__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

09 | November 2012

autobranchen.info TIL KAMP MOD KILOMETERSNYD KORSBÆK ER VERDEN FRA BANERACE TIL SPECIALBILER


Tror du også på Julemanden? Satser du på held og tilfældigheder? Få tjek på din pension - PFS giver råd Pension For Selvstændige har sine egne produkter, der sælges med Danica Pension som samarbejdspartner og formueforvalter. Pension For Selvstændige drives af en Fond, der er stiftet af en række organisationer for selvstændige, bl.a. Håndværksrådet, Dansk Byggeri og TEKNIQ. Der skal ikke genereres overskud fra ordningerne, hvilket betyder, at omkostninger kan holdes på et lavt niveau. Ordningerne hos Pension For Selvstændige er skræddersyet til selvstændige, ledende medarbejdere og deres respektive familier. Bliv ringet op af PFS til en gratis og uforpligtende rådgivning.

Send SMS med besked PFS til 1272 (Du betaler kun alm. SMS-takst)

pfs@pfs.dk www.pfs.dk Telefon 33 93 86 00


KOMMENTAR

Auto- og forsikringsbranchens skæbnefællesskab

Gennem længere tid har flere af branchens store aktører haft diskussioner med forsikringsselskaberne om deres adfærd i forbindelse med skadesreparationer. Omdrejningspunktet har været forsikringsselskabernes ageren i forhold til D·A·Fs og FAIs medlemmer, der har oplevet forsikringsselskaberne presse hårdt på for at trykke værkstedernes priser helt i bund. At det ikke er et problem, som autobranchen står alene med, er fremgået af flere artikler i dagspressen, hvor det har kunnet læses, at også virksomheder i andre brancher er udsat for en lignende adfærd. I skrivende stund er situationen uafklaret, og vi er fortsat af den opfattelse, at forsikringsbranchens store aktører benytter deres store markedsandel til at lægge et urimeligt pres på landets værksteder. Vi arbejder derfor fortsat på at få konkurrencemyndighederne til at analysere markedet for at få et svar på, om de store aktører misbruger deres størrelse. Parallelt hermed har autobranchen taget initiativ til en dialog med de samme forsikringsselskaber, når det gælder om at stille krav til kvaliteten af det arbejde, værkstederne udfører på køretøjerne. Og hér er det lykkedes at få etableret et anderledes fornuftigt samarbejde med flere af forsikringsbranchens store aktører med den fælles ambition at sik-

www.autobranchen.info

re, at alle skadesreparationer bliver udført på en kvalitetsmæssig forsvarlig måde i henhold til bilfabrikkernes vejledninger og forskrifter. Dén indstilling er der god grund til at kvittere for. Den giver anledning til en vis optimisme, når det gælder én af vores mærkesager: At højne kvaliteten af det arbejde, værkstederne udfører på vegne af forsikringsselskaberne. Set med autobranchens øjne er der ingen tvivl om, at denne indsats vil være til gavn for alle parter. Ved at ind- Vi er afhængige af hinanden, føre effektive procedu- og derfor er det afgørende, at rer, der sikrer en høj dialogen fortsætter med respekt, kvalitet af det arbejde, kvalitet og sikkerhed som forsikringsselskaberne nødvendige pejlemærker. køber hos værkstederne, bliver selskabernes kunder – dvs. bilejerne – mere tilfredse. Samtidig bliver bilerne mere sikre og vil dermed bedre kunne bevare deres værdi – ligeledes til gavn for bilejerne. Auto- og forsikringsbranchen lever i et skæbnefællesskab. Vi er afhængige af hinanden, og derfor er det afgørende, at dialogen fortsætter med respekt, kvalitet og sikkerhed som nødvendige pejlemærker. Af Jens Brendstrup Adm. direktør, D·A·F

autobranchen | 09 | 2012

3


Indhold

10

Nr. 09 November 2012

Korsbæk er verden

06 Lovgivning

Usikkerhed om fartskrivere

08 Aktuelt

”Åbent møde“ · DBFU til kamp mod kilometersnyd · Alsidigt efterår i DAG

10 Foreningerne

20 Fra banerace til specialbiler

Korsbæk er verden – glimt fra CAD’s repræsentantskabsmøde

12 Aktuelt

Eurogarant på Sjælland og Fyn · Hjemmeside om nye dækregler

14 Lak & plade

– Vi kunne gøre det meget bedre!

18 Foreningerne

D·A·F og FAI: Klæd os godt på!

20 Portræt

Fra banerace til specialbiler

24 Aktuelt

26 Eksklusiv læserrejse til Stuttgart

Ny folder om lakeringsopgørelse · FAI lancerer ny applikation for skadesopgørelse · AIRC-tips bliver bredt tilgængelige

26 Læserrejser

Porsche og Mercedes – here we come!

28 Foreningerne 30 Barometret

Udgiver I/S autobranchen c/o FAI Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup T 3331 4555 • 3331 3075 • E fai@fai.dk www.autobranchen.info

Produktion Elbo Grafisk A/S

Redaktion og layout Adam Pade (ansvh.) Postboks 140 • 3480 Fredensborg T 4848 1788 • F 4848 2922 E post@adampade.dk

Kontrolleret, distribueret oplag 4.203

Redaktionsudvalg Michael Nørregård (FAI) • Erik S. Rasmussen (CAD) Robert Lau (Dansk Autoglas) • Jens Brendstrup (D•A•F) • Børge Madsen (DAG) • Karl-Ove Pedersen (DBFU) • Thomas Krebs (SKAD)

Næste udgave – Udkommer i uge 49

Annoncer Mediapunktet Søndervold 170 • 7200 Grindsted T 7674 2424 • F 7674 2425 E ar@mediapunktet.dk www.mediapunktet. dk

Tilsluttet

Forsiden: Et helt almindeligt karrosseriværksted, ser det ud til. Og dog! Læs portrættet side 20.

Foreningen af Auto- og Industrilakerere Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup T 3331 4555 · F 3331 3075 · www.fai.dk

Abonnement Kr. 495,- + moms for 10 numre

Danmarks Automobilforhandler Forening Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup T 3331 4555 · F 3331 3075 · www.daf.dk Sammenslutningen af Køretøjsbyggere og Autooprettere i Danmark Roholmsvej 8, 1 · 2620 Albertslund T 7011 1300 · F 7027 1301 · www.skad.dk

ISSN 1903-4695

Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup T 4399 6633 · F 4371 0171 · www.cad.dk

Redaktionen slutter mandag den 19. november Dansk Autoglas

Dansk Autoglas Glarmesterlauget i Danmark Gothersgade 160, 1123 København K T 3313 6510 · F 3313 6560 · www.danskautoglas.dk Dansk Autogenbrug Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup T 3525 0560 · F 3525 0566 · www.autogenbrug.dk Dansk Bil-Forhandler Union Broholmvej 152, 4220 Korsør T 3030 8478 · F 5838 1562 · www.dbfu.dk


KUNDERNE BESTEMMER OG BILERNE BLIVER

Det er til gavn for alle – både kunder, autoværksteder og os, der har tilfredse

kunder takket være det gode samarbejde med CAD. Derfor er vi også rigtig glade for netop at have forlænget fordelsaftalen med CAD i tre år – ring og hør mere på 70 15 85 85

52193 10-2012

Vores kunder bestemmer selv, hvor de vil have repareret deres bil – det mener vi er en sag mellem dem og deres lokale mekaniker. Og ikke noget, et forsikringsselskab skal blande sig i.


LOVGIVN I NG

Usikkerhed om fartskrivere Af Adam Pade Hvis du er i tvivl, så spørg! Sådan er konklusionen, efter at Håndværksrådet på vegne af SKAD har set på, i hvilket omfang bekendtgørelsen om køre- og hviletidsbestemmelserne også er gældende for autobranchens virksomheder. Grundlæggende er der tale om et regelsæt for professionelle transportører, men Skal vi have siden 2007 har reglerne – blandt andet som følge af en EU-forordfartskrivere i ning – dækket væsentlig bredere. de køretøjer, vi Således er alle køretøjer til godstransporterer transport med en totalvægt inkl. eksempelvis påhængs- eller sættevogn på mere kundebiler med? end 3,5 ton som udgangspunkt Det kan der ikke omfattet af reglerne, hvorefter siges noget entydigt der blandt andet skal installeres om, og det falder fartskrivere i bilerne. Til reglerbranchen for brystet. ne knytter sig ganske vist en lang række undtagelser, men dem kan virksomheder, der kun lejlighedsvis udfører transporter af for eksempel egne eller kundeejede biler, sagtens komme i karambollage med, så kravene om fartskrivere i bilerne alligevel skal efterkommes. Så fanger bordet Den grundlæggende undtagelse er, at anvendelsen af køretøjerne ikke må være virksomhedens hovedaktivitet. Men hvis man bare lejlighedsvis har behov for at køre mere end 50 kilometer fra virksomheden – så fanger bordet. Det samme gælder, hvis den ansatte chauffør i alt væsentlig er beskæftiget med transportkørsel og ikke udfører eksempelvis reparationsarbejde på den bil, han transporterer.

6

autobranchen | 09 | 2012

I Håndværksrådet har chefkonsulent Jeppe Rosenmejer forespurgt Rigspolitiet, hvordan virksomhederne skal forholde sig. »Rigspolitiet medgiver, at det kan være svært alene ud fra reglerne i bekendtgørelsen at læse, hvornår man har pligt til at montere fartskriver og hvornår ikke. Til gengæld er man meget velkommen til at kontakte politiet og forelægge sin sag,« siger Jeppe Rosenmejer. Bøde på 9.000 kr. SKAD rejste sagen i Håndværksrådet, efter at et medlem havde modtaget en bøde på 6.000 kroner til virksomhedens ejer og 3.000 kroner til chaufføren. »Vi kan ikke acceptere, at et stykke lovgivning bliver til den rene gætteleg. I betragtning af de forholdsvis klare principper, der ligger i loven om transport som hoved- henholdsvis biaktivitet, kan det da ikke være umuligt at formulere en vejledning om, hvornår virksomheder skal have en fartskriver og hvornår ikke. Virksomhederne må da vide, hvad de har at holde sig til,« siger Thomas Krebs, der mener, at det for langt hovedparten af branchens virksomheder vil være at skyde over målet, om ens fejeblad skal have monteret fartskriver. I CAD siger direktør Erik S. Rasmussen, at der ikke har været medlemshenvendelser om bøder for at køre uden fartskrivere. »Reglerne gælder som bekendt for køretøjer med en totalvægt over 3,5 ton, og det er erfaringsmæssigt forholdsvis få branchevirksomheder, der anvender så store køretøjer,« siger Erik S. Rasmussen. Rigspolitiet kan i øvrigt nåes på tlf. 4515 3100.

www.autobranchen.info


cameleon.dk – 2012135

Er du klar til alle dieselbiler?

Hvad er DSC samarbejdet?

Vil du være blandt de bedste?

Det er ikke nogen nyhed, at antallet af dieselbiler på de danske veje, er steget voldsomt. Kun få værksteder har den høje faglige ekspertise og uddannelse samt det korrekte værktøj og testudstyr, der kræves for at servicere og møde fremtidens dieselkunder.

Som autoriseret Diesel Service Center kan du: • uddanne og opkvalificere dit værksted i dieselteknik • benytte korrekt diesel testudstyr og tekniske data til• hvidudføre baggrunddieseldiagnose og fejlfinding • håndtere alle dieselsystemer • fastholde kunderne og øge indtjeningen • få daglige leveringer fra din lokale au2parts grossist.

DSC – Diesel Service Center er en kæde af værksteder, som alle har det til fælles, at de er dygtige og interesserede i at opgradere deres værksted og personale til kompetente DSC teknikere. Er du interesseret i at høre mere om dine muligheder – så kontakt Kim Birkjær på tlf.: 5060 2780 eller mail kbi@cac.dk eller din lokale au2parts konsulent. Se også www.dieselservicecenter.dk


A K T U E LT

”Åbent“ møde – Kunne man kalde de skandinaviske autogenbrugeres træf i Sverige, hvor deltagerne lærte at åbne østers – hurtigst muligt. En tidligere verdensmester i østersåbning, en elscooter lydende navnet Tuk-Tuk – og ikke mindst Saab-museet; ja, man kunne fortabe sig i alt det autokulturelle, om ikke virkeligheden meldte sig med problematikker som produktdatabaser, varebestilling online og tvivlsomme pengetransaktioner under et nordisk møde hos DAG’s svenske søsterorganisation SBR – Svenska Bilåtervinnares Riksförbund. Mødet fandt sted i Trollhättan ved Göteborg i dagene 28.-29. september. Østers-eksverdensmesteren holdt til på restauranten Nova Mat & Möte, hvor han trakterede det nordiske selskab med østers i flere afskygninger foruden naturligvis – en konkurrence i østersåbning. Herudover oplevede deltagerne Saab-museet i Trollhättan, hvor der blev budt på et foredrag om

museet og områdets udvikling og historie. Heldigvis var der også tid til at studere gamle såvel som nyere Saab-modeller. Under mødet besøgte medlemmerne også ANA Begagnade Delar i Trollhättan – en virksomhed, der naturligt nok er stærk i levering af brugte, henholdsvis næsten nye Saab-dele. Virksomheden har også specialiseret sig i opbygninger af køretøjer til det svenske politi, og så var det her, selskabet stødte på Tuk-Tuk, som firmaet har sat sig for at bygge.

Fra ur-Saab’en – til det stof, drømme er gjort af. Her er vel Saab i en nøddeskal.

DBFU med garanti mod kilometersnyd Kunder hos medlemmerne af DBFU bliver fremover begunstiget af en garanti mod svindel med kilometertælleren. Dermed reagerer DBFU både hurtigt og resolut, efter at et TV-program for nylig berettede en dramatisk historie om en bilforhandler, der så godt som rutinemæssigt gav sine salgsbiler en kunstig foryngelseskur. Hvis det konstateres, at der er manipuleret med kilometertælleren, garanterer DBFU, at forbrugeren får sine penge tilbage – inklusive eventuelle fi-

8

autobranchen | 09 | 2012

nansieringsomkostninger. Opdages snyderiet først efter tre måneder, garanterer DBFU alle pengene tilbage minus et ørebeløb pr. kilometer kørt i perioden. Vil forbrugeren alligevel gerne beholde bilen, garanterer foreningen et nedslag i salgsprisen svarende til bilens relle markedspris. Hvis en forhandler i mellemtiden er lukket eller ikke på anden vis kan leve op til garantien, overtager DBFU forpligtelsen.

www.autobranchen.info


A K T U E LT

Alsidigt efterår i DAG Sikker håndtering af el- og hybridbiler – og en spændende historie om et livslangt samspil med autogenbrugere og forsikringsselskaber. Således lød overskrifterne, da Dansk Autogebrug i oktober gennemførte sine fire regions- og valgmøder, for så vidt som der også vælges regionsformænd på møderne. Tidligere cheftaksator Jens Ole Jørgensen berettede om sit liv i forsikringsverdenen og om selskabernes syn på autogenbrugerne, mens Martin Hansen orienterede om, hvordan man arbejder med de nye el- og hybridteknologier uden at komme til skade med dem. Undervejs blev tillige drøftet andre emner; herunder lige fra den opsagte aftale med FAI – se sidste nummer af autobranchen – til krænkere på de sociale netværk på internettet.

De fire regionsmøder blev afholdt henholdsvis i Gedsted, Skanderborg, Nordborg og Ørbæk. I region Nord modtog Allan Aagesen genvalg, og i Syd genvalgtes Christian Jacobsen. Alle fire møder nød deltagelse af rigtig mange medlemmer og deres medarbejdere.

Bagest Jens Ole Jørgensen, tidligere taksator og cheftaksator, berettede om sit liv i forsikringsverdenen under DAG’s regionsmøder.

Attraktive person- og varebiler Er du professionel bilhandler

og ønsker mulighed for at købe attraktive leasing-, finansierings- og udlejningsbiler – så kontakt BCA på nedenstående webadresse med henblik på at blive optaget i købergruppen samt muligheden for at byde med på de fysiske auktioner via Live Online systemet.

Europas nummer ét bilauktion Auktion TIRSDAGSauktion

VEJLE auktion

ONLINE BCA DIRECT auktion

ONLINE

hver tirsdag kl. 9.00 – året rundt

CarNext.dk Online

auktioner BCA Autoauktion A/S Bugattivej 12 · 7100 Vejle Tlf. 75 85 83 00 · Fax 75 85 81 64

VEHICLE REMARKETING

210x148,5_BCAimage_jan12.indd 1

www.autobranchen.info

www.bca.dk

17/01/12 08.34

autobranchen | 09 | 2012

9


FORENINGERNE

– I god gænge Afviklingen af det årlige repræsentantskabsmøde i CAD bekræftede til fulde formandens ord under dennes aflæggelse af Hovedbestyrelsens årsberetning: En organisation i god gænge. Mens ledsagerne fredag formiddag fik en omvisning i Arne Jacobsens spændende rådhus – inkl. tårnet – og på kunstmuseet AROS med afsluttende frokost på Aarhus Teater, gennemførte lokalforeningsformænd og delegerede et fredsommeligt årsmøde med forelæggelse af årsberetning, debat og genvalg til alle på valg værende bestyrelsesmedlemmer samt af formanden, oldermand i Københavns Automekaniker Laug, Henrik Pedersen. Årets repræsentantskabsmøde fandt sted på Hotel Radisson Blu i det fornemme Scandinavian Centre centralt beliggende i Aarhus den 28. september i mådeligt vejr. Om eftermiddagen fik medlemmer og gæster en lidt anderledes introduktion til de såkaldt sociale medier med bistand af dagens gæst, Thomas Bigum, ekspert i online-marketing. Rigtig mange gæster deltog i den én time lange temadag og efterfølgende aftenfest, for så vidt som både leverandører, kædechefer, forsikringsfolk og ikke mindst kolleger i de andre brancheorganisationer gjorde turen med. Aftenfesten samlede omkring 330 deltagere, og jubilerende CAD Aarhus havde formået komikeren og entertaineren Jacob Haugaard til at føre forsamlingen gennem aftenen. Det gjorde han, altimens han gav plads til formandens festtale og Birgit Christensens causerie om dagens ledsagertur. CAD Aarhus fik rigtig mange bemærkninger med på vejen for et flot arrangement.

Korsbæk er verden Af Adam Pade I grunden er det en misforståelse at kalde Facebook, LinkedIn, Twitter og lignende for sociale medier. Der er blot sket det, at internettet er blevet voksent, og at vi som mennesker har tilegnet os det bedre og overført vores måde at gebærde os på over for hinanden til nettet. Det er en udvikling på godt og ondt. Godt, fordi vi kommer hinanden nærmere; ondt, fordi den gadekærssladder, vi kender hjemme fra landsbyen, nu bliver kanaliseret ud elektronisk – og vel at mærke ikke blot i landsbyen, men i hele landet; ja, i hele verden. Således lød hovedbudskabet i Facebook-eksperten Thomas Bigums introduktion til de sociale medier på internettet; medier, som CAD gennem det seneste år har dyrket målrettet, både på egne og medlemmers vegne. Med en baggrund som blogger og med en vifte af marketinguddannelser bistår Thomas Bigum virksomhederne med at inddrage de sociale medier på strategisk niveau og holder herudover foredrag i stribevis. Thomas Bigum drog en parallel mellem internettet anno 2012 og den lille, trivelige by, Korsbæk, fra TV-serien Matador. Kunden har ALTID ret »I Korsbæk handler det om at kende nogen og vide, hvem der kender hvem. Her snakkes i ét væk alle steder til alle tider. Her ruller Mads Skjern så ind som vildtfremmed og skal starte noget op.

10

autobranchen | 09 | 2012

www.autobranchen.info


Hvad er det, han gør? Han åbner en tøjbutik og sørger for at differentiere sig fra Damernes Magasin, altimens han opbygger relationer. Derfor går det også noget nemmere, når han nogle afsnit senere etablerer en bank. Men forudsætningen er, at han opfører sig pænt og anstændigt – ellers bliver der talt om én – og på nettet skrevet om én,« noterede Thomas Bigum og tilføjede, at den gamle regel om, at kunden altid har ret, er skæbnesvangert gældende på internettet. At opbygge relationer er helt centralt – såvel blandt mennesker som på nettet, understregede Thomas Bigum, der opfordrede forsamlingen til at tænke i sin “relationstrappe” med udgangspunkt i fem F’er: Fremmede skal introduceres til mig, mit produkt og min forretning. Forbindelser: Her kender du mit navn, men du har aldrig besøgt mig. Førstegangs-: – Er i sagens natur første gang, vi mødes eller på anden måde kommer i berøring med hinanden. Flergangs-: Nu har vi en kunderelation. Fortaler: Du er måske blevet stamkunde, og jeg vil gerne gøre dig til ambassadør for min forretning. Sig det videre! Alt dette er der sådan set ikke noget nyt i, erkendte Thomas Bigum, men øvelsen ligger i at tænke relationstrappen ind i ens tilstedeværelse på nettet – gøre sin egen hjemmeside interaktiv, få lov at sende kunderne nyhedsmails eller lokke dem ind på sin Facebookside. Vil man have syn for sagn om, hvordan der snakkes på nettet, så besøg hjemmesiden trustpilot.dk. Her foreligger 6,1 million anmeldelser af tjenesteydelser – også fra vores branche. – Og: Syntes du godt om denne artikel – så sig det videre!

www.autobranchen.info

autobranchen | 09 | 2012

11


A K T U E LT

Autostreit i Herlev er første Eurogarantskadesværksted på Sjælland – Fyns Autoopret det første på Fyn.

Eurogarant på Sjælland og Fyn SKAD medlem, AutoStreit i Herlev, blev det første Eurogarant-certificerede skadesværksted på Sjælland og det andet i Danmark, der blev certificeret efter de omfattende AIRC Eurogarant-kvalitetsregler. Få uger efter var det Fyns Autoopret i Års­ levs tur – her tog Per Kyed Larsen imod diplomet. Johnny Streit fra AutoStreit har forberedt sig nøje på at blive klar til Eurogarant-certificeringen og har dermed opnået et kvalitetsniveau svarende til AIRC Internationals krav. »Vi er fuldstændig overbevist om, at SKAD’s indførelse af Eurogarant i Danmark er det rigtige for karrosseriværksteder her i landet. Vi har længe haft behov for at markere os som kvalitetsværksteder, der opretter biler korrekt. Jeg vil klart anbefale andre værksteder at gøre det samme som vi. Vi må tage et ansvar over for vores kunder, der også efter en opretning af en skade skal kunne føle sig trygge i deres bil,« siger Johnny Streit, der driver et moderne værksted sammen med sin kone Jill. I SKAD beretter Thomas Krebs, at flere værksteder er klar til at blive certificeret i den kommende tid.

»Det er glædeligt, at vores medlemmer tager godt imod Eurogarant-konceptet, der ligestiller dem med bilfabrikanternes krav. Jeg er sikker på, at konceptet gennem SKAD vil tilføre ekspertise og højne kvaliteten på skadesopretningsområdet,« tilføjer Thomas Krebs. At blive certificeret som Eurogarantværksted kræver moderne værktøj og udstyr samt løbende uddannelse. Efter standarden stilles også krav til kundemiljøet. Både små og store værksteder kan lade sig certificere efter Eurogarant-standarden. Eurogarant blev stiftet den 14. september 2004 af AIRC International. I dag omfatter konceptet over 6.000 værksteder i Europa. I flere lande har også bilforhandlere tilsluttet sig konceptet for at kunne dokumentere høj kvalitet også på de mærker, de ikke forhandler.

Øverst: Johnny Streit (længst th.) ser til, mens champagneproppen springer – nederst: Den stolte indehaver af Fyns Autoopret, Per Kyed Larsen flankeret af direktør Thomas Krebs (tv.) og SKAD’s formand, Henrik Reinhard Hansen.

Hjemmeside om nye dækregler Specialviden om dæk og talent for rådgivning er stadig “bydende nødvendige” egenskaber for den, der sælger dæk. Det fastslår Dæk-Magasinet i forbindelse med ikrafttrædelsen af den nye EU-dækmærkningsordning. For det første er langt de færreste forbrugere klar over, at dæk nu skal mærkes efter en ny standard – endsige forstår, hvad mærkningen går ud på – og for det andet tager dækmærkningen kun højde for en brøkdel af de parametre, der karakteriserer et dæks egenskaber.

12

autobranchen | 09 | 2012

Forbrugerne må således ikke forledes til blindt at gå efter den højst mulige mærkning, for alene dermed er ikke taget stilling til, hvilket klima eller hvilken årstid dækket passer til. I forbindelse med de nye regler har Dækbranchens Fællesråd pr. 1. november etableret en ny hjemmeside – besøg den via www.dbfr.dk – der skal hjælpe både forbrugere og virksomheder på vej.

www.autobranchen.info


NanoDiag

NYH

ED

Verdens mindste diagnose tester

NanoDiag (til PC) • Automatisk selvsøg-system (TGS2) • Info og Googlesøgning mulig • Tester for person- og varebiler • Mulighed for kabler til biler før år 2000 • Internet opdatering • Mål/vægt: 70x48x20 mm og 32 gr. • Diagnose database der dækker 300.000 systemer • Indbygget optagefunktion

Pris kr. 14.995 ekskl. moms

Bestil en demo på dit værksted

Fuld kontrol på Diagnosen... Med enhver diagnosetester fra Elektro Partner er du sikker på følgende: • • • • • • • • • •

Testudstyr fra verdens førende fabrikanter NY Permanent åben software hotli HED n tung e til den Stor erfaringsdatabase e se ktor Professionel bilteknisk/IT hotline team Online fjernstyring af diagnosetester Lokale diagnose kursustilbud Rimelige opdateringsomkostninger Testudstyr som forbliver kompatible med den nyeste software længe Eftermarkeds og kalibrerings service Maksimal 48 timer reparationstid eller lånetester

Der er mere end vore gunstige priser til grund for at hvert andet bilværksted i Danmark har en diagnosetester fra Elektro Partner.

Elektro Partner ApS • Trehøjevej 2 • 7200 Grindsted • Tlf. 75 31 09 06 • Fax 75 31 02 41 • www.elektropartner.dk • post@elektropartner.dk


LAK & PLADE

Af Adam Pade

P

lade- og lakværksteder har et stort behov for at drøfte den kvalitet, værkstederne leverer. Det gælder først og fremmest værkstedernes evne til at levere, hvad der svarer til OEM-niveau på biler omfattet af fabriksgarantier, men også grænsefladen mellem, hvad karrosseriværkstedet – og ind imellem mekanikeren – forventes at levere til autolakereren, og hvad autolakereren bør eller kan acceptere efter en fornuftigt veludført kontrol: Hvem gør hvad? Dernæst mangler pladesmede og autolakerere ind imellem den fornødne indsigt i hinandens arbejdsområder og -metoder, og det kan føre til nye skader eller fejl på reparerede biler. Endelig har værkstederne en forpligtelse til at overholde forsikringsselskabernes grundregel om, at forsikringstageren skal være stillet som før, når denne får sin bil tilbage fra en skadesreparation. Det er ikke altid tilfældet.

»Vi har brug for en fælles debat om, hvordan vi sikrer, at pladesmeden og autolakereren arbejder sammen og får de nødvendige kompetencer. Det har vi ikke nogen færdig løsning på – den skal vi finde sammen med hele branchen. Vi har dog et bud på, hvad vores grunduddannelse skal indeholde – bud, der er bygget på erfaringer fra vores nordiske samarbejdsskoler.« Således siger faglærer på Teknisk Skole Silkeborg, Jens Søndergaard, der har allieret sig med udviklingschef Svend Larsen fra 3M. 3M leverer en bred vifte af det værktøj og udstyr, som autolakereren – og ofte også pladesmeden – bruger i det daglige ud over lak. Det koster »Vi tilbyder som en del af vores service at lave ana-

Skolefolk om grænsefladen mellem pladesmed og lakerer:

– Vi kunne gøre det meget bedre! Især i forhold til levering af skadesreparationer i OEM-standard har autolakerere og pladeværksteder et efterslæb: Der mangler viden og en kultur for samspil.

14

autobranchen | 09 | 2012

www.autobranchen.info


LAK & PLADE

lyser på flowet af diverse forbrugsmaterialer ude hos vore kunder. Fra disse analyser kan vi jo se, hvad det koster både økonomisk og kvalitetsmæssigt, når den overflade, autolakereren modtager, ikke er optimalt forberedt,« siger Svend Larsen, der tilføjer, at 3M har en naturlig interesse i, at de produkter, virksomheden sælger til værkstederne, bliver brugt rigtigt og efter hensigten. Især skadesarbejde på OEM-biler – altså nye biler omfattet af fabriksgaranti – piner Jens Søndergaard. »Fra vores nordiske samarbejde har vi erfaret, at man i Finland beskæftiger sig kun med klargøring til OEM-lakering i 10 uger under grunduddannelsen og tilsvarende seks uger i Norge og Sverige. I Danmark bruger vi to dage. Det siger noget om, at vi måske ikke tillægger OEM-arbejde tilstrækkelig betydning.« I “klargøring til OEM” ligger, at værkstederne

skal tage udgangspunkt i fabriksforskrifterne, der både er en metode- og procesvejledning. Ingen klare grænseflader Det foreligger ingen steder på skrift præcis, hvad der forventes, at pladesmeden, sommetider automekanikeren henholdsvis autolakereren tager sig af. Det må – og bør – parterne aftale indbyrdes, men den dialog kan rent praktisk være svær i det daglige. Når dialogen – Skal nok få skabt føles unaturlig – og dén forståelse når grænsefladerProjektkoordinator Jesper Vang Falkenberg, ne mellem de to fag Teknisk Skole Silkeborgs karrosseriafdeling, er er så flydende – behelt på linie med Jens Søndergaard om det proror det ikke mindst blematiske i de flydende grænseflader mellem på traditionen: I autolakerere og pladesmede: Danmark har kar »Vi ser meget frem til et tættere uddanrosseritekniker- og nelsessamarbejde, når vi realiserer den fælles autolakereruddanautobrancheskole. Udbyttet af et fælles autonelsen ingen fælles teknisk projekt skal smitte af på vores efterudforankring i moddannelser, men i høj grad også på vore elevudsætning til, hvordannelser. Jeg er sikker på, at vi med en fælles videndeling kan skabe forståelse for vigtighedan det er i de fleden af korrekt udført arbejde. Jens og jeg vil ste andre lande. sammen, med hjælp fra autobranchen, forsøge Det er just hér, at sammensætte nogle nye mulige fag og efJens Søndergaard teruddannelseskurser, der skal afdække promed begejstring ser blemstillingen og muliggøre fælles forståelse. på, at Teknisk SkoJeg ser frem til denne opgave i en utrolig spænle Silkeborg i disse dende tid for autobranchen.« måneder opbygger en fælles autobrancheskole, så alle autouddannelserne organisatorisk kommer under samme paraply med en ny uddannelseschef 1. januar næste år. Det bliver i øvrigt Karsten S. Pedersen, der er udvalgt blandt egne rækker. Autolakereren overtager principielt (garanti-)ansvaret for en reparation, når han påbegynder lakarbejdet. Ofte koster det pænt med tid at eftergå og forberede den overflade, han har modtaget fra pladesmeden. Bedre samspil og gensidig indsigt i hinandens fag kunne afhjælpe konflikter og skabe bedre kvalitet, mener (fv.) udviklingschef Svend Larsen, 3M, og faglærer Jens Søndergaard, Teknisk Skole Silkeborg.

www.autobranchen.info

autobranchen | 09 | 2012

15


LAK & PLADE

En lakopbygning består som bekendt af et antal behandlinger – herunder en fylder (fugtspærre), en grunder, en baselak og en klarlak. De enkelte overflader reagerer forskelligt, når der slibes på dem – nogle er bløde og arbejder med; andre krakelerer. Fejl kan ofte først ses på den færdiglakerede skadesreparation en vis tid efter levering.

Ud over praktisk samspil mangler der også faglig viden – for det er bestemt ikke viljen, det skorter på blandt svende og mestre. »Det ser vi klart på vore kurser. Man eksperimenterer meget gerne med produkterne og prøver deres grænser af,« fortæller Svend Larsen, og Jens Søndergaard nikker bekræftende. Konsekvenserne At der videnmæssigt er noget at komme efter, bringer både Jens Søndergaard og Svend Larsen eksempler på. »Det kan handle om, at pladesmeden sliber med et alt for højt P-tal i forhold til den givne ståltype, eller at autolakereren sliber for mange my af

på en grunder. Det påvirker metallets egenskaber og kan skabe tilsyneladende uforklarlige rustskader. Eller pladesmeden mangler viden om, hvad der sker, når han sliber på en lakopbygning, hvor grunder, fylder, baselak og klarlak reagerer forskelligt og derfor efterlader fejl, der først lader sig se, når lakereren er færdig med lakreparationen og har leveret til kunden. Varmer du stålet for meget op under en slibning, ændrer metallet egenskaber, så det begynder at ruste efter kort tid,« forklarer Svend Larsen. Jens Søndergaard ser nu frem til indspark fra branchens parter – virksomheder, organisationer og skoler. Og han vil gerne provokere lidt undervejs: Ny kultur »Det er jo bemærkelsesværdigt, at det opfattes som det naturligste af verden, at automekanikere jævnligt sendes på efteruddannelse, fordi teknologien omkring dem hele tiden udvikler sig. Den kultur har vi ikke inden for lak og karrosseri, og det er måske den, vi skal tilegne os,« noterer Jens Søndergaard, der helt bevidst ikke vil pege på, om han ønsker en ændret grunduddannelse eller obligatorisk efteruddannelse. »Jeg vil ikke fra starten låse debatten fast – det er sagen simpelt hen for vigtig til. Alle relevante parter har noget at skulle have sagt,« slutter Jens Søndergaard. I FAI bakkes der fuldt op om betydningen af et bedre samarbejde mellem pladesmede og autolakerere. »Vi hilser skolens initiativ velkommen. Markedets stigende krav til effektivitet og kvalitet gør det nødvendigt, at pladesmede og autolakerere i langt større omfang opnår forståelse for – og deltager i – i hinandens arbejdsprocesser,« siger Michael Nørregård, der på sin organisations vegne også udtrykker stor tilfredshed med Teknisk Skole Silkeborgs etablering af en fælles autoskole.

