__MAIN_TEXT__

Page 1

Örményes Község Önkormányzatának Ingyenes lapja

2018. július-augusztus, XXI. évfolyam, 1. szám


KÉPVISELŐ-TESTÜLET HÍREI 2018. január 17-i rendkívüli ülésén • Jóváhagyta a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Örményes telephelyén igénybevett szociális szolgáltatások térítési díjait az alábbiak szerint: 2/2018. (I. 17.) számú önkormányzati határozat a személyes gondoskodás keretében alkalmazandó intézményi térítési díjak megállapításáról A 2018. április 1-től érvényes intézményi térítési díjakról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Örményes telephelyén igénybevett szociális szolgáltatások térítési díját az alábbiak szerint határozza meg 1.1 Intézményi térítési díjak a) Étkezés 793 Ft/adag b) Házi segítségnyújtás: - szociális segítés esetén 1.056 Ft/óra - személyi gondozás esetén 1.056 Ft/óra c) Nappali ellátás: - étkeztetés nélkül 1.340 Ft/nap - étkeztetés igénybevételével 1.340 Ft/fő + 793 Ft/adag = 2.133 Ft/nap d) Ebéd kiszállítás 50 Ft/alkalom 1.2 Maximálisan kérhető térítési díjak a szociálisan rászorulók részére a) Étkezés 660 Ft/adag b) Házi segítségnyújtás: - szociális segítés esetén 0 Ft/óra - személyi gondozás esetén 0 Ft/óra c) Nappali ellátás: - étkeztetés nélkül 0 Ft/nap - étkeztetés igénybevételével 660 Ft/nap d) Ebéd kiszállítás 50 Ft/ alkalom 1.3 A szociálisan nem rászorultak térítési díja: a) Étkezés 730 Ft/adag b) Házi segítségnyújtás: - szociális segítés esetén 1.056 Ft/óra - személyi gondozás esetén 1.056 Ft/óra c) Nappali ellátás: - étkeztetés nélkül 1.340 Ft/nap - étkeztetés igénybevételével 1.340 Ft/fő + 793 Ft/adag = 2.133 Ft/nap d) Ebéd kiszállítás 50 Ft/alkalom 1.4 A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg konkrét összegben. 2. Az 1. pontban foglalt díjak 2018. április 1. napjától alkalmazandók, ezzel egyidejűleg a személyes gondoskodás keretében alkalmazandó intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 11/2017.(II.22.) számú határozatát 2018. március 31. napjával hatályon kívül helyezi. • Elfogadta az egészségügyi alapellátás körzeteit: háziorvosi és házi gyermekorvosi körzet: Iskola utca 21, ügyeleti ellátás 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 128/A,,

2

Örményes Hírvivő / 2018 JÚLIUS - AUGUSZTUS

védőnői szolgálat: Iskola utca 21, fogorvosi ellátás: 5200 Törökszentmiklós Kossuth Lajos út 126, iskola-egészségügyi ellátás Iskola utca 21. • Támogatta a Medicopter Alapítvány támogatás kérelmét a lehetőségekhez mérten 5000 Ft-tal • Elfogadta a Csorba Mikor-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2017. április 1-től érvénybe lévő térítési díjainak meghatározását (az erről szóló határozat a későbbiekben mellékelve) • Hozzájárult Kétpó község örményesi szennyvízelvezető hálózathoz történő csatlakozásához 2018. január 23-i rendkívüli ülésén • Elfogadta -A háziorvosi ügyelet működtetésére irányuló szerződés megkötését a Sol Oriens Egészségügyi Kft-vel 2018. február 22-ei soros ülésén • Elfogadta - a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztását az alábbiak szerint: 1. Számú Szavazatszámláló Bizottság tagjává Karikó Károlyné Örményes, Iskola u. 13. Kovács Csabáné Örményes, Iskola u. 1. Tarsoly Csaba Örményes, Iskola utca 34. 1. Számú Szavazatszámláló Bizottság póttagjává Kleinné Bognár Edit Örményes, Pajta dűlő 1. Kovács Barbara Örményes, Iskola u. 16. 2. Számú Szavazatszámláló Bizottság tagjává Kisné Molnár Erika Örményes, Diófa u. 7. Náhóczkiné Fazekas Anikó Örményes, Akácfa u. 26. György Tünde Örményes, Tulipán u. 13. 2. Számú Szavazatszámláló Bizottság póttagjává Szpisják Beáta Örményes, Akácfa u. 24. Tarsolyné Patkós Angéla Örményes, Dózsa Gy. út 48. - Örményes Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetését 148.675 e Ft főösszegben - Dr. Heitler Csongor háziorvossal megkötött feladat-ellátási szerződés módosítását • Jóváhagyta -Örményes Község Települési Arculati Kézikönyvét -Településkép Védelméről szóló rendeletét -Pályázaton elnyert szociális célú tűzifa kiosztását • Döntést hozott - A Tiszamenti LEADER Közhasznú egyesület által kiírt pályázatok benyújtásáról - a kastélyfelújítás pályázatához kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátására kijelölt cégekről 2018. március 6-i rendkívüli ülésén • Jóváhagyta - a kastélyfelújítás pályázatához kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátására benyújtott árajánlatok közül a legkedvezőbbet az alábbiak szerint: Kunszentmártoni Ipari Park Kft. >>


2018. március 22-i rendkívüli ülésén • Elfogadta - az önkormányzat iparűzési adóról szóló rendeletének módosítását - az önkormányzat talajterhelési díjról szóló rendeletének módosítását - az önkormányzat talajterhelési díjról szóló módosítását - az Orczy Anna Általános Iskola Szalai Sándor Általános iskola Tagintézménye átszervezés miatti névváltoztatását - Szalai Sándor Általános Iskola feladat-ellátási helyen képesség-kibontakoztató felkészítés alapfeladat felvételét 2018. március 29-i rendkívüli ülésén • Döntést hozott - A Közbeszerzési Bírálóbizottság létrehozásáról az alábbiak szerint: Hegedűs László jegyző 5082 Tiszatenyő, Dózsa György út 12. File Jolán gazdaságvezető 5211 Tiszapüspöki, Szabadság u. 24. Albert Gábor műszaki munkatárs 5231 Fegyvernek, Angolkert út 13. Bakos László közbesz. szakértő 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103. 2018. április 26-i rendkívüli ülésén • Döntést hozott: - a Szalai Sándor Általános Iskola diákjai támogatásáról a belföldi és határtalanul kirándulások tekintetében - Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás megszüntetéséről - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról 2018. május 22-i soros ülésén • Elfogadta - az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását

- az önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletét - a 2017. évi pénzmaradvány felosztását - A Törökszentmiklósi Városi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját - az önkormányzat 2017. évi gyámhatósági és gyermekjóléti feladtok ellátásáról szóló beszámolóját és a 2018. évi Bűnmegelőzési és Ifjúságvédelmi Programját - a Napraforgó Alapszolgáltatási és Gondozási Központ 2017. évi beszámolóját - a Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját • Döntést hozott: - a „Vörös Sárkány” Goshin Ju-Jitsu Egyesület támogatásáról 2018. június 20-i soros ülésén • Elfogadta - a Magyar Államkincstár pénzügyi ellenőrzésének javaslatai alapján megalkotott intézkedési tervet - a 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás igénylését - a Tiszatenyői Közös önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót - a Tiszamenti Regionális vízművek zrt. 2017. évi beszámolóját - a Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Konzorcium létrehozását • Döntést hozott - a Napsugár Óvoda támogatási kérelméről - az önkormányzat tulajdonát képező víztorony bérbeadásáról Májusban elbúcsúztattuk Hegedűs László urat, aki 5 évig volt a település jegyzője, mostantól Rákócziújfaluban látja el jegyzői feladatát. Új munkájához sikert kívánunk!

ÚJ JEGYZŐ ÁLLT SZOLGÁLATBA Dr. Pócs Gabriella

Tanulmányok: Debreceni Agrártudományi Egyetem - természetvédelmi mérnök szak (MSc) Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar - jogász szak Munkahelyek: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság - ökoturisztikai ügyintéző Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály - hatósági referens Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal - hatósági csoportvezető

Törökszentmiklóson élek a férjemmel és a lassan 3 éves kisfiammal. A kertészkedés és a természet jelenti a kikapcsolódást. Célok: A Tiszatenyői Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeken (Tiszatenyő, Kuncsorba, Örményes) lévő hivatalokban folyó munka egységesítése. A helyi jogszabályok aktualizálása, a jelen helyi sajátosságokhoz igazítása. A jogszabályi környezet határai között ügyfélbarát munkavégzés fenntartása. A képviselő-testületek által hozott döntések jogilag és szakmailag megalapozott végrehajtása a kollégák bevonásával.

Örményes Hírvivő / 2018 JÚLIUS - AUGUSZTUS 3


POLGÁRŐRSÉG

T

isztelt örményesi lakosok! Az örményesi polgárőrség, mint minden évben, most is május 18-án tartotta éves közgyűlését. A tagság a napirendi pontokat és a beszámolókat tartózkodás, illetve ellenszavazat nélkül fogadta el. Örömmel tudatom, hogy polgárőrségünk három fővel bővült, melyből két fő ifjúsági polgárőr. Ebben az évben is állunk a lakosság szolgálatára. ◉ -BARTALOS SÁNDOR, ELNÖK-

ÚJABB NEMZETKÖZI JU-JITSU SIKEREK

A

z örményesi „Vörös Sárkány” Goshin Ju-Jitsu Egyesület két sportolója, Krupa Ádám és Ledneczki Péter Duo Show kategóriában a június elején Lengyelországban megrendezett Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett. Eredményük nagyságát jelzi, hogy a selejtezőben maguk mögé utasították azt a Világ-és Európa-bajnok spanyol párost, akik a világranglista 2. helyén vannak. Sajnos az elődöntőben már nem kedvezett nekik a szerencse, mivel gyakorlatukat ugyanannyi ponttal értékelték a bírók, mint a román páros teljesítményét, ezért fordított sorrendben megismételtették az elődöntőt. A mieink pihenés nélkül álltak tatamira, míg a kapott néhány percnyi pihenőidőt kihasználva a román páros minimális pontelőnnyel jutott a döntőbe. Sportolóink ezzel az eredménnyel nagyban hozzájárultak a válogatott sikeréhez, mivel a magyar csapat összesen 2 bronzérmet, egy 4. és egy 5. helyet szerzett ezen az Európa-bajnokságon. A kontinensviadalt követő hétvégén Bécsben került megrendezésre az Osztrák Nyílt Bajnokság, ahol szintén Duo Show kategóriában indult az örményesi páros. Hibátlan produkciójuk eredményeként megérdemelten állhattak a dobogó legfelső fokára. Az elkövetkező időszak egy újabb megmérettetésre, az ősszel megrendezésre kerülő Ju- jitsu Világbajnokságra való felkészüléssel telik, aminek Svédország ad otthont. Bízom benne, hogy onnan is legalább ilyen szép eredménnyel jönnek haza sportolóink. Köszönjük mindazoknak a támogatását, akik anyagilag és más módon támogatják egyesületünket, köztük a Hermann Kft.-nek és az örményesi képviselő-testületnek, mert az ő segítségük biztosította, hogy sportolóink eljuthattak ezekre a versenyekre. Külön köszönet illeti Krupa Istvánt a Krupatechnika Kft. ügyvezetőjét, aki sportolóink utazását biztosította. ◉ -SZABÓ JÁNOS, EGYESÜLETI ELNÖK-

IX. VÁNDORLÓ BOGRÁCSOK TALÁLKOZÓJA TISZATENYŐ

I

dén IX. alkalommal került megrendezésre a Vándorló Bográcsok Találkozója május 12-én, Tiszatenyőn. A szervezők törekedtek arra, hogy népszerűsítsék, minél többen megismerhessék miről is szól a rendezvénysorozat, így kaptunk helyet április 6-7-én a 20. Szolnoki Utazási Kiállításon, ahol berendeztük udvarházunkat és árusítottuk a helyi kézműves termékeket.

4

Örményes Hírvivő / 2018 JÚLIUS - AUGUSZTUS

>>


Tavaly körbeért a 8 település között a Vándorló Bográcsok Találkozója, most újult erővel indult újra útnak, ennek jegyében megújult az örményesi udvarház is. A 60-as éveket mutattuk be, a dekoráció, a pöttyös szoknyák nagy sikert arattak, így a „legvidámabb csapat” díjat nyertük el. A rendezvény napjáról részletesebben: Egész nap ingyenes buszjárat állt rendelkezésre, mely által a lakosok könnyen eljuthattak Tiszatenyőre. Fegyvernek, Kuncsorba, Kengyel, Tiszatenyő, Törökszentmiklós, Tiszapüspöki és Örményes települések lesznek a következő 7 évben az állandó résztvevői a versenynek és minden évben a szervező község hívhat egy vendégtelepülést a találkozóra, idén Szajol városa lett a 8. résztvevő. A gyerekek számára mobiltelefonos kisfilm pályázatot hirdettek, melynek fő koncepciója az volt, hogy bemutassák saját lakóhelyük értékeit. Nagy öröm számunkra, hogy Örményesről többen (Farkas Fanni, Fehér Zoltán Milán, Kácsor Klaudia Blanka, Majzik Dávid, Pipis Lilla) jelentkeztek és közülük Pipis Lilla, Fehér Zoltán Milán, Majzik Dávid 3. osztályos tanulók az alsó tagozatos gyerekek kategóriájában 2. helyezést értek el. A főzőverseny szabályai szerint minden résztvevő település kapott reggel egy fél disznót, melyet felhasználva kellett minimum 2 fogásos ebédet készíteni. Örményes orja levessel, sült pecsenyével burgonyával, toros káposztával és pörkölttel készült. Ezen kívül volt házi kalács is, melyet szintén zsűriztek. Egész nap finom házi süteményekkel vártuk az udvarházunkba látogatókat. Nemcsak a 3 tagú zsűri számára készültek a finom ételek, hanem kóstolójegyért bárki vehetett ebédet a versenyző településektől. Idén az Örményesi Pacsirták képviselték falunkat, színvonalas fellépésükkel. Elkészült a térség kőlevese is, melyhez az alapanyagokat mind a 8 versenyző község biztosította. Árusítottuk helyi kézműves termékeinket, részt vehettünk sok színes programon, volt tombolahúzás, illetve Boka Gábor színházába minden település delegált fellépőket, így részesei lettünk a Helység kalapácsa című színdarabnak, egy nagyon szórakoztató előadást láthattunk. Köszönjük szépen mindenkinek, aki munkájával, felajánlásával, segítségével hozzájárult, ahhoz hogy lehetőségünk legyen idén is részt venni a rendezvényen. Jövőre Tiszapüspökibe látogatunk a X. Vándorló Bográcsok Találkozója során. ◉ -VARGA-ENGÁRT ZSUZSANNA, KÖNYVTÁROS-

Örményes Hírvivő / 2018 JÚLIUS - AUGUSZTUS 5


KÖNYVTÁR HÍREI

A legutóbbi szám megjelenése óta a Könyvtárban történtekről röviden

D

ecember 1-jén lassan rendhagyó módon az Operett Musical Voices tagjai adventi verses-zenés műsorral léptek fel. Megható és szép előadást láthattak az idősek. Megkezdődött a karácsonyi ünnepekre való hangolódás. December 6-án ellátogatott a Polgármester úr által képviselt Mikulás, illetve a könyvtár dolgozói által megtestesített angyal és ördög a 0-3 éves gyerekekhez és átadták mindenkinek az ajándékcsomagokat. Február 3-án a Kastély színpadja hosszú évek után ismét életre kelt és a Fegyverneki Színkör által bemutatott Leszállás Párizsban című színdarabot láthattuk. Az előadás mindenki számára ingyenes volt. Az amatőr színésztársulat játéka, illetve a díszlet és a szórakoztató műsor során átélhette a néző az igazi színház varázsát. Február 5-10 között megvalósult a GINOP 612 „Digitális Szakadék áthidalása” című kormányzati projekt, mely során ingyenes alapszintű számítástechnikai tanfolyam elvégzésére nyílt lehetőség a Könyvárban 15 fő részvételével, ahol mindenki sikeres vizsgát tett. Márcusban nagy mennyiségű új, kölcsönözhető könyv érkezett a KSZRnek (Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer) köszönhetően. Március 5-10. között lezajlott a 2. GINOP 612 „Digitális Szakadék áthidalása” című ingyenes alapszintű számítástechnikai tanfolyam szintén 15 fővel, ahol ismét sikeres vizsgát tett minden résztvevő. Április 16-án a KSZR (Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer) által támogatott programon vehettek részt az idősek. Tormási Attila zenés-verses, olvasást népszerűsítő vidám foglalkozást tartott. Közismert dalokból részleteket játszott, a résztvevőknek ki kellett találni, hogy melyik nótát hallották. Miután kitalálták elmondott Attila a dalhoz kapcsolódó történetet vagy verset. Április 27-én kihirdettük az általános iskolai Madarak és fák napján az „Örményes” elnevezésű rajzpályázat nyerteseit. Köszönjük szépen a verseny résztvevőinek a rajzokat, ismét színvonalas műveket kaptunk. I. helyezést ért el: Nagy Fanni 4. osztályos tanuló, II. helyezett lett: Fehér Zoltán Milán 3. osztályos tanuló és III. helyen végzett Farkas Fanni 3. osztályos tanuló. A Vándorló Bográcsok Találkozóján május 12-én, Tiszatenyőn kiállításra kerültek az alkotások. Májustól megújult folyóirat állománnyal várjuk a kedves olvasókat. 18 féle újság közül válogathat minden korosztály, cím szerint: Új Néplap, Bravó, Chip, Cosmopolitan, Diéta & Fitness, Disney hercegnők, Dörmögő Dömötör, Édes Élet, Eső, Glamour, Joy, Kismama, Könyv, könyvtár, könyvtáros, Méhészet, Nők lapja ezotéria, Praktika, Story, Vidék íze. Június 13-ai nappal a GINOP 3.3.1-16-2016-00001 Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése pályázat által új informatikai eszközökkel bővült a könyvtár, többek közt laptopokkal, tabletekkel, okostelefonokkal, nyomtatóval, projektorral és WiFi Access Pointtal. A könyvtárhasználók kipróbálhatják és igénybe vehetik az új készülékeket. Június 19-én újabb nagy mennyiségű új, kölcsönözhető könyv érkezett a KSZR-nek (Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer) köszönhetően. Szünidei foglalkozás: július 9-augusztus 6. között nyári szünidei foglalkozás zajlik a Kastályban. Mindenkit szeretettel várunk kézműves >>

6

Örményes Hírvivő / 2018 JÚLIUS - AUGUSZTUS


foglalkozásokkal, trambulinnal, focival, tollassal, röplabdával, izgalmas játékokkal. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy 7 éven aluli gyermekek csak felnőtt kíséretében vehetnek részt a foglalkozásokon. Könyvtárunkba folyamatosan érkeznek új, kölcsönözhető könyvek. Továbbra is lehetőség van nyomtatni, műanyag spirálozni, fénymásolni, illetve internethasználatot is biztosítunk. A nyári szünet elteltével vis�szatérnek a kedvezményes áron megvásárolható Szalay könyvek. Forduljanak hozzánk bizalommal, segítünk! Esetleg, ha egy könyv könyvtárunkban nem található a könyvtárközi kölcsönzés segítségével a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtárból kikérhető és pár napon belül elérhető nálunk a keresett mű. Szeptembertől személygépkocsi vezetői tanfolyam indítását tervezzük igény szerint, illetve 10 fős csoport feletti létszámmal. Ha szeretne jelentkezni rá, kérjük jelezze a Könyvtárban személyesen, vagy a 0656-339-311-es telefonszámon! ◉ -VARGA-ENGÁRT ZSUZSANNA, KÖNYVTÁROS-

GONDOZÁSI KÖZPONT HÍREI

A legutóbbi lapszám óta a Gondozási Központban történtekről röviden

I

dősek Klubja: Az év első nagyobb összejövetele az idősek körében a Farsanghoz kapcsolódott. A klub hölgy tagjai fánkot és fonott kalácsot sütöttek, mellyel megvendégelték a megjelenteket. Vendégül láttuk a helyi könyvtár és a kuncsorbai IKSZT dolgozóit, valamint településünk polgármesterét. A farsangi hangulatot fokozta, hogy 2 klubtag jelmezt öltött, így egy dalos ajkú jósnő és Kató néni szórakoztatta az amúgy is vidám társaságot. Márciusban a klub férfi tagjai virággal és csokoládéval köszöntötték a hölgyeket Nőnap alkalmából. Áprilisban, Húsvét vasárnapján 4 hölgy képviselte az örményesi Pacsirtákat Budapesten, a Vajdahunyad várban megrendezésre kerülő Húsvéti Sonkaszegő Fesztiválon. Elmondhatjuk, hogy színt vittünk a főváros egyik jelentős

rendezvényére. Éneklő pacsirtáinkat kicsik és nagyok, külföldiek és magyarok egyaránt csodálták, fotózták, voltak, akik velük együtt énekeltek. A klubtagok is élményekkel gazdagodva tértek haza. Májusban a Tiszatenyőn megrendezett IX. Vándorló Bográcsok Találkozóján a Gondozási Központ dolgozói is aktív szerepet vállaltak. Ezen a rendezvényen is felléptek az örményesi Pacsirták, ezzel is színesítették a programot. Valamint az idősek klubtagjai által sütött süteményekkel vendégelhettük meg a zsűrit és az örményesi udvarházba betérőket. Július 22-re meghívást kapott a dalkör Szolnokra egy zártkörű Strand Partyra, ahol szintén színpadra fognak állni a Pacsirták. Az örményesi lakosok pedig az augusztusban megrendezendő Falunapon hallhatják majd őket. >>

Örményes Hírvivő / 2018 JÚLIUS - AUGUSZTUS 7


Házi segítségnyújtás: Intézményünk jelenleg 10 fő idős személynek nyújt segítséget a mindennapi feladatok elvégzésében, például gyógyszeríratás és kiváltás, bevásárlás, vérnyomásmérés, ügyintézés, kisebb házkörüli teendők. Az ellátásba való felvétel folyamatos, a kérelmeket nem utasítjuk el. Az érdeklődőknek szívesen adunk bővebb tájékoztatást az igénybevételről, melyet ingyenesen biztosítunk. Étkeztetés: Intézményünkben kétféleképpen lehet igénybe venni az étkeztetést: a) Dolgozók, nem nyugdíjas lakosok, úgynevezett Lakossági étkeztetést igényelhetnek, kiszállítással együtt 780 forintért. Jövedelmet nem kell igazolni, csak a személyi adatok alapján köteles az Intézmén�nyel Megállapodást kötni, melyben vállalja a fizetési feltételeket. b) Nyugdíjas vagy tartós beteg (leszázalékolt) személyek részére az önkormányzatunk jelentős támogatást biztosít a fizetendő térítési díjhoz, az igénylő jövedelmétől függően. Az ebéd elfogyasztható helyben az intézményben, vagy elvihető személyesen, valamint kiszállítjuk, amennyiben arra van igény. Az idei évben tovább emelkedett az igénylők száma, amely részben annak

is köszönhető, hogy januártól kétféle, A és B menüből választhatnak az étkezőink. Családsegítés – gyermekjóléti szolgáltatás: Június 18-tól az intézményben biztosítunk egyszeri meleg ételt 28 rászoruló gyermeknek. A szünidei étkezés augusztus 31-ig tart. Adományruha gyűjtést és osztást továbbra is biztosítunk a lakosok részére. Az érdeklődőket szívesen látjuk nyitvatartási időben. Sikerült kapcsolatba kerülnünk az „Összefogás” Helyben a Helyiekért és a Kistérségért Egyesülettel, akik már kétszer biztosítottak adományruhát és bútort a település rászorulóinak. Nagylelkűségüket ezúton is köszönjük. A Kupakgyűjtés továbbra is folytatódik Czeglédi Dorottya számára. Ezúton köszönjük a lakosoknak, és várjuk a kupakokat a Gondozási Központba! Szolgálatunk segítséget nyújt többek között például segélykérelmek, igénylések, nyugdíjszerű ellátások, családtámogatási ellátások intézésében, közüzemi szolgáltatókkal, végrehajtókkal kapcsolatos ügyek lebonyolításában, éves adóbevallás elkészítésében. Dologi javak és szolgáltatások nyújtása keretein belül foglalkoztunk szakorvosi rendelésekre időpontkérésekkel, telefonos ügyintézéssel, fénymásolással, fax-küldéssel, scan-eléssel. Továbbra is forduljanak hozzánk bizalommal. ◉ -SZUNYOGH RITA, KLUBVEZETŐ-

ISKOLAI HÍREK

I

smét eltelt egy tanév. Az elmúlt 10 hónap eseményeire visszatekintve, elmondhatjuk, hogy tartalmas időszakot hagyunk magunk mögött. A második félév kiemelt eseményei voltak a februárban megrendezett farsangi mulatság, március 15-e megünneplése, a témahetekhez kapcsolódó projektnapok, a Ki mit tud?, az osztálykirándulások, a 7. osztályosok erdélyi kirándulása, a budapesti Szakma Sztár Fesztiválon és a holokauszt emléknapon való részvétel, az anyák napi ünnepségek, a hulladékgyűjtés, a gyermeknapi programok, a ballagás. Június utolsó 2 hetében egy EFOP-os pályázatnak köszönhetően 2 turnusban 43 tanulónk kapott lehetőséget nyári napközis táborban való részvételre. A tartalmas, színes programok sok szép élményhez juttatták a gyerekeket. A program a következő tanév végén is folytatódik.

8

Örményes Hírvivő / 2018 JÚLIUS - AUGUSZTUS

>>


Köszönetünket fejezem ki fenntartónknak, a Karcagi Tankerületi Központnak, községünk polgármesterének, képviselő-testületének és dolgozóinak, az Új Élet Mezőgazdasági Szövetkezetnek, a Szülői munkaközösség aktív tagjainak, helyi vállalkozóknak, hogy munkájukkal, anyagi támogatásukkal segítették programjaink megvalósítását. Ebben a tanévben 114 tanulónk közül 108-an sikeresen teljesítették a továbbhaladáshoz szükséges feltételeket. 12-en kitűnő, 7-en pedig jeles bizonyítványt vehettek át a tanévzárón. 6 tanuló általános nevelőtestületi dicséretben részesült. A kitűnő tanulók a Fővárosi Nagycirkusz felajánlásának köszönhetően bizonyítványuk mellé idén is kaptak 1-1 ajándék cirkuszjegyet. 19 nyolcadik osztályosunk közül mindenki felvételt nyert az általa választott középiskolák valamelyikébe. 7-en gimnáziumban, 5-en szakgimnáziumban, 7-en szakközépiskolában folytatják szeptembertől tanulmányaikat. Idén is különböző szintű versenyeken bizonyították tanulóink tehetségüket, öregbítették iskolánk jóhírét. A MOZAIK levelező tanulmányi verseny 5 internetes fordulójának eredménye alapján 7 diákunkat hívták be a debreceni országos döntőre, ahol 1-1 tantárgyból akár többszáz tanuló is versenyzett. Az országos döntőn Náhóczki Martin matematikából 7., Iványi Evelin szintén matematikából 17., Szatlóczki Bence általános műveltség területen 22., Zsolczai Zoé anyanyelvből 24., Lapu Emese környezetismeretből 30., Pipis Lilla irodalomból 35. és Náhóczki Dávid anyanyelvből 36. helyezést ért el. A Bendegúz Tudásbajnokság megyei fordulóján Szilágyi Bence matematikából 6. helyen végzett, szintén Szilágyi Bence lett az intézmény legeredményesebb tanulója a Zrínyi Ilona matematika verseny megyei döntőjén elért eredményével. A Víz világnapja alkalmából Szolnokon megrendezett megyei versenyen a Szabó Tímea, Ledneczki Levente és Szilágyi Bence alkotta csapat a dobogó III. fokára állhatott. A Bozsik labdarúgótorna megyei döntőjében a 6-7-8. osztályos lányok csapata a 4. helyen végzett. A kistérségi szintű versenyek sorában a Bercsényi napokon Iványi Evelin matematikából 2., a Kölcsey Ferenc Baptista Általános Iskola helyesírási versenyén Iványi Evelin 2., Tóth Sándor 4. Kiss Réka 5. Szilágyi Bence 10. helyezést ért el. A tagintézmények között megrendezett népdaléneklő versenyen Nagy Fanni 1., a versmondó versenyen Kecső Gréta 2. helyezést ért el. A nyári szünet idején szükséges ügyintézést a kijelölt ügyeleti napokon /07.04., 07.18. 08.01. 08. 15. 8-16 óráig/ tehetik majd meg a székhelyintézményben, Fegyverneken. A tankönyvek átvételéről, az új tanév kezdetéről a korábbi évekhez hasonlóan a település forgalmasabb helyein elhelyezett plakátokon keresztül értesítjük a diákokat és szüleiket. A tankönyveket továbbra is térítésmentesen biztosítjuk minden évfolyam tanulói részére. A javítóvizsgák időpontjáról augusztusban írásbeli értesítést küldünk. A szünidőre mindenkinek kellemes pihenést kívánok! ◉ -ÁBRAHÁMNÉ KOVÁCS ZSUZSANNA, TAGINTÉZMÉNY VEZETŐ-

Örményes Hírvivő / 2018 JÚLIUS - AUGUSZTUS 9


VR játékok a falunapon

Mi is az a VR (virtuális valóság)? A virtuális valóság egy olyan technológia, aminek segítségével egy másik világban érezheti magát az ember egy szemüvegen keresztül. Nézelődhet az óceán mélyén, vagy átélhet egy zombi apokalipszist. A kezében levő kontrollerek segítségével megérintheti a virtuális tárgyakkal, felveheti és eldobhatja őket. A kontroller fegyverré is alakulhat, amivel úgy kell célozni, mint egy igazi pisztollyal. Minden korosztály számára izgalmas élményekkel tud szolgálni a VR, legyen szó gyönyörű tájakról, ügyességi játékról vagy akár adrenalin pumpáló lövöldözős játékokról.

Mi az a Slime?

Manapság nagyon népszerű a fiatalság körében a Slime készítés. De mi is az a Slime? Egy nyúlós, hihetetlenül mókás szórakoztató gyurmaszerű játék, amit egy pár egyszerű összetevőből, például: folyékony ragasztóból, borotvahabból és folyékony mosószerből bárki pillanatok alatt elkészíthet.

FALUNAPI KISOKOS

Szeretnél találkozni Pókemberrel, Deadpoolal vagy a Halo3-ból Master Chiefel? Akkor itt a helyed az idei örményesi falunapon!

10

Örményes Hírvivő / 2018 JÚLIUS - AUGUSZTUS


Nevezési határidő: 2018. 08. 06. Időpont: 2018. 08. 11. 13:30

Nevezési díj: ingyenes

i

Nevezni a kastélyban lehet a szülő beleegyező aláírásával. 2 kategóriában indulhatnak a kislányok 4-7 éves korig és 8-12 éves korig.

Mini szépségverseny 2018. 08. 11. 15:00

Nevezési díj: ingyenes

Horgászverseny Kezdés: 2018. 08. 11. 06:00 Befejezés: 2018. 08. 11. 09:00 Helyek kisorsolása: 2018. 08. 11. 05:45 Nevezési határidő: 2018. 08. 06.

i

Malacfogó veresmy

Nevezni a helyszínen lehet.

Nevezési határidő: 2018. 08. 06. Időpont: 2018. 08. 11. 09:00

Nevezési díj: 18 éven aluliak számára: 300 Ft 18 éven felüliek számára: 500 Ft

Nevezési díj: 2000 Ft Fődíj: Tálca sör, és a nevezési díjat visszaadjuk

i

mérkozés

Helyszín: Örményesi Nagykunsági-Főcsatorna közúti híd és vasúti zsilip közti kövezés (Tisza2)

,,

Nevezni a könyvtárban lehet a nevezési díj befizetésével és a horgászengedély bemutatásával. Külön gyerek és felnőtt kategóriában indulhatnak a versenyzők. 18 éven aluliak 1 horgászbottal, 18 éven felüliek 2 horgászbottal vehetnek részt. Tájékoztatjuk Önöket, hogy 14 év alatti gyerekek csak felnőtt kíséretében versenyezhetnek. Az esetleges balesetekért a szervezők felelősséget nem vállalnak. Kérünk mindenkit, hogy ügyeljenek saját és társaik biztonságára. A horgászhelyek kitakarításához a versenyzők segítségét kérnénk, a takarítás előzetes egyeztetés alapján történik.

i

A csapatok jelentkezését csapatnévvel és nevezési díjjal együtt a könyvtárban várjuk.

Kispályás labdarúgó

,,

Feleségcipelo verseny

Ebéd Nevezési határidő: 2018. 08. 06. Időpnt: 2018. 08. 11. 10:15-10:45

i

Nevezési díj: ingyenes Az első helyezett jutalma a feleség súlyával megegyező darabszámú dobozos sör.

Menü: Csülkös káposzta

VIII. Vándorló bográcsok találkozóján a „Legfinobb étel” kategória győztese

A párok jelentkezését a Könyvtárban várjuk. Nevezni 2 kategóriában lehet: junior: 18-39 éves korig és senior: 40-100 éves korig

Ebédjegy: 500 Ft/adag

Határidő: 2018. 08. 10. Időpont: 2018. 08. 11. 12:30

Játékszabály: A férfi az akadályokat a feleségével teljesíti, olyan pozícióban, ahogy a legkönnyebben futni tud vele. Ha nincs felesége, lehet a barátnője, vagy másnak a felesége, vagy egyszerűen amilyen hölgyet talál.

i

Az ebédjegyeket elővételben a Polgármesteri Hivatalban lehet megvásárolni.

Örményes Hírvivő / 2018 JÚLIUS - AUGUSZTUS 11


NAPSUGÁR ÓVODA ÉLETÉBŐL A legutóbbi Hírvivő megjelenése óta történt óvodánkban

F

ebruár 21-re szerveztünk bűvész műsort, amit SZMK pénzből finanszíroztunk. A farsangunk (február 22-én) zártkörű volt, melyen jól érezték a gyerekek magukat. A jelmezek szépek, ötletesek voltak. Igyekeztünk változatos „feladatokkal” meglepni őket ezen a napon. Köszönjük szépen Iványiné Barta Andreának Termelőszövetkezetünk elnök asszonyának, és Pöszike néninek anyagi támogatását. Óvodánk telet szimbolizáló „kisze bábu”-ját is elkészítettük, melyet elégetve zártuk a farsangi időszakot és vártuk a tavaszt. Részt vettünk az iskolások Március 15-i ünnepségén. Saját készítésű zászlót vittünk a Március 15-i emlékműhöz, valamint elmondtuk és elénekeltük az ide illő verseket, dalokat. Március 28-án Húsvétváró nyílt napot tartottunk, melyen a szülők is részt vehettek, gyermekükkel együtt barkácsolhattak. Április 27-én színes krepp papírokkal feldíszítettük óvodánk májusfáját. Május 4-én tartottuk Anyák napi ünnepségünket, melyen az anyukákon kívül a nagymamák, keresztanyukák is részt vehettek. Április 26-án és május 9-én fényképezés volt óvodánkban. Május 25-én tartottuk hagyományos, sportolással egybekötött gyermeknapunkat, amelyről apró ajándékokat vihettek haza a gyerekek. Köszönjük szépen Iványiné Barta Andrea anyagi támogatását, amellyel hozzájárult a költségekhez. Június 2-án tartottuk óvodánkban a nevelési évet záró ünnepségünket és ezen a napon búcsúzott a 4 iskolába menő gyermek az ovitól. Köszönjük szépen Tarsolyné Sajtos Tímeának, hogy segített a hangosítás lebonyolításában. Június 13-án kirándulni mentünk autóbusszal Szolnokra. Voltunk hajókázni a Tiszán, a kikötőhöz közeli játszótéren lehetett játszani bő 1 óra hosszat, majd fagyiztunk a buszpálya udvaron. Sajnos az eső közben eleredt és a Reptárba már nem jutottunk el. A gyerekek jól érezték magukat, kellemesen elfáradtak. Jelenleg tart a nyári szünet az iskolákban, így az ovisok közül is többen otthon vannak nagyobb testvéreikkel. Óvodánkat naponta átlag 15-16 kisgyermek „látogatja”. A nyár hátralevő részére minden kicsinek és szüleiknek kellemes pihenést, tartalmas kikapcsolódást kívánok, hogy szeptemberben kipihenten, élményekkel gazdagon kezdhessük a 2018/2019-as nevelési évet. Szeptemberben 36 fővel kezdjük az új évünket, szeretettel és nagy érdeklődéssel várjuk a 6 leendő óvodást is. ◉ -KOVÁCSNÉ SZABÓ MÁRIA, TAGINTÉZMÉNY VEZETŐ-

