Page 1

Poradnik

Polish Weekly Magazine NR 234 23 lutego 2012

www.panorama24.co.uk

str. 43

medyczny

Przegląd prasy polskiej

Bezpłatna w Londynie

Najszybciej rozwijający się polskojęzyczny magazyn w Wielkiej Brytanii

Poza Londynem cena: 1 GBP

Jak kochają imigranci? s. 20

Panorama na weekend s. 55

Warsztaty Piękna dla Polek w Londynie s. 66

Kino go pokochało! na weekend

ROZDAJEMY NAGRODY więcej na str. 16

Panorama rośnie!

Szukaj nowych stron, nowych działów, nowych artykułów: Panorama na weekend z programem TV Kulinaria Więcej newsów i sportu Poradnik Kibica Euro2012

24 lutego

26 luteg „Kabaret o Młodych Panów”

na wee

kend

LONDYN 25 luteg 11:00 Anioł Pański 11:15 Między 26 luteg o, godz. 20.30 10:15 Makłowico, godz. 11:55 Janosik ziemią a niebem 10:30 Zdrowo z Jedynką 19.30 (38) - zdrowie 10:20 z w podróży (10) - serial, 10:50 Obok nas - dokument, i medycyna, Polska 2011 Klejnoty Polska „Kaba 1973Polska 2012 ret (2) - film obyczajo 10:55 Sztuka życia 12:45 Mistrzost 11:00 Wiadomości wy, USA Młody przed 1992 ch Panów11:00 Doktor13:00 wa 9:15 Sylwester stawia 11:20 Jeden z dziesięciu Oz radzi LONDYN 11:10 Agrobiznes (55) - rozrywka, 26 luteg Familiada nam histor - rozrywka, Świata w Vikersund 10:05 ”Na Wspólnej (1563) i Tweety USA 2010 z życia wzięte o, godz. popra - serial, Polska 2010 13:00 Mistrzost Polska na tropie 11:30 Po sąsiedzku (10) - serial, - rozrywka i delika ie 2011 wić,USA 17.00 odbite 11:10 Przepis jeżeli tyko , Polska 2012tnie wa Świata 12:00 Dom nie 9:45 „Kaba 11:55 Sąsiedzi (126) - serial, 13:35 do poznania w krzyw 11:45 Dom - film obyczajowy Podkręćret Wajrak LIVERPO - ym 10:40 39 i pół Vikersund Kazikna życie (24) Polska 2007 w się jakMłody Obcy: Polska na(203) 2010 Beckham tropie (37)prezen po - serial, Polska rozrywka,dobrz 12:30 Barwy szczęścia - serial, zwierc USA - doku15:15 Mordercz 2009 ch -Panówchce. Przebudzenie e wywa 2010 komediod 12:45 Galeria (20) - serial, OL ment, 2011 raz drugi (710) - serial, histor iadle Polskażoneg Polsat tuje ramat, Polska 2011 12:10 13:00 Pierwsza Widz 21:15 w swoje (31) - serial, 2009 o 11:40 Ostry dyżurhumo ” reii odwie 14:15 USA/ Mam talent miłość USAdosko Polska 2011 ment, a broń (5) - doku1995Niemcy/W uzmys 13:15 Klan (2237) - serial, (1453) - serial, Szansa nały j Będzi (12) - rozrywka dzi ławia sobiehumoru. ru i ielka Polska 2012 1996 Wielka Brytania jak wielu na sukces Polska 2012 Brytania poziom potrafi 13:05 Kocham16:00 e to konce Londy Goehs - rozryw2002 14:00 Wiadomości Cię, Polsko! , ka, Polska nawet n. 2011 1 marca Teleexpre 2000 rozbaw 13:55 Polska (70) - rozryw- 13:45 sobie,Ukryta rzeczy 12:40 – album 2011 prawda rt prom 12:05 ss Trudne dostrz (9) -najbar 15:20 ić Ripley , godz. serial, Polska Ugotowa sprawy 16:15 1994 r.), bębny, vocal ka, Polska Dobosz przed (60) - serial, często nie 14:15 Pogoda dziej poważ Na ega 2011Pogoda widza dobre ujący ni„Bar - komediod La Curva (4) -laty 18.30 2012 w i na dwustu (od Micha rozrywka na . otacza Polska złe Słońc 14:25 Lokatorzy świeci 2010serial, (474) 16:30 ramat, popełniła nego Polska – bas, 14:25 EUROexpress ł Kwiat (93)Ojciec - 13:40 DetektywiUSA 2002 2010 u”, pierw , /Plamy jącym - serial,Mateusz e oraz samobójstwo Polska 2002 14:50 Merse Polska gitara 14:55 Szkoła kowsk KNŻ go 14:35 Szkoła (911) - serial, Polska 2012 jak2012 16:15 yside Poloni 15:00 Panorama - kraj ma na szy album (45) - serial, Wydarzenia . wyda wielki 14:15 14:30 Glee (21) - serial, i Kultura, uczuć -ny Polska dla ratowania rocka - komedia, jegogłupcze Comm USA 2010 wpływ W-11 wydział śledczy filmpo ludzkości. 15:10 Pogoda a oraz przerw obyczażycie - kultura, 15:15 Pogoda jowy, 17:25 Jaka 2010 12 a Press Niemcy/U (892) ludzie - serial, 15:20 Mistrzostwa Świata Polska USAy.2002 to melodia? SA Na konce latach Obecnie zapras z nią2012 polityka i 17:00 Milion Lemistry w Vikersund 15:20 Polska 15:15 Interwencja 16:452012 zostaje 17:00 zabra przywrózają Pamiętnik 2003 Poziom 2.0 Polska - rozrywka 15:30 Mistrzostwa Świata panów Panoram związani. w rcie nie knie minutę (2) i z wakacji , Malanowski a 2012 w Vikersund 16:25 Tych14:55 Stanis – wieczór poświ na 15:30 cona do bojów w toku - talk 17:30 - rozrywka, życia przeztakże 18:00 kilku Rozmowyserial, Babylon i pokaz Partnerzy ławow 16:25 Teleexpress uje,(202) Sport-tele takich TourGumisie nie musi grupę - program Polska show, (16) ęcony że tak , jak 2012 18:00 Fakty Polska i Lemow Polska (34)Kabaretu prze17:502012 specja 17:40 serial, - serial, USA być igram naukowców. Polska Wydarzen 2011 „Tata Dilera„12 Moralnego Niepokoju 2010 16:35 Mistrzostwa Świata Pogoda i. lnymi że można wcale 1985-1991(2) - rozby Grosz POSK ia238-246 15:55 Ukryta 18:25 Sport Chcą, w Vikersund wieczo Gośćmi 18:20 prawda 16:00 Dlaczego 18:00 Tak Frank ”. Zespó y” czy 18:30 Sport (10) - serial, Polska ja?to rywka, (119) King Street w wydała 17:40 Jaka to melodia? ru będą: Polska - serial, Polska to Wiadomo Cottre składz 2008 na świat leciało! potwora, ł 18:35 - rozrywka, wystą 2012 Pogoda 18:25 ści ll Boyce (112) - rozrywLondo 2010 ka, Pogoda ie: Kazik Sawye 18:55 Sport 17:00 Panorama Polska 2012 Polska 2011 oraz Andy vocal, 275 Pento którego n W6 0RF Scala r. „Lemis Stasze pi 16:55 18:30 postanowili 18:45 –Uwaga! Julia (40) 17:00 Pierwsza 19:05 Kabareto - serial, Polska 2011 gitara 19:05 Droga 17:30 Sport-telegram try” to Państwo Cena: miłość (1454) - serial, ville Road wydana 18:05 Lippy and Messy , Adam wski antolo £20/£wykorzystać 17:25 Detektywi (912) w państwie wy Klub 19:00 ski - Go! Go! Go! przez do własnych Burzy Polska 2012 Vinci– -gitara 19:10 Pogodado Euro - kronika 25 17:35 Pogoda gia publicyst- serial, Polska(19) Comm Kings współ , Rober (57) - rozrywka Dwójki 18:10 Stacyjkowo (46) Milion ńyka, Polska 2012gitarakomedia Cross pracy a Press - serial, Wielka Fakty CSI: t a, celów.–Polska 17:50 Wydarzenia 20:10 Głęboka , Polska 2011 18:0019:00 Londo Eksperyment 19:25naBlondynk , vocalkryminaln 2012 17:50 Licencja TVN 17:00w minut Kryminaln 2004 ich natra-Friedr wychowanie Brytania 2008 nęN1 9NL tem Kultur z Polskim Instytu we od 2009 e zagadki a (12)(42) 18:20 Sport Polska woda (12) - serial, 18:30 SportMiami Przepis nar. do (1994 -2000 fia21:15 na przeszkody, serial, Polska 18:30 Wiadomości Polska dla uczcze alnym w Londy (6) - serial, 20102009 - serial, , życiegdy 2011 dziś), 18:4020:00 (25) Pogoda 18:25 21:00 USA 2009 - na Polska 2011 serial, PogodaGłęboka 20:20 Toma 18:25 Tylko CSI: nia imieni nie, orbicie 19:00 Sport tatoBlondynk (13) - dokument, pojawia się statek sz W przed woda (13) Teletur 22:10 Przepis 18:50 Uwaga! Kryminalne zagadki Polska a (13) - serial, a Stanis Cena: wa Lema i jego 18:30 Świat według niej, wsprze Miami (7) - serial, Polska 2011 2003 Polska Kiepskich 19:05 Droga do Euro ła(269) kosmicznychnaprzemytniżycie (26) którym pisarze, wizji. W - serial, USA 2009 19:00 - kronika 21:00 Od kołyski uczestnWicy 21:55 - serial, Polska 2011 dniu koncedaży: £20 aż po grób - film 21:20 serial,Oskar Kości (25) krytyc 19:05 Na 2009 książce Polskaw2007 sensadobreBez 19:10 Pogoda i napamięci złe (474) - serial, mogą rtu: y rozpra polskim kinie 23:05 Handlarze ków. 22:00 cyjny, 19:05 Sam wkultura - komedia USA 2003- serial, USA 2009 Equilibriu milion złotych wygrać wiają o i naukowcy sprzedają Głosy £25 domu2012 Polska 2012 - po raz trzeci romantyc 19:25 Ace Ventura: zew (12) m - film -obawa 21:10 Wykonać zna, USA sf, USA natury wojskowym 22:40 Kanada/ w sześć2002 wyrok serial, komedia, USA 2009 ch Lema. - film sensacyjny, 20:15 22:55 ludzi, którzy WOKUSA 2001 dziesiąt Fuks - komedia 1997 Dynastiasensacyjna, - wszystko komedia, USA 1995 1:15 Uwaga! sekund. Tudorów Polska 21:15 Obcy: 23:00 USA/Kanada kulturze W ciszy - 1990 stają się Przebudzenie -ofilm kultura, Wystarczy 1999 serial, Irlandia/K (5) 21:15 W imię zasad odrobin thriller, Polska 2012 sf, - 23:00 1:30 Arkanapotem inkubatofilm sf, USA 2000 1:15 Kuba 23:25 a sprawn Wojewódzki (21)USA USAPodwójne Magazyn 21:50 Zadanie 1997 - talk2005 rami dla obcych. magii - rozrywka 2007 show, 23:00 Grindhouse: Death specjalne - film anada/US ości fizycznej, życie Weroniki sensacyj- A 23:35 Biała Dochodzi Proof (1) Polska 2010 sportowy Polska 0:00 , hrabina - dramat - dramat trochę szczęśc ny, USA Dynastia 2005 Tudorów jednak do2012 horror, USA 2007 psycholo obycza0:00 Uwaga! starcia i sprytu, między giczny, jowy, ia 23:35 (6) Norwegia W. Brytania/USA/Niemcy/ Program serial, by 1:00 Glee (21) - serial, Hades (2) - thriller, USA Irlandia/K /Francja/P eksperymentatorami 0:15 Arkana magii - rozrywka, USA 2010 nagrodę. zdobyć główną anada/US Chiny olska 19912005 a 20062007 Polska 1:50 Zagadkowa Jedynka A Szanse na 1:10 Klejnoty 2012 dostawcami, w wyniku - rozrywka, 1:10 1:10 Piękne zwycięstwo Ashanti - filmistoty Polska 2012 sensacyjny, USA (2) - film obyczajo 1:35 Rozmowy w toku którego krwiożercze wy, USA - talk show, 1979cyjny, Wielka - film sensadwa koła zwiększają 199 istoty Polska 2012 Brytania ratunko uciekają 2000

ekend

Lemistry

we. Uczestn icy program każdej chwili uw mogą decyzję o zakońc podjąć zeniu gry i otrzym ać część wygranej. Jednak tylko ten, kto wykona dziesięć zadań w odpow iednim zgarnie milion czasie, BIRM

z klatek.

LON

DYN Wystawa 2012 – nie „Olimpiada Wystawa tylko 25 /lutego Od

Tatiana Okupnik s. 28 Piątek

LONDYN

sport” kołyski Szef świetn „Zapomin ie 10 marca aż po grób lonego jęcie bezcen wyszko , godz. / TVN 19:00 gangu 18.00złodzie własnych anie nazw nych czarny trafiły i ma Na ch ”

10:20 Atlantyda. Zaginiony ląd - film animowany, USA 2001 12:05 Jak to działa? 12:35 Weekendowy magazyn filmowy - kultura, Polska 2012 13:00 Do ślubu trzeba dwojga - komedia romantyczna, Niemcy 2003 14:40 Mistrzostwa Świata w Vikersund

LONDYN

Wystawa szydełko rzeźb wych

Toxte th Librar y Winds or Street Liverp ool L8 Wstęp 1XF wolny

poważne do zleceni najwię diamentów. złotych. INGH 10:25 The Voice of Poland kłopoty. odawcy. kszym w (1) - rozrywplacu AM córki Jego ludziom Europ TymczaDo Bezlitosny sem budow ka, Polska 2011szefa niefort 18operac ie marca ja y, jakim gangst Londy zlecono PETERBO unnych się nie powiod 12:20 Smakidiamen er o między n9:15 przedEwa gotuje jest czasu z Karolem tów Okrasą 11:10 23 marcaprze2012, 9:45 rabusió ROUGH igrzysw, aby Na Wspólnej (1563) - serial, kochaj ła iDo narodo Do 29 Akademia klejnot 13:00 Familiada nieojciec Gimnastyczna ący wymus wej marca tem- rozrywka, Polskainżyn zabrakło kami - Wysta y nie ić wa prezen , godz. Polska 2011sławie nie decydu 13:35 Ashanti - filmspecjal polski nym2012 trójkina nim ierów komediodramat, waha sięLicencja na miłość 13.00tuje twórc jechsięNiemcy/USA sensacyjny, niecod USA 11:30odzysk i archit na współpmłody 15.00 Milion wanie porwać którzy zienny minutę Zabier TVN zość kamien (1) - rozrywka, 1979 ektów stów: racę zch polski buduj 2006układ. z swoje i. W poszuk 19:00 , Wojcie tajwań ch artyPolska 2012 pijskie 11:50ącKsiężniczka maluc 15:35 Słowo na niedzielę wspól cha ską policją żołnierz - film iwaniu Anny Molsk , współ obiek ty iolimnie z innym hy i 12:35 TopBąkow i zawiera tworz obyczajowy, USA 2001 Londy Zostań modelką 15:50 XII Mazurska SoboNoc iej orazModel.skiego Polski ą histor Ben , z ageni Sadie to para narze- włącz się w cotyg i rodzinami Do 31 taKabaretowa - nu. 13:45 Agnie Polska DowoSię kręci / Półm ej – zalicza(14) - rozrywka, ię Polska marca będzi - rozrywka, szki Mrągowo 2010 - rozrywka, 2011 dem niech odnio grona Pon.-p nych do wysta/ TVP czonych, która pragnie czwartkową Polskaerok 14:05 Kobieta Rachel Carlsonficzna na krańcu świata (8) najwię wa2012 t., godz. sesję kreatywą, jaktworz 2010 15:00 Mistrzostwa Świata 2 fotog kszych 21:20 młode przyg Sob., enia , w Vikerraautorka 14:40 9.30-1 najszybciej stanąć na talentPolska 2010 Sam w domu go pokol dokument, 17:00 Panorama otowa zamieszkać absolw 7.00 ślubpoczyt nych polskiw duchu tradycwnego Niedz godz. 9.00-1 sund ów na przez- po raz trzeci posług 14:45enia. nych Julia (36) w Akade komedia, nym kobiercu. Sadie bardzo Londynentów i wykła 17:35 Sport-telegram Cała- serial, 7.30 thriller uje się USA 1997 yj., godz. 15:55 Teleexpress trójkaPolska 2011 W trakcie ch zabaw sobie ie. Gdy przed 15:10 techn porzuc Julia dowcó ów, 10.00 16:45 niespe - serial, Polska 2011 Pamiętniki e (37) 17:40 Pogoda ze stratą.którą mii Techn warsz tatów. wszys zależy, żeby uroczystośćliśmy a Amery 16:05 Mistrzostwa Świata -16.00 w (15) - iką wideo Jej małżeń icznej łnaz wakacji tkim 15:35 pięciol kę, także w VikerJulia mamy , Ma (38) sięgaj Kawia już by serial, serial, STP, wróży 17:55 nadzie etni Polska Polska stwo zaczyn na Postaw na milionję, po 2011 2011 zaszcz ąc z mężemAgata rnia i galeria Thoma sund zapro - kulisy ludzik z wosku, robiliś - dokuOleksiodbyła się w jej rodzinnym 16:10 że i synkiem Julia (39) jednak yt Państa się środki interd syscyp w 17:50 Wydarzenia sić. - serial, Polska zapras małej i z kaszta ak tworz ment, życiaPolska 2011 rzeźby rozpadać. 17:30 N jak Neo-Nówka Andro my linarn kobieta wyraz 16:35tonie, wiosce 2011 za i pisania marza nów, , instalakościele. e Polska yProblem - rozrywka, nicas u. Julia (40) - serial, nie potrafi swoje jest jednak rybackiejwa 18:20 Sport Rachel i malar na wystawę 18:05 Postaw na milion . Począt nnę i malow topiliśmy 2011 poradz cje i kostiu szyde Polska 2011 położonej (23) - rozrywka,kowo18:25 za decyzji artyst 17:05postan pisank łku. Tymz datą, Kuchenne awia wszyst ić bowiem rewolucje Pogoda my na koła, podróJarosława Jacka y zmieni na szkock wszystkie (11) ći. Od począ aliśmy Polska 2011o przeprowadz 18:10 Stacyjkowo (47) ko idzie razem prezen otocze - serial, Wielka im prowa rozrywka, 18:30 Świat według zgodnie tuje nie. Sowybrze ż w świat Polska 2011 ce, gdy terminy artyst 19:05 Historia literatury kształ na najbliższe ka Brytania 2008 żu odzysk z -planem dzą, trójwy w pełni zaczyna Kiepskich (270) dwa dzimy zajęciatku 2012 r. według tów, koloró 18:00 Fakty okrytą energ serial, Polska doświa . Wkrótc a miaro w, Kabaretu Moralnego Niepokoju lata 2007 dczać ków. Obraz zapachów 18:30 Wiadomości z nową ią i przęjuż dowązostały opartą chęć 18:25 Sport e jednak i dźwię 19:05 Ja, robot - film spraw pomysłami. instala zarezerna słynne kobieta (1) - rozrywka, Polska 2011 Nied sf, Niemcy/USAprzerażających 18:55 Sport jak koloro y artyst y pokaz wowane. cję wolny dź, co przyg Przyjd żałuje 18:35 Pogodazdarze fotogr ziela / j czarnoJedyny 2004 wasze afii Annie 20:15 Historia literatury ują, otowa ź i 19:00 Droga do Euro ń. Bez pami być świat wy i ciekaw j rodzin według jest za -białej 18:45 Uwaga! z 1986 - kronika ły dla tygodnie,szkola 21:25 y może Amand y nasze ale nki. Różalski - Jérôme Le ęciMarcin r., przed Leibovtrzy KabaretuaMoralnego 19:05 Pogoda itz / TVP to zobac – trzeba tylko Pierce Niepokoju przed 19:00 Licencja na miłość artyst ekscentryczny 1 21:20 Banner zyć. pastor - komedia Grupa chcieć kę Keith stawia (2) - rozrywka, Polskajest jącej 19:25 Wróg publiczny Frank współl 2011 konser watork otwar - thriller Haring romantyczna, Australia/USA zawiera 23:30 Pomiędzy nie udzieli ą dzieł sztuki 21:20 Półmrokokatork ta jest niebem a ziemią ami mieszk w dopóki . Wystaim ślubu, każdy polityczny, USA 1998 także dla dzieci Brytachuje się- thriller, Wielka m 35 nie ukończąwa rzeźb: w 1993 dramat wojenny, USA Metropolitan 2007 nia/Niemcyw2006 21:45 Droga sławy - dramat one być wieku, ale od wałka pojed przystojnym a w luksuso ynczy prowadzonego wym apartam 20:55Museu muszą Plan doskonałypo obyczaw towar ch nocy za 800 23:20 - thriller, gipsow 60 minut USA w mieszk na godzinę - rozrywka, sąsiedzie, m. Wraz jowy, USA 2006 zystw niego kursudoros encie na y mode przezdolaró łej. przedmał2006 Jimie Winsto z czterem aniu Jima ie osoby dolaró w, Manha Polska 1994 23:50 Kłamstwo - thriller, l jest za w, które a żeńskiego. ttanie. zostaje popełn 12 sprawcą. nie, któreg 23:30 Dowody USA 2005 zbrodni Dziewc 0:15 Program Hades obszy 238-2 (16) - serial, również tys. Okazuje się, że to Amand 1:30 Korespondent o podglą zyna zako(2) - thriller,aUSA dełkow 46 King POSKione morde - dramat żankam są postan USA przez ane. dla przyszłych małżonków Street awia na 2006 i organiz Calvertda2008 obyczajowy, Wielka Brytania/ okno. Pewne Londo 0:30 Uwaga! wszyst 22 Calve własną rękę rstwo, 22 n W6 0RF 1:55 Półmrok - thriller, uje ekipę śledczą ko wskazu j ekstremalne zadanie, z rt Avenu Rosja 2008 rozwią Wielka Bryta0:45 Eastzać je Arkana . na to, że e magii - rozrywka, Londo wykonaniem którego tę ponurą nia/Niemcy 2006 to on Tony’s n E2 mają Polska 7JPzagadk 2012 Galler Wstęp ę.

The Little

Ones Proje ct Wys tawa jasną stron„Spójrz na ę życia”

Czas na podatki Program TV Karnet kulturalny Panorama poleca Kluby Na wesoło Horoskop

56

11_Polec

a.indd

11_Poleca.indd 55

11_Poleca.indd 56

wolny

11_Pol

57

eca.ind

d 59

Wraz z kole-68poważne problemy. y East Londo Sclater st n E1 6HR Wstęp 55 wolny

2/20/2012 8:06:21 PM

Osbor and Childr ne Nursery en’s Centr Statio n Road, Erding e Birmin ton gham B23 Wstęp 6UB wolny

Andro nicas World Peterb of Coff oroug ee h Garde Peterb n Park oroug h PE1 Wstęp 4YZ wolny

2/20/2012 8:06:23 PM

01_Pano_start.indd 1

na we

Kazik na żywo

Fot. TVN

Jakub Gierszał s. 37

57

2/20/2012 8:54:28 PM 59

2/20/201

2 8:06:24

PM

2/20/20

12 8:06:35

PM


270611_200x280_TTX_Panorama_0025_pl.ai 1 27/06/2011 12:22:00

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

01_Pano_start.indd 2

2/20/2012 8:20:14 PM


Przegląd prasy polskiej

Panorama, najszybciej rozwijający się polskojęzyczny magazyn w Wielkiej Brytanii 01_Pano_start.indd 3

Reklama: 020 3026 6550

3 2/20/2012 8:20:14 PM


Spis treści 4 5 8

Spis treści Strona czytelnicza Serwis informacyjny

Kultura i sztuka 40

Społeczeństwo 16

Polak po angielsku... czyli jak ci się żyje na emigracji?

ANKIETA

20

Poradnik medyczny 43

Czas na zdrowie

W dodatku specjalnym znajdziesz informacje dotyczące brytyjskiej służby zdrowia. Ponadto specjalnie dla Was specjaliści radzą, jak dbać o piękny i zdrowy uśmiech oraz w jaki sposób pracować nad sobą, by być szczęśliwym. Dowiecie się także, jak poradzić sobie z nałogiem nikotynowym i jak wiele dla urody może zdziałać laser.

Jak kochają imigranci? POLISH EXPRESS

Z życia wzięte 22

Co z tego, że gwiazdor, skoro ma poukładane w głowie

FILM

Tajemnicza śmierć Sebastiana

EXPRESS BYDGOSKI

25

W piekle prostytucji

43

GAZETA LUBUSKA

Dzięki pieniądzom zarobionym w Niemczech chciały, żeby ich rodziny odbiły się od dna. Miały być kucharkami lub kelnerkami. Ale trafiały do tureckich burdeli, gdzie czekało na nie prawdziwe piekło.

Dookoła świata 26

Koralowy Honduras

25

Panoramiś

Program TV Karnet kulturalny Panorama poleca Kluby Na wesoło/Horoskop

Styl życia 63

Ciao margherita!

PANORAMA

64

PANORAMIŚ

Moda ślubna prosto z NY!

FOTOREPORTAŻ

Nauka 32

56 58 60 61 62

Kobieta

MAGAZYN ŚWIAT

29

Panorama na weekend

Innowacje, które za 5 lat zmienią świat

66 69

Warsztaty Piękna dla Polek w Londynie Coś dla niej

PANORAMA

33

No co ty?! czyli ciekawostki ze świata nauki

Historia 34

Partnerka króla Stasia

STOLICA

Łazienki wydają się miejscem tak dobrze Polakom znanym, że doprawdy trudno sobie wyobrazić, by istniał jakiś parkowy obiekt, którego historia nie byłaby im bliska. A jednak Biały Domek, choć znajduje się na najbardziej uczęszczanym szlaku łazienkowskich spacerów, czyli Promenadzie Królewskiej, jakoś dziwnie rzadko budzi zainteresowanie

Męska rzecz 70

69

Wielki powrót niebieskiej bandany

WRC

Plotkorama 36

PLOTKORAMA

4 01_Pano_start.indd 4

34

72

Salon samochodowy z tradycją Fotoreportaż

75

Coś dla niego

Sport 76 78

Poradnik Kibica EURO 2012 Serwis informacyjny

Ogłoszenia 80

Ogłoszenia drobne i reklamy

24.co.uk 2/20/2012 9:01:50 PM


Poleca

Przegląd prasy polskiej Zapraszamy na stronę PANORAMY na FACEBOOKU! Wystarczy ją polubić, by brać udział w licznych konkursach i być na bieżąco z wydarzeniami w UK i w kraju! W Panoramie co tydzień najciekawsze artykuły z polskiej prasy oraz najświeższe informacje z kraju i ze świata! Dołącz do nas! www.facebook.com/PanoramaMagazyn

Panorama naWspiera Facebooku

Z cyklu: Ulice Londynu Konkursy

Konkurs CZYTELNICY Koncerty wPiszą Jazz Cafe POSK! Sezon koncertowy w Jazz Cafe POSK trwa. Dlatego mamy dla Was podwójny bilet na dowolne koncerty w Jazz Cafe POSK oraz kolację dla dwóch osób. Do niedzieli czekamy na Wasze odpowiedzi na porady pytanie konkursowe: eksperta Na jakiej ulicy mieści się Jazz Cafe POSK? a) King Street, b) Princess Street, c) Queen Street. Zdjęcie zrobione 5 lutego z samego rana, kiedy pięknie zasypało Londyn. Pozdrawiam, Michał. Lubisz robić zdjęcia? Fotografia to twoja pasja? A może po prostu utrwalasz czasem mile spędzone chwile? Czekamy na wasze zdjęcia! Wszystkie zostaną opublikowane w Panoramie! Więcej informacji na stronie Panoramy na Facebooku: www.facebook.com/PanoramaMagazyn. Zapraszamy!

Odpowiedzi przesyłajcie na adres konkurs@panorama24.co.uk Sponsorem nagród jest MoneyGram.

Konferencja

Poleca

Warsztaty Piękna dla Polek w Londynie! Wspiera kna Pię

rsztaty Wa

WEŹ UDZIAŁ W METAMORFOZACH PANORAMY!

rsztaty Wa

kna Pię

Bądź piękna na wiosnę! Marzysz o nowej fryzurze i nauce profesjonalnego makijażu? Pragniesz poczuć się piękna i silna?Konkursy

CZYTELNICY Zgłoś się do nas! Napisz, dlaczego chcesz Piszą wziąć udział w warsztatach. Wyślij maila ze swoim zdjęciem oraz danymi kontaktowymi na adres metamorfozy@panorama24.co.uk Co miesiąc wybierzemy 5 kobiet, które zaprosimy na bezpłatne warsztaty, zmienimy nie poradyi którym eksperta do poznania pomożemy uwierzyć we własne siły! Każda uczestniczka METAMORFOZ otrzyma zestaw luksusowych kosmetyków do pielęgnacji cery firmy ERIS! Więcej informacji na stronie 63!

Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii zaprasza na konferencję pt. „Sytuacja dzieci i młodzieży polskiej w Wielkiej Brytanii po 2004 r.”. Czy program nauczania w Polskich Szkołach Sobotnich na Wyspach potrzebuje zmian? Jaki powinien być ich program kształcenia? Kto powinien ponosić koszty kształcenia Polaków poza granicami kraju? Wszystkich zainteresowanych zapraszamy! Konferencja odbędzie się 25 lutego w POSK, w Sali Malinowej (POSK, 238-246 King Street, London W6 0RF) w godz. 10.00-16.00. Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres office@zpwb.org.uk. Więcej informacji na: www.zpwb.org.uk

Wejdź do akcji! Wyłącz światła – włącz myślenie! „Wyłącz światła – włącz myślenie” to międzynarodowa kampania działająca na rzecz zmniejszenia intensywności światła reflektorów samochodowych w ciągu dnia. Association of Drivers Against Daytime Running Lights (DADRL), czyli Stowarzyszenie Kierowców Przeciwko Włączaniu w Dzień Świateł w Samochodzie, to międzynarodowa organizacja zrzeszająca kierowców samochodów, inżynierów i naukowców oraz pieszych, rowerzystów i motocyklistów działających na rzecz zmniejszenia intensyw-

Panorama, najszybciej rozwijający się polskojęzyczny magazyn w Wielkiej Brytanii 01_Pano_start.indd 5

ności światła reflektorów samochodowych. Celem stowarzyszenia jest sprzeciwianie się nakazowi jazdy z włączonymi światłami mijania przez całą dobę, ponieważ obecnie już wiadomo, że nakaz ten nie przynosi poprawy bezpieczeństwa podróży, a wszystko wskazuje na to, że jego skutkiem jest zwiększenie liczby wypadków drogowych

i ich ofiar. Według brytyjskich badań, nadużywanie świateł przeciwmgłowych było przyczyną 300 tys. wypadków i kolizji tylko w ubiegłym roku. Jeżeli uważasz, że nakaz jazdy z włączonymi mijania powinien zostać zlikwidowany, przyłącz się do kampanii za pośrednictwem strony www.dadrl.org.uk

Reklama: 020 3026 6550

5 2/20/2012 8:20:49 PM


Fotopanorama

Cape Town, RPA. Proces w sprawie morderstwa turystki Anni Dewani, która została zastrzelona w 2010 r., jest odroczony do czasu, gdy przed sąd zostanie doprowadzony jej mąż, podejrzewany o zlecenie zabójstwa.

Sydney, Australia. Kino w Sydney ma największy ekran na świecie! Szklarska Poręba, Polska. Justyna Kowalczyk nie kryła łez wzruszenia po zwycięstwie w zawodach Pucharu Świata w Narciarstwie Biegowym.

Rio de Janeiro, Brazylia. Barwne korowody przebierańców wypełniły ulice i plaże Rio de Janeiro w czasie trwania słynnego karnawału, który co roku świętuje kilka milionów osób! New Delhi, Indie. Mimo poświęcenia zawodniczek, polska reprezentacja kobieca w hokeju na trawie przegrała z RPA oraz Włochami w meczach kwalifikacyjnych do igrzysk w Londynie.

Londyn, Anglia. W ramach prostestu przeciwko monopolistycznej pozycji największych brytyjskich banków, klienci przenoszą swoje konta do banków lokalnych. Londyn, Anglia. Znany komik Ronnie Corbett został uhonorowany przez Elżbietę II Orderem Oficerskim Imperium Brytyjskiego.

6 02_serwis.indd 6

24.co.uk 2/20/2012 7:44:56 PM


Przegląd prasy polskiej

Newark, USA. Ceremonia pogrzebowa Whitney Houston była niezwykle wzruszająca. Choć fani piosenkarki nie zostali wpuszczeni do kościoła, czuwali na ulicach miasta.

Miami Beach, USA. Jedna z tysięcy imponujących łodzi zaprezentowana podczas największej imprezy motorowodnej na świecie, Miami International Boat Show.

Ateny, Grecja. Grecy w dobie kryzysu oszczędzają, jak mogą. Nad ranem w Atenach tylko w nielicznych miejsach pali się światło. panorama, najszybciej rozwijający się polskojęzyczny magazyn w wielkiej Brytanii 02_serwis.indd 7

Reklama: 020 3026 6550

7 2/20/2012 7:45:28 PM


Serwis

Polska lokalna Świdnica

Myśleli, że to manekin! Śledczy sprawdzają skandaliczne zachowanie policjantów i lekarzy ze Świdnicy. Z okna wyskoczyła kobieta, tymczasem funkcjonariusze uznali, że to manekin i nie próbowali udzielić jej pomocy! Obecnie prokuratura wystąpiła do biegłych o opinię, czy kobieta żyła w chwili, gdy na miejsce przybył pierwszy patrol policji i ekipa pogotowia ratunkowego. źródło: DZIENNIK.PL Opatów

Chciał zabić swoją rodzinę? 33-letni policjant z Opatowa (świętokrzyskie) zastrzelił swoich teściów, a następnie popełnił samobójstwo. Według nieoficjalnych informacji postrzelił też swoją żonę. Kobieta przeżyła. Trafiła do szpitala. Prawdopodobnie zdarzenie obserwowało dwoje dzieci. Na miejscu tragedii znaleziono broń służbową, którą mężczyzna pobrał dwie godziny wcześniej przed popełnieniem zbrodni. Policjant pełnił służbę od 10 lat. W zeszłym roku długo przebywał na zwolnieniu lekarskim. Podobno miał kłopoty rodzinne. źródło: GAZETA WYBORCZA ZIELONA GÓRA

Tusk odrzuca ACTA Rząd wycofał się z poparcia dla ACTA. Premier Donald Tusk na forum UE będzie namawiał do odrzucenia kontrowersyjnej umowy. Premier Donald Tusk zaproponował przywódcom partii należących do frakcji Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim odrzucenie ACTA w kształcie wynegocjowanym przez Komisję Europejską. Powiedział też, że porozumienie nie odpowiada rzeczywistości XXI w. Tusk przyznał, że stanowisko w sprawie ACTA, przygotowane przez polskich urzędników w ostatnich kilku miesiącach, było nieprzemyślane. Ale – jak dodał – ważne jest,

aby po tym, gdy poznaje się nowe fakty, móc sformułować mądrzejsze stanowisko. Szef rządu oświadczył, że nie miał racji w sprawie umowy handlowej ACTA. - Nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak głębokiej istoty, wręcz cywilizacyjnej, dotykamy, zajmując

się sprawą opisaną w ACTA - powiedział Tusk. Rząd polski podpisał ACTA pod koniec stycznia (wraz z ponad 30 krajami, także spoza UE). Spośród krajów Wspólnoty nie podpisało go pięć państw, w tym Niemcy. źródło: WPROST.PL

Nie będzie kar za obraźliwe posty Prokuratura Rejonowa w Białogardzie (woj. zachodniopomorskie) umorzyła dochodzenie w sprawie zamieszczanych na internetowych forach wpisów obrażających polskich żołnierzy poległych w Afganistanie. Część wpisów uznano jednak za wykroczenie i sprawę przekazano policji. Dochodzeniem – jak poinformował prokurator rejonowy Ziemowit

Książek – objętych było łącznie 135 wpisów. Śledczy podzielili je na trzy grupy. 56 postów sprawdzali pod kątem przepisu Kodeksu karnego mówiącego o pochwalaniu przestępstwa – pod kątem pomawiania i zniesławienia żołnierzy – pod kątem znieważania za pomocą środków masowego komunikowania. Książek powiedział, że postępowanie co do pierwszej grupy wpisów umorzono,

uznając, że nie miały one znamion czynu zabronionego. W toku dochodzenia śledczy uznali jednak, że posty te wyczerpują znamiona ściganego z kodeksu wykroczeń „publicznego nawoływania do popełnienia czynu zabronionego”, wobec czego materiały związane z tymi wpisami zostaną przekazane policji, która ma prowadzić dalsze postępowanie. źródło: WPROST.PL

Rzetelna reklama tylko w magazynie PANORAMA. Dzwoniąc powołaj się na magazyn Panorama!

8 02_serwis.indd 8

24.co.uk 2/20/2012 7:45:33 PM


Przegląd prasy polskiej

Czy jesteś pewien, że Twój bank Cię

NIE OSZUKAŁ? dykolwiek

Jeśli masz lub miałeś kie

poteczny pożyczkę, kredyt hi

Sprzedaż alkoholu tylko przez osiem godzin? Już w kwietniu Bruksela może wprowadzić przepisy ograniczające handel alkoholem na wzór Skandynawii. Sklepy monopolowe otwarte byłyby przez osiem godzin. Światowa Organizacja Zdrowia proponuje, by sklepy z alkoholem były prowadzone wyłącznie przez państwo, w dodatku tylko na obrzeżach miast i otwierane na osiem godzin dziennie. Wykluczona będzie też reklama alkoholu. Rozwiązania zostały

lub kartę

zaakceptowane przez wszystkie kraje europejskie podczas polskiej prezydencji w UE. - Konsultowaliśmy ten dokument i nie zgłaszaliśmy do niego żadnych uwag. Tym samym uznaliśmy, że wszelkie strategie i działania zmierzające do ograniczenia szkód związanych ze spożyciem alkoholu powinny być rekomendowane do wprowadzenia w państwach europejskich - powiedziała rzecznik resortu zdrowia Agnieszka Gołąbek. źródło: GAZETA.PL

kredytową, mogłeś płacić

niepotrzebne ubezpieczen

ie!

iądze Odzyskaj swoje pien

atą! wraz z rekompens

Brytyjczyk sam przyznał się do zabójstwa do Komendy Stołecznej policji zgłosił się Brytyjczyk poszukiwany przez angielską policję za zabójstwo swojej dziewczyny. Kobieta została uduszona. do tragedii doszło w styczniu w Londynie. Jason M. został aresztowany, czeka go ekstradycja. Jak powiedziała Edyta Adamus z zespołu prasowego KSP, mężczyzna zgłosił się na policję, bo chciał porozmawiać o zdarzeniu, do którego doszło wcześniej w Londynie. Mężczyzna został przesłuchany w obecności tłumacza przysięgłego.

- Jason M. przyznał, że podczas kłótni z jego dziewczyną doszło do rękoczynów. W wyniku tego zdarzenia udusił kobietę - wyjaśniła Adamus. Kilka dni później Jason M. wyleciał do Polski i przez kilka dni przebywał w Warszawie. - Jak sam przyznał, nie mógł już sobie poradzić z tym, co się stało, postanowił więc zgłosić się na policję, aby o wszystkim opowiedzieć - powiedziała Adamus. Polscy policjanci potwierdzili tożsamość mężczyzny i ustalili, że jest on poszukiwany przez brytyjską policję. źródło: GAZETA.PL

Zadzwoń na polską infolinię:

Proces Kiszczaka znów nie ruszył nie udało się rozpocząć piątego już procesu byłego szefa MSw gen. czesława Kiszczaka za przyczynienie się do śmierci dziewięciu górników z kopalni wujek w 1981 r. Przyczyną była nieobecność obrońcy. Adwokat twierdzi, że pomyliły mu się daty. Nieobecności obrońcy mec. Grzegorza Majewskiego nie umiał wyjaśnić sam Kiszczak. Generał mówił w sądzie, że nic mu nie wiadomo o przyczynach jego nieobecności i nie zgadza się na rozprawę bez udziału obrońcy. Sąd uzyskał informację, że

obrońca bierze udział tego dnia w innej rozprawie, bo myślał, że proces miał się odbyć we wtorek – sąd powiadomił go wcześniej o rozprawach zaplanowanych na poniedziałek i wtorek. Sąd ukarał go grzywną 5 tys. zł za nieusprawiedliwioną nieobecność. Wcześniej Majewski złożył sądowi wniosek o nowe badania Kiszczaka, bo nasiliły się u niego objawy neurologiczne. Adwokat chciał powołania przez sąd komisji lekarskiej złożonej z kilku lekarzy różnych specjalności, by uznali, czy Kiszczak może w ogóle być sądzony. źródło: GAZETA.PL

panorama, najszybciej rozwijający się polskojęzyczny magazyn w wielkiej Brytanii 02_serwis.indd 9

Od pon. – sob. w godzinach 8:00 – 19:30

Monika, Agnieszka, Brygida

020 3318 4625 07822 111 222 patrickgrdn Patrick Gordon

www.patrickgordon.co.uk

*W dokumentach szukaj PPI (Payment Protection Insurance). Ubezpieczenie to powinno pokrywać spłatę raty jeżeli z powodu choroby bądź wypadku byłeś niezdolny do pracy. W rzeczywistości polisy te były często sprzedawane bez próby zweryfikowania ich opłacalności dla klienta, a nawet dodawane do kredytu bez wiedzy klienta!

Reklama: 020 3026 6550

9 2/20/2012 7:45:40 PM


Serwis

Prezydent Niemiec podał się do dymisji Christian Wulff podał się do dymisji. Decyzja prezydenta Niemiec jest konsekwencją wniosku hanowerskiej prokuratury o uchylenie mu immunitetu. Wulff jest podejrzany o przyjmowanie korzyści majątkowych, gdy był premierem landu Dolnej Saksonii. - Popełniałem błędy, ale zawsze byłem uczciwy - powiedział w przemówieniu prezydent. Jego dymisja ma związek z licznymi skandalami, dotyczącymi prezydenta i jego żony. Sam Wulff twierdzi jednak, że jest niewinny. - W czasie mojej pracy zawsze działałem zgodnie z prawem - powiedział w przemówieniu. Po raz pierwszy w historii RFN prokuratura chce wszcząć postępowanie wobec głowy państwa. Christian Wulff z rządzącej CDU jest prezydentem Niemiec od lipca 2010 r. Jego rezygnacja nie będzie miała wielkiego wpływu na działanie władz Niemiec, gdyż główną osobą w państwie jest kanclerz. Były szef urzędu do spraw akt Stasi Joachim Gauck jest kandydatem na nowego prezydenta. źródło: GAZETA.PL

Ponad 300 ofiar pożaru Do tragicznego wypadku doszło w mieście Comayagua w środkowym Hondurasie. W pożarze zakładu karnego zginęło prawdopodobnie 358 osób. Według pierwszych ustaleń przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Jednak jak udało się dowiedzieć magazynowi „The Independent”, ogień został podłożony przez jednego z więźniów. Mężczyzna zadzwonił kilka minut wcześniej do władz lokalnych, mówiąc, że „podpali więzienie i wszyscy zginą”. Dwie minuty później podpalił swój materac. Mimo że straż pożarna została powiadomiona i przyjechała ugasić płonący budynek, strażacy nie zostali wpuszczeni do środka przez pół

godziny, ponieważ strażnicy więzienni obawiali się, że mają do czynienia z buntem więźniów i próbą zorganizowania ucieczki. Podczas pożaru dochodziło do dramatycznych scen, kiedy ludzie usiłowali wydostać się zza krat, a strażnicy

nie mogli znaleźć kluczy. Wiele osób zginęło, trzymając się krat w oknach, inni udusili się dymem, niektórzy próbowali ratować życie, wchodząc do wanien i pod prysznice - relacjonował świadek wydarzeń. źródło: GAZETA.PL

Kolejny zamach w Bagdadzie Około 20 osób zginęło, a 28 zostało rannych, gdy zamachowiec-samobójca zdetonował wypełniony ładunkami wybuchowymi samochód w pobliżu akademii policyjnej w Bagdadzie. Do ataku doszło, gdy z budynku wychodziła grupa rekrutów. Iracka policja poinformowała, że zamachowiec czekał na ulicy przed silnie

ufortyfikowaną akademią w pobliżu budynku MSW, we wschodniej części miasta. Wśród zabitych jest pięciu policjantów, a pozostali to rekruci. - Na ulicy porozrzucane były zakrwawione buty i berety - mówił pracownik akademii. Dodał, że w wyniku eksplozji w ogniu stanęło wiele pojazdów. Według świadków, wskutek wybuchu wypadły szyby z okien pobliskich budynków,

na ulicach leżeli ranni, widać było też fragmenty ciał. Żadna grupa nie przyznała się do tego aktu terroru, ale zamachy samobójcze są typowe dla Al-Kaidy i związanych z nią organizacji. To najkrwawszy atak od 27 stycznia, gdy wskutek wybuchu samochodupułapki podczas uroczystości pogrzebowych w Bagdadzie zginęło 31 osób. źródło: WPROST.PL

Rzetelna reklama tylko w magazynie PANORAMA. Dzwoniąc powołaj się na magazyn Panorama!

4p

1p

10 p

Exclusions apply. International rates are for calls made from the UK. Excessive usage policy and terms apply. Minimum top up £15 for unlimited UK O2-O2 calls and texts. Prices above are promotional and valid until 28th February 2012, see o2.co.uk/internationalsim for details and latest call rates.

10 02_serwis.indd 10

24.co.uk 2/20/2012 7:45:45 PM


Przegląd prasy polskiej

Jak sądzisz, ile banki zarabiają na Twojej niewiedzy?

£987.43

Średnio tyle udało nam się odzyskać każdemu klientowi od czerwca do grudnia 2011

Zadzwoń do polskiego konsultanta

020 3318 4625

Czy kiedykolwiek zaciągnąłeś lub wciąż spłacasz: • pożyczkę • kredyt hipoteczny • płaciłeś w ratach za samochód, lodówkę, czy inny sprzęt • używałeś karty kredytowej Jeśli tak, to prawdopodobnie płaciłeś niesłuszne ubezpieczenie PPI. Możemy Ci pomóc w odzyskaniu nadpłaconego ubezpieczenia, oraz wywalczymy dla Ciebie rekompensatę.

Panorama, najszybciej rozwijający się polskojęzyczny magazyn w Wielkiej Brytanii 02_serwis.indd 11

Reklama: 020 3026 6550

11 2/20/2012 7:45:45 PM


Serwis

Breivik świadomie oszukał biegłych? anders Breivik przyznał się jednemu ze swoich adwokatów, że w czasie badań prowadzonych przez biegłych psychiatrów starał się sprawić wrażenie bardziej agresywnego i impulsywnego, niż jest w rzeczywistości. Na tej podstawie biegli uznali, że jest niepoczytalny, bo cierpi na schizofrenię paranoidalną. Adwokat powiedział norweskiej gazecie „VG”, że jego klient – oskarżony o zabicie w lipcu ubiegłego roku w Oslo i na wyspie Utoya 77 osób – świadomie oszukał biegłych. Ich diagnozę podważyli zresztą psychiatrzy więzienni, którzy przez wiele miesięcy codziennie obserwowali Breivika. Ci orzekli, że jest on zdrowy i może odpowiadać za swoje czyny, dlatego sąd zarządził kolejne badania. Breivik zapowiada, że tym razem nie będzie niczego udawał. Psychiatrzy, którzy wypowiadali się dla norweskiej gazety, nie wykluczają jednak, że mężczyzna znów będzie starał się manipulować ekspertami. Anders Breivik przyznał się zarówno do podłożenia bomby w budynku rządowym w Oslo, jak i do strzelania do młodych ludzi na wyspie Utoya. Miała to być kara dla tych, którzy „zezwalają na imigrację do Norwegii”. źródło: GAZETA.PL

Koniec „polskich obozów śmierci” po długiej fali protestów ze strony polonii amerykańskiej agencja prasowa associated press zabroniła swoim dziennikarzom używania określenia „polskie obozy śmierci” w odniesieniu do niemieckich obozów koncentracyjnych w polsce w czasie ii wojny światowej. Jak poinformował prezes Fundacji Kościuszkowskiej Alex Storozynski,

agencja AP zmieniła swoją instrukcję pisania depesz (tzw. Stylebook), nakazując w niej, by zamiast pisać „polskie obozy śmierci”, używać sformułowania „obozy śmierci w okupowanej przez nazistów Polsce”. Do zmiany przyczyniła się akcja zbierania podpisów pod petycją do AP zorganizowana wśród Polonii amerykańskiej przez Fundację Kościuszkowską. Zebrano

ponad 300 tys. podpisów. Z serwisu agencji AP korzysta ponad 1,7 tys. gazet i ponad 5 tys. stacji radiowych i telewizyjnych w USA. Jak podkreślił Storozynski – który sam jest znanym dziennikarzem i laureatem Nagrody Pulitzera – Stylebook AP to najszerzej stosowany podręcznik pisania depesz agencyjnych w USA. źródło: GAZETA.PL

Putin za kratami! - Zmontowane nagranie wideo ukazujące rosyjskiego premiera władimira putina w klatce na sali sądowej, gdzie odpowiada za „przygotowywanie aktów terroru”, w ciągu trzech dni miało ponad 1,8 mln odsłon. Na filmie zatytułowanym „Areszt Władimira Putina: reportaż z sali sądowej” widać premiera w Chamowniczeskim Sądzie Rejonowym w Moskwie. Putin stawił się przed sędzią Wiktorem Daniłkinem, który pod koniec 2010 r. skazał byłego szefa koncernu naftowego Jukos Michaiła Chodorkowskiego. Głos zza kadru tłumaczy, że premier

odpowiada za sprzeniewierzenie państwowego majątku, nadużycie władzy, machinacje finansowe i „udział w przygotowaniu aktów terroru mających na celu zasianie strachu wśród obywateli i wywarcie

presji na organy państwa”. Film został zamieszczony na YouTube przez wydawnictwo filmów wideo Lancelot i jest reklamą filmu dokumentalnego, który powstał na podstawie książki pt. „Wysadzić Rosję”. źródło: GAZETA.PL

Odzyskała biżuterię za 9 mln dolarów Żona amerykańskiego ambasadora nie spodziewała się, że jej biżuteria o wartości 9 mln dolarów, która zaginęła w hotelu w Hadze, wróci do niej po sześciu latach - podało BBc na stronie internetowej.

oddano jednej z pracownic hotelu w przeświadczeniu, że to jedynie udane podróbki. W szufladzie w domu pracownicy kosztowności przeleżały kilka lat i dopiero niedawno kobieta postanowiła zanieść je do jubilera, by ten określił ich wartość. W rezultacie precjoza trafiły na policję, a później

do prawowitej właścicielki. Nie wiadomo, czy pani Arnall przewiduje nagrodę dla uczciwej znalazczyni. W całej tej historii – zauważa BBC – najbardziej zdumiewa fakt, że utratę drogocennej kolekcji żona ambasadora odkryła dopiero po kilku miesiącach. źródło: GAZETA.PL

Dawn Arnall, żona byłego ambasadora USA w Holandii, w 2006 r. po pobycie w hotelu zauważyła, że zginęła jej kosztowna biżuteria. Tymczasem wartościowe precjoza odnalazła i odniosła do hotelowego sejfu sprzątaczka. Gdy przez dłuższy czas nikt nie zgłaszał się po zgubę, znalezisko

Rzetelna reklama tylko w magazynie PANORAMA. Dzwoniąc powołaj się na magazyn PANORAMA!

kilka kredytów? Masz problemy z ich spłatą? Zamień swoje zobowiązania w jeden kredyt konsolidacyjny i płać mniejszą ratę! Posiadasz

Borykasz się z problemami finansowymi, nie wystarcza Ci pieniędzy na comiesięczne spłacanie kilku rat kredytowych, oprocentowanie Twoich kredytów jest za wysokie – kredyt konsolidacyjny rozwiąże Twoje problemy i pomoże Ci zaoszczędzić pieniądze. Zamienimy Twoje raty na jedną – NIŻSZĄ!

