Advertisement
The user logo

Osqledaren

Stockholm, Sweden

https://www.osqledaren.se

Osqledaren är Tekniska Högskolans Studentkårs tidning som når ut till alla KTHs kårmedlemmar i cirka 10 000 exemplar, fyra gånger per läsår. Tidningen har till uppgift att bevaka kåren och KTH, men skriver också om andra ämnen som kan vara intressanta för teknologstudenter; som till exempel nöje, teknik, karriär och utbildning.

Publications

Osqledaren #1 2022/2023


November 7, 2022

Osqledaren #2 2020/2021


December 8, 2020

Osqledaren#1 2020/2021


October 28, 2020

Osqledaren #2 2019/2020


October 12, 2020

Osqledaren #3 2019/2020


October 12, 2020

Osqledaren #4 2019/2020


October 12, 2020

Osqledaren #1 2019/2020


October 12, 2020

Osqledaren #3 2018-2019


February 8, 2019

Osqledaren #2 2018-2019


November 15, 2018

OL#4 17/18


April 20, 2018

OL#3 17/18


February 6, 2018

OL#2 17/18


February 6, 2018

OL#1 17/18


February 6, 2018

OL14/15 #1


November 10, 2014

OL 14/15 #0


September 1, 2014

OL 13/14 #4


May 21, 2014

OL 13/14 #3


March 25, 2014

OL 05/06 #5


February 6, 2014

OL 05/06 #6


February 6, 2014

OL 05/06 #3


February 6, 2014

OL 05/06 #8


February 6, 2014

OL 05/06 #7


February 6, 2014

OL 05/06 #2


February 6, 2014

OL 05/06 #4


February 6, 2014

OL 05/06 #1


February 6, 2014

OL 09/10 #4


January 27, 2014

OL 11/12 #2


January 27, 2014

OL 08/09 #1


January 27, 2014

OL 10/11 #4


January 27, 2014

OL 11/12 #4


January 27, 2014

OL 06/07 #4


January 27, 2014

OL 08/09 #7


January 27, 2014

OL 08/09 #5


January 27, 2014

OL 07/08 #2


January 27, 2014

OL 07/08 #4


January 27, 2014

OL 10/11 #2


January 27, 2014

OL 10/11 #5


January 27, 2014