Optik 2 2019

Page 1

FÖR ALLA I OPTIKBRANSCHEN | 2 2019

Specsavers testar nya kundflöden Memira satser på offentlig ögonsjukvård Optikmässan bjuder in till paneldebatt

Utbildning i fokus • Examenstider • Ny roll för assistenten • Branschröster


clinicalconference.se

Clinical Conference 2019 Tillsammans för bättre ögonhälsa

Torsdagen den 10 oktober

Radisson Blu, Waterfront Conference Centre Stockholm

Anmäl dig gratis på clinicalconference.se

Temat för årets Clinical Conference är att fokusera på bättre ögonhälsa och göra den tillgänglig för alla. Det är en ambitiös målsättning som vi bara kan uppnå genom ett ökat samarbete mellan optiker, optical dispensers och annan personal inom hälso- och sjukvård. Om vi fortsätter att utvecklas, dela med oss av vår kunskap och förbättra våra färdigheter, kan vi – tillsammans – arbeta för att minska onödig synnedsättning och göra en verklig skillnad vad gäller ögonhälsa. En av huvudtalarna vid klinisk konferens 2019 är Tor Paaske Utheim, forskningschef vid Norska Ögonkliniken. En föreläsning att se fram emot, liksom många andra intressanta presentationer från ögonvårdspersonal. Självklart så får du också tid att utbytta erfarenhet med dina branschkollegor, och mingla runt i vår leverantörsutställning. Och du kan tjäna CET-poäng när du deltar på konferensen. Vi ser fram emot att välkomna dig (tillbaka) i år!


INGÅNG

Tillsammans är vår vertygslåda

S. Examenstider

4-22

23 24 36

AKTUELLT Satsning på nya patientflöden

OPTIKMÄSSAN Förändring under lupp

26

ÖGONSJUKVÅRD

Memira satsar på det offentliga

VETENSKAP Ljus tid med nya kollegor

MER UR INNEHÅLLET TEMA UTBILDNING – Nya lokaler skapar möjligheter – Tre studenter på KI om framtiden – Ny utbildningsplan på KI – Tre branschröster om utbildningen – Omtanke om kunden främst – Krönika: Dags att ta ett helhetsgrepp

4 8 10 12 14 16

Synfel ska inte begränsa barn Låg kunskap om barn och solglas

30 32

• PATRIKS HÖRNA 34 • BRANSCHPLOCK 35 • VETENSKAP 41 REDAKTION 0498-49 81 18 optik@radicalpr.se Micke Jaresand, redaktör Wilhelm Jaresand Erik Engelv Olle Bergman Curt Lundberg, AD

ANSVARIG UTGIVARE Fredrik Thunell Annonsförsäljning: Renée Lindén 08-601 25 20 info@conmedia.se Annonsmaterial: Erik Åkerblom 08-400 246 60 kansli@optikbranschen.se

”Fler och fler av de undersökning- och analysmetoder som används kommer automatiseras och digitaliseras på ett sätt som vi inte helt kan föreställa oss idag ...” Erik Ryderberg, Specsavers på sidan 12

Prenumerationsärenden Erik Åkerblom 08-400 246 60 kansli@optikbranschen.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB, Stockholm 2019

bor drygt tre mil nordväst om Sveg. Han är beroende av att få en viss spruta en gång i veckan. Endast läkare får sätta den här sprutan och därför åker S. varje vecka ner till Sveg. Senast var den enda läkaren dock ledig, tillbaka om en knapp vecka. Det var bara ta bilen 18 mil till Östersund. Hans granne fick lunginflammation och har sedan dess mycket svårt att andas. Det ska följas upp men trots att sex månader gått har han fortfarande inte kallats. Det är inte osannolikt att han dör i kön. Det här är bara två av otaliga exempel på hur vården inte fungerar. Att få hela landet att fungera och leva måste vara en av de absolut största utmaningarna som håller våra beslutsfattare vakna. Idag tror jag de sover riktigt illa. Nu tar man bort AT och förlänger istället utbildningen med sex månader. Förhoppningen är väl att man snabbare ska få ut läkare i verksamhet. Men att få fram läkare är bara en del av problemet. En svårare nöt är att övertyga dem om att flytta till Sveg. Människor är som bekant inte schackpjäser som kan placeras där nån annan finner bäst. En lösning har varit s.k stafettläkare. I slutet av maj fastställde Skatterättsnämnden Högsta Förvaltningsrättens beslut att inhyrd personal ska momsbeläggas. I en annars momsfri sjukvård betyder det en ökad kostnad med 25 procent för privata aktörer. Den som kanske övervägde en privat vårdcentral i Sveg fick därmed en käftsmällav rang. Men gör inte det här att landstingen anställer istället för att hyra in då? Nä, för landstingen gör det ingen skillnad, de har ett specialundantag från momsen. Dessutom kvarstår problemet att locka folk att flytta dit.

det här numret av Optik handlar mycket om tillgång på optiker. Branschföreningen har givetvis ingen annan åsikt än den som våra medlemmar ger uttryck för. Det är en komplex problemställning som måste ses ur flera perspektiv. Stad och land har delvis olika utmaningar. Fler utbildningsplatser på olika orter kräver fler lärare. Beslutsfattarna ska prioritera optiker i fördelning av utbildningsplatser, i konkurrens med andra vårdsyrken. Och då har vi fortfarande inte löst hur vi ska tillgodose hela landet, det var ju det där med schackpjäser. Sannolikt kommer teknikutveckling vara en viktig del av lösningen. Det här är hela branschens gemensamma utmaning och det gäller att vi håller samman och drar åt samma håll. Ingen har alla verktyg för att lösa det på egen hand, men tillsammans har vi den verktygslåda som behövs.

fredrik thunell vd, Optikbranschen optik 2.2019 3


TEMA UTBILDNING Examenstider väcker intresset för frågor som rör utbildningen av optiker, assistenter och säljare. Branschen och yrkesrollerna befinner sig i en förändringsfas som av många anses vara den mest omvälvande hittills. Samtidigt som traditionella och invanda affärsmodeller i den kommersiella delen av branschen utmanas av digitalisering och förändrade konsumentbeteenden växer både intresset och möjligheten för välutbildade optiker att söka andra karriärvägar än arbete i butik. Detta kan i sin tur kan komma att påverka innehållet i assistenternas och säljarnas arbetsuppgifter. I Tema Utbildning möter vi nyutbildade optiker, assistenter och säljare och resonerar kring framtida utbildningsbehov.

Nya lokaler skapar Optikerutbildningen i Kalmar har fått nya lokaler och studenterna trivs verkligen – inte minst i de moderna undersökningsrummen. Viktiga steg har tagits mot den nya masterutbildningen som drar igång hösten 2020.

– Studenterna har en fantastisk arbetsmarknad nu, säger Peter Lewis, programansvarig på Optikerprogrammet vid Linnéuniversitetet. Samtliga som tar examen den här våren har redan fått anställning och framtiden ser lysande ut för dem. Det är den 5 juni, och på optikerutbildningens examensdag visar sig sommarsverige från sin bästa sida. Solen gassar över gräsmattorna vid Kalmar slott, där det myllrar av högtidsklädda studenter från Linnéuniversitetets olika utbildningar. På Universitetskajen – vid hamnen, mellan slottet och centrum – skymtar de nya lokalerna (som vi kommer att besöka i ett kommande nummer). 

Avslutningsceremonin för årets 26 nyutexaminerade studenter (varav 24 kunde närvara) har traditions4 optik 2.2019

– Vi vill att studenterna ska exponeras för de instrument som de kommer att möta i branschen. Därför har strategin varit att låta alla leverantörer få möjlighet att lämna offert, säger Peter Lewis. Han berättar även att den kliniska verksamheten kommer att utökas i höst så att studenterna kan träffa text och foto olle bergman fler kunder och patienter som ”kommer in från gatan”. Antalet ansökningar till optikerprogramenligt ägt rum i Gröna salen på slottet. Nu sitter Peter Lewis och hans kolleger och tar met har börjat öka och inför hösten har man 110 förstahandssökande till 32 studieigen sig med en öl på studenternas favoritställe Park Hermina. De kan nöjt se tillbaks platser. Framöver kommer man att ändra strategi och satsa på ett visst överintag för på ett framgångsrikt år. att kunna examinera fler. Dessutom tänker – Årets största händelse är flytten ner man också satsa på fler kompletteringskurtill hamnen, som ägde rum strax före jul, säger Peter Lewis. Lokalerna är jättefräscha ser för yrkesverksamma, med klinisk träning och studenterna är helt lyriska – de har fått i de nya lokalerna. När det gäller arbetet med den planerade masterutbildningen har moderna undersökningsrum och mycket det kommit goda nyheter: större ytor. – Fakultetsstyrelsen har äntligen godkänt målet har varit att skapa en så auatt vi startar en masterutbildning. Det tar tentisk övningsmiljö som möjligt för stutid att genomföra en sån här process, men denterna och därför har hela maskinparken nu är det tänkt att vi drar igång hösten bytts ut. Den gamla utrustningen var fem2020. Vi börjar alltså ta in ansökningar om ton år gammal och speglade knappast daett år, säger Peter Lewis n gens marknad.


Framtiden ser ljus ut för årets avgångskull från Optikerprogrammet vid Linnéuniversitetet – samtliga som tog examen har redan fått anställning.

nya möjligheter Emil Svensson:

”Den praktiska vanan gör oss säkra och trygga” Emil Svensson från Västergötland gick från försäljning inom optikbranschen till optometri. Hans examensarbete handlade om hur olika typsnitt påverkar läshastigheten. – Roligast på utbildningen har nog alla praktiska kurser varit, säger Emil Svensson. När man får tillbringa mycket tid i undersökningsrummet utvecklar man det till en vana – och då blir man också säker och trygg i sin yrkesroll. Innan han kom till Kalmar jobbade Emil i två år som säljare på Smarteyes i Alingsås. Där blev han mer och mer nyfiken på vad hans kolleger gjorde på dagarna. – När jag pratade med dem kunde de alla rekommendera optikeryrket. Då var det inget snack om saken. Emil jobb handlade om typografi, när-

mare bestämt seriffer och hur de påverkar läshastigheten – och i förlängningen läsbarheten. – Det var något som dök upp som en tanke under kursen i arbetsplatsoptometri. Jag började fundera kring varför allt som vi lämnar in i skolsammanhang måste vara i ”12p Times New Roman”. Särskilt serifferna visade sig vara intressanta eftersom det fanns väldigt delade meningar i ämnet. Vad ska du göra efter examen?

– Nu ska jag och min sambo flytta tillbaka hem till Alingsås. Där blir det jobb på Smarteyes men innan det börjar skall jag ha ett par veckor ledigt utan en foropter i sikte. Titel på examensarbete: Seriffers påverkan på läshastigheten

Emil Svensson fick Synsams stipendium för bästa patient- & kundbemötande.

optik 2.2019 5


UTBILDNING KALMAR Klara Lennéer:

Johanna Strömblad:

”Nu ser jag fram emot att komma igång och jobba!”

Johanna Strömblad och Klara Lennéer strålar i kapp med solen.

Småländska Johanna Strömblad tyckte det kliniska och det praktiska var roligast i utbildningen. Valet av examensarbete utgick från ett personligt intresse: färgade linser.

”Det bästa med utbildningen var mixen!” Klara Lennéer från Västergötland ångrar inte sin spontanansökan till utbildningen för tre år sen. Hon ser nu fram emot jobb på Specsavers i Göteborgstrakten. Teoretiskt är hon bland annat intresserad av hur man kan hejda myopiutveckling hos barn.

