Ørlmag nr5 komplett

Page 1

SAMARBEID OG VEKST

Byggetid Karen Seehus og Aina Rønning hos Rædergård Entreprenør/ Norgeshus kan glede seg over fulle ordrebøker.


ANSVARLIG UTGIVER: Ørland Næringsforum REDAKTØR: Siv Simonsen PROSJEKTLEDER: Rikke Gjelseth, tlf 958 61 170 FOTO: Kåre Petter Sundet, Dan Ågren GRAFISK PRODUKSJON: Ulleberg Wold/Fosen Trykkeri


Fiskefôrgiganten på Valsneset

Marine Harvest har inntil nylig bestått av to divisjoner – SALG/MARKED og OPPDRETT. Fôrutgifter utgjør omtrent halvparten av selskapets kostnader, og for å redusere kostnadene til fiskefôr og optimalisere konsernets resultat, har Marine Harvest besluttet å bli et integrert proteinselskap gjennom å opprette en tredje divisjon – FÔRPRODUKSJON. Marine Harvest Fish Feed AS sitt fiskefôranlegg på Valsneset i Bjugn skal produsere 220 tusen tonn i året, og produksjonen vil starte på forsommeren 2014 og ha ca 50 ansatte. Anlegget vil huse 8 oljetanker, 16 råmaterialsiloer, en doseringsbygning, et inntaksbygg, et ferdigprodukt-bygg, et lite varehus/varelager, kaianlegg og selve prosessbygget på 8 etasjer. Det vil også bli bygget et kontorbygg for administrasjonen ved fabrikken. Mick Watts er Project Manager i Marine Harvest, og kan konstatere at arbeidet med fiskefõrfabrikken går raskt fremover.


Totalentreprenør bolig & næringsbygg

www.radergard.no

Skoglyfeltet 12 boenheter Liker du det spesielle med fokus på trivsel og en praktisk hverdag? Da kan dette være boligen for deg! Leiligheter fra BRA 60 m2 til BRA 140 m2 INTERESSERT? Kom innom vårt kontor for nærmere orientering, eller kontakt oss pr. telefon el mail

Hårberg 16 boenheter Ønsker du å bo sentrumsnært i et spennende boligkompleks? Leiligheter fra BRA 75 m2 til BRA 180 m2

INTERESSERT? Kom innom vårt kontor for nærmere orientering, eller kontakt oss pr. telefon el mail

RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS Industrigata, Brekstad • Tlf 72 52 35 55 BYGGERIET ØRLAND BYGGVARE AS • Tlf 72 52 54 00 www.radergard.no


SAMARBEID OG VEKST Samhandling, samarbeid og åpne prosesser er viktig for vekst og utvikling. I Fosen kommunene har man etablert flere gode, og viktige samarbeidsarenaer. Fosen Regionråd er det inter-kommunale samarbeidsorganet for de sju kommunene i Fosen, og har som formål å bidra til en positiv utvikling av næringsliv og offentlig service i Fosenregionen. Næringsalliansen i Fosen ble etablert 24. april i år, og en samarbeidsavtale ble signert av de 7 kommunenes næringsforeninger, næringshager og utviklingsselskap. De 12 næringslivsaktørene er enig om å inngå et forsterket og inkluderende samarbeid. Næringsalliansen er også tildelt oppgaven med å utarbeide en felles strategisk næringsplan for hele Fosen. Det er i tillegg etablert flere samhandlingsaktiviteter og prosjekter mellom kommuner og aktører. Et eksempel er Fosen Næringshage, Åfjord Utvikling, Rissa Utvikling og Kopparn Utvikling, som samarbeider om etablererveiledning via felles etablererkurs. Nytt kurs starter for øvrig i oktober. I denne utgaven av Ørlandsmagasinet får vi også et lite innblikk i ytterligere en samarbeidsarena, samfunnsutviklingsprosjektet som Ørland og Bjugn jobber sammen om. «Utviklingsmulighetene vi står overfor i forbindelse med kampflybase etableringen er større enn hva Ørland og Bjugn klarer å ta ut alene», sier samfunnsutviklerne.

«Ringvirkningene og verdiskapingen forventes å nå langt utover både Ørland, Bjugn, og Fosen.» Samarbeid – på tvers av kommunegrenser, bransjer og konkurranse, er suksesskriteriene for å være rustet til å ta vår del av det vekstpotensialet ligger foran oss.

[…] for å lykkes må man evne å unne hverandre suksess og dra «lasset» sammen – i samme retning Siv Simonsen Daglig leder orland-naringsforum.no


Ingjerd Astad og Heidi Fossland

Bjugn og Ørland går en meget spennende tid i møte. Faktisk så er de to kommunene de mest interessante å jobbe i akkurat nå. Dette sier Ingjerd Astad-Steen og Heidi Fossland som mener at de har fått landets mest interessante stillinger.

I forbindelse med at Norges nye kampflybase skal legges til Ørland har «Staten Norge» den klare holdning at dette skal vi lykkes med. Derfor har Bjugn og Ørland kommuner gått

6

sammen om et samfunnsutviklingsprosjekt som finansieres av staten, og som har som mål å ta ut utviklingsmulighetene og redusere utfordringene som følge av kampflybase etableringen. Utførelsen skal ligge lokalt, og Ingjerd Astad-Steen og Heidi Fossland er engasjert som prosjektledere i hver sin kommune i første omgang fram til 2015. Selv om de har kontor i hver sin kommune, tilbringer de mye tid sammen for å gi prosjektet riktig retning og kraft. – Utviklingsmulighetene vi står overfor er større enn hva Ørland og Bjugn klarer å ta ut alene. Ringvirk-

ØRLAND NÆRINGSFORUM

ningene og verdiskapingen når langt utover våre kommuner og Fosen, sier de og legger til at for å lykkes med lokalsamfunnsutviklingen så er det ikke rom for kommunestrid og konkurranse. Det er snarere behov for at vi samhandler tett med en rekke aktører i og utenfor vår regionen, sier de. SPRUDLENDE DAMER Det er to sprudlende damer som sitter i sofaen for et intervju. Begge har en svært synlig entusiasme som de har planer om å utnytte i jobben. – Utviklingsmulighetene i Ørland, Bjugn og Fosen er store om vi evner å ta ut potensialet, sier Heidi og Ingjerd.

SAMARBEID OG VEKST


– Vi har kommet frem til den erkjennelse at Bjugn og Ørland trenger hverandre – Vi ønsker at våre sentra skal utfylle hverandre, og jobber med dette som utgangspunkt. I fellesskap har vi inngått samarbeid med arkitektmiljøet ved NTNU for å høste kunnskap om det siste innen tettsteds- og byutvikling. Satsingen som er finansiert av Husbanken og Sør-Trøndelag fylkeskommune skal tilby næringslivet vårt, planleggerne og politikerne seminarer og studieturer. – Vi skal vokte oss vel for å bli middelmådige, har vi lært av Stokkøya gründerne. De flinke folkene flytter ikke til middelmådighet, siterer de. SELGER FOSEN Nylig har Ingjerd og Heidi vært i Bodø og Rygge for å orientere forsvarsansatte og deres familier om mulighetene som ligger i å flytte til Fosen. – Vi presenterer våre trygge og gode oppvekstvilkår, tjenestetilbudene, det rike kultur- og fritidstilbudet, frivillighetskulturen, arbeidsmuligheter for partnere og ektefeller og bomulighetene som finnes i vår region. I tillegg viser vi at våre samfunn er i utvikling,

og inviterer potensielt nye fosninger til å gi oss innspill på hvilken utvikling de ønsker i regionen, sier de. KOMMUNIKASJONSLEDER ØNSKES – Det er krevende og store oppgaver prosjektorganisasjonen jobber med. Mye vil skje i lokalsamfunnene våre fremover. – Både mulighetene som ligger her, og utfordringer vi vil møte på veien, krever at vi er gode til å informere, inkludere og kommunisere med våre innbyggere og verden rundt oss, understreker de. Derfor skal det ansettes en kommunikasjonsleder i prosjektorganisasjonen som skal jobbe med dette. Det blir en spennende stilling der vedkommende virkelig får prøvd seg innen kommunikasjonsfaget, sier Heidi og Ingjerd som håper det dukker opp mange interesserte til stillingen.

Damene har ulik bakgrunn og erfaring, men et felles mål om å bidra til utviklingen. – Vi ser det som en fordel at vi har ulike erfaringer og nettverk fra før. Det gir oss mulighet til å se utfordringene og mulighetene vi står overfor fra flere sider, samtidig som vi kan dele erfaringer og nettverk, sier de. Ingjerd har lang erfaring innen kommunesektoren og Heidi fra fylkeskommunen og kunnskapsmiljøet i Trondheim. Fremover har samfunnsutviklerne felles fokus rettet mot utvikling av kommunesentraene Brekstad og Botngård.

SAMARBEID OG VEKST

ØRLAND NÆRINGSFORUM

7


Vi utfører service og reparasjon på ALLE bilmerker

Din kontorleverandør

• Kontraktverksted Toyota, garanti og service • Godkjent Bosch innsprøytningsverksted • Topp moderne karosseriverksted • Topp moderne lakkverksted

– Kontor og møterom – Kontormaskiner – Kontorrekvisita – Datautstyr

Fjæraveien, Brekstad • Telefon 72 52 27 50 www.orlandbil.no • www.mecacarservice.no

Brekstad – Tlf 72 52 44 30 – Mob 905 13 148

Lokal næringspartner for utvikling og vekst

Sterkt, lokalt engasjement Kompetanse, service og kundefokus Næringspartner for utvikling og vekst Ekstra styrke gjennom Eika Alliansen

8

ØRLAND NÆRINGSFORUM

SAMARBEID OG VEKST


Planene for kampflybasen tar form Omstillingen av Forsvaret ble innledet i 2001, da et av de største omstillingsprosjekter i moderne tid ble satt i gang. Siden har Forsvaret vært i kontinuerlig omstilling fra den kalde krigens «invasjonsforsvar» til dagens «innsatsforsvar». Etter at omfattende omorganisering og endringer i basestruktur hos Hæren og Sjøforsvaret er gjennomført er det Luftforsvarets tur. Ny langtidsplan for Forsvaret ble vedtatt av Stortinget 14. juni 2012. Der ble det vedtatt etableringen av én hovedbase for F-35 kampfly, på Ørland og en fremskutt base på Evenes. Forsvarsbygg opprettet et helt nytt forretningsområde og det er Forsvarsbygg kampflybase som er ansvarlig for planleggingen og byggingen av kampflybase. BREDT OG NÆRT SAMARBEID Ett år har gått, og direktør i Forsvarsbygg kampflybase, Olaf Dobloug sier til Ørlandsmagasinet at prosjektet har kommet godt i gang. – Å planlegge utbyggingen av Ørland hovedflystasjon er en svært omfattende oppgave. I de første årene i prosjektet vil planleggings- og prosjekteringsoppgaver være i fokus. Det legges stor vekt på tett kontakt med kommuner, Fylkesmannen, fylkeskommune og andre relevante offentlige myndigheter. Vi har også lagt stor vekt på å etablere kontakt og dialog gjennom etablerte grendelag. Dette har vi jobbet med, samtidig som vi har bygget opp vår egen organisasjon, sier den sindige hedmarkingen. TETT PROGRAM I RUTE Forsvarsbygg kampflybase har hatt et hektisk førsteår, der milepelene har stått i kø. Planprogram for konsekvensutredning ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring vinteren 2013. Planprogrammet, som beskriver tema, omfang og fremdrift for videre helhetlig utredning knyttet til utbygging av kampflybase, ble enstemmig vedtatt av kommunestyret i Ørland i mai 2013. Tema for planprogrammet er blant annet stedsutvikling, trafikk, landbruk, natur, miljø, kultur, friluftsliv og støy. Fremover arbeides det med alternativer for plassering og tilpasning av bygg og anlegg innenfor valgt hel-

SAMARBEID OG VEKST

Olaf Doblaug og Lars Haukland med modell av flystasjonen.

hetsgrep. Skissene fra mars 2013 vil bli justert i planleggingen fremover. Sluttbehandling av reguleringsplan med konsekvensutredning ventes å finne sted høsten 2014, etter innsending av planmateriale til Ørland kommunes planmyndighet ved årsskiftet 2013/ 2014. Som en vesentlig del av det innledende arbeidet inngår utarbeidelse av Helhetlig gjennomføringsplan (HGP). HGP fase 2 beskriver løsninger for nødvendige bygg og anlegg, skal legge til rette for mottak av kampfly i henhold til avtalt fremdrift, samt tilrettelegge for kraftsamling av øvrige funksjoner i Luftforsvaret. Samtidig skal HGP sikre Forsvarets interesser på lang sikt ved å sikre en hensiktsmessig og strategisk riktig utvikling av hele basen, utover tidsperspektivet angitt i Kampflybase-prosjektet. BYGGESTART OM HALVANNET ÅR Tidlig i 2015 regner en med byggestart og det tas sikte på å ha de første byggene klare andre halvår 2016. Det legges til rette for at Forsvaret skal kunne ta i mot de første F-35 kampflyene høsten 2017. En har, for å si det folkelig kun «tiden og veien». Det er

ØRLAND NÆRINGSFORUM

nærliggende å stille spørsmål ved realismen knyttet til datoene. – Det er stramme men realistiske tidsfrister i et relativt komplekst og omfattende prosjekt. I tillegg kommer det at basen skal være fullt operativt gjennom hele byggeperioden, og dagens aktivitetsnivå skal trappes opp samtidig som de nye tiltakene skal gjennomføres. Dette gir viktige forutsetninger for løsningen, og er et premiss også med tanke på lokalisering av ny bebyggelse, utbyggingsrekkefølge og anleggsgjennomføring, sier Dobloug. Til å sitte med hovedansvaret for å lose prosjektet i mål virker han veldig rolig. – Jeg er trygg på at vi skal få til løsninger som er gode for Forsvaret og lokalsamfunnet på Fosen. Vi har et stort ansvar, men jeg trives med dette og gleder meg til å gå på jobben sammen med dyktige og engasjerte samarbeidspartnere og kolleger i hele Forsvarsbygg. Dette er et gedigent samarbeidseventyr, sier han med et smil.

9


Lederprogrammet Global Future NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) har etablert et nasjonalt lederprogram – Global Future. Global Future er et lederutviklingsprogram for norsktalende, høyt utdannede kvinner og menn med flerkulturell bakgrunn.

Målet er å synliggjøre deres kompetanse til sentrale stillinger, lederstillinger og styreverv. Og overordnet målsetting er å synliggjøre kvalifisert arbeidskraft og kompetanse, og oppnå større integrering av kvalifiserte personer. Deltakerne i Global Future får lederutdannelse samt en mentor, og får innpass i et stort nettverk. – NHO er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. NHO jobber for gode rammevilkår for medlemsbedriftene og engasjerer oss for bedriftenes interesser på en rekke samfunnsområder, sier Hanne Falstad. Mer enn 22.000 bedrifter er medlem i NHO. Gjennom medlemskapet får man tilgang til en rekke fordeler, slik som eksperthjelp for deg som arbeidsgiver, nyttige verktøy, relevante kurs og attraktive møteplasser. Hanne sier videre at NHO driver et omfattende næringspolitisk arbeid der de er opptatt av hele samfunnets utvikling, fordi dette berører medlemmene og deres rammevilkår. En konkurransedyktig offentlig sektor, et godt utdanningssystem, reduserte transportkostnader og satsing på infrastruktur er eksempel på oppgaver NHO arbeider med. NHOs rammevilkår er å jobbe for utvikling og verdiskapning for bedrifter og næringsliv. NHO skal sørge for at næringslivet tjener penger. Hanne sier videre at NHO setter søkelyset på hva slags arbeidskraft vi skal ha fremover. Norge trenger kompetent arbeidskraft og yrkesdeltakelse i alle grupper. Mangfold i ledergrupper og i styrerommet øker innovasjonen i næringslivet. Norge trenger kompetansen og Global Future er med på å synliggjøre en kompetent gruppe som ikke blir benyttet fullt og helt. – Det har vært en utrolig resultatoppnåelse for deltakerne i Global Future Trøndelag ihht målsettingen som er at deltakerne skal inn i sentrale

10

og ledende stillinger og styreverv. Sintef sin evalueringsrapport av Global Future på nasjonalt plan sier at Global Future har innfridd karrierebevegelser for opp mot to tredjedeler i programmet, og Sintef anser resultatoppnåelsen i Global Future som svært vellykket. Det er 70 deltakere med hver sin mentor som har vært med i Global Future Trøndelag, sier en stolt prosjektleder Hanne Falstad. Som samarbeidspartner i Global Future har man fått være med på en samfunnsutvikling. NHOs Global Future samsvarer svært godt med regjeringens ønskede næringspolitikk. I Stortingsmelding 13 (2010-2011) sies det at «Norske selskaper bør legge strategier for hvordan den beste kompetansen skal benyttes i selskapene, inklusiv hvordan kvinner og minoritetsgrupper kan rekrutteres til topplederstillinger». Det legges vekt på at selskaper med statlig eierandel skal utarbeide tilsvarende strategier (St.mld. nr.13: 2010-2011). Kysten er Klar og KystTrainee, og kommunene Ørland, Rissa og Leksvik har bidratt i stor grad som samarbeidspartnere i Global Future Trøndelag, og har markedsført kystregionen som attraktiv arbeidsplass. Kysten er Klar har invitert deltakerne på ekskursjoner rundt i de fleste kommunene langs Trøndelagskysten, og der har Global Future deltakerne blitt presentert for muligheter både i næringslivet og i offentlig sektor, samt møtt flere ledere i kommunene. Global Future finner, griper og dyrker mulighetene som krever at noen tar ansvar. Ingenting kommer av seg selv. Når vi skaper resultater, er det gjennom hardt og bevisst arbeid – sammen med andre. Mentorrollen er helt avgjørende for at Global Future skal lykkes. Mentoren styrker dem som søker de viktige jobbene på en unik måte. I tillegg gir det mentoren selv en mulighet til å utøve sine lederegenskaper på en ny arena. Global Future bevisstgjør næringslivet, plasserer ansvar og skaper nettverk med nye aktører. Gjennom Global Future prosjektet har mentorer og deltagere vist at samarbeid, rådgivning, støtte og nettverking kan få rette folk inn i de riktige jobbene. Det er en prosess som kommer oss alle til gode.

ØRLAND NÆRINGSFORUM

Fosen har bidratt med engasjerte, dyktige og flotte deltakere til Global Future Trøndelag gjennom Angelika Berg, Nazgul Snekvik og Aiga Berg.

AIGA BERG sier at Global Future gav henne tro på seg selv og ble mer selvsikker selv om hun samtidig kan være veldig ydmyk. Hun turte å vise seg mer frem. Aiga har representert Global Future Trøndelag en rekke ganger, og blant annet holdt hun foredrag på den nasjonale konferansen Arena Global Future 2013 der bl.a HKH Kronprins Haakon var tilstede. Hun har også holdt 17.mai tale i Rissa kommune og hun sier at det opplevdes som et ærefult oppdrag at hun fikk lov å fortelle hva hun føler om Norge og Rissa. Samtidig sier hun at det også føltes skummelt – man vet aldri hvordan folk reagerer på andres påstand. Aiga har etter Global Future programmet gått fra å være førstekonsulent til rådgiver i NAV, og er nå blitt avdelingsleder for Integrering og opplæring, NAV Rissa. Hennes avdelingsleder rolle innebærer også rektoroppgaver og plikter. De er også en avdeling som leverer tjeneste i 2 kommuner - Rissa og Leksvik. De samarbeider om bosetting av flyktninger. Aiga rapporterer til begge kommunestyrer om avdelingsutvikling, og hun sier at hun opplever stor tillit fra sin leder og NAV leder i Leksvik kommune. Aiga har etter deltakelse i Global Future tatt mer utdanning og engasjert seg politisk, og hun er styremedlem i Rissa AP, er vara til kommunestyret ogmedlem i Likestillingsutvalget. Avslutningsvis sier Aiga at hun anser seg ikke som ferdig

SAMARBEID OG VEKST


Angelika Berg

utdannet, og har mange spørsmål som hun ikke vet svaret på. Og kanskje neste høst vil hun ta flere fag i organisasjonsledelse.

NAZGUL SNEKVIK var ferdig utdannet som siviløkonom i 2011. Hun jobber i dag hos Fosen Transport AS og jobber i administrasjon. – Jeg liker utfordringer og fleksibiliteten som er i jobben, sier hun entusiastisk. Som ansatt hos Fosen Transport blir jeg satt til å ta ansvar for konkrete oppgaver. – Global Future er et utmerket prosjekt som gav meg masse muligheter til å knyte kontakter, og lære om norsk næringsliv. Mentorordning er en enorm kapasitet med gode råd og veiledningstimer. Hun sier videre at hun er veldig stolt av å være en del av Global Future prosjektet. Og hvert år inviterer NHO til en nasjonal konferanse i Oslo for deltagere i Global Future-programmet, samarbeidspartnere og mentorer. Dette er en arena for å synliggjøre egen kom-

SAMARBEID OG VEKST

petanse og bygge nettverk, og Nazgul har deltatt flere ganger her. – I 2011 deltok jeg i frivillige engasjement under Junior World Cup i Fosenhallen Bjugn. Da var jeg tolk og vert for russisktalende landslag. Det var utrolig spennende å være med på et så stort arrangement. Mange av flerkulturelle ønsker å være en ressurs i lokalesamfunnet. Det er en utfordring fremover for små kommunene å bruke disse ressursene på en god måte. Jeg liker å engasjere meg i lokalsamfunnet og ønsker å bruke min kompetanse for å bidra til utviklingen av det norske samfunnet. – Jeg håper å fremstå som en rollemodell for andre med minoritetsbakgrunn at alt er mulig hvis man satser hardt både på studie og arbeid. Det er tøft, men velfortjent ære. Det er fremdeles et godt stykke å gå mot drømmejobben, sier Nazgul. ANGELIKA BERG sier at Global Future har vært veldig nyttig for å få mer forståelse hvordan rekruttering i Norge foregår, bygge nettverk og føle seg trengt og i verdsatt i det norske samfunnet. Ikke minst har det løftet blikket mot andre spennende arbeidsmuligheter for meg som jurist enn vanlige karriereløp som advokat, dommer eller politiadvokat. Hun er utadvendt, systematisk, liker nye intellektuelle utfordringer og å samarbeide med mennesker. – Jeg liker å se ting i en større sammenheng og å sette meg inn i nye temaer og fagområder, sier hun. Og jeg liker å lede og styre og jobber selvstendig mot målet, men energien og

ØRLAND NÆRINGSFORUM

inspirasjon henter jeg fra samspill med andre mennesker og friske diskusjoner rund problemstillinger, og respekterer andre som konfronterer meg på min logisk/analytiske hjemmebane. Prosjektledelse er dermed midt i blinken for meg. – Jeg har blitt prosjektleder for Inkluderingsprosjekt: «Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft som grunnlag for bosetting og næringsutvikling» i regi av Kysten er klar og STFK. Oppgavestillingen er å lage en «best praksis» – verktøykasse – for rekruttering, vertskap og inkludering av utenlandsk arbeidskraft. Aiga har vært styremedlem i Kvinnenettverket Kekk og holdt innlegg på KRDs arbeidsseminar i Oslo og på SettSjøbeinkonferansen. Prosjektleder for Global Future Trøndelag, Hanne Falstad sier at disse tre deltakerne inspirerer næringslivet til å ta i bruk kompetansen som målgruppen innehar.

NHO – Styrker næringslivet. Former fremtiden

Hanne Falstad

11


Å STREKKE SEG LENGER ER MENNESKELIG MULIG Experis tilbyr rekruttering, konsulenttjenester og prosjektløsninger innen alle bransjer og fagområder. Vi matcher din bedrifts ambisjoner med mennesker som er i stand til å realisere dem. For at vi skal ha en best mulig forståelse av din virksomhet, har vi delt oss inn i fire divisjoner; Engineering, Executive, Finance og IT. Vi leverer selvsagt også utenfor disse områdene. experis.no

ENGINEERING – EXECUTIVE – FINANCE – IT

ER FOSEN KLAR FOR

JAKOB?

Når du leier inn Jakob, eller en annen dyktig medarbeider fra Manpower, skjer det i ordnede former. Vi tar oss av lønnsutbetalinger, og sørger for at våre medarbeidere får feriepenger, sykepenger og er inkludert i pensjons- og forsikringsordninger. Underveis i oppdraget følger vi medarbeiderne våre tett opp. Vi leverer kompetente medarbeidere til alle områder – fast eller midlertidig. Jakob er klar for Fosen – er du? For mer informasjon, kontakt Gunn Ingeborg Stø på tlf. 92 84 87 16 – www.manpower.no


Julebord på Ørland kysthotell

www.kysthotell.no

Unikt og ekte ved sjøen

Høie fabrikkutsalg - Eksklusivt for boende grupper. Sterkt reduserte priser

Konferansehotellet med unik beliggenhet og innsjekking i sjøkanten! Ta kontakt med de smilende medarbeiderne ved Ørland Kysthotell og reserver dato for ditt julebord! Hos oss er du alltid velkommen.

30% grupperabatt med Kystekspressen!

Telefon 72 51 33 00 Telefax 72 51 33 01 E-post post@kysthotell.no


Bli med på skøytefest!

Siv Iren Stormo Andersson og hennes hjelpere har lagt lista høyt før vinterens to store arrangement i FosenHallen. Worldcup finale og VM for juniorer kommer til å bli en skikkelig «höjdare».

– Når nordlendingene klarte det skal jaggu meg vi også klare det, sier Siv Iren som skryter uhemmet av funksjonærer og frivillige i Fosenhallen.

Siv Iren har helt siden Junior World Cup i november 2011 båret på en stor drøm for sitt sterke engasjement for skøytesporten i Fosenhallen. Hun er nyvalgt «president» for Junior World Cup-finalen og VM for junior, og nå satser hun på å få oppfylt drømmen om stinn brakke med entusiastiske skolebarn og skøyteentusiaster. – Drømmen ble forsterket da jeg i fjor fikk overvære suksessen med sykkelløpet «Artic Race of Norway» som ble arrangert i Nord-Norge.

Vi har aldri opplevd dårlig kvalitet på noen av våre arrangementer i hallen. Nordmenn som utlendinger skryter uhemmet av folket vårt som kan jobben sin. Jeg føler at vi gjennom flere store mesterskap har vist at vi har nådd et viktig mål. Vi kan å arrangere, og det er blitt lagt merke til, sier Siv Iren som ikke tenker på stort annet i tillegg til familie og jobb. Det er ikke mulig å kombinere ledervervet i BØSK og samtidig være leder for de store arrangementene. Det går for mye tid, sier Siv Iren.

SPENSTIGE SKOLEBARN Da WC for junior ble arrangert forrige gang stilte skolebarna opp med flagg, ansiktsmaling og mye leven. De delte deltagerne mellom seg og heiet fram sin løper uansett nasjonalitet. Det var en ny opplevelse for de unge løperne, og de var fulle av lovord. FosenHallen er toppen, fikk vi stadig høre. – Vi skal følge skoleelevenes eksempel og sørge for slik leven at alle gjester skal skjønne at de er med på noe stort. Vi starter allerede på flybussen og hurtigbåten, og i hallen skal vi doble engasjementet fra i fjor, lover Siv Iren.


Siv Iren Stormo Andersson og resten av skøytefamilien kan nok en gang invitere til store, internasjonale arrangement i FosenHallen.

BETYDNINGSFULLT World Cup-finalen arrangeres første helga i mars og helga etter er det klart for VM. – Jeg tror de første gjestene ankommer Bjugn mandag før WC, og det betyr at vi har mange gjester i Bjugn i hele 14 dager. Dette kommer til å merkes i lokalsamfunnet, og vi håper

at folk og næringsliv er med oss og sørger for at absolutt alle gjester aldri skal glemme at de deltok på skøyteløp i FosenHallen, sier Siv Iren som håper å få med en fosning på landslaget. – Camilla Lund fra Leinstrand er halvt bjugning og jeg håper at hun får representere Norge under VM i Fosenhallen som er hennes hjemmebane.


Trening og moro for små og store FosenHallen er en flerbrukshall med 400 meter hurtigløpsbane, ishockeybane, curlingbane, 40 x 60 meter fotballbane med kunstgress og løpebane med tartandekke. Når det ikke er skøyteis i hallen, benyttes den blant annet til messer. Vi møter en opplagt og travel daglig leder, Arnt Åge Grande, i FosenHallen. Ismaskina er på plass og det forberedes til ny islegging. Her er «de frivillige gode hjelperne» allerede på plass i FosenHallen. Det skal nemlig bli superis til årets sesong! Arnt Åge kan fortelle at både små og store skøyteløpere lenge har «tørrtrenet» på rulleskøyter, og at de gleder seg stort til å komme på isen.

Når dette skrives er issesongen forlengst i gang, og Arnt Åge og hans gode hjelpere tar godt vare på små og store skøyteentusiaster. På kunstgressbanen leier klubber og lag treningstid, og her er det aktivitet nesten hele sesongen. Innendørs fotball om vinteren er et fantastisk tilbud, og det er et yrende liv på banen. Også klubber utenfor Fosen benytter seg av banen, og enkelte helger er hallen full av fotballungdom på treningsleir. FK Fosen’s VårCup er en årlig og populær begivenhet blant de yngste. Da spilles det fotball i 24 timer over to dager, og både hallen og varmestua er fullpakket med spillere og ivrige foreldre og andre supportere. Curlingbanen veldig populær når grupper fra næringsliv og klubber kommer for å hygge seg sammen. – Vi tilrettelegger med instruktør for alle grupper som kommer, og vi stiller med «styrkedrikke» som buljong, kakao og kaffe. Da blir det skikkelig fart på kula, forteller Arnt Åge. Kunstløp er en idrett med stor fokus på gode skøyteferdigheter, hopp, piruetter og andre øvelser på isen. I FosenHallen møter vi Sonja Hovinga som ønsker alle barn fra 6 år og opp velkommen til prøvetime på isen. Sonja, som kommer fra Nederland, har utdanning som topptrener innen kunstløp. Hun kan fortelle at antall kunstløpere er fordoblet de siste tjue årene.

Bjugn-Ørland Skøyteklubb (BØSK) ble stiftet i 1981. Klubben har 350 medlemmer og mange av disse er frivillige som gjør en kjempedugnad for klubben og FosenHallen gjennom sesongen. I slutten av september kommer skøytelandslaget til FosenHallen for en ukes trening. – Det er virkelig stas å få besøk av landslaget, avslutter Arnt Åge Grande og ønsker små og store isentusiaster velkommen til FosenHalen. Snart venter World Cup og VM for junior, to arrangement som blir nok en stor stor happening i FosenHallen. Hovedkomiteen er allerede stiftet og med Siv Iren Stormo Andersson som «THE PRESIDENT».

Ølandsjenta Stine Marie Grande er et stort skøytetalent som er «oppfostret» på isen i FosenHallen.

16

ØRLAND NÆRINGSFORUM

SAMARBEID OG VEKST


Fosen Etablererkurs

Et enestående tilbud for etablerere Fosen Etablererkurs arrangeres nå for andre gang i 2013. Kursdager for høstkurset er satt til 15. oktober, 29. oktober, 5. november, 12. november.

– Kurset er et enestående tilbud til folk med en idé, som tenker å starte firma, som har startet, eller som rett og slett vil vite mer om det å starte og drive bedrift, forteller daglig leder Arne Solli. Her blir man også kjent med ressurspersoner i regionens næringsutviklingsapparat samt at man kan utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. TEORI OG PRAKSIS Hver kursdag har en teoretisk del og en praktisk del. Dagen starter med en innføring i teori og metoder. På ettermiddagen bruker deltakerne det de har lært til å jobbe med sin egen forretningsplan. Kurset går over fire dager. Dag 1 (Bjugn) fokuserer på forretningsplan og innovasjon. Dag 2 (Åfjord) jobbes det med markedsføring og salg. Dag 3 (Rissa) er det fokus på øko-

SAMARBEID OG VEKST

nomistyring, mens siste dag (Ørland) introduserer partnere og veien videre. Handelshøyskolen i Trondheim HiST (TØH) står for det faglige opplegget og deltakerne får tilgang på råd og veiledning fra næringsapparatene i Fosen under og etter kurset. – Vi har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne på vårkurset. En av deltakerne sier: – Kjempebra tilbud i Fosen-regionen! Dyktige, engasjerte foredragsholdere med stor kompetanse. – Meget inspirerende og dynamisk kurs hvor en lærer av hverandre, sier en annen godt fornøyd deltager. SAMARBEIDSPROSJEKT – Kurset er et samarbeidsprosjekt mellom næringsutviklingsaktørene i Fosen: Åfjord Utvikling, Rissa Utvikling, Kopparn Utvikling (Bjugn) og Fosen Næringshage (Ørland), forteller Solli. – Kursene er finansiert av Innovasjon Norge, NAV og Åfjord, Rissa, Bjugn og Ørland kommune. Med hjelp av denne støtten er arrangørene i stand til å tilby kurset gratis, avslutter Arne Solli ved Fosen Næringshage.

