Page 1

■Solen Helsingfors Jyväskylä Uleüborg Utsjoki

upp 8.19 8.26 8.44 9.22

ner 16.50 16.37 16.21 15.31

HUFVUDSTADSBLADET Onsdag 8 februari 2012

%$%" (

!

!%#

Kommunal upphandling upphandling Kommunal

%$%" (

â– Namnsdagar i morgon Svenska: Bodil Finska: Raija, Raisa Ortodoxa: Voitto, Pellervo, Keijo

 

â– Namnsdagar i dag Svenska: Rigmor, Lillemor, Moa Finska: Laina Ortodoxa: Feodor, Heikki, Sakari

!

Vecka 6

 

Onsdag 8.2

!%#

Onsdag 8 februari 2012 HUFVUDSTADSBLADET

 

16 MITTEN

MITTEN 17

PRESSAD. MÜrka moln hopar sig Üver biträdande stadsdirektÜr Pekka Sauri. Som ansvarig fÜr den tekniska roteln har han pü nära hüll fÜljt med hur metroaffären blir svürare ju längre den drar ut pü tiden. RICHARD NORDGREN

Har tjänstemännen handlat enligt god fÜrvaltningssed? Borde misstag och fel ocksü fü konsekvenser? Vi frügade politiker, tjänstemän och jurister.

ApropĂĽ

Tunnelseende i Helsingfors

  .

  ' 

 .

Tommy Pohjola ■Det var lätt att hülla sig fÜr skratt när Helsingforsmetron bÜrjade kÜra 1982. Det ser man pü Bert Carpelans bild av metrochefen Unto Valtanen som är sü tyngd av ansvaret och mutmisstankarna att han med büda händerna hüller i de Sovjettillverkade rulltrapporna pü järnvägsstationen. Och inte är det party i dag heller. Helsingforsarna älskar sin tunnelbana. Kärleken prÜvas av lüngdansen kring automatiseringen med allt vad det inneburit av stegrande kostnader, tekniska utredningar, fÜrdrÜjningar och nu till slut även ett nästan totalt informationsmÜrker.

Metroaffären som spürade ur helt

METROCHEF. Unto Valtanen 1982.

serna fÜrkastades men det är omÜjligt fÜr en utomstüende, eller ens Ansaldo, att granska motiveringarna eftersom brevväxling och centrala dokument hemligstämplats med hänvisning till affärshemligheter.

2012

Beslutsfattarna ÜverÜstes fort av information och beslutsüngest. �När ord stür mot ord mellan en utomstüende expert och Trafikverkets planeringschef är jag som direktionsmedlem tvungen att tro pü egna tjänstemän. Nügot annat vore otänkbart.� Det skrev Mirva Haltia-Holmberg (SDP) i sin blogg fÜr sex ür sedan. Sommaren 2006 diskuterade stadsfullmäktige nya anslag. Jan Vapaavuori (Saml) berättade hur stadsstyrelsen, där han dü var ordfÜrande, samma vür frügat Trafikverkets ledning om automatiseringsprojektet är realistiskt. �Det sitter intelligenta människor i vür styrelse och här i fullmäktige, folk som kan kritiskt granska de mest skilda saker. De müste ändü kunna utgü frün att vüra tjänstemän talar sanning när de infÜr den samlade stadsstyrelsen fÜrsäkrar att det är sü.�

När metron startade hade man testkÜrt tügen utan fÜrare i nästan tio ür. Den ursprungliga tanken var att världens nordligaste metro skulle

Metron i Helsingfors bygger pü 1960-talets teknik. Tügen och banorna är inte egentligen slutkÜrda men det är allt svürare att hitta reservdelar och Üverlag att bygga ut. Tügen borde gü oftare och transportera fler passagerare. När de gÜr det behÜvs färre bussar, resonerar beslutsfattarna som müste ta ställning till münga tekniska utredningar. I ekvationen ingür grannstaden Esbo. Västmetron är viktig fÜr kollektivtrafiken i regionen, och Esboborna, som investerar flera hundra miljo-

2004

Det första anbudsförfarandet misslyckades. Priset var inte rätt, offerterna otydliga. Kanske visste Trafikverket inte heller riktigt vad det ville ha. En ny omgång inleddes tre år senare. I snart ett decennium har automatiseringen av Helsingforsmetron diskuterats många gånger i stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och olika nämnder. Kritiken och frågorna har handlat om skenande kostnader och nu på senare tid även om de förtroendevaldas och tjänstemännens ansvar. Vid sidan av de här diskussionerna har det grälats i marknadsdomstolen. Det andra anbudsförfarandet vanns av Siemens, en jätte med bred erfarenhet av kollektivtrafik. Spanska Ansaldo hävdade att villkoren ändrats längs vägen på ett regelvidrigt sätt och att Trafikverket anlitat en tysk konsult med nära kopplingar till Siemens för att skriva och granska offerter. Anklagel    

1982

2012

ner, vill fÜrstüs ha de bästa tänkbara tügen, banorna och stationerna.

!   Pü kvällen fredagen den 13 januari skrivs pricken Üver i:et. Kvart i sju den här olycksdagen skickar vd Matti Lahdenranta ut ett pressmeddelande. Trafikverket räcker upp händerna. Det blir ingen fÜrarlÜs metro. Projektet med automatiseringen av de trettio ür gamla tügen har krünglat hela fÜregüende ür. Nu talar man om ett halvautomatiskt tüg med fÜrare. Om detta har man kommit Üverens med Siemens, det tyska fÜretag som ütagit sig ombyggnaden. Pressmeddelandet 02L12 avslutas med en fÜrsäkran om märkbara inbesparingar i en affär som är i Guggenheimklassen och ett lÜfte om planenlig start 2014 i Helsingfors och 2015 i Esbo.

vara förarlös. Men tiderna och attityderna förändrades. Någon fick kalla fötter och snart var detta utvecklingsspår bortglömt till den grad att centraldatorn, hela systemets hjärna, försvann mystiskt. Ett formellt beslut om att slopa den förarlösa metron hade aldrig fattats men det tänkte ingen på. Det var mutmisstänkta metrochefer som satt i polisförhör som blev rubrikstoff i stället.       

029 080 1366, tommy.pohjola@hbl.fi

Kritik och varningar har klingat fÜr dÜva Üron när Trafikverket fortsatt automatiseringen av Helsingforsmetron. Nu har allt gütt snett. Stadsborna river sig i hüret pü grund av en fet räkning och fÜr att insynen i diskussionen och besluten minskat.

#&,'+,* %"# #$"( &,'+,*%'- 

■Jag har inte gütt in pü tekniska detaljer fÜr dü skulle det inte finnas nügot annat pü detta uppslag, men den som orkar och ids läser vidare pü nätet. Kanske har allt kunnande om kollektivtrafik i allmänhet och metro i synnerhet inte samlats pü Helsingfors stads trafikverk?

)(+&+$%"&  #"+,*"%'-  

■Artikeln här invid är en tolkning av det som offentliga handlingar berättar. Det är en trist historia som kommit i skuggan av presidentval och Guggenheimdebatten. Nu kommer dessutom den nya kommunkartan och fÜrsvarets nedskärningar. Men den borde intressera fler. Det är pengarna men kanske framfÜrallt bristen pü insyn och, med risk fÜr att vara efterklok, frügan om ansvar. Här skulle finnas en beställning pü stadshusets nyligen nedlagda Demokratigrupp.

"!&+/*&("% !$)&%'-  

�Här skulle finnas en beställning pü stadshusets nyligen nedlagda Demokratigrupp.�

MĂĽnga frĂĽgor, nĂĽgra svar

2005–2006

2008–2012

Tillbaka till pressmeddelandet fÜr nügra veckor sedan. Av allt att dÜma har det kommunala affärsverkets ledning agerat pü eget bevüg. Tidpunkten väcker ytterligare frügor.

VarfÜr fredag kväll, har de helt tappat fÜrstündet? Reaktionerna kommer fort. Men fÜrutom direktionsmedlemmen Mika Ebelings (KD) utbrott och stadsstyrelsens krav pü rättning i ledet och full insyn i de nya fÜrhandlingarna med Siemens hüller man masken utüt. I bÜrjan pü februari läcker nügon i den innersta kretsen ut en promemoria till Helsingin Sanomat som avslÜjar hur svürt fÜrhandlingsläget är fÜr Helsingfors stad. Stadsstyrelsens ordfÜrande Risto Rautava (Saml) är rasande pü situationen, men framfÜr allt läckan. Matti Lahdenranta och hans chef biträdande stadsdirektÜr Pekka Sauri informerar stadsstyrelsen och Trafikverkets direktion. Invünarna für veta att �fÜrhandlingarna fortsätter i god anda� och att �det viktigaste nu är att snabbt fü ett nytt avtal sü att byggtidtabellerna i Helsingfors och Esbo inte äventyras�.

meddelade Trafikverket att det är problem med automatiseringen. De avgÜrande testkÜrningarna flyttades hela tiden fram. FÜrra hÜsten blev situationen kritisk. FÜr det som inte fungerar i Helsingfors gÜr det inte heller i Esbo. Västmetrons hela existens bygger pü korta tüg som kÜr väldigt tätt, och nu var den hotad. Frün bÜrjan av november fram till denna dag har Trafikverkets direktion fütt en lägesrapport pü varje mÜte. Det gäller sju mÜten. RedogÜrelsen har varje güng varit muntlig och mÜtesprotokollet innehüller knappa anteckningar – �direktionen har informerats�. Med andra ord har Helsingforsborna under en lüng tid inte haft tillgüng till information om en affär som är värd 170 miljoner euro. Tommy Pohjola 029 080 1366, tommy.pohjola@hbl.fi

Artiklarna bygger pü offentligt tillgängliga ut-

Och sedan dü? Hbl har skrivit tiotals artiklar om den fÜrarlÜsa metron. Senast pü vüren fÜr ett ür sedan stod det fullständigt klart att Trafikverket och Siemens har svürt att bygga in ny teknik i de gamla vagnarna och stationerna. Güng efter annan fick intervjuer med experter eller besÜk till NordsjÜstationen, där installeringen och testandet av perrongdÜrrarna pügick, ställas in. Nyckelpersoner var inte anträffbara eller sü var tidpunkten fel, sades det. Dü och dü

Chefen fÜr västmetron Matti Kokkinen säger att det kostar miljoner extra varje münad i räntekostnader om starten senareläggs. Men lün kostar väl fÜrst frün det Ügonblick som de tas. – Utmaningen är den automatiska tüghastighetskontrollen. Om den inte fungerar kan vi inte heller ta i bruk västmetron som helt och hüllet bygger pü det här systemet. Det skulle vara en hürd smäll büde ekonomiskt och politiskt. Byggandet av banan och stationerna är redan i güng. Vi är bundna av münga avtal. Lünen müste lyftas och pengarna investeras men risken är att vi inte für ut nügot av det, säger Esbofullmäktiges ordfÜrande Jyrki Kasvi (GrÜna). – Sü var gick det snett? Ett svar är att Siemens inte kunde hülla sitt lÜfte och nu utnyttjar brüdskan med västmetron. Ett annat är att det ursprungliga avtalet med bolaget saknar tillräckligt tuffa sanktioner fÜr en situation som den vi har i dag. Det är risk fÜr att anbudsfÜrfarandet müste gÜras om, fortsätter Kasvi. Direktionen fÜr Trafikverket har haft sju mÜten den 18 oktober 2011 – den 26 januari 2012 där metroproblemen diskuterats. Har Trafikverkets vd och direktionen handlat fel när man under de senaste münaderna valt att inte alls offentliggÜra lägesrapporterna? – Kommunala organ som ett affärsverks direktion, ska skriva mÜtesprotokoll och det finns regler fÜr hur man gÜr det. Det ska framgü vad ären-

redningar, fĂśredragningslistor, mĂśtesprotokoll, domstolshandlingar, tidningsarkiv samt intervjuer med inblandade och utomstĂĽende experter som vill fĂśrbli anonyma.

■Läs mera: I nätversionen av den här artikeln hittar du länkar till münga av källorna.

�Domedagen kommer men nu är inte rätt tid att jaga skyldiga. Jag hüller fast vid att alla utredningar, entreprenader och avtal dokumenterats pü ett utmärkt sätt.� MIRVA HALTIA-HOLMBERG medlem i direktionen fÜr Trafikverket

�Sü var gick det snett? Ett svar är att Siemens inte kunde hülla sitt lÜfte och nu utnyttjar brüdskan med västmetron.� JYRKI KASVI orfÜrande, Esbo stadsfullmäktige

det handlar om, det ska finnas en sammanfattning, beslutsfÜrslag och i fÜrlängningen även ett beslut med motiveringar. Utgüngspunkten är att myndgheters handlingar är offentliga. Om behandlingen av ett ärende är färdig exempelvis i direktionen fÜr ett kommunalt affärsverk kan beredningen vara delvis sekretessbelagd, säger Riitta Myllymäki, jurist vid KommunfÜrbundet. Mirva Haltia-Holmberg (SDP) är medlem i direktionen fÜr Trafikverket. Hon beklagar den knappa informationen men säger att det delvis handlat om känsliga fÜrhandlingar. – Ur invünarnas synvinkel är det klart att vi borde ha informerat bättre. I fortsättningen ska vi gÜra det. Direktionen har inte medvetet undanhüllit information, säger hon. Direktionen reagerade pü vd:s pressmeddelande och har sedan dess agerat ganska kraftigt i offentligheten. Har ni vaknat fÜrst nu? – Nej men debatten blev plÜtsligt offentlig. Vi har hela tiden varit pü vür vakt men diskussionerna har fÜrts i en begränsad krets. Politikers fÜrtroende mäts i val. Vad händer när tjänstemän gÜr bort sig? – Domedagen kommer men nu är inte rätt tid att jaga skyldiga. Jag hüller fast vid att alla utredningar, entreprenader och avtal dokumenterats pü ett utmärkt sätt och vet inte riktigt ifall tjänstemännen kan anklagas fÜr att motparten inte hüller vad den lovar, säger Mirva Haltia-Holmberg. När är domedagen? – Pü mÜtet den 16 februari har vi ett beslutsunderlag och sista mars ska allt vara klart. Tommy Pohjola 029 080 1366, tommy.pohjola@hbl.fi

Metroaffären som spårade ur  

Automatiseringen av Helsingforsmetron.

Metroaffären som spårade ur  

Automatiseringen av Helsingforsmetron.

Advertisement