Hälsinge Takspån – Produktkatalog

Page 1

TAKSPÅN FASAD- & INTERIÖRSPÅN


[Fura] - en fura är en särskilt välvuxen och majestätisk Tall, Pinus silvestris. Den hälsingska furan är känd för att vara tätvuxen och ge virke av särskilt hög kvalité.


NYTÄNK & TRADITION I hjärtat av Hälsingland ligger Hälsinge Takspån. Här har träden inte bråttom, utan växer i norrländskt mak. Det tar sin tid men så blir virket också tätt, kraftfullt och pålitligt – precis som vi vill att det skall vara. På Hälsinge Takspån använder vi historiska metoder för att ta vara på det fina virkets egenskaper och förvalta den kunskap som samlats i vår bygd under århundraden, samtidigt som vi ser materialets möjligheter att skapa ett samtida, organiskt och unikt utseende på fasad och interiör.

INNEHÅLL HÄLSINGE TAKSPÅN TAK

FASAD

INTERIÖR

No1 FURU ......................................... sid 06

No6 RÖD & VIT CEDER ............. sid 17

No7 FURU ..................................... sid 23

No2 GRAN ....................................... sid 07

No8 GRAN ..................................... sid 23

No3 EUROPEISK LÄRK ............ sid 09

INFORMATION

No9 EK ........................................... sid 24

No4 SIBIRISK LÄRK .................. sid 10

LATHUND TAKLÄGGNING .... sid 18

No10 VALNÖT ............................ sid 24

No5 EK .............................................. sid 12

YTBEHANDLINGAR .................. sid 19TAK


No1 FURU [PINUS SILVESTRIS]

AT , HYVL SÅGAT AT? K L Ä SPJ ELLER id. 19 er på s Läs m

Tjärade stavspån

Obehandlade spjälkade tunnspån

DEKORPROFILER

BESKRIVNING Furan är ett av våra vanligaste träslag och den hälsingska furan har särskilt gott rykte. Furan är kådrik och tålig även som obehandlad. Sågade spån för fasad kan behandlas på olika sätt, t ex målas i önskad färg, tjäras eller behandlas med järnvitriol. På tak läggs alltid spjälkat spån. Spjälkade spån behandlas med tjära för ökad livslängd. Även tunnspån kan läggas behandlad med tjära men eftersom tunnspån inte går att gå på blir det svårt att underhålla ytbehandlingen.

90o 60o

90o 60o

90o 60o

OBS! Spjälkade tunnspån finns endast i 90o rak dekorprofil.

LÄNGD

BREDD

TJOCKLEK VID BLEKET

TJOCKLEK BAK

SPJÄLKADE STAVSPÅN

450 mm

70-130 mm

25 mm

6 mm

SPJÄLKADE STAVSPÅN

300 mm

70-130 mm

18 mm

6 mm

SPJÄLKADE TUNNSPÅN

450 mm

70-130 mm

6 mm

6 mm

SÅGADE SPÅN (för fasad)

450 mm

100 mm

18 mm

5 mm

SÅGADE SPÅN (för fasad)

300 mm

100 mm

18 mm

5 mm

TYP

TYP SPJÄLKADE SPÅN SÅGADE SPÅN

6

90o 60o

OBEHANDLAD*

TJÄRAD

RÖDFÄRGSGRUNDAD

GRUNDMÅLAD (VALFRI FÄRG)

HÅRDHET [250 JANKA]

*Alla obehandlade träslag grånar med tiden. Det påverkar inte spånets egenskaper eller livslängd. Läs mer på s. 19.


No2 GRAN [PICEA ABIES]

BESKRIVNING

DEKORPROFILER

Hyvlat tunnspån av gran är det de flesta tänker på när man pratar om takspånbeklädnader. Det är vanligt på lador och andra enklare byggnader runt om i landet, eftersom man ofta hade god tillgång på gran och det hyvlade tunnspånet var en billig lösning som bönderna själva kunde tillverka och lägga. Idag läggs hyvlat spån sällan på tak eftersom det har en kortare livslängd än spjälkat spån.

TYP HYVLADE SPÅN

TYP HYVLADE SPÅN

90o 60o

90o 60o

90o 60o

90o 60o

LÄNGD

BREDD

TJOCKLEK VID BLEKET

TJOCKLEK BAK

450 mm

70-130 mm

6 mm

6 mm

OBEHANDLAD*

TJÄRAD

RÖDFÄRGSGRUNDAD

GRUNDMÅLAD (VALFRI FÄRG)

HÅRDHET [230 JANKA]

*Alla obehandlade träslag grånar med tiden. Det påverkar inte spånets egenskaper eller livslängd. Läs mer på s. 19.

7No3 EUROPEISK LÄRK [LARIX DECIDUA]

DEKORPROFILER

BESKRIVNING Den europeiska lärken har en särskilt bra beständighet mot syror och baser. Det är ett hårt och tåligt träslag som lämpar sig väl för såväl tak som fasad i utsatta miljöer.

90o 60o

90o 60o

90o 60o

90o 60o

LÄNGD

BREDD

TJOCKLEK VID BLEKET

TJOCKLEK BAK

SPJÄLKADE SPÅN

400 mm

50-180 mm

10 mm

2-6 mm

SPJÄLKADE SPÅN

300 mm

50-180 mm

9 mm

2-6 mm

TYP

TYP SPJÄLKADE SPÅN

OBEHANDLAD

TJÄRAD

RÖDFÄRGSGRUNDAD

GRUNDMÅLAD (VALFRI FÄRG)

HÅRDHET [340-360 JANKA]

*Alla obehandlade träslag grånar med tiden. Det påverkar inte spånets egenskaper eller livslängd. Läs mer på s. 19.

9


No4 SIBIRISK LÄRK [LARIX SIBIRIKA]

DEKORPROFILER

BESKRIVNING Den sibiriska lärken är kådrik och hård, en kombination som ger en mycket hög beständighet i utsatta miljöer även som obehandlad. Sibirisk lärk används, förutom till spån, ofta till väderutsatta konstruktioner som trädäck och liknande och ersätter då tryckimpregnerat virke.

90o 60o

90o 60o

90o 60o

90o 60o

LÄNGD

BREDD

TJOCKLEK VID BLEKET

TJOCKLEK BAK

SPJÄLKADE SPÅN

400 mm

50-180 mm

10 mm

2-6 mm

SPJÄLKADE SPÅN

300 mm

50-180 mm

9 mm

2-6 mm

TYP

TYP SPJÄLKADE SPÅN

OBEHANDLAD

TJÄRAD

RÖDFÄRGSGRUNDAD

GRUNDMÅLAD (VALFRI FÄRG)

HÅRDHET [350-380 JANKA]

*Alla obehandlade träslag grånar med tiden. Det påverkar inte spånets egenskaper eller livslängd. Läs mer på s. 19.

10No5 EK [QUERCUS ROBUR]

DEKORPROFILER

BESKRIVNING Eken är hård och beständig tack vare garvämnen i kärnveden. Eken anses av många vara särskilt vacker. Vid konstruktioner i kontakt med metall kan eken få fläckar, eftersom garvämnena gör att metallen korroderar.

90o 60o

90o 60o

90o 60o

LÄNGD

BREDD

TJOCKLEK VID BLEKET

TJOCKLEK BAK

SPJÄLKADE SPÅN

400 mm

50-180 mm

10 mm

2-6 mm

SPJÄLKADE SPÅN

300 mm

50-180 mm

9 mm

2-6 mm

SÅGADE SPÅN

450 mm

70-130 mm

25 mm

5-10 mm

SÅGADE SPÅN

300 mm

70-130 mm

18 mm

5-10 mm

TYP

TYP SPJÄLKADE SPÅN SÅGADE SPÅN

12

90o 60o

OBEHANDLAD

TJÄRAD

RÖDFÄRGSGRUNDAD

GRUNDMÅLAD (VALFRI FÄRG)

HÅRDHET [450 JANKA]

*Alla obehandlade träslag grånar med tiden. Det påverkar inte spånets egenskaper eller livslängd. Läs mer på s. 19.
FASADNo6 RÖD OCH VIT CEDER [CEDRUS]

Röd ceder

Vit ceder

DEKORPROFILER

BESKRIVNING Vit ceder har blivit ett populärt träslag för användning på fasader i modern arkitektur. Cedern grånar vackert och innehåller thujapliciner, ett röt- och svamphindrande ämne som ger oimpregnerat virke ett naturligt skydd i upp emot 50 år. Både röd och vit ceder innehåller en aromatisk olja som doftar behagligt och ogillas av skadedjur.