ØRLAND NÆRINGSFORUM

Fornøyde deltakere og kursarrangører under forrige runde av Fosen Etablererkurs.

Da er det bare å sende en e-post eller ringe daglig leder Arne Solli på Fosen Næringshage og melde seg på!

17


Velkommen

til

Kino Bibliotek Arrangement Arr a ngement Infotorg Kulturskole Kultursk ole Ypperlige Ypperlige kurs/konferansemuligheter kurs/k onfer ansemuligheter Galleri Hans Ha nna h Ryggen-senteret Ry ggen-senteret Hannah V ĂĽtma rksenter ĂĽpner ĂĽ pner 9. september Ă˜rland VĂĽtmarksenter

Ă˜rland K ultursenter er et moderne, ĂĽpent, aktivt og lekkert lekkert hus. Scenen er den selvfølgelige arena for et svĂŚrt svĂŚrt levende levende Kultursenter og rikt kulturliv oppleve internasjonale, nasjonale og lokale artister innen alle sjangre og uttrykk. Kinoen kulturliv,, og her kan du oppleve LVHU DNWXHOOH ÂżOPHU L EnGH ' RJ ' RJ KDU GX O\VW WLO n VODSSH DY RJ Q\WH NXQVW EÂĄNHU HOOHU DNWXHOOH DYLVHU RJ WLGVNULIW LVHU DNWXHOOH ÂżOPHU L EnGH ' RJ ' RJ KDU GX O\VW WLO n VODSSH DY RJ Q\WH NXQVW EÂĄNHU HOOHU DNWXHOOH DYLVHU RJ WLGVNULIW har vi rik e muligheter for det. Beliggenheten og de gode fasilitetene gjør at vi er en perfekt arena for kurs og konferkonfer rike onferanser nser i alle format. Ă˜rland har unik natur i v verdenssammenheng, erdenssammenheng, med eksepsjonelle muligheter for fugletittere. Kikkert, Kikkert, ykkel og sykkelkart sykkelkart fĂĽr du lĂĽne hos oss! sykkel

www.orlandkultursenter.no

www.facebook.com/orlandkultursenter

FERSKE EGG LOKALT - KORTREIST – FERSKT 30 STORE, FERSKE EGG

Kr

70,-

Selvbetjening hver dag! Betjent torsdager kl. 10-17 Du finner oss 2 km fra Ă˜rland kirke mot Hovde. Mobil 416 09 799

kultursenter@orland.kommune.no

72 51 55 10


Kulinariske opplevelser på Matbruket Tre abisiøse unge mat- og drikkeentusiaster på Brekstad har satt seg fore å gjøre oss fosninger mer urbane og matglade. Dette gjør de ved å tilby matopplevelser som man bare ikke kan si nei til.

Ronny Myhren, Petter Ness og Bente Brevik er godt kjente matkjendiser lokalt, spesielt de to herrene som har forsynt oss med godsaker på matfatet i flere år. Bente derimot er en ny stjerne på gourmethimmelen. – Vi måtte ha med oss en dame, og da var valget enkelt. Bente har en stor fremtid i Matbruket, slår Petter og Ronny fast. Trioen satser på å bli ledende på levering av selskapsmat, catering og selskaper i egne lokaler. – Vi har ikke kommet dit ennå, men målet er klart. Vi er inne i en prosess med oppbygging og skaping av gode matvaner, men det vil ta både måneder og år før vi er der vi ønsker å være. Potensiale er imidlertid stort, mener trioen som venter på andre tider med den nye kampflybasen. – Vi legger ikke skjul på at vi har forventninger til at det kommer mange urbane mennesker hit. Folk som er vant til å gå ut for å nyte livet. Vi tror at bjugningen og ørlendingen vil ta etter, og det skal vi hjelpe til med, sier de tre. MATBRUKET De tre har installert seg med firmaet Matbruket i T-Centeret på Brekstad. Her rår de over et nytt oppbygd kjøkken og oppussede selskapslokaler.

– Vi driver ikke restaurant med faste åpningstider, men tar i mot bestilte sammenkomster i tillegg til utkjøring av mat i Bjugn og Ørland. Dette har Petter holdt på med i flere år, og vi bygger videre på hans kompetanse og erfaring, sier Ronny som også driver sin egen restaurant i Trondheim, Emilies, like ved Trøndelag Teater. – Det blir en del pendling med hurtigbåten, og hvor lenge jeg vil holde på med det vet jeg ikke. Vi får se hvordan det går her på huset, sier Ronny som skryter av Bente som heiv seg med da de startet opp i T-Centeret for ett år siden. Det er Bente som legger planer. Dette har vært en svært lærerikt år, og nå er vi i gang med planleggingen

Ronny Myren, Petter Næss og Bente Brevik ønsker velkommen!

SAMARBEID OG VEKST

ØRLAND NÆRINGSFORUM

av høstens aktiviteter. Vi har allerede mye klart, forteller Bente. KOKKEKAMP Når dette leses har trioen lagt bak seg høstens første og noe spesiell satsing. De inviterte fosens amatørkokker til kokkekamp med en treretters på menyen. Deltagerne måtte plukke råvarer, lage forrett, hovedrett og dessert og så måtte de ta ut rett vin til måltidet. Vinneren er allerede kåret, og dette ble kjentgjort i lokalpressen. – Neste store happening er oktoberfesten den 28. september. Da blir det øl, snaps, mat og ompa-ompa-musikk i god europeisk stil. Oktoberfestene i Tyskland og Europa for øvrig er svært populære, og vi håper å skape en tradisjon for dette hos oss, sier Bente som også trekker frem høstens andre spesialiteter. – Vi liker å reklamere med «kulinariske opplevelser», dette for å få inn den rette stemningen på vår«gourmetaften» som arrangeres 10. oktober. Dette blir kvelden for matelskere og kjennere. Vi kjører treretters middag med vin- og ølmeny. Noe å se fram til, mener Bente som også har mye annet på programmet. – Koldtbord, tapasaften, lutefiskaften og selvfølgelig tradisjonelle julebord. Det er mye å glede seg til, avslutter Bente Brevik. www.matbruket.no

19


– vi gjør jobben! Italiensk på Brekstad • A la carte • Pizzeria • Pub Takeaway • Tlf 72 52 13 10 • Åpent 12-24 (fre-lør)

Bygdeservicelagene Nord-Fosen • Ørland-Bjugn • Åfjord Nord-Fosen Bygdeservice - Anja L. Hepsø - Mob 458 73 770 Sandviksberget, 7740 Steinsdalen - nordfosen@bygdeservice.no

Ørland-Bjugn Bygdeservice - Mai-Lis Hvitsand - Mob 913 14 040 Fosen Næringshage, Meierivn. 5, 7130 Brekstad - orland@bygdeservice.no

Åfjord Bygdeservice – Kåre Gotvassli - Mob 904 71 680 7170 Åfjord - afjord@bygdeservice.no

BAR – DISCO – DJ • ÅPENT 22-02

www.bygdeservice.no

Aktivitet og moro!

LAPPEN! Bestill time i dag, så har du førekort i 2013!

Bowling Samlaget Pub Biljard Grillkjøkken Take away

Terje Antonsen med synlig bevis på at førerkortet nå er i boks!

www.fosen-trafikkskole.no

BOTNGÅRD • Tlf 72 52 00 96

20

ØRLAND NÆRINGSFORUM

SAMARBEID OG VEKST


INGRID hvit

Vi skreddersyr ditt bad og kjøkken

7140 Opphaug • Tlf 72 52 11 65


Møbelfamilie i særklasse En av Ørlands største og eldste bedrifter, Grøtan Møbler, har i konkurranse med 63 andre forretninger i Norge tatt hjem prisen som «Årets butikk» i Bohuskjeden for 2012.

Det er et meget glad og stolt søskenpar, Kristin Grøtan Frengen og Morten Grøtan, som mer en gjerne forteller oss om prisen de er blitt tildelt. For å få denne prisen må vinneren score høyt på skalaen når det gjelder resultatgrad, økning i omsetning og lokal butikkutvikling som går på selve butikken, personal og resultat på kundeundersøkelser. I begrunnelsen for tildelingen står det at Bohus Grøtan Møbler er en særdeles god ambassadør for Bohus noe som langt på vei skyldes bedriftens solide lokale forankring og engasjement. – Dette er utrolig moro, og for oss teller det ekstra mye at våre kunder har gitt oss høye score i kundeundersøkelsen, sier Kristin som gjerne trekker frem sin lojale arbeidsstokk. – Arbeidsstokken er en suksessfaktor, og det er utrolig hvor stabil og oppofrende denne gjengen er. Produktkunnskap og positiv kundebehandling er en nøkkel, og vi liker å fortelle at vår arbeidsstokk består av lojale, stabile, selvstendige og flinke

folk. Dette er vi stolte av, sier Kristin og Morten som har åtte fast ansatte pluss helgehjelp og ferievikarer. FAMILIEBEDRIFT Siden Karin og Kåre Grøtan startet opp møbeleventyret på Brekstad har bedriften vokst og vokst. For noen år siden overlot de styringen til datter og sønn som har bygget videre på foreldrenes ideer, videreutviklet bygningsmassen og gjort butikken til en eneste stor familiebedrift. I1997 kom også Kristins mann Petter Frengen inn i en viktig rolle for bedriften, og ved siden av å være møbelansvarlig og selger har han også ansvaret for bestillinger, prising og kampanjer. Når sønner og døtre blir gamle nok må de innom bedriften for å lære. Og læring består i arbeid på lageret og salg til kunder. JEVN ØKNING I år passerer bedriften 27,5 millioner inkl. mva i omsetning, og markedet bare øker og øker. – Naturlig nok er det den jevne bjugning og ørlending som utgjør hovedtyngden i vår kundemasse, men nå har også hyttefolket blitt en stor kundegruppe. Og så har vi fulle biler på vår ukentlige transport på torsdager til Åfjord og Rissa. Og så må vi nevne at vi også har en pen salgsøkning i Leksvik og Stadsbygd, forteller Kristin som på ett vis ikke

Møbelansvarlig Petter Frengen.

beklager bomstasjonene på veiene ut av Fosen. – Jeg har ikke noe tall på det, men vi mener bommene bremser noe på handelslekkasjen til Trondheim og Orkanger, sier Kristin Grøtan Frengen. EGENIMPORTØR Bohuskjeden er landets ledende møbelkjede og for at alle butikker skal ha tilgang på varer har kjeden bygd opp et sentralt lager i Oslo, samt noen regionlager, men det benytter ikke Bohus Grøtan seg så mye av. – Alle butikkene utenom oss er tilknyttet sentrallageret eller et regionlager. Vi er eneste butikk som fremdeles stort sett bestiller varer direkte fra leverandør eller importør. Det gjør at vi tar Bohus-møbler direkte fra

22

ØRLAND NÆRINGSFORUM

SAMARBEID OG VEKST


Bohus Grøtan Møbler satser videre

Kåre, Kristin, Morten og Karin Grøtan

Litauen, og det kommer jevnlig fulle lastebiler med møbler derfra. Slik sparer vi inn noe på fraktomkostningene, forteller Morten som skryter av de Litauiske møblene. – Disse møblene har meget god kvalitet, så dette er så godt som problemfritt, forteller Morten som ikke har så stor tro på nymotens netthandel. – Vi har prøvd, men det funker ikke for oss. Vi liker å snakke med våre kunder og yte dem service. Det er det vi ønsker å bli kjent for, mener Kristin og Morten som gleder seg til neste års 50-årsfeiring. – Det skal bli moro, men enn så lenge gleder vi oss over vår nye butikkflate på 900 m2 samt at «gammelbutikken» har fått seg en skikkelig ansiktsløftning, forteller Kristin og Morten. SAMARBEID OG VEKST

MØBLER PÅ 2700 KVADRAT 12. september åpnet Bohus Grøtan sin nye butikkfløy i to etasjer, samtidig med at de ønsket publikum velkommen til helt nyoppusset butikk i de gamle lokalene. Foran nyåpningen har arbeidsstokken lagt bak seg en meget hektisk og arbeidsom periode med anleggstrafikk, håndtverkere og egeninnsats for å få på plass det tiltrengte arealet. – Med et nybygg i to etasjer på 450 m2 hver stiller vi ut møbler og annet utstyr til hjemmet på tilsammen 2700 m2. Dette har vi sett fram til, sier Kristin og Morten som mener at utvidelsen var nødvendig. – Vår erfaring forteller oss at vi må satse på nærhet til kunden med rask levering og lokal service. Derfor må vi ØRLAND NÆRINGSFORUM

ha stor lagerkapasitet og utstillingsplass. For å nå våre mål kan vi derfor ikke hente varer på et sentrallager på Østlandet. Vi ønsker å være selvhjulpne, sier de to som opplyser at Bohus Grøtan har varer for 5-6 millioner kroner på lager til enhver tid hvilket betyr at deres bransje er kostnadskrevende. STOR EGENINNSATS – Vi har jobbet mye både kveld og helg, og det største løftet har vært bytte av gulvteppet på alle gulv. Vi har selv «skuflet» av gammelteppet med barkespader og deretter pusset, støvsugd og vasket. Vi har gjort gulvet klart for fagfolkene som legger teppeflis, og så har vi vår egen malermester, Aud Buan Lund, som har vært utrolig 23


flittig og flink med malerkosten, sier Morten som sammen med de andre kunne glede seg over stort besøk i forbindelse med nyåpningen. MØBELHISTORIE Karin og Kåre Grøtan startet opp eventyret med Grøtan Møbler i 1964. Den gang i et lite butikklokale i gata ved Fosen Næringshage på Brekstad. Her drev de møbelbutikk på under 300 m2 fram til 1978 da butikken ble flyttet til nye Libra Kjøpesenter. Hele tiden med flere lager spredt rundt om på Brekstad. På Libra fikk de nesten 2000 m2 til disposisjon, men avdelingen for gardiner og gulvtepper ble værende igjen i gammelbutikken i noen år. – I 1982 bygget vi i første omgang et lager på 800 m2 nede ved Fjæraveien, eller «ute på prærien» som vi sa den gang. I 1986 tok vi sjansen på å flytte etter med butikken til et nybygd salgslokale på 2000 m2 – selv om vi syntes at det var litt langt unna sentrum. Nå i 2013 står hele 2700 m2 butikk og 1200 m2 lager klart for å ta imot fosninger på handletur. – Brekstad sentrum har sakte men sikkert vokst nedover imot oss, så vi føler oss ikke lenger alene «ute på prærien», forteller Kristen. Det hører med til historien at Grøtan Møbler ble medlem av Bohus i 1976.

STOLTE GRÜNDERE – Vi er svært stolte av det som familien har fått til, og at ungdommen har vokst seg meget flinke til å drive forretning. Vi har alltid hatt oppgang, og det har gjort noe med motivasjonen og pågangsmotet. Men vi har alltid vært nøktern og forsiktige, og det har lønt seg, sier gründerne Karin og Kåre Grøtan som de siste åra har vekslet mellom fast boplass på Ørlandet om sommeren og Gran Canaria på vinteren. – Vi har en meget god pensjonisttilværelse, og vi stortrives. Vi kan bare dra av sted i full visshet om at familien ordner forretningsdrifta. – Vi liter helt på dem, sier Karin og Kåre som setter kursen mot Gran Canaria i oktober.

2700 m2 butikk og 1200 m2 lager. Bohus Grøtan Møbler har alt du trenger! Knut Håvard Hatlen og alle de andre på huset gir deg topp service!

00

ØRLAND NÆRINGSFORUM

SAMARBEID OG VEKST


VELKOMMEN TIL EN GOD HANDEL!

ZEN XO KONTINENTAL

9.999

NYBUTIKKEN ER FULL AV GODE TILBUD! Faste kjøreruter til hele Fosen. Vi kan også levere utenfor Fosen etter avtale.

Fjæraveien, Brekstad Telefon 72 52 42 31 Hverdager 09-17 Torsdager 09-18 Lørdag 10-15 www.bohus.no

ROBINSON HJØRNESOFA

8.999


Aina Rønning og Karen Seehus.

Designdamene hos Rædergård Designdamene – eller rettere sagt fagdamene som jobber med planer, tegninger og kreative løsninger for Norgeshus er to godt skolerte damer.

Vi treffer Karen Seehus og Aina Rønning hos Rædergård Entreprenør/ Norgeshus som tar imot Ørlandsmagasinet. Her er det mye på gang, og ordreboka er fullbooket. Er den noen sak?

Teamarbeid må til. Her planlegges det nye prosjekt.

26

ØRLAND NÆRINGSFORUM

– Vi står på, og vi gleder oss til å gå på jobb hver dag. Vi har en så spennende jobb, sier designdamene Aina og Karen. Godt å høre! Og daglig leder Trond Rædergård nikker og smiler bekreftende ja, disse to damene er meget viktige medarbeidere hos Norgeshus/Rædergård Entreprenør. Aina Rønning har teknisk fagskole/teknisk tegning (4 år fagskole). Hun er ansatt i halv stilling hos Rædergår,d og tar det meste av tekniske oppgaver som må utføres mot kommunen for at alt skal være klart før prosjektet til kunden kan gjennomføres. Karen Seehus er utdannet innen tekstil- og interiør (5 år fagskole), Hun har jo drevet eget firma i 25 år innen interiør/konsulenttjenester. – Det er givende og utfordrende å få være kreativ hver eneste dag for å få hjelpe kunder slik at de blir fornøyd med sluttproduktet, sier Karen. – Sammen med selgerne er dette veldig viktige oppgaver de utfører, avslutter daglig leder Trond Rædergård. Han er tydelig stolt av designdamene Karen og Aina!

SAMARBEID OG VEKST


– Norgeshus/Rædergård selger ferdighus, men i den siste tiden har vi også fått henvendelser om å hjelpe og utbedre eldre boliger for å forbedre og tilrettelegge for funksjonshemmede. – Vi tar gjerne slike oppdrag, så det er bare å ta kontakt sier Karen Seehus – alltid smilende og servicevennlig! LÆRLINGEBEDRIFT Når det gjelder lærlingekontrakter og det å rekruttere lærlinger, er daglig leder i Rædergård Entreprenør veldig positiv. – Det er jo den yngre garde vi skal satse på, for dette er framtida vår! Dyktige handtverkere vokser ikke på trær her på Fosen, så her må vi som daglige ledere i bransjen tilrettelegge og gjøre en god jobb mens vi har lærlingen hos oss. Det er gull verd!

Ida bestod fagprøven med glans Ida Bugge har gjennomført to års læretid innen faget Bygg og Anlegg hos Norgeshus Rædergård Entreprenør AS. På vårparten i fjor gikk hun opp til fagprøve som hun besto med glans. Når dette leses har hun ett år bak seg på Høgskolen i Gjøvik, og hun har nå gått løs på studieår to av tre. – Jeg søkte opptak på tre forskjellige høgskoler og valget falt på Gjøvik. Dette har jeg ikke angret på da jeg trives veldig godt. Jeg håpet å lære mye mer om faget da jeg kom til Gjøvik, og det har slått til, forteller Ida som bare har godt å si om Rædergård som lærebedrift. – Selv med mange ansatte klarte de å «se» meg som lærling , og hadde jeg

spesielle ønsker var det bare å si fra så ble det endring. Jeg fikk jobbe sammen med flere og delta i forskjellige prosjekter, forteller Ida som også ble godt fulgt opp av opplæringskontoret Byggopp. – De arrangerte flere kurs hvor jeg lærte flere teoretiske ting som ikke ble gjennomgått på den skolen. Dette hjalp meg å se helheten av teori og praksis på en bedre måte, sier Ida. MANNSDOMINERT Ida har vært lærling i et mannsdominert yrke, men det har aldri vært noe problem. – Jeg merket at enkelte er noe gammeldagse og de mener egentlig at denne jobben er for menn, men stort

VIKTIG MED LÆRLINGER Daglige leder ved Norgeshus Rædergård Entreprenør AS, Trond Rædergård, har bare godt å si om lærlingeordningen. – Gjennom denne ordningen sikrer vi rekrutteringen til bransjen og til oss selv som firma. Lærlingen er en ressurs som gir mye tilbake. Dette har ikke alle i bransjen forstått ennå. – Vi har egen opplæringsansvarlig, Egil Uthaug, for å sikre god opplæring av lærlingene, og for Idas del har hun også hatt god hjelp av Inge Jektvik og Arild Aune. Sistnevnte bruker Ida også i dag som sin«mentor», forteller Trond Rædergård til Ørlandsmagasinet.

Ida i full sving på byggeplassen.

SAMARBEID OG VEKST

sett var folk hyggelige og hjelpsomme og ønsket meg det aller beste. – Jeg trives i bransjen, og ser ingen grunn til at kvinner ikke skal kunne jobbe med dette, sier Ida som syns at bygg- og ingeniørstudiet på Gjøvik er krevende. – Studiene er både strevsomme og tidkrevende, men jeg trives godt og jeg har selvfølgelig planer om å fullføre og få meg en jobb etterpå, sier Ida som ikke angrer på yrkesvalget. – Jeg var litt skolelei på ungdomsskolen, og jeg håpet på å få et «puff» videre gjennom praktisk jobbing som lærling. Det skjedde heldigvis, og jeg valgte derfor å studere videre i bransjen. Akkurat nå trives jeg veldig godt på Gjøvik, men det kan godt hende at jeg kommer tilbake til Ørland etter at skolen er ferdig, sier Ida.

ØRLAND NÆRINGSFORUM

27


Første banklærling i Fosen Mari Helland har nylig fullført sin læretid i Bjugn Sparebank med beste karakter under fagprøven.

Mari er Norges første læring innen salgsfaget i bank, og faget omfatter salg, service og sikkerhet. Mari har nettopp fullført fagprøven, og fagansvarlig i banken, Rita Mandal, er tilfreds. – Mari besto fagprøven med glans, og med hennes holdninger og evner blir hun en god arbeidstaker uansett hvilken bransje eller jobb hun måtte velge å fortsette i. For oss har det vært fint å få unge krefter inn i banken, sier Rita som ser for seg at det kan bli flere inntak av lærlinger. Når det skjer har vi ikke tatt stilling til ennå. Som lærlingbedrift er det fint å ha opplæringskontoret i nærheten, og kontakten med TOKFO har vært god. Mari har fått prøvd mye de to årene hun har vært i banken. Hun har jobbet mest i kasse og sentralbord. Områder som kort, nettbank, forsikring og markedsføring har også vært en del av arbeidsoppgavene. – Jeg har fått vært med på mye forskjellig innen bankfaget og generell kundebehandling. Det er et spennende fag selv om det er svært nøye og regelstyrt, sier en fornøyd lærling Mari Helland som ikke helt vet om det blir bankdame av henne i fremtiden. – Jeg fortsetter videre skolegang nå, så får vi se hva det blir til, sier Mari.

Fagansvarlig i Bjugn Sparebank, Rita Mandal har bare lovord å komme med om Mari.

Klar for fagprøven Tony Lilleby har stortrivdes i sin læreplass på FosenHus i Bjugn. Nå er han klar til å fullføre utdannelsen med fagprøven.

Tony forteller at han har hatt en svært fin tid på Fosen Hus. – Her har jeg ingenting å klage over. Her er det aldri noe «styr og stell» og jeg har stortrivdes sammen meg greie folk. Jeg har fått god opplæring og har lyst til å fortsette i yrket. Men det er mulig jeg tar meg et tur «utaskjærs»på plattform i Nordsjøen for en periode. Jeg må jo oppleve ting mens jeg ennå er ung og singel, mener lærlingen.

Daglig leder Roar Skånøy og opplæringskonsulent Inger Halle Henriksen i TOKFO kan med glede konstatere at lokale bedrifterrekrutterer lærlinger. – Vi er avhengige av et godt samarbeid med næringslivet for ålykkes, sier de.

28

Daglig leder i Fosen Hus, Håvard Sundseth, er svært fornøyd med lærlingeordningen spesielt etter at fosningene fikk et eget opplæringskontor. –Dette er en kjempeordning! Lærlingene gjør nytte for seg, og så er vi med på å utdanne våre egne fremtidige arbeidsfolk. Jeg har det klare inntrykket at lærlingene syns det er en givende tid for dem, sier Sundseth, som skryter av opplæringskontoret TOKFO. – Vi har frem lærlinger gjennom TOKFO fordelt på fagene tømrer og betong. Her har vi mye fin ungdom, konstaterer Håvard Sundseth.

Tony (t.h.) får skryt av Pål Steinar Hegge og de andre kollegaene i FosenHus.

ØRLAND NÆRINGSFORUM

SAMARBEID OG VEKST


Tørre å tenke store tanker Etableringen av ny kampflybase på Ørland har åpnet store muligheter for næringslivet i Fosen. Sammen med øvrige utviklingsselskap i regionen, er Austrått Innovasjon AS, sentral innen ny tenkning for Fosen

For å stå best mulig rustet til det som kommer har Austrått Innovasjon AS, inngått en samarbeidsavtale med Leksvik Industriell Vekst AS (LIV). Dette for å sikre best mulig samarbeid innen bransjene for å utnytte ring-virkningene rundt etableringen. SAMARBEID GIR STYRKE Regiondirektør i NHO, Merethe Storødegård, som også er styreleder i begge selskapene, er ikke i tvil om hva som må til. – Det er samarbeid over hele linja. I nettverk med andre bedrifter, regionalt og nasjonalt, kan man delta i den internasjonale konkurransen. SAMARBEID OG VEKST

– Det handler om å tørre å tenke store nok tanker, og hele Fosen må stå sammen om de store perspektivene, mener daglig leder Jon Sverre Veel, i Austrått Innovasjon AS, FORSTUDIER Austrått Innovasjon AS har kommet godt i gang med å legge til rette for verdiskapning i Ørland og Fosen. – Vi har i alt 11 utviklingsprosjekter på gang og derav er det fire som allerede har fått midler fra Innovasjon Norge til forstudier. Et av disse fire forstudiene er Byggnett Fosen, som skal være ferdige dette året og vi ser frem til resultatene, sier Veel som får støtte fra Bjørn Damhaug, daglig leder i LIV AS – Ingen tvil om det, og jeg tror at LIV AS kan bidra ved at vi benytter våre kontakter og nettverk innen forskningsog utdanningsmiljøene i Trondheim. Leksvik har lang erfaring med industrietableringer og gründervirksomhet. Styret i Austrått Innovasjon AS samlet på Hovde Gård. Fra venstre Benjamin Schei, Tore Nilsen, Solveig Finboe, Pål Talmo, Asbjørn Norberg, ØRLAND NÆRINGSFORUM

Styret i Austrått Innovasjon AS samlet på Hovde Gård. F.v. Benjamin Schei, Tore Nilssen, Solveig Finboe, Pål Talmo, Asbjørn Norberg, Merethe Storødegård og daglig leder Jon Sverre Veel.

Merethe Storødegård og daglig leder Jon Sverre Veel. – Et annet av de 11 satsingsområdene skal bli en arena for gründere, og her kan vi helt sikkert bidra, mener Damhaug. FEM MILLIARDER KRONER I perioden 2015-2020 skal det investeres fem milliarder kroner på Ørland kampflybase, og det ventes en dobling av antall arbeidsplasser. Alle fasiliteter for håndtering av våre nye kampfly skal stå ferdige i 2017 når de første F-35 flyene ankommer Ørland. – For å få til dette blir det en voldsom anleggsaktivitet, og det er her vi ønsker å bidra med Fosens kompetanse og arbeidskraft. Det betyr imidlertid at Fosens næringsliv må stå sammen, konkluderer Veel og Damhaug. www.ainnovasjon.no 29


Økonomisk rådgivning Skatt – Mva – Arv – Eiendom – Forsikring – Pensjon

Totalentreprenør

Kontortjenester Fakturering – Lønnskjøring – HMS – Anbudsregning Sentral godkjenning – Opprettelse av firma m.v. Fosen Næringshage, 7130 Brekstad KONTOR: tlf 72 51 54 13 BJØRN: tlf 915 40 382 GUNHILD: tlf 957 00 743 E-post: post@orsleieberg.no

Vi står til tjeneste for næringsdrivende, organisasjoner og private

Rom og leiligheter • Møterom Konferansesal • Selskapslokaler Fritidsaktiviteter • Kulturopplevelser

Vi utfører arbeid innen • Totalentrepriser • Tømring/snekring • Kjerneboring • Stålkonstruksjoner • Betongarbeider

• Betongsaging • Gulvavretting • Kranutleie • Asbestsanering • Mur- og pussarbeider • Tlf 72 52 47 76

Botngård, Bjugn • Tlf 72 52 04 10 post@bjugin.no www.bjugin.no

ØRLAND FAGERNES OSLO AALBORG

www.airnorway.no

Raskt og enkelt

30

ØRLAND NÆRINGSFORUM

SAMARBEID OG VEKST


«Ny-banken» tar form

Ørland Sparebanks nybygg begynner å ta form, og med sin flotte arkitektoniske stil blir dette et «signalbygg».

– Vi ansatte synes dette er spennede og vi gleder oss. Det nye bygget er innflyttingsklart i mars 2014, forteller salgs/markedssjef Gudmund Brodersen til Ørlandsmagasinet. – Bygget er på totalt 2400 m2, og det har tre etasjer pluss parkeringskjeller. Få vil trekke i tvil at vi snakker om noe som vil bli opplevd som et signalbygg på Fosen. Det vil nå bli mulig å forme arbeidshverdagen og møtet med kundene slik vi selv ønsker, og vi oppnår en helt enestående fleksibilitet i forhold til nye tider og nye behov, sier en stolt Brodersen.

– Vi får et bygg å vokse i. Banken vil framtre som moderne og stilig og den har en flott fasade mot trafikken og gata. Dermed vil også dette signalbygget stå i stil med det som allerede er ferdig i Yrjarsgate. Ørland Sparebank har i en årrekke visst at den er bygdas bank. Banken er blant kommunens sterkeste institusjoner, en merkevare, godt kjent og godt likt. Ikke minst fordi den alltid har hatt en profesjonell stab som liker å bli opplevd som profesjonelle. – Vi vil alltid sette kunden i fokus. I vårt nye bygg vil vi få helt andre

muligheter til å gjøre noe ekstra for kunden, for eksempel å arrangere kurs for pensjonister, slik at de som ønsker å bli flinkere til å bruke de digitale skjermene skal få god veiledning. Eller arrangement for barn og ungdom. Kort sagt, bidra med noe ekstra til kundene våre. Dette gleder vi oss til, avslutter Brodersen. Ørland Sparebank vil med sitt nye bygg være med å skape en moderne og flott kystby!

Jobzone etablert på Brekstad Bemannings- og rekrutteringsselskapet Jobzone AS åpnet 4. september sitt Fosen-kontor på Ørland. Kontoret ligger i Næringshagen på Brekstad og skal ledes av Morten Rosenlund med lang fartstid fra bla. Forsvaret. Rekrutterings-/og bemanningsbransjen er en virksomhet i sterk vekst. Spesielt Jobzone har hatt en eventyrlig utvikling med over 1 milliard i omsetning i 2012. Morten Rosenlund sier dette skyldes at selskapet er kjent for å kjøre grundige kompetansebaserte prosesser som gir en trygghet for både vikaren og kunden. Jobzone har en visjon om å være beste arbeidsgiver. Selskapet jobber tett mot kunder og vikarer SAMARBEID OG VEKST

innenfor de fleste yrkesområder, både i privat og offentlig sektor. Vi har en personalbase på tusenvis av godt kvalifiserte vikarer fra inn og utland. Jobzone er det største norskeide bemanningsselskapet og har nå åpnet kontor nummer 45 – på Fosen. I 2012 formidlet Jobzone over 7600 medarbeidere til vikarer og faste stillinger. – Vi skal nå bruke tiden fremover til kundebesøk og skaffe oss oversikt over behov for arbeidskraft i de ulike bransjene. Det blir jo en spennende utviklingen som skjer på Fosen i årene fremover, sider Morten Rosenlund. Jobzone Fosen er en del av Jobzone Trøndelag som har kontor i Trondheim. ØRLAND NÆRINGSFORUM

Trondheimskontoret har gjennom sine 9 år etablert seg som en betydelig leverandør i Midt-Norge. Kontoret innehar høy kompetanse innen ulike bransjer og vil være en nær samarbeidspartner i kommende prosesser på Fosen. Samtidig med åpningen av Brekstadkontoret, ble også Jobzones veldedighetspris på kr. 10. 000,delt ut. Dette er en pris som Jobzonekontorene over hele landet deler ut til gode formål som bidrar positivt i nærmiljøet. Denne gangen gikk prisen til «Smårips» som er en underavdeling til Ørland Sanitetslag.

31


AUSTRÅTT INNOVASJON er et attraktivt utviklingsselskap for næringsutvikling knyttet til kampflybasen Selskapet legger til rette for og kobler sammen aktører. Gjennom høy og oppdatert kompetanse formidler vi muligheter for vekst i næringslivet Austrått Innovasjon eies av • Ørland Sparebank • Sparebank1 SMN • Stadsbygd Sparebank • Bjugn Sparebank • Åfjord Sparebank

Bedriftsprosjekter 2013 • Bygg og anlegg • Militære leveranser – Vedlikehold – Konsum – Varer og tjenester

• Våpen og ammunisjonssystemer

Har din bedrift interesse innenfor disse områdene? Ta kontakt med: Austrått Innovasjon v/daglig leder Jon Sverre Veel Telefon 905 23 116 Email: jonsverre@ainnovasjon.no

• Overvåkning og analyse • Simulator og trening

www.ainnovasjon.no

RIKTIG SKODD! DEKK FELGER BILREKVISITA Ta kontakt for en dekkprat Vi tilbyr kvalitetsdekk til gode priser!

Industriveien • Brekstad • Tlf 72 52 46 30

www.fosendekk.no


Allsidig og voksende industribedrift Uthaug Industri & Skipsservice AS (UIS) er en bedrift med lang erfaring og bred kompetanse når det gjelder utføring av oppdrag innen bygg, anlegg, landbasert industri og skipsverft.

UIS tar på seg arbeid innen fagene platebearbeiding, produksjon og montering av mekaniske konstruksjoner, industrirørlegging og alle former for sveising i stål, aluminium, rustfritt, syrefast og beslagsplater. Selskapet kan også montere kabelgater både på skip og i fabrikker. Som en av sine spesialiteter har UIS konstruksjoner i aluminium og syrefast stål, og her har det blitt mange leveranser til prosessanlegg for bioprodukter. Disse oppdragene utfører UIS med utgangspunkt i et rasjonelt og topp moderne verksted på Brekstad eller ute hos oppdragsgiverne. KVALIFISERTE FOLK UIS har ansatt fagfolk som kan løse de fleste oppdrag og utfordringer som dukker opp i hele Norge.

SAMARBEID OG VEKST

– Vi har høyt kvalifiserte fagfolk med lang erfaring innen nevnte fagområder, og vi er veldig fleksible og kan reise dit våre oppdragsgivere ønsker å få jobben utført, sier daglig leder Per Johan Sletvold (bildet) som gjerne går løs på en utfordring. – Vi setter stor pris på å få muligheter til å løse kompliserte oppdrag innen næringsmiddelindustrien og havbruksnæringen, og vi har løst flere utfordringer innen kaianlegg både for industri og havbruk. Dette har vi gjort mange ganger, og når tilfredse kunder til stadighet kommer tilbake med nye forespørsler betyr det at vi har lyktes rimelig bra, mener Sletvold som opplyser at UIS er godkjent lærebedrift i fire fag. Det er platearbeider, sveisearbeider, industrirørlegger og industrimekanikerfaget. Bedriften er også hoved entreprenør på bygg.

– Vi leverer også forskjellige produkter som trapper og gelendere og da både i stål og aluminium, forteller Sletvold som gjerne leier ut sine fagfolk. – Hvis noen trenger å bemanne et prosjekt innen våre kompetanseområder kan våre fagfolk løse de fleste oppgaver og utfordringer uansett hvor det er i Norge, forteller Sletvold som også har sandblåsing og maling på menyen, og selskapet leier også ut utstyr. – Vi har til rådighet en 70 tonns mobilkran, selvgående bomlifter og sakselifter, og utstyret kan leies ut med bemanning. Ingen jobber er for store eller for små for oss på UIS, forteller Sletvold som har en plasma- og glasskjærer som sin nyeste investering. – Vi kan kutte 110mm syrefast og 300 mm stål, avslutter han.

STOR PÅ NYBYGG Referanselisten er lang innen oppføring av nye stålbygg og selskapet setter opp både uisolerte og isolerte bygg med sandwichelementer. Her har selskapet mange års erfaring som underleverandør til mange store prosjekter.

www.uthaugindustri.no

ØRLAND NÆRINGSFORUM

33


PARKEN – en oase i Åfjord sentrum

En meget travel Øyvind Ugedal smiler lunt og ønsker oss velkommen til nye PARKEN kjøpesenter – midt i Årnes sentrum. Ugedal driver butikk i 1. og 2. etasje – B&B, tidligere Årnes Handel Bygg og Bo. Her blir det presisert av junior Ugedal at det fremdeles er Roald Ugedal som er daglig leder i B&B. Senior nå – med veldig mye erfaring innen bransjen og en god kundeveileder. – Nå har vi endelig fått den plassen vi trenger og har ønsket oss lenge fortsetter Øyvind.

Og hvilket vareutvalg! De har vært på plass i det nye signalbygget PARKEN i tre måneder. – Hvordan har dette blitt tatt imot av åfjordingene og andre kunder som besøker dere? Smilet kommer på plass igjen: – Jo, det har vært en flott start. Det er klart vi er synlige her. Det gjelder å vise verden at du er her, helst hele tiden. Vi opplever god pågang fra kundene. Det er lett å stikke innom PARKEN – midt i hjertet av Årnes. En har jo så utrolige muligheter i slike lokaler. Her finnes trendige møbler, men også klassiske møbler, stoler, skjenker og tepper. I tillegg en meget delikat interiøravdeling med populære «ting og tang»: Gardiner, sengetøy, lamper som matcher det meste innen stue, kjøkken og bad! Interiørarkitekt Ines Berghorn viser stolt rundt. Vi beveger oss opp til andre etasje. SKORINGEN og ESPRIT klær for den bevisste med daglig leder Tone i spissen ønsker velkommen. Hun har startet med sko- og klesbutikk i PARKEN. Tone kommer fra Trondheim og har servicesmilet på lur. Inne i de stilfulle lokalene viser hun oss rundt og forteller oss om skotrenden i den velassorterte butikken sin. Dette er jo en kremplassering som sees med det samme du kommer opp i andre etasje.

Tone og Øyvind ønsker velkommen!

Godt vareutvalg på MX Sport.

Årnes sentrum er stadig i endring og utvikling – det gleder alle handlende som er opptatt av kvalitet, kundeservice og tilgjengelighet.

Ørlandsmagasinet møter tre Trondheimsdamer som er på hytta si i Åfjord. De har shoppesmilet på plass. – Vi kvinner setter pris på god kvalitet og god service – og det får vi her på Årnes. Det er helt fantastisk, sier de og slår ut med armene. – PARKEN er jo som i byen! Men enda koseligere – for her er det en atmosfære som er unik.

34

ØRLAND NÆRINGSFORUM

Bare smil på Kiwi!

SAMARBEID OG VEKST


Fantastisk satsing i Åfjord

Her er kvalitetssko til hele familien. ESPRIT – trendy og smarte klær for jenter, gutter og kvinner og menn som vil ha det lille ekstra – SMART! – Føler du at fosningen er kvalitetsbevisste? – Ja så absolutt. God kvalitet blir verdsatt. Det er bevisste kunder her i Åfjord, og de liker å fornye seg. Her skal de alltid få god service, avslutter Tone. To kunder dukker opp og Tone er raskt ute for å betjene disse to. MX Sport med daglig leder Magne er på plass. Familien har drevet sportsbutikk på Årnes i 30 år – og er veteranen i PARKEN. Han driver også den flotte MIX-kiosken eller nærmere bestemt spisestedet i første etasje. Åfjord Skysstasjon i 2. etasje kan du virkelig puste ut og kose deg med god kaffe og småretter. Må oppleves! SAMARBEID OG VEKST

– Det er fremdeles herlig å være kjøpmann i 2013 avslutter Magne. Det har ikke manglet på utfordringer i årene som har vært, men både han og kona, som også jobber i butikken, har fortsatt stå-på-vilje og servicesmilet. Her settes kunden i sentrum – hver dag! Og de stortrives i Åfjord. I første etasje finner du kiosk, kafé, dagligvarer, apotek, jernvare, malervarer og elektro. Ute i gata på Årnes er det jevn trafikk den fredagen Ørlandsmagasinet besøker Årnes. Inne på KIWI er det fullt opp med kunder som ønsker å kjøpe noe ekstra godt til fredagskvelden og helgakosen. Jo, de har det meste i PARKEN kan vi konstatere etter en hyggelig fredag i Årnes sentrum. Interiørarkitekt Ines Bergholm. ØRLAND NÆRINGSFORUM

35


Gavekort gaven til den du er glad i

HUDPLEIE – MASSASJE – FOTPLEIE HÅRFJERNING – VOKSING m.m

Krystallhud-sliping

÷30%

Tilbudet gjelder i oktober

ÅPNINGSTIDER Tirsdag-onsdag 12-17 Torsdag-fredag 10-16 Lørdag etter avtale

Yrjarsgt. 4, Brekstad • Tlf 72 52 55 60


Tone satser på kvalitet – Bakgrunnen for at jeg valgte å flytte fra Trondheim til Åfjord var fordi jeg alltid har hatt en drøm om å drive min egen butikk. Og fordi jeg liker å være der det skjer – i kontakt med kunden, med gode kollega og i et kreativt miljø. Åfjord er slik jeg ser det et helt fantastisk sted med mange muligheter for den som tør, og har lyst til å satse på noe nytt. Det forteller Tone Hellberg til Ørlandsmagasinet. Hun har etbalert seg med butikker i Parken, og er opptatt av kvalitet og kundeservice. ESPRIT – Esprit er verdens fjerde største kleskjede og kjent for å ha klær av meget god kvalitet. Alle Esprit-klær har det lille ekstra – en liten detalj på hvert plagg gjør dem helt unike. Vi er kjempeglade for å ha fått Espri til Åfjord dette er jo i seg selv helt unikt. Dette er den tredje Esprit butikken i Norge. De andre ligger i Oslo og den andre i Kristiansand, kan Tone fortelle. – I Esprit-butikken er ingenting overlatt til tilfeldighetene. Alt skal matche og være av ypperst klasse. Selv innredningen og belysning er nøye planlagt fra Esprit. Alt er ordentlig håndverk fra ende til annen, sier hun. – Vi har fått utrolig mange positive tilbakemeldinger på vår butikk her i Åfjord som er spennende innredet med brostein og eikeplank. Dette er jo også helt unikt. Stikkordet var altså å finne en kleskjede som var unik og som hadde det lille ekstra. Med Esprit i Åfjord så har vi lyktes med det, sier en stolt Tone Hellberg.

Tone er stolt driverav både Esprit og Skoringen. Nederst: Sandra Humstad frem siste mote på skofronten.

SKORINGEN – Skoringen er også en godt etablert kjede, som er kjent for å ha sko til alle av høy kvalitet. Hele konseptet er meget godt innarbeidet, og heller ikke her er noe overlatt til tilfeldighetene hva gjelder innredninger og kvalitet i alle ledd. Her var vi opptatt av det unike ved kjeden, og ikke minst den høye kvaliteten.

– Du finner flere Skoringen butikker rundtomkring i Norge og Danmark. I denne bransjen ser vi fordelen av å være en del av noe stort, spesielt når vi skal jobbe med innkjøp og ikke minst markedsføring og kampanjer. Her kjøres det ofte landsdekkende kampanjer, også på TV. Vi setter med dette Åfjord på kartet. VI MÅ LYKKES SAMMEN! – Kort oppsummert kan vi si at hele ideen var å finne unike konsepter som kunne trekke flere kunder til Parken og ikke minst til Åfjord. – Som innflytter har jeg valgt å se stort på dette. Selvfølgelig ønsker jeg at mine butikker skal gå bra, men samtidig er jeg helt avhengig av at også andre gjør det bra. Skal vi lykkes må vi sammen trekker kunder til vårt flotte mangfold i Åfjord, og vi må spre det glade budskap langt utover både Åfjord og Fosen. – Min visjon er å skape masse handleglede og aktivitet på Parken, slik at Parken og Åfjord blir et naturlig stoppested for alle, avlslutter en svært engasjert Tone Hellberg i Parken.

SAMARBEID OG VEKST

ØRLAND NÆRINGSFORUM

37


Vi hjelper deg!

• Privat- og bedri srengjøring • Vindusvask • Vedlikehold av gulv • Rundvask Ta kontakt, og vi hjelper deg med dine ønsker!

ÅPNINGSTIDER Man.-tors. 09.00-17.00 Fredag: 09.00-20.00 Lørdag: 09.00-16.00

PATRICK WOLTERS Mobil: 917 82 236 www.siparenhold.no


Faglærer Viggo Selen (t.h) er meget godt fornøyd med samarbeidet mellom skole og bedrift.

Godt samarbeid skole og næringsliv Fosen Videregående Skole har inngått avtaler med i alt 32 samarbeidende bedrifter i Bjugn og Ørland. For byggebransjen har dette ført til en aldri så liten skolerevolusjon.

Faglærer ved Fosen vgs, Viggo Selen, er entusiastisk og han ser bare muligheter rundt samarbeidet med næringslivet. – Vi har holdt på med dette en stund, og jeg er imponert over hvordan bedriftene legger til rette og tar imot elevene ute i praksis. Det stilles normale arbeidskrav til elevene og de får en meget realistisk innsyn i hva det vil si å bli ansatt i en jobb. Dette er god nettverksbygging for elevene da bedriftene tidlig blinker ut sine kommende fagarbeidere etter endt utdanning, sier Viggo Selen. PRAKSIS OG TEORI Dagens ordning er slik at elevene veksler mellom perioder ute i praksis og inne på skoleverkstedet. Men også i ukene elevene er ute må de på skolen å følge opp enkelte fag i klasserommet, SAMARBEID OG VEKST

og det er bla viktige fag som HMS og Verkstedlære. I dag er det skoleår to og tre som er forbeholdt praksis ute i bedriftene, men faglærer Viggo tror det vil bli endring i den praksisen etter hvert: – Jeg tror det går mot at vi må begynne allerede første år. Bedriftene vil ha elevene tidligere ut i lære, og skoletrøtte 10. klassinger ser gjerne at de slipper ut nesten fra dag én, sier Viggo som har fått mer motiverte elever. – Vi har tro på at mest mulig praksis og oppfølging med enkeltfag på skolen er den beste medisinen. Slik blir skoletrette elever motiverte. Og i og med at man bytter på ute og inne har vi til enhver tid færre elever på skolens verksted og det gjør at vi kan følge opp enkeltelever mye bedre, sier Viggo som trekker frem samarbeidet med forskjellige opplæringskontor. – Forbindelsen mellom skole, elever og bedrift knytes sammen ved hjelp av Fosens eget opplæringskontor, TOKFO og andre opplæringskontor. Det er vi avhengige av for at dette skal funke, Selen. ØRLAND NÆRINGSFORUM

– Vi merker stor forskjell på elevene etter noen runder ut hos bedriftene. Man har fått en annen måte å snakke på, har lært termilogiene og ikke minst sjargongene ute blant arbeidskarene. Her kommer det mange nye ord og uttrykk som får frem smilet hos de fleste. Og så får elevene bygget opp et eget nettverk. Alt dette gjør at det blir lettere å gå inn i en fast jobb når den formelle utdannelsen er ferdig, sier Viggo. EGEN ELEVBEDRIFT Når dette leses har dette skoleår bare så vidt startet opp, og elever og lærere er i forberedelsesfasen for turene ut i bedriftene. En viktig del av dette er elevenes egen bedrift som inngår i begrepet «ungt entreprenørskap». – Elevbedriften har eget styre, daglig leder og andre funksjoner som finnes i hvilket som helst bedrift. Elevbedriften tjener egne penger, og dermed lærer elevene at det må jobbes for å få lønn i posen. Dette er viktig læring, sier faglærer Viggo Selen.

39


Miljøvennlig Vi har blitt en mer miljøvennlig salong ORGANIC Colour Systems er den første serien med permanente hårfarger som inneholder sertifiserte organiske ekstrakter og naturlige ingredienser som gir et langvarig resultat og dekker grått hår. Bestill time i dag og kom og prøv det nye produktet!

Pizzabakeren kommer Arild Schei, som er født og oppvokst på Ørlandet, åpner i november Pizzabakeren på Brekstad. Schei er utdannet baker og konditor, og driver fra før Pizzabakeren på Steinkjer, Verdal, Levanger og Stjørdal. Pizzabakeren er en kjede som ble startet for 10 år siden i Stavanger av William Gulliksen og Arild Ask Bringeland. Det er nå ca. 100 Pizzabakere i hele landet og den pizzakjeden som har flest utsalg i landet. – Driften er basert på mest takeaway, men vi har bord for de som ønsker å spise hos oss, noe vi synes er hyggelig, sier Schei til Ørlandsmagasinet. – Vi baker våre egne pizzabunner på Brekstad hver dag, og pizzaen er av amerikansk type med litt tykk bunn i motsetning til italiensk pizza som har tynn bunn, forteller han. – Det nye for Ørland og Bjugn blir at vi bringer pizza på døra til kundene med vår pizzabil. Og vi kommer til å levere rykende fersk pizza, kan Schei garantere. Han kommer til å ansette 10-12 personer til «pizzabutikken» på Brekstad, og gleder seg til å bli kjent med det lokale næringslivet. – Vi håper at bedrifter også vil benytte seg av oss i forskjellige sammenhenger, enten det gjelder overtid, møter eller sosiale lag.

Vi ønsker Pizzabakeren og Arild Schei velkommen til Ørland!

Et unikt og moderne vegnett på Fosen Næringsliv og kommunene på Fosen har sammen med Sør- og Nord Trøndelag fylkeskommuner gått sammen om Fosenvegene AS – ei tim’ te’ by’n Gjennom prosjektet bygges det veger for 1.8 milliarder kroner, og innen 2018 vil Fosen ha et godt utbygd vegnett mellom tettstedene og Trondheim For nærmere opplysninger: knut@fosenvegene.no Mobil 975 98 508

www.fosenvegene.no


En spennende kulturhøst Høstens storsatsing ved Ørland Kultursenter er uten tvil BØR BØRSON, fortellingen om den selvgode, godmodige oppkomlingen fra Olderdalen. Johan Falkbergets bok er et satirisk blikk på 1920-tallets jobbetid, men her finner vi også mange paralleller til dagens overflodssamfunn, hvor det meste ser ut til å ordne seg for oss nordmenn. Og det er en Bør i oss alle, er det ikke det da?

ventinga. De lover «ei heilstøypt teateroppleving der teksten drives fram som ein kroppsleg psykologisk thriller med rytme og musikk». Det er bare å glede seg til en stor teateropplevelse!

SVEVESTØV og RASMUS ROHDE skaper Trondheimsstemning i oktober. SLANK BAKFRA er en garantist for god stemning.

Deretter får vi besøk av St. Petersburgballetten med klassikeren NØTTEKNEKKEREN. Ingen jul uten!

I SING ALONG har tre lokale artister plukket ut hver sine favorittlåter fra Alf Prøysen, Evert Taube og Elton John. Mange musikalske godbiter og høy allsangfaktor! Vi får vi besøk av nordnorske HEKLA STÅLSTRENGA. Akustisk, rocka folkemusikk. Musikk til å bli glad av. Musikk som får foten til å gå. Vi kan by på TRE SHAKESPEAREKLASSIKERE på kino, skikkelig teater i overføring fra Shakespeare's Globe i London. Første helga i oktober er det igjen klart for ØRLAND BLUESFESTIVAL, som vanlig med et rikt og variert program. En festival du ikke kan gå glipp av! Nord-Trøndelag Teater besøker oss med «OG SÅ KAN HUNDEN KOMME» av Jon Fosse med Paul Ottar Haga i hovedrollen. Dette er fortellinga om kjærligheten mellom en mann og bikkja hans, om blodhevn og den rastløse

Uthaug songlag inviterer til JULESTEMNING I ROTMOS ÅND i november.

MIN JULESANG har blitt en årviss tradisjonell opplading til jula, og i midten av desember setter lokale artister hverandre stevne med sine favorittjulesanger. Det hele blir stødig og muntert ledet av husets egen Arve Width. Dette er noe av det som skjer på scenen i høst. I tillegg lover vi et SPENNENDE KINOPROGRAM, alltid noe interessant som skjer på BIBLIOTEKET, i VÅTMARKSSENTERET og GALLERIENE. I KULTURSKOLEN bobler det av ung tiltakslyst, og det blir garantert mye å lære på LØRDAGSUNIVERSITET – kort sagt, høy aktivitet, så følg også med på våre annonser i FosnaFolket og sosiale medier!

Vi ønsker alle en god kulturhøst!

Med service for øye

S E R V I C E • T R A D I S J O N • S T O L T H E T B R E K S TA D • Å F J O R D


Sterke sammen i Ă˜rland NĂŚringsforum


Sterke sammen i Ă˜rland NĂŚringsforum

www.orland-naringsforum.no


[:best på kundeopplevelser]

T: 72 51 66 00

www.bjugn-sparebank.no

LOKAL OPPLÆRING Tokfo er et tverrfaglig opplæringskontor for Fosen. Vi er avhengige av bedriftene i vår region, og vi samarbeider med videregående skoler og andre lokale krefter innen opplæring på Fosen.

• REKRUTTERING AV LOKAL ARBEIDSKRAFT • GODKJENT I 34 FAG • TA KONTAKT FOR MEDLEMSTEGNING!

Daglig leder: Roar Skånøy Mobil: 930 40 664 • E-post: post@tokfo.no www.tokfo.no

Tony Lilleby i FosenHus fikk lærlingeplass gjennom Tokfo.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.