Optik 2 2020

Page 1

FÖR ALLA I OPTIKBRANSCHEN | 2 2020

Studie bevisar Ökad trafikrisk med nedsatt syn Examen på annorlunda vis Paul leder världens optiker

Optiker i coronatider


VILL DU ARBETA SOM OPTIKERKONSULT HOS SYNSAM? Vi söker nu fler talangfulla optiker till oss på Synsam. Hos oss finns tjänster som: Optikerkonsult

|

Optiker i butik

|

Optiker på distans

Hos oss får du utvecklas. Vi är lösningsorienterade, håller vad vi lovar och tar ansvar. Kunden är alltid nummer ett för oss och därför är du som optiker kärnan i vår verksamhet. Med andra ord värderar vi din tid i undersökningsrummet mycket högt. Skicka in din ansökan redan idag! Kontakta Awet Tesfamariam på awet.tesfamariam@synsam.com


INGÅNG

Efterlängtad studie stärker argument

K Examen trots allt 14

10 13 20

CORONAPANDEMIN Hög beredskap i optikbranschen KRÖNIKA Fyra frågor innan enter TRAFIK OCH SYN

4

Trafikrisk klarlagd i simulatorstudie

OPTIKMÄSSAN Siktet inställt på att mässan blir av

MER UR INNEHÅLLET Nedsatt syn ökar trafikrisk Så genomförde KI simulatorstudien EXAMEN • Studenter summerar läsåret • Studenter fick hjälp av kedjor • Litteratur ersatte kliniken • Studenter och ST-läkare samarbetar

4 9 14 16 17 18

Paul Folkesson leder global förbättring 24 BRANSCHPLOCK 26 VETENSKAP Trafikstudier ger nya fakta

REDAKTION 0498-49 81 18 optik@radicalpr.se Micke Jaresand, redaktör Wilhelm Jaresand Olle Bergman Curt Lundberg, AD

28

ANSVARIG UTGIVARE Fredrik Thunell Annonsförsäljning: Maud Kempe 08-601 25 26 info@conmedia.se Annonsmaterial: Erik Åkerblom 08-400 246 60 kansli@optikbranschen.se

”Redan 24 februari ändrade vi vår resepolicy samt uppmanade medarbetare att stanna hemma vid minsta symptom. Vi har kontinuerligt uppdaterat och skärpt våra redan strikta hygienrutiner.”

Krister Duwe på sidan 11

Prenumerationsärenden Erik Åkerblom 08-400 246 60 kansli@optikbranschen.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB, Stockholm 2020

an man skriva en ledare utan att fördjupa sig i pandemin som ju upptar allas tankar just nu? Från branschföreningen bevakar vi naturligtvis de myndighetsbeslut som kommer, och försöker finnas som ett stöd till de i branschen som behöver det. Vi har också ett nära samarbete med Optikerförbundet kring hygienrutiner och liknande. Men utöver det känns som att det mesta är sagt av sådana som kan det bättre än jag. Att vi i Sverige valt en annan väg än de flesta andra länder för att tackla covid-19 är välkänt. I omväldens ögon är det obegripligt. Från att ha varit klassens ljus har Sverige intagit rollen som världens värsting. Rätt eller fel kan jag inte uttala mig om, jag litar som sagt på experterna. Här ligger en nyckel till varför Sverige kan välja den strategi vi gjort: vi litar på myndigheternas ex­perter. Dessutom är vi lydiga, bäst illustrerat genom vår vurm för att tålmodigt stå i kö. Men det finns också en tredje, inte lika omtalad faktor som också spelar in. I många länder vill politikerna visa framfötterna och agera. Här hemma är det istället Folkhälsomyndigheten som ”rekommenderar” (det är ett starkare ord än man tror; på myndinghetska betyder det ”gör som jag säger!”). Politikerna nickar instämmande och intar lydigt två meters lucka. Lägger sig regeringen i detaljerna kallas det ministerstyre. Sverige har faktiskt ett av världens mest omfattande skydd mot just detta, även jämfört med våra grannländer som ju annars är rätt lika oss

apropå politiker och myndigheter så har vi nu äntligen fått bevis för att man kör bättre om man ser. Många tror kanske att det var hyfsat känt allaredan, men så var det faktiskt inte: vi har många gånger fått frågan om det finns nån evidens för detta i vårt arbete med frågan om Trafiksäker syn. Skämt åsido har det närmast handlat om bristen på studier där synen som entrafiksäkerhetsfaktor isoleras. Under vintern kom rapporten vi väntat på, läs mer på sidorna 4-9 samt i vetenskapen. Sedan rapporten publicerades har vi och NTF arbetat intensivt för att sprida kunskapen bland våra beslutsfattare i Riksdag, regering och myndigheter. Kommer den leda oss i mål? Det är omöjligt att säga, men vi kan hursomhelst konstatera att det börjar bli väldigt ont om argument för att inte införa kontroller. fredrik thunell vd, Optikbranschen optik 2.2020 3


SYN OCH TRAFIK Nedsatt synförmåga är en starkt bidragande orsak till ökat riskbeteende i trafiken. Både äldre och yngre personer med synnedsättning upptäcker fordon och fotgängare senare och har längre reaktionstid vid plötsliga händelser. Det visar en studie från Väg- och Transportforskningsinstitutet, VTI där närmare 90 personer testats i en körsimulator. text micke jaresand

Vetenskaplig studie slår fast

Nedsatt syn ökar trafikrisk studien, som är den första i

Helena Selander, forskare vid VTI har lett studien om synförmågans betydelse vid bilkörning.

4 optik 2.2020

sitt slag, genomfördes förra hösten av VTI på initiativ av trafiksäkerhetsorganisationen NTF och Optikbranschen. Studenter från optikerprogrammet på KI har bidragit med datainsamlingen och annat underlag till studien. Deltagarna i studien delades upp i fem olika grupper beroende på efter ålder och synförmåga. Två yngre grupper, varav den ena med godkänd

syn, minst 0,5 i synskärpa och en med nedsatt syn, 0,4 i synskärpa. De äldre deltagarna delades upp enligt samma mönster. Ytterligare en grupp bestod av deltagare med olika typer av ögonsjukdomar som glaukom, katarakt eller AMD. Deltagarna genomgick en synundersökning där forskarna, förutom visus också kontrollerade kontrastseendet och det perifera seendet med testet Useful Field of View, UFOV. Efter detta fick deltagarna sätta sig i en körsimulator och köra en cirka 15 minuter lång färd i en trafikmiljö lik den som finns i en mindre stad och ett villaområde med korsningar, övergångställen, lekande barn, etc. Deltagarnas beteende registrerades vid de olika situationer som uppstod under den simulerade körningen. När resultaten jämfördes framstod tydliga skillnader mellan deltagare med normal och nedsatt syn. I den yngre gruppen noterades signifikanta skillnader i beteende vid fem av de tolv registrerade händelserna, alltså att de exempelvis påbörjade inbromsningar senare eller upptäckte parkerade fordon och fotgängare senare. Det betyder att de med sämre syn hade ett riskbeteende som i simulatorkörningen översteg ➔


Att för sent upptäcka fotgängare i trafikmiljön innebär en avsevärt förhöjd risk för allvarliga olyckor. De med nedsatt syn reagerade långsammare än dem med normal syn.

optik 2.2020 5


SYN OCH TRAFIK

Körning i mörker ställer höga krav på synen, inte minst kontrastseendet.

➔ de normalseende deltagarnas med drygt 40 procent. För de äldre grupperna var skillnaderna något mindre. I tre av de tolv händelserna noterades signifikanta skillnader, alltså ett ökat riskbeteende med 25 procent. Resultaten förvånade projektledaren Helena Selander, forskare på VTI. – Eftersom det i diskussionen om obligatoriska synkontroller har framförts att det saknas vetenskapliga belägg för synskärpans betydelse för körförmågan var det något förvånande att riskbeteende skilde sig åt så pass mycket mellan grupperna, säger hon. De yttre förhållanden under den simulerade körningen var bästa tänkbara. Ljust utan bländande effekter, inget regn och trafikintensitet motsvarande en mindre svensk stad. – Sannolikt hade skillnaderna varit ännu större med sämre förhållanden, säger Helena Selander. Vi vet sedan tidigare att exempelvis mörker och regn förstärker de negativa effekterna för dem med sämre syn. Med tanke på den långa mörkerperioden i Sverige är detta en viktig faktor att ta hänsyn till i den fortsatta diskussionen om att införa regelbundna synkkontroller även för privatbilister. ➔ 6 optik 2.2020

Anordningen för bilsimulatorn utan en förare.


Kunskap. Vidareutbildning. Online.

Vår gratis läroplattform har mer än 35 CET-moduler för ögonvård. Ta en titt här: www.green-club.eu

Social distansering har för många av oss varit verklighet sedan en tid tillbaka, att hålla sig hemma så mycket som möjligt och att ta hand om våra nära och kära. Vår vardag har på många sätt påverkats, inklusive hur vi nu tar till oss kunskap. Vi behöver inte begränsa vår vidareutbildning, snarare kan onlineträning nu vara ett utmärkt sätt att använda tiden till att lära nytt. Därför uppmuntrar vi dig att ta tillfället i akt att uppdatera och utveckla dina färdigheter. På Green Clubs plattform erbjuder vi en mängd inlärningsmoduler online som fokuserar på olika optometrirelaterade ämnen: • • • • •

Åldersrelaterad makuladegeneration Torra ögon Multifokala kontaktlinser Diabetes och ögat Och mycket mycket mer…

Medlemskapet och allt material är helt kostnadsfritt. Alla personer som studerar eller arbetar med ögonvård är välkomna att bli medlemmar - oavsett om du arbetar för Specsavers eller inte. För mer information besök: www.green-club.eu och Facebook: Online Learning for Optometrists. (www.facebook.com/onlinelearningoptometrists) Trevlig läsning, ta hand om er & håll er friska! optik 2.2020 7


SYN OCH TRAFIK

Simulatorverktyget under körning, här i en fyrvägskorsning med trafikljus.

Unga med god syn reagerade på ett signifikant längre avstånd från fotgängaren än de unga med nedsatt syn. De med sämre syn var alltså närmare fotgängaren innan de reagerade.

Helena Selander tycker resultaten i studien understryker att det finns ett behov av att skapa ett system med fler synkontroller än den som görs i samband med ansökan om körkortstillstånd. – Synen förändras med åren, det är något alla är medvetna om. Nu har vi också kunnat visa att detta påverkar beteendet i trafiken på ett negativ sätt och ökar risken för olyckor, säger hon. Optikbranschen som länge drivit frågan om behovet av regelbundna synkontroller för att öka trafiksäkerheten välkomnar resultaten i undersökningen. –Den bekräftar vad det sunda förnuftet sagt hela 8 optik 2.2020

tiden. Nedsatt syn hos bilförare ökar riskerna och osäkerheten i trafiken, säger Optikbranschens vd, Fredrik Thunell. Med det här materialet kan vi driva frågan med ännu större kraft. Redan under årets första månader har Optikbranschen och NTF uppvaktat såväl regeringskansliet som riksdagens trafikutskott. – Jag tycker vi får bättre och bättre respons på det vi lägger fram. Egentligen finns det ju inga argument kvar mot att införa regelbundna synkontroller, men politik är politik och några garantier för att det i slutändan blir så finns inte, säger Fredrik Thunell. n


RENA GLASÖGON UTAN ATT

PUTSA!

Så genomförde KI simulatorstudien På uppdrag av NTF genomfördes simulatorstudien med syfte att söka svar på frågan om synskärpan påverkar körförmågan att köra säkert. Datainsamlingen genomfördes av studenter på Optikerprogrammet vid Karolinska Institutet i Stockholm. Deltagare rekryterades med hjälp av NTF:s och studenternas kontaktnät samt annonsering/reklam på S:t Görans Ögonmottagning. Deltagarna fick både muntlig och skriftlig information om studiens upplägg samt att deras deltagande inte kunde påverka körkortsinnehavet. Totalt deltog 89 personer (36 män) i åldrarna 18-77 år i studien och alla deltagarna hade ett giltigt körkort. Innan testning påbörjades fick deltagarna besvara några frågor om deras körvana. Körsimulatorn var en stationär simulator utan rörelseplattform som var utrustad med automatlåda och tre skärmar. Programvaran hade utvecklats för ett

tidigare synprojekt och började med en övningssträcka på cirka fem minuter för att deltagarna skulle bekanta sig med simulatorn. Därefter påbörjades ”testkörningen” (cirka 15 min) som bestod av ett körscenario innehållande ett antal eller mindre kritiska situationer som exempelvis fordon eller fotgängare som plötsligt kör/går ut framför föraren. Situationerna utvärderades med ett urval av mått som exempelvis krockar, position, avstånd, hastighet och reaktionstid. För den som vill ta del av studien i sin helhet finns den som pdf på VTIs webbsida: https://www.vti.se/sv/Publikationer/ Publikation/synskarpans-paverkan-pa-bilkorning_1413023 Sammanfattning och länkar till KI-studenternas arbeten med studien finns på vetenskapssidan längre fram i detta nummer.

1. SPRAYA PÅ Låt verka 5 sek

2. SKÖLJ MED KALLT VATTEN Fri från silicon, paraben och konserveringsmedel

HELT RENT UTAN REPOR! Beställ nu!

0303-940 60 info@leijma.se

I leijma.se

Se vidare sidan 28-29 optik 2.2020 9


CORONAPANDEMIN

Hög beredskap och anpassade öppettider Synologen: Boka upp hela butiken Eva Larsson, vd Hur har ni påverkats av coronakrisen? Är det skillnad på besöksfrekvensen i butikerna eller märks det på andra sätt?

Besöksfrekvensen har generellt gått ner i våra butiker, men de lokala variationerna är stora. Stockholmsområdet märkte av förändringarna först och sedan har de spridit sig till övriga delar av landet. Märks det på försäljningen?

Ja, sedan mitten/slutet av mars ser vi en nedgång för Synologen som helhet, men som tidigare nämnts så är det stora variationer mellan olika butiker. Vilka åtgärder har ni genomfört i syfte att skydda personal och kunder?

Vi följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. De redan noggranna hygienrutinerna har blivit än striktare. Handtvätt, handsprit och desinficering av ytor är självklara rutiner som upprepas före och efter all kund- och patientkontakt. Kunder och anställda som uppvisar minsta symptom uppmanas att hålla sig hemma och är välkomna tillbaka när de är symptomfria. Därtill har många av våra butiker öppnat upp för tidbokning utanför ordinarie öppettider för kunder som vill minimera kontaktytorna och ha optikern och butiken för sig själv. Många butiker erbjuder hemleverans av både kontaktlinser och glasögon. Är det några butiker som ni tvingats stänga tillfälligt?

Nej, alla våra butiker är öppna även om några har justerat sina öppettider. Hur planerar ni för framtiden, räknar ni exempelvis med ett hårt tryck på tidsbokningen när det värsta är över?

Vi hoppas naturligtvis på ett uppdämt behov då krisen är över och att återhämtningen ska gå så snabbt som möjligt - mycket kommer att bero på när restriktionerna hävs. Sommaren är normalt en något lugnare period så om restriktionerna hävs under försommaren kommer vi förmodligen att se en något långsammare återhämtning i början för att sedan se det ta fart under sensommaren/hösten. Vi står rustade för att snabbt växla upp när marknaden kommer igång igen. 10 optik 2.2020

Specsavers: Andra öppettider Marita Bertilson, Country Director Hur har ni påverkats av coronakrisen? Är det skillnad på besöksfrekvensen i butikerna eller märks det på andra sätt?

Självklart har vi påverkats och ser en mindre besöksfrekvens än tidigare. Men de flesta av våra bokade kunder kommer som vanligt. Vi har höga hygienstandarder i våra butiker och har tack och lov varit skonade från stort bortfall av personal. Vi ber de som varit i kontakt med en smittad, är smittade eller har förkylningssymptom eller har varit ute och rest att boka om sitt besök till tidigast 14 dagar efter potentiell smittorisk och välkomnar dem till butikerna vid ett senare tillfälle. Märks det på försäljningen?

Absolut, mindre kundtillströmning och fler som håller sig hemma påverkar såklart försäljningen. Men vi jobbar med bra erbjudanden till kunder och är tacksamma att vi i Sverige fortsatt, så länge vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer, kan ha våra butiker öppna. Vi har precis även lanserat vår e-handel för att kunna erbjuda även de som håller sig hemma att köpa nya glasögon, solglasögon eller kontaktlinser på ett enkelt och tryggt sätt. Vilka åtgärder har ni genomfört i syfte att skydda personal och kunder

På vår web får våra kunder tydliga instruktioner om när de ska boka om ett besök och där vi uppmanar till att hålla avstånd i butiken. Vi ställer även samma kontrollfrågor vid en telefonbokning och har skyltar med info i butik. Vår personal som arbetar ska såklart vara helt frisk och de tvättar händerna och använder handsprit innan varje besök med kund. Vi har även infört extra strikta städrutiner där butiken städas grundligt med desinficerande rengöringsmedel varje dag. Vi använder engångshandskar vid kontakt med kunds hud och tårvätska. Detta utöver våra som alltid höga hygienstandarder. Flera av våra butiker erbjuder extra öppettider för de som är i riskgrupp och vi har även många butiker som levererar hem glasögon till kunder i riskgrupp. Är det några butiker som ni tvingats stänga tillfälligt?

Nej.


Coronapandemin har skakat om hela världen. Allting påverkas, från privata semesterplaner till aktiviteten i den globala ekonomi. Optikbranschen utgör givetvis inget undantag. En stor del av branschens verksamhet äger rum i butikerna och i mötet med kunden. Optik bad några av de stora kedjorna berätta hur de, så här långt, hanterat den uppkomna situationen.

Synsam: Skärpta hygienrutiner Krister Duwe, Sverigechef Hur har ni påverkats av coronakrisen? Är det skillnad på besöksfrekvensen i butikerna eller märks det på andra sätt?

Givetvis påverkar den här situationen alla. Vår övertygelse på Synsam är att det är helt rätt att hålla öppet och fortsatt ta hand om våra kunders ögonhälsa. Samtidigt ser vi över kostnader och försöker hitta lösningar med alla i vår värdekedja för att anpassa oss till marknadsläget. Optiker är en viktig samhällsfunktion för att hjälpa människor med sin syn och ögonhälsa, därför är vår tillgänglighet med både produkter och tjänster viktig oavsett cornonatider. Märks det på försäljningen?

Vi erbjuder även handsprit för våra kunder. Vi markerar för avståndstagande i butiken. Är det några butiker som ni tvingats stänga tillfälligt?

Nej, inte i Sverige. Hur planerar ni för framtiden, räknar ni exempelvis med ett hårt tryck på tidsbokningen när det värsta är över?

Optikern är en viktig samhällsfunktion så vi vet att behovet av våra tjänster och produkter alltid kommer att finnas för att människor ska få hjälp med sin syn och ögonhälsa. Vi kommer kunna ta bra hand om alla som vill komma till Synsam för hjälp.

Som sagt ser vi över kostnader och söker lösningar som är anpassade till marknadsläget. Synsam har också en stark online-affär och vi hjälper människor även där. Vilka åtgärder har ni genomfört i syfte att skydda personal och kunder?

Hur planerar ni för framtiden, räknar ni exempelvis med ett hårt tryck på tidsbokningen när det värsta är över?

Absolut hoppas vi på extra hårt tryck på tidsbokningen när folk börjar gå ut mer igen, vi gör allt vi kan idag för att stötta våra butiksägare så att de står fullt rustade och redo så snart det värsta är över. Vi på supportkontoret har fullt fokus just nu på att ge den support butikerna behöver för att hålla verksamheten igång så normalt som möjligt även nu. Vi tror också att vår e-handel kommer att vara en bra förstärkning av vårt kunderbjudande i butik.

Synsam Group var tidiga med att vidta åtgärder med anledning av den rådande situationen. Redan 24 februari ändrade vi vår resepolicy samt uppmanade medarbetare att stanna hemma vid minsta symptom. Vi har kontinuerligt uppdaterat och skärpt våra redan strikta hygienrutiner. Personal ska vara helt frisk för att få komma till jobbet och vi ringer upp alla kunder inför besöket för att påminna om att man ska vara frisk för att få komma på synundersökningen. Vi tvättar och spritar både oss själva samt våra instrument och möbler. optik 2.2020 11


CORONAPANDEMIN

Synoptik: Särskilda öppettider för seniorer Marielle Wernoltz, Brand & Communications Manager Hur har ni påverkats av coronakrisen? Är det skillnad på besöksfrekvensen i butikerna eller märks det på andra sätt?

