Page 1

www.outro.pl /

str /


www.outro.pl /

TEMAT NUMER

str /


www.outro.pl /

RU:

KONRAD TRACZYK Złotówka na wakacje dla Pani Snapchat strona 10 KRZYSZTOF ANDRULONIS Egzaminy w życiu i… z życia strona 22 BARTOSZ SIMIŃSKI Studiować, nie studiować... strona 32 KATARZYNA GIEMZA Nauka nie zawsze pewna strona 40 ADAM DYRSZKA Game jam od kuchni strona 48 ANNA SYDORCZAK Już za rok matura, czyli maturalny „demotywator” strona 56 MAJA NAJDEK Jak znosić niepowodzenia? str /

strona 62


www.outro.pl /

Zapewne nie raz ani nie dwa razy zdarzyło ci się usłyszeć w swej szkolnej czy akademickiej karierze komendę podobną w tonie do tej zawartej w tytule. Sytuacja egzaminu jest znana każdemu uczniowi. Spróbujemy jednak pokazać, że obszar jej występowania jest znacznie szerszy! Niejednokrotnie stajemy w obliczu konieczności dowiedzenia, że posiadana przez nas wiedza jest dostatecznie szeroka, by sprostać wygórowanym wymaganiom. jakie stawia przed nami egzaminator Badanie znajomości teorii to przede wszystkim domena szkolnictwa. Nie tylko w tym jednak realizuje się wiedza - iść za nią powinny również umiejętności, które mogą być sprawdzane na wiele różnych sposobów. Choć spetryfikowane znaczenie słowa „sprawdzian” czy „egzamin” najczęściej odsyła nas do realiów szkolnych lub uniwersyteckich, jednak w rzeczywistości dotyczyć może wielu różnych płaszczyzn. W codziennym życiu praktycznie na każdym kroku zdajemy mniejsze lub większe sprawdziany. Od ich wyniku zależy,

na ile dobrze uda nam się wypełnić spoczywające na nas obowiązki oraz na ile sprawnie wybrniemy z kłopotów, w które wpadliśmy. Prawie na każdym kroku możemy być zmuszeni do wykazania się szczególnymi kwalifikacjami, niezbędnymi do sprostania danemu wyzwaniu. Sytuacja egzaminu, być może nie zawsze w świadomy sposób, towarzyszy nam więc praktycznie przez cały czas. Egzamin można również rozumieć jako sprawdzenie lub potwierdzenie. W takim sensie stosowany jest przez badaczy, zarówno nauk ścisłych, jak i humanistycznych, do których zadań należy prowadzenie badań i analiz mających na celu wyjaśnić zagadnienia charakterystyczne dla obszarów dziedzin, którymi się zajmują. W ten sposób str /

odkrywamy nowy, edukacyjny wymiar tego hasła - egzamin nie tylko ma sprawdzić, czego i na ile dobrze my się nauczyliśmy. Równie często powoduje powstanie nowej wiedzy, która wchodzi w skład szeroko pojętego dorobku nauki. Wreszcie można również stać się uczestnikiem takiego wydarzenia, jak sprawdzian z życia. Podać jego definicję jest prawie niemożliwe, ponieważ pod tym sformułowaniem kryje się cała gama możliwych zdarzeń. Być może ich wspólnym czynnikiem jest to, że wszystkie wymagają od człowieka spojrzenia moralnego, pozwalającego zdać z oceną celującą. Jakie inne jeszcze sensy może mieć egzamin? Dowiedz się z nami! Krzysztof


www.outro.pl /

Outro – wychodzimy poza schemat

Szefowie działów:

ISSN: 2299-5242

Olimpia Orządała (korekta), Monika Stankiewicz (graficy), Martyna Kłos (promocja)

Ogólnopolski miesięcznik młodzieżowy Wydawca: Fundacja Nowe Media

Promocja: Martyna Kłos, Żaneta Chwiałkowska, Bartosz Simiński

www.outro.pl mail: redakcja(@)outro.pl, rekrutacja(@)outro.pl

Korekta: Olimpia Orządała, Klaudia Sodryl, Justyna Grzesiowska, Janusz Pyrkosz, Paulina Kos, Beata Ptach

Redaktor naczelny: Krzysztof Andrulonis Skład wydania i fotoedycja: Krzysztof Andrulonis

Grafiki: Monika Stankiewicz, Julia Dałek

Projekt okładki: Krzysztof Andrulonis

str /


www.outro.pl /

RELACJA

Dzień Kulturoznawcy w Katowicach

redaktor:

Żaneta Chwiałkowska

21 maja 2019 roku w Centrum Informacji Na-

tacji tekstu teatralnego”, „Po co biografia

ukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowi-

w XXI wieku?”, „Co filmy Disneya mówią o hi-

cach (CINiBA) odbyła się druga edycja Dnia

storii kultury? Od Pocahontas po Mojego brata

Kulturoznawcy. Celem wydarzenia było zapo-

niedźwiedzia”, „Sztuka mrugania oczami, czyli

znanie przyszłych studentów z kierunkami kul-

o montażu filmowym” oraz „Subkultura Cyber-

turoznawstwo i kultury mediów na Uniwersyte-

goth/Cyberpunk – design czy moda”.

cie Śląskim. Rozpoczął go poranny wykład „Kultura otwarta na mity”. Po nim uczestnicy (studenci oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) wybierali interesujące ich warsztaty, które miały przybliżyć specyfikę studiów kulturoznawczych. Wśród poruszanych przez prowadzących tematów znalazły się: „Aplikacje mobilne jako barometr codzienności. Studium medioznawcze (kulturoznawcze)”, „Pisanie dla sceny – nowe biografie. Warsztaty z interpre-

str /

W czasie warsztatów prowadzący je prelegenci przekazywali wiedzę związaną ze studiami na kulturoznawstwie i kulturach mediów. Uczestnicy mogli poznać między innymi terminy związane ze montażem filmowym, jak i spróbować własnego amatorskiego montażu. Dowiedzieli się rówież, jak aplikacje mobilne wpływają na życie współczesnego człowieka i co jest


Fot. Zbiory prywatne autorki

www.outro.pl /

atrakcyjnego w ich użytkowaniu. Mieli także

stiumografii, malarstwa, dizajnu, grafiki, a tak-

szansę podyskutować i wymienić się spostrze-

że reżyserii. Można było zobaczyć twórczość

żeniami z pracownikami naukowymi. Warszta-

Dominiki Wieczorek, Julii i Pauliny Kędzia,

ty prowadzili dr Barbara Orzeł, dr hab. Beata

Wiktorii Wilczyńskiej, Justyny Kampik, Alicji

Popczyk-Szczęsna, mgr Agnieszka Markow-

Kubies, Justyny Kampik, Alicji Kielian, Vla-

ska, mgr Adrianna Kuś, mgr Natalia Grabka

dyslava Zhuravlov i Tetiany Polishchuk. Rów-

i dr Alicja Głutkowska-Polniak.

nolegle do warsztatów odbywały się wycieczki

W czasie warsztatów studenci i absolwenci

po CINiBA. Zajęcia zakończyły się o godzinie

kulturoznawstwa i kultur mediów prezentowali

15:00, kiedy to na katowickim rynku rozpoczę-

stoiska ze swoją twórczością, pokazując jak

ła się Gra miejska, natomiast o godzinie

studia na tych kierunkach mogą pomóc w roz-

18:00 w Białej Małpie odbyło się after party

woju pasji. Prezentowane prace dotyczyły ko-

dla kulturoznawców. Fotogaleria na str. 8-9 →

str /


www.outro.pl /

str /


Fot. Zbiory prywatne autorki

www.outro.pl /

str /


ZŁOTÓWKA NA WAKACJ DLA PANI SNAPCHAT www.outro.pl /

Znają ją wszyscy żacy i maturzyści wybierający się na studia w Uniwersytecie Wrocławskim. Cała Polska usłyszała o niej za sprawą zdjęć z filtrami ze Snapchata, które przyszli studenci wgrywali do systemu IRK. Z Panią Snapchat (Agata Sałamaj) rozmawiamy o tegorocznej

rekrutacji, pomyśle na stworzenie konta Uniwersytetu Wrocław str /

skiego na Snapchacie i pięknie Wrocławia.


JE

www.outro.pl /

wstr /


www.outro.pl /

rozmawiał:

Konrad Traczyk

Skąd wziął się pomysł na stworzenie Snapcha-

chyba jest co świętować. Udało się z tym Sna-

ta uniwroc?

pem. Na początku – na pewno – było tak, że

Pani Snapchat: To był pełen spontan! Pewnego dnia do Centrum Zarządzania Kosmosem, czyli do naszego Biura Promocji Uniwersytetu Wrocławskiego, przyszedł Tomek Jakub Sysło, nasz wrocławski social media ninja. Zaproponował mojemu kierownikowi, żeby zająć się narzędziem, wydawałoby się przeznaczonym dla gimbazy. Troszeczkę ryzykowaliśmy tą decyzją o otworzeniu Snapchata, ale bardzo szybko okazało się, że mieliśmy rację. Z ciekawostek zdradzę, że na początku zaliczyłam

wszyscy pukali się w głowę i mówili: Co wy robicie? Uniwersytet Wrocławski – wielka uczelnia w Polsce bawi się takim narzędziem jak Snapchat, gdzie są: filtry, uszy, nosy zwierzątek itd. I wszystko jest w zabawnej konwencji. Ale później szybko przekonali się, że to jest dobra droga, bo zaczęliśmy mówić językiem maturzystów, naszych przyszłych kandydatów na studia. Potem inne uczelnie też zaczęły otwierać swoje kanały. Z tego również bardzo się cieszę.

spore faux pas, bo okazało się, że snapy, które nagrywałam przez pierwszy tydzień, nie były widoczne dla nikogo poza mną. Początki bywają trudne, ale później wszystko szło już co-

A jak odbiera to młodzież, która ogląda snapy? Jaki jest odzew?

raz lepiej – i tak jest do dzisiaj. Trzy lata – o ile

Bijemy chyba wszelkie możliwe rekordy – mie-

dobrze liczę.

liśmy 50 tys. odsłon jednego snapa. Jak na Snapchata, to są bardzo duże zasięgi. Praktycznie codziennie spotykam się z bardzo miły-

Był już jakiś tort z tej okazji?

mi słowami maturzystów, ale też i studentów.

