Parazol, 2. číslo (2016/2017)

Page 1


„ Hľ abr a t ,bol is meobaz á pr a hom, č o ť a ha lj e dnubr á z du,j anaor ni c ipa dá m, de ňs v oj s om s konč i l . “ Konš t ant í n–Cyr i l , uč i t e ľ s l ov i e ns ke honá r oda , dokona l1 4. f e br uá r a869