Page 1


TESTÜLETI HÍREK 2017. február 22-i soros ülésén • Jóváhagyta az önkormányzat 2017. évi költségvetését, melynek főösszege 164 034 ezer forint, • Elfogadta az egészségügyi alapellátás körzeteit: háziorvosi és házi gyermekorvosi körzet: Iskola utca 21, ügyeleti ellátás 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 128/A,, védőnői szolgálat: Iskola utca 21, fogorvosi ellátás: 5200 Törökszentmiklós Kossuth Lajos út 126, iskola-egészségügyi ellátás Iskola utca 21. • Támogatta a Medicopter Alapítvány támogatás kérelmét a lehetőségekhez mérten 5000 Ft-tal • Elfogadta a Csorba Mikor-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2017. április 1-től érvénybe lévő térítési díjainak meghatározását (az erről szóló határozat a későbbiekben mellékelve) • Hozzájárult Kétpó község örményesi szennyvízelvezető hálózathoz történő csatlakozásához 2017. április 26-i soros ülésén • Elfogadta - Örményes Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.25.) rendeletének módosítását - Törökszentmiklós Városi Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolóját • Döntést hozott ingyenes szociális tűzifa igényléséről • Támogatta a Szalai Sándor Általános Iskola diákjainak tanulmányi kirándulását • Támogatta a „Vörös Sárkány” Goshin JU-JITSU Egyesületet 2017. május 31-i rendkívüli ülésén • Elfogadta - A Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 216. évi beszámolóját - A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2016. évi beszámolóját - Gyermekjóléti és gyámhatósági feladatok ellátásáról és Örményes község Bűnmegelőzési és Ifjúságvédelmi Programjáról szóló beszámolót - Napraforgó Gondozási Központ 2016. évi beszámolóját - Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi beszámolóját 2017. június 29-i rendkívüli ülésén • Jóváhagyta Örményes Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát • Döntést hozott a TOP-5.3.1-16 kódszámú, „ A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról, melyet Mezőtúr várossal konzorciumban nyújtunk be • Jóváhagyta az Országos Egyesület Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatását

11/2017. (II. 22.) számú önkormányzati határozat a személyes gondoskodás keretében alkalmazandó intézményi térítési díjak megállapításáról A 2017. április 1-től érvényes intézményi térítési díjakról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Örményes telephelyén igénybevett szociális szolgáltatások térítési díját az alábbiak szerint határozza meg 1.1 Intézményi térítési díjak a) Étkezés 785 Ft/adag b) Házi segítségnyújtás: - szociális segítés esetén 953 Ft/óra - személyi gondozás esetén 953 Ft/óra c) Nappali ellátás: - étkeztetés nélkül 1.025 Ft/nap - étkeztetés igénybevételével 1.025 Ft/fő + 785 Ft/adag = 1.810 Ft/nap d) Ebéd kiszállítás 50 Ft/alkalom 1.2 Maximálisan kérhető térítési díjak a szociálisan rászorulók részére a) Étkezés 660 Ft/adag b) Házi segítségnyújtás: - szociális segítés esetén 0 Ft/óra - személyi gondozás esetén 0 Ft/óra c) Nappali ellátás: - étkeztetés nélkül 0 Ft/nap - étkeztetés igénybevételével 660 Ft/nap d) Ebéd kiszállítás 50 Ft/ alkalom 1.3 A szociálisan nem rászorultak térítési díja: a) Étkezés 730 Ft/adag b) Házi segítségnyújtás: - szociális segítés esetén 953 Ft/óra - személyi gondozás esetén 953 Ft/óra c) Nappali ellátás: - étkeztetés nélkül 1.025 Ft/nap - étkeztetés igénybevételével 1.025 Ft/fő + 730 Ft/adag = 1.755 Ft/nap d) Ebéd kiszállítás 50 Ft/alkalom 1.4 A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg konkrét összegben. 2. Az 1. pontban foglalt díjak 2017. április 1. napjától alkalmazandók, ezzel egyidejűleg a személyes gondoskodás keretében alkalmazandó intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 15/2016.(II.24.) számú határozatát 2017. március 31. napjával hatályon kívül helyezi.

POLGÁRŐRSÉG

T

isztelt lakosok! Az örményesi polgárőrség idén tavasszal ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból kitűntetésben részesítettük az alapitó tagokat. Polgárőrségünk 38 fővel teljesít szolgálatot kül- és

2

Örményes Hírvivő / 2017 JÚLIUS - AUGUSZTUS

belterületen egyaránt. Ebben a félévben 1400 órát járőröztünk, ebből 600 órát külterületen. Júniusban az időseknek bűnmegelőzési programot szerveztünk, melyet a Napraforgó Gondozási Központ bonyolított le. ◉ -BARTALOS SÁNDOR, ELNÖK-


KÖNYVTÁR HÍREI

Mi

g rái

-VARGA-ENGÁRT ZSUZSANNA, KÖNYVTÁROS-

6. 20 - 2017. 0 0 . 7 8 201 étköznap 10- . 2 14 nh ó nde

5.

