Page 1

Ett magasin från optikbranschen

MODE:

Sommarens frestelser UTBILDNING:

Examenstider

Dansk supermodell väljer kollektion åt Specsavers

Optikerprogrammet Vetenskap: Lusläs Optik och på KI hotas plocka CET-poäng av nedläggning

NR 6/7.13


INTRODUCERAR

HADLEY FRÅN ZEAL OPTICS

V I Ä R S T O LTA Ö V E R AT T VA R A D E T E N D A F Ö R E TA G E T M E D H E L A S O L G L A S Ö G O N KO L L E K T I O N E N T I L LV E R K A D AV VÄ X T B A S E R A D O L J A .

F I N N S ÄV E N S O M

Digital Rx

EN DEL AV MAUI JIM FAMIL JEN. EXPLORE MORE ⚒ ZEALOPTICS.COM


4 färdig att lyfta

START

Nedläggning ett stort slag

6–12

mingel med modeglans

15

M

itt under pressläggningen av sista numret innan sommaren nås redaktionen av beskedet att grundutbildningen av optiker på Karolinska Institutet, KI, hotas av nedläggning. De statliga bidrag som ska täcka utbildningskostnaderna räcker inte till och optikerprogrammet är en av flera utbildningar som nu riskerar att försvin-

na från KI. Det blir en intensiv sommar för programansvarige Rune Brautaset och hans kollegor när de ska samla argument och hitta stöd för att KI-ledningen inte ska besluta om en nedläggning. I början av augusti ska de överlämna ett material som blir en del av det underlag till besparingsförslag som utbildningsstyrelsen på KI ska presentera den 9 september. Optikerutbildningen i Sverige är en fungerande högskoleutbildning. Dels förser både Kalmar och KI branschen löpande med optiker, vilket behövs för att inte återfalla i den brist på optiker som rådde för några år sedan. Dels bidrar KI till att höja kunskapsnivån på svenska optiker genom bland annat den magisterutbildning som ges av institutionen. Om grundutbildningen läggs ned riskerar även magistern att försvinna inom ett par år. Att lägga ner optikerprogrammet på KI skulle innebära ett stort slag mot målsättning av Sverige ska ha en optikerkår i världsklass.

Glada miner var det däremot i både Kalmar och på KI när årets studenter tog sin examen. Ytterligare en kull nyutbildade optiker är på väg ut i arbetslivet, till ett yrke som kräver kontinuerlig uppdatering av kunskap och färdigheter. Optik vill gärna bidra till möjligheten att skaffa sig denna kunskap. Från och med detta nummer kan man samla CET-poäng genom att läsa tidningens vetenskapssidor.

Läs vidare i tidningen så får du se hur det går till.

Glad sommar!

vetenskap med CET-poäng

33

MICKE JARESAND redaktör micke@radicalpr.se

ANNONS och DISTRIBUTION

REDAKTION

... och mer ur innehållet:

• Ny branschordförande • Sommarmode i bild • April en kanonmånad • Nya riktlinjer för nätlinser • Branschplock • Krönika

18 20 26 28 30 32

08-410 283 34 optik@radicalpr.se Micke Jaresand, redaktör Wilhelm Jaresand Curt Lundberg, AD ANSVARIG UTGIVARE

Fredrik Thunell

Bokning och annonsförsäljning: Renée Lindén 08-601 25 20 info@conmedia.se Annonsmaterial: Gunilla Dagerman 08-612 89 60 kansli@optikbranschen.se Prenumerationsärenden Gunilla Dagerman 08-612 89 60 kansli@optikbranschen.se Tryck: Exaktaprinting AB, Malmö 2013

optik 6 /7-2013


KIs optikerutbildning hotas av nedläggning

5

Optikerutbildningen vid Karolinska Institutet, KI hotas av nedläggning. Mitt under examensperioden kom universitetsledningen med beskedet att optikerprogrammet är en av de utbildningar som är under utredning för att försvinna när KI ska plocka bort i storleksordningen 250 studentplatser. Orsaken till neddragningarna är att KI idag utbildar fler studenter än universitetet får statliga bidrag för. Kostnaden för denna ”överutbildning” är 25 miljoner kronor per år. En intern utredning av hur besparingen ska genomföras pågår just nu på KI. Den 5 september hålls ett extra styrelsemöte som helt kommer att ägnas åt detta och den 9 september ska utbildningsstyrelsen lämna ett förslag till universitetsledningen, konsistoriet om vilka utbildningar och platser man tycker att man kan avvara. Beslut om besparingarna tas sedan under hösten av universitetsstyrelsen i samband med budgeten för 2014.

Årets examensgrupper på KI. En uppskattad, branschviktig utbildning som nu hotas av nedläggning.

grundutbildningen av optiker innebära ett stort hål i återväxten av optiker. På lite längre sikt skulle det helt slå sönder den högre utbildningen på magisternivå och den forskning vi byggt upp under de senaste tio åren, säger Rune Brautaset, programansvarig på optikerutbildningen. Att även forskningen och magisterutbildningen är i fara beror, enligt Rune Brautaset, på att antagningsunderlaget till de högre utbildningarna försvinner. Enligt vad Optik erfar kom– 70–80 procent av dem som mer inte besparingen att ske söker till magistern har gjort sin genom att man minskar antalet grundutbildning på KI. Det säger studenter inom vissa utbildningsig självt att magisterutbildningen ar utan genom att ta bort hela skulle självdö om grundutbildprogram. ningen försvann. Dessutom skulle – Om det ska gå till på det ena den högre utbildningen bli alldeeller andra sättet finns det inga les för dyr och lärarkompetensen beslut om ännu. Men att dra ner skulle försvinna. på antalet studenter över hela Rune Brautaset arbetar nu linjen är inte en effektiv bespamed att ta fram ett underlag till ring eftersom man ändå måste Rune Brautaset ska tydutbildningsstyrelsen där han behålla all administration och liggöra optikerutbildninghoppas kunna tydliggöra vilken allt annat runt om kring. Kostens viktiga roll. viktig roll optikerutbildningen naden per utbildningsplats kan har, både som yrkesutbildning och som akadetill och med öka, säger Jan Ygge, prodekanus miskt forskningsområde. för utbildning vid KI och professor vid insti– En viktig sak är att tydliggöra den roll tutionen för klinisk neurovetenskap dit optisom optikerna spelar i sjuk- och hälsovården. kerutbildningen tillhör. På optikerprogrammet togs beskedet om de Idag arbetar cirka 25 procent av dem vi utbildar inom vården, så det är på alla sätt en viktig hotande besparingarna emot med oro. utbildning vi ger. – På kort sikt skulle en nedläggning av optik 6 /7-2013

Både Optikerförbundet och Optikbranschen ger sitt stöd till optikerprogrammets kamp för att få fortsätta. – Jag har full förståelse för att man ibland reviderar sitt utbildningsutbud, men för optikeryrkets del skulle det vara mycket olyckligt om utbildningen försvann. Det känns som om att allt vi byggt upp under många år skulle försvinna ut i intet, säger Paul Folkesson, ordförande i Optikerförbundet. Idag finns det en jämnvikt mellan antalet utbildade optiker och arbetsmarknadens behov. Det vore dumt att rubba den balansen, vilket vi kommer att betona i vår skrivelse till de som fattar beslutet. – Inom Optikbranschen är vi givetvis oroade. En nedläggning riskerar att radera ut den kliniska kompetens som byggts upp under många år och det är angeläget att utbildningen behålls inom KI. Vi har givetvis för avsikt att uppvakta berörda beslutsfattare i frågan, säger Fredrik Thunell, vd för Optikbranschen. På KI tycker man situationen är olycklig.

–Vi har jobbat väldigt hårt mot utbildningsdepartement för att få kompensation för alla våra utbildningsplatser, men hittills har vi inte fått gehör för våra krav. Nu måste vi göra de här besparingsförslagen, men parallellt med den interna utredning som pågår fortsätter vi att jobba mot politikerna, säger Jan-Olov Höög, dekanus för utbildning på KI. m ick e jar esand


6

EXAMEN KALMAR text o ch foto mic k e ja r e s and

Solen strålade över ett sommarvackert Kalmar. Studenterna hade sina finaste kläder på sig och lärarna på optikerprogrammet såg nöjda ut. Inte så konstigt, de hade just levererat en ny kull optiker till den svenska optikbranschen.

Alla nya optiker har fått nya jobb Skolavslutningar är speciella. De innebär

alltid slutet på en tid och början på en ny. På kajen utanför Linnéuniversitetets lokaler i Kalmar samlades lärare, studenter, föräldrar, syskon och andra inbjudna för att dela de nybakade optikernas glädje och förväntan inför den nya tid som ligger framför dem. – Jag är väldigt stolt över att ni kommit så här långt. Fram till idag har vi sedan starten här i Kalmar utexaminerat cirka 300 optiker. Jag är mycket imponerad av ert arbete. Det har varit ett nöje för oss examinatorer att läsa era examensarbeten, sa programansvarige Peter Gierow i sitt tal till studenterna.

– Jag brukar säga att utbildningens examensarbeten blir bättre och bättre. Och det blir de faktiskt. Vi fick högsta betyg i vetenskaplighet i Högskoleverkets utvärdering. Enligt Peter Gierow har samtliga studenter i årets avgångsklass redan fått jobb. Ett annat positivt besked är att söktrycket till utbildningen har ökat. –Vi hade en dipp i antalet ansökningar förra året. Men det ser mycket bra ut inför hösten. Vi har i dagsläget lika många ansökningar som vi har platser, men det kan mycket väl bli fler, säger Peter Gierow. Den klassiska slutbilden: nybakade studenter och en stolt Peter Gierow längst till höger.

Från skolbänken Markus föddes i prakti-

Markus Wikander och Sofia Persson, två kalmarstudenter som har jobb direkt efter utbildningen.

ken in i yrket. Sofies val var mer slumpartat. Men i början av juni avslutade de båda sin treåriga utbildning till leg. optiker på högskolan i Kalmar. Nu väntar jobb och kanske så småningom fortsatta studier. – Man kan säga att jag

följde strömmen, eller att jag inte hade något val, säger Markus Wikander. Min pappa är optiker och mina syskon är optiker och vår släkt har drivit butiken som idag är Synsam Borås sedan 1894. Sofie Persson från Skåne hade inte en lika självklar optik 6 /7-2013


7 De här fick stipendier i Kalmar Hoya (hög och jämn kvalité alla tre åren): Magdalena Könönen Synologen (bästa klinker år 3): Maria Svensson Essilor (bästa examensarbete): Julia Eklöf Johansson Synsam (bästa teoretiska kontaktlinstentamen): Anna Cedergren Carls Zeiss (bästa kurskompis): Annie Sterckx St. Lucias Gille (bästa synundersökning år 3): Hanna Norén Nordiska Lins/ Multilens (stipendium för att stimulera arbete med stabila linser): Maja Johansson Sveriges Kontaktlinsförening (bästa praktiska kontaktlinstenta): Carolina Eisenschmidt BBGR (premierar examensarbete av hög kvalité där studenten själv ska motivera varför och till vilket internationellt event som arbetet ska presenteras vid): Anna Varg

till synundersökningsrummet väg in i optikeryrket. Att hon till slut valde att studera vid optikerprogrammet i Kalmar beskriver hon som mer en slump. – Jag tycker om att jobba med människor och som optiker kan du ta tag och rätta till ett problem som verkligen hjälper din kund eller optik 6 /7-2013

patient, säger Sofie. Jag gillar kombinationen av tekniskt och kliniskt arbete. Markus och Sofia är överens om att optikeryrket mer och mer går åt det kliniska hållet. Hantverksdelen håller på att blekna bort. Men samtidigt som man jobbar med undersökningar ska

man också vara försäljare och hjälpa kunderna att välja rätt glas och bågar. – Jag föredrar den kliniska delen, säger Sofie. Jag är inte så jättesäljig. Den kommersiella delen av yrket är inget man ägnar sig år under utbildningstiden.

– Det skulle nog inte fungera, säger Markus. Skolan måste ju hålla sig oberoende från märken och leverantörer på det sättet. Båda två har jobb efter skolan. Markus börjar direkt, medan Sofia börjar sitt jobb i mitten av augusti.

EOP:s stipendium (till den student som uppvisar bäst utveckling under de tre åren): Sara Bergdahl

,


8

EXAMEN KI text mi ck e jar e s and | foto w il he l m ja re sa n d

Fortsatta studier lockar efter ett par års arbete i butik Det finns antagligen lika många anledningar att börja studera till optiker som det finns studenter. Martinas inspiration kom från hennes optiker hon hade som barn och Rebeccas val berodde mer på en slump. Nu är de båda leg.optiker och i början av juni tog de sin examen vid KIs optikerutbildning. – När jag var tio, elva år behövde jag glasögon. Jag började gå hos en optiker som var helt fantastisk. Hon berättade roliga historier om hur det var att arbeta som optiker. Hennes berättelser och sätt att bemöta mig är nog grunden till att jag på gymnasiet bestämde mig för att det var optiker jag ville bli, säger Martina Lagerström. Rebecca Blomstrand hade en annorlunda ingång till optikerprogrammet. – Det var mer eller mindre en ren chansning. Jag läste naturvetenskapliga ämnen på gymnasiet och var inne på yrken och utbildningar som gick ut på att hjälpa andra människor. Men jag ville inte arbeta inom sjukvården. Jag kommer från en ”sjukvårdsfamilj” och ville hitta min egen väg. Optikeryrket verkade perfekt. Man hjälper människor men i en situation de inte är sjuka i en traditionell mening. Utbildning på optikerprogrammet blev dock inte riktigt vad Rebecca hade föreställt sig. – Det har varit väldigt mycket fysik, det kom faktiskt som en chock. Jag var inte inställd på det, men det har varit roligt och givande. Man studerar med mycket eget ansvar och det passar mig, säger hon. Trots att Martina och Rebecca haft väldigt olika bevekelsegrunder till varför de valde att läsa till optiker så är båda intresserade av att så småningom fortsätta att studera och fördjupa sina kunskaper i yrket. –Jag kommer nog att söka till magistern, men först vill jag jobba ett tag. Jag tror det blir mer givande att studera vidare om man har med sig lite yrkeserfarenhet, säger Martina. Rebecca är inne på ett liknande resonemang.

Martina Lagerström och Rebecca Blomstrand har olika ingångar till optikerprogrammet. Nu väntar de första riktiga jobben.

–Jag känner starkt för att fortsätta plugga. Men jag vill jobba först och få tillbaka den där riktiga studielusten. Dessutom tror jag det är lättare att veta precis hur man vill gå vidare när man har jobbat ett tag, säger hon. Att utbilda sig till optiker innebär förstås

att man varvar teori med praktik. När jag pratar med Rebecca och Martina är de ute på sin sista praktikperiod. Martina är på Contacta i Jakobsberg och Rebecca är på Synoptik på Götgatan i Stockholm. – Jag har praktiserat på många olika ställen eftersom jag vill snappa upp hur olika optiker jobbar, det är ganska stor skillnad. Tanken är att plocka det bästa från var och en och skapa en egen stil av det, säger Martina. Under studietiden har hon praktiserar på Levins, Smarteyes och Contacta. –Alla jobbar på olika sätt. En del optiker är

informativa, andra är effektiva, några har inriktning på kontaktlinser, en del fokuserar väldigt mycket på själva kundbemötandet. Det där kan skilja från optiker till optiker, även inom en och samma butik, säger Martina. Under praktiken i butikerna kommer studenterna på allvar i kontakt med optikeryrkets andra sida: försäljningen. – Det är en svår balans att ena stunden var kliniker för att sedan gå ut i butiken och bli försäljare. Men det är kul. Jag jobbar gärna med bågar, färg och form, säger Martina. Snart blir det ”på riktigt”. Rebecca och Martina har redan fixat sina första jobb. – Jag ska sommarjobba på Synoptik, där jag praktiserar nu, säger Rebecca. – Jag ska jobba Glasögonspecialisten i Nyköping, säger Martina. Grattis och lycka till, säger Optik. optik 6 /7-2013


“The best look I ever had!“

Tel.: 011 105000 · www.eschenbach-optik.se · magnus.sandberg@eschenbach-optik.com


10

EXAMEN KI text mic k e jar e s and | foto wi l h e l m ja r e sa n d

Stipendieregn på Karolinska Institutet Från Utmärkelse Mottagare

Bengt Qvists Minnesfond

Kursetta Årskurs 2

Sara Wittskog

Optileks

Kursetta årskurs 3

Åsa Söderström

SKLF

Bästa kontaktlinsrelaterade examensarbete

Gabriella Peterson + Linnea Forsgren Piuva

Synsam

Bästa resultat kontaktlinstentan

Rozanne Björklund

Innz Medical AB

Kursetta Magister

Marguerite Tjernberg

Kursetta Diagnostisk optometri

Camilla Bengtsson

Santa Lucia Gillet

Bästa kliniker Grundutbildningen

Halepce Özalp

Bästa klinker magister

Elin Zetterberg & Hanna Samuelsson

Bästa kliniker diagnostisk optometri

Camilla Bengtsson

Hoya

Resestimendium för lärare

Anna Lindskoog Pettersson

Zeiss

Bästa kurskompis grundutbildningen

Martina Lagerström

Bästa kurskompis magister

Tomas Frisk

Essilor

Bästa examensarbete grundutbildningen

Juni Åkra Eldrup & Marisa Hovland Furnes

Bästa examensarbete magister

Frida Knutsson

optik 6 /7-2013


11

Gruppbilden till vänster:

Höjd nivå på det kliniska gör optikern bättre rustad Tre frågor till Rune Brautaset, programansvarig på optikerutbildningen på KI. Vad är du mest nöjd med under detta läsår? – Vid utbildningen så har vi klarat av att höja nivån på den kliniska verksamheten ytterligare en nivå vilket medför att våra nyutexaminerade studenter står ännu bättre rustade för den kliniska vardagen som de nu ska ge sig ut i. Är det många av grundkursstudenterna som sökt sig vidare till magisterutbildningen? – Lite svårt att utläsa av de siffror jag har tillgängliga, men enligt vad jag har förstått så är det meloptik 6 /7-2013

lan fem och tio studenter från grundutbildningen som har sökt sig direkt vidare. Hur ser ansökningstrycket ut inför nästa läsår? – Vi har ett mycket gott söktryck till båda grundutbildningen och magistern. Till grundutbildningen över 900 sökande varav över 150 som i första hand vill bli optiker. Till magisterutbildningen har det även kommit in sena anmälningar vilket jag tror beror på att beslutet om att leg. optiker med magisterutbildning får ge diagnostiska droppar kommer från den 1 januari 2014 kom först i början av maj.

Glada miner hos studenterna som tagit examen i optikerprogrammet på KI.

Gruppbilden till höger:

Studenterna som avslutat magisterprogrammet i klinisk optometri och kursen diagnostisk optometri på KI, samlade på en och samma bild.


12

KONTRAPUNKT

Glada tider för nyutexaminerade optiker. Nu är det dags att ge sig ut i yrkeslivet och tillämpa sina förvärvade kunskaper. I det här numret låter vi panelen tipsa studenterna om vad de ska tänka på. Vi får också veta vilka tre saker som gör en bra sommar…

”Vi optiker sitter på en extrem stor kunskap. Problemet är att många inte har/får tid att använda sig av den.”

”Vi har världens roligaste yrke, njut av förmånen att få träffa så många olika typer av människor.”

Gustav Levin, Levins optik, Västerås

Åsa Jarnesten, Hultins Optik, Stockholm

Nu är det examenstider för en ny årskull med optiker. Vilka är dina tips/råd för att de ska lyckas bra i yrket efter utbildning – Lyssna på dina kunder. Hjälp dem med deras problem och bry dig om dem. Ta en funderare på hur du vill att din väg genom livet som optiker skall se ut. Gör upp en plan och följ den. Ingenting kommer gratis. En optiker med gott rykte sitter alltid med trumf på hand. Lycka till.

Nu är det examenstider för en ny årskull med optiker. Vilka är dina tips/råd för att de ska lyckas bra i yrket efter utbildningen? – Att hitta en arbetsplats där de kan utveckla de sidorna av yrket som de tycker är mest intressant/roligt. Vi har ju världens bästa yrke, njut av förmånen att få träffa så många olika typer av människor!

Optometrin utvecklas ständigt. På vilket sätt skaffar du dig själv nödvändiga kunskaper för att kunna utvecklas som optiker? – Som jag sagt förut sitter vi optiker på en extremt stor kunskap. Problemet är att många inte har/får tid att använda sig av den. På Levins strävar vi alltid efter att ge våra anställda den tid som varje kund behöver. – Vi lär oss ständigt och utvecklas av våra kunder och deras krav. – Jag försöker att se trender i god tid. – Jag diskuterar optik och marknaden med kollegor i branschen och i andra branscher. – Våra leverantörer gör ett jättejobb för att hjälpa oss att omsätta nya rön till verklighet. – Tillsammans med mina arbetskamrater väljer vi kurser och diskussionsstunder som leder till att vi är långt framme med nya tekniker och kunskap som kan hjälpa våra kunder.