»Det er jo bemærkelsesværdigt, at det opfattes som naturligt, at automekanikere sendes på efteruddannelse, fordi teknologien hele tiden udvikler sig. Den kultur har vi ikke inden for lak og karrosseri.«

16

autobranchen | 09 | 2012

www.autobranchen.info


Information og bestilling grupper@albatros-travel.dk Tlf. 36 98 98 98 Oplys rejsekode LR-AUB

Den ultimative drengedrøm!

I samarbejde med DAF, CAD, DBFU, FAI, Dansk Autoglas, DAG & SKAD

Peru Dakar Rally med Autobranchen Tag med Albatros og Autobranchen på herretur til Peru og se det verdenskendte Dakar Rally 2013! Du oplever løbet på tæt hold i sandørkenen, besøger Lima og den smukke koloniby Arequipa – med engelsktalende chauffør/guide, 9 dage

På rejsen følger du den første del af rallyet dag 2-6 – fra Lima til Arequipa – og transporteres i 4-hjulstrækkere med chauffør og plads til 2-3 deltagere pr. jeep.

PERU LIMA

På denne skræddersyede tur til Peru skal du opleve det verdenskendte motorløb Dakar Rally. I 2013 går løbet gennem Peru, Chile og Argentina, og du følger løbets start fra Perus hovedstad, Lima, gennem Californiaørkenen til de berømte sandklitter i Tanaka. Du får her nogle enestående muligheder for at se deltagerne, når de – for kun anden gang i løbets historie – skal boltre sig i den peruvianske ørken. Efter fem dage i kørernes fodspor er det tid til at udforske Peru, og I besøger byerne Arequipa og Lima, der begge byder på store kulturelle oplevelser. I Arequipa kan du tage med på byrundtur og opleve denne ’hvide by’ – bygget af de særlige hvide vulkansten, der kun findes i den peruvianske ørken – og dens fantastiske beliggenhed med kig til de tre vulkaner Misti, Chachani og Pichu Pichu. I Lima har du også mulighed for at tage på en spændende byrundtur til alle seværdighederne i denne historiske by. Alt i alt en rejse fuld af både fart over feltet og peruviansk kultur!

Rejs meD hjeRte, hjeRne og holDning

Pisco Ica Nazca STILLEHAVET

Arequipa


FORENINGERNE

Medlemmerne skal selv være med til at levere brændstof til foreningerne i den fagligt-politiske interessevaretagelse, opfordrede D·A·F’s formand under rækken af medlemsmøder i oktober. Herudover var der rigtig mange gode råd til at håndtere samspillet med forsikringsselskaberne.

»Klæd os godt på!« Af Adam Pade Fv.: Konsulent Jørgen Storm, D·A·F, direktør Michael Nørregård, FAI, formand for D·A·F Knud Nielsen og direktør sammesteds, Jens Brendstrup.

Samspillet med forsikringsselskabernes taksatorer er afgørende for virksomhedernes levebrød. Det var formentlig en af grundene til, at op imod 400 medlemmer af FAI og D·A·F tog imod indbydelsen, da foreningerne indkaldte til medlemsmøder rundt om i landet i oktober. Under mødet på Hotel Hvide Hus i Køge den 10. oktober opfordrede D·A·F’s formand, Knud Nielsen, alle medlemmer til at blive ved med at komme med indspark om samspillet med forsikringsselskaberne og andre medparter – kun sådan kan foreningerne klædes på til offensivt at varetage virksomhedernes interesser. Ikke de store forventninger Direktør i D·A·F, Jens Brendstrup oplyste, at branchen fortsat arbejder aktivt for at ændre det politiske flertal bag reparationsgrænserne og noterede med undren Konkurrencestyrelsens afvisning af forhandlernes klage over selskabernes dominerende position som indkøbere på markedet – mens der med større opmærksomhed lyttes til guldsmedefaget, der oplever samme problem. Både Jens Brendstrup og FAI’s direktør, Michael Nørregård, glædede sig over, at forsikringsselskabet Tryg er gået positivt ind i drøftelserne om kvalitetskrav til skadesudbedringerne – måske kan det være et skridt på vejen væk fra alene at se på priserne. Michael Nørregårds største dagsordenspunkt var imidlertid gennemgangen af den nye udgave af AT-lak/FAI euro Lak om lakopgø-

18

autobranchen | 09 | 2012

relse (læs nærmere herom i forrige udgave af autobranchen side 14). I tilknytning hertil er udsendt et praktisk lille, lamineret kort, der klart redegør for, hvordan værkstederne håndterer ændringerne af starttiderne i AT-lak. »Jeg ved godt, det er nemt for mig at stå her og forlange af jer, at I skal stå fast på de krav og retningslinier, der indgår i aftalen med forsikringsselskaberne. Men vi bliver nødt til at holde fast. Tag nu dialogen og vær med til at undgå, at vi bliver spillet ud mod hinanden,« lød det fra Michael Nørregård. Men – som flere medlemmer gjorde opmærksom på – det er værkstederne, der står tilbage som de ansvarlige, hvis eksempelvis kravene til udsprøjtning på sideliggende dele ikke er opfyldt for lige at spare nogle forsikringskroner, eller hvis der er bemærkelsesværdig farveforskel mellem den reparerede skade og resten af karrosseriet. Her blev værkstederne rådet til at gøre skriftligt opmærksom på, hvad selskaberne har fravalgt, og er skaden alligevel sket, må kunderne henvises til forsikringsselskaberne som de ansvarlige indkøbere: Ingen kan i det lange løb være tjent med, at værkstederne skal udføre gratis arbejde for at undgå utilfredse kunder. Overbevisende forsikringer D·A·F’s Jørgen Storm gave en række overbevisende eksempler på, at D·A·F’s samarbejde med Mondux er et trumfkort for forhandlerne, når det gælder forsikringer. Samarbejdsaftalen opererer alene med tre alderstrin og seks prisklasser. Samarbejdet er en del af ”D·A·F Bilkøb – alt inklusiv”, der også omfatter finansiering og service- og reparationsaftaler. Endelig slog Michael Nørregård nok et slag for det svenske skadesopgørelsessystem CABAS, der bygger på tidsstudier af de enkelte reparationer frem for bilfabrikanternes beregnede tider.

www.autobranchen.info


Uheldigt! Men en enestående chance for dit værksted Et nyt, stærkt koncept supplerer dit værksted RudeCenter har set dagens lys og du har nu muligheden for at være med helt fra starten. Som autoriseret RudeCenter får du chancen for at: • få flere kunder og øget indtjening • blive mere konkurrencedygtig • dit værksted bliver mere komplet og stærkt Vi sørger for: • markedsføring som autoriseret RudeCenter • korrekt faglig uddannelse • ruder i OE-kvalitet • hurtig og effektiv levering direkte fra din lokale au2parts grossist Er du interesseret i at høre mere om dine muligheder så kontakt Ulrich Jespersen på tlf.: 50 60 28 15 eller via mail uje@cac.dk

autoriseret

www.rudecenter.dk Vi benytter ruder og tilbehør i original fabrikskvalitet.


PORTRÆT

Fv. Hans Jørgen Olesen og Martin – små billeder: Øverst en imponerende samling eksempler på udgaver, virksomheden har udført gennem årene.

20

autobranchen | 09 | 2012

www.autobranchen.info


PORTRÆT

Ortved Autoopretning udfører væsentligst gængs karrosseriarbejde. Men hjertet brænder for enerne – specialbilerne.

Fra banerace til specialbiler Af Adam Pade På bagvæggen i et sidegemak til værkstedet hænger en bulet skærm i en smuk metallicgrøn. Skærmen er på mange måder sindbilledet på de holdninger og værdier, der præger Ortved Autoopretning naturskønt beliggende ved den ellers forblæste Roskildevej mellem Roskilde og Ringsted. Skærmen tilhørte en Jaguar XJ 220, der var kommet slemt til skade. Den blev skiftet til fordel for en ny – til den nette sum af 134.000 kroner. Specialbiler – Porsche, Rolls Royce, Ferrari, Lamboghini – hører til dagens orden her i det knopskudte værksted, der blev etableret af Hans Jørgen Olesen i 1975 i et nedlagt landslagteri. Ind imellem forekommer andre mobile udfordringer – fra en væltet damptromle til svævefly. »Det rygtes jo, at vi har den slags opgaver, og vi har med tiden også investeret i det værktøj, der skal til, for at håndtere for eksempel biler, der overvejende er udført i aluminium. Og så kan vi selvfølgelig lide det!« Amerikanske biler Hans Jørgen Olesen blev allerede som barn bidt af amerikanske biler og motorcykler, og erhvervsønsket var naturligt nok at blive mekaniker. Hans mester – Gunnar Mathiesen i Roskilde – syntes, unge Hans Jørgen ville have godt at se, hvordan et karrosseriværksted fungerede, og Hans Jørgen blev sendt over til den navnkundige karetmager John Nielsen. Da John Nielsen senere nedsatte sig selvstændigt, fortsatte Hans Jørgen i værkstedet og var i realiteten værkstedschef som 19-årig frem til etableringsåret 1975. De første år gik med at banke rust; rigtige skader var sjældne. Hvad der sporede ham og virksomheden i retning af de mere specielle opgaver, var Hans Jørgen Olesens ubændige interesse for banerace. Hans far havde erhvervet et hobbyværksted. Det blev lånt af

www.autobranchen.info

mekanikere, der »skruede for alle topnavnene«, og så var det jo nærliggende at cykle ned til Roskilde Ring for at opleve bilerne i funktion. Arvede interessen Interessen for race er gået i arv til sønnen Martin (32). Fra han var 11 og otte år frem kørte han gokart; det blev hele familiens interesse, og sammen drog de landet rundt fra stævne til stævne. Siden kom, hvad der måske kan betegnes som et gennembrud for ham: Muligheden for at prøve kræfter med opbygning af en fin gammel Porsche til historisk race. – Ja, naturligvis gik han i sin fars fodspor: »Jeg har jo rendt her altid og aldrig tænkt på at skulle noget andet,« fortæller Martin, der kom i lære hjemme i 1995, og som i dag har indledt et gradvist generationsskifte med sin far. »Vi har altid haft det godt sammen, og det er dejligt, at tingene kan køre videre,« fastslår Hans Jørgen. Med Porschen – og dermed besøg på Jyllandsringen og andre spændende steder – fulgte nye kontakter. Herunder til DTC-cup og Jan Magnussen. Første 307 Udover genopbygningerne medvirkede Ortved Autoopretning til at udvikle nye forme – spoilere, skærmforøgere og så fremdeles – og nogle af dem blev testet i professionelle vindtunneller i England og Frankrig. Til franske Peugeot knytter sig den særlige oplevelse, at Ortved opnåede godkendelse til at ombygge den daværende 307 til race. Undervejs blev nogle af formene testet i vindtunnel hos selveste Peugeot i Frankrig. At komme ind bag de almindeligvis hermetisk lukkede døre var selvsagt spændende. Værkstedet har sikret sig relikvier fra den spændende tid – små karrosseristykker, der vidner om lidt for tætte møder med banderne.

autobranchen | 09 | 2012

21


PORTRÆT

Med finanskrisens udbrud i 2008 kørte racersporten i så godt som bogstaveligste forstand ind i en mur, og næsten samtidig stiftede Martin familie. Han er gift med Mette, der er uddannet blomsterdekoratør, og sammen har de to børn på fire og ét år. Joh, måske man er blevet lidt sat. Og dog. For ingen af dem går af vejen for at tage fat. Ligeså vel som Hans Jørgen med stort set egne hænder ombyggede og senere udbyggede værkstedet – i 1985 og 2005 – og boligen på Roskildevej, har Martin og familien totalrenoveret deres egen bolig et par kilometer væk. »Det er rart at blive udfordret af noget andet end sit fag,« er de begge enige om. Ikke bygget for at blive repareret Sådan set burde der være udfordringer nok i at skadesreparere kostbare specialbiler. Hvilke forskelle er der på at udbedre en standardbil og så en Porsche, Lamborghini eller Jaguar? Spiller det en rolle, at nogle af dem er håndbyggede? »De er ikke bygget med henblik på at blive repareret!« smiler Hans Jørgen Olesen. Der er ofte tale om specialiserede konstruktioner bygget af andre materialer end gængse biler – herunder aluminium. Det fordrer andre typer værktøj og evnen til at betjene sig af dem. Nogle af specialbilerne var de første, der forudsatte limning og nitning frem for svejsning. En spændende teknologi, som Martin har tilegnet sig, men som Hans Jørgen ikke synes, ”hører til hans tid”: »Som gammel håndværker synes man jo, det er lidt mærkeligt, at man kan nøjes med at lime tingene sammen!« noterer han og beretter, at værkstedet netop har færdiggjort en Lamborghini, der var væltet rundt. »Alene motorklappen tog to dage at

22

autobranchen | 09 | 2012

www.autobranchen.info


PORTRÆT

få i form igen,« fortæller Hans Jørgen Olesen. Om aluminium beretter Martin, at det er karakteristisk ved både at være skrøbeligt og hårdt. »Man har ikke den samme føling med materialet som med andre typer stål. Alu skal nok varmes op, men der skal ikke meget til, førend det bliver for meget.« Går nærmest i nul Mens Martin limer og nitter, tager Hans Jørgen sig i stigende grad af taksering og kontorarbejdet sammen sin kone, Susanne. Martins søster – Linda – har valgt en anden vej som SOSU-assistent i Ringsted. Debatten om de forkætrede reparationsgrænser er jo endnu ikke ophørt? »For os går regnskabet nærmest i nul. Til gengæld for de nyere biler, vi må totalskade, kan vi redde nogle af de helt ældre, fordi minimumsgrænsen er sat op til 25.000 kroner,« fortæller Hans Jørgen Olesen. Dog hænder det, at man sætter et reparationsarbejde i gang på en bil, der viser sig at

være leaset – og dermed mindre værd end først antaget. Sådan gik det med en Porsche, der havde været en tur ude i autoværnet. »Det kan også være svært at forklare folk, hvorfor deres bil, der ellers er i udmærket stand, må hugges op,« føjer han til. Hverken Hans Jørgen eller Martins hjerte brænder for selv at køre racerløb. Til gengæld brænder Hans Jørgens hjerte for italienske Ferrari. Kælderens skatte I den velsikrede kælder står således ikke mindre end to af slagsen. 308’eren blev anskaffet i 2005, 348’eren to år senere. »Jeg burde egentlig sælge 308’eren, men jeg kan nok ikke nænne det,« siger Hans Jørgen. Familien kører gerne på ferie i 348’eren og deltog des årsag i markeringen af Ferraris 60 års jubilæum i 2007 på selve fabrikken: Parkeringstilladelsen sidder endnu i frontruden. I hjørnet i kælderen står i øvrigt en fin lille Daihatsu fra 1973. Dén har sin egen historie, som vi snart skal vende tilbage til.

Ortved Autoopretning ApS Roskildevej v. Ringsted Etableret i 1975 af Hans Jørgen Olesen, i dag ejet sammen med sønnen Martin. Udfører 800 gængse karrosserireparationer om året, hertil enkelte specialbiler. 6 medarbejdere. Tilsluttet SKAD

www.autobranchen.info

autobranchen | 09 | 2012

23


A K T U E LT

– Ha’ altid et eksemplar klar ved hånden:

Ny folder om lakeringsopgørelse FAI har sendt 3. udgave af den populære folder ’Lakeringsopgørelse’ på gaden – denne gang i samarbejde med D·A·F. Folderen er et nemt og praktisk værktøj for alle, som opgør lakskader i Autotaks

og FAI euro LAK. Med folderen ved hånden kan du nemt og hurtigt få oplysning om, hvordan du håndterer lakopgørelsen korrekt. Folderen er revideret i henhold til AT-lak/FAI euro LAK systembeskrivelsen 11.0, som er udsendt 4. september 2012. Folderen er gratis for FAI’s og DAF’s medlemmer. Alle andre er velkomne til at rekvirere folderen, som koster 100,- kr. + forsendelse for 50 stk.

FAI lancerer ny applikation for skadesopgørelse En ny applikation skal gøre det lettere for D·A·F/ FAIs medlemmer at få en kvalificeret vurdering af en skadessag. Grundtanken med applikationen er, at forhandleren eller værkstedet kan tage et billede af både skade og taksatorrapport på sin mobiltelefon, tilknytte en kommentar og derefter sende skadesopgørelsen ind til D·A·F/FAIs tekniske rådgivere, som behandler sagen. Alle sager bliver lagret og er tilgængelige via et webmodul, hvortil både bruger og tekniske rådgivere har mulighed for at følge sagen. Applikationen kan både bruges til at få svar på spørgsmål om en konkret skadesopgørelse eller tekniske spørgsmål om skadesudbedring. Dermed vil D·A·F/FAI-medlemmet få en kyndig og grundig vurdering af skadessagen, og kunden vil i sidste ende få optimal service. Applikationen er gratis og lanceres den 1. november i App Store samt Google Play og kan fin-

des ved at søge på enten applikationens navn: ’FAI/D·A·F’ eller udbyderen ’AutoIT’. Applikationen vil være kompatibel med både iPhone- og An­ droids styresystem og kræver medlems-login for at kunne anvendes.

AIRC-tips bliver bredt tilgængelige Nu kan ikke alene medlemmer af SKAD, men også andre professionelle udøvere få adgang til, hvad der af nogen kaldes foreningens arvesølv: De internationalt udarbejdede AIRC-tips med vejledninger til karrosserireparationer. Tipsene dækker mange biler, men ligesom i andre databaser kan der forekomme mangler, understreger direktør i SKAD,

24

autobranchen | 09 | 2012

Thomas Krebs, omend de er meget tæt på fabrikanternes egne vejledninger. Tipsene skal ses som en daglig hjælp til at spare tid og bøvl og bidrage til, at arbejdet på værkstedet foregår mere effektivt. Læs nærmere på www.skad.dk

www.autobranchen.info


SATAjet®4000 B

Kun du kan producere usynlige reparationer. Hvorfor så nøjes med det næstbedste?

Du har brug for en sprøjtepistol, der matcher din kunnen perfekt. Den nye SATAjet® 4000 B: Bedre ergonomi. Højere præcision. Blødere. Lettere. For yderligere information: www.satajet4000.com


FOTO: ©DAIMLER AG

Porsche og Mercedes – here we come! Tag med på autobranchens “kultur- og dannelsesrejse” til Stuttgart og kom tæt på de tyske klassikere! Museums- og fabriksbesøg garneret med herlige middage og fornøjeligt selskab. Så enkel – og dog stadig overvældende – lyder opskriften bag autobranchens næste korte rejse. I midten af april 2013 – 17.-20. april – drager vi til Stuttgart og besøger Porsche og Mercedes-Benz, såvel fabrik som museum. Og alt efter, hvad mulighederne byder os, supplerer vi med at opleve Pilkington Automotive – dem med autoruderne – eller Robert Bosch AG (med forbehold). Imellem spiser vi middage på så fristende steder som Restaurant Christophorus, Paulaner og Alte Kanzlei – selv frokosterne er inkluderet Sådan kommer du med! i prisen på de lige godt 10.000 kroner. Vi rejser til Stuttgart onsdag den 17. april Vi tager af sted tidog vender hjem lørdag den 20. april. Vort lig morgen onsdag den rejsebureau er T4C, der også arrangerede 17. april og er i Stuttvor succesfulde tur til Bologna i fjor. Turen gart allerede kl. 09.40, koster 10.450 kr. (enkeltværelsestillæg pr. nat kr. 745,-), men så får du også det hele hvorpå vi drager direkmed, herunder te ud til Porsche, hvor · Flyrejse og hotelovernatninger der også er indlagt tid · Besøg hos Porsche og Mercedes-Benz til et fagligt arrange(eller Audi) ment. Dernæst følger · Fortæring, herunder middage, undervejs hotel-checkin. Hotel-

let, vi skal bo på, ligner et helt slot. Arcotel Camino (4 stjerner) er centralt beliggende og udstyret med alt til fadet hørende – fra wifi på værelserne til bar, sauna og fitnesscenter. Torsdag besøger vi Mercedes-Benz, kommer på outlet-shopping i Metzingen (de har herremode, herunder Hugo Boss, som speciale), og fredag byder blandt andet på en byrundtur. For Stuttgart er naturligvis ikke bare biler. Byen er kendt som en af Europas smukkeste på grund af store fredede, grønne områder. Her danner Jugend-arkitektur rammen om Tysklands første gågade, Schulstrasse, og her finder vi en mangfoldighed af varehuse, specialbutikker og rekreative områder. Bag facaderne på de smukke gavlhuse og de historiske bindingsværkshuse inspirerer eksklusive forretninger, frem for alt mode, smykker og lædervarer. Kulturelt kan her opleves kunst: Opera, ballet og teater. Stuttgart er i øvrigt hovedstaden i delstaten Baden-Württemberg. Fredag besøger vi også Pilkington. Lørdag holder vi fri om formiddagen, hvorpå vi rejser hjem til København med ankomst kl. 15.40.

Tilmelding er gældende ved betaling af depositum kr. 2.500,- og sker ved at skrive til: nicepeople@t4c.dk med angivelse af navn (som i pas), email og telefonnummer – så får du et link. Depositum indbetales til Danske Bank, 4180 41699269. Download hele programmet på www. t4c.dk/autobranchen. UPS: Vi tager forbehold for programændringer.

26

autobranchen | 09 | 2012

www.autobranchen.info


ANNONCE

nemt lønsystem med høj service ProLøn og autobranchen har sammen udviklet et skræddersyet lønsystem til medlemmer af hhv. CAD, FAI, SKAD, og D·A·F. Det er der i dag 350 medlemmer, som bruger. Et generelt træk inden for branchen er, at personer med lønansvar ofte også har andre administrative personlig support. Men der er også mange andre væsentlige årsager til valg af lønservicebureau. Fx valgte Maria Kristensen fra Kjeldbjergvejens Auto ProLøn, fordi det er en jysk virksomhed. Bedst med et jysk lønservicebureau

Der er intet at miste

M

O

aria Kristensen er kontoruddannet. Siden 1999 har hun styret Kjeldbjergvejens Auto sammen med sin mand Kjeld første gang medarbejdere, som skulle på lønningslisten, og fandt via deres brancheforening CAD frem til ProLøn. ”Samarbejdsaftalen lød fornuftig – og så havde jeg det også bedst med et jysk

Altid et smil på læben også 10. gang med samme spørgsmål Inden da havde hun aldrig før lavet løn, derfor kunne assistere ved tvivlsspørgsmål og samtidig få et system, der var brugervenligt. ”Det er en følelse af altid at være velkommen til at ringe, også selv om det er 10. gang med samme spørgsmål. De har altid et smil på læben.” Service er i særdeleshed en ydelse medlemmer i autobranchen vægter højt. ”Min oplevelse er, at rigtig mange klarer lønnen til dagligt, men når der opstår tvivl eller nye opgaver, så sætter vores kunder stor pris på at kunne ringe og få et svar, så de ved, at lønnen bliver beregnet efter forskrifterne,” forklarer branchelønkonsulent Berith Reinholt Nielsen fra ProLøn.

g det er netop den support, Susanne Olesen fra Ortved Autoopretning er rigtig glad for. I 2007 valgte hun at skifte lønsystem, fordi hun gerne ville lette arbejdet med lønnen. ”Vi arbejdede i et svært system, der var kompliceret. Man skulle selv lave alt, og det nyttede ikke at ringe, for de var umulige at få fat i.” Via SKAD kom Susanne Olesen i kontakt med ProLøn, ”og der var ikke noget at miste, da systemet var billigere, så vi valgte at skifte.” Overgangen var let for hentilpasset. Jeg kunne ringe og spørge - og komme til med det samme.” Ortved Autoopretning skiftede lønsystem midt på året. Uden problemer. ”ProLøn tog over og hjalp. Jeg følte, det hele blev gjort for mig.” Nu bruger Susanne Olesen omtrent 15 minutter hver 14. dag på at lave løn. ”Lønnen kører fuldstændig automatisk, jeg laver det over internettet - det er jo smaddernemt.”

Ved opstart af ProLøn får du: • Gratis oprettelse af virksomhed • Gratis oprettelse af medarbejdere • Gratis hotline til branchespecialister • Gratis lønkørsel i op til 2 måneder ved overgang fra andet lønsystem

Telefon 87 10 19 30 www.proloen.dk


FORENINGERNE

Nye medlemmer Aarhus ·Juel Auto, 8381 Tilst Spørring Autocenter, 8380 Trige Odense · JH Service, 5750 Ringe Randers · Kronjyllands Autoværksted, 8930 Randers NØ (ny indehaver) Sydsjælland · Olsen’s Garage, 4760 Vordingborg Vesthimmerland · UN-Biler, 9600 Aars Østsjælland · Herfølge Trailer & Dækservice, 4600 Køge Ikast Automobiler A/S, Eli Christiansensvej 31-35, 7430 Ikast Brandsen Biler, Grenaavej 90, Randers SØ Schøns Biler ApS, Vestre Landevej 118, 4951 Nørreballe

Schøns Biler ApS, Guldborgvej 42, 4990 Sakskøbing Glostrup Bilcenter ApS, Hovedvejen 92, 2600 Glostrup Bilhuset MBM A/S, Slagelsevej 138, 4400 Kalundborg Vester Egense Auto, Gyldenstensvej 160, 5400 Bogense KP-Nissen & Søn Aaresund A/S, Aastrupvej 103, 6100 Haderslev Brønderslev Autogenbrug A/S v. Jesper Andersern, Teglværksvej 1, 9700 Brønderslev

Til lykke! Knud Erik Fynbo, Fynbo’s Autolakering, Industrivej 1, 5672 Broby, fylder 50 år mandag den 12. november. FAI ønsker til lykke.

r ikke e g u Oph ler... i b e l am kun g

011 2 2 , 1 Spark 90 km 7

Tom Andersen, Hadsund Autolakering, Møllebakken 4, 9560 Hadsund, fylder 50 år søndag den 11. november. FAI ønsker til lykke. Niels Jørgen Hansen, Rønne Autolakering, Industrivej 12, 3700 Rønne, fhlder 50 år torsdag den 1. november. FAI ønsker til lykke. John Steen Jørgensen, Københavns Autolakering, Tjørnevangen 2, 2660 Brøndby Strand, fylder 50 år torsdag den 29. november. FAI ønsker til lykke. Dennis Grewy Seindal, DS Autolak ApS, Brogesvej 18, 8600 Silkeborg, fylder 50 år fredag den 23. november. FAI ønsker til lykke.

VENTILATION Frisk luft til autobranchen Vi servicerer anlæg for rumventilation og procesudsugning i autobranchen Vi servicerer styringsautomatik for ventilationsog udsugningsanlæg

Der blev 151 kvalitets reservedele fra denne bil

Odder autodele ApS

Tlf. 47 98 27 33 · supair.dk www.odder-autodele.dk

– opdateret hver dag

Ballevej 18 · 8300 Odder · Tlf.: 8654 2155 · 3670 8555

28

autobranchen | 09 | 2012

Vi installerer nye anlæg

Tlf. 47 98 27 33 Gilleleje Hovedkontor/fabrik Stæremosen 12B 3250 Gilleleje

København Serviceafdeling Fruebjergvej 3 2100 Kbh Ø

supair.dk

www.autobranchen.info


Vi gør det lidt anderledes end alle de andre koncepter…

Vi gør det enkelt

Vi gør det enkelt. HVad BetYder det? Kontakt René Lang på 5060 2860 eller på rla@teknicar.dk og hør om mulighederne som medlem af Teknicar.


BAROMETRET

Færre skadesreparationer Statistik fra F&P – herunder fra Autotaks – bekræfter, hvad rigtig mange værksteder konstaterer til daglig: Antallet af skadesreparationer er faldende. Af Adam Pade Krise, milde vintre, reducerede reparationsgrænser, en til stadighed voksende bilpark. Selv om der er parametre nok, der kunne virke særdeles indgri-

Antal skader 1.-3. kvartal 2009-2012 – person- og varebiler (kilde: Forsikring & Pension).

bende over for arten og antallet af skadesreparationer, tegner der sig ikke desto mindre et nogenlunde regelret billede i udviklingen af mængden af og forsikringsselskabernes udgifter til skader. Det fremgår af den seneste statistik offentlig-

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 1. kvt. 2009 2009 2009 2010 Reparationer

2. kvt. 3. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2010 2010 2011 2011 2011 2012 2012 2012 Genopbygninger

Totalskader 6.133.144

Skadesudgifter – person- og varebiler 2011 incl. kalkulerede glasskader (i 1.000 kr. incl. moms) (kilde: Forsikring & Pension).

5.840.000 Reparerede skader: 397.253 stk.

4.840.000

Kontanterstatninger: 33.665 stk

4.619.338

3.840.000 2.840.000 2.068.136

1.840.000

1.369.403

1.265.180

1.436.329

840.000

385.279 -166.227

-160.000

30

autobranchen | 09 | 2012

Arbejdsløn

Reservedele

Lak

TOTAL

Totalskader

Salg af bildele

-141.576 Genopbyg

Salg af biler

TOTAL UDGIFT

www.autobranchen.info


BAROMETRET

gjort af Forsikring & Pension på baggrund af opgørelser i Autotaks og udbetalte forsikringserstatninger. I 2011 udbetalte selskaberne godt 6,1 milliarder kroner i skades- og kontanthjælpserstatninger. Set over et flerårigt sigt er antallet af skader dog jævnt faldende. Sammenligner vi dette års tre første kvartaler med tilsvarende periode i fjor, havde værkstederne i år godt 280.000 skader mellem hænderne, mens tallet i 2011 er godt 305.000. Mængden af totalskadede biler burde med de

nye reparationsgrænser in mente være stigende. Men ifølge tallene er antallet af totalskader faldet gennem de første tre kvartaler af 2012 i forhold til samme periode i fjor med godt 2.700. Når det gælder reparationsudgifterne, udviser kurverne et forsigtigt fald fra 2008 til 2009, mens de stiger på alle parametre fra 2009 til 2010, hvorpå de på ny er faldende. I 2011 udbetaltes 3,5 milliarder kroner i skadesudgifter – samme tal som i 2008 (tal er ekskl. moms og glasskader).

3,5 mia kr

Fordeling af reparationsudgifter 20052011. Person- og varebiler excl glas og excl moms (kilde: Forsikring & Pension).

3,0 mia kr 2,5 mia kr 2,0 mia kr 1,5 mia kr 1,0 mia kr 0,5 mia kr 2005

2006 I alt

2007

2008

Reservedele

2009

2010

Lak

2011 Arbejdsløn

7,0 mia kr 6,0 mia kr

Skadesudgifter – person- og varebiler incl. glasskader og incl. moms (kilde: Forsikring & Pension).

5,0 mia kr 4,0 mia kr 3,0 mia kr 2,0 mia kr 1,0 mia kr 2005

2006 Skadesudgifter

www.autobranchen.info

2007

2008 Reparerede skader

2009

2010

2011

Kontanterstatninger

autobranchen | 09 | 2012

31


��������

Sorteret Magasinpost ID-nr 42434

POST DANMARK

PP

���

ÅRSM

ØDE

26. NO

VEMB

ER

De mere end 110 værksteder i LAK & KNOW-HOW® netværket mødes mandag den 26. november til årets netværksdag. Her vil medlemmerne bl.a. høre om: • • •

Samarbejdet med bilimportørerne Udviklingen hos bilproducenterne omkring fremtidige billakeringer Sidste nyt om kompressorer

Endvidere er vi glade for, at Michael Nørregård besøger netværksdagen for at viderebringe de seneste nyheder fra FAI. Ønsker du også at indgå i landets største autolakerer-netværk, så kontakt Baden-Jensen. Læs mere om netværket ved at gå ind på vores hjemmeside, www.baden-jensen.dk, og her trykke på knappen ”LAK & KNOW-HOW”.

Al henvendelse til: I/S autobranchen, Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup. Tlf: 3331 4555, fai@fai.dk

Danmarks største autolakerernetværk har årsmøde

Profile for PadePublishing

autobranchen 09 2012  

Månedsmagasin for medlemmerne af syv organisationer i den danske autobranche.

autobranchen 09 2012  

Månedsmagasin for medlemmerne af syv organisationer i den danske autobranche.

Profile for pade
Advertisement