Page 1

Ormslev Sogn • nr. 4 • marts • april • maj 2016

Kirkebladet Nyt liv


REDAKTIONEL INDLEDNING Med forår kommer blomster, nyt liv, glæde og håb – og selvfølgelig også påsken med sit stærke budskab! Alt spirer og får sin nye begyndelse, nyt liv, og det vil dette kirkeblad også bære præg af; Temaet om nyt liv. Blomster og træer springer igen ud. Dyreunger fødes. Jesus genopstår. Der er mange måder hvorpå nyt liv viser sig for os hvert år! Som mennesker bosat i norden har vi en tendens til at gå i hi i vinterhalvåret, ligesom mange af dyrene gør det. Det er mørkt, gråt og koldt ude, mens vi indenfor kan trække gardinerne for, lave en kop varm the, trække fødderne op under os i sofaen og forsvinde ind i skærmens mange lokkende serier eller en god bog.

2

Vi drosler ned på vores aktivitetsniveau og bygger huler indenfor, som vi kan putte os i. Men når den første varme solstråle mærkes på vores hud, når dagene bliver længere og vi kan høre fuglenes fornøjede fløjten og de spæde tegn på, at blomsterne nu har kæmpet sig frem til lyset, så springer vi også ud i fuldt flor. Vinterens kulde ryster vi af os. Vi bliver sociale og imødekommende – ja, man kan vel fristes til at sige, at vi, som floraen, også får nyt liv hvert forår.

De bedste forårshilsner og god læselyst Redaktionen


PRÆSTENS KLUMME

Ane Helgestad Bjerregaard

Påskeblomst! hvad vil du her? I efteråret havde vi Carl Nielsen-inspireret koncert i sognegården i Stavtrup, og det ligger således lige til højrebenet at begynde denne klumme med en af hans salmer, og så endda en påske salme. ☺ En af de vigtigste kristne højtider falder i foråret og normalt siges det, at vi i kristendommen har tre store højtider: Jul, påske og pinse. De fleste af os kan også uden betænkningstid fortælle, at vi fejrer jul, fordi det er Jesu fødselsdag, påske fordi han døde og genopstod, men så bliver det lidt sværere med pinsen, selv om mange kan fortælle, at det er kirkens fødselsdag eller Helligåndens komme til jorden.

non peccare) og så er det jo godt, at ham Luther kom og fortalte os, at overfor Gud er vi på en og samme tid syndere og retfærdiggjorte (simul justus et peccator). Men hvad betyder det på dansk? Jeg vil prøve, om jeg kan forklare det med ganske almindelige ord. ☺ Julen er Guds store fest. Det er ham der er hovedpersonen her. Han giver os (mennesker i bred forstand) den største gave vi kan tænke os: Jesus. For mig betyder det, at Gud valgte at åbenbare sig for os mennesker i og hos et andet menneske, Jesus, - at han (Jesus) fuldt ud er menneske og fuldt ud Gud. Med dette ville han fortælle os, at han ved, hvad det vil sige at være menneske. Gud åbenbarede sig ikke på et slot eller hos en konge. Han levede et ganske almindeligt liv. Han tog en uddannelse, som han ikke brugte til noget. Han tog væk hjemmefra og så gik han blandt datidens udstødte, dem de fleste andre rynkede på næsen ad.

Men hvad betyder disse højtider og helligdage egentlig for os mennesker i dag? Hvorfor skal vi fejre, at Jesus blev født? At han døde og genopstod? Man har måske en fornemmelse af, hvad det handler om, men hvis man skal prøve på at forklare det til andre, kommer man måske til kort – det gør jeg i hvert fald … Jeg kan finde mange fine latinske gloser frem, som at Jesus døde for vores skyld, propter nos - og fordi vi går tilbage til Adam, kan vi ikke lade være med at synde; vi kan ikke, ikke synde (non posse

Jesus kom ikke til os med en løftet pegefinger eller skældud. Han kom til os med accept og forståelse. Denne julegave udfolder sig og konkretiseres i påsken med Jesu lidelse, død og opstandelse, for tingene hænger jo sammen. Jesus, og dermed også Gud, tages til

3


fange. Han spottes. Han pines og tortureres. Hænges op på et kors. Dør. Og genopstår – meget vigtigt. Mange forbinder derfor også korset med døden, forståeligt nok, da Jesus jo dør på korset, men i den kristne fortælling handler det om kærlighed. At Jesus dør på korset, er Guds kærlighedsgerning til os mennesker. Mange har valgt at trække paralleller til historien om Abraham og Isak – en ofring der ikke fandt sted, men som nu finder sted i og ved Gud selv. Jesus ofres. Alle vore synder tager han med sig ned til dødsriget. Lukker og slukker for helvedes port. For at genopstå og sætte sig ved Gud faders højre hånd. Fordi han døde, er vi retfærdiggjorte over for Gud. Og med dåben vises denne gave, at vi her modtager evig tilgivelse for, at vi ikke kan undgå at synde, fordi vi lever.

dens komme og kirkens fødselsdag. Ånden sendes ud til os mennesker, så vi også forbindes og er forbundet med Gud og Jesus. Og efter pinse kommer trinitatistiden. Gud, Jesus og Helligånden, treenigheden, er nu samlet, og denne tid refererer jeg ofte til som den fjerde højtid i kristendommen, fordi dette er vores fest. Her er det os mennesker der skal på arbejde. Det skal vi selvfølgelig hele året, men her er det os, der skal gå forrest som et levende håb for andre. Vi har Jesus som vores eksempel, Gud i ryggen og Helligånden som vores guide i livet. Og det betyder for mig, at de altid går sammen med os.

Den tredje helligdag er pinsen; Helligån-

Rigtig glædeligt forår!

1. Påskeblomst! hvad vil du her?

4. Kan de døde ej opstå, intet har vi at betyde, visne må vi brat i vrå, ingen have skal vi pryde; glemmes skal vi under muld, vil ej vokset underfuld smelte, støbes i det dunkle og som lys på graven funkle.

Bondeblomst fra landsbyhave uden duft og pragt og skær! hvem er du velkommen gave? Hvem mon, tænker du, har lyst dig at trykke ømt til bryst? Mener du, en fugl tør vove sang om dig i Danmarks skove?

4

Fordi Gud lod sig åbenbare i Jesus, fordi Jesus døde for vores skyld og fordi Helligånden svæver over os, så er det ok, når vi fejler – for vi er kun mennesker.

2. Ej i liflig sommerluft spired du på blomsterstade, ej så fik du rosens duft, ikke liljens sølverblade; under vinterstorm og regn sprang du frem i golde egn, ved dit syn kun den sig fryder, som har kær, hvad du betyder.

5. Påskeblomst! en dråbe stærk drak jeg af dit gule bæger, og som ved et underværk den mig hæver, vederkvæger: Hanegal og morgensang, synes mig, af den udsprang; vågnende jeg ser de døde i en påske-morgenrøde

3. Påskeblomst! men er det sandt: Har vi noget at betyde? Er vor prædiken ej tant? Kan de døde graven bryde? Stod han op, som ordet går? Mon hans ord igen opstår? Springer klart af gule lagen livet frem med påskedagen?

6. Ja, jeg ved, du siger sandt: Frelseren stod op af døde! Det er hver langfredags pant på en påske-morgenrøde: Hvad er segl og sværd og skjold mod den Herre kæk og bold? Avner kun, når han vil ånde, han, som svor os bod for vånde.


Folkekirkens Nødhjælp søger indsamlere Ormslev sogn vil gerne sende så mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognet får mulighed for at give verdens fattigste kvinder en håndsrækning. Der er derfor brug for indsamlere, der vil bruge to-tre timer på at samle ind i Stavtrup eller Ormslev. Hvis du vil hjælpe, så mail til den lokale sogneindsamler:

Karen Sæderup Ormslevvej 354 8260 Viby J E-mail: karenogjan@hotmail.com

Brug demokratiet i din kirke Tirsdag den 8. november 2016 skal der vælges et nyt menighedsråd i Ormslev. Det er et vigtigt valg, fordi det er menighedsrådet, der sammen med kirkens præster har ansvaret for kirkens aktiviteter, økonomi og bygninger. Menighedsrådet vælges for en 4-årig periode. Muligvis vil det blive ændret til næste valg, så der kun bliver tale om en 2-årig periode. For at være med i menighedsrådet kræves det, at du er medlem af folkekirken, bor i sognet eller har løst sognebånd til en af sognets præster, og at man skriver under på at ville udføre det betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. Menighedsrådsarbejdet er ligesom ethvert andet arbejde – det giver erfaring. Det drives frivilligt og er ulønnet. Det er ikke moderne at tage ansvar i vort samfunds demokratiske organer. Men det skal gøres, ellers smuldrer samfundet og beslutninger overlades til fjerne embedsmænd uden blik for de lokale forhold, som er så vigtige. Det at være et menighedsråd, det er der god grund til at værne om, så derfor har vi brug for netop dig i det nye menighedsråd i Ormslev. Ormslev menighedsråd Lene Arnholtz Jensen

