Osqledaren

Osqledaren

Stockholm, Sweden

Osqledaren är Tekniska Högskolans Studentkårs tidning som når ut till alla KTH:s studenter i cirka 16 500 exemplar, fem gånger per läsår. Tidningen har till uppgift att bevaka kåren och KTH, men skriver också om andra ämnen som kan vara intressanta för teknologstudenter; som till exempel nöje, teknik, karriär och utbildning.

www.osqledaren.se