Właśnie nie! Muszę rzucić hasło w naszym biurze, żeby uczcić jakoś hucznie jubileusz, bo

str /

Nie można zapominać, że Snapchat uniwroc jest przeznaczony nie tylko dla absolwentów


Fot. Fanpage Pani Snapchat na portalu Facebook

www.outro.pl /

str /


www.outro.pl /

liceów, ale przede wszystkim dla studentów

TikTok Uniwersytetu Wrocławskiego brzmi ku-

pierwszych lat. Takich zagubionych, młodych

sząco…

ludzi, którzy przyjeżdżają do wielkiego miasta i nie potrafią się odnaleźć na naszej uczelni i w mieście. Dlatego ja im tam doradzam. Czasami jestem panią z dziekanatu, czasami panią psycholog. Radzę, doradzam, pomagam, jak mogę. Muszę powiedzieć, że oni są bardzo wdzięczni. To jest najlepsza zapłata za moją pracę, jak ktoś – mijając mnie na ulicy – przybije mi piątkę i podziękuje za to, że kiedyś mu

Ale wiesz, że ja kiedyś zrobiłam taki żart na prima aprilis i nawet założyłam takie konto? Wtedy jeszcze portal nazywał się Musically. Zatem Uniwersytet Wrocławski ma już konto na TikToku, ale jest nieaktywne. Było założone dla żartu primaaprilisowego. Zobaczymy, co z tego wyniknie. W każdym razie założone już jest, więc i tak jesteśmy pierwsi! (śmiech)

pomogłam. Odzew jest bardzo duży i wydaje

Wróćmy do Snapchata. Co tam w ogóle można

mi się nawet, że coraz większy. Mimo że ogła-

znaleźć?

sza się w internecie śmierć Snapchata. Ja w ogóle tego nie odczuwam.

Ojejku, bardzo różne treści. Zaczynając od tego, że to jest taka nasza telewizja na żywo. Pokazujemy wszystkie imprezy, wydarzenia,

Ale był chyba też taki moment, gdy Snapchat zaczął ograniczać zasięgi…

które odbywają się na uniwersytecie – od wyborów rektora, przez konferencje, po zupełnie luźne rozmowy z pracownikami, ze studenta-

Tak, był taki moment, gdy Snapchat zaliczył

mi. Wszystko to, co dzieje się na uniwersytecie

lekki fuck-up, ale później te zasięgi zaczęły ro-

i czego nie można normalnie zobaczyć. My to

snąć. Natomiast nie zapominajmy, że to jest

pokazujemy na Snapie. Wrzucam też screeny

tylko narzędzie komunikacji. Jeżeli będzie tak,

z rozmów z ludźmi, którzy wysyłają mi pytania.

że nasi odbiorcy pójdą gdzie indziej, bo wybio-

Robię czasami takie Q&A na My Story uniwroc.

rą inne narzędzie, to my po prostu pójdziemy

Bardzo popularne jest też szukanie przez kan-

za nimi. Jeżeli oni wybiorą InstaStories na In-

dydatów studentów danego kierunku. I wtedy

stagramie, to my pójdziemy na InstaStories.

odzywa się np. student kryminologii i pisze już

Jeżeli pójdą na TikToka, to Uniwersytet Wro-

bezpośrednio do osoby, która chce studiować.

cławski jako pierwsza uczelnia w Polsce założy

Na Snapie są też wszelkie ważne informacje,

kanał na TikToku.

np. o godzinach dziekańskich, wiadomości z ostatniej chwili. str /


Fot. Fanpage Pani Snapchat na portalu Facebook

www.outro.pl /

O co najczęściej pytają kandydaci?

w akademikach panie pokojówki ścielą łóżka

Na przykład o to, dlaczego nie mamy weterynarii; jakie są progi na budownictwo albo kiedy będzie kosmetologia. Pytają też np. czy jeżeli nie zdałem matury z matematyki, to czy mogę dostać się na kierunek humanistyczny, bo przecież po co mi ta matematyka na filologii polskiej? Dosłownie o wszystko. O to, czy można w akademiku trzymać złotą rybkę; czy

str /

albo czy jeżeli mam złamaną nogę, to w Internetowym Systemie Rejestracji Kandydatów mam zaznaczyć, że jestem niepełnosprawny? To są fajne, śmieszne pytania. Ja się oczywiście chichram w rękaw, ale odpowiadam rzetelnie. Najbardziej popularne są pytania o progi punktowe.


Fot. Fanpage Pani Snapchat na portalu Facebook

www.outro.pl /

Właśnie, co z tymi progami?

sce na poszczególne kierunki. Dzięki temu bę-

Na Uniwersytecie Wrocławskim w zasadzie nie ma czegoś takiego jak progi punktowe, więc kandydaci – nie pytajcie o to. Pytajcie raczej, jaka jest liczba osób chętnych na jedno miej-

str /

dziecie wiedzieć, czy kierunek jest bardziej czy mniej oblegany. O progi punktowe nie warto pytać, bo ta liczba punktów rekrutacyjnych, która daje wejście w jednym roku, w drugim roku może w ogóle nie wystarczyć – albo prze-


www.outro.pl /

ciwnie, to może być nawet za dużo. Tak że nie ma co się tym sugerować. Zdradzę wam taką tajemnicę – ja tak naprawdę te punkty mam. Trzymam je w mojej tajnej teczce, więc ja

A właśnie, Szermierz ma szpadę czy nie, bo różnie z tym bywa?

wiem na przykład, że największą liczbę punk-

Ma! Szermierz jest monitowany 24 godziny na

tów – ale nie mów nikomu – (szeptem) trzeba

dobę. Moi obserwatorzy na Snapchacie ciągle

mieć na informatykę i dziennikarstwo. Tak że

donoszą mi, co dzieje się z Szermierzem. Kel-

ja te punkty mam, ale ich nie zdradzam,

nerki z pizzerii, która jest naprzeciwko Szer-

bo potem maturzyści za bardzo zaprzątają so-

mierza, meldują na okrągło. Dzisiaj już dosta-

bie tym głowę i skupiają się na liczbie punk-

łam po południu raport, że Szermierz ma szpa-

tów, a nie skupiają się na tym, żeby dobrze

dę. Z tą szpadą faktycznie jest tak, że ona gi-

napisać maturę. A jednak powinno być od-

nie bardzo często. Zdarzyło się tak, że dosta-

wrotnie.

łam filmik na Snapa uniwroc, nakręcony w autobusie linii C we Wrocławiu, gdzie dwie panie w mocno średnim wieku wiozły szpadę Szer-

Kiedy można zacząć się rejestrować na stu-

mierza w torbie ze sklepu spożywczego. Stu-

dia? Dopiero po wynikach matur?

dent, który to sfilmował, wszczął alarm – Pani

Nasza rekrutacja rozpoczęła się już 15 maja. Wtedy wystartował nasz system IRK. Można rejestrować się już przed wynikami z matury. Dlatego że te wyniki nie są potrzebne do rejestracji. My pobieramy je z Krajowego Rejestru Matur. Pierwsza tura rekrutacji potrwa do 7 lipca, więc to jest jeszcze bardzo dużo czasu i na pewno każdy maturzysta zdąży zarejestro-

Snapchat, ja mam złodzieja szpady! Co ja mam z tym zrobić? Uśmiałam się do łez. Zrobiłam screen, wrzuciłam na fanpage Uniwroc i… odezwał się Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Poprosił nas o dokładne dane. Nie wiem, jak się ta sytuacja skończyła, ale Szermierz i jego szpada jest obiektem westchnień wszystkich turystów i mieszkańców Wrocławia.

wać się w tym systemie i wybrać sobie swoje ukochane kierunki studiów. Wszystko jest w najlepszym porządku i w październiku na pewno spotkamy się pod Szermierzem, na pla-

Z czego to wynika? Mieszkańcy potem stawiają sobie szpadę w domu jako trofeum?

cu Uniwersyteckim we Wrocławiu. Nie mogę

Chyba jest coś takiego. Jakiś rodzaj „fejmu”?

się doczekać!

Mam szpadę szermierza, jestem gość! str /


www.outro.pl /

Zdarzyła się jeszcze jakaś nietypowa sytuacja

jechałam, ale wszystko przede mną, tak że

zainicjowana przez studentów albo kandyda-

trzymaj kciuki.

tów?

Studenci nie próbowali potem jakiejś innej

Kandydaci bardzo chcą się odwdzięczyć za to, że siedzę w weekendy i odpowiadam na ich trudne, czasem wymagające pytania. Szukali sposobu, w jaki mogliby wynagrodzić mi czas, w którym, jak to mówili, „zawracali” mi głowę. Postanowili, że wyślą mnie na wakacje na Malediwy! Pani Snapchat zasługuje na odpoczynek, więc my ją wyślemy na wakacje! I w jaki sposób się to odbyło? Opłata rekrutacyjna na studia wynosi 85 zł za jeden kierunek, więc oni postanowili, że będą wpłacać 86 zł i w tytule przelewu pisali, że ta złotówka jest na wakacje dla Pani Snapchat na Malediwach. Jak się domyślasz, musiałam się bardzo mocno tłumaczyć w kwesturze co to w ogóle znaczy (śmiech). Zaraz był telefon: Pani Agatko, czy pani ma w ogóle z tym coś wspólnego? (śmiech). Od razu apelowałam na Snapie

metody? Zrobienia zrzutki przez internet? Już im nie podpowiadaj, bo będę się czuła naprawdę zawstydzona (śmiech). Studenci mają naprawdę bardzo ciekawe metody okazywania wdzięczności za pomoc, np. kiedyś pod Szermierzem leżało kartonowe pudełko, a w środku były własnoręcznie zrobione kanapki, usmażone racuchy i było napisane, że to jest śniadanie dla Pani Snapachat, albo raz pod Szermierzem zastałam koszyczek truskawek – - umytych, obranych, gotowych do jedzenia; było napisane, że to dla mnie. Czy to nie jest urocze? Większej zapłaty i tych Malediwów naprawdę nie potrzebuję. Wystarczy dobre słowo oraz to, że ktoś podejdzie w tramwaju i rzuci mi się na szyję, bo też się tak czasami zdarzało (śmiech).

i bardzo im dziękowałam za tę akcję, ale tłumaczyłam, że na państwowej uczelni to nie przejdzie i takie metody, niestety, mogą mi tylko zaszkodzić w pracy. Ale pamiętam, że rzecznik prasowy uniwersytetu, pan dr Ryszard

A co zrobić, żeby zostać studentem Uniwersytetu Wrocławskiego i móc rzucać ci się na szyję? Zdaliśmy maturę i… co dalej?

Balicki, jak była zbiórka na wyjazd na Maledi-

Po pierwsze, nie należy się denerwować. Aby

wy, przyniósł mi białą różę i złotówkę, położył

zarejestrować się na Uniwersytet Wrocławski,

na biurku i w ten sposób przyłączył się do ak-

w ogóle nie trzeba wychodzić z domu. Wystar-

cji. Przez naszą kwesturę na Malediwy nie po-

czyć wejść do internetu i wpisać adres

str /


www.outro.pl /

www.rekrutacja.uni.wroc.pl. To jest nasz ser-

i wnieść opłatę rekrutacyjną. Nawet nie trzeba

wis rekrutacyjny. Pod każdym kierunkiem stu-

wpisywać wyników z matury. Wręcz nie wolno.

diów jest taki magiczny przycisk rekrutuj, który

Należy zostawiać zera w polach. Wyniki zosta-

przenosi kandydata do Internetowego Syste-

ną pobrane z Krajowego Rejestru Matur. Nie

mu Rejestracji Kandydatów (IRK). Pieszczotli-

ma tak łatwo, bo każdy by sobie wpisał 100

wie o tym systemie mówimy IRK-a. Nie trzeba

procent z rozszerzonej matury, z każdego

w nim za wiele robić. Wystarczy wpisać swoje

przedmiotu. My to sprawdzamy, trzymamy rę-

dane, włącznie z numerem PESEL, wybrać kie-

kę na pulsie. System sam oblicza punkty. Przy

runki studiów, na które chce się rekrutować,

rekrutacji liczą się tylko wyniki z matury, nie

str /


www.outro.pl /

liczą się oceny z ostatniej klasy liceum czy

jest tak, że nawet gorzej zdane rozszerzenie

technikum. Każdy kierunek ma określone za-

da więcej punktów niż matura podstawowa.

sady rekrutacji, ma magiczną tabelkę, w której

Wiem to z doświadczenia. W zasadzie nic wię-

są przedmioty, jakie należy zdawać, żeby do-

cej nie trzeba robić. Czekamy po prostu na wy-

stać się na dany kierunek, oraz współczynniki,

niki rekrutacji. Lista jest rankingowa, czyli bie-

przez które mnożymy procenty z matury.

rzemy najlepszych kandydatów z listy. Pamię-

Te współczynniki są określone i dla matury

tajcie, że jeszcze jest też druga i trzecia tura

podstawowej, i dla rozszerzonej. Zawsze są

rekrutacji, więc jeśli ktoś nie dostanie się

dwa razy wyższe dla matury rozszerzonej niż

w pierwszej turze, to jeszcze będzie miał szan-

dla matury podstawowej. Za każdym razem

sę. Jest jeden haczyk – druga i trzecia tura re-

str /


www.outro.pl /

krutacji jest tylko dla tych, którzy brali udział

kiego. Wolą chiński i koreański, czyli takie ję-

w pierwszej turze. Czas na rejestrację jest do

zyki, które są mniej popularne. Filologia miała

7 lipca. W ogóle nie wiem, czy wiesz, ale na

11 osób na miejsce. Wymieniłam pięć kierun-

studia można się teraz bardzo łatwo dostać.

ków, na resztę łatwo się dostać.

Naprawdę?

Jest jakiś limit liczby kierunków?

Tak! My mamy 90 kierunków studiów i chyba

Nie, każdy kandydat może zarejestrować się

270 specjalności, ale rekrutacja jest na kieru-

na dowolną liczbę. Jedynym limitem jest opła-

nek, a nie na specjalność, i o tym też trzeba

ta rekrutacyjna, którą trzeba uiścić za każdy

pamiętać. Specjalność wybiera się dopiero

kierunek. Trzeba też pamiętać o tym, że moż-

wtedy, kiedy się dostanie na dany kierunek.

na studiować dwa kierunki jednocześnie, czy

Ale tych kierunków jest mnóstwo, miejsc na

to na tym samym wydziale, czy na różnych wy-

studia jest naprawdę dużo, tak że naprawdę

działach. Oczywiście mówię o studiach dzien-

nie jest teraz trudno się dostać. Z wyjątkiem

nych, czyli stacjonarnych. Jeśli chodzi o rekru-

kierunków, które są postrachem i na które by-

tację, to nawet jeżeli ktoś się dostanie na trzy

ło najwięcej chętnych osób podczas poprzed-

kierunki, to wybiera sobie jeden i tam składa

niej rekrutacji. To była chemia i toksykologia

dokumenty. Złożenie dokumentów jest dla nas

sądowa, czyli połączenie kryminologii z che-

taką formą zatwierdzenia – to jest moje miej-

mią i medycyną. Tu mieliśmy 21 kandydatów

sce, chcę studiować na tym kierunku i tutaj za

na jedno miejsce. Na drugim miejscu była psy-

pięć lat odbiorę dyplom magistra.

chologia i tam 18,5 kandydata na jedno miejsce. Wiem, że to pół dziwnie brzmi. Psychologia jest zawsze w czołówce kierunków. Na

I tego tytułu wszystkim studentom życzymy! A

trzecim i na czwartym miejscu mieliśmy dzien-

tobie całej rzeszy obserwatorów na Snapcha-

nikarstwo i komunikację społeczną oraz ko-

cie.

munikację wizerunkową. To są dwa oddzielne kierunki i one też zawsze mają około 14–15 osób na jedno miejsce. I jeszcze jeden kierunek to filologia dalekowschodnia. Kandydaci już nie chcą się uczyć angielskiego i niemiec-

str /

Dziękuję! Do zobaczenia na Snapie uniwroc i pod Szermierzem w październiku!


www.outro.pl /

Zaliczenie trudnego egzaminu wydaje s wyzwaniem nie do przejścia. Mnóstwo

czasu, za duże zmęczenie… Co jednak

nie został podany, a moment, w którym do odpowiedzi może nadejść w każdej

zaliczeń? Jedno jest na p

Y N I M A Z EG

. . . I U

I C Y Ż W str /


się czasem www.outro.pl / materiału, zbyt mało

k, gdy zakres tematyczny

m trzeba będzie stanąć chwili? Nie ma takich

pewno – nazywa się „życie”.

. Z

A I C Y Ż str /


www.outro.pl /

rozmawiał: Krzysztof

Andrulonis

Na czym właściwie ten egzamin ma polegać?

lekceważona, to zawarte w jej psychologicz-

Czego dotyczy? Niech za wstęp do rozważań

nym przesłaniu myśli i wątpliwości pozbawio-

posłużą słowa z powieści jednej z najbardziej

ne łatwych odpowiedzi pozostają nadal aktual-

znanych

dwudziestolecia

ne. Dla nas natomiast niech te słowa staną

międzywojennego: Musi coś przecież istnieć.

się podstawą do poszukiwań momentów na-

Jakaś granica, za którą nie wolno przejść, za

szego życia, gdy stajemy w obliczu konieczno-

którą przestaje się być sobą. Zalęknione oczy

ści odbycia egzaminu – i to tego najtrudniej-

Elżbiety zdają się błagać o odpowiedź twier-

szego, bo z życia. Na czym polega? Czy łatwo

dzącą, a więc niosącą ratunek. Wyniosłość Ze-

zauważyć, kiedy następuje godzina jego rozpo-

nona nie pozwala mu jednak na spełnienie tej

częcia?

powieściopisarek

niewypowiedzianej prośby: Granica – mruknął i wzruszył ramionami. Granica […]. Można być tylko tym, czym się jest, moja droga – nic wię-

W pogoni za moralnością

cej nie można.

Jakaś granica, za którą nie wolno przejść, za

Ten, kto choć pobieżnie zapoznał się w okre-

którą przestaje się być sobą… Elżbieta Biecka

sie nauki szkolnej z dorobkiem prozatorskim

podnosi w tym aforystycznym sformułowaniu

Zofii Nałkowskiej, zna być może powyższe sło-

bardzo istotną kwestię – pyta bowiem o samą

wa. Jeśli nie same cytaty, to przynajmniej ich

istotę czegoś, co zwykliśmy nazywać „byciem

zasadniczy sens. Passus powyższy pochodzi

człowiekiem”. Z pozoru prawdziwość takiego

z końcowych rozdziałów Granicy, w moim od-

sformułowania nie budzi w nikim wątpliwości

czuciu jednej z najważniejszych powieści

– świadczą o tym nasz genom, pochodzenie

ciemnych lat trzydziestych. Choć dziś nieraz

ewolucyjne, wykształcenie takich specyficz-

str /


www.outro.pl /

nych dla wyłącznie naszego gatunku cech, jak

Powyższe pytania trochę inną wagę posiadały

myślenie abstrakcyjne, zdolność mowy czy

dla Nałkowskiej w ostatnich latach przed wy-

konstruowania

narzędzi.

buchem II wojny światowej, a inaczej jawią się

Spróbuj jednak odwrócić tok myślenia – odrzyj

nam współcześnie. Zaryzykowałbym stwierdze-

własne wyobrażenie o samym sobie z wszyst-

nie, że w sytuacji nas, ludzi współczesnych,

kiego, co nie kwalifikuje się do przedstawio-

wypadają nawet bardziej dramatycznie. Autor-

nych powyżej cech. Spójrz teraz na to, co zo-

ka Medalionów zastanawia się przede wszyst-

stało – czy możesz powiedzieć, że nadal je-

kim nad kondycją moralną współczesnego so-

steś sobą? Po rozstrzygnięciu tej kwestii niech

bie społeczeństwa, którego przedstawicielami

przyjdzie wątpliwość bardziej kategoryczna –

są Elżbieta, Zenon Ziembiewicz czy Celina Ko-

- czy jesteś nadal człowiekiem?

lichowska. W świecie Granicy tytułowy motyw

skomplikowanych

str /


www.outro.pl /

str /


www.outro.pl /

ulega wielokrotnemu przywoływaniu i różno-

łącznie grup społecznych i ich wspólnych po-

rodnej metaforyzacji – gdy czytamy o Fitku

trzeb oraz krzywd. Dostrzegała przede wszyst-

przywiązanym do budy oraz Lulu korzystają-

kim człowieka w jego psychicznej złożoności,

cym z uroków swobodnej zabawy na podwó-

bez której dylematy moralności nigdy by jako

rzu, dostrzegamy w tej pozornie błahej scenie

takie nie powstały. W pierwszym odczuciu

antytetycznie zestawione sfery wolności i znie-

można by uznać, że owo ograniczenie reguł

wolenia wyrażonych za pomocą symboli. Kiedy

etycznych (bądź ich całkowite usunięcie) spo-

z kolei poznajemy pracę Karoliny Bogutowej,

ro ułatwia – od tej pory każde działanie mogli-

kucharki w pałacu w Chązebnej, oraz lokaja

byśmy oceniać wyłącznie na zasadzie proste-

Antoniego, autorka pisze: Oba te przeciwstaw-

go rachunku zysków i strat, a rzeczywistość

ne i wzajemnie uzależnione światy rozłamane

zamiast odmalowywać się w formie palety sza-

były na progu dzielącym kuchnię od pokojów

rości byłaby jednostajnie czarna bądź biała.

i strzeżonym przez niezłomne postacie kamerdynera, gospodyni i lokaja. Między światem Karoliny a światem Tczewskich nie ma połączenia, drzwi kuchenne tym razem stają się metaforą struktury podporządkowania, które często doprowadzało do wyzysku, nieporozumień i cierpień. Najlepszym przykładem jest, znowu symboliczna, kamienica Cecylii Kolichowskiej, w której ludzie mieszkają na sobie warstwami oddającymi jednocześnie panujące między nimi stosunki.

Pójdźmy jednak dalej – potrafimy współcześnie konstruować bardzo skomplikowane, humanoidalne maszyny. Wróćmy do przedstawionego wcześniej wyliczenia cech ludzkich: myślenie abstrakcyjne, zdolność mowy, konstruowanie skomplikowanych narzędzi. Pierwsza właściwość staje się dla technologii coraz bardziej dostępna, dwie pozostałe zostały już dość dawno zagospodarowane przez naukowców. Czy maszyny są równe ludziom? Być może w tym momencie rysuje ci się w pamięci

Nałkowską mocno dotykały obserwowane nie-

scena z jakiejś produkcji science-fiction,

równości społeczne, choć jej spojrzenie na nie

w której sztuczna inteligencja przejmuje wła-

było raczej indywidualistyczne niż kolektywne.

dzę nad światem i pokonuje człowieka. Albo

W przeciwieństwie do pozytywistycznie uspo-

i nie, niezależnie od tego rozwaga podpowia-

sobionej części ówczesnej inteligencji czy co

da, że jakakolwiek skomplikowana imitacja

zdeklarowanych marksistów nie widziała wy-

człowieka zbudowana z kół zębatych i spręży-

str /


www.outro.pl /

nek pozostaje jedynie imitacją. Czego mu więc

własne oczy zobaczyć, co dzieje się, gdy czło-

brakuje? Jedna cecha to niepełność zdolności

wiek wyzbędzie się zmysłu moralnego, gdy je-

działania poza algorytmem, druga zaś to zmysł

dynym wyznacznikiem jakości postępowania

moralny.

stanie się dlań imperatyw: przetrwać. Reguły etyczne uległy w czasie wojny zawieszeniu – - bądź też nieodwołalnej dewaluacji. Skutkom

Dawniej i dziś

absolutnego pozbawienia człowieka jego god-

Autorka Domu nad łąkami obawiała się tego,

ności autorka Granicy będzie się mogła przyj-

co powstaje z człowieka, gdy przekracza pew-

rzeć na własne oczy – w latach 1945–1946

ną granicę „istotnej moralności”, jak określała

pracować będzie w Głównej Komisji Badań

ten zbiór wyznaczników aksjologicznych w jed-

Zbrodni Niemieckich. Efektem tych trudnych

nym z wywiadów. Już trzy lata po ukończeniu

miesięcy stanie się zbiór opowiadań Medalio-

prac nad Granicą Nałkowska miała okazję na

ny, w którym autorka nie potrafi wypowiedzieć

str /


www.outro.pl /

oceny wszystkiego, co zobaczyła. Każde słowo

znawać dzięki bogatej literaturze odnoszącej

w obliczu bezmiaru tragedii wydaje się naiw-

się do tego okresu dziejów. Współcześnie jed-

ne, więc decyduje się tylko na lapidarną re-

nak także stajemy przed koniecznością doko-

fleksję: Ludzie ludziom zgotowali ten los.

nywania wyborów podlegających ocenie mo-

Czas wojny stał się polem dla wielu wyborów

ralnej. Choć najczęściej nie są tak dramatycz-

etycznych. Niejednokrotnie były to chwile de-

ne jak w przypadku powyższej sceny, to jed-

cyzje niezwykle dramatyczne, przed którymi

nak mogą przysporzyć wielu zmartwień. Jak

człowiek nie powinien nigdy musieć stanąć.

sobie z nimi poradzić?

Wielu czytelnikom Opowiadań Tadeusza Bo-

Trudno o jakiś złoty klucz, który otwierałby dro-

rowskiego zapewne na zawsze utkwił w pa-

gę do dokonania właściwego wyboru w każdej

mięci obraz matki próbującej porzucić swoje

sytuacji. Czym tak naprawdę jest „właściwy

dziecko, uciekającej przed nim po to, by nie

wybór”? Dla każdego może oznaczać coś inne-

trafić wprost do komór gazowych. Jest to coś,

go – przede wszystkim w przypadku relacji

co za Karlem Jaspersem można by określić

dwustronnej czym innym może być dla każdej

mianem sytuacji granicznej, mającej miejsce

ze stron będących ze sobą w kontakcie.

w obliczu zagrożenia, cierpienia bądź tragedii.

Dochodzi do paradoksalnej możliwości, że

W jednej chwili rozstrzygnąć się musi kwestia

każdy z podmiotów uczestniczących w sytuacji

tego, czyje życie jest ważniejsze – matki czy

jakiegoś działania, chcąc czynić dobrze, czyli

dziecka? W czasach pokoju uznamy egalitar-

dokonywać „właściwych wyborów”, w rzeczywi-

nie, że należy chronić jedno i drugie. Naziści

stości krzywdzi drugiego. Stąd istotne wydaje

w obozach koncentracyjnych mieli jednak inną

się, aby w pierwszej kolejności potrafić się po-

teorię – albo jedno, i to przy sporej dozie

stawić na miejscu tego, komu chcemy podać

szczęścia oraz opieki sił wyższych, albo żadne.

pomocną dłoń.

Jak wobec tego oceniać postępowanie rodzicielki opisanej przez Borowskiego? To właśnie ta chwila, w której nasze elementarne zasady

Jak dobrze zdać?

etyczne wydają się nieprzystające do sprawy,

W obliczu wszystkich wcześniejszych rozważań

jaką powinny rozstrzygać.

nad istotą człowieczeństwa oraz tym, jak po-

Podobnie traumatycznych przeżyć w czasie

winno się je realizować w praktyce, można

wojny nie brakowało – obecnie możemy je po-

ocenić, że zaliczenie „egzaminu z życia” nie

str /


www.outro.pl /

jest szczególnie proste. Przede wszystkim do-

nych kompetencji możn

strzec należy kilka cech szczególnych tego

wielce kłopotliwym słow

sprawdzianu. Nie ma żadnej umówionej daty

Nigdy nie wiesz, jakie z

ani godziny, w których stawiamy się, by dopeł-

na ścieżkach ziemskich

nić niezbędnych formalności i wykazać się

trudno określić, jakie z

umiejętnościami. Trwa on od najmłodszych lat

a które okażą się zbędn

aż do śmierci i przez ten cały czas zmuszeni

jednak warto mieć ich

jesteśmy pracować na ostateczny werdykt Pro-

kiedy się przydadzą? W

fesora, którego każdy może się dopatrywać w

daje się wskazanie form

innym rodzaju siły wyższej. Zakres wymaga-

zamknięte, otwarte, a m

Już obfitość tradycyjny

wiadomości jest spora,

nych przez każdego cz

ralnych ich mnogość mo

Wszystkie powyższe cz

znacznie wskazywać, ż

nie jest, nieco trywialn sprawa. Należy w jego

str /


www.outro.pl /

na streścić jednym, acz

wem: „nieograniczone”.

zdarzenia spotkają cię

h dni. Co za tym idzie,

zdolności wykorzystasz,

ne. Na wszelki wypadek jak najwięcej, kto wie,

Wreszcie niemożliwe wy-

my egzaminu – zadania

może wypowiedź ustna?

ych metod sprawdzania

wysiłku, serca i zaangażowania. Trzeba też od-

, jednak w podejmowa-

naleźć swą własną drogę radzenia sobie z ko-

złowieka wyborach mo-

lejnymi wyzwaniami tak, aby móc kiedyś uznać

oże wręcz przytłaczać.

z czystym sumieniem, że z owego „egzaminu” otrzymało się dobry stopień. Zenon Ziembie-

zynniki zdają się jedno-

że „egzamin z życia” to

nie rzec ujmując, łatwa zdawanie włożyć wiele

wicz ma rację, mówiąc, że można być tylko tym, czym się jest. Dlatego właśnie należy się starać być człowiekiem w najlepszym tego słowa znaczeniu. Jak będzie brzmiało? To już zależy od ciebie…

str /


www.outro.pl /

str /


www.outro.pl /

Studiować, nie studiować… str /


www.outro.pl /

redaktor:

Bartosz Simiński

Czerwiec to czas trudnych chwil i wyborów dla młodych ludzi kończących szkołę średnią. Oczekiwanie na wyniki egzaminów maturalnych i związany z tym stres, a następnie wybór kierunku studiów i znów czekanie, tym razem na listy zakwalifikowanych. W tym całym letnim zamieszaniu warto zatrzymać się na chwilę, złapać oddech i na chłodno pomyśleć, czy w twoim przypadku pójście na studia będzie rzeczywiście dobrym wyborem.

Gap year

Świat stoi otworem?

Dużą popularnością na Zachodzie cieszy się

Wielu młodych ludzi, zamiast spędzać czas

tak zwany gap year. Na czym to polega? Otóż

w podróży, podejmuje pełnoetatowe zatrud-

młodzi ludzie, którzy kończą szkołę średnią,

nienie, bo trzeba mieć na uwadze to, że w kra-

postanawiają zrobić roczną przerwę w eduka-

jach takich jak np. USA studia są płatne, a rok

cji. Popularne jest organizowanie kilkumie-

intensywnej pracy może znacznie zmniejszyć

sięcznych wycieczek krajowych i zagranicz-

wysokość przyszłej pożyczki studenckiej, którą

nych. Niektórzy wykorzystują ten czas na roz-

prędzej czy później trzeba będzie spłacić.

wijanie swoich pasji i zainteresowań lub roczny wyjazd na wolontariat, często do odległych krajów afrykańskich i azjatyckich. Odbywa się to na przykład za pośrednictwem organizacji takich jak UNICEF czy WWF, które zapewniają wolontariuszom zakwaterowanie i wyżywienie w zamian za udział w różnych projektach.

str /

W Polsce młodych ludzi ten problem nie dotyczy, bo jak na razie mamy darmowy dostęp do edukacji publicznej. Mimo to zarobienie większej kwoty, na przykład podczas wyjazdu do pracy za granicę, umożliwi łatwiejszy start


www.outro.pl /

w dorosłe, studenckie życie – szczególnie jeśli

na. W efekcie młody człowiek traci niepotrzeb-

nie możesz polegać na finansowym wsparciu

nie czas, który mógłby wykorzystać znacznie

ze strony rodziców. Oprócz materialnych korzy-

produktywniej, rozwijając się zarówno zawodo-

ści wyjazd do Anglii, Holandii czy któregoś z

wo, jak i prywatnie. Z jakiegoś powodu obser-

krajów Skandynawii będzie także świetną oka-

wujemy jednak nadal rzeszę absolwentów

zją do poznania obcej kultury i praktycznej na-

szkół średnich, którzy ochoczo maszerują

uki języka obcego. Może być to też cenna lek-

na uniwersytety i politechniki.

cja życia, nauka samodzielności i brania odpowiedzialności za swoje decyzje.

Nie ma prostych rozwiązań

W Polsce gap year jest nadal zjawiskiem niszowym i prawdopodobnie jeszcze długo nim będzie. Większość młodych Polaków albo zaczyna od razu pracę zawodową, albo podejmuje studia. Decyzja o kontynuowaniu edukacji jest niestety często pochopna i nieprzemyśla-

str /

Warto się zastanowić, czy studia rzeczywiście są koniecznością w obecnych czasach i czy gwarantują dobrą pracę. Trudno o jednoznaczną odpowiedź: i tak, i nie, wszystko zależy od różnych czynników, które trzeba wziąć pod uwagę.


www.outro.pl /

Przede wszystkim istnieją grupy zawodów, które wymagają od nas wyższego wykształcenia.

Mama zawsze marzyła

I ma to solidne uzasadnienie. Są to głównie

o synu prawniku…

zawody zaufania publicznego, takie jak lekarz

Część osób podejmuje decyzję o studiach

czy psycholog. Także wiele dziedzin przemysłu

z niezbyt racjonalnych pobudek. Myślę, że

wymaga udokumentowania pewnych praktycz-

większość z was spotykało się lub nadal spoty-

no-teoretycznych umiejętności. Trudno wyob-

ka się z presją ze strony rodziny, a w szczegól-

razić sobie architekta czy konstruktora mo-

ności rodziców, z których wielu już na wcze-

stów po rocznej weekendowej szkole policeal-

snym etapie edukacji dziecka kreuje sobie wi-

nej. Pewne dziedziny wymagają specjalistycz-

zję jego przyszłości. Nie powinieneś jednak

nej wiedzy, którą można uzyskać jedynie w to-

ulegać presji otoczenia, jeżeli czujesz, że stu-

ku regularnej i starannej edukacji.

dia to zdecydowanie nie jest coś dla ciebie. Powinieneś sam decydować o swoim życiu, a nie spełniać oczekiwania innych.

str /


www.outro.pl /

Należy jednocześnie wziąć pod uwagę to, skąd

Spójrzmy prawdzie w oczy: w obecnej sytuacji

bierze się u wielu przedstawicieli starszego

gospodarczej studia nie gwarantują już zatrud-

pokolenia presja wywierana na potomków,

nienia, tym bardziej łączącego się z dobrymi

aby ci ukończyli studia. W czasach młodości

zarobkami. Przykładów nie trzeba szukać dale-

naszych rodziców, czyli przed ostatnią zmianą

ko: wystarczy udać się do osiedlowego marke-

ustrojową w Polsce (1989 r.) lub na jej począt-

tu lub pobliskiego punktu usługowego, a spo-

ku, dyplom magistra znaczył na rynku pracy

tkasz zatrudnionych w nich absolwentów

znacznie więcej niż obecnie. Działo się tak

uczelni wyższych.

przede wszystkim dlatego, że – jak podają źródła takie jak Raport o stanie edukacji (2010) – wyższe wykształcenie zdobywało 9–12 procent obywateli. Dyplom uczelni wyższej był zatem czymś bardziej elitarnym niż obecnie, gdy możemy zaobserwować przesycenie rynku zarówno magistrami, jak i inżynierami.

Zatem jeżeli nie masz jasno zdefiniowanego planu

obejmującego

jedną

z profesji wymagających dyplomu magistra lub inżyniera, powinieneś poważnie zastanowić się, czy studia są dla ciebie odpowiednim wyborem.

str /

zawodowego,


www.outro.pl /

W y o b r a ż e n i a

uczestniczenie w kilku wykładach uniwersyteckich jeszcze w czasie uczęszczania do szkoły

kontra rzeczywistość

średniej. Zawsze możesz wmieszać się w tłum

Oczywiście istotna jest kwestia samorozwoju,

studentów i usiąść gdzieś z tyłu audytorium.

który mogą ci zapewnić różnorodne kierunki

Na wykładach nie jest sprawdzana obecność

studiów. Doświadczenie zdobyte w salach uni-

(przynajmniej

wersyteckich będzie prawdopodobnie cennym

Szansa, że ktoś cię wyprosi – znikoma. Takie

doświadczeniem życiowym. Na swojej drodze

doświadczenie umożliwi ci zobaczenie, jak na-

spotkasz wielu inspirujących wykładowców,

prawdę wyglądają studia na interesującym cię

ale znajdą się wśród nich także i tacy, którzy

kierunku. Jednocześnie upewnij się, czy ich

dadzą ci prawdziwą szkołę życia.

tematyka rzeczywiście odpowiada twoim zain-

w

większości

przypadków).

teresowaniom, a wyobrażenia nie są jednym wielkim fałszem. Nie bez powodu największy Zdecydowanie złą decyzją będzie pójście na studia dla zasady: bo wszyscy znajomi idą, bo nie masz pomysłu na życie, bo ktoś tego od ciebie oczekuje. Warto próbować czegoś nowego, popełniać błędy i zmieniać kierunki edu-

odpływ studentów obserwuje się w pierwszym miesiącu studiów (rozczarowani studenci rezygnują ze studiów) i w czasie pierwszej sesji (uczelnia rozczarowana studentami wyrzuca ich).

kacji, ale tylko w przypadku, gdy podążasz ścieżkami, które rzeczywiście cię interesują. Błędem będzie wybór anglistyki, bo lubisz oglądać angielskie seriale i całkiem nieźle rozumiesz filmy bez napisów. Tak samo na filolo-

Co, jeśli nie studia?

gii polskiej niekoniecznie odnajdą się ludzie,

Dysponujesz szerokim wachlarzem możliwo-

którzy uwielbiają czytać książki, na psychologii

ści. Przede wszystkim masz duży wybór police-

miłośnicy zagadek kryminalnych o morder-

alnych szkół zawodowych i kursów kwalifika-

cach-psychopatach, a na biologii – miłośnicy

cyjnych kończących się certyfikatem nadają-

zwierząt.

cym uprawnienia wykonywania zawodu. To

Dla niezdecydowanych i pełnych wewnętrznych wątpliwości dobrą decyzją może być

str /

podejście dosyć praktyczne, które nawet średnio obrotnym osobom ułatwi pomyślny start na rynku pracy. Co więcej, możesz dostosować


www.outro.pl /

zawód do twoich osobistych preferencji i pre-

ale też ulgi podatkowe i uproszczenia admini-

dyspozycji. Osoba cicha, która lubi ruch i przy-

stracyjne. Do odważnych świat należy!

rodę, odnajdzie się w zawodzie ogrodnika, podczas gdy dusza towarzystwa o zacięciu artystycznym sprawdzi się w roli manicurzystki

Mniej wykształcony

lub fryzjerki.

znaczy gorszy? Uważam, że nie należy mieć kompleksów

Trzeba pamiętać o jednej prostej zasadzie:

związanych z brakiem wyższego wykształce-

robiąc coś, musisz się w to zaangażować.

nia. Swoje pasje i zainteresowania można

„Odklepanie” kursu i włożenie jedynie mini-

zawsze rozwijać po godzinach pracy. Bibliote-

malnego wysiłku w zaliczenie obowiązkowych

ki, kina, teatry, grupy zainteresowań, festiwa-

zajęć i praktyk nie sprawi, że oferty pracy

le, pokazy naukowe – to wszystko, i wiele wię-

w magiczny sposób posypią się niczym manna

cej, jest dostępne dla każdego, niezależnie od

z nieba. Musisz przede wszystkim interesować

zdobytego i udokumentowanego poziomu wy-

się tematem, edukować we własnym zakresie

kształcenia.

i „siedzieć” w branży. Dobry specjalista poświęca czas na kursy i literaturę fachową oraz zapoznawanie się z nowinkami w swojej dziedzinie. Przekłada się to na dobrą opinię w środowisku i pośród klientów, a to na większą liczbę spływających zleceń, czyli lepsze zarob-

Pamiętaj, że o wartości człowieka nie świadczą świstki papieru, ale to, co sobą prezentuje. Jeśli ktoś będzie próbował ci wmówić, że jest inaczej, może trzeba zastanowić się, czy warto utrzymywać kontakt z taką osobą.

ki i stabilną sytuację zawodową.

A rodzice być może przestaną rozpaczać, gdy córka, która zamiast studiować otworzyła koOdważniejsi mogą spróbować sił w prowadze-

lejny salon kosmetyczny, wyśle ich na mie-

niu własnego biznesu. Szczególnie pomocne

sięczne wakacje na Majorkę. Nie poddawaj się

w tym przypadku są różne programy rządowe

presji społeczeństwa i sam decyduj o swoim

i dofinansowania z Unii Europejskiej. Najlepsi

życiu. Oczywiście z rozsądkiem i bez powierza-

i najbardziej pomysłowi mogą liczyć nawet na

nia swojego losu w podszepty nagłych zrywów

kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych,

serca.

str /


www.outro.pl /

NAUKA NIE ZA

str /


www.outro.pl /

AWSZE PEWNA

str /


www.outro.pl /

redaktor: Katarzyna

Giemza

Fundamentem nauki jest dążenie do odkrywania prawdy o świecie. Na tym winny się opierać badania i doświadczenia naukowe, których wiarygodność jest kluczem do ich powodzenia. Ta zasada dotyczy każdej gałęzi nauki. Od czego zależy prawidłowe wypełnienie przez nie tej roli?

kułów, które zostały wybrane losowo, wyselek-

Powtarzalność to wiarygodność

cjonowano te, gdzie autorzy zastosowali terO wiarygodności eksperymentów naukowych decyduje ich replikowalność, czyli możliwość ich powtórzenia z osiągnięciem takiego samego lub zbliżonego wyniku. Jest to szczególnie trudne do osiągnięcia w naukach humanistycznych i społecznych.

min „replikacja”. W 68% przypadków były to artykuły opisujące faktyczne replikacje poprzednio wykonanych badań, co na ogół przełożyło się jako 1,07% badań-replikacji. (...) replikacje potwierdzające pierwotne wyniki często były przeprowadzane przez współautorów

Wydana w 2012 roku analiza artykułów nau-

pierwszych prac. Tymczasem rola replikacji

kowych odnoszących się do replikacji (czyli

w nauce jest fundamentalna, bo co nam po

powtarzania wyników wcześniejszych badań)

badaniu, którego wyników nie można powtó-

opublikowanych w 100 czasopismach psycho-

rzyć? Nie mamy wtedy pewności, czy faktycz-

logicznych na przestrzeni wieku (od 1900 ro-

nie jest tak, jak mówi dana publikacja, a w na-

ku) wykazała, że autorzy raptem 1,6% publika-

uce chodzi o dążenie do prawdy i odkrywania

cji użyli słowa „replikacja”. Spośród 500 arty-

jak wygląda świat

str /


www.outro.pl /

– pisze Łukasz Sakowski w artykule na swoim

28 doświadczeń z dziedziny psychologii dało

blogu

się powtórzyć i osiągnąć podobny bądź iden-

„To

tylko

teoria”

(https://

www.totylkoteoria.pl/2019/02/psychologia-

tyczny rezultat. Ten projekt różnił się od wcze-

kryzys.html).

śniejszych przedsięwzięć tego typu tym, że badacze uwzględnili w nim zmienne wpływające

Ogłoszone w 2018 roku i opublikowane na łamach magazynu „Advances in Methods and Practices in Psychological Sciences” wyniki prowadzonego przez międzynarodową grupę psychologów projektu „Many Labs 2” wykazały, że zaledwie połowę z badanych przez nich

str /

na różnice między badaniem pierwotnym a replikacyjnym, np. badaną populację czy sytuację, w której ta się znalazła. Te czynniki mają jednak mniejszy wpływ na powodzenie replikacji, a tym samym wiarygodność eksperymentu, niż metoda jej prowadzenia.


www.outro.pl /

Brak możliwości powtórzenia badania z osią-

nak całkowite wyeliminowanie czynników za-

gnięciem podobnych wyników może być spo-

burzających przebieg doświadczenia.

wodowany wieloma czynnikami. Należą do

29 września 2013 roku zarządzane przez Elo-

nich: niewielka grupa badanych, brak grupy

na Muska przedsiębiorstwo SpaceX postano-

kontrolnej (pozostawionej poza wpływem ma-

wiło wykonać test hamowania i odzyskania

nipulacji eksperymentalnych) czy nadmierny

pierwszego stopnia rakiety Falcon 9. Podczas

wpływ badacza. Wszystko to pojawiło się

ostatnich manewrów, rakieta wpadła w nie-

w kontrowersyjnym „eksperymencie więzien-

kontrolowane obroty, do których przyczyniły

nym” psychologa Philipa Zimbardo z Uniwersy-

się… siły aerodynamiczne. Skutkowało to od-

tetu Stanforda. Naukowiec dążył do wykazania

cięciem dopływu paliwa do centralnego silni-

negatywnego wpływu więziennictwa na ludzką

ka, który się wyłączył, a pożądany pierwszy

psychikę i moralność. Jego doświadczenie po-

stopień uległ zniszczeniu

legało na przypisaniu 24 badanym ról strażników i więźniów oraz obserwacji ich zachowań. Problemem było też ideologiczne nastawienie samego Zimbardo i współpracujących z nim naukowców – wszyscy oni byli przeciwnikami więziennictwa. Pomimo tych ewidentnych błę-

– opowiada Weronika Cieślak, autorka bloga „Maszyny okiem dziewczyny”. Wspomniane odzyskiwanie pierwszego stopnia rakiety jest związane z wykorzystywaniem przez SpaceX rakiet wielokrotnego użytku.

dów wyniki eksperymentu przez długi czas były traktowane poważnie. Tłumaczono nimi nie

Blogerka opowiada także o historii psa o imie-

tylko postępowanie przestępców, lecz nawet

niu Łajka – pierwszej żywej istoty umieszczo-

okrutne zachowania nazistów.

nej na orbicie okołoziemskiej. Suczka została tam wysłana w celu przeprowadzenia eksperymentów biomedycznych przed wysłaniem

Poza kontrolą

pierwszych ludzi w kosmos. Rosjanie od po-

Równie istotnym elementem decydującym

czątku nie zamierzali sprowadzać Łajki na Zie-

o powodzeniu bądź niepowodzeniu ekspery-

mię.

mentu jest zapewnienie odpowiednich warun-

Bezpieczny powrót psa uważali za zbyt trudny.

ków do ich przeprowadzenia, często wpływają-

Los okazał się być przewrotny i nie wszystko

ce na ich powtarzalność. Niemożliwe jest jed-

poszło zgodnie z ich planem. Łajka miała prze-

str /


www.outro.pl /

żyć docelowo kilkanaście dni, a zginęła po

„Pomyłki” z premedytacją

7 godzinach od rozpoczęcia lotu. Suczka zmarła na skutek stresu, jaki przeżyła, i problemów technicznych. W trakcie misji nie odczepiła się rakieta nośna Sputnik 8K71PS, przez co temperatura w kapsule wyniosła ponad 40 °C. Łajka najzwyczajniej w świecie

W różnych dziedzinach nauki zdarzają się także celowo fałszowane badania i eksperymenty. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest przeprowadzone przez brytyjskiego lekarza Andrew Wakefielda doświadczenie mające na celu wykazanie, że szczepionki powodują

przegrzała się.

str /


www.outro.pl /

str /


www.outro.pl /

autyzm. Biorące udział w ekspery-

próby przekształcenia wynalezio-

mencie dzieci były rekrutowane

nego przez Michaela Faradaya ge-

przez przeciwnych szczepieniom

neratora

prawników, którzy opłacili to bada-

w urządzenie do produkcji energii

nie. O niewiarygodności badania

elektrycznej bez napędu. Tesla

przesądziła też mała liczba uczest-

chciał to osiągnąć poprzez zmniej-

niczących w nim dzieci – było ich

szenie oporu elektrycznego. Jesz-

bowiem tylko 12. Ponadto z prze-

cze za życia naukowca wykazano,

prowadzonego z rodzicami uczest-

że maszyna działająca w ten spo-

ników wywiadu środowiskowego

sób łamałaby takie prawa fizyki,

miało wynikać, że objawy autyzmu

jak zasada zachowania energii.

u dzieci występowały krótko po po-

Z kolei w dzisiejszych czasach wia-

daniu szczepienia. To jest forma

domo, iż niemożliwe jest uzyskanie

szukania dowodów ukierunkowa-

prądu elektrycznego bez dostar-

nych na poparcie przyjętej tezy

czenia energii z zewnętrznych źró-

i odrzucania tych niezgodnych

deł do generatora.

z nią, co nie ma nic wspólnego z

Błędy w eksperymentach nauko-

naukową rzetelnością.

wych zawsze mają ogromny wpływ

jednobiegunowego

na ich wyniki i wiarygodność.

Błędy geniusza

Rzetelnie podchodzący do swojej pracy naukowcy powinni ich uni-

Nawet wybitnym naukowcom zda-

kać. Jednak nie zawsze da się cał-

rzają się niepowodzenia w ekspe-

kowicie wyeliminować ryzyko po-

rymentach albo dążenie do realizo-

myłki, gdyż niektóre problemy,

wania w nich nierozsądnych wizji.

np. techniczne, pozostają niezależ-

Przykładem był Nikola Tesla i jego

ne od badaczy.

str /


Game j

www.outro.pl /

Produkcja gier wideo to niejed

nego wkล‚adu finansowego i lic str /

ka dni grupa osรณb wyprodukow


jam od kuchni www.outro.pl /

dnokrotnie duże przedsięwzięcie wymagające czasu, ogrom-

cznego zespołu specjalistów. Czy możliwe jest więc, aby w kil-

wała ciekawą i – przede wszystkim – działającą grę? str /


www.outro.pl /

redaktor:

Adam Dyrszka

„Game jam” to wydarzenie, podczas którego

są dwie rzeczy, aby projekt sprawnie funkcjo-

w jednym miejscu spotykają się profesjonalni

nował.

i amatorscy twórcy gier, aby w krótkim czasie (często nieprzekraczającym kilku dni) tworzyć

Po pierwsze, racjonalna liczba specjalistów –

gry wideo na losowo wygenerowany temat.

- po co nam czterech dźwiękowców, kiedy bra-

Jest to idealna okazja do podzielenia się swoi-

kuje programisty? Oczywiście dźwiękowiec

mi doświadczeniami, nauczenia się czegoś

również może programować. Chodzi jednak

nowego i sprawdzenia swoich sił w projekto-

o to, aby każdy w zespole miał konkretny przy-

waniu gier pod silną presją czasu.

dział obowiązków, które zrealizuje z najwyższą jakością i najszybciej jak to tylko możliwe.

Najważniejszy jest zespół Wszystko zaczyna się od skompletowania zespołu. Na niektórych „jamach” organizatorzy pozwalają na samodzielne dobranie się w grupy, dzięki czemu można zaprosić swoich znajomych i pracować w zgranym teamie. Często jednak losuje się składy, przez co nie mamy wpływu na to, z jakimi ludźmi przyjdzie nam pracować. Niezależnie od tego, w jaki sposób zostaniemy przydzieleni do grupy, niezbędne

str /

Po drugie, doskonała komunikatywność – możesz być najlepszym animatorem na świecie, ale jeśli nie potrafisz dogadać się z grupą ludzi o różnych specjalnościach i zainteresowaniach, nie ma co liczyć na pozytywne rezultaty. Jest to aspekt szczególnie ważny na tego typu wydarzeniach, gdzie nie można marnować czasu na tworzenie zawartości, która zostanie odrzucona przez zespół i nie znajdzie się ostatecznie w projekcie.


www.outro.pl /

str /


www.outro.pl /

Do powstania gry, która będzie zarówno wcią-

mieszczeniach – salach konferencyjnych czy

gająca, jak i dobrze wykonana, potrzebna jest

halach. Daje to dużą przestrzeń i swobodę

ścisła współpraca z każdym członkiem teamu

w aranżacji stanowisk. Ważne, aby wszyscy

tak, aby nie powstawały żadne niedomówie-

członkowie zespołu mieli do siebie szybki do-

nia, a każdy element gry (na przykład muzyka

stęp, a jednocześnie każdy powinien zorgani-

i grafika) doskonale współgrał z pozostałymi.

zować sobie wygodne miejsce, w którym będzie czuł się możliwie jak najswobodniej.

Trudne początki Start każdego „jama” wygląda podobnie. Po dobraniu uczestników do drużyn ogłoszony zostaje temat, tytuł lub motyw przewodni, który musi zostać zawarty w grze. Często wybiera się jeden motyw obowiązujący wszystkich uczestników. W takiej sytuacji twórcy mają dowolność w wyborze tytułu i ostatecznej formy gry.

Pierwszym etapem pracy zespołowej jest burza mózgów, podczas której ustala się kilka podstawowych aspektów projektu. Są to przede wszystkim: silnik, w którym powstanie gra (czyli specjalistyczne oprogramowanie do tworzenia gier wideo, na przykład Unreal Engine lub Unity), przestrzenność (2D lub 3D), gatunek gry, rodzaj rozgrywki, mechaniki i zarys fabuły (o ile taka pojawi się w grze). Jednocze-

Niejednokrotnie też losuje się tytuły indywidualnie dla każdego teamu. Analogicznie do poprzedniej sytuacji, tym razem dowolna jest tematyka, a także forma rozgrywki, mechanika i ewentualnie element fabularny. Cała sztuka polega na tym, żeby pogodzić ze sobą wszystkie człony generowanego losowo przez specjalny algorytm tytułu, które razem niemal zawsze brzmią zupełnie absurdalnie.

śnie ustalona zostaje stylistyka zarówno graficzna, jak i dźwiękowa. Niezwykle ważne jest, aby podczas tych rozważań realnie spojrzeć na możliwości techniczne i swoje umiejętności, ponieważ przy takiej presji czasu bardzo łatwo „przedobrzyć” i po prostu nie zdążyć z realizacją zbyt skomplikowanych założeń. Należy pamiętać, że gra powinna być krótka i prosta w budowie. Najistotniej-

Przed rozpoczęciem procesu twórczego trzeba przygotować przestrzeń do pracy. Wiele „game jamów” organizowanych jest w dużych po-

str /

szy jest chwytliwy pomysł, a nie hiperrealistyczna grafika czy wielogodzinna fabuła.


www.outro.pl /

podczas „game jamu” skala jest znacznie

Czas na maraton „Game jam” jest doskonałym przedsmakiem tego, co czeka każdego profesjonalnego twórcę gier komputerowych. Zawód ten bowiem często powiązany jest z ogromną presją czasu, którego zawsze jest za mało.

mniejsza). Każdy specjalista wykonuje szereg poszczególnych czynności. Graficy i animatorzy muszą wykonać tak zwane concept arty (szkice i zarysy docelowych grafik), dzięki którym cały zespół będzie mógł uzyskać referencje, zaprojektować wszystkie

Kiedy wszystko już ustalone, a każdy dokładnie wie, co ma robić, przychodzi etap ciężkiej pracy na najwyższych obrotach. W ciągu kilku dni cały zespół realizuje etapy produkcji, które w przypadku tworzenia komercyjnych projektów nieraz zajmują nawet kilka lat (oczywiście

str /

elementy świata gry i ewentualnie wykonać niezbędne animacje, pamiętając o spójności założonej stylistyki graficznej gry. Dźwiękowcy (w tym kompozytorzy) na podstawie concept artów przygotowują całą warstwę muzyczną i dźwiękową, aby ściśle współgrała


www.outro.pl /

z warstwą graficzną. Często konieczne są na-

Programiści, czyli bogowie całego zespołu, od-

grania nie tylko „żywych” instrumentów, lecz

powiedzialni

także efektów dźwiękowych czy odgłosów po-

Nie tylko projektują mechaniki czy ogólną kon-

staci, co w warunkach, jakie oferuje organiza-

strukcję gry, ale także wykonują systemy zle-

tor wydarzenia, może okazać się bardzo trud-

cone przez innych i udzielają niezbędnych

ne.

konsultacji zespołowi. Na ich barkach spoczy-

za

stworzenie

projektu.

wa również „debugowanie”, czyli naprawianie Level designerzy i scenarzyści dbają o sen-

błędów, które niemal na pewno pojawią się na

sowny układ gry. To oni najlepiej wiedzą, jak

etapie programowania. Tak naprawdę to dzię-

wykorzystać warstwy audiowizualne, dostar-

ki nim cały projekt może zostać sfinalizowany.

czone przez dźwiękowców i grafików, aby stworzyły ciekawą i spójną całość. Scenarzyści nie zawsze są obecni na „jamach”, ale jeśli już się pojawią, dzięki swojemu doświadczeniu bardzo odciążają innych członków zespołu, przejmując całą część fabularną gry.

Jak okiełznać stres i zmęczenie Jeżeli zespół podejdzie do projektu ambitnie, chcąc wykonać każdy element gry możliwie jak najlepiej, prawie na pewno pojawią się stres i zmęczenie. Trzeba sobie z tym radzić

str /


www.outro.pl /

na różne sposoby. Jeżeli jeszcze nie mamy metody na walkę z czynnikami utrudniającymi

Podczas „game jamu” bywa podobnie. Tutaj

pracę, „game jam” jest idealną okazją do po-

jednak walka często toczy się nie tyle o dokoń-

szukiwania najlepszych dla siebie rozwiązań.

czenie gry, co nawet o możliwość jej uruchomienia lub zadziałanie podstawowych mecha-

Najważniejsze to znaleźć czas na jakikolwiek

nik. Do takich sytuacji dochodzi szczególnie

odpoczynek, żeby nie przesadzić i nie dopu-

często w mało doświadczonych zespołach,

ścić do przepracowania. Bardzo często poja-

które decydują się na zbyt rozbudowane pro-

wia się dylemat, czy „tracić” czas na sen, ale

jekty przerastające możliwości uczestników.

podchodzić do zadań wypoczętym, czy jednak pracować non stop, co niestety wiąże się z ry-

Ostatni dzień, a nawet godziny przed odda-

zykiem dużego spadku produktywności.

niem projektów, to istny wyścig z czasem. Wszyscy wykończeni ciężką pracą w ogrom-

Na szczęście bardzo często na tego typu wy-

nym stresie rozwiązują największe problemy

darzeniach organizatorzy oferują posiłki blisko

i błędy. Ewentualnie starają się ukryć pewne

serca „game jamu”, a do tego stały dostęp do

niedoskonałości swoich gier, aby sprawiały jak

kawy, która jest obowiązkowym elementem

najlepsze wrażenie.

wyposażenia wielu twórców gier wideo. Dzięki temu uczestnicy nie tracą cennych minut na

Cały ten wysiłek, nerwy i wycieńczenie stają

zdobywanie pożywienia, tylko mogą maksy-

się zupełnie nieważne w chwili, w której udaje

malnie skupić się na swojej pracy.

się złożyć organizatorom działającą grę swojego autorstwa. Satysfakcja i emocje związane ze stworzeniem czegoś „własnoręcznie” i we-

Ostatni etap to sprint Game dev, jak bardzo wiele innych branż, szczególnie związanych z rozrywką i usługami, cierpi na pewną przypadłość – pod koniec czasu przeznaczonego na produkcję zawsze jest największe spięcie w całym zespole i każdy dosłownie staje na głowie, aby dotrzymać terminu i dopiąć wszystko na ostatni guzik.

str /

dług własnego pomysłu są niepowtarzalne, nawet jeśli nie przyniesie to wygranej w konkursie. Bo najlepszą nagrodą nie jest pierwsze miejsce, tylko zdobyte doświadczenie i satysfakcja z ciekawej i pasjonującej pracy.


Już za rok matura, czyli pomaturalny

www.outro.pl /

„demotywator”

str /


www.outro.pl /

str /


www.outro.pl /

redaktor: Anna

Sydorczak

Zwykłam ostatnio tytułować swoje teksty nazwami piosenek - tym razem nie uczynię wyjątku. Co prawda matura za nami i emocje już opadły, ale warto wrócić wspomnieniami do najbardziej stresującego wydarzenia w swoim życiu.

Oczywiście nie dla każdego egzamin dojrzało-

ogromny, że mózg nie myślał o niczym innym,

ści wiązał się z obawami i lękiem bo każdy

n

mógł mieć inne podejście i zupełnie się wtedy

egzaminy. Milion kłębiących się pytań: czy

nie stresować, ale umówmy się, że jednak dla

„wstrzelę” się w klucz? Czy będę mieć wystar-

większości był to decydujący moment i każdy

czający wynik, by dostać się na wymarzone

chciał wypaść jak najlepiej. Chodzi mi tu głów-

studia? A co, jeśli w rozprawce popełnię błąd

nie o przyszłe plany na życie, w których matu-

kardynalny? I tak dalej. Pomimo moich usil-

ra grała istotną rolę w ich realizacji.

nych starań myśli te nie odchodziły. Przed

i

ż

pierwszym dniem matur towarzyszył mi taki stres, jak nigdy dotąd.

Pierwsze obawy Jak wspominam swoją maturę? Bardzo… nieprzyjemnie. W zasadzie nawet nie samą matu-

Strachy na lachy

r

,

Przypomina mi się, kiedy starsi koledzy próbu-

a weekend majowy przed maturą przeżyty

jąc nas uspokoić mówili: Matura to pikuś! Na

w atmosferze paniki i spania z nerwów po trzy

studiach każda sesja jest jak matura. Pamię-

godziny. Dłużej nie mogłam, bo stres był tak

tam, że te słowa wcale mi nie pomagały –

ę

str /


www.outro.pl /

- wręcz przeciwnie. Zdałam sobie wtedy spra-

niż paraliżującej. Pamiętam, że po każdym ta-

wę, że z jednej stresowej sytuacji pakuję się

kim dniu chodziliśmy na lody do budki niedale-

właśnie w jeszcze większą. Sam moment ma-

ko naszego liceum. Chwila rozmów, porówny-

tury nie był już taki straszny. W miarę upływu

wanie odpowiedzi, potem znów powrót do do-

czasu zdenerwowanie gdzieś umykało. Jesz-

mu i mini powtórka przed kolejnym egzami-

cze korzystniejszym czynnikiem był fakt, że

nem. Przede wszystkim czuliśmy, że coś się

nauczyciele, ale i my sami, całkiem nieźle

kończy. Że czeka nas nowy etap w życiu, prze-

przygotowaliśmy się do jej pisania. Przy kolej-

prowadzka do nowego miejsca, nowe życie,

nych egzaminach napięcie gdzieś jeszcze było

nowi znajomi. Coś odchodzi, ale coś nowego

obecne, ale już raczej w formie mobilizującej

przychodzi.

str /


www.outro.pl /

na stres matura potrafi się śnić po nocach jeszcze długo po tym, jak już ją zdadzą. A z ty-

Z doświadczenia Porównując swój obecny tryb życia z tym sprzed trzech lat mogę spokojnie stwierdzić, że był to okres bardzo beztroski. Samodzielne życie w innym mieście z dala od rodziców i nowe problemy, które się pojawiają, to już zupełnie coś nowego. Dlatego maturzyści! Cieszcie

mi studenckimi powiedzeniami to potwierdzam, rzeczywiście semestralna sesja potrafi być trudniejsza niż niejedna matura. Dlatego sugeruję poważne zastanowienie się, czy studia to dobra, a przede wszystkim wasza droga.

się, że jeszcze macie to przed sobą ale chcę

Wybór należy do ciebie

wam już teraz zakomunikować, żebyście przy-

Nie zniechęcam, bo z perspektywy czasu uwa-

gotowali się na zmiany. I to całkiem poważne.

żam, że doświadczenie studenckiego życia,

Macie teraz przed sobą najdłuższe wakacje

jego klimatów i uroków to chyba najlepsze,

w życiu, fajnie będzie spędzić je produktywnie,

co mi się do tej pory przytrafiło. Możliwość po-

chociaż odpowiednia dawka zdrowego leni-

znania wielu osób, także tych z zagranicy, ich

stwa nikomu jeszcze nie zaszkodziła. Odpocz-

sposobu postrzegania świata i podejścia do

nijcie, nabierzcie sił potrzebnych do działania

życia oraz skonfrontowania go ze swoim, wy-

w październiku, może pomyślcie o pracy do-

chodzenie ze stereotypów, które w ciągu do-

rywczej, bo nie ukrywam, że zastrzyk gotówki

tychczasowego życia mieliśmy gdzieś zakodo-

bardzo przyda się w pierwszych miesiącach.

wane. To wszystko oraz szereg innych czynników daje nam niesamowite doświadczenia, których nie nabylibyśmy, gdyby nie studia, czyli

Stresowi mówimy nie Do dziś podziwiam ludzi, którzy przed maturą w ogóle się nie stresowali lub była to dla nich mało istotna sprawa. Takie podejście ma dobry wpływ na późniejsze wyniki, bo okazuje się, że ludzie mniej zestresowani sprawniej i klarowniej myślą. I nie będę tu przytaczać żadnych badań, bo chyba każdy zna to z autopsji.

Nieszczęśliwcom

mniej

odpornym

str /

następstwo dobrze matury. Dlatego przyszli maturzyści, którzy czytacie te słowa: rozważcie wszystkie za i przeciw, i zadecydujcie sami, co wam najbardziej odpowiada. Zaufajcie sobie, a zobaczycie, że było warto.


www.outro.pl /

str /


www.outro.pl /

Przypomnij sobie sytuację, w której coś ci nie wyszło. Zapewne określałeś się wtedy mianem „życiowego przegrywa” i odnosiłeś wrażenie, że twoja egzystencja to pasmo nieszczęść i niepowodzeń. Jak zachowałeś się w takich okolicznościach? Odpuściłeś czy wytrwałeś? str /


www.outro.pl /

Jak znosić

niepowodzenia?

str /


www.outro.pl /

redaktor: Maja

Najdek

A jeśli wytrwałeś, to czy było warto?

Przytoczę ci teraz poszczególne etapy życia

Wielu ludzi, którym w życiu się nie udało, nie

pewnego człowieka znanego na całym świecie.

zdaje sobie sprawy z tego, jak blisko sukcesu

Rozpoznasz kto to?

byli, kiedy się poddali. Słowa te wypowiedział

lat 11 – umiera jego matka

nie byle kto, bo wynalazca żarówki – Thomas

lat 19 – umiera jego starsza siostra

Edison, który podejmował masę prób jej udoskonalenia. Z owocu jego niestrudzonej pracy

lat 23 – traci pierwszą pracę

możemy korzystać po dziś dzień. Warto dodać,

lat 24 – pierwszy nieudany interes

że naukowiec opatentował jeszcze tysiąc in-

lat 26 – umiera jego narzeczona

nych wynalazków, takich jak fonograf czy kineskop.

lat 27 – przeżywa załamanie nerwowe lat 34 – spotyka go niepowodzenie w staraniach o nominację na senatora

Bez wątpienia porażki bardzo często spotykają nas w sferze szkoły czy pracy. Kolejny projekt niezadowalający szefa, nieotrzymanie awansu, a może dwójka ze sprawdzianu, dla które-

lat 39 – ponownie spotyka go niepowodzenie w staraniach o nominację na senatora lat 41 – umiera jego syn

go zarwałeś noc? Wszystko to całkowicie cię

lat 42 – umiera jego ojciec

dobija, a jedyne na co masz ochotę to scho-

lat 47 – doświadcza niepowodzenia w stara-

wać się w domu, najlepiej pod grubą, ciepłą

niach o nominację na stanowisko wiceprezy-

kołdrą i nigdy stamtąd nie wyjść. Brzmi znajo-

denta

mo? Pewnie tak, tyle tylko, iż to nie najlepszy pomysł.

str /

lat 50 – przegrywa wybory do senatu


www.outro.pl /

lat 51 – zostaje wybrany prezydentem Stanów Zjednoczonych Powyższa historia ukazuje streszczony życio-

Często sukces czeka tuż za rogiem Ludzie mają tendencję do wyszukiwania sobie

rys Abrahama Lincolna. W momencie, kiedy się pogubisz, bardzo ważna jest rozmowa z samym sobą i chwila oddechu. Możliwe, iż nie słyszysz tego pierwszy raz, aczkolwiek po drodze do zamierzonego celu wiele razy się potkniesz albo – co gorsza – - ktoś może ci rzucać kłody pod nogi. Pamiętaj, że porażki cię kształtują, ponieważ to właśnie one pokazują, jak silny jesteś i jak bardzo zdeterminowany, aby zyskać to, na czym ci zależy. Jednakże często klęska rozkłada człowieka na łopatki. Dopiero kiedy odpowiednio się ją przyjmie, może zostać przekuta na korzyść.

str /

wyimaginowanych celów, do tzw. gdybania. Twierdzą, że jeśli tylko mieliby lepsze auto, więcej pieniędzy, modne ubrania, to byliby o wiele szczęśliwsi niż dotychczas. Tymczasem w praktyce spotyka ich kolejny zawód. Wciąż dążą do czegoś, co wcale nie jest tak łatwe do osiągnięcia. A może i jest, tylko w ogóle tego nie potrzebujemy? Wymyślne priorytety w dużej mierze mogą prowadzić do utraty naprawdę cennych kwestii, takich jak ciepło rodzinne, spokój czy radość życia. Zatem jaki z tego wniosek?


www.outro.pl /

Pamiętaj, że korzyści materialne nie są naji-

chcesz osiągnąć, zawsze jest szansa, że po-

stotniejsze, ponieważ moim zdaniem wystar-

niesiesz porażkę. I to jest najfajniejsze w tej

cza nam tyle dóbr doczesnych, ile niezbęd-

całej zabawie. I najważniejsze:

nych do egzystencji. Nie zakładaj klapek na

Bo gdyby nie śmierć, nie miałbyś potrzeby sza-

oczy w momencie, w którym istotne wartości,

nować swojego życia.

takie jak bliskość drugiego człowieka czy zdrowie, wciąż nas nie opuszczają. Im więcej masz, tym więcej chcesz posiadać, ale nie

Zazdrość JEST zgubna

zawsze możesz, dlatego doceń to, co masz I znowu Kaśka ma takie piękne buty, a Kowal-

i otwórz się na z pozoru błahe sprawy.

scy „dopiero co się wybudowali”… A ja? A ja wciąż tkwię w martwym punkcie i szoruję te

Upadki są potrzebne

gary, z przerwami na przetarcie podłogi.

Mira Fabera, autorka bloga pisząca o tym, co

A co, jeśli Kaśka kupiła sobie obuwie w lum-

w życiu najważniejsze (http://mirafaber.pl/),

peksie, a Kowalskim ledwo starcza na życie,

niepowodzenia ujęła tak:

bo spłacają długi zaciągnięte na resztę swoich

Jak bardzo ucieszyłbyś się z wiosny, która ro-

dni?

dzi zielony świat, pachnący radością, rozbrzmiewający śpiewem ptaków, gdybyś nigdy nie poznał zimy? Czy wiedziałbyś, co to tęsknota, gdybyś nigdy nie oddalił się od najbliższych? Czy wiedziałbyś, jak smakuje prawdziwa miłość, gdybyś wcześniej nie miał złamanego serca?

Kilka historii, które podniosą cię na duchu… Są to osobowości dobrze wszystkim znane z gazet, telewizji, internetu, ale czy wiemy, jak trudne były ich początki?

Bez porażki, sukces nie byłby sukcesem. Byłby czymś najnormalniejszym na świecie, osiąganym bez ryzyka, nudnym, okradzionym z emocji, z adrenaliny, z pożądania, jakim go darzysz. Nieważne, jak malutki jest sukces, który

str /

Michael

Jordan,

amerykański

koszykarz,

w szkole średniej nie dostał się do drużyny koszykarskiej. Dopiero w następnej klasie zaczął grać jako skrzydłowy, a późniejsze sukcesy zaprowadziły go do ligi NBA.


www.outro.pl /

Winston Churchill, zanim został premierem

w stacji w Bostonie, gdzie usłyszała, że nie na-

Wielkiej Brytanii w wieku 62 lat, wielokrotnie

daje się do telewizji. Jej gwiazda rozbłysła kil-

przegrywał wybory, chcąc dostać się do Parla-

ka lat później.

mentu. W końcu jednak odniósł sukces i stał się świetnym przywódcą, otrzymał Nagrodę Nobla oraz honorowe obywatelstwo Stanów

Wciąż na swojej drodze spotyka nas fala nie-

Zjednoczonych.

pomyślności i tylko od nas zależy, jak ją wykorzystamy. Być może wiele razy byliśmy o krok od sukcesu, a w najbardziej nieodpowiednim

Stephen King, gdy dowiedział się, że jego po-

momencie zrezygnowaliśmy z tego, do czego

wieść została odrzucona przez kilka wydaw-

dążyliśmy.

nictw, postanowił wyrzucić ją do kosza. Na szczęście żona pisarza odratowała maszynopis i zachęciła go do dalszej pracy. King wy-

Jak powiedział Jeff Bridges: Jeśli próbujesz

słał powieść do wydawnictwa Doubleday i zu-

dojść do czegoś w swoim życiu, na pewno

pełnie o tym zapomniał. Po jakimś czasie do-

schrzanisz coś po drodze. Daj sobie do tego

stał ofertę wydania Carrie za 2,5 tys. dolarów,

prawo.

a gdy książka okazała się hitem, wydawnictwo zaproponowało mu 400 tys. dolarów za drugie wydanie.

Oprah Winfrey była samotnie wychowywana przez matkę, która urodziła ją jako nastolatka. W wieku 9 lat dziewczynka zaczęła być molestowana seksualnie przez kuzyna i wuja. Gdy miała 14 lat, zaszła w ciążę, ale jej syn zmarł krótko po porodzie. Jednak Winfrey się nie poddała – zamieszkała z ojcem, wróciła do szkoły i zdobyła stypendium na studia. Marzyła o pracy w mediach, więc zatrudniła się

str /


www.outro.pl /

str /


www.outro.pl /

str /


www.outro.pl /

Z Outro

wychodź poza schemat jako dziennikarz, grafik, fotograf i nie tylko! Outro to miesięcznik, w którym każdy znajdzie swoje miejsce. Zajmujemy się różnorodnymi tematami, podejmujemy dyskusję na każdy interesujący czytelników temat, nie unikamy zagadnień trudnych czy konfliktogennych. Jeśli chcesz z nami współpracować, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: rekrutacja@outro.pl lub za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej: http://outro.pl/rekrutacja/ Władze redakcji są otwarte na wszystkie formy inicjatyw, pochodzących od redaktorów oraz pozostałych członków redakcji – grafików, osób zajmujących się promocją magazynu, korektorów i innych. Żaden pomysł nie zostaje u nas zmarnowany! Poszukujemy osób w wieku 15-30 lat, chętnych do pracy w charakterze wolontariatu na takim stanowisku, jakie tylko będzie im odpowiadać. Oferujemy wiele możliwości: - pisanie artykułów prasowych, publicystycznych, prowadzenie wywiadów, tworzenie reportażów - sprawdzanie nadesłanych tekstów pod kątem poprawności gramatycznej i stylistycznej - projektowanie grafik, zajmowanie się składem technicznym wydania - robienie zdjęć, uwiecznianie tego co uważasz za ciekawie i dzielenie się tym z nami - pokazywanie talentu plastycznego, poprzez przygotowywanie autorskich ilustracji do wydań magazynu - prowadzenie fanpage’a na Facebooku oraz na innych portalach społecznościowych, publikowanie postów, obmyślanie haseł reklamowych, proponowanie nowych form kampanii promocyjnych - jeśli będziesz chciał, możesz znaleźć dla siebie zupełnie nowe miejsce –jesteśmy otwarci na propozycje! Co oferujemy? Dlaczego warto nas wybrać? - opieka merytoryczna doświadczonych redaktorów, a w razie potrzeby możliwość współpracy ze specjalistami z fundacji Nowe Media - możliwość pracy w otwartym gronie młodych dziennikarzy, chętnie dzielących się własnymi przemyśleniami i pomocnych na każdym kroku - indywidualne podejście do każdego dziennikarza, szczegółowa korekta tekstów z komentarzami od sprawdzającego, co pozwala bardzo szybko poprawić umiejętności dziennikarskie na własnych błędach - liczne możliwości podnoszenia własnych kwalifikacji, np. poradniki dla dziennikarzy i możliwość warsztatów elektronicznych z doświadczonymi redaktorami Outro - różnorodność tematyczna – w każdym miesiącu piszemy o czymś innym - wolność wyboru tematu – redaktor sam decyduje o czym chce napisać i realizuje swój pomysł za zgodą władz redakcji. Zapraszamy do wychodzenia razem z nami poza schemat! Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub już zdecydowałeś się na współpracę, to zapraszamy do kontaktu przez adres e-mail: rekrutacja@outro.pl lub za pośrednictwem formularza na stronie internetowej: http://outro.pl/rekrutacja/ Czekamy właśnie na Ciebie!

str /

Profile for Outro Beyond outlines

Outro 301  

Egzamin to stały element życia szkolnego, a następnie uniwersyteckiego. Człowiek poddany takiej próbie stara się za wszelką cenę dowieść, że...

Outro 301  

Egzamin to stały element życia szkolnego, a następnie uniwersyteckiego. Człowiek poddany takiej próbie stara się za wszelką cenę dowieść, że...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded