Page 1

Jäsenyys ja liittyminen 030 100 600 Jäsenten työsuhdeasiat 030 100 620 Työttömyysturvaneuvonta 020 690 211 Vaihde 020 774 002 (ma–pe klo 9–16) www.pam.fi pam@pam.fi etunimi.sukunimi@pam.fi Keskustoimisto Paasivuorenkatu 4–6 A PL 54, 00531 Helsinki pam@pam.fi Palvelualojen työttömyyskassa PL 93, 00531 Helsinki Työttömyysturvaneuvonta 020 690 211 Faksi 020 774 2203 tkassa@pam.fi

Palvelualojen taskutilasto 2013


1. PALKANSAAJAT JA SUKUPUOLI Monilla PAMin toimialoista naisten osuus on suurempi kuin palkansaajakunnassa keskimäärin. Sekä majoitus- ja ravitsemisalalla, että vähittäiskaupassa palkansaajista yli 70 prosenttia on naisia. Pienin naisten osuus on turvallisuusalalla. Vuonna 2012 näyttää vähittäiskaupassa miesten osuus vähentyneen merkittävimmin. Vähittäiskaupan palkansaajien vähentymisestä lähes 80 prosenttia selittyy miespalkansaajien määrän pienentymisellä.

Palkansaajat sukupuolittain 2011

Toimialat

1. Palkansaajat ja sukupuoli 2. Palkansaajien koulutusaste ja perhevapaiden käyttö 3. Erilaiset työsuhteet palvelualoilla 4. Työtunnit 5. Palkansaajat ikäryhmittäin ja alojen yritykset 6. Ansiot ja konkurssit

2012 Miehet

Naiset

2011–2012 muutos% Miehet

Naiset

51 100

30 600

51 900

29 400

2%

-4 %

Vähittäiskauppa

41 900

105 300

37 800

104 100

-10 %

-1 %

Majoitus- ja ravitsemistoiminta

19 500

53 300

19 600

56 600

1%

6%

Kiinteistön- ja maisemanhoito Toimialat yhteensä

1 4 6 11 15 28

Naiset

Tukkukauppa

Turvallisuusala

PAMIN TASKUTILASTO 2013

Miehet

7 300

1 800

8 700

1 800

19 %

0%

24 700

27 800

25 600

27 500

4%

-1 %

1 052  400 1  090  600 1  047  000 1  099  100

-1 %

1%

Lähde: Tilastokeskus

PAMin Taskutilasto 2013 1


Vuonna 2012 palkansaajien määrä kasvoi edellisvuodesta vain 3 000 hengellä. PAMin edustamilla aloilla vuodesta 2011 palkansaajien määrä kasvoi suhteessa eniten turvallisuusalalla. Absoluuttisesti lisäys oli suurin kuitenkin majoitus- ja ravitsemisalalla, jossa palkansaajia oli lähes 3 500 enemmän kuin edellisvuonna. Sen sijaan ensimmäistä kertaa moneen vuoteen vähittäiskaupan palkansaajien määrä kääntyi laskuun.

Palkansaajien määrät 2008–2012

Tukkukaupassa palkansaajien määrä on edelleen laskussa. Alalta poistui 2008–2009 yli kymmenen tuhatta palkansaajaa. Määrä ei ole juurikaan muuttunut vuodesta 2009. Sen sijaan majoitus- ja ravitsemisala alkaa ­lähestyä työntekijämääriltään jo huippuvuotta 2008, jolloin alalla oli reilut 78 000 palkansaajaa.

Palkansaajien määrien muutokset PAMin toimialoilla 2008–2012 Toimialat

400 000

Tukkukauppa Vähittäiskauppa

350 000

Majoitus- ja ravitsemis­­ toiminta

300 000

Turvallisuusala

250 000

2008

2009

2010

2011

2012 %-muutos %-muutos 08–12 10–12

91 000

80 200

81 800

81 700

81 300

-11 %

-0,5 %

142 600

143 300

143 700

147 100

141 800

-1 %

-3,6 %

78 200

74 100

71 400

72 800

76 200

-3 %

4,7 %

8 500

8 800

8 400

9 100

10 400

22 %

14,3 %

53 400

51 300

53 600

52 500

200 000

Kiinteistön- ja maisemanhoito

53 100

-1 %

1,1 %

150 000

Kaikki toimialat 2 206 800 2 122 800 2 119 700 2 143 000 2 146  100 Suomessa

-3 %

0,1 %

Lähde: Tilastokeskus

100 000 50 000 0

2008 2009 2010 2011 Tukkukauppa Vähittäiskauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Turvallisuus,- vartiointi ja etsiväpalvelut Kiinteistön- ja maisemanhoito 2 PAMin Taskutilasto 2013

2012

Lähde: Tilastokeskus PAMin Taskutilasto 2013 3


2. PALKANSAAJIEN KOULUTUSASTE JA PERHEVAPAIDEN KÄYTTÖ

On selvää, että eläköitymisen kiihtyminen ja ehkä jossain määrin työ­ voiman kysynnän hiipuminen vähentävät työmark­kinoilta palkansaajakuntaa, jolla ei ole perusasteen jälkeistä koulutusta.

Vähittäiskaupan sektorilla vuonna 2011 keski- tai korkea-asteen koulutus oli 82 prosentilla palkansaajista. Kaikista palkansaajista keski- tai korkeaasteen koulutuksen oli hankkinut 87 prosenttia. Pamilaisista toimialoista korkeimmin koulutetut työntekijät ovat turvallisuusalalla. Matalin koulutustaso näyttäisi olevan kiinteistö- ja maisemanhoidon toimialalla. Koulutusasteet ovat nousseet muutaman prosenttiyksikön edellisvuodesta.

Vuonna 2012 palkansaajista oli edellisvuotta suurempi joukko perhe­ vapailla. Talouden tilanteen heikentyminen vähensi pienten lasten vanhempien työpanoksen kysyntää työmarkkinoilla. Erityisesti vähittäiskaupassa oli enemmän perhevapaita kuin edellisvuonna.

Perhevapaat 2012

Palkansaajien koulutusasteet toimialoittain 2011 (%) 7 000 6 000

Kiinteistön- ja maisemanhoito

59

Turvallisuusala

77

Majoitus- ja ravitsemisala

65

15

20

Vähittäiskauppa

58

24

18

2 000

Tukkukauppa

42

15

1 000

Kaikki palkansaajat

45

13

0

0

10

5 000

10 13

43 42 20

40

Keskiasteen koulutus Korkea-aste Ei perusasteen jälkeistä koulutusta 4 PAMin Taskutilasto 2013

31

60

80

4 000 3 000

100

Lähde: Tilastokeskus

2008 2009 2010 2011 Tukkukauppa Vähittäiskauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Turvallisuus,- vartiointi ja etsiväpalvelut Kiinteistön- ja maisemanhoito

2012

Lähde: Tilastokeskus

PAMin Taskutilasto 2013 5


3. ERILAISET TYÖSUHTEET PALVELUALOILLA PAMin edustamilla aloilla on osa-aikaisen työn osuus korkeampi kuin kaikilla toimialoilla keskimäärin. Vuonna 2012 vähittäiskaupan työntekijöistä 38 prosenttia teki osa-aikatyötä. Erityisesti myyjillä osa-aikatyö on hyvin yleistä. Majoitus- ja ravitsemisalalla osa-aikatyön­ tekijöiden osuus on noussut 32 prosenttiin. Myös vartiointialalla käytettiin enemmän osa-aikaisia kuin vuonna 2011.

Vuokratyö on edelleenkin epätyypillisten työsuhteiden joukossa ­kohtuullisen harvinaista. Majoitus- ja ravitsemisalalla vuokratyö on PAMin toimialoista yleisintä. Vuokratyötä teetettiin kauttaaltaan ­enemmän vuonna 2011 kuin vuonna 2012.

Osa-aikatyön osuus 2012 (%)

Vuokratyötä tehneiden osuus palkansaajista (%)

Tukkukauppa

7

Tukkukauppa

2,1 1,8

Vähittäiskauppa

38

Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Vähittäiskauppa

32

2,7 2,0

Turvallisuusala

22

Majoitus- ja ravitsemistoiminta

5,2 4,9

Kiinteistön- ja maisemanhoito

19

Kiinteistön- ja maisemanhoito

1,3 0,9

Kaikki toimialat

14

Kaikki toimialat

1,3 1,2

0

5

10

15

20 25 30 35

40

Lähde: Tilastokeskus

6 PAMin Taskutilasto 2013

0% 2011 2012

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Lähde: Tilastokeskus

PAMin Taskutilasto 2013 7


Epätyyppilisiä työsuhteita käytetään erilaisten joustojen toteuttamiseen. Vuokratyön määrä näytti vielä lisääntyvän vuonna 2010, mutta jo vuonna 2011 monilla toimialoilla vuokratyöläisten käyttöä vähennettiin ja suuntaus jatkui vuonna 2012.

Osa-aikatyön osuus toimialoilla 2000–2012 (%) 40 35 30

Vuokratyön osuus palkansaajista Toimialat

2009

2010

2011

2012

25

Tukkukauppa

1,7 %

2,3 %

2,1 %

1,8 %

20

Vähittäiskauppa

2,3 %

2,2 %

2,7 %

2,0 %

Majoitus- ja ravitsemis­­toiminta

5,1 %

5,5 %

5,2 %

4,9 %

Kiinteistön- ja maisemanhoito

0,8 %

1,3 %

1,3 %

0,9 %

Kaikki toimialat Suomessa

1,1 %

1,4 %

1,3 %

1,2 %

Lähde: Tilastokeskus

15 10 5 0

Taantuman yhteydessä epätyypillisessä työssä olevaa työvoimaa vähennettiin yrityksissä. Näkymien parantuminen vuonna 2011 lisäsi jälleen osa-aikaisen työn ja vuokratyön käyttöä erityisesti vähittäis­kaupassa. Kuluvan vuosituhannen aikana osa-aikatyön osuus eri toimialoilla on pysynyt jokseenkin ennallaan. Suurimpia muutoksia on tapahtunut turvallisuusalalla, joka kuitenkin on toimialana niin pieni, että muutoksiin voidaan suhtautua pienellä varauksella. Vuosituhannen alusta lähtien tarkasteltuna osa-aikatyön osuus on kuitenkin turvallisuusalalla epäilemättä kasvanut. Majoitus- ja ravitsemisala on erityisesti kärsinyt vuonna 2008 alkaneesta talouden epävarmuudesta. Se on kääntänyt alalla myös epätyypillisen työn käytön pitkällä aikavälillä tarkasteltuna pieneen laskuun.

8 PAMin Taskutilasto 2013

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Tukkukauppa Vähittäiskauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Turvallisuusala

Lähde: Tilastokeskus

Muihin palkansaajiin verrattuna pamilainen osa-aikainen tekee keskimääräistä useammin osa-aikatyötä kokoaikatyön puuttumisen vuoksi. Pitää kuitenkin huomata, että hyvin usein osa-aikatyötä tehdään myös opiskeluiden ohessa.

PAMin Taskutilasto 2013 9


Osa-aikatyön tekemisen syyt eräissä ammattiryhmissä 2012 (%)

Siivoojat

29

Vartijat

46

Myyjät

40

38

6 2 14

Tarjoilutyöntekijät

37

42

3 5 13

60

80

0

27

5 14

25

43

20

40

Kokoaikatyötä ei ollut tarjolla Opiskelee Hoitaa omia lapsia tai muita omaisia Terveydellisistä syistä Haluaa muusta syystä tehdä osa-aikatyötä

11

4. TYÖTUNNIT Työn vähentyminen näkyi PAMin edustamista toimialoista viime vuonna voimakkaimmin vähittäiskaupassa. Alalla tehdyt tunnit ovat PAMin keskeisten toimialojen joukossa olleet vakaimmat viime vuosina. Sekä tukku-­ että vähittäiskaupassa tehtiin vuonna 2012 keskimäärin vähemmän työtunteja kuin vuonna 2005. Talouden hiipumiseen vuoden 2008 jälkeen reagoivat voimakkaasti tukkukauppa ja majoitus- ja ravitsemisala.

Työtuntimäärän muutosindeksi (2005–2012)

100

Lähde: Tilastokeskus

125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75

05

06

07

08

Tukkukauppa Vähittäiskauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Kiinteistö- ja maisemanhoito

10 PAMin Taskutilasto 2013

09

10

11

12

Lähde: Tilastokeskus

PAMin Taskutilasto 2013 11


Kaupassa sekä majoitus- ja ravitsemisalalla palkansaajista joka neljäs teki töitä keskimäärin alle 30 tuntia viikossa vuonna 2012. Kokoaika­ työssä kaupan palkansaajista oli 54 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemis­ alalla kokoaikatyössä oli 61 prosenttia.

Tarjoilu- ja kassatyöntekijät tekevät viikoittain pienimpiä tuntimääriä töitä. Näissä ammattiryhmissä osa-aikaisuus onkin hyvin yleistä.

Työntuntimäärät keskimäärin viikossa vuonna 2012 eräillä toimialoilla (%)

Työtunnit ammateittain 2012 (%)

Tukkukauppa

73

Siivoojat

10 12

Vartijat Vähittäiskauppa

7 11 7

26

Kassanhoitajat

10

Majoitus- ja ravitsemistoiminta

26

1

Myyjät

7 12

1

Kiinteistöhuollon työntekijät Tarjoilutyöntekijät

48 8 17

20

Kokit, keittäjät ja kylmäköt

28 7 0 20

40

90 54

20 12

61

Turvallisuus,- vartiointi ja etsiväpalvelut

14

11

74

Kiinteistön- ja maisemanhoito

17

9

74

0 1–29 tuntia 30–34 tuntia 35+ tuntia Tuntematon

12 PAMin Taskutilasto 2013

20

40

60

80

100

11

11

67 71

23

4

36

30

23

54

4

77

3 44

77 60

1

8 80

6 100

Tuntia Lähde: Tilastokeskus

1–10 31–40

11–20 41+

21–30

Lähde: Tilastokeskus

PAMin Taskutilasto 2013 13


Näyttää siltä, että majoitus- ja ravitsemusalalla alle 30 tuntia viikossa tekevien palkansaajien ryhmä on kasvanut. Vähittäiskaupassa palkansaajat ovat vähentyneet kauttaaltaan. Turvallisuusalallakin on tapahtunut tuntien ”uusjakoa”. Ylipäätänsä kaikkien palkansaajien keskuudessa edellisvuoteen nähden on vähentynyt yli 29 tuntia viikossa tekevien määrä.

Palkansaajien määrien %-muutos eri tuntiryhmissä ja eri toimialoilla vuonna 2012 1–29 tuntia 30–34 tuntia

Kaikki toimialat (01–99)

-1,8 %

-0,2 %

Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01–03)

18,8 %

23,5 %

-9,1 %

Kaivostoimi. ja louhinta, tuotteiden valmistus (05–33)

4,9 %

0,0 %

-1,3 %

Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto jne., Vesihuolto jne. (35–39)

-25,0 %

-25,0 %

5,2 %

Rakentaminen (41–43)

-14,3 %

20,0 %

-1,3 %

-1,1 %

-7,5 %

0,9 %

-13,2 %

-12,5 %

1,1 %

Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) (47)

-0,8 %

-6,9 %

-3,5 %

Kuljetus ja varastointi (49–53)

13,4 %

-7,0 %

-5,4 %

Majoitus- ja ravitsemistoiminta (55–56)

10,4 %

-6,9 %

4,5 %

-1,7 %

13,2 %

1,0 %

1,1 %

22,8 %

-0,3 %

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (77–82)

-1,3 %

-14,1 %

6,1 %

Turvallisuus-, vartiointi ja etsiväpalvelut (80)

Tukkukauppa (46)

Televiestintä, ohjelmistot, konsultointi jne. (58–63) Rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistöalan toiminta

Palvelualoilla työskentelevät palkansaajat ovat keskimäärin nuorempia kuin kaikki palkansaajat. Vähittäiskaupan, majoitus- ja ravitsemisalan sekä turvallisuusalan palkansaajista yli puolet on alle 34-vuotiaita. Keskimäärin nuorimpia ovat turvallisuusalan työntekijät.

35+ tuntia

3,5 %

Kauppa (45–47)

5. PALKANSAAJAT IKÄRYHMITTÄIN JA ALOJEN YRITYKSET

38,5 %

-40,0 %

19,4 %

Kiinteistön- ja maisemanhoito (81)

-1,1 %

-20,5 %

4,4 %

Julkinen hallinto jne., koulutus, terveyspalvelut, sosiaalihuollon palv., taiteet jne.

5,2 %

0,5 %

0,2 %

Toimiala tuntematon (00)

6,7 %

-55,6 %

7,2 %

Palkansaajien jakautuminen ikäryhmittäin 2012 Tukkukauppa

10

Vähittäiskauppa

30

Majoitus- ja ravitsemistoiminta

32

Turvallisuusala

31

Kiinteistön- ja maisemanhoito

19 12

Kaikki toimalat 0 15–24 45–54

27

21

24 24

18

17

11

17

16

11

15

15

23

15 3

25

23 40

14

18

36

20 25–34 55–64

28

23 25

60 35–44

17 80

100

Lähde: Tilastokeskus

Lähde: Tilastokeskus

14 PAMin Taskutilasto 2013

PAMin Taskutilasto 2013 15


Yritysrakennetta pamilaisilla aloilla luonnehtii vahva kaksijakoisuus: pienten yritysten suuri määrä ja toisaalta niissä työskentelevän henkilöstön runsaslukuisuus ovat aloille tyypillistä. Vahvin esimerkki pienten yritysten yleisyydestä on tukkukauppa, jossa 80 % yrityksistä oli vuonna 2011 henkilöstöltään alle 5 hengen kokoisia. Henkilöstöä näissä yrityksissä on keskimäärin 1 henkilö. Tukkukaupan yritysten määrä vähentyi vuosina 2007–2011 lähes 650 yrityksellä.

Tukkukaupan yritykset henkilöstömäärän mukaan

Tukkukaupan alalla työskentelevä henkilöstö sen sijaan jakautuu tasaisemmin eri kokoluokan yrityksiin. Kaikkiin muihin PAMin isoimpiin aloihin verrattuna tukkukaupassa on selvästi eniten pienimpiä yrityksiä, mutta toisaalta henkilöstö on jakautunut tasaisimmin erikokoisiin yrityksiin. Alalla työskentelevä henkilöstö vähentyi vuosina 2007–2011 vajaalla 900 henkilöllä. Keskimäärin alan yrityksissä työskentelee 5 henkeä.

Tukkukaupan yritysten henkilöstö eri kokoisissa yrityksissä

16 000

90 000

14 000

80 000 70 000

12 000

60 000

10 000

50 000

8 000

40 000

6 000

30 000

4 000

20 000

2 000

10 000

0

...4 20...49 250...499

2007

2008 5...9 50...99 500...999

16 PAMin Taskutilasto 2013

2009

2010

2011

10...19 100...249 1 000... Lähde: Tilastokeskus

0

...4 20...49 250...499

2007

2008 5...9 50...99 500...999

2009

2010

2011

10...19 100...249 1 000... Lähde: Tilastokeskus PAMin Taskutilasto 2013 17


Myös vähittäiskaupassa tukkukaupan tapaan on paljon pieniä yrityksiä. Alalla oli vuonna 2011 noin 1 100 yritystä vähemmän kuin vuonna 2007. Vuonna 2008 alalla oli peräti 22 374 yritystä. Keskimäärin alan yrityksissä työskentelee 7 henkeä.

Vähittäiskaupan yritykset henkilöstömäärän mukaan 25 000

Vähittäiskaupassa henkilöstö keskittyy yhä enemmän isoihin yrityksiin. Alalla yli 1 000 hengen yritysten osuus yritysten kokonaismäärästä on 0,1 prosenttia. Kuitenkin nämä yritykset työllistävät 33 prosenttia alan henkilöstöstä. Tämä kokoiset yritykset ovat kasvattaneet 2007–2011 henkilöstömääräänsä 22 prosentilla, kun alan henkilöstömäärä on kaikkiaan kasvanut 4 prosentilla.