A legutóbbi cikkünk megjelenése óta a Könyvtárban történtekről röviden: Március 27.: A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával idén március 22-29. között rendezte meg az Informatikai és Könyvtári Szövetség az „Internet Fiesta” elnevezésű országos programsorozatot. A rendezvény célja, hogy minél tovább bővüljön a világhálót ismerők és használók köre. Éppen ezért március 27-én az ovisokkal néztünk rövid meséket a youtube-on a KSZR rendszer keretein belül kapott új projektorunkon és vetítővásznunkon keresztül. A mesékkel kapcsolatos kvíz után megvendégeltük a gyerekeket üdítővel és ropival. Április 24.: Személygépkocsi vezetői tanfolyam indult hasonlóan, mint a tavalyi évben Búzás József és Csizmadia Zita szakoktatók vezetésével. Igény szerint jövőre is szervezünk oktatást. Április 28.: Madarak és Fák Napja alkalmából ismét ellátogatott hozzánk Kiss Balázs a Magyar Környezetgazdálkodási és Vidékfejlesztési Társaság elnöke. Októberben elhozta nekünk Lidércet a baglyot, most Dévával, az ölyvvel tartott bemutatót az általános iskolások számára, mellyel hasonló sikert aratott, mint ősszel. Az előadás után a gyerekek kézre vehették a madarat. Május 18.: Könyvtárunkba nagy mennyiségben (106 darab) új, kölcsönözhető könyv érkezett a KSZR rendszernek köszönhetően. Májustól megújult folyóirat állománnyal várjuk a kedves olvasókat. 18 darab újság közül válogathat minden korosztály, cím szerint: Új Néplap, Autó Bild Magyarország, Bravó, Chip, Cosmopolitan, Csodakert, Diéta & Fitness, Disney hercegnők, Dörmögő Dömötör, Eső, Joy, Kismama, Könyv, könyvtár, könyvtáros, Otthonunk és kertek, Praktika, Story, Természetbúvár, Vidék íze. A megszokott szolgáltatásokkal (laminálással, nyomtatással, fénymásolással, műanyag spirálozással, internet használattal, leselejtezett, de jó állapotú könyvek vásárlásával) várjuk továbbra is nyitva tartási időben az olvasni vágyókat és az új beiratkozókat. Június 20-Augusztus 25-ig: Elkezdődött a nyári szünidei foglalkozás a Kastélyban. Minden hétköznap 10-14 óráig várjuk a gyerekeket trambulinnal, focival, tollassal, labdajátékokkal, ügyességi feladatokkal, színezőkkel, kézműves feladatokkal. A tavalyi évhez képest újdonság, az idei lovas program, mely Csótóné Monoki Ilona jóvoltából jöhetett létre. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy 7 év alatti gyerek csak szülő kíséretében vehet részt a foglalkozásokon. ◉

NYÁRI S Á Z O LK A L G O F I E ID N SZÜ A KASTÉLYBAN

,, Mindenkit szeretettel várunk kézmuves foglalkozásokkal, trambulinnal, focival, tollassal, röplabdával, izgalmas játékokkal, lovas programmal. ,, ,, Felhívjuk a szülok figyelmét, hogy 7 év alatti gyermekek csak felnott kíséretében vehetnek részt a foglalkozáson.

Örményes Hírvivő / 2016 JÚLIUS - AUGUSZTUS

3


GONDOZÁSI KÖZPONT HÍREI

I

dősek klubja A legutóbbi szám megjelenése után került sor a Mikulás és a Karácsonyi ünnepségünkre. Vidám és humoros perceket élhettünk át az idősek klubja tagjaival, amikor a Polgármester Úr „képviselte” Télapó, és az intézményünk dolgozói, mint a Mikulás segítői (ördögök, angyalok, szarvas) átadták a mikuláscsomagokat számukra. Lángost is sütöttünk erre az alkalomra. Karácsonykor pedig kellemes és meghitt megemlékezésre került sor.

A Karácsonyi Sokadalom előtt klubtagjaink is kivették részüket a készülődésből.

A Farsangot fánk készítéssel vártuk. Az idősek klubja férfi tagjai Nőnapon csokoládéval és verssel köszöntötték a hölgy klubtársakat. Közösségünkben mindig megünnepeljük a névnapokat, melyekre szeretettel készülődnek az idősek és a dolgozók is egyaránt. Örömteli hír, hogy megalakult az Örményesi Pacsirták Dalkör a klubtagokból. A dalkör az idei Falunapon fog szerepelni először. Jelenleg sokat próbálnak, gyakorolnak, izgalommal telve várják a fellépést.

4

Örményes Hírvivő / 2017 JÚLIUS - AUGUSZTUS

Ügyes kezű és fáradhatatlan nagyijaink az általános iskola Ki Mit Tud? vetélkedőjének résztvevőit és hallgatóságát is meglepték a Kastélyban sütött süteményekkel. Házi segítségnyújtás Intézményünk jelenleg 11 fő idős személynek nyújt segítséget a mindennapi feladatok lebonyolításához, például gyógyszeríratás és kiváltás, bevásárlás, vérnyomásmérés, ügyintézés, stb. Senki kérelmét nem utasítjuk el, a felvétel folyamatos. Az érdeklődőknek bármikor adunk bővebb tájékoztatást az igénybevételről, melyet ingyenesen biztosítunk. Családsegítés – gyermekjóléti szolgáltatás Adományruha gyűjtést és osztást továbbra is biztosítunk a lakosok részére. A Kupakgyűjtés folyamatosan zajlik Czeglédi Dorottya számára. Ezúton köszönjük a lakosoknak, továbbra is várjuk a kupakokat! Szolgálatunk segítséget nyújt többek között például segélykérelmek, igénylések, nyugdíjszerű ellátások, családtámogatási ellátások intézésében, közüzemi szolgáltatókkal, végrehajtókkal kapcsolatos ügyek lebonyolításában, éves adóbevallás elkészítésében. Dologi javak és szolgáltatások nyújtása keretein belül foglalkoztunk szakorvosi rendelésekre időpontkérésekkel, telefonos ügyintézéssel, fénymásolással, fax-küldéssel, scan-eléssel. 2016-ban 336 fő (279 család) kereste meg szolgálatunkat. Szakmai tevékenységeink száma 2731 volt, ez napi szinten 12 főt jelentett. Legtöbb esetben ügyintézéshez kértek segítséget: 915 alkalommal. Tanácsadást 729, információnyújtást 603 alkalommal kértek a lakosok. Szolgálatunknál a Tanácsadás sokrétű tevékenységet foglal magába: • Életviteli/életvezetési • Családi – kapcsolati • Lelki – mentális • Gyermeknevelési • Kapcsolattartási • Párkapcsolati konfliktus • Tanulási • Továbbtanulási • Oktatási intézménnyel kapcsolatos • Pszichológiai • Anyagi • Foglalkoztatással kapcsolatos • Álláskeresési • Egészségkárosodás következménye. Továbbra is várjuk a lakosokat, diszkrét és megbízható munkánkkal. >>


Étkeztetés Intézményünkben két féleképpen lehet igénybe venni az étkeztetést: 1. Dolgozók, nem nyugdíjas lakosok, úgynevezett Lakossági étkeztetést igényelhetnek, kiszállítással együtt 780 forintért. Jövedelmet nem kell igazolni, csak a személyi adatok alapján köteles az Intézmén�nyel Megállapodást kötni, melyben vállalja a fizetési feltételeket. 2. Nyugdíjas vagy tartós beteg (leszázalékolt) személyek részére az önkormányzatunk jelentős támogatást biztosít a fizetendő térítési díjhoz, az igénylő jövedelmétől függően. Az alábbi táblázatban láthatóak a 2017. április 1-től érvényes fizetendő térítési díjak. Az ebéd elfogyasztható helyben az étkezőnkben, vagy elvihető személyesen, illetve megbízott által, valamint kiszállítjuk, ha arra van igény. Az elmúlt fél évben jelentősen megemelkedett az igénylők száma, mely a Tiszatenyő konyháján készült étel minőségének köszönhető. ◉

JÖVEDELEM KATEGÓRIÁK FT-BAN

EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ DÍJA FT/NAP FT/NAP KEDVEZMÉNNYEL

0-20.000

-

-

20.001-34.000

200,-

-

34.001-40.000

265,-

-

40.001-48.000

325,-

-

48.001-55.000

375,-

-

55.001-60.000

445,-

50,-

60.01-64.000

505,-

50,-

64.001-65.000

545,-

50,-

65.001-66.000

575,-

50,-

66.001-79.000

635,-

50,-

79.001-100.000

645,-

50,-

100.001-

660,-

50,-

-FÜLEKI ÁGNES, TELEPHELYVEZETŐ-

ISKOLA HÍREI

A

z Orczy Anna Általános Iskola Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézményének diákjai és pedagógusai egy ideje már a jól megérdemelt pihenéssel tölthetik a nyári szünidő napjait. Ha visszatekintünk az eltelt 10 hónap eseményeire, elmondhatjuk, hogy ismét egy tartalmas tanévet zártunk. Örömmel tölt el bennünket, hogy 11 elsős diákunk az év végére sikeresen elsajátította az írás, olvasás, számolás alapjait. Együtt izgultunk a végzősök sikeres felvételi eredményeiért. 12 nyolcadikosunk közül hatan gimnáziumban, öten szakközépiskolában, egy tanuló szakgimnáziumban tanul majd tovább. Az osztályok tanulmányi átlaga 3,8, a másodikosok érték el a legjobb eredményt, 4,4-es átlagukkal. Az egyéni teljesítményeket nézve az egész évi szorgalmas munka jutalmaként 14 kitűnő és 5 jeles bizonyítványt oszthattunk ki a tanévzárón, 5 tanuló kitűnő bizonyítványa mellé nevelőtestületi dicséretben is részesült. Sajnos nem mindenki számára volt ilyen sikeres a tanév, 6 tanulónak az augusztusi pótvizsgák alkalmával kell számot adnia a továbbhaladáshoz szükséges tudásáról.

A szorgalmas és fárasztó iskolai munka és tanulás mellett voltak szép és üdítő pillanataink is. Megemlékeztünk nemzeti ünnepeinkről, jeles napokról, egészségügyi vetélkedőt, mikulás bulikat, karácsonyi játszóházat és ünnepséget, farsangot, Ki mit tud?-ot, KRESZ vetélkedőt, a Madarak és fák napján akadályversenyt szerveztünk, az alsósok megható műsorral köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat.

>> Örményes Hírvivő / 2016 JÚLIUS - AUGUSZTUS

5


Újdonság volt ebben a tanévben, hogy bekapcsolódtunk a minisztérium által meghirdetett témahetek programjaiba is. Iskolanyitogató foglalkozásokra hívtuk leendő elsőseinket és szüleiket, melynek eredményeként 13 új elsőst várunk a következő tanév kezdetén. Diákjaink tanulmányi kirándulásokon ismerkedhettek hazánk nevezetességeivel. A 7. osztályból 13 fő a Határtalanul pályázat keretében Ukrajnába látogathatott. Az itthoni és a határon túli kirándulások megvalósításához községünk önkormányzata anyagi támogatást nyújtott, melyet ezúton is megköszönök. Közel 40 alsós vett részt a Csiribiri Színház bérletes előadásain, a 7-8. osztályosok a holokausztra emlékeztek egy budapesti kiállítás megtekintésével. A 4-5. osztályosok úszásoktatáson vettek részt. A kecskeméti Mercedes-Benz gyárban tett üzemlátogatás maradandó élményt nyújtott a 7-8. osztályos fiúknak. A pályaválasztás nehézségeit igyekeztünk megkön�nyíteni a pályaválasztási kiállításokon, a budapesti Szakma Sztár Fesztiválon való részvétellel. Részesei voltunk különböző községi rendezvényeknek (Idősek napja, Karácsonyi sokadalom). Egy nyertes pályázatnak köszönhetően 2017. január 1-jétől az ökoiskolai cím birtokosai vagyunk, ezért sok olyan programunk is volt, melyek kifejezetten a környezetvédelemhez, a fenntarthatósághoz kapcsolódtak. Szorgalmasan gyűjtöttük a pet palackokat, a papírt, hogy ezek bevételéből gyarapodhasson a diákönkormányzat és az osztályok pénztára. Ősszel és tavasszal új kezdeményezésként elektronikai hulladékgyűjtést is szerveztünk, melyhez a falu lakossága is aktívan csatlakozott. A helyi könyvtárnak is sok érdekes programot köszönhetünk (halloweeni tökfaragás, rajzpályázat, rendhagyó történelemóra, madárbemutatók, színházi előadás). Az utolsó tanítási napon egy egész napos, színes programokkal teli gyermeknappal zártuk a szorgalmi időszakot. Köszönjük a szülők, az önkormányzati dolgo-

6

Örményes Hírvivő / 2017 JÚLIUS - AUGUSZTUS

zók és a KLIK Karcagi Tankerületének támogatását. A tanév során sokan bekapcsolódtak a különböző szakkörök munkájába, tanulmányi és sportversenyek során bizonyították tehetségüket, öregbítették iskolánk jó hírét. A Zrínyi Ilona országos matematika verseny megyei fordulóján az intézmény legeredményesebb tanulója, több korábbi évhez hasonlóan, Náhóczki Martin 7. osztályos tanuló lett. A több hónapon át tartó MOZAIK levelező tanulmányi versenyen indulók közül Göncző Dominika, Lapu Emese és Zsolczai Zoé 3. osztályos tanulók természetismeret és anyanyelv tantárgyból, Iványi Evelin 7. osztályos tanuló matematikából a Debrecenben megrendezett országos döntőbe jutottak. A Kálti Márk történelem verseny indulói közül Gáspár Tivadar és Rencz Alina 5. osztályos tanulók szintén az országos döntőbe jutottak. A törökszentmikósi kistérségi helyesírási versenyen Demeter Rebeka 8. osztályos tanuló 3. helyezést ért el. Szilágyi Bence 6. osztályos tanuló a Bendegúz levelező verseny megyei fordulóján matematika tantárgyból 12. lett. A Bercsényi Napok keretében megrendezett matematika versenyen Náhóczki Martin 7. osztályos tanuló 4., Iványi Evelin 7. osztályos tanuló 7. helyezést ért el. A Bozsik labdarúgó tornán iskolánkat 4 csapat képviselte. A megyei döntőn a 7-8. osztályos lányok és fiúk csapata egyaránt IV. helyezést ért el. A nyári szünet idején szükséges ügyintézést a kijelölt ügyeleti napokon tehetik meg a székhelyintézményben, minden szerdán 8-12 óráig (5231 Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2. 56/481-077) . A tankönyvek átvételéről, az új tanév kezdetéről a korábbi évekhez hasonlóan a település forgalmasabb helyein elhelyezett plakátokon keresztül is értesítjük a diákokat és szüleiket. Kedvező változás a családok számára, hogy a korábbi rendelkezéssel ellentétben nemcsak 5. osztályig kapják a tanulók ingyenesen a tankönyveket, hanem a következő tanév kezdetén, 1 lépcsőben az általános iskola 5-8. évfolyamán minden tanuló számára ingyenesek lesznek a tankönyvek, sőt a középiskolák 9. évfolyamán is. A javítóvizsgák időpontjáról augusztusban írásbeli értesítést küldünk az érintetteknek. A szünidőre mindenkinek kellemes pihenést kívánok! ◉ -ÁBRAHÁMNÉ KOVÁCS ZSUZSANNA, TAGINTÉZMÉNY VEZETŐ-


A NAPSUGÁR ÓVODA ÉLETÉBŐL A legutóbbi Hírvivő megjelenése óta történt óvodánkban

F

ebruár 22-re szerveztünk bűvész műsort, amit SZMK pénzből finanszíroztunk. A farsangunk (február 24én) zártkörű volt, melyen jól érezték a gyerekek magukat. A jelmezek szépek, ötletesek voltak. Igyekeztünk változatos „feladatokkal” meglepni őket ezen a napon. Köszönjük szépen Bartalos Sándor és Szabó Gabriella képviselőknek, Iványiné Barta Andreának Termelőszövetkezetünk elnök asszonyának, valamint a COOP- bolt anyagi támogatását. Óvodánk telet szimbolizáló „kisze bábu”-ját is elkészítettük, melyet elégetve zártuk a farsangi időszakot és vártuk a tavaszt. Részt vettünk az iskolások Március 15-i ünnepségén. Saját készítésű zászlót vittünk a Március 15-i emlékműhöz, valamint elmondtuk és elénekeltük az ide illő verseket, dalokat. Részt vettünk a könyvtárban egy nagyon érdekes mesevetítésen. A könyvtáros „Zsuzsi néni” nagy kivetítőre vetítette a gyerekek kedvenc meséjét, ami nagyon érdekes volt számukra, már-már olyan hangulatot teremtett, mintha moziban

lettünk volna. Április 13-án Húsvétváró nyílt napot tartottunk, melyen a szülők is részt vehettek, gyermekükkel együtt barkácsolhattak. Április 28-án színes krepp papírokkal feldíszítettük óvodánk májusfáját. Május 5-én tartottuk Anyák napi ünnepségünket, melyen a nagymamák, keresztanyukák is részt vehettek. Május 18-án fényképezés volt óvodánkban. Május 24-én a Pindur-Pandur Színház jóvoltából gyermeknapi előzetesként meseelőadáson vettünk részt. Május 26-án tartottuk hagyományos, sportolással egybekötött gyermeknapunkat, amelyről apró ajándékokat vihettek haza a gyerekek. Köszönjük szépen Iványiné Barta Andrea anyagi támogatását, amellyel hozzájárult a költségekhez. Június 3-án tartottuk óvodánkban a nevelési évet záró ünnepségünket és ezen a napon búcsúzott a 7 iskolába menő gyermek az ovitól. Köszönjük szépen Tarsolyné Sajtos Tímeának, hogy segített a hangosítás lebonyolításában. Június 14-én, fogászati szűrővizsgálaton vettek részt a gyermekek. Június 16-án kirándulni mentünk autóbusszal Szolnokra. Voltunk a Bagolyvár Va-

dasparkban, ahol 3 helyen is lehetett a kis állatokat megsimogatni. Nagyon tetszett a gyerekeknek. Kipróbáltuk a Vadasparkkal szembeni játszóteret, ami szintén nagy sikert aratott. A Tiszavirág Hídon való átsétálás után fagyiztunk, majd ismét lehetett játszani egy bő fél órát hazaindulásig a közeli játszótéren. A gyerekek kellemesen elfáradtak. Szülői segítséggel sikerült felújítani a többfunkciós udvari fa játékunkat, melyen nagyon szeretnek a gyermekek játszani. Köszönjük a segítséget, munkát, Bartalos Sándornak, Nagy-Járvás Attilának, Szunyogh Róbertnek, Janzsó Gergelynek, Nagy Lászlónak, Fazekas Lajosnak, Rézsó Józsefnek, Kácsor Tamásnak, Fodor Richárdnak. Jelenleg tart a nyári szünet az iskolákban, így az ovisok közül is többen otthon vannak nagyobb testvéreikkel. Naponta átlag 15 kisgyermek veszi igénybe az óvodai ellátást.” A nyár hátralevő részére minden kicsinek és szüleiknek kellemes pihenést, tartalmas kikapcsolódást kívánok, hogy szeptemberben kipihenten, élményekkel gazdagon kezdhessük a 2017/2018-as nevelési évet. Szeptemberben 30 fővel kezdjük az új nevelési évet, szeretettel és nagy érdeklődéssel várjuk a 9 leendő óvodást is. ◉ -KOVÁCSNÉ SZABÓ MÁRIA, TAGINTÉZMÉNY VEZETŐ-

Örményes Hírvivő / 2016 JÚLIUS - AUGUSZTUS

7


FALUNAPI KISOKOS GREENBOX FOTÓZÁS grottál már le 10.000 méter magasról űrruhában? Voltál már állatidomár félelmetes tigrisekkel? Szerepeltél már filmplakáton? Esetleg kedvenc újságod címlapján? Énekeltél együtt Madonnával és a U2-val? Egyszerre? Igen? És van fényképed is róla? A greenbox a kreativitás határainak feloldása. A gren-

U

box fotózás (bluebox) technológia segítségével a fotóalanyokról semleges háttér előtt készítünk képet, amelyet helyben, 1-2 perc alatt előre megalkotott digitális képi világba helyezünk. Forrás: http://elmenypont.hu/ A képeket ingyen, helyben megkapják a fotóalanyok.

I

dén 21. alkalommal kerül megrendezésre az örményesi falunap. Ahogy a képek is mutatják az évek során sok minden változott. Jó érzéssel tölt el a régi fotókat nézegetni, hiszen megmutatják honnan is indult ez a nap. Fontosnak tartom, hogy vis�szatérjünk a gyökereinkhez, hogy megőrizzük a hagyományokat, emellett az újításokra is hangsúlyt fektessünk. Éppen ezért az idei rendezvény a következőképpen épül fel: A megszokott helyi fellépők mellett, megjelennek új elemek (pl. greenbox, karaoke) A tavalyi falunapon a fő koncepció az volt, hogy egyszerre több programon részt lehessen venni, minden korosztály megtalálhassa a maga számára megfelelőt. Idén arra törekedtünk,hogy az idelátogatók a színpadi programok mellett, tartalmasan eltölthessék az időt. Változatos műsorokkal várunk mindenkit augusztus 12-én a Sportpályán.

8

Örményes Hírvivő / 2017 JÚLIUS - AUGUSZTUS


Ebéd MENÜ

Mangalicapörkölt főtt burgonyával savanyúsággal

EBÉDJEGY 500 Ft/adag

Az ebédjegyeket elővételben a Polgármesteri Hivatalban lehet megvásárolni.

HATÁRIDŐ

2017. 08. 07.

Horgászverseny KEZDÉS: 2017. 08. 12. 06:00 BEFEJEZÉS: 2017. 08. 12. 09:00 GYÜLEKEZŐ: 2017. 08. 12. 05:30 HELYEK KISORSOLÁSA: 2017. 08. 12. 05:45 NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. 08. 07. NEVEZÉSI DÍJ 18 ÉVEN ALULIAK SZÁMÁRA: 300 Ft NEVEZÉSI DÍJ 18 ÉVEN FELÜLIEK SZÁMÁRA: 500 Ft HELYSZÍN: ÖRMÉNYESI NAGYKUNSÁGI-FŐCSATORNA KÖZÚTI HÍD ÉS VASÚTI ZSILIP KÖZTI KÖVEZÉS (TISZA 2)

Nevezni a könyvtárban lehet a nevezési díj befizetésével és a horgászengedély bemutatásával. Külön gyermek és felnőtt kategóriában indulhatnak a versenyzők. 18 éven aluliak 1 horgászbottal, 18 éven felüliek 2 horgászbottal vehetnek részt. Tájékoztatjuk Önöket, hogy 14 év alatti gyerekek csak felnőtt kíséretében versenyezhetnek. Az esetleges balesetekért a szervezők felelősséget nem vállalnak. Kérünk mindenkit, hogy ügyeljenek saját és társaik biztonságára. A horgászhelyek kitakarításához a versenyzők segítségét kérnénk, a takarítás előzetes egyeztetés alapján történik majd. EREDMÉNYES VERSENYT KÍVÁNUNK!

Malacfogó verseny 2017. 08. 12. 15:30-tól

NEVEZÉSI DÍJ: ingyenes Nevezni a helyszínen lehet.

Kispályás labdarugó mérkozés 2017. 08. 12. 09:30

NEVEZÉSI DÍJ: 3000 Ft FŐDÍJ: Tálca sör, illetve a nevezési díjat visszaadjuk NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. 08. 07. A csapatok jelentkezését csapatnévvel együtt a könyvtárban várjuk.

Feleségcipelo˝ verseny 2017. 08. 12. 14:30-tól NEVEZÉSI DÍJ: ingyenes NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. 08. 07. A párok jelentkezését a Könyvtárban várjuk. JÁTÉKSZABÁLY A férfi az akadályokat a feleségével teljesíti, olyan pozícióban, ahogy a legkönnyebben futni tud vele. Ha nincs felesége, lehet a barátnője, vagy másnak a felesége, vagy egyszerűen, akit talál. Az első helyezett jutalma a feleség súlyával megegyező darabszámú dobozos sör.

Mini szépségverseny 2017. 08. 12. 15:15-16:00

NEVEZÉSI DÍJ: ingyenes NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. 08. 07. Nevezni a kastélyban lehet a szülő beleegyező aláírásával. 2 kategóriában indulhatnak a kislányok: 4-7 éves korig és 8-12 éves korig

Örményes Hírvivő / 2016 JÚLIUS - AUGUSZTUS

9


JU-JITSU

Banja Luka-Európa bajnokság

A

legnehezebb dolog arról írni, ami velünk történt. Felkészültünk, megnyertük a hazai bajnokság tavaszi versenyét, a szakmai vezetés alkalmasnak tartotta a Krupa Ádám – Ledneczki Péter Ferenc párosunkat arra, hogy az Európa-bajnokságon hazai színekben dobogós helyezést érjen el és mi ennek az elvárásnak eleget téve dolgoztunk –gyakoroltunk, hogy beválthassuk a hozzánk fűzött reményeket. Így kötelességemnek eleget téve, a megadott határidőre elküldtem a versenyzők adatait, amiket a hazai szövetségi kapitány eljuttatott a verseny szervezőinek. Visszajelzést arról, hogy bármilyen hiba lenne a jelentkezésünkben nem kaptunk, így nyugodt szívvel vágtunk neki a közel 600 kilométeres útnak. Némi „kalandtúra” után – jó másfél óra késéssel érkeztünk meg a Bosznia-Hercegovinában található Banja Luka városába, a verseny színhelyére. Akkreditációnk rendben, mindenki megkapta – még a csapatot kísérők is - a hivatalos „nyakbavaló” belépőkártyát a versenyre, és már csupán egy dolog volt vissza, a hivatalos adategyeztetés, ahol kide-

rült, hogy „egy picinyke” félreértés miatt párosunkat nem engedik másnap tatamira lépni, ugyanis a versenykiírás nem egyértelműen fogalmazott bizonyos dolgokat. A lényeg, hogy az adminisztrátori döntést nem fogadtam el, ezért, mint illetékesekhez, a versenybírókhoz fordultam jogorvoslatért, akik ahányan voltak, annyiféle variációval álltak elő, de lényeg – ami a lényeg, hogy zömük a mi értelmezésünket tartotta helyesnek. Viszont ez még nem írta felül az adminisztrációs kizárást, ezért megkerestem a világszövetség elnökhelyettesét jogorvoslatért. Az alelnök úrral folytatott beszélgetés során, miután elmondtam a problémám, annyit közölt, hogy ebben nem vagyok egyedül, de ha az adminisztrátor úgy döntött, akkor az végleges. Sajnos ezen a versenyen tényleg nem mi voltunk az egyetlenek, akik hasonló módon jártak, rajtunk kívül még további két páros és 8 egyéni versenyző számára a verseny még azelőtt lezárult, hogy tatamira állhattak volna. A versenyen történt események miatt a Magyar Szakszövetség írásban panaszt nyújt be a Világszövetség

felé, mivel a versenyen számos olyan szabálytalanság történt, ami mellett viszont szemet hunytak. A magam részéről teljes kudarcnak ítélem meg ezt az egész megalázó procedúrát. Nem keresek „bűnösöket”, de úgy gondolom, hogy ha az adataink átmentek 3-4 kézen, és mindenki odafigyel arra, amit csinál, akkor ez nem következhetett volna be. Ezt a kudarcot mind a sportolóknak, mind nekem, mint sportvezetőnek sokáig fog tartani feldolgozni, de újra tatamira kell állni és folytatni tovább, készülni a következő versenyre. A két versenyző költségeit a szponzoroktól kapott támogatásból fizettük. A kísérők – beleértve az én költségeimet is – mindannyian önerőből finanszíroztuk a szállás és ellátás költségeit. Az utazást Tatár László polgármester úr jóvoltából Fegyvernek város kisbuszával tudtuk megoldani. Itt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik anyagilag támogatják egyesületünket, s bízom benne, hogy hamarosan már pozitívabb eredményekről számolhatok be az újabb versenyek kapcsán. ◉

DALMA DANCE KÉPEKBEN

-SZABÓ JÁNOS, EDZŐ-ELNÖK “VÖRÖS SÁRKÁNY” GOSHIN JU-JITSU EGYESÜLET-

Dalmás családi nap, felvonulás

A törökszentmiklósi csapattal

A KÉPEKET KÖSZÖNJÜK MÉSZÁROS JUDITNAK.

10

Örményes Hírvivő / 2017 JÚLIUS - AUGUSZTUS


KÖZMUNKAPROGRAMUNK ÉLETÉBŐL

A

z előző évekhez hasonlóan, 2017-ben is folytatódnak a közmunkaprogramok Örményesen. Idén március 1-jével 45 dolgozóval kötöttünk újabb 1 éves szerződést. A programok három csoportból tevődnek össze. A mezőgazdasági programban állattenyésztés és növénytermesztés folyik. A szarvasmarhatelep dolgozóinak az idei évben fő célkitűzése, hogy környezetüket rendezettebbé tegyék. Ennek megvalósítása a korlátozott anyagi lehetőségek miatt nehézkes. A növénytermesztési ágazatban sikerült két új fóliasátrat felállítani, valamint egy kertészeti kistraktort beszerezni. A fóliák nagy részében gyógynövény palánták, illetve zöldségnövények termesztése történik, melyek szabadföldi termesztésben is jelen vannak. A megtermelt zöldségek megvásárlására az Önkormányzat épületében van lehetőség. A közutas programunkban foglalkoztatottak közterületeink karbantartását végzik. A csapadékos időjárás jelentősen megnehezítette munkájukat. Rengeteg zöldterületünk van, melyek gondozása sok munkaórát vesz igénybe. Ezek mellett járdafelújításokat végzünk, melyet reményeink szerint jövőre is folytathatunk. Nagy büszkeség számunkra, hogy a helyi sajátosság programelemünkben sikerült elindítani az általunk kreatív saroknak nevezett műhelyt. A különböző kézimunka technikákkal készült termékek köre folyamatosan bővül. Akár egyedi tervezésű szövet és műbőr női táskákat is elkészítünk, illetve díszpárnák, ülőpárnák, rongyszőnyegek, apróbb, szövetből készült gyerekjátékok is készülnek. Mindezek mellett gyönyörűszép, papírfonás technikával készült dísztárgyak és használati tárgyak is kerülnek ki a dolgos kezek alól. Ezeknek az az érdekességük, hogy olyanok, mintha vesszőből fonták volna őket. Ez a tevékenység az újrahasznosítás szempontjából is figyelmet érdemel. Újdonságként elkezdtünk megismerkedni a kerámiakészítés rejtelmeivel. Hűtőmágnesek, tálak, edények, plakettek készülnek. Új tevékenységünket az iskolai gyermeknapon is bemutattuk, mely nagy sikert aratott a gyerekek körében. Saját kezűleg készíthettek ők is különböző tárgyakat, melyeket kiégetés után haza is vihettek. A közmunkaprogram keretében előállított termékeket a Kétpón megrendezett Alföldi Betyárétel Főző Fesztiválon árusítottuk, melyek népszerűek voltak a vásárlók körében, szép számban sikerült azokat eladnunk. Ezek a termékek a későbbiek során megvásárolhatóak lesznek az Önkormányzat épületében. ◉ -TARSOLYNÉ SAJTOS TÍMEA, KÖZMUNKAPROGRAM ÜGYINTÉZŐ-

Örményes Hírvivő / 2016 JÚLIUS - AUGUSZTUS

11


DIANA HERCEGNŐ KIÁLLÍTÁS ÉS EMLÉKPAD ÖRMÉNYESEN

„Tégy kedves gesztusokat anélkül, hogy viszonzást várnál, abban a biztos tudatban, hogy egy nap talán valaki hasonlóan kedves lesz hozzád.” Diana (1961-1997)

A

történészek azt mond- • Károly walesi herceg akvarelljeit. ják, hogy mindenki emlékszik rá, hogy hol volt és mit csinált, amikor 1997. augusztus 31-én meghallotta, hogy Diana walesi hercegnő meghalt Párizsban egy autóbalesetben. Én 12 éves voltam és Kovács papával együtt hallottuk a rádióban. Eredetileg azért mentem a papához, hogy megmondjam neki, hogy meghalt Gyuri nagybátyám, aki néhány órával a hercegnő előtt hunyt el. Gyerekkoromban Gyuri nagybátyám ültette el bennem a történelem iránti máig tartó érdeklődésemet. Számomra Diana hercegnő és az ő halála örökre összeforrott. Gyerekként ezt nem tudtam, de valószínűleg ez a legfőbb oka, hogy 1997 óta gyűjtöm a walesi hercegnővel kapcsolatos emléktárgyakat. 20 évvel a hercegnő halála után úgy érzem, hogy sikerült egy olyan kiállítási anyagot összeállítanom, amelyet örömmel megnéznének Diana hercegnő magyar tisztelői. 2017. szeptember 20-án Diana emlékkiállítás nyílik a polgármesteri hivatalunk dísztermében a hercegnő halálának 20. évfordulója alkalmából. A 36 évesen elhunyt tragikus sorsú brit hercegnő életét kiállításunk számos eredeti dokumentum, korabeli újság és más emléktárgy segítségével mutatja be. A kiállítás látogatói megtekinthetik többek között: • Diana hercegnő és Károly herceg eredeti esküvői programját • Diana hercegnő Spencer őseinek több eredeti levelét • a walesi herceg és hercegnő által aláírt eredeti karácsonyi üdvözlőlapokat • a Charles Spencer (Diana hercegnő testvére) által aláírt gyászbeszéd eredeti példányát • Vilmos herceg és Katalin hercegné eredeti esküvői programját • Katalin cambridge-i hercegné esküvői tortájának egy darabját • II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg eredeti karácsonyi üdvözlőlapját 1981-ből • Franklin Mint élethű Diana porcelánbabáit • Sarah yorki hercegné tulajdonában lévő eddig soha nem publikált Diana fényképét, amelyet a hercegné kifejezetten az örményesi kiállításra küldött • a walesi hercegnő kedvenc tervezője, Catherine Walker által tervezett kosztümjét

12

Örményes Hírvivő / 2017 JÚLIUS - AUGUSZTUS

>>


Belépődíj: A kiállítás ingyenesen megtekinthető. Önkéntes adományt lehet azonban felajánlani az örményesi hátrányos helyzetű gyermekek részére a kiállítás megtekintése után, amelyet a Polgármesteri Hivatal a kiállítást követően eljuttat a rászorulókhoz. A walesi hercegnő rövid élete során kiemelkedő jótékonysági munkát folytatott. Különösen szívén viselte a gyermekek sorsát, így úgy érezzük, hogy az önkéntes adományozás a rászoruló gyermekek részére méltó a hercegnő emlékéhez.

Diana Budapestne. A kép forrása: Pinterest

Településünket az a megtiszteltetés érte, hogy kiállításunkat Őfelsége II. Erzsébet királynő magyarországi nagykövete, Iain Lindsay brit nagykövet úr fogja megnyitni. Nagykövet úr a kiállítás megnyitója napján felavatja Diana hercegnő emlékpadját az örményesi parkban. Az emlékpad költségeit Diana hercegnő tisztelői bocsátották községünk rendelkezésére, akik közül sokan kötődnek Örményeshez, de névtelenek szeretnének maradni. Az emlékpadon szereplő Diana portré Ronda A West amerikai művész ajándéka.

A kedves olvasóban felmerülhet a kérdés, hogy mit keres egy brit hercegnő emlékműve az örményesi parkban? Településünk története nem nyúlik vis�sza régi időkre. Nincs településünkhöz köthető híres magyar vagy külföldi történelmi személyiség. Diana walesi hercegnő nagyon szerette Magyarországot. Többször látogatott el hazánkba és gyűjtötte a híres magyar Herendi porcelánt.

Diana kedvenc Herendi porcelánjával a háttérben. Kép forrása: Pinterest

Örményes talán legnagyobb kincsei a helyi iskolában tanuló gyermekek. Diana a gyermekek hercegnője volt. Biztos vagyok benne, hogy a hercegnő nagyon örülne neki, ha tudná, hogy az emlékére állított pad az általa szeretett Magyarországon egy olyan településen van, ahol tanítás után sok gyermek játszik a helyi parkban. A walesi hercegnő nem volt szent, de utolérhetetlen volt, mint a szegények, betegek és elesettek támogatója. A 21. század humanitárius katasztrófáit látva nagyon hiányzik a világnak a walesi hercegnő fáradhatatlan jótékonysági munkája. Az emlékpad felavatásának pontos időpontjáról és a kiállításról további információk szeptembertől lesznek elérhetőek a Polgármesteri Hivatalban és a közösségi médiában. ◉ -KOVÁCS BEÁTA-

Örményes Hírvivő / 2016 JÚLIUS - AUGUSZTUS

13


ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK GÓLYAHÍR NAGY RÓBERT és FARKAS VIKTÓRIA

DÁNIEL

2016.12.13-án

LADÁNYI ZSOLT és VARGA EMESE

ZSOLT

2017.01.09-én

FAZEKAS LAJOS és KOVÁCS RITA

DÁNIEL

2017.01.10-én

BAKTAI RUDOLF és FARKAS NIKOLETTA VANDA

RUDOLF

2017.01.14-én

FEHÉR ZOLTÁN és GULYÁS NOÉMI

HANNA

2017.02.02-án

MONOKI JÓZSEF és NAGY HAJNALKA

JÁZMIN

2017.03.01-jén

PATKÓ TAMÁS és RÓZANT DIÁNA

OLIVÉR TAMÁS

2017.03.01-jén

BOLDIZSÁR

2017.05.02-án

SZIJJ TIBOR és POLYÁK TERÉZIA PETRA

született.

Minden babának jó egészséget kívánunk!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK ARADI MELINDA és CSŐKE CSABA

2016. december 10-én

ENGÁRT ZSUZSANNA és VARGA MIHÁLY

2017. május 13-án

FARKAS RENÁTA és VALKAI NÁNDOR

2017. május 19-én kötöttek házasságot. Sok boldogságot kívánunk!

† GYÁSZJELENTÉSEK †

Mély fájdalommal és együttérzéssel tudatjuk, hogy LUCZA JÁNOSNÉ szül.: Márton Mária

2016. november 16-án

70 éves

NÉGYESI JÓZSEF

2017. január 07-én

74 éves

GULYÁS LÁSZLÓ

2017. január 24-én

83 éves

VALKAI ILDIKÓ szül.: Rácz Ildikó

2017. március 17-én

71 éves

ANGYAL PÁL

2017. június 09-én

79 éves

PÁSZTOR LÁSZLÓ

2017. június 11-én

58 éves

A családok gyászában őszinte részvéttel osztozunk.

14

Örményes Hírvivő / 2017 JÚLIUS - AUGUSZTUS

korában hunyt el.


Kiadja: Örményes Község Önkormányzata Felelős kiadó: Hegedűs László jegyző Felelős szerkesztő: Varga-Engárt Zsuzsanna Felelős tördelő: Engárt Éva Szerkesztőbizottság tagjai: Ábrahámné Kovács Zsuzsanna, Füleki Ágnes, Kisné Molnár Erika, Kovácsné Szabó Mária, Szunyogh Rita Szerkesztőség elérhetősége: Glaser-Kastély, Iskola út 25. 0656/339-311, konyvtar.ormenyes@gmail.com

Örményes Hírvivő / 2016 JÚLIUS - AUGUSZTUS

15


Örményesi Hírvivő  
Örményesi Hírvivő  

2017. július-augusztus, XX. évfolyam, 1. szám

Advertisement