Precis som de flesta andra detaljhandlare påverkas vi självklart av rådande situation. De rekommendationer som Folkhälsomyndigheten satt upp och som vi också uppmanar våra kunder att följa innebär begränsade besök i våra fysiska butiker. Sedan mitten av mars ser vi en nedgång i trafiken och vi ser även en minskning av antal bokade synundersökningar. Det är stor spridning mellan olika delar av landet vad gäller trafikläget och i vissa delar av landet ser vi inte lika stor påverkan som i andra delar. Störst påverkan har skett i storstadsområdena och framförallt i Stockholm. Märks det på försäljningen?

högsta prioritet. Med anledning av Covid-19 har vi därför förstärkt våra butiksrutiner för hygien och städning ytterligare för att minimera risken för smittspridning. Även andra åtgärder har genomförts som till exempel Seniortisdagar. För att värna om riskgrupper och seniorer har alla våra butiker öppet på tisdagar speciellt för de kunder som är +65 eller tillhör någon riskgrupp. Alla övriga kunder välkomnar vi till andra veckodagar. Utöver förstärkta rutiner vid undersökning har vi även vidtagit andra åtgärder som till exempel att alla medarbetare tvättar händerna mellan varje kund. Personalutrymmen städas dagligen. I butik hälsar vi för tillfället inte i hand med kunderna, vi tar kundens ID-kort med papper och har även ökat avståndet mellan stolarna i väntrummet. Alla medarbetare både i butik och på servicekontoret har även genomfört Karolinska Institutets e-utbildning i syfte att förhindra smittspridning.

Självklart påverkas även försäljningen, minskad trafik och färre antal genomförda synundersökningar leder till minskad försäljning. Vi ser dock att försäljningen på vår e-handel ökar och att allt fler väljer att handla de produkter som är möjliga online istället för att besöka våra fysiska butiker.

Är det några butiker som ni tvingats stänga tillfälligt?

Vilka åtgärder har ni genomfört i syfte att skydda personal och kunder?

Vi hoppas och tror att det börjar se bättre ut framåt sommaren och att hösten blir en resa gradvis tillbaka till läget vi befann oss i före Covid-19.

Som alltid har våra kunders och medarbetares hälsa och säkerhet

Alla våra butiker är i nuläget öppna men med reducerade öppettider som varierar mellan butikerna. Hur planerar ni för framtiden, räknar ni exempelvis med ett hårt tryck på tidsbokningen när det värsta är över?

Sveriges mest kompletta optiker. Memira Eyecenter erbjuder en helhetslösning med synkorrigerande behandlingar, glasögon, linser samt ögonsjukvård. Detta för att våra kunder ska få hjälp med sina ögon på det sätt som passar dem bäst! Memira är en av Europas största ögonklinikkedjor med erfarna optiker, läkare och mycket hög klinisk kvalitet. Vill du veta mer? Läs mer om oss på memira.se

12 optik 2.2020


KRÖNIKA

Fyra frågor innan du trycker på enter

N

är jag såg den energiska tyska optikern från scen i Berlin visa hur man kunde utföra synundersökningar på distans tänkte jag: Det här är smart. Tanken svindlade, snart kan optikerkåren sitta var som helst i världen och hjälpa människor med deras synproblem. Då när jag rapporterade från Zeiss Event i höstas visste jag inget om min kommande önskan om att det gärna skulle få ske över en natt även för mig och mina kolleger i Sverige. Jag visste inte heller om att jag skulle bli ambivalent för närheten till våra kunder och patienter i synundersökningsrummet. Ja, inte för dem som personer men för det virus de kunde föra med sig eller jag föra över till dem. Jag ville samtidigt att de skulle fortsätta att komma för då skulle mitt och kompanjonens företag ha chansen att överleva men jag ville inte vara orolig för att bli smittad eller smitta. Men just nu handlar det inte speciellt mycket om vad jag eller du som läser vill. Det här får vi bara förhålla oss till. Min strategi är att hitta bra sätt att emellanåt fly verkligheten. Jag skriver på min nya bok, krönikor till Optik och lyssnar till olika webinarier. Alltså vilken explosion av möjligheter. Mycket fanns att tillgå förut men nu finns allt. Vi sjunger i kör på nätet, tar niofikat ihop framför skärmen, håller zoommöten eller kanske träffar barn och barnbarn på lagom Face Time-distans. Ett av de webinarier som fastnat speciellt mycket i minnet är det som Rodenstock bjöd på med Yasmin Yaya som excellent föredragshållare. Yasmins meritlista är lång men den börjar i optikbranschen och som ena halvan av den världsberömda bloggen Bonocle och medarbetare i denna tidning. Det är inte läge att referera hela det magnifika föredraget här men några smakbitar från Vad ska vi tänka på när det gäller marknadsföring i sociala medier? blir det: Det är ett hårt jobb att bygga upp en trogen publik. Det finns inga genvägar. Bygg upp organiskt! (Vi som har el-

ler arbetar i butik vet redan det och kan applicera det även på sociala medier) Är kunden inte i butiken är den med stor sannolikhet på sociala medier. Sätt ett mål, varför engagerar du dig på sociala medier? Vad ska vi sikta emot? Fyra viktiga frågor att ställa sig inför varje ny post: 1. Varför ska jag posta? 2. För vem postar jag? 3. Vad säger det om mig (oss)? 4. Hur skapar det värde för den som tittar? Skapa ALLTID värde för dina följare genom att överraska, underhålla eller lära ut. Fråga dig vilket av dessa tre skäl du postar. Vi har hört det förr genom åren men Yasmin säger det lite annorlunda: Överträffa dina kunders förväntningar. Gör inte bara vad du tänkt dig utan lite till. Folk ska bli chockade och överraskade.

det som lockar till köp är dessa tre ”mycket snabbare, mycket billigare eller mycket högre kvalitet” Vilket skäl stämmer för dig som läser? Vilket är incitament till köp där du arbetar som anställd eller är egenföretagare? Jag är glad att vi kan locka med ”mycket högre kvalitet” i kompanjonens och mitt företag. Men vad vet man? Saker och ting ändras, likaså människors köpbeteenden. Det är när jag lyssnar till ytterligare ett webinarie i ett annat sammanhang jag hör att vi kunder nu ”i dessa Coronatider” (har ni tänkt på hur vanlig vi gjort den frasen?) ändrar våra köpbeteenden. Vi skjuter upp inköp av sällanköpsvaror. Vi handlar mycket mer på nätet men samtidigt blir vi mer shoppingpatriotiska. Vi stödköper hos dem vi vill ska finnas kvar. Där har vi i optikerbranschen ett guldläge. Sköter vi oss väl vill kunderna verkligen ha oss kvar. Vi är ju de som förstår deras ögon och syn bäst. Det är mycket som ändras just nu. Vi vet alla varför och försöker förhålla oss till det. I förra krönikan avslutade jag med att undra vad gott det kan komma ur allt det vi är med om just nu. Ja, en sak är säker trots att vi ska socialdistansera oss har relationerna till varandra aldrig varit viktigare än nu. Det är också där jag tror vi ska fokusera i optikbutikerna och i hela optikbranschen: Vårda relationerna. Det kanske inte ger några höga säljsiffror just nu men sen när vi kommer ut ur det här vet vi vilka som har brytt sig, eller inte. Vad tror du?

anki palm

optik 2.2020 13


UTBILDNING

Studenter summerar

Utbildningsåret för optiker fick en ovanlig avslutning. Universitet och högskolor stängdes redan i mars på grund av coronapandemin och de återstående kurserna och slutförandet av exnd text och foto wilhelm jaresa amensarbeten fick skötas på distans. Även om det känns som verkligheten tagit en paus kommer det alltså även denna sommar att springa ut nyutexaminerad optiker och magistrar både från Linnéuniversitetet i Kalmar och från KI i Solna. Optik har pratat med några av studenter som summerar sina erfarenheter och blickar framåt.

Matilda Björk, avgångsstudent, Kalmar

Emma Danielsson, andraårsstudent, Kalmar

Grattis!

Nu är du mer än halvvägs, bra jobbat!

– Tack! Det känns himla bra, klart att det är lite konstigt nu när all undervisning är på distans och man inte vet hur det blir med examenscermonien. Den blir förmodligen också digital. Lite tråkigt att sitta hemma själv och studera och inte få umgås med klassen men vi hann klart med alla praktiska moment innan coronan och nu gör vi examensarbete två och två så det känns helt okej.

– Tack. Känns bra.

Vad händer för dig efter examen?

Något som du hade vill ändra för de som kommer efter dig?

– Det blir att börja jobba som optiker. Har fått jobb på Specsavers i Kristianstad där jag kommer ifrån och det ska bli kul att flytta tillbaka. Börjar nu direkt i sommar, ser fram emot det väldigt mycket. Så inte plugga vidare?

– Nej jag tänker att jag ska jobba något eller några år innan, men jag vill plugga vidare sedan. Det har jag alltid velat. Uppdatera kunskapen och hänga med i allt som händer liksom och jag tycker dessutom att det är jättekul att studera. Vad har varit bäst på utbildningen?

– Summa kardemumma har allt varit tipptopp. Faktiskt. Det är ingenting som har stuckit ut från något annat vare sig dåligt eller bra utan det har varit en tydlig röd tråd och en bra kombination av teoretiskt och praktiskt. Så ingenting behöver bli bättre?

– Alltså nej, ska jag vara helt ärlig har det varit perfekt. Jag känner att de praktiska bitar vi fått har varit jättebra och tillräckliga. Just att allt har hängt ihop så fint har varit jätteskönt.

14 optik 2.2020

Har det varit som du förväntade dig?

– Nästan bättre än jag förväntade mig, trivs väldigt bra med de praktiska övningarna och upplever att teori och praktik går hand i hand. Känns verkligen som att jag hamnat rätt.

– Ingenting som jag kommer på nu direkt, kanske att man borde repeterat mer av något, men det är verkligen småsaker. Om man gjort praktiska grejer ena terminen och så ska man göra det nästa igen, då hade en liten uppfräschning kanske inte skadat. Fått mersmak på plugg eller jobb när du tar examen nästa år?

– Ja vill ut och jobba känner jag verkligen. Efter tre år kommer man nog känna att man vill ut och tjäna pengar och göra det man lärt sig och utvecklas ännu mer. Det är ju ett jobb man aldrig blir färdig med att lära sig. Har du fixat något sommarjobb?

– Jag sommarjobbade på Synsam i Linköping förra sommaren och det var jättekul. I sommar blir det lite annorlunda, jag och min pojkvän skulle åkt och rest en del men nu får vi se hur vi gör. Så kanske blir det till slut optikerassistent i sommar igen, vore inte helt fel.


Emma Helghe, förstaårsstudent, KI

Loujain Al-Soboh, avgångsstudent, KI

Nikolina Olson, magisterutbildningen, KI

Skakigt första år kan jag tänka mig?

Måste vara en rätt märklig examenstid för er?

Blir det någon examen?

– Ja men det har ändå gått bra. Jag har kunnat göra mycket studier hemifrån och kommit in på skolan och övat en gång i veckan. Det har fungerat rätt bra. Jag tror att vi gör lika mycket praktiskt som i vanliga fall förutom att vi inte övar med klasskompisarna mellan lektionerna. Hur känns det inför nästa termin?

– Det är det verkligen. Det är jättekonstigt. Svårt att få jobb svårt att få praktik. Nästa vecka så börjar våra stora synundersökningsprov där vi ska visa upp att vi kan göra allt det praktiska. Vanligtvis så gör man det på externa patienter men nu ska vi göra på varandra istället.

– Förhoppningsvis har det värsta med coronan gått över till dess. Annars är det ju rätt oklart. Hört att vi ska börja få patienter då så det vore tråkigt om det försvinner. Vi har inte hört något bestämt från lärarna ännu men det måste ju lösas. Kanske de lägger in mer teori i början av terminen.

Blir det magistern eller jobb för dig nu?

Vad har varit roligast med att börja läsa till optiker?

Varför?

– Känns som man har gjort så himla mycket det här året, men det roligaste har varit att få öva på varandra och leka optiker. Och samtidigt få teorin bakom och verkligen förstå vad vi gör. Först lär vi oss tekniken och sedan teorin bakom och får alltid en skön aha-upplevelse. Du ångrar dig alltså inte?

– Definitivt inte. Vet du redan var i optikvärlden du vill ta vägen sedan?

– Jag skulle vilja läsa magistern direkt. Verkar så himla spännande och kul att arbeta mer kliniskt inom vården. Men vem vet hur man kommer känna om två år. Utbildningen har gjorts om lite till i år, hur har det fungerat?

– De har gjort om i kursplanen, möblerat om i programmet, och vi är lite försökskaniner. Men det har fungerat bra, de småsaker vi tagit upp har lärarna lyssnat på och ändrat.

– Ja du, haha. Jag har två planer. Plan A är att hitta jobb vilket inte är helt lätt idag, men jag håller på. Jag sökte faktiskt även magistern och får jag inget jobb och kommer in på magistern går jag den. – Jag känner att jag helst vill få lite erfarenhet innan jag fortsätter studera, men det är ju lite speciella tider så man får vara flexibel. Vad har varit bäst på utbildningen?

– Att förstå hela systemet med synen och varför vi gör alla saker vi gör. Att verkligen förstå hur synen fungerar på djupet, det är inte så enkelt som man tror. Men det bästa är att jag nu är klar och kan börja göra egna synundersökningar. Det är en häftig känsla. Vad behöver bli bättre i utbildningen?

– Jag tror att det är dags att flytta, och jag tror det kommer hända. Nu är vi på S:t Eriks Ögonsjukhus men en flytt till KI i Solna hade varit bättre. Det är fräschare lokaler där och man är med studenter från andra program. Nu är det bara vi optikerstudenter vilket är mysigt, det blir som en familj, men det hade varit bra med ett större sammanhang.

– Det är inte helt hundra. Vi har så mycket praktiska saker kvar och undersökningar vi måste ha gjort för att kunna ta examen och nu är allt såklart inställt. Skolan håller på och klurar på hur vi ska få ihop det. Men jag är egentligen inte nervös, jag litar på att skolan löser det. Om det nu löser sig, vart bär det av för dig då?

– Jag är tjänstledig från Bright Optical och kommer gå tillbaka dit efter det här. Där jobbar jag som ambulerande optiker, reser runt och blir inhyrd hos olika inrättningar. Vi jobbar både på klassiska butiker och de som satsar lite mer kliniskt. Jag hoppas på att få vara lite mer hos kliniker efter det här. Var det därför du sökte magistern?

– Ja delvis. Jag tycker om den kliniska inriktningen och ville bli bättre på det för att kunna ta fler sådana uppdrag. Samtidigt så kommer jag ha mycket nytta av magistern även om jag jobbar i vanliga butiker. Man har liksom fått fördjupad kunskap inom allt. Vad har varit bäst på magistern?

– En sak som varit väldigt bra är klassen, att man fått träffa många olika optiker från många olika bakgrunder med olika mycket erfarenhet. Vissa har jobbat på Syncentralen och vissa kommer direkt från grundutbildningen, andra från olika kedjor från olika delar av Sverige. Det har varit kul. Sen såklart de praktiska momenten med klinik och ögonläkardagar där vi fått göra undersökningar med ögonläkare. Och sämst?

– Just nu är det tråkigt att allting rann ut i sanden med coronasituationen. Men själva utbildningen är jag nöjd med, bra blandning mellan det praktiska och det teoretiska. optik 2.2020 15


UTBILDNING

Avgångsstudenter fick hjälp av kedjor De avslutande månaderna för optikerprogrammen på KI liknade inga man tidigare upplevt. I ett slag förändrades förutsättningarna för att bedriva undervisning när coronaviruset tvingade fram stängning av skolan. Marika Wahlberg Ramsay, programdirektor optikerprogrammen på KI tycker dock att man klarat utmaningen bra.

dervisningsformer samt minimera gruppstorlekar vid kliniska moment. Självklart har detta varit utmanade för både studenter och lärare men det finns också många positiva sidor. Vi ser nu att vi har nya verktyg och möjligheter i planeringen av vår fortsatta undervisning. Har praktikperioder, eller de undersökningar som brukar göras på skolan påverkats?

Att man tvingats använda digitala kanaler för undervisningen kan dessutom på sikt visa sig vara en tillgång. Vissa problem kring praktikperioderna löstes med hjälp av tjänstvilliga optikkedjor.

Minimalt, vi har haft fler avbokade patienter än vad vi vanligtvis har. Inte så förvånade då de flesta som kommer till oss är 65 år eller äldre. Samtidigt har de som valt att behålla sin tid i många fall haft ett stort vårdbehov och ovanligt stor andel av patienterna har blivit remitterade för fortsatt utredning. Vi tror att det kan vara en konsekvens av att annan vård blivit mindre tillgänglig. Det kan även förklaras med att vi varit mycket restriktiva med att boka in äldre personer och enkom tagit emot de som har en alarmerande anamnes. Vad gäller praktikperioderna

På vilket sätt har utbildningen påverkats av coronakrisen, har ni exempel kunnat hålla tillräckligt hög nivå på kurserna så de studenter som går sista året får sina examen?

Den har givetvis haft en stor påverkan men vi har kunnat genomför samtliga planerade moment genom att använda digital un-

REG

RE IS T

R

IG D A

T KOS

N

FR S D A

IT

AG D I T

så har vi upplevt att det varit svårare för studenter att få praktik under de två veckor som vi brukar ha. Dock har alla kedjor varit behjälpliga med att försöka lösa detta så att avgångsstudenter ska kunna nå målen. Hur blir det med examensfestligheterna? Kommer de att genomföras som planerat?

Vi följer universitetets och Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och kommer, som det ser ut inte att ha några festligheter i dagsläget. Avgångsstudenterna känner förståeligt nog besvikelse och tycker att det är tråkigt. Vi har haft en dialog med dem om möjligheten att fira längre fram. Vad gäller examinationsceremonin pågår ännu diskussioner om hur vi ska göra. Hur ser ansökningsläget ut inför kommande terminsstart?

Optikerprogrammet och magisterprogrammet förväntas ha liknande söktryck som vi haft tidigare år.

micke jaresand

!

STARTA HÖSTSÄSONGEN MED ETT BESÖK HOS OSS! 27-28 AUGUST1 2020. STOCKHOLM. SWEDEN

Arrangörer

16 optik 2.2020

Mediapartners

#OPTIKMASSAN WWW.OPTIKMASSAN.SE


Litteraturstudier ersatte kliniskt arbete Omkastningar mellan teoretiska kurser och praktikperioder, införande av digitala föreläsningar, osäkerhet om hur det blir med den traditionella avslutningsceremonin för avgångsklasserna. Peter Lewis, programansvarig optikerprogrammet vid Linnéuniversitetet har haft en hektisk avslutning av terminen.

Peter Lewis är nöjd med ett ökat söktryck till hösten.

Har praktikperioder, eller de undersökningar som brukar göras på skolan påverkats?

– Den verksamhetsförlagda utbildningen har påverkats. Tvåornas praktikperiod som brukar vara de sista fem veckorna på terminen har vi fått senarelägga till efter sommaren. Just nu arbetar vi med att stuva om i schemat rejält för att kunna erbjuda den teoretiska undervisningen, som egentligen ska ges nästa termin, redan om tre veckor. Vår förhoppning är att situationen med Covid-19 är något stabilare efter sommaren och att Sveriges optiker återigen kan bidra med praktikplatserna och den oersättliga handledning som ges, samt mängdträningen som studenter behöver för att bli skickliga kliniker.

Men han gläds åt ett ökande söktryck på utbildningsplatser till hösten och är ganska nöjd med hur man lyckades lösa de utmaningar coronapandemin orsakade. På vilket sätt har utbildningen påverkats av coronakrisen, har ni exempel kunnat hålla tillräckligt hög nivå på kurserna så de studenter som går sista året får sina examen?

– Som tur är hade våra studenter som ska ta examen precis inlett förberedelserna till examensarbeten och hade därmed hunnit avsluta alla kurser med praktisk undervisning. Dock har situationen påverkat hur examensarbeten ser ut i år – de flesta har fått ändra inriktning från kliniska studier till litteraturstudier och enkätundersökningar vilket de flesta tycker är lite synd. Föreläsningar har fått genomföras i digitala kanaler. Det har fungerat bra men även om man inte får samma överblick och kontakt

att de har fått ta en annan inriktning i sitt examensarbete än vad de hade önskat från början.

Hur blir det med examensfestligheterna? Kommer de att genomföras som planerat?

med studenterna. På sikt tror jag dock att vi kommer att ha stor nytta av att ”tvingats” erbjuda mer digital undervisning. Så vår samlade bedömning är att vi kunnat hålla samma nivå för våra avgångsstudenter trots

– Ännu är läget något ovisst, men det lutar mot att examenshögtiden på Linnéuniversitetet kommer att se helt annorlunda ut. Det finns tydliga rekommendationer om att undvika större samlingar och att hålla sig isolerad ifall man befinner sig i ”riskgruppen” vilket även omfattar äldre släktingar som brukar vara med för att fira sina barnbarn. Det kanske blir en digital ceremoni i år, alternativt att man även senarelägga examenshögtiden till hösten – detta beslut måste givetvis tas i samråd med studenterna då det är deras hyllningsdag. Hur ser ansökningsläget ut inför kommande terminsstart?

– Söksiffrorna som jag kollade för ett par dagar sedan såg mycket lovande ut! Vi börjar närma oss 4 sökande per studieplats och meritpoängen för de som vi redan kan se är också något högre än på flera år. Vår målsättning inför hösten 2020 är att göra ett överintag som leder till att runt 36-38 nya optiker utexamineras våren 2023 Så här kommer det inte se ut i år. Gruppbild på avgångsklassen 2019.

micke jaresand optik 2.2020 17


UTBILDNING

Optikerstudenter samarb Konceptet Shared Care gör att högutbildade optiker blir en resurs och en avlastning för sjukvården. I mars öppnade KI och S:t Eriks Ögonsjukhus en klinisk utbildningsmottagning, där optikerstudenter och unga medicitext olle bergman nare lär sig att samarbeta. shared care är en princip som bland annat innebär att sjuk- och hälsovården utgår från patienten som individ, och inte från hur sjukvårdssystemet är uppbyggt. Det innebär att patienten betjänas av ett multiprofessionellt team som tillsammans arbetar för bästa möjliga omhändertagande, behandling och uppföljning. Inom ögonsjukvården kan samarbetet omfatta allt från oftalmologer och ögonsjuksköterskor till optiker och arbetsterapeuter. (Shared Care kan också innebära ett närmare samarbete med patienter och närstående.) Principen har, som Optik tidigare skrivit om, växt sig allt starkare inom svensk ögonsjukvård. Optiker har sedan länge utgjort ”första linjen” när det gäller att fånga upp tillstånd och sjukdomar som behöver medicinskt omhändertagande – allt från corneaskador och katarakt till glaukom och ablatio retinae. Men nu stärks samarbetet på många sätt, år för år. Regioner tar initiativ, optiker anställs på ögonkliniker, fler och fler optiker börjar forska kliniskt och så vidare. Genombrottet kom med de nya föreskrifterna från Socialstyrelsen (1 september 2016) som gav högutbildade optiker tillstånd att använda diagnostiska droppar. Och numera är ett av Optikerförbundets mål att “optometrisk Shared Care ska vara etablerat 2025”. mot bakgrund av detta är det inte förvånande att Karolinska Institutet nu satsar på att skapa en ny pedagogisk miljö. Den bygger på det tänkesätt som kal�las interprofessionellt lärande (IPL) och har döpts till Klinisk utbildningsmottagning ögon (KUM-ö). Mottagningen kommer att bli en mötespunkt för studenter från olika utbildningsprogram. Från optikerutbildningen omfattas alla studenter – dels de som går grundutbildningen, dels magisterstudenter i klinisk optometri. Dessa optikerstudenter kommer bland annat att möta studenter som läser till sjuksköterska eller läkare, samt läkare som genomgår en specialisttjänstgöring, ST. 18 optik 2.2020

Exempel på utbildningsaktivitet på Klinisk utbildningsmottagning ögon

Deltagare: optikerstudenter, ST-läkare under utbildning, specialister från S:t Eriks Ögonsjukhus (i vissa fall även sjuksköterskestudenter och läkarkandidater). Optikerstudenterna får en lista med 10–15 patienter (retinautredning + akutpatienter). Studenterna tar upp anamnesen och gör instrumentundersökningar, till exempel OCT, synfält, dilatering av pupill, topografi, fundusbild och bilder på främre segment. De handleds av sina lärare samt av personal från S:t Eriks ögonakut.

– Optikerutbildningen på KI går mer och mer åt det kliniska, där optiker får ett allt större ansvar för att delta i omvårdnaden av patienten, säger Marika Wahlberg Ramsay, programdirektor på Optikerprogrammen. Därför har vi helt gjort om utbildningsplanen. Att magisterutbildningen är mer orienterad mot ögonhälsa är välkänt. Men faktum är att detta också gäller studenter som idag läser en B.Sc. på optikerprogrammet. De får lära sig mer än sina föregångare om hur man använder undersökningsinstrument som OCT, perimeter och tryckmätare, tolkar resultaten och fattar beslut huruvida ögonsjukvården ska kallas in. – De som går ut grundutbildningen idag har fått en gedigen genomgång av de här sakerna, säger Marika Wahlberg Ramsay. Optiker med klinisk kunskap kommer bli allt viktigare för hälso- och sjukvården i takt med att befolkningen blir äldre. Det gäller framför allt gruppen mellan dem som

är helt friska och dem som omhändertas av ögonsjukvården. – Optiker kommer till stor del att ta hand om ”dem i mitten” som inte behöver gå till ögonkliniken, men behöver övervakas och göra regelbundna instrumentundersökningar. De delar så att säga vårdansvaret med ögonsjukvården.

interprofessionellt lärande, IPL, är en doktrin som tillämpas på alla utbildningar på KI. Detta är i överensstämmelse med den moderna sjukvården där team-tänkandet slår igenom inom alla medicinska specialiteter. Det är en naturlig följd av den snabba kunskaps- och teknikutvecklingen, där alla yrkespersoner behöver inrikta sig på allt snävare specialområden. – Många nya ögonläkare vet faktiskt inte vad optiker har för kunskaper och färdigheter. Med hjälp av IPL-utbildningen får de hjälp att stötta varandra, säger Marika Wahlberg Ramsay.


betar med ST-läkare Men IPL handlar inte bara om att lära sig samordna professionella åtgärder och verksamheter – det handlar också om att bygga yrkeskulturella broar. – Den här typen av utbildning gör att studenterna får lära av varandra och med varandra i sina olika professionella roller, säger Marika Wahlberg Ramsay. Förhoppningsvis kan det bidra till en större förståelse mellan yrkesgrupperna så att de kan jobba tätare tillsammans. KI som medicinskt universitet skapar stora möjligheter till IPL-utbildning. Optikerutbildningen i Kalmar har inte samma förutsättningar, men utvecklar de kliniska inslagen i utbildningen. I anslutningen till det nya campusområdet vid universitetskajen finns en öppen klinik med en toppmodern instrumentpark.

– Från och med i höst – med reservation för coronanedstängningen – ska våra studenter här kunna ta emot patienter och sedan vara med och följa dem under vårdkedjan, säger Oskar Johansson, universitetsadjunkt i optometri vid Optikerprogrammet. Han berättar också att man inför framtiden planerar ett samarbete med läkarutbildningen i Linköping, där vissa studenter genomför en del av sina studier vid Länssjukhuset i Kalmar. n

optik 2.2020 19


OPTIKMÄSSAN 2020

Arrangör siktar på att mässan ska genomföras Konferenser, mässor och andra event drabbades tidigt av restriktionerna under coronakrisen. Mido sköts upp för att sedan ställas in helt. Optometridagarna i Sverige kunde inte genomföras. Men hur ser framtiden ut? I augusti är det dags för den årliga Optikmässan i Kista. Kommer den bli av? text micke jaresand

– 2018 lanserade vi en programpunkt där olika designers pratade form och trender med varandra. Det var ett mycket uppskattat inslag som återkom förra året och som vi kör även i år. Vi kommer även arrangera debatter där vi tar upp frågor om branschens framtid och diskutera saker som köpbeteenden, och marknadsföring, säger Bosse. Vi kommer också kunna erbjuda korta utbildningar i mindre grupper kring väldigt konkreta ämnen som hur man kan utnyttja sociala medier och optimera sin hemsida för ökad tillgänglighet och försäljning. Även frågor om hållbarhet och recycling kommer upp på agendan. – Vi tänker plocka upp hållbarhetsfrågorna ordentligt detta år. Frågan har börjat mogna i branschen och vi ser fler och fler exempel på hur företagen använder miljötänket i sitt produktutbud och i sin profilering. Optikbranschen har fram till nu inte legat så långt framme i de diskussionerna, säger Bosse.

– Med den information som vi har idag fortsätter arbetet enligt plan. Alla stora utställare är bokade och förberedda på att vara med, säger Bosse Magnusson, projektledare för Optikmässan på mässarrangören Bra Mässor som arrangerar mässan tillsammans med SOLF. precis som förra året blir det Mässan är i grunden en handelssärskilda programpunkter som rikplats för branschen och alla är intar sig till optikerassistenterna. ställda på att genomföra den. Den – Assistenterna står längst fram enda tveksamheten i nuläget är om i butiken och spelar en stor roll i utställarna från det hårt drabbade kundmötet, det är viktigt att inte södra Europa som brukar vara med glömma den yrkesgruppen, säger kommer att ha möjlighet att delta. Bosse. Samtidigt understryker Bosse Utöver allt detta pågår också en att man måste vara ödmjuk inför diskussion om det finns möjlighet att läget kan förändras snabbt. att fånga upp något ämne från de – Vi följer självfallet utveckinställda Optometridagarna. lingen och lyssnar på de reProjektledaren för Optikmässan, Bosse Manusson har siktet inställt på – Det är än så länge på idéstakommendationer och eventuella att mässan ska kunna genomföras. diet, men det vore roligt om vi restriktioner som ges. Under våren kunde fylla några av de hål som uppstod när dagarna inte kunde är det många mässor och konferenser i andra branscher som genomföras, säger Bosse. Vi ska heller inte glömma det festliga och drabbats och tvingats ställa in, säger han. I vissa fall tittar vi på traditionella minglet som äger rum på torsdagskvällen. alternativa datum senare i år och i vissa fall ser vi om det finns möjlighet till digitala lösningar som kan ersätta de fysiska samen stor skillnad från tidigare år är att mässan 2020 hålls en mankomsterna. torsdag och fredag. oavsett coronakrisen tror Bosse att mässor i framtiden – Skälet är att vi sett ett kraftigt sjunkande antal besökare på lörkommer utnyttja digitala möjligheter i allt högre utsträckning. dagen, säger Bosse. Vi hoppas att denna förändring ger ett jämnare – Branscher skiljer sig såklart åt, men jag är säker på att vi flöde och, totalt sett, fler besökare. Förändringen kommer givetvis kommer att få se hur många mässkoncept kommer att kompletteras att utvärderas så vi vet om detta är rätt väg att gå. med digitala mötesplatser. Det går att göra ganska mycket över Om det visar sig att restriktionerna på grund av coronakrisen nätet, med exempelvis videolänkar, säger Bosse. fortsätter, finns det i så fall en plan B för Optikmässan? Utöver den stora produktutställningen kommer Optikmässan – Det finns många plan B. Det beror på när och vilka beslut som vanligt innehålla ett späckat program med föreläsningar, desom måste tas. Vi följer, som sagt utvecklingen mycket noga och är batter, workshops och tillfällen att träffa kollegor i branschen. beredda på att anpassa oss, säger Bosse Magnusson. n 20 optik 2.2020


ANNONS

INSPIRATION

FÖRSTÄRKER ORGANISATIONEN Med erfarenhet och nytänkande skapar Optileks dagens och morgondagens glas till optiker i Norden. Endast hos Optileks kan optiker i Norden hitta allt från standardglas till de mest avancerade individuellt friformslipade glasen i alla material, där allt är tillverkat i Sverige. För att kunna erbjuda den senaste typen av produkter samarbetar de med de ledande utvecklarna i världen. Glasögon från Optileks, för den som vill ha svensk kvalitet till alla kunder. Som ett led i den nordiska expansionen tar Mats Solman, VD ansvaret fr o m april. Mats Solman kommer närmast från Essilor, där han som General Manager var ansvarig för Essilor och BBGRs verksamhet i Sverige. Mats har även stor erfarenhet från hela den Nordiska Marknaden inom Optikvärlden och var också i 6 år Sälj- och Marknadsdirektör på Rodenstock. ”Tillsammans med Optileks väldigt kompetenta organisation, Henrik Nääs enorma kunskap inom glastillverkning och min erfarenhet av den kommersiella marknaden i Norden kommer vi bli ett starkt team. Jag ser verkligen fram emot att få fortsätta min karriär med en vilja ett ge konsumenten de mest kvalitativa och innovativa produkterna som finns. Och det känns väldigt i ”tiden” att vara med att utveckla ett svenskt företag” säger Mats Solman.

HOS OPTILEKS FINNS DET LOKALA HANTVERKET KVAR - VI FÄRGAR DET DINA KUNDER DRÖMMER OM. - Alltid 100% UV skydd - Filterkategori 0-4. - Färgningar möjligt i index 1.5 och 1.6 - Färgurval i många material och individanpassade

e och höga ”Vi har den senaste oc i är bäst i Norden på högr ”V h relevanta certifierin till något förrän gen för skyddsbågar och styrkor, vi svarar inte nej en konkurrenskraftig serade och t alternativ som möter alla möjligheter är analy marknadens behov” utredda” ”Höga baskurvor for sport och solprodukter är vardag för oss” Optileks har ambitionen att vara ett komplett alternativ som leverantör till optiker i Norden, såväl som en leverantör till andra sliperier, samt distributörer i Europa i form av speciallösningar. Vi gör det alla andra gör och ganska mycket mer därtill, vi kan det alla andra kan och lite till… Dessutom erbjuder Optileks glasögonbågar från flera kända och okända tillverkare med den gemensamma nämnaren: god kvalité. Vi samarbetar med flera olika aktörer på marknaden för att göra RX lösningar till deras bågar. Kontakta oss for mer information

0248-133 55

order@optileks.se

optileks.se

optik 2.2020 21


VI INTRODUCERAR

B.I.G. VISION

ETT PARADIGMSKIFTE INOM INDIVIDUELLA PROGRESSIVA GLAS. Det är dags att betrakta människor som individer, med olika form och storlek på ögonen. Om vi ska kunna garantera den skarpaste synen måste vi skapa glas utifrån varje persons individuella mått på ögonen. Det kräver ett paradigmskifte för hur branschen utvecklar glas. På detta sätt garanterar glasögonen den skarpast möjliga synen. Vi kallar glasen B.I.G. BIOMETRIC INTELLIGENT GLASSES™

22 optik 2.2020


INSPIRATION

FOR ALL DE FÖRSTA PROGRESSIVA HÖGPRECISIONSGLASEN SOM ÄR TILLVERKADE MED EN HELT BIOMETRISK ÖGONMODELL. På Rodenstock definierar vi hela ögats biometri. Det omfattar längden och tusentals datapunkter i ögat – långt över branschstandard. Datapunkterna integreras direkt i glastillverkningen, vilket möjliggör en tillverkningsprocess som ger de mest exakta glasen ner på mikromillimetern. Denna biometriska ögonmodell gör att vi kan fastställa fokuspunkten exakt för bästa skärpa i varje individuellt öga. Det ger människor den skarpaste möjliga synen i alla blickriktningar och på alla avstånd, både i glasögonens periferizoner samt på nära, mellan och långt avstånd. Läs mer om B.I.G. Vision™ på rodenstock.se/bigvisionforall For mer info: Rodenstock Sverige AB: +46 18 18 80 00

optik 2.2020 23


ÖGONHÄLSA Som ordförande i Svenska Optikerförbundet ägnade Paul Folkesson mycket tid och kraft åt att höja optikeryrkets anseende och status. Bland annat reformerades optikerutbildningen för att bättre kunna möta behoven i hälso- och sjukvården. Som president i den internationella optikerorganisationen, WCO tar han nu samma fight till en global nivå. text micke jaresand

Svensk optiker leder global förbättring wco är en akronym för World Council of Optometry. Organisationen samlar över 200 000 optiker från fler än 83 länder genom nästan 300 nationella optikerförbund, associerade och individuella medlemskap över hela världen. WCOs vision är en värld där optometrin bidrar till att alla människors ögonhälsa säkerställs genom tillgång till synvård av hög kvalitet. För att nå visionen driver WCO frågor som syftar till högre nivå på optikerutbildningar, tydliga nationella policydokument. WCO bistår också med rådgivning och humanitära insatser. – Optometrin har mycket att bidra med för att människors ögonhälsa ska kunna förbättras. Optiker besitter kunskap som oftalmologin i varierande grad har mindre kunskap om men som kan göra stor nytta för patienterna. Kombinationen av optometri och oftalmologi är oslagbar när de båda professionerna samarbetar. Vi kan också öka tillgängligheten på god synvård. Ytterst handlar det om att skapa en hälso- och sjukvård för syn och seende där patientens behov sätts framför den yrkesmässiga prestigen, säger Paul Folkesson.

sverige har tagit stora kliv framåt på den vägen, bara under de senaste tio åren. Magisterutbildning, kurser i diagnostisk optometri och rätten att använda diagnostika är alla delar i en långsiktig strategi för utveckling som bidragit till att riva murar mellan ögonläkare och optiker. Fler och fler studenter på utbildningarna uttrycker tidigt att de vill utöva sitt yrke närmare sjukvården. Allt fler företag och regioner inser värdet i att kombinera optikerns och ögonläkarens kunskap i behandlingen av patienter. – Sverige ligger långt framme. Men jag är också verkligt imponerad av den snabba utvecklingen i t.ex. stora delar av Afrika för att nämna ett gott exempel. Här har man insett att det gäller att utnyttja all den kunskap som finns för att skapa ett så effektivt hälso- och sjukvårdssystem som möjligt utifrån de förutsättningar som finns. Optiker ses inte som ett hot utan en tillgång, säger Paul. Andra regioner och länder har längre väg att gå. – Det finns mindre bra exempel på nära håll i länder i 24 optik 2.2020

Paul Folkesson håller sitt installationstal i samband med WCOs kongress. WCO World Council of Optometry består av över 200 000 optiker från fler än 100 nationella optikerförbund och är uppdelad I sex olika regioner, Afrika, Asien/Pacific, Mellanöstern, Europa, Latinamerika och Nordamerika. Organisationen styrs av en General Assembly som möts vartannat år för kongress där man bland annat väljer exekutiva ledamöter till de operativa kommittéerna, Board of Directors och Executive Committee. Board of Directors består av delegater från regionerna och träffas en gång per år och beslutar bland annat om policys och handlingsprogram. Executive Committee, där alltså Paul Folkesson är president sköter den operativa verksamheten med exempelvis påverkansarbete och opinionsbildning. Dessutom finns fyra olika kommittéer med särskilda uppgifter. En har ansvar för hälsofrågor, en för lagstiftning och regleringar, en för utbildningsfrågor och slutligen en kommitté som uteslutande ägnar sig åt att organisera WCOs kongresser. Se mer: http://worldcouncilofoptometry.info


”Genom ett envetet arbete med att höja kompetensen på de utbildade optikerna, driva igenom vidareutbildning på MSc-nivå och därmed utöka yrkesinnehållet samt höja statusen på yrket lyckades vi till slut positionera optikern som en fullvärdig del av hälso- och sjukvården.” Europa med förödande motstånd där enskilda tongivande ögonläkare på olika sätt håller emot att optiker ska kunna ta plats i hälsooch sjukvården. En kombination av oklar samhällsstruktur, svaga eller inget krav på legitimation och motstånd att ge möjlighet att höja kvaliteten på optikerutbildning får effekt som håller ner optikernas möjlighet kvalitativt bidra i synhälsovården och att arbeta självständigt. Oviljan till förändring är ett rent slöseri med resurser och det är patienterna som får betala priset, säger Paul.

i det globala hälsoarbetet har WCO status som en ”non state actor” i världshälsoorganisationen WHOs nätverk. I praktiken innebär det att man har rollen som en länk mellan WHO och de nationella optikerförbunden. Hösten 2019 gav WHO för första gången ut en rapport med fokus på det globala läget för människors ögonhälsa, World report on vision. I rapporten konstateras att minst 2,2 miljarder människor har någon form av nedsatt syn. Uppskattningsvis hälften av synfelen skulle kunna enkelt förebyggas eller avhjälpas. Föga förvånande pekar WHO ut den svaga synhälsan som ett allvarligt problem för människan. – WHOs initiativ lyfter verkligen frågan om syn och ögonhäl-

sa och sätter press på regeringar och myndigheter i världens alla länder, säger Paul. WCO har byggt lång relation med WHO och vi ser nu effekt av det arbetet. Detta är efterlängtat och ökar förstås möjligheten för våra medlemsorganisationer att driva frågorna lokalt och regionalt. Du satt som ordförande för Optikerförbundet i Sverige under 22 år. Var hittar du drivkraften att fortsätta efter så pass lång tid?

– Erfarenheten av den förändring av optikeryrket som vi lyckades åstadkomma här hemma är en bidragande faktor. Genom ett envetet arbete med att höja kompetensen på de utbildade optikerna, driva igenom vidareutbildning på MSc-nivå och därmed utöka yrkesinnehållet samt höja statusen på yrket lyckades vi till slut positionera optikern som en fullvärdig del av hälso- och sjukvården. Samtidigt fick vi ett fint samarbete med ögonläkare och otaliga är de goda exemplen på hur våra två professioner finner vägar till gemensamma insatser för god synhälsa. Om det gick att göra här hemma så borde det gå att göra överallt. WCO är den självklara plattformen för det arbetet, säger Paul. n

Vad är viktigt för dig? Vårt Specsaversteam består av passionerade kollegor som alla har som gemensamt mål att göra skillnad. Det viktigaste för oss är att kunna hjälpa så många som möjligt till god ögonhälsa och behandla alla lika, oavsett plånbok. Att utmana arbetssätt och driva branschen framåt genom utveckling och utbildning ligger högt på agendan för oss. Vi delar därför med oss av den senaste kunskapen och ger dig verktygen att kunna hålla dig uppdaterad inom framtidens ögonvård. Tillsammans blir vi bättre. #ThisIsSpecsavers

optik 2.2020 25


BRANSCHPLOCK REDAKTÖR MICKE JARESAND, optik@radicalpr.se

Hållbart i fokus hos kedjorna hållbarhetsfrågor var länge en en vit fläck på optikens karta, och är det fortfarande inom stora delar av industrin. I takt med att klimat- och miljöfrågor blivit en av de viktigaste frågorna inom politiken väger de allt tyngre i konsumenternas köpbeslut. Hållbarhet har därför börjat etableras som en viktig profilfråga Monkeyglasses även i optikbranschen. Synoptik har länge, via hjälporganisationen Optiker utan gränser, bidragit till hållbarhetstänket genom att samla in kasserade glasögon och distribuera dem till nya användare. Nu höjer kedjan insatserna och kompletterar med en lite mer flärdfull variant. En glasögonkollektion tillverkad av 100 procent spårbart, förnybart och nedbrytningsbart material. Kollektionen är designad och producerad i samarbete med danska Monkeyglasses som de senaste tio åren positionerat sig som en föregångare i leverantörsledet. – Vi tror inte att det bara är en trend utan att det är en ny verklighet. De mest medvetna konsumenterna finns i Norden och det är tydligt att de sätter stort värde på att det finns tillgänglig bakgrundsinformation om produkten och att de kan göra skillnad när de väljer glasögon, säger Mai-Britt Bolvig Seaton, vd och designer på Monkeyglasses. Synoptiks marknadschef, Lottie Funck Ekelund instämmer. –Vi ser ett ökat intresse och större efterfrågan från våra kunder efter bågar tillverkade med hållbarhet i fokus, säger hon. Synsam vill förstås inte vara sämre. Redan för ett par år sedan började man sälja bågar, gjorda av återvunnen havsplast. Nu utökas sortimentet av hållbara produkter med kollektionen Circular Collection. Gamla bågar som kunderna tröttnat på och lämnar in i butikerna blir via olika återvinningsprocesser råmaterialet till den nya kollektionen. Synsams samarbetspartner i projektet, EoE Eyewear tar exempelvis hand om allt acetat från de gamla bågarna och framställer pellets som används i tillverkningen av de nya Synsams havsplastbågar. bågarna. Synsams koncernchef, Håkan Lundstedt kallar den nya kollektionen för Nordens största glasögonkretslopp. – Synsam känner tydligt av efterfrågan på mer hållbara material hos våra kunder. Deras önskemål driver våra hållbarhetsinitiativ, säger Martin Daniels, Chief Innovation Officer på Synsam Group.

OPTIKMANNEN! En serie för Optik av Jonas Upphagen

26 optik 2.2020

PATRIKS HÖRNA Måste de nya rutinerna som finns i Optimera vara på plats nu under maj 2020? Ursprungligen var det ju tänk så. De nya rutinmallarna har tagits fram för att möta kraven som den nya EU-förordningen om medicintekniska produkter 2017/745 (MDR) kommer ställa på optikerverksamhet.MDR skulle börja gälla från maj 2020, men har på grund av pandemikrisen skjutits fram ett år. De nya kraven kommer börja därför gälla skarpt från 26 maj 2021. Direktivet vänder sig i huvudsak till de som tillverkar en medicinteknisk produkt (MTP) som till exempel korrektionsglas och kontaktlinser, men alla aktörer i en MTP-livscykel omfattas på ett eller annat sätt. Det vi gör i traditionell optikerverksamhet när vi tillhandahåller synhjälpmedel, vilket i denna förordnings mening kommer att falla under kravbilden som avser distributörer. Detta under förutsättning att produkterna och komponenterna redan är CE-märkta. Med detta som utgångspunkt har vi utökat certifieringsportalen med nya rutinmallar för att bistå implementeringen och hjälpa er identifiera hur just er verksamhet påverkas. Under våren har vi hunnit erbjuda en workshop med fokus på området med tillgång till expertis, innan Corona slog till. Vi planerar att erbjuda fler sådana tillfällen under hösten, så håll utkik.

patrik maltborg

Riskgrupper får hjälp av husoptiker husläkare har man hört talas om, men husoptiker? Nu finns det i alla fall en som kallar sig det. Han heter Lars Wulfing och drev tidigare en butik i Stockholm specialiserad på sportoptik. I kölvattnet av coronapandemin har Synsam identifierat ett behov för personer över 70 år och andra riskgrupper att kunna kontakta och få hjälp av en optiker utan att besöka en butik. – Att människor söker vår hjälp trots pågående coronapandemi visar att optikern är en samhällsviktig funktion. För att ta hand om riskgrupperna som just nu inte kan besöka butikerna som vanligt, men som helt uppenbart behöver hjälp, råd och tips för att klara sin vardag, tillsatte vi funktionen Husoptiker säger Lars Wufing. Namnet husoptiker, liksom husläkare ska inte tolkas bokstavligt. Lars Wulfing gör inte hembesök.


WINNERS OF THE NORDIC OPTICAL AWARDS 2020 Thank you to everyone who participated in the Nordic Optical Awards 2020. The contestants were exceptionally strong this year, making choosing a winner even harder than usual for the jury. Despite the strong competition, the qualities of the individual winners really stood out and we send our warmest congratulations to all of them and hope to see you again next year.

BEST OPTICIAN

BEST INDEPENDENT STORE

BEST SALES PERSON

BEST STORE – MULTIPLE PRACTICE

Daniel Aspen Kontaktlinskliniken Norrköping

Johannes Berggren Synsam Nordstan Göteborg

City Optik Stockholm

Synsam Märsta Stockholm

Find out more about the winners on NCLF.com

Powered by CooperVision

optik 2.2020 27


VETENSKAP

Trafik, syn och lite till

V

isst kan det vara skönt att tänka på något annat än virus och smittspridning i dessa dagar. I detta nummer handlar artiklarna om trafik och syn, två områden som vi alla känner till och vet har en stor betydelse för oss alla och ännu viktigare blir de tillsammans. Den första artikeln är ett examensarbete från magisterprogrammet på KI där körsimulator har använts. Det är yngre personer som har fått köra i körsimulator med fullgodsyn och inducerad nedsatt syn. Olika mätningar har gjorts bland annat har reaktionstider mätts vid olika tillfällen i trafiken med eller utan fullgod syn. Den andra artikeln är även den ett examensarbete från magisterprogrammet men i detta har äldre personer deltagit och då med någon form av sjukliga förändringar i ögonen med synskärpa mellan 0,5 och 0,8. Deras resultat jämfördes med personer i en kontrollgrupp. Det är intressant att läsa dessa arbeten som är olika men ändå hänger ihop och visst vore det spännande som de skriver med en större grupp att undersöka. Sedan beskrivs tankar i båda arbetena om vidare studier, det är något att ta till sig för er studenter som snart ska göra egna examenarbeten. Att få läsa arbeten och studier som berör det svenska samhället är verkligen intressant och det är något mer att ta i, jämfört med förra delen av vetenskapen.

i förra numret handlade allt om corona och konjunktiviter och det är så vi har det i samhället idag. Där fanns länkar till informativa sidor för oss inom ögonvården. Jag hoppas att ni håller er uppdaterade där men vill ändå uppmärksamma er på några bra nyheter. Det finns en fallbeskrivning om hur en man fick covid-19 konjunktivit i båda ögonen som behandlades och läkte ut, till detta finns foton dokumenterade på följande länk: https://bjo.bmj.com/content/early/2020/04/07/bjophthalmol-2020-316304. full Även American Academy of Ophthalmology har gjort spännande uppdateringar med ett informationsblad om ögon och corona och artiklar om skillnaden mellan allergisk och Covid-19 konjunktivit. Gå in på www.aao.org så hitta ni mycket nytt där igen. men glöm inte artiklarna om trafik och syn. Läs dem först och svara på frågorna, de hör till vetenskapen nr 4 och de rör inte corona denna gång. SOFEP kurserna i april och maj har vi fått ställa in p.g.a. corona, men de kommer igen. SOFEP kursen om glaukom som skulle gått i Värnamo i april var väl bokad redan i januari så mycket tråkigt att behöva ställa in den. Där finns nu ett nytt datum, 22 september och anmälningarna börjar redan komma in till denna kurs. Kursen att undersöka och bemöta barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer som skulle getts i Stockholm i maj fick också ställas in, nytt datum blir under hösten och kommer upp inom kort. Trevlig läsning och tänk på att djupandas regelbundet.

