SONDER #1 Månen och Havet

Page 1

SONDER månen och #01havet 2022

Copyright © Redaktionsgruppen, PAGE 28 Omslagsdesign:MånenSONDERochHavet#012022Meridian Moreno Grafisk form: Yuser Al-Alaq

SONDER månen och #01havet 2022

4 14 6 9 10 12 13 5INNEHållsFÖRTECKning

översiktkort

poesispellistatheonvattenviktpoesitillförhållandelångamånenanightoffullmoon

editor’s letter en över vårt

PAGE 28letterEditor’s

(och inte sista) numret av SONDER är tillägnat månen och havet. Havet och månen. Det är två fenomen som har fascinerat människan sen tidens början. Men varför, egentligen? Denna fråga och mycket mer utforskar vi i det här numret med hjälp av prosa, lyrik, bilder, illustrationer och vår fantasi.

Kära Välkommenläsare,till

det första numret av SONDER, en tidskrift som pysslas ihop av Redaktionsgruppen inom PAGE 28. Vi är en nystartad grupp av människor som har intresse för att skriva och producera text, bilder och andra former av konst. Vi ämnar till att låta kreativiteten flöda och experimentera med bild, text och ljud tillsammans. Målet är att ha det skoj med det skrivna ordet och inte minst tänja på Detgränserna.absolutförsta

Redaktionsgruppen

Vi önskar dig en upplevelse som är lika djup och bred som havet, en utomjordlig upplevelse helt enkelt. Njut och ha det Tillskoj!månen och tillbaka,

Bild från BBC NEWS

Simon Kristensson

Människans fascination med månen går att spåra lika långt bak som information om forntida samhällen har kunnat bevaras. 15 000 år gamla grottmålningar i Lascaux, Frankrike, gestaltar månens cykel och faser, enligt forskaren Dr. Michael Rappenglueck. Abstrakta, suddiga fläckar bland galopperande hästar på grottväggen. Att forskare idag antar att människor tusentals år sedan var lika ivriga att iaktta och gestalta månen klargör månens betydelse för oss ännu mer.

Genom att dokumentera månens cykel får människor en förståelse för både tid och rum, för vår plats i ett kosmiskt pussel. Tusentals år sedan blev månen en sorts spegel som omdenkanskerörelse,förförståelsemänniskangavsinegnaväcktefrågordesom

6 En tiLlföRhållanDelånGaöVerövErsiktKortvÅrtmåneN

iakttog månen såg den från sin egna sorts måne, eller planet.

tillsammans med månen. Att gifta sig under nymåne kunde öka lyckan, som om parets kärlek skulle växa tillsammans med månens runda himlakropp på natthimlen. Månens makt över oss i folktron speglas i den naturliga världen genom månens relation till havet. Vetenskapliga förklaringar till månen och havets förhållande har i min vardag tagit över mytologiska gestaltningar. Tidvattnet orsakas av att månens gravitation inte verkar med samma kraft över hela jordytan. Men vad är det som är så tilltalande med att se den dragningskraften som något mer? Det finns en viss romantik i månens förhållande till havet, bortom vetenskapliga förklaringar. Som om månen och havet är två älskare som hålls isär av universums krafter, och varje dygn dras de hjälplöst till varandra.

att gifta sig nymåneunder

Som om månen och havet är två älskare som hålls isär av varjekrafter,universumsochdygndrasdehjälplösttillvarandra

Vi dras fortfarande till månens mystik. Och en plats som fångar den mystiken är stranden, havet, vid midnatt. Om man går dit vid rätt tillfälle transporteras man till en annan planet, en djupblå sommarnatt med svala vindar som lockar havet upp till den vita sanden. Med månen som lockar havet upp till himlen. När mina sneakers först grävs ned i sanden kan jag inte se månen, tunga moln sträcker sig över horisonten, men jag vet att den finns där. Det är tomt, inga barnfamiljer med parasoll än, men det är inte tyst. Havet låter, vinden piskar mjukt mot vattnet. Mina sinnen sveps in, omfamnas av havet och den svala sanden. Jag går närmare vattnet, där snäckor och sjögräs ligger som en present havet tog med sig upp till land. Luften är lite salt från havet, men vinden är frisk. Jag sätter mig ned, jag undrar om jag är den enda människan ute på stranden just då, halv tolv en junikväll. Jag hoppas att vinden kommer föra med sig molnen som täcker månen, så att ljuset kastas över havets rörelser. Det är fullmåne, och jag tänker på månsjuka och starka känslor som

Likaväl som vi hittar månen i de äldsta konstformerna, har månen en plats i vetenskapens och medicinens historia. Det finns en tendens hos människor att söka efter svar i natthimlen, i månen. I nordisk folktro rörde sig beteenden, känslor och arbete runt månens faser, med förklaringar var förankrade i månens gravitation. Mest av allt associerades starka känslor med månen. Tur, kärlek, galenskap, allt påverkas av månens lyster. Den som var månsjuk troddes bli temporärt sinnessjuk på grund av fullmånen. Även om vi idag antar att ”månsjuka” egentligen beskriver epilepsi eller vissa former av bipolär, så var det på ett sätt logiskt att anta att månen kan påverka människans sinne, så som månens cykel påverkar oss fysiologiskt. I folktron speglar månen på ett sätt människans och livets egna cykel. Att så frön vid nymånen är bäst, för då växer den nya grödan

7

Jag andas ut när månens ljus äntligen rör vid havets yta, som om något fullbordas när månen och havet möts.

kastar sig runt i kroppen som vågor mot klipporna. Men jag är lugn, stilla som den tomma stranden.

Jag tänker på hur jag brukade vara rädd för havet, för skoningslösa vågor och trycket mot öronen under vattenytan. Den natten blev havet något lugnande, mörkt sammet som sträckte sig längre än jag kunde se. Det kändes som en ritual, att vänta på att månen skulle blottas, molnen tunna nu, delikat spets som inte kunde gömma månens sken. Jag andas ut när månens ljus äntligen rör vid havets yta, som om något fullbordas när månen och havet möts. På stranden drog jag upp min mobil för att fotografera den syn som sköljde över mig. Resultatet

8

var mörka, suddiga bilder där havets färger och lekfulla vågor blev en stor massa, där månen knappt kunde skiljas från att en gatlykta. Vi kan inte riktigt fånga månens lyster på bild, trots det så tar jag ofta fram mobilen och försöker avbilda månens dragningskraft på en liten skärm.

Tvåtusentalets grottmålningar av månen hittas i mobiler, suddiga

bilder där månen alltid ser för liten ut. På samma sätt det inte går att fånga månens storlek - eller månens närhet - på bild, fångas inte havets mystiska djup. Men vi fortsätter att försöka avbilda det, med bild, ord och rörelse. Det kanske är vetskapen att man aldrig riktigt kan fånga den känslan, känslan som återkommer varje gång man blickar upp mot månen såsom havet återkommer till kusten, som gör den så speciell. Det är ofta omöjligheter som driver människor framåt, och så länge månen dansar utom räckhåll för oss nere på jorden - Neil Armstrong kanske hade sagt emot - kommer vi genom tiderna att sträcka oss efter den, himlakroppen som alltid har sett över folket och haven, här nere på jorden.

9

jag önskar att jag kunde när havets vågor drog dig under under ytan och du tumlade i mörker och jagdjupönskar att jag var där för dig sträcka ut min hand och hela mig lägga en varm handduk om dig medan jag håller om dig tills du torkar, varenda droppe vi ska se när solen går ner med armar om varandra jag samlar hela strandens snäckor och gerläggerdig de framförömtvarsamtdinafötter

Yuser Al-Alaq

10

Lykke Leino

A

11 vståndethavsytanmellanochhavsbotten

utanför kontinentalsockeln delas generellt in i fyra zoner; solljuszonen, skymningszonen, midnattszonen och Avgrundsdjupet, the abyss.

Denna jordens avlägsna grund är en förrädisk och ogästvänlig plats.

Ju djupare du rör dig, desto mindre solljus når dig, samtidigt som havets kropp väger allt tyngre ovanpå dig och genererar ett enormt tryck som i de djupaste djupen gör det omöjligt att överleva för de organismer vars förfäder härrör från grundare vatten. Det krävs tålig hud för att kunna leva på världens botten.

Ett liv under tryck, ett liv av intuitiva överlevnadsstrategier. Vår tillvaro på land verkar simplare, men den naturliga kroppens limitationer slår mig ibland som primitiv.

I det midnattsblå djuphavet finner vi varje år nya varelser vars kroppar fungerar enligt principer vi har svårt havsytan långt långt ovanför. Att sjunka djupare. Att vara omgiven, bäras och pressas in mot sig själv av en allomfattande massa av azur. Ett organiskt fragment fångat i oceanens famn, en moders sköte och en grav. Att bebo en kropp som evolutionen gett tillträde till en plats så mörk och kall att tanken på liv verkar paradoxal. Och ändå. Strålande, fladdrande, myllrande kroppar fyller haven. De är precis där de ska vara.

ON A NIGHT OF THE FULL MOON

AUDRE LORDE

12

SPELLISTA

pink moon - tash sultana under the moon - 070 shake water - little dragon defection - jordan rakei våg - mattis, cleo, ess bogale moon river - frank ocean softly - arlo parks nice to have - 070 shake body - 070 shake, christine and the queens synergy - tash sultana lightning - jordan rakei another lover - little dragon picture seas - amason, seinabo sey stockholmsvy - hannes, waterbaby in your body - ¿Téo? och och

13

månen havet månen havet

ändådrarosstillvarandra

samlar de finaste snäckorna för dig

Yuser Al-Alaq

du tar dig in i mina tankar mitt medvetandesomundermedvetnaochsandmellan tårna

likt ebb och flod du kommer och går en oemotståndlig kraft som ändå drar oss till varandra

sköj över mig med din närhet låt mig drunkna i dina ögon havets vågor ingentingär i jämförelse med dig

sköjövermig meddinnärhet låtmigdrunknai dinaögon havetsvågor ingentingärijämförelse meddig samlardefinastesnäckorna fördig dutardiginiminatankar mittmedvetandemellanundermedvetnaochsomsandtårna liktebbochflod dukommerochgår enoemotståndligkraftsom

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.