– Det har varit roligt att gå utbildningen, men samtidigt känns det skönt att vara färdig, säger Johanna Strömblad, som ursprungligen kommer från Sävsjö. Nu efter examen ska hon flytta till Jönköping och jobba på Smarteyes. Det var där jag gjorde min praktik och de senaste årens sommarjobb. Jag trivs jättebra med mina kollegor och ser fram emot att få komma igång och jobba. Johanna blev intresserad av optikeryrket efter ett besök hos en optiker med talang för att förklara. – Vi blev klara med undersökningen lite tidigare och sen satt han och förklarade för mig hur ögonen fungerar. Det gjorde att jag blev nyfiken och kände att jag ville veta mer.

– Generellt sett har utbildningen varit en bra utmaning där man har blandat teori och praktik, säger Klara Lennéer, uppvuxen i Tidaholm. Vi har fått träna en massa på kundbemötande och hur det är att jobba som optiker. Innan hon kom till Kalmar hade Klara arbetat som optikerassistent i några år. Men hon kände att det var dags för nya utmaningar. – Så det blev en spontanansökan till utbildningen när jag såg reklamen för att sista anmälningsdatum för högskola och universitet närmade sig. Klara tycker att hennes starka sida är kommunikationen med kunder och patienter. Hennes examensarbete var inriktat på ett problem som blir alltmer akut:
 – Det handlade om kontaktlinser (MiSight från CooperVision) som är till för att stoppa myopiutveckling hos barn. Hur kan vi hjälpa unga människor att inte bli närsynta?

johannas exjobb handlade om compliance hos bärare av kosmetiska kontaktlinser utan optisk korrektion. – Jag har fritidsintressen som involverar kosmetiska linser, så valet av ämne var enkelt. Mitt antagande – som visade sig stämma – var att den typen av bärare sällan har varit i kontakt med optiker för utprovning eller träning. Därför vet de kanske inte hur linserna bör skötas.

Vad var det bästa med utbildningen?

– Det var nog mixen av alltsammans.

Vad är din styrka som optiker?

– Det ligger nog i kundbemötandet. Mina kunder brukar vara lite gladare när de går än när de kommer till butiken.

Titel på examensarbete: Jämförelse i kontrastkänslighet och ackommodativ respons mellan MiSight® och Proclear® Multifocal

Titel på examensarbete: Compliance hos cosplayers och lajvare som bär kosmetiska kontaktlinser utan optisk korrektion

Klara Lennéer fick Synologens stipendium till en student ”som under sista året visat på en mycket god patientkontakt, kombinerad med mycket goda kliniska färdigheter”.

6 optik 2.2019

Nöjda studenter fick en blomma, examensnål från Linnéuniversitetet och ett presentkort på en vidareutbildningskurs.


MULTILENS KURSER

Hösten 2019 Onsdag 4/9 – Plats: Multilens Mölnlycke Christer Citron fick Specsavers stipendium för bästa prestation på samtliga kliniska optometrikurser.

Christer Citron:

”Det var tre roliga år!” Christer Citron driver egen butik i Växjö, och satsade på vidareutbildning för att utveckla familjeföretaget. Många är de timmar han har pluggat medan tåget har rullat fram genom de småländska granskogarna. – För mig har det varit fantastiskt att som lite äldre få en sån här möjlighet, säger Christer Citron. Det har varit tre mycket roliga år med alla goa klasskamrater och lärare. Naturligtvis var det lite tufft i början eftersom det var många år sen jag pluggade sist. Tillsammans med sin hustru Marie äger Christer Specsavers Optik i Växjö. – Vi var från början tre delägare i butiken. Men när vår tredje partner Katarina – som var den enda optikern av oss – tog över en butik i Värnamo behövde vi en optikerpartner. Vi föreslog då för Specsavers att jag skulle utbilda mig, vilket de gick med på. Under hela utbildningen har Christer bott kvar hemma. – Jag har pendlat med tåget mellan Växjö och Kalmar. Fördelen har varit att man har kunnat plugga på tåget och på så sätt dra nytta av tiden. Nu är Christer ivrig att komma igång och börja jobba för fullt igen. – Jag har inte hunnit vara i butiken så mycket under studietiden, så min fru har fått dra ett tungt lass. Så nu gäller det att producera. Vad handlar ditt examensarbete om?

– Det är en jämförelse av komfort och synfältsbredd i progressiva glasögonglas som har samma grunddesign, men som har slipats enligt olika tekniker – konventionell teknik och freeform-teknik. Ett intressant ämne som anknyter till mitt dagliga arbete i butiken. Titel på examensarbete: Jämförelse mellan progressiva glasögonglas – är freeform bättre än konventionella?

Workshop; praktisk tillpassning av minisklerala linser En workshop för dig som redan arbetar med eller varit på kurs om minisklerala linser men vill ha mer praktisk erfarenhet och detaljerad information.

Fredag 20/9 – Plats: Stockholm

Reducerad syn Ger praktisk kunskap i att lära sig undersöka personer med nedsatt syn och att prova ut hjälpmedel till dessa.

Tisdag 8/10 – Plats: Stockholm

Erfarna ögon En kurs som ger kunskap om dina aktiva äldre kunder. Personer som både kan ha god syn men som också ställs inför nya utmaningar när ögonen åldras. Efter kursen har du som optiker fått redskap för hur du kan hjälpa kundgruppen med erfarna ögon på bästa sätt.

Onsdag 9/10 – Plats: Multioptikk Oslo

Workshop; praktisk tillpassning av minisklerala linser En workshop för dig som redan arbetar med eller varit på kurs om minisklerala linser men vill ha mer praktisk erfarenhet och detaljerad information.

Oktober – Plats: Stockholm

Uppföljning praktisk tillpassning minisklerala linser Workshop Ge teoretisk och praktisk kunskap om tillpassning av minisklerala linser för alla typer av synfel och ögonkomplikationer.

Tisdag 3/12 – Plats: Oslo

Specialkontaktlinser för ovanliga ögon Ger teoretisk och praktisk kunskap om tillpassning av olika typer av specialkontaktlinser för höga styrkor, torra ögon eller irreguljär cornea. Anmälningar görs via email: info@multilens.se Läs mer om våra kurser på www.multilens.se

Vi ger CET-poäng för våra kurser

MULTILENS AB Tel: 031 88 75 50 info@multilens.se www.multilens.se

optik 2.2019 7


UTBILDNING KI På KI bedrivs optikerutbildningen i tre olika former. Det treåriga Optikerprogrammet är grunden för yrket och ger behörighet till att kalla sig optiker. Magisterutbildningen är för de optiker som vill fördjupa sina kunskaper i yrket och dessutom ges möjlighet att öppna dörren till en akademisk karriär. Kursen i Diagnostisk Optometri fördjupar och breddar optikerns kunskaper och ger så kallad ”dropprätt” och är i första hand avsedd för de optiker som inte eftersträvar akademiska meriter. Vi har text och foto wilhelm jaresand träffat tre av studenterna.

”... det är först när man får klämma och känna som allt faller på plats... ”

Emilia Falk, Optikerprogrammet Grattis!

– Tack! Det känns riktigt bra, men har nog inte sjunkit in än. Tror fortfarande att det bara är helg och att skolan börjar igen på måndag. Blir det magistern direkt?

– Jag har sökt. Får reda på om jag kom in i mitten av juli, så håller tummarna. Det är dock 53 som sökt till 30 platser i år. Fem fler än förra året så lite nervöst är det, men kommer jag inte in den här gången så är det nog egentligen bara bra att jobba lite emellan. Varför vill du gå den?

– Jag har valt att rikta in mig mer på ögonhälsa och vill helst jobba på klinik eller sjukhus, och så är det alltid kul att skaffa mer kunskap om det jag ändå valt att arbeta 8 optik 2.2019

med. Dessutom öppnar det dörrar och breddar vad man kan jobba med i framtiden. Vad har varit bäst på utbildningen?

– Tror att allt det praktiska varit det som gett mest. Vi har som en egen klinik på skolan och att få utnyttja den och känna på alla instrument och träffa riktiga patienter liksom. För först lär man sig allt teoretiskt, hur man använder biomikroskop eller foropter, men det är först när man får klämma och känna som allt faller på plats. Vad behöver bli bättre?

– Jag tycker att vi borde ha fler möjligheter att tillpassa kontaktlinser på riktiga patienter utifrån. Vi hann med en eller två per person och nu är vi kontaktlinslegitimerade men det hade vi gärna tränat mer på innan vi ger oss ut i arbetslivet.


Fanny Josefsson Diagnostisk Optometri Grattis!

– Tack! Så skönt att det är klart. Det har varit mycket med att kombinera jobb, skola och familj men det har gått vägen. Det var känslosamt igår när man sa hejdå till alla, nu är den här perioden över liksom och den har varit intensiv.

”Vi hade behövt mer tid i skolan. ”

Vad händer nu då?

– Nu ska jag fortsätta jobba. Jag och en kollega från samma butik läste DO:n tillsammans så vi har massa visioner nu om vad vi vill göra med vår kunskap. Vi har börja med ögonhälsoundersökningar och ska sitta ner och jobba upp en plan för hur vi ska utöka det och sen bara mata på. Känns som att det är nu det börjar. Är du färdigutbildad nu?

– Nej inte alls. Det här känns bara som början. Nu har vi fått smått och gott på sjukdomar och så och nu är det bara rota vidare i det man tycker är roligast. Vad har varit bäst med kursen?

– Att få se hur andra yrkesgrupper jobbar och förstå dem bättre. Istället för att skicka alla skelningar till ortoptist så känner jag nu att jag har självförtroendet att behandla det till exempel.

Vad kunde de gjort bättre?

– Vi hade behövt mer tid i skolan. DO:n är på 75 procent men vi är bara schemalagda 25 procent så de där andra 50 procenten förväntas vi plugga själva men samtidigt jobbar vi på våra vanliga jobb så vi får inte riktigt tid för att ge utbildningen allt fokus.

”... jag vill ha klinisk erfarenhet. Se sådant som man inte alltid får se i vanliga butiker.”

Johan Hedström Magisterutbildningen Grattis Johan!

– Tack så mycket! Det var riktigt roligt att få ta examen. Igen. Vart bär det av nu?

– Nu kommer jag först och främst ha ett vikariat på akuten på S:t Eriks ögonsjukhus. Kommer göra förundersökningar innan ögonläkaren tar över och få använda mycket av det jag lärt mig under magistern, så det ska bli kul. Är det därför du sökte dig till akuten?

– Både för det men också för att jag vill ha ytterligare klinisk erfarenhet. Se sådant som man inte alltid får se i vanliga butiker. Akuta fall och sjukliga förändringar och skador. Vad har varit bäst på magistern?

– Att man har fått lära sig mycket om mycket, så att säga. Att känna att man utvecklas i sin roll. Känner verkligen att jag kan mer nu än innan, såklart, och blivit bättre på mitt jobb. Jag klarar av mer och kan mer. Och sämst?

– Jag har inte så mycket negativt att säga faktiskt. Det har varit en bra utbildning. Tycker de har en hittat en bra balans mellan teori och praktik.

optik 2.2019 9


UTBILDNING Marika Wahlberg Ramsay, utbildningsledare KI Hur har årets avgångsklasser varit?

– Det har varit väldigt bra klasser, men något mindre än vad vi hade hoppats på. Många föll bort i första året. Vi tog in 70 men examinerade bara 40. Det brukar ligga runt 55. Men de har varit jätteduktiga, intresserade och väldigt engagerade. Engagerade även i utbildningens utformning och jobbat mycket med utvärderingar och så. Hur har ni skött er då?

– Vi har skött oss bra hoppas jag, haha. Nej men det har vi faktiskt. Inte varit några större problem. Men vi har haft rätt mycket att stå i, till hösten sjösätter vi en ny utbildningsplan. Vad är nytt i den?

– Den kommer ha ett ännu större fokus på det kliniska, men också på den analytiska förmågan. Studenterna ska ha ett ännu mer analytiskt förhållningssätt där de kan knyta ihop hela påsen när det gäller sjukdomar och binokulära problem. De ska kunna förstå ett större sammanhang i det gemensamma vårdansvaret som vi optiker ingår i idag. De ska få träffa fler patienter under tiden hos oss och ha fått en större klinisk erfarenhet. Hur ser söktrycket ut till era utbildningar?