Optometrin utvecklas ständigt. På vilket sätt skaffar du dig själv nödvändiga kunskaper för att kunna utvecklas som optiker? – Jag går på utbildningar och hämtar mycket information från nätet själv. – När det är något nytt brukar jag försöka samla information om detta och sätta ihop något som liknar en presentation så att alla kan ta del av detta. Vi har också kontakt med ögonläkare där vi ständigt lär oss nya saker. Sommaren är här. Nämn tre saker som gör en riktigt bra sommar för dig. – God mat, gott vin, gott sällskap

Sommaren är här. Nämn tre saker som gör en riktigt bra sommar för dig. – Spendera tid med min familj. Gösfiske. Red stripe.

optik 6 /7-2013


3D OCT-2000®

IC-1

SD-OCT with Non-Mydriatic, Color Fundus Camera

13

Nya kreativa lösningar för din butik!

» Integreted, high resoultion (12.3MP) fundus camera

» »

Som alternativ till våra traditionella bord lanserar vi nu en ny kreativ lösning för placering FastMap™ software for dynamic av t.ex. autorefraktorer & lufttonometrar i butik. viewing fundus Medof IC-13D blir and flexibiliteten totalimages – du kan exempelvis placera hissen mot en vägg och därmed frigöra en betydande golvyta som användas Embedded touch-screen forkan quick för bättre ändamål än att som tidigare behöva and easy reservera navigation säljyta för instrumentplacering.

» Automated imageavacquisition Höjdjusteringen bordsskivorna, som finns i olika utföranden och för auto-shoot) ett eller två instrument, process (auto-focus,

fungerar från lägsta rullstolshöjd till att kunna mäta kunden stående.

» Import, analyze and view OCT-1000

Med vår nya serie KR & CT som bäst placeras and Stratus® data

»

med ryggen mot väggen blir lösningen optimal – både platsbesparande, innovativt Seamless integration with EyeRoute® samt med bättre patientkontakt.

Image Management system

Kontakta oss så tittar vi tillsammans på en ny designlösning för din butik!

031-710 92 00 • www.topcon.se

Example of Product Posters optik 6 /7-2013


Innovativa teknologier utvecklade för att ge enastående komfort, synskärpa och hälsa Inbäddad fuktbevarande ingrediens för långvarig komfort1,2 Tunn zon under ögonlocket Fuktbevarande ingrediens Successiv förhöjning Optisk zon UV blockerare Stabiliseringspunkter Vatten Successiv förhöjning Tunn zon under ögonlocket

Hög syretillförsel3

Lins Syre

UVA och UVB blockering hjälper till att skydda mot överföring av skadlig UV-strålning4 UVA UVB Synligt ljus UV blockerare

Accelerated Stabilisation Design för klar och stabil synskärpa för astigmatiker5,6 Tunn zon under ögonlocket Successiv förhöjning Optisk zon Stabiliseringspunkter NO

Successiv förhöjning Tunn zon under ögonlocket

Også for

skjeve hornhinner DK

Også for

bygningsfejl

På Johnson & Johnson strävar vi efter att leverera kontaktlinser som inte bara erbjuder utmärkt komfort och synskärpa, utan också stödjer ett hälsosamt linsbärande.

SE

för for AlsoÄven available

astigmats astigmatiker

Alla ACUVUE® kontaktlinser är unikt designade med innovativa fuktbevarande och UV-blockerande teknologier som är permanent inbyggda i varje lins. Om du vill veta mer, besök gärna www.jnjvisioncare.se

INNOVATION FOR HEALTHY VISION™

Alla ACUVUE ® kontaktlinser har UV-blockering klass 1 eller klass 2 som hjälper till att skydda mot att skadlig UV-strålning tränger in i hornhinnan och in i ögat. UV-absorberande kontaktlinser ersätter INTE UV-absorberande ögonskydd som till exempel UV-absorberande skyddsglasögon eller solglasögon eftersom de inte täcker hela ögat och området omkring ögat. UV-strålning mätt med en -1,00 D-lins. 1. Morgan PB, Maldonado-Codina C, Chamberlain P, Moody K. Ocularphysiology and comfort in neophyte subjects fi tted with daily disposable silicone hydrogel contact lenses. Contact Lens and Anterior Eye 2013; 36: 118-125. 2. Data on file JJVC 2012; survey with wearers of ACUVUE ® OASYS ® (n=1207) and ACUVUE ® OASYS ® for ASTIGMATISM (n=316), aged 18-64; in UK, Russia, Germany, Italy, France and Poland; conducted 2012. 3. Morgan P, Brennan N, et al. Central and Peripheral Oxygen Transmissibility Thresholds to Avoid Corneal Swelling During Open Eye Soft Contact Lens Wear. Appl Biomater 92B:361-365, 2010. 4. Walsh K. UV radiation and the eye. Optician 2009; 237 (6204): 26-33. 5. Chamberlain P et al. Fluctuation In Visual Acuity During Soft Toric Contact Lens Wear. OVS 2011; 88: E534-538. 6. McIlraith R et al. Toric lens orientation and visual acuity in non-standard conditions. CLAE 2010; 33:23-26. ACUVUE®, INNOVATION FOR HEALTHY VISION™, ACUVUE® OASYS®, 1-DAY ACUVUE® MOIST®, 1-DAY ACUVUE® TruEye®, LACREON® och HYDRACLEAR® är registrerade varumärken som tillhör Johnson & Johnson Vision Care. © JJVC 2013


15

Utvald kollektion och jurymedlem i Årets Glasögonbärare

Supermodellen åter i hetluften För åttonde året i rad är Specsavers i full färd med att utse Årets Glasögonbärare 2013. Omröstningen pågår för tillfället på Facebook och vinnaren utses i augusti. Till årets tävling har man tagit hjälp av före detta supermodellen och fotografen Helena Christensen som jurymedlem. Specsavers passar också på att lansera en kollektion bågar som valts ut av Helena Christensen. tex t m i c ke ja r e sa n d optik 6 /7-2013

Årets Glasögonbärare är en världsomspännande PRaktivitet som genomförs i de länder där Specsavers är verksamt. Varje land utser en finalist som senare under hösten är med och tävlar om den internationella titeln. Att Specsavers engagerat Helena Chistensen som jurymedlem är förstås en fjäder i hatten som höjer statusen på tävlingen. Övriga jurymedlemmar går inte heller av för hackor: Per Nilsson, chefredaktör på KING, Karin Nordin, chefredaktör på SOLO, Michaela Forni, modebloggare och chefredaktör på DeVote, Karin Petterson, fjolårsvinnare av Årets Glasögonbärare samt Specsavers marknadschef, Marita Bertilsson. – Jag kommer leta efter personlighet och karaktär och hur det uttrycks och förstärks med glasögon. Det fantastiska med glasögon är hur de kan forma ditt utseende och ta fram det bästa av din personlighet, säger Helena Christensen.


16

MODE

”Jag tycker om retro, 50-talsstilen. Det ska inte skrika retro men med en liten hint av retro. Retro-stilen ger det en signal att man använder glasögon av en orsak, att de fyller en funktion. Det är något som jag tycker om.” Hur tycker du att man ska tänka när man väljer glasögon? – Jag tycker att man framför allt känner det när man tar på sig dem. Man kan gå igenom flera olika par men när man hittar rätt så känner man det helt omedvetet och förstår att man hittat rätt. Det är verkligen både roligt och svårt att hitta rätt glasögon. För vi har alla olika ansiktsformer och färger så varje liten olikhet i formen på bågen eller färgen kan göra att ett par glasögon passar på en person men inte på en annan. Jag vill helst känna att det är rätt direkt, det är viktigt. Finns det några tydliga trender vad det gäller glasögon? Vilka i så fall? – Jag har aldrig riktigt gillat de gigantiska, stora bågarna. Jag vet att det varit en trend länge men det har aldrig varit något för mig. Jag tycker att det känns som att många som använder dem har alldeles för små ansikten. Men det handlar ju om att personen som bär dem ska känna sig bekväm och känna att de passar dem. Ofta kanske de används som ett fashion statement. Jag har dock själv aldrig gillat stora färgglada accessoarer, varken smycken eller glasögon men jag kan tycka att det är snyggt på andra som när någon med en stor ”crazy hat” kan gå förbi kan det vara jättesnyggt men jag skulle aldrig ha det själv. Jag har aldrig varit inne på det som kallas ”fashion statement of the moment” jag tycker inte om att ha på mig något som är tillfälligt inne som alla bär just nu. – Jag tycker om retro, 50-tals stilen. Det ska inte skrika retro men med en liten hint av retro. Retro-stilen ger det en signal att man använder glasögon av en orsak, att de fyller en funktion. Det är något som jag tycker om. Våren och sommaren är äntligen här, vilka trender denna säsong är dina personliga favoriter, gällande kläder/accessoarer etc? – Starka färger! Jag kommer nog gå tillbaka till mina tonår när jag brukade bära långa vintageklänningar men med in-

slag av neon för att uppdatera dem. Ibland när jag tänker på hur jag brukade klä mig tänker jag att jag vill klä mig så igen. Kanske är det för att jag varit så många år i modebranschen att jag inte orkat bry mig så mycket om min egen stil men nu när sommaren kommer och alla färger kommer fram blir man väldigt inspirerad. Om man bara ska köpa ett nytt plagg i sommar, vilket ska man satsa på då? –Hm, det är svårt. Bara ett? Hm, det blir en lång axelbandslös klänning som man kan ha hela sommaren. Man är bar upptill men den är lång och med mycket volym. Man kan till och med rulla ner toppen så är den en kjol. Något sådant så tror jag att det är ett väldigt användbart plagg för sommaren. Du lanserar nu en kollektion tillsammans med Specsavers som heter Selected by Helena. Hur valde du de 20 bågarna? –Jag kände det ganska snabbt. Trots att jag fick väldigt många olika bågar presenterade för mig så kände jag ganska snabbt vilka som tilltalade mig. Jag tog ändå tid på mig för att känna efter noga jag bar dem och gick omkring med dem hemma för att riktigt finna de som jag tyckte bäst om. Och som du ser så har jag en speciell stil. De är alla retro, 50-tal och jag gillar färger. Jag tycker dock inte om allt för mycket knasiga detaljer på glasögon, då blir de som ett konstigt fashion statement. Jag föredrar när glasögon fyller en funktion eller ser ut att fylla en funktion. –Jag känner en del som har ansikten som verkligen passar i lite knasiga glasögon men annars föredrar jag en klassisk stil. Inte tråkigt men klassiskt med färg. Många, framför allt kvinnor, väljer automatiskt vitt, svart och jeans och skulle inte våga leka med lite färg men för mig känns det helt normalt med färger. Jag lever i färg, för mig är färg helt naturligt. Jag ser det nästan som en förlängning av mig själv.

optik 6 /7-2013


17 I mitten på maj samlade Specsavers flera medlemmar av ”modeliten” till ett event i Stockholm. Dels presenterades tävlingen Årets Glasögonbärare 2013 och dels visade man upp den nya kollektionen Selected by Helena.

Det minglades för fullt.

Supermodellen Helena Christensen i samspråk med Specsavers PR-chef, Claudia Nilsson.

Lina och Diana. Från Allt för föräldrar, respektive bloggen Dianas. optik 6 /7-2013

Kings chefredaktör, Per Nilsson blir intervjuad.

efan Nilsson Trendexperten St

naste modet.

diskuterar det se

Alexandra Giers, Åsa Bogestrand, Camilla Malmberg och Claudia Nilsson, alla från Specsavers.


18

BRANSCHNYTT tex t mic k e jar e s and

Hans Widahl ny ordförande för Optikbranschen

Framtidsfrågor högt på agendan Optikbranschen har fått en ny ordförande. Hans Widahl, före detta VD på Essilor i Sverige tar över klubban efter Dan Öwerström. Hans Widahl är organisationens förste ordförande som själv jobbar eller har jobbat i branschen.

Hans Widahl ser fram emot sitt nya uppdrag.

–Jag ser verkligen fram emot det här uppdraget, säger Hans Widahl. Eftersom jag som SOLFordförande var med och startade organisationen Optikbranschen för flera år sedan känns det extra kul. Hans Widahl arbetade som VD på Essilor i Sverige fram till våren 2012.

                       

 

  

 

–Jag var 25 år på Essilor, och det kändes som rätt timing när jag slutade. Det senaste året har jag jobbat med en del mindre projekt i mitt egna konsultbolag. När jag fick frågan från Optikbranschen om att bli ordförande kände jag att suget för frågorna fanns kvar och tackade ja, säger han. Hans Widahl valdes på årsmötet i maj och har naturligt nog ännu ingen färdig agenda för det framtida arbetet, men några saker kan han slå fast redan nu. –Vi ska fortsätta på det inslagna spåret med att ge ut en bra branschtidningen, ta fram användbar och tillförlitlig statistik för våra medlemmar och hitta gemensamma punkter för bran-

schens aktörer där vi kan marknadsföra oss tillsammans. Jag tror projektet Synens dagar, som så smått påbörjades i vintras kan bli en bra plattform för det. Där kan vi driva frågor om synundersökningar och trafik exempelvis. Att kunna utöka antalet medlemmar är också en fråga som kan ges prioritet. –I uppdraget som ordförande gäller det att försöka positionera organisationen för framtiden. Att vidga medlemsbasen med aktörer från nya delar av branschen som idag inte är representerade kan då vara en viktig fråga, säger Hans Widahl.

Optik ett verktyg i jakten på CET-poäng Nu finns det ännu ett skäl att läsa Optik. Från och med detta nummer kan du använda tidningens vetenskapssidor för att skaffa dig fler CET-poäng. I anslutningen till utgivningen kommer det att finnas sex stycken frågor på Optikerförbundets hemsida. Svara rätt på fem av dessa och det ger en CET-poäng. Svaren på frågorna finns i det aktuella numret av tidningen. – Eftersom de allra flesta i branschen redan läser tidningen tyckte vi att det var en bra idé att man ska kunna använda den som ett fortbildningsverktyg också. Förena nytta med nöje, skulle man kunna säga, säger

Fredrik Thunell, vd för Optikbranschen. Optiks vetenskapsredaktör, Catarina Ericson är ansvarig för frågornas utformning och innehåll. – Att hålla sig uppdaterad med det som händer i yrkesutvecklingen är en viktigt del i varje optikers vardag. Jobbet blir roligare och kunderna i butiken får en säkrare och mer professionell service, säger Catarina. Själva proceduren för att kunna svara på frågorna är enkel. Du loggar in på optikerforbundet. se och följer instruktionerna. När du svarat på frågorna kan du själv kontrollera om du svarat rätt. Fem rätt av sex möjliga ger en CET-poäng. Poängen registreras automatiskt i systemet.

Läs mer på sidan 33. optik 6 /7-2013


ANNONS

Komfort och blinkaktiverad fuktteknik DAILIES® AquaComfort Plus® innehåller tre fuktgivande ämnen som tillsammans håller kontaktlinserna fräscha hela dagen och ger fördelar ifråga om komfort och tårfilmsstabilitet. Detta är av avgörande betydelse för en lyckad linsupplevelse.

ögat samt avlägsna skräp från ögats yta4. Om tårfilmen bryts ned mellan blinkningarna går dessa egenskaper förlorade, vilket leder till försämrad synkvalitet, sämre komfort samt att skräp inte avlägsnas från ögats yta.

• H PMC ger en komfortdroppseffekt vid applicering. HPMC förekommer ofta i komfortdroppar och ger, när den tillsätts vätskan i blisterförpackningen, en extra dämpande effekt vid användning1,2. • PEG är ett hydrofilt vätmedel som diffunderar in i kontaktlinsmatrisen. Om linsmaterialet innehåller PVA fungerar PEG som bindemedel för förbättrad komfort. • P VA är en beståndsdel i materialet Nelfilcon A och frigörs från kontaktlinserna i samband med ögats naturliga blinkrörelser och smörjer ögat kontinuerligt under dagen – upp till 14 000 gånger per dag. En kombination av de här tre vätmedlen resulterar i en överlägsen tårfilmsstabilitet3. Varför är det viktigt med tårfilmsstabilitet? Tårfilmens funktion är att ge en jämn, refraktiv yta över hornhinnan, att smörja

Icke-invasiv tårfilmsstabilitet före linsen (sekunder)

20s.

18.3

I en klinisk studie på kontaktlinsbärare som upplevde ögonbesvär vid pollenallergi, rapporterade de som bar DAILIES® AquaComfort Plus® kontaktlinser färre fall av sveda, rödögdhet och rinnande ögon än de som bar sina vanliga kontaktlinser5. Som optiker bör vi fråga ut våra kontaktlinsbärare om deras hälsa och allergier – mer än 30% av befolkningen påverkas av ögonallergier. Och ögonallergierna gör att de upplever en högre grad av obehag när de bär kontaktlinser vilket är den drivande faktorn till varför de slutar bära kontaktlinser6. Det kan vara frestande att tro att pollenallergi bara påverkar folk under sommarmånaderna då hösnuvan härjar som värst, men olika växter släpper ut pollen under olika perioder – från våren till hösten. Andra vanliga allergener är damm och mjäll från husdjur. Beroende på vad din kund är allergisk mot kan hans eller hennes säsong alltså infalla när som helst under året.

17.2 15s.

16.3

**

14.4 14.1

13.4

13.1

15.5 13.4

**

30% 70%

28% 72%

DAILIES® AquaComfort Plus® Focus® DAILIES® All Day ComfortTM

Genom att ge alla kontaktlinsbärare bästa möjliga kontaktlinsupplevelse från första tillpassningen och fram till slutet av dagen minskar risken för att de ska sluta bära kontaktlinser. Obehag är ett stort bekymmer för kontaktlinsbärare3. Tillpassning av en kontaktlins med tre fuktgivande ämnen, blinkaktiverad fuktfrisättning och överlägsen tårfilmsstabilitet under en 16-timmarsdag är ett sätt att tag i dessa frågor.

Blinkaktiverad fuktteknik för en bekväm kontaktlinsupplevelse genom: • Blinkaktiverad fuktteknik för en bekväm kontaktlinsupplevelse • Minskad förekomst av ögonbesvär vid pollenallergi jämfört med bärarens vanliga kontaktlinser6

5s.

8h.

12h.

16h.

Tid sedan senaste isättning (timmar) Focus® DAILIES® All Day ComfortTM – blink activated moisture release

Komfort vid dagens slut*# n=59 p=0,005

• Överlägsen tårfilmsstabilitet3

12.4 11.5

10s.

0s.

Preferens totalt*# n=59 p=0,007

DAILIES® AquaComfort Plus® ger:

**

15.4

Signifikant preferens bland kontaktlinsbärare för DAILIES® AquaComfort Plus®, särskilt i slutet av dagen.7

1 DAY ACUVUE® MOIST® – embedded moisturising agent

Soflens® – moisturiser added to saline solution

DAILIES® AquaComfort Plus® – enhanced timed moisture release through blink activation

Kliniskt har DAILIES® AquaComfort Plus® en liknande tillpassning7 som All Day Comfort, så det kunde inte vara enklare att förbättra upplevelsen för dina kontaktlinsbärare!

Referenser: 1. Alcon data on file 2010. Bland marknadsledande endagslinser. 2. Alcon data on file 2010. I en randomiserad, klinisk studie med parallella grupper bestående av 291 nya kontaktlinsbärare på 26 platser; signifikans påvisad vid 0,05-nivån. 3. Wolffsohn J, Hunt O, Chowdhury A (2010) Objective performance of ‘comfort enhanced’ daily disposable soft contact lenses. 4. The Eye in Contact Lens Wear 2nd Edition Larke JR 1997 Butterworth-Heineman Oxford. 5. Steigmeier MJ Fahmy M, Thomas M Beating back SAC Optometric Management 2008;43(9):84-85. 6. Lemp M Contact lenses and allergy Current Opinion in Allergy and Immunology 2008;8:457-460. 7. Alcon data on file 2007. * av de användare som hade en preferens. # Statistisk skillnad. © 2013 Novartis AG. DAILIES AquaComfort Plus, logotypen DAILIES AquaComfort Plus, Focus DAILIES All Day Comfort, logotypen CIBA VISION samt Alcon-logotypen är varumärken som tillhör Novartis AG. CIBA VISION® är nu en del av Alcon, som är en division inom Novartis AG. 2013-048-16606


20

MODE Styl is t Jas min Yaya | Foto D om i n i que H e rn a n d e z

Lika efterlängtad varje år. Nu är den här. Sommaren. Sol, värme och långa, lata dagar. Förhoppningsvis inget annat att tänka på än vad man ska ta med sig till stranden, eller om man ska ha mjölk och socker till jordgubbarna eller inte. En god bok i hängmattan och grillfest med vännerna på kvällen.Den svenska sommaren är speciell. Den är kort och ljus och den ger oss energi nog att orka alla andra dagar på året också.Följ med till Optiks smultronställen och njut av vackra färger, cool känsla och riktigt snygga bågar.

Ray-Ban 3475-Q 2N

optik 6 /7-2013


Garrett Leight Venezia Maple Tortoise Oliver Peoples XXV-S Storm

Sommaren är vår… Moncler Lunettes MC 110

MYKITA MYLON Piccard Ocean Blue

optik 6 /7-2013


Theo Melon 9


MYKITA Tauno Shiny Silver Dita for Thom Browne TB101-D BLK-GLD

MYKITA Sienna Misty Green Thierry Lasry Anorexxxy 072


Randolph Engineering P3 Bright Chrome

Hero photograph Vasuma Lagom L1000

Randolph Engineering P3 Bright Chrome

Tack Bågar & Glas för lånet av bågarna.


3D IS-1OCT-2000®

SD-OCT with Non-Mydriatic, Color Fundus Camera Vi har kvalitet som standard. I alla avseenden.

» Integreted, high resoultion (12.3MP)

Låt oss presentera IS-1. IS-1 är en helt ny möbelfundus camera serie och en Topcon originalprodukt, utvecklad

med utgångspunkt från vår gedigna erfarenhet » FastMap™ software for dynamic av stand och stolar i Europa. IS-1-serien kommer vara vårt flaggskepp de viewing of 3D and att fundus images

» » » »

närmaste åren och vi har verkligen inte sparat på detaljerna. Materialval Embedded touch-screen for quick och utförande är av absolut högsta kvalitet. and easy navigation Allt från de massiva sektionerna i trä, de mattborstade aluminiumdetaljerna till de handsydda dubbla segelsömmarna i Automated image acquisition stolarna andas äkta premiumkvalitet, process (auto-focus, auto-shoot) precis som man kan förvänta sig. Ett flertal olika färgkombinationer Import, analyze and view OCT-1000 finns på både stand och stolar. På and Stratus® databilden ser du IS-1 i grafitgrått och körsbär med växelbord för två instrument. Modellen Seamless integrationfinns with EyeRoute® både med och utan Image Management system rullstolsanpassning. För detaljerad information kontakta din säljare eller Topcon Scandinavia.

031-710 92 00 • www.topcon.se


26

BRANSCHNYTT

April blev kanonmånad för branschen I april kom äntligen våren efter en kall och lång vinter. Både den meteorologiska och den optiska. Totalt ökade branschen omsättningen med 13 procent jämfört med förra året. Siffror som värmer. Optikbranschen har klarat sig relativt bra till skillnad från flera andra sällanköpsbranscher och ökningen sker från en förhållandevis stark position, vilket inte gör saken sämre. Omsättningen på glas ökade med 15,5 procent och volymen steg med 21 procent. – Det är uppenbart att glaskampanjerna ger god effekt, säger Lennart Uhlmann, VD för leverantörsföreningen SOLF. Under april förra året såldes det glas för 225 miljoner kronor, i år för 260 miljoner. Det är en rejäl uppgång. Faktum är att alla produktgrupper utom tillbehör och skötsel-

produkter ökade under april. –Dels tror jag att glaskampanjerna ökar det allmänna suget efter optikprodukter, men jag tror också att det hände något psykologiskt när den långa vintern tog slut. Människor blev rent generellt på bättre humör och kom ut ur sin vinterbubbla, säger Lennart Uhlmann. Att försäljningen av solglasögon ökar i april är ingen nyhet, men årets ökning är anmärkningsvärd. I april i år såldes 25 procent fler solglasögon av optiker jämfört med förra året. Ökningen kan mycket väl tolkas som att konsumenterna i högre grad än tidigare köper sina solglasögon hos optikern istället för på bensinstationen. – Solglasögon som accessoar blir allt starkare. När kvalitet, märke och design är viktigt söker sig konsumenten till optikern. Det är en garanti för kvalitet. Håller bara det fina vädret i sig tror jag vi kommer få se ytterligare re-

Försäljningen av solglasögon ökade markant i april, en väntad utveckling. kord innan sommaren är slut, säger Lennart Uhlmann. Försäljningsmätningarna görs på uppdrag av branschorganisationen Optikbranschen av undersökningsföretaget GfK som samlar in statistik från kedjor, inköpsgrupper, internethandlare, och fristående butiker i optikbranschen.

Framtidens utmaningar till diskussion I en fullsatt föreläsningssal på S:t Eriks Ögonsjukhus diskuterade deltagare från hela landet de utmaningar optikeryrket står inför. Frågan hur magisteroptikerna ser på sin kompetens och hur den ska göras attraktiv hos olika parter togs upp. Initiativet till mötet hade tagits av studenter på KI. Intresset från branschen var stort och bland deltagarna fanns representanter från industrin, akademin och offentliga förvaltningen. De flesta som tar magisterexamen anställs i dag hos lands-

tingen där deras kompetens behövs i och med bristen på ögonläkare, medan optikkedjorna fortsätter kämpa med sätt att göra deras ökade kunskapsnivå lönsam. Många upplever att det i dag

finns svårigheter med att sälja in optikernas kompetens, att göra den värd något inför kunderna. Optikernas självkänsla får sig en törn när allt de lärt sig reas ut eller till och med bjuds på. Frågan om det finns någon ny service eller ny produkt optikkedjorna kan erbjuda ställdes, men fick inte riktigt något svar. Något som diskuterades var att försöka stärka optikeryrket

som profession i det allmänna medvetandet. En bred kampanj frikopplad från varumärken och liknande, endast till för att stärka optikernas anseende i samhället. Optikbranschen förtydligade att just detta är syftet med Synens Dagar, en PR-aktivitet som återkommer till hösten/vintern. Från ögonläkarhåll öppnades även för idén om att ha delat vårdansvar med utvalda optiker som de har ett inarbetat och förtroligt samarbete med. De ser det även som en möjlighet att kunna ta hand om den ökande gruppen äldre och sjukdomarna det innebär. WILHELM JARESAND

GfK:s trendrapport mäter den faktiska försäljningen från återförsäljare tills slutkonsument på panelmarknaden i Sverige. Panelmarknaden för optiker motsvarar cirka 900 butiker och täcker de kedjor, grupperingar och kanaler som är av betydelse för optikmarknaden. Statistikinhämtningen har pågått i tre år.

Kalendarium 2013 25 juni

Sista dag att nominera Årets Butik. www.optikbranschen.se

29–31 aug SOLF:s Optikmässa, Kistamässan Stockholm 4 sep

Diagnostisk optometri HT2013 30 hp, Stockholm + distans

4 sep

Magister i Klinisk Optometri, Stockholm

11–13 okt Kontaktlinskongressen, Göteborg. www.sklf.se 1 nov

MSc i Klinisk Optometri 2013, skandinavisk kurs för PCO, US, Malmö/Philadephia, USA

Har du ett evenemang på gång? Eller känner du till någon annan som har det? Tipsa gärna Optik om kommande händelser! optik@radicalpr.

optik 6 /7-2013


27 Snart sista chansen nominera årets butik Snart är det sista chansen att vara med och utse Sveriges bästa optikbutik 2013. Vem som helst i branschen kan nominera en butik som man tycker förtjänar utmärkelsen. Vinnaren utses av en jury och presenteras på SOLF:s optikmässa i Stockholm i augusti. Vad kännetecknar en bra optikbutik? Förmodligen finns det lika många svar som det finns butiker, eller åtminstone butiksägare. Nu har du som arbetar i branschen chansen att ge din syn på saken. Självklart kan du nominera butiken du själv jobbar i, eller äger. Men du kan förstås nominera vilken butik du vill. Juryn som består av Optikbranschens VD, Fredrik Thunell, SOLF:s ordförande, Lennart Uhlmann, tidningen Optiks redaktör, Micke Jaresand och Lotta Ahlvar, VD på Moderådet,

kommer att bedöma butikerna/nomineringar utifrån ett förutbestämt antal kriterier. – Vi tittar på graden av nytänkande, hur skyltningen är gjord, hur produkterna exponeras, hur inredning och miljön är och vilket bemötande kunderna får, säger Fredrik Thunell. Det är viktigt att du som nominerar beskriver butikens fördelar utifrån dessa kriterier. Den eller de som nominerar den vinnande butiken får ett presentkort till ett värde av 1 000 kronor på Liveit. Av de butiker som nominerats kommer tre

finalister att presenteras på SOLF:s optikmässa. En av dessa tre utses till vinnare och får ta emot pris och berömmelse under mässdagarna. –Vi tror det här kan blir riktigt roligt och jag hoppas vi får många nomineringar och att juryn ges ett digert jobb, säger Fredrik Thunell.

utses av

tidning

ARETS en optik

OPTIK B UTIK 2013

utseden Senast s av25 juni ska din nominering vara tidn

ARETS INSPIRERANDE ingen o inlämnad. ptik Läs mer på www.optikbranschen.se.

O PTIK STIMULERANDE B

UTIK INNOVATIV

Följ mig

ffekten optik 6 /7-2013

2013


28

BRANSCHNYTT text mic k e ja r e s and

Nya riktlinjer ska styra linsförsäljningen på nätet Försäljning av kontaktlinser sker sedan flera år inte bara i optikbutiker. Den internetbaserade distributionen står för uppskattningsvis en fjärdedel av omsättningen. I maj i år beslutade Optikbranschen om vilka kvalitetskrav branschen ställer på de medlemmar som distribuerar linser via internet. De svenska kvalitetskraven följer den norm som under 2012 har utarbetats av European Contact Lens Forum, ECLF, en sammanslutning där industrin (Euromcontact, EFCLIN) samverkar med optiker (ECOO, ECLSO). Den internationella normen har föregåtts av två symposier där europeiska representanter för internethandeln medverkat och givetvis har deras åsikter vägts in i arbetet. – Sverige har kommit väldigt långt när det gäller hur stor del av kontaktlinsdistributionen som sker via andra kanaler än traditionell optikhandel. Därför är det angeläget för branschen att ha tydliga riktlinjer för vilka kvalitetskrav man ska uppfylla, säger Fredrik Thunell, VD för Optikbranschen. Så här lyder riktlinjerna i sin helhet: Beställning, försäljning och distribution av kontaktlinser och skötselprodukter för linser till konsument ska präglas av ansvarstagande och ske på ett sätt som garanterar att patientsäkerheten säkerställs. Vid kontakt med konsument ska återförsäljaren: • Påminna köparna om behovet av och fördelarna med regelbundna kontroller av ögonen hos behörig kontaktlinsoptiker. • Tydligt påminna köparna om att följa schemat för rekommenderade byten och hur länge kontaktlinserna får bäras, i enlighet med vad kontaktlinsoptikern har angivit. • Ge varumärkesspecifika instruktioner för användningen vid varje försäljningstillfälle. • Påpeka potentiella risker mellan kontaktlinser och skötselprodukter och därför avråda köparen att byta ut de skötselprodukter som har re-

Många slåss om kunderna på nätet.

kommenderats utan att först rådfråga en behörig kontaktlinsoptiker. • Vid varje transaktion fråga köparen efter senaste recept för linser. • Alltid kontrollera receptet med utfärdande kontaktlinsoptiker, i synnerhet då det är otydligt. • Hänvisa kunden till sin kontaktlinsoptiker, i de fall då de frågar om alternativa produkter till det som har ordinerats. Detta gäller speciellt då lista över distributörens märkesvaror och mer etablerade varumärken visar att produkten inte kan ersättas utan att ordinationen förändras. • Varna för att köpa kontaktlinser utan föregående undersökning och tillpassning av en behörig kontaktlinsoptiker. • Ha en aktuell lista med kontaktlinsoptiker att kunna hänvisa kunden till vid tillpassning, återbesök eller undersökningar av potentiella, kontaktlinsrelaterade ögonproblem. • Förklara och motivera alla råd som ges. • Säkerställa att all personal förstår allvaret av de processer som krävs för tillpassning och återbesök samt kan förklara dessa och fördelarna med dem. • Förstå vad som är kontaktlinsrelaterade biverkningar (och känna till vikten av omedelbar kontakt med en kontaktlinsoptiker). • Hjälpa tillverkarna med att efterleva de lagstiftade försiktighetskrav som medicinteknisk

utrustning omfattas av. • Känna till att kontaktlinser och dess skötselprodukter är medicinskteknisk utrustning och att dess utveckling, framställning, paketering och etikettering är reglerad. Dessa bestämmelser behöver följas av säljaren: – Sälj enbart produkter som är korrekt och fullständigt etiketterade, i originalförpackningar. – Ändra inte och manipulera inte originalförpackningarna. – Respektera all tillämplig lagstiftning om tillpassning och försäljning av kontaktlinser. –Säkerställ att personalen är korrekt utbildad och att den efterlever allt ovanstående Utöver riktlinjerna för företagen som säljer och distribuerar kontaktlinser har Optikbranschen också antagit de råd som ECLF utarbetat för konsumenterna. Det är en sammanställning av saker man som konsument bör tänka på när man handlar sina kontaktlinser på nätet. – Tanken är att företagen ska kunna använda sig av innehållet i den här texten på hemsidor, i broschyrer och andra kontaktytor med kunderna. Ju mer insatt konsumenten är i vilka krav han eller hon bör ställa på sin kontaktlinsleverantör ju bättre blir det för alla parter, säger Fredrik Thunell. optik 6 /7-2013


Gör så här .... men inte så här! Utdrag ur texten, ”Kontaktlinser, internet och du” till kunderna: ”Att bära kontaktlinser som är inköpta på internet, är ett alternativ av flera, för att tillgodose behovet av synkorrigering för miljontals människor. Du kanske är en av dem. Eller så är du kanske någon som överväger att testa kontaktlinser för första gången – alternativt har använt kontaktlinser under en period i ditt liv och nu vill börja använda dem igen. Oavsett vilken beskrivning som passar bäst in på dig, så kanske du överväger internet som en källa för information och kanske även som ett sätt att skaffa dina linser. När allt kommer omkring, så är det förmodligen därför du hittade denna text! Här finner du några enkla råd att tänka på när du väljer hur och var du köper dina kontaktlinser. Råden är framtagna för ditt bästa gällande ögonhälsa och komfort.” ”Hur är det om jag vill skaffa mina kontaktlinser via internet? Det är inget problem – men det finns några enkla försiktighetsåtgärder som du bör vidta för att försäkra dig om att din leverantör bryr sig lika mycket om dina ögon som du gör: Gör så här – kontrollera att den leverantör som du har valt har behörig kontaktlinsoptiker kopplad till verksamheten. Om de inte har det, kanske du känner dig tryggare med att använda en annan leverantör.

29 Gör inte så här – köp inte dina kontaktlinser eller skötselprodukter från någon leverantör som inte frågar efter ditt recept. Gör så här – be om exakt det varumärke för kontaktlinser och de parametrar som du har fått utprovade och som du bär utan problem. Gör inte så här – acceptera inte alternativa produkter som du kanske erbjuds utan att först kontrollera med din optiker. Trots att det är samma siffror kan de vara helt olika när de sitter på ögat. Det finns ett undantag till denna regel: du kanske erbjuds det etablerade varumärket men under distributörens eget namn (private label). Gör inte så här – låt dig inte frestas av kampanjer som får dig att köpa mer än vad du behöver. Kontaktlinser har en hållbarhetstid precis som andra produkter. Det finns på lager, så köp bara vad du behöver. Gör inte så här – lockas inte att ”välja själv” eller ersätt dina kontaktlinser med produkter som ser ut att vara likadana, för det är de inte. Gör så här – kontakta din optiker direkt om du stöter på några problem då du bär dina kontaktlinser, exempelvis försämrad syn, klåda, rödhet, irritation, torrhet, skavkänsla eller smärta eller om du har några andra funderingar eller frågor.”

GOODByE DRy EyES, HELLO OPTIVE™

En komplett lösning för torra ögon som ger djup långverkande symptomlindring och enastående komfort.1–5

®

FöR obalans i tårvätskan OCh I lipidskiktet

ND/0011/2013 Date of Preparation: January 2013 1. Kaercher T, et al. Clin Ophthalmol. 2009;3:33–39. 2. Simmons PA, et al. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2007;48: E-Abstract 428. 3. Beard B, et al. Presented at: Annual Meeting of the American Academy of Optometry; 2011. 4. Data on file, Allergan, Inc. CSR 9965-002. 5. Data on file, Allergan, Inc. CSR 9965-001.

Allergan Norden, Johanneslundsvägen 3-5, 194 81 Upplands Väsby, Tel: +46 8 594 100 00


30

BRANSCHPLOCK REDAK TÖR MIC K E JAR E S AND, o pti k @ ra d i ca l p r.s e • I LLUST RAT I O N E R A N N A Ö D LUN D

Glasögonbåge av återvunna PET- flaskor Nu lanserar Favoptic en glasögonbåge som är tillverkad av återvunna PET-­flaskor. Man är, enligt uppgift, först i världen om denna smarta idé. Priset är allt annat än pantat. De går att köpa för 595 kronor, inklusive enkelslipade glas. Det här är inte första gången Favoptic är först. Bolaget var först i världen med att sälja glasögon via nätet och har idag över en halv miljon kunder. Enligt företaget är nyckeln till framgång har varit att man har pressat priserna ordentligt. – Vi har bevisat att snygg design och bra kvalitet inte behöver vara dyrt. Vi söker hela tiden nya trender, inte bara när det gäller design, utan också tillverkningsmaterial. Våra kunder är smarta och tar snabbt till sig nya idéer. Därför lanserar vi dessa PET-bågar, säger Carl Erik Eriksson, vd på Favoptic.

Danny ska locka kunder Smarteyes knyter ytterligare en kändis till sin nya

modesatsning. Artisten Danny Saucedo har skrivit ett samarbetsavtal med Smarteyes och blir ett av företagets ansikten i reklamen. Smarteyes ansluter sig till de optiker och kedjor som har satt som mål att förändra synen på glasögon, från att endast ses som ett synhjälpmedel, till att bli en accessoar som går att variera efter personlig stil och olika tillfällen. Danny Saucedo blir en av Smarteyes ambassadörer.
 – Jag har använt Smarteyes glasögon i flera år. De har snygga bågar och ett lågt fast pris. Konceptet passar mig som artist, eftersom jag gillar att ofta byta stil på scenen och därmed också glasögon. Dessutom tar Smarteyes ett socialt ansvar genom att hjälpa de som inte har råd att sköta sin synhälsa och de barn som behöver glasögon och det stöder jag helhjärtat, säger Danny Saucedo. Samarbetet mellan Danny Saucedo och Smarteyes löper under en längre tid och man utlovar spännande samarbetsformer.

Optikmannen!

B&L sålt till Kanada Trenden av fusioner inom vården fortsätter. I

slutet av maj såldes Bausch & Lomb till Valeant Pharmaceuticals i Kanada för 8,7 miljarder dollar. Bausch & Lomb som gör linsvätska och andra ögonprodukter, har skissat på en försäljning eller introduktion på börsen under ett antal månader. Cirka 4,2 miljarder dollar av köpeskillingen kommer att användas till att betala av företagets skulder, skriver man i ett pressmeddelande. Bausch & Lomb ägdes fram till försäljningen av riskkapitalbolaget Warburg Pincus, som gjorde en rejäl förtjänst på affären. Warburg Pincus betalade ca 4,5 miljarder dollar under 2007, och genomförde dessutom en extra utdelning i mars på 772 miljoner dollar. Köparen, Valeant, är baserat i Laval, Quebec.

en serie för optik av JONAS UPPHAGEN

optik 6 /7-2013


31

Retro ännu inte ur tiden Trenden med retro och vintage vill inte riktigt släppa greppet om glasögondesignen. Ogi Eyewear släpper nu kollektionen Seraphin med modeller som söker sig tillbaka till 1940- och 1950-talen. De tre modellerna har ambitionen att på olika sätt spegla tidsepoken kring mitten av 1900-talet. Bågarna söker sig mot det intellektuella och man får känslan av att bäraren ska känna sig som en författare, journalist eller filosofiprofessor.

Nytt program för att prova bågar på nätet Favoptic har lanserat ett nytt verktyg som gör det möjligt att prova bågar direkt på deras webbsida. Man laddar upp en bild på dig själv och kan sedan prova vilka bågar man passar bäst i. Till skillnad mot andra, liknande, webblösningar, visar Favoptics patentsökta verktyg det verkliga förhållandet mellan båge och ansikte – vilket gör det mycket verklighetstroget, skriver företaget i ett pressmeddelande. –Tanken är givetvis att göra det så enkelt som möjligt för våra kunder. Därför vill vi erbjuda våra kunder många olika sätt att testa olika bågar, utan att behöva besöka en optikerbutik, säger Carl Erik Eriksson, VD på Favoptic. Förutom det nya verktyget, som gör det möjligt att testa direkt på nätet, erbjuder också Favoptic sina kunder att kostnadsfritt låna hem upp till fyra bågar och prova i lugn och ro. Ytterligare en möjlighet är att besöka någon av Favoptics fyra mottagningar, där man kan se hela bågkollektionen i väntrummet.

R

KT O

3

O

N

-1

11

SS E

RG

RE TE

BO

G Ö

N

be dt .se

R, G

TE

SK O

kr

ist

in

a@

SC EN

IN

N

TL

RE FE

N

TA K

w

w

w. sk

lf.

se

KO

N

KE N

KO

optik 6 /7-2013

AR

hitta idéer till sin nya kollektion med tre modeller för kvinnor. Företaget kallar modellerna ”En koncis look”. Bågens skalmar ser ut som krokodilskinn, vilket enligt OWP ligger i tiden. –Vi följer den rådande trenden för accessoarer som bland annat märks på skor, väskor och bälten, skriver OWP i ett pressmeddelande. Materialen i bågarna består av acetat och metall.

TM

Tyska OWP söker sig under bältet för att

BE

20 13

Skor och bälten inspirerar ny kollektion


32

KRÖNIKA TEXT åsa tÖrndahl

Ögonen – ett universiellt språk

A

tt vara utlänning och svenska i ett annat lands arbetsmiljö är spännande. Det innebär bokstavligen att anpassa sig till ny mark, tolerera förändringar och anamma andra syn-

Åsa Törndahl är bosatt i Annecy i östra Frankrike. För närvarande arbetar hon som optiker i grannlandet Schweiz.

sätt. Det utvecklar alla sinnen samtidigt, pushar en framåt och har gett mig många utmaningar och positiva förändringar precis som jag andra gånger famlat fram som en blind och plockad höna på grund av alla olikheter. I början roades jag av franskan och att inte bara att människor är maskulina (il)och feminina (elle) men också att alla objekt som stolar, bord är han eller hon. Utan regler gäller det att träffa rätt – till exempel en glasögonbåge är en hona och ett glas är en hane. Vid eftertanke ligger det i alla fall lite logik i det. Som Mowgli i Djungelboken har jag lärt mig nya seder i en ny värld. Men då och då ramlar känslan över mig, att vara som barn på nytt och på grund av språkbarriären knappt kunna uttrycka mig som en vuxen. Jag startade på noll, och är väl i skrivande stund fyllt cirka tio år. Ett visst glapp till de 45 som framgår av passet… Jag pratar flytande och kan uttrycka mig artigt, fint och utan några problem, men då det kommer till skrift blir det mer freestyle och jag halkar bums ner till femårsåldern. Glappet är ett stort handicap och ibland vill jag bara hem och rasa av mig på svenska. På franska kan man nämligen inte alls skriva som man pratar. Bokstäverna i en text är som guld och diamanter som vackert ska dekoreras fram och skulpteras ut i en poesi med minst 100 extra ord utöver det nödvändiga. Respekten för adressaten är närmast kunglig. Ibland behöver man läsa om flera gånger för att förstå poängen med meddelandet mellan raderna. Så där blev det ännu ett språk att lära sig. Det skriftliga. Jag kan dock varmt rekommendera att arbeta som optiker utomlands då fördelen finns i vårt arbetsspråk som mestadels består av siffror, schematiska bilder och foton och där vi alla kommunicerar universellt sinsemellan.

”Jag kan dock varmt rekommendera att arbeta som optiker utomlands då fördelen finns i vårt arbetsspråk som mestadels består av siffror, schematiska bilder och foton och där vi alla kommunicerar universiellt sinsemellan.” patienterna är av den äldre kategorin där det tar mer tid än beräknat på grund av deras fysiska eller psykiska tillstånd. Häromdagen sa en äldre dam att det inte skulle fungera att undersöka henne. ”Mina ögon tåras sa mycket att jag att inte ser något alls bara jag tänker på ett öga. Jag skulle aldrig kunna ha ert yrke.” Faktum var att det knappt gick att genomföra undersökningarna så mycket tårar som sprutade. Hon upprepade. ”Jag MÅSTE tänka på något annat så slutar det rinna”. Vad hon tänkte på vet jag inte – men det fungerade mirakulöst och det slutade rinna. Ja, det är spännande att arbeta med ögon. asatorndahl@gmail.com

Vi är fyra optometrister på mottagningen som jonglerar mellan alla tänkbara undersökningar som relaterar till cornea och opererbara ögon för laser, räkna endotelceller, undersöka nyopererade kataraktpatienter till att fotografera optiknerven och andra glaucomrelaterade undersökningar. Varierat och lärorikt både språkligt och medicinskt. Som van optiker har jag noterat att i denna miljö kommer glasögonen och dess behov lite i skymundan. Analysen om rätt glas bärs på näsan är lika viktigt som resten av patientens problem, men fokus på andra mätningar tar överhanden i många lägen. Majoriteten av optik 6 /7-2013


VETENSKAP

33

Utbildning ger utökad behörighet – visst vill du ha mer kunskap?

N

Catarina Ericson är OPTIK:s vetenskapsredaktör. Hon är MSc i Klinisk Optometri och Leg Optiker. Catarina driver egen synklinik, sitter i Optikerförbundets styrelse och har hand om SOFEP-utbildningarna som förbundet erbjuder.

u startar vi med frågor som ger CET-poäng. Frågorna ser du på Optikerförbundets intranät efter inloggning, där ger du också dina svar. Detta kommer vara återkommande i varje nummer nu så missa inte vetenskapen i tidningen. Sommarens vetenskap tar upp näthinnan med en fallbeskrivning som tydligt visar vilken utökad kunskap en masterutbildning ger och ett examensarbete som har använt OCT för att se skillnaderna på RNFL vid olika ametropier. OCT blir vanligare ute hos optikerna men det är viktigt att också vet vad man ser. I fallbeskrivningen om toxoplasmos var detta svårbedömt även av ögonläkaren. Tolkningen till en artärtrombos var logisk med tanke på anamnesen, denna visar också vilken eftertanke som kommer efter ökad kunskap. Det är fortfarande tid att anmäla sig till Salus Universitys Master som startar i november, sista anmälningsdag i augusti. Till KIs utbildningar får man söka under nästa vår. Examensarbetet visar på det som man ser vid arbete med OCT, att normalvariationerna är stora på RNFL och kan beror på vilken ametropi patienten har. Senaste månaden har det hänt mycket som har betydelse för vårt kliniska arbete. Nu är det beslutat att optiker med vidareutbildning (DO, Magister och Master) från den 1 januari 2014 får egen behörighet att använda diagnostiska droppar, för att kunna göra mer omfattande undersökningar. Har du inte utbildningen så är det hög tid att fatta beslutet om du vill ha möjlighet till ett mer kliniskt arbete. Remissprojektet som har gjorts vid Skånes Universitetssjukhus (SUS) Malmö/Lund har nu avslutats

och resultatet har varit det önskade. Mer relevant information och diagnosmisstanke på remisserna ger lättare prioritering för ögonläkarna och även minskat antal ”onödiga” remisser. Här har man sett möjligheten att genom samarbete utnyttja optikernas kunskap, med att önska mer relevant information och eftertanke vid remisskrivning för att kunna prioritera remisserna korrekt. Denna form kommer nu att gälla i hela Region Skåne. I andra regioner gör man tvärtom och kräver att remisser skrivs på dokument som ger minimalt utrymmer för relevant information och som kan misstolkas. Optikerförbundet som blivit informerade om detta ser allvarligt på detta som gör det svårt för optikerna att arbeta patientsäkert och för diskussioner om en förändring. Optikern är legitimerad med eget ansvar att utföra de undersökningar som krävs och att ge rätt information i remisserna så att läkare kan prioritera dessa. Det händer mycket i branschen och att följa med i utvecklingen borde vara självklart. Nu ligger SOFEPkurser som ges under hösten ute på hemsidan, det kan tillkomma några. Men klart är att första delen av Synträningskursen kommer att ges i samband med mässan i Kista sista helgen i augusti, då även kursen att tolka synfältsundersökningar ges. Under Optometridagarna 2014 kommer del 2 av synträningskursen ges, andra datum för denna är inte bestämt vid tidningens tryck. Glöm inte logga in på www.optikerforbundet.se och svara på frågorna som är relaterade till denna tidnings artiklar. Ha en riktigt skön sommar.

Vetenskap i detta nummer: Hur skiljer sig tjockleken på retinas nervfiberlager mellan emmetroper, myoper samt hyperoper? Fallbeskrivning Toxoplasmos optik 6/7-2012 optik 5-2013

Catarina Ericson

sidan 34 sidan 42


34

VETENSKAP AV Emelie S teirud , L inné universitetet 2012

Redaktörens kommentar: I introduktionen finns en bra genomgång av retinas lager, sitter inte den kunskapen så läs denna del grundligt. Där presenteras även hur en OCT den fungerar och resultaten den ger. Resultatet efter undersökningarna är naturligtvis huvudpunkten i arbetet samt diskussionsdelen där allt värderas.

Hur skiljer sig tjockleken på retinas nervfiberlager mellan emmetroper, myoper samt hyperoper? 1.1 Frågeställning Skiljer sig tjockleken på retinas nervfiberlager (RNFL) mellan hyperopa, emmetropa samt myopa ögon och hur ser i så fall sambandet ut mellan refraktionsfel och nervfiberlagrets tjocklek?

Parallellt infallande ljus bryts till en skarp bild på retina då ackommodationen är avslappnad. Synskärpan bör vara god (≥ 1,0) på både avstånd och nära, förutsatt att en tillräcklig ackommodationsamplitud på 40 cm finns (Grosvenor, 2007).

1.2 Ametropier Ametropi är ett generellt begrepp för det refraktiva läget hos ögat som vidare kan kategoriseras som myopi, hyperopi och/eller astigmatism. I ett öga med någon form av ametropi bryts inte parallella ljusstrålar så att de fokuseras och skapar en skarp bild på retina under avslappnade ackommodativa förhållanden. Enheten som används för att mäta ögats brytkraft är dioptrier (D) och den gäller även för att ange styrkan på korrektionsglaset för en viss ametropi (Grosvenor, 2007). Studier har visat att ärftliga faktorer har en signifikant roll för att utveckla refraktionsfel, men även miljöfaktorer såsom närarbete har betydelse (Hammond, Snieder, Gilbert & Spector, 2001).

1.2.2 Myopi Myopi är då parallellt infallande ljusstrålar bryts till en tänkt punkt framför retina. Det finns olika orsaker till myopi, för lång axiallängd eller för starkt brytande medier (cornea och den kristallina linsen) (Grosvenor, 2007). Vid förekomst av myopi men i mindre omfattning är det en kombination av att axiallängden och mediernas brytkraft inte faller inom ramen för de normala värdena som hos ett emmetropt öga. Mer omfattande myopi (≥ 4,0 D) beror på att ögats axiallängd befinner sig utanför de normala gränserna (Sorsby, Benjamin, Davey, Sheridan, & Tanner, 1957 se Rosenfield, 2006a). Även en senare studie menar att axiallängden är den huvudsakliga parametern för både myopi och hyperopi (Young, Metlapally & Shay, 2007). Myopi kan korrigeras med konkava linser för att reducera brytningen av ljuset så att dess fokus flyttas längre bort och hamnar

1.2.1 Emmetropi Med emmetropi avses det tillstånd då inget brytningsfel förekommer, ögat är rättsynt.

på retina (Elliott, 2007). Myopi definierades som sfäriskt refraktionsfel på minst -0,50 D (Cortinez, Chiappe & Iribarren, 2008). 1.2.3 Hyperopi Hyperopi är då parallellt infallande ljusstrålar bryts till en tänkt punkt bakom retina. Precis som för myopi finns det olika orsaker till hyperopi, för kort axiallängd eller för svagt brytande medier. Sorsby et al. (1957) se Rosenfield (2006a) visade liknande samband som för myopi mellan mängden hyperopi och orsaken till densamma. Hyperopi över +4,0 D visade sig bero på för kort axiallängd, medan lägre grad hyperopi berodde på en kombination av att axiallängden och de brytande medierna inte hamnade inom normala gränser. Hyperopi kan korrigeras med konvexa linser för att bryta ljuset ytterligare så att det fokuseras på retina (Elliott, 2007). Hyperopi anses vara ögats sfäriska ekvivalent ≥ +0,50 D (Cortinez, Chiappe & Iribarren, 2008). 1.2.4 Astigmatism Astigmatism innebär att strålarna från till exempel ett punktformigt objekt inte avbildas som en punkt utan som två fokallinjer. optik 6/7-2013


35 Fokallinjerna bildas på grund av att ljuset bryts olika i olika snitt i ett astigmatiskt öga, där snitten oftast ligger 90º mot varandra. Astigmatism korrigeras med cylinderglas, och det är det svagast brytande snittet som anger axelläget för cylinderglasets placering (Rosenfield, 2006b). Styrkan på astigmatismen anges av differensen mellan de två olika snittens brytstyrka. Det är den kristallina linsen och cornea tillsammans som står för mängden astigmatism i ett öga. Den totala astigmatismen är summan av den lentikulära och corneala astigmatismen (Grosvenor, 2007). Hur astigmatism påverkar just RNFL är fortfarande relativt outrett. Hwang, Lee, Kim, Lee och Yoo (2012) gjorde dock ett försök att börja utreda sambandet mellan RNFL-tjockleken och inducerad astigmatism mätt med OCT. Man fann att RNFL-tjockleken visade på ett tunnare värde då man mätte med toriska kontaktlinser (+1.50 −3.25 D × 90°) och (+1,50 -3,25 D × 180°) hos försökspersoner med sfärisk ekvivalent inom ±1,0 D. Slutsatsen man fann var att OCTmätningar påverkas av astigmatiska förändringar inducerade av kontaktlinser. 1.3 Retinas anatomi Retina är det lager mellan choroidea och vitreous som omvandlar ljusenergin till nervsignaler. Retina är uppbyggd av tio olika lager med olika sorters celler och funktion. Yttre delen av retina får sin blodförsörjning från choroideas kapillärbädd medan den centrala retinalartären, som når retina genom optiska disken, försörjer de inre lagren av retina. Två kapillärnätverk formas, det djupa kapillärnätverket i det inre nukleära lagret och det ytliga kapillärnätverket i nervfiberlagret eller ganglioncellslagret (Remington, 2005).

Figur 1: Bilden visar blodkärlen i retina, optiska disken till vänster och makula i centrum. Bild från National Eye Institute:s hemsida. optik 6/7-2013

Vidare följer lite fakta om de olika lagren i retina som är av störst intresse för detta arbete, uppräknade i ordning från det yttersta till det innersta. 1.3.1 Pigmentepitellagret Retinas pigmentepitellager (RPE) består av kubiska celler som innehåller de två pigmenten melanin och lipofuscin. Epitellagret har tre huvudsakliga funktioner. Det hjälper till att upprätthålla näthinnans funktion genom att fagocytera, bryta ner och transportera bort skräpmaterial som blir över då tapparna och stavarnas yttersegment nybildas (Liles, Newsome & Oliver, 1991). När fagocytosen störs och interaktionen mellan receptorcell och RPE inte fungerar som den ska uppkommer det patologiska tillståndet Retinitis Pigmentosa (RP) (Bergmanson & Frishman, 2010). I ett inledande stadie för RP är det stavarnas receptorceller som påverkas, men i ett senare stadie påverkas även tapparna (Kanski, 2007). Epitelcellerna växer sig större i närheten av ora serrata, som är den plats där övergången till ciliarkroppens pigmentepitel sker. Pigmentepitellagret har en så stark förbindelse med choroidea att då näthinneavlossning äger rum sker oftast separationen mellan RPE och fotoreceptorerna (Remington, 2005). Denna företeelse kal�las även för Pigment epithelium detachment, (PED) (Kanski, 2007). 1.3.2 Fotoreceptorernas yttre och inre segment Detta lager består av tapparna och stavarnas yttre och inre segment. Tapparna är de receptorceller som gör färgseendet och bra visus under ljusa förhållanden möjligt. Tapparna är mest koncentrerade till makula, som är den plats där vårt centrala seende görs möjligt. Stavarna däremot är de receptorceller som används under mörka förhållanden och de är spridda över retina men dominerar i perifera delen av synfältet (Bergmanson & Frishman, 2010). Det yttre segmentet består av cirka 2000 diskar som innehåller synproteinet opsin. Stavarna innehåller rhodopsin och tapparna innehåller opsin inställt för långa, mellan - och korta våglängder (Young, 1976). 1.3.3 Yttre begränsande lagret Det yttre begränsande lagret (external limiting membrane) är inget sant membran

utan det uppträder som ett slags nätverk vid granskning i mikroskop. Det består av desmosoma kopplingar mellan Müllerceller och receptorceller. Müllercellerna är stora, komplexa celler som sträcker sig från det yttre begränsande lagret till det inre begränsande lagret. Dessa celler har en betydande roll för bland annat nedbrytningen av glutamat, behålla jämvikt i den joniska miljön och för att lagra glykogen (Remington, 2005). 1.3.4 Nukleära och plexiforma lagren Det yttre nukleära lagret består av tapparna och stavarnas kroppar och dess kärnor med cytoplasma. Det yttre plexiforma lagret består av tapparna och stavarnas axoner. Det inre nukleära lagret består av kärnorna från alla retinas olika celler. Det inre plexiforma lagret är det lager där retinas celler formar synapser (Remington, 2005). Efter det inre plexiforma lagret följer ett lager med ganglionceller (Bergmanson & Frishman, 2010). 1.3.5 Nervfiberlagret Nervfiberlagret består av ganglioncellernas axoner. Nervfibrerna radierar i ett karaktäristiskt mönster mot optiska disken, där de myeliniseras och bildar synnerven. Lokaliseringen av nervfiber i nervfiberlagret förklarar mönstret för hur synfältsbortfall associerat till vissa patologiska tillstånd ser ut (Remington, 2005). Medeltjockleken för nervfiberlagret hos den normala befolkningen skiljer sig lite mellan studier men enligt en studie är den 100,1 μm. Tunnare nervfiberlager sammankopplas med högre ålder, den vita befolkningen jämfört med latinamerikanska eller asiatiska befolkningen, längre axiallängd eller mindre optisk disk (Budenz, Andeson, Varma, Schuman, Cantor, Savell, Greenfield, Patella, Quigley & Tielsch, 2007). En annan studie menar på ett lite tjockare medelvärde för nervfiberlagret på 109 μm (Alamouti & Funk, 2003). Det allra innersta lagret kallas för det inre begränsande lagret och är det lager som förbinder retina med vitreous (Remington, 2005). 1.4 Retinal utsträckning Då ett myopt öga växer i axialled sträcks även retina ut i samband med detta. På så sätt reduceras densiteten av de retinala nervcellerna (Chui, Yap, Chan & Thibos, 2004). Sambandet mellan utsträckningen av retina och det perifera seendet hos myopa

k


36

VETENSKAP

ögon har utretts. Enligt Chui et al. (2004) är utsträckningen av retina en primär orsak till den sämre upplösningsförmågan i det perifera seendet hos myoper jämfört med emmetroper. Vid ett refraktivt fel på -15 D dubbleras utrymmet mellan nervcellerna och den perifera upplösningsförmågan halveras. 1.5 Retinal patologi 1.5.1 Drusen Drusen är vit-gula avlagringar, restmaterial från RPE som ansamlas mellan RPE och choroidea. Drusen försämrar RPE:s funktion och det drabbar fotoreceptorerna sekundärt genom att de inte kan nybildas som de ska. Det finns olika kliniska klassifikationer av drusen, hårda, mjuka och kalcifierade. Drusen förekommer i stor utsträckning hos den äldre delen av befolkningen och uppkommer spontant på grund av retinas åldrande (Kanski, 2007 ). 1.5.2 Åldersrelaterad makuladegeneration Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) är en multifaktoriell sjukdom som orsakas av både genetiska faktorer och miljöfaktorer. Det är den vanligaste orsaken till uttalad synnedsättning hos personer över 50 år i hela västvärlden (Sayen, Hubert & Berrod, 2011). Det är fortfarande oklart hur sjukdomen uppkommer, men ett antal bakomliggande riskfaktorer är kända. Dessa faktorer är ålder, rökning, ärftlighet, hjärt- och kärlsjukdomar, etnisk tillhörighet, diabetes, ljus irisfärg, linsgrumlingar och övervikt (Taie, Nolan & Neelam, 2006 ). AMD klassificeras som torr (atrofisk) eller våt (kärlnybildande) typ (Kanski, 2007). I den torra formen av sjukdomen sker en långsamt tilltagande celldöd hos RPE men även hos fotoreceptorerna och hos choroidala blodkärl. Ofta ses drusen i ett begynnande stadie. Pigmentförändringar på retina kan även ses som överpigmenterade eller bleka områden (Taie, Nolan & Neelam, 2006). Utbredningen av de atrofiska områdena i retina blir allt större och choroidala blodkärl blir allt mer framträdande. Vid den tidpunkt då dessa förändringar når makulaområdet försämras synen väsentligt (Kanski, 2007). Ibland nybildas choroidala blodkärl och klassificeringen lyder då under våt eller exudativ AMD. Våt AMD är mindre vanligt förekommande – cirka 10 % av alla fall (Kanski,

2007). De nybildade blodkärlen är sköra och läcker vätska. Retina förtjockas och det bildas ansamlingar av proteiner och lipider, så kallade exsudat, från de läckande kärlen. Vätskeläckage och blödningar i makula medför att fotoreceptorerna där så småningom dör och det centrala seendet går förlorat. Ett vanligt symptom är krokseende, så kallad metamorfopsi som ofta uppkommer i samband med vätskeansamlingarna (Kanski, 2007). 1.5.3 Glaukom och dess påverkan på RNFL Glaukom är ett samlingsnamn på en rad olika sjukliga degenerativa tillstånd i ögat som ofta ses i samband med förhöjt ögontryck. Om ögontrycket stiger över det normala leder det till skador på retinas nervfibrer och fotoreceptorer. Patienten drabbas av synfältsbortfall som ett resultat av detta (Kanski, 2007). Ett tidigt tecken på framtida synfältsdefekter är strukturella förändringar av RNFL och den optiska disken. Att tidigt upptäcka dessa förändringar är till stor hjälp för att i ett tidigt stadie diagnosticera och följa utvecklingen av glaukom (Tuulonen & Airaksinen, 1991). Det är medelvärdet för RNFLtjockleken samt tjockleken i den inferiora kvadranten som bäst skiljer friska ögon från ögon med glaukom (Mok, Lee & So, 2003). Vid glaukom påverkas de yttersta nervfibrerna i retina först och det förklarar varför det tidiga synfältsbortfallet är perifert (Remington, 2005). Cup-disk kvoten är ytterligare en faktor som kan vara ett tidigt tecken på glaukom. Cup-disk kvoten är bredden på cuppen i relation till bredden på optiska disken (i den horisontella meridianen). Normalt sett är detta värde inte större än 0,2/1 eller 0,3/1 men ett öga med glaukom har ofta ett värde på 0,5/1 eller mer (Grosvenor, 2007). 1.6 Optical Coherence Tomography Optical Coherence Tomography (OCT) är en avbildningsmetod för att skapa högupplösta bilder av olika vävnader i genomskärning. Man kan med OCT-teknik bland annat avbilda retina, vitreous, optiska nerven samt ögats främre segment (Kanski, 2007). OCT är en modern teknik som påminner om ultraljudsteknik men istället för ljud används ljus av en viss våglängd. OCT har kommit att spela en allt viktigare roll inom modern ögonsjukvård. Man kan med hjälp av denna teknik undersöka bland annat makula och optiska disken samt mäta näthin-

nans olika lager. Man kan på så sätt även upptäcka, diagnostisera samt noggrant följa utvecklingen av sjukliga förändringar i retina (Wojtkowski, Leitgeb, Kowalczyk, Bajraszewski & Fercher, 2002). Enligt Wojtkowski et al. (2002) är anledningen till OCT-teknikens stora framgång att den har en hög känslighet och precision och en longitudinell upplösning på några mikrometer. Vidare anses också att det är en stor fördel att patienten inte behöver utsättas för någon fysisk kontakt med apparaten. En stor pupill och klara medier är båda förutsättningar för en bra OCT-bild. Resultatet av en mätning presenteras med en färgkod, grön: 95 % av den normala befolkningen hamnar inom dessa gränser, gul representerar 5 % av den normala befolkningen och röd representerar 1 % av den normala befolkningen (Denniston & Murray, 2009). 1.6.1 Principer för OCT Eftersom ultraljudsteknik har vissa likheter med OCT-teknik brukar ibland jämförelser dem emellan göras. På grund av ljusets hastighet så kan ekon från ögat inte mätas av omedelbart. Därför använder OCT en speciell optisk mätteknik, så kallad låg-koherent interferometri. Bildtagningen med en OCT kan göras med betydligt högre upplösning än med ultraljud. Upplösning är ett mått på hur små detaljer som kan avbildas. Den höga upplösningen är mycket betydelsefull för att ögats strukturer ska kunna avbildas. En OCT har upplösning i två olika riktningar; i axiell riktning och i transversell riktning. När retinas olika lager ska studeras är den axiella upplösningen av störst betydelse (Schuman, Puliafito & Fujimoto, 2004). 1.6.2 Spectral OCT Slo Ljuskällan som används är en infraröd Super Luminescent Diode (SLD) med en våglängd på 830nm. Ljuset projiceras på retina genom ett X-Y Galvano-Scanning spegelsystem som kan röra strålen i en horisontell, vertikal, diagonal eller cirkulär rörelse. En interferometer slår samman reflekterat ljus från retina med reflekterat ljus från en referensspegel. Ett interferensspektrum uppstår på så sätt. Interferensen mäts sedan av med hjälp av en spektrometer som sänder de återvändande signalerna till en dator som genererar själva OCT-bilden. (OPKO Instrumentation, LLC., USA). optik 6/7-2013


37

Figur 2: Bilden visar retina i genomskärning producerad av den OCT kamera som användes i studien. Området mellan de vita strecken i bildens överkant visar retinas nervfiberlager. Uppe till vänster anges bildens kvalitet som 9 på en skala 1-10.

1.6.3 Diagnostisering med hjälp av OCT Enligt tidigare studier är OCT en väletablerad och säker metod för att diagnostisera och följa sjukliga förändringar i retina. För patienter med misstänkt Retinitis Pigmentosa undersöker man fotoreceptorernas yttre och inre segment med hjälp av OCT (Mitamura, Mitamura-Aizawa, Nagasawa, Katome, Equchi & Naito, 2012). När det gäller glaukom är OCT till stor hjälp för att tidigt upptäcka förändringar hos RNFL och optiska disken, följa utvecklingen hos förändringarna samt för att ställa en diagnos (Tuulonen & Airaksinen, 1991). Wang, Qiu, Lu, Sun, Liao, Chen och Zhang (2012) menar att tunnare RNFL är ett tidigt tecken på glaukom och därför är det viktigt att även undersöka sambandet mellan tunnare RNFL och myopi. OCT har fått en betydande roll för att diagnostisera och till viss del behandla AMD (Pierro, Zampedri, Milani, Gagliardi, Isola & Pece, 2012). Enligt Pierro et al. är spectral domain optical coherence tomography en betydligt säkrare metod än time domain stratus OCT för att upptäcka förändringar i retina som uppträder i samband med AMD. Man menar att man bland annat kan upptäcka exsudat, drusen, PED och utvärdera förtjockning av makula som alla är viktiga komponenter för att upptäcka och diagnostisera AMD. 1.6.4 OCT- bilden En bild av nervfiberlagret visas i färgskala med gult och rött som representerar tjockare områden och grönt och blått som repreoptik 6/7-2013

senterar tunnare områden (Nemeth, Shea, DiSclafani & Schulter s. 103, 2008).

1.6.5 Tidigare studier Wang et al. (2012) menar att tunnare RNFL är ett tidigt tecken på glaukom. Vidare förklaras att myopi är vanligt förekommande över hela världen och att det betyder en ökad risk för glaukom hos dessa individer. Därför är det viktigt att undersöka sambandet mellan RNFL tjockleken och myopi (Wang et al., 2012 ; Budenz, Michael, Chang, McSoley & Katz, 2005). I Kina utförde Wang et al. (2012) en studie för att undersöka sambandet mellan myopi och RNFL tjockleken med två olika mätmetoder. Man fann då att medelvärdet för nervfiberlagrets tjocklek hade ett signifikant samband med ögats axiallängd och sfäriska ekvivalent mätt med spectral domain OCTteknik. Dock hittades ingen positiv korrelation mellan nervfiberlagrets tjocklek och ögats axiallängd då scanning laser polimetri (SLP) användes som mätmetod. I Hong Kong genomfördes en studie mellan oktober 2005 till april 2006 på 115 friska individer med varierande grad myopi (Leung, Mohamed, Leung, Cheung, Chan, Cheng, Lee, Leung, Rao & Lam, 2006). Studien gick ut på att undersöka sambandet mellan RNFL tjockleken och ögats axiallängd/refraktionsfel med hjälp av OCTteknink. En grupp med 75 ögon med sfärisk ekvivalent över -6,0 D jämfördes med 40 ögon mellan -6,0 D och -0,50 D som ögats

sfäriska ekvivalent. Leung et al. menar att en av de mest synhotade ögonsjukdomen som är associerat till myopi är glaukom. En väldigt viktig del för att diagnosticera glaukom är just mätning och utvärdering av RNFL. Därför menar man i den här studien att det är av stor betydelse att känna till om det existerar någon korrelation mellan mätningar på RNFL och ögats axiallängd/refraktionsfel och i så fall hur sambandet ser ut. Det man fann var att tjockleken på RNFL varierar med ögats axiallängd och refraktionsfel och RNFL blev då tunnare ju högre myopi/längre axiallängd som existerade. En slutsats som drogs var att man alltid bör ta hänsyn till axiallängd/refraktionsfel vid mätningar av RNFL i syfte om att utvärdera glaukom. I Kalifornien genomfördes en studie för att jämföra hur väl olika metoder kunde skilja ögon med tidiga tecken på glaukom från normala ögon. Man avbildade optiska disken och RNFL med optical coherence teknik, scanning laser polimetri och confocal laser ophthalmoskopi på 46 ögon med begynnande glaukom och 46 normala ögon. Resultatet visade att kombinationen av RNFL tjockleken mätt med OCT och cup-disk kvoten mätt med SLP gav den högsta diagnostiska säkerheten (Badalá, Nouri-Mahdavi, Raoof, Leeprechanon, Law & Caprioli, 2007). Hösten 2009 påbörjades en studie för att utreda sambandet mellan RNFL-tjockleken och ögats axiallängd. De 45 försökspersonerna fördelades jämnt mellan tre olika grupper; kort, mellan och lång axiallängd. Resultatet av studien visade att RNFLtjockleken varierar med ögats axiallängd, men man bevisade också att axiallängden och den sfäriska ekvivalenten för varje försöksperson hade ett starkt samband. Slutsatsen som drogs var att man bör ta hänsyn till sambandet mellan RNFL-tjockleken och ögats axiallängd/refraktionsfel då man jämför RNFL-tjockleken med genomsnittliga värden (Savini, Barboni, Parisi & Carbonelli, 2011). 2 Syfte Syftet med denna studie var att undersöka hur sambandet mellan tjockleken på retinas nervfiberlager och ögats ametropi ser ut.

k


38

OPTIK

3 Material och metoder 3.1 Informationssökning Studien inleddes med en litteratursökning. Medierna som användes var PubMed, Google scholar samt Web of Science med sökord som optical coherence tomography, refractive errors, oct, retinal nerve fiber layer thickness, RNFL, retina och axial length. Information hittades även i kurslitteratur för optikerprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar, samt litteratur tillhörande universitetsbiblioteket i Kalmar. 3.2 Urval Studien innefattade 30 högerögon hos 30 friska frivilliga individer, som blev undersökta under tidsperioden mars till april 2012. Könsfördelningen var 28 kvinnor och 2 män. Ålderskriterierna för att delta i studien var myndighetsgränsen på 18 år samt en övre gräns på 45 år för att utesluta naturliga åldersförändringars påverkan. Med åldern minskar RNFL tjockleken och minskningen är cirka 0.53 μm per år (Alamouti & Funk, 2003). Det krävdes att deltagaren inte hade någon pågående sjukdomsbild relaterat till ögon och syn. Inga särskilda krav fanns på kön eller refraktionsfel. Försökspersonerna delades in i fem olika grupper enbart utifrån refraktionsfel. De olika gruppernas klassificerades efter sfärisk ekvivalent då astigmatism förekom. De olika gruppernas kriterier var följande: • grupp 1: högre hyperoper ≥+4,0 D, 5 försökspersoner. • grupp 2: lägre hyperoper +3,75 till +0,50 D, 5 försökspersoner. • grupp 3: emmetroper -0,25 till +0,25 D, 5 försökspersoner. • grupp 4: lägre myoper -0,5 D till -3,75 D, 10 försökspersoner. • grupp 5: högre myoper ≥-4,0 D, 5 försökspersoner. Gränserna för de olika ametropierna sattes med anledning av resultat från tidigare studie som definierat begreppen hyperopi, myopi samt emmetropi (Cortinez, Chiappe & Iribarren, 2008). Gränsen för de högre ametropierna sattes vid ±4,0 med anledning av att över denna gräns orsakas ametropin primärt av fel axiallängd (Sorsby et al., 1957 se Rosenfield 2006a). Anledningen till varför en högre myopi grupp och en högre hyperopi grupp förekom var för att enklare kunna

finna skillnader i RNFL tjockleken, koppla samman den med axiallängden och på så sätt även finna stöd för studiens hypotes. För att kunna utvärdera de eventuella ametropierna hos försökspersonerna användes autorefraktor som objektivt utgångsvärde med följande avstämning av värdena i provbåge. På detta sätt erhölls ett så sanningsenligt refraktionsvärde som möjligt för att sedan kunna placera försökspersonerna i någon av de fem grupperna. Enligt tidigare studie skiljer sig autorefraktorvärdet med en Topcon KR-8000 +0.11 +/- 0.34 D från patientens subjektiva refraktion (Pesudovs & Weisinger, 2004). Information om studien för att hitta försökspersoner gick ut via sociala medier, e-post till samtliga optikerstudenter vid Linnéuniversitetet samt personlig kontakt. Samtliga som valde att delta fick muntlig och skriftlig information om studien och dess syfte och ett informerat samtycke (bilaga 1) delades ut och signerades. 3.3 Utrustning I studien användes den kombinerade autorefraktorn och keratometern Topcon autokerato-refractometer KR 8100P (Topcon Europe Medical B.V., Capelle a/d IJssel, Nederländerna) för att ta fram försökspersonens refraktionsvärde. OCT kameran som användes för den huvudsakliga OCT-mätningen var av typen OPKO Spectral OCT Slo (OPKO Instrumentation, LLC., USA). Utöver detta användes även en låda med provglas, provbåge och pd-mätare.

Figur 3: OCT kameran OPKO Spectral OCT Slo som användes i studien.

3.4 Utförande Studien genomfördes i rum nummer 4 i optikerprogrammets undersökningskorridor, Linnéuniversitetet i Kalmar. Om försökspersonerna bar kontaktlinser avlägsnades dessa innan undersökningen. För att kunna utesluta de personer som föll utanför underökningens kriterier tillfrågades de i ett tidigt skede om sin ögonhälsa och ålder. Försökspersonens födelsedata samt kön noterades i protokollet som skapats för att lättare kunna samla in all data på smidigast möjliga sätt. Personens objektiva refraktion mättes med autorefraktor efter instruktioner om att slappna av. Mätningen genomfördes enligt tillverkarens instruktioner med den automatiska mätfunktionen aktiverad. Tre godkända mätvärden togs per öga och därefter räknades ett medelvärde för varje öga fram automatiskt. För att undvika ett felaktigt refraktionsvärde kollades styrkorna av med lösa provglas. Försökspersonen fick ha en provbåge som justerades in efter personens mått. I provbågen gjordes sedan en subjektiv avstämning av refraktionen med autorefraktorvärdet som utgångspunkt. Styrkan på sfären togs fram enligt metoden högsta möjliga plus för bästa synskärpa (Elliott, 2007). Värdet noterades i protokollet som försökspersonens refraktion. Den huvudsakliga undersökningen med OCT genomfördes sedan på samtliga 30 försökspersoner. Då bildtagningen skulle ske fanns ett antal parametrar att justera för att få en bra OCT-bild. OCT-mätningen gjordes endast på höger öga men patienten hade båda ögonen öppna. Rumsbelysningen sänktes ner till 0,3 lux för att öka pupillstorleken och på så sätt få en bild med högre kvalité. Försökspersonen justerades in och bildtagningen ägde rum i enlighet med tillverkarens bruksanvisning (OPKO Instrumentation, LLC., USA). Försökspersonen uppmanades att upprätthålla en stabil fixation på instrumentets fixeringsobjekt. Den speciella RNFL inställningen hos instrumentet valdes och sedan togs en bild automatiskt. Genom att ett cirkulärt område på 3,4mm runt den Optiska disken skannades av mätte på så sätt instrumentet RNFL-tjockleken för motsvarande område. Totalt räknades ett medelvärde för sammanlagt tre mätningar fram och resultatet visade RNFL-tjockleken i fyra olika kvadranter nämligen följande; superiort, inferiort, optik 6/7-2013


39

Figur 4: Medelvärdet samt standardavvikelsen för RNFL-tjocklekens medelvärde för varje grupp.

nasalt och temporalt (OPKO Instrumentation, LLC., USA). Vidare följde analys av bilden föreställande RNFL, och dess tjocklek för varje kvadrant samt medelvärdet för hela området noterades i ovan nämnda protokoll. Instrumentet anger själv om bilden som tagits har tillräckligt hög kvalitet för att räknas som pålitlig. På en skala 1-10 är 7 gränsen för vad som kan räknas som en tillräckligt bra bild medan 10 räknas som helt optimalt. Faktorer som kan påverka vilken kvalitet bilden får är pupillstorlek, ögonrörelser och dålig fixation hos patienten samt ett fel inställt instrument i relation till pupillen (OPKO Instrumentation, LLC., USA). I den här studien användes endast bilder med ett värde på minst 7 på skalan, men merparten av bilderna som togs hamnade på 9. Om bilden som togs hamnade på 6 eller lägre på skalan togs bilden om tills ett mer lyckat resultat erhölls. 3.5 Analys av data Medelvärden för deltagarnas ålder, RNFLtjockleken för fyra olika kvadranter (nasalt, temporalt, inferiort och superiort) och medeltjockleken över hela det mätta området räknades fram för alla deltagare tillsammans samt för respektive diagnostisk grupp. All mätdata avidentifierades och sammanställdes genom att införas i Microsoft Excel optik 6/7-2013

2007, där beräkningar genomfördes med hjälp av bland annat multipla oberoende ttest, samt att tabeller och grafer skapades. I en regressionsanalys gjordes beräkningar om det fanns någon signifikant korrelation mellan refraktionsfel och RNFL-tjocklek. Då kontroll gjordes för att se om resultaten var statistiskt signifikanta accepterades ett pvärde på p <0,05. 4 Resultat Totalt deltog 30 försökspersoner i studien och samtliga försökspersoners värden kunde användas i studien då alla uppfyllde kriterierna för att medverka. I resultatet redovisas alltså mätningarna från samtliga försökspersoners högerögon. Anledningen till att studien endast genomfördes på högerögat för varje deltagare var för att utesluta att vänsterögat skulle visa på liknande resultat. Försökspersonerna var mellan 19 och 42 år med en medelålder på 23,5±4,8 år. 4.1 Jämförelse mellan grupperna Försökspersonerna delades in i 5 olika grupper utifrån refraktionsfel. De diagnostiska grupperna klassificerades efter sfärisk ekvivalent. De olika grupperna var som tidigare nämnt, grupp 1 högre hyperoper, grupp 2 lägre hyperoper, grupp 3 emmetroper, grupp 4 lägre myoper samt grupp 5

högre myoper. Fördelningen mellan grupperna blev 5 försökspersoner i grupp 1,2,3 och 5 samt 10 försökspersoner i grupp 4. Totalt sträcker sig försökspersonernas sfäriska ekvivalenta refraktionsvärde mellan +7,25 D och -10,0 D med ett medelvärde på -0,71±3,99. Figur 4 visar medelvärdet och standardavvikelsen för nervfiberlagrets tjocklek över det hela skannade området runt den optiska disken för respektive grupp. Multipla oberoende t-test användes för att utreda om det fanns någon signifikant korrelation mellan nervfiberlagrets medeltjocklek för hela det skannade området för de olika diagnostiska grupperna. Emmetroperna (grupp 3) utgjorde kontrollgrupp och de övriga fyra grupperna jämfördes mot denna grupp med hjälp av funktionen oberoende t-test i Excel 2007. Medelvärdet för RNFLtjockleken för varje grupp samt p-värdet som erhölls efter att ha jämfört varje grupp mot emmetroperna presenteras i tabell 1. Ingen signifikant skillnad för RNFL-tjocklekens medelvärde för hela det skannade området kunde finnas mellan grupperna, förutom jämförelsen mellan de högre hyperoperna mot kontrollgruppen då en signifikant skillnad kunde ses (p < 0,05). 4.2 Ametropiernas påverkan på RNFL Regressionsanalys användes för att vidare analysera sambandet mellan ögats ametropi och nervfiberlagrets tjocklek. Analysen gick ut på att jämföra alla olika refraktionsfel hos samtliga försökspersoner med deras RNFL-tjocklek med mätdata från fyra olika kvadranter samt medelvärdet över hela det skannade området. Resultatet av analysen visar en signifikant korrelation mellan ögats ametropi och nervfiberlagrets tjocklek med undantag för den temporala kvadranten. Resultatet visas i figur 5. Av alla fem mätområden visar fyra av dem att nervfiberlagret blir signifikant tunnare med ökad myopi och även signifikant tjockare med ökad hyperopi. Detta gäller dock inte för den temporala kvadranten runt optiska disken, där ingen signifikant trend kunde ses (p = 0,409347). Figur 5 visar grafen för regressionsanalysen av de fyra kvadranternas och medelvärdets RNFLtjocklek för 30 försökspersoner med olika refraktionsfel.

k


40

OPTIK 4.3 Medelvärdet över hela området Då värdet på medeltjockleken på nervfiberlagret för hela området (en cirkulär skannings area på 3,4 mm runt den optiska disken) kan återspegla resultatet på ett enklare sätt redovisas här endast dessa mätningar. I figur 6 visas grafen för nervfiberlagrets medeltjocklek över hela det skannade området för varje enskild försöksperson.

Figur 5: De fyra kvadranternas samt medelvärdets RNFL-tjocklek för samtliga 30 försökspersoner.

Värdena i tabell 2 ger ett mått på hur signifikant korrelationen mellan nervfiberlagrets tjocklek och ametropin är. Förutom den temporala kvadranten (p =0,41) visade alla övriga mätområden på en god signifikans (p < 0,01).

Figur 6: Nervfiberlagrets medeltjocklek över hela det mätta området för samtliga försökspersoner.

5 Diskussion Denna studie jämför hur tjockleken på retinas nervfiberlager varierar med ögats ametropi. Resultatet av studien visar en signifikant korrelation mellan ögats ametropi och nervfiberlagrets tjocklek. På så sätt erhålls stöd för teorin bakom denna studie. Med undantag för den temporala kvadranten visade alla de övriga kvadranterna samt medeltjockleken över det hela skannade området ha en god signifikant korrelation med befintlig ametropi/refraktionsfel. Resultatet av studien visar dock att det inte gick att statistiskt säkerställa ett samband mellan emmetropernas RNFL-tjocklek och alla de fyra övriga grupperna. Endast de högre hyperoperna jämfört med emmetroperna visade en signifikant skillnad i RNFLtjocklek. Det kan bero på att urvalet var för litet i varje diagnostisk grupp i studien för att kunna visa detta samband. Det förväntade resultatet i studien var att RNFL blir tunnare med ökad myopi. Alltså förväntades grupp 5, som hade en sfärisk ekvivalent på -4.0 D och över, att ha tunnast RNFL. En teori om att hyperoper borde ha tjockare RNFL än emmetroper fanns också, men inga tidigare studier för att undersöka RNFL-tjockleken hos hyperoper kunde finnas. De förväntade resultaten kunde alltså stödjas med hjälp av denna studie, men inte vid jämförelsen grupperna emellan utan då alla försökspersoners värden analyserades och jämfördes mot varandra visades en god signifikant korrelation mellan refraktionsfel och RNFL-tjocklek. Det här sambandet är som nämnt i introduktionen viktigt att känna till då man använder OCT i syfte om att diagnostisera och följa olika patologiska tillstånd. Även då man jämför en patients RNFL-tjocklek med genomsnittliga värden bör man ta hänsyn till patientens axiallängd/refraktionsfel (Savini et al., 2011). Men då möjlighet att mäta axiallängd ibland inte finns, är det av stor vikt att känna till hur sambandet mellan ögats RNFL-tjocklek och refrakoptik 6/7-2013


41 tionsfel ser ut på grund av att man med väldigt enkla medel kan ta reda på en persons refraktionsfel. Resultatet i studien är på så sätt användbart för kliniker inom ögonhälso vården som utnyttjar OCT. Den högsta hyperopen (+7,25 D) i studien hade en medeltjocklek på nervfiberlagret på 124 μm. Den högsta myopen (-10,0 D) hade ett motsvarande värde på 99 μm. Då Budenz et. al (2007) värde på den genomsnittliga RNFL-tjockleken används har hyperopen 24 μm tjockare och myopen endast 1,1 μm tunnare nervfiberlager än normalt. Det kan bero på att den högre myopen i denna studie har en myopi som beror mer på de brytande medierna än på axiallängden. Används istället Alamouti och Funks (2003) värde på den genomsnittliga RNFL-tjockleken som referens så har hyperopen 15 μm tjockare nervfiberlager och myopen 10 μm tunnare än normalt. Om man istället jämför försökspersonerna med tjockast respektive tunnast nervfiberlager så är dessa värden 127 μm för en hyperop, +5,25 D och 78 μm för en myop, -8,25 D. Det skiljer alltså 49 μm mellan dessa två försökspersoner. Hyperopen hade 27 μm tjockare nervfiberlager än normalt och myopen 22 μm tunnare nervfiberlager än normalt enligt Budenz et. al (2007). Används istället Alamouti och Funks (2003) värde på den genomsnittliga RNFL-tjockleken som referens så hade hyperopen 18 μm tjockare nervfiberlager och myopen 31 μm tunnare än normalt. Hur försökspersonernas eventuella astigmatism kan ha påverkat resultatet i studien är oklart då inga tidigare studier gjorts för att utreda astigmatismens påverkan på nervfiberlagrets tjocklek. Men i stort sett alla (28 av 30) försökspersoner i denna studie hade som mest astigmatism på 1,0 D. Det tas ej hänsyn till astigmatismens påverkan i denna studie. En försöksperson med astigmatism -3,0 D och myopi -6,75 D deltog i denna studie. En uttunning av RNFL kunde i detta fall ses, men om det endast beror på myopin eller en kombination av astigmatismen och myopin är oklart men det skulle vara intressant att utreda vidare. Hwang et al. (2012) gjorde ett försök att börja utreda sambandet mellan RNFLtjockleken och inducerade astigmatiska förändringar mätt med OCT. Hypotesen i studien var att förändringar i astigmatism kan påverka OCT-mätningar på grund av optik 6/7-2013

distorsion av den retinala bilden. Man fann att RNFL blev tunnare med toriska kontaktlinser (+1.50 −3.25 D × 90°) och (+1,50 -3,25 D × 180°) hos 30 försökspersoner med sfärisk ekvivalent inom ±1,0 D. Man mätte först RNFL-tjockleken utan kontaktlins, sedan mättes RNFL igen då man inducerat astigmatism med hjälp av kontaktlinserna. Inducerad med-regeln astigmatism, det vill säga med kontaktlinsen (+1.50 −3.25 D × 90°) medförde ett tunnare medelvärde för RNFL-tjockleken samt tunnare i den superiora kvadranten. Inducerad mot-regeln astigmatism, det vill säga med kontaktlinsen (+1,50 -3,25 D × 180°) medförde ett tunnare medelvärde för RNFL-tjockleken samt tunnare i de nasala och temporala kvadranterna. Slutsatsen man fann var att OCT-mätningar påverkas av astigmatiska förändringar inducerade av kontaktlinser. Denna studie undersöker hur emmetropi, hyperopi och myopi påverkar tjockleken på retinas nervfiberlager. Det hade varit intressant att fortsätta undersöka hur astigmatism påverkar OCT-mätningar av nervfiberlagret och dess tjocklek då det fortfarande är relativt outrett. Att en torisk kontaktlins påverkar vet man (Hwang et al., 2012) men fortsatt forskning med den senaste OCTtekniken på sanna astigmatiska ögon skulle vidareutveckla och förklara uttunningen av nervfiberlagret ytterligare. Något som kan ha påverkat denna studie var att det gjordes en snabb avstämning av autorefraktorns refraktionsvärde i en provbåge. För att vara helt säker på att ett korrekt värde för försökspersonens ametropi användes i studien hade en cykloplegisk refraktion krävts men det är inget som kunde gjort någon större skillnad för resultatet i den här studien. Detta gäller främst för hyperoper som kan ge ett falskt refraktionsvärde då de ackommoderar. För att utveckla just den här studien för fortsatt forskning inom området kan det vara intressant att upprepa studien men med ett större urval med lika könsfördelning och lika fördelning mellan grupperna. Optimalt vore att göra en cykloplegisk refraktion samt att helt utesluta astigmatiker för att säkerställa att resultatet av studien inte påverkas av dessa faktorer.

6 Slutsats Denna studie visar att det går att statistiskt säkerställa ett samband mellan ögats ametropi och det retinala nervfiberlagrets tjocklek. Nervfiberlagret i retina blir tunnare med ökad myopi och tjockare med ökad hyperopi. Dock visade jämförelsen mellan grupperna i denna studie att endast de högre hyperoperna jämfört med emmetroperna hade en signifikant skillnad i RNFLtjocklek


42

VETENSKAP AV J ohan G r önvall

MSc Klinisk Optometri, Leg Optiker, Salus University, Pennsylvania College of Optometry

Redaktörens kommentar: Undersökningsmomenten vid första besöket måste läsas tillsammans med journalutdrag från ögonkliniken med alla olika frågetecken som uppstod. Diskussionen visar sedan eftertanken och vikten av olika undersökningsmoment för att rätt diagnos ska kunna ställas. Faktadelen ger mycket information om toxoplasmos och dess sjukdomsbild.

Fallbeskrivning Toxoplasmos Fallbeskrivning: Kaukasisk kvinna, 19 år gammal Bedömning: Toxoplasmos, astigmatism Patient profil: Patient initialer: SA Ålder: 19 Kön: kvinna Ras: Kaukasisk Sysselsättning: Student Hobby: Hundar och agility Datum för första undersökning: 2003-04-07 Orsak till besöket: Patienten kom akut för en synundersökning då hon kvällen innan haft totalt synbortfall på höger öga. Vid undersökningen konstateras fläckvis synförmåga av olika storlek i synfältet. Hon uppgav att hon hade dimsyn och floaters Tecken/symptom: ingen huvudvärk, ingen klåda, ingen brännande känsla, ej rinnande eller tårande ögon, inga blixtar, har upplevt floaters, inget dubbelseende Okulär historia: Nuvarande korrektion: Inga glasögon, hon har aldrig haft någon form av korrektion. Hon genomgick en ögonundersökning vid 4-årskontrollen på barnavårdcentralen där inget onormalt eller behov av korrektion förelåg, enligt hennes egen utsago. Sedan skolstart har hon årligen genomgått en synscreening hos skolsyster utan några konstigheter. Hon har inga kända ögonsjukdomar eller någonsin skadat eller behövt någon vård för sina ögon.

Senaste undersökning: Hon har aldrig tidigare varit hos en optiker eller ögonläkare. Hon minns inte när hon senast var hos skolsköterskan och blev screenad. Hon har alltid klarat testerna utan anmärkning med god synskärpa på båda ögonen. Egna sjukdomar: Hon uppger att hon är vid god hälsa och att hon lever sunt (hennes eget påstående). Hon har hyperkolesterolemi som hon medicinerar för, sedan 5 års tillbaka med Zocord 20mg x 1 men hennes värden är ändå något förhöjda. Hon har låga B-12 värden och står på Behepan 1mg x 1 sedan 5 års tid. Hon uppger även att hon har något mindre hjärtproblem men hon kan inte redogöra för exakt vad det är. Det följs årligen av hennes husläkare men hon tar ingen medicin för det. Social historia: Hon röker 5-8 cigaretter per dag och dricker 1-2 glas vin i veckan till helgen. Hon har körkort och kör både bil och motorcykel. Hon använder inga droger eller har haft några sexuellt överförbara sjukdomar. Familje historia: I familjen och släkten finns hyperkolesterolemi. Hennes pappa hade en central retinal artär ocklusion i unga år och tappade synen på ett öga pga. av det. Han har även genomgått en by-pass operation i 40 års åldern och har även behandling för högt blodtryck.

+ Hjärtproblem (pappa och hon själv) + Kardiovaskulära sjukdomar (pappa och hon själv) - Diabetes - ARMD + Högt blodtryck (pappa) - Cancer - Glaukom - Blindhet Objektiva fynd: Fri visus avstånd: OD: 20/30, 20/25 med STP OS: 20/20 OU: 20/20 Fri visus nära: OD: 20/25 OS: 20/20 Funnet korrektionsbehov: OD: ±0,00 / -0,75 x 80 OS: ±0,00 / -0,50 x 105 Korr Visus avstånd: OD: 20/25 OS: 20/20 OU: 20/20 Korr Visus nära: OD: 20/25 OS: 20/20 Cover test (D): <4 Exophoria Cover test (N): Ortho Pupiller PE(5/3) RRL (4+/4+)A -RAPD Konfrontations fält: Donder´s konfrontations test OD: problem i övre och delar i nedre nasala synfältet. Donder´s konfrontation test OS: inga tecken på bortfall eller problem i någon kvadrant. Versioner: Ingen begränsning att röra ögonen, jämna och fina rörelser i alla riktningar Färgtest (Ishihara): OD: 14/14 OS: 14/14 Red Cap test: Ej utförd Tryckmätning (Topcon Ct-80 non-contact tonometry): OD: 16 mmHg OS: 16 mmHg optik 6/7-2013


43 Stereopsis (TNO-test): 240’’ Amsler Chart: Ej utförd. Okulär inspektion med spaltlampa: OD och OS Ögonlock: bleka, jämna och retningsfria, -meibomsk körtel dysfunktion, -blepharitis Conjunctiva: klar och retningsfri, -hyperemia limbal/bulbar/tarsal Cornea: klar och normal, allt tillsynes normalt på epithelium/stroma/endothelium Främre kammare: djup och klar inga celler eller opaciteten I vätskan. Van Herick vinkel klassifikation: ej utförd Iris: färg blå grå, -transillumination, -neovascularisation, -pigment deposits Lins (odilaterad): klar och I normal position, -precipitates Tårfilm: bra kvantitet och kvalitet. TBUT: >15 sekunder Oftalmoskopi (odilaterad direkt oftalmoskopi) OD: Cup/disk förhållande: h0.4 x v0,3 Neuro-Retinal Rim: Blek, frisk och distinkt, -neovascularisation vid disken Kärl: A/V 2/3, -HR, -AS, -Venous pulse Men kaliberväxlande artärer Foveolar reflex: + Makula: Normal, flat and dry, -CSME men omkringliggande områden visar tecken på ischemiskt ödem Glaskroppen: moderat fokal glaskropps inflammation över det schemiska området Periferi:-skador eller avlossning, -neovaskularisation I övrigt Oftalmoskopi (odilaterad direkt oftalmoskopi) OS: Cup/disk förhållande: h0.4 x v0,3 Neuro-Retinal Rim: Blek, frisk och distinkt, -neovascularisation vid disken Kärl: A/V 2/3, -HR, -AS, -Ven puls, atrofiskt område vid de övre artärgrenarna troligen efter en chorioditis. Foveolar reflex: + Makula: Normal, flat and dry Glaskroppen: lar inga grumlingar Periferi:-skador eller avlossning, -neovaskularisation I övrigt Bedömning och behandlingsplan: Bedömning 1: Misstänkt retinal artär ocklusion OD Behandlingsplan 1: Akut remiss till Ängeloptik 6/7-2013

holms ögonklinik för dilaterad fundus undersökning och bedömning av synfält samt antikoagulationsbehandling. Patienten informerad om synstatus och vidtagna åtgärder. Bedömning 2: Atrofiskt område vid de övre artärgrenarna troligen efter en chorioditis i OS Behandlingsplan 2: Remiss för dilaterad fundus undersökning och synfältsbedömning av ögonläkare. Patienten informerad om synstatus och vidtagna åtgärder. Bedömning 3: Astigmatism OD and OS Behandlingsplan 3: Ingen korrektion ges. Vänta och se vad remissen leder till för eventuell behandling. Patienten informerad om synstatus och vidtagna åtgärder. Vad hände på ögonkliniken i Ängelholm (i korthet): Date: 2003-04-07 Akut remiss från optiker J. Grönvall hos Optiker Anderberg, Ängelholm. Patienten träffar ögonläkare A på ögonkliniken i Ängelholm. Hans konklusion var en incip arteriell ocklusion och eller en liten emboli som var på väg att förflytta sig. Fundusfoto togs och de gjorde honom misstänksam att de ev. kunde röra sig om en vaskulitis. En synfältsundersökning bokades in att genomföras inom två dagar. A remitterade patienten vidare akut till medicin kliniken för antikoaguleringsbehandling. Patienten skrevs in på medicinkliniken och blev inlagd samma dag. Diagnos: ICD10 H342 Medicinkliniken Ängelholms Sjukhus: Patienten får Trombyl, Plavix and Fragmine och fortsätter med Zocord som hon stått på sedan tidigare. De ger henne även Prednisolon 60 mg pga. av misstanken om vasculitis. Hon är under observation och en mängd olika blodprover och tester tas. Datum: 2003-04-09 Patienten åter till ögonkliniken och träffar ögonläkare A som genomför en synfältsundersökning och en fluorescensangiografi. OD visar på läckage från papillen och läckage från kärlen närmast det ischemiska området på ögonbotten. OS visar på en fönster defekt som omgärdar den pigmenterade bleka området. Defekterna var mer koncentrerade och lokala denna dag mot när hon

undersöktes tidigare. Han konstaterar att hans första diagnos var fel och kontaktar ögonkliniken i Lund. Diagnos: ICD10 H342 + H350 + H250 Datum 2003-04-11 Idag noteras celler i främre kammaren på höger öga. Pupillen på höger öga är dilaterad och större än på vänster. Status på OS oförändrad mot tidigare. Ögonläkaren är nu fundersam på om det rör sig om Becht´s sjukdom, Wegners eller Sakroidos. Hon får börja behandla med Isopto Maxidex 8 gånger dagligen och Cyklogyl 1x2 in OD. Vidare diskussioner med Lunds ögonklinik dit foto och synfält samt alla andra journaler sänds. Diagnos: ICD10 H342 + H350 + H250 Datum 2003-04-15 Efter samråd med ögonkliniken i Lund börjar man fatta misstanke om en toxoplasmos infektion. Man begär serologiska tester för toxoplasmos som genomförs av medicinkliniken i Ängelholm. Hon får omedelbart börja med Wellvone 5ml x 2 tillsammans med hennes tidigare kortisonbehandling. Kortisonet kommer gradvis att sättas ut och hennes antikoagulationsbehandling avslutas. Hon fortsätter med Isopto Maxidex 5 gånger dagligen och Cyklogyl 1x2 i OD. Diagnos: ICD10 H342 + H350 + H250 Datum 2003-04-23 Ny kontroll och nya foton tas. Allting är mycket lugnare och symptomen har mildrats mot tidigare. Provtagningen visar inga IgM antikroppar mot toxoplasmos men positivt utslag på IgG provet. Dosen med kortison sänkt till 10 mg/dag av Prednisolon. Diagnos: ICD10 H350 Datum: 2003-05-21 Patienten är i stort sett symptomfri och hon uppger inga som helst synproblem Allting ser lugnt och fint ut. Ärrbildning av toxoplasmos infektionen kan ses. Hon störs inte av något skotom som ärrbildningen orsakar. All medicinering avslutas. Patienten ges information om att om hon upplever några symptom eller synförändringar skall hon omedelbart kontakta ögonkliniken akut igen. Hennes synförmåga är 20/25 OD och OS med endast fel på en bokstav med OD. Datum: 2003-06-23 Träffar ögonläkare A för en sista check up

k


44

VETENSKAP

Foton av höger öga.

av den första aktiva episoden av toxoplasmos infektionen som nu var utläkt och lugn. Återigen ges information om att hon genast skall kontakta honom vid minsta tecken på besvär. Sedan 2003 har hon haft nya aktiva episoder av toxoplasmos infektioner 2004, 2005 x 2, 2006 och 2007. Hon har blivit behandlad med Wellvone mist 5 ml 1x2 under 4 veckors perioder, och med Isopto-Maxidex 1% 1x3. Prednisolon 5 mg, 5 tabletter x 1 som hon tagit om morgonen som gradvis sätts ut. Hittills har hon haft tur att toxoplasmos infektionen inte spridit sig närmare makula området. Hon är fullt medveten om att det finns risk för att det kan ske. Nu känner hon igen symptomen väl och hon har alltid en laddning med alla nödvändiga läkemedel hemma. När hon känner att det börjar igen så ringer hon ögonkliniken för samråd och börjar omedelbart att behandla på nytt och följs av upp av dem. Diskussion: Vid hennes första besök gjorde jag tyvärr inte en fullständig komplett undersökning. Bland annat genomförde jag inte vissa tester som bland annat Amsler chart test eller red cap test. Jag gjorde inte heller någon vinkel estimering enligt Van Herick. På så sätt så missade jag värdefull information om synnerven och makula och eventuellt en grund kammare. Jag utförde en färgtest med Ishiharas färgtest, men den ger bara information om att kunna uppfatta färger men inget om färger uppfattas med olika intensitet mellan ögonen vilket ger information om synnervsfunktionen. Jag kunde ha gjort en bättre anamnes med mer specifika frågor om hon hade hus-

djur som katt eller hund eller om hon var uppvuxen med husdjur. Man kunde också ha frågat om hon ätit rått kött. Det är enkelt att säga när diagnosen är känd. När jag träffade henne måste jag villigt erkänna att mina kunskaper om toxoplasmos var ringa och ännu sämre ställt med hur den sprids. Jag hade inte den minsta tanke på att det kunde röra sig om en parasit infektion. Min slutsats av mina undersökningar och min anamnes var helt fel. Jag antog att det rörde sig om en retinal artär ocklusion pga. av det ischemiska området som sågs på fundus och att hon hade rapporterat totalt synbortfall kvällen innan. Att hon vid undersökningstillfället sa att hon fläckvis kunde se gjorde mig glad. Jag insåg då att det inte kunde vara en total ocklusion av den retinala central artären. Min bedömning var att omedelbart sända henne akut till ögonkliniken då jag var orolig för att hon kunde mista synen på sitt högra öga. Med oftalmoskopet kunde jag se att det inte var några tecken på näthinneavlossning. Hon hade inte ont eller upplevde några blixtfenomen. Hon rapporterade floaters vilka jag tolkade som resultat av glaskroppsinflammationen. Jag var helt övertygad om att det rörde sig om ett vaskulärt problem av något slag. Även ögonläkaren kämpade med att ställa rätt diagnos. Hon blev bra omhändertagen och inledningsvis behandlad för hennes vaskulära och blodrelaterade symptom och sjukhistorier. När inflammationen i ögat utvecklades och mer karaktäristiska tecken framträdde kunde till sist rätt diagnos ställas, toxoplasmos. Hon fick då ny behandling och fick information om toxoplasmos infektioner. Hon går nu på regelbundna kontroller på ögonkliniken där synfält och foton tas

med jämna mellanrum. Hon har inte träffat mig regelbundet sedan denna händelse, även om jag uppmanat henne att göra så. Jag fick ett vykort från henne där hon skrev att hon ville tacka för att jag räddat synen på hennes öga genom att sända henne akut till ögonkliniken. Jag ringde henne nyligen och bad att få ta foto på hennes ögonbotten och förklarade varför jag önskade det. Ovan syns foton tagna vid detta tillfälle av höger öga. Hon tyckte det var spännande att eventuellt få bli en av mina fallbeskrivningar till mastersutbildningen i USA. Det här fallet lärde mig mycket. Jag blev naturligtvis tvingad att läsa på om toxoplasmos, om vilket jag kunde oerhört lite. Typiskt för en toxoplasmos infektion är att de inte alltid visar de typiska kliniska tecknen inledningsvis. Det gav också mig och min praktik nya bekantskaper inom ögonhälsovården och sjukvården i min region. Om Toxoplasmos Toxoplasma gondii är en obligat intracellulär parasit, som kan drabba både människor och djur. Den är vida utbredd i naturen. Human toxoplasmos kan uppträda i två former, antingen medfödd eller förvärvad. Serologiska tecken på en tidigare toxoplasma infektion återfinns hos 20% till 70% av invånarna i USA.1,2 Hos personer med nedsatt immunitet kan toxoplasmos medföra livshotande sjukdom. Okulär toxoplasmos kan ha ett förlängt och återkommande förlopp som ger nekrotiserande retinit.6-11 T. gondii är en sporozoea. Infektionen är en zoonosis d.v.s. den kan smitta mellan djur och människor där katter är en definitiv värd.12-15 Det finns tre former av parasiten: tachyzoit (trofozoit), bradyzoit (vävnads cysoptik 6/7-2013


45

ta), och sporozoit (ägg cysta).4,12,16-18 Tachyzoit är den invasiva formen av parasiten och orsak till hur den akuta infektionen ter sig. När tachyzoiten blir intracellulär går den in i en vakuol och förökar sig. Tachyzoiten är mycket känslig för betingelserna i sin omgivning.4,16 Bradyzoit är cystformen av parasiten som hittas i vävnader. Bradyzoit bildas i värdcellens vakuoler och de omgivande membranen blir utarbetade av organismen. Eftersom cystformen är intracellulär och införlivar värdcellens strukturer in i sina väggar, får den på så sätt skydd från värdorganismens immunrespons och kan på detta sätt förbli i vävnader i åratal utan att orsaka någon inflammationsprocess.19-22 Vävnadscystor kan utveckas i vilket organ som helst och ger bestående latenta eller vilande infektioner. Vid vävnadsskada kan denna cystform ge orsak till en återaktiverad akut infektion. I ögat kan en skada på cystan leda till en aktiv retinitis. Oocyst formen finns och reproduceras endast hos katter. När en katt har fått i sig antingen vävnadscystor eller oocystor, sprids organismen och invaderar epitelcellerna på kattens tarmar. Oocyst organismen är potent i jord upp till cirka 2 år men är känslig för temperaturer högre än 66 grader. Katter smittas främst genom att äta fåglar och möss. Enzymer I matsmältningsapparaten löser upp cystväggarna och toxoplasmos organismen frigörs. De invaderar tarmväggs epitelium, och transporteras vidare därifrån genom kroppen, där det förökar sig intracellulärt.4 Den här processen leder till cell död och nedbrytning av cellmembranet som då frigör tachyzoiten. Tachyzoiten invaderar då intill liggande celler och så fortgår processen. optik 6/7-2013

Värd djurets immunrespons på infektionen gör att tachozoiterna omvandlas sakteliga till de långsamt delande bradyzoiter som formar vävnadscystor. De här cystorna förblir liggande i vävnaden hos värddjuret hela livet och kan reaktiveras och orsaka ett aktivt sjukdomsförlopp. Smittvägar Toxoplasmosis hos människor kan orsakas av följande smittkällor och vägar: (1) intagande av dåligt tillagat rått kött som innehåller toxoplasma cystor;16,18,21 (2) intagande av oocyst från dålig handhygien or kontaminerad mat;21 (3) intrång av tachyzoiten pga. av sår på huden;18 (4) genom att dricka opastöriserad mjölk;24 (5) blodtransfusion eller organ transplantation;16,25 och (6) via moderkakan till fostret.7,26,27 Huvudsakliga smittkällan är intagande av kontaminerad mat, eller oavsiktlig eller omedveten kontaminering av händerna av katt avföring, och via placenta d.v.s. moderkakan till fostret om mamman är smittad. Patogenes Akut systemisk toxoplasmos uppträder hos de flesta som en underliggande infektion och ger sig till känna som en mild influensaliknande sjukdom. Den drabbades immunsystem eller immunsvar tar hand om den akuta infektionen. Om parasiten når ögat så etableras infektionen sig till ett avgränsat område, som går från en retinit till att även sekundärt omfatta choriodea. Läkningen av skadan sker genom att få kontroll på den akuta infektionen vilken i sin tur leder till ärrbildning i vävnaden. Cystor kan förbli liggande inaktiva i ärret eller alldeles intill i åratal. Under denna tid kan det bli en långsam replikation av bradyzoiten. Om cystväggen spricker eller ska-

das så kan organismen åter igen ge upphov till en ny retinit.3,28 Patologi Den karakteristiska ögonskadan är ett område av retinit intill ett inaktivt retinochoroidalt ärr. I den aktiva skadan finns nekros av retina och choriodea. Gränsen mellan nekrotiska och icke-nekrotiska områden i retina är tydliga. Det inflammatoriska svaret är mononukleärt och utgörs av lymfocyter, makrofager och epiteloida celler med plasmaceller som samlar sig i kanten av skadan. Livskraftiga och intakta cystor kan finnas antingen intill ärr eller i områden med retinal nekros. Spridda melanotiska granula från RPE (Retinala Pigment Epitelet) kan ses i de nekrotiska områdena av retina. Undersökning av retina utanför de angripna områdena visar icke specifika kroniska inflammatoriska förändringar, inkluderande peri vaskulär infiltration av lymfocyter, ödem, glios och nervdegeneration.23,29,30 Undersökning av främre segmentet visar en icke-specifik granulomatös eller ickegranulomatös inflammation. Stora fårfettsliknande keratitgrumlingar bestående av mononukleära celler förekommer ofta. Liknande förändringar kan finnas i iris, trabekelområdet och i linsen. Kliniska fynd Toxoplasmos hos människor kan delas in i fyra grupper: förvärvad, medfödd, toxoplasmos vid nedsatt immunförsvar samt ögon toxoplasmos. Förvärvad toxoplasmos Förvärvad toxoplasmos är vanligen symptomlös. I 10-20 % förkommer influensalikande symptom. Patienterna kan ha feber,

k


46

VETENSKAP

lymfkörtelsvullnad, illamående, muskelvärk och ett makulo-papulärt hudutslag med undantag av hand- och fotsulor. Mindre ofta förekommer förstoring av lever och mjälte, samt i blodet ökad mängd lymfocyter och atypiska lymfocyter.2 Hos patienter med normalt immunförsvar är sjukdomen självläkande och godartad. Hos patienter med nedsatt immunförsvar (t.ex. AIDS) kan sjukdomen vara livshotande. Tidigare har uppfattningen varit att ögontoxoplasmos är sekundär till reaktivering av medfödd toxoplasmos. Nyare rön tyder på att fler fall av ögontoxoplasmos är förvärvade.

Kongenital (medfödd) toxoplasmos Medfödd toxoplasmos orsakas av överföring av infektionen via placenta (moderkakan) till fostret. Förekomsten har uppskattats till 1 av 10 000 födda i USA och 1 av 1 000 födda i Frankrike. 5 Över 80 % av kongenitalt infekterade barn får ögonförändringar efter puberteten. 2040 % är bilaterala. Vid bilaterala förändringar har cirka en tredjedel synskärpa lägre än 20/40.31 Kliniskt yttrar sig kongenital toxoplasmos som retinochorioidit, hydrocefalis, mikrocephalus, cerebrala förkalkningar, epilepsi, psykomotorisk retardation, organförstoring, ikterus (gulfärgning av huden), utslag och feber. Kongenital toxoplasmos måste skiljas från andra medfödda infektioner som rubella (röda hund), cytolomegavirus (CMV), herpes simplex och syfilis. Retinochorioidit är den vanligaste avvikelsen vid medfödd toxoplasmos. Det förekommer i 75-80 % av fallen. Den är bilateral hos 85 %.7,32 Det är vanligast att den bakre delen av ögat är angripen vid denna form. 33 Diagnosen av det klassiska syndromet av kongenital toxoplasmos baseras på den kliniska triaden: 1 kramper, 2 cerebrala förkalkningar och 3 chorioretinit.2 Antikroppar mot toxoplasmos av immunglobulintyp M (IgM) finns hos 75 % av barnen med kongenital toxoplasmos. IgM antikroppar produceras av fostret som svar på infektionen. De är specifika för fosterinfektion eftersom IgM från modern inte kan passera placenta (moderkakan). Foster IgM antikroppar kan ibland inte upptäckas vid födelsen beroende på försenad antikroppssyntes hos fostret.26 Hos barn med mild infektion kan sjukdomen visa sig först senare i livet när retionochoriodala ärr upptäcks vid oftalmoskopi.

Toxoplasmos vid nedsatt immunförsvar Vid nedsatt immunförsvar kan toxoplasmos orsaka encefalit (hjärninflammation), pneumonit (lunginflammation) eller myokardit (hjärtmuskelinflammation). Hos AIDS-patienter är toxoplasmosskador i hjärnan speciellt vanligt. Patienter med nedsatt immunförsvar kan också utveckla retinochorioidit, som kan vara av atypisk och svårt nekrotiserande toxoplasmos. CMV och T.gondi orsakar båda nekrotiserande retinit vid nedsatt immunförsvar. Diagnosen sätts genom kliniska fynd. De två infektionerna kan förväxlas med varandra på grund av liknande kliniska särdrag. Även om ögontoxoplasmos kan förekomma hos patienter med AIDS är det ovanligt och drabbar endast uppskattningsvis 1-2 % av dessa patienter i USA. Serologisk diagnos hos patienter med nedsatt immunförsvar är ofta svår på grund av undertryckt antikroppssvar, i vilket IgM antikroppar inte kan upptäckas och stigande IgG titer saknas.5 Ögontoxoplasmos Toxoplasmos i ögat yttrar sig oftast som en fokal nekrotiserande retinit. Den är vanligen förenad med glaskroppsinflammation och granulomatös främre uveit. Mindre vanligt är papillit. Sekundära komplikationer inkluderar katarakt, glaukom, bakre synekier, cystliknande makulärt ödem, retinal perivaskulit och chorioretinala vaskulära anastomoser. Åldern vid den första attacken av ögontoxoplasmos är vanligen mellan 10–20 år och 75 % av fallen debuterar mellan 10– 35 års ålder. Vid långtidsuppföljning är återfallen 79 % 34 under fem år. En del patienter har upprepade återfall. 35 Retinochorioidit Ögontoxoplasmos yttrar sig ofta som ett område av retinit som involverar det innersta skiktet av retina och visar sig som en vit, mjuk skada med omgivande retinalt ödem. En glaskroppsinflammation över det drabbade området förekommer och kan vara generell. Den primära infektionen är i retina. Sekundärt kan inflammation i både choriodea och sclera förekomma. 36 Skadan är ofta belägen intill ett inaktivt ärr. Hos äldre patienter kan toxoplasmos visa sig som multifokal eller diffus (utspridd) nekrotiserande retinit som kan vara förenad med ockluderande retinal arterit.37 Äldre patienter kan vara mer känsliga för svår ögontoxoplasmos på grund av ål-

dersrelaterad nedgång av det cellförmedlade immunförsvaret samt kroniska sjukdomar. 37 Symptom finns hos 90 % av patienterna med aktiv retinit orsakad av toxoplasmos. De flesta har floaters men patienterna kan även ha nedsatt central syn på grund av retinochorioidit i fovea eller inflammatoriska grumlingar glaskroppen. Patienterna kan klaga över metamorfopsier (distorsion av synbilden) orsakad av serös avskiljning av makula sekundärt till djup retinal skada. Patienten kan också utveckla nedsatt syn sekundärt till cystliknande makulärt ödem eller katarakt på grund av kronisk sjukdom. Tre morfologiska varianter av retinal toxoplasmos har beskrivits: stora destruktiva skador, punktformiga skador i inre retina och punktformiga skador i yttre retina.38 Stora destruktiva retinala skador definieras som ett område med aktiv retinit större än en papilldiameter. Skadan är tät, gulvit, upphöjd och omgiven av en ring av retinalt ödem och förenad med grav vitreit (glaskroppsinflammation). Över hälften av fallen har främre uveit. Stora destruktiva skador är den vanligaste och allvarligaste varianten av aktiv retinit. 40 % av dessa patienter har nedsatt syn initialt och komplikationer är vanliga. Oavsett lokalisation krävs behandling. Om den akuta skadan finns intill ett större retinalt kärl, gren av retinal artär eller ven kan det resultera i ocklusion av kärlet.39 Punktformiga inre retinala skador är enstaka eller multifokala grå områden av aktiv retinit förenade med svagt retinalt ödem. Det finns en mild överliggande glaskroppsreaktion. Om skadan är belägen perifert kan den vara godartad och gå tillbaka spontant utan att kräva behandling. Om skadan är lokaliserad till makula kräver den behandling då den kan orsaka synförlust. Punktformiga yttre retinala skador karaktäriseras av multifokala, gråvita punktformiga skador i de djupare lagren av retina eller retinala pigmentepitelet och är förenade med liten eller ingen reaktion alls i glaskroppen. Dessa förändringar tenderar att sakta lösas upp och återkomma i närliggande områden. Akut punktformig yttre retinal toxoplasmos måste skiljas från liknande djupa gråvita förändringar som kan förekomma vid akut bakre multifokal plackliknande pigment epiteliopati, serpignös(ormliknande) chorioditis och diffus ensidig neuroretinit.40 Kyrieleis arterialitas hänför sig till ackumulering av periarteriala exsudat som kan förekomma antingen i närheten av akut retinit eller på andra ställen av retina.1 optik 6/7-2013


47 Toxoplasmospapillit. En minoritet av patienterna med ögontoxoplasmos utvecklar inflammation i eller direkt intill synnervsinträdet. Dessa patienter har omfattande ensidig papillit. Initialt misstänks ofta inte toxoplasmos. Närvaro av inaktiva retinala ärr efter toxoplasmos kan leda till rätt diagnos. Patienter med toxoplasmapapillit kan uppleva floaters, fläckvis syn och tillfälligtvis värk vid ögonrörelser. De kan ha mild reaktion i främre segmentet med omfattande glaskroppsinflammation. Papillskadan uppvisar en vit inflammatorisk massa, ibland sektoriell, förenad med papillödem eller närliggande retinalt ödem eller båda. Synfältsdefekter motsvarande läget av skadorna på papillen. En del patienter med toxoplasmapapillit har inflammation fokus intill gamla toxoplasmosärr och då är diagnosen mer uppenbar.41 Diagnosen är svår om papillit är enda skadan. Differentialdiagnoserna till toxoplasmapapillit är optisk neurit42 (synnervsinflammation), främre ischemisk optisk neuropati, sarcoidos, papillvaskulit, tumörer och andra orsaker till retinit förenad med synnerven t.ex. Candida, CMV, herpes simplex och varcella-zoster virus. Komplikationer till toxoplasma retinochorioidit. Komplikationerna till ögontoxoplasmos inkluderar kronisk iridocyclit, katarakt utveckling, sekundärt glaukom, bandkeratit, cystliknande maculaödem, näthinneavlossning, och optisk atrofi sekundär till skada på synnerven. En av de vanligaste komplikationerna är sekundärt glaukom. Som en sen komplikation har Choroidal kärlnybildning beskrivits. Diagnos Diagnosen av toxoplasma retinit görs på basen av karaktäristiska förändringar d.v.s. områden med aktiv retinit intill ett inaktivt chorioretinalt ärr. Resultat av laboratorietester för toxoplasmos kan stödja diagnosen. Hos vuxna måste andra orsaker till retinochorioidit som sarcoidos, tuberkulos, syfilis samt virusoch svampinfektioner övervägas. Vid kongenital toxoplasmos inkluderar differentialdiagnoserna andra orsaker till makulärt colobom som kongenital infektion av herpes simplex, CMV samt retinoblastom.2 Flera serologiska tester kan påvisa närvaro av antikroppar mot toxoplasmos. optik 6/7-2013

Eftersom förekomst av antikroppar mot toxoplasmos är hög i vissa områden och höga titrar kan kvarstå i många år hos i övrigt friska personer är tolkningen av provsvaren svår. 45 Förekomsten hos människan av antikroppar mot toxoplasmos ökar med åldern. I en del länder är förekomsten 90 % vid 40 års ålder. I USA uppskattas att 20–70 % av friska vuxna har haft infektion av toxoplasmos. Vid ögontoxoplasmos är det vanligt med låga titrar av IgG-antikroppar mot toxoplasmos. Om förändringarna i retina är karaktäristiska för toxoplasmos och positiv serologi är diagnosen tämligen säker. Om de retinala förändringarna är atypiska och serologin positiv är diagnosen osäker på grund av hög förekomst av antikroppar mot toxoplasmos i befolkningen5. Toxoplasma neuroretinit Infektion av Toxoplasma gondii kan även orsaka neuroretinit, ett distinkt kliniskt tillstånd bestående av synförlust, papillödem, maculaexsudat i ett stjärnformigt mönster och varierande glaskroppsinflammation. Behandling med anti-toxoplasmos antibiotika och corticosteroider generellt dämpar sjukdomen och förbättrar synskärpan Behandling Principer Eftersom förvärvad systemisk toxoplasmos hos personer med normalt immunförsvar är en godartad och självavgränsande åkomma, därför ger man vanligen ingen behandling. Hos individer med nedsatt immunförsvar ger man vanligen behandling på grund av risk för allvarlig och livshotande sjukdom. Detsamma gäller kongenital toxoplasmos. Vid ögontoxoplasmos görs beslut om behandling beroende på skadans utseende och lokalisering. Små perifera förändringar läker vanligtvis spontant utan bestående men och kan därför observeras. Däremot skall förändringar i ögats bakre del och stora destruktiva skador, som kan orsaka signifikant nedsatt syn, vanligen behandlas. Åtskilliga läkemedel har visat sig vara effektiva både vid djurförsök och kliniskt mot tachyzoiten men inget har visat sig effektivt mot bradyzoiten. Kliniskt använda läkemedel mot ögontoxoplasmos omfattar pyrimetamin, sulfadiazin, trimetoprim-sulfametoxazol, klindamycin, och azitromysin. Pyrimetamin och sulfadiazin interfererar med parasitens folsyrametabolism men in-

griper på olika ställen i metabolismen. Använda tillsammans är de således synergistiska. Behandlingen varierar med patientens svar på den men kan vara 4-6 veckor. Den klassiska behandlingen är trippelterapi: pyrimetamin, sulfadiazin och corticosteroider.46 Corticosteroider oralt läggs till antibiotika för att minska skador på andra ögonstrukturer orsakade av det inflammatoriska svaret. Av samma anledning används lokalbehandling med corticosteroider och cykloplegika för att behandla främre uveit. Då toxoplasmaretinit innebär aktiv proliferation (förökning av) parasiten skall oral terapi med corticosteroider inte ges utan skydd av antibiotika. Svår ögontoxoplasmos har rapporterats hos patienter med enbart oral behandling med corticosteeroider.9,44,47 Behandlingstiden beror på hur patienten svarar (på behandlingen) vanligen mellan fyra och sex veckor. Cortikosteroider skall utsättas gradvis så snart ögonförändringarna lugnat ner sig. Först efter avslutad cortikosteroidbehandling utsättes behandlingen med antibiotika. Några läkemedel mot toxoplasmos. Pyrimetamin är en diaminopyrimidin som är antagonist till folsyra. Sulfadiazin är effektivt mot toxoplasmos. Det påverkar folsyrametabolismen och verkar synergistiskt med pyrimetamin. Kombinationsbehandling är vanlig. Klindamycin har rapporterats vara effektivt mot toxoplasmos hos djur. 33,51 En öppen (okontrollerad) serie har visat goda resultat vid behandling av human toxoplasmos. 49,50,52 Azitromycin är en azalid, en underklass av makrolidantibiotika, som ges oralt. Behandling med systemisk corticosteroider. Systemisk behandling med corticosteroider har använts som tillägg till annan behandling för att minimera skador på närliggande retina och andra strukturer i ögat. Systemisk steroidbehandling skall inte användas utan samtidig antibiotikaterapi eftersom toxoplasmaretinit synes bero på aktiv proliferation av parasiten. 9,47,48,53,54 Steroidterapi minskar det inflammatoriska svaret vilket kan orsaka en mer destruktiv retinit. Kirurgisk behandling Fotokoagulering och kryoterapi har prövats mot ögontoxoplasmos. De kan förstöra toxoplasmacystor liksom tachyzoiter. Använt

,


48

VETENSKAP

vid aktiva skador kan fotokoagulering vara förenligt med retinal blödning, glaskroppsblödning avlossning av retina. 55 Eftersom toxoplasmacystor kan finnas i oftalmoskopiskt normala områden av retina är det osannolikt att fotokoagulering eller kryoterapi skulle kunna bota. Fotokoagulering kan övervägas vid behandling av choriodal neovaskulering (kärlnybildning), som kan vara en sen komplikation till ögontoxoplasmos. Prevention För att få kontroll över spridning av förvärvad och medfödd toxoplasmos vill man förhindra kontakt med infektiösa former av parasiten. Tillräcklig kokning av maten dödar vävnadscystor och förhindrar denna typ av överföring. Var försiktig vid kontakt med råa livsmedel, katter och smittad jord. Handtvätt eller användning av handskar. Riskpatienter skall undvika kontakt med kattavföring. Gravida kvinnor, som saknar antikroppar mot toxoplasmos bör undvika all kontakt med katter under graviditeten. Sandlådor skall övertäckas när de inte används. Kattlådor skall rengöras varje dag för att hindra sporbildning.19

REFERENser 1. Gass JDM. Stereoscopic atlas of macular diseases: diagnosis and treatment, 2nd edn. St. Louis: Mosby; 1987. 2. Schlaegel TF Jr. Toxoplasmosis. In: Duane TD, Jaeger EA, eds. Clinical ophthalmology, vol. 4. Hagerstown, MD: Harper & Row; 1978. 3. Tabbara KF. Toxoplasmosis. In: Duane TD, Jaeger EA, eds. Clinical ophthalmology, vol. 4. Hagerstown, MD: Harper & Row; 1978 4. Anderson S. Toxoplasma gondii. In: Mandell GL, Douglas RG Jr, Bennett JE, eds. Principles and practice of infectious diseases. New York: John Wiley; 1979. 5. McCabe RE, Remington JS. Toxoplasma gondii. In: Mandell GL, Douglas RG Jr, Bennett JE, eds. Principles and practice of infectious diseases, 2nd edn. New York: John Wiley; 1985. 6. Cohen SN. Toxoplasmosis in patients receiving immunosuppressive therapy. JAMA 1970; 211:657-660. 7. Couvreur J, Desmonts G. Congenital and maternal toxoplasmosis: a review of 300 congenital cases. Dev Med Child Neurol 1962; 4:519-530. 8. Hoerni B, Vallat M, Durand M et al. Ocular toxoplasmosis and Hodgkin’s disease: report of two cases. Arch Ophthalmol 1978; 96:62-63. 9. Nicholson DH, Wolchok EB. Ocular toxoplasmosis in an adult receiving long-term corticosteroid therapy. Arch Ophthalmol 1976; 94:248-254. 10. Reynolds ES, Walls KW, Pfeiffer RJ. Generalized toxoplasmosis following renal transplantation: report of a case. Arch Intern Med 1966; 118:401-405. 11. Ruskin J, Remington JS. Toxoplasmosis in the compromised host. Ann Intern Med 1976; 84:193-199. 12. Krick JA, Remington JS. Toxoplasmosis in the adult - an overview. N Engl J Med 1978; 298:550-553 13. Miller NL, Frenkel JK, Dubey JP. Oral infections with Toxoplasma cysts and oocysts in felines, other mammals, and in birds. J Parasitol 1972; 58:928-937. 14. Swartzberg JE, Remington JS. Transmission of Toxoplasma. Am J Dis Child 1975; 129:777-779.

15. Teutsch SM, Juranek DD, Sulzer A et al. Epidemic toxoplasmosis associated with infected cats. N Engl J Med 1979; 300:695699. 16. McCabe RE, Remington JS. Toxoplasmosis. In: Warren KS, Mahmoud AAF, eds. Tropical and geographical medicine. New York: McGraw-Hill; 1984. 17. Shimada K, O’Connor GR, Yoneda C. Cyst formation by Toxoplasma gondii (RH strain) in vitro. Arch Ophthalmol 1974; 92:496-505. 18. Shoukrey N, Tabbara KF. Eye-related parasitic diseases. In: Tabbara KF, Hyndiuk RA, eds. Infections of the eye. Boston: Little, Brown; 1986. 19. Frenkel JK. Pathogenesis of toxoplasmosis with a consideration of cyst rupture in Besnoitia infection. Surv Ophthalmol 1961; 6:799-832 20. Frenkel JK. Breaking the transmission chain of Toxoplasma: a program for the prevention of toxoplasmosis. Bull NY Acad Med 1974; 50:228-245. 21. Frenkel JK. Toxoplasmosis. Pediatr Clin North Am 1985; 32:917-932. 22. . Frenkel JK, Jacobs L. Ocular toxoplasmosis: pathogenesis, diagnosis, and treatment. Arch Ophthalmol 1958; 59:260279. 23. Yeo JH, Jakobiec FA, Iwamoto T et al. Opportunistic toxoplasmic retinochoroiditis following chemotherapy for systemic lymphoma: a light and electron microscopic study. Ophthalmology 1983; 90:852-898 .24. Silveira C, Belfort R Jr, Muccioli C et al. A follow-up study of Toxoplasma gondii infection in southern Brazil. Am J Ophthalmol 2001; 131:351-354 25. Sacks JJ, Roberto RR, Brooks NF. Toxoplasmosis infection associated with raw goat’s milk. JAMA 1982; 248:1728-1732. 26. Ryning FW, McLeod R, Maddox JC et al. Probable transmission of Toxoplasma gondii by organ transplantation. Ann Intern Med 1979; 90:47-49. 27. Desmonts G, Forestier F, et al. Prenatal diagnosis of congenital toxoplasmosis. Lancet 1985; 1:500-503.

optik 6/7-2012


49 28. Brézin AP, Kasner L, Thulliez P et al. Ocular toxoplasmosis in the fetus: immunohistochemistry analysis and DNA amplification. Retina 1994; 14:19-26. 29. Brézin AP, Egwuagu CE, Burnier M Jr et al. Identification of Toxoplasma gondii in paraffin-embedded sections by the polymerase chain reaction. Am J Ophthalmol 1990; 110:599-604. 30. Rao NA, Font RL. Toxoplasmic retinochoroiditis: electron-microscopic and immunofluorescence studies of formalin-fixed tissue. Arch Ophthalmol 1977; 95:273-277. 31. Nussenblatt RB, Belfort R Jr. Ocular toxoplasmosis. JAMA 1994; 271:304-309. 32. Wilson CB, Remington JS, Stagno S et al. Development of adverse sequelae in children born with subclinical congenital Toxoplasma infection. Pediatrics 1980; 66:767-774. 33. Remington JS, Desmonts G. Toxoplasmosis. In: Remington JS, Klein JO, eds. Infectious diseases of the fetus and newborn infant, 2nd edn. Philadelphia: WB Saunders; 1983. 34. Cochereau-Massin I, LeHoang P, Lautier-Frau M et al. Ocular toxoplasmosis in human immunodeficiency virusinfected patients. Am J Ophthalmol 1992;114:130-135. 35. Schuman JS, Weinberg RS, Ferry AP et al. Toxoplasmic scleritis. Ophthalmology 1988; 95:1399-1403. 36. Bosch-Driessen LE, Berendschot TT, Ongkosuwito JV et al. Ocular toxoplasmosis: clinical features and prognosis of 154 patients. Ophthalmology 2002; 109:869-878. 37. Friedman CT, Knoz DL. Variations in recurrent actoxoplasmic retinochoroiditis. Arch Ophthalmol 1969; 81:481-493. 38. . Hausmann N, Richard G. Acquired ocular toxoplasmosis: a fluorescein angiography study. Ophthalmology 1991; 98:16471651. 39. Johnson MW, Greven CM, Jaffe GJ et al. Atypical, severe toxoplasmic retinochoroiditis in elderly patients. Ophthalmology 1997; 104:48-57. 40. Friedmann CT, Knox DL. Variations in recurrent active toxoplasmic retinochoroiditis. Arch Ophthalmol 1969; 81:481-493.

optik 6/7-2012

41. Doft BH, Gass JDH. Punctate outer retinal toxoplasmosis. Arch Ophthalmol 1985; 103:1332-1336. 42. Folk JC, Lobes LA. Presumed toxoplasmic papillitis. Ophthalmology 1984; 91:64-67. 43. Vietzke WM, Gelderman AH, Grimley PM et al. Toxoplasmosis complicating malignancy: experience at the National Cancer Institute. Cancer 1968; 21:816-827. 44. Shepp DH, Hackman RC, Conley FK et al. Toxoplasma gondii reactivation identified by detection of parasitemia in tissue culture. Ann Intern Med 1985; 103:218-221 45. Ongkosuwito JV, Bosch-Driessen EH, Kijlstra A et al. Serologic evaluation of patients with primary and recurrent ocular toxoplasmosis for evidence of recent infection. Am J Ophthalmol 1999; 128:407-412. 46. . Rothova A, Meenken C, Buitenhuis HJ et al. Therapy for ocular toxoplasmosis. Am J Ophthalmol 1993; 115:517-523. 47. Engstrom RE Jr, Holland GN, Nussenblatt RB et al. Current practices in the management of ocular toxoplasmosis. Am J Ophthalmol 1991; 111:601-610. 48. O’Connor GR, Frenkel JK. Dangers of steroid treatment in toxoplasmosis: periocular injections and systemic therapy. Arch Ophthalmol 1976; 94:213. 49. Bosch-Driessen LE, Berendschot TT, Ongkosuwito JV et al. Ocular toxoplasmosis: clinical features and prognosis of 154 patients. Ophthalmology 2002; 109:869-878. 50. Ghosh N, Levy PN, Leopold IH. Therapy of toxoplasmic uveitis. Am J Ophthalmol 1965; 59:55-60. 51. Silveira C, Belfort R Jr, Muccioli C et al. The effect of long-term intermittent trimethoprin/sulfamethoxazole treatment on recurrences of toxoplasmic retinochoroiditis. Am J Ophthalmol 2002; 134:41-46. 52. Knox DL. Active presumed Toxoplasma retinochoroiditis: its treatment. S Afr Arch Ophthalmol 1974; 2:137-139. 53. Ghartey KN, Brockhurst RJ. Photocoag. of active toxoplasmic retinochoroiditis. Am J Ophthalmol 1980; 89:858-864


50

EFTER TEXT Optik nr 8: Katalog för Optikmässan!

Två fräscha butiksinredningar säljes hela eller i delar En i ek från Accretio. Se bilder på accretio.se Almå optik Samt en unik inredning från Smålandsinredningar.

Ett magasin

nschen

från optikbra

Annonsera i OPTIK och nå en hel bransch

Dags att planera hösten

n tema butike

Nr

i fokus:

ämmer Hélène best stå a sk et åp sk r va Ett magasin

klivet Sverige tar rins in på optomet världsscen

För information och bilder: liljeholmen@seochsynas.se eller alvik@seochsynas.se sätter Alan Goddon nöjda kunder dan högst på agen

nschen

från optikbra

NR 5.13

Släppsen loss solgla är vår! – det

slår Smarteyes ett slag för det glasögonmo

Innovativa er optiker lägg an glasen på hyll

Vetenskap: Glöm inte bort hornhinnan

Krönikan: ier – Sociala med tfönster ditt nya skyl

Utgivning Tema

Bokning

8

23 aug

Glas/Mässkatalog 6 aug

9

20 sept

Personal

3 sept

10 23 okt

Silmo

3 okt

11 18 nov

Linser/vätskor

1 nov

12 11 dec

Solglasögon

26 nov

NR 4.13

BOKA NU! Ring 08-601 25 20 eller maila renee.linden@conmedia.se

Nordens ledande kedja för synbehandlingar

söker legitimerade optiker Känner du att det är dags att ta nästa steg i din karriär? Memira ger dig möjligheten att utvecklas i din optikerroll och erbjuder ett engagerande arbete där du kan göra skillnad både för dig själv och dina kunder. Memira hjälper människor till en enklare vardag utan glasögon och linser med hjälp av refraktiv kirurgi. Att vara optiker på Memira innebär ett ansvar för undersökningsverksamheten, utveckling av kliniska resultat och att ge kunden högkvalitativ optometrisk/oftalmologisk vård och service. Detta sker i gott samarbete med kirurgteam och kollegor på kliniken.

Som person är du positiv, driven, flexibel och gillar utmaningar. Vi söker nu en leg. optiker till vår klinik i Uddevalla.

Kontaktperson vid frågor: Regionchef Pernilla Oskarsson, pernilla.oskarsson@memira.se 0723-899 783.

Din ansökan skickar du till: rekrytering@memira.se, senast den 30 juni.

optik 6/7-2012


Kom och jobba med mig. “Det roligaste med mitt jobb är att ge mina kunder bästa möjliga service och att få dela med mig av min kunskap inom optik.” Björn, Kontaktlinsoptiker Vi växer och söker butikschefer, kotaktlinsoptiker och optikerassistenter. Synoptik följer optikbranschens kvalitetsnorm och ger alla våra optiker möjligheten att ta sina 36 CET-poäng över en treårsperiod. Vi på Synoptik brinner för att dela med oss av vår kunskap. Vill du vara en del av oss? I så fall är du kanske vår nya medarbetare. Läs mer om våra lediga jobb på www.synoptik.se

ALLA SKA HA RÅD MED KVALITETSOPTIK

Synoptik Sweden AB är en av Sveriges ledande aktörer inom optik med 105 butiker från Kiruna i norr till Malmö i söder. Synoptik etablerades i Sverige 1991, har cirka 600 medarbetare och omsätter 850 mkr. Synoptiks mission är att alla ska ha råd med kvalitetsoptik och företaget ägs av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av Grand Vision B.V, en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 4 600 butiker i fler än 40 länder. optik 6/7-2012


52

EFTER TEXT

SÄLJES, SÖKES

Nu säljer vi Linsen! Stor lojal kundkrets. Hemsida med hög omsättning.

Info: elisabeth.h.engvall@gmail.com alt svante.korlof@gmail.com

Linsen AB (556219-0792) Norrlandsgatan 22 Box 7551 103 93 Stockholm www.linsen.se

Din Syn söker: Leg. Optiker till Söder/Gustavsberg Leg. Optiker till Ekerö Säljare heltid samt extra till Upplands Väsby Du är: En positiv, utåtriktad, flexibel person med stort modeintresse. Du gillar att jobba i team, men är också villig att ta egna initiativ och komma med nya idéer. Vi är: En mindre optikkedja som ständigt söker nya utmaningar, där kunden alltid är i fokus. Våra ledord är: Service, kvalitet och omtanke. Välkommen till ett härligt gäng i väl etablerade butiker i Stockholmsområdet. För mer information kontakta: ledning@dinsyn.se

TILL SALU SKOOGS OPTIK I GAMLEBY Ensam på orten A- läge Trogen kundkrets Goda utvecklingsmöjligheter Idag är vi en del av SYNOLOGEN Svar till skoogsoptik@tele2.se

optik 6 /7-2013


SOMLIGA KALLAR DET GLASÖGON. VI SÖKER DIG SOM KALLAR DET STIL. Smarteyes är ingen vanlig optiker. Därför söker vi dig som, i likhet med oss brinner för att förnya optikerbranschen och ständigt finna nya vägar. Vi behöver kvalificerade leg. optiker såväl som butikschefer och butikssäljare. Är du en passionerad yrkesmänniska med inre driv, starkt kundfokus och känsla för mode? Då vill vi gärna att du hör av dig. Tala om vem du är, vad du helst vill arbeta med och varför – så hör vi av oss. Hos Smarteyes får du arbeta i ett ungt och dynamiskt svenskt företag där vi gör det enkelt för kunden, tror på förändring och visar omtanke. Smarteyes är den moderna optikern som har för­ stått att glasögon är mer än bara glas­ ögon – det är stil. Ansök på www.smarteyes.se/karriar


54

EFTER TEXT

SÖKES, KÖPES Ögonmottagningen i Kneippen söker optiker

Leg Optiker med kontaktlinsbehörighet Enbart synundersökningar /kontroller. Du får gärna arbeta deltid. Kontakt: erik.edman@favoptic.com 08 -753 09 99

Mottagningen är ansluten till det nationella försäkringssystemet och tager emot ”1:a besöket” för undersökning efter telefonbokning/alt remiss från optiker eller sjukvården. Ett tillfälle för den som vill lära sig mera om ögonsjukdomar. Om det låter intressant kontakta mig för mer information på e-mail ogonlh@telia.com alt 011-100599 eller per post enl nedan. Eva Drott, ögonläkare

Synvårdsmottagningen i Täby centrum söker en glad och utåtriktad

Butiksvärdinna /Optikerassistent Vi är Sveriges första och största ögonmottagning kombinerad med optisk butik i privat regi, där optiker, ortoptister och ögonläkare samarbetar för att kunna erbjuda bästa möjliga service och omhändertagande till våra kunder/patienter. Våra öppettider är vardagar 09.00–18.00, lördagar 09.00–15.00 Under sommaren har vi ledigt lördagar. Tacksam för svar till Lotta Söderberg tel. 08-792 49 30, 0708-601 886 eller till lotta@synvardsmottagningen.se

Optik önskar er alla en riktigt trevlig sommar! optik 6 /7-2013


Har du rätt fokus? Specsavers fortsätter växa och det är med stor glädje som vi kan konstatera att vi nu nått positionen som en av de största aktörerna på optikmarknaden i Sverige. Detta har vi kunnat uppnå genom att alltid ha fokus på professionalism, hög kvalitet och det viktigaste av allt, kundnöjdhet. Vill du driva din egen butik och bli en del av Specsavers framgång? Just nu har vi flera intressanta möjligheter från söder till norr. Du ser ett axplock av möjligheter nedan:

Vi söker medarbetare

Vi söker partners

Halmstad

Leg. optiker med kontaktlinsbehörighet. Kontakta Annette Blackwell, annette.blackwell@specsavers.se Tel: 0703-066985

• Gällivare

Leg. optiker med kontaktlinsbehörighet. Hel-/deltid. Kontakta Robert Lindmark, robert.lindmark@specsavers.se Tel: 0611-550 650

• Marieberg

Härnösand

Stockholm/ Sickla

Stockholm/ Skärholmen

Umeå

Västerås City

Leg. optiker med kontaktlinsbehörighet. Hel-/deltid. Kontakta Björn Persson, bjorn.persson@specsavers.se Tel: 0707-94 04 16 Leg. optiker med kontaktlinsbehörighet. Hel-/deltid. Kontakta Mathias Hagström, mathias.hagstrom@specsavers.se Tel: 08-710 10 25 Leg. optiker med kontaktlinsbehörighet. Hel-/deltid. Kontakta Patrik Nyberg, patrik.nyberg@specsavers.se Tel: 0705-35 80 83 Optikerassistent och Leg optiker. Kontakta Caroline Hemington, caroline.hemington@specsavers.se 070-228 55 50

• Kalmar • Kristianstad • Linköping • Skellefteå • Örebro Som partner hos Specsavers kommer vi att förse framgångsrika kandidater med det stöd som krävs för att man ska kunna öppna sin egen butik tillsammans med oss. Om du vill veta mer, ring Daniel Åsberg på 031-771 98 05 eller maila på rekrytering@specsavers.se Du kan läsa mer om oss på jobb.specsavers.se och på www.specsavers.se


Posttidning B

Tidningen Optik Västra Trädgårdsgatan 15 111 53 Stockholm

JOBBAR DU I

ARETS

Sista chansen nominer a!

OPTIKBUTIK

2013? Har ni en exceptionellt bra skyltning? Tycker du att ni ger branschens bästa service? Eller har ni kanske helt enkelt den snyggaste butiken i landet? Passa då på att visa kollegorna detta. Då har ni chansen plocka hem den första inteckningen i branschens mest prestigefyllda utnämning. Tidningen OPTIK utser för första gången ÅRETS OPTIKBUTIK. Ni läsare skickar in förslag och tre bidrag går till final där vinnaren koras på mässan den 30 augusti. En oberoende jury bedömer de tävlande utifrån kriterierna: • Nytänkande/innovation • Skyltning – entré & skyltfönster • Exponering & utbud • Inredning & miljö • Bemötande & service. Nominering sker på www.optikbranschen.se senast den 25/6 2013.

Juryn består av Lotta Ahlvar, VD för Moderådet, Lennart Uhlmann, SOLF, Fredrik Thunell, Optikbranschen samt Micke Jaresand, OPTIK. Juryns beslut kan inte överklagas. Endast fullständigt ifyllda nomineringar bedöms. För insänt material ansvaras ej.

Optik 6_7_13  
Optik 6_7_13