Page 1

1 SERVICEGUIDEN


Fint att du är m

edlem i PAM!

r eller semester er tidsersät tninga webbsidor finns öv r, ne lö om or Om du har fråg h hjälp av förbundet. På PAMs oc information om får du gratis råd rmation om PAMs tjänster och info det mycket mer ållanden. rh fö gs in ln äl anst nster och rmation om de tjä fattande fo in t la m sa de om rvicegui empel läsa om de Vi har i denna se er. Du kan till ex ud bj er M PA er förmån 10. erna på sidorna semesterförmån om du blir sa är ditt skydd 30. as sk et sh lö ts be sidan nas ar Servicebranscher ation om a-kassan hittar du på rm fo arbetslös. Mer in

JURIDISKA TJÄNSTER PAM övervakar att de avtal förbundet har ingått och de lagar som gäller arbetslivet följs. Ibland kan det i alla fall hända att någon sak är oklar eller att det uppstår problem på arbetsplatsen. Om förtroendemannen eller förbundets regionkontor inte lyckas lösa tvisten har du möjlighet att få rättshjälp av förbundet. Beslut om rättshjälp beviljas från fall till fall. Om förbundet beslutar ge rättshjälp betalar det en jurist och tar också ansvar för motpartens rättegångskostnader. Det krävs i allmänhet att medlemmen har varit medlem i minst sex månader innan tvisten uppstod. Omkring 200 tvister avgörs årligen genom rättshjälp.

TJÄNSTER SOM GÄLLER ANSTÄLLNINGSÄRENDEN PAM bevakar sina medlemmars intressen på arbetsplatsen. Den närmaste experten är förtroendemannen på din arbetsplats. Om det inte finns någon förtroendeman på din arbetsplats, kontakta PAMs regionkontor eller ring numret för anställningsärenden tfn 030 100 640. På www.pam.fi hittar du också svar på frågor som gäller din anställning.

Kollektivavtal

2

I kollektivavtalet har man avtalat om vilka villkor som gäller i arbetet såsom lön, arbetstid, lön under sjuktid, söckenhelgersättning osv. Dessa villkor är minimivillkor och arbetsgivaren måste åtminstone tillämpa dem på alla sina arbetstagare. Lönerna är till exempel minimilöner som inte får underskridas. Du kan beställa kollektivavtalet för din egen bransch på pam.fi.

Medlemskort i mobilen Det möjligt att få PAMs medlemskort i elektroniskt form i mobilen. Det elektroniska medlemskortet är miljövänligt och du har det alltid med dig. Det är lätt att hitta PAMs kontaktuppgifter samt olika tjänster på medlemskortet (bl.a. PAMs aktuella nyheter). Är du intresserad? Beställ:

www.pam.fi/kort

3


UTBILDNINGSTJÄNSTER Medlemsutbildning PAM erbjuder mångsidig utbildning som ger dig kunskap, råd och trygghet i olika situationer i arbetslivet. Medlemsutbildningen klargör dina rättigheter på arbetsplatsen och utvecklar din handlings- och samarbetsberedskap. Utbildningarna är öppna och gratis. Din egen fackavdelning ordnar också olika evenemang och utbildningar. Kom med!

Utbildning för förtroendevalda Utbildningen klargör den förtroendevaldas uppgift, ger mer kunskap och utvidgar synen på fackförenings- och arbetsmarknadsverksamheten. Utbudet omfattar allt från grundkurser till långvariga utbildningsprojekt.

Yrkesutbildning PAM uppmuntrar till och ger handledning för yrkesutbildning. Vi erbjuder yrkesutbildning till exempel i chefs- och ledningskunskap. Du glömmer väl inte heller Arbetarnas Bildningsförbunds (ABF-TSL) utbildning. PAM stöder deltagandet i två av ABF:s kurser per år.

Utbildning i fackavdelningsarbete Varje medlem hör till en fackavdelning. Dina färdigheter utvidgas om du deltar i det frivilliga arbetet i avdelningen, till exempel som sekreterare, utbildningsansvarig eller ungdomsansvarig. Vi erbjuder utbildning för dig som just åtagit dig ett fackligt uppdrag – kurserna hålls i din närregion. Efter utbildningen, kan du fortsätta med studier vid Kiljavainstitutet. PAM stöder studierna.

Utveckling av arbetssamfundet PAM erbjuder företag avgiftsbelagda utvecklingstjänster såsom exempelvis utbildning efter arbetssamfundets behov, arbetsvägledning eller konsultation. Målet är att utveckla hela arbetsplatsen, öka samarbetet mellan arbetstagarna och arbetsgivaren samt lyfta fram just sådana saker som är viktiga för den egna arbetsplatsen. Det viktigaste är att förbättra arbetsenhetens samarbetsförmåga, utveckla det praktiska arbetet och lösa problemsituationer.

Mer uppgifter på - www.pam.fi -- > Delta Utbildning - ditt regionkontor - tfn 030 100 640

4

5 Foto: Annika Rauhala


UNGA I PAM

över 60 000 unga ensam. Det finns a slags kurser och ra va te in du r I PAM behöve hela tiden olik PAM arrangerar enemangen till medlemmar, och i Finland. Och det bäst är at t ev nner och om , du får vä evenemang runt Kom modig t med . is at gr lt he är största delen tslivet. är till ny tta i arbe information som

STUDERANDEMEDLEMMAR Vad betyder studerandemedlemskap? Studerandemedlemskapet är helt gratis och det gäller till slutet av studierna. Som studerandemedlem får du nästan alla samma medlemsförmåner som arbetande medlemmar.

Vad händer när jag blir färdig och börjar jobba? När du är PAMs studerandemedlem och du får arbete efter studierna, fyll i anslutningsblanketten på www.pam.fi. Du kan också ringa till förbundets medlemsservice. Så försäkrar du att bytet från studerandemedlemskapet till vanligt medlemskap sker utan avbrott och du håller alla medlemsförmåner.

Om jag jobbar vid sidan av studier? Om du börjar jobba vid sidan av studier, lönar det sig att byta studerandemedlemskapet till PAMs vanliga medlemskap. Då betalar du medlemsavgift av dina bruttoinkomster och du är också medlem i a-kassan. Medlemsavgiften ger dig större anställningsskydd samt gratis rättshjälp vid behov. Dessutom kan du med ett tillräckligt antal arbetstimmar samla in inkomstrelaterad dagpenning redan under studietiden.

Hur blir jag vanlig medlem? Följ PAMs Facebook-sida, PAMs webbsidor och tidningen Pam. Din egen fackavdelning kan också arrangera verksamhet för unga, så det lönar sig att följa avdelningsbreven och annonserna i tidningen Pam.

6

Det är helt gratis att vara studerandemedlem. Om du däremot arbetar vid sidan om dina studier lönar det sig att betala medlemsavgiften. Då samlar du in rätten för inkomstrelaterad dagpenning i fall du blir arbetslös.

Du kan bli PAMs vanliga medlem på webben:

www.pam.fi 7


PUBLIKATIONER Tidningen Pam (utkommer 15 gånger om året) berättar om PAM-medlemmarnas arbete, vardag och fest. Tidningen håller sina läsare à jour med vad som händer inom arbetslivet. Tidningen är en medlemsförmån som skickas hem till varje medlem. PAMplus är tidningen för dem som har förtroendeuppdrag på arbetsplatserna och i fackavdelningarna. Den fördjupar sig i intressebevakningsfrågor och organisationsverksamhet. Tidningen översätts till svenska.

PAM INTERNATIONELLT Fackföreningsrörelsens internationella verksamhet är en viktig del av fackförbundens intressebevakning. PAM är aktivt med i det nordiska, europeiska och globala arbetet inom sina branscher.

8

Många av PAMs fackavdelningar har internationell verksamhet, som ger dig möjlighet till global intressebevakning. Dessutom får du en bredare utblick över arbetslivet och kulturen i olika länder. PAMs medlemmar kan t.ex. delta i solidaritetsverksamhet och få information om aktuella frågor världen runt, om kampanjer, etisk konsumtion samt arbetsförhållandena i utvecklingsländerna.

PAMs webbtjänst är en omfattande och modern tjänst för alla PAM-medlemmar. På adressen pam.fi hittar du färska nyheter och alla viktiga frågor som rör arbetslivet såsom kollektivavtal, lönetabeller och praktiska råd, som du behöver i arbetslivet. Genom att logga in på tjänsten kommer du bl.a. in på diskussionsfora och egna grupparbetsrum. Du kan också beställa förmånliga medlemsprodukter. Det går att bli medlem i en handvändning. Du kan också sköta ärenden elektroniskt på webben. Du kan t.ex. anmäla dig till kurser, meddela att du är befriad från medlemsavgift, uppdatera dina kontakt- och anställningsuppgifter samt sköta arbetslöshetskassaärenden direkt på nätet.

9


PAM:S EGNA SEMESTERSTÄLLEN


Petäys Resort

Mer information, bilder på semesterställen och priserna på stugorna finns på webben www.pam.fi (Medlemskap->Semestrar) En del av PAMs fackavdelningar har också egna stugor. Följ annonserna i tidningen Pam och hör dig för hos din egen avdelning.