catarina ericson OPTIKs vetenskapsredaktör. MSc i Klinisk Optometri och Leg Optiker. e-post: catarina@c-optik.se

Påverkar långsamt progredierande sjukliga förändringar i ögat förmågan att köra säkert? sammanfattning bakgrund: I Sverige behövs körkortstillstånd för att få övningsköra och därefter ta körkort. Vid ansökan om körkortstillstånd ingår det att fylla i en allmän hälsodeklaration samt att den sökande uppfyller gällande synkrav. Enligt Transportstyrelsens författningssamling (TSFS 2013:2) krävs det för B-körkort (personbil) en binokulär deciamalvisus på minst 0,5. Korrektion får bäras för att uppfylla detta krav. Det finns även krav på synfältet. Källmark (2015) menar att de flesta som tar körkort gör detta innan 25 års ålder och en förnyelse av körkortet sker normalt vart tionde år efterutfärdande. Vid förnyelse krävs ingen kontroll av synfunktionen oavsett ålder. Demografin i Sverige förändras och vi blir allt fler som blir äldre. Andelen invånare över 65 år ökar och uppgick den 31 dec 2018 till 19,9 % enligt statistiska centralbyrån (SCB, 2019). Med en förväntat ökad livslängd så antas även antalet personer med åldersrelaterade ögonsjukdomar att öka.

syfte: Att undersöka reaktionstid, olycksfallsinblandning, Time to collision (TTC), visuell uppmärksamhet (UFOV) 28 optik 2.2020


TRAFIK OCH SYN De vetenskapliga artiklar som sammanfattas här finns i sin helhet på www.optikbranschen.se

Simulerad bilkörning – inverkan av manipulerad visus på åldersgrupp 18-35 år sammanfattning bakgrund: Bilsimulatorer anses vara ett bra alternativ till verklig bilkörning eftersom det ger möjligheter att experimentera med olika visuella tillstånd utan att utsätta förarna för risker. För att kunna utvärdera hur försökspersonernas bilkörning påverkades av nedsatt synskärpa till körkortsgränsen användes därför i denna studie en bilsimulator.

syfte: Kartlägga hur försökspersoner kör i en bilsimulator med fullgod synskärpa(≥1,0) respektive nedsatt synskärpa (≤0,5).

metod: I studien deltog 40 försökspersoner med körkort i åldrarna 18-34 år. Samtliga var ögonfriska och hade binokulär visus om ≥1,0. Hälften av försökspersonerna fick visus nedsatt till ≤0,5. Försökspersonerna körde en automatväxlad bilsimulator i trafikerad stads- och bostadsmiljö under dagtid. Försökspersonerna genomförde också en datorbaserad kognitiv och visuell test (Useful Field of View) samt fyllde i en enkät med frågor om körvanor.

samt kontrastseende hos aktiva bilförare i åldern 60-75 år med måttligt nedsatt synskärpa och någon sjuklig förändring i ögat samt jämföra deras resultat med ögonfriska i samma ålder. Detta för att vi vill undersöka om långsamt progredierande sjukliga förändringar i ögonen påverkar förmågan att köra säkert.

material och metod: 28 st patienter i åldern 60-75 år, varav nio stycken med binokulärt lätt nedsatt synskärpa (decimalvisus ≥0,5 men ≤0,8) och konstaterad långsamt progredierande patologi såsom exempelvis AMD eller katarakt, i minst ett öga. Övriga 19 patienter ögonfriska med decimalvisus ≥1,0. Alla deltagare hade B-körkort. Testet utgjordes av tre delar. Del ett var en utvärdering av synfunktionerna såsom visus med högkontrast men även med lågkontrast, samt en mätning av patientens visuella uppmärksamhet (UFOV). Del två utgjordes av en körning i en körsimulator med automatisk växellåda där bland annat olycksfallsinblandning, “time to collision” (TTC) och reaktionstid mättes. Den tredje delen bestod av ett frågeformulär där patienten fick svara på frågor kring sin körvana och sin körfrekvens.

resultat: Det fanns ingen signifikant skillnad i Time to Collision mellan kontrollgruppen med fullgod visus (≥1,0) och försöksgruppen med nedsatt visus (≤0,5) i någon av de 11 trafikhändelserna. Det fanns ingen signifikant skillnad i hastighet mellan kontroll- och försöksgruppen i någon av de 11 trafikhändelserna. Det fanns en signifikant skillnad i reaktionstid mellan kontroll- och örsöksgruppen vid UFOV deltest 1. Vid UFOV deltest 2 och 3 var skillnaden i reaktionstid inte signifikant mellan grupperna. slutsats: Enligt resultatet i studien tycks det sakna betydelse för Time to Collision om en ung person kör med fullgod eller med nedsatt synskärpa.

resultat och slutsats: Trots att kontrastseendet är mer påverkat för undersökningsgruppen än för kontrollgruppen visar inte denna studie att det påverkar körbeteendet i negativ bemärkelse. Vi har ej kunnat påvisa några skillnader mellan undersökningsgruppen jämfört med kontrollgruppen för varken reaktionstid, TTC, visuell uppmärksamhet eller olycksfallsinblandning. Detta skulle då tyda på att progredierande sjukdomar inte påverkar förmågan att köra säkert. Vi kan dock ej hävda den slutsatsen då vårt underlag varit för litet.

Hur snabbt reagerar du när en fotgängare dyker upp?

optik 2.2020 29


EFTER TEXT

Trött på att Favoptic utvecklar Butik till salu agerapå säljare? Trött att pga pensionering! sina mottagningar!! agera säljare?

re

Favoptic söker optiker – gärna deltid – som

söker ett flexibelt arbete som går att kombinera Butiken ligger med familj/intressen. i tillväxtregionen Vi söker legitimerade optiker med god vana vid Favoptic söker optiker – gärna som söker ett flexisynundersökningar. Stockholm-Uppsala, Vi söker därför legitimerade optiker med goddeltid vana– vid belt arbete som går att kombinera med familj/intressen. och sker synundersökningar. Vi söker Synundersökningarna inte säljare ;-)! är tidsbokade 30 min till Stockholm City.

!Synundersökningarna Inarbetad butik. är tidsbokade och sker på kontorstid till fredag - vid behov även på lördagar.! ”22 år” medmåndag trogna kunder. ! Fristående butiktill mottagningarna i Stockholm, Göteborg, Malmö Vi söker

på kontorstid måndag-fredag – vid även Vi söker legitimerade optiker med god vana vidbehov synundersökpå lördagar. ningar. Vi söker främst till våra mottagningar i Göte-

Synundersökningarna är tidsbokade ochcentralt. sker på kontorstid borg och Malmö där vi sitter måndag-fredag – vid behov även på lördagar.

Uppsala. som ingåroch i Klarsynts bedömningen profilerade koncept.

Hör av dig för att få veta mer: Vi söker främst till våra centrala mottagningar i Stockholm, Fundusfotografering och tonometri ingår men Erik Edman Göteborg och Malmö där vi sitter centralt. erik.edman@favoptic.com görs naturligtvis alltid av ögonläkare. Tel: 08-753 09 99

Hör av dig för att få veta mer: Erik Edman

För info: 08 7530999! erik.edman@favoptic.com Vid intresse mailaChristina Smith Maila: rekrytering@favoptic.com Tel: 08-753 09 99 knivsta.optique@klarsynt.se 34 optik 5.2018

Nu har du chansen att förvärva en av sydöstra Sveriges mest välsorterade butiker med glasögon, klockor och guld. Vi finns mitt i centrum av Borgholm på Öland. Ett av landets mest besökta städer. Kundunderlaget är stort året om, mycket på grund av att vi ligger i Borgholm som är landets fritidshustätaste kommun. Vi är ett fristående familjeföretag som allt sedan starten 1933 satsat på hög kvalitet och service. Märkesvaror är vår nisch. Stabil ekonomi. Omsättning 5 miljoner.

Nu söker vi dig som vill driva företaget vidare. Kontakta Christer tel 070-683 77 37. mail: christersvensson@telia.com 30 optik 2.2020

OPTIK brans den s

OPTIK optik produ affärs NR 8 9 10 11

U 21 27 25 22

Konta René 08-60


Synoptik gillar dig! Vill du bli vår Poolare?

INSPIRATION

Synoptik lanserar nu vår egna optikerpool som vi kallar våra Poolare! Som Poolare erbjuds du en flexibel roll som vi skräddarsyr tillsammans med dig efter dina önskemål, dina behov och dina möjligheter. Vi erbjuder dig bland annat: • • • •

Flexibla arbetstider Fast lön och konkurrenskraftiga lönetillägg Gemensamma träffar och kunskapsutbyte Varierande arbetsplatser där din kompetens är behövd varje dag!

Oavsett hur länge du väljer att vara en av våra Poolare har du alltid en trygg anställning hos oss på Synoptik i grunden! Nyfiken på att höra mer? Kontakta oss på hr@synoptik.se.

Visste du? Visste du att en tredjedel av Synoptiks resultat går till stiftelse, Synoptik-Fonden, som stöttar forskning och fortbildning inom optometri och oftalmologi? Läs mer på synoptik.se

Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med över 140 butiker och en omsättning över en miljard, en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 6.000 butiker i fler än 40 länder. För mer information se synoptik.se.

optik 2.2020 31


Posttidning B

Tidningen Optik Klara Norra Kyrkogata 31 104 22 Stockholm

SLUT PÅ LINSER? ERBJUD DINA KUNDER HEMLEVERANS! Du vet väl om att du kan erbjuda dina kunder att få sina linser från Bausch + Lomb skickade hem till dörren om de inte vill eller kan ta sig till din butik. Gå in på BauschOnline.com redan idag!

Contact lenses are medical devices. Bausch+Lomb Nordic AB, www.bausch.se B+L/SE/2003/0139