– Det ser bra ut. Tror det var tre, fyra personer per plats och många som hade oss som förstahandsval också. Både på magister och grundutbildningen. Vartenda år över en treårsperiod har det sett ut så. Det känns riktigt bra.

Sammanlagt blev det 66 nya optiker som examinerades i år vid optikerprogrammen på Linnéuniversitetet i Kalmar och KI i Solna.

10 optik 2.2019

Större fokus på det kliniska och analysförmåga i nya utbildningsplanen


Vi har endagslinserna i silikonhydrogel för dina kunder. Oavsett vilka de är. Vi har endagslinserna i silikonhydrogel för dig och dina kunder. Du ska inte behöva kompromissa med dina kunders hälsa. Därför bör du välja endagslinser i silikonhydrogel – det modernaste och hälsosammaste materialet för dina kunders ögon.


UTBILDNING BRANSCHRÖSTER

”AI är redan här och blir snabbt bättre” Erik Ryderberg, Head of Professional Advancement, Specsavers Sverige Anser ni att dagens optikerutbildning motsvarar de behov som ni, utifrån ert kedjeperspektiv, har, tycker ni exempelvis att det utbildas tillräckligt med optiker?

– Tillgången på optiker är en stor utmaning för alla kedjor, även för oss, så det är klart att vi önskar att det utbildades fler optiker i Sverige. Utbildningarnas kliniska innehåll är relevant, men vi upplever att det ibland saknas kunskaper och förståelse för hur den optiska detaljhandeln verkar. Vi kan uppleva att nyexaminerade optiker ibland kan bli lite besvikna över den vardag som möter dem efter skolan. Är det något ni tycker saknas eller kunde göras annorlunda i dagens optikerutbildning, i så fall vad?

– Egentligen samma svar som den föregående frågan, vi examinerar jätteduktiga optiker i Sverige, men de skulle behöva få mer kunskaper inom ekonomi, försäljning och affärsmannaskap. Hur tror ni att optikerutbildningen kommer behöva

se ut om tio år för att motsvara branschens behov?

– Fler och fler av de undersökning- och analysmetoder som används kommer automatiseras och digitaliseras på ett sätt som vi inte helt kan föreställa oss idag vilket kommer ställa helt andra krav på optikerna i framtiden. AI är redan här och blir snabbt bättre, avancerad teknik blir mer tillgänglig och används i större utsträckning. Utbildningen kommer behöva bli mer teknik och it orienterad då mycket av optikerns jobb kommer bestå i att använda sig av olika systemverktyg för att göra bedömningar av kundernas syn och ögonhälsa.

”Vi skulle gärna se att utbildningen sker på fler orter” Helena Lundenfelt, HR Manager Synoptik Anser ni att dagens optikerutbildning motsvarar de behov som ni, utifrån ert kedjeperspektiv, har, tycker ni exempelvis att det utbildas tillräckligt med optiker?

– Utbildningens innehåll motsvarar det vi efterfrågar och vi anser att den kompetens studenterna får i stort överensstämmer med det behov vi har i vår verksamhet i nuläget. Utbildningen ger kompetens inom de kliniska områden som har utvecklats på senare tid. Antalet nyutbildade optiker är för få för att täcka det behov vi i nuläget har av att rekrytera optiker. Vi skulle också gärna se att utbildningen kunde ges på fler orter i landet. Är det något ni tycker saknas eller kunde göras annorlunda i dagens optikerutbildning, i så fall vad?

– Vi kan se att det ibland hos nyexaminerade 12 optik 2.2019

optiker finns en felaktig bild av vad arbetet i en optikbutik innebär. Vi tror att det skulle vara värdefullt med mer praktik och att vi som representerar optikkedjorna i ett tidigt skede får möjlighet att ge en bild av hur arbetet som optiker är hos oss. Allt för att skapa rätt förväntningar på arbetet efter examen. – Vi kan se att produktkunskaper ibland saknas hos de nyutbildade, till exempel kunskap om glas. Hur tror ni att optikerutbildningen kommer behöva se ut om 10 år för att motsvara branschens behov?

–Vi tror att den kliniska utvecklingen kommer fortsätta och att optikerns roll kommer bli mer rådgivande. Refraktion kommer till stor del skötas av teknik. Vi tror att efterfrågan av optiker kommer vara fortsatt hög då befolkningen blir allt äldre och möjligheterna att korrigera synfel utvecklas. Optikern kommer behöva avlasta sjukvården. Utbildningen behöver anpassas till den utvecklingen.


”Vi som leverantör kan (...) se att det saknas kommersiell utbildning, vilket är synd.” Johan Carlius, marknadschef Rodenstock Sverige Anser ni att dagens optikerutbildning motsvarar de behov som ni, utifrån ert leverantörsperspektiv har, tycker ni exempelvis att det utbildas tillräckligt med optiker?

– De utbildningar som finns idag går mer och mer åt det kliniska hållet vilket i sig är bra. Vi som leverantör kan dock se att det saknas kommersiell utbildning, vilket är synd. Visst kommer en stor del av de nyutexaminerade hamna hos kedjorna där kravet på den kommersiella delen inte är så hög, men vi har fortsatt en ganska stor del av butiksledet som är egna företagare. Att lägga in lite mer marknadsföring och ekonomi i utbildningen skulle göra fler mer beredda på vad som väntar ute i handeln. Är det något ni tycker saknas eller kunde göras annorlunda i dagens optikerutbildning, i så fall vad?

– Ja det finns ett stort behov av att föra in mer glaskunskap i utbildningen. Till exempel så råder det stor okunskap till hur de mer moderna individuella glasen fungerar. Rodenstock kom redan i början av år 2000 med individuellt anpassade glas och idag har de flesta glastillverkare glas som optimeras efter individuella parametrar. Men hur påverkas synen av dessa parametrar, vad händer om man inte är noggrann när man beställer glasen och sen ser till att patienten verkligen får glasögon tillpassade efter hur de är beställda. Mer glaskunskap är otroligt viktigt för att förbereda de blivande optikerna för de mer innovativa produkterna. Hur tror ni att optikerutbildningen kommer behöva se ut om 10 år för att motsvara branschens behov?

– Svår fråga… det som är viktigt är att utbildningen följer marknaden och dess behov, vilket den redan idag gör på vissa områden. Men det saknas redan idag till exempel en förståelse för hur moderna glas fungerar. Nu ser vi mer och fler innovativa mätutrustningar som Rodenstock DNEye-scanner som exempel, hur kan denna typ av utrustning nyttjas i större utsträckning för att ge fler patienter bättre seende men även högre synkomfort? Vi som leverantörer har även ett stort ansvar i att förmedla vår kunskap till utbildningarna på samma sätt som utbildningarna har ett ansvar själva att hänga med i utvecklingen. optik 2.2019 13


UTBILDNING CAMPUS ROSLAGEN

Omtanke om kunden främst för optiksäljare Ett 50-tal föräldrar, anhöriga och vänner har samlats på Campus Roslagen för att gratulera årets kull med nybakade optiksäljare. Musiken som dunkar i högtalarna sänks när de tågar in i salen till applåder. Men även om skolan är slut för optiksäljarna återstår ett prov för de anhöriga. På en projektor startar Annie Eriksson, Norrtälje Optikcentrums vd och utbildningsledare, ett quiz. text och foto wilhelm jaresand

14 optik 2.2019

– nu ska ni få testa på vad de här stackarna har fått gå igenom det senaste året, säger Annie. En girlang som hänger rakt i vägen för projektorn rycks bryskt ner av mångåriga läraren Eva Lundmark som i år gör sitt sista år på skolan innan pensionen. När skratten lagt sig drar quizzet igång. ”Hugo” drar tidigt iväg och håller ledningen tills att ”Maskot” springer om och lyckas hålla ledningen hela vägen in i mål. Vinnaren ”Maskot” visar sig sitta i skolans ledningsgrupp, och ”Hugo” visar sig vara Hugo Schunnesson från Essilor. Även trean är från branschen och alla diskvalificeras. Vinner gör istället nummer fyra ”Unni & Tina” som examinerades från utbildningen i våras. Annie Eriksson lovar att de anhörigas resultat i provet inte kommer synas i optiksäljarnas slutbetyg… Branschfolket – som kidnappade quizet – är där för att dela ut stipendier till några särskilt duktiga optiksäljare från klassen. Klassen vars styrka, enligt Annie Eriksson ligger i deras omtanke.


Vill du bli en personlig optiker? INSPIRATION

Tal, stipendier och ett quiz-drama med flera branschfolk diskade när årets optiksäljare examinerades i Norrtälje. Hugo Schunnesson från Essilor en av de drabbade.

– Den här klassens styrka har verkligen legat i att de är otroligt omtänksamma och kommer ha kunden i fokus. Det märks på hur de är, säger Annie Eriksson. Liza Johansson tilldelades Multilens stipendium för bästa checklista för kontaktlinsträning. Förutom bokstipendiet fick hon även ett par ”jättehäftiga solglasögon med blommor på”. Över sommaren ska Liza vikariera som optiksäljare på Synsam och Synskärpan. Planen är att jobba ett par år i butik, men den tar inte slut där. – Efter det vill jag bli butikschef, eller säljare åt en leverantör. Jag fick upp ögonen för leverantörer när de var på besök här. Just att åka ut och träffa olika butiker och visa bågar och prata för sin sak och träffa folk tycker jag verkar roligt, säger Liza. Även Josefine Nilsson fick ett stipendium. Hon nomi- ➔

Är du intresserad av att bli en KlarSynt-ansluten butik? Läs mer på klarsynt.se

optik 2.2019 15


UTBILDNINNG

Eva Lundmark (t v) gjorde sin sista examenstillställning innan pensionen och delade ut kramar och stipendier. Här till nyexade optiksäljaren Liza Johansson.

➔ nerades av klassen till världens bästa klasskompis och fick en kikare av Zeiss för sin insats. Två dagar efter examineringen är det dags för första officiella arbetspasset på Synoptik i Danderyd. – Det ska bli så kul, att få jobba och slita lite efter en tid i skolan, säger Josefine. Vad har du för mål i framtiden då?

– Jag vet inte riktigt, jag tycker det är jättekul dit jag ska nu så kommer nog fokusera på att utvecklas i den rollen.

framtiden för utbildningen är även den inte helt kartlagd än. Till hösten tas en ny klass in, men hur det blir 2020 återstår att se. Två ansökningar är inskickade om att få hålla utbildningen. En till Norrtälje och en till Ronneby. – Vi lever två år i taget och det är dags att söka igen helt enkelt. Vi vet att yrket behövs och vi på Norrtälje Optikcentrum brinner verkligen för den här yrkesgruppen, det är vår bebis. Den ska finnas kvar vare sig det blir i Norrtälje eller Ronneby, säger Annie Eriksson. Varför behövs optiksäljarna?

– När optikerna går mer mot den kliniska verksamheten och inte har tid för butiksarbetet så måste vi fylla vakuumet. Kunderna, folket, behandlar sina glasögon som de alltid gjort och de går sönder som de alltid gjort och någon måste ta hand om dem som någon alltid gjort. Dessutom är slit- och slängmentaliteten på väg bort. I och med att alla försöker dra ner på frakter från världens olika hörn så det kommer bli viktigare att hålla liv i kundernas glasögon när de väl köpt dem. n 16 optik 2.2019

Liza Johansson och Josefine Nilsson lämnar utbildningen i Norrtälje med både stipendier och jobb redan i hamn. Nere till höger: Annie Eriksson.

”När optikerna går mer mot den kliniska verksamheten och inte har tid för butiksarbetet så måste vi fylla vakuumet. Kunderna, folket, behandlar sina glasögon som de alltid gjort och de går sönder som de alltid gjort och någon måste ta hand om dem som någon alltid gjort.”


FORTFARANDE NUMMER 1

Känns inte alls Nästan

9 10 av

KUNDER HÖLL MED OM ATT DAILIES TOTAL1®® kontaktlinser är så bekväma att de inte känns alls1

Nästan

8 10 av

KUNDER SOM DELTOG I UNDERSÖKNINGEN UPPLEVDE en generell minskning av torrhet vid dagens slut med DAILIES TOTAL1® kontaktlinser jämfört med sina vanliga linser1

8 10 av

KUNDER FÖREDROG DAILIES TOTAL1® kontaktlinser framför sina vanliga linser1

GÅ MED I ALCONS SOMMARKAMPANJ

Delta i 360°-kundkampanjen och få tillgång till ett stort antal marknadsföringsverktyg. Dra fördel av den omfattande mediekampanjen som riktas till potentiella kunder i ditt område och öka kundtillströmningen till din butik.

Ge KONTAKTLINSBÄRARNA den PRESTANDA de förtjänar Genom at t rekommendera DAILIES TOTAL1® kontaktlinser – de första och enda kontaktlinserna med graderat vat teninnehåll och innovativ SmarTears™-teknik – kan du göra skillnad i kundens dagliga rutiner. DAILIES TOTAL1® är den första kontaktlinsen av et t unikt material med graderat vat teninnehåll som bildar en mjuk kudde av fukt, med en dokumenterad varaktighet på 16 timmar. Referenser: 1. Pérez-Gómez I, Giles T. European survey of contact lens wearers and eye care professionals on satisfaction with a new water gradient daily disposable contact lens. Clin Optom. 2014;6:17-23. © 2018 Novartis AG

optik 2.2019 17

ALVC/DD/DT1/PA /SE/180401 ACT: N11803799107

Nästan


UTBILDNING: KRÖNIKA När optikbranschen befinner sig mitt i en stark förändringsfas uppstår också frågor kring hur branschens olika yrkesutbildningar bör se ut. OPTIKs krönikör Anki Palm funderar över detta och låter också en elev från optikerassistentutbildningen i Uppsala och två uttext anki palm | foto lina börjesson bildningsledare ge sin syn på saken.

Ta helhetsgrepp på optikutb

N

är jag började arbeta som utbildningsassistent på IFO, Institutet för Optometri, i början av nittiotalet pratade många om vikten av utbildning inom optikerkåren. Historiskt sett hade optikeryrket länge varit ett hantverksyrke och nu utvecklades det mer och mer till att vara ett vårdyrke. Kvalitetssäkringssystemet utvecklades och sjösattes och idag är det väl knappast någon som ifrågasätter att vi har ett system som säkerställer patientsäkerhet och hur vi professionellt ska utföra vårt arbete utifrån en miniminivå. Allt för patientens och kundens bästa! Optikerförbundet och andra branschaktörer är säkerligen eniga om att människor som söker vår hjälp ska få adekvat sådan. Det är lätt att enas kring det. Frågan är bara hur? Här går meningarna isär. När jag får frågan av OPTIKs chefredaktör Micke Jaresand om att skriva en krönika om optikutbildning i Sverige tänker jag först: Vad finns att säga? När jag sedan läser kommentarerna i Optikforum på Facebook märker jag att det nog är precis tvärtom jag ska tänka. Diskussionsvågorna går höga när den projekterade YH-utbildningen Optik- och refraktionsspecialist med butiks- och säljkompetens i Vänersborg diskuteras, applåderas och ifrågasätts. Frågan som stöts och blöts är: Vill vi ha en kår av refraktionsspecialister som blir mellantinget mellan optikerassistent och optiker?

”Jag har lång erfarenhet av försäljning och nappade direkt när Lina Börjesson var på Trygghetsrådet och informerade om utbildningen. Men hur mycket jag än sökte på nätet och försökte få en bild av vad den skulle innehålla blev det så otroligt mycket mer än jag kunde föreställa mig – och då var mina förväntningar ändå ganska höga. Det har varit ett fantastiskt år, så otroligt intressant och spännande med alla ämnen vi läst. Vi har fått många värdefulla kontakter genom våra föreläsare och de leverantörer och representanter från branschen som varit hos oss och gästat utbildningen och även det flertal studiebesök vi varit på. Min dröm är att starta en egen butik så småningom, men inte nödvändigtvis i Sverige, kanske utomlands, i Spanien eller Portugal”. Örjan Tejneflo (eller Orin som hans nordirländska kollegor kallar honom efter att ha givit upp alla försök att lära sig uttala hans svenska namn) går optikerassistentutbildningen i Uppsala och gör sin praktik på Nordirland under projektet LIA utomlands. 18 optik 2.2019

Annie Eriksson, Norrtälje OptikCentrum.


ildningarna Det vi kanske glömmer är att fråga oss själva varför vi arbetar som optiker, optikerassistenter och andra yrkesroller inom optikbransch och ögonhälsovård. Vilken roll har vi i samhället? Om vi på tittar våra olika yrkesroller från ett annat perspektiv än den egna yrkesprestigens blir det lättare att hitta lösningar. Vi finns till för dem som behöver vår Många timmars linsträning ingår ögon- och synhjälp. Inte i optikerassistentutbildningarna. tvärtom. När jag frågar Jonas Upphagen, vicevd och chef för klinisk utveckling på Eyeknow vad han tycker svarar han: – Jag vet inte vad jag ska säga förutom att det är en spännande utveckling vi ser. Optikbranschen kräver förkunskaper och jag ser det som oerhört positivt att vi får välutbildade optikerassistenter som har ett engagemang och vill stanna i branschen. Välutbildad personal behövs alltid. Jag ser det som nyckeln till framgång. – Med dagens instrument kan vi snabbt, enkelt och exakt mäta upp styrkorna utan den traditionella refraktionen i undersökningsrummet. Det ger dessutom mer tid för optikern att verkligen undersöka ögonen och tillämpa sina unika kunskaper där de gör mest nytta. – Jag som jobbat med nya EyeRefract förstår mycket väl att man inte behöver läsa tre år inom optometri för att kunna hantera den. Naturligtvis kräver den digitala refraktionen en grundkunskap inom optik & optometri, dels för att kunna svara på kundens frågor men också för att veta när resultaten indikerar behov av fördjupad undersökning. Här har branschens assistentutbildningar en viktig roll att fylla. Instrumenten och datasystemen blir dessutom bättre och vi får se vart AI (artificiell intelligens) tar oss i framtiden. De här instrumenten ersätter inte optikern på något vis utan ger istället oss optiker möjligheten att använda all kompetens som vi besitter där den bäst behövs.

Förbered dig inför framtiden och uppdatera din kunskap

Eftersom det väntas bli ett ökat tryck inom sjukvården, kommer framtidens optiker arbeta närmare ögonläkare och allmänläkare. Det betyder att utökade optiska tjänster kommer att finnas tillgängliga i optikbutiker och att optiker kommer att spela en ännu viktigare roll för ögonhälsan. Vi på Green Club är övertygade om att det kommer bli än viktigare i framtiden att hålla sin kunskap à jour och vi ger dig verktygen att nå dit. Gratis medlemskap i Green Club ger dig följande fördelar i ditt fortsatta lärande

Tillgång till optometriatlas, vilken innehåller en översikt över flera av ögats patologiska tillstånd

Onlinebaserat biblioteket med kliniska artiklar, tränings­ moduler och fallstudier – tjäna CET­poäng online

• • •

Få inspiration av videoklipp och webbseminarier Håll dig uppdaterad med nyheter inom ögonhälsa Inbjudan till kliniska events och Clinical Conference

Alla professionella inom optikbranschen är välkomna att bli medlem i Green Club – oavsett om du arbetar för Specsavers eller ej. Bli medlem på green-club.eu

idag pratar vi om optikerbrist i Sverige. Planerna för den nya utbildningen i Vänersborg har kommit till ur den bristen. Som vanligt kan jag se både för- och nack- ➔ optik 2.2019 19


KRÖNIKA ➔ delar och håller både med och inte i det Jonas säger. Går ”Första dagen på jobbet fick jag utbildningsplanen i min hand jag till mig själv kommer jag förmodligen alltid vilja vänoch mitt uppdrag var sedan att skapa ett detaljerat schema dag da mig till någon som har både erfarenhet och mångårig för dag under 40 veckor och hitta bästa möjliga föreläsare i allt utbildning, det vill säga till en legitimerad optiker, gärna från ögats anatomi och sjukdomar, försäljning, kundpsykologi, en yngre. Som ”gammeloptiker” är jag grymt imponerad produktkunskap om bågar, glas och linser, yrkesrollen, journalav vad de har lärt sig och kan. Men bodde jag någonstans hantering, GDPR, skyltning i butik, hållbarhet, varumärken och där optikerbristen var ett faktum kanske jag som patient marknadsföring till att justera bågar och hur man blir en god och och kund skulle låta en refraktionsspecialist göra refraklojal medarbetare i teamet. Förutom att följa utbildningsplanen tionen men vilja veta hur butiken löser mitt eventueltill punkt och pricka var det viktigt att ha örat mot rälsen för att la behov av ögonhälsoundersökning. Jag är optiker så jag lyssna in branschens behov gällande optikerassistentens roll och vet vad jag kan förvänta mig. Frågan är hur det blir för skräddarsy utbildningen efter det. Jag valde att lägga in dagar här och där med ”det lilla extra” som de studerande behövde för gemene man? Hur ska hen kunna skilja på refraktionsatt kunna bli riktigt bra i sin yrkesroll. Tex. fick de gå en HLRspecialist och legitimerad optiker? Här behöver brankurs (hjärt- och lungräddning) innan första praktikperioden då schen vara tydlig. de skulle och ut jobba i butik. Utbildningens ledningsgrupp är handplockad från optikbranför mig skulle arbetet som refraktionsspecialist som schen, och de flesta av dem har föreläst på utbildningen. De har träffar nya synbehövande enligt schema var fullständigt gjort ett fantastiskt arbete och tillsammans har vi hela tiden skrämmande. Men det är jag det. Kanske finns det opjobbat mot att alla i klassen ska få jobb direkt efter utbildningen tikintresserade människor som skulle älska att refraktiooch nu, med några få veckor kvar till examen, är vi på god väg nera och lämna över till oss legitimerade optiker när reatt nå det målet! Nästa klass startar den 2 september i höst, och fraktionen inte räcker (vilket den ju sällan gör om vi ska till nästa sommar har vi ännu en hel klass välutbildade optikevara ärliga). Men å andra sidan, tänk vad skönt att få sliprassistenter redo att förgylla butikerna och höja kompetensen i pa alla de där ”är det bättre så eller så” och direkt gå på optikbranschen.” Lina Börjesson, utbildningsledare för optikerassistentutbildningen i Uppsala.

problemlösning och ögonhälsovård. Det skulle förutsätta ett samarbete mellan refraktionsspecialist och optiker. Då är vi där igen: Optikerbristen, det var ju den som skulle lösas. Kanske skulle en pol av legitimerade optiker kunna

Dynamisk syn, hela dagen

20 optik 2.2019

HOYAs nyaste progressiva glas Teknik för ett bredare synfält


De blivande optikerassistenterna på utbildningen i Uppsala lär sig allt om bågar och bågval.

serva flera refraktionsspecialister? Jag för resonemanget med mig själv och ni märker att det blir lite av ”å ena sidan si och andra sidan så”. Jag är säker på att det inte gäller bara mig. Hur tänker du?

när jag som föreläsare på Yrkeshögskoleutbildningen Optikerassistent med säljkompetens och öga för stil i Uppsala får frågor från de studerande om lönenivåer, möjlighet till vidareutbildningar och andra utvecklingsmöjligheter har jag inga svar. De blir förvånade över att det inte finns någon organisation som för optikerassistenternas talan. Kanske är det dags att starta ett Optikerassistentförbund, eller vad säger ni optikerassistenter? När jag skriver detta är de studerande ute och praktiserar sex veckor på deras sista LIA, lärande i arbete. Det har varit förhållandevis lätt för dem att hitta praktikplatser. De flesta har dessutom redan fått erbjudande om arbete när de tar examen i början av sommaren. Behovet av välutbildade optikerassistenter är uppenbart. Det är därför extra roligt att se att OPTIK-mässan i augusti har fokus på optikerassistenternas utveckling med ett eget program för den yrkesgrupp som gör vårt arbete som optiker så drägligt. n

”Norrtälje OptikCentrum har sedan år 2004 haft förmånen att utbilda säljare inom optikbranschen. När leg. optiker Yvonne Helmfrid Agartz och jag fick möjligheten att starta en Kvalificerad yrkeshögskoleutbildning, då tillsammans med Norrtälje Kommun, blev vi mycket glada att kunna göra något för yrkesgruppen. Utvecklingen har ju gått från att vara optikers fru eller assistent till att bli ett eget självständigt yrke med egna tydliga arbetsuppgifter. Att arbeta i ett fungerande team där varje medarbetare är en väloljad kugge i maskineriet gör att arbetet flyter på. Men vad som saknas är ett lägsta krav på vad yrkesrollen innebär och vad en arbetsgivare kan förvänta sig av icke legitimerad personal som anställs. Vi vet att det är fler utbildningsanordnare som vill starta utbildningar mot yrkesgruppen, så nu är det hög tid att sätta en lägsta standard innan det blir alltför stora variationer. Det är viktigt att kunna erbjuda likvärdig utbildning oavsett var man väljer att studera. Norrtälje OptikCentrum har regelbundet kontakt med optikerutbildningen på Karolinska Institutet för att säkerställa att utbildningsplanen matchar utbildningen av leg. optiker.”

Annie Eriksson, vd/utbildningsledare på Norrtälje OptikCentrum optik 2.2019 21


UTBILDNING BRANSCHRÖSTER

Optiker behöver ta större ansvar på sjukvårdssidan Rune Brautaset, ordförande Optikerförbundet Anser ni att dagens optikerutbildning motsvarar de behov som ni, utifrån ert perspektiv har, tycker ni exempelvis att det utbildas tillräckligt med optiker?

– Det finns förordningar på nationellt nivå och lokala föreskrifter på universiteten som i stor utsträckning styr innehållet i dagens optikerutbildningar samtidigt som blivande optiker ska utbildas för att nå kraven som ställs i optikerföreskriften. Optikerförbundet var remissinstans när dessa förordningar och föreskrifter skrevs och försöker påverka dessa när vi ser att ändringar behövs. Vi anser att de optiker som utbildas idag i mycket stor utsträckning lever upp till dessa förordningar och att de har hög klinisk kompetens som motsvarar optikerförskriften. Samtidigt är optometrin så pass bred att man inte kan vara expert på allt efter tre år. Efterutbildning och intern upplärning lär behövs efter optikerexamen. Vi är högst medvetna om att det är många lediga tjänster som optiker och att det kan vara svårt rekrytera optiker utanför storstäderna. Ur den aspekten borde det utbildas flera. Samtidigt är antalet optiker per capita relativt balanserad.

22 optik 2.2019

Är det något ni tycker saknas eller kunde göras annorlunda i dagens optikerutbildning, i så fall vad?

– Val av glas och praktisk erfarenhet av tillpassning är begränsat i dagens utbildningar och är absolut ett område som skulle kunna starkas – samma gäller för kontaktlinser. Sedan gäller det för utbildningarna att följa med i den teknologiska utvecklingen så att studenterna hela tiden är utbildade inom det som klinisk är aktuellt. OCT och synfält är exempel på detta som vi tror att optiker kommer arbeta med i allt högre utsträckning framöver. Hur tror ni att optikerutbildningen kommer behöva se ut om tio år för att motsvara branschens behov?

– Med en åldrande befolkning och en teknologisk utveckling samt högre tryck på den specialiserade vården så tror vi optiker kommer behöva ta ett större ansvar på sjukvårdssidan. Detta kommer ställa krav på utbildningarna. Samtidig kommer dagens behov av att tillgodose befolkningen med bra optiska lösningar kvarstå. Denna kombinationen kommer bli en utmaning och utbildningarna måste anpassa sig.


AKTUELLT

Optikerassistent Adam Merking får coachning och stöd av utbildaren Michael Slinge i hur man jobbar med det nya patientflödet.

Satsar på nya patientflöden För cirka ett år sedan startade Specsavers ett pilotprojekt med målsättning att skapa ett bättre synundersökningsflöde i butik. Idag har över 50 av kedjans butiker anammat det nya arbetssättet. Det hela började med att Specsavers svenska organisation fick kunskap om hur man arbetar i kedjans butiker i Australien och blev nyfikna på att anamma ett nytt arbetssätt. Idag har man en medarbetare, Michael Slinge, Senior Retail Performance Consultant som nästintill arbetar heltid med att utbilda de svenska butikerna och dess optiker om arbetssättet med benämning ’Rolling Clinics’. – Något förenklat kan man säga at det är ett arbetssätt där optikern tar nästa patient på tur istället för att arbeta på det mer traditionella sättet med specifikt bokade patienter. Butikssäljarna och optikerassistenterna tar hand om patienterna när de kommer till butiken, utför förtesterna och sätter sedan upp patientens förtestresultat på en tavla i butiken. Det indikerar för optikerna att det finns en patient redo för synundersökning, säger Michael Slinge. Avsikten med den nya metoden är att optikerna ska ligga före i arbetsschemat, få mer tid över för patienterna och verka i en mindre stressig arbetsmiljö. – Den tid som man vinner kan optikern välja att lägga på att ta in nästa patient, skriva klart en remiss eller bara ta en kopp kaffe. Vi tvingar ingen att byta arbetssätt utan fokuserar på de butiker som är nyfikna på att testa. Arbetssättet funkar för både små och stora butiker, men i

de större butikerna med flera undersökningsrum ser man ännu tydligare de positiva effekterna. Av de som testat har i stort sett alla varit positiva och gått över till ’Rolling Clinics’. En av de som gjort det är Robert Blomkvist, optiker och butiksägare till Specsavers butik i Borås. – En stor fördel med det nya arbetssättet är att vi som optiker arbetar mer som ett team än tidigare, då vi hade ett mer individuellt fokus. Man känner sig mindre stressad och vet att det alltid finns någon som backar upp en. Det är också tydligt att det ger positiva effekter för kunderna. Väntetiderna har minskat och vi upplevs som mer professionella och synkade, säger Robert Blomkvist.

Robert Blomkvist, en av pionjärerna med det nya patientflödet.

Hur påverkar arbetssättet de kunder som vill ha en specifik optiker?

– Det är faktiskt få kunder som kräver en specifik optiker. Men sker det så skriver optikerassistenten in det på den tavla över kunder där optikerna ser vem som står näst på tur. Om optikern vill läsa på mer kan han eller hon också läsa eventuella patientjournaler i testrummet, innan han eller hon hälsar patienten välkommen. Hur gör man om man har optiker med olika behörigheter?

– Här är det viktigt att optikerassistenten är noga med att skriva in vad det gäller så att exempelvis en optiker utan kontaktlinsbehörighet inte tar emot en kund som ska göra en synundersökning för kontaktlinser, avslutar Robert. n optik 2.2019 23


OPTIKMÄSSAN

Förändring under lupp på Aktörerna i optikbranschen lever, som alla andra, i en föränderlig tid. Gamla sanningar ställs på ända och etablerade affärsmodeller utmanas av digitalisering, automatisering och ändrade konsumentbeteenden. Under Optikmässan i augusti sätts förändringarna i fokus. Harald Angström kommer leda tre paneldiskussioner som med olika utgångspunkt tar tempen på branschen och gläntar på fönstret till framtiden.

text micke jaresand

alla som arbetar i en optikbutik är inte optiker. Assistenter och optiksäljare spelar traditionellt sett en stor roll för exempelvis kundbemötande, service, utprovning av bågar, val av glas och linsträningar. Men frågan är om inte assistenter och optiksäljare är på väg att få en allt större roll i den vardagliga verksamheten i butiken. –Assistenterna blir mer och mer involverade i processen med kunderna/patienterna. De gör exempelvis förundersökning innan refraktionering såsom screnningar och tryckmätning. Deras arbetsuppgifter är i vissa avseenden på väg att förändras ganska radikalt, säger Harald Angström. Därför är det angeläget att ta upp en diskussion om hur branschen kan säkerställa assistenterna/optiksäljarna större roll som är på väg att formas. Enligt Harald Angström kan det handla om hur utbildningen utformas i förhållande till yrkets utveckling och vilken status assistenterna/optiksäljarna har i butiken. – Deras roll i behandlings- och undersökningskedjan är på väg att bli allt viktigare än den historisk sett har varit. I paneldiskussionen kommer vi lyfta fram vilken betydelse de har för verksamheten och att det ofta inte bara är ett jobb utan också bottnar i ett stort engagemang och erfarenhet, säger han. även för optikerns yrkesroll blåser förändringens vind. Exempelvis breddas arbetsmarknaden i takt med att vårdinrättningar som ögonkliniker i allt större omfattning anställer optiker. Dessutom använder alla stora kedjor begreppet ”ögonhälsa” som ett naturligt inslag i kunderbjudandet, vilket tydligt pekar på en förändring av optikerns roll. – Under paneldiskussionen kommer vi ställa oss frågor som hur optikern kan komma att jobba, var jobben kommer att finnas, hur yrkeskåren ser på de hot och möjligheter som finns i samband med förändringar, säger Harald Angström. 24 optik 2.2019

Harald Angström är samtalsledare vid tre paneldebatter under Optikmässan i augusti.

En del av optikbranschen som inte så ofta kommer till tals när det handlar om djupare resonemang om branschens framtid är leverantörerna. Det blir det ändring på under mässan. – Vi vill gärna ge leverantörernas möjlighet att ge sin syn på framtiden. De är ofta pålästa och har bra analyser om vad som stundar i braschen. Vi kommer att diskutera vart branschen är på väg, hur produkterna kommer att distribueras i framtiden, vilken roll får nätet, apoteken och finns det kanske nya ännu ej etablerade kanaler t ex dagligvaruhandelskedjor, säger Harald Angström.

harald ångström hoppas på en öppen och engagerad atmosfär under diskussionerna. – Det är stora förändringar som pågår och det är viktigt att vi vågar utmana oss själva och våra strategier. Att vi ställer oss frågan: Vad borde jag göra som jag inte gör idag, och tvärtom, säger han. n


Optikmässan

d e m Väx Optik! t k e r Di STARTA EGEN BUTIK MED DIREKT OPTIKS FRAMGÅNGSRIKA KONCEPT

Vi har ett lönsamt butikskoncept och ett attraktivt kunderbjudande. Vi öppnar nya butiker runtom i landet kontinuerligt och det går bra för oss. Nu behöver vi dig och vill att du växer med oss. Som franchisetagare hos oss driver du din egen butik och tar del av våra förmånliga avtal. Vi erbjuder: • Ett attraktivt produktsortiment • Låga lager- och investeringskostnader • Fördelaktiga avtal med gemensam upphandling • Strategisk marknadsföring • Stöd och rådgivning Hos oss får din butik en stabil grund och du får de bästa förutsättningarna för ett lyckat företagande. Direkt Optik ingår i optikkoncernen Hans Anders med ca 500 butiker i Europa. Vill du veta mera så kontakta Jonas Wagermark, 044-28 22 82 eller j.wagermark@direktoptik.com

Seminarier och diskussioner under Optikmässan, populärt och källa till nya kunskaper.

Paneldiskussioner: OPTIKERNS ROLL I FRAMTIDEN Optiker samlas och diskuterar och berättar om sina tankar och funderingar runt temat ”Optikerns roll i framtiden” OPTIKERASSISTENTENS KOMMERSIELLA OCH KLINISKA ROLL Deltagare: Optikerassistenter och butiksägare. DISTRIBUTIONSKANALER I MORGONDAGENS OPTIKMARKNAD Deltagare: en glasleverantör, en bågleverantör, en kontaktlinsleverantör och en instrumentleverantör. Samtalsledare: Harald Angström Direkt Optik AB, Tel 044-28 22 80 Spannmålsgatan 11, 291 32 Kristianstad www.direktoptik.se

optik 2.2019 25


AKTUELLT

Memira satsar på offentlig ögonsjukv Trots att det fanns ett 30-tal ögonkliniker i Stockholm var det under 2017 en stor brist på specialiserad ögonvård. Väntetiderna var långa och vården behövde hjälp att hantera situationen. I oktober samma år öppnade Memira sin första ögonmottagning inom offentligt finansierad vård vid Globen i Stockholm. Målsättningen är att är att inom en treårsperiod vara en av de ledande aktörerna inom privat ögonsjukvård. text och foto wilhelm jaresand idag har memira ett 40-tal kliniker i Skandinavien, varav 22 finns i Sverige. – Memira är klart marknadsledande inom refraktiv kirurgi i Skandinavien och har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Fokus historiskt har legat på privata kunder. Sedan ett par år har verksamheten även fokuserat på offentligt finansierad vård . Vår satsning handlar främst om att vi på Memira vill vara med och skapa framtidens tillgängliga ögonsjukvård, säger Anette Gunnerblad, affärsområdeschef på Memira. När mottagningen öppnade bestod verksamheten av en läkare, en undersköterska och en verksamhetschef. Efter ett år senare anställdes den första magister-optikern och ytterliga fler optiker följde inom de närmaste månaderna. – Verksamheten ökade genom nya patienter i ett härligt tempo och vi behövde anställa fler kollegor, säger Anette Myhrström, som var första optiker på plats. Idag har personalstyrkan mer än fördubblats jämfört med starten och innefattar – utöver ledningen – två ögonläkare, två optiker och två undersköterskor.

tack vare sitt avtal med Stockholms läns landsting kommer Memiras patienter via remiss från andra optiker och vårdgivare i staden. Eftersom det rör sig om patienter med mer eller mindre allvarliga ögonsjukdomar faller all behandling under ögonläkarens ansvar. Optikerns roll är att förbereda patienten med nödvändiga mätningar. – Först är vi med och bedömer remisserna för att prioritera och planera, och när patienterna kommer hit har vi 26 optik 2.2019

en förberedande roll inför läkarbesöket. Vi kollar synen, mäter tryck och ger ögondroppar av olika slag beroende på vad för problematik patienten har, säger Johan Ullström, Memiras andra optikerrekrytering. – Ja vi gör alla mätningar som OCT, synfält och biometrier inför kataraktoperationer. Preppar patienten inför läkarens undersökning helt enkelt, säger Anette Gunnerblad. Alla patienter har dock inte ögonsjukdomar. Hit kommer även de som haft svårt att få synhjälpmedel att fungera hos vanliga optiker för att få en extra koll. Eftersom både Johan Ullström och Anette Myhrström gått magisterutbildningen och fått droppbehörighet kan de göra mätningar ofta utanför vanliga optikers verktygslåda. – Vi har också fler apparater och maskiner än en vanlig optikerinrättning vilket tillåter en djupare undersökning, säger Anette Myhrström. Vad har ni för roll under operationerna?

– Hittills har det varit mest förberedande med att ta emot patienter och se till att de har rätt förutsättningar för att kunna gå in i operationssalen. Skoskydd, överdragskläder, kanske lite lugnande på läkarens inrådan, se till att bedövning och pupillvidgande är på plats så de är redo för operationen, säger Johan Ullström. – Men vi är också med och gör beräkningar på linserna inför gråstarrsoperationer till exempel, och har hand om återbesöken för att se hur ingreppen fallit ut. Hur ser de? Är de nöjda? Säkerställa så det gått så bra det bara kan, säger Anette Myhrström. – Och är det något krångel så kopplar vi in ögonläka- ➔


vård

Johan Ullström och Anette Myhrström är två av de optiker som är en del av Memiras satsning på offentligt finansierad ögonsjukvård.

optik 2.2019 27


AKTUELLT

”Det som är extra kul här är att vår roll som optiker utvecklas och växer hela tiden. I mer etablerade organisationer är det lite mer fasta och satta rutiner och svårt att få igenom förändringar. Här är det kort mellan tanke och agerande”

Johan Ullström

28 optik 2.2019

➔ ren direkt, säger Johan Ullström. För både Anette och Johan har det alltid kittlat lite extra att arbeta med patienter till skillnad från kunder. Johan kände redan under utbildningen att det var åt det hållet han ville, och för Anette har det varit en naturlig följd av att alltid ha vidareutbildat sig så mycket som möjligt. – Här får vi till fullo använda det vi lärt oss, vår fulla kompetens liksom. Det är jättekul. Jag har varit optiker sedan 1980 och det här är utan tvekan det roligaste jobbet jag någonsin haft, säger Anette Myhrström. Johan Ullström har jobbat på flera kliniker tidigare men känner även han att han hittat rätt först hos Memira. – Det som är extra kul här är att vår roll som optiker utvecklas och växer hela tiden. I mer etablerade organisationer är det lite mer fasta och satta rutiner och svårt att få igenom förändringar. Här är det kort mellan tanke och

agerande och vi känner att vi kan vara med och påverka företaget. Har du saknat det på dina tidigare jobb

– Det kanske har varit en anledning till att jag sökt mig vidare från andra jobb, att jag velat vara med och påverka och förändra mer, säger han. Ytterligare en vinst med att vara ett mindre företag är enligt Johan och Anette att de har flexibiliteten att kunna planera kring patienten istället för tvärtom. Det ger möjligheten att sätta patienten i fokus, vilket är ganska fördelaktigt när medelåldern ligger på 72 år. – Till exempel när vi förbereder inför operation så har vi tid att sitta ner och prata med patienten. Det blir en social stund som patienterna uppskattar, vilket också ger en trygghet som underlättar operationen något enormt. Istället för att vara oroliga så litar de på oss, säger Anette Myhrström. Skulle ni kunna tänka er jobba butik igen?

– Som det är idag så har jag alldeles för skoj här och tycker mitt jobba är alldeles för bra för att över huvud taget ens kunna överväga möjligheten. Dessutom har vi inte


RENA GLASÖGON UTAN ATT

PUTSA!

NYHET

Anette Myhrström

butikstider vilket hjälper mig som småbarnsförälder, men framförallt är det faktiskt sjukt kul här, säger Johan Ullström. – Jag vill aldrig gå tillbaka till att jobba butik faktiskt. Det är verkligen två helt olika jobb. Här tar vi hand om patienten och vill lösa deras problem. I butik är det mer sälja produkter och optiklösningar. Det kan vara roligt på sitt sätt men det kliniska får allt oftare sitta i baksätet och det här är ju mycket roligare, säger Anette Myhrström.

1. SPRAYA PÅ 2. LÅT VERKA 5 SEK 3. SKÖLJ MED KALLT VATTEN

optiker som jobbar i butik kommer gärna hit på askultationer. Under våren har Memiras ögonmottagning arbetat nära sina remitterande optiker med frukostseminarier. Vid seminarierna har man bland annat gått igenom vilken information som är viktigt i utställda remisser och svarat på frågor kring när det är aktuellt att remittera. Under hösten kommer man bjuda in till ett par frukost seminarier där samarbetspartner får utbildning efter deras önskemål. Memiras verksamhet växer sig större och större för varje månad och företaget är redan nu i behov av att anställa fler optiker och ögonläkare. – Det känns som om många av våra optikerkollegor som är här på auskultation får en bredare förståelse för hur deras utbildning kan användas i andra roller, säger Annette Myhrström med ett skratt. Johan Ullström fyller i: – Det förväntas mer av oss inför operationer här än där jag jobbat tidigare. Till exempel uträkningen av linser som ska opereras in. Det är rätt tungt, och oåterkalleligt, och med det så växer man och jobbet känns roligare. n

Ingen alkohol, silicon, paraben eller konserveringsmedel

HELT RENT UTAN REPOR! ”Här får vi till fullo använda det vi lärt oss, vår fulla kompetens liksom. Det är jättekul. Jag har varit optiker sedan 1980 och det här är utan tvekan det roligaste jobbet jag någonsin haft.”

Beställ nu!

0303-940 60 info@leijma.se

I leijma.se

optik 2.2019 29


AKTUELLT ”Jag minns själv hur jag som barn ibland kände mig begränsad i mitt idrottsutövande på grund av mitt synfel.”

Synfel ska begränsa De flesta barn gillar att hålla på med någon sport, röra på sig eller busa obehindrat. Barn med synfel begränsas dock ofta i sina val av aktiviteter. I ett nationellt samarbetsprojekt ska nu alla barn mellan fem och tolv år med synfel kunna få kostnadsfria aktivitetsglasögon för att kunna leva lika aktivt som alla andra i samma ålder.

Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep.

30 optik 2.2019

Bakom initiativet Alla ska se står Generation Pep, Synsam, Essilor och Aller media. – Jag minns själv hur jag som barn ibland kände mig begränsad i mitt idrottsutövande på grund av mitt synfel. Antingen ville jag inte bära glasögonen eller så åkte de av för att de inte fungerade för ett aktivt liv. Att nu få dela ut aktivitetsglasögon, som både är snygga, funktionella och har ett kvalitetsglas, är helt fantastiskt. Jag är oerhört stolt att Generation Pep kan medverka till detta mycket viktiga initiativ, säger Carolina Klüft, verksamhetsHåkan Lundstedt, vd chef på Generation Pep. och koncernchef på Generation Pep är en icke vinst- Synsam Group. drivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Barn med synfel får sina glasögon subventionerade av landstinget där de är bosatta. Glasögonen är sällan optimala när det kommer till sport, bus och lek vilket kan leda till upplevelsen att man begränsas och inte klarar att prestera på samma villkor. – Aktivitetsglasögonen och initiativet Alla ska se! är en dröm som går i uppfyllelse för mig och Synsams medarbetare. Det värmer i hjärtat att vi kan bidra till barns


a inte aktiva barn rörelse och välmående. Jag är mycket stolt över att vi tillsammans med våra samarbetspartners tar detta omfattande ansvar för barns synhälsa, så att alla verkligen ska kunna delta på lika villkor, säger Håkan Lundstedt, vd och koncernchef på Synsam Group. I samarbetet står Synsam för synundersökningen samt bågen, specialdesignad av företagets interna designers för att passa barns ansikten och behov. Essilor leverar glasen och Generation Pep och Aller media ska sprida information om och skapa uppmärksamhet kring initiativet. n

Medarbetaren i fokus Smarteyes är en av Sveriges mest framgångsrika och snabbast växande optikkedjor och vi expanderar även i Danmark och Tyskland. Som optiker hos oss, blir du en viktig del i en modern organisation som arbetar värderingsstyrt mot vår vision att bli den mest rekommenderade optikern. Vårt fokus och vår största tillgång är våra nöjda och engagerade medarbetare. Omtanke, förändring och enkelhet genomsyrar vår kultur och hos oss har du stora möjligheter att påverka och utveckla din arbetsplats. En av Sveriges bästa arbetsplatser När Great Place to Work utsåg Sveriges bästa arbetsplatser 2019 klättrade vi från 4:e till en fantastisk 2:e plats i kategorin Stora organisationer – ett tydligt bevis på att vårt målmedvetna personalarbete ger resultat. Som optiker hos oss kan du erbjuda dina kunder ett brett sortiment av moderna glasögon, högteknologisk optisk kvalitet och god design till attraktiva priser. För att säkerställa professionell service och bästa kundbemötande tillämpar vi 30-minuterssynundersökningar som självklart utförs av legitimerade optiker.

VI SÖKER OPTIKER TILL: FALKENBERG ÄNGELHOLM KARLSHAMN ÖSTERSUND GÖTEBORG SMARTPOOL VISBY

Är du optiker och vill bli en av våra värdefulla medarbetare? Välkommen att höra av dig – vi ser fram emot att träffa dig. Läs mer på vår hemsida eller kontakta oss via mejl på jobba@smarteyes.se

optik 2.2019 31


AKTUELLT

Låg kunskap om barns behov av solglas Fem av sex föräldrar med barn i ålder ett till fem år skyddar sina barn från stark sol med solskyddskräm, men bara en av fyra föräldrar tänker på att skydda barnens ögon med solglas. Det visar siffror ur Synoptiks Stora Synundersökningen 2019, gjord i samarbete med Novus. Föräldrarna har dock under de senaste två år blivit bättre på att skydda sina barns ögon mot solen. – Solen är härlig, men det är viktigt att vi som optiker informerar om riskerna med UV-strålning. Barnens ögon är extra känsliga, säger Awet Tesfamariam, optiker och chef för kliniska frågor på Synoptik. Ett par solglasögon är bästa skyddet för ögonen mot UV-strålningar och starka solreflexer. Ett barns ögon släpper in upp till 75 procent av solens strålar, jämfört med 10 procent för vuxna. Barns hornhinna är tunnare än vuxnas, linsen är klarare och deras pupiller är större. Det, i kombination med att de ofta är utomhus mer och därför blir

mer utsatta för sol, gör att de är en extra viktig grupp att skydda. Känsligast är barn under 10 år.

stora synundersökningen visar att föräldrar som alltid eller ofta skyddar sitt barn med solglasögon har ökat med nio procentenheter sedan 2017, en positiv förbättring som tyder på att föräldrar blir mer observanta på solens skadliga effekt på barns ögon. Men det finns fortfarande utrymme för förbättring och störst utmaning med solglasögon verkar föräldrar till de

yngsta barnen (1-5 år) ha. – En möjlig förklaring är att många föräldrar inte är medvetna om solens risker för ögonen och tror att solglasögon mest är en modeaccessoar. Många är duktiga på att använda solhatt eller keps på mindre barn, men det skyddar inte ögonen från solreflexer som också är farliga och vanliga vid kust eller sjöar. Det som händer är att cellerna i barnens ögon bryts ner och riskerar att inte hinna reparera sig, vilket kan leda till kvarstående skador livet ut, säger Awet Tesfamariam.

skador från uv-strålning byggs på med tiden och ökar risken för vissa ögonsjukdomar senare i livet så som grå starr, åldersrelaterade förändringar på gula fläcken samt hudförändringar i ögat som födelsemärken (nevus) och malignt melanom. Även akuta ögonproblem som till exempel små sår på hornhinnan kan uppstå vid starkt solljus, vilket i sin tur kan leda till sveda och nedsatt syn. n

MISSA INTE

Höstens affärer börjar på Optikmässan 23-24 augusti. Nyheter, trender och ny teknik hittar du i alla fräcka montrar. Seminarier om hur du skapar bättre affärer, de nya trenderna och blir bättre säljare hålls under mässdagarna. Får du vårt nyhetsbrev? Om inte gå in på hemsidan och prenumerera. Notera datumen i kalendern så ses vi där!

Arrangörer

Partners

DET STORA MINGLET INNE PÅ MÄSSAN!

SAVE THE DATE!

FREDAG 23 AUGUSTI KL.17.00

23-24 AUGUSTI 2019 I samarbete med

Mediapartner

#optikmassan www.optikmassan.se 32 optik 2.2019


Hela denna sida är en annons

KlarSynt ger den oberoende optikern valfrihet! Den nyöppnade KlarSyntanslutna optikerbutiken Backmans i Vällingby, väster om Stockholm, är en butik med ögonhälsa och miljö i fokus.

butiken och kunderna känner sig välkomna. Butiken har ett starkt ekotänk. Detta syns i butikens inredning med helt egna framtagna växthus i snygga glasflaskor med ett eget slutet kretslopp. Något värt att spana in! Detta eko-tänk kommer även att avspegla sig i framtida inköp av kollektioner.

En ny KlarSynt-ansluten butik har öppnat i Vällingby. I slutet av maj öppnade Backmans dörrarna till sin nybyggda, ljusa och fräscha 95 kvm stora butik i hjärtat av Vällingby centrum. Butiken består av engagerad personal med ögonhälsa i fokus. Vi träffade butikschef Trisha Gandomani för en liten pratstund. Att driva optikerbutik är helt nytt för henne, dock har hon tidigare erfarenhet från butik, men i en helt annan bransch. Inspirationen att ta detta steg har Trisha fått från hennes man med familj som länge varit i optikbranschen. Utmaningen med att driva butik, anser Trisha, är att få personalen till ett team som jobbar mot samma mål. Detta i sin tur ger en bra stämming i

Nyöppnade Backmans Vällingbyplan 13, Vällingby Tel: 020-120 21 00 vallingby@backmansoptik.se

Att Backmans valt att gå med i KlarSynt är för valfriheten som ges, samtidigt som man kan fortsätta att vara en oberoende optiker. En stor fördel är att ha en central marknadsavdelning som hjälper oss att ta fram material, kampanjer och utseendet för vår hemsida. Inte att tala om alla kundnytta-koncept, som Linsboxen och SynTrygg. Detta är något som vi självfallet vill vara en del av och som spar oss både tid och pengar, samtidigt som vi kan komplettera med ett eget sortiment anpassat för just vår målgrupp.

Ninni Edman, som är ansvarig för marknadsföringen i butiken (tv) och butikschef, Trisha Gandomani, Backmans i Vällingby.

KlarSynt är en butiksägd optikkedja med drygt 115 stycken medlemsbutiker över hela Sverige. Är du intresserad av att starta en ny butik, köpa en etablerad butik, arbeta som optiker eller säljare i en KlarSynt-verksamhet? Välkommen att höra av dig till KlarSynts affärscoach Pontis Ohlsson, 08-555 093 03, pontis@klarsynt.se

Vill du bli en personlig optiker? Hos KlarSynt råder en yrkesstolhet. Vi har fokus på ögonhälsa, det personliga bemötandet och att alltid ha kundens bästa för ögonen. En grundsyn som bygger på lika delar personligt engagemang, lyhördhet och kompetens. Som optiker i en KlarSynt-ansluten butik har du stor möjlighet att påverka och utveckla din arbetsplats.

Vi söker Personliga Optiker till: Enköping, Falun, Höllviken, Karlstad, Kungälv, Köping, Osby, Strömstad, Visby, Värnamo och Västerås. Läs mer på klarsynt.se

optik 2.2019 33


PATRIKS HÖRNA

Har vi som legitimerade optiker skyldighet enligt lag att fortbilda oss? ja, av patientsäkerhetslagen följer att hälso- och sjukvårdspersonal ska arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vetenskap i sammanhanget är i sig ett föränderligt begrepp, i praktiken måste du hänga med och utveckla dina metoder och arbetssätt så att du arbetar efter vad som gäller enligt dagens vetenskap. Den som tillhör hälso- och sjukvård har ett personligt ansvar för hur hen fullgör sina arbetsuppgifter. Att på grund av brist i utbildning och erfarenhet inte kunnat inse sjukdomens natur eller förutse skadan eller faran be-

friar hen inte från ansvar. Samtidigt som vi har ett personligt ansvar innebär detta ingen inskränkning i vårdgivarens ansvar för att säkerställa en hög patientsäkerhet i verksamheten, där nödvändig kompetens bland personalen är en förutsättning. Det är därför viktigt att arbeta fram och regelbundet se över rutiner för att identifiera vilken kompetens som behövs utifrån de arbetsuppgifter som förekommer och hur verksamheten säkerställer att den är aktuell.

patrik maltborg

Optik finns sedan årsskiftet även som digital utgåva. Gå in på Optikbranchen.se och läs och följ Optik Digital med åtta utgåvor under 2019!

Vi värdesätter både stil och bättre ögonhälsa för alla Vi kompromissar inte mellan omfattande synundersökningar, kvalitet och stil. Alla våra kunder ska ha tillgång till god ögonhälsa och kunna hitta de produkter som tilltalar deras stil. Med ett brett sortiment av egendesignade bågar och välkända designermärken, har Specsavers något för alla. Vi är alltid på jakt efter nya kollegor. Läs mer om dina karriärmöjligheter på join.specsavers.com eller kontakta Lena Andersson på 073-7002189 alternativt lena.andersson@specsavers.com

34 optik 2.2019


BRANSCHPLOCK REDAKTÖR MICKE JARESAND, optik@radicalpr.se

Fem miljoner till icke-våld sedan 2016 har Smarteyes samarbetat med antivålds-organisationen Non-Violence Project. Samarbetet har resulterat i fyra glasögonkollektioner, cirka 100 000 sålda par glasögon och fem miljoner kronor till Non-Violencearbete. Smarteyes skänker 50 kronor för varje såld båge ur någon av de fyra Non-Violencekollektionerna. – Non-Violence Project representerar en fin tradition om fred, självkänsla och icke-våld. Det engagemanget sträcker sig över såväl kulturer som olika generationer och ligger helt i linje med vår värdegrund. Därför är det naturligt för oss att vara med och stötta – och tack vare våra kunders vilja att vara med och bidra till en fredligare värld har vi kunnat skänka ett betydande belopp till Non-Violence Project, säger Thomas Kusoffsky, vd på Smarteyes.

Bland Sveriges bästa arbetsplatser två av landets optikkedjor, Smarteyes och Synoptik tillhör de 15 bästa arbetsplatserna i Sverige. Smarteyes kom på andra och Synoptik på tolfte plasts i kategorin stora arbetsplatser som utses av undersökningsföretaget Great Place to Helena Lundfelt, HR-chef på SynWork. – Vi har fått ett rik- optik och Johanna Skagerling, HR Business Parter, Synoptik. tigt fint kvitto på att våra medarbetare känner ett starkt engagemang för vår verksamhet och att de verkligen trivs med att arbeta här på Smarteyes, säger Smarteyes HR Manager Therese Arnqvist. Great Place to Works bedömning utgörs av två delar; dels en medarbetarundersökning och dels en beskrivning av företagskulturen. Summan av de båda delarna utgör Great Place to Works bedömningsresultat av företaget. – Medarbetare som trivs, utvecklas och har roligt på sin arbetsplats är helt avgörande för att vi ska kunna leverera den service som våra kunder förväntar sig, säger Roland Olsson, vd för Synoptik.

Silmo värmer inför hösten Förberedelserna inför SILMO Paris 2019 är i full gång enligt devisen ”man ska inte ändra ett vinnande koncept”. Den 53:e upplagan av mässan äger rum den 27 till 30 september. SILMO räknar med att ha tusen utställare. Sju månader innan mässan öppnar har man redan nått 80 procent av målen. Mässan ska också ägna sig åt framtida innovationer, lyfta fram talanger, hålla branschdiskussioner, och erbjuda utbildning och information.

Ytterligare butiker i Ai-kedjan utmanaren ai eyewear slog upp portarna 2018 till sin första butik i Mood-gallerian. Butik nummer två för det innovativa glasögonvarumärket blev i Skärholmen Centrum. I mitten av maj var det invigning av butik nummer tre i varuhuset Kringlan i Södertälje Centrum. – Ai Eyewear vänder sig till en stilmedveten målgrupp som vill skapa sin egna, individuella look. Södertälje och varuhuset Kringlan har många olika kunder som efterfrågar olika valmöjligheter. Ai Eyewear erbjuder just detta; flexibla lösningar i kombination med optik i världsklass, säger Martin Daniels, managing director för Ai Eyewear. Det som särskiljer Ai Eyewear från andra mer traditionella optiker är att du kan designa dina egna glasögon och solglasögon. Med Ai:s abonnemang kan kunden hyra tre par glasögon, för mellan 129 till 349 kronor per månad, beroende på synfel. Abonnemanget ger tillgång till synundersökning, nya glas om synen förändras, byte av ett par glasögon varje år samt försäkring.

Synoptik+Coop=Sant nu är det möjligt för dagligvarukedjan Coops medlemmar att använda sina poäng i över 140 Synoptikbutiker i Sverige. Genom det nya avtalet får Coops 3,5 miljoner medlemmar möjlighet att växla intjänade bonuspoäng till glasögon. Coops medlemmar får sedan tidigare 25 procents rabatt på ett helt köp hos Synoptik, men nu ges de alltså även möjlighet att växla intjänade poäng till värdecheckar på glasögon.

OPTIKMANNEN! En serie för Optik av Jonas Upphagen

optik 2.2019 35


VETENSKAP

Ljus tid med nya kollegor

N

u är sommaren här och det innebär att många nya kollegor har tagit sin examen, det gör att vi nu är fler optiker och fler vidareutbildade optiker. Även assistentutbildningarna har slutat för terminen och det innebär möjlighet till ännu fler kunniga assistenter. Grattis till er alla och välkomna i branschen, ni är alla efterlängtade. När vi är olika yrkesgrupper är det viktigt att ha koll på vem som kan eller får göra vad. Det har cirkulerat kommentarer på sociala medier som tyder på att det kan finnas oklarheter mellan begreppen ensamrätt till yrke och skyddad yrkestitel. Optiker är en skyddad yrkestitel och innebär att titeln bara får användas av den som har legitimation. Det finns drygt 20 yrken i Sverige med skyddad titel. Det är straffbart att använda sig av en titel som man inte har legitimation för. Ensamrätt till yrke innebär att endast den som har legitimation eller särskilt förordnande får utöva yrket och använda titeln, i Sverige är det apotekare, barnmorskor, läkare, receptarier och tandläkare som har ensamrätt till yrke. Det är straffbart att arbeta i ett yrke som man inte har legitimation för. All personal som arbetar hos en optiker är hälso- och sjukvårdspersonal och allt arbete ska utföras på ett patientsäkert sätt enligt patientsäkerhetslagen. Det gäller att ha koll på vilken kunskap som finns och vem som har den. Det är aldrig fel att ifrågasätta om ens egen kunskap räcker till. Det kommer dyka upp frågor där svaren inte är självklara. Tipset är att fråga vid tveksamheter, då lär man sig ännu mer. Utvecklingen går fort och det kommer ständigt ny kunskap

artiklarna i detta nummer är nya och publicerades i JOVs i maj detta år. Det är riktigt spännande ämnen. Den första artikeln har studerat hur tårkörteln påverkas av högt fruktosintag i korta perioder. Den andra artikeln handlar om hur glukokortikoid och vad som styr för att detta ska inducera okulär hypertension eller glaukom. Båda artiklarna beskriver studier i tidigt stadie, inte något av dem har ett klart resultat som ger en förändring för människan men de visar på resultat som är tänkvärda och vi säkert får höra mer om i framtiden. Kommentarer har kommit att det är svårt med förkortningar i artiklarna och att de behöver förklaras bättre. Förkortningar finns i alla artiklar och de är svåra att ta bort men förklaring finns i varje artikel där förkortningen används första gången och i sammanfattningen ska även förklaringen finnas. Det har varit många utländska artiklar nu vilket beror på att de inte görs så många svenska. Men jag hoppas mycket på att alla ni som nu har tagit examen och gjort era C- och D-uppsatser vill skicka in era examensarbeten så att era nya kollegor får ta del av dem. Även om nivån på artiklarna varierar så är målet att det ska finnas något för alla. Det är som att göra alla nöjda med allt på Optometridagarna. De vanligaste kommentarerna som skrevs till på enkäten var dessa två ” Föredragen behöver vara på en lägre nivå för oss gamla optiker med en inte så medicinsk utbildning” och ”Det behövs en högre nivå på föredragen för oss äldre optiker med lång erfarenhet”. Det är en utmaning att tillgodose dessa personer samtidigt, men det är roligt och vi jobbar på att göra det så bra som möjligt för alla. Trevlig läsning och njut av sommaren catarina ericson OPTIKs vetenskapsredaktör. MSc i Klinisk Optometri och Leg Optiker.

36 optik 2.2019

De vetenskapliga artiklar som sammanfattas här nedan finns i sin helhet på www.optikbranschen.se

Högt kortvarigt fruktosintag återprogrammerar den transkriptionella dygnsrytmen i den murina extraorbitala tårkörteln sammanfattning catarina ericson

Syfte var att avgöra om högt fruktosintag (HFI) påverkar de dagliga transkriptionella dygnsrytmen av de murina extraorbitala tårkörtlarna (ELG). metoder. Tidiga ELG: er samlades in från två grupper av C57BL / 6J möss utsatta för en 12-timmars ljus / 12-timmars mörk (LD) -cykel i 10 dagar. Den första gruppen fick vatten och den andra fick vatten med 15 procent fruktos. Total RNA extraherades och utsattes för RNA-sekvensering. resultat. HFI-matning orsakade massiv ombyggnad av tidigare existerande rytmgener. slutsatser. Kortvarig HFI omprogrammerar den dagliga svängningen av murina ELG. Denna information kan fördjupa vår förståelse för hur tårkörtlarna påverkas av förändring i näringsintag.

Transaktivering av glukokortikoidreceptorer är nödvändigt för glukokortikoidinducerad okulär hypertension och glaukom sammanfattning catarina ericson Glukokortikoid (GC) -inducerad okulär hypertoni (GCOHT) är en allvarlig bieffekt av långvarig GC-behandling som kan leda till glaukom och permanent synförlust. GC orsakar en mängd förändringar i trabekelverket (TM), en okulär vävnad som reglerar intraokulärt tryck (IOP). Många av de antiinflammatiska egenskaperna hos GCs medieras av glukokortikoidreceptorn (GR), GR-transrepression, medan GR-transaktivering står i stor utsträckning för GC-metaboliska effekter och biverkningar av GC-terapi. Det finns inga belägg för vilka av de två mekanismerna som spelar en roll i GC-OHT. metoder. GRdim-transgena möss (som har aktiv transrepression och försämrad transaktivering) och möss av vild typ (WT) mottog injektioner periokulärt dexametasonacetat (DEX-Ac) varje vecka. IOP, utflöde och biokemiska förändringar i TM bestämdes. resultat. GRdim-möss utvecklade inte GC-OHT efter fortsatt DEX-behandling, medan WT-mössen signifikant ökade IOP och minskade utflödesfaciliteter. slutsatser. Vi tillhandahåller det första beviset för GR transaktiveringens roll vid reglering av GCmedierat genuttryck i TM och vid utveckling av GC-OHT. Denna upptäckt antyder en ny terapeutisk metod för behandling av okulär inflammation utan att orsaka GCOHT och glaukom.


Vill du vara med och göra skillnad? Vill du driva utvecklingen inom ögonhälsa och optometri och förändra branschen? Det vill vi. På Synoptik har vi bestämt oss för att vara den ledande kedjan inom ögonhälsa! Det gör vi genom att satsa på dig som optiker, att alltid ge dig möjlighet till kompetensutveckling och lärande. Vi säkerställer också att du får arbeta med den senaste utrustningen som ger dig de bästa förutsättningarna för att göra kvalificerade kliniska bedömningar. Nyfiken på vad vi kan erbjuda just dig? Maila hr@synoptik.se, så berättar vi gärna mer.

Visste du? Visste du att en tredjedel av Synoptiks resultat går till stiftelse, Synoptik-Fonden, som stöttar forskning och fortbildning inom optometri och oftalmologi? Läs mer på synoptik.se

Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med över 130 butiker och en omsättning över 1.2 miljarder en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7.000 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se synoptik.se.

optik 2.2019 37


EFTER TEXT

SÖKES, SÄLJES Optiker sökes! Hej, du som är optiker och älskar norra Sverige. Kom och arbeta med oss och ta med familjen. Vi är ett trevligt team som är verksamma i tre städer (Kalix, Övertorneå, Pajala) i nordöstra Sverige. Trakterna är barnvänliga och den lokala gemenskapen stark. Vi behöver en Leg. Optiker som är både kunnig och driftig. Vi kan erbjuda lägenhet eller hus för boende samt bil. Kontakta oss om du är intresserad och så berättar vi mer. Östra Norrbottens Ögonklinik AB optiben2@gmail.com

38 optik 2.2019

HOYA LENS SWEDEN SÖKER AREA SALES MANAGER FÖR VÄST & MELLANSVERIGE Som Area Sales Manager för HOYA har du en nära dialog och kontakt med optikbutikerna. Din gedigna säljerfarenhet och ditt intresse för att utveckla dina kunder, bygga relationer och skapa engagemang är viktigt för oss och våra kunder. Du arbetar självständigt med ansvar för att skapa kundrelationer och därigenom skapa förtroende för dig och HOYAs produkter. Det är meriterande om du har erfarenhet av optikbranschen, med det viktigaste är din inställning och ditt servicefokus. Som Area Sales Manager och med ansvar för uppbyggnaden av HOYAs kundportfölj, kan du förvänta dig en del resor. Likaså ska du representera HOYA under helgarrangemang som mässor och utbildningsevenemang. Det är önskvärt att din bostadsort är Göteborg med omnejd. Du är som person resultatorienterad, handlings­ orienterad, har förmåga att arbeta målinriktat och håller deadlines. Du är duktig på att kommunicera, utstrålar förtroende och är bra på att förmedla starka budskap. Vänligen skicka din ansökan till peter.axelsson@hoya.se senast den 30 juni. Vid frågor ring 073-620 22 09. Urval och intervjuer sker löpande, så varmt välkommen med din ansökan!


Utveckla din kliniska kompetens hos Skandinaviens största aktör inom refraktiv kirurgi! Som optiker på Memira erbjuds du en varierad arbetsdag där du har stort fokus på kundbemötande, relationsskapande och försäljning. Hos oss finns även möjlighet att arbeta på vår Ögonmottagning som är en del av det fria vårdvalet i Region Stockholm. På Memira arbetar du med kliniskt avancerade undersökningar i nära samarbete med våra ögonläkare. Du kommer att följa dina kunder från första kontakt på en undersökning, genom lämplig behandling och fram till efterföljande kontroll. Memiras värdeord är engagerad, trygg och handlingskraftig – vilket vi tror speglar dig som person. Vi ger dig grundläggande utbildning inom refraktiv kirurgi och löpande, avancerade vidareutbildningar för din yrkesroll. Vi är störst i Skandinavien och dessutom världsledande inom RLE (Refractive Lens Exchange) med enastående kliniska resultat. Håll utkik på www.memira.se/jobb efter lediga tjänster hos oss. Har vi inget ledigt jobb för dig just nu? ”Connecta” med oss på vår hemsida och var först med att få uppdateringar via mail när det dyker upp en tjänst som passar dig.

Daniel Ghawji, optiker Memira Göteborg

Memira är Skandinaviens ledande aktör inom synkorrigerande ögonbehandlingar. Idag har vi kring 50 kliniker och ca 220 anställda i Sverige, Norge och Danmark. Vår mission är att erbjuda människor frihet utan glasögon och linser och en viktig del i vår affärsidé är att tillhandahålla den högsta kliniska kvaliteten med hög servicenivå och god tillgänglighet.

optik 2.2019 39


Posttidning A

Tidningen Optik Klara Norra Kyrkogata 31 104 22 Stockholm

VI SÖKER FLER TALANGER Synsam söker dig som vill jobba med det allra senaste inom eye-fashion och ögonhälsa. Målet är att alltid leverera högsta kvalitet när det gäller produkter, tjänster och vidareutbildningar. Hos oss får du utvecklas. Vi är lösningsorienterade, håller vad vi lovar och tar ansvar. Kunden är alltid i fokus och därför värderar vi tiden i undersökningsrummet högt. Hitta din nya karriär på synsam.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.