5


Babysalmesang i Ormslev kirke Vi vil gerne byde velkommen til Anne Latour, som siden januar har stået for babysalmesang i kirken med efterfølgende kaffe, amning og samvær i konfirmandstuen i Ormslev. Anne elsker at synge og har gjort det hele sit liv. Hun mener, at vi, ved at give børn i alle aldre gode, positive oplevelser, kan medvirke til at børnene oplever og føler tryghed. Det sker, når vi tilbyder fundamen-

tale, gode værdier, som de kan have med i bagagen. Religionen, troen på Gud, ritualerne, bønnen, salmerne, mener hun, kan have afgørende betydning for børns trivsel og tryghed. Anne har en uddannelse i pædagogikum og har ligeledes undervist i forskellige sammenhænge de seneste 25 år. Det er således med god ro og viden om, at I er i de bedste hænder, når I er sammen med Anne. Babysalmesang foregår hver tirsdag fra kl. 10.00 til cirka kl. 11.00 i Ormslev kirke, hvor vi efterfølgende har samvær i konfirmandstuen fra kl. 11.00-12.00. For nærmere info og tilmelding, kontakt Anne på mail: annelatourstavtrup@gmail.com


FØLGENDE FORVENTES KONFIRMERET I ORMSLEV KIRKE 2016 Bededag den 22. april kl. 9.00 v. Erik Kelstrup Maria Eppler Assoe Marie Jakobi Diarra Emilia Hebroe Sigurd Willads Høeg Højslet Jeppe Vestergaard Jensen Viola Lykke Solvej Kieldsen Victor Slot Nielsen Olivia Tidemann Nielsen Aslak Bue Horslund Ravn Aske Fellix Sommer Gaia Rebecca Toft-Lauritzen Bededag den 22. april kl. 11.00 v. Erik Kelstrup Karoline Andrea N. Andersen Lærke Marie Andersen Olivia Herlev Andersen Thor Birk Bjerre Rune Faber Jonathan Grøn Mathilde L. Ngu Hansen Sofie Amalie Borresmidt Hansen Tobias Kaas Hansen Maria Soo Jung Henriksen Jacob Engelbrecht Jirabi

Christian Møller Julie Marie Hua Zhi Nielsen Mia Rønnow Noll Nanna Juhi Overgaard Lucas Jacques Riber Cecilie Jensen Torp Michell Bjørn Wilhardt Alberte Lundgren Valente Søndag den 24. april kl. 11.00 v. Ane Helgestad Bjerregaard Mejse Brix Andersen Sara Dantoft Pedersen Bertram Danø Due Sara Graff Kristensen Julie Hvorslev Nickelsen Maria Kalina Gravrok Nanna Bay Sandholt Jacobsen Juliane Hjørnet Kamper Kasper Westergaard Madsen Pernille Just Patrick Skou Krone Rasmussen Anna Bredkjær Fransen Celina Mygdam Mikkelsen Asger Kruse Dolmer Mathilde Ravnkilde Nielsen Carl Fjeldsø Christensen


KOMMENDE ARRANGEMENTER

MARTS HØJSKOLEDAG i Stavtrup Sognegård og Ormslev kirke Søndag den 6. marts kl. 9.00 – 16.00 Et enklere liv? Tempoet stiger. Det har det gjort i mange år. Nu er der virkelig fart på. Der er meget, nutidsmennesket skal nå. Kravene til den, der vil leve det gode liv, hober sig op. Men ikke kun tempoet stiger. Det gør også kompleksiteten. Aldrig har vi skulle forholde os til så meget på én gang. Hver dag rummer et nyt styrtbad af informationer. Det er ikke så mærkeligt, at det efterhånden er ved at være for meget for mange. Derfor ser vi også i tiden en kraftig tendens til at søge mod det enkle: at bo enklere, at klare sig med færre ting, at bruge mindre tid på pc og mobil, at trække sig mere tilbage, at meditere eller dyrke yoga, eller at søge ud i naturens ro. Er det mon vejen frem? Er det måske endda en vej frem, som i virkeligheden er en vej tilbage – tilbage til noget, som gik tabt? Noget mere ægte og naturligt? Noget mere overskueligt? Et enklere liv?

Asger Baunsbak-Jensen

8

Det er, hvad vi vil overveje sammen på denne højskoledag i Stavtrup Sognegård. Vi har fået forfatteren til bogen ”Fartens forbandelse”, foredragsholder og tidligere folketingsmedlem Asger Baunsbak-Jensen til at komme og fortælle om det markante skift,

han på et tidspunkt foretog i sit liv. Og præsten Anette Foged Schulz, som bogstaveligt Anette Foged talt har fundet nye veje i Schulz opfattelsen af, hvad et kristent liv i dag vil sige – inspireret af hendes pilgrimsvandringer - vil udfordre vores måde at tænke på. Endelig skal vi lytte til intuitiv fløjtemusik fra hjertet af fløjteterapeut Trine Geltzer Dinesen. Dagen sluttes af med gudstjeneste i Ormslev Kirke, hvor Asger Baunsbak-Jensen vil prædike. Hold øje i sognegård og kirke for et mere detaljeret program.

Trine Geltzer Dinesen

PALMESØNDAG i Ormslev kirke Søndag den 20. marts kl. 10.00 Ikke en palmesøndag uden frokost efter gudstjenesten i Ormslev kirke! Også i år mødes vi til hyggeligt samvær i præstegårdens konfirmandstue. Maden er god og gratis, humøret højt og højskolesangbøgerne ligger fremme. Kom og vær med til at gøre en god dag endnu bedre.

SKÆRTORSDAG i Stavtrup Sognegård Torsdag den 24. marts kl. 18.00 Måltidsfællesskab i sognegården inden


SOGNESAMVÆR i Stavtrup Sognegård Torsdag den 28. april kl. 13.30-15.30 Skoleleder Kjeld Kromand, Højvangskolen: Når katastrofen rammer...

aftengudstjenesten i Ormslev Kirke kl. 20.00 Tilmelding til formand for menighedsrådet Lene Arnholtz Jensen på mail: lenearnholtz@gmail.com eller sognepræst Ane Bjerregaard ahb@km.dk senest onsdag den 16. marts. Alle er meget velkomne!

APRIL

Vores skoleleder fra Højvangskolen Kjeld Kromand oplevede den berygtede Tsunami i Thailand i 2004 helt tæt på. Han var til stede med sin familie. Det siger sig selv, at det blev en skelsættende oplevelse, og Kjeld har indvilliget i at komme til vores sognesamvær og fortælle om, hvad der skete, og hvilken betydning det fik for ham. Arrangementet skulle egentlig have været afholdt i januar, men er på grund af særlige omstændigheder flyttet til april. Foredraget og kaffen er gratis. Alle er velkomne.

MAJ LITTERATURKREDS i Stavtrup Sognegård Tirsdag den 10. maj kl. 19.30

AFTENGUDSTJENESTE i Ormslev kirke Onsdag den 6. april kl. 20.00 Det giver en særlig stemning at holde gudstjeneste om aftenen – og da ikke mindst, når luften har fået en snert af forår. Traditionen tro holder vi en lidt anderledes aftengudstjeneste i Ormslev kirke i april måned. Begge sognets præster og kirkens kor og konfirmander vil deltage i tjenesten.

Litteraturkredsen ledes af sognepræst Erik Kelstrup, men der er plads til alles bidrag. Der er højt til loftet og vidt til væggene. Nye som gamle er velkomne. Bogen i maj er ”Sommerbogen” af Tove Jansson. Det er muligt at låne et eksemplar af bogen. Tilmelding og evt. bestilling af bog: Erik Kelstrup (tlf. 8628 0065, mail: eke@km.dk).

9


I denne studiekreds vil vi søge dybere ned i denne spændende tid, da danerne blev kristne. Vi vil med egne øjne se på kildetekster, arkæologiske fund, kirkekunst og arkitektur og stifte nærmere bekendtskab med de ret så forskellige tolkninger af kristendommens første forunderlige tid i Danmark. Vi mødes først til en studieaften for så efterfølgende at tage på en tur til blandt andet Tamdrup kirke og Jelling. Bliver studiekredsen en succes, og er der tid og kræfter til det, er det tanken sidenhen i studiekredse at følge kristendommens spændende udvikling gennem Danmarks historie hele vejen til vore dage. STUDIEKREDS – Da kristendommen kom til Danmark Studieaften i Stavtrup Sognegård Tirsdag den 24. maj kl. 19.30 Studietur Lørdag den 28. maj ca. kl. 9.00-15.00 Den danske kultur er dybt præget af kristendommen. Også mere end mange er klar over. I langt over 1000 år har den kristne kirke sat sit aftryk på vort land og vor livsopfattelse. Men hvordan begyndte det hele? Hvad skete der i de første århundreder, da vikingerne langsomt gik over til den nye tro, og den ene lille kirke efter den anden begyndte at skyde op i landskabet. Først små trækirker, sidenhen kirker af sten, af hvilke den allerældste er at finde i Aarhus. Hvilken rolle spillede Ansgar, Poppo og Harald Blåtand? Blandt andet ved udgravninger i Ribe er der kommet flere og flere vidnesbyrd om, at kristendommen tidligere og i et større omfang end først antaget vandt fodfæste blandt danerne. Men hvor kom den så fra? Var det germansk, engelsk eller måske ligefrem keltisk kristendom, som satte sit præg på landet?

10

Tilmelding nødvendig til Erik Kelstrup (8628 0065, eke@km.dk).

JUNI SOMMERKONCERT med Götterfunken i Ormslev kirke Onsdag 1. juni kl. 19.30 Götterfunken er et århusiansk musikensemble, der spiller og synger musik fra middelalderen, sådan som man forestiller sig, den kan have lydt. Gruppen holder til i Aarhus, men musikken, som spilles, er hentet fra det meste af Europa bl.a. smukke sange af de sydfranske troubadourer og italienske dansemelodier - og de specielle instrumenter tæller lige fra blide strenginstrumenter og blokfløjter til trommer og larmende skalmejer. Navnet “Götterfunken” betyder “gudegnister”. En spændende og lidt anderledes oplevelse til sommerkoncerten. Besøg også goetterfunken.dk (foto: James Jefferys).


SIDEN SIDST Julekoncert med Syddansk Universitets Kammerkor

Børn i kirken Der var mange besøg til kirken i ugen op til jul. Højvangsskolen, Kælkebakken og Vestermarken kom alle til en lille julegudstjeneste. Det var dejligt at have så mange glade børn og elever i kirken – som også var gode til at sidde stille og lytte. Børnehaven Kælkebakken sendte os disse billeder fra julegudstjenesten og rundvisning i kirken – en hyggelig og sjov formiddag.

11


MED FORLOV – OM EN ORLOV. Tre måneder kan gå hurtigt, når man er optaget af noget. Det var jeg i slutningen af 2015, hvor jeg havde studieorlov. Hvad handlede orloven om? Det korte svar er: teologisk sandhed. Altså spørgsmålet om, hvad kristendom har at sige om sandhed.

Den slags udsagn er bare filosofisk problematiske. Hvis noget er sandt, må det da være sandt for alle. At Christian d. IV døde i 1648 er vel en sandhed, som ikke lader sig rokke af, at nogen siger: ”Jamen, det er altså ikke sandt for mig”.

Det kan lyde abstrakt, men det er i virkeligheden meget livsnært – og spændende! Jeg har da også arbejdet med det i mange år. Før jeg blev præst i Ormslev i 2003, var jeg ansat på universitetet. Her lavede jeg en ph.d.-afhandling med den snørklede titel: ”Sandhedsbegrebet hos N. F. S. Grundtvig kritisk vurderet ud fra sandhedsteorier i det 20’ende århundredes analytiske og hermeneutiske filosofi”.

Vigtigere er imidlertid det, at vi har svært ved at leve uden sandhed. Det er f. eks. meget vigtigt for os, at politikere og videnskabsmænd taler sandt. Eller endnu mere, at vore nærmeste gør det. Hvis jeg ikke kan stole på min ægtefælle, så undermineres vort forhold. Hvis min ven lyver for mig, er han så en ordentlig ven?

Jeg blev dengang opfordret til at få afhandlingen udgivet, men 400 siders tør begrebsgymnastik med noter ville nok ikke ligefrem blive nogen kioskbasker. Desuden var jeg som sagt lige blevet præst, og dét var meget mere spændende end at tænke i akademiske afhandlinger. Alligevel var jeg glad for mit ph.d.-arbejde. Det havde bragt mig dybt ind i nutidens tanker og givet mig en kritisk distance til min ellers så elskede Grundtvig. Og så var der selve spørgsmålet om sandhed. Det gik op for mig som præst, at netop det spørgsmål åbner for indsigter i, hvad det vil sige at være menneske af i dag. Et eksempel: umiddelbart er vi ikke så glade for at tale om sandhed i vore dage. Folk, som hævder at sidde inde med sandheden, betragter vi nærmest som fundamentalister. De anses for at være enøjede, døve for kritik. Nej, hvis man i dag overhovedet vil tale om sandhed, nøjes man typisk med at sige: ”det her er sandt for mig”. Underforstået: men ikke nødvendigvis for dig.

12

Nej, sandheden kan vi ikke rigtig undvære. Spørgsmålet bliver så, hvordan vi kan tale om sandhed uden at blive fundamentalister? Her mener jeg, at kristendommen har et godt bud. Det drejer sig kort fortalt om, at i evangeliet er sandhed altid knyttet sammen med kærlighed. Den kristne sandhed vil mennesker det godt. Så det kan aldrig handle om at tromle folk. Som Jesus netop siger det: ”Sandheden skal gøre jer frie” (Joh 8,32). Det citat har jeg valgt som titel på den bog, jeg fik skrevet det meste af i min orlov. En bog, som forhåbentlig bliver færdig inden sommer, og som i modsætning til min afhandling er skrevet på et ligefremt sprog, så helt almindelige læsere kan være med. Berigende at holde studieorlov, men også dejligt at være tilbage! Erik Kelstrup


GUDSBILLEDER OG BØN Når vi oplever hændelser, som afviger fra vores normale hverdag, er det ofte sådan, at vi mærker et behov for at komme i kontakt med noget, der er større end os selv – ofte betyder det, at vi henvender os til Gud med bøn. Det vi oplever, kan være alt fra det at blive gift, stifte familie, konfirmation af børn, egen konfirmation eller de mere tunge oplevelser, som hvis vi selv eller en i vores nærmeste familie/omgangskreds bliver alvorligt syge. Vi kan opleve en ulykke, blive fyret eller andre former for hændelser, som puffer til vores ellers normale hverdag. De mest typiske gudsbilleder, som vi mennesker i norden benytter os af, når vi tænker på vores personlige Gud, er: 1. Den almægtige Gud, ham der klarer alt i livet for os – og det er også hans skyld, når det ikke går os så godt. Og ofte sker det, at Gud bliver fyret, fordi vi oplever, at han ikke lytter eller er der for os. 2. Købmandsguden. Ham vi beder til, når livet presser sig på i den ene eller anden form, og som vi særligt benytter os af, når vi gerne vil have noget – eller når en vi holder af, mangler noget. 3. Den autoritære far. 4. Den overbærende mor. 5. Den arbejdende Gud, der altid har travlt med andet end lige mig. 6. Der er den kontrollerende Gud, hvor vi ikke må vise vores sande jeg eller følelser, men hvor vi skal henvende os med fromme ord og rigtige formuleringer, før Gud bliver tilfreds. 7. Der er den uberegnelige Gud – gad vide hvilket humør han har i dag? Og til sidst finder vi

Fælles for alle disse billeder er, at ingen af dem holder. Det er alle sammen menneskelige egenskaber, som vi giver Gud, og det er logisk nok. Vi er nødt til at danne os vores eget billede af, hvem Gud er, for at have et forhold til ham. Det at bruge billeder, som vi selv kender og som vi selv kan forholde os til, gør, at vores forhold er og bliver personligt – men de enkeltstående billeder er ikke dækkende i sig selv - Selv om jeg personligt også har benyttet mig af dem alle, når jeg henvender mig til Gud. I vores henvendelse til Gud, kan vi danne vores egne bønner. Vi kan sige lige ud af posen, hvad det er, der ligger os på sinde. Det behøver ikke være velformulerede og flotte ord, for Gud ved allerede forud for vores bøn, hvad det er, vi oplever og går igennem. Men mangler vi ord, kan vi altid benytte os af den bøn, som Jesus selv lærte sine disciple for omkring to tusinde år siden, nemlig ”Fadervor”. Vi kan også slå op bagest i salmebogen og finde bønner til hver morgen og hver aften. I salmebogen er der også bønner for næsten alle oplevelser, som vi mennesker går igennem: der er bønner for angst og smerte, for søvnløshed, for glæde og det at blive forældre, ja, slå selv op og kig efter – måske finder du noget, som passer lige til dig! Ane Helgestad Bjerregaard

8. Den grænseløse gud, hvor man kan komme i tvivl, om det er ens egen vilje eller Guds vilje … og så videre.

13


KIRKEBIL FOR ORMSLEV SOGN Til gudstjenesterne kl. 10.00 i Ormslev kirke er opsamlingsstederne følgende; Kl. 9.30 Kl. 9.35 Kl. 9.37 Kl. 9.40 Kl. 9.45

Lokalcenter Søholm Jarlsmindevej/Søskrænten Stavtruphus på Stavtrupvej Råhøjparkens fælleshus Ankomst Ormslev kirke.

Returkørsel fra kirken ca. kl. 11.00.

KIRKELIGE HANDLINGER (Godkendt til offentliggørelse) i Ormslev kirke i perioden 1. oktober til 31. december 2015.

DØBTE I KIRKEN Jacob Engelbrecht Jirabi Nanna Juhi Overgaard Tue Kjærgaard Juliussen Clara Borre Madsen Laura Agertoft Bryder Daniel Agertoft Bryder

Til gudstjenester kl. 10.30 kører kirkebilen en halv time senere.

Nor Stender Kaczor Viola Borum Hansen Matilde Østergaard Aslak Sigurd Frost Sørensen

Bliv venner med din kirke på Facebook! Gruppen Ormslev Kirke informerer om særlige arrangementer.

Ludvig Slyngborg Drachmann Karen Overgaard Brock Augusta Hedegaard Kristensen Felix Emil Løkka Bülow Asta Nielly Amstrup Agertoft Storm Dalgaard Rasmussen Astrid Hauge Hargaard

VIEDE OG VELSIGNEDE I KIRKEN Line Stegemejer Ringsbo og Dion Kjær Ringsbo

DØDE I ORMSLEV KOR Har man lyst til at prøve sine sangevner af i et hyggeligt og velfungerende damekor, er man velkommen til at lægge vejen forbi Stavtrup Sognegård, hvor vi hver onsdag kl. 19.15 øver til forskellige arrangementer. Der kræves ingen nodekundskab, men vi forventer en vis stabilitet. Man er velkommen til at komme og overvære prøverne og yderligere oplysninger kan indhentes hos organist Dan Frunza på tlf. 50 42 66 24.

14

Knud Aage Rasmussen Leif Soele Ally Marie Christensen Lise Pedersen Anne Marie Lai Verner Hansen Kirsten Tang Rasmussen

MENIGHEDSRÅDSMØDER Torsdag den 17. marts (regnskabsmøde) Torsdag den 14. april Torsdag den 12. maj Alle møder kl. 19.30 i Stavtrup Sognegård.


PRAKTISKE OPLYSNINGER Alle henvendelser vedrørende fødsler, dåb, vielser, dødsfald og attestudstedelse bedes rettet til kordegnen. Kirkekontor Kordegn Erik Honoré Madsen Ormslevvej 455, Ormslev, 8260 Viby J. Tlf. 86 28 02 08 Mandag, onsdag og fredag kl. 10-13

Organist Organist Dan Frunza Mobil 50 42 66 24 E-mail: frunza@gmail.com Mandag fri

Præster Sognepræst Erik Kelstrup (kbf.) Ormslev Præstegård Ormslevvej 455, Ormslev, 8260 Viby J Tlf. 86 28 00 65 E-mail: eke@km.dk Fredag fri

Organistvikar Karen Bidstrup, mobil 42 71 07 29

Sognepræst Ane Helgestad Bjerregaard Tlf. 42 24 00 75 E-mail: ahb@km.dk Mandag fri

Kirkeværge Henning Hedegaard Råhøjvænget 22, Stavtrup, 8260 Viby J Tlf. 86 28 39 07 E-mail:henning.hedegaard@youmail.dk

Sognepræst Jakob Thorup Jensen Mobil: 20 25 07 08 E-mail: jtj@km.dk Mandag fri

Kasserer Lone Wesley Malm Søholmvej 7, Stavtrup, 8260 Viby J Tlf. 86 28 47 82 E-mail: lonewesley@hotmail.com

Ormslev Kirkegård Graver Steen Sejersen Tlf. 86 28 08 55 Træffes tirsdag til fredag kl. 09-12. E-mail: ormslev.kirkegaard@mail.dk

Se i øvrigt: www.ormslev-kirke.dk

KFUM-Spejderne i Stavtrup. Til alle piger og drenge: Bliv spejder hos KFUM-spejderne i Stavtrup. Vi mødes hver onsdag i spejderhuset, Bispevej 27. Hvis du har lyst til at deltage så kom ned i spejderhuset en onsdag. FAMILIESPEJDER Første lørdag i hver måned kl. 13.00-16.00 Børn fra 4 - 6 år med forældre. ULVENE (1.-3. klasse) Onsdag kl. 17.30-19.00 JUNIOR (4. klasse) Onsdag kl. 19.00-20.30 SPEJDERE (5.-7. klasse) Onsdag kl. 19.00-20.30 SENIOR (8.-10. klasse) Onsdag kl. 19.00-20.30 Se også vores hjemmeside www.flammegruppen.dk

Ormslev Menighedsråd Formand Lene Arnholtz Jensen Rosendalvej 28, Stavtrup, 8260 Viby J Tlf. 86 28 16 52, mobil 29 60 82 35 E-mail: lenearnholtz@gmail.com

Stavtrup Sognegård Råhøjvej 5, Stavtrup, 8260 Viby J Tlf. 86 28 08 55 Tirsdag til fredag kl. 09.00-14.00 Kaffe efter begravelse og bisættelse kan bestilles på tlf. 86 28 08 55.

Stof til Kirkebladet til Peder Rostgaard: E-mail: pepe@via.dk Næste nummer udkommer den 1. juni 2016. Deadline er den 5. april 2016. Kirkebladet i Ormslev Sogn udgives af menighedsrådet og udkommer hvert kvartal. Redaktionen modtager gerne bidrag til bladet i form af debatoplæg, artikler eller andet.

15


GUDSTJENESTER 15.00 EK + BaunsbakJesus, livets brød Jensen højskole, kirkebil

Søndag d. 6. marts

Midfaste søndag

Søndag d. 13. marts

Mariæ bebudelsesdag 10.00 AHB kirkebil

Søndag d. 20. marts

Palmesøndag

10.00 EK frokost

Jesus salves i Bethania

Torsdag d. 24. marts

Skærtorsdag

20.00 AHB

Jesus vasker disciplenes fødder

Fredag d. 25. marts

Langfredag

10.00 EK kirkebil

Korsfæstelsen

Søndag d. 27. marts

Påskedag

10.00 AHB kirkebil Kor

Jesu Kristi opstandelse

Mandag d. 28. marts

Anden påskedag

10.30 GKH kirkebil

Jesus og Maria Magdalene

Søndag d. 3. april

1. s. e. påske

10.00 EK kirkebil

Vogt mine får

20.00 AHB+EK Kor

Aftengudstjeneste

Onsdag d. 6. april

Marias lovsang

Søndag d. 10. april

2. s. e. påske

10.30 GKH kirkebil

Hyrden og fårene

Søndag d. 17. april

3. s. e. påske

10.00 AHB kirkebil

Vejen, sandheden og livet

Fredag d. 22. april

Bededag

9.00 + 11.00 EK konfirmation

Bed og søg

Søndag d. 24. april

4. s. e. påske

11.00 AHB konfirmation Sandheden gør fri

Søndag d. 1. maj

5. s. e. påske

10.00 EK kirkebil

Jesu bøn for disciplene

Søndag d. 5. maj

Kr. himmelfartsdag

10.00 EK kirkebil

Himmelfarten

Søndag d. 8. maj

6. s. e. påske

9.00 GKH

At de alle må være ét

Søndag d. 15. maj

Pinsedag

10.00 EK kirkebil

Talsmanden

Mandag d. 16. maj

Anden pinsedag

10.00 AHB kirkebil

Himmelsk brød

Søndag d. 22. maj

Trinitatis søndag

10.30 GKH kirkebil

Dåbsbefalingen

Søndag d. 29. maj

1. s. e. trinitatis

10.00 EK kirkebil

Den rige bonde

EK: Erik Kelstrup • AHB: Ane Helgestad Bjerregaard • GKH: Gunnar Kasper Hansen

Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag

den 16. marts kl. 14.30 v/ AHB den 13. april kl. 14.30 v/ EK den 4. maj kl. 14.30 v/ AHB den 25. maj kl. 14.30 v/ EK © LAYOUT/TRYK: LINDE TRYK, ÅRHUS

Forbehold for trykfejl.

GUDSTJENESTER PÅ SØHOLM

Kirkeblad 1 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you