__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

VETENSKAP # 6/7–2018   www.optikbranschen.se

Aktiva läsare är inspirerande

D

å är sommaren här och alla examenshögtider har varit. Välkomna som kollegor alla ni som har studerat optikerprogrammen på våra universitet eller gjort slag i saken och tagit en magisterexamen eller slutfört DO utbildningen. Detta är ett underbart och utvecklande yrke, ju mer man kan desto mer inser man att man inte kan. Det kan låta tråkigt när examen just är utförd, men egentligen innebär det att fullärd blir man aldrig. Det är bara att fortsätta ta till sig kunskap som erbjuds och vara vaken på de som sägs och skrivs om optikers kunskap. Det är verkligen roligt att se att man läser både vetenskapen och artiklarna i Optik, säkraste sättet att se det är när frågor och kommentarer kommer på mail och telefon, det uppskattas. I föregående nummer fanns riktlinjer för glaukomundersökningar med och det som verkar ha väckt uppmärksamhet är detta med ärftlighet. Ska IOP mätas vart femte år efter 50 års ålder vid ärftlighet? Det gäller att skilja på vad som skrivs och till vem, här menas att en glaukomundersökning med papillundersökning och synfältsmätning skall utföras vart femte år och att det är angivet som minimum. Det är inte angivet som att IOP ska börja mätas efter 50 års ålder, det finns inte med då IOP endast är ett mätvärde som indikerar risk eller mått på behandlingsresultat. Som anges i våra SOTA-dokument är mätning av enbart IOP inte tillförlitligt för att friskskriva från glaukom. För de optiker som inte har kunskap och möjlighet att utföra och bedöma denna undersökning ska remittering ske till någon som kan utföra detta, i första hand till kollega, friska personer ska inte belasta specialistsjukvården, de ska utföra de som endaste de kan. Detta med att remittera till kollega verkar även det väcka uppmärksamhet och frågor, det gör mig fundersam. Det borde vara naturligt, även det fanns med i en

artikel i förra numret, Optometriområdet är idag stort, vetenskapen har gått framåt både vad gäller undersökningar, behandlingar och produkter, att vara fullt uppdaterad på alla områden är omöjligt, då ska vi hänvisa till kollega med denna kunskap. När jag ska ha nya progressiva glasögon av högteknisk kvalitet med alla olika mätningar för exakt tillpassning, då går jag till en kollega som utför detta, denna produktmätning utför inte jag och andra kan det bättre. Att det någon dag senare kommer en patient som från kollega blivit rekommenderat Orto-k linser uppskattas, men att de samtidigt berättar att optikern sagt: ”Säg inte jag har informerat om detta. Jag får inte rekommendera något som inte vi säljer”. Då blir min tanke, vart är vi på väg? Tänk om övriga vården fungerade så. Den första artikeln handlar om diabetes och retinopati vid typ2 diabetes, en viktig artikel som visar på vårt medicinska arbete. Den andra artikeln handlar om AMD och de förändringar som kan ses och ska graderas, detta är verkligen en viktig del av vårt arbete. Båda dessa artiklar speglar vårt arbete som hälso- och sjukvårdpersonal. Den stora frågan är ändå, hur ska allmänheten förstå och värdesätta optikerns kunskap? Det var en fråga och svar som också syntes i förra numret av optik. På Optikmässan i augusti kommer workshops att ges i detta ämne, kommunikation till vårdpersonal och allmänhet i tal och skrift, hoppas att många kommer på detta, det blir både skratt och eftertanke. Nya SOFEP-kurser som ges under hösten är snart synliga på Optikerförbundets hemsida, har du önskemål tveka inte utan hör av dig till undertecknad. Trevlig läsning och en skön sommar.

n Artikel 1: Modell för riskbaserad screening av diabetesretinopati hos personer med nydiagnostiserad typ 2-diabetes mellitus n Artikel 2: Multispectral mönsterigenkänning avslöjar en mångfald av kliniska tecken i det mellanliggande stadiet av åldersrelaterad maculadegeneration

2 3

Catarina Ericson är OPTIK:s vetenskapsredaktör. Hon är MSc i Klinisk Optometri och Leg Optiker. e-post: catarina@c-optik.


2 OPTIK VETENSKAP # 6/7–2018 n

Redaktörens kommentar: Introduktionen ger värdefulla tips på när risken för diabetesretinopati är större. Resultatdelen och sammanfattningen är intressant.

Modell för riskbaserad screening av diabetesretinopati hos personer med nydiagnostiserad typ 2 diabetes mellitus Syftet med denna studie var att utvärdera rollen hos inflammatoriska/lipidmarkörer och potentiella riskfaktorer för utveckling av diabetesretinopati (DR) hos nyligen diagnostiserade patienter med typ 2 diabetes mellitus (T2DM). Deltagare i denna studie var 1062 patienter med nyligen diagnostiserad T2DM. Bedömning av DR-status utfördes med hjälp av digitala bilder. Dessutom mättes HbA1c (%), lipidprofil och urinalbumin vid start. Inflammatoriska markörer som: serum C-reaktivt protein, vita blodkroppar, m.fl. uppmättes också. Univariatanalys visade att manligt kön, kardiovaskulära händelser och HbA1c var positivt associerade med DR, medan IL-1RA, IL-1b, IL-6 och TNF-a var signifikant negativt associerad med DR i kohorten. Riskfaktorer som förblivit signifikant associerade med DR-närvaro vid den multivariatanalysen var manligt kön, någon kardiovaskulär händelse, HbA1c och IL-1RA. Sammanfattning Catarina Ericson

hy in abetic Retinopat Screening of Di s ed itu as ell -B M sk es Ri et r ab fo Model sed Type 2 Di no ag Di ywl Ne 4 People With 1,3 sty Winkley, Special Issue

sby-Nwaobi, Kir 1,3 is,2 Roxanne Cro 5 Sobha Sivaprasad 1 Theodoros N. Sergentan 4 ie A. Amiel, and Irini Chatziralli, 1 Khalida Ismail, Stephan riadis, fthe Ele os alab Har on, United Kingdom

Hospital, Lond ns, Athens, Greece Unit, King’s College on, United Kingdom University of Athe and Retina Research and Biostatistics, arch Centre, Lond of Epidemiology s Biomedical Rese rfield Moo arch on, United Kingdom Health Rese 3 National Institute for King’s College Lond London, United Kingdom ces, Scien al Nutrition College 4 Division of Diabetes and roscience, King’s Psychology and Neu 5 Institute of Psychiatr y, d markers and of inflammatory/lipi to evaluate the role ent in newly diagnosed patients lopm ose of this study was PURPOSE. The purp for diabetic retinopathy (DR) deve , rs Sobha Sivaprasad ce: facto nden risk espo Corr potential for Health Rediagnosed T2DM. mellitus (T2DM). National Institute nts with newly with type 2 diabetes DR status was s Biomedical Rey were 1062 patie search Moorfield . Assessment of nts in this stud City Road, profile, and nts were collected METHODS. Participa search Centre, 162 cal data of patie phy. In addition, HbA1c (%), lipid clini and UK; ers were phic 2PD, Demogra London EC1V field photogra inflammatory mark IL-6, ILtwoal wing digit follo g om. The usin performed senswathi@aol.c onectin, IL-4, d at recruitment. adip sure let, mea plate , were cells , IL-1 receptor ary 21, 2017 urinary albumin ein, white blood IL-1b prot -a), e (TNF activ Submitted: Febru r-a C-re m facto 2017 multivariate also measured: seru al growth factor, tumor necrosis Accepted: April 18, . Univariate and theli otactic protein-1 ucted. 10, vascular endo i I, Sergentanis TN, and monocyte chem risk factors and DR were cond Citation: Chatzirall al. Model for riskntial antagonist (IL-1RA), et on of various pote t, and HbA1c were Crosby-Nwaobi R, ciati even opar asso retin the scula tic of iova card of diabe analyses based screening were significantly that male sex, any newly-diagnosed e analysis showed e IL-1RA, IL-1b, IL-6, and TNF-a thy in people with tus. Invest Ophrs that remained RESULTS. Univariat d with DR, whil cohort. Risk facto any type 2 diabetes melli ;58:BIO99– positively associate with presence of DR in the were male sex, d ivariate analysis ciate mult thalmol Vis Sci. 2017 vs.17-21713 asso the y at tivel nega 67/io DR presence with d ciate BIO105. DOI:10.11 asso significantly IL-1RA. iovascular and , card HbA ious 1c t, prev even male sex, and cardiovascular that HbA1c levels, d T2DM, while ILstudy demonstrated DR in people with newly diagnose of CONCLUSIONS. Our ulation was 20.2%, factors for presence The prevalence of DR in our pop elling of events were risk re risk-based mod ective role. futu prot to a te have ribu to ngs may cont 1RA seemed practice. Our findi reflecting current el, risk factors screening for DR. , biomarkers, mod inflammatory, lipid Keywords: diabetes,

1 Laser

2 Department

orial, but increasing of DR is multifact tion in DR The pathogenesis ent of inflamma le n ts to the involvem 400 million peop poin over studies have show ts ence ious affec evid ) prev (DM 10–20 Specifically, million by 642 t gy. iabetes mellitus age retinal affec dam siolo to can ophy path it is expected linical inflammation edema, most common worldwide and that low-grade subc neovascularization or macular (DR) is one of the ness ar 1 Diabetic retinopathy to ocul blind ing of and 2040. leading cause vasculature, lead ers in the serum 1–3 DM and is the inflammatory mark to DR.10–20 The role of world. complications of and pro- and antithe industrialized ed d. r 45 years old in shown to be relat rized by is poorly understoo l among adults unde fluids have been DR) are characte pathogenesis of DR (nonproliferative ates, the DR in exud of s mia as serum tota and , stage pide ages dysli Early markers , such blot hemorrh lipid and us its dot vario and ms, ins (LDLs), and on ation Studies microaneurys density lipoprote al neovasculariz low retin s rted ides, ycer stage repo mac 4,5 in DR have cholesterol, trigl while in the later evident. Diabetic prot eins (HDLs) liferative DR) are caused high density lipo21,22 complications (pro stage of DR and is r risk may occur at any confl icting results. pidemia, several othe ysis, ltant leakage of ular edema (DME) mmation and dysli eability and resu 4,5 -anal infla perm ed from ular t Unit vasc Apar The In a recent meta by increased macula. described in DR. substantiated as 20 exudation in the factors have been icity have been (UKPDS) reported proteins and lipid ethn y sure and Stud pres d tion etes ive Diab cular diabetes dura HbA1c and bloo1 Kingdom Prospect nts had microvas factors and raised tion. Neverthe30% of participa nonmodifiable risk ndable to modifica observation may years before that s.6 However, this factors that are ame Cochrane Systematic Revi ew nosi y risk as diag toda at M) rol complications published type 2 DM (T2D to support that cont less, a recently in patients with DM, as e is lack of evidence of DR progression.23 not be applicable r management of reported that ther n diagnosis and bette is worth leads to preventio factors, and diabetic because of early primary care. It of hypertension le ening of DR in genetic y, peop scre in st nanc DR robu of preg as , ce well alen Obesity, smoking ies examining prev 7–9 mentioning that stud are scanty. BIO99 with new-onset DM

D

Authors Copyright 2017 The 5783 .org j ISSN: 1552iovs.arvojournals

nal License. ution 4.0 Internatio tive Commons Attrib sed under a Crea This work is licen / on 06/03/2018 6229 vs/93 als/io hx?url=/data/journ als.org/pdfaccess.as : http://iovs.arvojourn

Downloaded From

Länk: http://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2629942&resultClick=1


3 n

Redaktörens kommentar: Hela introduktionen ger bra information om AMD och hur det kan se ut. Metod och resultatdelen är viktig för förståelsen av arbetet.

Multispectral mönsterigenkänning avslöjar en mångfald av kliniska tecken i det mellanliggande stadiet av åldersrelaterad maculadegeneration Att utveckla ett säkert koncept, för kvantifiering och klassificering av fundusbilder i mellanliggande stadiet av åldersrelaterad maculadegeneration (AMD). Multispectral, mönsterigenkänning tillämpades på 184 fundusbilder från 10 normala och 36 ögon i mellanliggande stadiet av AMD. Klassindelning beräknades med användning av transformerad divergens (DT). Resultaten för klassificeringen i stora drusen, pigmentabnormiteter, och områden som inte påverkades av AMD jämfördes mot tre expertobservatörer för överensstämmelse och för beräkning av känslighet. Multispectral, mönsterigenkänning identifierade framgångsrikt ett slutligt antal AMD-specifika, statistiskt separerbara fynd i ögon i mellanliggande stadiet av AMD. Stora drusen och pigmentabnormiteter var korrekt klassificerade i 75% respektive 68% av fallen. Här beskrivs en ny metod för klassificering av multispektrala bilder i mellanliggande stadie av AMD. De beskrivna metoderna kan ha en framtida roll vid AMD-screening. Sammanfattning Catarina Ericson

g Ophthalmic Imagin

of veals a Diversity Recognition Re rn tte ar Pa ul ac al M ctr d pe te Multis e-Rela Intermediate Ag Clinical Signs in 1,2 Degeneration l Kalloniatis 1,3,4 Multidisciplinary

1,2

1,2

Lisa Nivison-Smith,

Nagi Assaad,

and Michae

h Wales, Australia s, Sydney, New Sout Sydney, New South Wales, Australia New South Wale s, th, University of ralia New South Wale 1 Centre for Eye Heal and Vision Science, University of Randwick, New South Wales, Aust y 2 of Wales Hospital, h Wales, Australia School of Optometr thalmology, Prince d Hospital, Taren Point, New Sout 3 Department of Oph ology, Sutherlan thalm Oph 4 of ent Departm quantification and l method for the pt, computationa macular degeneration (AMD). d lop a proof-of-conce PURPOSE. To deve us images in intermediate age-relate 184 fundus images to Michael Kalloniafund ied ce: of appl nden tion was espo on Corr classifica of preprocessed, pattern recogniti Health, School of tis, Centre for Eye n Science, Facctral, unsupervised AMD eyes. The imaging results DS. Multispe Visio ETHO autofluorescence M iate and us y med and fund Optometr and 36 inter sharing a (infrared, green, University of New from 10 normal ulty of Science, into various clusters ity was three modalities h ified Sout from class es New ey, imag cally Sydn mati grayscale South Wales, . Class separabil py) were auto rithm osco algo halm g ; opht terin 2052 scanning laser lts for large drusen, Wales, Australia g a k-means clus resu usin , tion .au. ature ifica .edu sign class st three expert m.kalloniatis@unsw common spectral transformed divergence (DT). The were compared again g mber 29, 2017 calculated by usin ities, and areas unaffected by AMD Submitted: Septe y and specificity. itivit abnormal 6, 2018 ry h sens enta Marc late : pigm pted finite calcu Acce ordance, and to lly identified a ion-Smith L, Asgnition successfu observers for conc . By Citation: Ly A, Nivis Multispectral intermediate AMD ised pattern reco M. ispectral, unsuperv separable signatures in eyes with a total of 1693 expert saad N, Kalloniatis ESULTS. Mult R sity lly diver a and stica ls n revea ific, stati tical clusters the pattern recognitio number of AMD-spec tion criterion of >83% for iden recognition for intermediate ageifica ispectral pattern ry class mult enta ect of clinical signs in of corr st pigm y a g Inve and ificit usin neration. e drusen sensitivity and spec related macular dege 2018;59:1790– , respectively. Larg , respectively. annotations, the Sci. was 74% and 98% nces ns insta lesio of Ophthalmol Vis 68% AMD /10.1167/ detection of ified in 75% and ispectral class mult of ectly 1799. https://doi.org corr tion for the classifica g abnormalities were iovs.17-23076 a novel approach tion of intermediate AMD, usin describe herein mated classifica specificity, when CONCLUSIONS. We diate AMD. Auto itivity and high images in interme recognition, has moderate sens future role in AMD a have may rn ribed multispectral patte The methods desc clinical experts. compared against drusen itoring. al, ocular imaging, screening or mon e analysis, multimod imag se, disea Keywords: macular

