Page 8

Håndværkets væsen og produktionsfilosofi var omdrejningspunktet, da Haandværkerforeningen havde indbudt til jubilæumskonference om håndværket i den cirkulære økonomi.

Håndværket i den cirkulære økonomi

FOT O: HENRIK NIEL SEN

Der hersker en hel generel modsætning mellem håndværket – denne uhåndgribelige størrelse – og så den administrative verden, der er behersket af økonomiske modeller og regneark. Grunden er fremdeles, at håndværket bygger på erfaringsbaseret viden og intuition, på talent og kunnen. Her kommer de herskende regnedrenges algoritmer til kort; skemaer og tests og effektivitetsmålinger må skrottes. Så længe denne abstrakte systemverden er enerådende rent politisk, er det udelukket at genind8

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

sætte håndværket, så det bliver ligeværdigt med de akademiske discipliner. Så besk lød professor, billedkunstner Bjørn Nør­gaards indgangssalut til Haandværkerforeningens jubilæumskonference på Københavns Rådhus den 18. november. Her havde foreningen indbudt fire meningsdannere til at give deres bud på foreningens forudsigelse om, at håndværkets væsen og produktionsfilosofi er som skabt til fremtidens cirkulære økonomi; den økonomi, der sætter 0 1 2 016

Profile for PadePublishing

Hånd & Værk 01 2016  

Månedsmagasin om det gode håndværk udgivet af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Hånd & Værk 01 2016  

Månedsmagasin om det gode håndværk udgivet af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Profile for pade
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded