Page 1

STEILNESET MINNESTED Kunst, arkitektur, historie

Reidun Laura Andreassen og Liv Helene Willumsen (red.)


Innhold

Forord 9 Takk 11 1 Innledning

Reidun Laura Andreassen og Liv Helene Willumsen

2

Steilneset: Minnested over ofrene for trolldomsprosessene

i Finnmark

13

25

Peter Zumthor

3 Louise Bourgeois og heksene: Det feminines kompleksitet i Louise Bourgeois’ kunst

Meg Harris Williams

4 Den historiske dimensjon: Fra rettsreferater til minnetavler

71

Beate Hølmebakk

6 Hekser i Finnmark i en europeisk kontekst

47

Liv Helene Willumsen

5 Hva arkitektur kan: Peter Zumthors minnested på Steilneset

35

81

Julian Goodare

7 Hekser, region og økonomi: Hekseprosessene i Finnmark

Einar Niemi

8

Steilneset: Vond historie i det ­offentlige rom

Tor Einar Fagerland

9

Forfølgelse av hekser i Afrika og religiøse forestillinger

Randi Rønning Balsvik

89

105

121


10 Fra Voyage Pittoresque til det stedsspesifikke

11 Kunst og landskap langs Nasjonale turistveger

135

Charis Gullickson 145

Svein Rønning

12 Varanger museums rolle i utviklingen av

Steilneset minnested

Synnøve Fotland Eikevik og Sigrid Skarstein

155

Bibliografi 168

Litteratur Liste over figurer

168 172

Forfatterpresentasjon 175 Indeks 179


Peter Zumthor

Steilneset. Minnested over ofrene for trolldomsprosessene i Finnmark Et foredrag rekonstruert av Liv Helene Willumsen og Reidun Laura Andreassen

Da jeg fikk en henvendelse fra Nasjonal turistveger i Norge om å bygge et minnesmerke i Vardø for de 91 menneskene som ble henrettet under trolldomsprosessene i Finnmark, visste jeg ikke hvor Vardø var i verden, og hadde heller ikke kjennskap til historien. Jeg tok likevel turen til Vardø en mørk, kald novemberdag i 2007 for å diskutere prosjektet og for å ta stedet i nærmere øyesyn.

Fig. 1. Vardø, som kan sees på avstand, ligger på en øy ved kanten av Barentshavet. Copyright: Atelier Peter Zumthor & Partner.

Jeg besøkte selve tomten hvor minnesmerket skulle bygges og som på det tidspunktet var dekket av snø. Både landskapet og tomten fascinerte meg, beliggende helt i verdens ytterkant. 25


Ved dette besøket ble jeg også kjent med Steilnesets historie og skjebnene til de menn og kvinner som møtte sin død her, en dramatisk historie som resten av Europa ikke har kunnskap om. Hendelsene som fant sted for 400 år siden, sjokkerte og grep meg. Steilneset er et nes på sørøstsiden av øya som Vardø ligger på. Navnet refererer seg til ordet steile, som betyr stake, brukt i forbindelse med en henrettelsesmetode fra tidligere tider. Jeg opplevde et landskap med horisontale linjer, både på øya og på fastlandet rett overfor neset. På en annen del av Steilneset var det lange fiskehjeller som hadde vært i bruk for å tørke fisk, en tradisjonell metode på kysten av Nord-Norge. Selve byen syntes på denne tiden av året å være øde og nesten tom, det fantes ikke mennesker ute i gatene. Det eneste som kunne tyde på liv, var de små lampene som hang i så og si alle vinduene og som viste at noen bodde der. Før jeg kom til Vardø, hadde arbeidsgruppen besluttet at Steilneset minnested skulle utføres som et samarbeidsprosjekt mellom Louise Bourgeois og meg. Vår kreative tilnærming er på mange måter svært lik. I et intervju i magasinet Wallpaper i 2008 ble Louise Bourgeois spurt om hva som tiltrakk henne ved andre kunstnere. Hun svarte at det som tiltrakk henne, i tillegg til kunstneriske arbeider, var de ensomme løpere og uavhengige tenkere, som henne selv. Da jeg hadde fått oppdraget, spurte jeg Louise om å starte arbeidet med prosjektet, slik at jeg kunne vite hva jeg skulle gjøre. Da sa hun straks til meg: «Jeg starter ikke, du begynner og viser meg så hva du vil at jeg skal gjøre.» Slik holdt vi på, fram og tilbake. Min første idé, som jeg tegnet på en serviett i Vardø, var en lang bygning med 91 vinduer og 91 lys dedikert de 91 henrettede kvinner og menn. Da jeg kom

Fig. 2. En av Peter Zumthors skisser av minnestedet. Copyright: Atelier Peter Zumthor & Partner. 26


hjem, sendte jeg Louise mine skisser av den lange bygningen. Hun fortalte meg umiddelbart at hun likte idéen min. Louise mottok en beskrivelse av de historiske fakta og fortalte meg at hun ble svært grepet av skjebnene til de antatte heksene som ble brent. Etter en stund ble vi imidlertid enige om at minnestedet skulle bestå av to separate arbeider, et av hver av oss, og Louise sendte meg etter hvert en skisse over hva hun tenkte å bidra med. Hun ville lage en stol med en brennende flamme og med syv speil rundt. Hun ba meg også lage en slags bygning som denne installasjonen kunne plasseres i. Jeg foreslo da at den kunne plasseres i en glasspaviljong. Jeg tilbød å skrinlegge min idé om den lange bygningen og bare lage en bygning som kunne gi ly for hennes installasjon. Men hun sa at vi skulle gjøre begge deler, min linje og hennes prikk. Da skjønte jeg at hun helt fra begynnelsen hadde planlagt at jeg skulle reagere først, og så skulle hun reagere på min tilnærming.

Fig. 3. Skisse av installasjonen på Steilneset laget av Louise Bourgeois. Copyright: Louise Bourgeois Studio.

Så jeg endte opp med glasspaviljongen, en bygning som nøye fulgte design fra hennes skisse.

27


Fig. 4. Skisse av den lange minnebygningen laget av Peter Zumthor. Copyright: Atelier Peter Zumthor & Partner.

Et meget viktig poeng var hvordan denne historien kunne fortelles ved å bruke skrevne kilder og kunnskap rundt trolldomsprosessene, da jeg ikke ønsket mye forklarende tekst og bilder. Til denne delen av prosjektet ble Liv Helene Willumsen, professor i historie ved UiT Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, engasjert. Hun inngikk i en arbeidsgruppe, og sammen med lederen av denne gruppen, Reidun Laura Andreassen, kom hun til Haldenstein for å presentere en idé om hvordan innholdet i bygningen kunne formidles. Vi ble enige om at hvert individ skulle nevnes ved navn for å ivareta verdighet og en personlig fremstillingsmåte. Den historiske gjengivingen skulle være korrekt i forhold til kildene, men presenteres i en forenklet form. Teksten skulle inneholde personlige opplysninger samt opplysninger om sted for rettssaken, forhør, tilståelse og dom. Hver av disse personlige tekstene skulle plasseres inne i den lange bygningen sammen med en lyspære og et lite vindu. Liv Helene Willumsen og Reidun Laura Andreassen hjalp til med å klargjøre og realisere denne idéen. Liv Helene Willumsen skrev en tekst om liv og død for hvert av de 91 ofrene. Konkret poesi. Som tidligere nevnt er minnesmerket sterkt inspirert av fiskehjellene på Steilneset. Denne konstruksjonsmåten og strukturen som jeg ønsket å bruke i min bygning, er flere hundre år gammel. Inspirasjonen fra fiskehjellene bidro til selve skjelettet av den lange bygningen, og denne konstruksjonen skaper nå rommet for kunnskapen om ofrene for prosessene gjennom minnetavlene på veggene. Hovedidéen med prosjektet er et rom formet av tekstil som beveger seg sakte med vinden innenfor et rammeverk av tre. Tradisjonell seilduk ville ikke ha vart lenge i de aktuelle klimatiske omgivelsene. Et spesialtilpasset materiale ble utviklet for 28


dette – en fleksibel duk som ser ut som seilduk, men er laget av glassfiberlerret dekket med teflon. En modell i 1:1 ble bygget ved kontoret i Haldenstein slik at vi kunne få et inntrykk av hvordan hele bygningen ville se ut. Vi la særlig vekt på utviklingen av teknikken for hvordan repene som skulle holde duken på plass, skulle festes til rammeverket, da duken ville bevege seg når det blåste sterk vind.

Fig. 5. De 91 henrettede personene er hedret ved en minnetavle, en lyspære og et vindu. Copyright: Jiri Havran.

Fig. 6. En modell av rammeverket til den lange bygningen. Copyright: Atelier Peter Zumthor & Partner.

Fig. 7. Fiskehjellene på Steilneset. Copyright: Ellen Ane Krog Eggen.

29


Byggeprosessen startet på Steilneset høsten 2010 av tyske og norske spesialister. Selve konstruksjonen krevde spesialtilpasninger som var enestående for prosjektet. For å oppnå høyest mulig kvalitet var noen av løsningene prøvd i mindre skala før en besluttet hva en skulle bruke på selve hovedkonstruksjonen. Flere av bygnings­ elementene ble produsert andre steder og fraktet til Vardø.

Fig. 8. En modell av rammeverket dekket med stoff i nærheten av Peter Zumthors atelier i Haldenstein, Sveits. Copyright: Atelier Peter Zumthor & Partner.

Fig. 9. Detalj av konstruksjonen. Copyright: Jörg Wehner.

Noe av utstyret ble fraktet på utradisjonell måte, blant annet en 135 meter lang elektrisk kabel som ble båret fra kaia gjennom Vardøs gater til Steilneset. Da jeg så på folk fra Vardø som transporterte kabelen gjennom byen, hadde jeg på følelsen at 30


Joseph Beuys1 ville ha likt folks engasjement i forhold til kunst, det fremstod som en sosial skulptur.

Fig. 10. Den 135 meter lange elektriske kabelen blir transportert gjennom gatene i Vardø. Copyright: Atelier Peter Zumthor & Partner.

Noen tilpasninger ble gjort underveis i byggeperioden, men stort sett ble elementene prefabrikert og satt sammen på byggeplassen som planlagt. Da byggeprosessen var komplisert og krevende, var en av mine assistenter permanent i Vardø under hele byggeperioden for å overvåke arbeidet. Selv fulgte jeg utviklingen nøye fra Sveits. Nasjonale turistveger bidro med ingeniørkompetanse og veiledning i løpet av byggeperioden.

Fig. 11. Høst 2010: Den 135 meter lange minnebygningen holder på å ta form. Copyright: Asbjørn Nilsen. Joseph Beuys (1921–1986), vesttysk kunstner, toneangivende i europeisk kunstliv i 1970- og 1980årene. Studerte og underviste ved Kunstakademiet i Düsseldorf. Skulptør, installasjonskunstner, kunstteoretiker og pedagog, særlig kjent for sin performance-orienterte kunst. Hadde en utvidet definisjon av kunst og en idé om sosial skulptur som felles kunstverk (Gesamtkunstwerk), der han krevde kreativ deltakelse i det å forme samfunn og politikk.

1

31


STEILNESET MINNESTED Kunst, arkitektur, historie

Steilneset minnested i Vardø ble bygd til minne om ofrene for trolldomsprosessene i Finnmark på 1600-tallet. Forfølgelse av angivelige trolldomskyndige foregikk over hele Europa. I Norge var Finnmark området som ble hardest rammet av trolldomsforfølgelsen, der vanlige kvinner og menn fra de lokale samfunn ble ført for retten og dømt til ild og bål. Steilneset minnested har tre komponenter: kunst, arkitektur og historie. Boken inneholder en samling artikler som belyser minnestedet fra ulike disipliner. Arkitekter, kunstnere, historikere, litteraturhistorikere og museumsfolk gir til kjenne sine refleksjoner om minnestedet. Denne tverrfaglige tilnærmingen har som resultat en bok med mange fasetter, noe som gir en rik leseropplevelse. Minnestedet ble åpnet i 2011 og er et av Nasjonale turistvegers satsningsområder.

REIDUN LAURA ANDREASSEN er arkeolog og spesialrådgiver ved Finnmark fylkeskommune, med hovedansvar for museer og kulturarv. Hun har, sammen med andre ressurspersoner, vært en drivkraft gjennom alle stadier av realiseringen av Steilneset minnested.

LIV HELENE WILLUMSEN er professor i historie ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ved UiT Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Hun er ekspert på trolldomsprosessene i Finnmark, og har skrevet tekstene til minnetavlene på Steilneset minnested.

ISBN: 978-82-8104-312-1

www.orkana.no

Steilneset minnested  
Steilneset minnested  
Advertisement