir aquelles vivències úniques que repetim

exercir, un any més, sitgetanisme i catalanitat.

any rere any i que concentrem fins l’èxtasi en 36 hores. I d’aquí quatre dies, ja tindrem el setembre aquí, el segon Balls i músiques populars, actes tradicionals i de nova for-

mes més sitgetà de l’any.

nada, petits i grans, tots plegats fluiran com un moviment innat, transmès de generació en generació i nascut dels pri-

El segon mes més sitgetà de l’any?... Els uns diran que pot-

mers respirs de l’aire de Sitges.

ser sí, altres diran que potser no, i encara uns altres diran que potser depèn de cadascú... Perquè Sitges se sent i és viu

Un patrimoni que enguany avança en la seva catalogació

tot l’any.

oficial com a festa patrimonial d’interès nacional, com a pas previ de la tramitació de la candidatura de la nostra Festa

Com ens diu la Comissió... #Preparat ? #Preparada ?... Oi

Major com a patrimoni immaterial de la humanitat. Des

que sí?... Doncs, sentim, vivim. Bona Festa Major de Sant

de la Mediterrània catalana és la nostra identitat i apor-

Bartomeu i Bona Festa Major Petita de Santa Tecla.

tació folklòrica a la globalitat. Potser alguns diran que la Festa Major i Santa Tecla ja són un patrimoni molt nostre i

En l’horitzó de festa i país, visca Sitges i visca Catalunya!

Sant Bartomeu i Santa Tecla 2015

PÀG.5


ó i c a t salu

Sant Bartomeu i Santa Tecla 2015

PÀG.6


ROSA TUBAU i Llorià regidora de tradicions i festes

Dies intensos, sentits i de retrobament

L

’estiu avança i ja ens trobem a la segona quinzena

Anirem al ball, en què tots tenim alguna història particular

d’agost a tocar per gaudir els dies més intensos i

per recordar. Què seria de la Festa Major sense ball?

sentits per a molts de nosaltres. Les darreres set-

manes, enlloc d’anar de viatge o traslladar-nos a un in-

Cansats, però amb totes les ganes, començarà la matinal

dret menys calorós i més tranquil, ens hem quedat a casa

amb el toc de matinades avançant pel Baluard. Sonaran

per preparar la Festa. Des de l’inici de l’estiu un continu

també els primers coets llançats en honor del Sant que des-

d’activitats van encaminades a pensar-la i organitzar-la.

pertaran als que encara no ho han fet.

Uns reprenen els assajos i altres repassen davant els ven-

Sense un respir, escoltarem com les campanes anuncien

tiladors tota la indumentària que lluiran els balladors,

l’Ofici, i sortirem complaguts per haver assistit a l’ofrena

perquè tots els detalls, per petits que siguin, estiguin ben

que enguany hauran fet ‘Les Cubanites’ per a celebrar el

cuidats i tots fruïm de la imatge que ens ofereixen. Alguns

50è aniversari del gegants Americanos . Però la intensitat

assisteixen a llargues reunions on tothom té un únic objec-

màxima de la celebració arriba a la sortida, a la plaça on no

tiu, aconseguir que la propera Festa Major sigui la millor.

hi cap ni una agulla, amb la representació de tota la festa

El grau d’implicació i compromís amb què es participa per

alhora. Ens retrobarem de nou al vermut concert i, tot se-

tirar endavant la Festa, mostra les possibilitats que tenim

guit, a compartir el dinar de Festa Major i la sobretaula,

com a comunitat quan treballem per un objectiu comú.

amb les anècdotes que sempre acostumem a sentir. Brindarem, pels que hi som i els que ja no, tenint uns instants

Arriba la vigília, dia tan esperat. Ens dirigim al carrer Sant

per recordar-los.

Francesc per sentir el primer toc de gralles. Buscarem els músics de casa, que són els que més ens plauen i comenta-

I som-hi! De nou cap a la Processó! Esperant que arribi

rem com toquen de bé.

el moment solemne de l’entrada del Sant amb el Baluard a esclatar, envoltats pel so de campanes, músiques, coets i

Trobarem amics, coneguts i a altres que no ho són tant.

mirades d’emoció.

Compartirem una petita conversa al voltant de quant temps fa que no ens veiem i sort que tenim Festa Major per retro-

Sitgetanes i sitgetans, preparats un any més. Gaudim de la

bar-nos. Anirem al carrer Major, al Cap de la Vila o a l’Hort

Festa Major de Sant Bartomeu i de Santa Tecla amb civis-

de Can Falç per veure i escoltar els balls. Farem un petit mos

me i intensitat.

a qualsevol casa d’amics o família i ens afanyarem per anar a veure la Bandera i, tot just quan acabi, anirem d’una re-

Visca Sitges i visca la Festa Major!

volada a aquell lloc on sempre contemplem el castell de foc.

Sant Bartomeu i Santa Tecla 2015

PÀG.7


a l e d ó i salu tac

Sant Bartomeu i Santa Tecla 2015

PÀG.8


aroa llorens i pellicer presidenta de la comissió municipal de festa major i santa tecla

No és un dia qualsevol

E

l so dels picarols a ritme lent i tranquil, algun so

del Sant, buscar lloc per la calorosa sortida d’Ofici, veure

de timbal esmorteït i el so de les gralles imparables

sortir el sol pel Portal de Santa Caterina, ensordir-nos amb

dins d’alguns caps.

el magnífic castell de focs, veure com surt el Sant de casa del pendonista, menjar un tall de síndria refrescant, escol-

Ulls vermells, llavis adormits, espatlles encarcarades, dits

tar els versos, l’entrada de grallers, el pregó oficialment ar-

adolorits, bessons enrampats i peus que no responen.

renca la festa i doncs anem desencaixant i preparant tot el necessari que ja comença. I tant a l’agost com al setembre

Pel terra carcasses i anelles i al menjador de casa esparde-

gaudim de les nostres estimades festes, tenint ben present

nyes, escut i faixa... roba per rentar i planxar, per repassar

a totes aquelles persones que les fan possibles i en especial

amb fil i agulla, no és un dia qualsevol sinó l’endemà de la

als meus companys i a les meves companyes de Comissió,

nostra estimada Festa.

gràcies per compartir amb mi aquesta experiència, pel vostre esforç, el vostre temps, pel bon humor i la paciència,

Surt ara el cansament després de ballar l’última sardana,

la vostre imaginació, les ganes de treballar per la festa i el

gaudir del vermut de Sant Llí, emocionar-nos a l’entrada

vostre saber fer.

Sant Bartomeu i Santa Tecla 2015

PÀG.9


ó i c a t u l sa

Sant Bartomeu i Santa Tecla 2015

PÀG.10


Mn. josep pausas i mas rector de la parròquia de sant bartomeu i santa tecla de sitges

“ALEGREM-NOS I FEM FESTA” (Lluc, 15,32)

L

a Festa Major d’un poble es distingeix per ser la fes-

fruit de l’esperit, ens fa sentir l’orgull de ser ciutadans lliu-

ta de tots, com més tots compartim la festa (prepa-

res, i l’aportació de cadascú al que és de tots logra que tot-

ració, economia, actuació, presència, etc.) més serà

hom en participi, sense oblidar aquells que per circumstàn-

la festa de tots. Cal admetre que la democràcia ha donat

cies adverses no podran gaudir-ne amb alegria plena.

un gran pas en aquest sentit, i és ben patent que les actuals festes s’han llançat al carrer, i la gent amb elles.

Les paraules de sant Lluc, que encapçalen aquest article, foren escrites al recuperar un germà infeliç. Recordar els

Salvant el respecte que ens mereix la vila, i ens mereixem

Sants Patrons, Sant Bartomeu i Santa Tecla, és quelcom

uns i altres, la festa serà variada, múltiple, rica, ja que sor-

més que un acte de culte als sants; és celebrar la magnani-

geix sempre el millor, com allò que es guarda per un gran

mitat amb que donaren la vida per Déu i pel homes i dones.

dia i ho compartim amb els amics. Que la nostra festa sigui una Festa Major ben reeixida. La Festa Major és exponent de la millor convivència, i com

Sant Bartomeu i Santa Tecla 2015

PÀG.11


de

t s i n o d n e P u e m o t r a B t San

Sant Bartomeu i Santa Tecla 2015

PĂ€G.12


ta

Josep Ramon Sentís i Julià

El membre, en actiu, més antic dels Portants

E

ra l’any 2004 quan un grup de gent de la Comissió

De tots els actes organitzats, no cal destacar-ne cap per da-

de Festa Major sortint, convençuts del significat de

munt de l’altre, som conscients que dins de les nostres 36

la Festa i conscients que calia potenciar la part més

hores intenses, tots tenen el seu significat. Però vull incidir

feble, vàrem decidir anar a veure a Mn. Josep Nicolau i

en el fet que estem celebrant la Festa en honor a Sant Bar-

Martí, aleshores Rector de la nostra Parròquia, per col·l-

tomeu i tots, ja sigui com a públic o participants dels balls,

aborar en la Processó i poder assistir-hi acompanyant el

entremesos i les seves músiques, estem acompanyant i ve-

Sant portant el ciri. Però la nostra gran sorpresa va ser

nerant al nostre Sant Patró.

l’encàrrec que ens va proposar: el d’afegir-nos al grup de persones que portaven el Tabernacle de Sant Bartomeu,

Et vull recordar que des de la Festa Major de Santa Tecla

ja que calien reforços. No cal dir-ho: ho vàrem acceptar

de l’any 1999, es va instaurar, com un acte més de la nostra

tot seguit i amb molta il·lusió.

festa, l’exposició de les imatges dels nostres Sants Patrons a casa dels Pendonistes. Amb aquest acte, que va començar

Els anys següents, fent pedagogia de la Festa, començàrem

sense fer soroll i s’ha anat guanyant un lloc en el sí de la

a donar forma i a estructurar el nou grup. I ja a la Festa

festa, estem donant sentit al significat de Festa. No cal dir-

Major de l’any 2009, amb l’arribada de Mn. Josep Pausas i

ho, que el fet d’exposar-los té un clar objectiu: posar en el

Mas, com a nou Rector de la Parròquia, es va oficialitzar i

centre de la Festa aquells que són els autèntics protagonis-

constituir a nivell parroquial el nou grup del “Cos de Por-

tes, l’apòstol Sant Bartomeu i un mes més tard a la nostra

tants del Tabernacle de Sant Bartomeu i Santa Tecla de la

Patrona Santa Tecla.

Parròquia de Sitges”. D’aquest dia en guardaràs un record inesborrable que et En l’actualitat, el nostre Pendonista d’enguany, és el mem-

perdurarà al llarg de la resta de la teva vida. Gaudiràs d’u-

bre més antic de tots els Portants, ja que en formava part

na alegria immensa com a Pendonista, amb tot el poble de

des de ben jove, i molt abans de la nostra arribada. És per

Sitges que et visitarà l’exposició del Sant i també t’acompa-

tot el col·lectiu de Portants un motiu d’alegria i d’orgull, i

nyarà dedicant-hi unes hores a participar en la Processó de

creiem que amb molt d’encert, que la Parròquia enguany

Sant Bartomeu. Entre tots la farem gran i lluïda.

t’hagi nomenat com a Pendonista de la nostra Festa Major. T’ho mereixes.

Visca Sant Bartomeu que de Sitges n’és Patró. Visca la nostra Festa Major.

Tu saps que des de temps immemorial els sitgetans celebrem la nostra Festa Major. Per nosaltres es la més gran, la que ens esborrona la pell només de pensar-hi, la que ens

Josep Carbonell Alquezar,

fa bullir la sang, la que ens emociona, la que ens fa riure i

Membre del Cos de Portants del Tabernacle

també ens fa plorar, en definitiva la que ens dóna sentit al

de Sant Bartomeu i Santa Tecla de la Parròquia de Sitges

fet de ser sitgetans.

Sant Bartomeu i Santa Tecla 2015

PÀG.13


t s i n o d n e P

a l c e T a t n a S e d

Sant Bartomeu i Santa Tecla 2015

PĂ€G.14


et s

Rosa Mari i Juani Alexandre i Milà

Com dues gotes d’aigua

E

s va llevar un matí calorós. Es mirà al mirall i es va

escrites amb un “t’estimo”, una bona notícia o un poema...

rentar la cara. Es va passar la pinta pels cabells i es

I aquelles gotes vibraven amb totes les sensacions boniques

va posar un xic de coloret a les galtes. El toc just i

que experimentaven, i esdevenien, finalment, ramificaci-

discret, tal com és ella. Somriu i li diu, al seu reflex: “Avui

ons captivadores.

és el gran dia”. Doncs bé, tenint en compte que l’ésser humà conté, aproI el mirall li respon eixerit: “I tant que sí: el millor dia!”.

ximadament, un 70 % d’aigua, podem deduir que el nostre

Però... Com pot ser? Si els miralls... no parlen!

cos també vibra i sent les emocions com les gotes del doctor japonès. Si més no, d’una cosa sí que n’estic ben segura:

“Són com dues gotes d’aigua!”, diem en descobrir que dues

na Rosa Mari i na Juani Alexandre s’emocionen, senten,

noies són gairebé idèntiques. Però tant sols és un miratge:

vibren quan escolten un cuplet a l’Agrupació, o un poema

no hi ha dues gotes d’aigua exactament iguals. Ni dues per-

des del balcó d’en Jànio i la Sílvia quan arriba la Festa de

sones!

la Poesia, o un toc de gralles quan és Festa Major i Santa Tecla. Però sobretot m’atreveixo a afirmar, i amb rotundi-

Deixeu-me que us ho expliqui tot parlant, breument, del

tat, que el 70% d’aigua dels seus cossos va vibrar d’alegria

científic japonès Masaru Emoto, autor del llibre “Els mis-

en rebre la notícia que enguany serien les pendonistes de

satges de l’aigua”. El doctor Emoto estava convençut que

Santa Tecla.

l’aigua era capaç de percebre els missatges rebuts i reaccionar-hi de diverses maneres, creant formes inesperades.

La nostra patrona no podrà estar més ben acompanyada, i

Per comprovar la seva hipòtesi va dissenyar i realitzar un

per partida doble! I elles, que no es perden mai res del que

experiment: va sotmetre dos recipients iguals i plens d’ai-

passa al nostre poble, no s’ho poden merèixer més.

gua a missatges positius en un dels casos, i negatius en l’altre. Unes setmanes després, en va extreure unes gotes i les

Quan es va llevar un matí calorós, es va mirar al mirall, es

observà amb un microscopi. El resultat fou sorprenent!:

va rentar la cara, va passar-se la pinta, es posà coloret a les

l’aigua sotmesa a missatges negatius tenia un aspecte des-

galtes i va dir “Avui és el gran dia”. I l’altra banda del mirall

agradable, com de florit, mentre que l’altra, tractada amb

li respongué: “I tant que sí: el millor dia... Avui tenim la

missatges positius, d’amor i d’alegria, havia adquirit for-

Santa a casa, estimada germana!”.

mes meravelloses similars a una bella flor, a un estel, o a un floc de neu com els que acostumem a penjar per decorar

Bona Santa Tecla i moltes felicitats, Rosa Mari i Juani!

les nostres llars quan arriba Nadal. El científic va repetir l’experiment milers de vegades, amb músiques, amb notes

Sant Bartomeu i Santa Tecla 2015

Mercè Garcia

PÀG.15


r e n o g e r P de la Fes ta Major

Sant Bartomeu i Santa Tecla 2015

PĂ€G.16


r

Sebastià Giménez i Mirabent

Si fos per en Sebas...

S

i en Sebastià Giménez Mirabent -Sebas, o tià per

Clixés antics, fotos, videos, pel·lícules, programes, retalls de

als amics- no vestís el discurs festamajorenc amb

diari i valuosa documentació de tota mena perfectament

una conya de sal gruixuda on no hi caben les subti-

ordenada i sistematitzada formen part de l’hàbitat natural

leses, qualsevol conversa amb ell tindria tots els números

de l’home apassionat per Sitges en general, i per la seva

per acabar malament. La comissió s’ha decidit per un sit-

Festa Major en particular, que cerca, amb l’avidesa inesgo-

getà nascut el 22 d’agost del 1969, d’humanitat rebessu-

table del col·leccionista, qualsevol possibilitat d’aconseguir

da, verb contundent, declamació atrafegada, i ex portant i

millorar-ne el contingut. El pregoner forma part del petit

rapsoda del Drac, que podriem encabir dins del grup dels

grapat de sitgetans als quals hom hi va a raure quan es trac-

irreductibles, dels ortodoxos, dels militants de la causa

ta de confirmar una dada, cercar una data, contextualitzar

de la tradició d’abans del concili, o d’abans de l’Agrupa,

un fet, o tenir una imatge de les que no sovintegen. I mai

i dels integristes de la pell de gallina. En definitiva, un

hi ha un no. El pregó serà el millor testimoni del treball

home del nucli dur.

que hi ha al darrera de la conversa de carrer, i nosaltres els il·lusionats espectadors que, amb la curiositat renovada,

I és que, si fos per en Sebas, encara hi hauria subhasta, es

ens capbussarem en un apassionant viatge en el temps i

faria el llevant de taula, cap ball sortiria repetit, en verru-

l’espai, que ens menarà un any més al Nadal d’estiu.

gueta acompanyaria al Drac, i la resta de la Tarasca romandria a la corda fluixa... Vaja, que d’aplicar-se la Festa Major

En honor al pregoner de la Festa Major del 2015, recitem

ideal d’en Sebas estripariem les cartes dels excessos a la

tots junts, i amb èmfasi infernal, aquella capçalera nascuda

recerca de les essències dels nostres avis, en un procés que

de la inspiració d’un parell de germans a finals dels 80: Va

deixaria en no res aquell document dels dotze homes sense

arribar per mar un dia de l’any 1922 i no té ni amo ni guia

pietat, antecessor de l’actual protocol de filfa. No em nega-

perquè és un drac molt furiós....

ran, doncs, que el protagonista del pregó d’enguany dóna per a una sessió continua més enllà del pòrtic de la nostra

Bona Festa Major!

Festa gran, que no grossa. Però seria injust tancar el retrat d’en Sebas aquí.

Vicenç Morando i Tarrés

Sant Bartomeu i Santa Tecla 2015

PÀG.17


l l e t r a c

s r o t au del

r o j a M a t a de l Fes

Jordi Niubó, creatiu i membre de la Colla Vella de Diables, va ser l’ideòleg i impulsor del cartell. “Tinc una idea pel cartell guanyador!” va dir a l’Ona Sales i a l’Eva Martín. L’Ona, molt vinculada a l’ABPS, va ser la productora i qui va reunir tots els elements. La periodista, Eva Martin, és l’autora de les fotografies i del disseny final del cartell que, en definitiva, és el resultat de la col·laboració de moltes persones.

Sant Bartomeu i Santa Tecla 2015

PÀG.18


l

Eva Martín Ona Sales Jordi Niubó

Enguany cartell més que preparat

E

nguany m’han demanat que comenti el cartell de

Als vespres quan es va acostant la festa major es respira

Festa Major. En primer lloc i personalment aquest

aquesta preparació, és fàcil trobar pastorets, bastoners, gi-

cartell m’agrada molt. No és fàcil sorprendre amb

tanes, panderetes assajant per racons “tranquils de Sitges”.

una idea que cada any té com a tema central la Festa Ma-

La preparació dels versos per part de les colles de foc, els

jor, però crec que enguany sorprèn la idea de represen-

vestits i pentinats de gegants i gegantes, els assajos dels

tació que engloba, hi són tots, crec que no s’han deixat

timbalers als espigons, etc.

a ningú. L’efecte que em provoca és que l’espera d’un dia important per fi arriba, un dia que fa temps que estàs pre-

El tercer PREPARAT? És per tota la gent a qui li agradi

parant i esperant amb la il·lusió d’un nen petit, un nen petit

gaudir d’ aquesta festa. Grans i petits que sense estar vin-

al qui la mare li prepara la roba i que li deixa tot a punt

culats a cap grup de ball senten la festa molt seva i que la

per aquest dia tan especial. També em desperta la curiositat

viuen intensament, que s’enyoren dels que ja no hi són.

de la tècnica utilitzada, les noves tecnologies ens permeten barrejar fotografia i efectes pictòrics donant un resultat

Està preparada la samarreta amb el disseny del grup d’a-

força atractiu i novedós, alhora que ens obre les portes a

mics? Aquest fet s’ha convertit en un costum gregari, de

noves manifestacions artístiques encara per explorar. Tra-

pertànyer a un grup, de ser diferents dins del conjunt i que

dició i modernitat, arrels i futur, un tret molt nostre. Els

dóna com ha resultat una varietat d’interpretacions molt

colors, on identifiques l’ADN Sitgetà, els colors de la nostra

divertides e enginyoses de la festa afegeixin color i simpatia.

festa, la netedat del blanc, el blau, blauet tan intens de mar

Els barrets, ulleres, gorres, mocadors pel foc, una indumen-

i el vermell de clavell.

tària que s’ha tornat imprescindible per tota la joventut que li agrada estar molt a prop del foc de les feres i diables.

L’eslògan, PREPARAT? Sembla obvi pensar que com cada any la festa es repeteix no cal fer grans esforços de prepara-

En definitiva crec que és un cartell molt representatiu,

ció, però em consta que no és així, la Comissió treballa per

cuidat amb la tècnica que s’ha triat, colors molt encertats i

coordinar, innovar i vetllar per una festa atapeïda e intensa

amb la pregunta Preparat? que ho diu tot.

que passa en un tres i no res. És una cursa rapida on tot ha

Està tot PREPARAT? I tu, estàs PREPARAT?

d’estar a punt, per això el primer PREPARAT? És per la Comissió de la festa.

Bona Festa Major a tothom i que Sant Bartomeu gloriós sigui generós.

El segon PREPARAT? Els protagonistes de la festa, la gent que integren tots els balls, sense ells no seria possible que

Marta Ferrer

gaudíssim tots plegats de la nostra festa, orgull i diversió.

Sant Bartomeu i Santa Tecla 2015

PÀG.19


l l e t r a c

el d a r o t au

a t n a e S d

Sant Bartomeu i Santa Tecla 2015

PĂ€G.20

Tecla


l

Geòrgia Cosialls Puigcorbé

Xerrant amb Santa Tecla

E

s veu que pels voltants del mes de juny es fa un

focs. I així, les dues assegudes en un banc, vam anar xerrant

concurs a les escoles per escollir quin serà el car-

sobre el cartell.

tell més maco per anunciar a tothom que s’acosta

—I qui dius que l’ha fet?

la Festa Major Petita, vaja que s’acosta Santa Tecla. I pels

—Una nena que es diu Geòrgia

voltants del mes de juliol em van demanar si volia escriu-

—La Georgina? La filla del Pep i l’Anna? Una altra vegada?

re sobre el cartell guanyador, però abans de dir que sí, jo

—No, no! Aquest any ha guanyat la GEÒRGIA!

vaig preguntar:

—Ah! La Geòrgia de Can Cosialls?

—Hi surten els gegants?

—Si! Què la coneixes?

—I és clar que sí! —em van contestar.

—Ja, ja, ja, ja… És clar que sí. Jo conec a tothom que pensa

—Coets? Hi surten coets? —vaig seguir preguntant.

en mi, i la Geòrgia, aquests dies, ha pensat molt en mi… I

—I és clar que sí! Hi ha pintat un castell de focs sencer! —

ara ja sé per què!

em van contestar.

—La Geòrgia fa poc que ha fet nou anys i veig que també

—I els Castellers?

deu pensar que una Festa Major, per molt petita que sigui,

—I és clar que sí! No s’ha deixat cap ball!

si no hi ha coets, no és festa, ni és res.

—Doncs fantàstic, ja tinc ganes de veure’l!

—Ai! Ja torno a patir per la meva sordera!

Tot just em van passar el cartell guanyador, me’n vaig anar

—Bé, Tecleta, què et sembla el dibuix?

a la parròquia tot corrent per ensenyar-li a Santa Tecla, ja

—Montserrat, de Tecleta res de res… Que ara Tomeus i Te-

que era el cartell de la seva festa i jo volia saber què en pen-

cletes són galetes! Mira, m’encanta aquest dibuix! Sembla

sava ella. Em vaig posar davant el retaule de la Puríssima, ja

que tots els balls estiguin preparats perquè jo entri amb el

que ja fa un temps que Santa Tecla, quan no surt al carrer,

tabernacle a l’església. Veus com tots somriuen i estan con-

viu en aquest retaule al costat de Sant Bartomeu, que com

tens?!

bé sabeu, de Sitges n’és patró.

—Sí, és veritat! I els colors que ha fet servir són vius com

—Mira quin dibuix et porto, Santa Tecla! Que t’agrada? —

la festa! El Drac i l’Àliga sembla que estiguin parlant! I a la

Però Santa Tecla no contestava, no deia res.

geganta li ha pintat un pentinat de moda!

—Tecla? Que no em sents? Mira què et porto, que no t’a-

—M’agrada la corona tant lluenta del gegant. Escolta, i

grada? Vaja, que està adormida? —li vaig preguntar a Sant

l’any vinent jo no podria participar en aquest concurs?

Bartomeu que em mirava tot sorprès!

—Això, Santa Tecla, seria fer trampa! Que no recorda que

Però aleshores, amb els meus crits, va aparèixer mossèn

vostè té tres braços!!

Pausas i em va baixar a Santa Tecla al meu costat, ja que es

Montse Curtiada

veu que la Santa sordeja una mica des de l’últim castell de

Sant Bartomeu i Santa Tecla 2015

PÀG.21


22


La Festa: un patrimoni Joan Duran i Ferrer

Si Sitges, com a paraula i com a idea, significa –per als sit-

Gràcies al treball de molts investigadors de les nostres tra-

getans, sí, però no només per a nosaltres– quelcom més

dicions, i seguint el Pla de Revalorització de la Festa que

que el nom d’un poble a tocar d’un paisatge d’excepció és,

aprovà l’Ajuntament de la vila, durant més d’un any de fei-

sobretot, perquè la seva gent ha sabut mantenir viu, al llarg

na s’ha redactat l’Informe per a la Catalogació de la Festa

dels segles, el sentit de la seva tradició, de la seva idiosin-

Major de Sitges dins el Catàleg de Patrimoni Festiu de la

cràsia. I perquè nosaltres –els sitgetans d’ara però també

Generalitat de Catalunya.

els d’ahir– hem aprés, malgrat els errors i sovint remant a

Hem de preservar, estudiar, divulgar i convertir la festa en un dels principals puntals del futur col·lectiu

contracorrent, a estimar el patrimoni material i immaterial que ens afaiçona el caràcter i ens arrela al lloc d’on som. La cultura popular sitgetana, el folklore que ens defineix i la manera tan nostra d’entendre la festa i les relacions humanes que se’n deriven, és frondosa i polièdrica. Però tots els qui en som dipositaris hauríem d’assumir, amb responsabilitat i prenent el relleu de molta gent que ha maldat per

El treball, dut a terme per Joana Fort i per qui signa aquest

llegar-nos-la, el compromís de preservar-lo, de seguir estu-

article, comprèn més de mig miler de pàgines amb infor-

diant-lo, de divulgar-lo i de convertir-lo en un dels princi-

mació detallada –de caràcter històric però també actual–

pals puntals del futur col·lectiu que construïm, indefecti-

sobre la Festa Major de Sitges i els actes que la regulen, i

blement, amb les accions que emprenem i les decisions que

sobre tots els balls, la imatgeria i els entremesos sitgetans.

prenem. Un compromís, aquest, que crec que ha de trans-

L’Informe, que també comprèn una vasta col·lecció foto-

cendir el fet de viure la Festa, fugaçment i intensa, sempre

gràfica i la digitalització de programes, cartells i de les prin-

que, com ara, s’acosten, amb sentors de ritual embriagador,

cipals monografies editades sobre el nostre folklore, serà

el 24 d’agost i el 23 de setembre.

entregat, el proper 23 d’agost al migdia, al Director General

23


captura del nou web oficial de la Festa Major.

de Cultura Popular de la Generalitat de Catalunya, per tal

missió, que assumeix la gestió de la festa de l’any en curs.

de sol·licitar la catalogació de la nostra Festa com a Festa

Però les iniciatives que enguany seran presentades no aca-

Patrimonial d’Interès Nacional, que és el grau de cataloga-

ben, ni molt menys, aquí: estrenarem, deu dies abans de la

ció més important que pot atorgar-se a una manifestació

vigília de Sant Bartomeu, el web oficial de la Festa Major

festiva.

i el desenvolupament i les aplicacions del logotip que ha

Sol·licitem la catalogació de la nostra Festa com a Festa d’interès Patrimonial, el grau més important que pot atorgar-se

El Consell del Patrimoni Festiu assessorarà i formularà propostes en pro de la millora la Festa de representar-la. En aquest sentit, la imatge que, a par-

Per perseverar en aquesta voluntat de preservar i revalorar

tir d’aquest 2015, englobarà sota un únic referent visual

el patrimoni immaterial de la vila, l’Ajuntament ha apro-

els diversos àmbits i publicacions de la Festa —cartells,

vat durant el 2015 el Reglament del Consell del Patrimoni

programes, web oficial, Centre d’Interpretació, Comissió

Festiu de la Festa Major de Sitges, un òrgan de participa-

de Festes...— ha estat concebuda pels dissenyadors gràfics

ció ciutadana en el qual hi són representats tots els agents

Edu Sentís, Viki Gallardo i Xavi Huete, de l’estudi sitgetà

implicats en la Festa. El Consell, un cop s’hagi constituït,

Pasgràfic. I la seva realització ha avançat motivada per dues

tindrà encarregada la funció d’assessorar la Corporació, de

idees molt suggerents, integradores i d’essències inequívo-

formular propostes i suggeriments, d’adoptar acords i d’e-

cament sitgetanes. En efecte, en una única solució gràfica,

xecutar-los en les matèries relacionades amb el Patrimoni

el nou logotip amalgama forma i colors de les tradicionals

de Festa Major de la vila. Una tasca, la d’aquest Consell,

espardenyes de veta que calcen els nostres balladors, i la

absolutament diferenciada de la que desenvolupa la Co-

imatge atomitzada d’aquesta peça del vestuari festiu. Un

24


total de trenta-sis punts que remeten a les trenta-sis hores durant les quals se succeeixen els actes folklòrics i tradicionals que Sitges reviu, any rere any i amb intensitat desbordada, en honor als seus compatrons. Els objectius que persegueix aquest treball de conceptualització han partit, a més, d’una voluntat de sobrietat, de modernitat i de dinamisme que han d’assegurar-li la pervivència en el temps i, alhora, l’aplicabilitat en diversos formats i en projectes o necessitats futures. Tot plegat per, finalment, assolir un repte, ara sí, cabdal: el de destil·lar, en una sola imatge que remeti clarament a la Festa, la singularitat i l’essència de la celebració principal dels sitgetans.

A partir d’ara, la Festa Major comptarà amb un web oficial i un logo que la representen El dia 13 d’agost es presenta públicament el web oficial de la Festa, que culmina mesos de treball intens dut a terme per un equip creatiu capitanejat per Ferran Verdejo (webmastering), Ferran Vilanova (muntatges audiovisuals) i Joan Duran (textos, guions i disseny de continguts). Dins del domini www.sitgesfestamajor.cat els internautes podran navegar per un univers diàfan i extens d’informació, d’imatges, de continguts audiovisuals i de materials digitalitzats que volen, per una banda, satisfer la necessitat informativa de qui no vulgui perdre’s cap detall de la Festa Major de l’any en curs i, per l’altra, la d’oferir un ampli corpus genèric de continguts documentals, pedagògics i visuals sobre la Festa Major sitgetana. El nou web, que pretén ser un projecte en evolució, dinàmic, i que preveu anar-se enriquint, oferirà al navegant diversos nivells de lectura i d’aprofundiment en funció dels interessos i les inquietuds de Seqüència d’imatges de l’evolució del nou logo que en 36 punts representa les 36 hores i colors de la Festa Major.

cada visitant: des de clips de vídeo sobre cada un dels elements del seguici festiu sitgetà, fins a textos de caràcter històric sobre la Festa, els balls, els entremesos, la imatgeria o, entre d’altres, l’entramat organitzatiu de la celebració; des de programes i cartells digitalitzats, fins a fotografies dels primers documents que demostren l’existència de la Festa i els seus actes, passant per recorreguts visuals per l’evolució de la imatgeria i la història dels balls populars. Talment una primera aproximació –virtual, en aquest cas– als continguts que han d’omplir de significat i han de justificar, definitivament, la necessitat de comptar, a Sitges, amb un Centre d’Interpretació de la Festa.

25


El web és responsive i s’adapta a tots els formats i dispositius.

Sitges necessita un Centre d’Interpretació de la Festa per posar en relleu l’extraordinari valor cultural i identitari del nostre folklore

d’Interpretació redactat per la Comissió, i va assumir institucionalment la responsabilitat de fer-lo realitat. Des del meu punt de vista, Sitges necessita aquest equipament si és que vol fer un altre pas endavant –que se sumarà a tots els avenços que col·lectivament hem anat assolint– en pro de la protecció i la projecció –cap endins i cap enfora– de

En aquest sentit, el 29 de juliol de 2013 el Ple de l’Ajun-

la tradició i el folklore que marca el caràcter de la vila, amb

tament va aprovar, a iniciativa de l’Agrupació de Balls Po-

tots els valors de cohesió social, de celebració de la identitat

pulars de Sitges, la creació de la Comissió Ciutadana per a

i de dinamització econòmica i cultural que aquestes duen

l’aportació d’idees i la definició conceptual del Centre d’In-

implícites.

terpretació. És a dir, d’aquest equipament cultural que ha d’exalçar, en un futur que esperem proper, el valor patrimo-

En un temps marcat pel pas intrèpid dels dies i les per-

nial del nostre folklore. Un lloc de llocs estructurat a partir

sones, és més que mai a les nostres mans l’oportunitat de

d’un discurs museogràfic modern que compti, a més, amb

donar valor patrimonial als trets de la identitat cultural i

espai polivalent dedicat a la pedagogia i la celebració de la

festiva de Sitges. Que sigui un repte i, sobretot, un estímul

tradició. Un equipament que, a l’ensems, posi de relleu l’ex-

col·lectiu aconseguir-ho per seguir celebrant-lo. Perquè la

traordinari valor cultural i d’identitat de les nostres mani-

tradició, malgrat la seva vitalitat, és un patrimoni fràgil que

festacions festeres. Ara farà poc més d’un any, el 28 de juliol

enfonsa els fonaments només en la nostra voluntat de ser

de 2014, el Ple aprovà, per una àmplia majoria dels repre-

poble. I ja ho va escriure el poeta Estellés: Allò que val és la

sentants del poble, la implementació del projecte de Centre

consciència / de no ser res si no s’és poble.

26


a l c e T a t n a S de

1r Córrer per Santa Tecla LA PROCESSÓ MÉS RÀPIDA

19 setembre

SORTIDA: 10 h BALUARD, DAVANT DE LA PARRÒQUIA DE SANT BARTOMEU I SANTA TECLA

RECORREGUT PROCESSÓ DE SANT BARTOMEU / SANTA TECLA | 5 KM

Baluard, Bernat de Fonollar, Sant Joan, Davallada, Barcelona, Santiago Rusiñol, Jesús, Sant Bartomeu, Sant Gaudenci,Sant Francesc, Cap de la Vila, Parellades, Bonaire, Passeig de la Ribera, Estàtua de El Greco, Passeig Marítim fins Estàtua Doctor Benaprès, tornada fins la Fragata, Nou, Major, Ajuntament, Baluard INSCRIPCIONS: del 3 d’agost al 13 de setembre inclosos OUTRUN FERRAN ESPORTS PARADETA DE LA COMISSIÓ

SORTEIGS I PREMIS: Premis al primer home i a la primera dona. Entre tots els participants, se sortejaran obsequis i marxandatge de la Festa Major de Sitges.

PREU: 2 €

Els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult

Inscripcions tancades a un màxim de 500 participants

ORGANITZA:

CLUBS I GRUPS COL·LABORADORS:

NoieSRunnerSitges · TG TR IAT L Ó S IT G E S ·


28


EL QUE ENS FALTAVA... UN BALL DE MOROS I CRISTIANS Blai Fontanals i Argenter Per a qualsevol mortal mínimament curiós, la troballa

demás del Ayuntamiento Constitucional de esta Villa. Se les

inesperada d’una cosa delectable que, potser, buscàvem

pide con licencia de Vds. para selebrar la fiesta del patrón

incertament des de feia temps o bé teníem en l’oblit, sol

Sn. Bartolomé con el vayle de la patera con la costumbre

provocar-nos un sentiment de satisfacció extraordinària.

de gratificar el dicho vayle con la compaciva de un cordero

Aquesta sensació l’he experimentat no fa gaire amb la tro-

de 40 carniceras o dos de 20, y demás 4 duros y 2 libras de

balla d’un retall perdut de l’Eco en el qual, el nostre literat

pólbora que se gasta entermedio del vayle que se recaresen

Ramon Planes encetava, amb prosa fèrtil, la Festa Major

por los parlamientos, y un puesto por ensesarse (Tirant,

de l’any 1964.

Eco núm. 3786 de 23-8-1964).

En la seva columna a L’Eco de la Festa Major de 1964, Ramon Planes destaca la troballa del ball de la Patera, entremés que hauria estat típic a Sitges i Igualada

Deia Planes en un text en castellà perquè, aleshores, el “caudillo” encara condicionava la nostra manera pública de ser: Hoy, en la víspera de San Bartolomé, cuando el Sitges refinado y turístico, por bajo del cual corren, sin embargo, las más puras esencias populares, va a celebrar su Fiesta Mayor, reviviremos los tiempos de antaño, dando a la publicidad un sabroso documento que procede de los archivos de Casa Bofill que, como es sabido, fue una de las familias más destacadas en el “Sitges dels nostres avis”. Després d’aquesta arrencada lírica, l’escriptor ja no s’entreté i comenta

Renoi, què se sap del ball de La Patera? Certament, molt

la descoberta que ha fet. Ens diu que, el papel no lleva fec-

poca cosa, i la poca que sabem la devem al folklorista Joan

ha, aunque podemos conjetuar que data, cuando menos, de

Amades. D’entrada ens diu que, La Patera, és la representa-

cien años atrás, i afegeix, un fet molt important en aquests

ció més important d’aquest gènere a casa nostra de les que

casos, que el que transcribe no quita ni pone haches ni co-

ha assolit gairebé la nostra generació (Joan Amades, Cos-

mas. Amb aquests advertiments, Planes inicia la transcrip-

tumari Català). Però, malgrat la importància susdita, en

ció del document que diu així: A los Señores, Alcalde, y los

l’obra cabdal de l’autor sols hi ha una única referència del

29


ball, per la qual cosa cal creure que ja s’hauria volatilitzat de la memòria general. Malauradament, per a nosaltres, la versió que recull el Costumari Català en l’apartat de “danses dramàtiques”, no és la desitjada versió sitgetana, sinó, un Entremès típic de la ciutat d’Igualada [que encara es ballava al segle XVII], que participa de dansa i de composició dramàtica i es representa cada any per la diada de sant Bartomeu apòstol (A. M. Alcover i F. de B. Moll. Diccionari Català-Valencià-Balear, op cit Arxiu Municipal d’Igualada). El folklore, doncs,

Ambdues poblacions tenim Sant Bartomeu com a patró i dansem balls comuns com la Moixiganga, els Cercolets, els Pastorets, els Diables i, ara, la Patera torna a emparentar-nos amb els igualadins. Ambdues poblacions tenim Sant Bartomeu com a patró i dansem, amb totes les diferències folklòriques que es vulgui, uns balls comuns com són la Moixiganga, els Cercolets, els Pastorets, els Diables, (gegants i nans, per descomptat) i, ara, la Patera. Però, no perdem Amades... A Igualada s’havia fet una representació d’una brega entre moros i catalans, qualificada amb el nom estrany de Patera de significació recte desconegut. Una representació semblant

Sense cap altra alternativa, la versió igualadina de La

va fer-se a la primeria del segle XV, en ocasió de l’estada

Patera és tot el que tenim per fer-nos una idea de com po-

en aquella ciutat de Ferran d’Antequera l’anomenaven la

dria haver estat la representació local. Però, perquè hi pu-

Turquia, i simulava una acció de pirateria, la presa d’una

gueu dir la vostra, cal abans que transcrigui la part final de

nau turca per part dels cristians i la defensa de la galera

la sol·licitud del cap de colla del ball. Preneu-vos la lectura

pels otomans. Fou muntada una simulada nau al mig de la

en calma perquè la prosa és cada cop més enrevessada.

plaça, la possessió de la qual es disputaven els dos bàndols. Sembla que ben ençà de la XVIII.ª centúria, la representa-

Idm., se les pide con licencia de Vds. que dejen los vestidos

ció va sofrir una reforma. Seguint els corrents del temps, fo-

de los Reyes que llebaron los demás años que los sacaron

ren dictats el parlaments en castellà i el sentit de la comèdia

del Teatro y se les pide por el Rey moro una capa, y dos co-

fou alterat, de manera que, en lloc d’un episodi de pirateria,

tas una por el enbajador y otra por el general los poms del

vingué a figurar una escena de lluita per la reconquesta.

manto de pilad por el Rey Cristiano bestido entero, y aran

Intervenien en la masega un gran nombre de figurants

la bondad de dejarnos las espadas que tienen en la misma

armats fins a les dents i vestits amb robes llampants, els

casa para aser el dicho vayle y sin rraver ningún daño. Y

quals simulaven diversos càrrecs i dignitats de l’un i l’altre

aran la bondad de decir en el carpintero de la misma que

partit, i pronunciaven llargs parlaments per tal de veure

arregle seis vigas [biga: Carro tirat per dos cavalls usat

si arribaven a un acord que no assolien, i després de molt

per a la guerra, les curses i el transport] con los caballos

parlamentar acabaven per dirimir les diferències amb les

guarnecidos lo mismo quel otro año para que la gente no se

armes (Joan Amades, Costumari Català).

meten adentro con nosotros adestorvarnos. Se les pide por fabor que se distinga pronto porqué el tiempo es corto y se

30


Fotografia antiquíssima de Gaietà Benaprés, que pertanyia a la seva filla, Rita Benaprés, d’un ball de moros i cristians, que té totes les traces de ser el ball La Patera. Procedència: Biblioteca-arxiu Frederic Malagelada i Benaprés

prèn de les frases: lo mismo quel otro año... i, con la costumbre de gratificar el dicho vayle. Que era un ball amb parlamientos, basat amb una brega entre moros i cristians. El tipus de vestuari, l’armament sol, i els personatges que se citen (el Rey moro, el Rey Cristiano, el enbajador i el general) així ens ho confirmen. Ja fos amb vaixells o sense, m’inclino a creure que l’argument de la nostra Patera seria aquell de patró més antic que simulava una acció de pirateria, de les quals la nostra història n’està farcida i les nostres Costes de Garraf i el record de les dues fragates de defensa que teníem en són un bon testimoni. El fet de demanar una subvenció en metàl·lic de 2 libras de pólbora que se gasta entermedio del vayle, confirma una baralla a trets entre els dos bàndols, a cadascun dels quals hi hauria una tropa ben nombrosa. Així ho evidencia la frase: se tienen que enseñar muchos individos als quals caldria en certa manera recompensar amb un cordero de 40 carniceras, és a dir, amb 16 quilos de carn. Queden com a judici dubtós dues qüestions. Una los vestidos de los Reyes. A què es refereix? Als personatges de l’obra o, contràriament, a uns vestits que s’utilitzarien, el 5 de gener, per a l’arribada dels reis d’Orient? L’altra qüestió és aclarir qui era el tal Dn. Juan Jon, alias, Bod. Director. Seria un anglès perdut ja per aquestes terres? I, per acabar, notis la pinzellada teatral que

tienen que enseñar muchos individos aún que nos susede

el document aporta. Ja existia un Teatro. La frase: los

como el año pesado. Dn. Juan Jon, alias, Bod. Director.” (Ti-

poms del manto de pilad, que, sens dubte, es refereix

rant, Eco núm. 3786 de 23-8-1964).

La Patera representava una brega entre moros i catalans, en la lluita per la reconquesta. La Patera sitgetana simularia una acció de pirateria de les Costes del Garraf entre els s. XVII-XVIII

Destriant pacientment el text, hom s’adona de la importància del document en si. Per la forma d’expressar-se i, entreveient una connexió amb Igualada, a mi em sembla factible datar les actuacions de La Patera sitgetana entre els segles XVII-XVIII. Aquesta datació és una opinió ben personal fonamentada en tres coses: El fet que 50 anys enrere ningú tenia la més mínima notícia del ball. La forma d’expressió del redactat en general. I, sobre tot, per l‘arcaica forma de representar-se improvisant un escenari encerclant sis

al mantell del governador de Judea, Ponç Pilat, deixa

carros amb cavalls, para que la gente no se meten adentro

entreveure l’existència d’un vestuari propi que utilit-

con nosotros adestorvarnos. Una pràctica que, a Sitges, no

zaria un elenc d’aficionats locals, que representarien

en teníem precedents.

assíduament tot un clàssic, La Passió.

Però, parlem del ball en si. Quines dades en tenim? És irre-

L’any 1964, la notícia de Ramon Planes, passà gairebé

futable, pel que es diu, que les representacions se succeïen

sense pena ni glòria. Veurem, si ara, se’n pot treure més bon

formant part del programa de la Festa Major, això es des-

profit. Bona Festa Major.

31


Conversa de Festa Major

conversa amb

Carola Fernández narradora de la Festa

“per explicar la Festa, cal sentir -la” per

Lídia Gázquez periodista

Puntualíssima i amb nervi. Els seus

seva feina consisteix en explicar la Fes-

quan, m’explica una anècdota, es va

ulls blaus arriben abans que ella i s’im-

ta a aquelles persones que no hi poden

equivocar amb el nom de la Gegan-

posen amb presència. Quedem davant

ser de forma presencial i perquè els

ta: En acabar la retransmissió van

de l’Ajuntament amb la Marga Do-

altres que sí que hi som, la puguem

venir nens, pares, molta gent a dir-

mingo, que, igual de puntual, caçarà

gaudir també en diferit i reviure-la

me que m’havia equivocat. Jo sabia

alguns moments d’aquesta conversa.

tantes vegades com volguem durant

realment com es deia i m’ho havia

Avui la Carola Fernández també es po-

l’any. Parlem amb calma, en un racó

preparat, però en el moment del di-

sarà davant d’una càmera i a tir de les

del Racó de la Calma, sota els xiscles

recte, dels nervis, em vaig equivocar.

meves preguntes, de manera semblant

de les orenetes i l’objectiu de la Marga.

Quan vaig veure que em corregien, fins i tot nens, vaig sentir el pes de

i alhora diferent de com ho marca la seva professió. I és que la Carola és

Els seus inicis a la televisió local van

la responsabilitat i vaig entendre

la narradora de la Festa Major des de

estar marcats per la il·lusió: era el seu

la importància del rigor. I remarca

l’any 2006, quan va entrar a treballar

poble, la seva televisió, la seva Festa

com, amb el temps, ha après que les

com a periodista de Maricel TV. Preci-

Major. Però la consciència de la gran

retransmissions

sament, es va estrenar com a locutora

responsabilitat que tenia entre mans

que van lligades a la identitat i la

en directe per a una sortida d’ofici. La

li va venir després del primer directe,

idiosincràsia d’un municipi i gene-

32

folklòriques,

les


Conversa de Festa Major ren tant sentiment, han de ser espe-

xes van fer-se les samarretes, van fer-se

cialment rigoroses.

amb el logo, el van imprimir, s’ho van fer tot elles... i sí, ho van aconseguir.

Quan li pregunto com es viu aques-

Tot no van ser entrebancs, però. Al-

ta experiència d’explicar la Festa, ella

gunes persones de l’Agrupació els van

no em parla tant de coneixement, que

donar suport. I la Carola té un record

també, perquè s’envolta dels millors

especial pels que, d’alguna manera, les

experts en folklore per retransmetre-

van apadrinar: en Miru i en Guirru. Ho

la, sinó sobretot de sentiments. És ben

recordo com una cosa meravellosa. I

cert, no sortim a veure la Festa, sortim

ho vaig mantenir, al 2006 encara

a sentir-la, amb tots els sentits i l’àni-

era timbalera, ens vam fer molt amb

ma. I el gran repte, destaca la Carola,

la colla dels Diables de l’Agrupació. I

és fer sentir allò que la narradora sent

ens vam convertir una mica en “les

a aquell que la veu des de casa, des de

nenes” de la colla.

lluny. Volem sentir l’olor de la pólvora, el brogit de la gent, l’esclat de les gra-

Tanmateix, a partir d’aquell any, la

lles, la calor del sol sobre els nostres

relació amb la Festa canviaria, combi-

caps: La fita que em marco cada any,

nant la seva feina com a periodista de

des del primer moment fins a l’úl-

Maricel TV amb la de timbalera fins

tim, és que qui està a l’altra banda de

que es va convertir en la directora de

la TV senti el que jo estic sentint. Per

la televisió i va haver de penjar el tim-

a mi el gran premi és quan algú ve i

bal. És cert, que en uns anys ho hagués

em diu: “Carola, ho he estat veient i

acabat deixant, perquè com ella diu, no

m’he emocionat”. Per a mi aquesta és

li agrada eternitzar-se en res i totes les

la gran recompensa.

coses tenen les seves etapes. Però també em confessa haver-se quedat amb

I ella en pot parlar molt de sentiments

l’espineta d’haver provat altres balls,

per la Festa. Com a sitgetana sempre

com per exemple, el de Gitanes.

l’ha viscuda, ja des de ben menuda, i més tard, com una de les primeres no-

La maternitat li ha canviat la vida i si

ies que va sortir com a timbalera dels

abans el sacrifici de treballar per Fes-

Diables de l’Agrupació. L’any 1991,

ta Major era no poder participar com

quan la Carola tenia 14 anys, ella i unes

a timbalera, ara és esgarrapar més

amigues, van proposar-se participar-hi

temps per viure-la al costat de la Greta,

com a timbaleres de foc, quan encara

la seva filla. Però treballar a la televisió

es podia sortir a la Festa sent menor

també té les seves recompenses, reco-

de 18 anys. Tot i que hi havia algunes

neix: veure-ho tot des de primera fila

noies, no era gaire comú que hi sor-

i comptar amb els millors experts que

tissin. Per exemple, recorda que lla-

li expliquen in situ tots els detalls de la

vors el Drac no portava noies. Era tan

Festa i que, de forma altruista, li donen

poc comú, que quan es van presentar

suport durant els directes. Això és tot

a l’Agrupació per manifestar els seus

un privilegi.

desitjos, la colla de timbals de l’entitat va tenir moltes discussions internes:

A la pregunta de fins quan creu que

Però nosaltres, tossudes com mules,

estarà fent aquesta feina, em respon

amb aquella edat que et penses que

que no ho sap, recuperant la seva vo-

et menges el món, vam insistir-hi.

luntat de no eternitzar-se en les coses i

Després de moltes pegues, elles matei-

amb una anècdota prou divertida amb SEGUEI A LA PÀGINA SEGÜENT >

33


Conversa de Festa Major la qual riem de valent entre bromes: Són molts anys, Lídia, hi haurà gent a qui li agradaré, dic jo, però segur que hi ha gent que pensa: “No m’agrada aquesta noia”. I pobra aquesta persona a qui no li agrado! M’ha passat més d’una vegada, que m’han parat mares pel carrer i m’han dit: “Mira no saps com n’estic de tu, dino amb tu cada dia, estic farta de tu i de la teva veu, farta! Jo em quedo així com parada... I continuen: “És que el meu fill/a només vol dinar amb la FM. I vinga a posar el vídeo una vegada i una altra...” Aleshores, quan ho miro a casa, penso: és que si s’han de passar 3 mesos, 1 any, no sé, cada dia del món, amb la meva veu de fons, jo potser també em cansaria. Això sí, el dia que pengi el micròfon, ho té claríssim, la Carola vol viure la Festa al costat de la Greta, la seva filla: emocionar-se amb ella, ser la narradora d’altres històries, però, ja com a mare: Vull estar amb ella, no perdre’m cap detall, per exemple: quan vingui el Drac abraçar-la, dir-li que no passa res, explicar-li la història de la bèstia, que és un Drac que ve del mar... No m’ho vull perdre això. I també voldrà ser una espectadora més, que hi hagi un relleu a Maricel TV i que l’equip que la substitueixi a ella i als companys siguin capaços de comunicar aquest sentiment del que ella parlava: Que la sentin, perquè segur que si la senten i són professionals, sabran transmetre-la. Mentrestant, continuarem escoltant la seva veu narrant les imatges, dibuixant olors i sons, històries de Festa Major. Una veu que va més enllà d’unes cordes vocals i un ofici, amb vocació de canalitzar un sentiment que porta ben endins i arrelat des de sempre i que cada any aboca també amb el cor a través de les nostres pantalles.

34


3r

CONCURS FOTOGRÀFIC DE FESTA MAJOR A INSTAGRAM del 19 al 29 d'agost de 2015 Hashtag del concurs:

#fmsitgesABPS Les 30 millors fotografies s’exhibiran en una exposició del 18 al 22 de setembre a l’Escorxador Consulta les bases del concurs a la web de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges: www.agrupasitges.cat

PREMIS

1r 2n 3r Sopar per a dues persones al Restaurant La Salseta + Llibre dels Falcons de Sitges + Samarreta de l’ABPS

ORGANITZA:

Sopar per a dues persones al Bar El Cable + Llibre dels Falcons de Sitges + Samarreta de l’ABPS

COL·LABORA:

Llibre dels Falcons de Sitges + Samarreta de l’ABPS


36


LA FESTA MAJOR DURANT ELS ANYS DE

LA SEGONA REPÚBLICA ESPANYOLA Ventura Sella Barrachina

El 14 d’abril de l’any 1931, com és prou sabut, s’instaurà

Olivella, publicat al setmanari El Eco de Sitges, on descriu

la segona República espanyola. El canvi de règim havia

entusiàsticament la festa major i acaba demanant als sit-

d’incidir també en la nostra festa. A la primera festa major

getans, amants de la tradició, que no deixin perdre aques-

que se celebrava sota el nou règim era alcalde de Sitges el

ta festa que forjaren els avantpassats i que es facin dignes

Sr. Josep Costa i Canal, del Partit dels Socialistes.

successors d’ells.

L’ambient del poble era dividit entre els defensors de la fes-

Era sense mena de dubte una rèplica a la proposta pre-

ta i les noves autoritats que no la veien bé. L’Ajuntament

sentada, en un anterior ple municipal, pels regidors Vidal,

encarregà l’organització de la festa a la Societat d’Atracció

Santaló i Curtiada, en nom dels que no simpatitzaven amb

de Forasters, presidida pel Sr. Manuel Sabater.

els actes d’ostentació de fanatisme religiós i que demanaven que es prohibís d’una manera taxativa tota manifesta-

Indici que hi havia mala maror és un escrit de Josep Clarà i

ció religiosa feta fora del clos de la jurisdicció eclesiàtica.

37


A la festa major del 1931, ni l’alcalde ni cap regidor assistiren a cap acte religiós i el gegant sortí sense la corona que fou substituïda per un mocador d’obrer camperol

L’any 1933 l’Ajuntament va suprimir d’una manera dràstica la sortida dels gegants, dels nans i de la fera foguera. També se suprimiren els balls tradicionals, és a dir els diables, els bastons, els cercolets, els pastorets i la moixiganga. Conseqüentment no va haver-hi el trasllat dels sants patrons a la vigília, ni la matinal, ni la sortida d’ofici, ni la processó de sant Bartomeu. Pràcticament no va haver-hi festa major, car aquestes manifestacions que s’esdevenen al carrer són

Al marge de la polèmica, la festa major d’aquest any 1931

les més característiques de la festa, les que li confereixen

seguí la pauta de les anteriors. Sortiren els gegants, els caps

singularitat i la distingeixen en gran manera de totes les

grossos, la fera foguera i els balls tradicionals: els diables,

altres festivitats de l’any. En definitiva són l’essència de la

els bastons, els cercolets, els pastorets i la moixiganga.

festa major.

Amb la particularitat que ni l’alcalde ni cap regidor assisti-

Els vilatans no varen estar gens conformes amb la decisió

ren a cap acte religiós, és a dir als trasllat dels tabernacles,

de l’Ajuntament i les crítiques en contra foren unànimes.

el dia de la vigília, a l’ofici del dia del sant i a la processó.

Això no vol dir que no fes un programa diferent que consis-

Només hi figuraren l’autoritat judicial i la militar.

tí a respectar el castell de focs artificials, a la celebració de diferents ballades de sardanes i a una invitació a un vermut

Els ànims antimonàrquics eren tan elevats que el gegant

a les cases consistorials a l’hora, més o menys, que corres-

sortí sense la corona que fou substituïda per un mocador

pondria a la sortida d’ofici i a l’hora de la processó, audició

d’obrer camperol.

de sardanes.

L’any 1932, cada vegada en un ambient més antireligiós i

Contràriament, totes les Institucions de la Vila s’afanyaren

anticlerical, es troba, per a la festa major, una solució eclèc-

perquè la festa major en la part que els corresponia fos ben

tica. Sortiren els gegants, els nans i el drac junt amb els

lluïda. I així El Prado, El Retiro, el Gran Hotel Terramar,

balls tradicionals, els diables, els bastons els cercolets els

els clubs de futbòl, de natació, de ciclisme, de pescadors,

pastorets i la moixiganga. Però foren suprimits el trasllat

es prodigaren a oferir un extens i variat programa d’actes.

dels sants patrons el dia de la vigília a la Parròquia, com també la sortida d’ofici i la processó de sant Bartomeu. I a la matinal fou prohibida la presència de la bandera gremial

L’any 1932, foren suprimits el trasllat dels sants patrons el dia de la vigília a la Parròquia, com també la sortida d’ofici i la processó de sant Bartomeu

de sant Bartomeu. Aquestes supressions desagradaren en gran manera a una gran multitud de sitgetans. Ara bé, com acostuma a succeir, l’Ajuntament organitzà actes paral·lels en substitució dels suprimits. A l’hora de la sortida d’ofici una cercavila de tots els balls es dirigí des del carrer Bonaire a l’Ajuntament per saludar les Autoritats

També la Parròquia, i dins de les parets del temple, celebrà

i aquestes obsequiaren els vilatans, adequadament convi-

amb gran solemnitat la festa del patró dels sitgetans.

dats, amb un vermut. A la tarda una altra cercavila per la Ribera substituïa la Processó. Mentrestant, a l’interior del

L’any 1934 hi ha canvi d’Ajuntament. El presideix l’Alcalde

temple se celebrà una funció religiosa solemníssima que

Sr. Salvador Olivella i Carreras, de la candidatura Concòr-

consistí en el rés del sant rosari i el cant de les vespres i

dia sitgetana. La festa major torna a la normativa anterior

completes del sant patró.

i se celebra quasi igualment com sempre. Tornen a sortir els gegants, els nans i el drac i els balls tradicionals de con-

Aquest any també organitzà la festa la Societat d’atracció

suetud, però, no és permesa la processó de sant Bartomeu.

de forasters que va declinar d’organitzar-la en endavant perquè no s’havia respectat l’acord de concedir permís per

També aquest any començà el costum de baixar les danses tra-

celebrar la processó.

dicionals per l’escalinata de la punta després del castell de focs.

38


A la Festa Major de 1931 el gegant sortir sense corona.

L’any 1933, pràcticament no va haver-hi festa major, l’Ajuntament va suprimir la sortida dels gegants, dels nans, de la fera foguera i els balls tradicionals

L’any 1936 començà la tristíssima guerra civil. Tant en aquest any com en els següents 1937 i 1938, la festa major ni tan sols fou anomenada. Els dies 23 i 24 d’agost, en altres anys, dies alegres i festius, passaren tristos i anodins.

A l’any 1935 se celebra la festa amb gran esplendor i sense cap restricció. A les danses tradicionals s’afegeix el ball de les gitanes que no havia sortit des de l’any 1925 i es restitueix la processó de sant Bartomeu

A l’any 1935 se celebra la festa amb gran esplendor i sense cap restricció. A les danses tradicionals s’afegeix el ball de les gitanes que no havia sortit des de l’any 1925. Cal destacar que es restitueix la processó de sant Bartomeu que havia estat reiteradament prohibida els quatre anys anteriors. A causa de la procacitat dels versos dels diables se’ls prohibeix recitar-los i només poden actuar a les cercaviles. També les finances municipals deurien ésser molt estantisses

Els vilatans tenien altres preocupacions més greus: la por

car a la matinal per comptes dels senyorials carruatges de

de la guerra, de les bombes de l’aviació i dels obusos dels

cavalls s’habilità el camió cisterna regadora de l’Ajunta-

vaixells de guerra. I del front que cada vegada s’atansava

ment com a carrossa des d’on obsequiar, amb dards i altres

més. I els estralls de la fam. La majoria del sitgetans, per no

flors , les dames sitgetanes.

dir tots, passava gana.

39


Conversa de Festa Major

conversa amb

RICARD RUIZ

Portant del Tabernacle de Sant Bartomeu

“El Sant pesa molt” per

Edwin Winkels escriptor i periodista

De vegades ho oblidem, entre tanta

“No sóc religiós,” li dic a en Ricard Ruiz

racó del bar Sirka, el seu lloc fix d’es-

gresca, música i ball, entre tants focs,

Tudela, quan hem quedat perquè m’ex-

morzar i s’espanta només dir-ho: això

diables, el drac i l’àliga, entre nits sen-

pliqui coses sobre la part litúrgica de

millor que no ho digui, oi?. Quedaria

se dormir i matinals de ressaca. Però

la Festa Major, “però com a periodista

malament, pensa en Ricard Ruiz, que

enmig de tota aquesta moguda desen-

sóc curiós.” La trobada és gairebé a l’at-

ho digui un dels fidels portants de Sant

frenada de la Festa Major sempre apa-

zar: l’any passat el vaig veure com un

Bartomeu. Li contesto que simplement

reix un home impassible, tranquil i

dels portants del Tabernacle de Sant

és una mostra dels temps, en què la fe

observador. Un que no balla ni encén

Bartomeu, i el vaig reconèixer com el

no es practica necessàriament a missa,

carretilles i que, els dos dies d’agost

“de sempre” a la farmàcia del davant

sinó en aquest cas en el gest d’apropar

que el treuen al carrer, deu estranyar-

de l’estació, d’on enguany s’ha jubilat.

el Sant al poble

se de la festa frenètica que ha crescut

Abans, recordaran molts sitgetans, en

al seu voltant, la celebració en el seu

Ricard atenia en les ja desaparegudes

Sóc dels més novatos a la colla de

nom. Però segur que Sant Bartomeu

farmàcies dels carrers Illa de Cuba i

portants, un dels últims en arribar,

s’ho passa bé i la nit del 24 d’agost re-

Major.

fa cinc anys, explica el farmacèutic

torna feliç al seu lloc de sempre, dins

jubilat, que prèviament s’ha passat

l’església, després de l’última i emotiva

Tampoc creguis que sóc gaire de mis-

tota la vida a la Colla Vella de Diables.

salutació des del Baluard.

sa, jo, em contesta en una tauleta del

Però, arriba un moment que et fas

40


Conversa de Festa Major

gran per a això dels diables, i has de

El contrast sempre és gran, entre la fes-

saber retirar-te.

ta i l’aparició del Sant, tot i que els de La Moixiganga, amb el seu ball tranquil

Dos anys va estar sense implicar-se en

i quasi espiritual, serveixin una mica de

la festa, però no li va agradar. Ni vaig

transició entre una cosa i l’altra.

sortir de casa, no suportava veure la festa des de fora. Així que es va

Malgrat tot, de vegades es fa estrany,

apuntar a la processó, quelcom de més

diu en Ricard, perquè arribes a car-

tranquil.

rers plens a vessar de gent, on acaba de passar tota la gresca dels gegants i

I tan tranquil, amb dos actes princi-

les gralles, i aquell ambient hi conti-

pals. El dia 23, la processó cívica recull

nua present quan passa el Sant. Tot i

Sant Bartomeu de casa del pendonis-

que es nota el respecte que molta gent

ta per dur-lo a la parròquia regida per

li té.

Mossén Josep Pausas; i l’endemà, el de la festivitat d’aquest apòstol que va

No és un recorregut molt litúrgic o si-

morir d’una forma terrible en ser espe-

lenciós, com les processons de Setma-

llat de viu en viu, és el seu gran vespre

na Santa. Malgrat l’horrible martiri de

amb una segona i última processó pre-

Sant Bartomeu, se’l complimenta amb

cedida pels balls i els músics.

alegria. Tot i no ser creient, crec que està bé recordar als presents, entre els quals

És una imatge bonica i discreta, la

cada vegada hi ha més gent de fora, que

de Sant Bartomeu, i el Tabernacle no

l’origen de la Festa Major és religiós, en

sembla pesar molt, li dic a en Ricard,

honor al patró del poble. I que la gresca

ja que el porten entre només quatre

i la litúrgia poden anar de la mà.

homes. Sant Bartomeu no pesa gaire si l’has de dur un moment d’un lloc

Per això, en Ricard Ruiz i els altres

a un altre. Però tres hores i pico pels

portants tampoc es perden els altres

carrers del poble es noten, contesta.

aspectes de la festa, no estan reclosos a l’església, on han trobat en Mossén

Per això la trentena de portadors es re-

Pausas un home molt obert. La Festa

lleven, en un ordre preestablert. Pro-

Major s’ha fet cada cop més gran, diu

curem que els quatre que portin el

en Ricard Ruiz, que porta seixanta anys

Sant alhora siguin més o menys de

celebrant-la. ¿Massa gran?, li pregun-

la mateixa alçada.

to. No, això no. Com més gent, millor.

Des de fa prop de vint anys, tots

I amb més gent també es refereix als

aquests detalls els enllesteix el sacristà

qui es continuen apuntant a les colles.

Esteve Ferré, l’impagable enllaç entre

A mi em sorprén, li dic, que hi hagi

la festa i la parròquia, l’ànima mater

tantíssims joves del poble que parti-

de les processons religioses. L’Estevito

cipin en balls tan tradicionals, d’altres

ens va informant i instruint. Només

temps. Els sitgetans som així, ens ve

hem de presentar-nos un quart d’ho-

de família, passa de pares a fills. Hi

ra abans, tot està ja preparat. Abans,

ha tant d’interès que ni es pot accep-

per descomptat, els portants compar-

tar a tothom que vol entrar en una

teixen un berenar o un vermut, per car-

colla. Sinó les processons arribarien

regar energia.

de l’església a Terramar.

41


42


ELS XIQUETS DE VALLS Blai Fontanals i Argenter

Durant molt temps, dins de la primera quinzena d’agost,

escalinata; i la completa obertura del carrer de Santiago

entre mare de Déu i mare de Déu, (la del Vinyet i Santa

Rusiñol. A més, era la darrera Festa Major del segle XIX.

Maria), a Sitges, es treien a subhasta els balls populars que

Així, posteriormente, ha podido conseguirse que la «colla

haurien de lluir-se i fer lluir la Festa Major. L’any 1900...

vella;» se emprenda el popular baile Xiquets de Valls que

En la mañana del domingo último era grande el bullicio

tanto contribuye a la animación de las tradicionales fiestas

reinante en las Casas Consistoriales; adjudicáronse en

catalanas, noticia que, estamos seguros, satisfará al vecin-

subasta las danzas callejeras Diables, Bastons, Moxiganga,

dario (Eco núm. 755, del 19-8-1900).

Pastorets, Cercolets, Gitanas, Malcasats y Criadas; confióse manos hábiles la conducción de los Jigantes; contratáron-

El popular baile Xiquets de Valls era en aquell segle la mar-

se las Bandas de la localidad cargo de sus Directores don

ca castellera per excel·lència. Però es donava el cas que,

Esteban Català y don José Carbonell para que, mediante la

lluny del caliu casteller, pocs eren els que distingien una

acostumbrada subvención, tomen parte en los festejos de

colla d’una altra. És més, algunes vegades s’anunciaven ar-

este año (Eco núm. 755, del 19-8-1900).

reu actuacions dels “Xiquets de Valls” quan, Valls, quedava a molts quilòmetres del lloc de procedència dels castellers.

Fins aquí, res d’extraordinari, si fa o no fa ve a ser el ma-

Un exemple d’això, passà a casa nostra l’agost de 1932,

teix de cada any. Però, de sobte, algú advertí que calia fer

quan el programa anunciava: Poètica i alegre Matinal en

alguna cosa més, ja que es tractava d’una celebració excep-

la que, ultra les dances terrals, hi pendrà part una colla de

cional reflectida en el programa, amb les inauguracions del

Xiquets de Valls i, de fet, la colla que vingué fou Els Nens

nou saló de sessions de la Casa de la Vila, costejat pel Dr.

del Vendrell (Eco núm. 2412, del 14-8-1932).

Bartomeu Robert; la reforma de la Punta, amb la magna

43


Fotografia, inèdita a Sitges fins el maig passat, de l’actuació dels Xiquets de Valls a la Festa Major de l’any 1900.

44


A part d’aquestes inofensives errades, hom sap que, Sitges,

Vella dels Xiquets de Valls, ha tornat a Sitges convidada en

no va tenir traça de plaça castellera fins a l’aparició, per la

la cita clàssica de la diada de Sant Jordi. Al finalitzar la seva

Festa Major del 1971, d’una colla local. Xavier Güell, ho de-

esplèndida actuació, la colla va tenir el detall de lliurar a la

fineix bé: els sitgetans van assumir inicialment els castells

regidora de Cultura, Mireia Rossell i als Castellers de Sit-

com un número per edicions extraordinàries (Xavier Güell

ges un obsequi inesperat: una fotografia inèdita de la seva

i Cendra, De quan uns Xiquets de Valls “autèntics” van ac-

actuació a la Festa Major de l’any 1900. Quina passada de

tuar a Sitges el 1935; La Xermada, núm. 16, Festa Major,

foto! (Eco núm. 6297, del 30-4-2015).

2000). En aquest sentit, al segle XIX, sols tenim constància d’exhibicions de torres humanes en tres ocasions, als

La instantània recull el moment apoteòsic de la Sortida

anys 1884, 1888 i 1900. Totes elles embolicades amb la cel-

d’Ofici. La primera cosa que crida l’atenció de la corrua

·lofana fantasiosa de la Festa Major i protagonitzades per

folklòrica és el pilar de cinc de la Vella de Valls, amb els

la mítica Colla Vella dels Xiquets de Valls que, segons el

castellers vestits de qualsevol manera, com s’estilava ales-

programa de l’època, alegraran ab sos castells y ab sas mú-

hores, i unificats solament per una faixa negra, element

sicas la població, cridant forasters per visitarla (Programa

imprescindible per l’esforç que havien de fer. Aquesta fal-

de la Festa Major de l’any 1900). Com veieu, la dèria de

ta d’uniformitat contrasta amb la blancor impertèrrita de

cridar forasters no ens ve d’ahir.

la indumentària de les danses locals. Veiem que la pinya del castell, tot i ser discreta, dificulta el pas de la comitiva que encara no ha aconseguit passar per davant de la Casa de la Vila. En primer terme, la curiosa presència d’alguns

La instantània recull el moment apoteòsic de la Sortida d’Ofici. En primer terme, la curiosa presència d’alguns personatges del ball de Malcasats, que es distingeixen pels llustrosos barrets de copa duen, entremig d’un grup d’homes que, convenientment disfressats de dona, havien acabat ja la representació del ball de les Gitanes

personatges del ball de Malcasats, que es distingeixen pels llustrosos barrets de copa duen, trets de qui sap on i, per estar entremig d’un grup d’homes que, convenientment disfressats de dona, havien acabat ja la representació del ball de les Gitanes. Un xic més a la dreta, es veu algun vailet esgarriat del ball de Pastorets. Seguint el seguici, darrera els Malcasats, ve el ball de Cercolets que, curiosament en aquesta sortida, els minyons no duen el cèrcols i van muntats a semblança del ball de la Moixiganga, que s’entreveu al fons, amb el misteri muntat de l’argolla. I, encara, si perseverem, entremig d’aquests dos darrers balls es distingeixen alguns individus del ball de les Criades. Completa l’interès de la foto la casa del fons. Es tracta de la finca dels Puig de Galup, uns anys abans de que fos enderrocada per eixamplar la plaça i bastir el monument al Dr. Robert. L’edifici,

La crònica d’aquella Festa Major del 1900 diu que, el dia

certament, ja ens era conegut, però, el que no s’intueix pas

23, a las doce de la mañana… una salva de morteretes

en altres fotos és l’envergadura que es denota en aques-

anunció la entrada en la población de los populares Xi-

ta que fins amaga el portal de la rectoria. I, finalment, un

quets de Valls, cuya comparsería pasó a saludar a la autori-

detall de la moda del moment: tot el públic masculí, sense

dad local divulgando con sus tenoras y dulzainas el regocijo

distinció d’edats, llueix un variat mostrari de gorres i bar-

entre el vecindario (Eco núm. 756, del 24-8-1900). Però,

rets d’ús diari en aquell temps, la qual cosa contrasta, i de

retornem al present. El 26 d’abril d’enguany, després d’un

quina manera, amb el desús generalitzat que es fa avui dia

segle i escaig d’aquella festa major de fi de segle, la Colla

d’aquest element. I, res, bona Festa Major!

45


Conversa de Festa Major

conversa amb

Josep Garcia, ‘Garci’

llucifer de la Colla Jove DE DIABLES

boig pel foc per

Elisabeth Puyoles periodista

Em cito amb en Josep Garcia Gázquez,

germà Llorenç, la seva cara s’omple de

instaurar Santa Tecla perquè els nens de

més conegut com a ‘Garci’, Llucifer

somriures tendres.

tot el poble també poguessin participar

de la Colla Jove. Ens saludem i quan

en la seva particular Festa Major. Qui

estic a punt de formular la meva

Precisament és el seu germà el ‘culpable’

sap si aquella agosarada demanda dels

primera

tot

que sigui un autèntic boig pel foc. Amb

Garcia Gázquez va contribuir a que fos

seriós, per puntualitzar-me una qüestió

pregunta,

em

talla,

només quatre anys, el disfressava de

una realitat.

important: aquesta entrevista és amb

dimoni amb un barret de copa i una

el Garci o amb el Llucifer? Em quedo

massa feta amb un simple pal i un coet

Si amb quatre anys ja portava un pal

sorpresa pel seu comentari dient-me

que es deia borratxo. Res a veure amb el

amb un coet fet de manera casolana,

per dins: però no és la mateixa persona?

foc que tiren ara els nens, aquest coet

el foc ha estat una constant en la vida

I és així com, amb menys d’un minut de

només durava tres segons, recorda

del ‘Garci’. Recorda que, quan sortia

conversa, ja sé que davant meu tinc un

rient. No calia que fos Festa Major

del col·legi, enlloc d’anar a comprar

autèntic personatge de Festa Major.

o Santa Tecla, nosaltres sortiem al

xuxes amb els quatre duros que

carrer disfressats de dimonis igual,

teniem, anàvem a comprar coets per

Doncs no, aquest rei dels inferns que

explica. Un any, quan encara no existia

tirar-los a la platja. Què tindrà de

pot arribar a tirar un miler de carretilles

Santa Tecla, el seu germà va construir

màgic el foc que ens atrapa tant des de

durant una Festa Major, porta un

un drac i van decidir presentar-se a

ben petits?

barret, capa i una actitud xulesca que

l’Ajuntament per demanar participar

fa por, poc té a veure amb l’home que

a la Festa Major. Evidentment van

Després de la seva incursió a Santa

seu avui davant meu. ‘Garci’ és molt

rebre un no com a resposta, i és que

Tecla amb el drac, en ‘Garci’ participa

tranquil, parla pausadament i quan

fins al moment els nens no hi podien

per primera vegada a la Festa Major

rememora la seva infantesa amb el seu

participar. Al cap de pocs anys es va

quan té 15 anys com a timbaler, sempre

46


Conversa de Festa Major

acompanyat pel seu amic Oriol Julià,

Quan em vesteixo em fico molt en el

actual cap de colla de la Colla Jove.

personatge i sóc capaç de tot, assegura.

‘Pum, putum, putum, pum, pum, pum’...un total de 15 anys tocant aquest

El cert és que en ‘Garci’ admet que

toc de foc que, segons ell, ha de ser

alguna cosa de “trapella” sempre ha

sempre lent, un ritme per acompanyar

tingut. Molt influenciat per la cultura

el pas dels diables. Després de cobrir

heavy metal, la seva personalitat

algunes suplències de diables veterans,

es defineix per una certa actitud

esdevé diable de la Colla, on entra ja en

contestatària. I d’aquí la importància

el món dels inferns i, per descomptat,

també dels versos que protagonitzen els

a sentir el seu estimat foc. Però en

diables durant la Festa Major. És una

‘Garci’ no en tenia prou amb aquelles

oportunitat per fer saber al poble

espurnes. Necessitava més canya,

si algú, -especialment els polítics-,

confessa. El seu somni era provar

ha fet alguna cosa malament, opina.

ser llucifer. I va arribar el moment: el

Amb tot, nosaltres des de la Colla Jove

llucifer de l’època li ofereix l’oportunitat

no busquem fer mal a ningú, afegeix.

de provar de portar el satró durant una

I parlant de colles, assegura que a

nit i per primera vegada fa la baixada de

Sitges hi ha una rivalitat sana, una

les escales. Segurament és un moment

rivalitat que hi ha de ser. Tots som

que no oblidarà mai. Allò era el que

amics, però jo sóc el millor, resumeix

realment volia fer. Quina adrenalina!

rient amb picardia. I és que per a en

Exclama

‘Garci’, la Colla Jove és la millor, diu

recordant

aquell

instant.

Després de 10 anys com a diable, el

amb orgull.

llucifer d’aquell moment es jubila i ho aconsegueix: es converteix en el llucifer

Un total de 32 anys protagonitzant

de la Colla Jove. M’ho vaig ‘currar’

la Festa Major i ara que en té 47 em

moltíssim per arribar a ser llucifer,

pregunto si aquest personatge que

adverteix. De fet, considera que ha de

porta aquesta tradició a la sang es

ser així: tot llucifer o diable ha de ser

planteja retirar-se algun dia. Crec que

primer timbaler. Tot pas a pas, i sense

hi ha d’haver renovació, comenta al

cap tipus d’influència familiar, diu

respecte. Sense deixar-me clar quan té

determinant.

pensat ‘jubilar-se’, em dóna la sensació que en ‘Garci’ no preveu cap altra

I ara fa cinc anys que en ‘Garci’ és

manera de viure la Festa Major que amb

llucifer de la Colla Jove, personatge

màxima plenitud. No sé quan, però de

que li permet sentir una autèntica

ben segur que el dia que noti que no se

adrenalina. El foc per a mi és com la

sent amb totes les energies per adoptar

sang per a un vampir, quan l’oloro

el paper de llucifer, es retirarà. També

ja em poso nerviós, diu, i el cor em

tinc ganes de viure la Festa Major

batega més ràpid. No és que sigui

com a públic algun dia, diu.

un inconscient amb el foc, em fa respecte, però no por, matisa. Això és

Amb capa amb motius infernals i barret

que t’agradi molt el foc”, considera.

o sense, en ‘Garci’ portarà sempre el foc

Confessa que, de vegades, peca de

a les venes. Així que no és estrany que

timidesa. En canvi, quan es posa la

acabem la nostra conversa desitjant

capa i el barret de llucifer, pren un rol

una bona Festa Major a tothom al crit

que et fa tornar dolent i més atrevit.

de: Salut i foc!

47


48


Els nostres estimats ‘Cubanitos’ Recull de records 50è aniversari

Tea Hill i Mia Muntané L’any 1994 tot prenent una cerveseta al Barón amb la Mia

borando con Pepsi-Cola se contribuye a los nuevos Gigan-

Muntané comentàvem què bonic seria poder restaurar els

tes. Es tractava de canviar els taps de Pepsi més una pesseta

gegants Americanos tan macos que eren i el poc que lluïen.

per uns tiquets que et donaven dret a pujar a un helicòp-

Poc a poc ens vam anar engrescant i pensant que per què

ter que la Pepsi portaria a Sitges… És a dir, que a través

no, que potser sí que seria possible fer una colla de dones

del Grup escolar els alumnes finançaven indirectament la

geganteres i recuperar-los. Ells pobrets anaven sempre dar-

construcció de la nova parella de gegants.

rera dels gegants juntament amb els cabeçuts. Uns gegants que passaven desapercebuts, els vam rentar la cara i els vam

Els primers portadors durant els dos primers anys van ser quatre nens: Llorenç Baqués, Moisés Vallecillos, Andrés Collados i Josep Porta Plana

donar alegria, feminitat i van passar a ser uns gegants més.

Els gegants cubanitos es van construir a la botiga centenària de Barcelona El Ingenio. Els “gegantets” van ser batejats el 1965, tal com apunta El Noticiero Universal

Els primers portadors durant els dos primers anys van ser quatre nens: Llorenç Baqués, Moisés Vallecillos, Andrés Collados i Josep Porta Plana.

Els gegants cubanitos es van construir a El Ingenio, bo-

Al tercer any la colla va augmentar i el cap de colla era en

tiga centenària de Barcelona situada al carrer Rauric, en

Regoro i el segon, n’Antoni Ciré. En Juan Barriga el 1983

ple casc antic, i que per cert tancarà definitivament les

va ser el nou cap de colla fins el 1991. A partir d’aleshores

portes aquest any. Van ser batejats el 1965 com s’apunta a

en Ciré va tornar a fer-se’n responsable juntament amb en

El Noticiero Universal de 28-08-1965: …bautizo dels “ge-

Reina i amb l’ajut d’uns quants nanos fins el 1994, en què

gantets” que representan a una pareja de indianos…Cola-

ens hi vam afegir nosaltres, les noies.

49


del tortell que hi havia dins els gegants… sinó qualsevol hi

Al tercer any la colla va augmentar i el cap de colla n’era en Regoro i el segon, n’Antoni Ciré. En Juan Barriga el 1983 va ser-ne el nou cap de colla fins el 1991

entrava… L’anècdota fou que es comentava: has vist els collons del cubanito? Atès que els pits de les portadores anaven col·locats precisament en aquest lloc tan delicat!!! No hi havíem pensat! A les sortides de Santa Tecla no hi faltava un pom de tecletes a la mà de la Panchita. No deixàvem els gegants ni a sol ni a ombra. Venien amb nosaltres a dinar, a fer

Doncs, dit i fet vam començar la feina que tot això com-

l’aperitiu i allà on calgués. Es va convertir en tradició la con-

portava. El primer punt i més important era anar a par-

vidada de la Colla Jove de Diables a fer l’aperitiu de Santa

lar amb l’aleshores Alcalde, en Pere Junyent, per fer-li la

Tecla a L’Estrella… Gràcies diables per aquells moments tan

proposta. En Pere ens va donar via lliure i vam començar

entranyables i gràcies Pepe pel bon tracte que ens donaves.

a treballar. La botiga Mercedes del carrer Sant Francesc,

I els Cubanitos amb nosaltres a fer l’aperitiu… Cap a dins,

on despatxava la Mia, es va convertir en el lloc de trobada

hi falta gent!

i la il·lusió de Les Cubanites, seria el punt de referència. La Mia va ser la Cap de Colla durant molts anys. Formà-

També per Santa Tecla i en acabar la matinal ens convida-

vem part del primer grup Mia Muntané, Tea Hill, Vinyet

va a esmorzar de cullera en Jordi Matas al jardí de la fa-

Marcet, Ana Morillo, Marta Carbonell, Judit Miró, Vinyet

mília Coll Mirabent davant del Prado. Gràcies Jordi! I en

Paretes, Vinyet Capdet, Sandra Romà, Carmeta Milà…

acabar la sortida de les dues, cap a casa de l’Alcalde on també

en Ciré i en Reina. Els nostres grallers eren el grup La

fèiem l’aperitiu i la Carme ens esperava i ens tractava com

Malvasia i el formaven els jovenets Jordi Martí, Pere Sella

de la família. El bastó d’en Panchito el va fer en Tomàs

i els germans de l’Eco, que els vam veure créixer, l’Albert i

Muntané i l’escut que li va clavar ens el va proporcionar en

en Josep. El primer any què vam sortir va ser el 1994 per

Nacho Deó. En Pep Pascual es va fer càrrec de la restauració

Santa Tecla. Com no vam tenir temps de fer-nos els monos,

i era de guàrdia les 24 hores per a qualsevol copet, rascada o

vam sortir amb uns pantalons blancs, una samarreta grisa

accident (un any es va perdre un dit de la geganta...).

amb l’escut de Sitges i una gorra que ens protegia el cap

Gràcies Pep!

50


A partir el 1991 en Ciré va tornar a fer-se’n responsable juntament amb en Reina i amb l’ajut d’uns quants nanos fins el 1994, en què ens hi vam afegir nosaltres, les noies L’anècdota fou que es comentava:… has vist els collons del cubanito? Atès que els pits de les portadores anaven col·locats precisament en aquest lloc tan delicat

El 1997 vam fer uns vestits nous als gegants. Aconsellades pel sastre de teatre Pep Romeu vam anar amb el fotògraf Joan Iriarte al Museu Romàntic i vam triar una nina de

entre els gegants Moros i Cristians. Es va canviar l’ordre

la col·lecció de Lola Anglada de l’època i vam recuperar

de sortida i ens van col·locar darrera els Cristians perquè

el típic polissó que fa a les dones el culet més respingón.

“érem de la Vila…”. El Ball de cabeçuts va fer-se indepen-

Volíem canviar el cabell del gegant i com no teníem diners

dent i es va crear com a grup i va passar a sortit darrera

vam aprofitar la barba del gegant moro que li van canviar

dels Moros.

i ens la van regalar i li vam fer una cua que era de l’època. Amb nosaltres va néixer el nom de Les Cubanites i les El 1998 els gegants Americanos van participar a l’exposició

més antigues hem deixat pas a les generacions més joves.

Escolta Espanya, Catalunya Plora del Museu d’Història de

Algunes hem tingut la sort que l’atzar hagi fet que algun dels

Catalunya en record de la pèrdua de les colònies de Cuba

nostres fills hagi nascut en dates tan assenyalades com Santa

i Les Antilles. El 2005 vam commemorar els 40 anys del

Tecla, patrona de la Vila. És el cas de la Mar, la filla gran de la

Cubanitos amb tot un seguit d’activitats.

Tea i que ara també n’és portadora de segona generació, o del Genís, fill de la Judit Miró. Les Cubanites som l’única colla

Les Cubanites, d’alguna manera, vam fer una mica de pont

de dones geganteres de Catalunya, tot un honor.

51


52


En Miru, la Diablessa vil i malvada tan estimada Xavier Salmerón i Carbonell

L’any 2010, la Junta Directiva de l’Agrupació de Balls Po-

Així doncs, la Cartrona i en Pep Capelles van ser els primers

pulars de Sitges, presidida per Joan Duran, va decidir re-

a incloure’s en el conjunt, després va venir en Suàrez i, més

formular el Ball de Cabeçuts de la vila per convertir-lo en

tard, l’Anita Julian. El 2013, quan jo ja era president de la

un conjunt de cabeçuts inspirats en personatges populars i

Junta de l’entitat, vam decidir donar-li continuïtat a la ini-

reconeguts. Es partia de la idea que els cabeçuts sitgetans

ciativa, però abans de presentar-ne de nous, vam acordar

tinguessin un segell propi i que, a poc a poc, es deixés la

recuperar els cabeçuts ja presentats l’any 1992 d’en Rusiñol

imatge col·lectiva que els cabeçuts actuals es poden trobar

i l’Enric Morera.

tant a Sitges com, per exemple, a la població més remota del Vallès Oriental, amb tots els meus respectes. A més a

El 2014, malauradament i per falta de pressupost, no vam

més, amb aquesta intenció es pretenia homenatjar els sit-

poder continuar aquesta iniciativa, però aquest any sí, i de

getans que han tingut una forta presència o bé en la festa, o

quina forma: homenatjant el personatge de la Diablessa

bé en la vida cultural i social del municipi.

que ha deixat empremta aquí i fora de la vila.

53


En Joan Plans i Roca, popularment conegut com en Miru, va ser membre de la Colla Vella del Ball de Diables de Sitges durant més de 60 anys, i va ser considerat el diable en actiu més gran —vell— de Catalunya amb 80 anys. I com era en Miru? En Lambert Gràcia comenta, en un article de la revista de cultura popular El Fogall d’aquest any, que en Miru «era una persona a qui li agradava molt la broma, i la gent de la colla no parava de fer-li passar bones estones en actitud simpàtica i, sobretot, amb respecte, ja que alguna vegada també s’enfadava, sense raó, i és perquè es pensava que se’n reien d’ell, i no era pas així».

En Joan Plans i Roca, popularment conegut com en Miru, va ser membre de la Colla Vella del Ball de Diables de Sitges durant més de 60 anys, i va ser considerat el diable en actiu més gran —vell— de Catalunya amb 80 anys Per als seus néts, «l’avi Miru no veia mai el moment de penjar les espardenyes, encara no sabem com tenia la força, amb 85 anys, per fer totes les processons de la festa. Mai vam sentir que sortís de la seva boca un “estic cansat”; per a ell, no suposava cap esforç fer totes les sortides, i mai vam sentir que tingués una preferència, ans al contrari, parlava de la màgia de cada una d’elles, totes amb el seu encant». I per als seus fills, «era un home alegre i afectuós, pacient i amic de tothom, bona persona i que demostrava com s’estimava la festa». La prova és que fins al final de les seves

54


La família del Ball de Cabeçuts de Sitges tindrà, doncs, un nou membre, amb un toc malvat per la seva condició de Diablessa, però amb un cor enorme per la seva condició de persona

forces la va gaudir com a diable, i així aconseguí el reconeixement de diable més vell de Catalunya. Molts recordaran que durant els últims anys de la seva vida, quan vivia a l’Hospital, encara li feien l’honor de poder recitar el vers de la Diablessa, i, tot i que es menjava paraules, la il·lusió no la perdia». Per tot plegat, el cabeçut d’en Miru està més que justificat, i no només serà un homenatge a la seva persona, sinó que també al Ball de Diables de Sitges, i això ho demostra el fet que les tres colles actuals de la vila s’han unit per participar en la presentació del cabeçut, que tindrà lloc el dia 20 d’agost a partir de les 20 h. La família del Ball de Cabeçuts de Sitges tindrà, doncs, un nou membre, amb un toc malvat per la seva condició de Diablessa, però amb un cor enorme per la seva condició de persona. Des de l’Agrupació volem donar el nostre absolut agraïment a la família per la seva bona disposició, i endavant, que, sigui on sigui, segur que li encantarà i emocionarà! Bona Festa Major, amics i amigues.

55


u e m o t r a B Sant s e g t i S e d r o j a M a t Fes Declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya

Del 19 al 26 d’agost de 2015

Programa OFICIAL Sant Bartomeu i Santa Tecla 2015

PÀG.56


Dimecres

19 d’ag os t

El Pre gó

Dijous

20

A partir de dos quarts de vuit del

A dos quarts d’onze de la nit, a la pla-

vespre davant del Palau del Rei

ça de l’Ajuntament, PREGÓ DE LA

Moro, carrer d’en Bosch, lectura del

FESTA MAJOR a càrrec de Sebastià

PREGÓ SATÍRIC de Festa Major a

Giménez i Mirabent. El pregó esta-

càrrec de Jordi Cubillos, Críptic. Tot

rà interpretat en llengua catalana de

A dos quarts de set de la tarda, FES-

seguit es presentarà la Pubilla i l’Hereu

signes. En cas de pluja o mal temps, el

TA INFANTIL amb el grup d’animació

de l’entitat d’enguany i es durà a terme

pregó es farà a l’església parroquial.

Los Pipos a la zona de Barraques, a la

el reconeixement al soci. La festa clou-

En acabar, i per celebrar l’inici de la

Fragata.

rà amb un petit refrigeri i una copa de

Festa Major, es servirà una copa de

Acte organitzat pel col·lectiu de les Bar-

cava.

cava i cervesa artesana.

raques.

Acte organitzat per l’Agrupació de

Acte organitzat amb la col·laboració de

Balls Populars de Sitges.

Perbacco i La Sitgetana.

A les deu de la nit INAUGURACIÓ

Tot seguit, a la zona de Barraques, a la

PLANAS I ROCA’. Des del Casino

DE LES BARRAQUES, organitzades

Fragata, CONCERT amb la formació

Prado Suburense s’iniciarà una cerca-

conjuntament per l’Agrupació de Balls

La Màlaga i Els Baratos, que amenit-

vila d’autoritats, familiars i amics d’en

Populars de Sitges, l’Ateneu Popular,

zaran amb alegria la primera nit de la

Miru acompanyats del Ball de Cabe-

la Colla Jove de Castells de Sitges, la

festa.

çuts de Sitges i dels timbalers de les

SACA (Sitgetana de Cultura i Anima-

Acte organitzat pel col·lectiu de les Bar-

tres colles del Ball de Diables de Sitges

ció), el Casino Prado Suburense i la

raques i la Comissió de Festa Major i

que tocaran el Toc de Timbals tradici-

Societat Recreativa El Retiro, amb el

Santa Tecla.

onal fins arribar a la Plaça de l’Ajun-

d’ag os t

A les vuit del vespre, PRESENTACIÓ DEL CABEÇUT D’EN MIRU ‘JOAN

suport de la Comissió. Les Barraques

tament. La cercavila tindrà el se-

seran emplaçades a la Fragata.

güent recorregut: Carrer de Francesc

Acte organitzat pel col·lectiu de les Bar-

Gumà, Jesús, Àngel Vidal, Barcelona,

raques.

Davallada, d’en Bosch, i plaça de l’Ajuntament. En arribar a l’Ajuntament, una representació de diables veterans de les tres colles escenificaran el Ball de Diables de Sitges amb els versos tradicionals. Acte organitzat per l’Agrupació de Balls Populars de Sitges amb la col·laboració de la Colla Vella, la Colla Jove i la Colla ABPS del Ball de Diables de Sitges. A partir de les deu de la nit, a la zona de Barraques, FESTA SONORA amb DJ’s locals i convidats. Bounce, Víctor Bregante i Bruno Bleda, B2B Ion Pananides i per acabar Gin’s time fins altes hores de la nit. Acte organitzat pel col·lectiu de les Barraques.


s e r d Diven

21 d’ag os t

A dos quarts de set de la tarda, INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE LA IMATGE DE SANT BARTOMEU, a càrrec de Mn. Josep Pausas, rector de la parròquia, que romandrà exposada al domicili del Pendonista, el senyor Josep Ramon Sentís i Julià, al carrer de Sant Pau núm. 28, fins el dia de la Vigília a l’hora de la Processó Cívica. Després de la inauguració, l’exposició romandrà oberta fins a les nou del vespre. A la mateixa hora, al Mercat Vell, actual Casa Bacardí, FESTA CUBANA. Aquest acte té aforament limitat. Acte organitzat per la colla Gegants Americanos.

Acte organitzat per la Colla Jove de

22

de lliurament de la Bandera, EXPO-

convida a tots els sitgetans i sitgetanes

Castellers de Sitges.

SICIÓ DE LA IMATGE DE SANT

a compartir aquest moment i a cele-

BARTOMEU, patró de la nostra Vila,

brar l’arribada de la festa.

al carrer de Sant Pau núm. 28.

Acte organitzat per l’Ateneu Popular de

A dos quarts de nou del vespre, a la zona de Barraques, CONCERT ACÚSTIC de Veneno en la Piel. Acte organitzat pel col·lectiu de les Barraques. A la mateixa hora, al Palau del Rei Moro, gran ASSAIG DE FESTA MAJOR DE LA COLLA JOVE DE CASTELLERS DE SITGES, obert a tots els sitgetans i les sitgetanes. En acabar l’assaig, es presentarà la Pubilla i l’Hereu de la Colla Jove.

A dos quarts de deu de la nit, a la zona de Barraques, SOPAR

Dissab te

d’ag os t

D’onze del matí a dues del migdia i de

l’Ateneu Popular de Sitges, al carrer

sis de la tarda fins un cop acabat l’acte

de Sant Bartomeu núm. 40. L’Ateneu

POPULAR

Sitges.

amb un preu de 12 euros i venda de

A dos quarts de dotze del matí, davant

tiquets a la Societat Recreativa El Re-

del Palau del Rei Moro, VESTIM ELS

A les cinc de la tarda, i davant de l’Es-

tiro, Casino Prado Suburense i a l’Ate-

GEGANTS MOROS, la La-hia i en Fa-

corxador, VESTIM ELS GEGANTS

neu Popular de Sitges.

luch.

DE LA VILA I ELS GEGANTS

Tot seguit, també a la zona de Barra-

Acte organitzat per l’Agrupació de

AMERICANOS. A continuació aniran

ques, CONCERT de La Terrasseta de

Balls Populars de Sitges.

en seguici fins a l’Escola Esteve Bar-

Preixens, Doctor Prats i PD Tubi&Ko-

rachina.

llado.

A partir de la una del migdia, VER-

Acte organitzat pel col·lectiu de les

MUT DE FESTA MAJOR al local de

Barraques. Sant Bartomeu i Santa Tecla 2015

PÀG.58


A dos quarts de sis de la tarda, a

Vila, Sant Francesc, passeig Vilafranca,

l’Escola Esteve Barrachina, PLAN-

avinguda de les Flors, Mestre Antoni

TADA DE GEGANTS amb motiu del

Català i plaça Bonaventura Julià.

50è aniversari del Gegants Americanos, amb la participació dels Gegants

En arribar la Bandera, a la Plaça Bo-

Negritos de Tarragona, el Gegantó

naventura Julià, BALL-CONCERT

Lladrefaves i la Gegantona de Valls,

amb els Tuterako Gaiteroak de Tudela.

els Gegants Nuvis d’Arenys de Mar, els

Durant la vetllada es podran adquirir

Gegants de la Vila de Sitges, els Ge-

mojitos de fruites a preus populars.

gants Moros i els Gegants Americanos.

Acte organitzat amb la col·laboració de

A dos quarts de set de la tarda, inici

Tabernas El Donostiarra, Janio’s Bar i

del CERCAVILA DE GEGANTS. El

Forcevital.

seguici farà el següent recorregut: carrer d’Isabel Julià, Emili Picó, Jesús,

A partir de dos quarts de dotze de la

Cap de la Vila, Parellades, Sant Josep,

nit, al Passeig de la Ribera, DANCE

Sant Gaudenci, Sant Francesc, Cap de

HOLI PARTY, música i colors. Holi

la Vila, Major i plaça de l’Ajuntament,

festival és un festival originari de la

on es farà una petita ballada final.

Índia en el qual els seus assistents es

Acte organitzat per la colla dels

tiren líquids de colors per sobre per ce-

Gegants Americanos i per l’Agrupació

lebrar l’arribada de la primavera.

de Balls Populars de Sitges. A les deu de la nit a l’Hort de Can Falç, CINEMA A LA FRESCA amb la projecció de la pel·lícula Grease sing alone, la mítica pel·lícula de Grease amb karaoke en directe. Acte organitzat per Cine Club Sitges. A dos quarts d’onze de la nit, a la Parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla, acte de LLIURAMENT DE LA BANDERA amb recital de poemes i cant dels Goigs de Sant Bartomeu. A continuació, i acompanyats de la sitgetana Agrupació Musical Suburband de El Retiro, cercavila fins al domicili de la Presidenta de la Comissió: Baluard, plaça de l’Ajuntament, Major, Cap de la


Diumeng e

23 t s o g d’a

A partir de les onze del matí i fins a

A la mateixa hora i des de la plaça de

l’hora de la Processó Cívica, EXPO-

l’Ajuntament, SORTIDA DELS EN-

SICIÓ DE LA IMATGE DE SANT

TREMESOS I DELS BALLS POPU-

BARTOMEU, patró de la nostra Vila de

LARS: Gegants, Cabeçuts, Drac, Àliga,

Sitges, al carrer de Sant Pau núm. 28.

Diables, Bastons, Cercolets, Panderetes, Pastorets, Cintes, Gitanes i Moi-

A les onze del matí, al Saló de Plens

xiganga, acompanyats de l’Agrupació

de l’Ajuntament, LLIURAMENT DE

Musical Suburband de El Retiro. En

L’INFORME PER A OBTENIR LA

arribar al Cap de la Vila, la Moixiganga

CATALOGACIÓ DE FESTA PATRI-

farà la seva representació complerta.

MONIAL D’INTERÈS NACIONAL al

A mesura que arribin a l’Hort de Can

catàleg de Patrimoni Festiu de la Ge-

Falç -en honor al Batlle, les autori-

neralitat de Catalunya.

tats i tot el poble que hi assisteixi- i a l’Hospital de Sant Joan Baptista, les

A les dotze del migdia, ENTRADA DE

colles faran una actuació de lluïment

GRALLERS pel carrer de Sant Fran-

i es representaran tots els balls amb

cesc, Cap de la Vila, Major i plaça de

parlaments (Ball de Diables, Ball de

l’Ajuntament. Les diverses formacions

Cercolets, Ball de Pastorets i Balls de

oferiran les seves peces en homenatge

Gitanes).

als fundadors de la Festa Major. A les sis de la tarda, al Cap de la Vila, A les dues en punt del migdia, des de la

ACTUACIÓ CASTELLERA a càrrec

platja de La Fragata, ENCESA DELS

de la Colla Jove de Castellers de Sitges.

21 MORTERETS, a càrrec de la Colla Noies de Bastons que enguany celebra el seu 35è aniversari, i REPICADA DE CAMPANES. A la mateixa hora, al Cap de la Vila, la Cobla Maricel interpretarà les sardanes La Processó de Sant Bartomeu, d’Antoni Català i Vidal, i La Festa Major, d’Enric Morera i Viura.

a i l í g i La V Sant Bartomeu i Santa Tecla 2015

PÀG.60


A dos quarts de set, a la Plaça Bona-

A les onze de la nit, des de la Punta, la

ventura Julià núm. 16, domicili de la

Fragata i els espigons, APOTEÒSIC I

Presidenta de la Comissió de Festa

MONUMENTAL CASTELL DE FOC

Major i Santa Tecla, Aroa Llorens i Pe-

a càrrec de Pirotècnia Igual SA i amb

llicer, SINDRIADA POPULAR POPULAR.

disseny artístic a càrrec del pirotècnic

Acte organitzat amb la col·laboració

Isidre Pañella. Cal recordar que la tra-

d’Albert i Anna, fruites i verdures.

ca final serà el resultat del procès de micro-mecenatge dut a terme per tots

Tot seguit, PROCESSÓ CÍVICA CÍVICA. Els

els sitgetans i sitgetanes que hi hagin

balls populars, entremesos i músics,

participat.

acompanyats de l’l’Agrupació Musical

Acte organitzat amb la col·laboració

Suburband de El Retiro i de les auto-

del Club Nàutic Sitges i del Port d’A-

ritats, passaran a recollir el tabernacle

guadolç.

de Sant Bartomeu al domicili del Pendonista de la Festa Major 2015, el se-

Per viure un CASTELL DE FOC EN

nyor Josep Ramon Sentís i Julià.

CALMA, la Comissió habilitarà amb

El seguici farà el següent recorregut:

cadires la zona del Passeig de la Ribera

plaça Bonaventura Julià, Hipólito La-

entre els restaurants Pic Nic i Kansas

zaro, Pau Casals, avinguda de les Flors,

(tocant a mar). Durant el majúscul

Passeig Vilafranca, Sant Francesc,

espectacle pirotècnic els assistents

Sant Bonaventura, Sant Josep, Bo-

gaudiran de la degustació d’un Marti-

naire, Passeig de la Ribera, Sant Pau,

ni Royale. Preu del tiquet: 5 euros. Les

Parellades, Cap de la Vila, Àngel Vidal,

persones amb mobilitat reduïda entra-

Barcelona, Baluard Vidal i Quadres,

ran de forma gratuïta.

Fonollar, Baluard.

Acte organitzat amb la col·laboració de Casa Bacardí.

A les portes del temple parroquial els balls rebran la imatge de Sant Barto-

En acabar el castell de foc, BAIXADA

meu que, acompanyada per les auto-

DELS BALLS POPULARS PER LES

ritats, el Pendonista i els Cordonistes,

ESCALES DE LA PUNTA, desfilada

serà col·locada al presbiteri per presi-

fins al Monument a El Greco i tornada

dir els actes litúrgics de la diada.

fins al carrer Nou.

En acabar la Processó Cívica, SOPAR

A continuació, al passeig de la Ribera,

DE COLLES DE L’AGRUPACIÓ al Palau del Rei Moro. Les persones que

REVETLLA SARDANISTA amb la

no participen en cap ball de l’entitat

Cobla Sitgetana.

hauran de reservar i abonar, si hi volen assistir, un tiquet de 5 euros a la

REVETLLA DE FESTA MAJOR amb

secretaria de l’ABPS abans del dia 21

l’actuació de l’orquestra Los Pachucos i,

d’agost.

seguidament, dels DJ’s Fuckndestroy,

Acte organitzat per l’Agrupació de

que ens convidaran a ballar fins que

Balls Populars de Sitges.

gairebé es faci de dia.

Sant Bartomeu i Santa Tecla 2015

PÀG.61


24 Dilluns

d’ag os t

A les sis de la matinada des del

Joan Tarrida, plaça de la Indústria,

Acabat l’Ofici, APOTEÒSICA SORTI-

Baluard Miquel Utrillo i Morlius,

Marquès de Mont-roig, Parellades,

DA D’OFICI. Desfilada musical amb la

ALEGRE I FESTIVA MATINAL. En

Cap de la Vila, Major i plaça de l’Ajun-

Banda, que acompanyarà les autoritats

despuntar el dia de Sant Bartomeu,

tament.

fins a l’Ajuntament. Seguidament ac-

que de Sitges n’és Patró, els entreme-

tuaran, alhora, tots els balls i els seus

sos, els balls populars i els músics tor-

A dos quarts d’onze a l’Església Parro-

respectius músics, que junt amb la

naran a desfilar pels carrers de la vila.

quial de Sant Bartomeu i Santa Tecla,

Cobla Sitgetana i l’Agrupació Musical

Seguint

Comissió

SOLEMNE OFICI CONCELEBRAT

Suburband del Retiro, dibuixaran un

obsequiarà a les senyores amb oloroses

EN HONOR AL QUI DE SITGES

dels moments més màgics de la nostra

flors. Tothom que ho desitgi es pot afe-

N’ÉS PATRÓ, SANT BARTOMEU

Festa Major.

gir a l’alegre passada de faixes. Només

APÒSTOL. Presidirà la celebració

cal anar vestit de blanc, amb esparde-

Mn. Josep Pausas, rector de la parrò-

Després de l’actuació dels balls i entre-

nyes de betes i dur una faixa.

la

tradició,

la

quia. Enguany, a l’ofertori, la colla de

mesos, la Banda interpretarà Els Sega-

Fonollar,

geganteres dels Gegants Americanos,

dors, l’himne nacional de Catalunya.

Baluard Vidal i Quadras, Port de

que celebra el seu 50è aniversari, farà

n’Alegre, Rafel Llopart, Sant Damià,

l’ofrena, en nom de tot el poble, al nos-

Sant Sebastià, Jesús, Sant Bartomeu,

tre Sant Patró. En acabar la celebració,

Sant Gaudenci, Sant Josep, Espalter,

cant dels Goigs del Sant i veneració de

plaça del Pou Vedre, Bassa Rodona,

la relíquia.

Recorregut:

Baluard,

u e m o t r a B t n a S Dia da de Pa tró de Sit g es Apòs tol , Sant Bartomeu i Santa Tecla 2015

PÀG.62


A continuació, a la plaça de l’Ajunta-

tomeu, Sant Gaudenci, Sant Francesc,

ment, EXHIBICIÓ CASTELLERA a

Cap de la Vila, Parellades, Bonaire,

càrrec de la Colla Jove de Castellers de

passeig de la Ribera, Nou, Major, plaça

Sitges.

de l’Ajuntament i Baluard.

Acte seguit, SELECTES CONCERTS-

Al pas de la processó pel passeig de la

VERMUT DE FESTA MAJOR:

Ribera, el seguici religiós serà saludat

Als jardins de la Societat Recreativa El

amb salves de morterets i tocs de cam-

Retiro, actuació de la Cobla Maricel.

panes. La Cobla Sitgetana interpretarà

Als jardins del Casino Prado Suburen-

les sardanes Els Gegants de Sitges i La

se, audició de la Sitges Big Band , de

Processó de Sant Bartomeu, dels mes-

l’escola musical de El Retiro.

tres Tomàs Gil i Membrado i Antoni Català i Vidal, respectivament.

A dos quarts de vuit del vespre, des del Baluard, PROCESSÓ EN HONOR

En arribar la processó al Baluard, els

DE SANT BARTOMEU.

balls i músics envoltaran el tabernacle,

Pas del tabernacle de Sant Barto-

fent el darrer homenatge al nostre Pa-

meu pels carrers i les places de la vila,

tró, mentre esclaten focs artificials i re-

acompanyat de tots els sitgetans i les

piquen de valent les campanes durant

sitgetanes que ho desitgin. Es recorda

la més que emotiva ENTRADA DE

i s’anima a que el seguici religiós sigui

SANT BARTOMEU A L’ESGLÉSIA

dels dos gèneres. Presidirà aquest acte

PARROQUIAL. A continuació, a dins

processional el senyor rector de la par-

del temple, pregària de cloenda.

ròquia, Mn. Josep Pausas Mas, i hi assistirà l’Il·lustríssim Ajuntament.

Tot seguit, davant de l’Ajuntament,

Com és costum, el tabernacle anirà

BALLADA FINAL DE LES BÈS-

precedit de tots els balls populars, els

TIES DE FOC I DELS GEGANTS,

grallers i l’Agrupació Musical Subur-

per acomiadar els actes tradicionals de

band de El Retiro. El ganfaró parro-

la nostra Festa Major.

quial i el tabernacle de Sant Bartomeu serà portat pel cos de portants del

En acabar, FI DE FESTA al Palau del

tabernacle de Sant Bartomeu i Santa

Rei Moro.

Tecla. S’ha designat com a Pendonis-

Acte organitzat per l’Agrupació de

ta de la Bandera de Sant Bartomeu al

Balls Populars de Sitges.

Sr. Josep Ramon Sentís i Julià, qui ha nomenat com a cordonistes el Sr. Ans-

A la mateixa hora, al passeig de la Ri-

cari Sentís i Mirabent i el Sr. Marcel

bera, GRAN BALL DE FESTA MA-

Sentís i Mirabent.

JOR amb l’actuació de l’orquestra Ci-

La Processó de Sant Bartomeu farà

marrón i del DJ sitgetà Gware.

el següent recorregut: Baluard, Fonollar, Sant Joan, Davallada, Barcelona, Santiago Rusiñol, Jesús, Sant Bar-


Dimar ts

25 d’ag os t

A dos quarts d’una del migdia, VERMUT DE SANT LLI, davant del Bar La Guineu, a la Vall, a càrrec del grup Les guineus del Dixie. Acte organitzat amb la col·laboració del Bar La Guineu. A dos quarts de vuit del vespre, a la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla, MISSA EN SUFRAGI DELS DIFUNTS DE LA NOSTRA VILA. Som convidats a recordar els qui, amb nosaltres, visqueren amb goig la nostra festa. Preguem perquè visquin l’alegria que mai s’acaba.

s e r c e m i D

26 29 Dissab te

d’ag os t

A dos quarts de vuit de la tarda, BALL PER A LA GENT GRAN a l’Hort de

d’ag os t

Can Falç, amb Duet Musical.

A dos quarts de set del vespre, a la

A un quart d’onze de la nit a la platja

plaça de l’Ajuntament, EXHIBICIÓ

de Sant Sebastià, REVETLLA SAR-

CASTELLERA, actuació de Festa

SANT LLI, un concert per acomiadar

DANISTA DE CLOENDA amb la

Major amb les colles els Minyons de

la Festa Major amb la música de l’or-

Cobla Maricel. Acomiadarem la Festa

Terrassa, els Xiquets de Tarragona i la

questra Saturn.

Major amb degustació de coca i vi.

Colla Jove de Castellers de Sitges.

A dos quarts d’onze de la nit al Passeig de la Ribera, CONCERT BALL DE

Sant Bartomeu i Santa Tecla 2015

PÀG.64


s e tr l a i ts ta i t n e Ac tes a les es ta Major ac tivita ts de F

Dissabte, 8 d’agost

ativa El Retiro, CAMPIONATS SO-

A les sis de la tarda, al Museu de Ma-

CIALS DE FESTA MAJOR:

ricel, presentació de la PEÇA DEL

A partir de les quatre de la tarda, a

I Trofeu Societat Recreativa de El Re-

MES: cançons catalanes harmonitza-

l’Escola Esteve Barrachina, VI EDICIÓ

tiro de billar, III Trofeu Tertúlia Bohè-

des per Enric Morera, amb cobertes

DEL TORNEIG DE FUTBOL SALA

mia de dòmino.

il·lustrades amb dibuixos d’artistes

de colles de Festa Major.

Actes organitzats per la Societat Recre-

com: “El Rossinyol”, per Santiago Ru-

Acte organitzat pel col·lectiu la SACA

ativa El Retiro.

siñol; “Sant Ramon”, per Alexandre de

Dimarts, 18 d’agost

Riquer i “Els Segadors”, per Miquel

Museu de Maricel: CONCERT DE

Acte organitzat pel Consorci del Patri-

(Sitgetana de Cultura i Animació).

Dijous, 13 d’agost

A dos quarts de vuit del vespre, al Saló Teatre del Casino Prado Suburense, acte de PRESENTACIÓ DEL NOU WEB OFICIAL de la Festa Major de Sitges. Durant l’acte es projectaran al-

A les deu de la nit, a la Sala Gòtica del

Utrillo (1897). A càrrec de Vicenç Morando, periodista.

FESTA MAJOR a càrrec del grup Re-

moni de Sitges.

trio. Aforament limitat: màxim 100

Dissabte, 29 d’agost

persones. Reserva i venda d’entrades a les taquilles del Museu del Cau Ferrat i

A les set del vespre a l’Espai Cultural

del Museu de Maricel (Can Rocamora)

Pere Stämpfli, CONFERÈNCIA al

a partir del dia 5 d’agost. Preu: 12 eu-

voltant de “La Festa Major com a font

lupament de les aplicacions del nou

ros (consultar reduccions).

d’inspiració artística”, a càrrec de l’his-

logotip de la Festa Major.

Acte orgaorganitzat pel Consorci del

toriadora de l’art Isabel Artigas i Coll.

Patrimoni de Sitges.

Acte organitzat pel Grup d’Estudis Sit-

guns dels vídeos que estaran allotjats al nou web i es mostrarà el desenvo-

Dissabte, 15 d’agost

A partir de les vuit del vespre, a la Cava de El Retiro NIT FLAMENCA amb Dj Txarnego, Rumbasalá i Calima. Venta d’entrades anticipades a l’entitat 10 euros i a taquilla 15 euros. L’acte serà benèfic, a favor d’Ocularis ONG de Formació en Salut Ocular a l’Àfrica Subsahariana. A les deu de la nit, al Casino Prado Suburense, LUNCH DE FESTA MAJOR. Sopar acompanyat d’un espectacle a càrrec de Remember Music Show. En acabar, música de Dj ens acompanyarà fins ben entrada la matinada. Reserves a la secretaria de l’entitat. Acte organitzat pel Casino Prado

getans. A les deu de la nit, a la Parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla CONCERT D’ORGUE de Sant Bartomeu, a càrrec de Mauro Castaldo (Nàpols, Itàlia). Entrada: aportació voluntària. Acte organitzat pels Amics de l’Orgue de Sitges.

Dimecres, 26 d’agost

FESTA MAJOR al Camp Municipal d’Aiguadolç: Suburense masculí Martinenc

PAR-BALL DE CASATS amb el grup

Organitzat pel Club Futbol Suburense.

Banda Sonora i Disco Marín. Durant

Dijous, 20 d’agost

la vetllada, nomenament de la Pubilla de El Retiro 2015-2016. Reserves a la secretaria de l’entitat. Acte organitzat per la Societat Recrea-

Dissabte 15 i diumenge 16 d’agost

Divendres, 28 d’agost

RA DE SANT BARTOMEU.

A les vuit del vespre, TORNEIG DE

Societat Recreativa El Retiro, SO-

tiva El Retiro.

ròquia, EXPOSICIÓ DE LA BANDE-

Dimecres, 19 d’agost

A les deu de la nit, als Jardins de la

Suburense.

En horari de les celebracions de la Par-

Ac tivita ts espor tives

-

A dos quarts de nou del vespre, TORNEIG DE FESTA MAJOR al Camp Municipal d’Aiguadolç: UES (1r equip) - Roda de Barà Organitzat per la Unió Esportiva Sitges.

Dia de PORTES OBERTES als museus del Cau Ferrat i Maricel, amb l’exposició Enric Morera i el seu món.

La Xurreria Teruel s’instal·larà al Pas-

Acte orgaorganitzat pel Consorci del

seig de la Ribera del 10 d’agost al 1 de

Patrimoni de Sitges.

setembre.

Del 15 al 26 d’agost

La Fira d’atraccions estarà oberta del 7 al 24 d’agost al Parc de Can Robert.

Als salons socials de la Societat RecreSant Bartomeu i Santa Tecla 2015

PÀG.65


ALS

FELICITATS

NOSTRES CUBANITOS PELS SEUS 50 ANYS


FESTA M A El Retiro

Casino Prado Suburense

R DE JO

SI TGE

S


a l c e T a t n a S t g es

i S e d a t i t e P r o j a M a t s Fe

Del 18 al 26 de setembre de 2015

Programa OFICIAL Sant Bartomeu i Santa Tecla 2015

PĂ€G.72


Divendres

18 de se tembre

A les vuit de la tarda a la sala de l’Escorxador, INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ del Concurs de Cartells de Festa Major i de Santa Tecla, on estaran exposats tots els dibuixos i cartells que han participat en aquesta edició. A les deu de la nit, a la Fragata, CONCERT DE GRUPS LOCALS amb December Harvest, Relax, K-LIU, Stigma, Last Road i GAK Klan. Acte organitzat per la Regidoria de Joventut. Seguidament, INAUGURACIÓ

DE

L’EXPOSICIÓ del III Concurs d’Instagram de Festa Major. Durant l’acte s’entregaran els premis als tres primers classificats. Acte organitzat per l’Agrupació de Balls Populars de Sitges. A les deu de la nit, NIT DE LES PUBILLES. Lunch-Ball amb la proclamació de la Pubilla de Sitges 2015. Acte organitzat per Foment del Turisme de Sitges amb la col·laboració de Bodegues Torres. A dos quarts de deu de la nit, al Palau del Rei Moro, GRAN ASSAIG DE SANTA TECLA DE LA COLLA JOVE DE CASTELLERS DE SITGES, amb la presència i participació del públic.


19

Dissab te

de se tembre

A les deu del matí, des del Baluard, I

Sitges, ballaran una boja recorrent els

Seguidament, CORREFOC seguint el

CURSA POPULAR DE SANTA TE-

dos mil nou-cents trenta metres de dis-

següent recorregut: Davallada, Bar-

CLA: 1r Córrer per Santa Tecla. Se-

tància que hi ha entre la Riera de Ribes

celona, Àngel Vidal, Cap de la vila, Pa-

guidament, sorteig de marxandatge

i la plaça del Baluard. El recorregut

rellades, Sant Pau, Passeig de la Ribera

de la festa entre tots els participants.

serà: Riera de Ribes, passeig Marítim,

i Fragata, on es farà encesa final i ball.

Inscripcions: del 3 d’agost fins al 13 de

passeig de la Ribera, Nou, Major, plaça

Actes organitzats per la Comissió de la

setembre a la paradeta de la Comissió

de l’Ajuntament i Baluard.

Nit de Foc amb la col·laboració de la

de Festa Major i Santa Tecla i als se-

Acte organitzat per la colla Jove de Bas-

Comissió de Festa Major i Santa Tecla.

güents establiments: Outrun (carrer

tons de Sitges amb la col·laboració de

Jesús núm. 56), Ferran Esports (carrer

l’Escola de Grallers de Sitges i les colles

En acabar, al mateix lloc, fi de festa

Jesús núm. 22).

Noies, Mitjana i Vella dels Bastons de

amb el CONCERT de Miquel del Roig,

Els 5 km de la cursa faran el següent

Sitges .

Rumbalbar i Al quadrat.

recorregut: Baluard, Fonollar, Sant

Acte organitzar pel col·lectiu La SACA

Joan, Davallada, Barcelona, Santiago

A dos quarts de nou del vespre,

Rusiñol, Jesús, Sant Bartomeu, Sant

TIMBALADA. Els timbals de les

Gaudenci, Sant Francesc, Cap de la

colles de foc faran el següent recor-

Vila, Parellades, Bonaire, Passeig de la

regut: Parc de Can Bota, Parellades,

Ribera, Passeig Marítim Estàtua Doc-

Cap de la Vila, Major i plaça de l’Ajun-

tor Benaprès, tornada fins la Fragata,

tament.

Nou, Major, plaça de l’Ajuntament i Baluard.

A les nou de la nit, des del Baluard, ESPECTACLE

PIROTÈCNIC pels

A dos quarts d’una del migdia, a la pla-

carrers del Casc Antic de la vila a càr-

ça de l’Ajuntament, CONCERT FAMI-

rec del Grup Espetegafoc. Recorre-

LIAR a càrrec de Soma Club. Música

gut: Baluard, Fonollar, Racó de la Cal-

i diversió pels més petits i pels més

ma, Sant Joan, Davallada, Barcelona,

grans.

Aigua, Sant Domènec, Major i plaça de l’Ajuntament.

A les sis de la tarda, a l’Espai Cultural Pere Stämpfli, INAUGURACIÓ DE

Tot seguit, a la plaça de l’Ajuntament,

L’EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA del

DEMOSTRACIÓ D’ENCESES de les

XVIIè Concurs de Fotografia de Festa

colles locals de diables (Colla Vella de

Major i LLIURAMENT DE PREMIS

Diables de Sitges, Colla Jove de Dia-

del mateix. Aquesta exposició roman-

bles de Sitges i Colla de Diables de l’A-

drà oberta fins al 4 d’octubre.

grupació de Balls Populars de Sitges) i

Acte organitzat pel Grup d’Estudis Sit-

de les tres colles convidades: Diables

getans, Secció Fotogràfica.

de Ribes Colla Jove, Diabòlica de Gràcia i Colla Vella de Gràcia.

A les set de la tarda, tindrà lloc la BOJA MÉS ESBOJARRADA per celebrar el 40è aniversari de la colla Jove de Bastons de Sitges. La colla Jove, juntament amb les colles Noies, Mitjana i Vella dels Bastons de

(Sitgetana de Cultura i Animació).


Diumeng e

20 de se tembre

A les deu del matí, concentració

A les sis de la tarda, INAUGURACIÓ

de

Gegants i Cabeçuts infantils a la

de l’EXPOSICIÓ DE LA IMATGE

plaça de l’Ajuntament. Seguidament,

DE SANTA TECLA, Patrona de la

CERCAVILA des de la plaça de l’Ajun-

Vila, al domicili de les Pendonistes,

tament, Major, Cap de la Vila, Parella-

les senyores Joana Alexandre i Milà i

des, plaça Pou Vedre, Santa Bàrbara i

Rosa Maria Alexandre i Milà, al carrer

Parc de Can Bóta. En arribar faran una

de Sant Sebastià núm. 23. La inaugu-

BALLADA conjunta.

ració anirà a càrrec de Mn. Josep Pausas, rector de la parròquia. L’exposició

Seguidamental Parc de Can Bóta,

romandrà oberta, aquest dia, fins a les

EXHIBICIÓ DELS BALLS INFAN-

nou de vespre.

Dilluns

21 de se tembre

Des de les onze del matí fins la una

TILS: Ball de Bastons, Panderetes,

del migdia, i de sis de la tarda fins les

Pastorets, Cercolets, Cintes, Gitanes i

A la mateixa hora, a la Parròquia

nou del vespre, EXPOSICIÓ DE LA

Moixiganga.

de Sant Bartomeu i Santa Tecla

IMATGE DE SANTA TECLA, al do-

CONCERT D’ORGUE de Santa Te-

micili de les Pendonistes, al carrer de

A dos quarts de sis de la tarda, al car-

cla a càrrec de Marià Franco (tenora)

Sant Sebastià núm. 23.

rer Sant Francesc, concentració de

i Francesc Pi (orgue). Entrada: aporta-

dracs infantils. Seguidament, inici del

ció voluntària.

A partir de les cinc de la tarda al Pa-

CERCAVILA a la cruïlla del passeig

Acte organitzat pels Amics de l’Orgue

lau del Rei Moro, FESTA INFANTIL,

Vilafranca i el carrer Espalter, seguint

de Sitges.

amb la lectura del conte animat a càr-

pel camí de Santa Bàrbara, Joan d’Àus-

rec de la Loreto Baqués i l’Anna Ma-

tria, Mossèn Joan Llopis Pi i Parc de

taró, i XOCOLATADA per a tots els

Can Bóta, on faran l’ENCESA FINAL.

nens i nenes. Tot seguit, VESTIM ELS GEGANTS MOROS davant el Palau

Seguidament, representació del BALL

del Rei Moro.

DE DIABLES INFANTIL. A càrrec de

Acte organitzat per l’Agrupació de

la colla de l’Agrupació de Balls Populars

Balls Populars de Sitges.

de Sitges, la Colla Vella i la Colla Jove. Sant Bartomeu i Santa Tecla 2015

PÀG.75


Dimar ts

22 de se tembre

Des de les onze del matí i fins l’hora de

El seguici farà el següent recorregut:

els sitgetans i sitgetanes que hi hagin

la Processó Cívica, EXPOSICIÓ DE

Sant Sebastià, Sant Damià, Rafel Llo-

participat.

LA IMATGE DE SANTA TECLA, al

part, Port de n’Alegre, 11 de setembre,

En acabar, al passeig de la Ribera,

domicili de les Pendonistes, al carrer

Joan Maragall, Rafael Llopart, Jesús,

davant del Monument a El Greco

de Sant Sebastià núm. 23.

Cap de la Vila, Major, plaça de l’Ajun-

BALL DE GRALLES. A la mitja part,

tament i Baluard.

l’ABPS representarà el BALL DE GI-

A les dues del migdia, REPICADA DE

TANES COM ES FEIA ANTES. Se-

CAMPANES i encesa de la salva de 21

En arribar al temple parroquial, els

guidament, CONCERT a càrrec del

MORTERETS a càrrec de les expen-

balls rebran la imatge de Santa Tecla

grup La Morena.

donistes de Santa Tecla.

que, acompanyada per les autoritats,

Acte organitzat per l’Agrupació de

les Pendonistes i les Cordonistes, serà

Balls Populars de Sitges i la Comissió

A les set de la tarda des del carrer Sant

col·locada al presbiteri per a presidir

de Festa Major i Santa Tecla.

Sebastià núm. 23, domicili de les Pen-

els actes litúrgics de la diada.

donistes d’enguany, PROCESSÓ CÍ-

També en acabar el Castell de Foc, al Cap

VICA. El seguici del tabernacle de San-

A les onze de la nit des del Baluard i

de la Vila, AUDICIÓ-BALLADA DE

ta Tecla, format pels balls, la imatgeria,

La Fragata, CASTELL DE FOC a càr-

SARDANES amb la Cobla Sitgetana.

els músics tradicionals i la Agrupació

rec de Pirotècnia Igual SA. El disseny

Musical Suburband de El Retiro, es

de l’espectacle i la supervisió artística

concentrarà al domicili de les Pendo-

del muntatge aniran a càrrec d’Isidre

nistes, des d’on recolliran el Tabernacle

Pañella. Cal recordar que la traca fi-

de Santa Tecla i es dirigiran a l’Església

nal serà el resultat del procès de mi-

Parroquial.

cro-mecenatge dut a terme per tots

a i l í g La Vi

Sant Bartomeu i Santa Tecla 2015

PÀG.76


s e r c e m i D

23 de se temb

re

pr

, a l c e T a t n a S e d a Dia d s e g t i S e d a n o r t a P , o tomàr tir

A partir de les set del matí, esplen-

En arribar hi haurà esmorzar per a tots

càrrec de la Colla Jove de Castellers de

dorosa, alegre i sorollosa MATINAL

els nens i nenes que hagin participat a

Sitges.

INFANTIL, amb la participació dels

les cercaviles. Tot seguit, selectes CONCERTS-VER-

infants de Sitges, que representaran els A les onze del matí a l’Església Parro-

MUT

quial de Sant Bartomeu i Santa Tecla,

A la Societat Recreativa de El Retiro

Hi haurà dos recorreguts paral·lels:

SOLEMNE OFICI CONCELEBRAT

amb Sitges Big Band, de l’escola de

A les set del matí, des del Baluard, sor-

en honor de Santa Tecla. Enguany, a

música del Retiro.

tida de la Matinal Infantil Gran. Els

l’ofertori, la colla dels Gegants de la

Al Casino Prado Suburense amb con-

participants més grans faran el se-

Vila que celebren el seu 40è aniversari,

cert de la Cobla Maricel.

güent recorregut: Fonollar, Baluard

farà l’ofrena, en nom de tot el poble, a

Vidal i Quadras, Port de n’Alegre, Rafa-

la nostra copatrona.

balls i els entremesos de la nostra vila.

Després

de

la

Sortida

d’Ofici,

VERMUT DE COLLES DE L’AGRU-

el Llopart, Sant Damià, Sant Sebastià, Jesús, Sant Bartomeu, Sant Gaudenci,

En acabar, esplendorosa SORTIDA

PACIÓ, al Palau del Rei Moro, reser-

Sant Josep, Bonaire, passeig de la Ri-

D’OFICI amb tots els balls i entre-

vat als balladors i als col·laboradors de

bera (tocant a mar) fins a la Fragata.

mesos, músics tradicionals, la Cobla

l’entitat.

Maricel i la Agrupació Musical Subur-

Acte organitzat per l’Agrupació de

A dos quarts de vuit del matí, des de

band de El Retiro, de l’escola de música

Balls Populars de Sitges.

la plaça de l’Ajuntament, sortida de la

del Retiro.

Matinal Infantil Petita, els nens més

A dos quarts de set del vespre des

petits faran el següent recorregut:

Després de l’actuació dels balls i entre-

del Baluard, BAIXADA DEL PILAR

plaça de l’Ajuntament, d’en Bosch,

mesos, la Banda interpretarà Els Sega-

CAMINAT per les escales de la Punta,

Davallada, Barcelona, Àngel Vidal,

dors, l’himne nacional de Catalunya.

a càrrec de la Colla Jove de Castellers

Cap de la Vila, Parellades, Sant Pere,

de Sitges

passeig de la Ribera (banda de munta-

A continuació, a la plaça de l’Ajunta-

nya) fins a la Fragata.

ment, EXHIBICIÓ CASTELLERA a

Sant Bartomeu i Santa Tecla 2015

PÀG.77


A les set del vespre des del Baluard,

Major, plaça de l’Ajuntament i Baluard.

PROCESSÓ EN HONOR DE SANTA

Al pas del seguici religiós pel Passeig

TECLA.

de la Ribera, la patrona de la Vila serà

El tabernacle de Santa Tecla desfilarà

saludada amb salves de morterets i tocs

pels carrers i les places de la vila, portat

de campanes.

per les Pubilles i els Hereus dels barris i entitats sitgetanes i acompanyat

Al pas de la Processó pel passeig de la

per les sitgetanes i els sitgetans que ho

Ribera, audició de SARDANES amb

desitgin. Es recorda i s’anima a que el

la Cobla Sitgetana. La cobla interpre-

seguici religiós sigui dels dos gèneres.

tarà la sardana Els gegants de Sitges

Obrirà el seguici religiós el ganfaró

del mestre Tomàs Gil i Membrado i La

parroquial portat pel Cos de portants

Processó de Santa Tecla, de Jordi Pañe-

del tabernacle de Sant Bartomeu i San-

lla i Virella, saludant el tabernacle de

ta Tecla. Els gegants, el bestiari i els

Santa Tecla.

balls, amb els seus músics, obriran la processó, que presidirà el senyor rector

En arribar el tabernacle al Baluard,

de la parròquia, Mn. Josep Pausas Mas,

ENTRADA DE SANTA TECLA a l’Es-

i l’Il·lustríssim Ajuntament, i que tan-

glésia Parroquial de Sant Bartomeu i

carà la Agrupació Musical Suburband

Santa Tecla. Els balls i els músics re-

de El Retiro.

bran la imatge de la Copatrona i li retran homenatge quan entri a l’església,

S’ha designat com a Pendonistes del

enmig de focs artificials i campanades.

Penó de Santa Tecla les senyores Joana

A dins el temple, lectura de la pregària

Alexandre Milà i Rosa Maria Alexan-

Us he mirat Santa Tecla.

dre i Milà, les quals han nomenat com a Cordonistes les senyores Maria Do-

Tot seguit, davant de l’Ajuntament,

lors Noguero i Vives, Maria del Vinyet

BALLADA FINAL DE LES BÈS-

Trull i Camps i Emma Garcia-Munté i

TIES DE FOC I DELS GEGANTS,

Garcia.

per acomiadar els actes tradicionals de

El

recorregut

serà

el

següent:

Santa Tecla.

Baluard, Fonollar, Sant Joan, Davallada, Barcelona, Santiago Rusiñol, Jesús,

En acabar, FI DE FESTA al Palau del

Sant Bartomeu, Sant Gaudenci, Sant

Rei Moro.

Francesc, Cap de la Vila, Parellades,

Acte organitzat per l’Agrupació de Balls

Bonaire, Passeig de la Ribera, Nou,

Populars de Sitges.


e t b a Diss

26 de setembre

A dos quarts de set de la tarda, al Cap de la Vila, EXHIBICIÓ CASTELLERA de Santa Tecla, amb els Xicots de Vilafranca, els Castellers de Sabadell i la Colla Jove de Castellers de Sitges.

s e tr l a i ts ta i t n e s Ac tes a le a l c e T ta n a S e d ac tivita ts

Dimarts, 8 de setembre

de CRE (Consumidor Reconegut

Dissabte, 19 de setembre Diumenge, 27 de setembre i diumenge 20 de setembre A les sis de la tarda a la plaça de La

com Expert) obligatori per a tots els

ròquia, EXPOSICIÓ DEL PENÓ DE

A les set del vespre a l’Espai Jove, Curs

nens i nenes que vulguin sortir a la matinal infantil de Santa Tecla amb una bèstia de foc, i encara no l’hagin fet els anys anteriors.

Diumenge, 13 de setembre

En horari de les celebracions de la Par-

TROFEU VILA DE SITGES Espec-

Divendres, 25 de setembre

la participació de les millors colles de

Dia de PORTES OBERTES als museus del Cau Ferrat i Maricel, amb l’exposició Enric Morera i el seu món. Acte orgaorganitzat pel Consorci del

ESPECTATCLE MUSICAL INFAN-

Patrimoni de Sitges.

Prado Suburense i a la web www.sitgesactiu.com. Acte organitzat pel Casino Prado Suburense.

Divendres, 25 de setembre

La secció teatral de l’Entitat Jove Prado presenta l’obre de teatre Sopa de Radio. Acte organitzat pel Casino Prado Suburense.

Sant Bartomeu i Santa Tecla 2015

tacle sardanista de competició amb l’actualitat en les modalitats d’aleví, infantil i juvenil, que lluitaran per assolir la classificació pel campionat de Catalunya. Les colles grans ballaran per assolir el Trofeu Vila de Sitges. Amenitzarà musicalment la competició sar-

TIL pensat pels més petits de la casa. punt de venta a la secretaria del Casino

ONAL DE COLLES SARDANISTES

SANTA TECLA.

Obra de teatre Gisela y el libro mágico,

Entrades a la venta a partir de 14€,

Fragata, XXVIIè CONCURS NACI-

PÀG.79

danista l’excel·lent Cobla Maricel. Acte organitzat pels Amics de la Sardana de Sitges.


Recorregut de les processons i cercaviles de Sant Bartomeu

Sant Bartomeu i Santa Tecla 2015

PĂ€G.80


Recorregut de les processons i cercaviles de SantA TECLA

Sant Bartomeu i Santa Tecla 2015

PĂ€G.81


s e t c u d o r Els P de la Fes ta

s e t e d a Par de Fes ta Major

de les colles

DEL 6 AL 22 D’AGOST

Les

de les entitats de la Comissió

Totes les tardes a l’Hort de Can Falç

c o f e d l l Cas te

a m l a c en

Venda de tiquets a la paradeta de la Comissió i a l’Oficina de Turisme de Sitges

5

A ZONA

MB C A

DIRES

Admira el magnífic Castell de Foc assegut en un espai reservat, gaudint d’una degustació de Martini Royale. Zona habilitada entre els restaurants Pic Nic i Kansas (tocant a mar).


a l c e T ta n a S i u e tomMajor de Sitges San t BarFesta BALLS I IMATGERIA

GRALLERS

CASTELLS

Gegants de la Vila

Escola de Grallers de Sitges

Colla Jove de Castellers de Sitges

Gegants Americanos

Grallers Marcets

Minyons de l’Arboç

Gegants Moros, ABPS

Grallers Maricel

Minyons de Terrassa

Ball de Diables, Colla Vella

Grallers La Sitja

Xicots de Vilafranca

El Drac

Xiquets de Tarragona

Ball de Diables, Colla Jove

SACS DE GEMECS

L’Àliga

Colla Xavier Bayer

COMISSIÓ DE FESTA MAJOR

Ball de Diables de Sitges, ABPS

Colla Simó Busquets

I SANTA TECLA

Ball de Bastons, Colla Jove

Colla A Prendre Vent

Aroa Llorens i Pellicer, Presidenta

Ball de Bastons, Colla Noies

Colla Xavier Güell

Carla Jordà i Alsina

Ball de Gitanes, BT

Alba Gràcia i Pañella

Ball de Bastons, Colla Mitjana

BANDES I COBLES

Xavier Salmerón i Carbonell

Ball de Bastons, Colla Vella

Agrupació Musical Suburband de El

Josep Martí i Camps

Ball de Cercolets, ABPS

Retiro

Marga Domingo i Lopez

Ball de Pastorets, ABPS

Cobla Maricel

Jose Luis Enríquez i Ruiz

Ball de Panderetes, ABPS

Cobla La Sitgetana

Cristina Sánchez i Merlos

Ball de Cintes, ABPS

Sitges Big Band (El Retiro)

Laura Martinez Villanueva

Ball de Gitanes, ABPS

Oriol Julià i Carbonell i Judit Miró i

La Moixiganga, ABPS

Sabaté, representants de la Regidoria

COL·LABORADORS

El Cable

AGRAÏMENTS

Agrupació de Balls Populars de

Figura’t Miniatures Festives, S.L

A totes les entitats, participants dels

Sitges (ABPS)

Flexic

balls i persones que han col·laborat

Amics de la Sardana de Sitges

Forcevital

a títol individual en l’elaboració del

Amics de l’Orgue de Sitges

Fruiteria Albert i Anna

cartell.

Ateneu Popular de Sitges

Grup d’Estudis Sitgetans

Nens i nenes de Sitges

Birraners Sitges

Hospital Sant Joan Baptista

I tots aquells que d’una o altra ma-

Bar La Guixeta

Instituts Joan Ramón Benaprès i

nera han contribuït a fer la festa més

Campaners de la Parròquia

Vinyet

gran i millor

Casino Prado Suburense

Janio’s Bar

C.E Biciats del Garraf

La Sitgetana

EL PROGRAMA

Centre Excursionista de Sitges

Mà i manetes

Edita:

CF Suburense

Malvasia de Llibres

Comissió Municipal de Festa Major i

Cine Club Sitges

Mercat Municipal de Sitges

Santa Tecla i Ajuntament de Sitges

Club Natació Sitges

NoieSrunnerSitges

Coordinació continguts:

Col·lectiu de les Barraques

Parròquia de Sant Bartomeu i Santa

Alba Gràcia

Colla Jove dels Castellers de Sitges

Tecla

Coordinació articles:

Consorci de Patrimoni de Sitges

Pasgràfic

Anna Grimau

Copisteria Coima

Perbacco

Disseny i coordinació del

Copisteria El Pati

Pirotècnia Igual

programa, audiovisuals

Copisteria Art Bonaire

Regidories: d’Esports i Juventut

i gestió de xarxes socials:

Cursa PKU “Corre per ells”

Societat Recreativa El Retiro

Viki Gallardo, Eduard Sentís i

Davallada

Supermercat Virgili

Xavier Huete (Pasgràfic)

Escola Esteve Barrachina, Maria

Tabernas El Donostiarra

Fotografies:

Ossó, Miquel Utrillo, Escola Pia i

TG Triatló Sitges

Marga Domingo / Pasgràfic

International School of Barcelona

Turisme de Sitges

Impressió i gestió de publicitat:

UE Sitges

Editorial MIC DL B 20908-2015


16è CONCURS DE FOTOGRAFIA FESTA MAJOR DE SITGES

Bases complertes a: www.fotositges.com

Premis molt apetitosos Exposició de les obres a l’Espai Cultural P. Stämpfli del 19 de setembre al 4 d’octubre de 2015 Organitza:

Col·laboren:

Amb el suport de:


+INFO www.sitgesfestamajor.cat

XARXES /fmsitges

@fmsitges

@fmsitges

HASHTAGS #fmsitges15

|

#stsitges15

APP

Festa Major de Sitges 2015 DESCARREGA-TE-LA!


Profile for Pasgrafic

Festa Major de Sitges 2015  

Festa Major de Sitges 2015  

Profile for pasgrafic
Advertisement