90o 60o

90o 60o

90o 60o

90o 60o

LÄNGD

BREDD

TJOCKLEK VID BLEKET

TJOCKLEK BAK

SPJÄLKADE SPÅN (Röd ceder)

450 mm

90-280 mm

10 mm

10 mm

SÅGADE SPÅN (Röd ceder)

400 mm

80-250 mm

10 mm

1-3 mm

SÅGADE SPÅN (Vit ceder)

400 mm

80-250 mm

10 mm

1-3 mm

TYP

TYP SPJÄLKADE SPÅN SÅGADE SPÅN

OBEHANDLAD

TJÄRAD

RÖDFÄRGSGRUNDAD

GRUNDMÅLAD (VALFRI FÄRG)

HÅRDHET [540 JANKA]

*Alla obehandlade träslag grånar med tiden. Det påverkar inte spånets egenskaper eller livslängd. Läs mer på s. 19.

17


LATHUND LÄGGNING TAK 3-VARVSTÄCKNING (OVANIFRÅN)

3-VARVSTÄCKNING (SIDA)

Vid läggning av takspån läggs spånen i trevarvstäckning för en optimal tätning mot underpanelen. Längden på ett enskilt spån blir avgörande för varvhöjden och hur mycket som blir synligt av varje spån. Den synliga delen kallas bleket. Exempel: Vid en spånlängd på 45 cm blir varvhöjden 15 cm (45/3 = 15). Spånen läggs med ett avstånd på ca 3 mm i sidled, så att spånen kan svälla och röra sig utan att påverka spånet bredvid. Om detta inte görs kan hela spånläggningen resa sig.

SPIKPLACERING

spånet läggas över skarven mellan två spån i varvet under. Minimumförskjutning i sidled är 25 mm. Spån läggs traditionellt mot en vädrad underpanel – om underpanelen är tät måste papp och läkt användas för att inte riskera fuktskador. SPIK OCH SPIKPLACERING Spiken skall fästas på 60% av spånets längd. Spiken blir då osynlig när nästa varv kommer på. Exempel: Vid spånlängd 45 cm ska spiken fästas 27 cm från blekets nederkant. Spik rekommenderas efter val av ytbehandling.

Vid varvhöjning, när nästa lager påbörjas, ska centrum på

LATHUND SÄTTNING FASAD 2-VARVSTÄCKNING (OVANIFRÅN)

2-VARVSTÄCKNING (FRÅN SIDA)

På fasader med 90° lutning kan man sätta spån med 2-varvstäckning istället för 3-varv som rekommenderas för alla lutande ytor. Då täcker det överliggande spånet ca 50%

18

SPIKPLACERING

av spånet under. Rådgör gärna med oss om ni osäkra på om er lutning kräver 2- eller 3-varvstäckning.


YTBEHANDLING OBEHANDLAD

TJÄRAD

Furuspån går att ytbehandla på ett flertal sätt. Det går även att måla i brutna kulörer med exempelvis linoljefärg. Vi grundbehandlar din beställning innan leverans för bästa resultat. Övriga träslags läggs obehandlade. HUR GRÅNAR TRÄSLAGEN? Alla träslag oxiderar, dvs. grånar, i kontakt med väder och vind – men framför allt av solens UV-strålar. Det är endast det yttersta träfiberskiktet som grånar och det påverkar inte

GRUNDMÅLAD VALFRI KULÖR

träets övriga egenskaper eller beständighet. Vill man undvika denna silvergrå patina, så rekommenderar vi att man oljebehandlar spånet med en olja som innehåller UV-skydd. Behandlingen måste underhållas varannat eller vart tredje år för att vara beständig. BRANDSKYDDSIMPREGNERING Vid önskemål finns möjlighet att beställa till brandskyddsimpregnering av samtliga produkter.

TEKNISK INFO JANKA Janka är en metod för att fastställa hårdheten på olika träslag. Janka anger vilket tryck som krävs för att få ner en stålkula på ca 7 mm i träämnet. Ju högre värde desto hårdare virke.

DEKORPROFILER Det går att kapa spån med en profil för att skapa visuella effekter och dekor. Vi kan även specialdesigna profiler efter önskemål.

BLEKE Bleket är den nedre delen av spånet och den delen som syns när spånet är lagt.

Våra standardprofiler: 1A 1B 2A

SPJÄLKAT Spjälkat spån kan närmast beskrivas som kluvet. Vid spjälkning bevaras virkets fiberstruktur och man får därigenom ett spån med rå ytstruktur, som är mycket motståndskraftigt mot röta.

90

o

60

o

90

o

2B

60

3A o

90

3B o

60

4A o

90

4B o

60o

De flesta spån kan kapas med en vinkel på 90o eller 60o vid bleket.

SÅGAT, HYVLAT ELLER SPJÄLKAT? Sågat spån har en helt slät yta. Hyvlat spån har en jämnare ytstruktur än det spjälkade spånet, men inte helt slät som det sågade. När man väljer mellan sågat, hyvlat och spjälkat spån är det bra att veta att en råare yta är mer motståndskraftig mot röta än en slät. De olika metoderna upplevs även olika till karaktär och utseende. Vill du se exempel på hur ett spjälkat, hyvlat eller sågat spån ser ut? Kontakta oss så hjälper vi dig gärna!

19INTERIÖR


INTERIÖRSPÅN

Interiörspån kan användas som effektfulla fondväggar eller som väggbeklädnad i ett helt rum. Varje spån är unikt och tjockleken varierar, vilket bidrar till en levande yta med mycket karaktär. Våra interiörspån levereras i samarbete med Soul of wood™

22


No7 FURU INTERIÖR

?

FURU finns att beställa i måtten 300x70 mm.

No8 GRAN INTERIÖR

GRAN finns att beställa i måtten 300x60 mm, 400x80 mm och 400x100 mm.

23


No9 EK INTERIÖR

?

EK finns att beställa i måtten 300x60 mm, 400x80 mm och 400x100 mm.

No10 VALNÖT INTERIÖR

VALNÖT finns att beställa i måtten 300x70 mm.

24


MONTERING INTERIÖRSPÅN Interiörspån monteras ungefär på samma sätt som kakel. Spånet sätts kant i kant och plattorna limmas fast på väggen. Varje spån är unikt och spånen varierar i tjocklek, vilket ger det färdiga resultatet ett organiskt och effektfullt utseende. Interiörspån levereras i buntar med fasta längder.

SAKNAR DU ETT TRÄSLAG? FRÅGA GÄRNA! I broschyren hittar du ett urval av de interiörspån vi kan leverera.KÖPINFORMATION PRISER Vi lämnar alltid offert per objekt. Kontakta oss med era funderingar så hjälper vi er gärna. BETALNING SKER VID BESTÄLLNING Vi tillverkar spån helt efter dina önskemål. Därför tar vi betalt vid beställning. VÅR GARANTI Vi garanterar livslängden på ert tak och er fasad när vi gör monteringsjobbet. Olika träslag har olika egenskaper och vissa träslag passar bättre i utsatta lägen än andra. Fråga oss gärna om vad vi rekommenderar för er byggnad. Vid all montering rekommenderas att yrkesmän med tidigare erfarenhet av takspån anlitas – en monteringsanvisning medföljer vid leverans av er beställning.

HÄLSINGE TAKSPÅN AB POSTADRESS Box 49, 823 31 Kilafors BESÖKSADRESS Bofara 2943, Kilafors TELEFON 0278-65 00 14 MOBIL 070-635 91 36 E-POST info@takspan.se WEBB www.takspan.se

KÄRT BARN HAR MÅNGA NAMN Pärt, spiller, spilkspån, stickor, springestickor och tyrstickor. Tunnspån förekommer i någon mån över hela landet och har genom århundraden fått många namn. Det äldsta exempel man hittat var rester från ett spåntak på Skaga Kapell från 1137.

Vill du veta mer om takspånets historia, skillnaden mellan tunnspån och kyrkspån eller detaljerad teknisk information? Kontakta oss eller gå in på www.takspan.se

KÄLLOR Träteknisk information i broschyren, som t ex jankavärde, är hämtad ur boken Träkunskap av Endel Saarman.

FOTOGRAFER Thomas Larsson Henrik Lang, Polyfoto Ola Rockberg

PRODUKTION Paper Jam Reklambyrå TACK TILL Yngve Lindgren


HÄLSINGE TAKSPÅN AB Box 49, 823 31 Kilafors TELEFON 0278-65 00 14 MOBIL 070-635 91 36 E-POST info@takspan.se WEBB www.takspan.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.