Zadzwoń do polskiego konsultanta:

020 3514 1858 12 02_serwis.indd 12

24.co.uk 2/20/2012 7:45:48 PM


PrzeglÄ…d prasy polskiej

Wspomnienia za miliony amerykanka amanda Knox, ktĂłrÄ… sÄ…d we wĹ‚oszech uniewinniĹ‚ od zarzutu zabĂłjstwa brytyjskiej koleĹźanki, podpisaĹ‚a umowÄ™ z oďŹ cynÄ… Harpercollins na wydanie wspomnieĹ„. Ma za nie dostać 4 mln dolarĂłw.

2011 r. uniewinnieni przez włoski sąd apelacyjny. Knox i Sollecito byli oskarşeni o brutalne zabójstwo brytyjskiej studentki Meredith Kerchner. Oboje nigdy nie przyznali się do winy. Do zbrodni doszło w 2007 r. Knox, Solleci-

to i Kercher byli wówczas studentami uczelni w Perugii. 22-letnia Meredith została znaleziona naga w kałuşy krwi w domu, który wynajmowała wspólnie z Knox. Miała poderşnięte gardło. źródło: GAZETA.PL

Knox ma ujawnić nigdy wcześniej niepublikowane informacje dotyczące jej historii, a takşe wpływ, jaki na jej przetrwanie w areszcie miało wsparcie rodziny. Kobieta zapowiada, şe ujawni wiele szczegółów związanych z zachowaniem się włoskiej policji i słuşby więziennej. Ksiąşka, która nie ma jeszcze tytułu, ma ukazać się na początku 2013 r. Amerykanka Amanda Knox i jej były chłopak Włoch Raffaele Sollecito zostali w październiku

Pomocnik Osamy bin Ladena zwolniony z więzienia Jordański islamista abu Katada, uwaşany kiedyś za prawą rękę Osamy bin Ladena w Europie, został zwolniony za kaucją z więzienia na mocy decyzji sądu - poinformowały brytyjskie media. 51-letni Katada, który stara się o uniknięcie ekstradycji do Jordanii, został zwolniony z więzienia o zaostrzonym

rygorze w Long Lartin w środkowej Anglii. W ramach warunków zwolnienia za kaucją Abu Katada będzie 22 godziny na dobę przebywał w areszcie domowym, musi nosić elektroniczną bransoletę, nie moşe korzystać z telefonu komórkowego, komputera ani internetu. Ponadto ma zakaz kontaktu z 27 osobami, w tym z obecnym przywódcą Al-Kaidy Ajmanem al-Zawahirim,

a takşe nie moşe chodzić do meczetu, przewodniczyć modłom, wygłaszać wykładów, publikować artykułów, nauczać, ani dawać religijnych instrukcji czy porad. Brytyjski rząd zamierza ubiegać się o pozwolenie na deportację Katady. Zdaniem władz, do tego czasu islamski radykał powinien przebywać w więzieniu o zaostrzonych środkach bezpieczeństwa. źródło: GAZETA.PL

Czechy: Śladami afer korupcyjnych nietypowe biuro podróşy powstało w pradze – agencja corrupt tour organizuje wycieczki śladami najgłośniejszych afer korupcyjnych w czechach. Turystom pokazuje się miejsca związane z wykrytymi naduşyciami w praskim ratuszu, zabiera się ich do Uścia nad Šabą – miasta kojarzonego z niejasnym procesem prywatyzacji czeskich spółek węglowych. Oferta Corrupt Tour obejmuje oglądanie w Pradze luksusowych osiedli kadry menedşerskiej i willi lobbystów, a takşe zapoznanie się z funkcjonowaniem – jak to określono – „szpitali na peryferiach prawa�. - Korupcja w Czechach jest wszechobecna, a nic się z nią nie robi, więc chcieliśmy pokazać wszystkim ludziom, şe moşna juş otworzyć biuro podróşy i organizować wycieczki na jej temat - powiedziała Olga Sejrakova, przedstawicielka agencji odpowiedzialna za program. Motto agencji brzmi: „Najlepsze z najgorszego�. źródło: GAZETA.PL

Rzetelna reklama tylko w magazynie PANORAMA. Dzwoniąc powołaj się na magazyn PANORAMA!

UBEZPIECZENIA Informac Inf formacj ormacje dla PolakĂłw miesz s kaj sz a ÂŚcccyych w UK aj t+FÇ´MJQPTJBEBT[TBNPDIĂ˜EJQPUS[FCVKFT[UBOJFHP VCF[QJFD[FOJB[VX[HMÇ—EOJFOJFNQPMTLJDI[OJČˆFL [BE[XPÇŠOBQPMTLÇŒMJOJFMVCOBQJT[ NBJMBOBBESFTQPMJTI!POFDBMMEJSFDUDPVL t+FÇ´MJXZCJFSBT[TJFEP1PMTLJUPOJF[BQPNOJK [BCSBÇŽXBČˆOFHP[BÇ´XJBED[FOJBP[OJČˆLBDI[QPMTLJFK ĂśSNZ QBNJÇ—UBKPUZN [FVCF[QJFD[FOJFX1PMTDF NVTJCZÇŽSP[XJÇŒ[BOF BCZ[OJČˆLJV[OBÂ’ZĂśSNZBOHJFMTLJF ONE CALL INSURANCE 6CF[QJFD[FOJBTBNPDIPEĂ˜XPTPCPXZDI t6CF[QJFD[FOJBPEPDISPOZQSBXOFK-FHBM$PWFS t1PNPDESPHPXÇŒOBDBÂ’ÇŒ&VSPQÇ— #SFBLEPXO$PWFSQPQSPNPDZKOFKDFOJF t6CF[QJFD[FOJBOB&VSPQÇ—[JFMPOBLBSUB t6CF[QJFD[FOJB5BYJJJOOZDIQPKB[EĂ˜XLPNFSDZKOZDI t6CF[QJFD[FOJBCVEZOLĂ˜XJNJFOJB t6CF[QJFD[FOJBLPNFSDZKOFOQ4LMFQĂ˜X

T͗ϏϴϰϹϯϰϰϏϰϴϲ͝T: 01302 554 018

Email: polish@onecalldirect.co.uk 7 DNIOWY TRAVEL INSURANCE GRATIS DO WYKORZYSTANIA W DOWOLNYM MOMENCIE TRWANIA UBEZPIECZENIA SAMOCHODOWEGO

panorama, najszybciej rozwijający się polskojęzyczny magazyn w wielkiej Brytanii 02_serwis.indd 13

Reklama: 020 3026 6550

13 2/20/2012 7:45:51 PM


Serwis

Spór o dawców Walia: Polacy dostaną odszkodowania organów pacjenci, u których stwierdzono śmierć kliniczną, mogą być podtrzymywani przy życiu tylko po to, by stali się dawcami organów - taką kontrowersyjną propozycję wysunęli lekarze skupieni w Brytyjskim Stowarzyszeniu Medycznym. Lekarze szukają dróg wyjścia z kryzysu, bo dawców jest coraz mniej. Chodzi o to, by pobierać serce od pacjenta, u którego stwierdzono śmierć na skutek zatrzymania akcji układu krążenia i układu oddechowego, czyli będącego w stanie tzw. śmierci klinicznej. Mózg takiego człowieka jest nieprzerwanie aktywny. Funkcje krążenia i oddechowe byłyby wtedy podtrzymywane sztucznie, tak by serce mogło być w pewnym momencie pobrane i przekazane osobie potrzebującej. Wymagana byłaby wówczas zgoda rodziny. Obecnie transplantacja serca możliwa jest po stwierdzeniu śmierci mózgu. Dopiero rozpoznanie tego rodzaju śmierci pozwala na pobranie ze zwłok narządów do celów transplantacyjnych. źródło: GAZETA.PL

Sąd pracy w cardiff w walii przyznał w sumie 251 tys. funtów odszkodowań 14 polskim robotnikom, którym zaniżano należne wynagrodzenia za pracę przy budowie elektrowni gazowo-parowej Uskmouth w południowej walii. Każdy z Polaków otrzyma po blisko 18 tys. funtów rekompensaty. GMB – związek zawodowy budowlańców – reprezentował Polaków w postępowaniu sądowym, ponieważ byli jego członkami. Polacy pracowali przez siedem miesięcy do października 2010 r. w siłowni

Uskmouth przy układaniu izolacji. Ich pracodawcą była firma Darmar z siedzibą w Harrow (Middlesex), będąca podwykonawcą robót dla Siemensa, głównego inwestora. Polacy zostali zatrudnieni za pośrednictwem agencji Isochore. Związkowcy z GMB przeanalizowali trzy zestawy danych: odcinki płacowe wręczane pracownikom, rozliczenia pracodawcy z audytorem i przelewy bankowe na konta w Polsce. Porównanie danych wykazało duże rozbieżności. GMB usiłował początkowo rozwiązać tę sprawę polubownie, ale gdy

to się nie udało, wystąpił na drogę sądową. Podobna sprawa 70 pracowników niebędących członkami GMB jest w toku. źródło: GAZETA.PL

Cameron chce walczyć z pijaństwem Brytyjski premier david cameron wystosował apel do barów, klubów, supermarketów i producentów napojów alkoholowych o udział w kampanii propagującej rozsądne picie. Podkreślił, że przez upijanie się Brytyjczyków, służba zdrowia traci rocznie ponad 2,5 mld funtów. Po doliczeniu straconych dni pracy, skutków wandalizmu i przestępstw, wypadków i kosztów opieki społecznej, całkowity rachunek za pijaństwo Brytyjczy-

ków wynosi do 22 mld funtów rocznie. Rząd przygotowuje właśnie energiczną strategię walki z piciem. Od kwietnia wejdzie w życie zakaz sprzedaży alkoholu poniżej kosztów własnych sprzedawcy, w czym celują zwłaszcza supermarkety. W Szkocji już teraz obowiązują ceny minimalne alkoholu. Premier Cameron zapowiedział utworzenie specjalnych cel dla nietrzeźwych w komisariatach policji. Pijani Brytyjczycy mają fatalną opinię: piją dużo, na umór, do nieprzytom-

ności. Wiele wiedzą o tym mieszkańcy Krakowa, miasta, które upodobali sobie wyspiarze na spędzanie weekendów lub wieczorów kawalerskich. źródło: GAZETA.PL

Syryjski reżim zostanie udokumentowany? Brytyjski minister spraw zagranicznych william Hague chce udokumentować zbrodnie syryjskiego reżimu Baszara el-asada z myślą o ściganiu i pociągnięciu ich sprawców do odpowiedzialności karnej. „Odpowiedzialnych za oblężenie Hims, ostrzał Idlibu i torturowanie dzieci należy ostrzec, że ich zbrodnie wyjdą na jaw i że już teraz powinni ich zaprzestać” - napisał Hague w tygodniku „Sunday Telegraph”. „W przeciwnym razie spotka ich los

serbskich dowódców wojskowych, aresztowanych i sądzonych za zbrodnie wojenne wobec ludności cywilnej w czasie oblężenia Sarajewa” - zagroził. Hague popiera dyplomatyczną presję wywieraną na władze w Damaszku przez Ligę Arabską i Arabię Saudyjską i liczy na to, że z końcem lutego Unia Europejska nałoży sankcje na Syrię. Chce też, by organizacje humanitarne miały dostęp do ludności cywilnej. Rząd brytyjski wyśle na Bliski Wschód grupę ekspertów, która stworzyłaby

na miejscu ośrodek dokumentacji i gromadziłaby relacje naocznych świadków zbrodni wojennych, jak

również zajmowałaby się szkoleniem syryjskich aktywistów. źródło: NEWSWEEK.PL

Rzetelna reklama tylko w magazynie PANORAMA. Dzwoniąc powołaj się na magazyn PANORAMA!

Żurek Staropolski z Grzybami, Kiełbasą i Jajkiem £ 4.00 Zapieckowy Placek po Zbójnicku z Gulaszem Wołowym na Czerwonym Winie £ 6.50

Cała Golonka Serwowana z Musztardą i Chrzanem oraz dodatkiem do wyboru £ 9.20

14 02_serwis.indd 14

Pyszna, tradycyjna Polska i Wschodnio-Europejska kuchnia, serwowana w ciepłej i komfortowej atmosferze

Nowo otwarta Restauracja Zapiecek to idealne miejsce na zorganizowanie wszelkiego rodzaju imprez okolicznościowych. 114 Greyhound Lane, Streatham Common, SW 16 5 RN Tel: 07988665332 www.zapiecek.vpweb.co.uk

Omni Finances to renomowana brytyjska firma z długoletnim doświadczeniem w skutecznym uzyskiwaniu odszkodowań. Teraz także i Ty możesz skorzystać z ich bezpłatnej pomocy! Wystarczy zgłosić sprawę przez stronę internetową lub zadzwonić na całodobowy numer telefonu by dowiedzieć się czy możesz liczyć na odszkodowanie. Naszych klientów obsługujemy w języku polskim!

Mamy doświadczenie w następujących rodzajach odszkodowań: MWypadki w pracy MWypadki komunikacyjne MUszkodzenia ciała MPPI (Payment Protection Insurance) MWypadki w podróży MWypadek w miejscu publicznym

IN

O

OMNI CLAIMS

tel.:

mobile/SMS:

N O FE

E

Wyśmienite Żeberka Zapiekane w Kapuście Kiszonej £ 5.00

Restaurant-Caffe-Bar

Postaw na doświadczenie i skuteczność brytyjskich prawników!

N

Pierogi ‘Ruskie’ Podsmażane na Maśle lub z Wody 6 sztuk £ 5.50

Restau ran t -C af f é-B ar

FEE

Przykładowe Dania:

ZZa appii ee cc ee kk

O

ZAPRASZAMY!

Godziny otwarcia: Wtorek-Czwartek 12:00 - 21:00 Piątek– Niedziela 12:00-22:00

NO W

ZAPRASZAMY!

WIN

N

020 3514 1856 078 22 111 222

www.omniclaims.co.uk

24.co.uk 2/20/2012 7:45:57 PM


Przegląd prasy polskiej

TEESSIDE

NEWCASTLE

LIVERPOOL

LONDON

PORTSMOUTH

NEWCASTLE

BEDWORTH

TEESSIDE NEWCASTLE

LONDON LEICESTER

KINGDOM

LEICESTER

STOKE

GREATER

BRIGHTON BRIGHTON

GLASGOW STOKE

EDINBURGH

KINGDOM

GLASGOW

TYNE PORTSMOUTH L LITTLEHAMPTON GLASGOW LITTLEHAMPTON

GREATER

LONDON

PORTSMOUTH

IVERPOOL

LEICESTER TYNESIDE

MIDLANDS

GREATER

TRENT

BEDWORTH MIDLANDS

DORSET

LONDON

BELFAST

STOKE

EDINBURGH

BELFAST

TYNESIDE

EDINBURGH

STOKE

WEST

DORSET

WEST

TRENT TRENT

TYNE

TRENT TRENT

BELFAST BELFAST

DORSET

BRISTOL

SHEFFIELD

LEICESTER

DORSET

WEST

LEEDS

BRIGHTON BRISTOL L TEESSIDE EEDS

TYNESIDE

LEEDS

BRISTOL

TYNE

LEEDS

MIDDLESBROUGHT

PORTSMOUTH

POTTERIES

SHEFFIELD

SOUTH TEESSIDE

MIDDLESBROUGHT BELFAST

LITTLEHAMPTON

NEWCASTLE

CONURBATION

LIVERPOOL

CONURBATION BELFAST

SOUTH

SOUTH BURNEMOUTH LITTLEHAMPTON LEICESTER TEESSIDE

LITTLEHAMPTON

LONDON

SOUTH

TEESSIDE

TYNE

DORSET DORSET

TEESSIDE BRISTOL

BRIGHTON

BEDWORTH

YORKSHIRE

LIVERPOOL

UNITED

BRISTOL

GL LASGOW LEICESTER TYNESIDE BRIGHTON STOKE

STOKE

BELFAST

UNITED

DORSET

W ASZE

UNITED

BELFAST

MIDDLESBROUGHT LONDON

UNITED

BIRMINGHAM

IVERPOOL

MIDDLESBROUGHT

MANCHESTER

BIRMINGHAM

BELFAST

BELFAST

LEEDS

WEST

SOUTH

TERAZ POTTERIES BRIGHTON COVENTRY YORKSHIRE

BEDWORTH

SOUTH

LIVERPOOL MIDLANDS

TYNE

SOUTH

BRISTOL

SHEFFIELD

NOTTINGHAM

SOUTH LEEDS

STOKE

CONURBATION

MANCHESTER

STOKE

SHEFFIELD LITTLEHAMPTON TYNESIDE

SPRAWY LITTLEHAMPTON

LONDON

TEESSIDE

DORSET UNITED

STOKE

STOKE

WEST

TYNESIDE

UNITED TYNE

GREATER

TDYNE ORSET WEST

BRIGHTON

TYNESIDE

CONURBATION

METROPOLITAN

MANCHESTER

COVENTRY

UNITED

STOKE

TYNE WORTHING

YORKSHIRE EDINBURGH

TRENT

EEDS CONURBATION LLEICESTER LITTLEHAMPTON S WEST

BRIGHTON

TYNE LEEDS

POTTERIES

TEESSIDE

HEFFIELD

NOTTINGHAM TEESSIDE TYNE

LONDON BOURNEMOUTH BRIGHTON RIGHTON TYNE ORTSMOUTHBBIRMINGHAM

P

BIRMINGHAM

TYNE

COVENTRY

LEEDS

LEEDS

SOUTH

SOUTH

MIDLANDS

MANCHESTER Y

BELFAST

POTTERIES

COVENTRY

LEICESTER COVENTRY MIDLANDS CONURBATION JESZCZE SHEFFIELD NOTTINGHAM DORSET

LEEDS

BRISTOL

BOURNEMOUTH

BOURNEMOUTH EDINBURGH

NOTTINGHAM LEICESTER NEWCASTLE

WEST

EDINBURGH MIDLANDS LITTLEHAMPTON ORKSHIRE

TEESSIDE

UNITED

TEESSIDE LIVERPOOL

UNITED

KINGDOM

EDINBURGH

WORTHING

BRISTOL

GREATER

BRISTOL

GLASGOW TYNESIDE

KINGDOM

NOTTINGHAM BRIGHTON EDINBURGH TRENT SOUTH B LIŻSZE WEST LITTLEHAMPTON BIRMINGHAM WORTHING GREATER BELFAST

DORSET

TRENT LONDON

BEDWORTH TEESSIDE

YORKSHIRE

MIDDLESBROUGHT

POTTERIES

NEWCASTLE

WEST

BIRMINGHAM

POTTERIES POTTERIES

COVENTRY

GLASGOW

GREATER TEESSIDE

KINGDOM KINGDOM

EDINBURGH

GLASGOW

LIVERPOOL

POTTERIES

KINGDOM

SHEFFIELD

EDINBURGH

LONDON MIDLANDS

LIVERPOOL

BRIGHTON

NEWCASTLE

NEWCASTLE

DORSET

UNITED

BRISTOL

METROPOLITAN

LEICESTER

POTTERIES

LONDON

CONURBATION GLASGOW

BIRMINGHAM COVENTRY METROPOLITAN

POTTERIES SHEFFIELD

BIRMINGHAM

LITTLEHAMPTON BOURNEMOUTH COVENTRY BOURNEMOUTH

TRENT

Wszyscy odzyskują od banków tysiące funtów, a TY? Zadzwoń na infolinię lub odwiedź jeden z naszych oddziałów i zgłoś swoje roszczenie o odszkodowanie PPI. Usługa dotyczy klientów, którzy brali lub wciąż spłącają jakikolwiek kredyt, pożyczkę lub kartę kredytową. ABC PORADA 6-7 Queensmere, Slough, Berkshire SL1 1DB • Biuro Księgowe Advena 29 New Broadway W5 5AW Ealing Broadway Londyn • RACHMISTRZ LLP Office 003 Saunders House The Mall London W5 3TA • EUROTAX 220C Blythe Road London W14 0HH • FIRMA W ANGLII LIMITED 590 Kingston Road London SW20 8DN • AMELIA GB LTD. 78 High Street Colliers Wood London SW 19 2BY • MEGA BUSINESS SERVICES LTD. Ealing 49 New Broadway W5 5AH • GLOBAL CONSULTING 326 Neasden Lane NW10 0AD London • UK TAX LIMITED Ltd. 3-7 Sunny Hill Road London SW16 2UG • ALL LONDON ACCOUNTING LTD. 70 Great Russell Street ,London WC1B 3JJ • GROSZEK 119 St.Albans Road Waterford WD17 1RD • FLASH BOOKKEEPING SERVICES 5 Red Lion Court Alexandra Road Hounslow TW3 1JS • BIURO KSIEGOWO - EMIGRACYJNE POLSTAR 12 Middletown Place London W1W7Qt • PEGASUS TRAVEL 263 The Vale Acton, London W3 7QA • KINGA TRAVEL LTD. 17-21 George Street Croydon, Surrey CR0 1LA • SYLWIA KLOCEK PROFESSIONAL ACCOUNTING SERVICES 1000 Great West Road Brentford Middlesex TW 8 9HH • EUREKA PROPERTY 28 Westbury Avenue N22 6RS Londyn • BIURO POLONIA 1B Greyhood Lane SW16 5NP • MS KSIĘGOWOŚĆ 313B Hoe Street, Walthamstow London E17 9BG

Reklama: 020 3026 6550

02_serwis.indd 15

OMNI FINANCES INFOLINIA 020 3514 1858 www.ubezpieczenieppi.co.uk

15 2/20/2012 7:45:58 PM


POLAK PO ANGIELSKU czyli... Społeczeństwo

...JAK Ci się żyje na emigracji? Weź udział w największym badaniu opinii i wygrywajSUPERnagrody! Podziel się swoimi doświadczeniami na emigracji – inni Polacy chcą poznać Twoją opinię o Wyspach!

2ODZINA 4ÂSKNOTA

:AUFANIE

KAŻDY, kto wypełni ankietę, bierze udział

0RACA

w losowaniu atrakcyjnych nagród!

&ORTUNA

Ankietę możesz wypełnić w:  

Uwaga!

IN

II

2012

RV

PO

U

OP

L ALSK PO KU ANGIE

EY

B

ANIE

S

$YSKRYMINACJA

www.ankieta.polacy.co.uk

Tylko wypełniając ankietę w wersji elektronicznej, otrzymujesz nagrodę gwarantowaną (kupon rabatowy na rejs promem). AD

3AMOTNOu¾

wersji papierowej (strony obok) wersji elektronicznej pod adresem

-I‹Ou¾ 3ZCZÂuCIE

WYPEŁNIJ ANKIETe, I WYGRYWAJ NAGRODY!

DFDS Międzynarodowy operator żeglugi morskiej – fundator kuponów rabatowych na przepływy promowe dla wszystkich uczestników ankiety on-line! Aby podróżować ze zniżką, zamów bilet na przeprawę w terminie 15.02-15.03 i wykorzystaj go w ciągu roku. www.dfdsseaways.pl Linie Lotnicze Ryanair – ufundowały bilety w obie strony na dowolny przelot Polska-Anglia do wykorzystania w terminie do końca czerwca 2012 r. www.ryanair.com/pl Trans-Fast – lider na rynku przelewów pieniężnych. Nagrodą są darmowe przekazy pieniężne do wykorzystania bezterminowego. www.trans-fast.eu Restauracja Pyza – organizator zabaw oraz imprez okolicznościowych. Fundator darmowych obiadów (od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 23:00, adres 295 Neasden Lane NW10 1QR Neasden). Zjesz przepysznie! Polska Szkoła Nurkowania – organizator wypadów nurkowych w różne rejony Wielkiej Brytanii i świata. Fundator Kursów Nurkowania do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy. Odkryj czarujący podwodny świat i poczuj dreszcz emocji podczas oddychania pod wodą! www.polishdivers.co.uk Wydawnictwo Cztery Głowy – twórca nowatorskiej metody nauczania języków obcych – fundator „FISZEK”, czyli materiałów do skutecznej nauki języków obcych, m.in. idiomy, cytaty oraz Business English. www.fiszki.pl Inspiration and You – konsultacje oraz warsztaty rozwoju osobistego, prowadzone przez doświadczonych psychologów. Firma jest fundatorem kursów m.in. z zakresu skutecznej komunikacji, asertywności oraz panowania nad stresem. www.inspirationandyou.co.uk

16 03_Pano_spole.indd 16

2/20/2012 7:47:30 PM


2 r.

u

od

uki

Przegląd prasy polskiej

KAŻDY, kto wypełni ankietę, bierze udział w losowaniu atrakcyjnych nagród! Ankietę możesz wypełnić: - wersji papierowej (poniżej) - wersji elektronicznej (pod adresem www.ankieta.polacy.co.uk)

Wypełnij ankietę i wygrywaj nagrody! Zaznacz, w losowaniu której z nagród, chcesz wziąć udział (możesz wbrać więcej niż jedną nagrodę) :

Kurs nurkowania

Lot w obie strony Polska-Anglia OPTIMAL DIRECT

Patrick Gordon

Trzymiesięczny abonament TV Polska+

Voucher £50 na zakupy w Tesco

Materiały do nauki angielskigo

OMNI FINANCES

INSURANCE COMPANY

Bezpłatna usługa prawna

Darmowy przekaz pieniężny

Voucher £50 na zakupy w Waitrose

Uwaga!

Tylko wypełniając ankietę w wersji elektronicznej, otrzymujesz nagrodę gwarantowaną (kupon rabatowy na rejs promem).

Darmowy obiad

Kurs rozwoju osobistego

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, podaj swój adres mailowy: ................................. ................................................................................ Wypełnioną ankietę wyślij na adres: ZETHA LTD. Suite 161, 315 Chiswick High Road, London W4 4HH, Great Britain

Określ płeć: Kobieta Mężczyzna Określ wiek: Poniżej 18 lat 19-25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46 i powyżej Z jakiego województwa Polski pochodzisz? Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Mazowieckie Małopolskie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Łódźkie

Śląskie Świętokrzyskie Jak długo przebywasz w UK? Poniżej 1 roku Powyżej 2 lat Powyżej 5 lat Powyżej 10 lat Gdzie w UK mieszkasz? Wpisz nazwę: Miasto .................................................. W przypadku Londynu, podaj dzielnicę .............................................. Czy przebywając na emigracji, spotkałeś/aś się kiedykolwiek z dyskryminacją? Tak Nie Status Pracuję: własna działalność zatrudniony/a na umowę o pracę zatrudniony/a przez agencję

Student Emeryt Bezrobotny Pracujesz: Fizycznie Umysłowo Ile zarabiasz tygodniowo: Do 200 funtów 200-350 funtów 350-500 funtów Powyżej 500 funtów Ile średnio wydajesz tygodniowo na: Jedzenie: Do 50 funtów 50-100 funtów 100-200 funtów Powyżej 200 funtów Rozrywkę: 50 funtów 50-100 funtów 100-200 funtów Powyżej 200 funtów

Ubrania: 50 funtów 50-100 funtów 100-200 funtów Powyżej 200 funtów Wysyłasz do Polski: 50 funtów 50-100 funtów 100-200 funtów Powyżej 200 funtów Oszczędzasz: 50 funtów 50-100 funtów 100-200 funtów Powyżej 200 funtów Nie udzielam odpowiedzi Z jakich usług polskich fachowców korzystasz na Wyspach (możesz wybrać więcej niż 1 odpowiedź): Fryzjer/kosmetyczka Przesyłki paczek Przewóz na lotnisko/Taxi Lekarz/dentysta

17 03_Pano_spole.indd 17

2/20/2012 7:47:51 PM


Społeczeństwo Księgowy/prawnik Mechanik samochodowy Usługi budowlane/remonty Co decyduje o wyborze fachowca (możesz wybrać więcej niż 1 odpowiedź): Cena usługi Odległość od miejsca zamieszkania Rekomendacja znajomego Reklama w gazecie Reklama w internecie W jakich sklepach najczęściej robisz zakupy? (możesz wybrać więcej niż 1 odpowiedź) Spożywczych Odzieżowych Z sprzętem komputerowym, AGD, RTV Meblowych Dziecięcych Kto w Twoim gospodarstwie domowym decyduje o zakupach: Kobieta Mężczyzna Wspólnie Czy będąc na emigracji, masz więcej znajomych wśród: Polaków Obcokrajowców Twoja sytuacja mieszkaniowa (możesz wybrać więcej niż 1 odpowiedź): Wynajmuję mieszkanie w UK Zamierzam kupić w najbliższej przyszłości mieszkanie/dom w UK Posiadam już własne mieszkanie/dom w UK

Posiadam już własne mieszkanie/dom w Polsce Zamierzam kupić mieszkanie/ dom w Polsce Jak spędzasz wolny czas (możesz wybrać więcej niż 1 odpowiedź): Pub Teatr/kino Telewizja Internet Sport Inne, jakie……................................... Czy mówisz po angielsku? Tak Tak, ale wciąż się uczę Nie, ale chciałbym się uczyć Nie – nie mówię i nie uczę się Gdzie najczęściej korzystasz z internetu? W domu W kafejce internetowej W pracy W innym miejscu Nie korzystam Które gazety polonijne czytasz najczęściej? ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. Czy czytasz prasę w internecie? Nie Tak Wymień strony internetowe: ................................................................. ................................................................. Czy szukałeś/aś kiedykolwiek pracy przez portal strefa.co.uk?

Tak Nie Czy szukałeś/aś kiedyś nowych przyjaciół na portalu www.polacy.co.uk? Tak Nie Czy oglądasz polskie programy na platformie www.polskaplus.tv? Tak Nie W jakich punktach „Panorama” jest dla Ciebie najłatwiej dostępna: Polskie sklepy Inne polskie firmy Skrzynki/stacje metra Nie umiem znaleźć gazety, chciałbym/-ałabym, żeby była bardziej dostępna Które sekcje tematyczne czytasz obowiązkowo w „Panoramie” (możesz wybrać więcej niż 1 odpowiedź): Strona czytelnicza z konkursami Serwis informacyjny Społeczeństwo Z życia wzięte Styl życia Dookoła świata Panoramiś Nauka Historia Kultura i sztuka Kobieta Plotki Męska rzecz Sport Ogłoszenia

Czy korzystasz z kuponów rabatowych, konkursów i promocji organizowanych przez nasz tygodnik? Tak Nie Czy kiedykolwiek skorzystałeś/aś z usług firm reklamujących się w „Panoramie”? Tak Nie Które dodatki tematyczne czytasz najchętniej (możesz wybrać więcej niż 1 odpowiedź): Zdrowie i Uroda Motoryzacja i Ubezpieczenia Praca i Kariera Money Transfer Księgowość/Podatki Kulinarne Żadne Częściej korzystasz z naszej gazety w wersji: Papierowej Internetowej Ile osób, oprócz Ciebie, czyta jeden egzemplarz „Panoramy”? ................................................................. ................................................................. Czego brakuje Ci w tygodniku „Panorama”: ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. .................................................................

Dziękujemy Ci za wzięcie udziału w najważniejszym po 2004 r. badaniu sytuacji Polaków mieszkających na Wyspach. Dzięki Tobie, tygodnik „Panorama” jeszcze skuteczniej będzie mógł informować, pomagać i łączyć wszystkich Polaków, którzy wybrali życie na emigracji! Jeśli chcesz jeszcze o czymś nam powiedzieć, opisać problem, z którym się spotkałeś/aś, napisz do nas: .......................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................

18 03_Pano_spole.indd 18

2/20/2012 7:47:53 PM

N

w


NAJKRÓTSZA droga Przegląd prasy polskiej

w uzyskiwaniu odszkodowań!

Wypadki samochodowe, drobne stłuczki

Wypadki w miejscach publicznych

Wypadki w miejscu pracy

Zwrot ubezpieczenia kredytu

Postaw na brytyjską solidność i obsługę w języku polskim!

1 0 ods 0%

Jesteśmy brytyjską firmą prawniczą z tradycjami, która specjalizuje się w pomocy w uzyskiwaniu odszkodowań. Oferujemy Państwu skuteczną i bezpłatną pomoc w ubieganiu się o odszkodowanie, jesteśmy otwarci na Państwa problemy, które postaramy się rozwiązać.

zkodo wań

Patrick Gordon Telefon do biura: 020 3514 1858 Brygida Agnieszka Monika

wew. 7052 wew. 7054 wew. 7055

Komórka/SMS: 078 22 111 222 OmniFinances

36914899

www.PatrickGordon.co.uk 03_Pano_spole.indd 19

0%

0 100%

Prowizji za naszą profesjonalną pomoc nie pobieramy żadnej prowizji, służymy Państwu swoim doświadczeniem i pomocą.

Opłat administracyjnych nie pobieramy żadnych opłaty za nasze porady i za naszą pomoc.

Odszkodowania dla klienta nasi prawnicy w większości przypadków pobierają prowizję za swoją pracę od ubezpieczyciela strony pozwanej, dzięki temu nasi klienci otrzymują 100% wygranego odszkodowania. 19 2/20/2012 7:47:56 PM


Społeczeństwo

Jak kochają imigranci? Na początku jest prawie zawsze podobnie: poznajecie się i szybko „macie się ku sobie”. Wasze środowiska są wami zachwycone. Tworzycie więc na chybcika parę, tak samo na chybcika żyjecie w swoich enklawach: żeby nie być samemu, żeby nie musieć chodzić na dziwki, a najczęściej prozaicznie – żeby pokój wyszedł taniej.

co tydzień w Wielkiej Brytanii

www.polishexpress.polacy.co.uk

W

roga emigracja przestaje wyglądać tak groźnie, gdy jest się do kogo przytulić. Do tego jest całkiem śmiesznie, bo gdy ty wychodzisz na dwór w kapciach – on wychodzi na pole w ciapetkach, a gdy ty jesz twaróg – on je biały ser. Szybko okazuje się jednak, że nie łączy was wiele, może tylko świetny seks.

Seks blednie, kłótnie są coraz częstsze Nie wiadomo, kiedy i jak zaczynają się pierwsze kłótnie i wyrzuty, pierwsze sceny zazdrości, jedna scysja po drugiej. Seks blednie, za to język z kłótni na kłótnię się wyostrza. Dajesz ultimatum. Najpierw jedno, potem drugie i ostatnie. Dostajesz ultimatum, kłócicie się, czyje jest bardziej ostateczne. Wreszcie zapada decyzja o wyprowadzce. Ale jak i dokąd? Depozyt do końca miesiąca, a u landlorda nie ma „zlituj się”.

20 03_Pano_spole.indd 20

Sytuacja finansowa „cementuje” więc wasz związek. Żyjecie pod jednym dachem, jak pies z kotem: jedno z was śpi w salonie, na głowę wchodzą coraz bardziej niezadowoleni współlokatorzy, zatroskana mama chce cię odwiedzić, ale nie ma jej do czego zaprosić, bo niechciany „współspacz”, to wstyd. Skąd my znamy takie scenariusze?

89 procent ideału Gdy Elżbieta była w trakcie finalizowania umowy kupna domu,

jej profil na portalu towarzyskim zwrócił uwagę Marka. „Niezłe futerko” - pomyślał i napisał zaczepną wiadomość. „Jaki ten świat mały” - odpisała mu dosłownie z sąsiedniej dzielnicy wielkiego Londynu. Jeśli wierzyć ustawieniom portalowej maszyny, byli dobrani w 89 proc. Pierwszy kontakt był nader obiecujący, toteż w piątek po pracy doszło do randki próbnej. W międzyczasie Ela odebrała klucze do nowego 1 bedroom. - Tak nam się dobrze rozmawiało - wspomina - że nie mogliśmy się rozstać. W efekcie, gdy wyrzucali ich z pubu, zaproponowała Markowi „kawę”. Pół godziny jazdy samochodem i byli pod drzwiami jej nowego nabytku: kawa, wino, skręty, rozmów ciąg dalszy. Szybko okazało się, że Marek to złota rączka. - Nowe schody, kafelki, wbudowana szafa na 70 par butów i 100 kiecek? No problem! - zakomunikował Eli, odtąd jeszcze szczęśliwszej. A potem wypili oficjalnego „brudzia”, kolejne opowieści bez końca, jest już późno, przytul mnie, jesteś cudowna/cudowny, dzień dobry. I tak do poniedziałku rana.

Nie chcę się obudzić Zaangażowanie Marka w sprawy remontu było początkowo imponujące,

24.co.uk 2/20/2012 7:48:03 PM


Przegląd prasy polskiej

Nie wiadomo, kiedy i jak zaczynają się pierwsze kłótnie i wyrzuty, pierwsze sceny zazdrości, jedna scysja po drugiej widać też było, że postawił wszystko na jedną kartę. Może chcecie szafę i głośniki? - rozpytywał w euforii znajomych. - Mnie już niepotrzebne - dodawał uradowany. Pierwsze tygodnie upłynęły nowej parze na kursach między sklepem wyposażenia domu a łóżkiem. Jeszcze trzy miesiące później Elżbieta tak opowiadała mieszkającej po sąsiedzku przyjaciółce: - Jest tak dobrze, że ja chyba śnię, ale nie chcę się obudzić. Czy możesz pożyczyć mi 200 funtów do wypłaty? Pytana, czy Marek nie ma wad, odpowiadała: - Często siedzi na Facebooku i Naszej Klasie, ale nawet wtedy jest uroczy, zresztą ma córkę w kraju, więc musi z nią jakoś gadać.

rek i zwraca się do Elżbiety: - Przyniosłem ostatnio 4200 funtów i gdzie to jest? Kobieta odszczekuje: - A kiedy ty niby masz czas na remont?. I odwraca się do przyjaciółki: - Cały dzień nic tylko Fejs i Nasza Klasa! Nawet próba rozmowy o rzucaniu palenia – które Ela obiecywała sobie już milion razy – kończy się ich kłótnią. - Bo to on mnie wciąż namawia: „no, chodź na jednego”, to jak mam rzucić? - pyta retorycznie Elżbieta. - Znowu ja, tak? - Marek podnosi głos. Dopiero kawałem o seksie sąsiadowi udaje się rozładować sytuację. Wkrótce potem goście pospiesznie kończą deser i wychodzą, szczypiąc się. Trochę dla żartu, bardziej ze złości.

I co dalej? Od tamtego czasu Elżbieta postawiła Markowi niejedno ultimatum. Każde było ostateczne. On planuje co rusz nowy remont, w którym niestety „przeszkadza” mu internetowe łącze. Zaczyna też żałować pochopnego pozbycia się szafy i głośników.

Zrelacjonowałem powyższą historię najwierniej, jak umiałem, mając do dyspozycji tyle miejsca, ile miałem. A napisałem ją ku przestrodze tych z was, którym może doskwiera już samotność, ale też i tych, którzy w tej historii rozpoznają znajome wątki. Niech przypomina ona o pytaniach, które zadawać trzeba: czy warto poganiać czas, którego (według siebie) nie mamy? Czy warto przygotować się do związku, a swojego wybranka poznać lepiej, zanim wykonamy krok bez odwrotu? Pisali ostatnio w prasie, że seks jest zbawienny dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Ale, czy nasz seks jest zwieńczeniem cudownego związku dwojga ludzi, czy raczej jesteśmy jego zakładnikami? Czy tkwimy w chorym związku z kimś, kogo nie kochamy i bliżej nam raczej do nienawiści, ale tkwimy w nim, bo... Tu, drogi Czytelniku, wpisz swoje własne wytłumaczenie. Wpisz, a potem przeczytaj je na głos. Jacek Wąsowicz

Rzetelna reklama tylko w magazynie PANORAMA. Dzwoniąc powołaj się na magazyn Panorama!

Nieoczekiwana zmiana kursu Godzina 3:05 w nocy, miesiąc później. Do okna sąsiadki puka wystraszony Marek: - Halo, czy możecie zadzwonić na pogotowie? Padły nam telefony, a Eli coś się stało. Ledwo oddycha! Pogotowie nie stwierdza nic szczególnego, zaleca odpoczynek, a lekarz przepisuje Ibuprom. Dopiero po tygodniu Elżbieta przyznaje się mężowi sąsiadki, co się stało: - Nowy człowiek w pracy napisał do mnie dwuznacznego SMS-a, ja go nie skasowałam. Zobaczył go Marek – już szedł się rzucać z balkonu. Kłóciliśmy się do drugiej w nocy, w końcu nie wiem, o co, a po godzinie dostałam tego ataku. Swoją wersję tak przedstawia Marek: - Kaśka puściła się z policjantem, Ulka pół roku zdradzała mnie z kolegą z pracy, więc co mam teraz sądzić o Elce, jak znajduję takie SMS-y? Ostatnio przyłapałem ją na kłamstwie, bo mówiła, że nie dzwoniła do córki, a dzwoniła!

Gdyby nie „te” potrzeby Mija kolejny miesiąc. Elżbieta z Markiem przychodzą do sąsiadów na proszony obiad – ci od razu zauważają, że coś jest nie tak. - No bo na remont brakuje, a ona ciągle kupuje nowe buty i torebki! - wyrzuca MaPanorama, najszybciej rozwijający się polskojęzyczny magazyn w Wielkiej Brytanii

03_Pano_spole.indd 21

Reklama: 020 3026 6550

21 2/20/2012 7:48:10 PM


Z życia wzięte

Tajemnicza śmierć Sebastiana 21-letni sebastian kopowski zaginął w nocy z 25 na 26 grudnia, po wyjściu z dyskoteki w dębowej łące. jego ciało znaleziono dokładnie po miesiącu, na polu, które wcześniej przemierzali ochotnicy. czy zaginiony na pewno leżał tam przez 30 dni? wielu w to wątpi.

www.express.bydgoski.pl

P

ole we Fryzanowie (gmina Dębowa Łąka, woj. kujawsko-pomorskie) teraz pokrywa śnieg. Razem z Henrykiem Wieczork iem, rolnik iem, do którego należy grunt, zbliżamy się do kluczowego miejsca. Teren jest lekko wzniesiony. Od dyskoteki dzieli go kilka kilometrów, od rodzinnego domu Sebastiana w Nieżywięciu – najwyżej 800 m. Tu 26 stycznia pracownicy spółki melioracyjnej, kontrolujący stan studni, znaleźli ciało. - Leżał na brzuchu, z głową położoną na skrzyżowanych rękach. Nogi miał równiutko ułożone. Wyglądał, jakby spał - mówi Henryk Wieczorek. - Był w stanie, że tak powiem, nienaruszonym.

22 04_Z zycia.indd 22

Jak to możliwe, że przez miesiąc nie zainteresowały się nim ani lisy, ani psy, ani kruki? Jak to możliwe, że z szosy biegnącej poniżej (jakieś 200 m) nikt przez ten czas nie zauważył jego czarnej koszuli czy białych butów? Nic mi tutaj nie pasuje.

Był umówiony Rodzina Sebastiana, sąsiedzi i znajomi mają zdecydowanie więcej pytań. Ale wróćmy do początku tragicznej historii. Jakieś 10 min. po godz. 21 w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia 21-latek wyszedł z domu i poszedł na dyskotekę do Dębowej Łąki. - Rzadko chodził na takie imprezy, bywał na nich może kilka razy w roku. Tym razem poszedł, bo był umówiony ze znajomymi - mówi matka. Sebastian skończył technikum w Brodnicy, konkretnie klasę o profi lu informatycznym. Większość czasu spędzał przed komputerem. Nie nadużywał alkoholu, nie palił papierosów. Był uporządkowany, czasem wręcz pedantyczny. Wystarczy spojrzeć, jak przechowywał dokumenty i notatki. Według relacji rodziny, nie miał dziewczyny. Nic też nie wiadomo na temat jego ewentualnych wrogów. Droga do dyskoteki, skrótem przez pola (ale nie to, na którym go znaleziono) za-

jęła mu ok. pół godziny. Za wstęp zapłacił 15 zł, ale tym razem – w przeciwieństwie do wcześniejszych podobnych wyjść – nie bawił się do końca imprezy, czyli do godz. 3-4. Z nagrań z monitoringu dyskoteki wynika, że wyszedł z niej ok. północy. I że na pewno miał na sobie czarną kurtkę.

Dziwne SMS-y Ok. 30 min. przed ostatecznym opuszczeniem lokalu wyszedł na zewnątrz z pewną dziewczyną. Porozmawiali. Potem on wrócił do środka, ale ona już nie. Po północy Sylwia, młodsza siostra Sebastiana, dostała SMS-a z pytaniem, czy Sebastian już wrócił do domu. „Nie wrócił” - odpisała. Kto pytał? Dziewczyna nie chce publicznie o tym mówić. Podobnie jak rodzice bardzo uważa na to, by nikogo nawet przypadkiem o nic nie oskarżyć, choć także nie wierzy w śmierć brata „bez udziału osób trzecich”. Potem Sylwia pisała do brata. Wiadomości dochodziły, ale odpowiedź nie nadeszła. Ok. godz. 2 próbowała się do brata dodzwonić. Nie odbierał. Telefonu komórkowego chłopaka, marki Samsung, podobnie jak kurtki, do dziś nie znaleziono. - Telefon zawsze nosił w kieszeni spodni, nigdy w kurtce - podkreślają matka, ojciec i siostra zmarłego.

24.co.uk 2/20/2012 6:57:01 PM


Przegląd prasy polskiej

Tym bardziej niepokoi ich fakt, że u leżącego 26 stycznia na polu Sebastiana w kieszeni spodni znajdowały się... okulary. I to nieuszkodzone. Przecież nigdy ich tam nie wsadzał. Przecież w chwili upadku na ziemię zapewne by się uszkodziły. Przy zmarłym znaleziono też złoty łańcuszek i 30 zł. Być może są to dowody na to, że za brakiem komórki wcale nie kryje się rabunek, tylko czyjeś przekonanie o tym, że lepiej, by treści SMS-ów i historie połączeń zniknęły na zawsze. Tyle że to wszystko, z pomocą operatora telefonii komórkowej, odtworzyć można i bez aparatu.

Sto metrów dalej - Jak tylko ksiądz ogłosił, to żeśmy poszli w teren - mówi krótko Roman Hanu-

szewski, przewodzący Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieżywięciu. Sebastiana dzień po dniu szukały dziesiątki ludzi. - Moje pole nie było żadnym skrótem do domu Sebastiana - podkreśla Henryk Wieczorek, rolnik z Fryzanowa. Do akcji ruszyli też członkowie OSP w Dębowej Łące i mieszkańcy obu wsi. Oczywiście, poszukiwania prowadzili też funkcjonariusze Komendy Pow iatowej Policji w Brodnicy (Nieżywięć leży w tym powiecie). 29 grudnia dołączyli do nich policjanci z Bydgoszczy i policyjny śmigłowiec z kamerą termowizyjną. Działania trwały do późnego wieczora i wznowione zostały rankiem 30 grudnia. - Teren, na którym prowadzone są poszukiwania, to rozległe łąki i zarośla na granicy powia-

tów brodnickiego i wąbrzeskiego, w okolicach miejscowości Nieżywięć i Dębowa Łąka - informowała mł. asp. Agnieszka Łukaszewska, oficer prasowa KPP w Brodnicy. Niestety, poszukiwania nic nie dały. Ciało Sebastiana przez przypadek znaleziono 26 stycznia na wspomnianym polu we Fryzanowie. I posypały się pytania. - Dwukrotnie widziałam, jak policyjny śmigłowiec znad mojego domu leci wzdłuż szosy w kierunku Dębowej Łąki. Nie mogę uwierzyć, że przelatując tuż obok tamtego pola, policjanci nie zauważyli ciała - mówi Celina Nałęcz, mieszkanka Grabówca (gm. Dębowa Łąka), współpracująca z lokalnymi mediami. - Rozmawiałam też z ochotnikami z OSP

Rzetelna reklama tylko w magazynie PANORAMA. Dzwoniąc powołaj się na magazyn PANORAMA!

Już wkrótce: wielkie zmiany w Twoim telewizorze

Już wkrótce: wielkie zmiany w Twoim telewizorze

Panorama, najszybciej rozwijający się polskojęzyczny magazyn w Wielkiej Brytanii

04_Z zycia.indd 23

Już wkrótce: wi

Już wkrótce: wielkie zmiany w twoim t

Reklama: 020 3026 6550

23 2/20/2012 6:57:06 PM


Z şycia wzięte w Dębowej Šące i Nieşywięciu. Potwierdzili mi, şe przemierzali ten teren. Roman Hanuszewski podczas poszukiwań był raczej z dala od miejsca, w którym znaleziono ciało. - Od kolegów jednak wiem, şe przechodzili jakieś 100 m od niego - mówi. - Dlaczego niczego nie zauwaşyli? Nie wiem.

Prokurator: şadnych uszkodzeń Śledztwo w sprawie śmierci Sebastiana Kopowskiego prowadzi Prokuratura Rejonowa w Wąbrzeźnie. Znane są wstępne wyniki sekcji zwłok. - Na ciele nie stwierdzono şadnych uszkodzeń, które mogłyby świadczyć o tym, şe do śmierci męşczyzny przyczyniły się osoby trzecie. Nie było takich śladów ani na zewnątrz, ani wewnątrz - mówi Janusz Biewald, zastępca prokuratora rejonowego. - Ostateczne wyniki sekcji powinny być znane pod koniec lutego. Czekamy, m.in., na wyniki badań toksykologicznych. Obecnie, pod nadzorem prokuratury, wąbrzescy policjanci przesłuchują członków rodziny, uczestników dyskoteki oraz inne osoby, które w dniu zaginięcia miały kontakt z Sebastianem. Choć śledczy nie wykluczają na razie şadnej wersji wydarzeń

(łącznie z tym, şe ciało zmarłego ktoś połoşył na polu), skłaniają się do takiej: chłopak po opuszczeniu dyskoteki sam połoşył się na ziemi, zasnął i zmarł z wychłodzenia. Prokurator Biewald zapewnia jednak, şe zlecił zabezpieczenie dokumentacji z akcji poszukiwawczej. Kluczową kwestią jest odpowiedź na pytanie: Czy na pewno poszukiwania prowadzono w miejscu (lub poblişu) pola Henryka Wieczorka i dlaczego bez efektu? Wciąş szuka się kurtki i telefonu zmarłego.

Dlaczego odzieş nie była ubłocona? Niewielu mieszkańców Nieşywięcia i okolic wierzy w to, by Sebastian opuścił dyskotekę, sam zdjął kurtkę i połoşył się na polu. - Niby dlaczego akurat w tym miejscu? - pytają. - Przecieş to nie jest skrót do jego domu! Celina Nałęcz jest współtwórczynią strony internetowej poświęconej Sebastianowi. Jej adres to www.sebastian-kopowski. kupamieci.pl. Dziesiątki osób zapaliły tu wirtualne znicze, złoşyły kondolencje rodzinie, wspomniały zmarłego. Ale nie tylko po to powstała ta strona. Znajdziemy tu teş komunikat pani Celiny i Aleksandry Pasis,

Pyta rodzina, pytają mieszkańcy wsi Odpowiedzi będą kluczowe dla wyjaśnienia dramatu. iejsce znalezienia ciała. M Skąd Sebastian wziął się na polu we Fryzanowie? To nie jest skrót do jego domu. Czas, po którym znaleziono zwłoki. Dlaczego przez cały miesiąc ani policja, ani ochotnicy, ani piloci śmigłowca nie zauwaşyli ciała, leşącego ok. 800 m od domu i 200 m od szosy? Stan, w jakim znaleziono ciało. Jak to moşliwe, şe po miesiącu było w tak dobrym stanie? Dlaczego nie zainteresowały się nim zwierzęta?

S MS-y i rozmowy telefoniczne. Z kim i na jaki temat rozmawiał w nocy z 25 na 26 grudnia Sebastian? Powrót z dyskoteki. Dlaczego Sebastian wyszedł z imprezy tak wcześnie? Czy po drodze ktoś do niego dołączył? Kurtka. Gdzie jest? Jakie ślady na niej zostały? Telefon komórkowy. Gdzie jest? Sebastian nosił go w kieszeni spodni. Nigdy natomiast nie wkładał tam okularów.

Niewielu mieszkańców Nieşywięcia i okolic wierzy w to, by Sebastian opuścił dyskotekę, sam zdjął kurtkę i połoşył się na polu dziennikarki grudziądzkiego oddziału jednej z lokalnych gazet: „Jeşeli ktoś posiada jakiekolwiek informacje na temat okoliczności zaginięcia Sebastiana i chciałby je przekazać, dziennikarze proszą o kontakt nawet anonimowo na maile�. - Osobiście jestem pewna, şe Sebastian nie leşał na tym polu przez miesiąc. Moim zdaniem, mógł być przez kogoś przetrzymywany. Boşe Narodzenie i kolejne dni były deszczowe i dość ciepłe. Dlaczego ciało znaleziono bez śladów rozkładu, a odzieş nie była ani ubłocona, ani przykryta śniegiem, który padał po 20 stycznia? - pyta Celina Nałęcz. Ona wierzy, şe ktoś coś wie. Choćby to, jakie Sebastian miał kłopoty. Albo gdzie jest jego kurtka. - A często anonimowym mailem łatwiej o tym powiedzieć, niş podczas przesłuchania na policji - stwierdza. Pogrzeb odbył się w sobotę, 4 lutego. Grób tonie w kwiatach. Na cmentarzu spotykamy grabarza, ojca chrzestnego Sebastiana. - Lepiej szukajcie przestępców! - ucina próbę rozmowy. On teş nie wierzy, şe chłopak po prostu zasnął. W domu państwa Kopowskich panuje atmosfera şałoby, ale i niezgody na wersję zaśnięcia Sebastiana. Rodzice i siostra oczekują, şe śledztwo przyniesie odpowiedzi na dziesiątki pytań. Małgorzata Oberlan

Rzetelna reklama tylko w magazynie PANORAMA. Dzwoniąc powołaj się na magazyn Panorama!

 

 1032.)'1 ,'0 .3) 1 6 Wypadki samochodowe, drobne stłuczki

Wypadki w miejscu pracy

24 04_Z zycia.indd 24

która specjalizuje się w pomocy w uzyskiwaniu odszkodowań. Oferujemy Państwu skuteczną i bezpłatną pomoc w ubieganiu się o odszkodowanie, jesteśmy otwarci na Państwa problemy, które postaramy się rozwiązać.

" ./ 1, #2/2(.)7. *' , 89 ' #.40 :1(:32)0- *.)'+

Patrick Gordon %*%& , #'0 

2 '  ,'%.3)

 ,') 

wew. wew. wew.

 +5)   !+,'', ,$%. www." /'$) ,.co.uk

Wypadki w miejscach publicznych

Zwrot ubezpieczenia kredytu

24.co.uk 2/20/2012 6:57:07 PM


Przegląd prasy polskiej

W piekle prostytucji Dzięki pieniądzom zarobionym w Niemczech chciały, żeby ich rodziny odbiły się od dna. Miały być kucharkami lub kelnerkami. Ale trafiały do tureckich burdeli, gdzie czekało na nie prawdziwe piekło. Możesz mieć codziennie w swoim komputerze pełne wydanie Gazety Lubuskiej. Wystarczy wejść na stronę

www.e-paper.pl/lubuska i złożyć zamówienie

C

hcę zamieszkać w Polsce i umrzeć na tej ziemi - mówił 43-letni Bahri E., Turek kurdyjskiego pochodzenia, kiedy w marcu 2004 r. zatrzymała go policja w Szczytnie. Z wykształcenia był pisarzem. W Warszawie wylądował kilka miesięcy wcześniej, posługując się fałszywym paszportem. Przekonywał, że w swoim kraju jest prześladowany za pisanie opozycyjnych tekstów i unikanie służby wojskowej. Do Polski przyjechał, „bo to spokojny kraj”. Wiedział nawet, kim jest Adam Małysz. Podczas pierwszego przesłuchania mówił, że w Polsce chce spędzić resztę życia i właśnie miał zamiar poprosić o azyl polityczny. Zeznał, że wcześniej prowadził kluby i sklepy w Niemczech. Szybko okazało się, że te lokale były nielegalnymi domami publicznymi, a Turek odsiadywał wyrok za handel ludźmi i zmuszanie do prostytucji. Jego ofiarami był kobiety z Polski. Kilkadziesiąt pochodziło z Gorzowa, Międzyrzecza, Skwierzyny i okolic, a 10 lat wcześniej gorzowska prokuratura prowadziła przeciwko niemu śledztwo.

Reguły okrutnego szefa Wiek kobiet był obojętny. Do burdeli w Mannheim i Schwetzingen w połowie lat 90. trafiały zarówno niepełnoletnie uczennice, jak i żony lub matki. W Niemczech przebywały zazwyczaj od jednego do trzech miesięcy. Stosunek seksualny miał trwać maksymalnie 20 min., nie dłużej także rozmowa z klientem przy stoliku. Wszystko po to, by zmaksymalizować zyski. W spelunie La Mirage kobiety mogły się nie zgodzić na seks bez prezerwatywy, a gdy miały menstruację, jedynie namawiały panów do zamówienia drinka. Praca była w określonych godzinach: zazwyczaj od 16.00 do 1.00. Takich warunków nie było za to w hotelu Falkenhof. Tam Polki musiały zaspokajać klientów zawsze, w każdych warunkach i o każdej porze. I godzić się na wszystko, czego mężczyzna sobie zażyczy. Bahri od rodaków brał 100 marek, Niemcy za seks musieli płacić nawet dwa razy więcej. Kobiety miały dostawać 25 proc. od każdego

klienta. Ale najczęściej otrzymywały grosze, np. kilkaset marek, kiedy „robiły” obrót w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy. Jak to się stało, że Turkowi i jego wspólnikom przez ponad rok udało się zmusić do prostytucji kilkadziesiąt Polek? Dlaczego nikt wcześniej nie zgłosił się na policję i nie opowiedział, co tam się dzieje? Przecież niektóre dziewczyny wracały do kraju już po miesiącu. Dlaczego żadna z nich nie poszła do komisariatu w Mannheim, nawet gdy miała taką możliwość? Dziewczyny przerastała sytuacja, w której się znalazły, o czym ich oprawcy doskonale wiedzieli. W Niemczech były bez pieniędzy, paszportów, nie orientowały się, gdzie pójść, nie miały kontaktu z osobami, które mogły im pomóc. Do tego były bite, gwałcone, zastraszane i szantażowane. Na każdym kroku słyszały, że jeśli będą sprawiały kłopoty lub pójdą na policję, może stać się krzywda im lub ich rodzinom w Polsce. Ewentualnie najbliżsi kobiet – pochodzących zazwyczaj z małych miejscowości lub wiosek – dowiedzą się, że te za granicą były prostytutkami.

Piętno na całe życie Dla zdecydowanej większości dziewczyn przeżycia z Mannheim i Schwetzingen odcisnęły okrutne piętno na całe życie. Po powrocie nie chciały o tym mówić, tylko jak najszybciej zapomnieć. Jedna z kobiet zaszła w ciążę z klientem, inne musiały obsłużyć nawet 10 mężczyzn w ciągu nocy. Żeby podołać, piły na umór. To wszystko odbiło się na ich psychice i zdrowiu. Do Niemiec jechały wabione wysokim zarobkiem. Większość pochodziła z biednych lub rozbitych rodzin. Za granicą miały być kelnerkami, pomocą kuchenną lub sprzątaczkami. O prawdziwym charakterze pracy dowiadywały się przed samym przyjazdem. Nie godziły się, płakały, chciały wracać. Wtedy wkraczał Bahri lub jego kompani. Dziewczyny były bite, na ich głowach Turek tłukł butelki, rzucał w nie różnymi przedmiotami i zmuszał do seksu. Niektóre kobiety przed wyjazdem wiedziały, że będą paniami do towarzystwa. Wiedziały, że mogą dorobić w łóżku, ale tylko, jeśli będą chciały. W Niemczech o dobrowolności nie było już mowy. Ale w tej grupie były też kobiety, które miały już doświadczenie z chodzenia „na tiry”. Do Mannheim jechały prostytuować się świadomie, twierdziły, że warunki były

Panorama, najszybciej rozwijający się polskojęzyczny magazyn w Wielkiej Brytanii

04_Z zycia.indd 25

dobre i po pewnym czasie wracały do La Mirage lub Falkenhof. Były też przypadki, że Polki, które na początku uprawiały seks wbrew woli, po pewnym czasie wiązały się z tureckimi oprawcami. Bahri kolejne dziewczyny werbował dzięki pomocy mieszkanki Skwierzyny, która była jego konkubiną. Jego brat Fahri i przyjaciel Turkay (również zostali skazani za organizowanie prostytucji) też byli z lubszczankami, które pomagały werbować kobiety. Paweł Kozłowski

Osądzony tylko raz W kwietniu 1995 r. gorzowska prokuratura postawiła Bahriemu zarzuty werbowania kobiet do domów publicznych i zmuszania ich do nierządu. Ale kilkanaście dni później śledztwo zostało zawieszone, bo Turek był już aresztowany w Niemczech. Tam sąd skazał go na 13 lat za organizowanie prostytucji. Po siedmiu latach, w 2002 r., wyszedł i został deportowany. Rok później znalazł się w Polsce, gdzie trafił za kratki. Przez kilkanaście miesięcy przebywał w areszcie i był sądzony w Gorzowie. Ostatecznie skazano go tylko za nielegalne przekroczenie granicy, bo zgodnie z artykułem 54 Konwencji z Schengen z 1990 r., nie mógł być sądzony za czyny, za które został skazany w Niemczech. Reklama: 020 3026 6550

25 2/20/2012 6:57:08 PM


Dookoła świata

Koralowy Honduras Bogowie Majów i Indian Lenka upodobali sobie wąski pas lądu łączący obie Ameryki. Wyrzeźbili majestatyczne góry, by w spokoju przeglądać się w taflach otoczonych nimi jezior. U wybrzeży, niczym garść pereł, rozrzucili malownicze wyspy.

W

połowie XVI w. pojawili się hiszpańscy konkwistadorzy. Zburzyli odwieczną harmonię. Przegnali starych bogów i narzucili indiańskim ludom chrześcijaństwo. Przez 300 lat wydzierali ziemi skarby – złoto, srebro, miedź, ołów, cynk, rudy żelaza. Niszczyli lasy.

W 1821 r. Honduras odzyskał niepodległość, ale długo jeszcze nie zaznał spokoju. Odzyskuje go dopiero w ostatnich latach. Nadzieje na przyszłość uosabia 32-metrowej wysokości figura Chrystusa (El Christo Del Picacho dłuta Mario Zamory), wystawiona w 1997 r. w Tegucigalpa, stolicy kraju. Cuda natury i zabytki okresu prekolumbijskiego dają szansę na spełnienie nadziei, gdyż kraj odwiedza coraz więcej turystów.

Obfitość egzotycznych zwierząt i roślin w Hondurasie jest pilnie strzeżona w parkach narodowych. Są tutaj m.in. rezerwaty krokodyli, chronione ostoje dla ptaków, specjalne miejsca lęgowe dla żółwi morskich.

26 05_Dookola.indd 26

24.co.uk 2/20/2012 6:34:41 PM


Przegląd prasy polskiej

Dzień drogi do cudów

Stolica Tegucigalpa jest naturalną furtą Hondurasu. Tutaj bowiem znajduje się międzynarodowy port lotniczy i stąd – mimo niedoskonałości drogowej infrastruktury i rozwiązań komunikacyjnych oraz faktu, że 4/5 terytorium zajmują góry (najwyższe jest Cerro Las Minas, 2890 m n.p.m. w zachodniej części kraju) – można w ciągu jednego dnia dotrzeć do najbardziej atrakcyjnych miejsc. Większość przybyszów wybiera wybrzeże Morza Karaibskiego, ciągnące się na północy kraju. Magnesem jest gigantyczna rafa koralowa, łatwo dostępna z wysp rozrzuconych po zatoce. Utila, Roatán

i Guanaja zyskały już światową renomę jako dogodne bazy dla nurków i wielbicieli sportów wodnych. Utila, najmniejsza z tej trójcy, leży najbliżej stałego lądu. Kursują na nią promy z La Ceiba. Ceny kwater są niskie, a ciekawych miejsc dla nurków nie brakuje. Oprócz rafy pod wodą ukryte są liczne jaskinie, a na dnie zatoki spoczywają wraki. Po zatoce uwijają się rekiny wielorybie, polując na mieszkańców koralowej rafy. Dla ludzi są wprawdzie niegroźne, ale sama świadomość spotkania rekina podnosi poziom adrenaliny. Z walorów Roatán korzystają najchętniej rodziny z dziećmi i zakochani, wynajmując domki tuż przy plaży. Guanaja jest górzysta. Porastają ją palmowe lasy, a na skalnych progach potoków tworzą się kaskady wodospadów. Na karaibskim wybrzeżu Hondurasu żyje lud Garifuna – czarnoskórzy potomkowie niewolników przewożonych przez Brytyjczyków z Jamajki na Bay Islands w XVII stuleciu. Z czasem rozproszyli się po całym wybrzeżu. Często łatwiej się z nimi porozumieć

po angielsku niż po hiszpańsku. Kultywują odmienną od indiańskiej kulturę. Miłośnicy tajemnic przeszłości kierują się na zachód, do Copán, uchodzącego za jedno z największych miast, jakie wznieśli Majowie. Możemy sobie tylko wyobrażać, jak było rozległe, skoro odkryte budowle zajmują ponad 30 tys. ha, a w otaczającej je dżungli naukowcy dokonują wciąż nowych odkryć. Najstarsze budowle pochodzą sprzed 3 tys. lat. Mieszkało tutaj przynajmniej 200 tys. ludzi w dzielnicach mieszkaniowych otaczających ceremonialne centrum. Charakterystyczne świątynie wieńczą szczyty schodkowych piramid. Rozmachem imponuje siedziba władców, których postacie przedstawiono na stelach wyrzeźbionych z wulkanicznego tufu. Najsłynniejsze są Schody Hieroglifów prowadzące do centralnego zespołu świątyń. Każdy stopień ma 45 cm wysokości i 16 m szerokości. Są 63 stopnie pokryte 2,5 tys. wyrytych w kamieniu znaków, wciąż jeszcze

Copan to raj dla miłośników historii: miasto jest uznawane za największe dzieło Majów, które częściowo przetrwało do naszych czasów. Panorama, najszybciej rozwijający się polskojęzyczny magazyn w Wielkiej Brytanii

05_Dookola.indd 27

Reklama: 020 3026 6550

27 2/20/2012 6:35:14 PM


Dookoła świata nierozszyfrowanego do końca pisma Majów. Zainteresowanie zwiedzających budzi boisko do peloty – oryginalnej gry w piłkę (podbijano ją udami i ramieniem, mogła tylko raz uderzyć o ziemię, a należało ją przerzucić przez jeden z dwóch kamiennych pierścieni). Kolportowana przez przewodniki informacja o krwawym, ofiarnym charakterze gry nie jest prawdziwa. Ofiarę z krwi składali wprawdzie władcy prekolumbijskich plemion, zazwyczaj jednak dobrowolnie upuszczali ją sobie sami podczas ważnych uroczystości. Życie było darem bogów i nie szafowano nim. Trzecim turystycznym hitem Hondurasu jest jezioro Yojoa – największy akwen lądowy w kraju. Ma 285 km2 powierzchni, a jego głębokość dochodzi do 15 m. Jest wizytówką honduraskiej przyrody chronionej w kilku rozległych parkach narodowych. W rejonie jeziora utworzono dwa z nich: po zachodniej stronie Santa Barbara, po wschodniej – Cerro Azul Meambar. Chroni się bogatą florę i faunę, zwłaszcza liczne gatunki ryb i ptaków. Jezioro leży na północny wschód od stolicy kraju, przy autostradzie łączącej Tegucigalpa z San Pedro Sula.

Pamiątki kolonialnej przeszłości

Najbardziej znane jest Trujillo na karaibskim wybrzeżu. Na murach hiszpańskiego fortu Santa Barbara stoją wciąż skierowane ku morzu armaty. W 1502 r. przybiły tu statki Krzysztofa Kolumba. Żeglarz nazwał to miejsce Punta de Caxinas. Miasto i port założono niedługo po podboju Meksyku przez Corteza, w 1524 r. Wywożono z niego złoto i srebro pozyskiwane w Nowym Świecie. Z czasami kolonialnymi wiąże się także powstanie pobliskich wiosek rybackich zamieszkanych przez lud Garifuna: Santa Fe, San Antonio i Guadelupe. Atrakcję przyrodniczą stanowi Guaimoreta Lagoon – miejsce lęgowe żółwi morskich, ostoja ptaków i rezerwat krokodyli. Kto zazdrości ciekawego życia awanturnikom, może udać się na miejscowy cmentarz i zadumać nad grobowcem Williama Walkera. Organizował prywatne wyprawy militarne do krajów Ameryku Łacińskiej w XIX stuleciu. Schwytano go wreszcie i stracono w Hondurasie w 1860 r. Kto podziela pasję do gromadzenia staroci, obejrzy z przyjemnością kolekcję Museo Rufino Galan. Właściciel gromadzi od lat prekolumbijskie artefakty, rzekome pirackie skrzynie i narzędzia rolni-

cze. Zbiory eksponuje w starym drewnianym domu nieopodal głównego miejskiego placu. Położone na północ od stolicy kraju miasto Comayagua ma również kolonialne korzenie. Założył je w 1537 r. konkwistador Alonso de Cáceresa. Nadał mu nazwę Santa Maria de la Nueva Valladolid. Zachował się tutaj chyba największy w Hondurasie zespół architektury kolonialnej z katedrą z 1711 r. i kamienicami wznoszonymi przez kupców oraz właścicieli ziemskich. Najbardziej znana jest należąca niegdyś do poborcy podatków La Caxa Real. Oryginalna pozostała wprawdzie tylko fasada, bo XVIII-wieczna budowla uległa zniszczeniu podczas trzęsienia ziemi w 1809 r. Podążając ze stolicy w głąb kraju, trafimy do miasteczek Valle de Angeles i Santa Lucia znanych także z malowniczej kolonialnej zabudowy. Pierwsze z nich leży zaledwie 30 km od Tegucigalpy. Jest popularnym miejscem weekendowych wypadów ze stolicy, bo w rozległym parku kryje zespół basenów. Znacznie odleglejsza Santa Lucia rozsiadła się na terenach rolniczych. Życie toczy się tutaj powoli, zgodnie z odwiecznym rytmem natury. PAWEŁ WROŃSKI

Rzetelna reklama tylko w magazynie PANORAMA. Dzwoniąc powołaj się na magazyn PANORAMA!

Odszkodowania

Miałeś wypadek samochodowy? Nie musisz się martwić! ZAJMUJEMY SIĘ:

Zadzwoń po bezpłatną konsultację lub wyślij smsa, a my do Ciebie oddzwonimy

Mwypadki w pracy Mwypadki komunikacyjne Muszkodzenia ciała MPPI (Payment Protection Insurance) Mwypadki w podróży Mwypadki w miejscach publicznych

020 3026 9163 07822 111 222 Agnieszka

Monika

Brygida

Zgłoś wypadek na stronie: www.odszkodowania.co.uk

28 05_Dookola.indd 28

24.co.uk 2/20/2012 6:35:19 PM


nr 222

Fotografia krok po kroku – ciąg dalszy

Utrwalanie na kliszy czy karcie pamięci otaczającego nas świata jest fascynujące, a aparat fotograficzny przyciąga nawet najmłodszych. Proponujemy Wam krótki kurs – „Fotografia krok po kroku”. W tym numerze kolejne kroki. Krok 6 Zasada robienia zdjęć z boku, z pozycji ptaka i żaby

Nie musisz stać zawsze na wprost obiektu do fotografowania. Zdjęcie będzie dużo ciekawsze, jeżeli spojrzysz z boku albo z góry (wejdź na krzesło, stół, drzewo – poproś dorosłą osobę o pomoc), albo z dołu (połóż się na podłodze). Po wykonaniu tego zdjęcia szybko zrozumiesz, jak ciekawie można przedstawiać nawet zwyczajne rzeczy. Fotopstryk, czyli zajęcia praktyczne Zrób trzy zdjęcia kogoś z twojego otoczenia (babcia, dziadek, rodzice, rodzeństwo): • połóż się na podłodze i zrób zdjęcie z pozycji żaby, • stań na czymś wyższym (ale bezpiecznym), zrób zdjęcie z pozycji ptaka, • stań z boku portretowanej osoby i zrób zdjęcie.

Już wkrótce: wielkie zmiany w Twoim telewizorze

Już wkrótce: wielkie zmiany w twoim telewizorze

Gdziekolwiek jesteś, oglądaj polską telewizję na żywo: www.polskaplus.tv

PLATFORMA Z TELEWIZJĄ

tel. 0203 239 8928

polskaplus

www.polskaplus.tv

OGL ĄDAJ POLSK Ą TELEWIZJĘ PRZEZ INTERNET

Już wkrótce: wielkie zmiany w Twoim telewizorze

29 06_Pano_mis.indd 29

Już wkrótce: wielkie zmiany w tw

1 2/20/2012 6:52:20 PM


Kolorowanka

Pokoloruj obrazek.

Labirynt

Pomóż wiewiórkom odnaleźć drogę do orzeszka.

Znajdź

odpowiedź: 3 i 4

Tylko 2 obrazki są identyczne. Znajdź i połącz linią takie same rysunki.

2 06_Pano_mis.indd 30

30 2/20/2012 6:53:35 PM


Krok 7 Zdjęcia w plenerze

Jeżeli masz ochotę zrobić zdjęcia na zewnątrz, to nie zapominaj o kilku ważnych rzeczach: 1. w zależności od pory dnia zmienia się oświetlenie, 2. w zależności od pory roku zmienia się oświetlenie, 3. w zależności od tego, co fotografujesz, zmieni się twoje podejście do danej fotografii. Zacznijmy od tak ważnego dla fotografii światła. Załóżmy, że jest późna wiosna. Jeżeli zafundujesz sobie wczesną pobudkę, będziesz miał poranną mgłę i delikatne oświetlenie. W tym świetle bardzo korzystnie jest robić zdjęcia. Inaczej będzie wyglądało to samo ujęcie o 12.00 w południe w dzień gorącego lata. Ostre kontury, głębokie cienie, otrzymasz bardzo wyraziste zdjęcie. A teraz załóżmy, że to samo ujęcie robisz zimą i to jeszcze wieczorem. Oświetlenie jest sztuczne (zadziała twój flesz) i uzyskasz zupełnie inny efekt.

Krok 8 Co to jest sylwetka?

Znowu ważne będzie światło. Jest ciepły zimowy dzień, świeci słońce. Stoisz z aparatem pod słońce i robisz zdjęcie swojemu przyjacielowi. Zwróć uwagę na efekt. Nie widzisz szczegółów, tylko czarną sylwetkę twojego przyjaciela. To jest właśnie efekt robienia zdjęć pod światło. W ten sposób możesz uzyskać bardzo ciekawe ujęcia. Fotopstryk, czyli zajęcia praktyczne Zrób trzy zdjęcia różnym obiektom, ale zrób to właśnie pod słońce.

Fotopstryk, czyli zajęcia praktyczne Wybierz sobie jeden ciekawy obiekt w okolicy twojego domu i sfotografuj go rano, w południe i wieczorem.

Krok 9 Zdjęcia we wnętrzach

Krok 10 Do czego służy statyw?

Wybierz pokój z oknem i stań z aparatem bokiem do okna, przez które wpada światło. Ustaw przed sobą fotografowaną osobę. Światło wpadające przez okno będzie częściowo oświetlać fotografowaną postać. Oto tajemnica doświetlania przedmiotów. Co to jest blenda? Blenda to taki specjalny, dwustronny ekran (może być prostokątny, okrągły lub owalny), który odbija światło. Jeżeli przyłożysz blendę do twarzy portretowanej osoby, a z drugiej strony przez okno będzie wpadać światło, to zobaczysz, jak rozjaśniłeś tę stronę twarzy, do której nie dochodziło światło. Zamiast blendy możesz użyć dużego, białego arkusza papieru.

Jeżeli nie masz dostatecznej ilości światła do wykonania zdjęcia, używasz statywu. Wkręcasz aparat na statyw i możesz się nie obawiać, że zdjęcie będzie „poruszone”. Statyw to gwarancja jakości zdjęcia. Statywy mogą być długie lub krótkie. Mogą mieć trzy nogi albo jedną (monopody). Monopody stanowią doskonałą podpórkę i są wygodne do przenoszenia. Jeżeli nie posiadasz statywu, a światło nie jest wystarczająco silne, oprzyj łokcie o stół lub inny stabilny przedmiot i wtedy wykonaj zdjęcie.

Fotopstryk, czyli zajęcia praktyczne Poproś kogoś z rodziny, by usiadł koło okna. Stań z boku i zrób zdjęcie. A teraz przyłóż arkusz papieru do tej strony twarzy, która jest gorzej oświetlona i zrób zdjęcie. Porównaj zdjęcia i zobacz różnicę.

Oto blenda umieszczona na statywie, z jednej strony jest biała, a z drugiej złota. Biały kolor rozświetla, a złoty dodaje piękny, słoneczny efekt. Kot jest oświetlony tylko od strony okna, druga strona pozostaje w cieniu. Blenda spowodowała, że kot jest ładnie oświetlony z obu stron.

31 06_Pano_mis.indd 31

3 2/20/2012 6:55:37 PM


Nauka

Innowacje,

które za 5 lat zmienią świat IBM na podstawie analizy rynku oraz trendów społecznych i technologicznych stworzył niedawno po raz kolejny listę pięciu innowacji, które w ciągu najbliższych 5 lat znacząco wpłyną na nasze życie. Lista „IBM Next Five in Five” prezentuje rozwiązania, które już wkrótce zmienią świat.

1. Energia z ruchu Pozyskiwanie energii z fal oceanu, wody krążącej w rurach, ciepła generowanego z komputera? Nie ma problemu! Postęp technologiczny w najbliższym czasie pozwoli wydajnie magazynować energię kinetyczną, która obecnie jest zazwyczaj tracona.

2. Hasło? Nie posiadam Naukowcy IBM twierdzą, że za 5 lat nie będziemy musieli zapamiętywać loginów i haseł dzięki identyfikacji biometrycznej. W przyszłości udając się do bankomatu, wystarczy, że przyłożymy oko do czytnika biometrycznego, który ustali, czy mamy uprawnienia do pobrania gotówki.

3. Czytanie w myślach POLISH WEEKLY MAGAZINE

www.panorama24.co.uk

32 07_Nauka.indd 32

Bioinformatyka w najbliższym czasie pójdzie znacznie do przodu. Według przewidywań IBM już niedługo będziemy mogli podłączyć nasz mózg do komputera lub smartfona, dzięki czemu sterowanie urzadzeniami będzie odbywało się przy pomocy myśli.

4. Cyfrowa dziura Na mapie świata nadal dużo obszarów nie ma dostępu do internetu. Naukowcy IBM zapewniają, że w ciągu 5 lat aż 80 proc. ludzkości będzie miało dostęp do technologii przekazujących informacje. Podstawą zmniejszenia tej cyfrowej dziury będą telefony komórkowe, które stanieją tak bardzo, że staną się powszechnie dostępne nawet w biednych regionach świata.

5. Spam do kosza Według naukowców IBM, rozwój sieci społecznościowych doprowadzi do tego, że będą do nas docierać jedynie reklamy spersonalizowane, promujące produkty i usługi, których aktualnie potrzebujemy, odpowiadające naszym gustom i preferencjom. Dzięki temu już wkrótce żadna z reklam nie będzie niepotrzebna – wręcz przeciwnie – większość z nich będzie dla nas użyteczna. IZ

24.co.uk 2/20/2012 7:00:24 PM


Przegląd prasy polskiej

NO CO TY?! czyli ciekawostki ze świata nauki Nazwisko pomocne w karierze

Inteligencja pająków w nogach! Naukowcy dowiedli, że centralny układ nerwowy małych pająków wypełnia nawet wnętrze ich nóg, zatem inteligencja pająków leży w ich odnóżach. Naukowcy badali aż dziewięć gatunków pająków – od gigantów żyjących w lasach tropikalnych po pajączki mniejsze niż główka szpilki. Okazuje się, że im mniejszy jest pająk, tym proporcjonalnie większy jego mózg – i to on właśnie wypełnia wszelkie wolne przestrzenie ich ciała, a u najmniejszych gatunków – także nogi. Badacze odkryli, że centralny układ nerwowy może wypełniać do 80 proc. objętości tułowia i do 25 proc wnętrza nóg.

Z najnowszych badań wynika, że osoby, które posiadają nazwisko łatwe do wymówienia, szybciej zdobywają przychylność innych i mogą robić większą karierę zawodową. Ludzie z nazwiskami łatwiejszymi do wymówienia są przez innych oceniani bardziej pozytywnie i robili lepsze wrażenie niż posiadacze nazwisk trudniejszych w wymowie. Mogą się z nimi nawet kojarzyć pewne cechy osobowości, jak serdeczność i otwartość.

Czy wiesz, co kryje twój telefon? W Wielkiej Brytanii aż co szósty telefon komórkowy jest zanieczyszczony bakteriami kałowymi. Eksperci z London School of Hygiene & Tropical Medicine oraz Queen Mary University of London, twierdzą, że dzieje się tak z braku higieny i nawyku mycia rąk po wyjściu z toalety. Bakterie kałowe mogą przeżyć na rękach wiele godzin, zwłaszcza gdy jest ciepło, a nie pada na nie bezpośrednie światło słoneczne. Z rąk łatwo przenoszą się np. na klamki czy żywność.

Nowy skorupiak! U wybrzeży Nowej Zelandii, na głębokości 7 km naukowcy odkryli nowy gatunek skorupiaka, który przerasta wszystkich swoich krewniaków. Nowy gatunek, znaleziony w Rowie Kermadec, na razie określany jako „supergigant”, ku zdumieniu naukowców, przerasta rozmiarami wszystkie dotychczas znane skorupiaki– największy z zarejestrowanych przez kamerę osobników miał aż 34 cm. Odkrycia dokonali naukowcy z nowozelandzkiego National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA).

Źrenice reagują na przedmioty

SMS prawdy ci nie powie Badania opublikowane przez „Journal of Applied Social Psychology” udowodniły, że o wiele łatwiej przychodzi nam kłamanie w e-mailach i SMS-ach niż w sytuacjach, gdy jesteśmy z rozmówcą twarzą w twarz. Autor badań Mattitiyahu Zimbler z University of Massachusetts-Amherst, twierdzi, że kłamanie nie jest niczym nowym. Zmieniło się jedynie to, że online kłamiemy jeszcze częściej.

Sposób na lepsze samopoczucie Z izraelskich badań wynika, że prowadzenie internetowego bloga ma pozytywny wpływ na stan psychiczny i umiejętności społeczne młodzieży. Blog jako swoista spowiedź przynosi wiele korzyści nastolatkom, którzy doświadczają problemów w sferze społecznej. Ma także duży wpływ na ich poczucie własnej wartości i sprzyja poprawie relacji z przyjaciółmi. Jest o wiele skuteczniejszą metodą niż prowadzenie tradycyjnego pamiętnika. Blog przynosi najlepsze efekty, gdy społeczność internetowa może komentować wpisy autora.

Naukowcy twierdzą, że ludzkie źrenice nie reagują tylko na ilość docierającego światła. Zmieniają rozmiar również w momencie, gdy człowiek jest zainteresowany jakimś przedmiotem bądź osobą. Zespół naukowców dokonywał pomiaru szerokości źrenic osób badanych i odkrył, że w momencie, gdy człowiek chciałby lepiej przyjrzeć się konkretnej rzeczy w swoim sąsiedztwie, jego źrenice powiększają się. Jak dotąd nie wiadomo, jaki mechanizm odpowiada za taką odpowiedź ze strony oka na sygnały z mózgu.

Pradawne instynkty

Senny gen Okazuje się, że wszyscy, którzy lubią długo spać, mogą mieć do tego genetyczne predyspozycje. Z badań wynika, że soby ze specyficzną wersją genu ABCC9 potrzebowały ok. 30 min. więcej snu niż osoby bez tego genu. Co ciekawe, nosicielem „sennej” wersji ABCC9 jest co piąty Europejczyk. Uważa się, że już osiem godzin wystarczy każdemu, jednak różnice w niezbędnej długości snu pomiędzy ludźmi bywają ogromne.

Fizyczność wpływa na to, w jakim stopniu widzimy daną osobę w roli politycznego przywódcy. Pewne cechy i instynkty, które mogły się wykształcić w toku ewolucji, odzywają się w naszym życiu nawet dziś, często – dość irracjonalnie - wynika z badań. Taką cechą jest np. strach przed wężami i upodobanie do niezdrowego, tłustego jedzenia. Instynkty te ewoluowały prawdopodobnie w czasach, gdy węże stanowiły dość powszechne zagrożenie, a kolejny posiłek był mniej niż pewny.

Dlaczego zebra ma paski? Jedna z największych zagadek przyrody została rozwiązana - twierdzą naukowcy ze Szwecji i Węgier. Chodzi o owady. Zdaniem uczonych zebry są pasiaste, by odpędzić krwiożercze owady. Paski powodują, że zebry nie odbijają światła tak, jak inne zwierzęta kolorystycznie jednolite. Jednak zarodki zeber mają czarną sierść. Białe pasy pojawiają się dopiero później.

Reklama: 020 3026 6550

07a_Nauka.indd 33

33 2/20/2012 6:59:15 PM


Historia

Partnerka

króla Stasia

Łazienki wydają się miejscem tak dobrze Polakom znanym, że doprawdy trudno sobie wyobrazić, by istniał jakiś parkowy obiekt, którego historia nie byłaby im bliska. A jednak Biały Domek, choć znajduje się na najbardziej uczęszczanym szlaku łazienkowskich spacerów, czyli Promenadzie Królewskiej, jakoś dziwnie rzadko budzi zainteresowanie.

www.warszawa-stolica.pl Kup Stolicę przez internet

K

iedy pyta się przypadkowych przechodniów, z jaką osobą kojarzy im się Biały Domek w Łazienkach, większość ma wyraźny kłopot z wymienieniem nazwiska. A były dwa. Pierwsze to nazwisko Ludwika XVIII Bourbona, następcy swoich tragicznie zmarłych poprzedników – króla Francji Ludwika XVI i jego małego synka Ludwika XVII. Ludwik XVIII – po ucieczce z ogarniętej rewolucją ojczyzny – błąkał się przez wiele lat po Europie i podczas tych wymuszonych perygrynacji znalazł chwilowe schronienie w kraju swojej babci Marii Leszczyńskiej. Przez pewien czas gościny użyczał mu ówczesny polski monarcha Stanisław August Poniatowski – właśnie w łazienkowskim Białym Domu.

Elżbieta z Szydłowskich Grabowska Drugie nazwisko to Elżbieta z Szydłowskich Grabowska, według niektórych biografów morganatyczna żona króla Stasia, a na pewno (używając współczesnego języka) wieloletnia partnerka i matka przynajmniej dwojga królewskich dzieci. Nasz ostatni monarcha był bardzo kochliwy. I choć pierwszą i największą miłością jego życia była i na zawsze pozostała Katarzyna Wielka, to uczucie to w żadnej mierze nie eliminowało całego mnóstwa innych romansów z najpiękniejszymi damami Polski i Europy. I w tym miejscu przyjdzie zapytać – dlaczego Elżbieta Grabowska? Kobieta, która nie należała ani do najsławniejszych, ani najpiękniejszych. Nie była obdarzona żadnym szczególnym wdziękiem, a już na pewno – wybitnym

34 08_Historia.indd 34

rozumem. Była – a przynajmniej wydaje się, że była – kobietą całkowicie i pod każdym względem przeciętną, by nie rzec pospolitą. Poznała Stanisława Poniatowskiego jako młoda panna i już wtedy zwróciła na siebie jego uwagę. Kiedy ten został królem, w nagrodę za okazywane mu względy, obdarzył ojca Elżbiety – sędziego Teodora Szydłowskiego – utworzoną specjalnie z myślą o nim kasztelanią mazowiecką. Elżbietę obsypywał natomiast gorącymi listami miłosnymi i zapewne licznymi podarkami. Żenić się z nią jednak nie zamierzał. Aby dziewczyna nie została starą panną, wydał ją za mąż – za starszawego wdowca, generała Jerzego Grabowskiego. Nie darzył on swej żony ciepłymi uczuciami i rzadko bywał w domu, nad czym Elżbieta – zdaje się – specjalnie nie bolała. Młodą kobietę łączyły bowiem w owym czasie bardzo namiętne stosunki już nie tylko z królem, ale i jego bratem Kazimierzem.

Ich czworo i pięcioro dzieci Ani Grabowskiej, ani trzem związanym z nią panom jakoś ten dziwaczny czworokąt nie przeszkadzał. Komplikacje pojawiły się dopiero wówczas, kiedy wydała ona na świat pięcioro dzieci: Stanisława, Michała, Kazimierza, Aleksandrę i Izabelę. Historycy nie są zgodni co do ojcostwa poszczególnych potomków generałowej. Wiadomo jedynie,

ŻYŁA W LUKSUSIE, POZBAWIONA JAKICHKOLWIEK TROSK, OTOCZONA PIĄTKĄ ZDROWYCH I UDANYCH DZIECI ORAZ BLISKOŚCIĄ SWEGO CZARUJĄCEGO KOCHANKA

że choć cała piątka nosiła nazwisko męża Elżbiety, to on sam nie miał w ich poczęciu żadnego udziału. Wiadomo też, że za przymykanie oczu na romanse swej małżonki (i ich konsekwencje), otrzymał od króla najwyższe odznaczenia – ordery Świętego Stanisława i Orła Białego. Które dzieci spłodził król Stanisław Poniatowski, a które jego brat – pozostaje tajemnicą. Być może imiona chłopców pośrednio wskazują, kto był ich ojcem – jeden nosi wszak imię króla, drugi jego brata. Król Stanisław nie był jednak w tej sprawie małostkowy i drobiazgowy. Całą piątką opiekował się serdecznie i dbał, aby każde z dzieci odpowiednio „ustawić” w życiu. Michał był początkowo adiutantem królewskim, a resztę życia poświęcił karierze wojskowej. Podczas służby w armii Napoleona otrzymał stopień generała i funkcję komendanta Gdańska. Stanisław był ministrem oświecenia w Królestwie Polskim i kawalerem maltańskim. Kazimierz – marszałkiem wołkowyskim. Izabelę wydano za mąż za Walentego Sobolewskiego, który po śmierci gen. Józefa Zajączka przewodził Radzie Administracyjnej, mającej wówczas uprawnienia namiestnika Królestwa Polskiego. Aleksandrę poślubił szambelan królewski hrabia Franciszek Krasicki. Zanim jednak dzieci dorosły, spędzały miłe i beztroskie chwile w przepięknych królewskich ogrodach Łazienek.

Maison de plaisance W roku 1774 król Stanisław zlecił Dominikowi Merliniemu dokończenie budowy istniejącego już od lat 60. budynku, położonego pomiędzy Starą Pomarańczarnią a Pałacem na Wodzie, nazwanego potem Białym Domkiem. Legenda głosi, że mieszkała tam wraz z dziećmi Elżbieta Grabowska. Biały Domek do dziś zachwyca prostotą i elegancją swego stylu oraz urodą wnętrza. Nie dziw, zważywszy, że o wystrój owych wnętrz troszczył się sam Jan B. Plersch i – dorównujący mu wykwintnym smakiem i talentem – Jan Ścisło.

24.co.uk 2/20/2012 7:01:11 PM


Przegląd prasy polskiej

Król Stanisław August Poniatowski był ministrem oświecenia w Królestwie Polskim i kawalerem maltańskim. Obecnie Biały Domek stoi na maleńkim, jakby specjalnie usypanym wzniesieniu. Dawniej otaczały go ze wszystkich stron kanały mające stanowić nie tylko jego zewnętrzną dekorację, ale – odprowadzając wody gruntowe – chronić go od zawilgocenia. Dzisiaj nie ma też zielonego bluszczu, który kiedyś od strony południowej spowijał białe mury, zapewniając jego mieszkańcom przyjemny chłód w gorące letnie dni. Biały Domek był więc – tak modnym w XVIII w. – maison de plaisance, czyli podmiejską willą. Elżbieta Grabowska miała tam ponoć wszystko, co kobiecie potrzebne jest do szczęścia. Żyła w luksusie, pozbawiona jakichkolwiek trosk, otoczona piątką zdrowych i udanych dzieci oraz bliskością swego monarszego, a jednocześnie czarującego kochanka. Nasuwa się

niedyskretne pytanie: czy i jak często nasz kochliwy i niestały w uczuciach król Staś odwiedzał Elżbietę, aby – jak pisał w listach do niej – „swoją Maleńką dusić w ramionach”? Do owych uścisków i pieszczotliwego duszenia jest w Białym Domku komnata wprost wymarzona. To prześliczny buduar zdobiony łukami amora i całym mnóstwem innych symboli miłości.

Razem do końca Zdarzyło się jednak, że król ponad owe romantyczne kolacje i uściski pod łukami

Panorama, najszybciej rozwijający się polskojęzyczny magazyn w Wielkiej Brytanii

08_Historia.indd 35

amora przedłożył romans z warszawską aktorką. Rozgniewana pani Grabowska na znak swego oburzenia wyjechała wówczas z Warszawy. Skruszony królewski kochanek wysłał za swą lubą (a może jednak żoną?) kilka – jak to określają ówcześni kronikarze – sztafet, mających skłonić uciekinierkę do powrotu i wybaczenia. Wróciła. Przebaczyła. B y ł a z k r óle m do końca, towarzysząc mu także podczas jego luksusowego wprawdzie, ale jednak, wygnania. Po śmierci Stanisława Augusta wróciła do Warszawy. Zmarła w maju 1810 r. w wieku 62 lat. W nekrologu, który ukazał się w „Gazecie Warsz aw sk iej”, napi s a no m.in.: „W całym życia biegu łagodna, szczera, otwarta dla wszystkich, uprzejma dla przyjaciół, przystępna dla niższych, litościwa i dobroczynna, ostatek dni przykładnej oddana pobożności”. Czy w raca czasem – o północy – do swojego Białego Domku w Łazienkach i patrzy przez okna na stare drzewa, fontannę, zegar słoneczny, czy wspomina czas swej młodości i czułych uścisków naszego nie tylko ostatniego, ale i najprzystojniejszego króla? Od redakcji: Historycy wciąż spierają się na temat, czy Elżbieta Grabowska faktycznie mieszkała w Białym Domku. Hipoteza dotyczy dopiero lat 80. XVIII w., bowiem wcześniej mieszkała w Ermitażu na Rozdrożu, a w Białym Domku krewne króla. Jolanta Wachowicz-Makowska Reklama: 020 3026 6550

35 2/20/2012 7:01:13 PM


Plotki

Zgoli wąsy za 5 mln dolarów!

Dbają o małego Zachary’ego

Hulk Hogan od zawsze kojarzył się z wielkimi wąsami i górą mięśni. Po chwilowym ożywieniu kariery, które nastąpiło dzięki reality show z udziałem wrestlera, kariera Hogana utknęła w miejscu. Gwiazdor jednego z najbardziej amerykańskich sportów znalazł jednak sposób, aby przykuć uwagę mediów i trochę zarobić. Do Hulka zgłosiło się parę firm kosmetycznych, które zaproponowały mu kontrakt na kilka milionów dolarów, jeśli dla reklamy zgoli swoje słynne wąsy. Wrestler podpisał umowę z jedną z nich i ogłosił fanom, że za 5 mln dolarów pozbędzie się owłosienia na twarzy!

W 2010 r. Elton John wraz z partnerem powitali na świecie urodzonego przez surogatkę syna. Gwiazdor jest świadom zagrożeń, jakie wiążą się z wychowaniem Zachary’ego przez dwóch mężczyzn i na dodatek często goszczących na pierwszych stronach gazet. Piosenkarz zdecydował się na konsultacje z psychologiem, który ma pomóc rodzicom właściwie wychować dziecko. - Mamy zamiar sprawić, aby dorastał otoczony miłością i był dumny ze swojej rodziny - powiedział w rozmowie z magazynem „Attitude” David Furnish. Elton John i Furnish są parą od 16 lat, a małżeństwem od 7. Gwiazdor i jego partner planują kolejne dziecko, ale tym razem chcą adoptować „siostrę dla Zachary’ego”.

Hally Berry zaręczona!

36 13_Plot.indd 36

24.co.uk

Mimo bardzo złych doświadczeń z poprzednich związków, Hally Berry postanowiła dać szansę Olivierowi Martinezowi i przyjęła jego oświadczyny! Aktorka ma już za sobą dwa małżeństwa – pierwsze z 1993 r., gdy wyszła za bejsbolistę Davida Justice oraz drugie z muzykiem R&B Erikiem Benetem. Związek z modelem Gabrielem Aubrym także zakończył się w sądzie. Była para walczy o prawo do opieki nad małą Nahlą. Podobno właśnie ze względu na córeczkę Berry postanowiła nie czekać ze ślubem i już na początku lata zamierza wyjść za Martineza. Para planuje skromną, prywatną ceremonię w swoim domu w Kalifornii. Wiadomo już, że na ślub zaproszona została była partnerka francuskiego aktora, Kylie Minogue.

Za 5 lat kończy karierę? Po ogromnym sukcesie podczas rozdania nagród Grammy Adele ogłosiła wiadomość, która zaskoczy i zasmuci wielu jej fanów. Piosenkarka, która zdobyła aż sześć statuetek, postanowiła przerwać karierę na pięć lat. Decyzję podjęła pod wpływem tego, co przeżyła w trakcie operacji gardła. Postanowiła skupić się na swoim życiu prywatnym, a także w końcu zadbać o swoje zdrowie. - Zamierzam zniknąć na cztery czy pięć lat. Nieustannie pracuję i moje związki się rozpadają - powiedziała piosenkarka. Adele nie wyklucza, że wyjdzie za swojego chłopaka Simona Koneckiego. Oboje poważnie myślą o założeniu rodziny i zwyczajnym życiu bez blichtru show biznesu.

2/20/2012 7:11:31 PM


Przegląd prasy polskiej

Gotowa zabić?! Angelina Jolie często podkreśla, jak ważna jest dla niej rodzina i wartości z nią związane. Niedawno wyznała, że w zasadzie nie ma przyjaciółek, ani nawet bliższych koleżanek, a osobą, z którą dzieli się wszystkimi radościami i smutkami, jest Brad Pitt. W jednym z ostatnich wywiadów 36-letnia gwiazda stwierdziła, że w pewnych okolicznościach mogłaby się posunąć nawet do zabicia drugiego człowieka. Taką sytuacją mogłaby być obrona własnych dzieci. - Jeżeli pytasz mnie o to, czy zabiłabym kogoś w obronie własnej, to myślę, że tak - mówiła dziennikarzom Jolie. - W obronie mojej rodziny z pewnością. Angelina podkreśliła, że w jej życiu było do tej pory co najmniej kilka momentów, w których czuła realne zagrożenie śmiercią.

Matka Kardashian reklamuje erotyczne żele! Okazuje się, że rodzina Kardashian nadal ma za mało pieniędzy. Dlatego mama Kim, Khloe i Kourtney postanowiła zostać twarzą produktów dla kobiet po menopauzie, a dokładnie erotycznych żeli nawilżających, potęgujących seksualne doznania. Za kontrakt z marką Zestra produkującą lubrykanty 57-letnia Kris Jenner dostała niemal milion dolarów! Często rozmawiam z przyjaciółkami o tym, jak poprawić swoje życie seksualne - zachwala żele mama Kim. - Miałam szczęście, że odkryłam nowy, rewolucyjny produkt, który sprawia, że kobieta w kilka minut jest chętna i gotowa do stosunku - dodaje.

Oświadczyny fanki

Polak doceniony! Polski aktor Jakub Gierszał został wyróżniony tytułem Shooting Star 2012, który jest przyznawany najbardziej obiecującym młodym aktorom europejskim. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się stolicy Niemiec podczas 62. Festiwalu Filmowego w Berlinie. 23-letni Gierszał, znany m.in. z filmów „Sala Samobójców” oraz „Wszystko, co kocham” jest jednym z dziesięciu tegorocznych laureatów programu Shooting Stars. Tytuł ma pomóc utalentowanym i początkującym aktorom w rozwijaniu kariery. W ciągu najbliższego roku wyróżnieni laureaci odwiedzą wiele festiwali filmowych, wezmą udział w warsztatach i spotkaniach jako ambasadorzy europejskiego kina. W ubiegłym roku Gierszał za rolę Dominika w filmie „Sala samobójców” został wyróżniony nagrodą im. Zbyszka Cybulskiego oraz Złotą Kaczką.

Daniel Radcliffe z ogromną popularnością i uwielbieniem fanów na całym świecie zmaga się właściwie od dzieciństwa, kiedy wygrał casting do roli Harry’ego Pottera. Dorosły dzisiaj aktor nadal często spotyka się z dziwnymi reakcjami swoich wielbicieli, którzy za wszelką cenę chcą udowodnić mu swoje oddanie i miłość. Ostatnio nawet jedna z fanek mu się oświadczyła! - 21-letni aktor nagrywał wywiad w jednym z centrów handlowych w Los Angeles, kiedy podeszła do niego dziewczyna, uklękła przed nim, wyciągnęła pierścionek, wyznała miłość i zapytała, czy weźmie z nią ślub. Daniel był bardzo zażenowany całą tą sytuacją - opowiada świadek w rozmowie z „Daily Mail”.

Reklama: 020 3026 6550

13_Plot.indd 37

37 2/20/2012 7:11:35 PM


Plotki

Cekinowa suknia Kelly Osbourne pochodziła z najnowszej kolekcji Tony’ego Warda. Gwiazda wyglądała bardzo elegancko.

Taylor Swift tradycyjnie już postawiła na look księżniczki. Tym razem pomogła jej w tym cielista, zdobiona złotymi aplikacjami, przepiękna kreacja od Zuhaira Murada!

Kelly Rowland wystąpiła w zjawiskowej sukni projektu Alberty Ferretti.

Kreacji czar... 54. gala rozdania nagród Grammy już za nami. Na wielkiej muzycznej imprezie, jak co roku, pojawiła się cała plejada gwiazd. Na czerwonym dywanie mogliśmy podziwiać zjawiskowe i oryginalne kreacje pań, wśród których znalazła się największa gwiazda wieczoru, Adele. Piosenkarka zdobyła aż sześć statuetek i po raz pierwszy od operacji krtani zaśpiewała na scenie! Oto krótkie przypomnienie kreacji największych gwiazd show biznesu.

Nicki Minaj, jak zawsze, trudno było nie zauważyć. Gwiazda miała na sobie oryginalną czerwoną kreację z charakterystycznym logo domu modu Versace.

38 13_Plot.indd 38

Pomarańczowa suknia z koronki jest dziełem Jean Paula Gaultiera. Trzeba przyznać, że Fergie wyglądała w niej oszałamiająco!

24.co.uk 2/20/2012 7:11:55 PM


Przegląd prasy polskiej

Na złoto postawiła aktorka Jane Seymour. Gwiazda miała na sobie asymetryczną suknię Davida Meistera, w której wygądała doskonale!

Największą triumfatorką imprezy okazała się Adele. Gwiazda odbierała swoje statuetki w długiej sukni od Giorgio Armaniego.

Katy Perry postawiła na błękit. Suknia projektu Elie Saab pasowała do koloru włosów artystki.

Rihanna zdecydowała się na seksowną suknię od Giorgio Armaniego. Gwiazda wyglądała znakomicie!

Panorama, najszybciej rozwijający się polskojęzyczny magazyn w Wielkiej Brytanii 13_Plot.indd 39

Alicią Keys zdecydowała się na małą czarną z domu mody Alexandre’a Vauthiera. Dobrała do niej piękne szpilki od Christiana Loubutina.

Basil Soda zaprojektował suknię, w której zaprezentowała się słynna celebrytka Paris Hilton.

Reklama: 020 3026 6550

39 2/20/2012 7:12:00 PM


Kultura i sztuka

Co z tego, że gwiazdor, skoro ma poukładane w głowie George Clooney stanowi niespotykane połączenie eleganckiego amanta w hollywoodzkim stylu i szanowanego w Stanach komentatora politycznego. Właśnie zagrał demokratycznego kandydata na prezydenta w wyreżyserowanym przez siebie filmie „Idy marcowe” (premiera: 3 lutego*). Dlaczego musiał to zrobić? 40

24.co.uk

10_Pano_Kultura_i_Sztuka.indd 40

2/20/2012 7:52:30 PM


Przegląd prasy polskiej

P

www.film.com.pl

racę nad „Idami marcowymi” Clooney rozpoczął już w 2008 roku. Współtworzył scenariusz, zajął się produkcją, reżyserią i zamierzał zagrać jedną z dwóch najważniejszych w fi lmie ról – charyzmatycznego polityka demokratę, kandydata w prawyborach prezydenckich walczącego o głosy delegatów z Ohio. Kiedy prace nad realizacją były już zaawansowane, Clooney uświadomił sobie, że to nie jest najlepszy moment na pokazywanie w kinach historii o rozczarowaniu polityka i politykami. „Właśnie wygrał wybory Obama - tłumaczył. - Wszyscy w Ameryce byli w takich dobrych, pełnych nadziei nastrojach. Nasza historia była po prostu kompletnie nieadekwatna do sytuacji”. Teraz przyznaje, że „nastrój pozytywnego oczekiwania na zmiany trwał rok i bezpowrotnie się skończył”. Dlatego wrócił do pomysłu „Id marcowych”. Powstał rewelacyjny obraz wyborczej gorączki, tej pierwszoplanowej, rozgrywającej się na wiecach i debatach, oraz jeszcze bardziej interesującej walki, która rozgrywa się w tle, za kulisami, na korytarzach i w

gabinetach kampanijnych szefów. Młody idealista Stephen (Ryan Gosling) pracuje dla charyzmatycznego demokratycznego gubernatora Mike’a Morrisa (George Clooney) walczącego o nominację wyborczą. - Nie muszę już grać nieczysto. Mam Morrisa - mówi o swojej pracy. W tle działa kolejna fantastyczna para aktorska – jako dwaj szefowie kampanii: Philip Seymour Hoffman i Paul Giamatti. W gorączce walki wyborczej zderza się naiwna wiara w głoszone ideały i polityczny cynizm.

Aktor zaangażowany A jednak Clooney upiera się, że „Idy marcowe” nie są tylko fi lmem politycznym. „Akcja rozgrywa się w Waszyngtonie, ale równie dobrze mogłaby na Wall Street. To historia, w której najistotniejsze są problemy moralne i pytanie: czy jesteś gotów sprzedać duszę?”. Właśnie takiego tematu szukali Clooney i współscenarzysta „Id marcowych” Grant Heslov (wcześniej pracowali razem przy „Good Night and Good Luck”). Trafi li na sztukę „Farragut North” napisaną przez Beau Willimona, który pracował przy kampanii prezydenckiej demokraty Howarda Deana. Clooney i Heslov dokonali wielu zmian – w sztuce gubernator Morris nie pojawia się na scenie. Ustalili też prawybory w Ohio na dzień

15 marca, stąd też tytuł (Idy marcowe to rzymskie święto boga wojny). - Niektóre wątki w scenariuszu są niemal szekspirowskie - przyznaje Clooney. - Ale to widzom pozostawiliśmy decyzję, kto tu jest Kasjuszem, kto Brutusem, a kto Cezarem. Clooney, który na sukces pracował długo (10 lat grywał mało istotne epizody) i osiagnął go dopiero jako 30-latek, od razu zaczął kombinować, jak wykorzystać wpływy, które dał mu sukces. Wybrał drogę, jak na hollywoodzkiego gwiazdora, niebanalną – skupił się na polityce i jej mechanizmach. W swoich wypowiedziach nie oszczędza amerykańskiej administracji, sam szuka rozwiązań, pisze listy do gazet i polityków, działa charytatywnie. - Nie jestem snobem, bardzo lubię rozrywkowe kino - zapewnia w wywiadach. I gra w hollywoodzkich blockbusterach, żeby samemu kręcić ambitne, zaangażowane fi lmy. O sobie mówi: „Jestem hybrydą. Nieoczekiwanie udało mi się zrobić karierę w obu tych nieprzystających do siebie światach”. Ujawnianie swojego politycznospołecznego zaangażowania George Clooney zaczął od udziału w filmie Davida O. Russella „Złoto pustyni” (1999). Przyjęcie roli w filmie jednoznacznie krytykującym udział Ameryki

Rzetelna reklama tylko w magazynie PANORAMA. Dzwoniąc powołaj się na magazyn PANORAMA!

Reklama: 0208 96 444 88 wew. 480

10_Pano_Kultura_i_Sztuka.indd 41

41 2/20/2012 7:52:32 PM


Kultura i sztuka

Clooney ma wyrobioną opinię na temat czegoś więcej niż to, jakie garnitury są aktualnie najmodniejsze. w wojnie w Zatoce Perskiej było pierwszym znakiem, że Clooney ma wyrobioną opinię na temat czegoś więcej niż to, jakie garnitury są aktualnie najmodniejsze. Trzy lata później aktor po raz pierwszy stanął za kamerą. „Niebezpieczny umysł” – fikcyjna biografia telewizyjnego prezentera Chucka Barrisa, który jednocześnie był płatnym mordercą CIA, zaskoczyła dojrzałością i potwierdziła, że bohater plotkarskich pism wcale nie żartuje. Kiedy w 2003 roku amerykańskie bomby zaczęły spadać na Bagdad, aktor w publicznym wystąpieniu pytał: „Może warto zadać najpierw parę pytań, zanim wyślemy 150 tysięcy naszych chłopaków pod ostrzał?”. I nie czekając na odpowiedź, mówił, co myśli o udziale Ameryki w wojnie: „Dzisiaj nie da się pokonać wroga na wojnie. Można najwyżej wygenerować kolejne pokolenia żądne zemsty. Nasi przeciwnicy będą wysadzać samochody pułapki i dokonywać samobójczych ataków. Bo nie mają innego sposobu, by się z nami zmierzyć. Pewnie Donald Rumsfeld sądzi, że idzie na tę wojnę po zwycięstwo. Ale dzisiaj coś takiego nie istnieje”. Kiedy Amerykanie zdali sobie sprawę z faktu, że ich ulubiony amant okupujący pierwsze miejsca rankingów na najprzystojniejszych, najlepiej ubranych i najbardziej pożądanych nie zamierza pozostać tylko gościem z czerwonego dywanu, poczuli się nieco zbici z tropu. Clooney mówi o wojnie, polityce, ropie naftowej czy sytuacji w Darfurze? Gazety rozpisywały się o jego publicznych wystąpieniach na zmianę z zachwytem i z przekąsem. „Pan seksowny spoważniał” - pisał „Sunday Times”.

42

Przystojny reżyser

Clooney niewiele sobie z tego robił. W 2005 roku zrealizował najpierw „Good Night and Good Luck” – historię dziennikarza CBS Edwarda Murrowa, który w latach 50. w dusznej atmosferze podejrzeń i donosów otwarcie przeciwstawił się senatorowi McCarthy’emu, ryzykując wszystko. A zaraz potem zagrał w „Syrianie” – świetnie zrealizowanym filmie Stephena Gaghana przesyconym aluzjami do narastającego w Ameryce lęku przed terroryzmem. Krytycy wstrzymali oddech. Za drugoplanową rolę w „Syrianie” dostał Oscara. „Good Night and Good Luck” potwierdził, że jest świetnym reżyserem. I w końcu wszyscy przyjęli do wiadomości, że z uroczym Clooneyem rozmawia się na poważne tematy, a nie o tym, z kim spędził poprzedni wieczór. „Polubiłem wreszcie konferencje prasowe” - stwierdził aktor i z zaangażowaniem zaczął na nich opowiadać o swoich poglądach politycznych. Gigantyczna popularność, jaką Clooney cieszy się w Stanach, i jego zdecydowane

Clooney, który na sukces pracował długo (10 lat grywał mało istotne epizody), osiagnął go dopiero jako 30-latek

opinie sprawiają, że już wielokrotnie dywagowano na temat jego potencjalnych szans w polityce. Media sugerowały, że miałby stuprocentowe szanse w wyborach do Kongresu, a nawet w wyborach prezydenckich. Ale Clooney na razie nie zamierza iść drogą Arnolda Schwarzeneggera. I mimo że nie ukrywa swoich liberalnych poglądów politycznych, odmawia także oficjalnego popierania jakichkolwiek kandydatów. Odmówił poparcia Johnowi Kerry’emu podczas kampanii prezydenckiej, odmówił nawet własnemu ojcu, znanemu telewizyjnemu prezenterowi, który ubiegał się o miejsce w Kongresie. Ostatecznie wprawdzie pomógł mu zdobyć pieniądze na kampanię, ale niestety Nick Clooney przepadł w wyborach. Na konferencji prasowej po premierze „Id marcowych” na zeszłorocznym festiwalu w Wenecji dziennikarze znowu pytali Clooney’a, czy nie myśli o polityce. „Teraz prezydentem jest gość prawdopodobnie bystrzejszy, sympatyczniejszy i bardziej zaangażowany niż ktokolwiek, kogo znacie. A jego urzędowanie nie przynosi spodziewanych efektów. Dlaczego więc ktokolwiek chciałby się stararać o ten urząd?” - odparł aktor. Dlaczego więc zdecydował się opowiedzieć o mechanizmach, którymi rządzi się polityka? - Musiałem to zrobić. Niepokoi mnie, że cynizm tak łatwo zwycięża idealizm - mówi Clooney. Anita Zuchora * Film w Wielkiej Brytanii miał premierę w październiku 2011 r., jednak można go jeszcze obejrzeć w kinach. Jest również dostępny na DVD.

24.co.uk

10_Pano_Kultura_i_Sztuka.indd 42

2/20/2012 7:52:34 PM


Poradnik medyczny

Czas na zdrowie Spis treści

s. 2 s. 4 s. 5 s. 6 s. 8

Służba zdrowia nie taka straszna Mapa sprawdzonych lekarzy w Londynie Słowniczek terminów medycznych Zęby na piątkę z plusem – wywiad z lekarzem stomatologiem Laser dla zdrowia i urody

s. 9

Palenie albo zdrowie – wybór należy do ciebie s. 10 W zdrowym ciele zdrowy duch – wywiad z Life Coachem s. 12 Poradnik dla przyszłej mamy Kalendarz obowiązkowych badań 43

10a_Dodatek ZDROWIE.indd 43

2/20/2012 7:07:57 PM


poradnik

Służba zdrowia nie taka straszna Po przyjeździe do Wielkiej Brytanii, czy to na stałe, czy na krótki okres czasu, warto zapoznać się ze sposobem funkcjonowania brytyjskiej służby zdrowia i dowiedzieć się, w jakich przypadkach możemy liczyć na jej darmowe świadczenia.

Z

a brytyjską służbę zdrowia odpowiedzialne jest National Health Services. NHS zapewnia dostęp do pogotowia, szpitali, lekarzy rodzinnych, specjalistów, dentystów i aptek. Planując pobyt w Wielkiej Brytanii, osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia powinny zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ (ang. European Health Insurance

Card, EHIC). Wówczas nie będziemy musieli zapłacić za leczenie szpitalne, jeśli rodzaj pomocy nie dotyczy sytuacji nagłej. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie zapewnia jednak pokrycia przez NFZ kosztów transportu medycznego do Polski ani wielu innych specjalistycznych usług. Warto zatem rozważyć wykupienie dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia, aby uniknąć obciążenia tymi kosztami. O bezpłatne wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego należy ubiegać się w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia.

Darmowy dostęp do służby zdrowia w Wielkiej Brytanii mają: Osoby posiadające prawo do zamieszkania w Wielkiej Brytanii lub obecnie mieszkające na terenie Królestwa. Osoby, które mieszkały w Wielkiej Brytanii przez ostatni rok.

Obywatele Unii Europejskiej. Studenci uczący się na terenie Wielkiej Brytanii dłużej niż 6 miesięcy. Każdy, posiadający pozwolenie na pracę w Wielkiej Brytanii.

Po przyjeździe na Wyspy pierwszym krokiem, jaki powinniśmy wykonać, jest zarejestrowanie się w najbliższej przychodni Co ważne, NHS zapewnia pomoc językową w ponad 150 najczęściej używanych językach świata. Jeśli jednak potrzebujesz pomocy tłumacza w czasie wizyty u lekarza, powinieneś zamówić ją z wyprzedzeniem w danej przychodni lub szpitalu. W przypadku, gdy pilnie

potrzebujesz pomocy lekarskiej, może zdarzyć się, że tłumacz jest akurat nieosiągalny. Warto wtedy skontaktować się ze znajomą osobą, która zna język angielski.

Płatne świadczenia medyczne Niektóre świadczenia oferowane w ramach Państwowej Służby Zdrowia w Wielkiej Brytanii są niestety częściowo odpłatne. Konieczne może być wówczas opłacenie następujących świadczeń: Lekarstw przepisanych przez lekarza rodzinnego – w Anglii za wypisanie recepty pobierana jest opłata. W Szkocji, Irlandii Północnej oraz Walii recepty wypisywane są bezpłatnie. Niektórych usług oferowanych przez lekarza rodzinnego, np. szczepień przed podróżą zagraniczną. Wybrane szczepienia są darmowe, za inne trzeba płacić. Jeżeli planujesz wyjazd za granicę, powinieneś zgłosić się do lekarza co najmniej 8 tygodni

Info

Ważne

Czy wiesz, że...

Po przyjeździe na Wyspy pierwszym krokiem, jaki powinniśmy wykonać, jest zarejestrowanie się w najbliższej przychodni. Następnie wypełnieniamy w niej krótki formularz. Wtedy dopiero zostajemy zapisani do lekarza pierwszego kontaktu, tzw. GP (General Practicioner). Pierwsza wizyta, tzw. check up, odbywa się jedynie w obecności pielęgniarki w celu przeprowadzenia wywiadu na temat przebytych chorób, a także historii chorób w naszej rodzinie.

Jeśli przyjeżdżasz do Zjednoczonego Królestwa z zamiarem długotrwałego pobytu i nie możesz znaleźć tutaj pracy, prawo do darmowej służby zdrowia uzyskasz dopiero po roku przebywania na brytyjskim terytorium.

W sytuacji, kiedy nie jesteś w stanie przedstawić uprawnień do bezpłatnej opieki medycznej świadczonej przez NHS, to poza nagłymi przypadkami nie możesz z niej skorzystać. W takim przypadku lekarz rodzinny przyjmie cię jako pacjenta prywatnego. Zostaniesz poproszony o pokrycie kosztów leczenia. Jeżeli podczas takiej wizyty, lekarz rodzinny zaleci ci dalsze leczenie, będzie ono również płatne.

44 10a_Dodatek ZDROWIE.indd 44

2/20/2012 7:08:01 PM


poradnik

wcześniej. Dzięki temu masz wiele czasu na to, aby zapoznać się ze szczepieniami, które powinieneś otrzymać. Leczenia stomatologicznego. Podstawowa opieka stomatologiczna w ramach NHS jest bezpłatna, ale w ograniczonym

zakresie i nie we wszystkich przypadkach. Dentyści w Wielkiej Brytanii, oferujący pełen zakres usług stomatologicznych, są niezależnymi kontrahentami pobierającymi opłaty według indywidualnego cennika.

Leczenia okulistycznego oraz pokrycia części kosztów okularów lub soczewek kontaktowych. Badania wzroku są bezpłatne w ramach NHS, jednak większość pacjentów musi płacić za okulary i szkła kontaktowe. Niektórzy pacjenci otrzymują dopłatę w

postaci kuponu NHS (NHS Optical Vouchers), z którego mogą skorzystać przy zakupie okularów lub szkieł kontaktowych. anna MarSzaŁeK

Przydatne adresy Dla pacjentów potrzebujących natychmiastowej pomocy stworzono tzw. Walk-in Clinics, które nie są objęte rejonami i nie ma w nich obowiązku wcześniejszego umawiania się na wizytę. Soho Centre for Health & Care 1 Frith Street (off Soho Square) London W1V 5DH Edgware Community Hospital Burnt Oak Broadway, Edgware Middlesex HA8 0AD The North Middlesex Hospital NHS Trust Sterling Way, Edmonton London N18 1QX Newham NHS Walk-in Glen Road London E13 8SH Whitechapel MHS Walk-in 174 Whitechapel Road London E1 1BZ Charing Cross Hospital Fulham Place Road, Hammersmith London W6 8RF Parsons Green NHS Walk-in 5-7 Parsons Green, Fulham London SW6 4UL Tooting NHS Walk-in Clare House St. George’s Hospital Blackshaw Road, Tooting London SW17 0QT

45 10a_Dodatek ZDROWIE.indd 45

2/20/2012 7:08:12 PM


poradnik

Mapa sprawdzonych lekarzy w londynie BlUe lIgHT denTal ClInIC

ADRESY PRZYCHODNI: 1

2

3

4

5

6

Prywatna Klinika Specjalistyczna Eskulap 147 Ruislip Road, UB6 9QQ, Greenford 07742975361 www.eskulap.co.uk

6 PrYWaTna KlInIKa SPeCJalISTYCzna – eSKUlaP

Polish Dental Laboratory 3 Grange Road TW20 9QW Egham, Staines, Slough, 01932269693 lub 07921673202 www.polishdental.co.uk Egham Rail Station

Rzuć Palenie Marek Walaczak 5 Kilross Road, TW14 8SB, Bedfond, 07913099717 Feltham Rail Station Poland Medical Centre 364A Whitton Avenue East, UB6 0JP Greenford, 02089034874/07746623102, www.polskaprzychodnia.co.uk Sudbury Hill Station

1

9

10

gaBIneT leKarSKI MICHal SaMBerger

13

MedYK lTd

HIgHeST MOUnTaIn denTal PraCTICe

TWICKenHaM laSer ClInIC

12 5

Dental Solutions 1st Floor Woolwich House, 43 George Street, Croydon CRO 1LB 020 8688 1311 www.croydondental.co.uk Central Croydon George Station Tooting Medical 5 London Road SW17 9JR, Tooting 0208 767 8389, 0208 648 5111 www.polski-lekarz.co.uk Tooting Broadway Station

POland MedICal CenTre

11

4

rzUC PalenIe MareK WalaCzaK

2 7

8

9

TOOTIng MedICal

POlISH denTal laBOraTOrY

Old Mill Surgery, CV11 5PQ Nuneaton 02089034874/07746623102, www.polskaprzychodnia.co.uk Nuneaton Rail Station Zielona Przychodnia 279-283 Greenwich High Rd, SE10 8NB, LONDON 0208 305 9096 www.green-surgery.com Greenwich Rail Station MEDYK Ltd 3-4 Abbey Parade W5 1EE Hanger Lane Station

10

Highest Mountain Dental Practice 493 London Road, TW7 4DA, London 02085680737 Isleworth Rail Station

11

Blue Light Dental Clinic 75 Tottenham Lane N8 9BE 079 3382 2644 www.bluelightdentalclinic.co.uk Hornsey Rail Station

12

Twickenham Laser Clinic 20 The Green TW2 5AB 079 6770 7346 www.twickenhamlaserclinic.co.uk Strawbery Hill Rail Station

46 10a_Dodatek ZDROWIE.indd 46

2/20/2012 7:08:13 PM


poradnik

* zaznaczone na mapie lokalizacje są orientacyjne.

Słowniczek terminów medycznych U lekarza czy w aptece musimy często posługiwać się skomplikowanymi terminami medycznymi. Aby ułatwić te wizyty, poniżej znajduje się krótki słowniczek, zawierający listę najczęstszych chorób, infekcji i ich objawów. Infekcje górnych dróg oddechowych: Astma - asthma Ból gardła - sore throat Ból głowy - headache Dreszcze - shivers Duszności - short of breath (np.: I am short of breath) Flegma, plwociny - phlegm, sputum Infekcja bakteryjna - bacterial infection Gorączka - fever Gruźlica - tuberculosis Grypa - flu Katar - runny nose Kaszel, kaszleć - cough Kaszel męczący - tiring cough Kaszel suchy - dry cough Kaszel mokry - wet cough Migdałki - tonsils Odkrztuszać - bring up (np.: I am bringing up some phlegm) Odruch kaszlowy - cough reflex Przeziębienie - cold Śluz - mucus Zapalenie oskrzeli - bronchitis Zapalenie płuc - pneumonia Zawroty głowy - dizziness (np.: I feel dizzy)

anna HOUSe KlInIKa denTYSTYCzna

14

15

PanaMedIC UK lTd.

8 zIelOna PrzYCHOdnIa

Zakaźne choroby dziecięce: Odra - measles Ospa wietrzna - chickenpox Różyczka - German measles Szkarlatyna - scarlet fever Świnka - mumps

3 denTal SOlUTIOnS

13

Gabinet Lekarski Michał Samberger 7 Park Crescent London W1B 1PF 0750 912 0608 www.ginekologwlondynie.co.uk Great Portland Street Station

14

Anna House Klinika Dentystyczna 214- 218 High Road N15 4NP 020 8885 5777 Seven Siters Station

15

Panamedic UK Ltd. 154 Upper Clapton Road London E5 9JZ www. panamedic.eu Clapton Rail Station

Inne: Białaczka - leukaemia Ból pleców - backache Ból zęba - toothache Cukrzyca - diabetes Czkawka - hiccups Katar sienny - hayfever Niestrawność - indigestion Ospały - drowsy Porażenie słoneczne - sunstroke Rozdrażnienie - irritation Żółtaczka - jaundice

47 10a_Dodatek ZDROWIE.indd 47

2/20/2012 7:08:13 PM


poradnik

Uśmiech na piątkę z plusem!

Dlaczego nie należy bać się dentysty, co jest najważniejsze w higienie jamy ustnej oraz jak dbać o biały i zdrowy uśmiech, Czytelnikom Panoramy radzi lekarz stomatolog Monika Łączna.

M

a Pani wieloletnie doświadczenie zarówno w pracy z pacjentami w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii. Co może Pani powiedzieć o różnicach pomiędzy przebiegem leczenia zębów w tych krajach?

Pierwszą różnicę, którą zauważyłam, to tempo obsługi pacjentów w gabinetach stomatologicznych publicznej służby zdrowia w Wielkiej Brytanii. Niestety, lekarze pracujący w przychodniach National Health Service mają bardzo mało czasu, który mogą poświęcić na każdego pacjenta.

Czy wiesz, że... Bezpłatne usługi stomatologiczne w Wielkiej Brytanii przysługują: osobom poniżej 18 roku życia, osobom uczącym się poniżej 19 roku życia, podczas pobytu w szpitalu NHS jako pacjent, osobom otrzymującym następujące świadczenia: Income Support, Income-based Jobseeker’s Allowance, Income-related Employment and Support Allowance lub Pension Credit, kobietom w ciąży lub kobietom, które w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia leczenia urodziły dziecko, osobom posiadającym NHS tax credit exemption certificate, osobom, którym przysługuje prawo do NHS Low Income Scheme.

Jak łatwo się domyślić, ta sytuacja skutkuje często wielokrotnymi wizytami, które są konieczne, aby dokończyć rozpoczęte leczenie stomatologiczne. Wizyta w gabinecie stomatologicznym bardzo często wiąże się z ogromnym stresem pacjentów, którzy obawiają się bólu. Tak, to prawda, wielu pacjentów ma niemiłe doświadczenia z wizyt stomatologicznych, które są przede wszystkim związane z bolesnością niektórych zabiegów. Jednak obecnie istnieją już technologie, które pozwalają praktycznie na całkowicie bezbolesne leczenie. Bezbolesne, czyli zakładam, że również bez użycia igły? Dokładnie. Najnowsza technologia pozwala na podanie substancji znieczulającej bez strzykawki: specjalnym urządzeniem, wyglądem przypominającym różdżkę, lekarz aplikuje znieczulenie pod

kontrolą komputera. Cały proces odbywa się bardzo wolno, przez co przebiega bezboleśnie. Ponadto, ten rodzaj znieczulenia jest podawany bardziej precyzyjnie, niż przy użyciu zwykłej igły. Dzięki temu nie powoduje paraliżu innych mięśni twarzy, przez co komfort pacjenta po zabiegu, do momentu kiedy efekty znieczulenia miną, jest również większy. Zdecydowanie jednak wolimy zapobiegać niż leczyć. Zasady znamy: szczotka, pasta, kubek, ciepła woda i rytuał mycia zębów po każdym posiłku. Czasem jednak w ciągu dnia nie jest to możliwe. Co wtedy? Wiadomo, im częściej myjemy zęby, tym lepiej. Obowiązkowo natomiast co najmniej dwa razy dziennie. Jak mawia moja mama: rano – dla urody, wieczorem – dla zdrowia. Przy czym ważne jest, aby rano umyć zęby dopiero po śniadaniu, a wieczorem po ostatnim posiłku – w przeciwnym

48 10a_Dodatek ZDROWIE.indd 48

2/20/2012 7:08:14 PM


poradnik

wypadku nasze wysiłki nie będą miały większego sensu. W sytaucji, gdy nie mamy możliwości umycia zębów, pamiętajmy, aby po każdym posiłku przepłukać jamę ustną zwykłą wodą i wziąć gumę do żucia bez cukru. A co w higienie jamy ustnej jest ważniejsze: szczoteczka czy pasta do zębów? Najważniejsza jest mimo wszystko szczoteczka do zębów i odpowiednia technika szczotkowania. Wiele ułatwiają elektryczne szczoteczki, które pozwalają skrócić czas mycia

Odpowiednia technika szczotkowania jest podstawą zdrowego uśmiechu zębów. Szczoteczki tradycyjne również pozwalają osiągnąć dobre rezultaty, jednak należy wtedy poświęcić więcej czasu na szczotkowanie. Pasta do zębów oczywiście pomaga utrzymać higienę i czyni szczotkowanie przyjemnym, jednak nie dramatyzujmy, jeśli czasem się zdarzy, że pasta się skończy, wtedy wystarczy wydłużyć czas szczotkowania i pamiętać o kupieniu pasty przy najbliższej okazji. Ma Pani jakieś szczególne zalecenia, jaki jest najlepszy rodzaj pasty do zębów? W zasadzie wszystkie pasty dostępne na rynku są dobre, pod warunkiem, że zawierają fluor, który zwiększa odporność szkliwa i obniża ryzyko wystąpienia próchnicy. Jednak przypominam, że sama pasta to nie wszystko: odpowiednia

technika szczotkowania jest podstawą zdrowego uśmiechu. Jak dbać o zęby u najmłodszych członków naszej rodziny? Przede wszystkim powinniśmy ograniczyć spożycie cukru przez nasze dzieci. I nie chodzi tutaj jedynie o słodycze, ale także o wszelkie słodkie napoje, słodzone kaszki, soki. Nawet najmłodsze, kilkumiesięczne dzieci są narażone na próchnicę – tzw. próchnicę butelkową, która powstaje u dzieci pijących z butelki słodzone mleka, herbatki czy soczki. Dlatego najzdrowszym napojem dla zębów naszych dzieci jest np. woda niegazowana i inne niesłodzone płyny. Starsze dzieci należy jak najwcześniej przyzwyczajać do nawyku mycia zębów. Nie chodzi o to, aby dziecko dokładnie szczotkowało zęby, ale o to, aby wyrobić w nim nawyk codziennego mycia zębów. Z czasem dziecko nabierze wprawy i nauczy się odpowiedniej techniki. Ostatnim etapem dbania o higienę jamy ustnej naszych maluchów są wizyty zapoznawcze w gabinecie. Często zdarzało mi się przyjmować dzieci, które przestraszone, z bólem zęba, były przyprowadzane do mnie przez jeszcze bardziej przerażone matki. Taka wizyta to stres, zarówno dla rodzica, jak i dla lekarza, ale przede wszystkim jest to traumatyczne przeżycie dla dziecka, które może zrazić się do wizyt. Dlatego warto nawet dwulatka przyprowadzić do gabinetu: wizyta w miłej atmosferze, atrakcje w postaci „jazdy” na fotelu dentystycznym i nagroda dla dzielnego pacjenta w postaci nawet zwykłej naklejki, pozwolą w przyszłości przywołać maluchowi miłe wspomnienia, aby kolejne wizyty przebiegały bezstresowo. Rozmawiała IlOna zIMMer

Monika Łączna to lekarz stomatolog z wieloletnią praktyką zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii. Obecnie prowadzi gabinet stomatologiczny w Londynie: Blue Light Dental Clinic (www.bluelightdentalclinic.co.uk). Rzetelna reklama tylko w magazynie PANORAMA. Dzwoniąc powołaj się na magazyn PANORAMA!

oferta specjalna

wybielanie laserowe zębów

w cenie £199 prostowanie zebów aparatami przeźroczystymi wygładzanie zmarszczek botoksem ((£185 3 okolice) stomatologia estetyczna leczenie wszystkich problemów stomatologicznych

Blue Light Dental Clinic 75 Tottenham Lane, London N8 9BE

02083400666

Dr Monika Łączna:

07933822644

www.bluelightdentalclinic.co.uk

49 10a_Dodatek ZDROWIE.indd 49

2/20/2012 7:08:19 PM


poradnik

laser dla zdrowia i urody

Pojawienie się nowych technologii laserowych na świecie rzuciło nowe światło na wiele problemów, zarówno zdrowotnych, jak i estetycznych.

L

aser, czyli Light Amplification by Stimulated Emissionof Radiation (wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania), jest obecnie powszechnie stosowany podczas operacji, w trakcie zabiegów rehabilitacyjnych, a także w gabinetach kosmetycznych. Sprawdźmy, w jakich sytaucjach laser jest najlepszym rozwiązaniem dla naszego zdrowia i urody.

Precyzyjne cięcie Tradycyjnym narzędziem wykorzystywanym przez chirurgów jest skalpel. Jednak pewne operacje, w których wykonuje się subtelniejsze i bardziej precyzyjne cięcia, wymagają użycia skalpela laserowego. Wyglądem przypomina on tradycyjny skalpel, jednak do jego zakończenia za pośrednictwem światłowodu jest doprowadzone światło lasera. Obecnie w medycynie laser jest stosowany najczęściej w operacjach oczu, serca i mózgu. Jednak jeśli mamy zaplanowane mniej skomplikowane operacje, np.: zabieg laryngologiczny, leczenie żylaków, usuwanie znamion – warto dowiedzieć się od specja-

listy, czy zostaną one wykonane przy pomocy lasera.

Rehabilitacja Stymulacja laserowa jest również wykorzystywana przez rehabilitantów. Stosują oni inny rodzaj lasera niż jest używany przez chirurgów: jest to laser o małej i średniej mocy, który jest używany podczas długotrwałych, często wielomiesięcznych terapii. Jeśli więc cierpisz na reumatyzm, bóle kręgosłupa, choroby skóry (np. trądzik), to laser jest rozwiązaniem, które ci pomoże. Działanie lasera przyspiesza także gojenie złamań, stłuczeń oraz wszelkich ran pourazowych i pooperacynych: pod wpływem lasera wzrastają możliwości regeneracyjne tkanki zapalnej oraz zwiększa się miejscowa odporność. Dzięki temu laseroterapia rehabilitacyjna działa jako środek przeciwbólowy i przeciwzapalny.

Uroda Z laserem kosmetycznym na pewno spotkało się wielu z nas. Jest to powszechna metoda zamykania naczynek krwionośnych, usuwania znamion, korygowania niedoskonałości skóry (np. blizny, przebar-

wienia), usuwania zmarszczek, leczenia trądziku, a także depilacji. Najnowsze technologie, np. Candela GentleLASE, przy pomocy której można wykonać większość wymienionych wyżej zabiegów, są wyposażone w specjalne systemy dynamicznego chłodzenia (Dynamic Cooling Device – DCD), które chronią skórę i czynią zabieg niemal bezbolesnym i bezpiecznym dla naszego zdrowia. W przypadku usuwania nadmiernego owłosienia laser działa na cebulkę włosa i niszczy mieszek włosowy. Mimo tego że zabieg jest kosmetyczny, powinien on odbywać się po konsultacji z lekarzem i pod właściwą opieką osoby wykwalifikowanej do obsługi urządzenia. - Przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, zabieg jest całkowicie bezpieczny i przynosi doskonałe rezultaty - mówi Elżbieta Lipska z Twickenham Laser Clinic z Londynu, która stosuje technologię Candela GentleLASE. Przed zabiegiem laserowym warto odpowiednio się przygotować. - Należy unikać ekspozycji na słońce, solarium czy depilacji woskiem na 4 tygodnie przed zabiegiem la-

serem - radzi Pani Elżbieta. - W przypadku zabiegu na twarzy, należy dopilnować, żeby wszelkie infekcje wirusowe, takie jak np. opryszczka, zostały wyleczone. Przed zabiegiem należy również odpowiednio zadbać o skórę w miejscu, w którym zostanie wykonany zabieg, czyli 2-3 tygodnie przed nim pownno się unikać innych zabiegów kosmetycznych w tym miejscu oraz zaprzestać używania kosmetyków penetrujących skórę, np.: chemicznie złuszczających naskórek lub kremów samoopalających - dodaje. Tych, którzy obawiają się zabiegów kosmetycznych z użyciem lasera, zapewniamy, że wszelkie efekty uboczne są minimalne. Jak mówi przedstawicielka Twickenham Laser Clinic, po zabiegu może wystąpić lekkie zaczerwienienie lub opuchlizna, która ustępuje po 24 godz. po zabiegu. Specjalistka dodaje również, że bezpośrenio po zabiegu miejscowo powinien być zaaplikowany żel chłodzący. Następnie pacjent powinien zasłaniać przed promieniami słonecznymi miejsca poddane zabiegowi, a w ostateczności stosować na nie krem z wysokim filtrem (min. SPF 30). Powyższe przykłady nie wyczerpują całkowicie potencjału, jaki kryje się w metodach laserowych. Nie sposób wyliczyć wszystkich zabiegów, które przebiegają szybciej i łatwiej przy pomocy lasera: usuwanie przebarwień, rozstępów, przeszczep włosów, terapie nowotworowe – to tylko niektóre z nich. Dlatego też planując jakikolwiek zabieg lub operację, warto zapytać lekarza, jakie metody będą wówczas stosowane. IZ Dziękujemy Pani Elżbiecie Lipskiej z Twickenham Laser Clinic (www. twickenhamlaserclinic.co.uk) za pomoc w przygotowaniu artykułu.

4WICKENHAM,ASER#LINIC ATTHE-APLE,EAF#LINIC

50 10a_Dodatek ZDROWIE.indd 50

2/20/2012 7:08:20 PM


poradnik

Palenie albo zdrowie – wybór należy do ciebie Nie ma ludzi bez nałogów. Można uzależnić się niemal od wszystkiego: od seksu, hazardu, zdrowej żywności, sportu, internetu – lista jest coraz dłuższa. Jednak w dalszym ciągu jednym z największych i najbardziej szkodliwych problemów pozostaje uzależnienie od papierosów.

Z

e statystyk wynika, że co czwarty dorosły Polak skraca swoje życie nałogowym paleniem papierosów: jeden papieros skraca życie o 5,5 min., a paczka papierosów dziennie to życie krótsze o ok. 5 lat! Każdy uzależniony szuka wymówek dla siebie i dla najbliższych, dzięki którym usprawiedliwia swój nałóg. Przez to można trwać w nałogu nawet przez wiele lat, tłumacząc, że przecież pali się „mało”, że to tylko „okazjonalnie”, że papieros doskonale „rozładowuje stres”.

Palenie zabija Naukowcy alarmują, że papierosy zagrażają naszemu zdrowiu i życiu. Mimo to, wiele ludzi wciąż pali. Ku przestrodze przypominamy, że nałóg jest szkodliwy nie tylko dla płuc i układu sercowo-naczyniowego. Cierpią na tym również inne organy, które są skutecznie wyniszczane przez trujące substancje dostające się do naszego organizmu przez płuca. Pomijając problemy estetyczne, takie jak nieświeży oddech, żółte palce, przyspieszenie powstawania kamienia nazębnego, nałóg wywołuje m.in. takie dolegliwości, jak: wrzody żołądka, impotencję, choroby dziąseł, zwiększa się także ryzyko udaru mózgu. Jednak nawet po rzuceniu palenia, ciężko jest uniknąć wyżej wymienionych chorób.

Co zastąpi „dymka” Najpierw polecamy wypróbować naszą silną wolę. Wystarczy wyobrazić sobie negatywne skutki palenia, przeliczyć, ile naszego budżetu pochłaniają wydatki na kolejne paczki papierosów, aby inaczej spojrzeć na naszego codziennego „dymka”. Jeśli silna wola nie wystarcza, może pomóc terapia. Możemy przeprowadzić ją samodzielnie: kupując specjalne plastry nikotynowe lub korzystając z pomocy specjalisty od uzależnień. W trakcie takiej terapii, oprócz wsparcia specjalisty, poznamy inne osoby, które chcą pokonać nałog. Taka grupa wsparcia często ma ogromne znaczenie motywacyjne dla palacza, dlatego warto spróbować.

Głód nikotynowy Niezależnie od tego, czy walczymy z „dymkiem” samodzielnie, czy z pomocą terapeuty, pojawia się problem głodu nikotynowego. Jak sobie z nim poradzić? Po pierwsze, po odstawieniu papierosów, największym problemem jest zazwyczaj przybieranie na wadze. Dzieje się tak dlatego, że dym nikotynowy hamuje ośrodek łaknienia w mózgu, przez co palacze rzadziej odczuwają charakterystyczne „ssanie” w żołądku. Jendocześnie rzucając palenie z dnia na dzień,

apetyt się wzmaga i pojawia się tzw. syndrom pustych rąk, które w tym przypadku zamiast po papierosa – sięgają po jedzenie. Dlatego rzucenie palenia musi być ściśle związane ze zmianą nawyków żywieniowych: więcej owoców i warzyw, a także wody w naszej diecie, uzupełnione o aktywność fizyczną pozwolą uniknąć przybierania na wadze w trakcie rzucania nałogu. Kolejnym problemem jest psychiczne uzależnienie od papierosa jako metody rozładowywania złych emocji. Nic więc dziwnego, że próby rzucania palenia zazwyczaj kończą się w sytuacjach stresowych. Z badań wynika, że dobrym reduktorem stresu jest joga, która nawet trenowana w domu, rozładowuje napięcie, a także wszelka inna aktywność fizyczna, która uwalnia endorfiny i pozwala pozbyć się negatywnych emocji. Często po rzuceniu palenia musimy uporać się z problemami zdrowotnymi. Jednym z objawów są duszności wywołane przez kaszel, który jest naturalnym odruchem pozwalającym na oczyszczenie dróg oddechowych. Jedynym wyjściem jest niestety przetrwanie tego trudnego okresu do momentu, kiedy nasze płuca się oczyszczą. Można im pomóc prawidłowo funkcjonować, pijąc dużo płynów.

Nie poddawaj się!

Odstawienie papierosów jest ciężkie, szczególnie w pierwszym okresie. Jednak wyznaczając sobie cel, pamiętaj, że z każdym dniem będzie coraz lepiej. Nie zamykaj się w domu, nie myśl o swoich dolegliwościach – wyjdź do ludzi i zobacz o ile piękniejszy i zdrowszy jest świat bez dymu! Magdalena murarz

Czy wiesz, że... Palenie papierosów przez dzieci i młodzież w wieku szkolnym wywołuje jeszcze większe szkody niż palenie przez dorosłych. Porównując świadectwa szkolne w Niemczech, Szwajcarii. USA, Wielkiej Brytanii i innych krajach, badacze stwierdzili, że uczniowie palący papierosy, mają o 25 proc. gorsze wyniki w nauce, potrzebują więcej czasu, na odrabianie zadań, gorzej zapamiętują, w badaniach testowych popełniają więcej błędów. Dzieci sięgające po papierosy mają niższy wzrost, mniejszą wagę ciała, mniejszy obwód klatki piersiowej. Osiągają także gorsze wyniki w sporcie, głównie w: biegach, marszu i pływaniu.

Ważne W dymie tytoniowym znajduje się ponad 4 tys. substancji, więszkość trujących, które mogą uszkodzić DNA, spowodować rozwinięcie się chorób nowotworowych, a także – w przypadku kobiet w ciąży – wpływać szkodliwie na rozwój płodu. Substancje toksyczne znajdują się w dymie w postaci gazowej oraz cząsteczkowej zawieszonej

w wodzie tworzącej tzw. ciała smołowate. Niektóre z nich działają jedynie miejscowo w jamie ustnej i drogach oddechowych, podczas gdy inne po wchłonięciu do układu krążenia, wpływają na większość tkanek i organów. Do najbardziej trujących składników dymu tytoniowego należą: nikotyna

c yjanowodór amoniak smoła tlenek węgla Palenie papierosów zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu, m.in: płuc krtani

j amy ustnej przełyku gardła pęcherza moczowego żołądka wargi dolnej trzustki prącia nerki szyjki macicy

51 10a_Dodatek ZDROWIE.indd 51

2/20/2012 7:08:20 PM


poradnik

W zdrowym ciele zdrowy duch Z nerwów rwiemy włosy z głowy, ze stresu o mało nie dostajemy zawału, a ze strachu włos się nam na głowie jeży. Jak radzić sobie ze złymi emocjami i dbać o zdrowie psychiczne zdradza Wojciech Kaczyk, Life Coach.

M

ówi się „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Z jakimi problemami ludzie zwracają się do trenera rozwoju osobistego? Trenerzy rozwoju osobistego specjalizują się w wielu różnych obszarach: moją jest live coaching. Zajmuję się przede wszystkim pracą z emocjami oraz pomagam w wyznaczaniu celów i odnajdywaniu sposobów ich realizacji. Ludzie zwracają się do mnie z problemami dotyczącymi emocji, które najczęściej są wywoływane przez wspomnienia lub lęki z przeszłości. Często o pomoc proszą osoby, które chciałyby wprowadzić korzystne zmiany w swoim życiu, a nie wiedzą, jak mogą to zrobić. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – to powiedzenie jest moim zdaniem pełne prawdy. Aktywność fizyczna, jak również zdrowe odżywianie są bardzo ważne w rozwoju osobistym: zwiększają pewność siebie oraz dają energię,

potrzebną do realizacji wyznaczonych celów.

pozytywnych zmian w życiu. Wystarczy tylko zacząć!

Dużo się mówi o inteligencji emocjonalnej i jej wpływie na nasze życie. Czy możliwe jest wytrenowanie swojej osobowości tak, aby móc skutecznie panować nad swoimi emocjami, które nieraz przyprawiają nas o – przysłowiowy i dosłowny – ból głowy lub serca? Oczywiście, że tak. Każda emocja jest reakcją ciała na myśli, które pojawiają się w danym momecie. Nie ma różnicy, czy myślimy o przeszłości, czy przyszłości, ciało reaguje zawsze tu i teraz. Podświadomość wykona wszystkie polecenia, jakie jej damy. Dlatego istotne jest to, by poprawnie precyzować swoje cele, zamiast skupiać się na tym, jak zapanować nad myślami, ktore przyprawiają nas o ból głowy lub serca. Korzystniej jest skoncentrować się na tym, co można zrobić, by być zdrowym i szczęśliwym. Live coaching pomaga w wydobyciu wszystkich tych zasobów, które dają wolność emocjonalną. Moim zdaniem, najistotniejszą rzeczą w rozwijaniu osobowości jest rozpoczęcie treningu. Sposobów jest mnóstwo: od darmowych materiałów dostępnych w internecie, poprzez książki, szkolenia oraz możliwość skorzystania ze wsparcia trenera rozwoju osobistego. Zachęcam również do zapoznania się z Access Counciounsness, ciekawym, maunalnym procesem Access Bars. Jest to niezwykle prosty i zarazem efektywny proces wprowadzania

Co najczęściej okazuje się blokadą dla ludzi, którzy mimo prób nie są w stanie osiągnąć w życiu szczęścia i zrealizować swoich pragnień? Najczęstszą blokadą jest lęk, który sprawia, że nie podejmujemy działań w celu realizacji swoich pragnień. Przekonania, wierzenia oraz nawyki myślowe również mają wpływ na efektywność osiągania celów. Rozpoczęcie zdania od „spróbuję”, programuje podświadomość na kreowanie przeszkód oraz zwiększa prawdopodobieństwo rezygnacji. Próbować, to co innego niż zrobić.

Aktywność fizyczna, jak również zdrowe odżywianie są bardzo ważne w rozwoju osobistym Jak już wspomniałem, ważne jest również, by poprawnie sprecyzować swój cel. Przede wszystkim powinnien to być nasz własny cel. Nie taty, mamy czy kolegi, tylko swój wymarzony cel, określony w pozytywny sposob. Wiele osob skupia się na tym, czego nie chce. Na przykład: „Nie chcę być gruby”. W tym momencie, przy tak sformułowanym celu, mózg projektuje

obraz bycia grubym i podświadomie będzie wysyłał do naszego ciała sygnały, aby tak się stało. Określając cel w sposób pozytywny: „Chcę być szczupły”, pozwala unikniknąć myśli o tym, czego nie chcemy i kieruje podświadomość na znajdowanie sposobów do realizacji założonego celu. Czy mógłby Pan podpowiedzieć naszym Czytelnikom kilka „trików” pozwalających na szybkie uspokojenie nerwów? Aby szybko uspokoić nerwy, można skorzystać z kilku poniższych ćwiczeń: 1. Należy przestać robić to, co wywołuje w nas daną emocję. Krótko mówiąc – po prostu zacząć robić coś innego. 2. Bardzo szybkim sposobem na uspokojenie negatywnych emocji, takich jak nerwy czy złość, jest rozpoznanie tej emocji i nadanie jej etykiety, np. „odczuwam teraz złość”. Ten sposób znacznie osłabia intensywność danej emocji. 3. Proponuję również wziąć jakiś przedmiot do ręki, np. klucze lub dlugopis, zamknąć oczy i wyobrazić sobie, jak cała emocja przechodzi z ciała do tego przedmiotu. Po pewnym czasie, gdy już cała negatywna energia znajdzie się w tym przedmiocie, należy wypowiedzieć zdanie: „Wypuszczenie tej emocji na ten moment jest dla mnie dobre i bezpieczne” i wypuścić przedmiot razem z negatywną energią, wziąć głęboki oddech i zwrócić uwagę

Rzetelna reklama tylko w magazynie PANORAMA. Dzwoniąc powołaj się na magazyn PANORAMA!

MED-CLINIC Ltd.

PRZEWODNIK MEDYCZNY

Comp No 6076394 VAT registered

Zabiegi i porady chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej, onkologicznej, ogólnej operacje uszu, nosa, powiek, zmarszczek (face-lifting) powiększanie, zmniejszanie piersi odsysanie tłuszczu labioplastyka usuwanie tatuaży, guzków piersi, skóry, tkanek miękkich ginekomastia rekonstrukcje piersi po amputacjach Dr nauk medycznych Leszek Milanowski - specjalista chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, ogólnej, onkologicznej, GMC (full specialist registration) 6111485. Tel.:0044 79 50251850 0044 78 54618260 0048 606221199 e-mail: milanowskileszek@yahoo.co.uk milanowskileszek@go2.pl

PRZEWODNIK MEDYCZNY DOSTĘPNY RÓWNIEŻ

W POLISH EXPRESS JUŻ 2 MARCA! Specjalne strony z poradami, wywiady ze specjalistami i ciekawostki na temat zdrowia.

Cena porady ₤50 (odliczana w razie wykonania zabiegu).

52 10a_Dodatek ZDROWIE.indd 52

2/20/2012 7:08:22 PM


poradnik

na to, jak polepszyło się nasze samopoczucie. 4. Kolejnym „trikiem” dla osob, które mają znajomość NLP (neurolingwistyczne programowanie), jest dotykanie prawym łokciem lewego kolana i lewym łokciem prawego kolana na przemian. Poprzez to ćwiczenie powstaje konflikt pomiędzy dwoma pólkulami mózgu, co sprawia, że negatywne emocje odchodzą bardzo szybko. 5. G dy nie mamy możliwości wykonać powższych ćwiczeń, w celu ukojenia nerwów, warto usiąść wygodnie lub położyć się w takiej pozycji, jaka jest dla nas najbardziej relaksująca i oddychać głeboko, coraz wolniej. To sprawi, że spokój i relaks przyjdą z łatwością. A co ze sposobem polegającym na codziennym powtarzaniu samemu sobie na głos „pozytywnych” wypowiedzi lub słuchaniem muzyki relaksacyjnej? Czy to w ogóle ma sens? Tak, jak najbardziej. Powtarzanie sobie pozytywnych wypowiedzi jest bardzo skutecznym sposobem na kreowanie dobrego samopoczucia oraz przyspiesza realizację założonych celów. Wypowiadanie tych słów nie musi się koniecznie odbywać na głos. Pozytywne afirmacje w czasie zasypiania i od razu po przebudzeniu mają znaczny wpływ na nasze samopoczucie, ponieważ w tym czasie nasz umysł jest najbardziej podatny na sugestie.

Muzyka relaksacyjna pomaga podczas medytacji, dzięki której w przyjemny sposób możemy oczyścić umysł z destrukcyjnych myśli związanych z przeszłością lub przyszłością, pozwalając sobie na spokój i relaks. Ma to pozytywny wpływ zarówno na zdrowie emocjonalne, jak i fizyczne. Jaką ma Pan opinię na temat stosowania w skrajnych przypadkach hipnozy jako sposobu terapii? Hipnoza to naturalny stan umysłu, który pozwala na szybkie wprowdzenie korzystnych zmian nie tylko podczas terapii, ale również w trakcie pracy nad własnym rozwojem osobistym i wzmacnianiem kompetencji. Hipnoza jest również jednym ze sposobów, z których korzystam w live coachingu i uważam, że jest to sprawdzony i bezpieczny sposób na komunikowanie się z podświadomością. Jak się ma trening rozwoju osobistego do naszego zdrowia fizycznego? Gdy pracujemy nad swoimi emocjami i odczuwamy coraz więcej pozytywnych emocji w swoim życiu, jesteśmy jeszcze bardziej zrelaksowani. W naszym życiu jest jeszcze więcej radości i uśmiechu. W ciele zaczynają wytwarzać się endorfiny oraz dopamina, dzięki czemu układ odpornościowy organizmu staje się coraz silniejszy. Śmiech również sprawia, że organizm jest jeszcze bardziej dotleniony, wzmacniając naszą koncentrację i pamięć. Ludzki

Wojciech Kaczyk, Personal Coach specjalizujący się w pracy z emocjami: inspiruje, pomaga w wyznaczaniu celów i odnajdowaniu sposobu ich realizacji. Kontakt: Skype: wojtek.kaczyk, email: lifecoach@wojtekkaczyk.com, tel.: 07783728635, www.wojtekkaczyk.com.

umysł posiada umiejętność samouzdrawiania, a wiedza uzyskana podczas treningu rozwoju osobistego pozwala na korzystanie z potęgi podświadomości, świadomości oraz nadświadomości w celu polepszenia zdrowia fizycznego. Niedługo wiosna, czy mógłby Pan na koniec udzielić kilka rad naszym Czytelnikom, jak przywitać tę porę roku z nową energią? Każdego dnia budzimy się z nową energią na cały dzień.

Dobrze jest zacząć dzień od pozytywnych afirmacji. Zaraz po przebudzeniu powtarzam sobie ze szczerym uśmiechem dziesięć razy: „Wszystko przychodzi mi z lekkością, radością i obfitością” oraz zadaję sobie pytanie „Ile przyjemności dzisiaj jestem w stanie przyjąć?”. Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że nie mogę przewidzieć w 100 proc., co się wydarzy w ciągu dnia. Dlatego za każdym razem mam tę samą odpowiedź: „Jeszcze nie wiem, ale się dowiem”.

Rzetelna reklama tylko w magazynie PANORAMA. Dzwoniąc powołaj się na magazyn Panorama!

Tooting Medical Center London, Tooting, 5 London Road SW17 9JR 0208 767 8389, 0208 648 5111 www.polski-lekarz.co.uk

dzwoń:

0208 767 8389

Super oferta na hasło: „nowy dentysta w mieście”

WSZYSKIE WYPEŁNIENIA ZĘBA i KAŻDE RWANIE ZĘBA:

50%

oferta na wizytę do: Lek. stom. Łukasz Matuszak oferta do końca lutego 2012

53 10a_Dodatek ZDROWIE.indd 53

2/20/2012 7:08:23 PM


poradnik

Poradnik dla przyszłej mamy

Ciąża jest niezwykłym okresem w życiu każej kobiety, ale jednocześnie bardzo stresującym. Poniżej przedstawiamy wszystko to, co warto wiedzieć o ciąży w Wielkiej Brytanii.

W

przypadku, gdy podejrzewasz, że możesz być w ciąży, najlepiej wykonaj test ciążowy. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku należy udać się do lekarza ogólnego (GP). Następnie opiekę nad przyszłą mamą zaczyna sprawować położna. Tylko w razie pewnych powikłań korzysta się z porady ginekologa.

badania zostaniesz skierowana, tylko jeśli będzie to medycznie uzasadnione. Kilka tygodni przed wyznaczoną datą przygotujesz razem ze swoją położną plan porodu. Zaznaczysz w nim, kto będzie ci towarzyszył, na jaki rodzaj znieczulenia się zgadzasz, jak długo chciałabyś zostać w szpitalu oraz czy decydujesz się na karmienie piersią czy butelką. Taki plan oszczędzi tobie i personelowi szpitala zbędnych pytań w czasie porodu. Narodziny dziecka w Wielkiej Brytanii mogą odbywać się w szpitalu lub w domu pod nadzorem położnej.

Pierwsza wizyta Podczas pierwszej wizyty położna wyznaczy termin porodu oraz wyjaśni wątpliwości związane z ciążą. Podczas każdej wizyty skontroluje twoje ciśnienie oraz wykona podstawowe badanie krwi i moczu. Przejdziesz także dwa badania USG – ok. 10-13 i 1820 tygodnia ciąży. Na dodatkowe

Szkoła rodzenia Szkoła rodzenia to znakomity sposób, aby oswoić się z porodem i opanować strach z nim związany. W trakcie zajęć przyszłe mamy uczestniczą w wykładach na temat fizjologii ciąży, porodu i połogu oraz higieny kobiety ciężarnej. Program obejmuje również ćwiczenia oddechowe, ogólnorozwojowe i relaksacyjne.

Przydatne adresy stron internetowych Planer przyszłej mamy: www.nhs.uk/Planners/pregnancycareplanner/Pages/PregnancyHome.aspx

od tego, jak długo pracuje, ma prawo do wolnego czasu z pracy na wizyty lekarskie, tzw. antenatal care. Do takich wizyt zaliczane są wszystkie wizyty lekarskie związane z prowadzeniem ciąży, zajęcia dla kobiet w ciąży oraz badania lekarskie. Każdy taki wolny czas musi być normalnie opłacony. Jeśli twój pracodawca odmówi takiej płatności, będzie to niezgodne z prawem.

Jako kobieta ciężarna i pracująca jesteś zobowiązana poinformować swojego pracodawcę o swoim stanie oraz o tym, kiedy chciałabyś rozpocząć swój urlop macierzyński (najpóźniej 15 tygodni przed planowaną datą porodu). Każda kobieta spodziewająca się dziecka, niezależnie

Wielka Brytania jest miejscem przyjaznym mamie i dziecku. W każdej publicznej toalecie znajdują się przewijaki, w restauracjach - krzesełka do karmienia, nie brak miejsc na wózek w autobusach, a ilość nienagannie czystych parków i placów zabaw zachowanych zapewnia mamie i maluszkowi komfort wspólnie spędzanego czasu. KarOlIna KOzIK

Kalendarz badań okresowych nie tylko dla przyszłej mamy Jak często? Raz na pół roku Raz w roku

Raz na 2 lata

Przyszła mama w pracy

Przywileje pracujących kobiet w ciąży, urlopy, elastyczny czas pracy: www.direct.gov.uk/en/Parents/ Moneyandworkentitlements/ WorkAndFamilies/index.htm

Wyspy przyjazne mamie

Raz na 3 lata

Raz na 5 lat

Jakie badanie? Badanie stomatologiczne Ogólne badanie ginekologiczne oraz badanie cytologiczne i badanie czystości pochwy, USG dopochwowe (po rozpoczęciu współżycia płciowego) Kontrola wzroku u okulisty wraz z badaniem dna oka Morfologia OB Poziom cukru we krwi Ogólne badanie moczu Badanie hormonu tarczycy (TSH) Rentgen płuc (palacze raz do roku) USG piersi i jamy brzusznej EKG Mammografia (naprzemiennie z USG piersi) Badanie poziomu cholesterolu rozbiciem na frakcje LDL i HDL i triglicerydów we krwi Badanie na obecność krwi w kale Badanie gęstości kości (densytometria) Kontrola słuchu

Rzetelna reklama tylko w magazynie PANORAMA. Dzwoniąc powołaj się na magazyn PANORAMA!

Klinika Stomatologii Estetycznej POLSCY DENTYŚCI STOMATOLOGIA OGÓLNA WYBIELANIE ZĘBÓW www.croydondental.co.uk

Nowoczesna Klinika Nowoczesne Technologie 1st Floor Woolwich House 43 George Street Croydon, Surrey CR0 1LB

Konsultacje po polsku: Tel: 0208 688 1311 Tel: 077 64 588 974

PRACOWNIA

STOMATOLOGICZNA

Specjaliści od Wykonywania Protez NAPRAWY PROTEZ W 1 H £35 PROTEZY AKRYLOWE, SZKIELETOWE, ELASTYCZNE NAPRAWY APARATÓW ORTODONTYCZNYCH

GWARANCJA JAKOŚCI

ATRAKCYJNE CENY Znajdujemy się niedaleko: STAINES, SLOUGH, HOUNSLOW 3 Grange Road EGHAM TW20 9QW Tel. 01932269693 lub 07921673202 Tech. Dent. Andrzej Gurzyński www.polishdental.co.uk

54 10a_Dodatek ZDROWIE.indd 54

2/20/2012 7:08:25 PM


Czas na podatki Program TV Karnet kulturalny Panorama poleca Kluby Na wesoło Horoskop

55 11_Poleca.indd 55

2/20/2012 8:06:21 PM


na weekend 24 lutego

10:30 Zdrowo z Jedynką (38) - zdrowie i medycyna, Polska 2011 11:00 Wiadomości 11:10 Agrobiznes 11:30 Po sąsiedzku 11:45 Dom - film obyczajowy 2010 12:45 Galeria (20) - serial, Polska 2011 13:15 Klan (2237) - serial, Polska 2012 14:00 Wiadomości 14:15 Pogoda 14:25 EUROexpress 14:30 Glee (21) - serial, USA 2010 15:20 Mistrzostwa Świata w Vikersund 15:30 Mistrzostwa Świata w Vikersund 16:25 Teleexpress 16:35 Mistrzostwa Świata w Vikersund 17:40 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2012 18:05 Lippy and Messy - Go! Go! Go! 18:10 Stacyjkowo (46) - serial, Wielka Brytania 2008 18:30 Wiadomości 19:00 Sport 19:05 Droga do Euro - kronika 19:10 Pogoda 19:25 Ace Ventura: zew natury komedia, USA 1995 21:15 W imię zasad - film sf, USA 2000 23:00 Grindhouse: Death Proof (1) horror, USA 2007 1:00 Glee (21) - serial, USA 2010 1:50 Zagadkowa Jedynka - rozrywka, Polska 2012

10:20 Obok nas - dokument, Polska 2012 10:55 Sztuka życia 11:20 Jeden z dziesięciu - rozrywka, Polska 2010 11:55 Sąsiedzi (126) - serial, Polska 2007 12:30 Barwy szczęścia (710) - serial, Polska 2011 13:05 Kocham Cię, Polsko! (70) - rozrywka, Polska 2011 14:25 Lokatorzy (93) - serial, Polska 2002 15:00 Panorama - kraj 15:15 Pogoda 15:20 Poziom 2.0 16:25 Babylon Tour - program Kabaretu Moralnego Niepokoju (2) - rozrywka, Polska 2008 17:00 Panorama 17:30 Sport-telegram 17:35 Pogoda 17:50 Licencja na wychowanie (42) serial, Polska 2010 18:25 Tylko tato (13) - dokument, Polska 2003 19:05 Na dobre i na złe (474) - serial, Polska 2012 20:15 Fuks - komedia sensacyjna, Polska 1999 21:50 Zadanie specjalne - film sensacyjny, USA 2005 23:35 Program Hades (2) - thriller, USA 2006 1:10 Ashanti - film sensacyjny, USA 1979

11:00 Doktor Oz radzi (55) - rozrywka, USA 2010 12:00 Dom nie do poznania (203) rozrywka, USA 2010 13:00 Pierwsza miłość (1453) - serial, Polska 2012 13:45 Trudne sprawy (60) - serial, Polska 2010 14:50 Wydarzenia 15:10 Pogoda 15:15 Interwencja 15:30 Malanowski i Partnerzy (202) serial, Polska 2010 16:00 Dlaczego ja? (119) - serial, Polska 2010 17:00 Pierwsza miłość (1454) - serial, Polska 2012 17:50 Wydarzenia 18:20 Sport 18:25 Pogoda 18:30 Świat według Kiepskich (269) serial, Polska 2007 19:05 Sam w domu - po raz trzeci komedia, USA 1997 21:15 Obcy: Przebudzenie - film sf, USA 1997 23:35 Biała hrabina - dramat obyczajowy, W. Brytania/USA/Niemcy/ Chiny 2005

10:05 Na Wspólnej (1563) - serial, Polska 2011 10:40 39 i pół (37) - serial, Polska 2009 11:40 Ostry dyżur (31) - serial, USA 19951996 12:40 Ukryta prawda (9) - serial, Polska 2012 13:40 Detektywi (911) - serial, Polska 2012 14:15 W-11 wydział śledczy (892) - serial, Polska 2012 14:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2012 15:55 Ukryta prawda (10) - serial, Polska 2012 16:55 Julia (40) - serial, Polska 2011 17:25 Detektywi (912) - serial, Polska 2012 18:00 Fakty 18:30 Sport 18:40 Pogoda 18:50 Uwaga! 19:00 Od kołyski aż po grób - film sensacyjny, USA 2003 21:10 Wykonać wyrok - film sensacyjny, USA/Kanada 1990 23:00 Kuba Wojewódzki (21) - talk show, Polska 2010 0:00 Uwaga! 0:15 Arkana magii - rozrywka, Polska 2012 1:35 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2012

Obcy: Przebudzenie Polsat 21:15

Ripley przed dwustu laty popełniła samobójstwo dla ratowania ludzkości. Obecnie zostaje przywrócona do życia przez grupę naukowców. Chcą, by wydała na świat potwora, którego postanowili wykorzystać do własnych celów. Eksperyment natrafia na przeszkody, gdy na orbicie pojawia się statek kosmicznych przemytników. Handlarze sprzedają wojskowym ludzi, którzy stają się potem inkubatorami dla obcych. Dochodzi jednak do starcia między eksperymentatorami a dostawcami, w wyniku którego krwiożercze istoty uciekają z klatek.

25 lutego 10:20 Atlantyda. Zaginiony ląd - film animowany, USA 2001 12:05 Jak to działa? 12:35 Weekendowy magazyn filmowy - kultura, Polska 2012 13:00 Do ślubu trzeba dwojga - komedia romantyczna, Niemcy 2003 14:40 Mistrzostwa Świata w Vikersund 15:00 Mistrzostwa Świata w Vikersund 15:55 Teleexpress 16:05 Mistrzostwa Świata w Vikersund 17:30 N jak Neo-Nówka - rozrywka, Polska 2011 18:10 Stacyjkowo (47) - serial, Wielka Brytania 2008 18:30 Wiadomości 18:55 Sport 19:00 Droga do Euro - kronika 19:05 Pogoda 19:25 Wróg publiczny - thriller polityczny, USA 1998 21:45 Droga sławy - dramat obyczajowy, USA 2006 23:50 Kłamstwo - thriller, USA 2005 1:30 Korespondent - dramat obyczajowy, Wielka Brytania/ Rosja 2008

10:25 The Voice of Poland (1) - rozrywka, Polska 2011 12:20 Smaki czasu z Karolem Okrasą 13:00 Familiada - rozrywka, Polska 2012 13:35 Ashanti - film sensacyjny, USA 1979 15:35 Słowo na niedzielę 15:50 XII Mazurska Noc Kabaretowa Mrągowo 2010 - rozrywka, Polska 2010 17:00 Panorama 17:35 Sport-telegram 17:40 Pogoda 17:55 Postaw na milion - kulisy - dokument, Polska 2011 18:05 Postaw na milion (23) - rozrywka, Polska 2011 19:05 Historia literatury według Kabaretu Moralnego Niepokoju (1) - rozrywka, Polska 2011 20:15 Historia literatury według Kabaretu Moralnego Niepokoju (2) - rozrywka, Polska 2011 21:20 Półmrok - thriller, Wielka Brytania/Niemcy 2006 23:20 60 minut na godzinę - rozrywka, Polska 1994 0:15 Program Hades (2) - thriller, USA 2006 1:55 Półmrok - thriller, Wielka Brytania/Niemcy 2006

9:15 Ewa gotuje 9:45 Akademia Gimnastyczna komediodramat, Niemcy/USA 2006 11:50 Księżniczka i żołnierz - film obyczajowy, USA 2001 13:45 Się kręci - rozrywka, Polska 2012 14:40 Sam w domu - po raz trzeci komedia, USA 1997 16:45 Pamiętniki z wakacji (15) serial, Polska 2011 17:50 Wydarzenia 18:20 Sport 18:25 Pogoda 18:30 Świat według Kiepskich (270) serial, Polska 2007 19:05 Ja, robot - film sf, Niemcy/USA 2004 21:25 Marcin Różalski - Jérôme Le Banner 23:30 Pomiędzy niebem a ziemią dramat wojenny, USA 1993

11:10 Na Wspólnej (1563) - serial, Polska 2011 11:30 Milion w minutę (1) - rozrywka, Polska 2012 12:35 Top Model. Zostań modelką (14) - rozrywka, Polska 2011 14:05 Kobieta na krańcu świata (8) dokument, Polska 2010 14:45 Julia (36) - serial, Polska 2011 15:10 Julia (37) - serial, Polska 2011 15:35 Julia (38) - serial, Polska 2011 16:10 Julia (39) - serial, Polska 2011 16:35 Julia (40) - serial, Polska 2011 17:05 Kuchenne rewolucje (11) rozrywka, Polska 2011 18:00 Fakty 18:25 Sport 18:35 Pogoda 18:45 Uwaga! 19:00 Licencja na miłość - komedia romantyczna, Australia/USA 2007 20:55 Plan doskonały - thriller, USA 2006 23:30 Dowody zbrodni (16) - serial, USA 2008 0:30 Uwaga! 0:45 Arkana magii - rozrywka, Polska 2012

Licencja na miłość TVN 19:00

Ben i Sadie to para narzeczonych, która pragnie jak najszybciej stanąć na ślubnym kobiercu. Sadie bardzo zależy, żeby uroczystość odbyła się w jej rodzinnym kościele. Problem jest jednak z datą, bowiem wszystkie terminy na najbliższe dwa lata zostały już zarezerwowane. Jedyny wolny jest za trzy tygodnie, ale ekscentryczny pastor Frank nie udzieli im ślubu, dopóki nie ukończą prowadzonego przez niego kursu przedmałżeńskiego. Okazuje się, że to dla przyszłych małżonków ekstremalne zadanie, z wykonaniem którego mają poważne problemy.

56 11_Poleca.indd 56

2/20/2012 8:06:23 PM


na weekend 26 lutego 11:00 Anioł Pański 11:15 Między ziemią a niebem 11:55 Janosik (10) - serial, Polska 1973 12:45 Mistrzostwa Świata w Vikersund 13:00 Mistrzostwa Świata w Vikersund 15:15 Mordercza broń (5) - dokument, Wielka Brytania 2000 16:00 Teleexpress 16:15 Pogoda 16:30 Ojciec Mateusz (45) - serial, Polska 2010 17:25 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2012 18:00 Gumisie (34) - serial, USA 1985-1991 18:30 Wiadomości 18:55 Sport 19:05 Droga do Euro - kronika 19:10 Pogoda 19:25 Blondynka (12) - serial, Polska 2009 20:20 Blondynka (13) - serial, Polska 2009 21:20 Bez pamięci - komedia romantyczna, USA 2001 22:55 Dynastia Tudorów (5) serial, Irlandia/Kanada/USA 2007 0:00 Dynastia Tudorów (6) serial, Irlandia/Kanada/USA 2007 1:10 Piękne istoty - film sensacyjny, Wielka Brytania 2000

10:15 Makłowicz w podróży 10:50 Klejnoty (2) - film obyczajowy, USA 1992 13:00 Familiada - rozrywka, Polska 2012 13:35 Wajrak na tropie - dokument, Polska 2009 14:15 Szansa na sukces - rozrywka, Polska 2011 15:20 Na dobre i na złe (474) serial, Polska 2012 16:15 Kultura, głupcze - kultura, Polska 2012 17:00 Panorama 17:30 Sport-telegram 17:40 Pogoda 18:00 Tak to leciało! (112) - rozrywka, Polska 2011 19:05 Kabaretowy Klub Dwójki (57) - rozrywka, Polska 2011 20:10 Głęboka woda (12) - serial, Polska 2011 21:00 Głęboka woda (13) - serial, Polska 2011 21:55 Oskar w polskim kinie kultura 2012 22:40 WOK - wszystko o kulturze kultura, Polska 2012 23:25 Podwójne życie Weroniki - dramat psychologiczny, Norwegia/Francja/Polska 1991 1:10 Klejnoty (2) - film obyczajowy, USA 199

9:15 Sylwester i Tweety na tropie (10) - serial, USA 9:45 Podkręć jak Beckham komediodramat, USA/ Niemcy/Wielka Brytania 2002 12:05 Dobosz - komediodramat, USA 2002 14:35 Szkoła rocka - komedia, Niemcy/USA 2003 16:45 Pamiętniki z wakacji (16) serial, Polska 2011 17:50 Wydarzenia 18:20 Sport 18:25 Pogoda 18:30 Państwo w państwie (19) publicystyka, Polska 2012 19:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (6) - serial, USA 2009 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (7) - serial, USA 2009 21:00 Kości (25) - serial, USA 2009 22:00 Głosy (12) - serial, Kanada/ USA 2009 23:00 W ciszy - thriller, USA 2005 1:15 Magazyn sportowy

11:10 Przepis na życie (24) - serial, Polska 2011 12:10 Mam talent (12) - rozrywka, Polska 2011 13:55 Ugotowani (4) - rozrywka, Polska 2010 14:55 Szkoła uczuć - film obyczajowy, USA 2002 17:00 Milion w minutę (2) - rozrywka, Polska 2012 18:00 Fakty 18:25 Sport 18:35 Pogoda 18:45 Uwaga! 19:00 Vinci - komedia kryminalna, Polska 2004 21:15 Przepis na życie (25) - serial, Polska 2011 22:10 Przepis na życie (26) - serial, Polska 2011 23:05 Equilibrium - film sf, USA 2002 1:15 Uwaga! 1:30 Arkana magii - rozrywka, Polska 2012

Milion w minutę TVN 17:00

Teleturniej, w którym uczestnicy mogą wygrać milion złotych w sześćdziesiąt sekund. Wystarczy odrobina sprawności fizycznej, trochę szczęścia i sprytu, by zdobyć główną nagrodę. Szanse na zwycięstwo zwiększają dwa koła ratunkowe. Uczestnicy programu w każdej chwili mogą podjąć decyzję o zakończeniu gry i otrzymać część wygranej. Jednak tylko ten, kto wykona dziesięć zadań w odpowiednim czasie, zgarnie milion złotych.

Piątek / Od kołyski aż po grób / TVN 19:00 Szef świetnie wyszkolonego gangu złodziei ma poważne kłopoty. Jego ludziom zlecono przejęcie bezcennych czarnych diamentów. Tymczasem operacja się nie powiodła i klejnoty nie trafiły do zleceniodawcy. Bezlitosny gangster o międzynarodowej sławie nie waha się porwać córki szefa niefortunnych rabusiów, aby wymusić na nim odzyskanie kamieni. W poszukiwaniu diamentów kochający ojciec decyduje się na współpracę z tajwańską policją i zawiera z agentem specjalnym niecodzienny układ.

Sobota / Półmrok / TVP 2 21:20 Rachel Carlson, autorka poczytnych thrillerów, porzuca Amerykę, by z mężem i synkiem zamieszkać w Londynie. Gdy niespełna pięcioletni Thomas tonie, kobieta nie potrafi poradzić sobie ze stratą. Jej małżeństwo zaczyna się rozpadać. Rachel postanawia zmienić otoczenie. Ma nadzieję, że w małej wiosce rybackiej położonej na szkockim wybrzeżu odzyska chęć do życia i pisania. Początkowo wszystko idzie zgodnie z planem. Wkrótce jednak kobieta żałuje decyzji o przeprowadzce, gdy zaczyna doświadczać przerażających zdarzeń.

Niedziela / Bez pamięci / TVP 1 21:20 Amanda Pierce jest konserwatorką dzieł sztuki w Metropolitan Museum. Wraz z czterema współlokatorkami mieszka w luksusowym apartamencie na Manhattanie. Dziewczyna zakochuje się w przystojnym sąsiedzie, Jimie Winstonie, którego podgląda przez okno. Pewnej nocy w mieszkaniu Jima zostaje popełnione morderstwo, wszystko wskazuje na to, że to on jest sprawcą. Amanda postanawia na własną rękę rozwiązać tę ponurą zagadkę. Wraz z koleżankami organizuje ekipę śledczą.

57 11_Poleca.indd 57

2/20/2012 8:06:24 PM


BOLTON

Crazy Polish Night 24 lutego, godz. 23.00 Tym razem na polskiej imprezie w Bolton zagrają dla was DJ Emsi & RaTHoW. Będziecie bawić się przy rytmach clubbing, czarnej muzyce, hip-hopie, muzyce disco & elektro house oraz rytmach jak z lat 80. i 90. Jednym słowem: każdy znajdzie coś dla siebie. Impreza tylko dla osób pełnoletnich.

LONDYN

Wystawa „Nowe Formy Dokumentalne” 24 lutego, godz. 23.00 Galeria sztuki nowoczesnej, Tate Modern, zaprasza na wystawę „Nowe Formy Dokumentalne” („New Documentary Forms”). Ekspozycja mieści się w pięciu pomieszczeniach i przedstawia ścieżki poszukiwań pięciu współczesnych fotografów, którzy podejmują w swoich pracach różnorodne tematy. W każdej sali można zobaczyć próbę przedstawienia jednego projektu, w którym artysta odpowiada na problem związku pomiędzy wartością fotografii dokumentalnej i muzeum, jako jej kontekstu wystawienniczego – oderwanego w miejscu i czasie.

The Attic Night Club 25 Mawdsley Street BL1 1LL Wstęp: £5

Tate Modern Bankside London SE1 9TG Wstęp wolny

LONDYN

London Fashion Week Do 29 lutego, godz. 10.00-18.00 Premiera kolekcji jesień/ zima 2012/2013 domu mody La Mania. Wydarzenie w Royal Academy of Arts nosi nazwę „Fairy Tale Mania”, jest manifestem wyjątkowego i niezwykłego w komunikacji połączenia świata mody ze światem sztuki. Bajkowy klimat w stylu „Alicji w Krainie Czarów” przybliży magię zmian, które zachodzą dzięki obcowaniu z różnymi formami kreacji. Wyjątkową przestrzeń wystawy wypełnią manekiny, żywe modelki, specjalne konstrukcje oraz sztuka Marco Perego. Muzyka towarzysząca wystawie to kompozycje wybitnego polskiego kompozytora, zdobywcy Oscara, Jana A. P. Kaczmarka. Royal Academy of Arts Piccadilly West London W1J 0BD

LONDYN

CAMBRIGE

Wielki Festiwal Polskiego Folkloru

Devonia Concert Series

25 lutego, godz. 19.00 26 lutego, godz. 16.00

Devonia Concert Series to cykl koncertów muzyki klasycznej oraz jazzowej na najwyższym poziomie skierowany do szerokiego grona słuchaczy. W trakcie najjbliższego koncertu będzie można posłuchać m.in. Louise Hopkins, brytyjskiej wiolonczelistki występującej

12 zespołów tanecznych, cieszących się uznaniem na poziomie krajowym i międzynarodowym, spotka się już po raz ósmy, aby zaprezentować niesamowitą atmosferę i urok polskiego folkloru, pieśni i tańca przy udziale ponad 370 utalentowanych wykonawców. Jest to wspaniała okazja, aby doświadczyć bogactwa i żywiołu polskiej kultury ludowej.

25 lutego, godz. 19.30 przy akompaniamencie pianisty Piersa Lane’a.

2 Devonia Road Islington London N1 8JJ Cena: £10

Cambrige Corn Exchange The Guildhall, Market Square Cambridge CB2 3QJ Wstęp: przedsprzedaż: £12 w dniu Festiwalu: £15 dzieci: £10

LONDYN

LONDYN

Wystawa grupy „Touch”

„Czterdziestka w opałach”

Do 3 marca, godz. 19.00-22.00

Czy zmarszczki są sexi? Czy można być atrakcyjną po czterdziestce? Czy czterdzieści lat to mało czy dużo? I o ile za dużo? Pełna zabawnych perypetii, barwnych bohaterów i nagłych zwrotów akcji sztuka w życzliwy sposób obśmiewa kobiece kompleksy i obawy. Pokazuje też, że nawet wieloletnie małżeństwo nie musi być skazane na rutynę. Jednoosobowy

Zapraszamy na wystawę grupy „Touch”, w skład której wchodzą: Henryk Terpilowski, Marianne Simonin, Kevin Keating, Ivorene Davies, Kurtulus Karakus oraz Amanda Beasley. Grupa artystów swoje prace prezentuje w nietypowych miejscach – tym razem zapraszają do przytulnej tureckiej kafejki, której właścicielem jest Karakus. Grupa obecuje ekscytujący show obrazów i muzyki.

10 marca, godz. 17.00 show komediowy Katarzyny Żak to doskonała terapia śmiechem. Bez względu na wiek i płeć.

POSK 238-246 King Street London W6 0RF Cena: £20/£25

Mar Merals Cafe 44 Cricklewood Lane Cricklewood London NW2 1HD

58 11_Poleca.indd 58

2/20/2012 8:06:31 PM


na weekend LONDYN

LONDYN

LIVERPOOL

„Kabaret Młodych Panów”

Kazik na żywo

Lemistry

25 lutego, godz. 20.30 26 lutego, godz. 19.30

26 lutego, godz. 17.00

1 marca, godz. 18.30

„Kabaret Młodych Panów” przedstawia nam historie z życia wzięte i delikatnie odbite w krzywym zwierciadle dobrze wyważonego humoru. Widz uzmysławia sobie sobie, jak wielu rzeczy często nie dostrzega w otaczającym go świecie oraz jak wielki wpływ ma na jego życie polityka i ludzie z nią związani. Tych kilku panów pokazuje, że tak wcale nie musi być i że można to

poprawić, jeżeli tyko się chce. „Kabaret Młodych Panów” reprezentuje doskonały poziom humoru i potrafi rozbawić nawet najbardziej poważnego widza.

POSK 238-246 King Street London W6 0RF Cena: £20/£25

Kazik po raz drugi w swojej historii odwiedzi Londyn. Będzie to koncert promujący album „Bar La Curva/Plamy na Słońcu”, pierwszy album KNŻ wydany po 12 latach przerwy. Na koncercie nie zabraknie także takich przebojów, jak „12 Groszy” czy „Tata Dilera”. Zespół wystąpi w składzie: Kazik Staszewski – vocal, gitara, Adam Burzyński – gitara, Robert Friedrich – gitara, vocal (1994-2000, od 2009 r. do dziś), Tomasz

Goehs – bębny, vocal (od 1994 r.), Michał Kwiatkowski – bas, gitara.

Scala 275 Pentoville Road Kings Cross London N1 9NL Cena: W przedsprzedaży: £20 W dniu koncertu: £25

Merseyside Polonia oraz Comma Press zapraszają na Lemistry – wieczór poświęcony Stanisławowi Lemowi. Gośćmi specjalnymi wieczoru będą: Frank Cottrell Boyce oraz Andy Sawyer. „Lemistry” to antologia wydana przez Comma Press we współpracy z Polskim Instytutem Kulturalnym w Londynie, dla uczczenia imienia Stanisława Lema i jego wizji. W książce pisarze, krytycy i naukowcy rozprawiają o obawach Lema.

Toxteth Library Windsor Street Liverpool L8 1XF Wstęp wolny

LONDYN

LONDYN

Wystawa „Olimpiada Wystawa 2012 – nie tylko sport” „Zapominanie nazw własnych” 10 marca, godz. 18.00

LONDYN

POSK 238-246 King Street London W6 0RF

Wystawa prezentuje twórczość trójki młodych polskich artystów: Wojciecha Bąkowskiego, Anny Molskiej oraz Agnieszki Polskiej – zaliczanych do grona największych talentów młodego pokolenia. Cała trójka posługuje się przede wszystkim techniką wideo, sięgając jednak także po interdyscyplinarne środki wyrazu.

Calvert 22 22 Calvert Avenue East London E2 7JP Wstęp wolny

PETERBOROUGH

Wystawa rzeźb szydełkowych

The Little Ones Project Wystawa „Spójrz na jasną stronę życia” Do 29 marca, godz. 13.00-15.00

Do 23 marca

Zabierz swoje maluchy i wspólnie z innymi rodzinami włącz się w cotygodniową, czwartkową sesję kreatywnego tworzenia w duchu tradycyjnych polskich zabaw. W trakcie warsztatów wróżyliśmy już z wosku, robiliśmy ludziki z kasztanów, topiliśmy marzannę i malowaliśmy pisanki. Od początku 2012 r. prowadzimy zajęcia z nową energią i pomysłami. Przyjdź i sprawdź, co przygotowały dla waszej rodziny nasze przedszkolanki. Grupa otwarta jest dla dzieci w każdym wieku, ale muszą one być w towarzystwie osoby dorosłej.

Do 18 marca Na największym w Europie placu budowy, jakim jest Londyn przed igrzyskami 2012, nie zabrakło polskich inżynierów i architektów, którzy budując obiekty olimpijskie, współtworzą historię Londynu. Dowodem niech będzie wystawa fotograficzna przygotowana przez absolwentów i wykładowców Akademii Technicznej STP, na którą mamy zaszczyt Państwa zaprosić.

BIRMINGHAM

Agata Oleksiak tworzy swoje rzeźby, instalacje i kostiumy na szydełku. Tym razem artystka prezentuje w pełni okrytą przędzą, trójwymiarową instalację opartą na słynnej czarno-białej fotografii Annie Leibovitz z 1986 r., przedstawiającej artystkę Keith Haring. Wystawa zawiera także 35 pojedynczych rzeźb: od wałka za 800 dolarów, po gipsowy model za 12 tys. dolarów, które również są obszydełkowane. Tony’s Gallery 68 Sclater st East London E1 6HR Wstęp wolny

Osborne Nursery and Children’s Centre Station Road, Erdington Birmingham B23 6UB Wstęp wolny

Do 31 marca Pon.-pt., godz. 9.30-17.00 Sob., godz. 9.00-17.30 Niedz., godz. 10.00-16.00 Kawiarnia i galeria Andronicas zaprasza na wystawę artysty i malarza Jarosława Jacka Sokoła, podróż w świat kolorów, kształtów, zapachów i dźwięków. Obrazy artysty pokazują, jak kolorowy i ciekawy może być świat – trzeba tylko chcieć to zobaczyć.

Andronicas World of Coffee Peterborough Garden Park Peterborough PE1 4YZ Wstęp wolny

59 11_Poleca.indd 59

2/20/2012 8:06:35 PM


na weekend

Drodzy Czytelnicy, specjalanie dla Was Panorama przygotowuje cotygodniowe propozycje dotyczące świata filmu, książki, muzyki oraz gry! Podpowiadamy, z czym warto się zapoznać, aby być na bieżąco z nowościami kulturalnymi. Miłej zabawy! FILM

„Rammbock”, horror Kiedy Michael przyjeżdża do Berlina odwiedzić byłą dziewczynę, śmiercionośny wirus zaczyna pustoszyć miasto w zatrważającym tempie, zmieniając ludzi w niemyślących seryjnych morderców. Ku jego zmartwieniu Gabi nie ma w mieszkaniu, spotyka natomiast Harpera, nastoletniego praktykanta u hydraulika, który jest zatrudniony w tym budynku. Wspólnie chowają się przed tłumami zarażonych ludzi. Okrążeni przez pragnące krwi zombie, Michael i Harper mają za zadanie wykazać się dużym sprytem i inteligencją, aby wyjść z opresji i znaleźć Gabi. Kiedy wychodzi na jaw, że ukochana Michaela została zarażona, rezygnuje ze swojego życia i świadomie przechodzi na stronę wrogą.

KSIĄŻKA

„Obietnice, których trzeba dotrzymać”, Jane Green Callie Perry mieszka eleganckim miasteczku Bedford w stanie Nowy Jork i jako fotograf z powodzeniem wykonuje portrety rodzinne. Kocha swoje dzieci, ma wspaniałych przyjaciół i w ogóle nie przeszkadza jej fakt, że mąż wraca zwykle do domu po dwudziestej pierwszej, gdyż dzięki temu zyskuje trochę czasu tylko dla siebie. Steffi, w przeciwieństwie do swojej niezaprzeczalnie poukładanej siostry Callie, jeszcze nie dorosła. Jest wolnym duchem i mieszka na Manhattanie, wciąż zmieniając adresy i chłopaków. W wieku lat trzydziestu odkrywa w końcu, że kocha gotowanie i że pociąga ją spokojne wiejskie życie, z jego prostymi przyjemnościami. I wreszcie rodzice Callie i Steffi – Walter i Honor. Rozwiedzieni od trzydziestu lat, zasadniczo ze sobą nie rozmawiają. Owszem, mają dwie córki, ale oprócz nich chyba niewiele ich łączy. Tę rodzinę czeka wkrótce egzamin z miłości, sztuki przebaczania i trudnych wyborów.

PŁYTA

„Eros Best Love Songs”, Eros Ramazzotti Zbiór największych miłosnych ballad pochodzących z bogatego katalogu muzycznego, towaru eksportowego Włoch nr 1 – Erosa Ramazzotti’ego. Idealny zestaw na podkład muzyczny nie tylko romantycznej kolacji. Na płycie znalazły się największe przeboje Erosa i jego najsłynniejsze duety z największymi gwiazdami, wśród których znalazły się: Tina Turner, Anastacia czy też Patsy Kensit. Płytę promować będzie premierowy singiel „Inevitabile” z gościnnym udziałem włoskiej wokalistki Gorgii. Wśród 32 piosenek z płyty „Eros Best Love Songs” znalazły się najbardziej rozpoznawalne kompozycje popularnego Włocha, takie jak: „Una storia importante”, „Stella Gemella”, „Più bella cosa” czy też „Cose Della Vita (Can’t Stop Thinking Of You)”. Podczas trwającej już 25 lat muzycznej kariery, płyty Erosa rozeszły się w na świecie w imponującym, łącznym nakładzie ponad 50 mln egzemplarzy.

GRA

Boulder Dash XL W latach 80., kiedy królowały dzikie fryzury, muzyka elektroniczna, a gry były wydawane na kasetach magnetofonowych, Boulder Dash oczarował wszystkich. Kreatywne łączenie umiejętności zręcznościowych i logicznego myślenia było niezbędne, do uniknięcia spadających nam na głowę morderczych głazów. Wszystko tylko po to, by w jaskiniach opanowanych przez motyle, świetliki czy ameby zebrać drogocenne diamenty. Teraz nasz bohater z dzieciństwa powraca do jaskiń, w nowej wspaniałej edycji na PC. Pozostawiając to, co najlepsze w serii, jak i dostosowując się do rozwoju gier, Boulder Dash XL daje nam ogrom nowych możliwości, przy zachowaniu niesamowitej grywalności. Nowe tryby gry, elementy rozgrywki, różnorodne potwory, to tylko część tego, co czeka na nas, w trakcie gromadzenia niezliczonej ilości diamentów.

60 11_Poleca.indd 60

2/20/2012 8:06:38 PM


Przegląd prasy polskiej

na weekend

Kolumnę CLUBBING w LONDYNIE redaguje: Krzysztof Gackowski, email: karnet@panorama24.co.uk

PIĄTEK 24.02

SOBOTA 25.02 HOLIC 5TH BIRTHDAY. Electro, House. Cafe 1001 (1 Dray Walk, Brick Lane, E1 6SE), godz. 0:00

Street, EC2A 3HX), godz. 21:00

OVER THE MOON. Hip-Hop, Old School, R&B. Moonlighting (17 Greek Street, Soho, W1D 4DR), godz. 22:00

HOUSE RULES. Electro, House. Cargo (83 Rivington Street, Shoreditch, EC2A 3AY), godz. 18:00 HOUSONIC PRES SHAWNEE

BOOGIE NIGHTS. Soul, Funk, Disco.

Babalou (The Crypt, St Matthew’s

Church, Brixton Hill, SW2 1JF), godz. 21:00

G-A-Y CAMP ATTACK. Partytunes,

Funky House. Heaven (Charing Cross Arches, Villiers Street, WC2N 6NG), godz. 23:00

BUMP!. Hip-Hop, R&B, Electro. Plan B (418 Brixton Road, Brixton, SW9 7AY), godz. 21:00

Cavendish Arms (128 Hartington Road, SW8 2HJ), godz. 20:00

FABRIC LIVE. Drum’n’Bass, Breakbeats. Fabric (77a Charterhouse Street, EC1M 6HJ), godz. 22:00

SOULBREW KARAOKE. Disco,

godz. 20:00

HYPERCOLOUR PRS LOSING SUKI - FREE PARTY. . Basing House (25 Kingsland Road, E2 8AA), godz. 22:00

JO HARMAN AND COMPANY. .

Hideaway (2 Empire Mews, SW16 2ED), godz. 19:00

LATIN FEVER NIGHT. Salsa, Merengue, Latin. Bar Salsa (96 Charing Cross Road, WC2H 0JG), godz. 19:00

FAVELA BLOCPARTY. Partytunes, Funk, House. Guanabara (Parker Street (Corner of Dury Lane), WC1V 7XX), godz. 20:00 FINALLY FAMOUS FRIDAYS. Funky

Pacha London (Terminus Place,

(275 Pentonville Road, King’s Cross, N1 9NL), godz. 19:00

LOST IN LONDON. House, Electro. Victoria, SW1V 1JR), godz. 23:00

SUB-TRACKED. Hip-Hop, Funk, Electro. Hed Kandi Bar (38 Clapham High Street, SW4 7UR), godz. 18:00 SUBDUB LONDON. . Cable

House, Funky House, R&B. Cafe de Paris (3 Coventry Street, W1V 7FL),

TALES OF THE UNEXPECTED.

godz. 22:00

Electro, Pop, Alternative. Proud Camden (Horse Hospital, Stables

Market, Chalk Farm Rd, NW1 8AH), godz. 19:30

TALES OF THE UNEXPECTED.

Electro, Pop, Alternative. Proud Camden (Chalk Farm, NW1 8AH Camden), godz. 19:30

THANK FUNK IT’S FRIDAY. Clas-

sics, R&B, Electro. Funkybuddha (15 Berkeley Street, Mayfair, W1J 8DY), godz. 22:00

MOVIMIENTOS PRESENTS RODRIGO AND GABRIELA AFTERPAR.

NME ACADEMY AFTER PARTY.

A:M AFTERHOURS. Electro, Funky House. Fire (South Lambeth Road, Vauxhall, SW8 1RT), godz. 3:00

FLAWLESS. Electro, Club, Dance.

Proud2 (Peninsula Square, SE10

0DY), godz. 22:00

Indie. Jamm (261 Brixton Road, Brixton, SW9 6LH), godz. 20:00

NME AFTERPARTY W DJ SETS FROM TRIBES, CARL BARAT. .

Jamm (261 Brixton Road, Brixton,

ACT NATURAL PRESENTS. Electro.

93 Feet East (150 Brick Lane, E1

SW9 6LH), godz. 20:00

6RU), godz. 20:00

BIRD ON THE WIRE PRESENTS TYCHO. Pop, Electro. Cargo (83

Rivington Street, Shoreditch, EC2A 3AY), godz. 19:30

CAT LOVERS LAUNCH. Electro,

Alternative. Queen Of Hoxton (1 Curtain Road, EC2A 3JX), godz. 20:00

NO-ATTITUDE PARTY. . Nomad

R&B. Proud2 (Peninsula Square, SE10 0DY), godz. 22:00

NICOLA T BIRTHDAY PARTY.

(Bermondsey Street Tunnel, SE1 3JW), godz. 22:00

. Jamm (261 Brixton Road, Brixton, SW9 6LH), godz. 22:00

FOR1 NIGHT ONLY. Reggae, House,

SW8 2HJ), godz. 20:00

Partytunes, R&B. Queen Of Hoxton (1 Curtain Road, EC2A 3JX),

LIGHTS. Electro, Pop, Rock. Scala

House, R&B. Bond (24 Kingly Street, Soho, W1B 5QP), godz. 22:00

PAINTED AS SAINTS. . Cavendish Arms (128 Hartington Road,

Charterhouse Street, Farringdon, EC1M 6JN), godz. 17:00

CLUB NME VS OYA FESTIVAL.

EMERGENCY CALL, PHONO EMERGENCY TOOL, PAT HULL. .

MERETTO, LADY SOUL & THE K,

N7 9AP), godz. 22:00

RODRIGO AND GABRIELA AFTERPARTY. Rock, Indie, Folk.

SIZE DOESN’T MATTER PRES SUPERHERO MUSIC. . Fluid (40

Clapham Grand (21-25 St.John’s Hill, Battersea, SW11 1TT), godz. 22:00

Shoreditch High Street, Shoreditch, E1 6JE), godz. 18:00

Estate, Harbet Road, Edmonton, N18), godz. 23:00

Egg (200 York Way, Kings Cross,

SW9 6LH), godz. 22:00

CLUB CLASSICS. Club, Classics.

DITCH. . Jam Shoreditch (123

PLAY PRES GO DEEVA MEETS STURDUST. Jungle, Drum’n’Bass.

Jamm (261 Brixton Road, Brixton,

CARGO WEEKLY FRIDAYS. Club, Electro. Cargo (83 Rivington Street, Shoreditch, EC2A 3AY), godz. 20:00

Alternative, Punk, Rock. Koko (1a Camden High Street, Camden, NW1 7JH), godz. 21:30

TAYLOR. House, Electro. Club Warehouse (Hastingwood Trading

(58 Old Street, EC1V 9AJ), godz. 21:00

ESOTERIC PT.II. . Nomad (58 Old

NU:MOTION. Drum’n’Bass. Cafe 1001 (1 Dray Walk, Brick Lane, E1

FABRIC. House, Techno, Minimal. Fabric (77a Charterhouse Street, EC1M 6HJ), godz. 23:00

Street, EC1V 9AJ), godz. 21:00

6SE), godz. 20:00

NUDE DISCO. . Electric Social (40 Acre Lane, SW2 5SP), godz. 20:00 GUILTY PLEASURES – SAILORS VS PIRATES. Pop. Koko (1a Camden

SCANDALISM & MYLO PRESENT.

High Street, Camden, NW1 7JH), godz. 21:00

Disco, Dance. Scala (275 Pentonville Road, King’s Cross, N1 9NL), godz. 21:00

GYPSY FIRE. . Hideaway (2

SOULTOGETHER. Disco, Funk,

Empire Mews, SW16 2ED), godz. 19:00

Soul, House. East Village (89 Great Eastern Street, EC2A 3HX), godz. 21:00

HED KANDI. Funky House, Club, R&B. Pacha London (Terminus Place, Victoria, SW1V 1JR), godz. 23:00

EXPRESS. House, Techno. Egg (200 York Way, Kings Cross, N7 9AP), godz. 22:00

THE GALLERY PRES HERNAN CATTANEO. House, Electro, Techno.

Ministry of Sound (103 Gaunt Street, Elephant & Castle, SE1 6DP), godz. 22:30 THE GOOD FOOT. Mambo, Funk,

R&B, Soul. Madame JoJo’s (8 Brewer Street, Soho, W1R 3FP), godz. 22:00

TWISTED CIRCUS. . Cafe de Paris (3 Coventry Street, W1V 7FL), FURTHER. Electro. Rhythm Fac-

tory (16-18 Whitechapel Road, E1

1EW), godz. 22:00

godz. 22:30

OH SHIT!. House, Garage, Electro.

East Village (89 Great Eastern

TWISTED GYPSY. . inSpiral

Lounge (250 Camden High Street, NW1 8QS), godz. 20:00

FEDDE LE GRAND LONDON TAKEOVER. House, Electro, Techno.

Ministry of Sound (103 Gaunt Street, Elephant & Castle, SE1 6DP), godz. 23:00

SUPERNOVA W/ LUNA CITY

Reklama: 0208 96 444 88 wew. 480

Kluby KrzysiekT.indd 47 11_Poleca.indd 61

47 61 2/20/2012 8:06:39 4:05:01 PM PM 2/20/2012


Kobieta

na weekend

Puszek okruszek - Janek - woła rano żona. - Ty wczoraj dawałeś jeść kotu? - Tak, ja. - Ty dawałeś. Ty go zakop. Muzyka z rogami Perkusista deathmetalowy gra tak szybko, bo jak się człowiek spieszy to diabeł się cieszy. Rodzinne rozterki Rozmawia dwóch górali: - Baco, a jak ja bym się przespał z waszą żoną, to jak by my wtedy byli? Kumy? Szwagry? - Wtedy to by my byli kwita. Wakacje marzeń Żona latarnika woła do męża:

- Kochanie! Wygraliśmy w konkursie! - Cudownie! Ale co?! - Dwutygodniowe wczasy nad morzem! Rada dla wdowca Żona do męża: - Proszę, pamiętaj, żebyś po mojej śmierci zaraz się znów ożenił! Małżonek uspokaja: - Kochanie, ty się nic nie martw. Ty zrób swoje, a o resztę już ja się zatroszczę. Rogacz - Dzięki Bogu, w końcu dostałem rozwód, kamień z serca! - I rogi z głowy... Mokre podkoszulki Kobieca piłka nożna jest bardzo ekscytującą grą, ale tylko podczas deszczu.

Detektywi - Holmesie, a jak myślisz, dlaczego mężczyznom podobają się długie, damskie nogi? - To elementarne, Watsonie. Zgodnie z prawami fizyki – im dłuższa dźwignia, tym mniejszą siłę trzeba do niej przyłożyć. Wzorowy trener Po meczu trampkarzy trener mówi do jednego z chłopców z drużyny: - Czy wiesz, co to jest współpraca? Co to jest zespół? Chłopczyk potakuje. - A czy rozumiesz, jak ważne jest to, żebyśmy razem wygrali? Chłopczyk znów przytakuje. - Więc, kiedy sędzia odgwizduje twój faul, rozumiesz, że nie wolno się z nim

kłócić, przeklinać i kopać go? Mały piłkarz znów pokornie kiwa głową ze zrozumieniem. - W porządku - mówi trener. - To teraz idź, proszę, i wytłumacz to swojej mamie. Balujemy Hrabia z hrabiną tańczą na walca na wielkim balu. - Psst, hrabino, teraz kręcimy się w drugą stronę. - Dlaczegóż to, mój hrabio? - Kończy mi się gwint w protezie...

Dowcipy pochodzą z serwisu www.dowcipy.pl

Wróżbita Maciej specjalnie dla Czytelników Panoramy przygotowuje cotygodniowy horoskop! Wróżbita Maciej kartomancją zajmuje się od 17 roku życia. Jego kariera rozpoczęła się od współpracy z portalem internetowym oferującym prognozowanie przyszłości. W 2009 r., ze względu na ogromną popularność w internecie, telewizja ezoteryczna zaproponowała mu współpracę. Maciej szybko zdobył sympatię widzów. Jest on twórcą „rozkładu ogólnego” w Polsce,

wprowadził także pojęcie „trafności”. Zapoczątkował w polskiej ezoteryce rozkład kart ukazujący życie danej osoby bez konieczności zadawania pytań. Z usług wróżbity Macieja korzystało m.in. Radio Eska, Telewizja Eurosport, TVP Info, Telewizja Wałbrzych. Przez media jest nazywany najpopularniejszym ezoterykiem w Polsce i gwiazdą internetu.

Baran (21.III – 20.IV) Barany muszą zwrócić uwagę na samorealizację. Przyszedł ten czas, by jasno określić swoje życiowe plany i marzenia. Dobry czas na osiąganie celów. Ale przede wszystkim jest to okres, który nauczy Cię konsekwencji bez oszczędzania samych siebie. Trzy runy: Ingwaz, Tiwaz, Laguz

Rak (21.VI – 22.VII) Raki będą potrzebowały kochać i być kochane. Ale będą wymagały od partnera pójścia naprzód. Może objawiać się to poprzez decyzje na temat wspólnego zamieszkania, przeprowadzki, wzięcia ślubu. Samotne Raki mogą liczyć na miłość z wzajemnością. Trzy runy: Gebo, Ehwaz, Kenaz

Waga (23.IX – 23.X) Wagi mogą w tym tygodniu się przemieszczać. Jeśli planują wyjazd, będzie on bezpieczny. Te, które zamierzają nigdzie się nie ruszać – powinny wyjechać i dać porwać się przygodzie. Pozwól sobie na odrobinę przyjemności i nie wspominaj. Skup się na tym, co przed Tobą! Trzy runy: Raidho, Laguz, Naudiz

Koziorożec (22.XII – 19.I) Koziorożce będą rozerwane między pracą a domem. Czas spokoju i pielęgnacji, skupienia się nad tym, co najważniejsze. Zajęte Koziorożce mogą dokonywać spraw formalnych związanych z relacjami osobistymi, np. ślub, zameldowanie partnera, zmiana domu. Trzy runy: Jera, Mannaz, Berkano

Byk (21.IV – 21.V) Byki w tym okresie największą uwagę zwrócą na życie osobiste. Będą poddawać się emocjom i ekscytacji, ale przede wszystkim te samotne mogą liczyć na zapoczątkowanie nowej znajomości. Zajęte będą uatrakcyjniać swój dotychczasowy związek. Trzy runy: Mannaz, Gebo, Fehu

Lew (23.VII – 22.VIII) Niepomyślny czas na dokonywanie nagłych decyzji i przedsięwzięć. Wszystko powinno być poukładane. Nie możesz teraz pozwolić sobie na lekkomyślność. Jeśli zamierzasz wziąć przemyślany kredyt – śmiało. Dobry czas na dokonywanie transakcji związanych z ziemią. Trzy runy: Isa, Fehu, Ingwaz

Skorpion (24.X – 21.XI) Ambicje, nauka i zdobywanie doświadczenia. To będzie dla Skorpionów najważniejsze. Mogą się rozwijać na polu zawodowym, brać udział w kursach i szkoleniach. Będą kierować się ogromną potrzebą rozwoju intelektualnego. Czas na to, by osiągnąć więcej! Trzy runy: Hagalaz, Ansuz, Wunjo

Wodnik (20.I – 18.II) Wodniki mogą liczyć na powodzenie finansowe. Przed nimi nie tylko nowe perspektywy zawodowe, ale również będą szukały tego, co sprawia im przyjemność. Mogą nagle na przykład porzucić pracę, twierdząc, że nie daje im ona już radości. Trzy runy: Jera, Berkano, Kenaz

Bliźnięta (22.V - 20.VI) Bliźnięta po pewnym czasie stagnacji i zawieszenia będą odczuwały potrzebę wprowadzania świeżości i zmian do swego życia. Nagle mogą stwierdzić, że nie tylko są zmęczone, ale przede wszystkim, że ograniczały swoje pragnienia. Do dzieła! Trzy runy: Uruz, Kenaz, Naudiz

Panna (23.VIII – 22.IX) Panny mogą być spokojne o sprawy zawodowe. W najbliższym czasie powinna być zapewniona równowaga materialna. W tym okresie można spodziewać się lepszej oferty zawodowej i Panny będą musiały dokonać życiowego wręcz wyboru. Trzy runy: Jera, Gebo, Ehwaz

Strzelec (22.XI – 21.XII) Strzelce mogą liczyć na zauroczenie. Niebezpieczny czas dla zajętych Strzelców, gdyż mogą być zainteresowane przez chwilę kimś innym. Samotne natomiast będą wdawać się w przygodne relacje, które nie będą zobowiązujące. Korzystaj z życia! Trzy runy: Durisaz, Gebo, Kenaz

Ryby (19.II – 20.III) Wspaniały czas na konkretne określenie się w życiu. Co chcę robić? Co będzie dalej? Co muszę jeszcze osiągnąć? Co daje mi satysfakcję? To mogą być Twoje pytania, które możesz zadawać samemu sobie. Czas na podjęcie zdecydowanych, mądrych kroków. Trzy runy: Naudiz, Mannaz, Fehu

Kontakt Oficjalna strona internetowa: www.wrozbita-maciej.pl E-mail: wrozbita-maciej@wp.pl Menadżer: Tomasz Szwarc, tel.: +48 608 071 771

62 11_Poleca.indd Horoskop.indd 262

2/20/2012 PM 20/02/20128:06:41 16:45:54


Przegląd Przegląd prasy prasy polskiej polskiej

$JBP NBSHIFSJUB NIEDAWNO OBCHODZILIŚMY NA ŚWIECIE ŚWIĘTO PIZZY. TA NIEPOZORNA POTRAWA ZROBIŁA ZASKAKUJĄCĄ KARIERĘ WŚRÓD SMAKOSZY.

NE

Tradycyjnie pizza to placek z ciasta drożdzowego z sosem pomidorowym i serem. Naukowcy do dziś spierają się, czy pierwszą pizzę upiekli Egipcjanie, Grecy, czy Włosi. Jednak utarło się, że jest ona uznawana za danie włoskie i w takim wydaniu najczęściej można ją spotkać w lokalach gastronomicznych. W historii pizzy wyróżnia się data 1899 r., kiedy włoska królowa Małgorzata w Neapolu została poczęstowana przez miejscowego piekarza daniem w barwach narodowych Włoch: zielonym (bazylia), białym (ser mozarella) i czerwonym (pomidory). Na cześć królowej nazwano ją Margherita i do tej pory jest to nazwa najpopularniejszej wersji pizzy. Podstawowe składniki do zrobienia pizzy zazwyczaj można znaleźć w naszym domu, więc jeśli nie mamy pomysłu na obiad lub kolację, przeszukajmy dobrze szafki kuchenne i lodówkę – być może mamy wszystko, czego potrzeba do upieczenia pizzy. Dla jeszcze większego ułatwienia podajemy przepis na pizzę bez drożdzy!

PIZZA BEZ DROŻDZY Składniki ciasta:

2 szklanki mąki 1/3 szklanki oleju 2/3 szklanki mleka 2 łyżeczki proszku do pieczenia sól

Składniki farszu:

sos pomidorowy (w przypadku jego braku wystarczy zwykły ketchup) oregano ser Inne składniki farszu można dodawać wedle uznania, np. salami, paprykę, oliwki.

Sposób przygotowania:

Z podanych składników zagnieść ciasto, rozwałkować, ułożyć na blasze przykrytej pergaminem lub posmarowanej olejem. Ciasto posmarować sosem pomidorowym/ ketchupem i ułożyć składniki wedle uznania. Piec 20-30 min. w piekarniku w temperaturze ok 180-200°C. IZ Panorama, najszybciej rozwijający się polskojęzyczny magazyn w Wielkiej Brytanii

11_Pano_style.indd 63 Gadzety XXX.indd 15

Reklama: 020 020 3026 3026 6550 6550 Reklama:

63 15 2/20/2012 6:11:21 6:13:59 PM PM 2/20/2012


Kobieta

New York Fashion Week to jedno z najważniejszych wydarzeń modowych na świecie. Co roku towarzyszą mu liczne imprezy, w tym także pokazy projektantów spoza ścisłego grona najważniejszych designerów branży, którzy dyktują trendy na całym świecie. W ramach różnych prezentacji podczas Nolcha Fashion Week odbył się pokaz kolekcji Seckin Ilker, specjalizującej się m.in. w modzie ślubnej. Niech wszystkie przyszłe panny młode zobaczą, co jest trendy w tym sezonie!

64 12_Kobieta 1.indd 64

24.co.uk 2/20/2012 2:13:15 PM


PrzeglÄ…d prasy polskiej

Reklama: 020 3026 6550

12_Kobieta 1.indd 65

65 2/20/2012 2:13:27 PM


Kobieta

Warsztaty Piękna dla Polek w Londynie! Marzysz o nowej fryzurze i nauce profesjonalnego makijażu? Pragniesz poczuć się piękna i silna? Bądź piękna na wiosnę!

kna Pię

Każda z nas chciałaby czuć się atrakcyjna i być doceniana. I każda z nas zasługuje na to, by dobrze czuć się we własnym ciele. Dlatego, aby pomóc Wam, drogie Czytelniczki, uwierzyć w siebie i pokochać swoje ciało, zorganizowaliśmy Warsztaty Piękna. Wzięcie udziału w metamorfozach Panoramy i Polish Expressu będzie pierwszym krokiem do tego, abyście zmieniły swoje zycie i uwierzyły we własne możliwości!

rsztaty Wa

Już 10 marca odbędzie się kolejna edycja Warsztatów Piękna pod patronatem Panoramy i Polish Express – do końca lutego czekamy na Wasze zgłoszenia!

kna Pię

rsztaty a W

WEŹ UDZIAŁ W METAMORFOZACH!

Zgłoś się do nas! Napisz, dlaczego chcesz wziąć udział w warsztatach. Wyślij maila ze swoim zdjęcem oraz danymi kontaktowymi na adres metamorfozy@panorama24.co.uk. Spośród wysłanych zgłoszeń wybierzemy wybierzemy 5 kobiet, które zaprosimy na bezpłatne warsztaty, zmienimy nie do poznania i którym pomożemy uwierzyć we własne siły! Na zgłoszenia czekamy do końca lutego. Warsztaty odbędą się w Londynie, w siedzibie firmy Collagen Colway. Catering w trakcie warszatatów zapewni Polska Restauracja Oasis. Zestawy kosmetyków dla uczestniczek ufundowała firma Eris.

JUŻ DZIŚ ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE! Warsztaty poprowadzą: • Ewa Pietras, wizażystka i kolorystka,

• Anna Wysocka z firmy Collagen Colway,

• Gosia Górna, wykwalifikowany Life Coach,

• Jolanta Zglobicka, stylistka fryzur,

www.evapietras.com

www.gosiagorna.com

Patroni akcji: 66 12_Pano_kobieta.indd 66

www.collagen-colway.com www.stylist4fashion.co.uk

Sponsor zestawów kosmetyków dla uczestniczek.

24.co.uk 2/20/2012 7:26:19 PM


One pomogą Ci zmienić swoje życie!

Przegląd prasy polskiej

Każda z nas ma swojego wewnętrznego krytyka, który rzadko kiedy jest cicho, dlatego warto nauczyć się z nim żyć i wziąć odpowiedzialność za siebie, by czuć się dobrze, radośnie i wspaniale. A wszystko po to, by zyskać wielkie powodzenie i wewnętrzne piękno niezależnie od urody. Gosia, trener rozwoju osobistego, podzieli się z wami swoim doświadczeniem i odpowie na trudne pytania: Jak zaakceptować siebie? Jak czuć się dobrze we własnej skórze? Jak odnaleźć wewnętrzną siłę i moc?

Życie to podróż w nieznane, a sztuką jest poszukiwanie w nim perfekcji. Oddając się w ręce Ewy, możecie mieć pewność, że zajmie się wami prawdziwa specjalistka w swojej dziedzinie, wielokrotna medalistka w mistrzostwach makijażu profesjonalnego. Dzięki Ewie nauczycie się najnowszych technik i trendów w makijażu, dowiecie się, jak dopasować go do waszego typu urody, a także jak pielęgnować cerę, aby zawsze wyglądała promiennie. Jednym słowem: na nowo poczujecie się kobieco i atrakcyjnie!

www.gosiagorna.com

www.evapietras.com

Gosia Górna, wykwalifikowany Life Coach

Ewa Pietras, wizażystka i kolorystka

kna Pię

kna Pię

rsztaty Wa

rsztaty Wa

Jolanta Zglobicka, stylistka fryzur

Anna Wysocka, firma Collagen Colway

To, co nosimy na głowie, jest niewątpliwie wizytówką każdej z nas. Dlatego w trakcie warsztatów o wasze niesforne włosy zadba Jolanta, doświadczona stylistka, na co dzień zabiegana pomiędzy studiami fotograficznymi, planami filmowymi, warsztatami fryzjerstwa i pokazami mody. Jolanta udzieli porad, jak dbać o włosy, a także indywidualnie dobierze każdej z uczestniczek fryzurę, aby była ona ozdobą twarzy i całej sylwetki. Dzięki nowej stylizacji pewniejszym krokiem pójdziecie w świat!

Jak inteligentnie i świadomie dbać o młody i świeży wygląd? W jaki sposób zbawiennie na urodę działa biologicznie aktywny Kolagen Naturalny? Jak pozbyć się bolączek współczesnych kobiet, takich jak: cellulit, rozstępy, słabe włosy i paznokcie, wiotkość i suchość skóry? Podczas spotkania z Anną, współwłaścicielką firmy Collagen Colway, poznacie odpowiedzi na te pytania. Będziecie mogły również doświadczyć działania kosmetyku oraz wykonać pomiar parametrów skóry przy użyciu profesjonalnego aparatu.

www.stylist4fashion.co.uk

www.collagen-colway.com Reklama: 020 3026 6550

12_Pano_kobieta.indd 67

67 2/20/2012 7:26:28 PM


Kobieta

Jak dbać o dłonie zimą?

Bądź piękna cały rok!

ZIMĄ SKÓRA DŁONI MA WYJĄTKOWE TENDENCJE DO PRZESUSZANIA. MOŻEMY TEMU ZARADZIĆ, ODPOWIEDNIO JĄ PIELĘGNUJĄC. PRZEKONAJ SIĘ, CO SPRAWI, ŻE TWOJE DŁONIE O KAŻDEJ PORZE ROKU BĘDĄ PIĘKNIE I ZDROWO WYGLĄDAĆ! To skóra dłoni najczęściej zdradza nasz wiek. Wyposażona przez naturę w niewielką ilość gruczołów łojowych i tkanki tłuszczowej, łatwo poddaje się działaniu czynników zewnętrznych, które osłabiają jej warstwę ochronną. Podczas mycia, skóra traci tłuszcz i wilgoć. Niszczą ją chemikalia i detergenty, wchodzące w skład środków czystości. Pod ich wpływem dłonie stają się suche, spierzchnięte i zaczerwienione. Zimą ręce są narażone na wiatr i chłód, a w pomieszczeniach na działanie suchego powietrza. Na dłoniach najwcześniej widać oznaki starzenia. Dlatego wymagają one systematycznego nawilżania i natłuszczania oraz specjalnych zabiegów w gabinecie kosmetycznym.

O czym warto pamiętać

Myj ręce w letniej, nigdy w gorącej wodzie. Używaj mydeł bezzapachowych (np. glicerynowego) lub delikatnych preparatów myjących, które natłuszczają naskórek, a jednocześnie mają obojętne lub kwaśne pH. Po każdym myciu, wmasuj w dłonie krem do rąk. Warto mieć go w łazience, w pracy i w torebce, by korzystać z niego jak najczęściej. W ciągu dnia używaj kremów o lżejszej

68 12a_Kobieta.indd 68

konsystencji – nawilżających, a na noc bardziej tłustych – odżywczych. Prace domowe wykonuj w gumowych rękawiczkach. Raz na tydzień wykonaj piling enzymatyczny lub drobnoziarnisty – rozjaśni i wygładzi naskórek.

Domowe recepty na piękne dłonie Popękaną, spierzchniętą skórę leczy masaż dłoni płynną witaminą A i E albo oliwa z oliwek wymieszana z sokiem z cytryny. Następnie użyj kremu do rąk, aby działanie zabiegu było dłuższe i efektywniejsze. Kąpiel w oliwie lub oleju słonecznikowym idealnie koi i zmiękcza spierzchniętą skórę dłoni oraz odżywia łamliwe, rozdwajające się paznokcie. Zanurz dłonie w miseczce z podgrzaną oliwą na 15-20 min., a następnie załóż na noc bawełniane rękawiczki. Zabieg najlepiej wykonywać 1-2 razy w tygodniu. Szybkim sposobem na poprawienie wyglądu wysuszonej skóry dłoni jest nałożenie na nie grubej warstwy kremu odżywczego, a następnie cienkich, jednorazowych rękawiczek z folii. Owiń je na 15 min. ciepłym ręcznikiem lub poduszką elektryczną.

Nietypowe zaręczyny O TAKICH OŚWIADCZYNACH MARZY ZAPEWNE NIEJEDNA KOBIETA. NA NIEZWYKLE ORYGINALY POMYSŁ WPADŁ PEWNIEN ZAKOCHANY MĘŻCZYZNA, KTÓRY POSTANOWIŁ POPROSIĆ O RĘKĘ W WALENTYNKI SWOJĄ WYBRANKĘ SERCA. TERAZ MÓWI O NIM CAŁY ŚWIAT! Na przybyłym do Austaralii największym dotychczas liniowcu transatlantyckm Quenn Mary 2 pojawił się niezwykły napis skierowany do pewnej szczęśliwie zakochanej damy. „Marry Me Jess?” („Wyjdziesz za mnie Jess?”) – tymi słowami widniejącymi na Quenn Mary 2 Stefan Libon poprosił o rękę Jess McGarrity. Dziewczyna oczywiście się zgodziła i od razu o szczęśliwej parze usłyszał cały świat. Teraz zapewne wielu panów zechce powtórzyć wyczyn Libona i w inny spektakularny sposób będzie próbowało zaręczyć się ze swoją ukochaną. Im bardziej oryginalny pomysł na oświadczyny, tym większe szanse, że oszołomiona dama odpowie „tak”. AM

AM

24.co.uk 2/17/2012 1:06:29 PM


Przegląd prasy polskiej

Coca-Cola jeszcze modniejsza! Nie tylko moda podlega sezonowym trendom – designerzy Coca-Coli postanowili „ubrać” dietetyczny napój z bąbelkami w nowe stylowe puszki! Zmienione opakowanie to element nowej kampanii „Love It Light”, która skierowana jest głównie do kobiet: trzy nowe puszki są nie tylko modne – w kwiaty, wzorki i zwierzęcą skórę – ale wraz z nimi klientki otrzymają także kupon na zakup kosmetyków firmy Benefit! Ponadto, we współpracy z Benefitem, Coca-Cola uruchamia również na Facebooku nową aplikację dotycząca mody i urody – dzięki niej będzie można dowiedzieć się wszystkiego o najnowszych trendach, ale też zdobyć nowe przyjaciółki za pomocą chatu z video. Okazuje się, że picie brązowych bąbelków bez kalorii może uczynić z nas prawdziwe lanserki!

Stylowe i na czasie Kolekcja zegarków Easy Reader to propozycja firmy Timex dla kobiet z charakterem. Z pewnością zainteresują one głównie panie, które podążają za nowoczesnymi i eleganckimi trendami.

Cena produktu wynosi ok. £2.

Modele charakteryzuje wyjątkowy design – okrągła koperta, nawiązująca stylistycznie do prostoty modeli projektowanych w latach 60. ubiegłego wieku i czytelny cyferblat. Zegarki utrzymano w ciepłych barwach – złocistą kopertę okala czarny, skórzany pasek. Modele wyposażono w podświetlenie tarczy Indiglo, pozwalające korzystać z zegarka podczas wieczornych, romantycznych spacerów, w kinie czy po przebudzeniu w nocy.

Cena produktu wynosi ok. £35.

Intensywne emocje Klimat rozgrzanego słońcem Maroka i Indii to skojarzenia, jakie budzi najnowsza kolekcja biżuterii i dodatków IAM. Każda pani znajdzie coś wyjątkowego dla siebie! Intensywne oranże, granat rozgwieżdżonego nieba i kolor kamienia bogów lapisu lazuli zestawione ze złotem przenoszą nas w rozgrzane rejony globu. W kolekcji odnajdziemy grube bransolety, kolczyki z motywem rogów oraz naszyjniki, torby i chusty z ozdobnymi chwostami. Poczuj się modna i stylowa dzięki tej niezwykłej kolekcji i z nową energią przywitaj nadchodzącą wiosnę!

Na razie cena produktów nie jest znana.

Zaszalej! Body Pigment Powder to nowy produkt marki Inglot, idealny na wyjścia do klubu. Z pewnością nie pozostaniesz nie zauważona! Body Pigment Powder to sypki pigment do ciała i twarzy. Jak zawsze marka Inglot zadbała o bardzo duży wybór kolorów. Kosmetyk dostępny jest aż w 20 matowych odcieniach o mocno nasyconych kolorach i 20 delikatnych perłowych. Body Pigment Powder może być stosowany w połączeniu z innymi kosmetykami. Jego lekka, bezolejowa formuła zapewnia idealną aplikację. Produkt jest bardzo trwały i nie osypuje się.

Cena produktu wynosi ok. £6. Reklama: 020 3026 6550

12a_Kobieta.indd 69

69 2/17/2012 1:06:40 PM


Męska rzecz

Wielki powrót niebieskiej bandany od czasu przeniesienia dakaru z afryki stephane Peterhansel nie mógł znaleźć recepty na wygrywanie. scenariusz tegorocznej edycji mocno różnił się jednak od tych, które odbyły się wcześniej w ameryce. znowu mniej liczyli się specjaliści od jazdy autami Wrc, a do głosu doszedł człowiek, który na czarnym lądzie nauczył się słuchać piasku.

Zamów prenumeratę 12 wydań w cenie 10. Szczegóły na www.wrc.net.pl

P

o bardzo udanym dla Polaków ubiegłorocznym rajdzie tym razem wielu z nich nie miało szczęścia. Największy niedosyt pozostał po występie Krzysztofa Hołowczyca, który miał prawie pewne podium. W mocnej polskiej grupie znalazły się jednak inne nazwiska, które „reklamowały” biało-czerwonych. Bardzo udanie zadebiutował Adam Małysz, a Dariusz Rodewalt w holenderskim teamie odniósł zwycięstwo w kategorii ciężarówek. W najtrudniejszym maratonie świata Polacy pukają już do ścisłej czołówki, zaraz za Francuzami, Hiszpanami, Holendrami czy Niemcami. W tym roku przybyli do Ameryki Południowej w liczbie 21. Amaury Sport Organization otrzymało zresztą 15 proc. więcej zgłoszeń niż przed rokiem. Trudno się dziwić, wszak niedawno jeden z kierowców dakarowych powiedział: „Dakar jest jak kobieta. Jest z nią źle, ale bez niej nie da się żyć”. I tak jest w przypadku każdego zawod-

70 14_Meska.indd 70

nika, który raz pojedzie na Dakar – będzie chciał tam wracać każdego roku. Podobna rządza kierowała motocyklistą Jorge Boero. W ubiegłym roku musiał zrezygnować po zgubieniu się na pustyni Atakamie. Zdesperowany, aby ponownie zmierzyć się z legendą, zrobił wszystko, co było w jego mocy – sprzedał nawet mieszkanie. Takich jak on jest wielu. „Dam z siebie wszystko, żeby dotrzeć do Limy. Co cię nie zabije, to cię wzmocni” - napisał Boero tuż przed startem na swoim Twitterze. Niestety był to 21. zawodnik w historii rajdu, w którym start ten na pewno nie zahartował ducha. Do tragedii doszło już na drugim etapie, 2 km przed metą odcinka. 38-letni Argentyńczyk stracił kontrolę nad motocyklem, przewrócił się i – jak przekazali organizatorzy – miał atak serca. Mimo pojawienia się służb medycznych w ciągu 5 min. nie udało się go uratować. A trzeba wiedzieć, że nad bezpieczeństwem zawodników czuwają nieustannie 3 helikoptery, 10 pojazdów oraz 30 lekarzy. Kilkuset zawodników z 50 krajów, a wśród nich 11 kobiet i aż 1/3 debiutantów wśród motocyklistów oraz 1/4 wśród załóg samochodowych, nie myśli jednak o tym, co się może przydarzyć złego, lecz o tym, aby za wszelką cenę dotrzeć do mety. Tym razem to zadanie nie polegało jedynie na

zaliczeniu pętli ze startem i metą w Argentynie. Po raz pierwszy w południowoamerykańskim Dakarze rajdowa karawana przemieszczała się nieustannie na północny zachód w kierunku Limy w Peru, które jako 27. kraj w historii ugościło zawody stworzone przez Thierry’ego Sabine’a.

Hattrick Volkswagena Ubiegłoroczny Dakar był pod bardzo wieloma względami podobny do poprzedniego. Królowali kierowcy z rajdów płaskich, a na obeznanej już stosunkowo szybkiej trasie Volkswagen ustrzelił hat-trick, zarówno na podium, jak i na przestrzeni 3 lat. Jak pamiętamy, po takich sukcesach niemiecki producent ogłosił wycofanie się z rajdów terenowych i rozpoczęcie programu WRC. W efekcie wszyscy kierowcy Race Touaregów zostali na lodzie, za wyjątkiem Carlosa Sainza, który z oczywistych względów dzieli się teraz z ekipą doświadczeniami z Rajdowych Mistrzostw Świata. Najwięcej emocji wzbudzał Nasser AlAttiyah, który jako zwycięzca ostatniego Dakaru był wyjątkowo zdeterminowany, aby znowu przystąpić do walki. Po miesią-

24.co.uk 2/20/2012 3:53:06 PM


Przegląd prasy polskiej

cach poszukiwań i podejściach do odkupienia Touarega wreszcie rzutem na taśmę dogadał się z Amerykaninem Robby’m Gordonem, który zaoferował mu wypożyczenie Hummera H3. Również organizatorzy rajdu zrobili wyjątek i mimo zamkniętej listy dopisali ostatnie brakujące nazwisko przy numerze 300., który zawsze jest zarezerwowany dla zwycięzcy wśród samochodów. W tych okolicznościach zespół X-Raid miał największą w historii okazję na zwycięstwo. Pięciu czołowych kierowców zostało uzbrojonych w Mini All4Racing, które wyparły używane rok temu BMW X3 CC. Przed wielką szansą stanął również Krzysztof Hołowczyc, który dzięki wsparciu PKN Orlen i zaufaniu Svena Quandta mógł po raz pierwszy zasiąść w pełni fabrycznym samochodzie, tak samo jak Stephane Peterhansel, Nani Roma, Leonid Nowickij i Orlando Terranowa.

W zespole z mistrzami Niestety jest i druga strona medalu takiego rozwiązania. Jazda w jednym zespole z 9-krotnym zwycięzcą Dakaru może przynieść nieoczekiwane rozwiązania i decyzje, kiedy przyjdzie walczyć o najwyższe lokaty. A zarówno Hołka, Peterhansela, Romę i Al-Attiyaha oraz Gordona interesuje tylko jedno miejsce. To właśnie w tym gronie znajdował się potencjalny zwycięzca 34. Rajdu Dakar. Zapowiadało się więc na pojedynek Dawida z Goliatem. W roli pierwszego Hummer H3. Po przeciwnej stronie ringu Mini All4Racing. Obydwie konstrukcje nie łączy nic z wyjątkiem rurowego nadwozia. Inny jest napęd, moc, masa, gabaryty. Z jednej strony pancerny, ryczący potwór o gigantycznych rozmiarach i ogromnym skoku zawieszenia, z napędem na tylną oś, idealny do trzymania gazu w podłodze na bezkresnych bezdrożach. Na otwartym terenie pancerne czołgi były wyraźnie szybsze, ale kiedy rozpoczynały się techniczne partie przez wydmy – małe i zwinne Mini oraz ich zwarta konstrukcja i napęd na 4 koła pokazywały swoje atuty. W Dakarze nic jednak nie jest zero-jedynkowe. Pamiętał zresztą o tym doskonale Stephane Peterhansel, który w 1999 r. przesiadł się z motocykla Yamahy do samochodu, a mocno faworyzowana wówczas ekipa KTM niespodziewanie i tak została objechana przez Richarda Saincta na BMW. Ważniejsza od potencjału każdego pojazdu silnikowego jest jego bezawaryjność oraz wkładka między kierownicą a fotelem. Pierwszy czynnik pozbawił w tym roku Nassera Al-Attiyaha szans na wygraną. Już od pierwszych kilometrów nic nie układało się po myśli Katarczyka. Ale na Dakarze, dopóki nie masz awarii wymagającej czekania na ciężarówkę

serwisową T4, zawsze jest nadzieja na dobre miejsce. Tą nadzieją Nasser żył przez tydzień, nawet kiedy jaskrawopomarańczowy Hummer Gordona przy 120 km/h ciągnął na lince bliźniaczy pojazd wymalowany w barwy Kataru, który po naprawach wyprzedzał na odcinku nawet po pięć Mini.

Polacy na wydmach W końcu jednak pasmo awarii pokonało amerykańską konstrukcję rodem z Nascaru – Al-Attiyah odpadł. Tego samego dnia, czyli 11 stycznia, na 10. etapie rajdu jeden z największych sportowych dramatów w karierze przeżył Krzysztof Hołowczyc. Mając trochę ponad kwadrans straty do prowadzącego Peterhansela, załoga nr 304 miała wielkie szanse, aby utrzymać 3. miejsce, a przy odrobienie szczęścia myśleć o awansie. Nieszczęśliwy splot zdarzeń, który zainicjowało pęknięcie przewodu sterującego hydrauliką, zakończył się czekaniem na pomoc ciężarówki T4. Strata urosła do niespełna 6 godz. i nasza wielka nadzieja na spektakularny sukces w 34. Dakarze przepadła. Tak przynajmniej mogło się wydawać, słuchając w polskich mediach sportowych serwisów informacyjnych. Najszybszy z motocyklistów Orlen Teamu Jakub Przygoński musiał przełknąć gorycz porażki po tajemniczej awarii motocykla, a Łaskwiec okazał się szybszy od swojego quada i sprzęt nie wytrzymał ostrego katowania przez najszybszego Polaka na czterokołowcu. Cichym bohaterem polskiej reprezentacji został Adam Małysz, który utarł nosa wielu niedowiarkom, kończąc zawody i to z jednym z lepszych wyników w historii polskich debiutów. Ale jemu samemu by się to z pewnością nie udało, gdyby nie obecność na prawym fotelu Rafała Martona, będącego dla kontrastu jednym z najbardziej doświadczonych polskich uczestników rajdu. Rodzi się zatem pytanie, co były skoczek zrobi z tak dobrze rozpoczętą karierą kierowcy rajdowego? Jak pokazał Luc Alphand, po ściągnięciu nart można nawet

W najtrudniejszym maratonie świata Polacy pukają już do ścisłej czołówki, zaraz za Francuzami, Hiszpanami, Holendrami czy Niemcami

wygrywać w Dakarze. Zjazd i slalom gigant mają się, co prawda, do skoków tak, jak rajdy do wyścigów, niemniej jednak zarówno w obu tych przypadkach, jak i podczas pędzenia pustynią poziom adrenaliny jest ekstremalny i trzeba mieć wielkie… Niespodziewanie biało-czerwone flagi powiewały na zwycięskim pojeździe w kategorii ciężarówek. Oto bowiem Darek Rodewalt, o którym słyszało stosunkowo niewielu kibiców, był członkiem załogi charakterystycznego seledynowego Iveco, któremu pod przywództwem Gerarda de Rooy’a oraz Toma Colsoula udało się zdetronizować Kamazy. Ponadto, jak zawsze, mogliśmy liczyć na finisz Jacka Czachora i Marka Dąbrowskiego. Na mecie znaleźli się też Polacy, którzy nie skupili na sobie uwagi mainstreamowych mediów, a musieli przecież pokonać dokładnie taką samą trasę, jak wszyscy inni, mając nieraz gorszy sprzęt czy zaplecze techniczne. Debiutancka załoga Piotr Beaupre/Jacek Lisicki dotarła na metę na 53. miejscu. Wśród ciężarówek załoga Szustkowski/Szustkowski/Kazberuk była 30., natomiast Baran/Białowąs/Górecki – 36. Tymczasem rywalizacja w najpopularniejszej kategorii dakarowych zmagań (choć w wielu kręgach tym mianem określa się motocyklistów) nie przyniosła już większych zmian. Roma stracił sporo czasu podczas sobotniego pokonywania wydm w Peru i nie był w stanie stworzyć żadnego zagrożenia dla Peterhansela. Mimo trzech najlepszych czasów finiszował jako drugi. Wokół Robby’ego Gordona, który spadł z 3. na 5. miejsce, wybuchła afera związana z systemem regulacji ciśnienia w kołach. Pod tymi zarzutami Amerykanin pokazał szybkość, ale jednocześnie uciekł się do zagrań na poziomie boiska piłkarskiego pełnego nabuzowanych nastolatków. Rywale dowiedzieli się, że „mogą go pocałować…”, a Mini to auto dla dziewczynek. W tym miejscu trzeba jednak powiedzieć, że chyba mało kto wierzy, że uzbrojone po zęby dakarowe Mini mają cokolwiek wspólnego z modnymi autkami, które lawirują po wielkomiejskich bulwarach. Niemniej Mini wzorowo wykonało swoją robotę. Na bezkresnych bezdrożach Hummer wprost pożerał rywali szybkością, hałasem i mocą. Ale co z tego, skoro się psuł, a napędzany 3-litrowym turbodieslem Mini w rękach takiego asa, jak Stephane Peterhansel sprawnie połykał najcięższe wydmy w Chile i Peru. To owoc wielu lat praktyki na Saharze, który teraz procentuje rekordową, 10. w karierze wygraną tego samego człowieka. Czwarty Dakar w Ameryce Południowej po raz czwarty przyniósł nowe nazwisko na 1. miejscu. Łukasz Lach Reklama: 020 3026 6550

14_Meska.indd 71

71 2/20/2012 3:53:06 PM


Męska rzecz

DODGE INTRODUCES CHARGER SRT8

KIA TRACKSTER CONCEPT

W Chicago w McCormick Place odbyła 104. edycja wystawy samochodowej Chicago Auto Show. Co prawda, nie jest to największa ani najbardziej prestiżowa ekspozycja samochodów na świecie, ale uznawana jest za największy salon samochodowy w Ameryce Północnej i bez wątpienia jest najstarszą wystawą tego typu na kontynencie. Żaden amerykański salon motoryzacyjny nie może się pochwalić dłuższą tradycją. Organizatorem jest Chicago Automobile Trade Association (CATA), skupiające głównie dealerów samochodowych. W halach kompleksu McCormick Place pojawili się wszyscy najważniejsi gracze amerykańskiej sceny motoryzacyjnej. Fani czterech kołek byli wniebowzięci!

HYUNDAI ELANTRA GT

Salon samochodowy z tradycją 72 14_Meska_foto.indd 72

24.co.uk 2/20/2012 7:18:12 PM


Przegląd prasy polskiej

CHEVROLET CAMARO ZL1

LEXUS LF-LC CONCEPT

ACURA TL

ACADIA DENALI

FIAT 500 GUCCI

SHELBY MUSTANG GT500

HYUNDAI ELANTRA COUPE

NISSAN NV200

Reklama: 020 3026 6550

14_Meska_foto.indd 73

73 2/20/2012 7:18:19 PM


Męska rzecz

Męski świat W LAS VEGAS ODBYŁA SIĘ WYJĄTKOWA WYSTAWA „GUN EXPO SHOW”, KTÓRA BYŁA PRAWDZIWYM RAJEM DLA MIŁOŚNIKÓW MILITARIÓW.

Na wystawie zaprezentowano najnowsze modele broni, naboje, a także oryginalne tarcze do strzelania, na których znalazł się m.in. Osama bin Laden. Wiele firm przedstawiło swoje wyjątkowe modele pistoletów. Dumnie swoją firmę reklamował m.in. Jack Oliver z McMillan Firearms Manu-

facturing. Marka zaprezentowała nowy karabin CS5, który wzbudził zachwyt odwiedzających wystawę. Ekspozycja cieszyła się ogromną popularnością, zarówno mali, jak i duzi chłopcy bawili się wyśmienicie. AM

Rzetelna reklama tylko w magazynie PANORAMA. Dzwoniąc powołaj się na magazyn PANORAMA!

STOLARNIA

UNIT 12, FOURTH WAY LONDON, WEMBLEY HA9 0LH

AWAD UK LTD

352'8.&-$,0217$ĩ:<62.,(-$.2ĝ&,352'8.7Ï:'5(:1,$1<&+

OKNA DRZWI MEBLE SCHODY

WYKONUJEMY WSZELKIE NIETYPOWE ZLECENIA STOLARSKIE ! MOBILE 075 7244 2124

WWW.AWADUKLTD.CO.UK

74 14a_Meska.indd 74

TEL. 020 8903 6587

INFO@AWADUKLTD.CO.UK

24.co.uk 2/20/2012 7:35:21 PM


Przegląd prasy polskiej

Drukuj, kiedy zechcesz!

Bez kliknia!

Canon Selphy CP 810 to nowa mobilna drukarka do fotografii, która pozwoli szybko i sprawnie wydrukować wykonane przed chwilą zdjęcia.

Logitech konsekwentnie podąża w stronę całkowitego pozbycia się fizycznych klawiszy ze swoich urządzeń. Efektem jest nowa mysz o nazwie Touch Mouse M600.

Urządzenie sprawdzi się idelanie w domu, jak i w podróży. Wydruk zdjęcia w wysokiej jakości ma zająć niespełna minutę, co również zasługuje na uznanie. Fotografie można drukować z różnych źródeł. Użytkownicy skorzystają z kart pamięci, bądź uruchomią wydruk bezpośrednio z aparatu czy kamery. Dużą zaletą jest port USB obsługujący wszystkie pamięci i dyski zewnętrzne. Także współpraca z telefonem komórkowym nie będzie większym problemem. Canon Selphy CP 810 posiada kompaktową obudowę pozwalającą na swobodne przenoszenie urządzenia.

Touch Mouse M600 posiada w górnej części duży panel dotykowy, który potrafi rozpoznawać różne gesty. Gesty odpowiadają funkcjom przypisanym pod klawisze i rolkę standardowej myszy. Co ciekawe, urządzenie wyposażono w odbiornik USB, który pozwala na używanie sześciu urządzeń na jednym komputerze. Logitech umożliwił dwie opcje zasilania Touch Mouse M600. Gadżet standardowo korzysta z dwóch baterii AA, które wystarczą na ok. sześć miesięcy pracy.

Na razie cena produktu nie jest znana.

Cena produktu wynosi ok. £45.

Nie pogadasz! Rozmowy telefoniczne i pisanie SMS-ów w czasie jazdy to prawdziwa zmora i częsty powód wypadków i stłuczek drogowych. Firma Scosche znalazła rozwiązanie, które zapewne nie zostanie zastosowane wśród panów lubiących rozmowy w czasie jazdy. Mimo to mogą z niego skorzystać rodzice pożyczający auto dziecku bądź szefowie firm martwiący się o pracownika i samochód. Cell Control to urządzenie, które dzięki łączności Bluetooth blokuje połączenia przychodzące i wychodzące w trakcie jazdy. Niewielki gadżet wpina się w port samochodowy OBD-II i w ten sposób urządzenie się aktywuje. Ewentualne próby połączeń bądź wysyłania SMS-ów zostaną zablokowane.

Na razie cena produktu nie jest znana.

Dla wymagających Olympus OM-D E-M5 to pierwszy EVIL japońskiej firmy, który nie należy do serii PEN. Wszystko za sprawą znacznie bardziej zaawansowanej konstrukcji, która ma rywalizować z flagowymi modelami konkurencji. Aparat zapewnia mocną specyfikację i sporą funkcjonalność w kompaktowej formie. Nowy Olympus jest rozwinięciem technologii opracowanych na serii PEN, ale oferuje nieco inne podejście do konstrukcji, a designersko odnosi się do popularnych niegdyś systemów OM. Największe zalety zaczynają się od połączenia matrycy Live MOS o rozdzielczości 16 megapikseli z procesorem TruePic VI. Producent zadbał o ustawienia czułości na poziomie ISO 200-25600. Nie mogło zabraknąć mechanicznej 5-osiowej stabilizacji obrazu, która pozwoli na wykonanie bardzo dobrych zdjęć przy dużym przybliżeniu. Specjalnie na potrzeby tego aparatu opracowano nowy, znacznie szybszy autofocus.

Cena produktu wynosi ok. £630. Reklama: 020 3026 6550

14a_Meska.indd 75

75 2/20/2012 7:35:27 PM


Sport

Poradnik Kibica EURO 2012

Stadion w Gdańsku Bursztynowy stadion w Gdańsku to jeden z ciekawszych architektonicznie obiektów, na których rozegrane zostaną mecze europejskiego święta piłki nożnej w 2012 r. Na jego trybunach może zasiąść 42 tys. kibiców.

B

udowę gdańskiego stadionu, który jest zlokalizowany w dzielnicy Letnica, rozpoczęto 15 grudnia 2008 r. Odpowiada za nią powołana przez Prezydenta Gdańska spółka Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012. Obiekt zaprojektowało niemieckie biuro Rhode-KellermannWawrowsky. Inspiracją dla architektów projektujących stadion było naturalne piękno kojarzącego się nieodłącznie z Gdańskiem bursztynu. Dlatego też fasada stadionu pokryta jest płytkami w różnych odcieniach brązu, przypominającymi bursztyn.

Miejsce tętniące życiem Nowy stadion piłkarski w Gdańsku Letnicy to obiekt z miejscami pozwalającymi na jego wykorzystanie w dniach, w których nie będą odbywały się mecze/imprezy. Znajduje się tam m.in. centrum konferencyjne (z restauracją VIP), sklepy, puby, powierzchnia handlowo-usługowa pod stadionem. Mecze Lechii, koncerty gwiazd oraz inne wydarzenia będą miały najczęściej charakter 1-2 dniowy i odbywać się będą przeważnie w weekendy. W celu pełnego wykorzystania potencjału obiektu ważnym elementem jego

76 15_Sport 1.indd 76

przyszłego zarządzania będzie właśnie wykorzystanie dni pozaimprezowych, które pozwolą mu stać się miejscem tętniącym życiem.

Liczne atrakcje W swoim założeniu już sama infrastruktura stadionu jest przygotowana tak, by rozwijać elementy z zakresu rozrywki i rekreacji dla mieszkańców Trójmiasta oraz turystów przez 7 dni w tygodniu. To dlatego w trakcie realizacji projektu wprowadzono kilka istotnych zmian, m.in. zaprojektowano obszar komercyjny pod różnego rodzaju działalność handlową i usługową o powierzchni 9.000 m2. Ważnym elementem infrastruktury otoczenia będzie tor wrotkarski biegnący wokół zewnętrznego pierścienia promenady, a połączony z trasami rowerowymi ciągnącymi się m.in. wzdłuż pasa nadmorskiego i połączonych z Sopotem. Stadion w Gdańsku jest drugą po stadionie w Poznaniu polską areną UEFA Euro 2012, która została oddana do użytku. Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło 18 lipca 2011 r. Na trybunach może zasiąść 42 tys. kibiców.

W lipcu 2010 r. rozstrzygnięto przetarg na wybór operatora-dzierżawcy stadionu, który będzie odpowiedzialny za sportowe, komercyjne i techniczne zarządzanie obiektem przez kolejne 10 lat. Operatorem została spółka Lechia Operator. Podczas UEFA Euro 2012 na gdańskim stadionie zostaną rozegrane trzy mecze grupowe oraz ćwierćfinał. źródło: www.2012.org.pl/www.polishguide2012.pl

24.co.uk 2/20/2012 7:14:01 PM


Przegląd prasy polskiej

HISTORIA EURO W ODCINKACH Odcinek 2: Euro 1960

Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) powstała w 1954 r., a pierwsze mistrzostwa piłkarskie zorganizowała w 1960 r. Rozgrywki nosiły wtedy nazwę Pucharu Europy Narodów i odbyły się we Francji. W turnieju wzięło udział 17 państw, z czego po eliminacjach, które rozpoczęły się jeszcze w 1958 r., zakwalifikowały się: Czechosłowacja, Francja, Jugosławia i ZSRR.

Polska odpadła w eliminacjach w meczu z Hiszpanią, który rozegrano na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W finale najlepszy okazał się ZSRR, dla którego najwięcej bramek strzelili Wiktor Poniedielnik oraz Walentin Kozmicz Iwanow. Srebro przypadło Jugosłowianom, wśród których królami strzelców byli Milan Galić oraz Dražan Jerković. Trzecie miejsce w pierwszych mistrzostwach Europy zdobyła Czechosłowacja.

Czy wiesz, że... Pierwszy mecz na stadionie narodowym w Warszawie został odwołany. Zaplanowany mecz o Superpuchar między Wisłą i Legią nie odbędzie się. - Po wysłuchaniu informacji policji z bólem serca, ale mając na uwadze bezpieczeństwo kibiców, zdecydowałem o odwołaniu meczu o Superpuchar. To jedyna możliwa decyzja - powiedział prezes Ekstraklasy SA Andrzej Rusko. źródło: SPORT.PL

CO? JAK? GDZIE?

Od czerwca tego roku do stadionu PGE Arena będzie można dojechać bezpośrenio pociągiem. A PKP Intercity z okazji EURO wykona ok 500 napraw 748 wagonów pasażerskich, które będą woziły kibiców.

Chcesz śledzić na bieżąco losy swojej drużyny, a nie masz biletu na mecz? Masz ochotę poczuć prawdziwe piłkarskie emocje i dzielić się nimi z fanami twojego ulubionego zespołu? Jeśli planujesz przyjechać do Polski na czas EURO 2012, musisz odwiedzić jedną z czterech Stref Kibica w polskich Miastach Gospodarzach.

PGE Arena została okrzyknięta przez internaturów Stadionem Roku 2011 w prowadzonym przez portal Stadiony. net konkursie. Gdański stadion otrzymał ponad 32 tys. punktów, czyli o połowę więcej niż Stadion Miejski we Wrocławiu, który uplasował się na drugim miejscu. Trzecia była warszawska PEPSI Arena. W głosowaniu wzięło udział prawie 12 tys.

Strefa Kibica

Strefa Kibica to drugie najlepsze miejsce po stadionie, do świętowania piłkarskich zmagań podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012. W czterech Miastach Gospodarzach zaplanowane zostały oficjalne Strefy Kibiców. W Gdańsku – na Placu Zebrań Ludowych, w Poznaniu – na Placu Wolności, w Warszawie na Placu Defilad i we Wrocławiu – na Rynku i Placu Solnym. Oprócz wieczornych relacji z meczów, czekają cię tam najróżniejsze całodzienne atrakcje.

Atrakcje i funkcje Strefy Kibica Strefy Kibica, które usytuowane są w sercu każdego z miast, będą otwarte przez

cały czas trwania turnieju. Wstęp do nich jest całkowicie bezpłatny. Przystosowane do ugoszczenia tysięcy kibiców Strefy, przyjmą wszystkich, którzy zechcą na żywo, na dużym ekranie obejrzeć każdy rozgrywany mecz, a przy okazji skorzystać z dodatkowego programu rozrywkowego.

Skąd pomysł? Pomysł na wspólne kibicowanie poza stadionem, na którym odbywał się mecz, zrodził się w 2002 r. podczas Mistrzostw Świata w Japonii i Korei. Grupy kibiców zebrały się wówczas w nieoficjalnie stworzonych strefach public viewing. Pierwsza oficjalna Strefa Kibica powstała cztery lata później podczas Mistrzostw Świata w Niemczech i odniosła ogromny sukces. Stworzoną w 2006 r. Strefę odwiedziło wówczas ponad 14 mln osób. Rzesze fanów piłki nożnej kibicowało swoim drużynom również podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2008 w Austrii i Szwajcarii. Łącznie bawiło się w nich ponad 6 mln kibiców. źródło: www.polishguide2012.pl

Panorama, najszybciej rozwijający się polskojęzyczny magazyn w Wielkiej Brytanii

15_Sport 1.indd 77

źródło: SPORT.PL

Zakończyła się rekrutacja do Wolontariatu Miast Gospodarzy organizowanym przed EURO. Do maja wybrani w rozmowach kwalifikacyjnych wolontariusze będą odbywać szkolenia. W akcję zaangażowanych będzie ok 3 tys. osób.

Reklama: 020 3026 6550

77 2/20/2012 7:14:05 PM


240511_84x256_STD_PANORAMA_3499_pl.ai 1 25/05/2011 15:15:20

Sport

CLASSIC

Międzynarodowe Rozmowy ze stacjonarnego

Biegi narciarskie

Kowalczyk znowu liderką

Polska Stałe stawki połączeń 24/7 Bez kontraktu C

M

Y

CM

Po ostatnich rozgrywkach w ­Pucharu Świata w Szklarskiej Porębie, Justyna Kowalczyk w fenomenalnym stylu znowu została liderką. - Nie umniejszając nic złotemu medalowi igrzysk olimpijskich, muszę powiedzieć, że to dla mnie najpiękniejszy dzień w karierze - stwierdziła Justyna Kowalczyk tuż po zwycięstwie w biegu na 10 km stylem klasycznym w Szklarskiej Porębie. Na mecie biegu w Jakuszycach polska zawodniczka nie ukrywała

wzruszenia: - Nie jestem najlepsza w publicznym okazywaniu uczuć, ale to wszystko jest wzruszające. Piękne. Wcześniej zdobyłam wiele nagród i pucharów. Są cenne, szanuję je, ale zebrane razem nie są warte tyle, ile dostałam przez te dwa dni. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi spełnić marzenie. To było moje święto, nagroda za lata startów i tułaczki po innych krajach - mówiła Kowalczyk i dodała, że to najcenniejsze dla niej zwycięstwo w karierze. źródło: SPORT.PL

MY

Skoki narciarskie

CY

Puchar Świata: Koch przeskoczył wszystkich

CMY

K

Wybierz numer dostĊpowy, a nastĊpnie numer docelowy i zakoĔcz #.

Polska tel. stacjonarny - 1p/min

084 4862 3499

Polska Era, Orange, Plus GSM - 5p/min tel. komórkowy

084 4545 3499

Kamil Stoch po zawodach Pucharu Świata w Oberstdorfie był zadowolony zarówno ze swojego skoku, jak i z występu całej drużyny, która ostatecznie uplasowała się na 6. miejscu. Liderem konkursu został Austriak Martin Koch, a w klasyfikacji drużynowej loty wygrała Słowenia. Koch dwukrotnie skoczył najdalej, a w finałowej serii poszybował na 221,5 m. Drugi był Japończyk Daiki Ito (strata 10,2 pkt), który w drugiej serii nie poleciał aż tak daleko jak inni, ale miał dużą przewagę po pierwszej próbie. Trzeci Simon Ammann przegrał z Ito

o cztery punkty. Stoch po pierwszej serii był 9., ale w drugiej poszybował na 216 m i awansował na szóstą pozycję. Zabrakło mu jednynie metra do czwartego miejsca. Mimo tego po zawodach Polak mówił: - Jestem zadowolony ze swojego skoku i z całego występu drużyny. Te skoki w Oberstdorfie dały mi dużo pewności siebie i satysfakcji. Pokazałem, że na takich dużych skoczniach też radzę sobie całkiem nieźle i jadę z bardzo dobrym nastawieniem na Mistrzostwa Świata w Vikersund. W klasyfikacji generalnej liderem jest Bardal, Stoch uplasował się na 4. miescu. źródło: SPORT.PL

WiĊcej informacji i peány cennik na www.auracall.com/panorama

Polska Obsługa Klienta:

020 8497 4622

T&Cs: Ask bill payer’s permission. Calls billed per minute, include VAT & apply from the moment of connection. The charge is incurred even if the destination number is engaged or the call is not answered, please replace the handset after a short period if your calls are engaged or unanswered. BT call setup fee applies. Cost of calls from non BT operators & mobiles may vary. Check with your operator. Prices to other Poland’s mobile networks will be charged at 20p/min. Prices correct at time of publishing: 24/05/2011. This service is provided by Auracall Ltd.

78 15_Sport 3.indd 78

24.co.uk 2/20/2012 6:19:04 PM


Przegląd prasy polskiej

Piłka nożna

Sport Ekspres

Ekstraklasa wystartowała Ruszyły wiosenne rozgrywki Ekstraklasy. W pierwszej kolejce po przerwie zimowej liderem jest Śląsk Wrocław, drugie miejsce zajmuje Polonia Warszawa, a na trzecim plasuje się Legia Warszawa. Do sporej niespodzianki doszło w Zabrzu, gdzie miejscowy Górnik pokonał Legię Warszawa 2:0. Tym samym podopieczni Macieja Skorży nie wykorzystali szansy na zmniejszenie

dystansu do prowadzącego Śląska Wrocław, który zremisował z Ruchem Chorzów 1:1. Legia traci do lidera już pięć punktów. Polonia Warszawa pokonała na wyjeździe ŁKS Łódź 2:0, po golach Roberta Jeża i Edgara Caniego. Zawiódł również Widzew, który uległ u siebie Podbeskidziu Bielsko-Biała 0:1 (gol Sylwestra Patejuka z rzutu wolnego). Cracovia z kolei zremisowała u siebie z Lechią Gdańsk 1:1. Trwa natomiast kryzys piątego w

tabeli Lecha, w którym coraz bardziej jest krytykowany trener Jose Bakero. Poznaniacy przegrali u siebie z PGE GKS Bełchatów 0:1, tracąc gola w 89. min. po strzale doświadczonego Dawida Nowaka. Wisła Kraków straciła punkty w meczu z ostatnim w tabeli Zagłębiem Lublin, z którym zremisowała 2:2. Kolejkę zakończy spotkanie Korona Kielce – Jagiellonia Białystok. źródło: SPORTS.PL

Piłka nożna

Zawodnicy z Katalonii jeszcze przed spotkaniem musieli przełknąć gorzką pigułkę – kontuzji doznał Xavi Hernandez, którego trener Josep Guardiola specjalnie oszczędzał w meczu ligowym. Bayer jednak już w pierwszej połowie popełnił jeden błąd i został on wykorzystany: Chilijczyk Alexis Sanchez strzelił gola. Do wyrównania doprowadził Czech Michal Kadlec, jednak Sanchez ponownie

Agnieszka Radwańska przegrała w półfinale turnieju w Dausze z liderką rankingu WTA Wiktorią Azarenką. Polka nie potrafiła pokonać rywalki, chociaż ta od początku drugiego seta grała z kontuzją stopy. W finale Azarenka zmierzy się z Australijką Samanthą Stosur.

strzelił gola, a kropkę nad „i” postawił Messi. Do kolejnej niespodzianki nie doprowadzili piłkarze Apoelu Nikozja. Mistrz Cypru uległ Olympique Lyon 0:1. Bohaterem meczu został strzelec jedynego gola 20-letni Francuz Alexandre Lacazette, który wynik spotkania ustalił w 58. min. Drużyna Wojciecha Szczęsnego na San Siro z kolei przegrała 0:4: Milan nie dał Arsenalowi żadnych szans i Anglicy mają niezwykle małe szanse na awans. Także spotkanie w Rosji, mimo fatalnych warunków atmosferycznych, dostarczyło wielu emocji: Zenit zdołał wygrać 3:2, mimo że to Benfica jako pierwsza objęła prowadzenie. Ozdobą spotkania był gol Semaka.

Małecki na cenzurowanym

Piłkarz Wisły Kraków odpowie za arogancję podczas opuszczania boiska w meczu ze Standardem Liege. Krnąbrny skrzydłowy wprawdzie przeprosił kolegów, ale oświadczył, że przez jakiś czas wolałby nie grać w ich drużynie. Wydaje się więc, że dni Małeckiego w Wiśle są policzone.

źródło: SPORTS.PL

Boks

Puchar bezdomnego Króla?

Bokser rozrabiaka

José Mourinho proponuje Chiny, prasa plotkuje o paryskim Stade de France, Baskowie i Katalończycy marzą o madryckim Santiago Bernabeu, ale Real stadionu na finał Pucharu Króla udostępnić nie chce. Nikt nie może zmusić Realu do zorganizowania finału, więc prawdopodobnie mecz zostanie rozegrany w Walencji.

Dereck Chisora przegrał na punkty z mistrzem świata Witalijem Kliczką. Mimo to Brytyjczyk znalazł sposób, aby przynieść sobie rozgłos. Podczas oficjalnego ważenia Chisora spoliczkował Witalija Kliczkę, co prawdopodobnie spowodowało wzrost kupionych transmisji walki w Wielkiej Brytanii. Zrobił to, choć był to cios w jego kieszeń – WBC ukarało pięściarza grzywną 50 tys. dol. Potem, już na ringu, podczas prezentacji opluł brata Kliczki za to, że ten śmiał wejść do jego szatni, by sprawdzić rękawice. Niemiecka publiczność wygwizdała Chisorę, a walka zaczęła się z 20 min. opóźnieniem. Brytyjczyk atakował non stop, jednak Kliczko okazał się być mistrzem defensywy. Zwycięstwo Ukraińca nie podlegało dyskusji (118-110, 119-111, 118-110 u trzech sędziów). Po zakończeniu walki, Chisora zachowywał się skandalicznie – trzeba go było rozdzielać z Władimirem Kliczką. Ale wszelkie

Prezes PZPN wydał płytę!

granice przekroczył podczas konferencji prasowej, podczas której doszło do bójki pomiędzy Chisorą a byłym mistrzem świata wersji WBA Davidem

Panorama, najszybciej rozwijający się polskojęzyczny magazyn w Wielkiej Brytanii 15_Sport 3.indd 79

- Nie czuję presji związanej z meczem z Portugalią, ale chcę wreszcie zagrać na Stadionie Narodowym w Warszawie - powiedział selekcjoner przed towarzyskim meczem z Portugalią zaplanowanym na 29 lutego. I dodał: - Pani Mucha jest ładną kobietą. Jeśli chodzi o pracę w ministerstwie, to na pewno zrobi wszystko, żeby to opanować.

Radwańska odpadła

Liga Mistrzów: walka o ćwierćfinał W pierwszych meczach 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów FC Barcelona pokonała w Leverkusen Bayer 3:1, Olympique wygrał w Lyonie z Apoelem Nikozja 1:0, Milan zdeklasował Arsenal 4:0, a Zenit pokonał Benefica 3:2.

Smuda o minister sportu

Hayem. Chisora nie jest bezkarny: policja zatrzymała go na lotnisku pod zarzutem udziału w bójce.

Kazimierz Greń, prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, śpiewa o życiu i miłości! Zamiłowaniu do muzyki Greń dał upust drugi raz: to już druga płyta duetu Greń i Golba, nosi tytuł „Pozytywni” i jest utrzymana w rockowym klimacie. Gratulujemy talentu!

źródło: SPORT.PL Reklama: 020 3026 6550

79 2/20/2012 6:19:08 PM


Zamów ogłoszenie w Panoramie!

Przez internet

www.panorama24.co.uk Wejdź na stronę www.panorama24.co.uk, wypełnij formularz, dokonaj płatności kartą płatniczą. Ogłoszenie ukaże się w najbliższym wydaniu! ogłoszenie drobne WYNAJMĘ POKÓJ 2-OSOBOWY ZA 100 FUNTÓW TYGODNIOWO (RACHUNKI WLICZONE). Tel. 078123456

ogłoszenie ramkowe

ogłoszenie graficzne

WYNAJMĘ POKÓJ 2-OSOBOWY ZA 100 FUNTÓW TYGODNIOWO (RACHUNKI WLICZONE). Tel. 078123456

OGŁOSZENIA

ONLINE

AAA. Ogłoszenia drobne przez internet już od £2.63 i aż 180 znaków. Zamów na www.Panorama24.co.uk/ogłoszenia CANNING TOWN. Pokój do wynajęcia, £80/tydz. dla spokojnej osoby, w czystym, spokojnym domu. Internet, ogród, polska TV. Tel. 07507882812 Kamila.

HAYES. Bez depozytu 2-osobowy pokój dla pary za £125/tydz. lub dla jednej osoby za £90/tydz. Tel. 07587829060.

020 3026 6550

HOUNSLOW. 1-osobowy pokój w spokojnym domu z ogrodem, blisko stacji metra i sklepów. Tel. 07523510272.

Zadzwoń do Ewy na numer 020 3026 6550 wewn. 7024 i zamów ogłoszenie! ogłoszenie ramkowe

CRYSTAL PALACE. Odnowiony 1 bed flat (£780) i studio (£650 rach. wliczone) do wynajęcia od zaraz. Doskonała lokalizacja. Tel. 07818554155. GREENFORD. Wynajmę pokój jednoosobowy lub dwuosobowy w okolicy Greenford Red Lion. Duża kuchnia, ogródek, miła atmosfera. Tel. 07828054106,07983996731.

Przez telefon

WYNAJMĘ POKÓJ 2-OSOBOWY ZA 100 FUNTÓW TYGODNIOWO (RACHUNKI WLICZONE). Tel. 078123456

MIESZKANIE WYNAJMĘ

CHARLTON. Wielki pokój z ogrodem do wynajęcia, druga strefa SE7 7QT. Tel. 07500068085 Rafał.

Sprawdź nasze promocje na www.panorama24.co.uk

ogłoszenie drobne

01

ogłoszenie graficzne

WYNAJMĘ POKÓJ 2-OSOBOWY ZA 100 FUNTÓW TYGODNIOWO (RACHUNKI WLICZONE). Tel. 078123456

OGŁOSZENIA

ONLINE

ILFORD. Wynajmę dwójkę, £110 i jedynkę £60/tydz. + tyg. depozyt, wszystkie rach. wliczone. Internet, możliwość podłączenia polskiej tv. Miła atmosfera, ogród, 5 min. od Central Lin. Tel. 07594502763. KINGSBURY. Mam do wynajęcia 2-osobowy pokój w polskim domu z ogrodem, podjazdem na samochód, z polską TV i internetem. £120/tydz.+tygodniowy depozyt. Mogę wynająć jako dużą jedynkę. Tel. 07546185147. LEYTON. Duża dwójka blisko metra w 4-osobowym mieszkaniu z ogrodem, dla starszej, niepalącej, pracującej pary. £125/tydz. rach. wliczone. Marcin, tel. 07737560645 proszę dzwonić po 17.00.

Przez SMS-a 81616

Wyślij SMS-a na numer 81616 o treści: PANA spacja TREŚĆ OGŁOSZENIA (pamiętaj o umieszczeniu tel. kontaktowego). Przykładowy SMS z ogłoszeniem

PANA BARKING. Wynajmę pokój 2-osobowy za 100 funtów tygodniowo (rachunki wliczone). Tel. 078123456

Ogłoszenie drobne

MANOR HOUSE. Okazja! 1 bed flat do wynajęcia 5 min. od stacji Manor House, kuchnia połączona z salonem, laminowana podłoga. £207pw wszystkie rach. wliczone, Justyna 07835459928. MANOR HOUSE. 2 bed flat z ogrodem do wynajęcia od 22.02.12. Podwójne okna, laminowana podłoga, 5 min. od metra. Cena £276/pw + rachunki. Mariusz 07540800108.

NORTHOLT. Dwa ładne studio flaty, spokojnym, niepalącym, bez dzieci osobom, net, pl. tv, 1 min. metro, sklepy, parki, basen, siłownia. Jeden £195 a drugi £215/tydz. + 2 tyg. depozyt rach. wliczone. Tel. 07984941105. PALMERS GREEN. Piękny 2 bed flat, oddzielny living, nowa kuchnia z jadalnią, łazienka w kaflach, nowy carpet, 5 min. od stacji kolejki. £265/pw + rachunki . Justyna 07835459928. PALMERS GREEN. Ładny 3 bed house z dużym ogrodem, 4 podwójne sypialnie + 1 pojedyncza, carpet. Podwójne okna, darmowy parking. Cena £323/ pw + rachunki. Mariusz 07540800108. PECKHAM RYE. Dwójka duża, jako jedynka £95/tydz. Internet, pol. tv, dobre połączenia, spokojne mieszkanie. Tel. 07854916956. THORTHON HEATH. Wynajmę pokoje 1 i 2-osobowe 7 min. od stacji Thorthon Heath. Dom po remoncie, ogród, parking przed domem. CENA DO UZGODNIENIA. Tel. 07883746273. TURNPIKE LANE. Mam ładny i zadbany 2-osobowy pokój do wynajęcia z osobną kuchnią do własnego użytku i z dostępem do internetu, stacji metra Turnpike Lane. £130/ tydz. BEZ DEPOZYTU. Tel. 07425767344. TURNPIKE LANE. Pokoje 2-osobowe w pięknym domu po remoncie, rewelacyjna kondycja mieszkania, dostęp do ogrodu, bezprzewodowy internet. £130p/w. Justyna 07835459928. UPTON PARK. Pokoje 2-osobowe do wynajęcia, zadbany dom i miła atmosfera. Cena £50/tydz. od osoby plus tygodniowy depozyt. Tel. 07919431818. WALTHAMSTOW. Wynajmę jedynkę za £75 tygodniowo, rachunki wliczone. Tel. 07951452272. WOOD GREEN. Duże studio flat z aneksem kuchennym, po remoncie, podwójne okna, laminowana podłoga, w pełni umeblowany. 3 min. od metra. Cena £161pw + C/Tax i electr. Mariusz 07540800108.

02 MIESZKANIE SZUKAM SZUKASZ MIESZKANIA? Odwiedź stronę www.strefa.co.uk, setki ogłoszeń w kategorii wynajmę mieszkanie. Strefa. co.uk - portal internetowych ogłoszeń dla Polaków mieszkających w Anglii.

WYNAJMĘ POKÓJ 2-OSOBOWY ZA 100 FUNTÓW TYGODNIOWO (RACHUNKI WLICZONE). Tel. 078123456

Koszt jednego SMS-a £5. Liczba znaków w SMS-ie nie może przekroczyć 160 (wraz ze spacjami, bez polskich znaków). SMS-y dłuższe niż 160 znaków będą skracane. Ogłoszenia do następnego wydania Panoramy przyjmowane są do niedzieli, do godz. 24:00. Otrzymanie potwierdzenia z informacją o pobraniu opłaty jest gwarancją umieszczenia ogłoszenia. Ogłoszenia o charakterze erotycznym nie zostaną opublikowane.

Uwaga! Dłuższy czas przyjmowania ogłoszeń drobnych! Od teraz ogłoszenia przyjmujemy do niedzieli do północy (do wydania ukazującego się w czwartek).

MASZ PROBLEM Z ZAMIESZCZENIEM OGŁOSZENIA: • DROBNEGO? Skontaktuj się z Anią! Zadzwoń pod numer 0208 12 358 45 lub napisz na adres drobne@zethamedia.com • RAMKOWEGO LUB GRAFICZNEGO? Skontaktuj się z Ewą! Zadzwoń pod numer 020 3026 6550 wewn. 7024 lub napisz na adres uslugi@zethamedia.com Redakcja w szczególnych wypadkach (np. ogłoszenia, które narusza zasadę ochrony prywatności), zastrzega sobie prawo do udostępnienia osobie trzeciej numeru telefonu, z którego ogłoszenie zostało wysłane.

80

16_Ogloszenia.indd 80

24.co.uk

20/02/2012 17:49:18


NieruchomoĹ&#x203A;ci/Praca 79.!*%--)%3:+!ÂŽ$/-°7")52)40 3P[MJD[FOJBQPEBULPXFâ&#x20AC;˘;BTJÂ&#x2018;LJâ&#x20AC;˘%PGJOBOTPXBOJB 3P[MJD[FOJBQPEBULPXF

XXXWJDUPSZQSPQFSUZDPVL FNBJMJOGP!WJDUPSZQSPQFSUZDPVL 058"35&8/*&%;*&-¨

%SPHJLMJFODJF KFTUFz OJF[BEPXPMPOZ[F TXPKFHPNJFT[LBOJB $[VKFT[TJĂ&#x2C6;PT[VLBOZ QS[F[MBOEMPSEBMVC BHFODKĂ&#x2C6; ;HÂ&#x2018;PzTJĂ&#x2C6;EPOBT

(8"3"/56+&.:4"5:4'",$+**.* Â&#x192;0#4 6(¨ (SFFO-BOF -POEPO/2: 5FM

03 PRACA DAM COLWAY KOLAGEN NATURALNY W UK. POSZUKUJE DYSTRYBUTORĂ&#x201C;W I LEADERĂ&#x201C;W, www. collagen-colway.com 07553178125 KURSY NA WĂ&#x201C;ZKI WIDĹ OWE Z MBT TRAINING! Polski instruktor, angielska licencja, wymiana licencji z polskiej na angielskÄ&#x2026;. Tel. 0 777 327 1883 od pon-sob godz. 8-18. www.mbtkursy.com NIE MASZ PRACY? ZostaĹ&#x201E; ochroniarzem-pomoĹźemy Ci otrzymac licencje SIA!!! Przeszkolimy Cie: szybko, tanio,profesjonalnie! Mile widziane Panie!! DzwoĹ&#x201E; juĹź teraz: 07525938478 COLWAY KOLAGEN NATURALNY W UK. Poszukuje dystrybutorĂłw i leaderĂłw, www. collagen-colway.com, 07553178125 AAA. OgĹ&#x201A;oszenia drobne przez internet juĹź od ÂŁ2.63 i aĹź 180 znakĂłw. ZamĂłw na www.Panorama24.co.uk/ogĹ&#x201A;oszenia. CONSTRUCTION WORKERS. We are recruiting construction workers for a project at Heathrow. Experience is not necessary, need NIN, CSCS. We oďŹ&#x20AC;er competitive rate. For more details: 07440557419/07861667664.

"OOB +VTUZOB .BSJVT[ 

MIESZKANIA I DOMY DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA ARNOS GROVE 3 bed flat z oddzielnym pokojem goĹ&#x203A;cinnym, wĹ&#x201A;asny parking. Po kompletnym remoncie, dostÄ&#x2122;pny od zaraz. Cena ÂŁ1300p/m. TURNPIKE LANE 2 bed flat z oddzielnym pokojem goĹ&#x203A;cinnym, 5min do stacji metra, darmowy parking. Czyste i zadbane mieszkanko, dostÄ&#x2122;pne od zaraz. Cena ÂŁ1150 p/m.

LUBISZ KOSMETYKI?. Lubisz kosmetyki i masz trochÄ&#x2122; wolnego czasu-wykorzystaj to i zacznij zarabiaÄ&#x2021;! ZadzwoĹ&#x201E;, pomogÄ&#x2122; Ci zaczÄ&#x2026;Ä&#x2021;! Darmowy starter+PREZENT! Anna 07525790102 anna.cosmetics@yahoo.com MEDIA PRODUCTION COMPANY. CzoĹ&#x201A;owa UK Media Production Company poszukuje nowych twarzy (2-50 lat) do reklam telewizyjnych i katalogĂłw. ÂŁ1000 za dzieĹ&#x201E;! Tel. 02030085374 info@infinitiproductionsltd.com PRACA DLA PAĹ&#x192;. Praca dla atrakcyjnych paĹ&#x201E; w CardiďŹ&#x20AC;. Wysokie zarobki, ekskluzywne zamieszkanie, bezpieczeĹ&#x201E;stwo i miĹ&#x201A;a atmosfera. Napisz lub zadzwoĹ&#x201E; 07950326717, cardiďŹ&#x20AC;.escorts@gmail.com PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY. Zatrudnimy przedstawiciela handlowego. Wymagane doĹ&#x203A;wiadczenie w branĹźy ĹźywnoĹ&#x203A;ciowej oraz jÄ&#x2122;zyk angielski na poziomie dobrym. Kontakt 07791966235. SPAWACZ FELG. Pilnie poszukujemy osoby z doĹ&#x203A;wiadczeniem na stanowisku spawacza felg samochodowych i szlifowania. Wymagana dyspozycyjnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i pracowitoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. CV na maila: info@fawheels.co.uk ZZZ PRACOWNICY CZEKAJÄ&#x201E;! Szukasz pracownika? OgĹ&#x201A;oĹ&#x203A; to na www.strefa.co.uk i uzyskaj rabat na ogĹ&#x201A;oszenia w Panoramie.

WWW.INTER-PROPERTY.CO.UK

228-230 HIGH ROAD, LONDON N22 8HH TEL. 02088883231 posiadam 4 lata doĹ&#x203A;wiadczenia, dodatkowo CSCS UTR NIN. Tel. 07522333794.

04

ROLNICTWO/OGRODNICTWO.27-LATEK, WYKSZTAĹ CENIE ZAWODOWE. j. angielski komunikatywny, kontakt: tel. 0048 781275373.

PRACA SZUKAM

RĂ&#x201C;ĹťNA. 28-letni mÄ&#x2122;Ĺźczyzna, bez naĹ&#x201A;ogĂłw, podejmie kaĹźdÄ&#x2026; pracÄ&#x2122;, legalnÄ&#x2026;, z zakwaterowaniem, dobra znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; j. niemieckiego, kontakt: tel. 004850398214.

AAA. OgĹ&#x201A;oszenia drobne przez internet juĹź od ÂŁ2.63 i aĹź 180 znakĂłw. ZamĂłw na www.Panorama24.co.uk/ogĹ&#x201A;oszenia.

RĂ&#x201C;ĹťNA. 46-latek, Ĺ&#x203A;rednie, potrafiÄ&#x2122; malowaÄ&#x2021;, ukĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; wykĹ&#x201A;adziny, tapetowaÄ&#x2021;, kontakt: 0048-8888-78981.

ELEKTRYK. Elektryk, 17th edycja, wszystkie rodzaje instalacji, certyfikat, poszukuje ofert pracy. Tanio, szybko, solidnie, referencje. Tel. 07578166568.

RĂ&#x201C;ĹťNA. Para (pani do pracy w opiece), pan-technik obrĂłbki maszyn, kierowca zawodowy, prosimy o rodzinÄ&#x2122; polskojÄ&#x2122;zycznÄ&#x2026;, moĹźemy prowadziÄ&#x2021; dom, opiekowaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; osobami starszymi. Nie znamy ang. Tel. 0048 693770578, 0048 669902356.

ELEKTRYK. Elektryk szuka pracy, CERTYFIKATY na nowÄ&#x2026; instalacjÄ&#x2122; i przerĂłbki starej, wymiany fusebordĂłw, doĹ&#x203A;wiadczenie w UK. Tel. 07930946697.

RĂ&#x201C;ĹťNA. Szukam pracy przy sprzÄ&#x2026;taniu w kuchni i kaĹźdej innej, kontakt: tel. 0048 797243719.

ELEKTRYK. Elektryk, certyfikat NICEIC, 16 za punkt, szybko, solidnie, szuka pracy. Tel. 07849284153. ELEKTRYK-HYDRAULIK. Z 6-letnim doĹ&#x203A;wiadczeniem w angielskiej firmie szuka ofert pracy. Certyfikaty NICEIC i GAS SAFETY z wĹ&#x201A;asnymi narzÄ&#x2122;dziami i vanem. Tel. 07707717053. GASTRONOMIA. 27-latek, zawodowe, j. angielski komunikatywny, kontakt: tel. 0048 781275373.

Najlepszego znajdziesz

MONTAĹť BOILERĂ&#x201C;W. MontaĹź boilerĂłw (od ÂŁ370), gas certifikaty ÂŁ60. Kontakt: Sebastian, tel. 07966008757.

Szukaj w dziale usĹ&#x201A;ugi!

PLASTRARZ. Plastrarz z doĹ&#x203A;wiadczeniem szuka ofert pracy. GwarantujÄ&#x2122; wysokiej jakoĹ&#x203A;ci wykonanie, czysto i tanio. Posiadam narzÄ&#x2122;dzia i transport. Tel. 07525348994 Waldek.

z PanoramÄ&#x2026;!

DZIENNIKARZY Z DOBRYM PIĂ&#x201C;REM. Zatrudnimy freelancerĂłw, prĂłbki tekstĂłw prosimy wysĹ&#x201A;aÄ&#x2021; na redakcja@polishexpress.co.uk KUCHARZ. Polska restauracja zatrudni kucharza. Min. 2 lata doĹ&#x203A;wiadczenia w UK, znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; polskiej kuchni, dobra

Panorama, najszybciej rozwijajÄ&#x2026;cy siÄ&#x2122; polskojÄ&#x2122;zyczny magazyn w Wielkiej Brytanii

PLASTRARZ. 7 lat doĹ&#x203A;wiadczenia, szuka ofert pracy. GwarantujÄ&#x2122; wysokiej jakoĹ&#x203A;ci wykonanie, czysto, tanio i w terminie. Posiadam wĹ&#x201A;asne narzÄ&#x2122;dzia i transport. Krzysiek, tel. 07563012346.

SPRZÄ&#x201E;TANIE. 27- latek, zawodowe, j. angielski komunikatywny, kontakt: tel. 0048 781275373. SPRZÄ&#x201E;TANIE. 27-latka, wyksztaĹ&#x201A;cenie Ĺ&#x203A;rednie zawodowe, Ĺ&#x203A;rednia znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; j. angielskiego, kontakt: tel. 0048 514774180. SPRZÄ&#x201E;TANIE. MaĹ&#x201A;ĹźeĹ&#x201E;stwo szuka pracy, ona: 60 lat: z duĹźym doĹ&#x203A;wiadczeniem w zakresie opieki nad osobami starszymi i przy sprzÄ&#x2026;taniu, on: 63 lata, dĹ&#x201A;ugi staĹź przy instalacjach gaz. wodnych, C.O. Tel. 0048 600154402, 0048 664803084.

GASTRONOMIA. 27-latka, wyksztaĹ&#x201A;cenie Ĺ&#x203A;rednie zawodowe, Ĺ&#x203A;rednia znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; j. angielskiego, kontakt: tel. 0048 514774180.

Szukasz fachowca?

WOOD GREEN 1bedroom flat, pokĂłj goĹ&#x203A;cinny osobno, podwĂłjna sypialnia. Przestrzenne mieszkanie blisko do metra. DostÄ&#x2122;pne od zaraz. Cena ÂŁ850 p/m, plus rachunki. WOOD GREEN 4 bedroom house z ogrodem, pokĂłj goĹ&#x203A;cinny osobny. Ĺ azienka z wannÄ&#x2026;, osobna toaleta. Dom blisko do metra. Cena ÂŁ1450p/m, plus rachunki.

Godziny otwarcia: Pon-Pt: 9.30 â&#x20AC;&#x201C; 19.00, Sobota: 10.00 â&#x20AC;&#x201C; 16.00

organizacja pracy. Praca od 12 am do 11pm, 6 dni w tyg. Tel. 07896861872.

DAM PRACÄ&#x2DC; STAĹ Ä&#x201E;. Chcesz zarobiÄ&#x2021; szybko? Praca polega na zebraniu w dobrym stanie ciuchĂłw w twojej szafie lub sÄ&#x2026;siada. Uzbieraj 10 kg i sprzedaj mi. od kg 30pi. Tel. 07830697497, odbiĂłr.

16_Ogloszenia.indd 81

Krystian: 07931720947 Karina: 07917455689 07917455688

STOLARZ. Stolarz szuka prac stolarskich na cenÄ&#x2122;, szafy, schody, kuchnie, drzwi, okna, podĹ&#x201A;ogi, decing, itp. stolarka meblowa i budowlana, narzÄ&#x2122;dzia, workshop, van. Tel. 07988683016. SZUKASZ PRACY? OdwiedĹş stronÄ&#x2122; www. strefa.co.uk, setki ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; w kategorii praca dam. Strefa.co.uk - portal internetowych ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; dla PolakĂłw mieszkajÄ&#x2026;cych w Anglii.

PLASTRARZ. Plastrarz z 7-letnim doĹ&#x203A;wiadczeniem szuka pracy. Wysoka jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wykonania, czysto i tanio. WĹ&#x201A;asny transport i narzÄ&#x2122;dzia. Robert, tel. 07745654369. PLASTRARZE. 6 lat doĹ&#x203A;wiadczenia, szukam ofert pracy na plaster. Zapewniam wysokiej jakoĹ&#x203A;ci wykonanie, solidnie i tanio! Andrzej, tel. 07999963477. POMOCNIK. Piotr 26 lat, szukam pracy jako pomocnik, jestem szybki, dokĹ&#x201A;adny,

OGĹ OSZEN IA

Reklama: 020 3026 6550

O N LIN E

81 20/02/2012 17:49:21


Kursy i szkolenia/Zdrowie i uroda Centrum Treningowe Luca Engineering Zapraszamy na kursy: • • • •

gazowe GAS SAFE montażu i serwisu klimatyzacji Water Regulations Unvented Systems (MEGAFLO)

Szukasz fachowca?

Zajęcia i egzaminy w naszym ośrodku Polscy instruktorzy Zajęcia w weekendy

Najniższe

tel 020 3384 7056

cen y

info@luca-engineering.co.uk www.luca-engineering.co.uk

Najlepszego znajdziesz

z Panoramą! Szukaj w dziale usługi!

SPRAWDŹ JAK DOBRZE DZIAŁA REKLAMA W PANORAMIE. Setki klientów, którzy reklamują się z nami co tydzień to już wie! Zadzwoń na 020 3026 6550 lub napisz sales@panorama24.co.uk

SALON KOSMETYCZNY ZAPRASZA PANIE I PANÓW

Więcej informacji na temat zabiegów na www.puretouch-harmony.co.uk

PIERWSZA WIZYTA 20% TANIEJ Tel: 0 78 4356 2347 PURE TOUCH 9 LITTLE EALING LN W5 4EB

OCZYSZCZANIE TWARZY, MIKRODERMABRAZJA, PEELING KAWITACYJNY, KWASY, DEPILACJA WOSKIEM, HENNA, MASAŻ RELAKSACYJNY. Pierwsza wizyta 20% taniej Edyta Tel. 07526047425 Londyn Pln. Oakwood

GŁĘBOKIE OCZYSZCZANIE TWARZY £35 MIKRODERMABRAZJA £45 KWASY £50 MICRO-NEEDLING (DERMA ROLLER) NA ZMARSZCZKI I GŁĘBOKĄ REGENERACJĘ SKÓRY RADIO-FALE NAJSKUTECZNIEJSZA METODA W WALCE ZE ZMARSZCZKAMI, CELLULITEM, ROZSTĘPAMI ORAZ W POZBYCIU SIĘ TKANKI TŁUSZCZOWEJ MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA COSMELAN NA PRZEBARWIENIA USUWANIE PĘKĄJACYCH NACZYNEK, NAROŚLI, KASZAKÓW JUŻ OD £20 DETOX STÓP MASAŻE TRWAŁE USUWANIE OWŁOSIENIA – PROMOCJA ZIMOWA CAŁE NOGI + BIKINI LINE 5 sesji £450

MASAŻYSTA.

PROFESJONALNIE LECZY (od 1980 r.) schorzenia kręgosłupa, ustawianie kręgów, dojeżdżam do klienta ze stołem.

Mirosław Frąckowiak, tel. 07725469656.

KOSMETYKA ESTETYCZNA dla Pań i Panów • Mezoterapia igłowa - 10 years younger! • Usuwanie zmarszczek, rozstępów i cellulitu Salon Ramzes • Zabiegi laserowe - usuwanie: owłosienia, przebarwień, naczynek, tatuaży • Cosmelan i kwasy - kosmetyka tradycyjna • Makijaż permanentny

3 Broadway W73SS Hanwell

tel.07913622347

www.laserbeautyaestheic.co.uk

82 16_Ogloszenia.indd 82

Z tym kuponem 10% taniej

JESTEŚ KOSMETYCZKĄ? FRYZJERKĄ?

Daj się poznać czytelniczkom Panoramy i zdobądź rzesze nowych klientek! Zadzwoń na 020 3026 6550 lub napisz sales@panorama24.co.uk !"#$%"&'()*!"+)+,+-''''' (*&)./0&"+$)'*&)1'232'''''''''' 4567'89:';<'=>?''@;6A9B' 9CAD=2E?'FBGHHD;I:7'=2??'' &"(*"1&"!'JB556K;B<'9FL'MKN' A5O'3?P>>Q2QP>EM'''''''''''''

OGŁOSZE N IA

ON L IN E

Masz mieszkanie do wynajęcia?

Ogłoś to w Panoramie! Zamów ogłoszenie na www.panorama24.co.uk/ogloszenia

24.co.uk 20/02/2012 17:49:31


Zdrowie i uroda Highest Mountain Dental Practise • Polski dentysta w Zachodnim Londynie • Kompleksowa opieka stomatologiczna • Fachowa i miła obsługa • Prowadzimy również profilaktykę i leczenie zębów u dzieci.

Adres: 493 London Road TW7 4DA

PRACOWNIA

Telefony: 02085680737 07717133008

STOMATOLOGICZNA

Specjaliści od Wykonywania Protez NAPRAWY PROTEZ W 1 H £35 PROTEZY AKRYLOWE, SZKIELETOWE, ELASTYCZNE NAPRAWY APARATÓW ORTODONTYCZNYCH

GWARANCJA JAKOŚCI

Wygładzanie zmarszczek botoxem! Promocja: 3 okolice £185

leczymy wszystkie problemy stomatologiczne

Znajdujemy się niedaleko: STAINES, SLOUGH, HOUNSLOW 3 Grange Road EGHAM TW20 9QW Tel. 01932269693 lub 07921673202 Tech. Dent. Andrzej Gurzyński www.polishdental.co.uk

Panorama, najszybciej rozwijający się polskojęzyczny magazyn w Wielkiej Brytanii

16_Ogloszenia.indd 83

Blue Light Dental Clinic, 75 Tottenham Lane, London N8 9BE 02083400666 Dr Monika Łączna: 07933822644 www.bluelightdentalclinic.co.uk

Reklama: 020 3026 6550

83 20/02/2012 17:49:36


Zdrowie i uroda/Usługi prawne/Finansowe Polskie Centrum Medyczne Pd. Londyn

Super oferta: „nowy dentysta w mieście” WSZYSKIE WYPEŁNIENIA ZĘBA: 50% KAŻDE RWANIE ZĘBA za 50%

oferta tylko na wizytę do: Lek. stom. Łukasz Matuszak

na hasło: „nowy dentysta w mieście” oferta ważna do końca lutego 2012

→ Lekarz rodzinny, GP → Dermatolog → Urolog, Laryngolog → Ginekolog, położna → Pediatra, internista, kardiolog TOOTING → Anestezjolog / leczenie bolu → Botox, medycyna estetyczna → Dermatolog → Dentysta, protetyka 5 London Road → Implantolog SW17 9JR, Tooting → Okulista → Psycholog → Psychoterapeuta tel. → Hipnoterapeuta www.polski-lekarz.co.uk → Fizjoterapeuta → Szkola rodzenia, kręgarz

0208 767 8389

Postaw na doświadczenie i skuteczność brytyjskich prawników! Untitled-6 1

Omni Finances to renomowana brytyjska firma z długoletnim doświadczeniem w skutecznym uzyskiwaniu odszkodowań. Teraz także i Ty możesz skorzystać z ich bezpłatnej pomocy! Wystarczy zgłosić sprawę przez stronę internetową lub zadzwonić na całodobowy numer telefonu by dowiedzieć się czy możesz liczyć na odszkodowanie. Naszych klientów obsługujemy w języku polskim!

84 16_Ogloszenia.indd 84

DOJAZD DO KLIENTA

tel.:

mobile/SMS:

N O FE FEE

O

NO W

IN

O

OMNI CLAIMS

Adrian 078-6147-6148 Adrian 078-6147-6148

DOJAZD DO KLIENTA zasiłki i dofinansowania DOJAZD DO KLIENTA

Adrian 078-6147-6148 Adrian 078-6147-6148 Adrian 078-6147-6148

DOJAZD DO KLIENTA

N

MWypadki w pracy MWypadki komunikacyjne MUszkodzenia ciała MPPI (Payment Protection Insurance) MWypadki w podróży MWypadek w miejscu publicznym

DOJAZD DO KLIENTA Autoryzowany Agent Adrian 078-6147-6148 HM Revenue & Customs

E

Mamy doświadczenie w następujących rodzajach odszkodowań:

,4*¤(080h

rozliczenia Self-Employed zwroty podatku z P-45, P-60 zasiłki i dofinansowania

rozliczenia Self-Employed zwroty podatku z P-45, P-60 26/09/2008 17:28:58 zasiłki i dofinansowania rejestracja Self-Employed działalności rozliczenia DOJAZD DO KLIENTA pomoc w przypadku kontroli rozliczenia Self-Employed zwroty podatku z P-45, P-60 (dla pobierających zasiłki) z Revenue zwroty podatku z P-45,i korespondencyjnie P-60 zasiłki i dofinansowania szybkie usługi online rozliczenia Self-Employed zasiłki dofinansowania zwroty ipodatku z P-45, P-60

WIN

N

020 3514 1856 078 22 111 222

www.omniclaims.co.uk

DOŚWIADCZONA KSIĘGOWA. Rozliczenia self-employed, CIS, P60, zwroty podatkowe, zasiłki i benefity, NIN, CSCS, konta, dok. do ZUS i urzedu pracy. Tel. 07976988129

SPRAWDŹ JAK DOBRZE DZIAŁA REKLAMA W PANORAMIE. Setki klientów, którzy reklamują się z nami co tydzień to już wie! Zadzwoń na 020 3026 6550 lub napisz sales@panorama24.co.uk

24.co.uk 20/02/2012 17:49:41


Usługi prawne/Finansowe Kancelarie adwokackie z Polski oferują swoje usługi w postaci prowadzenia spraw z zakresu prawa karnego. W szczególności związanych z Europejskim Nakazem Aresztowania, listami gończymi oraz wydaniem listów żelaznych. Zapewniamy profesjonalną obsługę przez doświadczonych adwokatów, oraz indywidualne podejście do każdego przypadku. Przyjęcie sprawy poprzedzone jest sporządzeniem opinii prawej i oceną możliwości podjęcia efektywnych działań na rzecz klienta.

Tel. kontaktowy w Wielkiej Brytanii

+44 7402145631

Tel. kontaktowy w Polsce

+48 857420502 ,BODFMBSJB1SBXOB 4QFDKBMJ[VK“DBTJÄ X1SBXJF*NJHSBDZKOZN ‡3F[ZEFOUVSBUZND[BTPXB ‡3F[ZEFOUVSBTUBB ‡0CZXBUFMTUXP#SZUZKTLJF ‡8J[ZEMBPCZXBUFMJTQP[B6OJJ&VSPQFKTLJFK Kontakt Tel.: 020 8661 0373 075 6522 3088 Fax: 020 8082 5693 E-mail: info@euro-lex.co.uk

HOXTONS S O L I C I T O R S

Tam gdzie jest przekazy zotowek: ma byc: Przekazy złotówek na konto. Zwykłe £1, EXPRESEM (to na czerwono j £3,50 Zamiast porady finansowe ma byc emerytury i spadki

Kancelaria prawna zapewniająca usługi w zakresie:

rozwodów prawa najemcy i wynajmującego kupna/sprzedaży nieruchomości i dzierżawy sklepów spraw cywilnych, odzyskiwania długów Kontakt: Bożena Tel: 020 7729 9229, 07951 210 002

Email: bozena@hoxtons.com 2 Bath Place, Rivington Street London EC2A 3DR

OLD STREET

Regulated by Solicitors Regulation Authority SRA No 324531

ST LAW Solicitors

K A N C E L A R I A P R AW N A Kontakt:

ST LAW

tel: 020 8133 2566 mob: 078 0300 6506 mail: ania@stlaw.org.uk 74 Ilford Lane Ilford Essex IG1 2LA This firm is regulated by the Solicitors Regulation Authority

Panorama, najszybciej rozwijający się polskojęzyczny magazyn w Wielkiej Brytanii

16_Ogloszenia.indd 85

Gwarantowane przekazy przez:

PRZEKAZY TELEFONICZNE od pon. do pt. 10-19 Zrób wpłatę na nasze konto w BARCLAYS sort code 20-47-34, acc. no. 30385182 i zadzwoń

Przekazy EXPRESEM - odbiór funtów z banku PEKAO SA Funtów na konta dewizowe. Emerytury i spadki. Przekazy złotówek na konto. Zwykłe £1, EXPRESEM £3.50

Haskoba London LTD

238-246 KING STREET LONDON W6 0RF Tel. 020 7183 9017, Tel. 0208 741 3111 www.przekazy-pieniezne.co.uk Współpracujemy z Bankiem PEKAO SA od 1952 roku

• PRAWO KARNE – ekstradycje, wykroczenia drogowe, poważne przestępstwa • 24 GODZ REPREZENTACJA NA POSTERUNKU POLICJI • ODSZKODOWANIA - wypadki w pracy, drogowe • PRAWO RODZINNE – rozwody, separacje, kontakty z dziećmi • PRAWO IMIGRACYJNE – rezydentura, obywatelstwo, deportacje • PRAWO PRACY – zwolnienia, naruszenie praw pracowiczych • KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI • ADMINISTRACJA SPADKÓW, TESTAMENTY • POSTĘPOWANIE CYWILNE – spory, odzyskiwanie długów, postępowania sądowe • OBSŁUGA BIZNESÓW – umowy handlowe i kontrakty, licencje • PRAWO POLSKIE I MIĘDZYNARODOWE

Reklama: 020 3026 6550

85 20/02/2012 17:49:46


Sprzedam/Kupię

06

VIAGRA I CIALIS. Prawdziwe. £20 pudełko. Dostawa 24/7: cały Londyn, Slough, Luton i okolice. Wysyłka na całe UK. Tel. 07876295890. Sms lub telefon po 18.00 - oddzwonię. VIAGRA. 100 orginal-20£, TadaCip-20£, Kamagra-10£, Samurai 6tab. 30£ (dla ludzi z ciśnieniem), Cialis-15£, V-tada-10tab. 40£+kremy itp. Do każdego zakupu 5/10tab. Viagry 50 Gratis. Tel. 07917295375.

SPRZEDAM AAA. Ogłoszenia drobne przez internet już od £2.63 i aż 180 znaków. Zamów na www.Panorama24.co.uk/ogłoszenia DEKODER GLOBO OPTICUM 9600. Sprzedam dekoder Globo Opticum 9600, stan bardzo dobry, pilot, instrukcja, pudełko, działa z Cyfra+ i TNT, możliwość nagrywania na USB. Cena £60. Tel. 07936320232. HERBALIFE. Jeśli interesujesz się zdrowym odżywianiem lub chcesz zrzucić kg, ciężko pracujesz lub ćwiczysz skontaktuj się ze mną. Prowadzimy sprzedaż produktów Herbalife. Tel. 07969122371 annak1@o2.pl

WYSPRZEDAJĘ. Sex spreje wstrzymujące wytrysk, 100% skuteczności, dla mężczyzn spragnionych długich doznań 30. Mam org-Viagrę, Tada cip, V-tada działa 36H żelki itp. 07585212050. Dzwoń.

Sprzedajesz samochód?

Sprzedaj go szybko z Panoramą!

Ogłoszenia zamieścisz przez www.panorama24.co.uk/ogloszenia

LAPTOP. Sprzedam bdb laptopa, polskie oprogramowanie, za £170 oraz drugiego za £220. Dowiozę w Londynie. Tel. 07411948762.

05 KUPIĘ

SPRAWDŹ JAK DOBRZE DZIAŁA REKLAMA W PANORAMIE. Setki klientów, którzy reklamują się z nami co tydzień to już wie! Zadzwoń na 020 3026 6550 lub napisz sales@panorama24.co.uk

Skup metali, stali i żeliwa Wszystkie metale kolorowe: • miedź • mosiądz • ołów • aluminium • brąz • każdy rodzaj kabla Wywóz śmieci Dojazd do klienta • 7 dni w tygodniu. Konkurencyjne ceny • płatne gotówką. Telefonicznie uzgodniona cena nie zmniejsza się!!!

Tel. 0794 496 8285

Atrakcyjne działki budowlane www.osadanawarmii.pl

wyjątkowe miejsce ceny od 39 zł / m2 rozliczenia ratalne doskonała inwestycja

Skup złomu

i metali kolorowych Miedź 3,50-4,60 Mosiądz 1,60-2,50 Kabel 0,80-2 Ołów 0,70-1,10 Aluminium 0,50- 1 Nierdzewna 0,80-1,20 Złom stalowy 1,20 tona

O G Ł O S Z E N I A

Dojazd do klienta, płatne gotówką, skupujemy każdą ilość, klient jest dla nas najważniejszy, ważymy wagami elektronicznymi.

O N L I N E

Dobry Prawnik Prawnik

Dobry

Tel 07500522545

SPECJALIZACJE:

Ü Wypadki w pracy Ü Wypadki komunikacyjne Ü Uszkodzenia ciała Ü PPI (Payment Protection Insurance) Ü Wypadki w podróży Ü Wypadek w miejscu publicznym

TEL:

020 3514 1642

SPRAWDŹ JAK DOBRZE DZIAŁA REKLAMA W PANORAMIE. Setki klientów, którzy reklamują się z nami co tydzień to już wie! Zadzwoń na 020 3026 6550 lub napisz sales@panorama24.co.uk

www. www.dobryprawnik dobryprawnik.co.uk .co.uk

86 16_Ogloszenia.indd 86

24.co.uk 20/02/2012 17:50:06


Kupno

Panorama, najszybciej rozwijający się polskojęzyczny magazyn w Wielkiej Brytanii

16_Ogloszenia.indd 87

Reklama: 020 3026 6550

87 20/02/2012 17:50:07


UsĹ&#x201A;ugi Transportowe SOKĂ&#x201C;Ĺ 4 TRANS

FIRMA KURIERSKA

Zapewniamy dobrÄ&#x2026; jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; usĹ&#x201A;ug. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

SOKĂ&#x201C;Ĺ 4 TRANS oferuje wachlarz usĹ&#x201A;ug z zakresu:

! OKAZJA

g 79 p/k

paczek UK-PL, PL-UK Ă&#x2C6;przewĂłz sprzÄ&#x2122;tu AGD i RTV, motocykli, Ĺ&#x201A;adunkĂłw handlowych itp. Ă&#x2C6;przeprowadzki

FIRMA KURIERSKA SOKĂ&#x201C;Ĺ 4 TRANS

sokol4trans@gmail.com www.sokol4trans.co.uk

SZYBKA PACZKA 1S[FXĂ&#x201C;[PTĂ&#x201C;CJQBD[FL OBUSBTJF1PMTLB6,J6,1PMTLB

Ă&#x2C6;przewĂłz

94 Calderon Road E11 4EU LONDON

413*/5&353"/4 3"/4

07824995434 UK 07466708743 PL 880 157 259 UK

1S[FQSPXBE[LJ1PMTLB6, 6,1PMTLBPSB[OBUFSFOJF DBÂ&#x201C;FK8JFMLJFK#SZUBOJJ 888413*/5&353"/4$0.

  JesteĹ&#x203A;my z Wami juĹź 7 lat JesteĹ&#x203A;my JesteĹ&#x203A;myzzWami WamijuĹź juĹź77lat lat

DO 2 0 k g = ÂŁ 20

Paczki: Polska-Anglia Anglia -Polska Ĺ&#x161;wiadczymy rĂłwnieĹź usĹ&#x201A;ugi w zakresie: Przeprowadzki, przewĂłz motocykli oraz innych towarĂłw handlowych.

tel./fax: 0208 4283 288, mob: 07951957573 82 Gosforth Lane, South Oxhey, Watford, WD19 7AZ www.polandexpress.eu

1S[FTZÂ?LJ6,Â&#x2021;1PMTLB 1S[FTZÂ?LJ6,Â&#x2021;1PMTLB 1S[FTZÂ?LJ6,Â&#x2021;1PMTLB

Bez ukrytych opĹ&#x201A;at Bez Bezukrytych ukrytychopĹ&#x201A;at opĹ&#x201A;at

ÂŁ20 20kg ÂŁ20 === 20kg 20kg ÂŁ20

OdbiĂłr z domu klienta 7 dni w tygodniu OdbiĂłr OdbiĂłrzzdomu domuklienta klienta77dni dniwwtygodniu tygodniu

Motory juĹź od od ÂŁ100 ÂŁ100 Auta Auta juĹźhandlowe od ÂŁ300 ÂŁ300 Przeprowadzki, Ĺ&#x201A;adunki Motory juĹź juĹź Motory juĹźRABATY od ÂŁ100dla Auta juĹźod od ÂŁ300 Ubezpieczenie GRATIS staĹ&#x201A;ych KlientĂłw

Ubezpieczenie UbezpieczenieGRATIS GRATIS RABATY RABATYdla dlastaĹ&#x201A;ych staĹ&#x201A;ychKlientĂłw KlientĂłw

Tel. 07967742654, 02085560053 Tel. 07967742654, 02085560053 Tel. 07967742654, 02085560053 www.bluefenix.co.uk e-mail: ofďŹ ce@bluefenix.co.uk www.bluefenix.co.uk e-mail: ofďŹ ce@bluefenix.co.uk www.bluefenix.co.uk e-mail: ofďŹ ce@bluefenix.co.uk

Unit 1 & 2, Fairways Business Park Lammas Road, London E10 7QB Unit Unit11&&2,2,Fairways FairwaysBusiness BusinessPark ParkLammas LammasRoad, Road,London LondonE10 E107QB 7QB

Nasi czytelnicy co tydzieĹ&#x201E;

wysyĹ&#x201A;ajÄ&#x2026; tysiÄ&#x2026;ce paczek do Polski! UpewnÄł siÄ&#x2122;, Ĺźe znajÄ&#x2026; TwojÄ&#x2026; ďŹ rmÄ&#x2122;! OgĹ&#x201A;oszenia i reklamy dla ďŹ rm kupisz na www.panorama24.co.uk/ogloszenia

TRANSPORT Z LONDYNU DO AYLESBURY. Regularna trasa 7-8 ton w kaĹźdÄ&#x2026; Ĺ&#x161;rode. Nr. telefonu 078 148 57 106

LOTNISKA ORAZ PRZEPROWADZKI 24/7. SolidnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, odpowiedzialnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, tanio tel. 00447985600960

ealing , greenford , wembley brent cross , wood green

Nie musisz siÄ&#x2122; martwiÄ&#x2021;!

Odszkodowania

LOTNISKA 24h 07516779521

MiaĹ&#x201A;eĹ&#x203A; wypadek samochodowy?

NAJTANIEJ NA RYNKU PRZEWOZY NA LOTNISKA TEL.07766950021 FOTELIKI DZIECIÄ&#x2DC;CE. DoĹ&#x203A;wiadczenie i PunktualnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; SERWIS 24/7

ZAJMUJEMY SIÄ&#x2DC;: Mwypadki w pracy Mwypadki komunikacyjne Muszkodzenia ciaĹ&#x201A;a MPPI (Payment Protection Insurance) Mwypadki w podróşy Mwypadki w miejscach publicznych ZadzwoĹ&#x201E; po bezpĹ&#x201A;atnÄ&#x2026; konsultacjÄ&#x2122; lub wyĹ&#x203A;lij smsa, a my do Ciebie oddzwonimy

020 3026 9163 07822 111 222 Agnieszka

88 16_Ogloszenia.indd 88

Monika

Brygida

24.co.uk 20/02/2012 17:50:13


Usługi Transportowe

TRANSPORT NA LOTNISKA 24h, 7 dni w tygodniu. Oferuję przewóz po Londynie i poza Londyn. Foteliki dla dzieci. Dla stałych klientów zniżki.

Tel. 075 4075 9578 Krzysiek 078 5255 5754

TRANSPORT NA

LOTNISKA ROZSĄDNE CENY PUNKTUALNOŚĆ 24/7 GPS FOTELIKI DLA DZIECI

079 6015 4586

TRANSPORT OSOBOWY Lotniska i nie tylko. Małe przeprowadzki. Gwarancja punktualności

tel: 0048 32 241 90 02 tel: 0044 778-626-79-49

07891815524 07581557039

Sprzedajesz samochód? Sprzedaj go szybko z Panoramą!

Ogłoszenia zamieścisz przez

www.panorama24.co.uk/ogloszenia

Panorama, najszybciej rozwijający się polskojęzyczny magazyn w Wielkiej Brytanii

16_Ogloszenia.indd 89

Reklama: 020 3026 6550

89 20/02/2012 17:50:22


UsĹ&#x201A;ugi Transportowe/Auto moto/WywĂłz Ĺ&#x203A;mieci

JeĹşdzisz czÄ&#x2122;sto do Polski? Odbierz kupon zniĹźkowy na promy DFDS Seaways!

WypeĹ&#x201A;nÄł ankietÄ&#x2122; na www.ankieta.polacy.co.uk a otrzymasz gwarantowany rabat!

ÂŁ5

8:1"%&, 813"$: 4UBSBKTJĂ&#x201E;PPET[LPEPXBOJF "EZPÂ&#x152;ATNEPORADYpODSZKODOWANIADLA#IEBIE

5FM

07 AUTO-MOTO BMW 525. BMW 525, 2007 rok, 31000 mil przebiegu, sprzedam. Cena ÂŁ11500. BiaĹ&#x201A;a skĂłra, stan b.dobry. Tel. 07466418135.

FORD. Ford Puma R Reg 55,000 miles. Tax May 2012 MOT March 2012. Silver, elec windows, cd player, low profile tyres. Excellent runner. Hereford. ÂŁ600 ono 01497847864, 07807 460473. PEUGEOT 307 SW. 2.0l diesel, 136 km, 2005, peĹ&#x201A;ne wyposaĹźenie, kierownica po lewej stronie, pierwszy wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, kupiony w Polsce zarejestrowany w Anglii. Tel. 07828760717.

PRZEWOZISZ LUDZI

NA LOTNISKA?

ZamĂłw reklamÄ&#x2122; w Panoramie! ZadzwoĹ&#x201E; na 020 3026 6550

Southall MOT Centre â&#x20AC;˘ MOT - ÂŁ35 (osobowe, vany, motocykle, busy) â&#x20AC;˘ Pomoc w uzyskaniu zdrowotnego â&#x20AC;˘ Auto-laweta â&#x20AC;˘ Mechanika Samochodowa

Railway Estate Park Avenue Southall UB1 3AD

Sprzedajesz samochĂłd?

Sprzedaj go szybko z PanoramÄ&#x2026;!

OgĹ&#x201A;oszenia zamieĹ&#x203A;cisz przez www.panorama24.co.uk/ogloszenia

90 16_Ogloszenia.indd 90

Tel: 020 8843 4999 Kom: 078 5981 9018 (Marcin)

RUBBISH MASTER MASTER WYWĂ&#x201C;Z Ĺ&#x161;MIECI M BUDOWLANYCH M OGRODOWYCH M POMOC KIEROWCY PRZY ZAĹ ADUNKU

07916122268

24.co.uk 20/02/2012 17:50:28


WywĂłz Ĺ&#x203A;mieci

NAJLEPSZA OFERTA NA TEJ STRONIE

Nieustraszeni pogromcy Ĺ&#x203A;mieci

ZABIERAMY WIECEJ NIĹť SKIP, ROBIMY TO TANIEJ Ĺ ADUNEK MINIMALNY - ÂŁ 60.00 ZIEMIA, GRUZ ,GLINA â&#x20AC;&#x201C; DO 3T. o k b - ÂŁ120.00 y sz o i n a t CAĹ A WYWROTKA e solidni - ÂŁ170.00

ceny plus vat

077 376 399 20 www.lukpol.co.uk

XZXĂ?[vNJFDJCVEPXMBOZDI PHSPEPXZDIJUQ 10.0$QS[Z[BÂ?BEVOLV 5"/*0*40-*%/*&

ZABIERAMY WIÄ&#x2DC;CEJ NIĹť SKIP WYWĂ&#x201C;Z ODPADĂ&#x201C;W:

BUDOWLANYCH DOMOWYCH Z GARAĹťU OGRODOWYCH BIUR / SKLEPĂ&#x201C;W I WSZYSTKICH INNYCH ZADZWOĹ&#x192; DO NAS

UFMÂ&#x2021;"SUVS

Panorama, najszybciej rozwijajÄ&#x2026;cy siÄ&#x2122; polskojÄ&#x2122;zyczny magazyn w Wielkiej Brytanii

16_Ogloszenia.indd 91

Reklama: 020 3026 6550

91 20/02/2012 17:50:49


TV Sat/IT 

P o l s k a



Te l e w i z j a

S a t e l i t a r n a

Profesjonalny montaż

i ustawienia anten satelitarnych

Sprzedaż całych zestawów

      

oraz akcesorii do odbioru telewizji satelitarnej: Cyfra +, Cyfrowy Polsat, Telewizja n

              

  

SERWIS 24 NA DOBĘ • CAŁY LONDYN I OKOLICE



PRZEMYSŁAW



07725977203, 07902002757

WSZYSTKIE POLSKIE TELEWIZJE SATELITARNE!!! Dostępne na umowę z gwarancją na zakupiony sprzęt. Możliwość Mo żliwość wymiany zepsutych dekoderów.

oraz telewizja bez zobowiazan:

Serwis satelitarny 24/7 * montaż anten satelitarnych * ustawianie sygnału * sprzedaż akcesorii

KAROL 07713358081, 07590677234 SERWIS KOMPUTEROWY

07856 800 321

www.PCĮƐŚ.co.uk KOMPUTEROWY SERWIS. Naprawa PC i laptopów w domu u klienta. Płacisz tylko wtedy gdy naprawie Twój komputer. Dojazd gratis. Inżynier z 10 letnim doswiadczeniem. tel: 07843684014

POLSKA TELEWIZJA SATELITARNA. DEKODERY NA UMOWĘ, SERWIS – WYMIANA. Telewizja N, telewizja na kartę, CYFRA+. Montaż i ustawianie sygnału, sprzedaż akcesoriów. Tel.07925576832Konrad,www.satkom-media.pl

Dodajbezpłatnie bezpłatnie Dodaj Dodaj ogłoszenie ogłoszenie ogłoszenie największymi i ww największym w największym i najpopularniejszym najpopularniejszym najpopularniejszym serwisie ogłoszeniowym serwisie ogłoszeniowym ogłoszeniowym serwisie dla Polaków w UK dla Polaków Polaków w w UK UK dla

O G Ł O S Z E N I A

92

O G Ł O S Z E N I A OGŁOSZENIA

16_Ogloszenia.indd 92

Pokój w spokojnym Pokój spokojnym domuw do wynajęcia Pokój w spokojnym domu do wynajęcia Dodane: domu do wynajęcia Dodane: 11.05.2011 Dodane: 11.05.2011 11.05.2011

PROFESJONALNA INSTALACJA

oraz USTAWIENIA ANTEN SATELITARNYCH telewizji POLSKIEJ, ANGIELSKIEJ NAJTAŃSZA polska telewizja BEZ UMOWY, sprzedaż akcesorii. TANIO ROBERT

07931420954

ANTENY SATELITARNE

Sprzedaż polskich zestawów Cyfra+, Polsat cyfrowy, telewizja n, telewizja na kartę. Montaż, ustawienia sygnału, piloty i akcesoria.

9 lat doświadczenia Tanio i fachowo!!! Mariusz Domaradzki

07523486296

Teraz Teraz Zatrudnię murarzy Teraz na Strefa.co.uk Zatrudnię murarzy nana Strefa.co.uk Zatrudnię murarzy od zaraz Strefa.co.uk zamówisz ogłoszenia od zaraz zamówisz ogłoszenia Dodane: od zaraz10.05.11 do tygodnika zamówisz ogłoszenia Dodane: 10.05.11 drobne drobne do tygodnika Dodane: 10.05.11 w korzystnej cenie! drobne do tygodnika w korzystnej cenie! korzystnej Ogłaszaj się wwinternecie i prasie wcenie! tym samym

Ogłaszaj w i prasie woferty tym samym czasiesię- się nieinternecie Ogłaszaj wznajdziesz internecielepszej i prasie w tym samym czasie - nie na znajdziesz rynku! lepszej oferty czasie - nienaznajdziesz lepszej oferty rynku! na rynku!

O N LI NE

O N L I N E O N L I NE

24.co.uk 20/02/2012 17:50:55


Inne/Towarzyskie

10 INNE ULOTKI. - od £40, banery na rusztowania - £40m2, strony www - od £150, oklejanie vanów Wizytówki - od £61, reklama prasaowa - od £10 Profesjonalna jakość w przystępnej cenie 075 40 37 16 93 LEARN ENGLISH & POLISH WITH ST STEPHEN`S. Tanie i szybkie kursy języka angielskiego! Polish courses at all levels! 0208 144 2650 info@ststephens-le. co.uk, www.ststephens-le.co.uk

ALARMY-NOWOŚĆ. Do domu-sklepu z powiadomieniem GSM. Dotykowy kolorowy ekran. Przewodowe i bezprzewodowe. Prosta obsługa. CCTV z nagrywaniem. Tanie i nowoczesne rozwiązania. Tel. 07586544500.

Czy jesteś pewien, że Twój bank Cię

NIE OSZUKAŁ? kolwiek

BIURO KSIĘGOWE. Biuro Księgowe 03334569090.

Jeśli masz lub miałeś kiedy

oteczny pożyczkę, kredyt hip

OGŁOSZENIA DROBNE, ZAMIEŚĆ 24/7 POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW. PANORAMA24.CO.UK. Zamów cztery ogłoszenia, piąte otrzymasz za darmo.

Zadzwoń na polską infolinię: Od pon. – sob. w godzinach 8:00 – 19:30

Monika, Agnieszka, Brygida

020 3318 4626 07822 111 222 patrickgrdn

POMOGĘ. W przygotowaniu na interview, w zmianie Twojego CV, w skutecznym zdobywaniu portali “job search”, 8 lat w UK, Londyn, zapraszam: Ania 07786366010, brilliantCV@yahoo.co.uk

Patrick Gordon

lub kartę

kredytową, mogłeś płacić

niepotrzebne ubezpieczenie!

dze Odzyskaj swoje pienią

ą! wraz z rekompensat

www.patrickgordon.co.uk

*W dokumentach szukaj PPI (Payment Protection Insurance). Ubezpieczenie to powinno pokrywać spłatę raty jeżeli z powodu choroby bądź wypadku byłeś niezdolny do pracy. W rzeczywistości polisy te były często sprzedawane bez próby zweryfikowania ich opłacalności dla klienta, a nawet dodawane do kredytu bez wiedzy klienta!

VIAGRA I CIALIS. Prawdziwe. £20 pudełko. Dostawa 24/7: cały Londyn, Slough, Luton i okolice. Wysyłka na całe UK. Tel. 07876295890. Sms lub telefon po 18.00 - oddzwonię.

HEJ. Mam na imię Wanda, mam 18 lat. Czekam na fajne oferty od fajnych chłopaków. Jestem wyzwolona, wolna i bez zahamowani. ZADZWOŃ DO MNIE NA 09067580025 MÓJ NUMER SKRZYNKI TO 101608. Wyślij sms na numer 79000 o treści REPLY 101608 Twoja wiadomość

08

WING CHUN KUNG FU. Szukam chętnych do wspólnych treningów Wing Chun Kung Fu. Mariusz, tel. 07930427410.

TOWARZYSKIE

WITAM. Szukam dziewczyny z Irlandii, sam tu żyję i mieszkam. Mam 34 lata, a dziewczynę szukam tak około 30-letnią. Pozdrawiam. ZADZWOŃ DO MNIE NA 09067580025 MÓJ NUMER SKRZYNKI TO 101748. Wyślij sms na numer 79000 o treści REPLY 101748 Twoja wiadomość

ADA. Masz ochotę na chwilę zapomnienia pełnego namiętności i relaksu w miłym towarzystwie? Zadzwoń, dojadę do Ciebie na terenie Londynu. Tel. 07745584648.

WITAM. Mieszkam w Londynie i mam 42 lata. Szukam pani w wieku 40-tu lat. Zapraszam. ZADZWOŃ DO MNIE NA 09067580025 MÓJ NUMER SKRZYNKI TO 101750. Wyślij sms na numer 79000 o treści REPLY 101750 Twoja wiadomość

AGA. Miła, sexy 38-letnia blondynka czeka na Twój telefon. Nie zwlekaj, życie to nie tylko praca. Tel. 07780214504. CZEŚĆ DZIEWCZYNY. Miły, fantastyczny mężczyzna z perspektywami (businessman) szuka kobiety aby 1-3 razy w tygodniu spędzić miłe chwile.,. Tel. 07517359554.

www.ulotki24.co.uk

SEX SPOTKANIA. Dojeżdżam na terenie całego Londynu. Mam czas od 14-24ej. Jestem atrakcyjna, szczupła, zadbana, całusna i zwariowana! Zadzwoń, a dowiesz się szczegółów?*07778193373*Milenka*

CZEŚĆ. Mam na imię Patryk, 28 lat. Poszukuję dziewczyny w każdym wieku w konkretnym celu. Jestem z Londynu. Czekam na odpowiedzi. Pozdrawiam. Pa. ZADZWOŃ DO MNIE NA 09067580025 MÓJ NUMER SKRZYNKI TO 101751. Wyślij sms na numer 79000 o treści REPLY 101751 Twoja wiadomość

DZIEŃ DOBRY. Jestem z Londynu, mam 49 lat i lubię wesołych mężczyzn. Jestem artystką i jestem po studiach architektury. Szukam mężczyzny w podobnych mi zainteresowaniami kulturalnymi. ZADZWOŃ DO MNIE NA 09067580025 MÓJ NUMER SKRZYNKI TO 101732. Wyślij sms na numer 79000 o treści REPLY 101732 Twoja wiadomość

HEJ. Jestem miłym i wesołym chłopakiem. Mam 24 lata, mieszkam w Londynie i marzy mi się poznanie dziewczyny tak do 35 lat. Proszę o wiadomości. Na pewno odpowiem. ZADZWOŃ DO MNIE NA 09067580025 MÓJ NUMER SKRZYNKI TO 101744. Wyślij sms na numer 79000 o treści REPLY 101744 Twoja wiadomość

HEJ. Jestem Marlena i mam 41 lat. Szukam bratniej duszy, bo jakoś smutno tu samej bez rodziny. Jestem spragniona męskiego ramienia i uśmiechu. ZADZWOŃ DO MNIE NA 09067580025 MÓJ NUMER SKRZYNKI TO 101607. Wyślij sms na numer 79000 o treści REPLY 101607 Twoja wiadomość

MIŁE PANIE W WIEKU OD 25 DO 45 LAT ZAPRASZAM NA MIŁĄ KONWERSACJĘ Z FAJNYM 34-LATKIEM. Na pewno się nie zawiedziesz. ZADZWOŃ DO MNIE NA 09067580025 MÓJ NUMER SKRZYNKI TO 101745. Wyślij sms na numer 79000 o treści REPLY 101745 Twoja wiadomość

specjalnie

dla CIEBIE

TYLKO TERAZ

ULOTEK

2500

za jedyne

£

73

kolorowe, format A6 (jak pocztówka), 135 gsm

SURIHVMRQDOQHVWXGLRJUDğF]QH

ľXORWNLľZL]\WöZNLľIROGHU\ľEDQHU\QDUXV]WRZDQLDľ

tel.

075 40 37 16 93 | email info@ulotki24.co.uk

Panorama, najszybciej rozwijający się polskojęzyczny magazyn w Wielkiej Brytanii gackowski_ulotki_P8H_za73.indd 1

16_Ogloszenia.indd 93

SPRAWDŹ JAK DOBRZE DZIAŁA

REKLAMA W PANORAMIE. Setki klientów, którzy reklamują się z nami co tydzień to już wie! Zadzwoń na 020 3026 6550 lub napisz sales@panorama24.co.uk

Reklama: 020 3026 6550

93

2011-05-20 14:19:58

20/02/2012 17:51:00


Nieruchomości

s da s sd s a a h s a jd d a dd aji is ja s ja so d da s s d o dij a h ds s a a h s ja a jo d [s s a jd d a s a dd a ad s aji is a ja ja s d so d s da o dij a kja h s sd ds s ja s a a h a jo d [s d a s a jd s a a dd ad aji is s ja s o d a d ja ij a h s sa o d kja ds a s ja d jo d [s d s sa sa a h a ad sa s jdd a a d sd d aji is s o d kja jaja si a h o d jd sj a ja [so sd sd a a a sd a skja

sa d sa d sasa sd jd h d d a aji is jaja s o si da d od a s jd h sd sd ja s a sj a s a [s a jdh o dd d aa sd a asd a ja s aji is ja sk da so ja s od d sd ij a s a s a s a h ds ja jdh d dd d a jo [s a aa ja aji is s ja s as ad so da od d sd ij a s kja sd s s a h ds ja a d s a jdh a jo [s dd d aa a s s ja as aji is ad ja da s sd so od sd d s a kja ij a a s a s h jdh ds ja dd d d a a jo [s ja aji is aa ja s so as ad od d ij a sd s h ds kja ja d a jo [s aa s as ad sd kja

sd

sd a ha d jo ja is as [s d

Informator

ha jio ijdassk d d sd ja aa as dd a sa sa ha jd ja d d jo os ja sa d is as [s d sa ja ha jio sd ijdassk d d ja aa as dd sa sa jd ja d os sa d sa ja

Inne Naprawa komputerów/IT Inne/Towarzyskie

Adresy, telefony Inne

a

d s a ah o a j d jd s sa s i k s [d o a s a j ij h d a a is d d s a jd a a a a ah d d s s o s aj j d j d o da jd s sa s a as i jd s k s [d o a s a j ij h s a a is d d a jd a a a d d s s s aj j d o da a as jd s s

Informator - Informator - Informator - Informator - Informator - Informator - Informator - Informator - Informator - Informator - Informator - Informator - Informator a sk sdj a a daa sd jaa d[s asd dja asjo aos sijd jad asij skja sdh jio sdj djio aisd sd a sad aa so sd sajd hai d dsa sd jaa s sjo sad jd[ ha dj ij asj sk s dja jao jad io ad jio isd aa as s da ai sd sd as sad ad ha sd d[ sjo saj dja ijd os ds sk dh sij oa dja sad jao as d dja jio as ais aa dji sd jda [s d joa as ha sa sd sa d dh sa dja as ijd os d dh jad sa jao as dja jio ais sd h ad sa ajd dh s ds sa

a

ask sdj sd oa

[s s sj jaa ha sda

a

ask sijd oa sdj sd ao jad isd [soa da dji s sj jaa ha ha sda sdj a sad sijd saj oa ao dsa jad isd ask sdj sad sd da dji [soa ha sdj s sj a jaa ha sad sda saj dsa sijd oa d ask sad sdj ao jad isd sd [soa da dji s sj ha sda jaa ha sdj sad a saj ja sijd oa dsa sk ao jad isd sad sdj da dji ha sdj daa sad jaa d[s saj asjo dsa sad sd aos jad asij djio sdj hai sad sajd dsa sad

Zdrowie:

Przydatne adresy www:

NHS DIRECT: 08454647 (udzielanie porad medycznych przez telefon całą dobę), www.nhs.uk/servicedirectories - aby znaleźć najbliższy szpital, lekarza GP, dentystę.

www.polskakarta.pl tanie połączenia do Polski

różnych zagadnień prawnych, socjalnych i gospodarczych

Sexual Health Helpline 0800567123 Szpitale czynne całą dobę: Charing Cross Hospital 020 8846 1234 Guy’s Hospital 020 7794 0500 St. George’s Hospital 020 8672 1255

www.direct.gov.uk wszystko na temat organizacji życia w Wielkiej Brytanii.

www.ucas.ac.uk – czyli Universities & Colleges Admissions Service.

www.nhs.uk/translationpolish - strona Narodowej Organizacji Zdrowia.

TV licensing : Tel: 0844 800 6728 (można prosić tłumacza) www.tvlicensing.co.uk

www.studentsupportdirect. co.uk - pomoc finansowa w opłacie za studia

www.polacy.co.uk polska społeczność w Wielkiej Brytanii

www.legallanguage.com – profesjonalne tłumaczenia z

www.strefa.co.uk najlepsza strona ogłoszeniowa

5_panorama_informator.indd 1

Family Planning Association Inf. Service 0845 122 8690 (planowanie rodziny – doradztwo, informacja) Domestic Violence 0808 2000 247 (przemoc

domowa, porady, doradztwo, darmowa infolinia 24h) Childline 0800 1111 (porady dla dzieci na każdy temat, darmowa infolinia) Shelter 0808 800 4444 (darmowe porady dotyczące noclegu dla bezdomnych)

Ważne telefony i adresy: Konsulat Generalny RP w Wielkiej Brytanii 73 New Cavendish Street, London W1W 6LS, 08448872800, 02072913900 Ambasada RP w Londynie 47 Portland Place, London W1B 1JH, 08448872700 Konsulat Generalny RP w Edynburgu 2 Kinnear Road, EH3 5PE Edinburgh Scotland tel.: 0131 5520301, e-mail: edinburgh@polishconsulate.org Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Manchesterze 14th floor, Rodwell Tower, 111 Piccadilly, M1 2HY, Manchester, tel: (0) 161 245 4130, e-mail: manchester@ polishconsulate.co.uk, e-mail: zapisy.manchester@polishconsulate.co.uk - zapisy na spotkania w konsulacie Darmowa linia zaufania Barki dla Polaków w UK: 0800 171 2926.

Tanie połączenia do Polski: Z komórki 0208 497 4480, 0871 606 0 100

Ze stacjonarnego 0844 83 14 878, 0844 303 0 100

Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny 238-246 King Street, London W6 0RF, 02087411940

London SW7 2PN, tel.: 020 7589 4670

Trade Union Congress Centrala Związków Zawodowych Congress House, Great Russell Street, London WC1B 3LS tel. 020 7636 4030 Biuro Informacji Zjednocznia e-mail: ctp@tuc.org.uk Polskiego w Wielkiej Brytanii www: www.tuc.org.uk 02087411606 Inspektorat Standardów Biur (10.00 do 16.00) Pośrednictwa Pracy Polska YMCA (Akcja Społecz- (Employment Agency Standards Inspectorate), Tel. 0845 955 5105 no-Kulturalna) 20 Gunnersbury Avenue, Agencja do Spraw Higieny i Ealing, London W5 3QL, Bezpieczeństwa Pracy Tel./fax 02089925699 (Health and Safety Executive- HSE) Tel. 08701 545 500, (od Wsparcie dla ofiar 8.00 do 18.00) Porady, pomoc dla ofiar jakiegokolwiek przestepstwa Victim Infolinia Służb Kolegium do Support: Victim Suportline, Spraw Zatrudnienia 08453030900, (Employment Tribunal Service Od pon. do pt. w godz. Enquiry Line), Tel. 8457 959 775 9.00-21.00, w weekendy od godz. 9.00 do 19.00 Odszkodowania (można prosić tłumacza) powypadkowe 0845 051 80 83 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego 20 Princes Gate, London SW7 1PT, tel.: 020 7589 9249

Biblioteka Polska w POSK 02087410474 Polska Macierz Szkolna (sobotnie szkoły polskie) Tel. 020 8741 1993 Home Office Immigration & Nationality Department Luana House, 40 Wellesley Road, Croydon CR9 2BY, 08706067766 British Council 10 Spring Gardens , London, SW1A 2BN, Tel: 0161 957 7755 Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii 240 King Street, London W6 0RF, 02087411606 Ognisko Polskie 55 Princes Gate, Exhibition Road,

Magazyn

Redakcja/Editorial Redaktor prowadzący: Ilona Zimmer Tel. 020 3026 6550 ext. 7052, Email i.zimmer@Panorama24.co.uk

www.Panorama24.co.uk Tel. 020 3026 6550, Fax 020 3014 9607, Email redakcja@Panorama24.co.uk

Reklama/Advertisement Sales Manager Agnieszka Jarosz Tel. 020 3026 6550 ext. 8011

Nakład kontrolowany: 40 000

Księgowość/Accounts Magdalena Kukuła, Tel. 020 3026 6550 ext. 7041 i 7024 Email accounts@Panorama24.co.uk

Od 2007 roku, najszybciej rozwijający się polskojęzyczny magazyn w Wielkiej Brytanii.

egzemplarzy co tydzień Druk: PCP Ltd.

Biuro Porad Dla Osób z Europy Wschodniej (bezpłatnie) Room 209, Palingswick House, 241 King Street, London W6 9LP, 02087411288, (od 10.00 do 15.00) www.easteuropeanadvicecentre.org.uk

Studio Grafik prowadzący: Rafał Szmidt, Marcin Maciejewski, Dariusz Krawczyk Dystrybucja/Distribution Robert Grygo, Tel. 07581470063 distribution@Panorama24.co.uk

9/9/2008 11:05:14 AM

Polskie szkoły: Polska Szkoła Sobotnia - Chiswick Burlington Lane London W4 3UN Polska Szkoła Sobotnia - Ealing Marchwood Crescent, London Ealing W5 9DP.

Polska Szkoła Sobotnia Willesden Green, 116 Finchley Lane London, Willesden, Green NW4 1BB Polska Szkoła Sobotnia Fulham, 7 Shottendane Road, London, SW6 5TJ, UK tel: 0 772 99 33 684

Polskie kościoły i msze św. po polsku: Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii 2 Devonia Road, Islington, London N1 8JJ, tel. 020 7226 3439, www.polishcatholicmission.org.uk Polska Misja Katolicka Greenford i West Acton Wspólnota pw. Nawiedzenia NMP (Greenford) Wspólnota pw. Świetej Rodziny (West Acton), tel. 020 8997 3682 Willesden Green, Kaplica Miłosierdzia Bożego tel. 020 8452 4304 Ealing, Kościół NMP Matki Kościoła, tel. 020 8567 1746 Kościół św. Patryka, Hector Street, London SE18 1QT. Tel. 0 208 854 0960 Msze św. w niedziele, godz. 16.00 Putney, Wimbledon, Kościół św. Jana Ewangelisty Tel. 020 8788 3933, www. parafiaputney.co.uk

Brockley – Lewisham, Kościół angielski St. Maru Magdalen, tel. 020 8378 5228 Balham, Kościół Chrystusa Króla, tel. 020 8672 5070 Hammersmith, Kościół Św. Boboli Tel. 020 8672 5070 Polski Kościół Chrześcijański, EMMANUEL, Ealing Green Church, Ealing Green W5 5QT, Tel. 07800921745, Nd., godz. 14.30 Parafia Matki Bożej Różancowej i św. Patryka. 61 Blachorse Road , E17 7AS, Londyn (Walthamstow), tel. 07547047600, e-mail:mariusz-rarak@hotmail.fr. Msze święte pierwszopiątkowe o godz.19 00. Spowiedź od 18 00. W każdy piątek zespół śpiewający organizuje adoracje o godz. 20.30. W niedziele i święta msze o 13.00.

Magazyn PANORAMA działa na podstawie przepisów art. 25, 26, 29 (zamieszczając także wypisy dla celów dydaktycznych) 33 i 49 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (DzU z dn. 23 lutego 1994 r. nr 24, poz. 83) oraz przyjętych zwyczajów edytorskich.

Serwis zdjęciowy Shutterstock, Getty Images, OmnisPress Photo Agency, TVN.

Magazyn Panorama jest dostępny w całej Wielkiej Brytanii. Aby znaleźć najbliższy punkt kolportażu wejdź na www.Panorama24.co.uk/dystrybucja i wpisz swój kod pocztowy.

94 16_Ogloszenia.indd 94

Telefony alarmowe

999 lub 112 z tel. komórkowego Informacja telefoniczna: 118 500 lub 118 505 (międzynarodowa) 24.co.uk 20/02/2012 17:51:04


ormator

11:05:14 AM

Flirtek

POLSKIE

Naprawa komputerĂłw/IT NieruchomoĹ&#x203A;ci *SEE FULL T&CS BELOW

randki w UK!

ZAMIEĹ&#x161;Ä&#x2020; OGĹ OSZENIE

ODPOWIEDZ PRZEZ TELEFON

ODPOWIEDZ SMS-EM

ODSĹ UCHAJ WIADOMOĹ&#x161;CI

ZadzwoĹ&#x201E; na 09067580025* i nagraj swoje ogĹ&#x201A;oszenie! Opublikujemy je w nastÄ&#x2122;pnym numerze

ZadzwoĹ&#x201E; na 09067580025* i podÄ&#x2026;Ĺźaj za instrukcjami, aby usĹ&#x201A;yszeÄ&#x2021; ogĹ&#x201A;oszenie i odpowiedzieÄ&#x2021; na nie

WyĹ&#x203A;lij SMS o treĹ&#x203A;ci REPLY (spacja) numer skrzynki â&#x20AC;&#x201C; mailbox no wybranej osoby, na numer 79000. Np REPLY 123456 Czesc, widzialem Twoje ogloszenie, chce Cie poznac

ZadzwoĹ&#x201E; na 09067580025* i podaj swĂłj pin i numer skrzynki. MoĹźesz takĹźe przeglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; ogĹ&#x201A;oszenia, ktĂłre jeszcze nie zostaĹ&#x201A;y opublikowane!

Kobieta szuka

DZIEĹ&#x192; DOBRY. Jestem z Londynu, mam 49 lat i lubiÄ&#x2122; wesoĹ&#x201A;ych mÄ&#x2122;Ĺźczyzn. Jestem artystkÄ&#x2026; i jestem po studiach architektury. Szukam mÄ&#x2122;Ĺźczyzny w podobnych mi zainteresowaniami kulturalnymi. ZADZWOĹ&#x192; DO MNIE NA 09067580025 MĂ&#x201C;J NUMER SKRZYNKI TO 101732. WyĹ&#x203A;lij sms na numer 79000 o treĹ&#x203A;ci REPLY 101732 Twoja wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; HEJ. Jestem Marlena i mam 41 lat. Szukam bratniej duszy, bo jakoĹ&#x203A; smutno tu samej bez rodziny. Jestem spragniona mÄ&#x2122;skiego ramienia i uĹ&#x203A;miechu. ZADZWOĹ&#x192; DO MNIE NA 09067580025 MĂ&#x201C;J NUMER SKRZYNKI TO 101607. WyĹ&#x203A;lij sms na numer 79000 o treĹ&#x203A;ci REPLY 101607 Twoja wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; HEJ. Mam na imiÄ&#x2122; Wanda, mam 18 lat. Czekam na fajne oferty od fajnych chĹ&#x201A;opakĂłw. Jestem wyzwolona, wolna i bez zahamowani. ZADZWOĹ&#x192; DO MNIE NA 09067580025 MĂ&#x201C;J NUMER SKRZYNKI TO 101608. WyĹ&#x203A;lij sms na numer 79000 o treĹ&#x203A;ci REPLY 101608 Twoja wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; CZEĹ&#x161;Ä&#x2020;. Jestem Julia i poszukujÄ&#x2122; swojego Romea. MoĹźe byÄ&#x2021; nawet Roman, ale Ĺźeby byĹ&#x201A; spokojny, zrĂłwnowaĹźony i zadbany. Czekam na oferty. ZADZWOĹ&#x192; DO MNIE NA 09067580025 MĂ&#x201C;J NUMER SKRZYNKI TO 101609. WyĹ&#x203A;lij sms na numer 79000 o treĹ&#x203A;ci REPLY 101609 Twoja wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; WITAM. Mieszkam w Londynie, jestem mĹ&#x201A;odÄ&#x2026;, szalonÄ&#x2026; dziewczynÄ&#x2026; o imieniu Wiktoria. Uwielbiam siÄ&#x2122; bawiÄ&#x2021; i szaleÄ&#x2021; w pubach. JeĹ&#x203A;li jest ktoĹ&#x203A;, kto chce mi towarzyszyÄ&#x2021; na pewnych zasadach to zapraszam. Pozdrawiam. ZADZWOĹ&#x192; DO MNIE NA 09067580025 MĂ&#x201C;J NUMER SKRZYNKI TO 101610. WyĹ&#x203A;lij sms na numer 79000 o treĹ&#x203A;ci REPLY 101610 Twoja wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; CZEĹ&#x161;Ä&#x2020;. Mam na imiÄ&#x2122; Zuzanna, mam 42 lata. Szukam mĹ&#x201A;odszego mÄ&#x2122;ĹźczyznÄ&#x2122;, ktĂłry pokaĹźe mi co to znaczy Ĺźycie na krawÄ&#x2122;dzi z szalonym sexem w tle. ChcÄ&#x2122; poczuÄ&#x2021;, Ĺźe jestem prawdziwÄ&#x2026; kobietÄ&#x2026;. Czekam na wiadomoĹ&#x203A;ci. ZADZWOĹ&#x192; DO MNIE NA 09067580025 MĂ&#x201C;J NUMER SKRZYNKI TO 101611. WyĹ&#x203A;lij sms na numer 79000 o treĹ&#x203A;ci REPLY 101611 Twoja wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; JESTEM MAJA. Mam 19 lat. Szukam miĹ&#x201A;ego faceta, ktĂłry zaopiekuje siÄ&#x2122; mnÄ&#x2026; i moim mĹ&#x201A;odym, dziewiczym ciaĹ&#x201A;em. Licytacja rozpoczÄ&#x2122;ta. ZADZWOĹ&#x192; DO MNIE NA 09067580025 MĂ&#x201C;J NUMER SKRZYNKI TO 101612. WyĹ&#x203A;lij sms na numer 79000 o treĹ&#x203A;ci REPLY 101612 Twoja wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021;

Aby odpowiedzieÄ&#x2021; na ogĹ&#x201A;oszenie zadzwoĹ&#x201E; na 09067580025*

i podaj mailbox no wybranej osoby, gdy zostaniesz o to poproszony.

OLIWIA. Mam na imiÄ&#x2122; Oliwia. Mieszkam w Londynie. Jestem skromnÄ&#x2026; i trochÄ&#x2122; zakompleksionÄ&#x2026; 38-latkÄ&#x2026;. ChciaĹ&#x201A;abym poznaÄ&#x2021; pana, ktĂłry jest w zwiÄ&#x2026;zku, ale teĹź mu czegoĹ&#x203A; brakuje. Czekam z niecierpliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;. ZADZWOĹ&#x192; DO MNIE NA 09067580025 MĂ&#x201C;J NUMER SKRZYNKI TO 101613. WyĹ&#x203A;lij sms na numer 79000 o treĹ&#x203A;ci REPLY 101613 Twoja wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 24-LATKA. Witajcie napaleni panowie i panie. Jestem sexownÄ&#x2026; 24-latkÄ&#x2026;, ktĂłra szuka silnych doznaĹ&#x201E; w wiÄ&#x2122;kszym gronie. Mam bieĹźÄ&#x2026;ce badania i jestem gotowa na wszystko. Czekam na konkrety. ZADZWOĹ&#x192; DO MNIE NA 09067580025 MĂ&#x201C;J NUMER SKRZYNKI TO 101614. WyĹ&#x203A;lij sms na numer 79000 o treĹ&#x203A;ci REPLY 101614 Twoja wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; HEJ. Jestem Natalia. Mam 20 lat, jestem samotnÄ&#x2026; mamÄ&#x2026; rocznej cĂłreczki. Szukam chĹ&#x201A;opaka starszego ode mnie, ktĂłry chciaĹ&#x201A;by mieÄ&#x2021; rodzinÄ&#x2122; i pokochaĹ&#x201A;by nas obie. ProszÄ&#x2122; o kontakt. ZADZWOĹ&#x192; DO MNIE NA 09067580025 MĂ&#x201C;J NUMER SKRZYNKI TO 101615. WyĹ&#x203A;lij sms na numer 79000 o treĹ&#x203A;ci REPLY 101615 Twoja wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; DZIEĹ&#x192; DOBRY. 32-letnia Amelia z Londynu, szuka bratniej duszy na najbliĹźsze wiosenne dni. Niby jest zima, ale jest nie zimowo, a w sercu mam wiosnÄ&#x2122;. ProszÄ&#x2122; o smsy. ZADZWOĹ&#x192; DO MNIE NA 09067580025 MĂ&#x201C;J NUMER SKRZYNKI TO 101616. WyĹ&#x203A;lij sms na numer 79000 o treĹ&#x203A;ci REPLY 101616 Twoja wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021;

ZADZWOĹ&#x192; DO MNIE NA 09067580025 MĂ&#x201C;J NUMER SKRZYNKI TO 101736. WyĹ&#x203A;lij sms na numer 79000 o treĹ&#x203A;ci REPLY 101736 Twoja wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021;

MÄ&#x2122;Ĺźczyzna szuka

HEJ. Jestem normalnym mÄ&#x2122;ĹźczyznÄ&#x2026; mieszkajÄ&#x2026;cym i pracujÄ&#x2026;cym w Londynie. Mam 40 lat. ChciaĹ&#x201A;bym zapoznaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; z miĹ&#x201A;Ä&#x2026; paniÄ&#x2026; w wieku od 35 do 60 lat. Czekam z niecierpliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; na paniÄ&#x2026;. ZADZWOĹ&#x192; DO MNIE NA 09067580025 MĂ&#x201C;J NUMER SKRZYNKI TO 101737. WyĹ&#x203A;lij sms na numer 79000 o treĹ&#x203A;ci REPLY 101737 Twoja wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021;

WITAM. Szukam dziewczyny z Irlandii, sam tu ĹźyjÄ&#x2122; i mieszkam. Mam 34 lata, a dziewczynÄ&#x2122; szukam tak okoĹ&#x201A;o 30-letniÄ&#x2026;. Pozdrawiam. ZADZWOĹ&#x192; DO MNIE NA 09067580025 MĂ&#x201C;J NUMER SKRZYNKI TO 101748. WyĹ&#x203A;lij sms na numer 79000 o treĹ&#x203A;ci REPLY 101748 Twoja wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021;

DZIEĹ&#x192; DOBRY. Jak tu wszyscy jestem z Londynu. Szukam wesoĹ&#x201A;ej osĂłbki w bliĹźej nieokreĹ&#x203A;lonym wieku, bo kaĹźda kobieta jest piÄ&#x2122;kna i w kaĹźdym wieku. Zapraszam do siebie. Pozdrawiam piÄ&#x2122;kne panie. ZADZWOĹ&#x192; DO MNIE NA 09067580025 MĂ&#x201C;J NUMER SKRZYNKI TO 101738. WyĹ&#x203A;lij sms na numer 79000 o treĹ&#x203A;ci REPLY 101738 Twoja wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021;

WITAM. Mieszkam w Londynie i mam 42 lata. Szukam pani w wieku 40-tu lat. Zapraszam. ZADZWOĹ&#x192; DO MNIE NA 09067580025 MĂ&#x201C;J NUMER SKRZYNKI TO 101750. WyĹ&#x203A;lij sms na numer 79000 o treĹ&#x203A;ci REPLY 101750 Twoja wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021;

CZEĹ&#x161;Ä&#x2020;. Mam na imiÄ&#x2122; Patryk, 28 lat. PoszukujÄ&#x2122; dziewczyny w kaĹźdym wieku w konkretnym celu. Jestem z Londynu. Czekam na ty Kobie odpowiedzi. Pozdrawiam. siÄ&#x2122; rejestrujÄ&#x2026; d Pa. ZADZWOĹ&#x192; DO MNIE NA armo* za ie is rw 09067580025 MĂ&#x201C;J NUMER w se ocal rateâ&#x20AC;?. â&#x20AC;&#x17E;l g w Ä&#x2026; ac SKRZYNKI TO 101751. lub pĹ&#x201A; mer nu na oĹ&#x201E; w WyĹ&#x203A;lij sms na numer Zadz , 79000 o treĹ&#x203A;ci REPLY 101751 Twoja wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; Ăłj profil

Tylko teraz!

732

0203 326 9

zostaw sw Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; i poznaj miĹ&#x201A;o a! swojego Ĺźyci

CZEĹ&#x161;Ä&#x2020;. Mam na imiÄ&#x2122; Aleksandra, mam 22 lata i mam nadziejÄ&#x2122; na znalezienie tutaj mojej wielkiej miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci. ChcÄ&#x2122; siÄ&#x2122; juĹź ustatkowaÄ&#x2021;. Skakanie z kwiatka na kwiatek juĹź mi siÄ&#x2122; znudziĹ&#x201A;o. ChcÄ&#x2122; stabilizacji. ZADZWOĹ&#x192; DO MNIE NA 09067580025 MĂ&#x201C;J NUMER SKRZYNKI TO 101617. WyĹ&#x203A;lij sms na numer 79000 o treĹ&#x203A;ci REPLY 101617 Twoja wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; WITAM. Jestem 39-letniÄ&#x2026; blondynkÄ&#x2026; o peĹ&#x201A;nych ksztaĹ&#x201A;tach. Jestem bardzo kobieca i widzÄ&#x2122;, Ĺźe jeszcze mogÄ&#x2122; podobaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; mÄ&#x2122;Ĺźczyznom. ChcÄ&#x2122; to wykorzystaÄ&#x2021; i zabawiÄ&#x2021; siÄ&#x2122;. Jest ktoĹ&#x203A; chÄ&#x2122;tny? MogÄ&#x2026; byÄ&#x2021; mĹ&#x201A;odsi i starsi mÄ&#x2122;ĹźczyĹşni, ale muszÄ&#x2026; byÄ&#x2021; zadbani i szarmanccy. ZADZWOĹ&#x192; DO MNIE NA 09067580025 MĂ&#x201C;J NUMER SKRZYNKI TO 101618. WyĹ&#x203A;lij sms na numer 79000 o treĹ&#x203A;ci REPLY 101618 Twoja wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; NIKOLA. Mam na imiÄ&#x2122; Nikola. Mam 25 lat. Mieszkam w Londynie i jestem zainteresowana poznaniem dziewczyny lub pary, ktĂłra szuka dziewczyny do trĂłjkÄ&#x2026;ta. Jestem bardzo ciekawa takich doznaĹ&#x201E;. Jestem nowicjuszkÄ&#x2026;, wiÄ&#x2122;c szukam nauczycieli. ZADZWOĹ&#x192; DO MNIE NA 09067580025 MĂ&#x201C;J NUMER SKRZYNKI TO 101619. WyĹ&#x203A;lij sms na numer 79000 o treĹ&#x203A;ci REPLY 101619 Twoja wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; HEJ. Martyna z tej strony. Mam 21 lat i duĹźe wymagania seksualne. JeĹ&#x203A;li teĹź takie masz to czekam na oferty. ZADZWOĹ&#x192; DO MNIE NA 09067580025 MĂ&#x201C;J NUMER SKRZYNKI TO 101620. WyĹ&#x203A;lij sms na numer 79000 o treĹ&#x203A;ci REPLY 101620 Twoja wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021;

HEJ. Jestem miĹ&#x201A;ym i wesoĹ&#x201A;ym chĹ&#x201A;opakiem. Mam 24 lata, mieszkam w Londynie i marzy mi siÄ&#x2122; poznanie dziewczyny tak do 35 lat. ProszÄ&#x2122; o wiadomoĹ&#x203A;ci. Na pewno odpowiem. ZADZWOĹ&#x192; DO MNIE NA 09067580025 MĂ&#x201C;J NUMER SKRZYNKI TO 101744. WyĹ&#x203A;lij sms na numer 79000 o treĹ&#x203A;ci REPLY 101744 Twoja wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; MIĹ E PANIE W WIEKU OD 25 DO 45 LAT ZAPRASZAM NA MIĹ Ä&#x201E; KONWERSACJÄ&#x2DC; Z FAJNYM 34-LATKIEM. Na pewno siÄ&#x2122; nie zawiedziesz. ZADZWOĹ&#x192; DO MNIE NA 09067580025 MĂ&#x201C;J NUMER SKRZYNKI TO 101745. WyĹ&#x203A;lij sms na numer 79000 o treĹ&#x203A;ci REPLY 101745 Twoja wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; WITAM PRZEMIĹ E KOBIETKI. Jestem z Londynu i mam 32 lata. Zapraszam do siebie panie, ktĂłre majÄ&#x2026; od 30 do 38 lat. Pozdrawiam.

POZNAM PANIÄ&#x201E;. Mam 38 lat, mieszkam w Londynie, tutaj teĹź pracujÄ&#x2122;. Szukam pani w wieku okoĹ&#x201A;o 42 lat. Pozdrawiam. ZADZWOĹ&#x192; DO MNIE NA 09067580025 MĂ&#x201C;J NUMER SKRZYNKI TO 101739. WyĹ&#x203A;lij sms na numer 79000 o treĹ&#x203A;ci REPLY 101739 Twoja wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; WITAM. 31-latek z Londynu poszukuje 30-latki rĂłwnieĹź z Londynu. LubiÄ&#x2122; kobiety w swoim wieku. Uszanowanie. ZADZWOĹ&#x192; DO MNIE NA 09067580025 MĂ&#x201C;J NUMER SKRZYNKI TO 101740. WyĹ&#x203A;lij sms na numer 79000 o treĹ&#x203A;ci REPLY 101740 Twoja wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; WITAM. Standartowo jestem w Londynie. Mam 25 lat i szukam dziewczyny samotnej jak ja. Panie tak do 30-tki zapraszam w moje progi. ZADZWOĹ&#x192; DO MNIE NA 09067580025 MĂ&#x201C;J NUMER SKRZYNKI TO 101742. WyĹ&#x203A;lij sms na numer 79000 o treĹ&#x203A;ci REPLY 101742 Twoja wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; CZEĹ&#x161;Ä&#x2020;. Nie powiem jak mam na imiÄ&#x2122;, bo to tajemnica, ale zdradzÄ&#x2122; je w prywatnej rozmowie. Powiem tylko, Ĺźe mam 35 lat, mieszkam w Londynie i tutaj szukam miĹ&#x201A;ej nieznajomej, ktĂłra chciaĹ&#x201A;aby siÄ&#x2122; ze mnÄ&#x2026; spotkaÄ&#x2021;. Czekam ZADZWOĹ&#x192; DO MNIE NA 09067580025 MĂ&#x201C;J NUMER SKRZYNKI TO 101743. WyĹ&#x203A;lij sms na numer 79000 o treĹ&#x203A;ci REPLY 101743 Twoja wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; HEJ. Jestem 34-latkiem z Londynu. PoszukujÄ&#x2122; pani. Wiek 25 - 40, ale niekoniecznie, stanu wolnego do wspĂłlnych spotkaĹ&#x201E;. ZADZWOĹ&#x192; DO MNIE NA 09067580025 MĂ&#x201C;J NUMER SKRZYNKI TO 101723. WyĹ&#x203A;lij sms na numer 79000 o treĹ&#x203A;ci REPLY 101723 Twoja wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021;

$IDFT[TJĂ&#x2C6;TLPOUBLUPXBĂ&#x201E; DO:

79000 : TREĹ&#x161;Ä&#x2020; SMSA 5 REPLY 1234 CzeĹ&#x203A;Ä&#x2021; jestem , chĹ&#x201A;opakiem ktĂłrego szukasz. ? Spotkamy siÄ&#x2122;

WERONIKA. Mam 33 lata i na imiÄ&#x2122; Weronika. JeĹ&#x203A;li chcesz siÄ&#x2122; zabawiÄ&#x2021; bez zobowiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; to czekam na sygnaĹ&#x201A;. Jestem do dyspozycji. Pa. ZADZWOĹ&#x192; DO MNIE NA 09067580025 MĂ&#x201C;J NUMER SKRZYNKI TO 101621. WyĹ&#x203A;lij sms na numer 79000 o treĹ&#x203A;ci REPLY 101621 Twoja wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021;

[PTPCÂ&#x2014;[PHÂ&#x2018;PT[FOJB /BQJT[TNTPUSFzDJ 3&1-: TQBDKB /6.&34,3;:/,* 8:#3"/&+040#: TQBDKB 580+" 8*"%0.0j¤

JXZzMJKHPOB

OVNFS

,PT[UQPÂ&#x2018;Â&#x2014;D[FOJBOBOVNFSUPÂŁ[BNJOVUĂ&#x2C6; LPT[U4.4BÂŁ[B4.41PQPNPDE[XPĂ?OB HELPLINE: For help or advice in English or Polish please call 0844 4457707. *CALL CHARGES: 0906 ÂŁ0.77/min. *0203 numbers charged at local rates are limited oďŹ&#x20AC;ers. Please note: some providers and networks may add network charges. We reserve the right to refuse or edit any ad for any reason. Approved ads will appear in the next available edition. You need a touch phone and must be over 18 to use this service. *TEXT CHARGES: Cost of replying by text is ÂŁ1.00 per SMS plus standard network charges; all subsequent SMS exchanged cost ÂŁ1.00 per SMS. Text service: To STOP text STOP to 79000. At least 6 messages from each party must be exchanged before passing private contact details â&#x20AC;&#x201C; this is for the userâ&#x20AC;&#x2122;s safety. Some users may choose not to disclose their private numbers. SAFETY: Always meet people in a public place â&#x20AC;&#x201C; always tell a friend where you are going. Trust your judgement and use common sense. Arrange your own transport. Dial 141 before calling a contact number for your confidentiality. SP: Switchfire Ltd BCM SF WC1N3XX. Help: 0844 445 4457707.

Panorama, najszybciej rozwijajÄ&#x2026;cy siÄ&#x2122; polskojÄ&#x2122;zyczny magazyn w Wielkiej Brytanii

16_Ogloszenia.indd 95

Reklama: 020 3026 6550

95 20/02/2012 17:51:13


Miałeś wypadek Nieruchomości

w pracy? Nie musisz się martwić!

Odszkodowania

Bezpłatnie i szybko odzyskamy Twoje odszkodowanie

Znowu patrz ę przyszłość i w m utrzymywać ogę rodzinę. Odszkodow a pokryło wsz nie y koszty, krótk stkie o po tym jak u ległem wypadkowi w pracy

ZAJMUJEMY SIĘ: Mwypadki

w pracy Mwypadki komunikacyjne Muszkodzenia ciała MPPI (Payment Protection Insurance) Mwypadki w podróży Mwypadki w miejscach publicznych

Zadzwoń po bezpłatną konsultację lub wyślij smsa, a my do Ciebie oddzwonimy 96 16_Ogloszenia.indd 96

020 3026 9163 07822 111 222 Agnieszka

Monika

Brygida

Zgłoś wypadek na stronie: www.odszkodowania.co.uk

24.co.uk

20/02/2012 17:51:27

Panorama Magazine issue 234  

Panorama Magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you