Vähittäiskaupan yritysten henkilöstö eri kokoisissa yrityksissä 140 000 120 000

20 000

100 000 15 000

80 000

10 000

60 000 40 000

5 000 0

...4 20...49 250...499

20 000 2007

2008 5...9 50...99 500...999

18 PAMin Taskutilasto 2013

2009

2010

2011

10...19 100...249 1 000... Lähde: Tilastokeskus

0

...4 20...49 250...499

2007

2008 5...9 50...99 500...999

2009

2010

2011

10...19 100...249 1 000... Lähde: Tilastokeskus PAMin Taskutilasto 2013 19


Majoitusalan yritysten määrässä ei ole viime vuosina tapahtunut ­merkittäviä muutoksia. Vuosina 2008 ja 2009 oli hieman nykyistä enemmän yrityksiä.

Majoitusalan yritykset henkilöstömäärän mukaan

1 600

10 000

1 400

8 000

1 200 1 000

6 000

800

4 000

600 400

2 000

200

...4 20...49 250...499

Majoitusalan yritysten henkilöstö eri kokoisissa yrityksissä 12 000

1 800

0

Majoitusalalla henkilöstön määrä on toisin kuin yritysten määrä, vähentynyt merkittävästi ajanjaksolla 2007–2011. Alan henkilöstö oli yli 1 100 henkeä pienempi vuonna 2011 kuin vuonna 2007. Keskimäärin alan yrityksissä työskentelee 6 henkeä.

2007

2008 5...9 50...99 500...999

20 PAMin Taskutilasto 2013

2009

2010

2011

10...19 100...249 1 000... Lähde: Tilastokeskus

0

...4 20...49 250...499

2007

2008 5...9 50...99 500...999

2009

2010

2011

10...19 100...249 1 000... Lähde: Tilastokeskus PAMin Taskutilasto 2013 21


Ravitsemisalan yritysten määrä oli kasvussa vuosina 2007–2011. Tämä on mielenkiintoista, sillä ajanjaksolle mahtuvat kuitenkin kansan­ talouden ja toimialankin kannalta heikot vuodet. Tästä huolimatta alalla oli vuonna 2011 lähes 500 yritystä enemmän kuin vuonna 2007. Lukumääräisesti yritysten määrän kasvu oli suurinta alle 5 hengen yrityksissä. Suhteellisesti se oli suurinta 50–99 henkeä työllistävissä yrityksissä, joiden määrä kasvoi peräti 66 prosentilla.

Ravitsemissalan yritykset henkilöstömäärän mukaan 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0

...4 20...49 250...499

2007

2008 5...9 50...99 500...999

22 PAMin Taskutilasto 2013

2009

2010

2011

10...19 100...249 1 000... Lähde: Tilastokeskus

Ravitsemisalan henkilöstön määrä kasvoi vuosina 2007–2011. Kasvu on ollut johdonmukaista lukuunottamatta vuotta 2008, jolloin henkilöstömäärä hieman pieneni. Yli 500 hengen yrityksissä henkilöstö väheni vuonna 2011 1 379 hengellä. Keskimäärin alan yrityksissä työskentelee 5 henkeä.

Ravitsemisalan yritysten henkilöstö eri kokoisissa yrityksissä 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0

...4 20...49 250...499

2007

2008 5...9 50...99 500...999

2009

2010

2011

10...19 100...249 1 000... Lähde: Tilastokeskus PAMin Taskutilasto 2013 23


Monesti on sanottu, että turvallisuusala on tulevaisuuden ala. Näin se näyttäytyy myös viimeaikaisessa kehityksessä. Alan yritysten määrä kasvoi vuodesta 2007 vuoteen 2011 peräti 37 prosentilla. Turvallisuusalalla alle 5 hengen yritykset muodostavat 81 prosenttia kaikista yrityksistä.

Turvallisuusalan yritykset henkilöstömäärän mukaan

Turvallisuusalalla työskentelevästä henkilöstöstä lähes 60 prosenttia työskentelee kolmen suurimman yrityksen palveluksessa. Alan henkilöstömäärä on vaihdellut merkittävästi viime vuosina. Vuonna 2011 alalla työskenteli hieman yli 500 henkeä enemmän kuin vuonna 2007. Keskimäärin alan yrityksissä työskentelee 14 henkeä.

Turvallisuusalan yritysten henkilöstö eri kokoisissa yrityksissä

700

9 000

600

8 000 7 000

500

6 000

400

5 000

300

4 000 3 000

200

2 000

100 0

...4 20...49 250...499

1 000 2007

2008 5...9 50...99 500...999

24 PAMin Taskutilasto 2013

2009

2010

2011

10...19 100...249 1 000... Lähde: Tilastokeskus

0

...4 20...49 250...499

2007

2008 5...9 50...99 500...999

2009

2010

2011

10...19 100...249 1 000... Lähde: Tilastokeskus PAMin Taskutilasto 2013 25


Kiinteistö- ja maisemanhoitoalan yritysten määrät ovat kasvaneet vuodesta 2007 alkaen. Vuonna 2011 alalla oli lähes 800 yritystä enemmän kuin vuonna 2007. Alalle oli tuona aika tullut alle viisi henkeä työllistäviä yrityksiä 600 lisää.

Kiinteistö- ja maisemahoitoalan yritykset henkilöstömäärän mukaan

Kiinteistö- ja maisemanhoitoalan henkilöstöstä 46 prosenttia työskentelee isoimpien eli vähintään 1 000 henkeä työllistävien yrityksien palveluksessa. Keskimäärin alan yrityksissä henkilöstöä on 7 henkeä.

Kiinteistö- ja maisemahoitoalan yritysten henkilöstö eri kokoisissa yrityksissä 60 000

8 000 7 000

50 000

6 000 40 000

5 000

30 000

4 000 3 000

20 000

2 000 10 000

1 000 0

...4 20...49 250...499

2007

2008 5...9 50...99 500...999

26 PAMin Taskutilasto 2013

2009

2010

2011

10...19 100...249 1 000... Lähde: Tilastokeskus

0

...4 20...49 250...499

2007

2008 5...9 50...99 500...999

2009

2010

2011

10...19 100...249 1 000... Lähde: Tilastokeskus PAMin Taskutilasto 2013 27


6. ANSIOT JA KONKURSSIT

Konkurssit tukkukaupassa 2003–2012

Suurimmista pamilaisista ammattiryhmistä kiinteistönhoitajilla oli nopein ansiokehitys lokakuun 2011 ja lokakuun 2012 välisenä aikana. ­Samoin vartiointialalla ja siivousalalla yllettiin selvästi yli kolmen prosentin ­ansiokehitystahtiin. Ansiokehitykseen vaikuttaa tätä nykyä merkittävästi palkansaajakunnassa tapahtuva rakennemuutos. Kun palkka­kehityksensä maksimin saavuttaneet suuremmat ikäluokat tulevat eläkeikään, seuraa siitä tilastoissa ansiokehityksen hidastumista.

250 200 150 100 50 0

Säännöllisen työajan ansiot 2012 kokoaikatyöntekijällä Ammatti

keskiansio 2011

keskiansio 2012

03

04

05

06

07

08

09

Tukkukauppa

ansio­kehitys%

10

11

12

Lähde: Tilastokeskus

Kuukausipalkka-alat Myyjät

2 177

2 217

1,8 %

Varastotyöntekijät

2 228

2 276

2,2 %

Huoltoasemien työntekijät

2 150

2 189

1,8 %

Maran työntekijät

2 017

2 053

1,8 %

Apteekin työntekijät

1 956

1 990

1,8 %

Kiinteistönhoitajat

2 020

2 118

4,8 %

Tuntipalkka-alat Siivoojat

9,50

9,81

3,2 %

Vartiointi

12,34

12,87

4,3 %

Lähde: EK

Jos kaikille pamilaisille työntekijäammateille lasketaan keskiansio, niin vuonna 2012 se oli kokoaikaisella työntekijällä säännölliseltä työajalta noin 2 143 euroa. Vuoden 2009 jälkeen konkurssien määrä on ollut laskussa tukkukaupassa. Tukkukaupassa vuonna 2008 alkanut talouden matalasuhdanne leikkasi pois merkittävän määrän yrityksiä. Jäljelle jäivät vakaimmat yritykset. 28 PAMin Taskutilasto 2013

Konkurssit vähittäiskaupassa 2003–2012 300 250 200 150 100 50 0

03

04

05

Vähittäiskauppa

06

07

08

09

10

11

12

Lähde: Tilastokeskus

Vähittäiskaupassa vuoden 2009 jälkeen konkurssien määrät ovat olleet pienemmällä tasolla. Huomiota kuitenkin herättää se, että vähittäiskaupassa oli vuonna 2011 edellisvuoteen nähden enemmän konkursseja. PAMin Taskutilasto 2013 29


Ravitsemisalalla konkurssit ovat olleet nousussa vuodesta 2006 alkaen. Vuonna 2012 tapahtui reilu käänne parempaan, jolloin konkurssien määrä väheni.

Konkurssit majoitusalalla 2003–2012 25 20 15 10 5 0

Siivousalalla konkurssien määrät ovat olleet viime vuosina selkeästi kasvussa. Vuonna 2009 alalla oli konkursseja lähes puolet vähemmän kuin vuonna 2012. Kiinteistönhoitoalalla konkurssit ovat olleet viime aikoina pienoisessa laskussa. Toisaalta vuodesta 2003 alkaen tarkasteltuna trendi on ollut sielläkin kasvava.

03

04

05

06

07

08

09

Majoitusala

10

11

12

Lähde: Tilastokeskus

Majoitusalalla konkurssien määrä on ollut nousussa viime vuosina. Alan yritysmäärän ollessa pieni, seuraa pienistä muutoksista suuret jäljet.

Konkurssit ravitsemisalalla 2003–2012 250 200 150 100 50 0

Konkurssit siivous- ja kiinteistönhoitoaloilla 2003–2012 70 60 50 40 30 20 10 0

03

04

05

Kiinteistönhuolto

03

04

05

Ravitsemisala

30 PAMin Taskutilasto 2013

06

07

08

09

10

11

12

Lähde: Tilastokeskus

06

07

08

Siivous

09

10

11

12

Lähde: Tilastokeskus

Vuodesta 2003 alkaen tarkasteltaessa voidaan todeta, että konkurssien määrien trendi on ollut vuositasolla kasvava. Ainostaan tukkukaupassa ja majoitustoiminnassa tilanne on toisensuuntainen. Alojen kokonaiskuvaan konkursseista vaikuttavat epäilemättä vuonna 2008 alkaneet maailmanlaajuiset talous­ongelmat. Toisaalta voidaan myös kysyä, millainen merkitys yritysrakenteiden keskittymisellä on. Se kuitenkin luonnehtii kaikkia tässä mukana olleita palvelualoja tukkukauppaa lukuun ottamatta. PAMin Taskutilasto 2013 31


Palvelualoista erityisesti siivousala ja ravitsemisala ilmoittavat julkisessa keskustelussa kärsivänsä työvoimapulasta. Vuoden 2010 maaliskuusta lähtien tarkasteltuna avoimien työpaikkojen määrä TE-hallinnon rekistereissä on lisääntynyt pamilaisten ammateissa. Samanaikaisesti, joskin hieman verkkaisemmin, ovat lisääntyneet pamilaisiin ammatteihin pyrkivien työttömien työnhakijoiden määrät.

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat PAMilaisten isoimmissa ammattiryhmissä maalisk.10–maalisk.13 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0

03/2010

03/2011

Työttömät työnhakijat Avoimet työpaikat

32 PAMin Taskutilasto 2013

03/2012

03/2013

Lähde: TEM, toimialaonline

Palvelualojen taskutilasto 2013  

Palvelualojen taskutilasto 2013 Julkaisija Palvelualojen ammattiliitto PAM ry