Optik 4 2019

Page 1

FÖR ALLA I OPTIKBRANSCHEN | 4 2019

Han skapade sitt eget varumärke Bågarna som tillverkas i Sverige

Vägen mot ökad säkerhet i trafiken


The eye partner for life Nu bygger vi Skandinaviens nya koncept för syn och ögonhälsa med ett komplett erbjudande som ingen annan kan matcha. Idag finns det konceptet i Stockholm, men snart även på flera andra platser. Under hösten 2020 flyttar Memira Eyecenter i Stockholm in i det nya Eye Center of Excellence vid Karolinska Sjukhuset. Våra ledande specialister behöver fler kollegor - vill du vara med på resan? Håll utkik på memira.se/jobb efter lediga tjänster hos oss. Har vi inget ledigt jobb för dig just nu? ”Connecta” med oss på vår hemsida och var först med att få uppdateringar via mail när det dyker upp en tjänst som passar dig.


INGÅNG

Inte säkert det är rättssäkert

M 4

Ökat säkerhetstryck

8 12 31

VARUMÄRKET Bågar från Borås på beställning

SPORTGLAS Crosscyklist och produktutvecklare

18

HJÄLPARBETE

Eldsjäl grundar ny organisation

BRANSCHPLOCK Svensk forskare belönad i USA

MER UR INNEHÅLLET Synbesiktning för säkrare vägar Optik testar sportglasögon Satsning på rekordinsamling Smarta glas och miljötänk Hela ögat på Optometridagarna 2020 Ögonhälsa i fokus

6 14 16 20 24 26

PATRIKS HÖRNA 28 BRANSCHPLOCK 30 VETENSKAP Mörker och snabbt försämrat seende

REDAKTION 0498-49 81 18 optik@radicalpr.se Micke Jaresand, redaktör Wilhelm Jaresand Erik Engelv Olle Bergman Curt Lundberg, AD

32

ANSVARIG UTGIVARE Fredrik Thunell Annonsförsäljning: Maud Kempe 08-601 25 26 info@conmedia.se Annonsmaterial: Erik Åkerblom 08-400 246 60 kansli@optikbranschen.se

”Håll dig medveten om vilken målgrupp du vänder dig till och rikta dig ständigt till dem!” Ett av de råd Bo Emanuelsson ger till optiker som vill satsa på något eget. • Sidan 13

Prenumerationsärenden Erik Åkerblom 08-400 246 60 kansli@optikbranschen.se

ed jämna mellanrum behöver vi besked från myndigheter hur vi ska förhålla oss visavi lagar och regler. Inte sällan brinner det i knutarna. Givet att vi är hälso- och sjukvård är se vanligaste motparterna Socialstyrelsen, IVO och Läkemedelsverket. Arbetet innebär ofta en ansenlig dos irritation och frågan vad har vi rätt att förvänta oss av landets myndigheter dyker upp. Vid sidan om en rättssäker hantering känns svar på frågor inte som ett orimligt krav. Snäpper vi upp ytterligare en nivå bör svaren kanske kännetecknas av en uppriktig vilja att hjälpa till. Tar vi det en nivå ytterligare kan man tänka sig att svaren kommer inom en rimlig tid.

svar på frågor är långt ifrån säkert att du får. Allt som oftast är responsen istället att myndigheten inte tar ställning. Man o-svarar helt enkelt. För att få besked hur lag ska tolkas så förväntas du istället bryta mot lagen och därefter ta det hela till rätten som får avgöra om det var korrekt eller inte. Det där med att hjälpa till står heller inte högt i kurs. Som sagt är normaltillståndet att o-svara. Om du då försöker vrida frågeställningen lite, för att förhoppningsvis hjälpa dem att faktiskt kunna svara ska du inte bli förvånad om du får identisk respons på nytt. Likt papegojor upprepar de samma ord, tjänstemannaansvaret finns liksom inte.

svar inom rimlig tid då? Nja, även det här tåget har spårat ur. En enkel fråga tar minst tre veckor att få svar på. Vid mer komplexa frågeställningar får du räkna med att vänta flera veckor till innan du kanske får återkoppling (som alltså inte besvarar dina frågor). Är det här rättssäkert? Jag är inte helt övertygad om det. Till skillnad från konsumenträtten som är ganska digital och heltäckande har vi ett stort antal samverkande lagar och regler att förhålla oss till. Sällan finns svaret svart på vitt utan bygger istället på att omsätta lagtext i praktik. Att man då ska kunna rådgöra med de som har till uppdrag att uttolka lagstiftarens intentioner, respektive ansvarar för tillsynen känns inte långsökt. Men där har vi och myndigheterna olika åsikt. fredrik thunell vd, Optikbranschen

Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB, Stockholm 2019

optik4.2019 3


TRAFIK & SYN Att bilförare har god syn kan tyckas vara en grundläggande faktor för hög trafiksäkerhet. Men det enklare syntest som görs i samband körkortsansökan följs aldrig upp, trots att det är väl känt att synen försämras och behöver korrigeras i takt med stigande ålder. Sedan 2015 har Optikbranschen tillsammans med bland andra trafiksäkerhetsorganisationen, NTF, drivit frågan om att, likt de flesta andra EU-länder, införa obligatoriska uppföljande syntester för att höja trafiksäkerheten. Sakta men säkert börjar arbetet bära frukt.

text micke jaresand

Ökat tryck på höjd trafiksäkerhet för att lyckas med en förändring av körkortsvillko-

ren är det avgörande att det finns ett brett politiskt stöd. Riksdagens Trafikutskott som äger den här typen av frågor har därför varit en naturlig målgrupp att tala med. – Övergripande kan sägas att det idag finns ett brett politiskt intresse för frågan och många håller med om att regelbundna synkontroller vore klokt. Vårt problem inom politiken är snarast att frågan är alltför liten för att få en egen rubrik, säger Fredrik Thunell, vd för Optikbranschen. Men kontakterna med ledamöterna i Trafikutskottet har lett till flera motioner om regelbundna synkontroller. – Tack vare motionerna har Trafikutskottet tagit upp frågan i sitt årliga Trafiksäkerhetspolitiska betänkande de senaste tre åren. Formuleringen har succesivt skärpts, dock inte ett renodlat tillkännagivande, alltså när Riksdagen beordrar regeringen att agera. Detta är inte så förvånande givet frågans relativa litenhet. Under 2019 har intensiteten ökat och det har skrivit flera så kallade kommittémotioner. Dessa innebär att ett partis samtliga ledamöter i ett visst utskott skriver en gemensam motion där man framför för partiet viktiga frågor man önskar driva i utskottsarbetet och förslag till riksdagsbeslut. Dessa viktas betydligt starkare än enskilda motioner, som skrivs av enskilda ledamöter. – Kommittémotioner från C, KD och SD har lämnats in under årets allmänna motionstid. Dessutom har det kommit in sex enskilda motioner från bland annat M, S och MP. Bredden är viktig. Att det skrivs motioner från såväl regerings-, samarbets- och oppositionspartier skickar en signal om enig riksdag till ministern och ökar trycket på den politiska ledningen att ta sig an frågan och tillsätta en utredning, säger Fredrik Thunell. För att öka insikten om behovet av regelbundna synkontroller har Optikbranschen och NTF vid ett par tillfällen hållit informationsmöten med Trafikutskottets 4 optik 4.2019

ledamöter. Vintern 2018 gavs ledamöterna också tillfälle att i verklig stadstrafik köra bil med synen nedsatt till 0,5. Bilen var en trafikskolebil med dubbelkommando, så allt gick säkert till, men det var en lätt chockartad upplevelse för de riksdagsledamöter som deltog

samma vinter genomfördes en namninsamling i sociala media som hav 3 000 underskrifter. Dessa överlämnades av NTF till Infrastrukturminister Tomas Eneroth vid möte tillsammans med Optikerförbundet och Synoptik som aktivt engagerat sig i frågan genom sitt samarbete med Bilprovningen i genomförandet av den årliga Synbesiktningen, se artikel här intill. – Överlämnandet av namninsamlingen gav tillfälle för en diskussion med ministern om frågan. Han var inte främmande för förslaget om regelbundna synkontroller, men betonade bristen på evidens för att detta skulle få ner olycksstatistiken. Detta har dock inte hindrat tidigare regleringar, exempelvis då förbud mot användande av mobiltelefon i samband med bilkörning infördes 2018, säger Fredrik Thunell. För att ge ytterligare tyngd åt frågan uppvaktades flera fackförbund och branschorganisationen Sveriges Buss-


”Allt fler talar om begreppet ”fit to drive”, det vill säga att föraren är fysiskt kapabel att köra säkert? Sverige är ett av få länder i EU som inte regelbundet kontrollerar detta.”

företag under hösten 2017 och våren 2018. Dessa möten ledde bland annat till att Kommunal och Bussbranschen gjorde en formell begäran till infrastrukturministern om en statlig utredning där frågan om regelbundna, obligatoriska synkontroller skulle utredas. – Det här vägde sannolikt mycket tungt. Kommunal är det största fackförbundet och samlar flera yrkesområden som har trafiken som sin arbetsplats. Sveriges Bussföretag är en del av Transportföretagen. Vår ambition var att även få med SEKO samt Transport. Dessa båda fackförbund stödde frågan i sak men hade lite svårt att komma loss så till slut fick vi släppa dem. Kontakterna pågår dock fortfarande, säger Fredrik Thunell. I oktober i år skrev Transportföretagen, en mycket skarp debattartikel i Dala-Demokraten där man efterlyser regelbundna synkontroller av privatbilister. Detta visar att man nu tagit frågan ett steg högre i sin organisation, alltså ovanför en enskild branschförening, och gjort det till en central fråga för hela organisationen. – Detta initiativ ser vi som mycket positivt för de framtida kontakterna med regeringen, säger Fredrik Thunell.

under våren 2018 påbörjade Transportstyrelsen ett uppdrag om att se över synkraven för körkort. Översynen skulle vara klar under 2019 men har blivit förlängd och ska vara klar våren 2020 och handlar dels om generella synkrav, dels om synfält. Optikbranschen har tillsammans med ett antal övriga intressenter fått möjlighet att delge sina synpunkter till utredarna och förslaget om regelbundna synkontroller har då fått stöd av exempelvis Arbetsmiljöverket, Svensk Cykling, If, NTF och Sveriges Bussföretag. Även Polisen välkomnar alla initiativ som kan bidra till en säkrare trafik, däremot kan man som myndighet inte ta aktiv ställning för en sakfråga som denna. – Nyligen fick vi besked att tjänstemännen inte avser

att formulera ett förslag till lagstiftning i samband med att rapporten färdigställs. Detta är mycket förvånande; normalt ska sådana initiativ komma från myndigheterna, men i detta fall hänvisar man istället till politiken. Innebörden av detta är höljt i dunkel, säger Fredrik Thunell. Parallellt med arbetet mot politiker och fackliga organisationer har det även etablerats kontakt med ett stort antal ansvariga tjänstemän inom både regeringskansliet och de myndigheter, Transportstyrelsen och Trafikverket, som ansvarar för körkortstillstånd och trafiksäkerhetsfrågor. – Det här arbetet handlar om att sprida kunskap bland de som de facto ska jobba med frågan. Insikten om synen och synkraven är förvånansvärt låg i de här kretsarna och vi har därför arbetat intensivt med att få upp kunskapen om hur viktig synen är för trafiksäkerheten, fortsätter Fredrik Thunell. I februari 2020 står Sverige som värd för en global trafiksäkerhetskongress. Sverige har en stark position i världen när det gäller framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete. Men under de senaste åren har vi kommit längre från den så kallade Nollvisionen, att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. 2018 ökade antalet trafikdöda med 30 procent jämfört med året innan. – Detta kan skapa förutsättningar för att ministern i samband med kongressen vill visa initiativkraft genom att höja blicken bortom säkra fordon och vägar, och även beakta föraren. Allt fler talar om begreppet ”fit to drive”, det vill säga att föraren är fysiskt kapabel att köra säkert? Sverige är ett av få länder i EU som inte regelbundet kontrollerar detta, säger Fredrik Thunell. Sammanfattningsvis kan man säga att det politiska trycket nu börjar bli väldigt stort, vilket ökar sannolikheten att regeringen väljer att förekomma hellre än att förekommas. Om något ska hända är det inte osannolikt att det sker i hyfsad närtid. n

Fler och fler organisationer engagerar sig i frågan om synens betydelse för trafiksäkerheten. Bland andra Transportföretagen och fackförbundet Kommunal.

➔ optik 4.2019 5


AKTUELLT

Synbesiktning för säkrare vägar För elfte året i rad genomförde Synoptik i samarbete med Bilprovningen den årliga Synbesiktningen av Sveriges bilförare. Över 3 000 bilförare runt om i landet erbjöds att testa sin syn i samband med att de besiktigade bilen. Optik besökte två av Synoptiks medarbetare som under dagen jobbade vid Bilprovningen i Visby. Elisabeth Pitkänen tvekade inte när hon blev erbjuden att få sin synförmåga på långt håll testad. Och avståndsseendet var inte helt perfekt. –Jag har faktiskt tänkt på att det blivit lite sämre den sista tiden. Jag hade antagligen gått till optikern förr eller senare, men det här var ju ett utmärkt tillfälle att få bekräftat att jag behöver ordna med detta, säger hon. Under tiden optikerassistent Agnes Melin hjälper Elisabeth Pitkänen tillrätta passar optiker Louise Norlin på att kika på hennes glasögon. – Det är ett bra tillfälle att se att glasö-

gon inte har några defekter Christian Molin tillhör eller om de kanske behöver dem som inte har upplevt justeras. Vi kan ge dem som några problem med avståndskommer hit goda råd som seendet. Däremot tycker han inte bara har med bilkörningdet börjar bli lite besvärligt en att göra, säger hon. med läsandet och när han Den samlade statistiken jobbar framför datorn. Synför de tio år som Synbesiktundersökningen bekräftar att ningen genomförts visar att han inte är översynt. var sjätte bilist har trafikfarlig Agnes Melin och Lousie Norlin –Som gammal spanare vid syn vilket innebär att de börjar genomför en synundersökning Polisen borde jag ju ha bra se oskarpt redan på två meters på Bilprovningen i Visby. syn, säger han och skrattar. avstånd och därför utgör en direkt trafikNumer sitter jag dock mest framför datorn fara. Var tionde bilist har fått så försämrad och där har jag upptäckt att synen inte är syn att de inte skulle få körkortstillstånd lika skarp längre. om de ansökte om det idag. Louise och Agnes tipsar om att det kan– Många är översynta utan att veta om ske vore läge för Christian att genomgå en det. De är medvetna om att de inte ser fullständig synundersökning för att se om perfekt men tycker inte det spelar så stor roll han skulle kunna bli hjälpt av terminalglaseftersom de oftast kör vägar som de är vana ögon eller närprogressiva glas. vid. Och, visst har de kanske koll på väg– Det låter bra, säger han. Nöjd med att skyltar och hastigheter, men risken är stor både synen och bilen passerade årets besiktatt de i tid inte ser barnet eller hunden som ning utan anmärkning. text och foto micke jaresand oväntat springer ut på vägen, säger Louise.

Vi värdesätter både stil och bättre ögonhälsa för alla Vi kompromissar inte mellan omfattande synundersökningar, kvalitet och stil. Alla våra kunder ska ha tillgång till god ögonhälsa och kunna hitta de produkter som tilltalar deras stil. Med ett brett sortiment av egendesignade bågar och välkända designermärken, har Specsavers något för alla. Vi är alltid på jakt efter nya kollegor. Läs mer om dina karriärmöjligheter på join.specsavers.com eller kontakta Nina De Knoop på 0730-597613 alternativt nina.deknoop@specsavers.com

6 optik 4.2019


Du hittar den på App Store och Google Play.

clariti® family starring clariti® multifocal

En expert i fickformat OptiExpertTM – appen från CooperVision – nu med kostnadskalkylator.

Biofinity® family starring Biofinity® multifocal

OptiExpert™ ger dig tillgång till en mängd olika verktyg och funktioner. Förutom Efrons graderingsskalor, syregenomsläpplighetskartor samt multifokala och toriska kalkylatorer, får du nu också tillgång till den nya kostnadskalkylatorn. OptiExpert™ gör det enklare att välja kontaktlinser och att visa kunderna fördelen med att uppgradera till silikonhydrogelbaserade linser med högre syregenomsläpplighet. Gör som tusentals andra optiker som redan använder OptiExpert™. Ladda ner appen idag eller gå in på www.coopervision.se där du hittar nätversionen av appen.

OptiExpert™ är ett upplärnings-, referens- och informationsverktyg för optiker. Optiker kan välja att använda appen under patientutvärdering, men den ska inte ligga till grund för kliniska beslut. OptiExpert™ är inte avsedd att likställas med med råd från läkare eller optiker och är inte heller avsedd att ersätta patientutvärdering utförd av optiker.

optik 4.2019 7


VARUMÄRKET

TABERG ÄR ETT SVENSKT GLASÖGONVARUMÄRKE som lanserade sin första kollektion 2016. Bakom det nya varumärket står Marie-Louise Malmberg och Gustav Kristensson. Båda är väletablerade i branschen. Gustav som erfaren glasögondesigner, Marie-Louise som affärsutvecklare och försäljningschef. Bruksorten Taberg ligger strax söder om Jönköping och där håller företaget till i en gammal industrilokal vid foten av den gigantiska malmkropp som inlandsisen efterlämnade för 1,2 miljarder år sedan.

8 optik 4.2019


Begrepp som hållbarhet, ekologiskt och miljövänligt har så smått etablerat sig i optikbranschen de senaste åren. Sett till branschen som helhet rör det sig ännu bara om rännilar i den stora floden av glasögonproduktionen. Det vill det svenska varumärket Taberg ändra på. I samband med Optikmässan lanserade de sin första närproducerade kollektion, tillverkade för hand i en fabrik i Borås. text micke jaresand | foto joel dittmer

Bågar på beställning från fabrik i Borås för taberg är hållbarhet ett ledord och hela verksamheten genomsyras av ett ständigt pågående förbättringsarbete. –Ända sedan starten för tre år sedan har vi valt att arbeta med hållbarhet i fokus och i miljövänliga material. Nu tar vi steget fullt ut och lanserar produkter tillverkade i Sverige. Det är en unik satsning eftersom svensktillverkade bågar inte har funnits sedan tidigt 2000-tal, säger Marie-Louise Malmberg, en av Tabergs grundare. Att producera glasögonbågar i en liten, svensk fabrik har flera fördelar. Att bågarna inte behöver fraktas över långa avstånd är uppenbart. Dessutom innebär den lokala produktionen att man kan producera på beställning. Därmed slipper man köpa in, ofta stora minimikvantiteter, som riskerar att förbli osålda och så småningom kasseras. –Överproduktionen i branschen är ett faktum. Affärsmodellen mellan varumärken, fabriker och detaljister bygger på spekulation. Det mesta är osålt när det kommer till lagren. Det säger sig självt att det blir mycket spill som tär på produktionsresurserna helt i onödan. Vi vill inte vara en del av den överproducerande branschen utan kommer att tillverka de svenska bågarna vartefter de säljs till konsumenterna. På beställning, helt enkelt, säger Marie-Louise.

ett problem är också att branschens kollektioner generellt sett tenderar att leva i kortare och kortare tidscykler. –Man planerar och producerar bågar i princip på samma sätt som man gör med kläder. Men få konsumenter tänker på glasögon som en produkt som förknippas med modebranschen. En välproducerad båge av hög kvalitet med tidlös design lever länge, minst fem år. Att därför prata om glasögon som en snabbrörlig modeprodukt är felaktigt, säger Marie-Louise. ➔ optik 4.2019 9


VARUMÄRKET Det betyder dock inte att själva designen är oviktig eller sekundär. –Absolut inte. Vi anstränger oss till det yttersta för att designa snygga och smakfulla modeller. All vår formgivning tar avstamp i den svenska design- och hantverkstraditionen. Taberg står för former och färger som är noga valda för att passa i våra ansikten. Den första kollektionen som produceras vid fabriken i Borås har fått namnet “Småland” och kommer inledningsvis att bestå av fyra modeller i två färgställningar per modell. –Eftersom vi börjar i en förhållandevis liten skala kan vi snabbt anpassa oss efter marknadens reaktioner och lägga till, dra ifrån eller ändra i kollektionen, säger Gustav Kristensson, designer och en av medgrundarna. Väntetiden på bågarna blir max två veckor och då får man en produkt som är hantverk i sin yttersta form. Bågarna i “Småland” tillverkas av titan, i kombination med ekoacetat. Acetatet är ett certifierat naturfibermaterial som är 100 procent förnybart och helt fritt från ftalater (kemisk mjukgörare). –Vi kommer inte lösa världsproblemen genom att vårt sätt att arbeta men kanske vi kan bidra till en diskussion om branschens villkor och beteende. Lyckas vi med det har vi kommit en god bit på vägen mot en mer hållbar produktion, säger Gustav. n

”Vi kommer inte lösa världsproblemen genom vårt sätt att arbeta men kanske vi kan bidra till en diskussion om branschens villkor och beteende.”

Modellerna i Tabergs nya kollektion Småland har fått sina namn efter småländska sjöar.

10 optik 4.2019


Där tillverkningen är ett hantverk ”Småland” är namnet på Tabergs senaste kollektion. Modellerna produceras på beställning i en fabrik i Borås. Samtliga modeller tillverkas för hand, i en materialkombination av titan och ekoacetat. Därmed är de helt fria från skadliga ftalater. Med ”Småland” har Taberg tagit extra höjd i både design och färg. Modellerna utmanar i både färg och form utan att för den skull kompromissa med bärbarheten. De fyra modellerna har fått namn av småländska sjöar. Ylen är ”Smålands” mest karaktärsfulla modell, i två mörka färgsättningar. Dovan är damen, i dov petrolgrön och bordeaux. Bunn och Håen är båda runda men skiljer sig markant i sin färgsättning. ”Småland” levereras med skinnfodral som är handsydda, av svenskt läder, i Småland. Allt ytteremballage tillverkas i Tabergs närområde.

DE ABSOLUT BÄSTA PROGRESSIVA GLASEN FRÅN HOYA. MED FOKUS PÅ ALLT. KOMPLETTERA DIN PROGRESSIVA PORTFÖLJ MED HOYALUX ID MYSELF.


SPORTGLAS Bo Emanuelsson ville hjälpa sina idrottande kunder med sportglasögon. Men han var inte riktigt nöjd med de lösningar som fanns på marknaden. Efter 33 år som optiker blev han därför produktutvecklare med egna varumärket Sunocchi.

text olle bergman

Optiker, crosscyklist och produktutveckla

då och då stöter vi på dem i arbetet med OPTIK: de passionerade optikerna som beslutar sig för att följa sina drömmar och utveckla en egen produkt. Franska succémärket sabine be (sabine.fr) är ett exempel. Här var det Sabine Vagner från Orléans som beslöt sig – efter 35 år i butiken – för att skapa en unik, färgrann kollektion för kunder som vill stå ut från mängden. Svenska Sunocchi är ett annat exempel, men här handlar det om funktion, snarare än om design. I det här fallet heter grundaren Bo Emanuelsson, från Bågar & Linser i Linnéstaden i Göteborg. Jag stötte på Sunocchi på Optikmässan 2019 där de hade en pytteliten monter bland branschens jättar. Bo Emanuelsson beskrev sitt produktkoncept med stor entusiasm: sportglasögon med receptslipade glas och utbytbara solfilter, avsedda för bland annat cykling, segling, golf och skidåkning. Detta till ett pris på tre tusen kronor för enkelslipade och en tusenlapp ytterligare för bifokala. – Allting började med att jag inte tyckte att de lösningar som jag försökte erbjuda mina kunder i butiken dög riktigt, säger Bo Emanuelsson när jag ringer honom några veckor senare. Jag tänkte att det här måste gå att förbättra utifrån hur jag tänker som optiker i min verkstad. Så jag tog fram några olika prototyper genom

Bo Emanuelsson låter sina egna erfarenheter ta plats i montern.

12 optik 4.2019

att bygga om bågmodeller som jag redan hade i butiken. Jag använde mig av en infästning som bygger på att en nylontråd löper i ett spår i kanten av glaset.

det stod tidigt klart att det skulle bli för dyrt att producera glasögonen själv. Därför tog Bo Emanuelsson kontakt med några leverantörer av sportbågar på den svenska marknaden, men det var ingen som nappade. Istället köpte han en flygbiljett till Milano våren 2018 och letade efter partners på MIDO-mässan. Efter några trevande försök hittade han slutligen en affärspartner från Taiwan som hade jobbat med liknande lösningar. Nu började det gå fort, och redan våren 2019 kunde Bo Emanuelsson visa upp de första produkterna på cykelmässan i Göteborg. Som varumärke i Norden valde han Sunocchi, bildat av engelska ”sun” (sol) och italienska ”occhi” (ögon). Vid utformningen har Bo Emanuelsson tagit fasta på sin erfarenhet, både som optiker och som entusiastisk motionscyklist. Bågarnas skalmar och näsplattor kan böjas till så att glasögonen sitter verkligt stadigt. De slipade glasen är lätta att ta loss och så även det uppvikbara filterglaset som finns i ett antal färger. Målet har varit att skapa en flexibel och robust design som är lätt att tillverka och serva. Samarbetet med firman i Taiwan har inneburit många utmaningar när det gäller affärskunskaper, kulturella skillnader och språkbarriärer, men med en bra dialog går det mesta att lösa. – Överlag har det varit väldigt inspirerande att få göra helt nya saker där jag hela tiden har fått utnyttja mina kunskaper som optiker, säger Bo Emanuelsson. Som alla egenföretagare har Bo Emanuelsson lärt sig att det svåraste inte är att skapa en produkt, utan att göra den känd på marknaden. Han tog därför kontakt med en kommunikationsbyrå som hjälpte honom lägga upp en marknadsstrategi. – Idag har vi ett showroom här i butiken för våra egna kunder. Dessutom har vi en representant som besöker andra butiker och säljer in Sunocchi – idag distribueras de av 25 fristående optikerbutiker. n


Bo Emanuelsson, som tog sin optikerlegitimation 1980, har haft egen butik i 33 år i Linnéstaden i Göteborg. Vid sidan av har han jobbat halvtid på Syncentralen i tio år. – Jag blev optiker lite grann av en slump. Från början skulle jag bli gymnastiklärare, men jag hade oturen att skada mig. Min syster satt och läste i en yrkesvalsbok och tyckte att optiker skulle passa mig – och på den vägen är det!

are

Bo Emanuelssons råd till optikerkolleger som vill satsa på att skapa något eget • Hitta en specifik och unik produkt och konkurrera inte med det vanliga sortimentet. På så sätt skapar du möjligheter till merförsäljning för butikerna, vilket gör det lättare att komma in på marknaden! • Håll dig medveten om vilken målgrupp du vänder dig till och rikta dig ständigt till dem! • Jobba hårt och tålmodigt för att göra dig synlig på marknaden!

optik 4.2019 13


SPORTGLAS

Stadig kurs med stadiga bågar – OPTIK testar Sunocchi i skogen orientering är en sport som ställer höga krav på synen: det gäller att se detaljer på kartan, ha koll på var man sätter fötterna och att ha full överblick över terrängen. Eftersom man springer året runt – i fukt, regn och mörker – är imma på glasen ett ständigt bekymmer. Lösningarna är otaliga bland dem som behöver synkorrigering, men det är många som har svårt att hitta något som fungerar riktigt bra. Ett exempel är jag själv – femtiofem år gammal med en livslång närsynthet på cirka minus två dioptrier.

14 optik 4.2019

Efter ett par rundor i skogen med bifokala Sunocchi är jag riktigt nöjd. Bågarna sitter som berget, och det finns inte en tillstymmelse till att de hoppar på näsan när man klämt till dem en smula. Löpande kartläsning i detaljrik Sörmlandsterräng fungerar alldeles utmärkt, och efter ett tag förlorar jag mig i det där härliga flytet som vi orienterare älskar – ett gott betyg på ett synhjälpmedel. Det är möjligt att progressiva glasögon skulle kännas ännu bättre, men jag tror inte att det hade gått fortare i skogen.

Eftersom jag vill ha så mycket ljus som möjligt när jag läser kartan och spanar i terrängen använder jag inte filterglaset. Det är möjligt att det kan finnas fördelar med en svag toning för att öka kontrast eller färgseende; detta vore intressant att utforska. Närmast näsan bildas en liten ficka mellan glas och näsplatta där det uppstår kondens, något som sannolikt kan undvikas om man borrar ett eller två hål i glaset.

olle bergman


ALVC/GE/AIRAHMF/OM /SE/180701 / 10000295 / ACT:N11807857872

INSPIRATION

40%

av personer med presbyopi vill gärna prova multifokala kontaktlinser om de får frågan. 95% av alla med presbyopi använder INTE kontaktlinser idag!*

Presbyopi är något som händer alla. Låt inte den stå i vägen för din passion. Med det senaste tillskottet till sortimentet med Alcon® multifokala kontaktlinser kan du hjälpa kunderna när de försöker hålla kvar fokus på sin passion. Potentialen är enorm, eftersom det är många som inte känner till multifokala lösningar för kunder med presbyopi. Med multifokala kontaktlinser kan kunderna fokusera på alla avstånd, med smidiga övergångar. Kontakta din lokala Alcon®-representant eller Alcon® kundservice på +46 (0) 31 722 66 10 för mer information om kampanjen. * Alcon® konsumentundersökning 2017, Alcon® data på fil och Alcon®-logotypen är varumärken som tillhör företaget Novartis. AOSEPT® är ett varumärke som tillhör American Optical.

optik 4.2019 15


HJÄLPARBETE

Optiker utan gränser siktar på rekordinsamling I samband med World Sight Day, världssyndagen, startade Optiker Utan Gränser årets insamling av begagnade glasögon. Under april 2020 kommer organisationen genomföra sin tionde biståndsresa och man siktar i år på att samla in 100 000 glasögon, vilket skulle bli ett insamlingsrekord. – Vi har år efter år sett ett fantastiskt engagemang från människor att lämna in sina begagnade men väl fungerande glasögon. I år startar vi den tionde insamlingen till vår biståndsorganisation Optiker Utan Gränser. Vi vet att mer än sju av tio personer har minst ett par glasögon hemma som de inte använder. Nu hoppas vi kunna samla in ett rekordstort antal glasögon som kan ge en bättre synhälsa till behövande i tredje världen, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik. Insamlingen startar som tidigare år på World Sight Day den 10 oktober. Optiker och assistenter från Synoptik följer med på resan och genomför synundersökningar och provar ut glasögon till utvalt utvecklingsland i världen, ett viktigt initiativ då det hjälper tusentals till ett nytt liv och en bättre synhälsa.

tidigare har Optiker Utan Gränsers resor bland annat gått till Bolivia, Peru och Nicaragua och sammanlagt har man tillsammans med biståndsorganisationen och samarbetspartnern Vision For All provat ut glasögon till 25 390 behövande. – Vi är stolta över att för tionde året tillsammans med Optiker Utan Gränser och Synoptik få vara med och genomföra en biståndsresa för bättre synhälsa. Vision For All vill göra det möjligt för människor att få ett nytt liv genom en bättre syn. Med vår erfarenhet hjälper vi Optiker Utan Gränser med koordinering av insatsen, projektplanering och är med i genomförandet på plats, säger Lenuta Davidsson, legitimerad optiker och verksamhetsansvarig på Vision For All. n 16 optik 4.2019

En av de drygt 25 000 personer som fått hjälp av Optiker utan gränser får sina glasögon utprovade.

Fakta om världens syn

250 miljoner människor beräknas ha nedsatt syn i världen, en siffra som väntas öka i framtiden. 80 procent av alla synnedsättningar kan avhjälpas eller förebyggas. Glasögon är fortfarande det bästa och mest tillgängliga hjälpmedlet för detta eftersom just okorrigerade brytningsfel är den främsta orsaken till måttlig och svår synnedsättning. Grå starr är den vanligaste orsaken till blindhet i medel- och låginkomstländer. Grå starr kan förebyggas med solglasögon.

25 390 har fått hjälp genom åren

Optiker Utan Gränser har under åren samlat in cirka 424 000 glasögon. De som inte använts under resorna har skänkts vidare till Vision For All för att ingå i andra biståndsprojekt. • Totalt har Optiker Utan Gränser hjälpt 25 390 medmänniskor att se bättre. • Av dem man hjälper är cirka 60 procent kvinnor. En majoritet har aldrig ägt ett par glasögon tidigare.

Vad är Optiker Utan Gränser?

Optiker Utan Gränser är en biståndsorganisation startad av Synoptik, i samarbete med Vision For All, som hjälper människor i tredje världen till ett liv utan synfel. Via Synoptiks butiker samlas begagnade glasögon in som under årliga hjälpresor skänks till behövande. Synoptiks optiker och assistenter genomför synundersökningar och utprovningar av glasögon på plats. Vision For All är en svensk biståndsorganisation som gör dessa årliga resor möjliga då de projektleder, koordinerar arbetet på plats och hjälper till med lokala kontakter.


Special guest speaker on PRESBYOPIA

Host for the night

Sarah Morgan Special guest speaker on MULTIFOCALS

Nordic Optical Awards 2020 takes place in Copenhagen on the 25th of April. Nordic Optical Awards is a part of the NCLF, Nordic Contact Lens Forum, but next year the event stands on its own. It will be an amazing award night recognizing the people that push the boundaries within the optical industry. The main focus areas of the day are: • • • •

Afternoon session on surprise location Special guest speakers to lecture on Presbyopia and Multifocals Stefan Hyttfors – ”Get ready for change” – trends for the future GALA AWARD DINNER FOR NOA 2020

Nominations are open from the 19th of August to the 15th of December. Nominate at nclf.com. For the top three nominees in each country and category alla expences are paid for. So don’t miss out on a full day and the award of the year.

MAKE YOUR NOMINATION TODAY and Welcome to Copenhagen in 2020.

Powered by CooperVision®

optik 4.2019 17


HJÄLPARBETE

Eldsjäl grundar ny hjäl Sedan länge är VFA, Vision for all, en välkänd organisation i optikersverige. Genom sina glasögoninsamlingar och resor till länder runt om i världen har man hjälpt tusentals människor till bättre syn. Nu tar grundaren, John Godoy, nästa steg och hjälper bilda Vision To All, VISTA med samma mål som VFA men med en lokalt förankrad verksamhet i de länder man verkar. –VISTA grundades i Peru 2016 och hela styrelsen består av peruaner. De engagerar landets optiker och assistenter och genomför mindre projekt på lediga helger, runt om i landet där det ger hjälp till människor med begränsade ekonomiska resurser att få tillgång till glasögon, säger John Godoy. För att hjälpa VISTA att komma igång har han själv varit på plats och deltagit i hjälparbetet. – Ett problem som de lokala optikerna har är att det är svårt att få tag i begagnade glasögon som inte är helt utslitna. De glasögon vi samlar in i Sverige har ofta väldigt god kvalitet, medan många peruaner och människor i andra fattiga länder bär sina glasögon tills de mer eller mindre faller sönder, säger han. Till sin nästa resa, i början av februari nästa år, hoppas han kunna få med sig cirka 3 000 par glasögon, insamlade via svenska optikbutiker. – Det är nödvändigt för att komma i gång på plats men på sikt är målet att sprida kunskapen i den rikare delen av befolkningen att de ska kunna skänka sina gamla, men väl fungerande glasögon till VISTA . till vardags är John Godoy optiker på Synoptik och han uppmuntrar både optiker och assistenter från hela branschen att ta kontakt med honom om de vill följa med på nästa resa och bidra till hjälparbetet. VISTAs verksamhet är inte begränsad till Peru. I augusti i år besökte John Godoy, tillsammans med en grupp andra optiker från Sverige, Peru och USA staden Estelí i Nicaragua. – Vi träffade en stor mängd människor som levde och arbetade på en soptipp utanför staden. Det var nog det tuffaste uppdrag jag genomfört under alla mina år som hjälparbetare, säger han. John Godoy är född i Peru men flyttade som ung med sin familj till USA där han gick grundskola och på Dartmouth College. Så småningom hamnade han i Sverige och utbildade sig till optiker. – Även om jag själv kommer från goda förhållanden har jag sett mycket fattigdom och mött människor som lever under svåra förhållanden. Det är min drivkraft i detta arbete. Bristen på fungerande synhjälpmedel är ofta ett stort hinder för fattiga människor att tillgodogöra sig en utbildning, säger han.

micke jaresand foto john godoy

18 optik 4.2019


lporganisation

RENA GLASÖGON UTAN ATT

PUTSA!

NYHET

1. SPRAYA PÅ 2. LÅT VERKA 5 SEK På en soptipp utanför staden Estelí i Nicarugal lever och arbetar ett stort antal människor. I augusti besökte VISTA området och provade ut glasögon på den behövande befolkningen. Mannen med den vita hatten på bilden nere till vänster är John Godoy, grundare av hjälporganisationen.

3. SKÖLJ MED KALLT VATTEN Ingen alkohol, silicon, paraben eller konserveringsmedel

Är du, som är optiker eller assistent, intresserad av att göra en hjälpresa med John Godoy och VISTA går det bra att ta kontakt med honom via mejl: john. joseph.godoy@ gmail.com.

HELT RENT UTAN REPOR! Beställ nu!

0303-940 60 info@leijma.se

I leijma.se

optik 4.2019 19


EVENT

Effektiviteten av UV-blockering mäts i en särskild apparat.

ZEISS framhåller gärna sitt arbete med hållbara lösningar.

Smarta glas, miljötänk och stärkt UV-skydd

Maria Rahmström och Pontis Ohlsson från Klarsynt deltog i eventet i Berlin.

text & foto anki palm

20 optik 4.2019

K

an du skillnaden mellan FOMO och JOMO? Jag lärde mig den på ZEISS Event 2019 i Berlin i slutet av oktober i år. Fear Of Missing Out är känslan av att kanske missa något spännande, roligt och viktigt. Vi vet att vi inte kan dela på oss och hinna med ”allt” men ändå försöker vi. Inte undra på att vi går in i väggen lite till mans och kvinns. Då känns Joy Of Missing Out mer avslappnat. – Ja, ja, jag hinner ändå inte med allt, alltså kan jag njuta där jag är. Det är mycket sundare och mer hållbart för det mänskliga psyket och även för samhället i stort. På eventet i Berlin är det lätt att drabbas av FOMO. Vi är 2000 inbjudna gäster från hela världen. Shuttle-trafiken från hotellen i stan till STATION-Berlin, en ombyggd före detta östtysk tågstation, går varm. Lokalen är fylld av ljus, ljud och rörelse. Vi blir varmt applåderade av Zeisspersonalen när vi stiger in i den stora mässlokalen med gröna växter från taket och färgstarka montrar. Olika bågleverantörer som samarbetar med ZEISS ställer ut sina bågar. Det finns god mat överallt. Allt är påkostat. Det är bara att vandra runt och ta in och fylla alla sinnen. Till och med Google och Facebook är här. Vad ska jag välja? Jag följer med strömmen och ser vad som händer. Allt är tyskt välorganiserat och väldigt lite lämnas till

slumpen. Det är hög mäss- och kongress-stämning blandat med underhållning på en och samma gång. Edutainment är företagets ord för vad som händer. Och nog blir vi underhållna allt. Det är en blandning av långa sittningar om företagets olika utvecklingsområden och roliga upptåg. I en soffa får jag hörlurar och VR-glasögon på mig och plötsligt är jag med när första stegen på månen tas. –Titta till höger, där, lite högre upp! Där ser du jorden. Oj, där kommer astronauten gående precis emot mig. Vi kan nästan skaka hand känns det som. Jag vill stanna kvar längre och titta men fler vill också få se första månlandningen virtuellt. ZEISS är stolt över sitt samarbete med NASA. Det märks över hela eventet bland annat i form av inlånat material från rymdmuseet på NASA och när Sven Hermann, Member of the Management Board, sänks ner i rymddräkt från det blå taket på Tempodromen där han ska hålla sitt inledningstal för alla 2000 deltagare. Slående på det välordnade och inspirerade eventet är att det är vita medelålders män som syns och hörs mest. De är duktiga på att föra fram företagets olika budskap men var är alla kompetenta kvinnor inom koncernen? Jag hör en kvinna prata, ser en kvinna medverka som


”proband” vid en ”Video Remote Examination” och två kvinnor som dansar på scen. Det är för övrigt nästan bara män som kommer till tals och visas på de stora skärmarna under de olika workshops vi deltar i. Nej, vänta lite, några fler kvinnors arbete hinner jag faktiskt uppfatta. En bild på Dr. Estelle Glancy som ”granted world’s first patent for progressive lenses” redan 1924 nämns och passerar förbi. Manuela Weinreich får faktiskt också några snabba ord om att det var hon som utvecklade en optimerad närzon för digitalt användande och progressiva glas, 2014. Alltså, det är inga oviktiga händelser inom optiken som de båda kvinnorna varit banbrytare för. Vilka kvinnor finns det mer att berätta om inom ZEISS? Jag låter ordet gå till Kristina Lidén som är marknadschef på ZEISS och den som planerat och styrt upp Nordens kunddeltagande på eventet. Hur kommer det sig att det är så här, undrar jag? – Jag tror det är en spegling av hur det ser ut i övriga världen, och ZEISS är inget undantag. I den nordiska organisationen ser det helt annorlunda ut med många driftiga kvinnor i ledningen av företaget. Vi är till exempel fem kvinnor och tre män i företagets ledningsgrupp. Vår vd Lena Martini är väl medveten om detta och arbetar

för att sprida vårt nordiska genustänk vidare inom ZEISS globalt. – Något annat jag är stolt över är att vårt företag drivs som en stiftelse och att all vinst återinvesteras. Vi drivs av mottot ”Service to humanity is the best work of life”. Våra grundare Carl Zeiss och Ernst Abbe var långt före sin tid. De ansåg att nyckeln till långsiktig framgång var de anställda, samtidigt som det var viktigt att som företag, ta sitt samhällsansvar. Redan 1889 skrev de till exempel in i våra grundvärderingar att de anställda skulle ha åtta timmars arbetsdag, sjuklön, betald semester och företagspension. – Jag tycker också att vårt hållbarhetsarbete är värt att lyfta. Vi arbetar för att minska vår klimatpåverkan i varje steg. Det vi gjort det senaste året är bland annat att vi minskat platsförbrukningen genom att originalpuckarna blivit 50 procent tunnare tack vare teknisk innovation. Vi har också standardiserat förpackningarna och på så sätt sparat 68 ton papper, eller 1600 träd. Förbättrade tillverkningsprocesser har dessutom sparat 292 ton vatten, dvs. dricksvatten för en kvarts miljon människor. Vi inspirerar gärna våra konkurrenter att ta efter oss. Alla har vi en värld att vinna på det, säger Kristina. På tal om hållbarhet, redan vid inbjudan till ➔

Boris Dejonckheere, global försäljningschef på ZEISS berättade om aktuella konsumenttrender.

optik 4.2019 21


EVENT

På spaning efter framtidens optiktrender? Jonas Upphagen, Karolina Yderberg och krönikören själv, Anki Palm tillhörde den nyfikna skaran.

ZEISS-eventet går mina tankar: Är det försvarbart att flyga? Jag känner av min egen flygskam och tänker på rörelsen som Greta Thunberg startade för att få oss världsmedborgare att förstå hur det ligger till. Och ändå åker jag. Uppdraget från Optiktidningen att skriva krönika från Berlin lockar mer än skammen. Efter flera workshops och många varv runt i den stora lokalen pustar vi ut vid ett långbord. Ludvig Adusjö som är säljrepresentant för ZEISS, kommer in på hur det är i optikbutikerna: – Optikerassistenterna är humöret i butiken. Det är de som ser till att allting flyter. De sätter stämningen. Det är viktigt att de har möjlighet att utvecklas och därför har ZEISS olika utbildningar för dem. Jonas Upphagen som är med på eventet för att spela in

ett nytt avsnitt av Optikerpodden inflikar: – Ja, jag tycker optikerassistenterna ska vara stolta över sitt yrke. Tidigare kunde kontaktlinsassistenterna vara med i Kontaktlinsföreningen som inte längre finns. Jag uppmanar därför optikerassistenterna att fylla luckan efter den och bilda en egen organisation som tillvaratar deras specifika intressen. Optiker Karolina Yderberg från Gyhne & Kristoffersson i Södertälje uppfattar många detaljer på eventet. Det är hon som hittar till en spännande monter som hon tar oss till: Hur kan våra kunders ögonoch huvudrörelser mätas och sammanställas för att datauppgifterna sedan ska kunna överföras till kundens anpassade glas? Zeissrepresentanten på plats berättar att en liten sändare sätts på kundens skalm för att mäta synbeteende dygnets vakna timmar. Värdena läses av och tas med i framställningen av glasen. Vi enas om att vi vill att den ska finnas på marknaden nu, genast, men får ge oss till tåls. Vi går vidare och träffar en annan representant som gärna berättar om UV-ljus och varför det är viktigt att skydda sig emot det. Under ett av föredragen har professor Miguel Burnier från Kanada gått igenom forskning som visar hur skadligt UV-ljuset verkligen är för huden och ögonens vävnader. Bilder på olika cancerformer på nedre ögonlockskanterna dröjer sig kvar i medvetandet. Jag ställer mig frågan: Är det någon som ens säljer Basic-glas med lågt UV-skydd längre? Jag inser ganska snart att det finns stora skillnader globalt. I Norden har vi kommit ganska långt med hur vi arbetar både vad gäller synundersökningar och användandet av olika produkter. Men även vi fortsätter att sälja glas med sämre UVskydd. Leverantörerna får verkligen arbeta på olika plan, på olika marknader. Att ZEISS tar frågan om högt UVskydd och skydd mot skadligt blått ljus på högsta allvar är uppenbart. De argumenterar för att höja branschstandarden för vad som anses som fullgott UV-skydd till 400 nm. Idag ligger det på 380 nm. Under en av de olika workshops som hålls pratar man även om det perifära seendets betydelse. Gå till dig själv. Du promenerar samtidigt som du kollar mobilen. Visst, du kan snubbla till men oftast ser du var du ska sätta fötterna. Glasen behöver vara klara även i periferin. Smarta glas kallar ZEISS dem.

Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet och samhället. Och gör skillnad varje dag. På riktigt.

Optiker? Lär känna oss och skicka in din ansökan på regionvastmanland.se/jobb senast 30/11. Det är kanske dig vi söker. Verksamhet Ögonmottagningen Ort Västerås Ref.nr 20190712 22 optik 4.2019


i vimlet under eventet stöter jag ihop med Maria Rahmström och Pontis Ohlsson från Klarsynt. Maria är nytillträdd vd och är här för att reka. Maria som kommer från modebranschen häpnar över det storslagna och undrar om det är så här det går till i optikbranschen? Vi som varit med ett tag berättar att: Nej, fullt så här påkostat brukar det inte vara, även vi förundras över överdådet ZEISS bjuder på. Jag ber henne berätta vem hon är och vad hon tar med sig från eventet: – Jag tackade ja till arbetet som vd för Klarsynt för att Optikbranschen lockar mig då det är en bransch i stor förändring, dessutom inkluderar den en härlig mix av mode, hög servicegrad med bra kundbemötande och hälsa. Jag tycker det är extra givande att Klarsynt består av butiker som är fristående och kan på så sätt ge mervärde till kunden. Det gör de genom personligt engagemang, noga utvalt sortiment och en professionell köpupplevelse. Som många i detaljhandeln utmanas vi av digitaliseringen och ändrade konsumentbeteenden. Jag ser fram emot att bidra till den omställning som krävs för att stå väl rustade för framtiden. – Från ZEISS Event 2019 tar jag med mig att jag landat i en väldigt trevlig bransch. Eventet som ZEISS välkomnade oss till var inte bara väldigt påkostat och noggrant planerat utan det bjöd också på intressanta workshops och en förståelse för all forskning som ligger bakom produktutvecklingen. Eventet har givit mig många insikter som jag kommer att ta med i mitt framtida arbete.

trots intensiva dagar i ZEISS regi hinner vi med några timmars sightseeing. Optikerkollegerna Karolina Yderberg, Jonas Upphagen och jag promenerar runt i delar av det nutidshistoriska Berlin. Vi råkar gå förbi platsen där Hitlers sista bunker låg. Vi hittar till minnesmärket för judemorden som skedde under andra världskriget. Vid Brandenburger Tor begrundar vi Östberlins öde när muren till slut föll för 30 år sedan. Vi hittar till rester av Berlinmuren. Nära hotellet studerar vi en intressant utställning om livet på båda sidor om muren. På väg tillbaka ut till flygplatsen Schönefeld i gryningen skojar vi om det tyska språket. Alla som läst aldrig så lite tyska kan rabbla alla tyska prepositioner utantill: Aus, ausser, bei, mit nach, zeit, von zu eller durch, für gegen, ohne, um eller an, auf, unter, in, ober, vor, zwishen. Eller hur var det nu igen? Och vilka styrde de, ackusativ, dativ eller båda? Tomas Andersson Wikman, produktchef på ZEISS berättar hur hans lärarinna i tyska, som han tyckte mycket om, livligt beskrivit språket: Tyska språket är som en bassäng fylld med ord. Rätt vad det är dyker man ner och kommer upp med ett tyskt verb i munnen. Vi fnissar alla morgontrötta, nöjda med helgen innan vi checkar in och flyger hem igen. Jag blev kär i Manhattan/New York under försommaren (se min resekrönika i OPTIK nummer 3). Nu börjar jag även hysa varma känslor för Berlin som visat sig från sin bästa sida i ljummen höstskrud. Jag åker gärna hit igen, både med optikfokus och historiskt fokus. Men kanske får det bli tåg nästa gång… n

Sökes:

OPTIKER

FALUN LUDVIKA

Vi söker legitimerade optiker, gärna med kontaktlinsbehörighet, till våra butiker i Falun och Ludvika. DIN PROFIL Är du en social person som brinner för optikeryrket? Strävar du efter en god arbetsmiljö och mer tid för kunderna? Tycker du även om att arbeta med kvalitetsprodukter? Då kan du vara den optiker vi söker.

DINA ARBETSUPPGIFTER Dina arbetsuppgifter blir främst att utföra synundersökningar och föreslå den bästa optiska lösningen med vårt stora urval av kvalitetsprodukter. Naturligtvis står kunden alltid i centrum och som optiker på Direkt Optik så får du vara optiker med kvalitet och inte kvantitet. Tillsammans hjälps vi åt att erbjuda den bästa kundservicen. Vi vill överträffa kundernas upplevelse. I vår butik jobbar vi tätt ihop och alla hjälps åt med de flesta arbetsuppgifterna.

ANSTÄLLNINGSFORM Heltid, men även deltidsanställning kan diskuteras.

OM FÖRETAGET Direkt Optik är en rikstäckande kedja med idag 45 butiker runt om i landet och som har funnits på den svenska marknaden i 25 år. Vi ingår i en holländsk optik-koncern med nära 500 butiker i flera länder. Direkt Optik växer och kommer de närmsta åren att vara i en extremt expansiv fas.

LÅTER DET SOM NÅGOT FÖR DIG? Skicka din ansökan redan idag till s.sandin@direktoptik.com. Välkommen med din ansökan senast den 2 december! För mer information eller frågor, vänligen kontakta Sara Sandin tel. 044-28 22 86. Vi har även lediga tjänster på andra orter i Sverige. Se mer på: direktoptik.se

Direkt Optik AB, Tel 044-28 22 80 Spannmålsgatan 11, 291 32 Kristianstad www.direktoptik.se

optik 4.2019 23


EVENT

MULTILENS KURSER

Våren 2020 Workshop; Moderna sklerala linser Plats: Mölnlycke onsdag 4 mars

Ger teoretisk och praktisk kunskap om tillpassning av sklerala linser för alla typer av synfel och ögonkomplikationer.

Reducerad syn Plats: Mölnlycke onsdag 6 maj

Ger dig praktiska tips om att undersöka personer med nedsatt syn och att prova ut hjälpmedel till patientgruppen.

Synrehabilitering med huvudburen optik Plats: Mölnlycke torsdag 7 maj

Ger en fördjupad kunskap i att undersöka synsvaga och att prova ut huvudburen synsvagsoptik och andra hjälpmedel till patientgruppen. Målgruppen för kursen är optiker som arbetar på syncentral samt alla optiker som vill förkovra sig inom synsvagsteknik.

Dags planera in 2020 års optikerhöjdpunkt

Hela ögat i fokus Optometridagarna 2020 tar sig an hela ögat. Under temat ”Hela ögat 2.0 – från främre segment via sjukliga och fysiologiska avvikelser till rehabilitering” vill Optikerförbundet lyfta frågan om bredden i optikerns yrkesroll. Runt 700 personer räknar man med kommer samlas i Aros Congress Center i Västerås den 14-15 mars. Som vanligt är det späckat med nationella och internationella föreläsare som kommer att dela med sig av egen erfarenhet och vetenskapliga nyheter. För att öka antalet programpunkter kommer andelen parallella föreläsningar i de båda hörsalarna vara betydligt fler jämfört med tidigare. I den stora salen domineras programmet av lite bredare ämnen medan det i lilla salen kommer avhandlas lite smalare och mer specialiserade frågeställningar. Inga föreläsningar behöver bokas i förväg, det är bara att välja och vraka på plats. Optometridagarna 2020 ger möjlighet till totalt 12 fortbildningspoäng för program lördag och söndag. Bland föreläsarna kan nämnas: Jeffrey J. Walline, Sara de Lima, Tony Pansell, Peter Karvik, Peter Gierow och Jan Ygge. Ett inslag som blivit alltmer populärt genom åren är leverantörsutställningen. Den har växt stadigt och under Optometridagarna 2020 kommer den vara större än någon gång hittills. Programmet med föreläsningar är lagt så att det ska finnas gott om tid att besöka de utställare man är intresserad av. Optometriquiz blir det förstås och i omedelbar anslutning till det även det traditionella minglet.

För ytterligare information och anmälan besök optikerforbundet. se

Vi genomför webinars eller skräddarsyr utbildning i butik på förfrågan inom t ex: • Specialkontaktlinser • Reducerad syn • Filterglas

Anmälningar görs via email:

info@multilens.se Läs mer om våra kurser på

www.multilens.se

MULTILENS AB Tel: 031 88 75 50 info@multilens.se www.multilens.se

24 optik 4.2019

Vi ger CET-poäng för våra kurser

Övre raden: Jeffery J. Walline, Peter Karvik, Peter Gierow. Under raden: Sara de Lima och Tony Pansell.


INSPIRATION

Torra ögon

E-Eye och IDRA Screening/diagnostisering/behandling av torra ögon

E-eye - för behandling av torra ögon

Komplett översyn av den okulära ytan med hänsyn til torra ögon.

Med IDRA för screening och diagnos får du:  Bra patientuppföljning  Enkla och snabba tester enligt internationella graderingsskalor  Bra rapporter och uppföljningsprotokoll

Essilor AB Instrumentavdelningen Fagerstagatan 18 A 163 08 Spånga Tel. 08-621 26 00 instrument@essilor.se

Interferometry Tear meniscus NIBUT Meibography and analyse Blepharitis Ocular rednes classification Pupillometry, spotpoic, mesopic, photopic • White to white measurement • • • • • • •


HÄLSA

Årets Specsavers Clinical Conference lockade rekordmånga deltagare till Stockholm Waterfront Congress Center på World Sight Day den 10 oktober. Temat för konferensen var ”Tillsammans för en bättre ögonhälsa”. text johan flanke | foto teodor axlund

Specsavers Clinical Conference 2019

Jamila Ben Elmaleki, Marie Redlund och Mina Jabbar kikar in framtidens optikbransch.

Ögonhälsa i fokus – specsavers vill göra bättre ögonhälsa tillgänglig för alla. Hälften av alla människor med en synförlust i västvärlden kan få bättre syn med hjälp av snabb upptäckt och behandling eller ett par glasögon. För att lyckas med det behöver vi sprida kunskapen om vad optikern kan göra, säger Marita Bertilson, vd för Specsavers när hon hälsar deltagarna välkomna. Den äldre populationen ökar i antal, sjukvårdskostnaderna stiger och köerna till ögonundersökningar är långa. Det är utgångspunkten för många av programpunkterna på årets konferens. Erik Ryderberg, Head of Professional Advancement på Specsavers Sverige, och Bo Andersén, medicinskt ansvarig för kataraktverksamheten på Capio Ögon, talade om behovet av att legitimerad optiker kan avlasta ögonvårdsmottagningarna. – 43 000 personer i Sverige har väntat 26 optik 4.2019

mer än 90 dagar på ett första besök hos en ögonläkare. Många av dessa besök skulle kunna ske hos en optiker. Jag tror att optometrin snart är en integrerad del av ögonvården, säger Erik Ryderberg. – Jag ser fram emot den dagen då optikern kan ordinera droppar för den som har misstänkt glaukom, säger Bo Andersén. Deras gemensamma råd handlar om shared care där optiker och ögonläkare tillsammans gör lokala riktlinjer för sitt samarbete.

med hjälp av vita och rosa donuts visar Robert Andersson, ansvarig för optikerutbildningen vid Oulu-universitetet i Finland, och Gustav Brinkby, optiker med egen optikklinik i Helsingborg, hur det går att utvärdera och hantera åldersrelaterade förändringar som leder till ögonsjukdomar såsom glaukom.

Tor Paaske Utheim, forskningsledare vid Norges ögonklinik för torra ögon, berättar på ett allt annat än torrt sätt om att kroniskt torra ögon är bland de vanligaste sjukdomarna i världen och en av de mest underdiagnostiserade ögonsjukdomarna. Sjukdomen kan leda till svår smärta, ljuskänslighet och nedsatt syn. – Många har ögontorrhet utan att veta om det, säger han I den avslutande paneldebatten med företrädare för olika delar av ögonhälsobranschen såsom Rune Brautaset, ordförande i Optikerförbundet, rör samtalet behovet av fler vidareutbildade optiker, tekniska landvinningar och optikerns framtida roll i ett nära samarbete mellan olika vårdinstanser. Allt för att förbättra ögonhälsan. Denna text har delvis publicerats i Optiks digitala upplaga nr 7/19.


Det var fullsatt i hörsalen på Waterfront Congress Center när bland andra Tor Paaske Utheim, forskningsledare vid Norges ögonklinik för torra ögon höll föredrag.

optik 4.2019 27


PATRIKS HÖRNA Behöver en verksamhet ha en optiker anställd på 70 procent för att kunna blir certifierad enligt Kvalitetsnormen? Svaret är helt enkelt nej, det är inte ett krav på anställning. ”För att certifiering ska kunna ske, ska det finnas leg optiker som har genomgått utbildning i Kvalitetsnormen närvarande till minst 70 procent av tiden då synundersökningar utförs i verksamheten.” Det är ett krav på att säkerställa kunskap om kvalitetsnormen finns lokalt i tillräcklig hög utstäckning. Det kan vara en optiker som svara för att möta kravet eller så kan det vara flera som gått utbildningen. Målet är att kunskapen om kvalitetsnormen och de krav myndigheter ställer på verksamheter inom hälso- och sjukvården alltid finnas nära till hands.

Vad menas med ”Anmälningsansvarig enligt Lex Maria”? Vem som borde vara detta och vad innebär det för arbetsuppgifterna för denna person?

Verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård står under IVO’s tillsyn och ska vara registrerade i vårdgivarregistret. I samband med detta ska en person anges som har det yttersta ansvaret för att verksamheten utför Lex Maria anmälningar. Lex Maria är en avvikelseutredning som måste utföras och skickas in till IVO när en händelse bedöms ha lett till eller kunnat leda till en allvarlig vårdskada. Hur denna rutin ska se ut och vem som ska ha ansvaret är något som kan variera mellan olika vårdgivare och verksamheter. Det viktiga är att alla vet hur de ska agera om det sker en allvarlig incident vem som äger frågan och ser till att händelsen rapporteras in till IVO.

patrik maltborg

Carl-Göran Cervin, 1945–2019 Carl-Göran Cervin har hastigt lämnat vår krets. Han var född i Malmö och började som lärling i sin fars urmakarbutik 1960 och avlade gesällexamen 1964. Han gick vidare till Mästarbrev i urmakeri och gesällexamen i optikeryrket 1970 vid skolan i Borensberg. Carl-Göran fortsatte med legitimationskurs för optiker 1974 och började efter en tid som lärare vid Skjöldenborgsinstitutet. Fortsatt verksamhet inom utbildning blev det efter genomgången lärarutbildbildning i Stockholm 1977? med följande tjänstgöring på optikerutbildningen i Furulund. Vid Furulund organiserades en syncentral tillsammans med Bengt Nordberg. Han genomgick sin utbildning till kontaktlinsbehörighet 1984 År 1981 flyttade Carl-Göran till Borås och var där med att starta en ny syncentral. Tillsammans med sin kollega och sambo Ulla Undenäs startade han en mottagning och verksamhet för tillverkning och utprovning av ögonproteser. Verksamheten startades efter genomgången utbildning, till ocularist, i Frankrike, USA och Canada. Verksamheten omfattade arbete i hela Skandinavien. Många kommer att sakna den trevlige, vänlige och yrkeskunnige Carl-Göran Cervin. Vila i frid.

sten lutteman

28 optik 4.2019


Maestro2 Unlimited Helautomatisk OCT med inbyggd funduskamera + Topcon Harmony = Lås upp den fulla potentialen i din nya OCT!

OBEGRÄNSADE ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER1

AUTOMATISERAT ARBETSFLÖDE

Integrera dina övriga undersökningsinstrument oberoende av instrumentets varumärke och typ.

Med Harmony behöver du inte upprepa inskrivningen av patientinformation för varje instrument, utan förflyttningen av informationen sker automatiskt via Harmony på ett snabbt och säkert sätt.

AI-INTEGRATIONER (ARTIFICIELL INTELLIGENS)

PORTAL FÖR DISTANSKONSULTATION (TELEMEDICIN)

Harmony stödjer Artificiell Intelligens (AI)-integreringar, som kan ge stöd i ditt beslutsfattande och hjälpa dig att upptäckta avvikelser och att fatta beslut på ett snabbt och säkert sätt.

Harmony innehåller en kommunikationsportal, genom vilken du lätt och säkert på distans kan konsultera dina kolleger gällande undersökningsresultat.

Maestro2 med Harmony En integrerad platform för högkvalitativ bildbehandling och datahantering.

topcon-medical.se

|

topconharmony.eu

1. Harmony integrerar med över 200 instrument. Kontrollera med din Topconåterförsäljare

optik 4.2019 29


BRANSCHPLOCK REDAKTÖR MICKE JARESAND, optik@radicalpr.se

Fleye vinner pris i Tyskland danska Fleye tilldelades i oktober en tysk guldmedalj för excellent produktdesign i kategorin Lifestyle och mode. Medaljen avser bågen Fox och delades ut av det tyska designrådet och var en av över 5 000 produkter som tävlade om juryns gunst. –Vi är helt överväldigade av att vinna den här utmärkelsen. Det är en enorm inspiration till att försöka bli ännu bättre, säger Anette Estø, grundare och designchef. Prisceremonin äger rum i februari, nästa år.

Johnson & Johnson återkallar lins Efter rekommendation från Läkemedelsverket återkallar Johnson & Johnson Vision Care endagslinsen 1-Day Acuvue Moist for Astigmatism efter att främmande partiklar hittats på kontaktlinsens yta eller i blisterförpackningens vätska. Användare uppmanas sluta använda produkten. Återkallandet gäller följande tillverkningsserier; 395749, 395750 och 395751. Serietillverkningsnumret (Lot) finns på förpackningen och på varje enskild förpackad lins. De främmande partiklar som hittats riskerar att ge ögonirritation och att nöta på hornhinnan. Läkemedelsverket har inte fått in några rapporter om skador till följd av användning av linserna, men rekommenderar alla användare att sluta använda produkten. Konsumenter som upplever problem vid användning av kontaktlinser uppmanas att kontakta vården.

OPTIKMANNEN! En serie för Optik av Jonas Upphagen

30 optik 4.2019

Manchester United hyllas med ny solglasmodell FRÅGA: Vad har vågsurfing i Hawaii gemensamt med Premier League-fotboll i England? SVAR: Maui Jim. Vintern 2019 inledde det hawaiianska solglasögonmärket ett samarbete med fotbollsklubben Manchester United. I anslutning till att samarbetet presenterades släpptes en särskild klubbkollektion som finns i olika modeller och färger. I september lanserades modellen, Treble för att fira 20-årsjubileet av Manchester Uniteds mest framgångsrika säsong hittills. 1998/1999 vann klubben nämligen Premier League, FA-cupen och UEFA Champions League under en och samma säsong, en så kallad ”treble” (trippel). Modellen finns i en begränsad upplaga om 4 000 par och Maui Jim hoppas den kommer bli en åtråvärd samlarpryl bland fotbollsfans runt om i världen.


Svensk forskare belönad i USA Den Svenska optometristen, Dr. Johanna Tukler Purcell har tilldelats Fellowship (FAAO) i American Academy of Optometry vid American Academy of Optometrys kongress, som hölls i oktober i Orlando, Florida. Kandidaterna för Fellowship lämnar in ett omfattande skriftligt arbete som måste bli godkänt av en panel av ledande optometrister och forskare. Nästa steg för kandidaterna är en muntlig tentamen som endast kan genomgås vid den årliga Academy-kongressen. – Det är jättekul och självklart en stor ära att blivit tilldelad en FAAO, speciellt med tanke på att det är mindre än 10 procent av praktiserande optometrister och forskare som har tilldelats titeln. Johanna, är bosatt i Houston Texas, där hon jobbar som Medical Science Liaison för ett företag som fokuserar på autoimmuna inflammatortiska ögonsjukdommar.

American Academy of Optometry Academy 2019 Orlando och 3rd World Congress of Optometry var det 98:e årliga mötet i American Academy of Optometry. Höjdpunkterna i mötet omfattade nästan 450 timmar av vidareutbildning (CE) kurser, vetenskapliga presentationer och en utställningshall där mer än 175 företag ställde ut montrar. Mer än 8 000 optiker, vårdpersonal, forskare och optiker studenter från hela världen deltog i detta prestigefyllda möte.

Johanna Tukler Purcell

Vad är viktigt för dig? #ThisIsSpecsavers Vårt Specsaversteam består av passionerade kollegor som alla har gemensamt att vilja göra skillnad. Det viktigaste för oss är att få lov att hjälpa så många människor som möjligt till god ögonhälsa och att behandla alla lika, oavsett plånbok. Att utmana arbetssätt och driva branschen framåt genom utveckling och utbildning ligger högt på agendan. Vi är övertygade om att det kommer bli än viktigare i framtiden att hålla sin kunskap à jour. Vi ger dig verktygen att nå dit. Tillsammans blir vi bättre.

optik 4.2019 31


VETENSKAP

Mörker och snabbt försämrat seende

N

u någon vecka efter omställning från sommartid till normaltid så händer samma sak som varje år, många patienter ringer med upplevelse att synen har försämrats så snabbt. Senaste dagarna har det blivit betydlig svårare att läsa tidningen. Den ökade mängden patienter med snabb försämring av synen är något som vi alla optiker troligtvis upplever vid denna tid varje år. Det är ju inte lika lätt att läsa tidningen vid mörker utanför och med enbart ljus från taklampan som med dagsljus utanför fönstret och belysning inne. Förändringar i den omgivande miljön är ibland orsaken till försämrat seende, det är inte alltid sjukliga förändringar i ögonen som ger upplevelse av snabb synförsämring, det är en viktig sak att komma ihåg som optiker. Den första artikeln i detta nummer är ett examensarbete som är gjort på Linnéuniversitet och handlar om upplevelser med progressiva glasögon. Det är ett intressant ämne där det har jämförts skillnader av olika synupplevelser av progressiva glas tillverkade med freeformteknik alternativt konventionell teknik. Det är riktigt spännande att se dessa resultat, sedan kan tankarna komma om resultaten hade blivit annorlunda om testpersonerna hade haft större synfel. Att det inte var möjligt i denna studie är helt relevant och klart försvarbart men vidare studier skulle vara kul att se. Den andra artikeln kommer från JOVs och handlar om ackommodation och aberrationer och hur de påverkar varandra. Att aberrationer kan ställa till det för att få ett bekvämt seende är känt sedan länge och att ackommodation i olika steg kan påverka aberrationer är intressant att ta del av. Båda dessa artiklar är mycket relevanta för oss som arbetar med syn och seende, denna del får inte glömmas bort i synundersökningen även om ögonbottenundersökning ska utföras. Det skulle vara väldigt roligt om ni som gått på KI och gjort era examensarbeten under våren både på grundutbildning och magisterutbildningen ville dela med er av dessa till era kollegor. Detta har skrivits tidigare men ännu har inte något kommit in därför är det endast examensarbeten från LNU som har publicerats här i år. Mailadress till undertecknad finns vid sidan, ser fram emot att få ta del av dessa. Året närmar sig sitt slut och med det är det snart dags för ett nytt år med nya Optometridagar och flera andra kurser. Se till att hålla koll på när anmälan är till de olika kurserna och eventen. Frågor till artiklarna finns som vanligt på optikerförbundets hemsida. Tänd en lampa och ha en trevlig läsning.

catarina ericson OPTIKs vetenskapsredaktör. MSc i Klinisk Optometri och Leg Optiker. e-post: catarina@c-optik.se

32 optik 4.2019

De vetenskapliga artiklar som sammanfattas här nedan finns i sin helhet på www.optikbranschen.se

Jämförelse mellan progressiva glasögonglas. Avhandling av Christer Citron

sammanfattning syfte: Syftet med denna studie var att jämföra upplevelsen av synfältsbredden och komforten i två olika progressiva glasögonglas med samma grunddesign, men som slipats enligt olika tekniker: Konventionell teknik och free-formteknik.

metod: 16 personer med glasögonrefraktion inom ± 2,5 dioptrier, sfärisk ekvivalent deltog i studien. Könsfördelningen var 9 kvinnor och 7 män i åldrar från 43 till 74 år. Deltagarna fick först svara på ett antal allmänna frågor om glasögonvana mm. Därefter fick var och en testa ett par glasögon med den ena typen av progressivt glas i fem dagar, för att sen få prova den andra typen också i fem dagar. Testerna gjordes så att hälften fick börja med typ 1 och andra hälften med typ 2 utan att veta vilken man provade. Efter varje test utvärderades glasögonglasen med frågeformulär och mätning av synfältsbredden på 40 cm.

resultat: Det var ingen signifikant skillnad mellan synfältsbredd och komfort i progressiva glasögonglas av konventionell design ”Gamma” och free-formdesign ”Gamma HD”. slutsats: De flesta deltagare i den här studien upplever ingen större skillnad mellan progressiva glas med konventionell design ”Gamma” eller free-formdesign ”Gamma HD” och är mycket nöjda generellt med komforten.

Modeller av okulära avvikelser över synfältet under ackommodation Vi siktade på att skapa enskilda ögonmodeller som exakt reproducerar de empiriska mätningarna av vågfrontsavvikelser över synfältet vid olika ackommodativa tillstånd och därmed ge en mekanisk förklaring till förändringarna i ögonens avvikelsestruktur på grund av ackommodation. Strukturparametrar för en generisk ögonmodell optimerades med användning av optisk designmjukvara för att redogöra för publicerade mätningar av vågfrontsavvikelser mätt för 19 individer vid 37 testplatser. Biometriska data för enskilda ögon användes som utgångsvärden och normativa data användes för att begränsa optimeringar till anatomiskt rimliga värden. Optimerade strukturella parametrar för ögonmodellerna var anatomiskt rimliga och förändrades på det förväntade sättet. Noggrannheten för att representera sfärisk aberration förbättrades avsevärt genom avslappnade anatomiska begränsningar på linsens främre yta för att kompensera för att inte inkludera gradientindexmedia.


Synoptik gillar dig! Vill du bli vår Poolare? Synoptik lanserar nu vår egen optikerpool som vi kallar våra Poolare! Som Poolare erbjuds du en flexibel roll som vi skräddarsyr tillsammans med dig efter dina önskemål, dina behov och dina möjligheter. Vi erbjuder dig bland annat: • • • •

Flexibla arbetstider Fast lön och konkurrenskraftiga lönetillägg Gemensamma träffar och kunskapsutbyte Varierande arbetsplatser där din kompetens är behövd varje dag!

Du kan välja att vara Poolare i din region eller i hela Sverige. Oavsett har du alltid en trygg anställning hos oss på Synoptik! Nyfiken på att höra mer? Kontakta oss på hr@synoptik.se.

Visste du? Visste du att en tredjedel av Synoptiks resultat går till Synoptik-Fonden som stöttar forskning och fortbildning inom optometri och oftalmologi? Läs mer på synoptik.se

Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med över 140 butiker och en omsättning över en miljard, en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 6.000 butiker i fler än 40 länder. För mer information se synoptik.se.


EFTER TEXT

SÖKES, SÄLJES

Trött på att Favopticagera utvecklar säljare?

sina mottagningar!! Favoptic söker optiker – gärna deltid – som söker ett flexibelt arbete som går att kombinera med familj/intressen.

Vi söker legitimerade optiker med god vana vid synundersökningar. Vi söker därför legitimerade optiker med god vana vid

!Synundersökningarna ärpåtidsbokade kontorstid måndag-fredag – vid behov även på lördagar. och sker på kontorstid måndag till fredag - vid behov även på lördagar.! Vi söker främst till våra centrala mottagningar i !Vi söker till mottagningarna Stockholm, Göteborg och Malmö där vi sitter i Stockholm, Göteborg, Malmö Synundersökningarna synundersökningar. Vi söker inte säljare ;-)! är tidsbokade och sker

centralt. och Uppsala. Fundusfotografering och tonometri ingår men bedömningen görs naturligtvis Hör av alltid dig förav attögonläkare. få veta mer: Erik Edman erik.edman@favoptic.com För info: Christina Smith 08 7530999! Tel: 08-753 09 99

Maila: rekrytering@favoptic.com

Både papper och digitalt: Du håller Optik i handen just nu, men det finns även åtta digitala utgåvor. Klicka dig till optikbranschen.se

Är du optiker som vill driva egen verksamhet? POSITION: SALES CONSULTANT NORTH SWEDEN Morel Scandinavia are in an expansion phase and seeking to enlarge its sales team. We are looking for a highly motivated individual to maintain and develop Sales for the Morel collections in the North of Sweden(Stockholm upwards) in accordance with its ongoing business strategy. The candidate should be energetic, enthusiastic and well organised team player. If this is for you : Apply and become a member of our growing Team. Please send your CV and cover letter to roy@morel-france.com

Vi söker dig som idag är optiker och drömmer om och har ambitioner att driva en egen verksamhet. Juhlins Optik i Bromölla har ett mycket gott renommé i branschen och är Skånes snyggaste butik (probably). Nu har du chansen att ta över denna verksamhet och vi är mycket flexibla avseende övertagandet och upplägg på d detta, kortsiktigt eller på längre sikt går att diskutera. I butiken, som ligger i kärnan av Bromölla, är det idag en optiker (ägaren) och två optikerassistenter. Vi ingår i Synologen – Sveriges Fria Optiker. Förmedlingen av rätt person sker i samarbete med Dreamwork. Tycker du att detta verkar intressant? Då är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Mahlin Glyré 042-176611 eller mejla mahlin.glyre@dreamwork.se Se fullständig annsons på: https://www.linkedin.com/jobs/view/157478715 8/?alternateChannel=search

34 optik 4.2019


Medarbetaren i fokus Smarteyes är en av Sveriges mest framgångsrika och snabbast växande optikkedjor och vi expanderar även i Danmark och Tyskland. Som optiker hos oss, blir du en viktig del i en modern organisation som arbetar värderingsstyrt mot vår vision att bli den mest rekommenderade optikern. Vårt fokus och vår största tillgång är våra nöjda och engagerade medarbetare. Omtanke, förändring och enkelhet genomsyrar vår kultur och hos oss har du stora möjligheter att påverka och utveckla din arbetsplats. En av Sveriges bästa arbetsplatser När Great Place to Work utsåg Sveriges bästa arbetsplatser 2019 klättrade vi från 4:e till en fantastisk 2:e plats i kategorin Stora organisationer – ett tydligt bevis på att vårt målmedvetna personalarbete ger resultat. Som optiker hos oss kan du erbjuda dina kunder ett brett sortiment av moderna glasögon, högteknologisk optisk kvalitet och god design till attraktiva priser. För att säkerställa professionell service och bästa kundbemötande tillämpar vi 30-minuterssynundersökningar som självklart utförs av legitimerade optiker. Är du optiker och vill bli en av våra värdefulla medarbetare? Välkommen att höra av dig – vi ser fram emot att träffa dig. Läs mer på vår hemsida eller kontakta oss via mejl på jobba@smarteyes.se

VI SÖKER OPTIKER TILL: FALKENBERG ÖSTERSUND KARLSHAMN SMARTPOOL GÖTEBORG HALMSTAD


Posttidning A

Tidningen Optik Klara Norra Kyrkogata 31 104 22 Stockholm

VI SÖKER FLER TALANGER Synsam söker dig som vill jobba med det allra senaste inom eye-fashion och ögonhälsa. Målet är att alltid leverera högsta kvalitet när det gäller produkter, tjänster och vidareutbildningar. Hos oss får du utvecklas. Vi är lösningsorienterade, håller vad vi lovar och tar ansvar. Kunden är alltid i fokus och därför värderar vi tiden i undersökningsrummet högt. Hitta din nya karriär på synsam.se