Keski-Suomen Yrittäjäsanomat 2/2021

Page 16

16

KESKI-SUOMEN YRITTÄJÄSANOMAT

KESKISUOMALAINEN • 52

Kohti ekologisesti kestävää ja viisasta resurssien käyttöä JAMKin Biotalousinstituutti auttaa yrityksiä kehittämään ratkaisuja, jotka pienentävät yritysten hiilijalanjälkeä ja hillitsevät ilmastonmuutosta. TEKSTI: KATJA HYYTIÄLÄ KUVAT: KATJA HYYTIÄLÄ, JANI PYYKKÖNEN

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin johtaja Minna Lappalainen ja biotalouden yrityskiihdyttämön BioPaavon projektipäällikkö Merja Rehn edistävät työssään kestävän ja kannattavan biotalouden kehitystä. JAMKin visiona on luoda biotalouden osaamiskeskittymä, jonka toiminnassa painottuvat uuden teknologian ja kiertotalousratkaisujen hyödyntäminen sekä johtamis- ja markkinointiosaaminen. – Tekemisemme kytkeytyy vahvasti YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Niiden tavoitteena on kääntää globaali kehitys uralle, jossa ihmisten hyvinvointi, ihmisoikeudet, taloudellinen vauraus ja yhteiskuntien vakaus turvataan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Me

kannamme korttamme kekoon ympäristövastuullisuuden, kestävän luonnonvarojen käytön sekä ekologisesti ja taloudellisesti kestävän toiminnan osalta. Agrologin tutkinto-ohjelmassamme opiskelee vuosittain noin 200 opiskelijaa. Olemme mukana vauhdittamassa ratkaisuja, joilla YK:n tavoitteet voidaan saavuttaa, kertoo Lappalainen. Saarijärvellä toimiva BioPaavo on Keski-Suomen liiton rahoittama EU-hanke, jonka toteuttaa JAMKin Biotalousinstituutti ja sen rahoittaa Keski-Suomen liitto EU:n aluekehitysrahaston tuella. Hankkeen tavoitteena on synnyttää uutta liiketoimintaa ja globaalisti merkittäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi kansainvälisessä biotalouden toimintaympäristössä.

”Autamme yrityksiä kehit­ tämään ratkaisuja, jotka pienentävät yritysten hii­ lijalanjälkeä ja hillitsevät ilmastonmuutosta.” Merja Rehn

Keskeisinä tehtävinä ovat biotalousliiketoiminnan kehittäminen ja uusiin innovaatioihin perustuvan kestävän liiketoiminnan synnyttäminen. Tavoitteena on hyödyntää uutta teknologiaa, robotiikkaa ja digitaalisia ratkaisuja sekä verkottaa alueen eri toimijoita ja tki-osaamista mahdollisimman laajasti yritysten tarpeisiin. – Autamme yrityksiä kehittämään ja innovoimaan ratkaisuja, jotka pienentävät yritysten hiilijalanjälkeä ja hillitsevät ilmastonmuutosta. Tarjoamme yrittäjille käyttöön verkostomme ja osaamisemme. Yhtenä esimerkkinä ovat JAMKin mittavat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnat. Mukanamme on kaikenkokoisia yrityksiä: niin startupeja kuin kansainvälisillä markkinoilla toimivia yrityksiä, Rehn kertoo.

Biotalouskenttä tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia BioPaavo järjestää hackathoneja, joiden tavoitteena on auttaa suomalaisia yrityksiä vastuullisuuteen liittyvissä haasteissa. Hackathonit yhdistävät eri toimialojen osaamisen ja toimintatavat sekä synnyttävät ilmaston ja ympäristön kannal-

ta uusia, kestävämpiä ratkaisuja. – Toimeksiantajayrityksellä on esimerkiksi joku ympäristöön tai kestävyyteen liittyvä haaste. Me lähdemme etsimään ratkaisijoita, esimerkiksi yrittäjiä ja tutkimuslaitoksia, jotka pystyisivät hyppäämään haasteen kimppuun ja löytämään siihen ratkaisun. Meillä on hyvät verkostot ja saamme koottua yhteen sellaisia tahoja, jotka ovat mahdollisesti jo tehneet aiheen parissa tutkimusta ja kehitystyötä. Hackathoneja järjestetään yhteistyössä KasvuOpenin kanssa, vinkkaa Rehn. Kuluttajat vaativat yhä enemmän ympäristöystävällisiä tuotteita. Erilaisiin kestävyyshaasteisiin on tärkeää hakea ratkaisuja jo ennakoivasti. Ympäristövastuullisuus on tärkeä osa yrityksen brändiä ja vetovoimaa. – Resurssiviisaus ja ympäristövastuullisuus eivät ole pelkkää puhetta, vaan sitä, mitä asiakkaat tänä päivänä haluavat yrityksiltä. Näiden miettiminen ja tuominen omaan liiketoimintaan synnyttää yritykselle kilpailuetua. Ympäristövastuullisuus tuo myös euroja. Vielä kun saamme kuluttajat maksamaan vastuullisista tuotteista niille kuuluvan hinnan, painottaa Lappalainen.