Angelica Ly,

rmalities), pigmentary abno on (drusen size, phy, may also vary risk of progressi as a or retinal photogra ic biomarkuscopy and/ (AMD) is defined nost fund tion prog g c nera usin ecifi dege s.6 Other disease-sp idual’s overall risk of ent epithelium and ge-related macular between clinician se of the retinal pigm worldwide.1 It is r identify an indiv clinical degenerative disea irment ers that may bette not be routinely considered in a e of visual impa mediate, and is a leading caus ts an ominous ression may also e stages—early, inter prog 7–9 thre e into whil regression represen cally en, example, drusen ic atrophy ium-sized drus subdivided clini For raph med ng. to l geog setti smal with d res 2 featu ression associate (‡125 lm) and may late. Early AMD ssitating time and sign of AMD prog the drusen are large s to identify, nece oriou abnormalities. ry phot labo al enta ally in intermediate AMD retin pigm of but is typic inspection by hyper- or hypo en e alignment and form associated with be accompanied if available. Drus expertise-intensiv ts the most advanced ypes— rent occasions, Late AMD represen bidity and presents as two subt subtyping may be hs taken on diffe this grap and , tified mor been iden significant visual overall risk of AMD. subtypes have also ntal an individual’s hy or neovascular better identify of AMD is fundame geographic atrop applied to 10 and classification in ted by future vision loss Accurate detection progression. is further complica and mitigation of nts AMD ent of patie agem nt of man ssme to optimal identification alities that are The accurate asse of instance, earlier nced imaging mod differential of multiple adva select patients. For le earlier adoption or and nt enab adve ation the may evalu AMD ntation able for the clinical coherence tomography; with intermediate itional suppleme now widely avail care egies such as nutr structure (optical blue-, preventative strat ssment by primary 3 diagnosis of macular ochromatic retinal photography— king. Routine asse fication of 25% mon cessation of smo fluorescence). lt in the misclassi4 infrared imaging; resu rs may , facto es; and fundus auto rate disease ever ral providers, how green-filtered imag as normal. Seve accu e or AMD mor red-, erate and er mod or y in AMD enable earli high of eyes with early a lack of uniformit otype data with These technologies neous. the difficulty and iding detailed phen contribute to otypically heteroge and detection by prov 5 condition is phen AMD stage assessment. The ers for determining mark 1790 cal clini of Evaluation

A

Authors Copyright 2018 The j ISSN: 1552-5783 iovs.arvojournals.org

License. 4.0 International ial-NoDerivatives ution-NonCommerc tive Commons Attrib sed under a Crea /2018 This work is licen vs/936911/ on 06/03 als/io ourn ata/j faccess.ashx?url=/d .arvojournals.org/pd ed From: http://iovs

Download

Länk: http://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2677779&resultClick=1

Profile for OPTIK

Vetenskap 6 18  

Vetenskap 6 18  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded