Optik 3 2021

Page 1

FÖR ALLA I OPTIKBRANSCHEN | 3 2021

E-hälsa i fokus för nya EU-regler Synologen håller fast vid lokal strategi Akademin höjer statusen på optometrin Hållbar affärsmodell säljer glasögon


SYNSAM EXPANDERAR – VILL DU ARBETA SOM OPTIKER HOS OSS? Vi växer och söker nu fler talangfulla optiker till oss på Synsam. Vill du vara med på vår expansionsresa? Som optiker på Synsam erbjuder vi följande tjänster: Optikerkonsult | Optiker i butik | Optiker på distans Tillsammans med oss får du utvecklas. Vi är lösningsorienterade, håller vad vi lovar och tar ansvar. Kunden är alltid nummer ett för oss och därför är du som optiker kärnan i vår verksamhet. Med andra ord värderar vi din tid i undersökningsrummet mycket högt. Skicka in din ansökan redan idag! Kontakta Synsams HR-avdelning på hrsweden@synsam.com eller Awet Tesfamariam på awet.tesfamariam@synsam.com


INGÅNG

Hoppfull höst står för dörren

H Hantverk ger status

32

8 40 41

SYNOLOGEN Eva Larsson om sitt lokala fokus

FORSKNING Vara utomhus förebygger närsynthet HÅLLBART

16

Unik affärsprocess gör världen bättre

VETENSKAP

Synträning viktigt i optikerns arbete

MER UR INNEHÅLLET 3D-teknik avslöjar torra ögon Akademiskt erkännande höjer status Enklare remisser efter missförstånd Solglasögon under 90 år KRÖNIKA: Katarina Ek Majoritet vill ha skärpta synkrav Färgstarka höst väntar BRANSCHPLOCK VETENSKAP

REDAKTION 0498-49 81 18 optik@radicalpr.se Micke Jaresand, redaktör Wilhelm Jaresand Olle Bergman Curt Lundberg, AD

12 14 15 18 26 30 36 39 41

ANSVARIG UTGIVARE Fredrik Thunell Annonsförsäljning: Susanne Simic 08-601 25 20 info@conmedia.se Annonsmaterial: Erik Åkerblom 08-400 246 60 kansli@optikbranschen.se

”Det finns inte riktigt samma intresse för att bli sin egen som det fanns för ett par decennier sedan.” Eva Larsson i intervju med Optik på sidan 9

Prenumerationsärenden Erik Åkerblom 08-400 246 60 kansli@optikbranschen.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB, Stockholm 2021

östterminen står för dörren, en period som traditionellt sett brukar vara branschens bästa: när dagsljuset tryter brukar synfelen göra sig alltmer påminda och köerna till undersökningsrummet växer. Enligt Handelsbarometern (Svensk Handels månatliga rapport) för juli månad finns mycket som indikerar att den fysiska handeln går en bra sensommar och höst till mötes: vaccinationerna fortsätter att öka och det finns ett uppdämt behov av att vistas i butiker och spendera pengar. Speciellt sällanköpshandeln spås gå en fin period till mötes med stark återhämtning efter några riktigt tuffa kvartal. E-handelns starka framtidstro mattas av något, men det från förhållandevis höga nivåer. Hur stor tilltro ska man sätta till rapporten som sådan? Det är en självskattning där totalt 450 handlare uttalar sig om framtiden, naturligtvis finns en god dos osäkerhet (Peter Sellers sa att framtidsforskning är konsten att klia sig innan det börjar klia, det ligger nåt i det). Samtidigt är det här personer som har örat mot marken och kan läsa av mönster, det talar för rapportens tillförlitlighet och jag vill tro att de är ganska rätt ute. Apropå köer till rummen: höstens intåg innebär dessutom nya blivande optiker på KI & LNU. Lite mer än hundra förväntansfulla och vetgiriga killar och tjejer går in genom dörrarna till optikerutbildningen vid KI respektive LNU. Ni är SÅ välkomna! Om lite knappt tre år ser vi fram emot att ta emot er i butikerna runtom i landet.

i övrigt då: De senaste dagarna har samhällsdebatten dominerats av IPCC-s klimatrapport. Rapporten visar allt tydligare för att vi är på väg åt fel håll snabbt och det är lätt att känna vanmakt. Som seglare ligger det nära till för mig att fundera över havsmiljön. Den ökade mängden plast i världshaven riskerar leda till att haven inom mindre än 30 år innehåller mer plast än fisk. Men mitt i mörkret finns mängder av stora och små initiativ som förhoppningsvis kan bidra till en förbättring. Vi har tidigare uppmärksammat Synsams initiativ Sea2See där man gör bågar av havsplast. På sidorna 16-17 kan ni läsa om ett Karün som jobbar med samma tanke – verkligt inspirerande och hoppingivande.

jag vill också rekommendera reportaget på sidan 40 där ni kan läsa om Pelsin Demirs forskning kring barn och myopi. Det här är ju en fråga som debatteras regelbundet och det känns verkligen bra att mer kunskap adderas, det ska verkligen bli spännande att följa Pelsins arbete. fredrik thunell vd, Optikbranschen optik 3.2021 3


ÖGONHÄLSA Den digitala teknikutvecklingen galopperar på som en yster vildhäst och EUs tjänstemän kämpar hårt för att tämja den, till gagn för EUs medborgare. Det handlar dels om att skapa regelverk och lagstiftning, dels om att skapa infrastruktur och spelregler för samarbete över landsgränserna. Hans Torvald Haugo från den europeiska yrkesorganisationen ECOO råder Sveriges optiker att noga följa med vad som händer inom området - inte minst att reflektera över de text olle bergman etiska utmaningarna.

Ögonhälsa

– viktigt att följa EU4Health och andra EU-initiativ

– en europeisk angelägehet europeiska unionen, med alla dess institutioner och initiativ, kan lätt te sig som något abstrakt och svårbegripligt. Att söka sig fram i den officiella informationen på webben är stundtals som att vandra i en labyrint. Samtidigt är det nödvändigt att hålla sig uppdaterad eftersom de lagar och policyer som genomdrivs kan ha en högst konkret påverkan på våra liv – både som privatpersoner och yrkesmänniskor. Optiker är inget undantag. Har man inte gjort det förut är det definitivt dags att försöka förstå lite mer om hur EUs reglerings- och policyarbete fungerar. Detta gäller inte minst frågor som på något sätt har med ögonhälsa att göra. I OPTIK har vi bland annat skrivit om CE-märkningen av solglasögon, som ska skydda EU-medborgarna mot undermåliga produkter. Vi har också tagit upp MDR (Medical Device Regulation) som skapar ordning, reda och säkerhet i lanseringen och marknadsföringen av medicintekniska produkter. Och nu är det dags för storsatsningen EU4Health – ett program

EU4Health – en respons på COVID-19-pandemin COVID-19-pandemin har blottlagt ett tydligt behov av att stärka krishantering och hälsosystem. EU4Health är en del av EU: s svar på denna utmaning och man förbinder sig att investera 9,4 miljarder euro för att öka EU:s beredskap för stora gränsöverskridande hot mot folkhälsan se till att hälso- och sjukvårdssystemen är motståndskraftiga och kan möta såväl epidemier som långsiktiga utmaningar, bl.a. en åldrande befolkning och ojämlik hälsa. Programmet kommer också att fokusera på: sjukdomsprevention och hälsofrämjande åtgärder digital transformation av hälso- och sjukvården samt utvidgning av användningen av digitala innovationer tillgång till sjukvård, vilket även innefattar ett fokus på utsatta grupper samt preventions- och hälsofrämjande arbete.

4 optik 3.2021

som Europeiska kommissionen körde igång som en respons på COVID-19-pandemin (se ruta).

en bra utgångspunkt för att läsa på om detta är webbplatsen för ECOO (European Council of Optometry and Optics, se ruta). Här kan man hitta översikter, analyser och rapporter. När det gäller EU-arbetet är ECOO inte bara en bevakande intresseorganisation – ibland spelar man även en direkt rådgivande roll. Ett exempel är den så kallade eHealth Stakeholder Group där ECOO är en av cirka 40 organisationer som stöder EU-kommissionen när det gäller den digitala utvecklingen av e-hälsotjänster i Europa. Den skandinaviske representanten i denna grupp är Hans Torvald Haugo, till vardags generalsekreterare för Norges Optikerforbund. Hans Torvald Haugo har alltid varit intresserad av hur teknik påverkar hälso- och sjukvårdsområdet och nu får han befinna sig mitt i hetluften: – Digital utveckling av hälsotjänster är ett område som EU satsar hårt på eftersom utvecklingsmöjligheterna är stora, säger han. Detta med att kunna ta med sig hälsodata från ett EU-land till ett annat är bara en del av projektet. Att samla data för forskning och för planering av sjuk- och hälsovård är också viktigt. Som optiker måste man ständigt reflektera över vad som händer när man jobbar med modern, uppkopplad utrustning, nämligen att patientdata kommer att lagras i stora databaser. – Dessa data kommer inte bara att utnyttjas för att hjälpa den enskilde patienten – de kommer också att användas för att planera sjuk- och hälsovårdstjänster och för forskning och utveckling, säger Hans Torvald Haugo. De kommer dessutom att samköras med andra data – även på kommersiell basis. Det är omöjligt att hejda den digitala utvecklingen – istället måste vi optiker jobba för att bli en del av den och utnyttja de möjligheter som ➔


Hans Torvald Haugo är generalsekreterare för Norges Optikerförbund och representant hos ECOO, The European Council of Optometry and Optics. – Nordens optiker hör till dem som ligger längst fram när det gäller tekniken. Det kommer att vara en fördel för oss i framtiden!

Hans Torvald Haugo om EU-initiativet eHDSI ”eHealth Digital Service Infrastructure (eHDSI eller eHealth DSI) är en plattform för överföring av olika typer av patientdata över landsgränser. Det kommer att skapas stora databaser där sjuk- och hälsovårdspersonal kan både lägga in och hämta ut patientdata. EU-medborgare ska kunna resa fritt i Europa och ha tillgång till sina viktigaste hälsodata oavsett tid och plats. I Finland är alla optiker kopplade till ett system som heter Kanta (se kanta.fi). Här kan optiker lägga in och hämta ut data. Det är definierat på förhand vad olika hälsoprofessioner har tillgång till, och hur informationen ska struktureras. Ett mycket större nätverk ska etableras i EU, och vi optiker kommer att bli en del av detta. Oavsett vilken roll vi optiker kommer att tilldelas så kommer det att påverka vår vardag. Eftersom vi redan ligger långt framme när det gäller tekniken här i Norden är det rimligt att tänka sig att vi kommer att få lämna ut data om våra patienter som andra optiker inom EU kan han nytta av.” Information om ehälsa från Europakommisjonen https://ec.europa.eu/health/ehealth/ dataspace\_en

optik 3.2021 5


ÖGONHÄLSA ”Vi optiker är en del av vårdkedjan och vi ska alltid sätta patienten i första rummet.” ➔ tekniken skapar. Men vi måste göra detta på ett sätt där vi tar hand om patienten så väl som möjligt, och vi måste se till att patienten fortsätter att lita på de tjänster som vi tillhandahåller. Vad har du för tips till den optiker som vill hålla sig uppdaterad om de här frågorna?

– Det viktigaste är kanske inte vad som sker på tekniksidan – för där är möjligheterna oändliga. Istället är det centrala hur man som optiker och yrkesperson hanterar de etiska utmaningar som skapas av den digitala utvecklingen. Så diskutera med kolleger och andra yrkesutövare, lyssna och ta ställning till hur man som en del av sjuk- och hälsovårdssystemet ska bemöta framtidens möjligheter. De kommersiella företagen kommer alltid att vilja dra in optiker och annan vårdpersonal i sina teknikprojekt– men det är inte säkert att man ska låta sig dras in i allting. Även om tekniken finns tillgänglig är det viktigt att den används på ett sätt som är till glädje och nytta för patienter. Vi optiker är en del av vårdkedjan och vi ska alltid sätta patienten i första rummet. n

ECOO – en europeisk samarbetsorganisation The European Council of Optometry and Optics (ECOO) tillvaratar de yrkesmässiga intressena för optiker (”optometrists and opticians”) i 25 länder. Organisationen strävar efter att generellt främja ögonhälsan i Europa, att skapa goda förutsättningar för internationellt samarbete samt att inrätta gemensamma standarder för klinisk praktik och utbildning i hela Europa. Dagens organisation grundades officiellt 1992, men dess historia går tillbaka till 1960-talet. ECOO representerar idag 110 000 yrkesutövare inom EU. https://www.ecoo.info

SE DETALJERNA. SE UTAN BEGRÄNSNINGAR. ©

ESSILOR INTERNATIONAL – DECEMBER 2020 – ESSILOR® AND VARILUX® ARE TRADEMARKS

ESSILOR INTERNATIONAL. 3.2021 FRAMES : PERSOL® 6OF optik


shop.opo.se Hitta höstens nyheter här

# IT’S AN EYEWEAR AFFAIR


SYNOLOGEN Av Sveriges fem stora optikkedjor är Synologen kanske det mest okända kedjevarumärket. Här värdesätter man den lokala förankringen och är övertygad om styrkan i ortens inarbetade butiksnamn. Kunderna går inte till Synologen utan till ”optiker Bengtsson”. Det betyder inte att kedjan är bakåtsträvande. Tvärtom är Synologen, och dess medlemmar i framkant av optometrins utveckling med en stark profil av klinisk kompetens och nyfikenhet på den framrusande teknologins möjligheter.

text micke jaresand

Lokal förankring och hög kompetens sedan februari förra året leds Synologen av Eva

Larsson. Efter flera år som anställd butiksoptiker tog hon 2012 klivet ut från undersökningsrummet och in i Synologens centralorganisation som projektledare för flera av kedjans satsningar, bland annat ISO-certifiering inom kvalitet och miljö och upphandling av kliniska utbildningar. Hon har också verkat som kvalitets- och produktchef. Åtta år senare tillträdde hon som vd för kedjan. Timingen att tillträda som ny kedjeledare kunde dock ha varit bättre. Ungefär samtidigt som Eva började på sin nya tjänst började media rapportera om spridningen av ett livshotande och hittills okänt virus med ursprung i Asien som nu börjat etablera sig på andra kontinenter. Viruset spred sig i en rasande takt och på bara några veckor lamslogs stora delar av världen av sjukdom och nedstängningar. Coronapandemin var ett faktum. – Ingen kunde nog från början föreställa sig hur omfattande det skulle bli. När man undan för undan fick klart för sig vad det skulle innebära för vår bransch kom våren 2020 att handla mycket om krishantering, att försöka hjälpa våra butiker så mycket som möjligt och försöka lotsa oss igenom detta på bästa sätt, säger Eva.

under april och maj syntes pandemins effekter tydligt i termer av sjunkande besök och lägre försäljning. Under sommaren vände det dock uppåt igen. – Vi hade en väldigt bra återhämtning under sommaren och en bra bit in på hösten. Men hela den här perioden har varit ganska hackig i takt med att spridningstakten av viruset gått upp och ned och restriktionerna skärpts. Våren 2021 har dock varit fantastisk bra, säger Eva. Butikerna har gjort ett jättejobb med att anpassa verksamheten efter förutsättningarna och skapat trygga miljöer för både kunder och personal. Pandemin till trots. Optikbranschen befinner sig i ständig utveckling och det har funnits många framåtrik8 optik 3.2021

tade aktiviteter för Eva att ägna tiden åt. En fråga som växt i styrka de senaste åren är det ökande intresset för kompetensutveckling och kliniska frågor och optikerns närmande till ögonsjukvården. –De kliniska frågorna och den kliniska kompetensen ligger Synologens medlemmar varmt om hjärtat. Det är något vi satsar mycket på. Redan 2007 började vi arbeta aktivt med begreppet ögonhälsa och erbjuda utökade synundersökningar till våra kunder och patienter, säger Eva. Eva är övertygad om att optikerns kompetens mer och mer kommer att ses som en resurs för ögonsjukvården. – Optikern kommer att behövas. Vi vet att ögonsjukvården i stora delar av landet har problem med bristande resurser, dom hinner helt enkelt inte med alla patienter som skulle behöva komma till dem. Optikern kan hjälpa till att avlasta genom att till exempel göra en sållning av vilka vi kan hjälpa och vilka patienter som verkligen behöver slussas vidare till ögonsjukvården. Jag tror absolut att det är något för framtiden att optikern tar över en del av screeningverksamhet, uppföljning av vissa sjukdomar och att patienten följs av optikern, säger Eva. Hon uttrycker dock en viss oro för att slagsidan mot den kliniska delen av yrket kan göra det svårare att rekrytera optiker till en ägarroll eller mer traditionella butiksjobb. – Hade vi frågat en optikerklass för 20 år sedan om vilka som kunde tänka sig att driva egen butik i framtiden var det hyfsat många som räckte upp handen och sa att de kunde tänka sig det. Idag är entreprenörerna inte lika många. Det finns inte riktigt samma intresse för att bli sin egen som det fanns för ett par decennier sedan. För en kedja som Synologen skulle det kunna innebära problem. Å andra sidan kanske man skulle våga tänka tanken att man inte behöver vara optiker för att driva en butik. Det skulle kunna vara andra yrkeskategorier som


”Hade vi frågat en optikerklass för 20 år sedan om vilka som kunde tänka sig att driva egen butik i framtiden var det hyfsat många som räckte upp handen och sa att de kunde tänka sig det. Idag är entreprenörerna inte lika många.”

viktigast äger butiken och har optiker som anställda, säger Eva. På senare år har vi sett flera mycket lyckade exempel på det bland våra medlemmar och vi ser gärna fler.

frågan konkretiseras inte minst i samband med framtida pensionsavgångar och generationsskiften. – Ibland har man klart med en kronprins eller kronprinsessa som ska ta över företaget men i många fall är det inte så och då försöker vi som medlemsorganisation att hjälpa till att hitta tänkbara nya ägare, säger Eva. Den teknologiska utvecklingen går allt snabbare och precis som i alla branscher måste företagen i optikbranschen vara på tårna för att hänga med och inte komma efter i konkurrensen. – Jag tycker vi ligger långt framme med både utrustning och kompetens. Det som kommer nu är bland annat olika AI-system, funduskameror är i princip standard i våra butiker sedan snart 15 år, OCT kommer allt mer, flera av våra butiker har börjat intressera sig för problematiken med torra ögon och genomfört ett projekt med Essilor (se artikel sid 12). Vi gör också mer avancerade kontaktlinstillpassningar, vi har butiker som jobbar aktivt med olika speciallinser ➔ optik 3.2021 9


SYNOLOGEN ➔ och har särskild teknisk utrustning för det. Vi ska ligga i framkant. Vi ska vara experterna på syn och synhälsa, säger Eva. Uppfattar ni det som att kunderna är medvetna om de möjligheter som riktigt bra optiker idag kan erbjuda?

– Jag tycker i alla fall att det har blivit bättre på det området. Det finns en större medvetenhet men det finns mycket kvar att jobba på för att konsumenterna ska få upp ögonen för vad optikerna faktiskt kan erbjuda. Men det är på väg åt rätt håll, säger Eva. Du sa tidigare att våren 2021 varit fantastiskt bra. Vad tror du det beror på?

– Generellt sett har optikern ett stort förtroende hos kunderna. Våra butiker är lokalt förankrade, kunderna känner till den och butiken känner sina kunder väl. Man har med andra ord en väldigt nära relation till sina kunder. Jag tror det spelar in för att vi lyckats så bra som vi har gjort, säger Eva. Ni släpper inte den lokala förankringen?

– Nej, det kommer vi aldrig att släppa på. Alla butiker är sina egna. Dom kan på olika sätt visa tillhörighet med ett större sammanhang, men de är sina egna. Det är väldigt viktigt, säger Eva.

Det börjar komma in aktörer som erbjuder automatiserade synundersökningar och öppnar butiker utan optiker. Vad tror du om den utvecklingen? Är det något vi kommer att få se mer av?

– Det tror jag. Det finns ju i andra delar av världen och etableringen är på gång i Sverige också. Men det är ju ingenting som ligger i linje med Synologens ambitioner. Sedan är det ju frågan om hur vanligt det kommer att bli. Vår typkund, om det nu finns en sådan, är generellt sett en person som är mån om sina ögon och sin hälsa i största allmänhet. De kommer till oss för att de vet att vi tar detta med ögonhälsa på största allvar. Vi gör noggranna synundersökningar och lägger ner vår själ för att hitta den optimala lösningen för varje patient och kund. Har man de kraven som kund är kanske inte den automatiserade kiosken det man väljer, säger Eva. Så framtiden är ljus?

– Absolut. Det kommer finnas utmaningar. Utvecklingen går bara snabbare och snabbare och vi har bara sett början på det hela. Bara de fem-sex senaste åren har det hänt mer än på de senaste 15 åren. Det kommer dyka upp och hända saker som vi idag kanske inte ens kan föreställa oss. Det gäller att hänga med i det som händer och så får man plocka de delar som man tror på. Man ska inte vara rädd för den tekniska utvecklingen utan ta till vara de delar som kan hjälpa och förbättra verksamheten, säger Eva. n

PIGGA ÖGON N YH ET !

Återfuktar torra, irriterade och trötta ögon och gör dem pigga igen!

Vi finns på apotek och hos optiker Telefon: 042-14 12 25 • E-post: info@medilensnordic.com www.hyloeyecare.se • Tillverkare: Ursapharm, Tyskland 10 optik 3.2021

Utan konserveringsmedel och hållbara i 6 månader!


Stjärntecknet Lyran

Tack Sara, för att du valde just oss! Det är tack vare alla kompetenta och engagerade kollegor som vi hamnade på plats 9 i rankingen av stora organisationer i undersökningen Great Place to Work - Sveriges Bästa Arbetsplatser 2021. Sara är en av dessa kollegor och arbetar som optiker i Falkenberg: "Jag valde Specsavers på grund av ägarna, deras öppna sätt att inkludera mig redan vid intervjun och deras drömmar om framtiden. Specsavers har ett företagsklimat som passar mig. Det är nära till beslut, man har möjlighet att påverka både arbetstid, schema och semester. Under mina 2,5 år på Specsavers har jag verkligen utvecklats i min optikerroll. Ju fler kunder man träffar desto säkrare blir man på det man gör. Vi har även möjlighet att påverka tidboken och spärra av för rast när man behöver det. Bästa sortens variation!" Här kan du läsa mer om varför Sara trivs så bra på Specsavers: join.specsavers.com/se/news

join.specsavers.com/se

Join optik 3.2021 11


ÖGOHÄLSA

3D-teknik analyserar torra ögon Synologens optiker satsar på torra ögon-analyser med hjälp av 3D-teknik. Torra ögon är ett vanligt besvär som drabbar cirka 20 procent av befolkningen. Värst drabbade är kvinnor på grund av hormonell obalans. Ökad skärmtid, vitaminbrist, ålder, uttorkning och luftföroreningar kan också vara bidragande faktorer till att allt fler får torra och irriterade ögon. Synologen vill öka kunskapen kring torra ögon och gör nu en satsning för butiker med nytt analysinstrument med 3D-teknik. Besvär med torra ögon är ett problem som ökar och idag lider ungefär var femte person av besvären. Symptomen kan variera och vara både mildare och svårare. Det vanligaste är att ögonen rinner, svider eller att man får känslan av att man har grus eller sand i ögonen. Om man är linsbärare kan man i vissa fall uppleva att de skaver och att ögonen känns irriterade.

rinniga. Det kan vara svårt att veta om det är just torra ögon som är problemet. För att få en korrekt behandling bör man besöka sin optiker för en undersökning för att inte få långvariga ögonproblem, säger Johan Danielsson, leg. optiker på Synologen.

kvinnor drabbas i högre utsträck-

Optiker Johan Danielsson genomför en tåranalys på en patient som har besvär med torra ögon

– Torra ögon beror på att tårfilmen har försämrats. När ögat inte producerar tillräckligt mycket tårvätska eller har brist på fett försöker det kompensera upp för bristen och då kan de kännas irriterade och bli mer

ning än män av torra ögon på grund av hormonell obalans. Oftast är problemen vanligast under övergångsåldern när kvinnor hamnar i klimakteriet och mängden av könshormonet östrogen minskar. Även allergier, mycket skärmtid, brist på Omega 3 och uttorkning kan orsaka torra ögon. – Tårfilmen påverkas också av föroreningar och luftkonditioneringen. Torr luft kan därför göra att personer med underliggande känslighet drabbas i högre utsträckning. Om vi dessutom sitter inomhus framför skärmar ofta, då man tenderar att blinka mindre, påverkas ögonens tårkörtlar ännu mer och besvären kan uppstå, säger Johan Danielsson.

De absolut bästa progressiva glasen från HOYA. Med fokus på allt. 12 optik 3.2021

Komplettera din progressiva portfölj med HOYALUX iD MYSELF.


optik 3.2021 13

is a trademark owned by HACHETTE FILIPACCHI PRESSE SA, Paris, France. EL31502 BE | CHARMANT GmbH Europe I www.charmant.com/se


AKTUELLT

Akademiskt erkännande

Maria Nilsson utsedd till docent i optometri Maria Nilsson, mångårig medarbetare på optikerutbildning på Karolinska institutet har antagits som docent i optometri. Maria verkar idag som biträdande programdirektor för Magisterprogrammet i klinisk optometri. Med docenttiteln ökar nu både hennes egna och institutionens möjligheter att höja den akademiska statusen på optometrin. – Mina arbetsuppgifter kommer inte ändras på något dramatiskt vis men att utnämnas till docent innebär att det blir lättare att få gehör när man exempelvis söker forskningsmedel. Det ökar också möjligheten att utöka antalet doktorander inom optometrin. Vissa ledningsuppdrag inom institutionen kräver också att man är minst docent och man får utökade möjligheter att ansvara för kvalitetssäkring av utbildningen, säger hon.

optometrin har en relativt kort historia som ett självständigt vetenskapligt område inom akademin. För bara cirka 20 år sedan stipulerades att optiker inom akademin skulle företrädas av en ögonläkare. – Så är det inte längre vilket ger oss möjlighet att företrädda oss själva i olika sammanhang. Det är viktigt för utvecklingen av den vetenskapliga kvaliteten, säger Maria. Utvecklingen ligger också i linje med att optiker som yrkeskår alltmer närmar sig och uppskattas av den traditionella ögonsjukvården. – När vi startade magisterutbildningen 2008 fanns det någon enstaka optiker anställd på S:t Eriks ögonsjukhus. Idag är det 35 optiker som arbetar där, säger Maria. Det är viktigt att arbeta för en hållbar ögonsjukvård som omfattar alla som arbetar med människors ögonhälsa. Befolkningen blir äldre och äldre och med det ökar ögonsjukdomarna. För att kunna möta denna utveckling på ett kostnadsteffektiv sätt måste alla resurser utnyttjas. 14 optik 3.2021

Maria Nilsson hoppas få tid att även utveckla sin egen forskning.

för egen del kommer den nyutnämnda docenten fokusera på den vetenskapliga förankringen hos studenterna på optikerutbildningen. – Våra studenter ska få en bra vetenskaplig skolning och målet är att öka antalet

doktorander för att bland annat få fler disputerade lärare inom optometrin. Sedan hoppas jag förstås få möjlighet att fortsätta utveckla min egen forskning också, säger Maria Nilsson.

micke jaresand


Klargörande remissregler förbättrar samarbeten Det som började som ett missförstånd ledde till en diskussion som resulterade i ett förbättrat samarbete mellan optiker och ögonläkare i region Kalmar. Nu ska mallen för remisser från optiker till ögonkliniken på länssjukhuset uppdateras. I den nya mallen ska det bland annat tydligt framgå att patienten ger sitt samtycke till remisshanteringen. På flera håll i landet har det då och då uppstått konflikter mellan ögonklinikerna och remitterande optiker. I vissa fall har det berott på att ögonklinikerna uppfattat att man tvingats ta emot remisser som är ofullständiga eller till och med onödiga. I andra fall har optiker tvingats skriva nya remisser på grund av otydliga instruktioner om vilken information som ska ingå i en remiss. Optikerförbundet har ansett problemet så allvarligt att man under ett antal år erbjudit kurser i hur remisser ska skrivas.

Informationsbrev

ten och att olika regioner har olika rutiner för hur remisserna ska skrivas, vad de ska innehålla och i vilket format de ska lämnas in till ögonkliniken. I ett brev som skickades från ögonkliniken i Kalmar till länets optiker med syfte om att informera om ökande patientflöden, väntetider och annat i samband med att coronapandemin börjat släppa sitt grepp om landet påstods att optikern behövde en fullmakt från patienten för att ta del av eventuell remissvar.

under i lla villkor vi alla lever min och de specie det bra trots pande inflöde/behov när Vi hoppas ni har oss inför ett ökat att vi förbereder Covid-19 det här brevet för denna tid. Ni får grund av rädsla för på vård t avståt har Många patienter r kommer att pandemin lagt sig. ngd. Prioriteringa hösten blir ansträ vårdskuld och att r att utöka vilket innebär en uppdrag. Vi önska att lyckas med vårt för hur vi kommer e för att arbeta med vara avgörande ågar därför ert intress efterfr och r optike er in intresseanmälan samarbetet med korrektion. Skicka prisma e enklar konus och eanmälan ska stabila linser, kerato t den 28 maj. Intress onkalmar.se senas till syncentralen@regi innehålla:

Prismautprovning

Stabila linser

Keratokonus

Väntetider

PUTSA!

catarina ericson, leg

optiker i Kalmar och ledamot av Optikerförbundets styrelse, reagerade på brevet och menade att kravet på fullmakt är en feltolkning av hälso- och sjukvårdslagen. Feltolkningen påpekades för ögonkliniken och den diskussion som uppstod med klinikens chef, Inger Engdahl övergick i ett konstruktivt samtal där det föddes idéer som ska leda till en både smidigare och effektiv remisshantering i regionen. – Det slutade bra och visar dels hur viktigt det är att sådana här frågor kommer upp till ytan och att kommunikationen mellan våra två yrkesgrupper behövs, säger Catarina Ericson.

llbeskrivning ler klinisk erfarenhet/fa

Utbildning och/el

UTAN ATT

från Ögonkliniken

6 maj 2021

Till alla optiker!

ett stort problem är dock otydlighe-

RENA GLASÖGON

en:

inom följande områd

patienten är Det är viktigt att er från er alla nu. inflöde på remiss vill vänta med Det är väldigt högt en. Om patienten ni skickar remiss a på besöket när ten på väntelista beredd att komm vi inte upp patien sätter 19 Covidatt av rädsla för kt så är det viktigt besöket på grund misstänkt katara . Gäller remissen utan kräver ny remiss ÖGONKLINIKEN MAJ

2021

1. SPRAYA PÅ Låt verka 5 sek

2. SKÖLJ MED KALLT VATTEN

inger engdahl håller med.

Catarina Ericson menar att aktiv kommunikation ledde till att remissförfarandet i region Kalmar nu ska fungera bättre.

– Jag är jättenöjd med vad detta ledde till. Ändringen i remissförfarandet kom till då patienter i flera fall inte varit informerade om att remiss skickats. Det är ett högt tryck på ögonsjukvården med långa väntetider i många delar av landet. Sedan jag tillträdde som ansvarig på ögonkliniken i Kalmar har vi lagt ner ett stort jobb på att minska väntetiden för patienterna och idag kan vi erbjuda en väldigt hög tillgänglighet. I den här processen är samarbetet med optikerna väldigt viktigt och de nya remissrutinerna kommer förhoppningsvis bidra till att vår tillgänglighet håller samma nivå och till och med förbättras ytterligare, säger hon.

Fri från silicon, paraben och konserveringsmedel

HELT RENT UTAN REPOR! Beställ nu!

0303-940 60 info@leijma.se

I leijma.se

micke jaresand optik 3.2021 15


VARUMÄRKET

Ett år med ekonomistudier i Chile fick vara nog för Thomas Kimber. Han ville inte acceptera de klassiska ekonomiska modellerna och hans envisa resonemang på tentorna och i klassrummen gav usla betyg. Han slutade helt enkelt och startade istället det hållbara företaget Karün. text anders ekhammar | foto fredrik hjerling

Glasögon i centrum i hållbar affärsmodell thomas kimber är fast övertygad om att det mås-

te gå att skapa ett framgångsrikt bolag och samtidigt bidra till en bättre värld, både i det stora och det lilla. Hans pappa var affärsman och hans mamma naturfotograf. Han är uppväxt med en genuin kärlek till naturen, men har också drillats i hur man gör affärer. Det var dessa två världar han ville förena. – Min mamma förstod mig, men pappa var långt ifrån glad över att jag hoppade av universitetet. Man gör inte så i Chile. De som kan och har råd att gå på universitet gör det med stolthet. Men jag kunde inte få min röst hörd i den miljön och ville verkligen visa att mina teorier fungerar i praktiken, så jag var helt enkelt tvungen att sluta, säger Thomas. Thomas är uppvuxen i Patagonien i Chile, en del av världen som fortfarande har helt orörd natur, men omvärlden gör sig minst sagt påmind. Tusentals ton havsplast sköljs upp på stränderna varje år, och det var också det som gjorde att affärsidén föddes.

idag är karün ett bolag som tillverkar och säljer glasögon och solglasögon av helt återvunna material, men det är inte det som är mest intressanta. Det är affärsprocessen som är det unika. Hur man kan hjälpa lokala regioner att växa samtidigt som man gör världen lite bättre. Skälet till att Karün valde just glasögon är, enligt Thomas, att modeindustrin har en enorm påverkan på människor och både solglasögon och glasögon är den perfekta accessoaren i modevärlden. Det är enklare att sprida ett budskap genom mode än andra produkter. Thomas ser affärsprocessen ur tre aspekter; produktdesign, lokalt engagemang och naturvård. – Våra designers sitter i Patagonien där vi inspireras av den intensiva naturen, men vi har även med japanska 16 optik 3.2021

influenser och det skandinaviskt stilrena i vår design, säger Thomas. Därtill vill Karün visa att det går att involvera lokalbefolkningen i utsatta regioner och med det kunna bidra med kunskap, social närvaro och pengar i form av lön. Samtidigt vill man göra världen lite bättre genom att samla in havsplast och annat avfall från stränderna och haven. Modeindustrin är en av de mest förorenade branscherna i världen samtidigt som den ofta kritiseras för att grunda sig i budskap om ytlighet och individualism. – Vi vill sprida ett annat budskap, där empati och kärlek står i centrum och där vi tillsammans kan göra stor skillnad för vår planet och för små samhällen runt om i världen, säger Thomas.

när grandvision skrev avtal med Karün för flera europeiska länder var det ett otroligt stort steg för det förhållandevis lilla chilenska bolaget. Plötsligt öppnades den europeiska marknaden upp för dem och de hade en av världens ledande aktörer inom optisk detaljhandel som kund. I Sverige är det Synoptik som har exklusiv rätt att sälja Karün och det har lagts stort fokus från optikkedjan för att visa upp det nya märket. – Vi tycker det är fantastiskt roligt att vi får tillgång till de här fina solglasögonen och Karüns unika filosofi. Karün har en genuinitet som går igenom allt de gör och vi är stolta över att få representera dem i Sverige, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik. I förlängningen ser Thomas att Karün ska vara en process där produkt och geografi inte ska spela någon roll. Processen ska vara så stark att den kan implementeras i vilken produktion som helst, var som helst i världen där behov av stöd till lokala regioner finns. Men idag är det solglasögon och glasögon som är i fokus och utveck-


lingen av nya kollektioner har högsta prioritet för den europeiska marknaden. – Processen för glasögon och solglasögon utvecklas hela tiden. I samarbete med lokalbefolkningen samlar vi i idag havsplast i Patagonien, Spanien och USA. Med deras hjälp får vi in det material av exempelvis gamla fisknät, rep och annat som vi processar för att ta fram material till våra glasögon. De som hjälper oss med insamlingen får inte bara betalt utan ges också möjlighet till mikrolån

och kan därmed, tillsammans med oss, skapa egna små rörelser för framtiden. Alla verksamheter som vi är med att skapa ska på ett eller annat sätt vara närande för vår planet och med tiden ska det gå att försörja sin familj och förhoppningsvis ännu fler på den, avslutar Thomas. Resan för Karün har precis börjat, målet är tydligt: bolaget vill bli det mest älskade och respekterade varumärket inom hållbarhet, och glasögon är deras första steg på vägen dit.

Thomas Kimbers resa har just börjat.

optik 3.2021 17


MODE

Solglasögon under 90 år:

Lika självkla Solglasögonen har i snart hundra år varit en av de viktigaste accessoarerna. Trenderna har växlat genom åren och många av våra största stjärnor har burit solglasögon som ett signum och ett statement för sin tid.

– Det praktiska skälet att skydda ögonen från skarpt solljus var grunden till solglasögonen. Men det blev snabbt också en accessoar som användes för att uttrycka sin personlighet och vad man stod för. Det är fantastiskt att se hur modet har sett ut under de senaste årtiondena, många solglasögon har blivit ikoniska efter att ha burits av kändisar och vi ser att många av dessa modeller fortfarande lever kvar, säger Paulina Håkansson, glasögonstylist på Synoptik. Under 30-TALET kom den första riktiga solglasögontrenden, den klassiska pilotbågen. Modellen kom från början till av praktiska skäl. Piloterna klagade på huvudvärk och bländning och man tog då fram dessa polariserande solglasögon som täckte så stor del av synfältet som möjligt. Designen gick hem på bred front och blev en tydlig trend över hela världen. 40-TALET var årtiondet då tillverkningsindustrin revolutionerade och även solglasögonen fick en del av det. Plasten gjorde det möjligt att få olika färger på bågar och glas och formerna blev djärvare. Det var också nu som solglasögonen fick verklig fart hos den stora massan. Under 50-TALET blev solglasögon en accessoar på allvar. Ikoner som James Dean och JFK sågs med solglasögon allt som oftast och Marilyn Monroe i sina ”cat eye”-bågar är det väl ingen som kunnat undgå. Ray-Ban, som kanske är det största solglasögonmärket genom tiderna, lanserade sin ikoniska Wayfarer under 50-talet, en modell som sedan dess har varit otroligt populär. 18 optik 3.2021


ar accessoar då som nu De stora solglasögonens årtionde var 60-TALET. Det var då vi såg Jackie Kennedy Onassis och Audrey Hepburn i stora solglasögon och ville man vara rätt var det så man skulle se ut. Under detta årtionde blev mode tillgängligt för den breda allmänheten tack vare produktionsutvecklingen och allt fler fick råd att klä sig och bära accessoarer som många av filmstjärnorna. När 70-TALETS mindre solglasögon gjorde entré var det ikoner som John Lennon som satte trenden. De små, ofta färgade glasen, blev snabbt populära i hippieeran. Vi ser det framför oss – kampen och demonstrationerna mot stormakterna gjordes i små runda gula solglasögon. Trenden var stark, men gick relativt snabbt över till nästa årtiondes revolt. Top Gun med Tom Cruise gav under 80-TALET Ray-Ban en ny storhetstid med sina klassiska

Wayfarer och pilotbågar. Materialen utvecklades och blev lättare och tillsammans med de enorma mobiltelefonerna och axelklaffarna blev solglasögon en av de viktigaste accessoarerna. Det minimalistiska 90-TALSMODET inspirerades av filmer som Matrix och Men in Black. Välklätt och lätta material med funktion och riktigt mörka glas var de ultimata solglasögonen. Sportinspirerat blev ledordet för att uppnå den snabba och kvicka attityden. Årtiondet då solglasögonen på allvar blev kändisarnas signum – Bono, Paris Hilton, Karl Lagerfeld. Alla ville ➔

Välkommen till en av landets bästa arbetsplatser! Smarteyes är korad till en av Sveriges bästa arbetsplatser av undersökningsföretaget Great Place to Work – för femte året i rad. Vilket också gett oss en hedrande plats i deras Hall of fame. Något som är ett tydligt bevis på att vårt värderingsstyrda och målmedvetna personalarbete faktiskt ger resultat. Nu söker vi fler fantastiska medarbetare som kan utveckla vår organisation ytterligare samt ta oss vidare mot visionen att bli den mest rekommenderade optikern. Vill du veta mer? Läs om oss och våra lediga optikertjänster på smarteyes.se eller hör av dig på: jobba@smarteyes.se

Borås, Falun, Falkenberg, Gävle, Göteborg, Jönköping, Karlshamn, Karlstad, Katrineholm, Kristianstad, Norrköping, Norrtälje, Sandviken, Skärholmen, Smartpool, Uddevalla, Varberg, Värnamo, Örebro & Östersund.

optik 3.2021 19


MODE ➔ visa upp sig i solglasögon som var iögonfallande. 2000-TALETS mode handlade mer om att visa sig originell än att följa en trend, vilket gjorde solglasögonen till en tacksam accessoar för att visa sin egen unika stil. Det förra årtiondet, 2010-TALET, har för solglasögon blivit känt för ett oerhört stort utbud. Alla kända designers utvecklade sina egna solglasögonkollektioner och att ha många olika solglasögon som passade till olika stilar och ändamål blev allt vanligare. 2020-TALET har så här långt blivit lite av en nostalgitripp under årtiondena. Det romantiska 60-talet har kommit tillbaks, men också det rena 90-talet med funktion och lätta material. Samtidigt ser vi hur naturmaterial blir allt vanligare och att konsumenten vill göra hållbara val för framtiden genom att bära solglasögon tillverkade av återvunna material. n

2020-talet har så här långt blivit lite av en nostalgitripp under årtiondena.

gucci

hugo

karün

kenzo

ray-ban

karün

ray-ban

saint laurent

Livet ska vara enkelt och prisvärt för en modern optiker!

tom ford

SL-17 Handhållen spaltlampa

DRSplus - ett paragdimskifte • Helautomatisk, snabb och extremt användarvänlig. Optimerad för optiker. • 2.5 m.m. pupill utan dilatering • Fjärrstyrning i webgränssnitt (håll avstånd) • Endast 11Kg = mobil • 45° upp till 80° med automatisk mosaik • Konfokalteknik med äkta färger • 3D-, rödfri-, blå-, mosaik-, exteriör- bilder • Stöd för DICOM-standarden

Helautomatisk OCT REVO 80 och 130 • Allt på svenska • Röstguide • Touchskärm • Topografi • Högsta bildkvalitet • 80-130K A-scan • Integrera med perimeter

Se mer!

DRSplus

Färgäkta konfokal

”Vanlig” fundus

Spaltlampor, bon Optic/ Righton • för foto eller kliniskt bruk med mycket hög optisk kvalitet.

Hyr/Leasa 24 - 72 månader! (Kontakta oss för info).

www.medicolle.se info@medicolle.se Tel: +46-8-654 66 15

20 optik 3.2021

Automatisk Perimeter PTS 925W • Allt på svenska • Röstguide • Touchskärm • 170° horisontal • 95° vertikal • HFA kompatibel • Ögonspårning • Integrera med OCT


INSPIRATION

Kommer i höst!

För mer information kontakta din lokala CooperVision-representant.

EN EVOLUTION INOM MULTIFOKAL LINSDESIGN Till skillnad från de flesta endagslinssystem använder sig Binocular Progressive System™ från CooperVision® av olika designtyper på linsen för att optimera synen för alla grader av presbyopi.1

EN EVOLUTION INOM ENKEL TILLPASSNING

Enkel och framgångsrik tillpassning1 med Binocular Progressive System™ från CooperVision®. Stöds även i OptiExpert™.

Rekommendera MyDay® multifocal idag. 1. CVI data on file 2020. Prospektiv, dubbelblind, bilateral, enveckasstudie med MyDay® multifocal; n=104’. 2. MyDay® multifocal sfäriskt styrkeomfång +8.00D och -12.00D, CVI data on file 2020. Baserat på styrkeomfång och kombinationsmöjligheter (sfär och add) hos samtliga mjuka multifokala endagslinser från CVI, JJV, B+L och Alcon i Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien i okt. 2020. Kosmetiska och fotokromatiska linser ingår inte. Linser med flera baskurvor ingår inte. 3. Tillgängligt från juli 2021.

EN EVOLUTION INOM TILLGÄNGLIGA STYRKOR

MyDay® multifocal erbjuder störst styrkeomfång av alla multifokala endagslinser.2.3

optik 3.2021 21


Denna sida är en annons från Bausch + Lomb

INSPIRATION

ERBJUD MÖJLIGHET TILL KONTAKTLINSER Optiker från Sverige, Norge och Storbritannien diskuterade behovet hos patienter med ålderssynthet och astigmatism och hur de introducerar Bausch + Lomb ULTRA® Multifocal for Astigmatism i sin praktik under ett möte som hölls av kontaktlinsleverantören och Optometry Today.

För många optiker har det varit en utmanande uppgift att hitta lämpliga kontaktlinser till astigmatiker med presbyopi. Idag har presbyopa astigmatiker en mer aktiv livsstil, såväl privat som i arbetet. Därmed har även kraven på deras syn förändrats. I början av 2021 introducerade Bausch + Lomb i Norden sin nya kontaktlins för astigmatiker med presbyopi, för att möta behovet hos denna patientgrupp.

PANELEN • Stefan Skjöld, Skjöld/Skjöld & Grönvall, Sverige • Geir Kjølberg, Lillestrøm kontaktlinseinstitutt, Norge • Michelle Beach, Park Vision, Storbritannien • David Barker, Rawlings Opticians, Storbritannien • Joseph Seaman, Claudine Ickeringill Optometrists, Storbritannien • Sarah Smith, Page and Smith Opticians, Storbritannien

Med ULTRA® Multifocal for Astigmatism, som har MoistureSeal®-teknologi, 3-Zone progressiv™ Design med tre zoner för en jämn syn och OpticAlign™ Design för att ge stabilitet, utökar Bausch+Lomb ULTRA®familjen av månadslinser.

22 optik 3.2021


Denna sida är en annons från Bausch + Lomb

INSPIRATION

Patientgruppen

Navigering av samtal

Mötet började med en kartläggning av behovet för astigmatiker med ålderssynthet, där Joseph Seaman från Claudine Ickeringill menade att dessa dramatiskt har ändrats under de senaste 30 åren.

Sarah Smith från Page and Smith Opticians, berättade att när hon inleder samtalet med patienter om valet av kontaktlinser, tror patienterna oftast att de inte är lämpliga. De har tidigare blivit informerade om att det inte är ett alternativ, eller så har de tidigare slutat använda linser.

”Från tanken på en person som sitter i sin stol och stickar eller läser en bok medan hen tittar på TV”, menade Seaman att: ”nu tänker vi på en person som utför en rad olika aktiviteter, såsom att köra bil, även på kvällen, träna och som använder digitala enheter i större utsträckning”. David Barker från Rawlings Opticians höll med om att patienter med presbyopi lever mer aktiva liv, vilket antyder att när de når 40 - 50 års ålder, ”är det plötsligt monovision eller glasögon som gäller och det funkar oftast inte för de flesta med presbyopi”. Behovet hos patienter med ålderssynthet har nyligen skiftat igen. Erfarenheten det senaste året, förklarade Seaman, att en stor andel personer med ålderssynthet jobbar och troligen är vana vid fysiska möten där deras nuvarande visuella lösning kan ha fungerat bra men ”många av de mötena är nu online och kommer fortsätta att vara det, så jag tror att det finns en större oro kring balanserad och bekväm binokulär syn på mellanavstånd”.

När det kommer till att hantera patienterfarenhet, berättade Smith: ”Generellt berättar jag för dem att kontaktlinserna gör 95% av vad man vill att de ska göra så de alltid ska ha i åtanke att ’ jag kanske inte ska ha på mig dem om jag ska köra väldigt långt, eller om jag ska trä i en nål”. Barker berättade att ”förr har jag troligtvis talat lite negativt” men med tillgänglighet till nyare produkter så har han en mer ”positiv” hållning när han hanterar patienternas förväntningar.

Kompromiss eller balans? Ett nyckelord som återkom i diskussionen var ’kompromiss’, och optikerna ifrågasatte om denna term fortfarande borde användas. Barker påpekade att även progressiva glasögon är en form av kompromiss och kommenterade: ”Vi pratar inte om detta med progressiva glas och därför kanske vi borde undvika att prata om ”kompromiss” och se det på ett mer positivt sätt”. Såväl som att prata om friheten som kontaktlinser kan ge, optik 3.2021 23


Denna sida är en annons från Bausch + Lomb

INSPIRATION föreslog han att inkludera patienten i beslutsprocessen om vad de vill ha ut av sin syn. Smith höll med och lade till att hon medvetet försöker att inte prata om kompromiss men i stället diskuterar ”balanserad synförmåga”. Stefan Skjöld från Skjöld/Skjöld & Grönvall upplevde också att patienter är vana vid viss kompromiss, även när det gäller deras glasögon och på vilka avstånd de kan läsa eller hur mycket de kan se genom sina glasögonglas, och nämnde särskilt att de har större visuell frihet med kontaktlinser. Vice ordförande av mötet, Dimple Zala, Professional Affairs Manager UK/Ireland & Nordics för Bausch + Lomb, kommenterade: ”Det är fantastiskt att höra att vi rör oss ifrån ordet kompromiss, med utvecklingen av ny teknologi” och lade till att: ”självklart är den lilla kompromissen fortfarande där men är inte i närheten av lika mycket som tidigare.”

«Fantastiskt glada» med den nya linsen Efter lanseringen av Bausch + Lomb ULTRA® Multifocal for Astigmatism tidigare i år, diskuterade optikerna sina erfarenheter av linsen och hur de använder den i sin praktik. Nöjd med den nya kontaktlinsen, berättade Skjöld att en nyckelfaktor för framgång med kontaktlinsen har varit stabiliteten, något som är särskilt viktigt för denna patientgrupp. ”Positivt överraskad” av kontaktlinsen, berättade Smith att trots initial oro över att ge patienterna hög addition och att detta skulle ”förstöra distanssynen helt”, upptäckte hon att de hade mycket bättre läsförmåga utan att ta bort för mycket från distanssynen. ”Det får mig definitivt att tänka: om det funkar på mina utmanande äldre patienter, så kommer det funka på mina yngre patienter också”. När linsen blev tillgänglig, förklarade Beach att hon redan hade en lista av patienter hon gärna ville testa dem på och beskrev att hon såg flera ”wow”-reaktioner från patienterna. ”Det som är bra med linserna är kontinuiteten; de verkar kontinuerligt passa bra, de verkar kontinuerligt leverera och de verkar kontinuerligt ge bekväm och korrekt syn”. Hon betonade sin initiala nervositet kring att flytta patienter från deras premiumdagslinser med högt vatteninnehåll till månadslinsen, men berättade vidare att ingen har klagat på grund av obehag eller torrhet eller kände att de tog ut sina linser oftare. 24 optik 3.2021

En fördel med de nya linserna har enligt Barker varit kombinationen av design och positiv feedback från patienter. ”Jag har haft några patienter som sagt: ’Jag har aldrig kunnat se så bra som nu med andra alternativ du givit mig tidigare’”, sa han. Enkelhet är en annan nyckelfunktion i tillpassningsprocessen för de nya kontaktlinserna, berättade Barker. ”Det är inte en komplicerad tillpassningsprocess”. Även Geir Kjølberg från Lillestrøm kontaktlinse-institutt beskrev produkten som enkel att jobba med. Han delade med sig av positiva exempel av patienter som rapporterade att de var ”fantastiskt glada” med linserna och deras syn. Optikerna förklarade även att tillgängligt lager och leveranshastigheten har blivit en påverkande faktor i deras positiva erfarenhet av linsen.


Denna sida är en annons från Bausch + Lomb

INSPIRATION Problemlösning för patienter med presbyopi Med de nya linserna tillgängliga diskuterade optikerna hur de skulle introducera Bausch + Lomb ULTRA® Multifocal for Astigmatism till fler patienter i framtiden. Nyckeln till kommunikation med patienterna om kontaktlinser är att ställa rätt frågor och överväga hur linserna kan vara fördelaktiga i olika aspekter av deras liv. På Beachs klinik diskuteras kontaktlinser med varje patient. ”Vi har alltid en dialog om patienters sociala liv, aktiviteter och om saker de vill göra”, sa hon. För patienter som inte är säkra eller inte tidigare haft ett intresse för kontaktlinser kan det hjälpa att diskutera situationer när kontaktlinser skulle fungera för dem, sa Beach: ”Jag tror det är först då de börjar förstå idéen att ’detta kan vara bra för mig’. Alla mina anställda är väldigt hjälpsamma och föreslår kontaktlinser”, fortsatte hon och belyste: ”Jag tror om du kan diskutera din personliga erfarenhet, så hjälper det verkligen”. Kjølberg nämnde också att det är enklare att få fram fördelarna med kontaktlinsen om de anställda är engagerade, och berättade att hans team är ”väldigt ivriga angående kontaktlinser och att de gladeligen delar alla de möjligheter och positiva saker kontaktlinser medför”. Att verkligen lära känna patienten och vilka visuella lösningar som kan passa dem, beskrev Seaman, handlar ”endast om problemlösning”.

BAUSCH + LOMB ULTRA® MULTIFOCAL FOR ASTIGMATISM SEAMLESS 3-Zone Progressive™ Design – jämn syn från nära till långt avstånd och däremellan1

STABLE Optic Align Design - –<5˚ rotation hos 95 % av användarna2 ™

SIMPLE Enkel tillpassning3,4. I lager och redo för leverans.

Beach höll med och berättade: ”Vi vill alltid att patienterna ska veta att vi prioriterar deras bästa ögonvård och hälsa”. Hon betonade vikten av att hålla patienter informerade och uppdaterade på nya teknologier: ”Jag tror att om du är passionerad och exalterad över nya framsteg så kommer även dina patienter vara exalterade över det”. På slutet av mötet föreslog Zala att trots att produkten kan vara en ”klinikhöjare”, kan det också vara viktigt för patientlojalitet som en ”möjlighet att verkligen erbjuda fördelarna med multifokala kontaktlinser till dessa patienter”. Att proaktivt och självsäkert betona kontaktlinsens fördelar, menade Zala: ”Det är där vi ska börja”.

Som optiker, hur skulle du ge råd till andra optiker som kanske kämpar med den astigmatiska multifokala tillpassningen? Varför ska de vara självsäkra? Dimple Zala, Professional Affairs Manager i Storbritannien/Irland och Norden för Bausch & Lomb: ”Jag tror det handlar om att erbjuda möjligheten till alla och att vara proaktiv. Vi vet att alla har tillfällen där glasögon inte passar. Om vi kan ha det bredare tänket kring ’en lösning passar inte alla uppgifter och aktiviteter i en persons liv’, då kan vi verkligen ha diskussioner med våra patienter runt möjligheten att ha ett synkorrektionsalternativ som faktiskt fungerar för dem och för den särskilda uppgiften, samt ge patienten självsäkerheten i att inte behöva kompromissa. Vi har talat om kompromissen kring passande multifokala kontaktlinser, men det är en del av det förflutna nu tack vare avancerad teknologi, material och design. Det är också en del av vår skyldighet som optiker att vara i en position att erbjuda det vi ser som det rätta för patienten och ha en öppen diskussion. Jag tror det som gruppen faktiskt tog med till forumet är att det inte är så svårt. Förutsatt att optikerna följer tillpassningsguiden som tillhör den specifika linsen så behövs inte mer tid i stolen. Genom att använda tillpassningsguiden, säkerställer vi en lyckad första prövning och möjligheten att ge patienten den omedelbara känslan av ’wow’ ”.

Referenser: Baserad på en ’Round Table’ diskussion som ursprungligen publicerades i Optometry Today, 14 Juli 2021. ”Offering the opportunity of contact lenses to everyone” www.aop.org.uk 1. ULTRA® Comfort Experience™ for Presbyopia Data Analysis Phase 1 + 2. 2017. 2. Bausch + Lomb ULTRA® Multifocal for Astigmatism stabilization study. 3. Scotton D., Perceptions of Bausch + Lomb PureVision 2 for Presbyopia field observation evaluation. Rochester, NY. 2013. 4. Results from a 7-investigator, multi-site 2-week study of Bausch + Lomb ULTRA® for Astigmatism contact lenses on 157 current soft contact lens wearers. 2017. ULT/SE/2106/0128

optik 3.2021 25


KRÖNIKA

Av med skygglapparna N är jag gick på gymnasiet så fick vår klass besök en dag av en kille som representerade Unga Uppfinnare. Han berättade om hur man tar fram prototyper och registrerar patent på uppfinningar, och jag lyssnade med stort intresse eftersom min morfar var lite av en uppfinnarjocke och jag inbillar mig att jag har ärvt en viss påhittighet från honom. När sen killen skulle visa en av sina egna uppfinningar, en smörkniv, så var jag dock mest förbryllad. Jag förstod hur den skulle användas men jag förstod inte behovet. Jag räckte upp handen. "Men", sa jag, "vad är det för fel på en vanlig smörkniv?" Han vände sig då mot mig med mord i blicken, pekade på mig och utbrast "DU! Det är såna som DU som hindrar utvecklingen!" och sen följde en lång harang om hur världens alla bakåtsträvare och nejsägare hindrar utvecklingen. Jag fattade redan då vid min relativt späda ålder att det där utbrottet nog inte hade så mycket med mig att göra, men helt fel hade han inte. Jag är inte den som kommer på eller ens efterlyser alternativ till något som funkar. Don't fix it if it ain't broken, liksom!

Katarina Ek tog sin optikerexamen i Kalmar 2008 och arbetar som fristående konsult Hon är helt ostörd av sin myopi och glömmer ofta att ta på sig sina glasögon, men älskar fina bågar och roliga tintar och har en pinsamt stor samling glasögon. På fritiden så sjunger hon i countryduon The Oaks och coverbandet Zebrakings.

26 optik 3.2021

det är en helt annan sak när jag står inför ett problem som måste lösas. Då åker skygglapparna av och jag är beredd att testa det mesta. Så när Specsavers hörde av sig och frågade om jag var intresserad av att testa att göra synundersökningar på distans så tackade jag ja på stående fot, trots att jag inte överhuvudtaget begrep hur det hela skulle gå till. Som optiker så kändes det overkligt att jag skulle sitta i en annan stad än patienten, men optikerbristen är ett så stort problem på så många håll i landet att jag är helt med på att vi måste prova och utvärdera alla möjligheter. Strax innan Specsavers hörde av sig så hade jag dessutom skickat en patient akut till ögonmottagningen. Jag hade alltså avbrutit undersökningen och sagt till patienten att du måste träffa en läkare, NU. Då hade patienten väntat på att få tid hos en optiker i sex veckor, och när ögonläkaren snällt nog hörde av sig redan dagen efter för att berätta att de lyckats rädda ögat så var lättnaden stor. Men hur många patienter får inte den vård de behöver, för att vi optiker är för få? att komma igång med undersökningar på distans var odramatiskt och okomplicerat. Jag insåg snabbt att det konstigaste för mig är inte att jobba på distans, utan att jag helt plötsligt har en kollega som befinner sig i själva undersökningsrummet med patienten. Mina nya arbetskamrater är säljare som valt att förkovra sig och utbilda sig till kliniska assistenter. De är mina händer och hjälper mig att se genom olika kameror, och vi klarar oss inte utan varandra. Efter alla år som ensamseglare i rummet så är dessa assistenter en frisk fläkt och en hel del dråpliga situationer uppstår med detta nya arbetssätt. Det roligaste hittills är nog när en assistent noggrannt justerade foroptern och försäkrade sig om att patienten

Katarina Ek

satt bekvämt. Inget svar från patienten. "Det är viktigt att du inte sitter och spänner dig utan att du sitter bekvämt så att du kan koncentrera dig" förtydligar assistenten. Fortfarande inget svar från patienten. Assistenten säger då patientens namn, varvid patienten förvirrat säger "jag trodde att du pratade med optikern!"

En del optiker är starkt kritiska till detta arbetssätt, nästan aggressiva. Jag läser på sociala medier kommentarer som ”assistenter har inte i undersökningsrummet att göra!” och jag tänker cyniskt att de är säkert välkomna in när det är dags att tömma papperkorgen. Men jag tar kritiken med ro. Jag har i skrivande stund jobbat 57 dagar i nästan 20 olika städer och patienterna, ni vet de som är huvudpersonerna här, trivs med konceptet och det räcker för mig. Blir undersökningen lika bra som om jag varit i rummet? Givetvis inte, frågan är absurd. Vi gör detta för att jag inte kan vara i rummet, inte som ett självändamål. Billigt är det såklart inte heller att patienten sysselsätter två personer istället för en. Frågan vi bör ställa oss är ifall en undersökning på distans är bättre än att patienten får vänta fyra, fem, sex veckor på en ledig tid? Jag säger tveklöst ja.

katarina ek


INSPIRATION

@studioeyewear.se // www.studioeyewear.se Sold at premium retailers only

optik 3.2021 27


A GREAT LENS & GREAT PROGRAM Det finns ett särskilt stödprogram för PRECISION1™-kontaktlinserna som bidrar till att färre kunder slutar att använda linserna och gör kunderna i din butik mer lojala.

Se bruksanvisningen för fullständig information om användning, skötsel och säkerhet. © 2020 Alcon 01/21 NORD-PR1-2100002/SE


VERKTYG SOM LOCKAR ANVÄNDARE SOM SÖKER LÅNGSIKTIG, HÖG PRESTANDA POS-material, verktygslådor för sociala medier och e-postmarknadsföring

DET PERFEKTA PAKETET Med premiumstartkit, inklusive provlinser för 10 dagar och instruktionskort som kan laddas ner via en app

SÄRSKILT STÖD EFTER UTPROVNING Inklusive dagliga meddelanden och videoinnehåll för dina kunder


Är du den vi söker? Silhouette Nordic är ett helägt dotterbolag till Silhouette International, ett familjeägt företag grundat 1964 med full produktion i Österrike, Linz. Med stor passion för detaljer, unik design i kombination med innovativa material och tekniker, producerar Silhouette världens lättaste glasögon i Österrike. Silhouette Nordic söker nu en ny säljare till vårt nordiska team, med fokus på den svenska marknaden. Våra kunder är det viktigaste för oss, så om du tror du kan hitta drivkraften och glädjen genom att ge våra kunder de allra bästa tipsen och samtidigt hjälpa dem att driva sin verksamhet framåt. Om du också gillar struktur, försäljning, att köra bil och träffa kunder, tror vi att du kommer trivas i Silhouette Nordic. Det är viktig att du som ansöker tjänsten är bekväm med att köra bil, brinner för försäljning och service, jobbar lika bra i ett team som på egen hand, tänker utanför boxen och är bra på att planera din dag så att du når dina mål. Om du har erfarenheten från optikbranschen är det ett stort plus, men inget krav. Om beskrivningen passar dig, ta chansen och sök idag! Om du är nyfiken på vårt företag och vill veta mer https://www.silhouette.com/se/ Skicka din ansökan till: Jarna Pere via mail j.pere@se.silhouette.com

30 optik 3.2021

SYN OCH TRAFIK

Mätning visar majoritet för skärpta synkrav Tillräckligt god syn i trafiken är en fråga om såväl trafiksäkerhet som allmän trygghet. I maj 2021 undersökte Kantar Sifo, på uppdrag av Optikbranschen, svenska folkets inställning till samhällets synkrav på privatbilister. De som svarade på enkäten tog ställning till tre frågor: • Idag kontrolleras synen endast i samband med att man tar körkort. Tycker du att det också borde vara obligatoriskt med synkontroll i samband med körkortsförnyelse senare i livet? • I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden: Alla svenska yrkesförare som fyllt 45 år måste idag genomgå en synundersökning när körkortet ska förnyas. Samma regel borde gälla för privata bilister. • I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden: Jag skulle känna mig tryggare i trafiken om test av synen krävs i samband med förnyelse av privatbilisters körkort var tionde år efter körkortsinnehavarens 45-årsdag.

totalt 1 058 personer besvarade frågorna och den sammanfattade responsen är entydig: • drygt åtta av tio (81 procent) anser att det borde vara obligatoriskt med synkontroll i samband med körkortsförnyelse senare i livet. • 72 procent av de tillfrågade instämmer helt eller delvis i att privatbilister, likt yrkesförare, borde ha återkommande krav på synkontroller vid körkortsförnyelse. • 65 procent av de tillfrågade att det hade känts tryggare i trafiken om synen testades i samband med förnyelse av privatbilisters körkort var tionde år efter körkortsinnehavarens 45-årsdag. Att alltför många svenska bilister inte har tillräckligt god syn för att köra bil är välkänt, den årliga Synbesiktningen www. synoptik.se/synbesiktningen pekar år efter år på detta. Optikbranschen har vid många tillfällen informerat myndigheter och beslutsfattare om resultaten. I mars 2018 informerades infrastrukturminister Thomas Eneroth och i samband med det överlämnades även 3 000 underskrifter för regelbundna synkontroller från 45 års ålder. Trots detta har ingen förändring skett, och fortfarande testas privatbilisters syn bara när de förbereder sig för att ta körkort, vilket vanligtvis sker i sena tonåren, då ögats förmåga faktiskt når sin topp. För att öka chanserna för fler människor att ha tillräckligt god syn i trafiken bör synkontroll införas vart tionde år vid förnyelse av körkort efter 45 års ålder.


Den toriska endagslinsen som levererar... och nu med axellägen hela varvet runt.1

Dessutom med bredast styrkeomfång av alla toriska endagslinser.1

Utökat styrkeomfång med fler axellägen. Ökar valmöjligheterna med nästan 60 %.

Axellägen från 0-180° som gör det möjligt att tillgodose behovet hos de flesta astigmatiska linsbärare.1

Framgångsrik torisk tillpassning med CooperVisions OptiExpert™-app.2

Kontakta din CooperVision-representant redan idag för mer information. 1. CooperVision Data on File 2020. Från slutet av juni 2021 finns fler axellägen tillgängliga i 10⁰ steg, för cylinderstyrkor -0,75D, -1,25D och -1,75D vid sfärstyrkor från plan till -6,00D. MyDay® toric har ett styrkeomfång som går från +6,00D till -10,00D, vilket är minst +2,00D och minst -1,00D mer än konkurrenters produkter. Baserat på styrkeomfång och kombinationsmöjligheter (sfär, cylinder, axelläge) hos samtliga mjuka toriska endagslinser från CVI, JJV, B+L och Alcon i Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien i okt. 2020. Kosmetiska och fotokromatiska linser ingår inte. Linser med flera baskurvor ingår inte. 2. Luensmann D et al. Toric lens fitting success supported by an online fitting App. BCLA/NCC 2020 poster – CLAE abstract in press.

www.coopervision.se

optik 3.2021 31


AKTUELLT

I fabriken tillverkas glasögon helt igenom hantverksmässigt. Många verktyg och maskinern har specialbyggts på plats.

Ett hantverk med hög status Samtidigt som vi lever i en tid av automatisering , effektivisering och jakt på sänkta produktionskostnader växer intresset för det genuina och ursprungliga hantverket. Att äga produkter, exempelvis glasögon, tillverkade in i minsta detalj av en yrkesskicklig hantverkare är högsta status. Detta har den tyska glasögondesignern Lunor tagit fast på. Deras bågar tillverkas sedan ett par år tillbaka i den egna fabriken Lumag i Kämpfelbach i Baden-Württemberg i sydvästra Tyskland, inte långt ifrån gränsen mot Fankrike. – Vår egen fabrik är det hittills största som hänt i vårt företag, säger Michael Fux, vd för Lunor. Idén till en egen fabrik föddes 2018 och projektet gavs namnet Lunor Manufaktur Gesellschaft, förkortat till LUMAG. 18 månader senare, i början av 2020 lämnade den första färdiga bågen av modellen Lunor Classic fabriken, tätt följd av nästa modell, M5. Drivkraften bakom idén till en egen fabrik var förstås möjligheten att kunna närproducera med kontroll 32 optik 3.2021

över hela processen och att säkerställa hållbarhet i alla led. Hittills har det gått över förväntan. Idag produceras mellan 50 och 75 bågar per dag i fabriken.

att det bara tog 18 månader mellan projektstart och första färdiga bågen är anmärkningsvärt i sig. Inte minst med tanke på att många av verktygen och maskinerna som används vid tillverkningen inte fanns utan att man var tvungen att bygga dem själv. – Att vi klarade detta beror till stor del på vår tekniske chef som har mer än 50 års erfarenhet av glasögontillverkning, säger Simon Dietzfelbinger, ansvarig för fabrikens produktion. Än så länge sker dock inte alla moment av produktionen i fabriken i Kämpfelbach. Efter att alla delar blästrats, slipats, polerats och satts ihop med lödning skickas bågarna för bland annat målning till underleverantörer i andra delar av Tyskland. – Det garanterar bästa kvalitet och vi kan med stolthet och säga ”made i Germany” om hela bågen, säger Simon Dietzfelbinger.

micke jaresand

Simon Dietzfelbinger


How can we deliver quality care – now and in the future?

This year’s virtual Clinical Conference will bring you diverse topics from industry experts. Get answers to essential questions and make sure you keep on delivering quality care and stay relevant today, tomorrow and in the years to come.

Dates 4 and 5 October 2021

A selection of the topics:

Language English

• • • • •

Managing myopia progression Dry eye management Accomodation spasms – recognising the warning signs Future of contact lenses Equipment innovations

Time 19.00 – 21.30 Hosts Philip and Sarah Morgan

Cost Free

Sign up at clinicalconference.eu optik 3.2021 33


AKTUELLT

Niklas Olsson vill växa tillsammans med sina kunder.

Ny vd för ZEISS i Norden Niklas Olsson är ny vd på Carl Zeiss Vision Nordic. Niklas har arbetat på ZEISS sedan 2016 i ett flertal roller, det senaste året som nordisk säljchef. – Jag ser verkligen fram emot att leda denna mycket dedikerade organisation som arbetar för att hjälpa våra kunder att nå sina mål genom innovativa produkter och tjänster. Marknaden befinner sig i en omställning där konsumenterna förväntar sig mer av sin kundresa. Omni-channel, att knyta ihop den digitala och den fysiska kundresan är en förutsättning för att vara framgångsrika idag, och det är något vi arbetar för att hjälpa kunderna att lyckas med, säger han. Niklas Olsson kommer att vara baserad på företagets huvudkontor i Malmö, men har som mål att synas mycket ute på den nordiska marknaden. – ZEISS är ett unikt företag på många sätt. Vi ägs till 100 procent av en stiftelse och inte av kortsiktiga aktieägare. Vi kan därför arbeta långsiktigt och återinvestera vinsten i forskning för att utveckla nya banbrytande produkter och tjänster. Jag är mycket stolt över att få äran att axla detta ansvar i detta genuina företag som alltid varit tydliga med att vi inte kommer att gå in i detaljhandeln utan att vi istället växer tillsammans med våra kunder, säger han.

34 optik 3.2021


Denna sida är en annons

SKAGA lanserar en ny kollektion, kampanj och webbplats för höst/vinter 2021 Marchon nylanserar Skaga med en helt ny kampanj, webbplats och designinrikning som följer med den senaste glasögonkollektionen. ”Swedish by Nature since 1948”, det egna varumärket firar över 70 framgångsrika år med rötterna i skandinavisk design och genuint hantverk. I linje med sina svenska rötter erbjuder Skaga unika och snygga glasögon i kombination med en modern och minimalistisk design. Skagas bågar har snygg sofistikerad design och tillverkade med förstklassiga material, vilket tilltalar många konsumenter och över flera generationer. Den nya kollektionen har en blandning av olika stilar med acetat-, metall- och titan, alla noga genomtänkta för en modern design, samtidigt som de förstärker en ny riktning och uppdatering för varumärket. ”Different Look, Same Heritage” är den nya inriktningen för Skaga vilket skildras i glasögondesignerna och kampanjen. Den nya kollektionen har snygga, tid-

lösa bågar med uppdaterade designdetaljer som möter den distinkta funktionalitet som varumärket är känt för. För första gången kommer Skaga att introducera stilar gjorda av biobaserad cellulosaacetat, ett renare alternativ till vanlig petroleumbaserad plast, vilket gör bågarna till bättre miljöval. Kollektionen innehåller 23 helt nya stilar, alla med uppdaterade estetiska detaljer såsom den ikoniska ”S”-initialen, det graverade ”S”-mönstret och andra ”S”-formade utsmyckningar. Skaga fortsätter att vara ett varumärke som utmanar och erbjuder tidlösa mönster och hög funktionalitet. Från och med denna höst/vintersäsong kommer Skagas optiska kollektion att finnas tillgänglig hos utvalda återförsäljare i USA, Kanada och Europa. Asien och Stillhavsområdet kommer lansera kollektionen 2022. I Sverige kommer bågarna finnas hos ett stort urval av återförsäljare.

e yew e a r


MODE

VÄ L K O M M E N T I L L S V E R I G E S F R I A O P T I K E R

VILL DU BLI ENEN AVAV OSS? VILL DU BLI OSS?

Vi är över hundra optiker som valt att stå Viutanför är överdehundra optikeroch somsom valtalla attarbestå stora kedjorna utanför deunder stora sitt kedjorna och sommen alla ändå arbetar tar lokalt eget varumärke lokalt under sitt tillsammans. Vi eget är allavarumärke fria att väljamen vårtändå eget tillsammans. Vi är alla fria att påverka vårt sortiment och att genomföra våra undersök-eget sortiment och att genomföra våra undersökningar utifrån kundernas individuella behov. ningar utifrånför kundernas behov. Gemensamt oss är att viindividuella bedriver seriös och högkvalitativ optikerverksamhet och fokuserar Gemensamt förDet osssom är att vi bedriver på ögonhälsa. dessutom enar seriös oss är och högkvalitativ optikerverksamhet och fokuserar vår ISO-certifiering inom kvalitet och miljö. påDen ögonhälsa. som dessutom enar oss är är vi helt Det ensamma om i branschen. vår inom kvalitet ochpå miljö. ViISO-certifiering välkomnar fler oberoende experter Den är vi helt ensamma om i branschen. ögonhälsa. Om du längtar efter att vara bland likasinnade, välkommen att höra av dig till oss, Visåvälkomnar berättar vi fler mer.oberoende experter på ögonhälsa. Om du längtar efter att vara bland likasinnade, välkommen att höra av dig till oss, Pierre Nordgren såKey berättar vi mer. Account Manager pierre@synologen.se Pierre Nordgren 08-440 73 57 Key Account Manager pierre@synologen.se www.synologen.se 08-440 73 57 www.synologen.se

En färgstark höst 2021 Höstens kollektion från KunoQvist innehåller fjorton dammodeller och sju modeller för herrar. Damkollektionen är uppdelad i en mer modern och en mer traditionell del. Herrmodellerna innehåller både rena metallbågar och kombimodeller. Även damernas bland modeller finns en uppdelningen mellan metall- och kombibågar. –Vår designer har använt acetat till fronterna för att få dem mer lekfulla och markerade. Hon har jobbat en del med den supertrendiga pudriga färgskalan vi ser i modet nu och har utnyttjat transparensen i acetatfronterna för att ytterligare få den typiska KunoQvist-looken som alltid har fokus på både färger och detaljer, säger Lisa Loderus, marknadschef på Opo. –Vi ser några modeller i starkare färger som för tankarna till en sportig semester vid medelhavet, eller i Alperna. Det ouppnåeliga vi alla längtat efter så länge. Vi har kvar kombinationerna av koppar och de typiska KunoQvist-mönstren på ett antal bågar. Just koppar som metallinslag är något vi jobbat med länge men även en pågående trend i glasögonvärlden just nu. Som det brukar vara med KunoQvist är herrmodellerna något färre än antalet dambågar. – Dock har våra herrbågar blivit oerhört populära de senaste åren, så det är möjligt att relationerna mellan herr och dam förändras i framtiden, säger Lisa Loderus.

micke jaresand

36 optik 3.2021


Egen men aldrig ensam. Bli en av oss. Som Klarsynt-ansluten optiker kan du fokusera på verksamheten medan vi håller ögonen på inköpsavtal, IT, marknadsföring, smarta koncept och lite till.   Vi tror nämligen på individen, på den individuella optikerns förmåga att själv driva sin verksamhet, på sin närmarknad, för sina kunder. Du är alltså din egen – men aldrig ensam.   Kontakta vår affärscoach Pontis så berättar hon mer. Pontis@klarsynt.se – 08 555 093 03.

YOU&EYE WEEKEND TRÄFFA OSS PÅ RADISSON BLU SCANDINAVIA 3-4 SEPT KL 12-16 VÄLKOMNA! optik 2.2021 37


FÖR ATT ALLA ÖGON ÄR OLIKA:

B.I.G. VISION

®

BIOMETRIC INTELLIGENT GLASSES FRÅN RODENSTOCK B.I.G. Vision® från Rodenstock är ett paradigmskifte när det gäller individuellt anpassade progressiva glas: Glasen kan nu för första gången produceras baserade på en helt individuell biometrisk ögonmodell. För dina kunder betyder det: • Bättre mörkerseende • Bredare synfält • Skarpare syn i alla blickriktningar • Bättre kontrast För dig betyder det att du kan differentiera dig på två sätt: 1. Med B.I.G. Vision® blir du experten på biometriskt intelligenta glas. 2. Med en DNEye® Scanner från Rodenstock kan du tillföra en helt ny kategori premiumglas på toppen av din befintliga portfölj.

FRÅN EXAKTA MÄTNINGAR TILL SKARPASTE MÖJLIGA SYN MED BIOMETRIC INTELLIGENS! Med biometriskt intelligenta KONTAKTA DIN glas lockar du både nya RODENSTOCKoch gamla kunder. Vi REPRESENTANT ELLER VÅR har massor med bra KUNDTJÄNST FÖR MER marknadsmaterial INFORMATION. som ger stöd till dig TELEFON: 018-18 80 10 och din butik till att INFO@RODENSTOCK.SE bli en riktig BIOMETRIC INTELLIGENT LENS EXPERT.

38 optik 3.2021


BRANSCHPLOCK

Därför bär vi solglasögon var femte svensk använder solglasögon för att vara snygg och cool, 4 procent för att matcha kläder och 3 procent för att inte bli igenkänd. Bara 12 procent använder solglasögon för att undvika ögonsjukdom. Men fyra av tio svenskar använder inte solglasögon alls under soliga dagar. Allt enligt en undersökning som gjorts av Kantar Sifo på uppdrag av Specsavers. Så här fördelade sig svaren i underökningen 91 PROCENT av de som använder solglasögon gör det för att inte bli bländad

av solen.

Actionfylld lansering

Danska Ørgreen tar till ett nytt grepp när de lanserar sin nya kollektion, Vanderbilt 2.0. Med anslående serieteckningar i actionformat presenterar de sina 12 modeller, alla i titan. Kollektionen består av sju modeller för män och fem för kvinnor. Designern har inspirerats av företagets bästsäljare genom åren med deras karaktäristiska, nordiska stil.

Danska barn får egen butik

Monkeyglasses, som länge gjort sig kända genom sin okonventionella stil öppnar nu en särskild butik för barnglasögon i Köpenhamn. Samtidigt lanseras en ny kollektion barnglas, alla i hållbara material. Företaget säger sig vara i färd med att bygga ett eget universum just för barnglasögon där ekologi och hållbarhet framhålls i samma andetag som design och komfort. – Vi har ända sedan vi startade försökt höja nivån på både kvalitet och etik i branschen. Vår policy är rättvisa förhållanden och att inget material ska gå till spillo, säger Mai-Britt Seaton, vd och designer på Monkeyglasses.

18 PROCENT för att vara snygga och coola. 17 PROCENT för att undvika huvudvärk. 12 PROCENT för att undvika ögonsjukdomar. 4 PROCENT för att matcha med kläder. 3 PROCENT för att inte bli igenkänd. 3 PROCENT för att inte visa vad man tittar på.

Bocelli sjöng hem guldet Sommaren har varit fylld av starka sportupplevelser med balnd annat EM i fotboll och OS i Tokyo. En av de saker som sitter kvar i minnet är den pampiga invigningen av fotbolls-EM, på Olympiastadion i Rom. Invigningen avslutades med ett framträdande av den italienska operasångaren Andrea Bocelli när han sjöng Nessum Dorma från Turandot av Puccini. Framträdandet blev inte sämre av att han bar ett par Blackfin Zegama solglasögon. Kanske var det därför Italienska landslaget slutligen tog hem hela turneringen.

Återvunnet stål Jordens egna färger har väglett österrikiska Neubau vid designen av deras senast kollektion, Fire. Modellerna, två solglas och tre oftalmiska bågar är alla tillverkade i återvunnen rostfri stål.

OPTIKMANNEN! En serie för Optik av Jonas Upphagen

optik 3.2021 39


FORSKNING

Att vara utomhus förebygger barns närsynthet Att vistas utomhus kan förebygga närsynthet hos barn – och faran med mycket skärmtid kan ha överdrivits. Detta enligt ett unikt forskningsprojekt vid Linnéuniversitet i Kalmar. – Jag rekommenderar alla barn att spendera mer tid utomhus i dagsljus, säger Pelsin Demir, doktorand som ingår i forskningsteamet och tidigare optiker hos Specsavers. Specsavers presenterar nu ny kunskap kring närsynthet genom sin doktorand Pelsin Demir, legitimerad optiker och doktorand vid Linnéuniversitetet i Kalmar som är projektmedlem i det unika forskningsprojektet som följer svenska skolbarn under ett par års tid. Huvudmålet är att undersöka förekomsten av synfel hos svenska skolbarn och identifiera riskfaktorer som kan orsaka närsynthet. Nu har de första resultaten publicerats i tidskriften Clinical and Experimental Optometry: – Vi ser att längre utomhustid kan minska risken för att utveckla närsynthet. Barn vars föräldrar är närsynta löper större risk för att bli närsynta, och just därför bör inte minst de barnen spendera mycket tid utomhus. Även om det behöver forskas mer på det skulle jag starkt rekommendera att barn spenderar så mycket tid som möjligt utomhus i dagsljus, säger Pelsin Demir.

Pelsin Demir vill att barn ska vara mer utomhus i dagsljus.

Barn som spenderade mest tid utomhus hade nämligen kortare ögonlängd, och det bekräftar teorin om att dagsljus kan förhindra tillväxt av ögats längd, som i sin tur orsakar närsynthet. Viktigaste orsaken tros vara sammansättningen av ljuset. Hur är det då med sambandet mellan skärmtid och barns närsynthet?

– Vi i hittade inget samband mellan tiden som spenderades på närarbete (skriva, läsa, mobil, surfplatta) och synfel. Däremot behöver detta undersökas vidare och jämföras igen vid nästa undersökning av barnen vi studerar för att dra en konkret slutsats, säger Pelsin Demir. Kan man då tolka det som att skärmtiden betydelse för utveckling av närsynthet kan ha överdrivits?

JOIN

TEAM

OUR

Become part of our international sales team and support us as an Independent Sales Representative, Agent or Distributor in the NORDICS. For further information about your application please get in contact with us.

+49 (0) 211 55 95 100 office@duesseldorf-eyewear.com

40 optik 3.2021

– Vi håller elektroniska skärmar på ovanligt kort avstånd samt sitter långa perioder utan paus. Studier har bevisat att om man inte tar pauser efter 45 minuter och har ett kortare avstånd än 20 centimeter till skärmen ökar risken för utveckling av närsynthet. Ögat är känsligt under barndomen då den fortfarande växer och försöker nå normalseende. Hur man tillämpar närarbete kan påverka denna process och orsaka närsynthet, säger Pelsin Demir. Närsynthet, eller myopi, anses vara en global pandemi, före år 2050 kommer hälften av världens befolkning vara närsynta. Detta är allvarligt då närsynthet ökar risken för att utveckla ögonsjukdomar senare i livet.

FAKTA: 128 barn deltog i forskningsprojektet Resultaten från första besöket har nyligen publicerats i tidskriften Clinical and Experimental Optometry. Totalt deltog 128 skolbarn i åldrarna 8–16 år från Kalmar Län under två års tid. Barnens ögon får genomgå en fördjupad och utförlig syn- och ögonundersökning. Bland deltagarna finns såväl barn med som utan synfel, och barnen har varierande vanor när det gäller exempelvis skärmanvändning. Resultaten visade att 10 procent av barnen var närsynta, 48 procent var översynta och 42 procent hade inget synfel. Länk till artikeln i tidskriften Clinical and Experimental Optometry ”Refractive error, axial length, environmental and hereditary factors associated with myopia in Swedish children“: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08164622.2021.1878833


VETENSKAP

Binokulärseende och synträning är viktiga delar i vårt arbete

N

u är troligen de flesta av oss tillbaka på jobbet efter semester och ledighet, hoppas att alla har haft möjlighet att njuta och vila upp sig. Nu kommer den period på året som är ofta är högsäsong för oss optiker. När hösten kommer brukar många uppleva nya synproblem när man är tillbaka på arbete och skola. Denna höst lär bli som den förra då många fortfarande arbetar hemifrån med extremt mycket skärmtid som kräver mer av synfunktionen. Det är inte bara synskärpan som behöver kontrolleras utan hela synfunktionen. Även om vi optiker nu gör mer undersökningar som kräver ökad utrustning som ögonbotten- och synfältsundersökningar så får vi inte glömma bort och avstå från att göra de grundläggande undersökningarna som alltid ingått i vårt arbete. Att behandlingsmetoder har ökat och utvecklats genom åren är helt naturligt, möjligheterna med synträning har utvecklats mycket senaste åren på samma sätt som behandlingarna för myopikontroll har utvidgats

artiklarna här är examensarbeten där cirka 400 optiker varit med och gett underlag till dessa eller några har kanske svarat på båda enkäterna. Det är studierna om i vilken utsträckning vi optiker utför samsynstester och vår erfarenhet av att ordinera synträning. Det är intressanta artiklar men svaren gör att tankarna går vidare till varför det är så. De vanligaste orsakerna att inte arbeta med synträning eller utföra samsynstester är kunskapsbrist, ovana och tidsbrist. Om inte tiden räcker vid första besöket så får ett nytt besök bokas, om inte det görs så kommer aldrig vanan och med vana går sedan allt lite snabbare. Kunskap får man aktivt söka om den behöver uppdateras. Kunskapen om möjligheterna till synträning finns till viss del bland optikerna och de remitterar vidare när de inte har egen möjlighet att erbjuda detta. Det vanligaste är att remittera till ortoptist men en liten del remitterar även till kollegor som har möjlighet att utföra behandlingen vilket är positivt och bör göras inom fler områden när kunskap och möjlighet inte finns.

ska remissen skickas till Ortoptist eller till en kollega? Det som avgör det är hur det ser ut i ditt område och vad patienten vill. Det kan bero på väntetider, resor och avstånd etc. Men det är viktigt att du har informerat om möjligheterna som finns och att ni enats om en åtgärd. Att vara tydlig i remissen att ni och patienten är enats om att den ska skickas är viktigt så att inga missförstånd skapas. Sådan otydlighet var en av orsakerna till det brev som gick ut från ögonkliniken till optiker i Kalmarområdet, mer om det kan ni läsa om på sidan 15. Men med information och kommunikation tar man ofta ett steg framåt. Frågor till dessa artiklar finns som vanligt på optikerförbundets hemsida. En ny uppdaterad kurs i att skriva remisser kommer också att erbjudas under hösten. catarina ericson OPTIKs vetenskapsredaktör. MSc i Klinisk Optometri och Leg Optiker. e-post: catarina@c-optik.se

De vetenskapliga artiklar som sammanfattas här finns i sin helhet på optikbranschen.se

I vilken utsträckning utförs samsynstester av svenska optiker? sammanfattning Syftet med studien var att med hjälp av en enkätundersökning ta reda på i vilken utsträckning samsynstester utförs i den kliniska vardagen hos legitimerade optiker i Sverige. En enkät som riktades till legitimerade optiker skickades ut till Optikerförbundets medlemmar och publicerades även i gruppen Optikforum på Facebook. Enkäten bestod av 14 frågor och handlade om samsynstesters utförande i den kliniska vardagen. Resultat Det var 273 deltagare som deltog i enkäten. Resultatet visar att det finns skillnad på hur ofta preliminära mätningar, ackommodativa- och vergensmätningar utförs. Preliminära mätningar utförs i större utsträckning jämfört med resterande mätningar. Bland deltagarna svarade 38 procent att de inte utför samsynstester på grund av tidsbrist, 26 procent svarade osäkerhet och 18 procent att det beror på kunskapsbrist. Studien visade att preliminära mätningar utförs i stor utsträckning, men att ackommodativa- och vergensmätningar utförs i mindre utsträckning. Studien visar också att huvudanledningen till varför vissa mätningar utesluts är på grund av tidsbrist och kunskapsbrist/osäkerhet

Legitimerade optikers erfarenhet av synträning sammanfattning Syftet med studien var att med hjälp av en webbaserad enkätstudie ta reda på legitimerade optikers erfarenhet av synträning i Sverige, detta för att få en överblick hur svenska optiker jobbar med synträning. Studien är baserad på ett digitalt frågeformulär med 18 frågor, varav 16 kryssfrågor samt två skriftliga frågor som skickades ut till optikerförbundets 1460 medlemmar, den 12 april 2021. Två veckor senare skickades en påminnelse för att få in fler svar. Därefter sammanställdes och analyserades svaren. Studien visade att 40 procent av optiker inte arbetade med synträning. Orsakerna till varför optiker inte ordinerade synträning var för att 39 procent upplevde ”bristande erfarenhet eller ovana”, 18 procent ”kunskapsbrist”, 17 procent ”tidsbrist”, 14 procent ”brist på utrustning” och resterande 12 procent ”ingen på arbetsplatsen arbetar med synträning” samt ”omotiverade patienter”. Hantering av patienter med samsynsproblem bland optiker med och utan akademisk vidareutbildning skiljde sig något. De optiker som inte hade någon akademisk vidareutbildning skickade färre remisser till ortoptist och ordinerade själva synträning till patienter i större utsträckning än optiker med akademisk vidareutbildning. slutsats: Studien visar att optiker, generellt, sällan jobbade med synträning, och att majoriteten av enkätsvaren indikerar att flertal känner sig obekväma med att ordinera synträning. Detta på grund av bristande erfarenhet, kunskapsbrist, tidsbrist samt omotiverade patienter.

optik 3.2021 41


EFTER TEXT

SÖKES, SÄLJES Lediga tjänster hos Glasögonmagasinet: Optiker till Lund Optiker till Norrköping

Optiker till våra butiker i Nyköping & Oxelösund Vi sätter medarbetaren i fokus, hos oss ska man både trivas, utvecklas och utmanas. Vi vet att genom ett bra arbetsklimat skapas nöjda kunder vilket i sin tur leder till goda resultat! Vårt mål är att alltid leverera både marknadens bästa service och kvalité! Brinner du för den kliniska delen och vill hjälpa våra kunder till den bästa tänkbara synlösningen? Är du dessutom en lagspelare som vill bidra till din egen arbetsplats utveckling och till en positiv teamkänsla? Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal! Mer information om tjänsterna hittar du på: https://glasogonmagasinet.se/jobba-hos-oss/ Martin Åberg martin@glasogonmagasinet.se mobil 070-624 56 88

Söker du ett spännande och utvecklande arbete? Synkliniken i Växjö rekryterar

optiker/optometrist

Söker du ett spännande Kontakta Andreas och utvecklande arbete? andreas@synkliniken.se

Synkliniken 073.529 i Växjö rekryterar 12 99 optiker/optometrist

Glasögonmagasinet Optikkällaren Kontakta Andreas andreas@synkliniken.se

Optikbutik till salu! Väletablerad butik i Kinna till salu. Vi tillhör Klarsynt och har en stor kundbas med många kunder på abonnemang både som Brilliantkunder och över 350 linsboxenkunder. Vi har varit trippel AAA i över 10 år samt rekommenderat företag tre år i rad på Reco. Utrymme för en eller flera ägare. För mer information ring 0706-496896 eller maila henrik.larsson1962 @gmail.com

42 optik 2.2021

Nå OPTIKbranschen – annonsera i OPTIK!

073-529 12 99

Genom att annonsera i OPTIK når du hela optikbranschen precis när de tar del av senaste nytt i en professionell redaktionell miljö. Nå optiker, assistenter, studenter och övriga aktörer på optikmarknaden. Bygg ditt varumärke vare sig det gäller linser, bågar, glas, maskiner, instrument, it-system eller hela butikskedjor. Kontakta oss på 08 601 25 20 eller maila susanne.simic @conmedia.se


Vi på Synoptik har varit experter på optik sedan 1931! Genom hela vår historia har vårt arbete handlat om att hjälpa människor till en bättre syn genom kunskap, nytänkande och omtanke. För oss är ögonhälsa inget nytt utan själva grunden till varför vi finns.

Just nu söker vi optiker i • Göteborg med omnejd • Trestadsområdet • Stockholm • Falun • Nyköping Vill du vara en • Kramfors del av Synoptik? • Kalix Kontakta oss på • Skellefteå hr@synoptik.se


Posttidning B Tidningen Optik Drakens gränd 6 104 22 Stockholm

NEW 1,2,3,4

B A U S C H + LO M B U LT R A®

MULT IFOCA L FO R ASTI G M ATI SM CO N TACT L E N S E S 1. ULTRA® Comfort Experience™ for Presbyopia Data Analysis Phase 1 + 2. 2017. 2. Bausch + Lomb ULTRA® Multifocal for Astigmatism stabilisation study. 3. Bausch + Lomb, 2013. Perceptions of Bausch + Lomb PureVision® 2 for Presbyopia (#815). Rochester. 4. Bausch + Lomb., 2016. A study to evaluate the product performance of two designs of soft toric lenses (#ROC2-16-016). Rochester. Bausch + Lomb ULTRA is a trademark of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates. ©2020 Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.

ULT/EN/2011/299


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.