Holiday Club Katinkulta

Petäys Resort är ett rekreationsområde med möjligheter till många slags aktiviteter, ute eller inne, individuellt eller instruerat. Ni kan pigga upp både kropp och själ på många sätt både under och efter mötet. Medlemmarna och fackavdelningarna får 30 % rabatt på inkvartering. Rabatten räknas från både ordinarie inkvarteringspris och specialerbjudanden. Fråga mer, tfn: 03 673 301, info@petaysresort. fi, www.petaysresort.fi.

Petäys Resort Semesteraktier i Punkaharju förnyades på våren 2013! Semesterstugorna i Punkaharju kan nu användas och reserveras året runt. Semesterlägenheterna är mycket trivsamma och högklassiga.

Holiday Clubs semesterlägenheter

Holiday Club Kuusamontähti

Medlemmarna kan ansöka om de högklassiga Holiday Club-veckolägenheterna till ett förmånligt medlemspris, som är hundratals euro lägre än normalpriset. Medlemmarna kan nu ansöka om Holiday Club-aktier för semesterveckor i Katinkulta i Vuokatti, Saariselkä, Kuusamo, Salla, Himos, Saimaa, Tahko och Tammerfors.

Lomakoti Kiviniemis stugor

Kiviniemis stugor

Semesterlägenheterna är högklassiga och trevliga ställen att koppla av under fritiden och semestern. Du kan boka en lägenhet för ett veckoslut, en vardagsvecka eller en hel vecka.

Ödemarksstugorna i Ivalo Lapplandsvännerna kan hyra välutrustade fyra personers stugor vid Nangufjorden vid Enare träsk 20 kilometer från Ivalo.

Utöver de ställen som PAM äger kan du nu ta din semester på alla Holiday Club destinationer i Finland (förutom Levi) till medlemspris via RCIs organisation för semesterbyte. Du kan välja av 26 Holiday Club destinationer, bl.a. Ruka, Pyhä och Airisto.

10 Semesteraktier i Punkaharju

Mer information och uthyrningen på www. pam.fi (Medlemskap -> Semestrar)

Vid Norvajärvi nära Rovaniemi kan du semestra i Lomakoti Kiviniemis stugor. Stugorna hyrs huvudsakligen ut från vårvintern till början av hösten.

Stugorna i Karhuranta De två ödemarksstugorna i Karhuranta är för sommarbruk. Stugorna hyrs ut från början av juni till ruskatiden.

Ödemarksstugorna i Ivalo

Mer information på www.pam.fi. Reserveringar: tfn 03 673 301 eller info@ petaysresort.fi.

11


ÖVRIGA SEMESTERFÖRMÅNER Spa hotell Levitunturi PAM-medlemmarna får 30 procents rabatt på det personliga rumspriset. Rabatten ges på gällande inkvarteringspris, också på specialerbjudanden. Rabatten är alltid personlig och beviljas inte familjemedlemmar eller andra som bor i samma rum. Rabatten gäller inte heller tjänster, som inte normalt ingår i rumspriset. Rabatten ges när medlemmen visar upp sitt medlemskort vid incheckningen. Förfrågningar och reserveringar: Hotel Levitunturi, 
www.hotellilevitunturi.fi eller tfn 016 646 301.

Santa’s Hotel Tunturi (Saariselkä) 25 % rabatt på listpriserna på lägenheterna. Erbjudandet gäller hela året och gäller bara lägenheter. Rabatten gäller också veckopris (min. 7 dygn). När du reserverar lägenhet ska du uppge koden: PAM. Mer information www.tunturihotelli.fi eller försäljningstjänsten tfn 016 681 501.

Spahotellet Kuntoranta Spahotellet Kuntoranta är ett stamkundsställe för PAM-medlemmarna. Medlemmarna får stamkundskap i Kuntoranta och andra förmåner. Läs mer på www.kuntoranta.fi.

Hotell Keurusselkä Hotell Keurusselkä erbjuder medlemmarna inkvartering till medlemspris. Det räcker med att du meddelar att du är medlem i PAM när du reserverar plats och visar upp ditt medlemskort i receptionen. Läs mer på www.keurusselka.com, tfn 014 75 100. 

12

Restel Hotel Group PAM-medlemmarna får hotellinkvarteringen till specialpris genom att nämna PAM-medlemskapet.

Työväen Retkeilyliitto

Mer information om alla semesterställen

www.pam.fi

Medlemmar i FFC-fackförbundens fackavdelningar kan använda Työväen Retkeilyliittos (Arbetarnas friluftsförbund) och Naturvännernas internationella förbunds stugor. Dessutom arrangerar Retkeilyliitto ledda utfärder. Mer information tfn 045 1369 744 (tis, ons, tors) eller tyovaenretkeilyliitto@gmail.com samt www.tyovaenretkeilyliitto.com.

1askel välfärdsperioder Som medlem i PAM kan du ansöka om 1askel -perioder för välbefinnande som ersätter de tidigare konditionssemestrarna. 1askel-perioder för välbefinnande ordnas utanför hemmet i gruppform, och de främjar hälsan och välbefinnandet av löntagarna och deras familjer. Det finns utbud både till vuxna i arbetsålder och till barnfamiljer på över 20 ställen runt om Finland. Du kan ansöka till 1askel perioder på www.pht.fi.

Sommarläger för barn med Lasten kesä ry PAM och Lasten Kesä ry erbjuder rekreation på sommarlägren till PAM-medlemmarnas barn. Lasten Kesä ry är en nationell barnskyddsorganisation som arrangerar sommarläger för barn med stöd av Penningautomatföreningen RAY. PAM stöder barnens semesterveckor genom att delta i kostnaderna för lägerveckan. Mer information om lägren och lägerperioder på webbsidorna www.lastenkesa.fi.

13


BOENDE

Mer information om

VVOs hyreslägenheter

www.pam.fi

medlemsförmåner

Medlemmarna i PAM har möjlighet att via VVO hyra bostad, skaffa sig en bostadsrättsbostad, en delägd bostad eller en ägarbostad. VVO äger omkring 38 000 bostäder på över 50 orter. Ansökan om hyresbostad kan du lämna in via Internet eller på närmaste VVO-kontor. Bostadsansökan är i kraft tre månader. Kom ihåg att skriva ”Jag är medlem i PAM” vid tilläggsinformation. Mer information på www.vvo.fi och VVOs kontor runt om i landet.

www.pam.fi Ring 030 100 640

PAMs hyresbostäder Förbundets medlemmar kan ansöka om en bostad i Distbybrinken 5 (Mattby, Esbo). Närmare information på 030 100 640.

Vuokralaiset VKL RY Medlemmar i PAM kan gå med i Vuokralaiset VKL ry till ett förmånligt medlemspris på 5 €/år (arbetslösa, studerande- och pensionärsmedlemmar 4,50 €/år). Medlemskapet i VKL omfattar bl.a. hyresrådgivning, avgiftsfri advokatrådgivning, en medlemstidning och utbildningar till medlemspris. Mer information på www.vuokralaiset.fi.

14

15


Anslutningskortet till Servicefacket PAM

Jag är redan medlem. Jag vill att arbetsgivaren drar av medlemsavgiften. Personbeteckning

Näradress

Postnummer och -plats

E-postadress

Typen av medlemskort { } MOBILKORT

{ } PLASTKORT

Mobiltelefon

Modersmål { } FINSKA { } SVENSKA { } ANNAT, VAD? Postspråk { } FINSKA { } SVENSKA { } ENGELSKA

Yrkesbeteckning (ej lärdomsgrad)

Numret på fackavdelningen (PAM fylls i vid behov)

Arbetsgivarföretagets officiella namn

FO-nummer

Jag äger eller äger tillsammans med familjemedlemmar som bor i samma hushåll delvis eller helt det företag jag jobbar. Arbetsplatsens namn (om annat än det officiella namnet)

{ } JA

{ } NEJ

Anställningen började

Arbetsplatsens näradress

Postnummer och -plats

Namnet på tidigare förbund eller a-kassa samt när du anslöt dig eller lämnade förbundet

{ } I samband med byte av förbund/a-kassa befullmäktigar jag förbundet att överlåta mina medlemsuppgifter till det nya förbundet/den nya a-kassan.

Datum och undeskrift

Anslutnigsdatum

{ } ARBETSGIVAREN INKASSERAR { } BETALAR SJÄLV

Medlemskapet rekommenderades av (namn och medlemsnummer/födelsedatum)

{ } Mina adressuppgifter får inte överlåtas för direktreklam.

Genom att fylla i detta anslutningskort blir du medlem i Servicefacket PAM och Servicebranschernas a-kassa. Samtidigt ger du arbetslöshetskassan fullmakt att bära upp förbundets och a-kassans medlemsavgift på beskattningsbar förmån som den betalar. Medlemskapet börjar från och med den dag då förbundet och kassan har mottagit din skriftliga medlemsansökan, tidigast dock den dag då medlemsavgiften är betald. Du ska vara anställd och få lön på anslutningsdagen. Visste du att du kan dra av medlemsavgiften på 1,5 procent av lönen då du deklarerar.

För- och efternamn (tilltalsnamnet understreckat)

Välkommen som medlem! Inom en månad får du ditt medlemskort och annat material av PAM. Vik, stifta ihop och posta – portot är redan betalt!


FÖRSÄKRINGAR If Om du koncentrerar dina försäkringar får du en förmån på upp till 15 % i försäkringsavgiften. Som medlem i PAM får du också Gruppsampo Primus personoch olycksfallsförsäkring åt dig och din familj. Medlemsförmånen är upp till hälften av normalpriset. Läs mer längre på www. henkivakuutuskuntoon.fi. PAM har försäkrat sina medlemmar genom en If-organisationsförsäkring för organisationsuppdrag och -evenemang, nr 88000 763 6910. Mer information om medlemsförmånerna på www.if.fi/pam eller tfn 010 19 19 19.

Turva

Vastaanottaja maksaa postimaksun

Mottagaren betalar portot

Servicefacket PAM rf Förbundskontoret 5002716 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

18

Medlemmarna i Servicefacket PAM får som kunder i Turva en fortlöpande 9 procents rabatt på hem-, bil- och personförsäkringar. Dessutom får du en 5 procents ägarkundrabatt redan från första försäkringsperioden om du tar en hemförsäkring eller trafikförsäkring i Turva. De som har varit ägarkunder i fem år får en rabatt på sju procent. Efter tio år som ägarkund är rabatten 10 procent. Mer information på pam.fi och Turvas servicenummer 01019 5110, asiakaspalvelu@turva.fi eller www. turva.fi.

19


t finns et t is på pam.fi. De g över 700 at gr et rt ko ripa Beställ Cityshop kort. Cityshoppari-kortet ger dihandlingar, begränsat antal .a. på inköp, i restauranger, be fina förmåner bl och resor. motionstjänster

ÖVRIGA RABAT TE

R OCH FÖRMÅNER

Löntagartidningar Medlemmarna får en tidningsförmån för att prenumerera på en löntagartidning som t.ex. KU/Viikkolehti, Demokraatti, Keski-Suomen Viikko, Viikko Pohjois-Karjala, Uusi Aika, Kansan Tahto, Satakunnan Työ och Ny Tid. Rabatten får du om du meddelar att du hör till PAM då du prenumererar. Fråga också om din fackavdelning har någon tidningsförmån.

Uni-pass Ska du åka utomlands för att arbeta? Om du vill ha nära till fackförbundet också ute i världen lönar det sig att skaffa ett Uni-pass. Det har du rätt till som medlem i PAM.

Flytande bränslen Med PAMs medlemskort får du 2,1 cent/liter rabatt på bensinoch dieselinköp gjorda vid Neste Oil -servicestationer och vid Neste Oil -automatstationer. Rabatten dras från de detaljhandelspriser som är i kraft vid ifrågavarande tidpunkt. Förmånen gäller inte vid Neste Oil Express -automatstationer. Medlemsförmånen erhålls vid kontant betalning samt vid betalning med de vanligaste bank- och kreditkorten. Diners kortet utgör ett undantag från de övriga universalkreditkorten och inköp gjorda med Diners berättigar inte till några förmåner. Förmåner kan erhållas endast med ett förmånskort per inköpstillfälle. Ytterligare information om Neste Oil -nätverket hittar du på adressen www.neste.fi.

IT-utbildning

20

Som medlem i PAM får du märkbar rabatt på IT-kurser som Arbetarnas Bildningsförbund ABF arrangerar. Det finns kurser som gäller bland annat arbetsliv, mångkultur, information och samhälle.

PAMpuoti har munkjackor, t-tröjor, toalettväskor, telefonväskor, pennor, ryggsäckar, Globe Hope väskor, sötsaker mm. Butiken finns på 
 www.innoflame.fi/store/pam/

21


n

e Medlemsärend

personer nscherna, också ar i ra eb ic rv se a at medlemm om de priv Alla löntagare in suppgifter, kan ansluta sig som ef löshetskassa. ch ts h be oc ar i förmansnschernas ra eb ic rv Se h oc M Servicefacket PA erksamhet leder företagarv skassa. in m so n de t at r mendera betslöshet Förbundet rekom sutövarnas och företagarnas ar ke fly ttar över till Yr

Om jag byter från PAM till ett annat förbund? Om du börjar arbeta inom en bransch utanför PAM, ta först kontakt med ditt nya förbund och avtala med dem om när medlemskapet ska börja. Ge därefter fullmakt till ditt nya förbund att meddela PAM om ditt utträde. På det sättet kan vi försäkra oss om att du överförs till det nya förbundet utan att medlemskapet avbryts.

Kommer mitt arbetslöshetsskydd att avbrytas vid förbundsbyte?

När börjar medlemskapet? Medlemskapet börjar från och med den dag då du skickar webbansökan eller då den skriftliga ansökan har kommit till förbundet och kassan, men tidigast dock den dag då medlemsavgiften är betald. Anslutningsanvisningar och -blanketten samt förbundets och a-kassans stadgar finns på www.pam.fi.

Om jag byter från ett annat förbund och/eller annan a-kassa?

22

Om du börjar jobba inom en av PAMs branscher och du är medlem i ett annat förbund, fyll i uppgifterna om ditt tidigare förbund och a-kassa i PAMs anslutningsblankett. Kryssa också punkten där du ger PAM fullmakt att ta hand om bytet av förbund för dig. På det sättet behöver du inte själv ta hand om saken med ditt tidigare förbund. När du redan har utträtt ur ditt tidigare förbund, anslut dig till PAM och a-kassan inom 30 dagar så att ditt medlemskap inte avbryts. Lagen om arbetslöshetskassor säger att du inte samtidigt kan vara medlem i två arbetslöshetskassor.

Ditt arbetslöshetsskydd fortsätter utan avbrott, när du byter förbund och a-kassa så att medlemskapet i ditt tidigare förbund/din tidigare a-kassa är i skick fram till överflyttningen. Överflyttningen från en arbetslöshetskassa till en annan ska ske inom 30 dagar.

Vad kostar mitt medlemskap? Den fackliga verksamheten och förbundets service finansieras genom medlemsavgifterna. PAMs representantskap beslutar årligen om hur stor medlemsavgiften är. Du kan dra av medlemsavgifterna helt i beskattningen. Förbundet skickar uppgifterna om betalda medlemsavgifter direkt till skattemyndigheten.

På vad betalar jag medlemsavgift? Medlemsavgiften till förbundet och arbetslöshetskassan betalas på alla beskattningsbara löneinkomster, förmåner och arvoden som arbetsgivaren betalar. Du betalar också medlemsavgift för deltidsarbete och arbete som du utför när du får jämkad arbetslöshetsdagpenning. Arbetslöshetskassan bär upp medlemsavgift på de dagpenningar och förmåner den betalar.

23


Hur betalar jag medlemsavgift? Det lättaste sättet att sköta medlemsavgifterna är att befullmäktiga din arbetsgivare att automatiskt ta ut avgiften från din lön. Kryssa för punkten Inkassering av arbetsgivaren i anslutningsblanketten om du väljer detta alternativ. PAM skickar en fullmakt till din arbetsgivare. Det avtal om inkassering av medlemsavgift som du ingår med arbetsgivaren gäller alltid bara en arbetsgivare. Om du har flera arbetsgivare ska du fylla i ett inkasseringsavtal för varje arbetsgivare. Om du byter arbetsplats ska du komma ihåg att meddela om detta till PAM och befullmäktiga PAM att skicka en ny fullmakt till den nya arbetsgivaren. Det är lättast att ta hand om det på webben www. pam.fi. Kolla alltid din löneutdrag att medlemsavgifterna har betalats rätt (punkten ”medlemsavgift” eller ”fackavgift” på lönebeskedet). Om din anställning avbryts men den fortsätter senare vid samma arbetsgivare, kolla också då att inkasseringen av medlemsavgiften fortsätter. Om du själv vill ta hand om medlemsavgiften skickar förbundet medlemsavgiftsreferenser för betalningen, först vid anslutningen och därefter årligen. Referenslistan innehåller en referens för varje månad och dessa ska absolut användas för att säkerställa att betalningarna registreras rätt i dina medlemsuppgifter. Referensen har uppgifter om betalaren och för den tid som medlemsavgiften gäller. Du kan räkna storleken på din medlemsavgift från varje löneuträkning som följande: den gällande medlemsavgiftsprocenten multipliceras med din bruttolön som divideras med 100 (t.ex. år 2014: 1,5 x bruttolön/100).

24

Bruttolönen står för skattebelagd löneinkomst. Det lättaste sättet att betala medlemsavgifterna är via PAMs elektroniska webbtjänst på www.pam.fi.

w w w.pam.f i/ lattskott LÄTTSKÖTT MEDLEMSAVGIFT

Låt din arbetsgivare ta hand om betalningen för dig Gör din vardag lättare. Ge din arbetsgivare fullmakt att dra av medlemsavgiften. När du ger din arbetsgivare fullmakt att direkt dra av medlemsavgiften behöver du endast se till att inkasseringen står på din lönespecifikation. Det är lätt att byta till direkt inkassering: fyll i anmälan på www.pam.fi/lattskott. När du har meddelat PAM om att övergå till direkt inkassering kontaktar vi din arbetsgivare och inkasseringen börjar.

25


Avbrott i löneinkomsten

Och då jag går i pension?

Om du börjar studera på heltid, har familjeledighet, utför din värnplikt eller du får sjuk- eller arbetslöshetsdagpenning av Folkpensionsanstalten (FPA), befrias du från medlemsavgifter. Om du inte är i arbetslivet ska du själv meddela om detta till PAM. Så behåller du ditt medlemskap. Detta är ytterst viktigt, eftersom en medlem som inte har betalat sina medlemsavgifter i mer än tre månader utan grundad orsak kan uteslutas ur förbundet. Du kan meddela om att du är befriad från medlemsavgift via den elektroniska medlemstjänsten på www.pam.fi.

Om du går i pension ska du meddela förbundet om detta. Meddela också om du vill fortsätta som pensionärsmedlem i PAM och om du fortfarande vill få tidningen Pam och medlemskortet. Som pensionär är du medlem i förbundet avgiftsfritt. Pensionärsmedlemmar har rätt till den största delen av förbundets medlemsförmåner och -rabatter.

Om jag byter arbetsplats, yrke eller adress? När du byter arbetsgivare, yrke telefonnummer eller e-postadress ska du uppdatera dina uppgifter på den elektroniska medlemsservicen (www.pam.fi). Vi skickar skräddarsydd e-post och aktuell information som textmeddelande i synnerhet under kollektivavtalsförhandlingar till respektive yrkesgrupp, så genom att uppdatera uppgifterna om arbetsplats och yrke hjälper du förbundet i intressebevakningen och du får information som gäller ditt yrke. PAM uppdaterar medlemmarnas adressuppgifter med postens adresstjänst. Detta gäller inte dem som bor på Åland. Du behöver inte separat meddela förbundet om ändringen utom om du har förbud mot att lämna ut adressuppgifterna.

Om jag ska jobba utomlands? Den som arbetar utomlands ska i regel ansluta sig till ett fackförbund och en arbetslöshetskassa i arbetslandet. Kontakta förbundet eller arbetslöshetskassan innan du åker utomlands.

26

Och om jag jobbar som pensionär? Det är möjligt att fortsätta som normalmedlem om du arbetar som pensionär. Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan du vara medlem i en arbetslöshetskassa fram till att du fyller 68 år. Som normal medlem betalar du en medlemsavgift enligt den gällande medlemsavgiftprocenten (1,5 % år 2013). Avgiften räknas utifrån alla förvärvsinkomster. Det är möjligt att betala arbetslöshetsförmåner till över 65-åringar endast då personen i fråga är permitterad på heltid och då övriga villkor för utkomstskyddet för arbetslösa uppfylls.

Utträde ur förbundet och arbetslöshetskassan Du måste skriftligen meddela att du vill lämna förbundet och a-kassan genom att skicka e-post till jasenrekisteri@pam.fi. Meddela varför du lämnar förbundet och när det sker. Om din arbetsgivare har dragit av medlemsavgiften, kom ihåg att meddela löneräknaren att inkasseringen har upphört. Kolla på din löneutdrag att medlemsavgiften inte längre kasseras på din lön. När dy byter bransch, lönar det sig att bli medlem i fackförbundet inom din nya bransch och ditt medlemskap fortsätter oavbrutet.

KOM IHÅG: www.pam.fi 27


FÖRETAGARMEDLEMMAR Yrkesutövare och personer som sysselsätter sig själva Yrkesutövare och företagare som enbart sysselsätter sig själva kan vara företagarmedlemmar i Servicefacket PAM (inte i akassan). En självsysselsättande yrkesutövare och företagare betalar medlemsavgift på den inkomst som utgör grunden för pensionsförsäkringsavgiften. En självsysselsättande yrkesutövare och företagare kan inte vara medlem i Servicebranschernas arbetslöshetskassa. Förbundet rekommenderar att den som inleder företagarverksamhet flyttar över till Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa.

Om jag är en PAM-medlem och jag börjar företagsverksamheten eller börjar arbeta i ett familjeföretag? En medlem som blir företagare ska omedelbart informera förbundet, oavsett om man arbetar inom en PAM-bransch vid sidan om. Förbundet rekommenderar att den som inleder företagarverksamhet flyttar över till Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa. En företagare kan vara medlem i förbundet och kassan under efterskyddstiden på högst 18 månader. Under denna tid betalar du medlemsavgift enligt den föregående löneinkomsten. Om företagarverksamheten fortsätter efter efterskyddet, upphör medlemskapet i PAM och arbetslöshetskassan. Om du vill kan du fortsätta som medlem i förbundet (inte a-kassan), men du ska separat meddela förbundet om det.

tillsammans med sina familjemedlemmar minst 30 procent av aktiekapitalet (rösträtten). Som företagare räknas även en person, som utan ledande ställning arbetar i ett aktiebolag, där han själv eller hans familjemedlem eller han tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst hälften av aktiekapitalet eller av den rösträtt aktierna ger eller motsvarande bestämmanderätt. Företagare är också familjemedlemmar som arbetar i ansvarig bolagsmans kommanditföretag. Samma regel gäller även familjemedlemmar till innehavare av firma. Med ledande ställning menas verkställande direktör, styrelsemedlem eller motsvarande. Familjemedlem = maka/make eller sambo eller släkt i rakt ned- eller uppstigande led som bor i samma hushåll. Om du äger delar av bolaget som är din arbetsgivare anses du enligt huvudregeln i lagen vara företagare i arbetslöshetsskyddet. Då är det inte säkert att du har rätt till dagpenning från en löntagarkassa. Du kan fråga om företagarnas och familjemedlemmarnas arbetslöshetsskydd hos Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa, tfn 0800 90 888 eller www.ayt.fi.

När kan en företagare inte vara medlem i PAM?

28

Företagare är en person som är FöPL- eller LföPL-försäkringspliktig. Som företagare räknas även en person som omfattas av en annan lagstadgad pensionsförsäkring och som arbetar i ledande ställning i ett företag, där han har minst 15 procent eller

29


Regionkontoren

SERVICEBRANSCHERNAS A-KASSA Arbetslöshetskassan betalar inkomstdagpenning till arbetslösa medlemmar som uppfyller villkoren i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Inkomstdagpenning betalas också för tiden för s.k. sysselsättningsfrämjande tjänster. Du får ansökningsblanketten på arbets- och näringsbyrån eller på förbundets regionkontor. Blanketten har anvisningar för hur du ska fylla i den samt en utredning över vilka bilagor som behövs. Du kan skicka in ansökan elektroniskt via arbetslöshetskassans webbtjänst. Du kan också fråga om råd på a-kassans servicenummer 020 690 211. A-kassan har telefonjour från måndag till fredag kl. 9-16. Den som blir arbetslös för första gången får av kassan ett brev som ger anvisningar om hur man ansöker.

Åbo
 Universitetsgatan 33 G, 4:e vån. 20100 Turku turku@pam.fi

Jyväskylä*
 Kalevankatu 4, 2:a vån. 40100 Jyväskylä jyvaskyla@pam.fi

Vasa 
 Storalånggatan 38 C 65100 Vasa vaasa@pam.fi

Kouvola* Urheilijankuja 6 45100 Kouvola kouvola@pam.fi Kuopio
 Ajurinkatu 29 70110 Kuopio kuopio@pam.fi Lahtis 
 Rautatienkatu 21 B, 3:e vån. 15110 Lahti lahti@pam.fi

Arbetslöshetskassan betalar alterneringsersättning till medlemmar som blir alterneringslediga. Betalningen av alla förmåner baserar sig på lagar. Arbetslöshetskassan informerar regelbundet om frågor som gäller de ersättningar den betalar i tidningen Pam (mest på finska) och på Internet. Det finns också uppgifter om inkomstskyddet på Arbetslöshetskassornas samorganisations webbsidor www.tyj. fi > svenska. Arbetslöshetskassan, förbundets regionkontor, arbetskraftsbyråerna och webbadressen pam.fi/a-kassan ger mer information om de förmåner som kassan betalar. På webbadressen kan du också bekanta dig med kassans webbtjänst. Arbetslöshetskassans postadress är Servicebranschernas a-kassa, PB 93, 00531 Helsingfors. 19.3.14

30

Helsingfors–Nyland
 Broholmsgatan 6, 4:e vån. PB 54, 00531 Helsingfors helsinki-uusimaa@pam.fi

Förbundskontoret
 Paasivuorigatan 4–6 A PB 54, 00531 Helsingfors pam@pam.fi Öppet mån–fre kl. 9–16
 *öppet mån–fre kl. 9–12 och 13–16.

Kontor med jour:

Uleåborg
 Uusikatu 22 90100 Uleåborg oulu@pam.fi

Tavastehus Turuntie 9 as. 2 13130 Tavastehus Öppet: tis, fre 9–14 tampere@pam.fi

Björneborg
 Isolinnankatu 24, 3:e vån. 28100 Björneborg pori@pam.fi

Joensuu Kauppakatu 17 B, 3:e vån. 80100 Joensuu Öppet: mån 9–12 och 13–16

Rovaniemi*
 Rovakatu 8 96100 Rovaniemi rovaniemi@pam.fi

Kajana Kauppakatu 22 B, 2:a vån 87100 Kajana Öppet: ons 10–15

Tammerfors 
 Aleksis Kiven k. 18 B, 3: vån. 33210 Tammerfors tampere@pam.fi

Karleby Salutorget 2, 2:a vån 67100 Karleby Öppet: mån 9–12 och 13–16

31


facebook.com/pamliitto Servicenummer 030 100 640

Frågor som gäller anslutning, PAMs medlemskap, medlemsavgifter och medlemsförmåner samt medlemmarnas löner, arbetstider, semestrar och uppsägningar.

Arbetslöshetsskydd 020 690 211 Frågor som gäller arbetslöshet och dagpenning.

Växel 020 774 002

32 www.pam.fi

PAM Serviceguiden 2014  
Advertisement