Optik 2 2023

Page 1

Så är branschen organiserad

CLEAR – allt du behöver veta om kontaktlinser

Gula solglas

skiner i sommar

Forskningsrapport ger råd

Remiss eller inte remiss?

FÖR ALLA I OPTIKBRANSCHEN | 2 2023
1. JJV Data on File 2022. TearStable Technology Definition. Important safety information: ACUVUE® Contact Lenses are indicated for vision correction. As with any contact lens, eye problems, including corneal ulcers, can develop. Some wearers may experience mild irritation, itching or discomfort. Contact lenses should not be used in case of eye infections or any other eye conditions, or in case of a systemic disease that may affect the eye. For complete information, including contraindications, precautions and adverse reactions, please consult the Instructions for Use or visit our J&J website www.jnjvisioncare.no, www.jnjvisioncare.dk, www.jnjvisioncare.se ACUVUE®, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL, TearStable™ and OptiBlue™ are registered trademarks of Johnson & Johnson. ©Johnson & Johnson AB 2023. PP2023MLT4995 Also available in Multifocal Product image for illustrative purpose only Life demands more of our eyes Learn the latest about our new contact lens Experience our latest contact lens innovation! ACUVUE® OASYS MAX 1-DAY CONTACT LENSES + TEARSTABLE™ TECHNOLOGY OPTIBLUE™ LIGHT FILTER An unprecedented combination of two new technologies1: NEW

Oklar praxis stressar

4

OPTIKSVERIGE Vad gör branschens olika organisationer?

CLEAR-RAPPORTEN Lathund serverad på digital silverbricka

HJÄLPMEDEL

hype

Trycket ökar på

Lovande läge för ny föreskrift

Vid ett av Optikerförbundets medlemsmöten väcktes frågan vem som är vem i branschen egentligen. Med tre organisationer med snarlika namn (Optikbranschen, Optikerförbundet och Svensk Optikerförening) så jag förstår det kan vara svårt att hålla isär oss.

Vi har alla tre våra respektive roller och en tydlig transparens kring vem som gör vad blir en form av konsumentinformation som bidrar till en bredare förståelse för den bransch vi alla jobbar i. Reportaget på sidan 8–10 är inte heltäckande, men icke förty ger det ett någorlunda lättfattligt jämförelseunderlag som förhoppningsvis rätar ut en del frågetecken.

8 18

”En diskussion som är fullproppad med halmgubbar, är den om assisterad refraktion. De trängs på bägge sidor om själva sakfrågan ... ”

Katarina Ek på sid 28

Omslaget: Båge: Mario Black–Movitra Milano Limited Edition. Fotograf : Lorenzo Croce, make up: Valentina Paolillo

REDAKTION

0498-49 81 18 optik@radicalpr.se

Micke Jaresand, redaktör

Wilhelm Jaresand

Olle Bergman

Curt Lundberg, AD

ANSVARIG UTGIVARE

Fredrik Thunell

Annonsförsäljning:

Susanne Simic 072-900 10 02

susanne.simic@ conmedia.se

Annonsmaterial:

Erik Åkerblom 08-400 246 60

kansli@optikbranschen.se

Prenumerationsärenden

Erik Åkerblom 08-400 246 60 kansli@optikbranschen.se

vårens stora begivenhet har annars varit Socialstyrelsens förslag på ny Optikerföreskrift som varit ute på remiss, ett förslag där mycket av detaljregleringen tas bort. Det finns redan en omfattande ramlagstiftning som reglerar all hälso- och sjukvård. Samma lagar gäller för alla och myndighetens uppdrag är att särreglera med en föreskrift endast när man ser behovet med hänsyn till liv & hälsa, inget annat. Det har man tagit fasta på.

18 organisationer har svarat och det är få svar som överraskar särdeles, man tar sin givna position. Notabelt är att de som tidigare kritiserat inte syns presentera några nya, banbrytande argument som inte framförts tidigare.

Optikerförbundet har i över femton år arbetat hårt med att få till den här förändringen: att höja optikeryrkets status, och att er kompetens värderas på samma sätt som gäller för andra leg-yrken. Remissvaren visar att det tyvärr finns de som ser den självständigt beslutande optikern som ett hot. Låt oss alla hoppas att myndigheten klarar av att hålla fokus på sitt huvudsakliga uppdrag, och inte faller för trycket från de som vill begränsa er. Givetvis ska samhället respektera välutbildade optiker, och lita på det egenansvar som ni har utbildats för, utan att kränga på er en detaljreglerande tvångströja.

Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB, Stockholm 2023

Avslutningsvis vill jag lyfta fram den fullkomligt lysande krönikan på sidan 28. Den sätter ett stenhårt finger på ett gigantiskt skav i vårt samhälle. Det sunda samtalet, grundat på ömsesidig respekt för att man kan tycka olika, är på väg att försvinna. Istället för att LYSSNA på sin samtalspartner och bemöta det som framförs lägger man ord i hens mun och bemöter dessa istället. Diskussionen blir snabbt obegriplig och tråkig och möjligheten att civiliserat inte vara överens – en grundbult i demokrati – eroderar. Det här är faktiskt farligt på riktigt.

fredrik thunell vd, Optikbranschen

optik 2.2023 3 12 INGÅNG 24
Gula solglas sommarens
MODE
MER UR INNEHÅLLET FÖRHÖJT ÖGONTRYCK 4–6 Våga ha is i magen! 4 Remissråd till optikerkolleger 6 Hans Widahl lämnar ... 22 ... och Michael Lagerbäck tar över 23 Bra söktryck på optikerutbildningar 26 KRÖNIKA: Halmgubbar som förstör 28 BRANSCHPLOCK 30 FRÅGA PATRIK 32 VETENSKAP 29
synhjälpmedel

Förhöjt ögontryck – i vilka fall är det nödvändigt att remittera?

Dagens oklara praxis skapar stress bland optiker och belastar dessutom ögonsjukvården i onödan. Lundaforskaren Karin Landgren och hennes kolleger har lagt fram en värdefull studie som ger vägledning för framtiden.

Studien

Landgren, Karin & Peters, Dorothea. (2021). A prospective study on effectiveness of elevated intraocular pressure as a criterion for glaucoma referrals by optometric practitioners in Sweden. Acta Ophthalmologica. 99. 10.1111/ aos.14764.

Oklart praxis kring förhöjt ögontryck

Våga ha is i magen!

när är det läge att remittera för högt tryck?

”Innan du remitterar till ögonsjukvården för förhöjt ögontryck ska du alltid göra några kompletterande undersökningar. Våga ha is i magen om den samlade bedömningen ser bra ut, och se till att din kund/patient känner sig omhändertagen.” Så kan man sammanfatta råden som Karin Landgren, leg. optiker och optometrist, vill ge efter arbetet med en ambitiös studie från Lunds universitet.

– Jag vill arbeta nära verkligheten och hitta lösningar som hjälper ögonsjukvården i Sverige framåt – här och nu, säger hon. Forskning och evidens är viktiga nycklar.

Karin Landgren höll en av de mest uppmärksammade presentationerna under Optometridagarna i Örebro i oktober. Här redogjorde hon för studien som hon har genomfört tillsammans med kollegan dr Dorothea Peters, ögonläkare och glaukomspecialist. Tillsammans har de undersökt ett stort antal glaukomremisser från optiker, närmare bestämt de som kom in till Skånes universitetssjukhus Malmö under 2019.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR ger riktlinjer i dokumentet Konsekvensbeskrivning av riktlinjer för handläggning av öppenvinkelglaukom.

– I vår kliniska forskningsstudie tog vi emot alla som kom på remiss från optiker med frågeställning ”Glaukom?” där ögontrycket var 21 eller högre, säger Karin Landgren. Vår forskningsfråga var om högt tryck – som enda orsak till remiss – är effektivt för att hitta personer med glaukom. Efter ett första besök på ögonkliniken fick patienterna ett av två besked. Antingen såg allt bra ut, och då var det klart. Eller så behövdes det ett uppföljande besök inom ögonsjukvården för att antingen konstatera eller utesluta sjukdom. Resultaten från remisserna –både innehållet i dem och utfallet av dem – analyserades på ett par olika sätt.

Den viktigaste lärdomen i forskningsstudien var något som många anat – både optiker och ögonläkare: när högt tryck är det enda fynd hos optikern som ger anledning

till en remiss, genereras många ”falska positiva”.

– Det är alltså många som remitteras för högt tryck där det sedan visar sig att de inte har glaukom och inte heller behöver vidare uppföljning eller behandling för okulär hypertension (OHT), säger Karin Landgren. När våra data analyserades provade vi med en fiktiv gräns på 45 år för remiss och dessutom en högre gräns för trycket – 25 mmHg för dem mellan 45 och 69 år. Med det tillvägagångssättet hade vi faktiskt inte missat ett endaste glaukomfall i vårt material, samtidigt som väldigt många individer hade sluppit bli remitterade ”i onödan”. Forskarnätverket vid Lunds universitet som Karin Landgren tillhör är ett av världens främsta kunskapscentrum när det gäller glaukom i allmänhet och tidig diagnos i synnerhet. Grunden lades till stor del av de kända professorskollegerna Anders Heijl och Boel Bengtsson. De två är bland annat internationellt kända för den stora EMGT-studien som pågått sedan 1990-talet. Studiekollegan Dorothea Peters resultat kring livskvalitet hos glaukompatienter har också rönt stor uppmärksamhet.

– Våra nya resultat har kommit att spela en viktig roll nu när nya nationella riktlinjer har tagits fram för glaukom. Sålunda finns nu, sedan hösten 2022, uppdaterade riktlinjer för när remiss ska skickas med frågeställning ”Glaukom?”. När dessa riktlinjer implementeras behöver vi forskare följa upp dem och se vilket som är bäst väg framåt.

karin landgren framhåller en avgörande faktor för att skapa en bra glaukomvård i Sverige: relationen mellan optikerkåren och ögonsjukvården. Detta eftersom högutbildade optiker i stor utsträckning agerar ”primärvård” för ögon i dagsläget. Detta kan ibland skapa en svår ba-

4 optik 2.2023 AKTUELLT

lansgång när man försöker driva en lönsam butik samtidigt som man är en utlöpare av den offentliga vården.

– Det är viktigt att ha en bred förståelse för vilken verklighet vi står i där många aktörer ska samverka. Personligen har jag alltid allmänhetens bästa för ögonen. Proffsiga optikerbutiker är en viktig del: utan lönsamma butiker, skulle primärvården för ögonsjukvården vara långt mindre tillgänglig. Naturligtvis behöver vi också ha erfarna och välutbildade optiker inom forskningen i Sverige – inte minst inom glaukomområdet.

Om man vill bygga stadigare professionella broar för att slussa patienter mellan Sveriges optikerbutiker och ögonsjukvården – vad bör man då inrikta sig på?

– Det första är ett evidensbaserat tänkesätt. Det är viktigt att bibehålla tilliten i systemet; vi kan inte gissa oss fram eller låta ekonomiska intressen styra. Samtidigt kan vi inte heller ruinera butikerna med ”gratis” synvård, och samtidigt tillämpa principen ”lika vård för alla, oavsett ekonomisk samhällsklass”. Det andra vi behöver är inhemsk forskning som är applicerbar på vår vardag. Visst finns det internationell forskning – inte minst från Storbritannien och Finland – men deras system är så olika vårt att det blir svårt att applicera rakt av. Slutligen behöver vi, som jag sa, goda relationer. Det är viktigt att arbetsmarknaden för högutbildade optiker är mer flexibel så att det är lätt att byta jobb mellan butik och privat/

DE STÅR BAKOM STUDIEN

KARIN LANDGREN växte upp i Stockholm och gjorde sin optikerutbildning (inklusive magister) vid KI men bor numera i Sydvästskåne. Karins yrkeskarriär har följt bokstaven ”S” i såväl butiker som kliniker: sommarjobb på Synsam, tre år på SÖS (Södersjukhuset), fem år på Sus (Skånes universitetssjukhus) och tre år på Specsavers.

– Sammanlagt åtta år på klinik har gett mig många viktiga erfarenheter som jag kan tillämpa i butiken när jag gör synundersökningar, säger Karin. Vid högt ögontryck gäller det att veta när det är dags att skriva remiss – och att känna sig trygg när man låter bli. Under processen är det viktigt att ge adekvat information till kunderna/patienterna; de ska få den information de har rätt till, men samtidigt ska vi inte oroa dem i onödan! Det är en fin, men viktig, balansgång. Det är även viktigt att optiker inte underminerar ögonläkarnas specialistkompetens. Tyvärr har jag träffat patienter som tror mer på sin optiker, som skickat remiss, än på den ögonläkare som efter avslutad undersökning berättar att de är friska. Det rör sig förstås om missförstånd, därför är det så viktigt vad och hur vi optiker säger till våra kunder/patienter.

GAUTI JÓHANNESSON, universitetslektor och överläkare vid Institutionen för klinisk vetenskap i Umeå, är glaukomforskare.

”Glaukomsjukdomen kallas ofta för ”den tyste syntjuven” på grund av att den i tidigt skede inte ger upphov till några symptom. Därför förblir den ofta oupptäckt tills skadorna har blivit stora. Det är därför viktigt att upptäcka sjukdomen tidigt samtidigt som man vill undvika att orsaka onödig oro hos patienter och onödig resursanvändning inom vården. Samarbetet mellan optiker och ögonvården är därför viktigt och likaså att det föreligger enhetliga riktlinjer för när remiss skall skrivas. Målet med Karins och Dorotheas studie var att undersöka vid vilken tryckgräns remiss skall skrivas när det enbart är ögontrycket som är orsaken till remiss. Deras resultat har bidragit till de nya riktlinjerna för glaukom som gjordes av Nationella arbetsgruppen för glaukom (NAG glaukom) och som publicerades 2022.”

optik 2.2023 5 ➔
Gauti Jóhannesson

AKTUELLT

”Lita på din kunskap, våga ha is i magen och be om hjälp inom kåren om du är osäker.”

offentlig vård. Varje enskild optiker är en bärare av kunskap, erfarenhet och nätverkskontakter. Själv anser jag att det borde bli obligatoriskt för ST-läkare inom ögon att auskultera en till två dagar i optikerbutik – liksom för optikerstudenter att auskultera en till två dagar inom ögonsjukvården. Jag tror att det är praktiskt genomförbart. Slutligen en mer existentiell fråga. Vi lever i en värld där vi kan avläsa, samla och analysera alltmer hälsodata. Hur tror du det påverkar vår livskvalitet i längden?

– Jag tror att oro för en sjukdom ibland kan vara långt mer skadligt för en individ än sjukdomen i sig – speciellt när det gäller livskvalitet. Många studier visar just detta och jag har sett det med egna ögon i olika sammanhang. Därför är det viktigt att väga in hur vetskapen om risk för

en sjukdom kommer påverka en individ, innan du hasplar ur dig en massa information om olika fynd. Vad är det egentligen du vill ha sagt? Passa dig för uttalanden som egentligen bara säger: ”Se, så mycket jag kan. Alla möjliga sjukdomar kan hittas via ögonbotten.”.

– Vi får alltså inte locka kunder genom att skrämmas. Finns det fynd som du måste berätta om, och risken för sjukdom är låg, är det kanske bättre att vara tydlig med att det inte finns orsak till varken oro eller remiss, typ ”vi kan titta på det igen nästa gång du kommer hit”. Vi optiker är vana att känna in människor så använd den färdigheten. Lita på din kunskap, våga ha is i magen och be om hjälp inom kåren om du är osäker. Det går också bra att säga ”vi kommer se på bilderna i efterhand och skulle vi hitta något avvikande så hör vi av oss”. n

Karin Landgrens remissråd till optikerkolleger

– baserade

på resultat och slutsatser från LU-studien

• Gör fler kontroller än bara en tryckmätning före remiss! Det behövs inga speciella instrument. En god anamnes, upprepade tryckmätningar (minst 2 tillfällen) och en spaltlampa är allt som behövs. Kolla kammarvinkeln, helst enligt van Herrick. Kolla även efter pseudoexfoliationer (PEX) på linskapseln och pigmentspridning på insidan av cornea – det klarar vi alla, även utan vidareutbildning och tillgång till diagnostiska droppar.

• Tänk på att glaukom inte är en akut sjukdom. Ge lugnande besked om att långa väntetider är ok, om läkaren bedömer det. Och ha is i magen. Ta en tryckmätning till när de hämtar sina glasögon. Akut högt tryck är mycket

ovanligt i butik och ger helt andra symptom. Dessa personer söker med största sannolikhet inte optiker. (Jag har mött dem på sjukhuset –de söker oftast medicinakuten, eller möjligen vårdcentralen.)

• Läs på i bransch- och forskningslitteraturen; ni kommer märka att det blir lättare att fatta beslut! Läs även de nya nationella riktlinjerna. Kolla vad som gäller i er region.

Optikerförbundets riktlinjer (reviderade 2022-12-19) hittar du på optikerforbundet.se/optikerforbundets-riktlinjer

1

Högutbildade optiker känner sig trygga i vardagen: de vet precis när det är dags att remittera till glaukomläkare.

2

Glaukomläkare känner sig trygga med att återremittera till lokala högutbildade optiker för uppföljning där låg misstanke om sjukdom föreligger.

3

Vi har rätt resurser på rätt nivå för att ta hand om rätt individer. Patienter med diagnos ska höra till sjukvården. Personer utan diagnos (eller låg misstanke om diagnos) ska ut från den offentligt finansierade vården och istället ta eget ansvar för att besöka sin optiker med lagom intervall.

4Högutbildade optiker har större utrymme att agera inom den offentligt finansierade vården –knutna till ögonkliniker och verksamheter som drivs av ögonläkare. Därigenom skapas goda bryggor mellan kompetenserna och verksamheterna.

5Inhemsk forskning kring relationen mellan glaukomsjukvården och optometrin har gjort nya framsteg.

6 optik 2.2023
Hur ser det perfekta remitteringssystemet ut i glaukomvården om fem år? – en reflektion av Karin Landgren

SET A NEW PERFORMANCE STANDARD WITH

ALCON WATER SURFACE LENSES

Alcon golden standard of Water Surface Lenses

The only lens with almost 100% water at the surface,1-3 nothing touches the eyes but a cushion of moisture.

That’s the lenses that feel like nothing 4

Water Surface Lens technology at an affordable price

This is a different kind of contact lens - the surface is actually made of water ~ 80% . 5

Offers 16 hours of comfort 6 at an affordable price.

References: 1. Thekveli S, Qui Y, Kapoor Y, et al. Structure-property relationship of delefilcon A l enses. Contact Lens Anterior Eye. 2012;35(Suppl 1):e14. 2. Angelini TE, Nixon RM, Dunn AC, et al. Viscoelasticity and mesh-size at the surface of hydrogels characterized with microrheology. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013;54:E-abstract 500. 3. In vitro analysis of lehfilcon A contact lenses outermost surface softness and correlation with water content; Alcon data on file, 2021. 4. Perez-Gomez I, Giles T. European survey of contact lens wearers and eye care professionals on satisfaction with a new water gradient disposable contact lens. Clinical Optometry. 2014;6:17-23. 5. Alcon data on file, 2019. 6. Fogt J, Pa on K. Long day wear experience with water surface daily disposable contact lenses. Clinical Optometry. 2022(14):93-99. See instructions for use, for wear, care, precautions, warnings, contraindications and adverse effects. ©2023, ALCON NORD-DT1-2300012

Available in Sphere

optik 2 2023 7
Toric Multifocal
in Sphere Toric
Available in
Available
Toric
Sphere

Optiksverige är inte så stort om man mäter antalet verksamma personer i jämförelse med många andra branscher. Men det handlar om en välutbildad yrkeskår inom alla segment som kommer i daglig kontakt med en stor del av Sveriges befolkning och ger dem råd och hjälp kring ett så viktigt sinne som synen. Vi har fått många frågor om hur branschen är organiserad, vilka organisationer de yrkesaktiva kan bli medlemmar i och vad som kännetecknar dessa organisationer. Här försöker vi ge svar på de flesta frågorna. text micke

Vad gör optikbranschens olika organisationer?

den organisation som samlar i princip samtliga aktörer inom branschen är Optikbranschen. Här samverkar optiker, leverantörer och andra inom industrin genom att driva branschgemensamma frågor. Ofta handlar det om arbete mot myndigheter i frågor om lagstiftning och föreskrifter, alltså sådant som styr optikerns dagliga arbete och ansvar gentemot kunder och patienter. Optikbranschen håller också reda på olika slags statistik över branschens utveckling samt utformar den kvalitetsnorm som anslutna optiker har att följa i verksamheten. Optikbranschen avstår dock från alla typer av frågor som kan härröras till relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Ett exempel på en branschgemensam fråga som organisationen drivit de senaste åren är den som handlar om trafik och syn där målet är att få fram en lagstiftning som tvingar alla med körkort till regelbundna synkontroller efter 45 års ålder. En annan fråga är arbetet med att skapa ytterligare utbildningsplatser för optiker. Där nådde man en stor framgång när det under förra året beslutades om en ny optikerutbildning i västra Sverige.

Optikbranschen utvecklar och tillhandahåller också ett certifierings- och kvalitetsledningssystem för medlemmarna, vilket är en skyldighet för alla verksamheter inom hälso- och sjukvård. Branschens system är

skräddarsytt och utvecklas löpande. Anslutna verksamheter revideras regelbundet och kan naturligtvis också ringa för support i olika kvalitetsfrågor.

I Optikbranschen kan inte enskilda optiker eller andra yrkesgrupper vara medlemmar utan det är endast företag inom branschen som kan antas som medlem.

För enskilda optiker finns i huvudsak två organisationer att vara medlem i. Optikerförbundet som är en fristående yrkesorganisation för både ägare och anställda samt studenter och Svensk Optikerförening, en avdelning inom fackförbundet SRAT, Akademiker i samhällsbärande yrken som i sin tur är en del av den fackliga paraplyorganisationen SACO.

Optikerförbundet representerar och ger service till yrkeskåren i renodlade yrkesfrågor. Organisationen har ingen roll i frågor som berör relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare och är således inte en förhandlingspart i dessa typer av frågor. Däremot representerar man samtliga optiker i yrkeskårens relationer med myndigheter och är den kanske viktigaste remissinstansen för exempelvis Socialstyrelsen och socialdepartementet i utveckling av nya lagar och regler som berör branschen. Optikerförbundet lägger också stor energi på utbildningsfrågor och arrangerar själva olika typer av vidareutbildning samt den årliga kongressen

Optometridagarna, nordens största optikerevent.

Svensk Optikerförening har en mer fackligt inriktad profil med fokus på frågor som berör optikern som arbetstagare, även om medlemskap är öppet även för egna företagare. Exempelvis erbjuder man två så kallade trygghetspaket, SRAT Inkomstförsäkring och SRAT Hälsoskydd. Föreningen erbjuder råd vid löneförhandlingar och som medlem i svensk Optikerförening har man också möjlighet att ansluta sig till Akademikernas a-kassa för 130 kronor per månad. Enligt SRAT:s hemsida kan svensk Optikerförening företräda sina medlemmar i ”olika situationer” som kan uppstå i relation till arbetsgivaren ”exempelvis om du blir varslad om uppsägning”.

För att ytterligare tydliggöra de olika organisationernas roll i branschen har vi bett dem svara på ett antal frågor. Svensk Optikerförening valde att avstå från medverkan, så den information vi ger om dem kommer i huvudsak från SRAT:s webbsida.

Reportaget tar inte upp alla branschens organisationer. Exempelvis saknas S:ta Lucia Gille, som dock inte har en lika framträdande roll i det vardagsprofessionella som övriga tre. Inte heller skriver vi om Sveriges Optikleverantörers förening, SOLF som anordnar den årliga mässan.

8 optik 2.2023 AKTUELLT
jaresand

OPTIKBRANSCHEN

Beskriv kort er kärnverksamhet. Optikbranschen är en branschförening som samlar företagen som medlemmar. Vi är branschens nav och samlingspunkt. En central syssla är kontakt med politiker och beslutsfattare. Ett annat viktigt uppdrag är att arbeta för och definiera gemensamma branschnormer. Det innebär en trygghet för medlemmarna och skapar en konkret konsumentnytta. Vidare har vi en hel del myndighetskontakter, hanterar branschstatistik och ger ut tidningen OPTIK.

År ni en del av någon större organisation, typ fackförbund, arbetsgivarorganisation eller liknande?

Vi är med i Svensk Handel, dock inte som aktiva medlemmar på något sätt. Optikbranschen är inte en arbetsgivarorganisation, tvärtom klargör vår verksamhetsidé att vi är avgränsade från alla typer av arbetsgivar-/arbetstagarfrågor. Tillsammans med Optikerförbundet sitter vi med i möten inom NOR samt är engagerade i arbetet inom ECOO.

Hur många medlemmar har ni?

Ungefär 830 fördelat på olika medlemskategorier. Huvuddelen är butiker, men även leverantörer är medlemmar. Vidare är Optikerförbundet medlemmar i Optikbranschen.

Kan enskilda optiker vara medlemmar?

Nej, vi är en organisation endast för företag/organisationer. Enskilda personer kan inte vara medlemmar i Optikbranschen

Vad kostar ett medlemskap per år?

Medlemskapet kostar 100 kr/år. Därtill tillkommer en obligatorisk serviceavgift som varierar beroende på medlemskategori.

Vad ingår i medlemskapet?

Som medlem får man bland mycket annat tidningen OPTIK, får ta del av branschstatistiken samt tillgång till certifieringssystemet Optimera. Branschföreningens certifieringssystem är specifikt anpassat för vår form av verksamhet och ett utmärkt verktyg för att verksamheterna ska kunna möta lagkravet på att arbeta enligt ett dokumenterat kvalitetsledningssystem.

Vad erbjuds medlemmarna, utöver det som ingår i medlemskapet? Exempelvis fortbildning, konferenser, stipendier mm?

Den största nyttan med medlemskapet ”en plats vid bordet” som ger en möjlighet att påverka: I föreningens möten diskuterar vi hela branschens gemensamma utmaningar och möjligheter, och enas om en väg framåt. I mötena är allas röster

lika mycket värda och vi eftersträvar alltid konsensus.

Vilka är de tre viktigaste frågorna för er organisation och era medlemmar just nu och ett par år framåt? Den frågan får vi lämna öppen för tillfället: för ett par månader sedan bytte vi ordförande och en naturlig del i detta är att vi under hösten ska samla medlemsrepresentanterna för ett strategimöte där vi ska dra upp riktlinjerna för de närmaste åren.

Vi har ett ständigt övergripande fokus att verka för branschens utveckling och tillväxt. Här kommer sannolikt ett växande behov av branschens tjänster från det offentliga att vara något vi ska titta närmare på.

Utöver det kommer vi att fortsätta jobba med frågan om trafik och syn: tio procent av bilförarna skulle inte klara ett syntest för körkort idag. Därför driver vi på för en utredning av regelbundna synkontroller från 45 års ålder. Vi har jobbat med frågan länge nu, och har nått fram till ett intressant vägskäl där vi väntar oss ett besked i någorlunda närtid.

Vilken är er unika roll i den svenska optikbranschen, i jämförelse med övriga organisationer?

Vi är den enda branschorganisationen. Det är vi som samlar beslutsfattarna vid samma ➔

optik 2 2023 9

AKTUELLT

bord, för att adressera våra gemensamma utmaningar och möjligheter utan några särintressen.

Varför ska en optiker välja just er organisation att bli medlem i?

N/A

OPTIKERFÖRBUNDET

Beskriv kort er kärnverksamhet. Optikerförbundet är ett yrkesförbund som arbetar för utveckling av optikernas yrkesroll. Optikerförbundet skall, genom utveckling av yrkesrollen, alltid verka för högsta möjliga patientsäkerhet. Detta nås genom utveckling av grund-, fort- och vidareutbildning för leg optiker, samt genom dialog och påtryckningar gentemot myndigheter, politiker och andra professioner och organisationer inom ögonvården. I verksamheten ingår inte frågor av arbetsgivar- och arbetstagarkaraktär eller av kommersiell natur.

Är ni en del av någon större organisation, typ fackförbund, arbetsgivarorganisation eller liknande?

Vi är inte del av någon större organisation, men vi är medlemmar i Optikbranschen (OB), Nordisk Optikerråd (NOR), European Council of Optometry and Optics (ECOO), och World Council of Optometry (WCO). Vi är även med i Ögonfonden, en insamlingsorganisation med syfte att finansiera synfrämjande forskning.

Hur många medlemmar har ni? Totalt har vi för närvarande 1 756 medlemmar som är blivande och legitimerade optiker.

Kan enskilda optiker vara medlemmar?

Vi har endast personliga medlemmar.

Vad kostar ett medlemskap per år? För tillfället är medlemsavgiften 990 kr/år.

Vad ingår i medlemskapet?

• Ett yrkesförbund som arbetar för att driva yrket framåt!

• Ett yrkesförbund som bevakar optikers intressen och företräder optiker gentemot myndigheter

Vad erbjuds medlemmarna, utöver det som ingår i medlemskapet? Exempelvis fortbildning, konferenser, stipendier mm?

• Tillgång till CET-Poäng, Optikerförbun-

dets vidareutbildningsprogram

• Verifierade kompetenser

• Kliniska riktlinjer

• Medlemspris på Optikerförbundets utbildningar inklusive vår årliga kongress Optometridagarna

• Tillgång till webinarier via WCO (World Council of Optometry)

• Tidningen Optik

• Möjlighet att söka stipendium

Vilka är de tre viktigaste frågorna för er organisation och era medlemmar just nu och ett par år framåt? Allra viktigast just nu är att få till stånd en ny Optikerföreskrift. Dagens föreskrift är i huvudsak från 1995 och speglar inte hur ögonvårdens behov ser ut i dag i relation till optikers kompetens. Mera långsiktigt arbetar vi också för att optiker ska bli en mera integrerad del av vårdkedjan (rätt vård på rätt nivå – eller ”shared care” som vi kallar det), samt att optiker ska få använda och förskriva terapeutiska medikamenter för vissa tillstånd.

Vilken är er unika roll i den svenska optikbranschen, i jämförelse med övriga organisationer?

Att vi, oberoende om man är anställd optiker eller driver eget, är ett yrkesförbund som bevakar optikers intressen och företräder optiker gentemot myndigheter och andra organisationer. Även unikt att vi årligen arrangerar Sveriges största konferens för optiker: Optometridagarna.

SVENSK OPTIKERFÖRENING

Beskriv kort er kärnverksamhet.   Svensk Optikerförening ska tillvarata optikerns intressen i fackliga och yrkesrelaterade frågor. Optikern ska ges trygghet, frihet, höjd yrkesstatus och bra löneutveckling,

genom att föreningen bevakar, informerar och kommunicerar med medlemmar, arbetsgivare, myndigheter, skolor och övriga berörda parter.

Är ni en del av någon större organisation, typ fackförbund, arbetsgivarorganisation eller liknande?

Svensk Optikerförening är en avdelning inom SRAT, Akademiker i samhällsbärande professioner som i sin tur ingår i den fackliga paraplyorganisationen SACO.

Hur många medlemmar har ni? –

Kan enskilda optiker vara medlemmar?

Ja.

Vad kostar ett medlemskap per år?

2 700 kr/år (>51% tjänst) och ytterligare 1 560kr/år om man väljer att vara med i Akademikernas a-kassa.

Vad ingår i medlemskapet?

• Möjlighet att gå med i Akademikernas a-kassa.

• Trygghetspaket som omfattar inkomstförsäkring samt hälso- och sjukförsäkring.

• Facklig rådgivning, förhandling, juridisk hjälp.

• Lönestatistik, rådgivning i samband med löneförhandlingar.

• Karriärsamtal och CV-granskning.

• Hjälp med olika personliga avtal.

• Förmånliga bolån och bankerbjudanden.

Vad erbjuds medlemmarna, utöver det som ingår i medlemskapet? Exempelvis fortbildning, konferenser, stipendier mm?

Vilka är de tre viktigaste frågorna för er organisation och era medlemmar just nu och ett par år framåt?

Vilken är er unika roll i den svenska optikbranschen, i jämförelse med övriga organisationer?

Varför ska en optiker välja just er organisation att bli medlem i?

10 optik 2.2023
–➔

ÄR DET DAGS FÖR EN FÖRÄNDRING? BLI EN DEL AV OSS!

Funderar du på hur det kan vara att jobba i en fristående optikerbutik? Eller drömmer du om att äga din egen? Nedan ser du några av våra ägare och leg. optiker som tagit steget att starta eget. Alla har sin unicitet men delar gemensamma värderingar, så som att kunderna får tillräckligt med tid i undersökningsrummet och med sitt glasögonköp. Kvalitet före kvantitet är det som gäller. KLARSYNT.SE

Vill du veta vilka möjligheter Klarsynt-familjen kan erbjuda dig? Kontakta oss genom att scanna QR-koden!

optik 2 2023 11 INSPIRATION
Ägare Anna, Wiborgs Grand Optik Ägare Vincent, Lomma Optik Ägare Matilda, Ögonkontakten i Sollentuna Ägare Ilse, Gyhne & Kristofferssons Optik Ägare Susanna, Rastedals Optik Ägare Kevin, Älvsjö Optik Ägare Michael, Klarsynt Ahlmansgatan Ägare Simon, Optiker Jahnke

RENA GLASÖGON UTAN ATT PUTSA!

Kunskapsbasen för optikeryrket ökar i enormt tempo, och för den upptagne optikern kan det vara svårt att hänga med i svängarna. Då kan en sådan resurs som CLEAR-rapporten från brittiska BCLA vara till stor nytta: här sammanfattas hela den internationella forskningen om kontaktlinser.

En lathund att använda

kunskapen från nitton tusen forskningartiklar inom kontaktlinsområdet, serverade på en (digital) silverbricka. Så kan man beskriva CLEAR-rapporten från brittiska BCLA, en medlemsdriven branschorganisation för dem som intresserar sig professionellt för kontaktlinser, det vill säga optiker (opticians & optometrists), ögonläkare och forskare. Förkortningen står för Contact Lens Evidence-Based Academic Reports.

CLEAR beskrivs som en ”global consensus report” som ger evidensbaserad vägledning och kunskap när det gäller alla aspekter på att förskriva och utprova kontaktlinser, samt det vårdansvar detta medför. Rapporten publicerades först i BCLA-tidskriften Contact Lens and Anterior Eye i april 2021 och omfattar 300 sidors läsning, fördelat på 11 artiklar.

en svensk optiker som är något av en missionär för CLEAR-projektet är Peter Karvik som driver butikskedjan Optiker Karvik i Lidköping och tre ytterligare orter tillsammans med sin bror Johan. Han har även gjort sig ett namn som klinisk expert och konsult, specialiserad på bland annat kontaktlinser och torra ögon. I oktober 2022 presenterade han CLEAR på Optometridagarna tillsammans med professor James Wolffsohn från BCLA.

Varför är CLEAR så användbart för svenska optiker?

– Här har några av de främsta experterna inom området kontaktlinser granskat befintlig forskning och sammanställt den åt oss. Rapporten fungerar därför som en fantastisk kunskapskälla där källgranskningen redan är gjord. Det är troligtvis väldigt få som läser rapporten i sin helhet men eftersom den är indelad i olika kunskapsområden är det lätt att hitta den information som eftersöks.

Hur kan man säga att CLEAR speglar begreppet ”evidensbaserad praktik”? –Som optiker har vi en skyldighet att arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Evidensbaserad praktik hävdas ibland vara en modernare version av det. Här väger dock de vetenskapliga beläggen tyngre än den evidens som bygger på beprövad erfarenhet. CLEAR och andra evidensbaserade akademiska rapporter hjälper oss att fullfölja vår skyldighet som hälso-och sjukvårdspersonal.

Det har nu gått två år sedan CLEAR publicerades. I vilken form kommer man att tillföra uppdaterad information i projektet?

– Vetenskap och kunskap är färskvara och vi måste hela tiden omvärdera och ifrågasätta det vi gör. CLEAR sammanfattar den kunskap som fanns fram till att den sammanställdes och det kommer säkerligen en ny rapport om ett antal år. Just nu arbetar BCLA med en annan rapport som kommer att ge oss en evidensbaserad vägledning kring alla aspekter av presbyopi. Denna nya rapport planeras att publiceras januarinumret av Contact Lens and Anterior eye (CLAE) 2024.

12 optik 2.2023 CLEAR-RAPPORTEN
Fri från silicon, paraben och konserveringsmedel Beställ nu! 0303-940 60 info@leijma.se I leijma.se 1. SPRAYA PÅ Låt verka 5sek 2. SKÖLJ MED KALLT VATTEN HELT RENT UTAN REPOR!
Peter Karvik

har

Johan Samuelsson, med M.Sc. i klinisk optometri, jobbar huvudsakligen som optiker på Malmös mest specialiserade optikermottagning för ögon- och synproblem, Skjöld/Skjöld & Grönvall. Han hjälper också till med utvecklingen av ett av marknadens mest avancerade optikerdatorsystem, ServeIT Online, för Klarsynts räkning.

När fick du först höra talas om CLEAR?

– Sommaren 2021, via en linsleverantör som entusiastiskt berättade om att sagitalhöjdens betydelse, även för mjuka linser, äntligen fått det erkännande som han länge kämpat för.

Hur har CLEAR kommit till användning i din verksamhet?

–Vi jobbar mycket med speciallinser av oli-

ka slag men jag har blivit mer observant på hornhinnetopografin även vid tillpassning av mjuka linser på friska ögon. Om hornhinnans radie och/eller diameter är i utkanten av normalkurvan kan jag med fördel anpassa sagitalhöjden efter behov genom linsvalet. Jag använder dessutom skräddarsydda mjuka linser oftare än vad jag gjorde tidigare.

Vad tycker du är mest användbart och intressant?

– Att det är så oerhört viktigt att ständigt påminna om, och faktiskt kontrollera, rutiner för linshantering och linsskötsel oavsett hur mycket eller lite erfarenhet linsbäraren i fråga faktiskt har. Jag tycker att vi är duktiga på att lära upp och informera nya linsbärare men överraskas trots det emellanåt av vissa patienters minst sagt bristfälliga compliance.

Det smar ta sättet att behandla myopi hos barn.

Har CLEAR gett dig några oväntade insikter?

– Att komforten är ännu viktigare än jag tidigare trodde för väl fungerande linsbruk på lång sikt. Att sagitalhöjden kan ha stor betydelse även vid tillpassning av mjuka linser. Att jag kan bli ännu bättre på att repetera instruktioner för, och kontrollera rutiner för, linskötsel vid varje tillfälle som ges.

* Lam CSY, Tang WC, Zhang A, Tse D, To CH. Myopia control in children wearing DIMS spectacle lens: 6 years results. The Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) 2022 Annual Meeting, May 1-4, Denver, US.* Lam CSY, Tang WC, Zhang A, Tse D, To CH. Myopia control in children wearing DIMS spectacle lens: 6 years results. The Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) 2022 Annual Meeting, May 1-4, Denver, US.
60%* inbromsning av myopiprogression.
”CLEAR
gjort mig mer observant på hornhinnetopografin”
Johan Samelsson

När fick du först höra talas om CLEAR?

– Juni 2021 via webbtjänsten Contact Lens Update (contactlensupdate.com).

Hur har CLEAR kommit till användning i din verksamhet?

– Jag har implementerat den som en del i min undervisning och jag har rekommenderat studenterna att använda den som kompletterande studielitteratur.

Vad tycker du är mest användbart och intressant?

– CLEAR har bekräftat och förtydligat mycket kring bland annat mjuklinstillpassning som var mer av empirisk natur. Just kring mjuklinstillpassning tänker jag på hur man kan använda sagitalhöjd hos olika linssorter och kombinera det med korneas sagitalhöjd för att ge bättre förutsättningar för att lyckas med en mjuklinstillpassning. I och med silikonhydro-

gelmaterialen så är inte mjuka kontaktlinser som ”tubsockor” längre utan det bra att tänka till lite vid tillpassningen.

Har CLEAR gett dig några oväntade insikter?

–Bland annat det jag nämnde ovan om sagitalhöjd, men även att rapporten ger evidens för det som vi redan gör vilket ger oss som kontaktlinsoptiker en större trygghet i vår verksamhet. I en värld där människor tror att man kan sätta vad som helst på ögat utan att en kontaktlinsoptiker behöver titta på det så ger rapporten stöd för att det inte riktigt är så enkelt. CLEAR kan hjälpa till att göra kontaktlinstillpassningen spännande och utmanande igen.

Oskar Johansson är lärare och kursansvarig för Kontaktlinskursen på Optikerprogrammet vid Linnéuniversitetet, Kalmar.

CLEAR i ett nötskal

En femsidig sammanfattning av rapporten finns fritt tillgänglig på följande adress: https://bit.ly/3FGxgYx

I introduktionen står bland annat följande:

”Translating BCLA CLEAR into practice This summary covers the key points of the patient journey from contact lens fitting to aftercare. The information confirms the validity of many common practices, highlights where evidence contradicts commonly-held beliefs, and identifies where gaps in knowledge still exist.”

Clinical Conference live in Stockholm

27 September 2023

Combine learning and fun: Meet your colleagues and like-minded professionals for a day full of optometry knowledge that you can put into practice right away.

Limited seats! Secure your (free) spot now

14 optik 2.2023 CLEAR-RAPPORTEN ➔
Oskar Johansson, Linnéuniversitetet:
”Jag har implementerat CLEAR som en del i min undervisning”
INSPIRATION

Över en miljon svenskar uppger att de har så pass grava synsvårigheter att inga glasögon längre hjälper. Det visar en undersökning från Statistiska centralbyrån, SCB.

Tanken är att dessa personer då ska skrivas in på någon av landets syncentraler, för att där få tillgång till olika hjälpmedel för att klara vardagen. Det mest kända hjälpmedlet är den vita käppen.

Men så blir det inte alltid.

text och foto wilhelm jaresand

Trycket ökar på hjälpmedel

– Det är bara runt 100 000 personer som är inskrivna på syncentral. Vår uppskattning är att mellan 500 000 och 800 000 patienter inte får den hjälp de behöver. Som alltså ser så dåligt att optikerna inte kan göra mer, men inte anses tillräckligt synsvaga för att få hjälp av en syncentral. De faller helt mellan stolarna, säger Åsa Lodin, vd på Iris Hjälpmedel.

Iris Hjälpmedel startades som en förgrening av Synskadades riksförbund på 1950-talet men har sedan 1990-talet drivits som ett fristående företag. Främst har de levererat hjälpmedel till regioner och syncentraler, hjälpmedel som sedan alltså förskrivs till de som bedöms behöva dem.

Men sedan Åsa Lodin tog över som vd år 2010 har hon sett en oroväckande trend.

– Jag började för 13 år sedan och det har gått nedåt sedan dess. Vi har kunnat se att man dragit ner på vardagshjälpmedel. Väldigt många patienter måste nu själva köpa hjälpmedlen de behöver för att klara vardagen.

i takt med att vården dragit ner på hjälpmedel till synsvaga har trycket på Iris Hjälpmedel ökat. Förutom till regioner och syncentraler säljer de nämligen hjälpmedel till privatpersoner. Behovet har blivit så stort att företaget nu öppnar ett showroom på Södermalm.

– Så nu har de här personerna för första gången någonstans att gå och klämma och känna på hjälpmedel och framförallt få rådgivning om saker som underlättar deras vardag.

Showroomet är uppbyggt i olika stationer som simulerar de vardagssituationer många behöver hjälp i.

Det finns ett kök där man kan testa den talande mikrovågen och andra köksredskap, en kontorsstation med olika förstoringsglas, ljuslösningar och speciella datorskärmar. Bredvid står en skön fåtölj framför en tv där

patienter kan slå sig ner och få hjälp med lösningar till att åter kunna koppla av framför kvällsnyheterna.

– De flesta synskadade är ju bara just det, synskadade. Så allt alla andra gör ska man ju kunna göra trots att man är synsvag eller till och med blind.

Längs väggarna finns otaliga tekniska hjälpmedel och apparater. Allt från talande och taktila klockor till scanners som läser av och sedan upp text. Och såklart, även ett stort urval av de klassiska vita käpparna.

Iris Hjälpmedel har även en synpedagog anställd, en som tidigare arbetade på syncentral. Hos henne kan man boka tid mot betalning och få en 45 minuters konsultation om vilka hjälpmedel som passar ens behov.

– Man kan helt enkelt få samma hjälp här som hos syncentralen, men i ett tidigare skede. Hade regelverket varit annorlunda hade många med svårigheter i vardagen fått hjälp mycket tidigare. Många som kommer till oss här köper inte ens något, de vill bara känna sig sedda och få hopp om framtiden.

– Det händer också att folk vill köpa på sig alla hjälpmedel men då försöker vi bromsa lite så de bara får med sig det som de faktiskt kommer använda. Och kan de istället få hjälpmedlet förskrivet av en syncentral påtalar vi det såklart.

företaget har idag tio anställda, varav två arbetar i butiken. Maria Johnson är butiksansvarig efter 22 år som optikerassistent och så Pontus Norshammar som är, ja, vadå?

– Det här är så nytt att jag inte har någon titel än, men rådgivare kanske? Hur låter det Åsa? säger Pontus.

– Perfekt, vi kör på det, säger Åsa och skrattar.

Både Maria och Pontus har själva synsvårigheter. Maria är så pass närsynt att om hon inte hade haft optiska

16 optik 2.2023 AKTUELLT
Maria Johnson och Åsa Lodin Ett stort urval av de klassiska vita käpparna.

hjälpmedel hade hon endast sett översta raden på tavlan. Pontus föddes med gråstarr.

– Jag tror det är en väldig fördel, för man har själv levt det livet. Det blir en annan dialog när man berättar att man själv är synsvag, säger Pontus.

– Man ska inte underskatta det faktum att många som förlorat synen bär på ett trauma, men vi försöker hjälpa folk att inse att livet inte tar slut bara för att man förlorat synen. Man får bara tänka om lite.

för åsa är det viktigt att poängtera att butiken är öppen för alla, oavsett hur dåligt man ser.

– Man behöver inte ens ha dålig syn, även för anhöriga till personer som ser dåligt är det viktigt att veta att de här sakerna finns, veta vilken hjälp som finns att tillgå, säger Åsa.

Nu har ni öppnat ert första showroom. Vad är nästa steg?

– Målet nu är att bjuda hit optiker, visa vad vi gör här och se till att de vet att vi finns. Så att de, när de får in patienter de inte kan göra mer för, kan hänvisa dem till oss. n

Väx med oss!

Som optiker hos Smarteyes blir du en oerhört viktig del i en modern organisation där vi arbetar värderingsstyrt mot visionen att bli den mest rekommenderade optikern. Vårt gemensamma fokus är att omtanke, enkelhet och förändring ska genomsyra vår vardag. Det leder till engagerade och glada medarbetare där alla har chans att påverka. Ett bevis på det är våra ständigt höga resultat på våra pulsmätningar i Winningtemp och såklart våra återkommande topplaceringar i Great Place To Work.

Som optiker hos oss erbjuder du ett brett sortiment av moderna glas med högteknologisk optisk kvalitet samt bågar med starkt designfokus och tydligt hållbarhetsarbete. Låter detta intressant, då ser vi fram emot att träffa dig! Läs mer på vår hemsida eller kontakta oss via mejl på jobba@smarteyes.se

Boden, Falun, Fridhemsplan, Gävle, Göteborg, Halmstad, Huddinge, Jönköping, Karlshamn, Katrineholm, Landskrona, Lidköping, Norrtälje, Uddevalla, Värnamo, Västervik, Västra

optik 2 2023 17
”De flesta synskadade är ju bara just det, synskadade. Så allt alla andra gör ska man ju kunna göra trots att man är synsvag eller till och med blind.”
Pontus Norshammar Frölunda, Ystad, Ängelholm, Örebro, Örnsköldsvik, Östersund.

Ett år med den mest kompletta1 dagslinsen

NY INNOVATION OCH UPPGRADERING

Hur kan man – enkelt och smart – förklara tekniken b akom linsen och vilken nytta linsanvändarna kan ha av en uppgradering?

Neil Hilton, optiker och ägare av Hakim Groups Bennett and Batty Opticians i Liverpool, förklarar: ”Jag är inte alltid så duktig på det rent materialtekniska som ligger bakom en linsdesign – säger en leverantör ’den här linsen är bra’ så litar jag på det. Och Bausch + Lomb har visat sig vara helt fenomenal! Jag

med mobiltelefoner: Man uppdaterar sin mobiltelefon vartannat eller vart tredje år och jag betraktar linser på samma sätt. Jag erbjuder alltid mina kunder den senaste tekniken på marknaden. Alla tycker inte om allt de testar och det är helt ok, men alla ska få en chans att prova på det nyaste.”

Han fortsätter: ”Det här är kanske särskilt viktigt idag när allt fler människor sitter framför en skärm och allt fler har astenopi och torra ögon. Nya linser som Bausch

PANELEN

Neil Hilton

Klinisk chef, Hakim Group’s Bennett and Batty Opticians

I januari 2022 lanserade Bausch + Lomb den mest kompletta1 endagslinsen av silikonhydrogel, Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY. Efter ett år med linsen på den europeiska marknaden bjöd vi in tre kollegor i branschen: Neil Hilton, Øyvind Krogh och Stefan Skjöld, för att samtala kring den nya innovationen, uppgradering och kommunikation. Kari Anne Jahr, optiker och Nordic Professional Affairs Manager i Bausch + Lomb, ledde samtalet. Two Br Two Breakthr

Øyvind Krogh

Optometrist och ägare till Optiker Ø Krogh

Stefan Skjöld

Optometrist och konsult vid Skjöld/Skjöld & Grönvall

18 optik 2.2023 INSPIRATION
ANNONS FRÅN BAUSCH + LOMB

Stefan Skjöld, optometrist och konsult vid Skjöld/Skjöld & Grönvall berättar gärna för sina kunder om ny teknik. ”När kunderna är hos mig vill jag gärna förklara de tekniska egenskaperna hos de linser de testar så att de förstår hur viktigt det är att välja linser av hög kvalitet.”

En annan viktig faktor för ett lyckat resultat är att alla anställda är uppdaterade om de senaste produkterna. Stefan tillägger: ”Vi har regelbundna möten där alla våra anställda får information och utbildning om nya produkter så att de förstår skillnaden mellan de olika linserna.”

Kari Anne säger: ”Min erfarenhet är att de som har en hög andel linsanvändare i regel är duktiga på att bygga kompetens även hos dem som inte är optiker. Det är viktigt att de anställda i butiken får bättre förståelse för vad kontaktlinser kan åstadkomma och vilka skillnader som finns mellan olika produkter. Använd er gärna av oss linsleverantörer! Här kan vi bidra med produktinformation till alla anställda så att de känner större trygghet och får mer självförtroende i mötet med kunderna.”

VIP-BEHANDLING AV DINA LINSKUNDER

Som linsanvändare blir man med jämna mellanrum kallad för kontroll, oftast varje halvår eller år. Hur kan vi ta tillfället i akt för att skapa lojalitet och mervärde för linsanvändarna?

Øyvind Krogh, optometrist och ägare till Optiker Ø Krogh på Ski, berättar: ”Vi gör inte längre ’linskontroller’

utan ’undersökning av ö gonhälsan’. Vi gör alla undersökningar som behövs, men vi presenterar dessutom nya produkter. Finns det en ny lins på marknaden får de gärna testa den. Det är ett skäl till att faktiskt gå på kontroll –man får chans att prova nya produkter.”

Han fortsätter: ”I dag är de flesta linskunder nöjda med de linser de har, och om de inte får prova något nytt behåller de sina gamla linser. Risken med det är naturligtvis att om inte vi introducerar nya produkter kanske någon annan gör det, till exempel en vän som har köpt linser någon annanstans. Då sitter linskunden där och undrar varför hon eller han inte har hört talas om den nya linsen. Därför är det så viktigt att alltid informera om uppdateringar.”

Neil tillägger: ” Kontaktlinskunder b etalar m er än den genomsnittliga glasögonkunden. H os oss erbjuds kunderna olika undersökningspaket där till exempel Optomap och OCT ingår. Det var linskunderna som höll oss flytande under covid­pandemin så vi är skyldiga att ge dem något extra vid varje besök.”

LINSER – EN PRIORITET!

Den senaste tidens globala ekonomiska utmaningar har lett till en förändring av köpbeteendet i många branscher. Statistik från USA visar att konsumenterna även fortsättningsvis prioriterar kontaktlinser framför andra hälsoprodukter, som hud- och hårvård men även resor och restaurangbesök.10 Ser våra optiker samma tendens i N orden och Storbritannien?

ough TechnologiesWork Together To Provide Comfort For 16 Hours. 1

Kontaktlinserna Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY kombinerar banbrytande tekniker för att ge fukt och komfort tillsammans med en komplett design som ger en helt ny linsupplevelse.

Breakthrough TechnologiesWork Together To Provide Comfort For 16 Hours 1

Två banbrytande tekniker som samverkar för att ge komfort i 16 timmar.3

Retains96% oflensmoisture for long-lasting wear 2 while creating amoistu environment that enables ComfortFeel Technology to take wearers beyond

Behåller 96 % av fukten för bekväm användning hela dagen4 och ger en fuktrik miljö som tillsammans med ComfortFeel­tekniken lyfter linsupplevelsen till en ny fuktnivå.3

Retains96% oflensmoisture for long-lasting wear 2 while creating environment that enables ComfortFeel Technology to take wearers

Berikar linserna med en lösning som innehåller unika ingredienser som frisätts för komfort hela dagen. 3

Enriches lenses with a solution containing unique ingredients that are released for all day comfort 1

Enriches lenses with a solution containing unique ingredients that are released for all day comfort.1

optik 2 2023 19 INSPIRATION
1 1
1 1 ANNONS FRÅN BAUSCH + LOMB

”Vi har inte sett något förändrat beteende hos linsanvändarna i våra butiker, utan det har varit en god ökning i år. Skälet kan vara att så länge vi fokuserar på ögonhälsa och vikten av relevanta undersökningar känner kunderna att de blir omhändertagna. Vilka linser de ska ha är en liten, men dock viktig, del av detta.” Neil instämmer: ”Många är rädda för att de ska se dåligt och de flesta vill undvika det. En del vill kanske byta ut linserna till ett billigare märke men det kan gå ut över komfort och synförmåga. God syn är viktigt för många, kanske särskilt nu efter covid när allt fler jobbar mycket framför datorn. Vi har sett några få kunder byta från månadslinser till endagslinser eftersom de användes ganska sällan, men det är endagslinser av hög kvalitet.”

”Vi har ännu inte märkt att våra kunder har avstått från att köpa linser av ekonomiska skäl. Samtidigt tror jag att vi ska vara försiktiga med att dra slutsatsen att vår bransch inte kommer att känna av de ekonomiska svårigheterna” säger Stefan. Han fortsätter: ”Vi måste förstå kundernas behov och erbjuda det som passar deras livsstil bäst, och där är även ekonomin en faktor.”

Kari Anne tillägger: ”I dagens ekonomiska klimat blir det ännu viktigare att skapa värde för våra linskunder. Linsanvändaren ska förstå varför du vill uppgradera till en ny innovation och ny materialteknik, och vilka fördelar det kan ge för just honom eller henne, till exempel: ’Den här linsen är tillverkad av det allra senaste materialet på marknaden. Den skyddar, berikar och stabiliserar tårfilmen. Det är bra för dig som sitter mycket framför en skärm.’” Hon fortsätter: ”Eller så kan man förklara linsens High Definition­ optik: ’Du har berättat att din favorithobby efter arbetstid är terrängcykling. Då ger den här linsen dig extra synskärpa, särskilt i svag belysning.’ Då märker linsanvändaren att du

AVANCERAD HD-OPTIK

har valt en lins som är speciellt anpassad efter personens behov och livsstil. Det kan till och med hända att du gör linsanvändaren till en god ambassadör som skryter om sina linser (och sin optiker) inför vänner och bekanta.”

DROP-OUTS, PLEASE DROP IN

Kari Anne säger: ”Studier visar att dålig syn är huvudorsaken till att nya linsanvändare slutar med kontaktlinser och för de mer etablerade linsanvändarna är det dålig komfort som är skälet.11 En noggrann uppföljning efter utprovning av nya och uppdaterade linser, kallelser till undersökning av ögonhälsan med jämna mellanrum och uppgradering till kontaktlinser som ger ökad komfort och bättre syn kan leda till färre avhopp.”

Two Breakthr Two Breakthrough

”Är det något vi avskyr så är det drop ­ o uts”, betonar Neil, och fortsätter: ”Vi har mycket fin statistik när det gäller att behålla våra kunder, tack vare de produkter vi använder och att vi lyckas bra med utprovningen. Därför blir vi alltid överraskade om någon hoppar av och då vill jag att mitt team kontaktar kunden för att om möjligt ta reda på orsaken.”

Kari Anne får sista ordet: ”Något som kan vara viktigt för framgång är att man förstår varför linsanvändare väljer att sluta eller att man erbjuder en annan modalitet: Upp till 74 % av alla som har slutat använda linser kan lyckas att börja igen – åtminstone med flexibel användning.11 I undersökningsrummet möter optikern ofta personer som har använt linser tidigare. För mig är det alltid viktigt att berätta att det har kommit många nya och innovativa produkter bara under de senaste 10 åren. Många kan återigen uppleva friheten utan glasögon!”

Jämfört med ledande endagslinser av silikonhydrogel* är Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY den enda linsen med patenterad HD ­ optik för korrigering av sfäriska aberrationer som ger linsbärare god synskärpa så att de kan uppleva hela vår intensivt visuella värld.

95% av silikonhydrogelanvändarna instämde i att linsen ger god synskärpa även vid nattkörning15

89% av silikonhydrogelanvändarna instämde i att linsen minskar halos och bländning15

91% av användarna av endagslinser av silikonhydrogel instämde i att linsen ger god synskärpa hela dagen15

20 optik 2.2023
INSPIRATION
* Jämfört med kontaktlinserna Dailies Total1® och Acuvue® Oasys 1-Day
ANNONS FRÅN BAUSCH + LOMB

ENDAST BAUSCH + LOMB ULTRA® ONE DAY ERBJUDER ETT KOMPLETT SYSTEM MED TVÅ BANEBRYTANDE TEKNIKER

Kontaktlinserna Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY

är de enda i sitt slag som erbjuder nästa generations kontaktlinsmaterial (kalifilcon A) och ett komplett system med två banbrytande tekniker som i kombination ger enastående komfort i hela 16 timmar 5,15

Advanced MoistureSeal® Technology ger långvarig hydrering15 och ComfortFeel Technology stabiliserar, stärker och skyddar tårfilmen.12 Tillsammans med tårfilmen fungerar de två teknikerna för att främja en stabil och hälsosam miljö på ögats yta.4, 12

REFERENSER:

Citaten har fritt översatts till svenska från engelska baserat på en rundabordsdiskussion i december 2022.

1. Kontaktlinserna Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY är de enda i sitt slag som erbjuder ett komplett fukt + komfortsystem med Advanced MoistureSeal® och ComfortFeel­teknik samt högt Dk/t, låg modulus, UV­skydd och HD­optik. Kontaktlinserna Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY främjar ögonhälsan genom det kompletta systemet som stödjer en hälsofrämjande miljö på ögats yta, bibehåller hälsofrämjande ämnen under 16 timmar och ger en hög genomsläpplighet för syre (Dk/t=134).3,4,5,14 3. Data on File. Product Performance Evaluation of a Novel Silicone Hydrogel

Contact Lens: kalifilcon A Daily Disposable Contact Lenses ­ Summary of kalifilcon A Patient Comfort and Vision Outcomes. Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, NY, 2021. 4. Schafer, J. Steffen, R. Reindel, W; A clinical assessment of dehydration resistance for a novel silicone hydrogel lens and six silicone hydrogel daily disposable lenses. Poster presented at AAO; October 2020. 5. Rah M. Ocular surface homeostasis and contact lens design. February 2021. 8. U.S. Food & Drug Administration 510(k) Summary K200528; Bausch + Lomb (kalifilcon A) Soft (hydrophilic)

Contact Lens. May 2020 10. Contact Lens Institute. Remarkable resilience: Prescribing contact lenses in a challenging economy. October 2022. 11. Tichenor A et al; A review of Contact Lens Dropout; Clinical Optometry; 2020. 12. VanDerMeid K, et al. Evaluation of erythritol and glycerin osmoprotection characteristics on an ocular surface cellline under hyperosmotic conditions. Poster presentation at the American Academy of Optometry Annual Meeting 2020. 14. REF-KAL-0035-Crystal Competitive Grid packaging solutions with sources. 15. Data on file (#893)., 2021. Product Performance Evaluation of a Novel Silicone Hydrogel Contact Lens: kalifilcon A Daily Disposable Contact Lenses ­ Summary of kalifilcon A Patient Comfort and Vision Outcomes for Patients Who Wore Lenses for 16 or More Hours Per Day. Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, NY

* vs. Dailies Total1® og Acuvue® Oasys 1­Day

®/™ are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates. Any other brand/product names and/or logos are trademarks of the respective owners. Content © 2023 Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates. Contact lenses are medical devices.

optik 2 2023 21 INSPIRATION ANNONS FRÅN BAUSCH + LOMB
UOD/SE/2303/0051 Maj 2023
Tårfilm Lins
oflensmoisture for long-lasting environment that enables ComfortFeel Technology Enriches lenses with a solution containing that are released for all day comfort akthrough TechnologiesWork Together To Provide Comfort For 16 Hours. 1 1 1 Retains96% oflensmoisture for long-lasting wear environment that enables ComfortFeel Technology Enriches lenses with a solution containing that are released for all day comfort.1 ough TechnologiesWork Together To Provide Comfort For 16 Hours. 1 1 1
Tårfilm
Retains96%

Efter tio år som ordförande för Optikbranschen

lämnar nu Hans Widahl över klubban till Michael Lagerbäck. I och med ordförandebytet avslutar

Hans Widahl en nära 40 år lång karriär inom den optiska industrin i Sverige.

Hans lägger glasögonen på hyllan

när hans slutade som vd för Essilor i Sverige 2013 fick han omedelbart frågan om att ta över ordförandeskapet för Optikbranschen.

– Det var mycket smickrande och jag tackade givetvis ja till erbjudandet. Jag var, som representant för SOLF mycket aktiv i bildandet av Optikbranschen 2004 så det kändes naturligt att axla rollen som ordförande för organisationen jag varit med att skapa, säger han.

Från sin positionen som vd för Essilor och så småningom ordförande för branschorganisationen har Hans på nära håll sett en bransch i snabb förändring.

– Som allt annat i samhället har det hänt väldigt mycket i branschen. Det mest slående är kanske kedjornas sätt att arbeta och utbredning. Förr var andelen oberoende optiker betydligt större och den ökande centraliseringen har påverkat i stort sett alla i branschen, allt ifrån leverantörer till optiker, säger han.

en annan tydlig utveckling är den ökande omsättningen. År efter år visar optikbranschen ekonomisk tillväxt. Den främsta förklaringen till detta är att kunderna mer frekvent byter glasögon.

– När jag började, 1986, pratade man om att den genomsnittlige glasögonbäraren

bytte glasögon vart femte eller vart sjätte år. Men idag är bytesfrekvensen sannolikt det dubbla. Att kunderna oftare går till optikern leder naturligtvis till att omsättningen ökar.

En annan bidragande orsak är kedjornas alltmer professionaliserade sätt att marknadsföra sig själva och sina produkter och tjänster.

– Marknadsföringen och säljarbetet i butik ser helt annorlunda ut idag. Branschen har lyckats skapa ett intresse som berör både mode och ögonhälsa vilket gör att man attraherar olika kundgrupper med olika budskap, säger Hans.

den tekniska utvecklingen har också bidragit till förändringen. Nya, mer exakta och effektiva undersökningsinstrument tas fram i snabb takt av teknikleverantörerna och både underlättar och effektiviserar arbetet i undersökningsrummen.

– Även i ledet före optikern, hos glasleverantörerna har ny teknologi skapat möjligheter för att utveckla lins- glas- och sliptekniker som leder till förbättrade produkter för optikern att erbjuda kunderna, säger Hans.

När det gäller arbetet inom Optikbranschen vill Hans lyfta fram två frågor som varit särskilt viktiga under hans tid som ordförande; arbetet med syn och trafik och

utbildningsfrågorna inom branschen.

– Syn och trafik har vi identifierat som en fråga med två spetsar. Dels är det angeläget att kunna bidra till minskat antal skadade och dödade i trafiken, dels skulle en ny praxis på området innebära mer frekventa synundersökningar, som gynnar optikern. Den frågan har vi inte riktigt lyckats ta hela vägen in i mål, men jag har en stor förhoppning på att vi så småningom lyckas.

utbildningsfrågan har varit mer framgångsrik. Det senaste decenniet har optikernas utbildningsnivå höjts avsevärt.

– Det är faktiskt extra roligt eftersom den kanske viktigaste anledningen till att Optikbranschen bildades var just att skapa ekonomiska förutsättningar för att öka antalet kvalificerade lärare på optikerprogrammen. Mellan 2004 och 2012 genererades medel till ett värde av cirka 15 miljoner kronor som starkt bidragit till den förbättrade utbildningsnivån.

När Hans Widahl nu, så att säga, lägger glasögonen på hyllan och blir pensionär på heltid kommer mycket tid att ägnas åt golf.

– Jag och min fru är aktiva i golfklubben i Ystad och spelar själva mycket, så det blir en skön tillvaro här på Österlen, säger Hans.

22 optik 2.2023
AKTUELLT
MICKE JARESAND
Hans Widahl ser fram emot livet som golfande pensionär.

Ny ordförande med rötter i branschen

Branschorganisationen Optikbranschen har fått en ny ordförande, efter Hans Widahl som avgått efter tio år på posten. Efterträdaren heter Michael Lagerbäck, jobbar som vd för konsultbolaget Petrina & Partners men är leg optiker i botten och har ett gediget förflutet inom optikbranschen.

– Jag tog min examen på KI 1997 och har sedan jobbat på Synsam och Krogh Optik i Norge. Jag var med från allra första början när Memira startade och blev så småningom vd för den svenska och finska verksamheten, säger Michael.

Han tillbringade dessutom sex år på Essilor och har, med andra ord, även stor erfarenhet från leverantörsperspektivet.

– När jag fick frågan om att blir

ordförande blev jag riktig glad och stolt över förtroendet. Jag har längtat tillbaka till branschen och nu får jag en väldigt bra anledning att återvända, säger Michael.

några tvära kast och snabba förändringar av Optikbranschens strategi och nyckelfrågor kommer vi inte få se så här i början av Michaels ordförandeskap.

– Jag kommer ägna den första tiden åt att, tillsammans med vd Fredrik Thunell träffa alla medlemmar Widahl och försöka fånga upp hur de ser på branschen och vilka frågor som de tycker bör prioriteras. Tanken är att detta under hösten ska mynna ut i ett strategidokument som vi sedan ska jobba efter, säger han.

MICKE JARESAND

PIGGA ÖGON

Ögondroppar vid allergi

Stabiliserar tårfilmen och lindrar inflammatoriska och allergiska symptom.

• Kan användas med kontaktlinser

• Helt utan konserveringsmedel Telefon:

optik 2 2023 23
042-14 12 25 • E-post: piggaogon@medilensnordic.com • www.piggaögon.com
Tyskland
Tillverkare: Ursapharm,
NYHET! HYALURONIC ECTOINE

Ger en antistatisk varaktig klar och skinnade glasyta

Klassiska Optinett finns som både spray och våtservett. Nu har den dessutom fått sällskap av en helt alkoholfri ekologisk spray.

På vår hemsida cpac.se kan du se och beställa alla våra produkter.

Hello Yellow!

Enligt klassisk färglära så är gult, som den allra ljusaste av färgerna, en symbol för energi, livlighet, hopp och ungdomlighet. Goethe kallar det för en ”plusfärg” som inspirerar till snabba, livliga och längtansfulla känslor. Gult i sin allra renaste form har en rofylld men samtidigt uppiggande och inspirerande effekt på människor. Han skriver själv:

”Detta intryck av värme kan upplevas på ett livligt vis om vi betraktar ett landskap genom ett stycke gult glas, speciellt under en grå vinterdag. Ögat gläder sig, hjärtat vidgas i jubel, och det är som om värme blåser mot oss”.

Men nog om Goethe, att gult INTE är fult har vi lärt av oss senaste årens trender där färgen sakta men säkert tagit plats i rampljuset och lyft kollektionerna på modescenen, inte minst när det gäller allas vår favoritaccessoar – solglasögonen.

Redan 2021 utsågs en varm gul nyans av Pantone till årets färg och under 2022 och 2023 har vi fått uppleva tolkningar av minst 50 shades of yellow.

LOEWE presenterar lekfulla, blommande solglasögon i semitransperent acetat, tillsammans med sin INFLATE-kollektion där bågarna ser ut att liksom ha blivit uppblåsta som ballonger. Effektfullt och ett absolut måste. Från LOEWE och BALMAIN ser vi också shields i en djup gul nyans med guldfärgade linser som förstärker den lyxiga känslan.

SAINT LAURENT, TOD`S och SOLSOLITO visar nyanser av gult i transparanta acetater som ger extra liv och uttryck till solglasögonen och från RAY-BAN får vi deras klassiska pilotbrilla i en gul version.

Från JACQUEMUS och GCDS får vi riktigt tunga solglasögon i två olika nyanser med ljusa linser för dem som helst inte vill gömma sina ögon alltför mycket. Oavsett om du väljer en nästintill neongul nyans eller en svalare, pastellig ton, så kan du vara helt säker på att du kommer lyfta din glasögongarderob rejält med glädje och kreativitet. Så minst ett par gula solglasögon i sommar, är vi överens? Bra. erik engelv

24 optik 2.2023
Besök vår webshop www.cpac.se ...eller ring 08-717 73 70 info@cpac.se
Loewe Sundflower Pucci

Vi är över hundra optiker som valt att stå utanför de stora kedjorna och som alla arbetar lokalt under sitt eget varumärke men ändå tillsammans. Vi är alla fria att påverka vårt eget sortiment och att genomföra våra undersökningar utifrån kundernas individuella behov.

Gemensamt för oss är att vi bedriver seriös och högkvalitativ optikerverksamhet och fokuserar på ögonhälsa. Det som dessutom enar oss är vår ISO-certifiering inom kvalitet och miljö. Den är vi helt ensamma om i branschen.

Vi välkomnar fler oberoende experter på ögonhälsa. Om du längtar efter att vara bland likasinnade, välkommen att höra av dig till oss, så berättar vi mer.

optik 2 2023 25
VÄLKOMMEN TILL SVERIGES FRIA OPTIKER VILL DU BLI EN AV OSS? Jacquemus Saint Laurent Tods Solsolito
Inflated RayBan
Balmain GCDS Loewe

Marika Wahlberg, direktor för optikerprogrammen på KI är nöjd med antalet ansökningar.

Populärt bli Många söker

Det är populärt att bli optiker. Samtliga tre grundutbildningar rapporterar om ett gott söktryck. Särskilt värt att notera är att den nya utbildningen i Göteborg har lockat många att söka: av totalt 401 ansökningar anger 123 personer optikerutbildningen som sitt förstahandsval, vilket är över fyra ansökande per utbildningsplats.

– Helt fantastiskt och jätteroligt, förstås. Det visar vilket bra beslut det var att inrätta en utbildning i västra Sverige, säger Pauline Johansson, prefekt för institutionen för medicin och optometri vid Linnéuniversitetet i Kalmar som ansvarar för utbildningen i Göteborg.

Till utbildningen i Kalmar har 79 personer angett den som sitt förstahandsval, vilket innebär ett söktryck på drygt två sökande per utbildningsplats.

Även optikerprogrammet vid KI i Solna rapporterar ett högt söktryck. 189 anger utbildningen som sitt förstahandsval, vilket ger knapp fyra ansökningar per utbildningsplats.

Är du nyexad eller gammal i gamet?

växa och utvecklas.

Förutom vanliga klassrumsbaserade kurser har vi e-learning, webinars, kliniska artiklar och virtuella klassrum.

Hos oss blir du en del av ett arbetsklimat med fokus på värme, arbetsglädje och tilltro till varandra.

Vill du veta mer, hör gärna av dig till rekrytering@specsavers.com

Här berättar Carolina Johansson och Erik Ryderberg om optikerrollen hos Specsavers och vilka utvecklingsmöjligheter som finns.

26 optik 2.2023 AKTUELLT
Vi uppmuntrar alla våra medarbetare att fortsätta

optiker

Göteborg

– Det är en ganska normal siffra, och ett gott söktryck säger Marika Wahlberg, programdirektor för optikerprogrammen.

även ansökningarna till magisterprogrammet visar på ett normalt söktryck. Däremot är det ovanligt få sökanden till uppdragsutbildningen, diagnostisk optometri.

– Det är något som märks generellt på alla uppdragsutbildningar, säger Marika Wahlberg. Möjligen beror det på att man är försiktigare med att avbryta sina arbeten för utbildning under tider av ekonomisk instabilitet.

MICKE JARESAND

Nöjdhetsgaranti*

Pris för innovativ kraft

Synsam Group vinner priset ”Årets Business Wellness-företag” 2023. Juryn framhåller Synsams innovativa kraft, utveckling av nya affärsmodeller och kunderbjudanden samt förmågan att balansera de kommersiella drivkrafterna med de hållbara målen.

Juryns motivering:

”Årets Business Wellness-företag är ett innovativt företag som drivs av att utveckla och utmana affärsmodeller och kunderbjudanden och ligger steget före i en i övrigt relativt konservativ bransch. De initiativ som drivs har högt momentum, både genom teamens egna driv och ledningens tydlighet i vad som förväntas. Bolaget visar att man balanserar de kommersiella drivkrafterna med de hållbara målen.”

Brinner du för kontaktlinser?

Vi söker en kontaktlinsoptiker till vårt team på Multilens!

I rollen ger du stöd och support till optikerkollegor som arbetar med tillpassning av speciallinser, i butiker och på ögonkliniker runt om i Norden.

En spännande och givande roll med stor frihet!

Du är en erfaren optiker och har tidigare arbetat med kontaktlinstillpassning. Du är också en positiv och lösningsorienterad person som brinner för kundrelationer och att göra skillnad.

Välkommen till oss!

Kontakta:

Eva Zschüttig Wigh Clinical Advisor / Optometrist 031-387 36 15 eva.wigh@multilens.se www.multilens.com

optik 2 2023 27
2-i-1 glas Glasögon och solglasögon i samma par Transitions™-glas ändrar sig automatiskt vid förändrade ljusförhållanden.
25218_ESSILOR_Transitions_96x128_SE.indd 1 21/04/2023 08.40.31
*Nöjdhetsgarantin gäller i 90 dagar från det ögonblick du får glasen. Transitions-glasen kan bytas mot klara glas med samma design eller billigare, i samma index och med samma ytbehandling.
Scan me
söker
Pauline Johansson Martin Daniels, innovationschef, Susanne Westford, marknads- och HR-chef och Håkan Lundstedt, vd och koncernchef för Synsam Group.

Halmgubbar förstör diskussionen

Jag går numera på stark medicin för att min bröstcancer ska hålla sig lugn så länge som möjligt. Medicinen är “ett riktigt rävgift” enligt min onkolog, och biverkningarna är många och omöjliga att ignorera. Men det är en effektiv behandling så jag äter lydigt ett piller varje morgon och försöker att se tabletterna som mina vänner, trots att de ställer till med en väldig oreda.

En av biverkningarna är nedsatt kognitiv förmåga. Det påverkar mig inte särskilt mycket på jobbet (frukta ej kära uppdragsgivare) men det sätter stopp för mycket i mitt privatliv och jag kan numera inte skjuta från höften när det gäller att planera och utföra flerstegs-projekt. En tröst är att jag inte är ensam, och det finns utmärkta tekniker man kan lära sig för att komma runt nedsättningen. Min personliga coach Ingela har lärt mig flera av dem och de hjälper verkligen.

När man arbetar med en kognitiv nedsättning handlar mycket om att pinpointa, att sätta ord på, att speca upp och sätta på pränt. Ingela började med en massa frågor för att vi skulle kunna kartlägga min tillvaro och sikta in oss på vad jag behöver mer eller mindre av för att må bra. Hon frågade bl a vad som gör mig glad, vad som är guldkant på tillvaron för mig, vad som gör mig stressad osv och jag svarade på hennes frågor utan problem. Men sen tog det stopp när hon frågade vad som provocerar mig. Hon ville pinpointa vad som provocerar just mig, och det mest konstruktiva svaret är alltså inte något som provocerar folk i allmänhet. Jag bad att få återkomma.

ett par dagar senare slog det mig. Jag provoceras generellt inte av att andra människor har åsikter som skiljer sig från mina. Jag diskuterar gärna med den som står långt ifrån mig politiskt, och jag älskar att prata med människor som introducerar mig för helt nya perspektiv och berättar om vinklar som jag inte visste fanns. Att tycka olika är alltså inget laddat för mig generellt sett, och jag har vänner som knappt tycker som jag i en enda sakfråga. Men det finns en sak som får mig att se rött: halmgubbar. När folk drar fram en halmgubbe så är samtalet över för min del och jag har inget mer att säga.

En diskussion som är fullproppad med halmgubbar, är den om assisterad refraktion. De trängs på bägge sidor om själva sakfrågan, och om halmgubbar vore bra på att sälja glasögon så kunde vi gått hem allihop. Min initiala nyfikenhet och lust att prata om assisterad refraktion har således dämpats rejält och i skrivande stund känner jag mest att det blir vad det blir. Det är svårt att bilda sig en uppfattning om ett ämne när många i diskussionen främst bemöter åsikter och intentioner som ingen framfört.

Men det finns ju de som sitter inne på ren information och klar statistik; de som arbetat med assisterad refraktion och faktiskt vet vad de pratar om istället för att gissa som vi andra. Min mamma har lärt mig att “frågan är fri så länge den är hövlig”, och jag mailar flitigt enligt den devisen. Jag skickar mail till alla möjliga som jag misstänker sitter inne på information om assisterad refraktion och ställer alla frågor jag har. Trots att ingen har någon skyldighet att berätta något för mig så får jag jättefina svar med de fakta jag suktar efter. Jag får dock inte svar på alla mina frågor, vilket väl är högst förväntat. Vilket företag berättar glatt sina framtidsplaner för kreti och pleti? Vilket företag delar ens alla hemligheter med samtliga anställda? Inget jag skulle känna mig trygg med att jobba för om jag ska vara ärlig.

jag ser såklart, som de flesta optiker, utmaningar med detta nya arbetssätt. Det gäller att det finns optiker som vill jobba mer administrativt, och det gäller att de kliniska assistenterna inte inser att de gör sig oumbärliga och kräver lönelyft därefter. Men varje gång jag hör någon som vet lika lite som jag säga att assisterad refraktion är dödsstöten för hela optikeryrket, så undrar jag hur de kan vara så säkra på sin sak utan vare sig vetenskap eller beprövad erfarenhet.

katarina ek

Katarina Ek tog sin optikerexamen i Kalmar 2008 och arbetar som fristående konsult. Hon är helt ostörd av sin myopi och glömmer ofta att ta på sig sina glasögon, men älskar fina bågar och roliga tintar och har en pinsamt stor samling glasögon. På fritiden så sjunger hon i countryduon The Oaks och coverbandet Zebrakings.

28 optik 2.2023 KRÖNIKA
Men det finns en sak som får mig att se rött: halmgubbar.
När folk drar fram en halmgubbe så är samtalet över för min del och har inget mer att säga ...

En av Sveriges bästa arbetsgivare

DO-utbildning

Optiker på distans

Arbete enligt kvalitetsnormen

Schemalagd administrationstid

Kollektivavtal

12 CET-poäng per år

Sveriges mest hållbara optikerkedja

❤ Vi vinner tillsammans

✩ Vi brinner för service

↗ Vi äger vår framgång

♻ Vi gör hållbara affärer

Vill du veta mer?

Kontakta oss på

hr@synoptik.se

optik 2 2023 29

Årets Specsaversbutik utsedd

specsavers butik i Alingsås utsågs nyligen till kedjans bästa under 2022. Kristoffer Ahlin och Hanna Junler, optiker som driver butiken tror sig veta framgångsreceptet: Den gemensamma laginsatsen.

Kristoffer Ahlin och Hanna Junler har sedan 2016 jobbat målmedvetet med sin butik i Alingsås, och nyligen fick de ett kvitto på att det arbete de gör syns och märks. När optikkedjan Specsavers nyligen hade årlig kickoff vann de en hedersam utmärkelse¬. I konkurrens med 117 andra butiker i hela landet valdes deras till Årets butik.

– Vi känner ren glädje, jag känner mig oerhört stolt över att vara en del av hela den här verksamheten. Vi har skyndat långsamt, för att vi vill göra det bra. Vårt mål har hela tiden varit att skapa en familjär stämning för våra kunder, men vi har också jobbat långsiktigt med att hitta en fungerande struktur för verksamheten och få ihop laget, säger Kristoffer Ahlin, optiker och delägare av butiken.

I juryns motivering hette det bland annat att Årets butik ”…arbetar med tydliga roller i butiken och överträffat ständigt uppsatta mål. Butikens utveckling under åren är ett bevis på stor målmedvetenhet och ett bra teamwork.”

Att det handlar om ett starkt kollektiv betonar även Hanna Junler, även hon optiker och delägare i butiken: – Att vi vann den här utmärkelsen handlar om en gemensam laginsats, vi är tio personer som utgör ett väldigt gott team, vi funkar jättebra ihop.

Glasögonmärke i konkurs

Det svenska glasögonmärket Nividas har gått i konkurs, rapporterar Dagens Industri.

Glasögonmärket grundades 2014, och hade framförallt sin försäljning på nätet. Även om man under 2021 hade en omsättning på 27,4 miljoner kronor har Nividas gått med förlust sedan starten.

Totalt 40 miljoner kronor brinner nu inne för ägarna, enligt DI.

– Jag har förstått att man haft en sämre utveckling än vad man hade hoppats på under 2022, säger konkursförvaltaren Nils Åberg till tidningen.

Vårljus och sommar: solglas på!

anledningen till att både barn och vuxna ska ha solglasögon i den strålande vår- och sommarsolen är inte (bara) för att det ser coolt ut. De ultravioletta strålarna kan orsaka allvarliga skador på ögonen och barns ögon är särskilt utsatta för solens skadliga effekter. Synsam uppmuntrar Sveriges familjer att göra användandet av solglasögon till samma ansvarsfulla vana som att använda solkräm.

Vårljuset är definitivt här och sommaren närmar sig med stormsteg. Svenskarna har blivit duktiga på att skydda sig själva och de yngsta i familjen med solkräm, skugga och keps. Samtidigt upplever Synsam att ögonen fortfarande förbises när det gäller solskydd – även om risken för skador är stor, framför allt hos barn. Det behövs mer information, men även ett enkelt råd: Bär solglasögon.

– När det kommer till solglasögon är det många som tänker att det enbart är en schysst accessoar och inte ett skydd för ögat. Som optiker behöver jag påminna kunden om hur stor påverkan solen faktiskt har och att ögonen påverkas när de utsätts för solljus, säger Ida Malmblad leg. optiker och ansvarig för barn och unga på Synsam Group.

Enligt den amerikanska ideella hälsoorganisationen Lighthouse Guild kan upp till 70 procent mer UV-strålning penetrera barns pupiller än vuxnas och därför orsaka skador på näthinnan och linsen. The Lighthouse Guild skriver även att när vi fyller 18 har vi fått omkring 80 procent av den UV-exponering vi uppnår under hela vårt liv.

Eyes Up – ett ögonöppnande familjespel

Specsavers lanserar nu sällskapspelet Eyes Up som ska göra det roligare att ta hand om barnens ögonhälsa.

Barn har fått ett nytt synbeteende med skärmar, och inte sällan sker det på bekostnad av tiden för utomhusvistelse. För lite tid utomhus ökar risken för att utveckla närsynthet hos vissa barn och ögonen mår bra av att ta regelbundna pauser från skärmen.

– Eyes Up är ett enkelt och roligt sätt att hjälpa familjer att komma överens om skärmanvändning och utomhusvistelse, säger Ida Iwdal, kommunikationschef Specsavers Sverige.

Spelet Eyes Up är ett sällskapsspel i form av en kortlek uppdelat i tre delar: ”Sant eller falskt?”, ”Utmaningen” och ”Tänka högt”. Varje del har olika syften och består av olika prövningar, utmaningar och kunskapstest.

– Det är faktiskt pauserna som är viktiga, inte den totala mängden tid man sitter vid skärm. Sträcktittande på skärm utan paus innebär större risk, men att sitta en stund och sedan ta paus är däremot helt okej. , säger Erik Ryderberg, klinisk chef och optiker Specsavers Sverige.

Spelet kommer att finnas gratis att hämta i Specsavers butiker.

30 optik 2.2023 BRANSCHPLOCK
Det ska bli roligare för hela familjen att ta hand om barnens ögonhälsa. Laginsats i Alingsås gav resultat.

Får en optiker utföra en synundersökning på barn under åtta år?

Enligt det befintliga regelverket finns det ingen särskild reglering som hindrar en optiker att undersöka barn under åtta år. Den särskilda regleringen som finns i nuvarande optikerföreskrift avser att ordinera, färdigställa tillhandahålla eller lämna ut optiska synhjälpmedel.

Det är alltså inte förbjudet för en optiker att göra en synundersökning, eller funktionskontroll av ett recept, på barn under åtta år. Däremot får vi inte självständigt ordinera eller ändra på en ordination.

En förutsättning för detta är givetvis att optikern har nödvändig kompetens för arbetsuppgiften.Den som tillhör hälso- och sjukvård har ett personligt ansvar för hur hen fullgör sina arbetsuppgifter. Att på grund av brist i utbildning och erfarenhet inte kunnat inse eller avgränsa sig i sina arbetsuppgifter befriar hen inte från ansvar.

Optiker ska arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och ge patienterna en sakkunnig och omsorgsfull vård. Detta gäller generellt för alla arbetsuppgifter som är och kan komma att bli aktuella.

Rent utan puts

I det senaste numret skrev vi om Leijmas produkt Brilletvätt. Med anledning av texten vill företaget göra ett förtydligande:

”Vår produkt är ingen puts utan en rengöringsspray utan puts. Den skall sprayas på glasen som sedan sköljs av med kallt vatten. Därefter när glasen är helt rena torkas de sista vattendropparna bort försiktigt med ren duk eller mjukt papper (utan att putsa eller gnugga glasen). Alternativt kan glasen lufttorka”.

PATRIK SVARAR
till Patrik Maltborg, kvalitet@optikbranschen.se DK/NO: Tlf: +45 86 27 17 66 · Fax: 86 27 14 66 · Ordre: Web: www.visioncare.dk B2B · Mail: order@visioncare.dk SE: Tlf: 020 795045 · Fax: 020 792571 · Ordre: Web: www.hydrolens.se B2B · Mail: order@visioncare.dk
STÄLL DIN FRÅGA

Positivt med mer kunskap om allergier

Tiden går snabbt och våren är här, underbart för många men jobbigt för andra. Det innebär också att det är hög nivå av pollen och allergisäsongen är i full gång. Allergier är något som finns året om och alla vi optiker ser patienter med röda kliande ögon under hela året även om antalet ökar under våren. Om vi ser till alla våra glaukompatienter som kontinuerligt använder ögondroppar för att sänka ögontrycket och med det får irriterade ögon och ögonlock så kanske kunskapen i artikel ett kan vara positiv. För även om det i dagsläget kommer fler och fler glaukomläkemedel, droppar utan konserveringsmedel i endospipetter eller specialflaska så finns det fortfarande de som behöver ta de droppar som är konserverade med Benzalkoniumklorid. Benzalkoniumklorid är något som vi ska akta oss för det kan skada kontaktlinserna vilket varit känt sedan årtionden, men det är också irriterande för ögonen. Tänk om det kommer något som kan hämma inflammationen som uppstår vid användande av Benzalkoniumklorid, det vore en lättnad. Denna studie är inte utförd på människor ännu men det är intressant att se vad som kan komma i framtiden. Tänk också på detta när du har patienter som använder ögondroppar mot allergi, för det är så att flera av de olika allergiögondropparna på flaska är konserverade med Benzalkoniumklorid hur ologiskt det än är. Så se till att de inte tar droppar med Benzalkoniumklorid det kan göra ögonens irritation ännu värre.

Artikel två handlar också om allergi och att hämma en allergisk inflammation med hjälp av bättre kunskap om glukoprotein 130. Denna studie är intressant och beskriver hur testerna har utförts på olika nivåer för att till slut komma till en slutsats. Det är spännande att se om nya vägar kommer för att om möjligt stoppa och hämma en allergisk inflammation. Båda dessa artiklar ger hopp om att livet för allergiker med ständiga allergiska konjunktiviter kommer att bli lättare. De visar också hur mycket mer som kan påverka en allergisk reaktion, det är inte endast mastcellerna som släpper ut histaminet som är problemet.

Det är många som kommer med röda, kliande, irriterade ögon och att skilja en allergisk konjunktivit mot en orsakad av till exempel virus är lättast att se genom att validera om det är papiller eller folliklar som är svullna. Men också skillnad i klådans intensitet, den är betydligt högre vid en allergisk konjunktivit.

Hoppas att alla får en skön sommar så kommer nya artiklar till hösten.

catarina ericson

OPTIKs vetenskapsredaktör

MSc i Klinisk Optometri

De vetenskapliga artiklar som sammanfattas här finns i sin helhet på optikbranschen.se

Topikal dekorin minskar hornhinneinflammation och ger neuroskydd i en musmodell av Bensalkoniumklorid-inducerad hornhinneneuropati Översättning Catarina Ericson

SYFTE. Vi utvärderade de neuroprotektiva och immunmodulerande effekterna av topikal dekorin i en murin modell av bensalkoniumklorid (BAK)-inducerad hornhinneneuropati.

METODER. Topisk BAK (0,1 %) administrerades dagligen till båda ögonen på honan C57BL/6J möss (n = 14) under sju dagar. En grupp möss fick aktuellt dekorin (1,07 mg/ml) droppar på ena ögat och saltlösning (0,9 %) till det kontralaterala ögat; den andra gruppen fick saltlösning ögondroppar till båda ögonen. Alla ögondroppar gavs tre gånger dagligen under den experimentella perioden. En kontrollgrupp (n = 8) fick enbart daglig koksaltlösning istället för BAK. Optisk koherenstomografi gjordes före (på dag 0) och efter (dag 7) behandling för att utvärdera den centrala hornhinnans tjocklek. Hel immunofluorrescensfärgning utfördes för att utvärdera tätheten av hornhinnans intraepiteliala nerver och immunceller.

RESULTAT. BAK-exponerade ögon visade förtunning av hornhinneepitel, infiltration av inflammatoriska makrofager och neutrofiler och en lägre täthet av intraepiteliala nerver. Ingen förändring av hornhinnans stromala tjocklek eller dendritiska celldensiteten observerades. Efter BAK-exponering, hade dekorinbehandlade ögon en lägre täthet av makrofager och mindre infiltration av neutrofiler och en högre nervtäthet än den saltlösningsbehandlade gruppen. Kontralaterala ögon från de decorinbehandlade djuren visade färre makrofager och neutrofiler i förhållande till saltlösningsbehandlade djur. En negativ korrelation hittades mellan hornhinnans nervtäthet och makrofag- eller neutrofildensitet. SLUTSATSER. Aktuellt dekorin ger neuroprotektiva och antiinflammatoriska effekter i en kemisk modell av BAK-inducerad hornhinneneuropati. Dämpningen av hornhinneinflammation av dekorin kan bidra till att minska hornhinnenervens degeneration inducerad av BAK.

Gp130 främjar inflammation via STAT3/JAK2s väg vid allergisk konjunktivit Sammafattning Catarina Ericson

SYFTE. Allergisk konjunktivit (AC) är ett vanligt allergiskt tillstånd över hela världen och kräver noggrann screening och tidig diagnos. Vi fann att glukoprotein (gp)130 är avgörande för AC, eftersom gp130-nivåerna är förhöjda i AC. Därför syftade denna studie till att belysa funktionerna och de möjliga underliggande mekanismerna för gp130 vid AC.

METODER. För att jämföra mRNA-uttrycksprofiler, konjunktivala vävnader hos BALB/c-möss med ovalbumin (OVA)-inducerad AC utsattes för RNA-sekvensering (RNA-seq) analys följt av bioinformatisk analys. En icke-randomiserad studie som involverade 57 patienter med AC och 24 köns- och åldersmatchade friska individer genomfördes. Ett proteinchip användes för att detektera cytokinnivåer i patientens tårar. Differentiellt uttryckta proteiner i patientserum detekterades med användning av etikettfri kvantitativ masspektrometri. Histaminstimulerade konjunktivala epitelceller (HConEpiCs) användes för att konstruera en cellmodell. LMT-28 som kan hämma gp130-fosforylering släpptes på det murina ögats yta, och de resulterande symptomen observerades.

RESULTAT. Gp130 är uppreglerad i konjunktivalvävnaderna hos OVA-inducerade möss, serumet och tårar hos patienter, och histaminstimulerade HConEpiCs. Okulära ytans inflammation lindrades signifikant hos LMT-28-behandlade möss. Uttrycket av IgE, IL-4, IL-5 och IL-13 i serum från LMT-28-behandlade möss minskade. Antalet mastceller i konjunktival vävnad minskade jämfört med OVA-inducerade möss.

SLUTSATSER. Gp130 kan spela en viktig roll i AC via gp130/JAK2/STAT3-vägen. Hämning av gp130-fosforylering lindrar okulär ytinflammation hos möss, presenterar en potentiell behandlingsmetod för AC

optik 2.2023 33 VETENSKAP

Optiker till Skåne, Göteborg & Nyköping

Vi sätter alltid medarbetaren i fokus, hos oss ska du både trivas, utvecklas och utmanas. Vi vet att bara genom ett bra arbetsklimat kan man skapa nöjda kunder som i sin tur leder fram till goda resultat! Vår strävan är därför alltid att leverera både marknadens bästa service och produkter. Brinner du för den kliniska delen och vill hjälpa våra kunder att hitta den bästa tänkbara synlösningen? Är du dessutom en lagspelare som vill bidra till både din egen och arbetsplatsens utveckling? Kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal!

Mer information hittar du på: glasogonmagasinet.se/jobba-hos-oss/

Nå ut till Optikbranschen – annonsera i Optik!

Genom att annonsera i Optik når du hela optikbranschen precis när de tar del av senaste nytt i en professionell redaktionell miljö.

Nå optiker, assistenter, studenter och övriga aktörer på optikmarknaden. Bygg ditt varumärke vare sig det gäller linser, bågar, glas, maskiner, instrument, itsystem eller hela butikskedjor.

Under 2023 ger vi ut fyra nummer av Optik Print och åtta nummer av Optik Digital. Båda utgivningarna når direkt ut till de du vill nå.

Martin Åberg - martin@glasogonmagasinet.se mobil 070-624 56 88

ANSÖKAN OM STIPENDIUM

Kontakt oss på 072-900 10 02

eller maila susanne.simic @conmedia.se

FRÅN STIFTELSEN KARL SIMSONS FOND

Fondens ändamål är att skapa en allmän bred professionalism inom kåren, att stimulera unga optikers utveckling till goda yrkesmänniskor och att främja forskning inom optikerområdet. För år 2023 finns det 20 000 kronor att utdelas till en eller flera sökande.

Som upplysning kan nämnas att inga stipendier utdelas för grund- eller påbyggnadsutbildning inom optikeryrket. Detta innebär att inga stipendier utdelas för utbildning till legitimerad optiker eller kontaktlinsbehörighet.

Stipendierna lämnas bl.a. för att vidga stipendiaternas vyer inom det yrkesmässiga området för optiker, såsom kundpsykologi, organisation, administration m.m. Det är därför möjligt att få stipendium inte enbart för redovisning och företagsekonomi utan även för kurser i muntlig och scenisk framställning, språkstudier, yrkespraktik utomlands m.m.

Ansökningsblankett kan hämtas på fondens webbplats. Ifylld ansökan kan med fördel mailas som pdf till nedanstående mailadress. Ansökan oss tillhanda senast 14 april 2023.

Stiftelsen Karl Simsons Fond

c/o Optimax

Götgatan 83 A, 116 62 STOCKHOLM 08-642 34 07

msimson@telia.com / www.simsonfond.se

34 optik 2.2023 EFTER TEXT
K U N G Ö R E L S E
Synsam fortsätter att
på innovation och ögonhälsa Vi erbjuder dig som optiker att jobba med den senaste tekniken på marknaden för att bidra till förbättrad ögonhälsa för alla våra kunder. Vill du vara med på vår resa, där vi alltid sätter kunden först?
Hördell
0766 41 99 35 JOAKIM.HORDELL@SYNSAM.COM
satsa
Joakim

Upptäck den kompletta linsen som har allt. Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY är de enda kontaktlinserna som kombinerar högt Dk/t, låg modulus, UV-skydd och HD-optik med banbrytande fukt- och komforttekniker för att främja en sundmiljö på ögats yta.* Avancerad MoistureSeal ® -teknik ger den högsta fuktretentionen efter 16 timmar jämfört med ledande endagslinser av silikonhydrogel. 2 **

ComfortFeel-tekniken frigör ämnen som skyddar, berikar och stabiliserar tårfilmen och främjar ögonhälsan. 3

Ta dina konsumenter och din praktik ett steg längre med Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY.

Tidningen Optik Drakens gränd 6 104 22 Stockholm * Kontaktlinserna Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY är de enda sitt slag som erbjuder ett komplett fukt + komfortsystem med Advanced MoistureSeal® och ComfortFeel-teknik samt högt Dk/t, låg modulus, UV-skydd och HD-optik. Kontaktlinserna Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY främjar ögonhälsan genom det kompletta systemet som stödjer en hälsofrämjande miljö på ögats yta, bibehåller hälsofrämjande ämnen under 16 timmar och ger en hög genomsläpplighet för syre (Dk/t=134). 1, 2, 3, 4 ** Jämfört med kontaktlinserna Dailies Total1® och Acuvue® Oasys 1-Day Referenser: 1. REF-KAL-0035-Crystal Competitive Grid packaging solutions with sources. 2. Schafer,J. Steffen,R. Reindel,W; A clinical assessment of dehydration resistance for a novel silicone hydrogel lens and six silicone hydrogel daily disposable lenses. Poster presented at AAO; October 2020. 3. Rah M. Ocular surface homeostasis and contact lens design. February 2021. 4. Data on file. Product Performance Evaluation of a Novel Silicone Hydrogel Contact Lens: kalifilcon A Daily Disposable Contact Lenses - Summary of kalifilcon A Patient Comfort and Vision Outcomes for Patients Who Wore Lenses for 16 or More Hours Per Day. Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, NY, 2021. UV-absorberande kontaktlinser ersätter INTE skyddande UV-absorberande glasögon, som UV-absorberande skidglasögon eller solglasögon, eftersom de INTE täcker hela ögat och omgivande område. Du bör fortsätta att använda glasögon med UV-skydd enligt anvisningarna. ©2021 Bausch & Lomb Incorporated UOD/SE/2112/0178.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.