Page 1

4  NYHETER

måndag 3 oktober 2011 HUFVUDSTADSBLADET

Kollektivtrafik

1 meter – Helt enligt föreskrifterna

0,6 meter – Borde vara 2,5 meter

Ord står mot ord. Uppgifterna om hur mycket fritt utrymme det ska vara på metroperrongen varierar. 3,5 meter säger Hbl:s källa och ”tillräckligt” säger Trafikverket.  Tor Wennström

Se upp för nödutgången på Brändö metrostation

Nödutgången på Brändö metrostation är inte riktigt den flyktväg den är tänkt att vara. Det är trångt mellan trapphuset och tågen. När metrovagnarna rullar in och ut på stationen är deras hastighet vid nödutgången i den östra ändan ungefär 60 km/h. Står man där när tågen kör förbi känner man av ett starkt sug. Så starkt att lekande småbarn och berusade personer kan ramla ner på skenorna. – Vi vet att nödutgången står lite fel men det är tillfälligt. Den förarlösa metron är kortare och då stannar inga tåg på fel sida om den, säger Juha Saarikoski som är chef på Trafikverkets Byggnadsenhet. Metron blir förarlös tidigast 2014. När gamla stationer byggs om och täcks förvandlas de till slutna utrym-

men. Om Räddningsverket behöver tömma stationen på folk ska det vara möjligt på två minuter. Då behövs en nödutgång. – I praktiken är det sällan som någon av dem som använder Brändö metrostation regelbundet behöver gå förbi nödutgången till den bortre ändan. Men alltid är det några, vilket Hbl såg i veckan. Några i timmen är flera om dygnet. Tänk då ett år eller två. Metrobyggarna tar en stor risk. – Det är trångt men det finns likadana ställen på andra stationer, till exempel i Hagnäs. Enligt Hbl:s uppgifter står det i Tra-

fikverkets anvisningar för hur man bygger metrostationer att säkerhetsmarginalen är 3,5 meter, alltså en meter från perrongens gula streck till tåget och ytterligare två och en halv meter på andra sidan strecket in på perrongen. På Brändö är det 60 cm mellan det gula strecket och nödutgången. Nödutgången är ingen liten konstruktion. Trapphuset är 20 meter långt. Juha Saarikoski försäkrar att perrongen uppfyller säkerhetskraven. Han minns inte exakt hur mycket utrymme det ska vara på perrongen men säger: – Räddningsmyndigheterna har godkänt, det ingår i byggritningarna. Kollektivtrafiknämndens ordförande Jessica Karhu (Gröna) minns inte att politikerna skulle ha diskuterat placeringen av nödutgången på Brändö metrostation. – Eller i alla fall har vi inte haft det på föredragningslistan. Det där är

Kommentar

Tommy Pohjola

Också egna regler ska följas

detaljer som tjänstemännen och Räddningsverket bestämmer, säger hon. Brändö metrostation renoverades för sex miljoner euro och togs i bruk på nytt i juni. Ursprungligen skulle den öppna hösten 2010. Hbl ringer de finska och svenska lågstadieskolorna för att höra om eleverna eller deras föräldrar diskuterat den nyrenoverade metrostationen. – Nej, inte nu längre. Vi är alla mest glada över att stationen över huvud taget öppnat, säger Gun ErikssonBlomfelt. Direktionsordföranden vid det finska lågstadiet Satu Väkiparta säger samma sak. – Folk är trötta nu och orkar nog inte reagera längre. Det var så mycket bråk om stationen och vi har också en egen renovering på gång. Men nog låter det där farligt, säger hon. Tommy Pohjola 029 080 1366, tommy.pohjola@hbl.fi

■■När är en tågperrong trygg? Aldrig, säger någon. Andra mäter och försöker i samråd med Räddningsverket ta fram säkra dimensioner. Klappat och klart, måtten hamnar i häftet med anvisningar för hur man ska bygga en metrostation. Det är ingen lagbok. Men det är en myndighet som gjort upp anvisningarna. Myndigheter ska helst följa egna regler. Dokumenten som Hbl fått ta del av är från mars år 2000. Jag kan inte läsa dem på annat sätt än att det ska vara 3,5 meter fritt utrymme på perrongen. Att Hagnässtationen har andra mått beror på att det var andra anvisningar som gällde när den byggdes för 30 år sedan. Det kanske finns färskare papper men dem vill ingen släppa. Så, elva år gamla bygganvisningar är det som vi har. Blir säkerhetsmarginalerna i en bygganvisning av det här slaget föråldrade på elva år?

Noterat  Finland Kvinnor: sänk gränsen för rattfylleri

Fler vägar får mitträcken

Tjuvar slog till mot bankomater

En klar majoritet av de finländska kvinnorna vill sänka gränsen för rattfylleri, medan männen föredrar den nuvarande gränsen på 0,5 promille, framgår det av en enkät som Aamulehti låtit göra. Enligt enkäten vill 52 procent av männen och bara 24 procent av kvinnorna behålla den nuvarande gränsen. 46 procent av männen och 74 procent av kvinnorna vill sänka den. Merparten av de kvinnor som vill sänka gränsen anser att det i trafiken bör råda nolltolerans mot alkohol. Bland männen som är för en sänkning är gränsen 0,2 promille lika populär som nollgränsen. För enkäten tillfrågades 970 personer. FNB

I år lägger man in mitträcken på nästan 30 kilometer stamoch riksvägar. Trafikverket uppger att det här innebär att det nu finns totalt cirka 120 kilometer vägar med mitträcken, om man inte räknar med lehtikuva / Mikko Stig motorvägarna. Mitträcken på vägarna minskar effektivt antalet frontalkrockar på vägar med två körfält. I Sverige har man redan tusentals kilometer vägar med mitträcken. FNB

Två män försökte i förrgår stjäla pengar av folk som kommit till två bankomater i Hyvinge. De täckte sedelöppningarna till två Otto-automater med metallskivor. När folk försökte ta ut pengar hörde de hur maskinen räknade sedlarna, men fick dem inte. Männen hade planerat att komma efter sedlarna så snart kunderna hade lämnat platsen. Polisen kom tjuvarna på spåren sedan den hade fått ett tips om en man som betedde sig underligt vid en bankomat. Männen, 35 respektive 30 år gamla, är båda utlänningar. FNB

Brändö metrostation  
Brändö metrostation  

Automatiseringen av Helsingforsmetron.

Advertisement