12

Örményes Hírvivő / 2018 JÚLIUS - AUGUSZTUS


KÖZMUNKAPROGRAMUNK ÉLETÉBŐL

A

z elmúlt évekhez hasonlóan 2018. március 1-jével ismét folytatódott a közmunkaprogram, melyben 40 főt sikerült foglalkoztatnunk újabb egy évre. Az idei évben is három programunk indult. A mezőgazdasági ágazatunk továbbra is az állattenyésztésre és növénytermesztésre épül. A szarvasmarha telepünk 4 kis borjúval bővült, valamint 12 bikát tudtunk idáig értékesíteni. A kertészetben a zöldségpalánták és gyógynövények gondozása zajlik. A zöldségek közül árusítottunk újhagymát, hónapos retket, salátát, és jelenleg is értékesítjük az uborkát, cukkinit és csillagtököt az Önkormányzat épülete előtt. A közutas programban tovább folytatódott a járdák felújítása, valamint a zöldterületeink karbantartása. Az orvosi rendelő előtti parkolót bővítettük egy négy férőhelyes parkolóval, valamint folyamatban van a temető mellett egy parkoló, biciklitároló és járda kiépítése. A helyi sajátosság projektben tovább tudtuk idén is üzemeltetni a kreatív műhelyünket, mely egyre több kézzel gyártott termékkel büszkélkedhet. A kerámiakészítésben a tavaly szerzett tapasztalatokat és gyakorlatokat idén még jobban tudtuk hasznosítani. Sikerült még egy égetőkemencét beszereznünk az egyre bővülő kerámia termékek számára. Hűtőmágnesek, edények mellett különböző dísztárgyak is készülnek. Szebbnél szebb vázák, almasütők és mécsesházak kerülnek ki az ügyes kezek alól. A papírfonás is nagy sikernek örvend. Különböző méretű és díszítésű díszdobozok és kosarak készülnek. Egyedi szövet és műbőr táskák színes választéka mellett varrott plüssfigurák és rongyszőnyegek is készülnek. A közmunkaprogram keretében előállított termékekkel rengeteg rendezvényen vehettünk részt. Legutóbb az Alföldi Betyárétel Főző Fesztiválon árusítottunk. Saját Facebook oldalunk is lett, ahol szeretettel várjuk az érdeklődőket és egyéni megrendelésre is van lehetőség. ◉ -ÖNKORMÁNYZAT-

Örményes Hírvivő / 2018 JÚLIUS - AUGUSZTUS 13


ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK GÓLYAHÍR

“Azért mert szerettek, jöttem a világra. S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága. Szeressetek engem igaz szeretettel! A kincsetek vagyok, pici kincs, de Ember!” OZSVÁTH ZOLTÁN RÓBERT és LEVENTE ZSÁKAI IBOLYA TÓTH TIBOR és KOCSIS DOROTTYA

TIBOR

2017.12.19-én 2018.03.07-én született.

Valamennyi babának jó egészséget kívánunk!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK HORNYIK MÁRIA és HABÓK GYÖRGY POSTA ILONA és FÁBIÁN JÓZSEF

2017. december 05-én 2018. június 18-án

Sok boldogságot kívánunk!

kötöttek házasságot.

† GYÁSZJELENTÉSEK †

Mély fájdalommal és együttérzéssel tudatjuk, hogy IVÁNYI JÁNOSNÉ 2017. december 01-én szül.: Bordács Edit Zsuzsanna SAJTOS JÓZSEFNÉ szül.: Dikovics Borbála

2017. december 06-án

77 éves

NYIKOS JÓZSEF SÁNDOR

2018. január 13-án

80 éves

KOVÁCS KÁLMÁN GÉZÁNÉ szül.: Négyesi Franciska

2018. január 22-én

84 éves

FEJES JÁNOS

2018. február 17-én

70 éves

CSONGRÁDI FERENCNÉ szül.: Szabó Erzsébet

2018. február 22-én

86 éves

GYÖRGY ISTVÁNNÉ szül.: Fehér Julianna

2018. február 24-én

83 éves

FEHÉR MIHÁLY

2018. február 28-án

85 éves

SZABÓ ANDRÁSNÉ szül.: Fehér Ilona

2018. március 30-án

73 éves

PÁDÁR FERENC JÁNOSNÉ szül.: Réz Magdolna

2018. április 20-án

85 éves

ANGYAL MÁRIA

2018. május 03-án

76 éves

ENGLER JÓZSEF

2018. május 24-én

65 éves

FEHÉR ISTVÁNNÉ szül.: Gregor Erzsébet

2018. június 07-én

75 éves

A családok gyászában őszinte részvéttel osztozunk.

14

61 éves

Örményes Hírvivő / 2018 JÚLIUS - AUGUSZTUS

korában hunyt el.


Kiadja: Örményes Község Önkormányzata Felelős kiadó: Dr. Pócs Gabriella jegyző Felelős szerkesztő: Varga-Engárt Zsuzsanna Felelős tördelő: Engárt Éva Szerkesztőbizottság tagjai: Ábrahámné Kovács Zsuzsanna, Füleki Ágnes, Kisné Molnár Erika, Kovácsné Szabó Mária, Szunyogh Rita Szerkesztőség elérhetősége: Glaser-Kastély, Iskola út 25. 0656/339-311, konyvtar.ormenyes@gmail.com

Örményes Hírvivő / 2018 JÚLIUS - AUGUSZTUS 15


Profile for Örményes Község Önkormányzata

Örményesi Hírvivő  

2018. július-augusztus, XXI. évfolyam, 1. szám

Örményesi Hírvivő  

2018. július-augusztus, XXI. évfolyam, 1. szám

Advertisement