Ozonas 54 — Gyvybės troškulys

Page 51

Pažintinis takas pelkėje E. Ostašenkovo nuotr.

Botanikė nurodo, kad optimalaus vandens lygio atkūrimas pelkėje yra viena efektyviausių priemonių, kuri mažina CO2 emisijas, taip pat padeda stabdyti pelkės degradavimą ir apsaugo biologinę įvairovę. Todėl svarbu pakelti pelkės vandens lygį tiek, kad durpių nykimą pakeistų durpės formavimasis (durpėdara). Viena pirmųjų Lietuvoje tvarkyta Novaraisčio pelkė, jau kurį laiką yra tapusi gervių rojumi. Vandens lygio atkūrimo projektai vykdyti ar tebevykdomi Pusčios, Girutiškio, Kamanų, Gegužinės, Žuvinto, Kepurinės ir kitose pelkėse. 2015 m. Lietuvos gamtos fondas kartu su partneriais iš Estijos, Latvijos, Lenkijos bei Vokietijos pradėjo tarptautinį projektą, pagal kurį yra mažinamos CO2 emisijos, atkuriant nusausintus ir degraduojančius durpynus Šiaurės Europos lygumose. Lietuvoje numatoma atkurti penkis durpynus: Sacharos, Plinkšių, Pusčios, Amalvos ir Aukštumalos. Tenka apgailestauti, kad iškilo rimtų problemų dėl Plinkšių pelkės likimo, nes jos atkūrimui prieštarauja leidimą ją eksploatuoti turinti, bet eksploatacijos taip ir nepradėjusi įmonė.

Žymiausia pelkė pasaulyje Pašnekovės ir daugelio mokslininkų mėgstama Aukštumalos aukštapelkė Nemuno deltos regione atkuriama pagal įgyvendintą projektą, kurio metu buvo keltas ambicingas uždavinys – rege-

neruoti pelkės hidrologinį režimą ir sudaryti palankias sąlygas Europos Bendrijos svarbos pelkinių buveinių būklei atsikurti. „Projekto lėšomis pastatėme daugiau kaip 1200 durpinių, plastikinių ir mišrios konstrukcijos užtūrų, sulaikančių vandenį pelkėje. Kad sumažėtų vandens garinimas ir atsikurtų atviros pelkinės buveinės, iškirsta apie 100 ha aukštapelkėms nebūdingos sumedėjusios augalijos, įsikūrusios stipriai sausinimo pažeistose pelkės vietose. Pakėlus pelkės vandens lygį pažeistose augimvietėse vėl įsikurs aukštapelkėms būdinga augalija, ypač kiminai, nes vietomis dėl nusausinimo jie buvo visiškai išnykę. Pradės kauptis durpės“, – tikisi J. Sendžikaitė. Jau daugiau kaip dešimtmetį aplinkosaugininkai bendradarbiauja su durpių įmone UAB „Klasmann-Dielmann Šilutė“. Socialiai atsakinga bendrovė pirmoji Lietuvoje įrengė 1 km ilgio vandens lygio palaikymo priemonę, izoliuojančią natūralią pelkę, t. y. Aukštumalos aukštapelkę, nuo neigiamo durpių kasimo laukų poveikio. Ši įmonė ieško naujų gamtosaugai palankių išeksploatuotų durpynų atkūrimo metodų – skatina, finansuoja ir padeda vykdyti ne tik pelkių atkūrimo mokslinius tyrimus, bet ir pelkinių bendrijų atkūrimo darbus.

OZONAS

51