Optik 1 2020

Page 1

FÖR ALLA I OPTIKBRANSCHEN | 1 2020

Äldre överskattar sin synförmåga Idrottare bjöds på syntester

Nytt centrum för ögonhälsa

Allt du behöver veta inför Optometridagarna


VI INTRODUCERAR

B.I.G. VISION

ETT PARADIGMSKIFTE INOM INDIVIDUELLA PROGRESSIVA GLAS. Det är dags att betrakta människor som individer, med olika form och storlek på ögonen. Om vi ska kunna garantera den skarpaste synen måste vi skapa glas utifrån varje persons individuella mått på ögonen. Det kräver ett paradigmskifte för hur branschen utvecklar glas. På detta sätt garanterar glasögonen den skarpast möjliga synen. Vi kallar glasen B.I.G. BIOMETRIC INTELLIGENT GLASSES™

2 optik 1.2020


FOR ALL DE FÖRSTA PROGRESSIVA HÖGPRECISIONSGLASEN SOM ÄR TILLVERKADE MED EN HELT BIOMETRISK ÖGONMODELL. På Rodenstock definierar vi hela ögats biometri. Det omfattar längden och tusentals datapunkter i ögat – långt över branschstandard. Datapunkterna integreras direkt i glastillverkningen, vilket möjliggör en tillverkningsprocess som ger de mest exakta glasen ner på mikromillimetern. Denna biometriska ögonmodell gör att vi kan fastställa fokuspunkten exakt för bästa skärpa i varje individuellt öga. Det ger människor den skarpaste möjliga synen i alla blickriktningar och på alla avstånd, både i glasögonens periferizoner samt på nära, mellan och långt avstånd. Läs mer om B.I.G. Vision™ på rodenstock.se/bigvisionforall For mer info: Rodenstock Sverige AB: +46 18 18 80 00


shop.opo.se | www.opo.se | @oposcandinavia


INGÅNG

Öppen dörr på vid gavel

”D

9

Olympiska dagar

37 42 13

MYOPIDAGEN Släpp sargen kom in i matchen AKTUELLT Synsams vd kan bli årets chef SYNHÅLSA

41

Äldre överskattar sin synförmåga

OPTOMETRIDAGAR Allt du behöver veta inför eventet

MER UR INNEHÅLLET Storsatsning på ögonhälsa Jakten på det skräddarsydda glaset Rekordinsamling till glasögonhjälp

4 42 44

BRANSCHPLOCK 40 PATRIKS HÖRNA 43 VETENSKAP Synen på seendet

45

”...(det) blir uppenbart att vi som optiker verkligen har bollen, eller ska vi säga myopi-pucken?” Anki Palm på sidan 38

REDAKTION 0498-49 81 18 optik@radicalpr.se Micke Jaresand, redaktör Wilhelm Jaresand Olle Bergman Curt Lundberg, AD

ANSVARIG UTGIVARE Fredrik Thunell Annonsförsäljning: Maud Kempe 08-601 25 26 info@conmedia.se Annonsmaterial: Erik Åkerblom 08-400 246 60 kansli@optikbranschen.se

Prenumerationsärenden Erik Åkerblom 08-400 246 60 kansli@optikbranschen.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB, Stockholm 2020

et finns ingen evidens för att man kör bättre om man har trafiksäker syn.” Hur absurt det än må låta är det ett argument som ibland framförs när vi talar regelbundna synkontroller. Det korta svaret är naturligtvis ”…förutom möjligen sunt förnuft”. Den lite längre förklaringen handlar om svårigheten att isolera just synen: bilkörning är ett samspel mellan en mängd faktorer. Synen är naturligtvis central men fart, vägunderlag, bilens skick, förarens reaktionsförmåga och många andra faktorer spelar också in. För de med högre behörighetklass på körkortet finns ett krav på att vart femte år genomgå en synundersökning för att säkerställa att synen motsvarar kraven för att köra trafiksäkert. Men för vanliga bilister finns inga sådana krav trots att Bilprovningens årliga undersökningar visar att 700 000 bilister idag kör med en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav. Synförändringarna kommer krypande och märks av sent vilket utgör en trafikfara för såväl bilisterna som för medtrafikanter. Samma undersökning visar också att 90 procent av Sveriges bilister vill lagstadga om synkontroller vid körkortsförnyelse. Trafiksäker syn är ju en fråga som Optikbranschen driver i nära samarbete med NTF. Under hösten tog vi ett gemensamt initiativ att söka klarhet i frågan med hjälp av statliga Väg- och Transportinstitutet, VTI. VTI har låtit ett 90-tal personer köra i simulator och studien har administrerats av studenter vid KI. VTI har tittat på det övergripande, studenterna har fördjupat sig i vissa aspekter av synen. I nästa nummer av OPTIK kommer vi att fördjupa oss i såväl VTI-s studie som i studenternas examensarbeten. VTI-rapportens övergripande budskap var föga förvånande att ” // synfunktioner spelar en viktig roll för säker bilkörning”. Begreppet att sparka in öppna dörrar har väl sällan känts så påkallat. Men ändamålen helgar medlen och med den här rapporten har vi nu den evidens som så länge saknats. Infrastrukturdepartementet har fått rapporten. Kontakter har även tagits med PRO, SPF och SKPF och ingen av organisationerna motsätter sig regelbundna synkontroller. Dessa tre organisationer var de sista pusselbitarna – nu finns så vitt vi vet, ingen som motsätter sig ett införande av synkontroller. Betyder det att synkontroller blir obligatoriska nu? Det är långt från säkert, politikens vägar liknar ju inte andra. Helt säkert är däremot att en hel del organisationer kommer bli fly förbannade om beslutet uteblir. Sånt brukar låta höra talas om sig. fredrik thunell vd, Optikbranschen optik 1.2020 5


AKTUELLT En storsatsning på ögonhälsa görs nu i Solna utanför Stockholm. Utbildning, vård och kommersiella aktörer i utvecklingens framkant samlas under ett och samma tak när Eye Center of Excellence öppnar under sensommaren 2020. Bakom satsningen ligger fastighetsbolaget Vitartes som specialiserat sig på att utveckla lokaler för verksamheter inom det snabbt växande området, life science.

text micke jaresand | foto melker dahlstrand

Storsatsning på ögonhälsa en av hyresgästerna, Memira, kommer att erbjuda såväl refraktiv kirurgi som offentligt finansierad ögonsjukvård med hjälp av sina ögonläkare, optiker och annan vårdpersonal. –Vi har våra rötter i den refraktiva kirurgin men tar nu steget fullt ut att bli en ögonpartner för hela livscykeln, säger Anette Gunnerblad, verksamhetschef för offentligt finansierad vård på Memira. Som enda aktör i Norden täcker vi alla ytor inom ögonhälsan, allt från vård av det sjuka ögat till refraktion av det friska ögat. Vår vision är att kunna erbjuda patienterna relevant vård och omsorg genom hela livscykeln. Genom att flytta huvudkontoret och delar av verksamheten i Stockholm till Eye Center of Excellence kommer Memira närmare akademien, alltså optikerutbildningen och den forskning som bedrivs under Karolinska Institutets paraply. Också S:t Eriks Ögonsjukhus, Alcon och Direkt Optik blir hyresgäster i fastigheten. – Det ska bli oerhört spännande att se vilka samarbetsytor vi kan utveckla tillsammans med övriga hyresgäster, inte minst optikerutbildningarna där jag tror att vi kan bidra 6 optik 1.2020

på många olika sätt. Tillsammans med S:t Eriks Ögonsjukhus kan vi arbeta enligt ”leon-principen”, alltså att se till att patienterna från första början får vård på rätt nivå, säger Anette Gunnerblad. (Leon är ett begrepp inom sjukvårdsadministration som står för ”lägsta effektiva omhändertagandenivå”, reds anm.)

idéen om att samla olika vårdkompetenser under ett och samma tak är inte ny. Inom den internationella cancervården har det länge funnits så kallade Comprehensive cancer centers där vård, forskning och näringsliv arbetar tillsammans med det gemensamma målet att hela tiden öka kunskapen och ge patienterna snabbast möjliga tillgång till innovativa behandlingar och nya läkemedel. Vitartes arbetar uteslutande med fastighetsprojekt som riktar sig mot aktörer inom life science. Hyresgäster är sjukhus, forskningsinstitutioner, utbildare och näringsliv. Affärsidén bygger på tanken att om man arbetar under ett och samma tak så uppstår möjligheter att hitta lösningar och utvecklas på ett sätt som man inte har lika lätt att göra ensam på sin kammare. Vitartes har sedan tidigare ➔


Ögonläkaren Nikolaos Kabolis och leg. optiker Greta Grigaliunaite arbetar tillsammans på Memira. De ser fram emot flytten till Eye Center of Excellence.

Vad är life science-sektorn? Life science-sektorn omfattar de företag, universitet och högskolor samt offentliga aktörer på kommunal, regional och statlig nivå, som genom sin verksamhet bidrar till att främja människors hälsa. Sektorn innefattar forskning, högre utbildning och innovation, utveckling av läkemedel, medicintekniska produkter och behandlingar, samt prevention, implementering och uppföljning. (Ur Regeringens Life science-strategi, 2019)

optik 1.2020 7


AKTUELLT ➔ skapat liknande miljöer i Flemmingsberg vid Karolinska sjukhuset i Huddinge, med fokus på utbildning, forskning och medicintekniskt näringsliv. I Göteborg, vid Sahlgrenska universitetssjukhuset utvecklas ett internationellt kunskapscenter, Sahlgrenska life.

personalen på Memira är förväntansfull inför flytten från nuvarande lokalerna i Globenområdet i södra Stockholm till Hagastaden i Solna. –Vi arbetar ju ganska integrerat redan idag, men jag tror det kommer bli ännu tydligare och bättre samarbeten när vi flyttar, säger Greta Grigaliunaite, optiker på Memira. Vi kommer få allt som rör ögonhälsa i ett och samma hus. Greta Grigaliunaite visste redan när hon gick optikerprogrammet att hon ville arbeta kliniskt och läste magistern direkt efter grundutbildningen.

– Det här passar mig perfekt. Att jobba nära ögonläkarna och vara en naturlig del av ögonsjukvården är precis det jag vill, säger hon. Hennes kollega, ögonläkaren Nikolaos Kabolis instämmer. – Samarbetet mellan optiker och ögonläkare här på Memira fungerar jättebra. Vi har fördelat rollerna och drar

DE ABSOLUT BÄSTA PROGRESSIVA GLASEN FRÅN HOYA. MED FOKUS PÅ ALLT. KOMPLETTERA DIN PROGRESSIVA PORTFÖLJ MED HOYALUX ID MYSELF.

8 optik 1.2020

stor nytta av våra respektive kompetenser. Flytten till de nya lokalerna tror jag kommer ge oss ännu större resurser än vi har idag, bland annat genom närheten till S:t Eriks Ögonsjukhus. Patienterna blir de stora vinnarna på den samlade kompetensen i huset, säger han. Memira har sedan ett par år tillbaka en uttalad strategi att växa inom den offentligt finansierade sjukvården och har idag avtal med Region Stockholm. – Historiskt har fokus legat på privata kunder. Sedan ett par år har verksamheten även fokuserat på offentligt finansierad vård. Vår satsning handlar främst om att vi vill vara med och skapa framtidens tillgängliga ögonsjukvård, säger Anette Gunnerblad. n


Under Special Olympics i Östersund befann sig 19 optiker, fem optikerstudenter, fyra optikerassistentstudenter och fem personer från Essilor Sverige på plats för att hjälpa till med synhälsoscreening och vid behov erbjuda glasögon till de aktiva. 159 aktiva från 19 olika nationer och personer från lokala LSS-boende (bostad med särskild service för vuxna) screenades. Närmare hälften av deltagarna var i behov av nya glasögon och 73 receptslipade glasögon lämnades ut. Behovet av synvård hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar är tydligt. text och foto jonas upphagen

Special Olympics Invitational Games

Eftersatt ögonhälsa drabbar utsatt grupp special olympics är världens största idrottsorganisation för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Nära 200 miljoner människor har en intellektuell funktionsnedsättning, vilket gör den till den största handikappopulationen i världen. Nedsättningen innebär begränsningar i kognitiva funktioner som kommunikations-, sociala- och självhjälpsfärdigheter. Över hela världen är personer med intellektuella funktionsnedsättningar en glömd del av befolkningen. I flera återkommande, globala folkhälsostudier, konstateras att deras hälsostatus och grundläggande skydd är långt under den standard som gäller för befolkningen i stort.

personer med intellektuell funktionsnedsättning har med andra ord inte samma tillgång till hälsovård som resten av befolkningen. I genomsnitt dör personer med intellektuell funktionsnedsättning 16 år tidigare jämfört med personer utan intellektuell funktionsnedsättning. Dessa dödsfall beror inte på deras handikapp. De dör tidigare på grund av stroke och hjärt- och kärlsjukdomar och komplikationer av diabetes och cancer samma skäl som resten av oss dör. Anledningen till att de dör tidigare är att de är odiagnostiserade och obehandlade. (WHO World Report on Disability, 2011) Dessutom är kunskapen om målgruppen ofta låg bland vårdpersonal. Genom Healthy Athletes erbjuds de tävlande hälsokontroller inom åtta hälsoområden i samband med idrottsevenemangen. Förutom specialistvolontärer inom optometri fanns även specialistvolontärer med en examen inom fysioterapi, idrottsvetenskap, nutrition, podiatri eller medicinsk fotvård, audiologi, odontologi eller psykologi även på plats i Östersund. Hittills har över 2,1 miljoner hälsokontroller genomförts världen över. Under Invitational Games i Östersund var

Optometrist Lisa Koranyi undersöker främre segment på en av idrottmännen från Polen.

det första gången som Healthy Athletes genomfördes i Sverige. En del i Healthy Athletes är Special Olympics-Lions Clubs International Opening Eyes vars vision är att förbättra livskvaliteten för människor med intellektuella funktionshinder genom att optimera deras syn, ögonhälsa och visuella färdigheter genom kvalitativ ögonsjukvård för Special Olympics-idrottare.

Läs en dagbok från Special Olympics ➔ optik 1.2020 9


ÖGONHÄLSA Leg. optiker Jonas Upphagen var en av volontärerna under tävlingsdagarna och under titeln Clinical Director, Special Olympics-Lions Clubs International Opening Eyes Sweden ansvarade han för det arbete som utfördes av över 30 personer från optikbranschen. Här är hans dagbok.

Optikerstudenten Wictor Hahn läser sista året på Optikerutbildningen och visar prov på sina färdigheter inom Retinoskopi.

Dagbok från fem olympiska dagar

Instrumenten tillhandahölls av Essilor Sverige.

Fredag 31 januari Ankomst till Mittuniversitetet i Östersund för att påbörja förberedelserna inför Special Olympics Invitational Games. Några månader tidigare hade vi fått reda på att Special Olympics World Winter Games 2021 blivit inställt på grund av finansiella svårigheter och att Invitational Games, som var tänkt som ett testevenemang inför 2021, nu skulle bli huvudevenemanget. Under dagen genomgick Anna Lindskoog-Pettersson sin Clinical Director-utbildning som hölls av Stefan Schwarz som är Global klinisk rådgivare. I övrigt var planen för dagen att ställa i ordning rummet där ögonhälsoscreeningen skulle genomföras. I rummet sattes nio stationer upp för in-registrering, avståndsvisus och covertest, närvisus och covertest, färg- och samsynstest, ögontryck-kontroll och mätning med autorefraktor, yttre inspektion med spaltlampa, inre inspektion med funduskamera, refraktionering, glasögonutprovning och utlämning samt slutligen utregistrering. På kvällen samlades alla ansvariga för ett introduktionsmöte för att sedan bege sig till hotellet för gemensam middag tillsammans med volontärerna som successivt anlänt under dagen.

Lördag 1 Februari

Optikerna Michael Nyman och Jan-Erik Erixon.

10 optik 1.2020

Alla volontärer samlades för gemensam frukost på hotell Frösö Park. Klockan 07:45 avgick bussen till Mittuniversitetet. På plats delades t-shirts, mössor och namnskyltar ut till alla volontärer. Klockan 11.00 startade en välkomst- och introduktionssession för alla volontärer. Resten av dagen gick åt till att färdigställa de olika stationerna på ögonhälsoscreenningen. Huvudsponsorn, Essilor Sverige installerade instrument och ordnade med logistiken gällande glasögonexponering och beställning, något som förberetts i


”Både aktiva och besökare var imponerade av den gedigna ögonhälsoscreeningen och den snabba leveransen av glasögon. ” flera månader tidigare. Dagen avslutades på stora torget i Östersund med öppningsceremoni för Special Olympics Invitational Games 2020 där alla deltagare, tränare, volontärer, personal och människor från Östersund samlades för den officiella öppningen.

Söndag 2 Februari Första dagen med ögonhälsoscreening. Klockan nio anländer de första deltagarna. Deltagarna är både Special Olympics-atleter och personer från de lokala LSS-boende. Stationerna var anpassade för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Undersökningen av synskärpa kunde liknas de som vanligen görs på barn. Förutom samma utrustning som vanligen finns i optikbutiken fanns även handhållen tonometer, autorefraktor och spaltlampa som kunde lämpa sig vid undersökning av personer med mindre rörlighet. Större delen av dagen ägnas åt ögonhälsoscreening men dagen varva- ➔

Optiker Jan-Erik och optikerstudent Elins Fors undersöker en av atlheternas samseende.

Sportglasögon med styrka

Start Kit: Båge med Bifokalglas Skyltställ 5 olika solskivor 1.790:- ex moms

Showroom & Verkstad, Linnégatan 64 A Göteborg sunocchi.se Tel: 031 - 711 00 64 optik 1.2020 11


ÖGONHÄLSA ➔ des också av besöks av representanter från kommunen, journalister och olika organisationer som önskar genomgång och information gällande Opening Eyes. Ögonhälsoscreeningen pågick på fram till 18.00. Safilo och Essilor tillhandahöll glasögon, slipade glasögon eller solglasögon utan styrka till aktiva som visade sig ha behov av detta.

Måndag 3 februari Dagen började som vanligt med gemensam frukost på hotellet och bussfärd till Mittuniversitetet. Dagen fortsatte som föregående dag men denna dag kom även aktiva tillbaka för att hämta ut sina glasögon som slipats in och budats upp till Östersund från Stockholm. Både aktiva och besökare var imponerade av den gedigna ögonhälsoscreeningen och den snabba leveransen av glasögon. Det var en ständigt positiv stämning bland både optiker och aktiva. Glada tillrop varvades med kramar från tacksamma aktiva och anhöriga. Detta var sista hela screeningdagen och därför körde vi på fram till klockan 19.00.

Tisdag 4 februari Screeningen fortsatte fram till lunch och de sista aktiva hämtade ut sina glasögon. De glasögon som inte blev klara postades vid senare tillfälle. Efter lunch monterades instrument och stationer ner och på eftermiddagen påbörjade de flesta volontärer sin resa hemåt, möjligen något utmattade efter intensiva dagar men fyllda av nya erfarenheter och givande dagar på Healthy Athletes. Min förhoppning är att detta evenemang blev en ögonöppnare för både politiker, besökare och deltagare på Special Olympics Invitation Games 2020. n

Det var svårt att samla hela teamet från Opening Eyes men här ser ni majoriteten av dem. eller "Nästan hela teamet från opening Eyes"

PIGGA ÖGON N Y H E T!

Helt utan konserveringsmedel

Intensivt smörjande ögondroppar för kroniskt torra ögon. Stabiliserar tårfilmen och lindrar inflammatoriska symptom. Vi finns hos välsorterade optiker.

HY

A

IC

E

TOIN EC

L U R ON

Hållbara i 6 månader

Telefon: 042-14 12 25 • E-post: piggaogon@medilensnordic.com • www.piggaögon.com Tillverkare: Ursapharm, Tyskland

12 optik 1.2020


AROS kongresscenter, Västerås

Optometridagarna 2020

Hela ögat 2.0 – från främre segment via sjukliga och fysiologiska avvikelser till rehabilitering

optometridagarna 2020 13


synsam

VI SÖKER FLER TALANGER Synsam söker dig som vill jobba med det allra senaste inom eye-fashion och ögonhälsa. Målet är att alltid leverera högsta kvalitet när det gäller produkter, tjänster och vidareutbildningar. Hos oss får du utvecklas. Vi är lösningsorienterade, håller vad vi lovar och tar ansvar. Kunden är alltid i fokus och därför värderar vi tiden i undersökningsrummet högt. Hitta din nya karriär på synsam.se


OPTOMETRIDAGARNA 2020

Varmt välkomna! Å ter igen samlas vi optiker för förkovran, meningsutbyte och mingel. Årets dagar har vi valt benämna ”Hela ögat 2.0 – från främre segment via sjukliga och fysiologiska avvikelser till rehabilitering”. Att ögat har flera delar som kan drabbas av sjukliga och fysiologiska förändringar, samt att rehabilitering av synförmågan är en naturlig del av våra arbetsuppgifter som optiker är något Optikerförbundet vill försöka spegla med programmet för årets Optometridagar. Med kring 700 deltagare och utställare hoppas vi att dagarna i Västerås blir en fantastisk markering av 20/20 – Synens år. Inte lätt att göra ett program som passar så många men vi har i år valt att utöka antalet parallella sessioner med förhoppningen om att du som deltagare ska kunna få mest möjligt ut av dagarna. Lördagen inleds med en session om torra ögon. Med en åldrande befolkning samt allt mer skärmtid lär behandling av torra ögon bli en vardaglig syssla för oss optiker. Särskilt när övriga ögonvården inte har möjlighet prioritera dessa patienter. Det andra passet ges möjligheten att välja antingen sessionen om myopikontroll eller ”shared care” inom glaukom. Myopiutvecklingen i Sverige följer inte den utveckling vi ser i Asien, men ändå viktigt att vi optiker kan erbjuda senaste behandlingen för de patienter där vi ser en onormal utveckling. Glaukom är ett av de områden där vi i Optikerförbundet ser att vi optiker tydligast kan

bidra till ”shared care”. Sessionen bygger därför på våra kliniska riktlinjer som finns på hemsidan samt det projekt vi genomfört i Region Skåne (rapport från projektet finns också på hemsidan). Efter lunch lördagen är det dags för att blicka framåt samt Årsstämman. Vi önskar att så många som möjligt medverkar så vi kan fortsätta utveckla vårt fantastiska yrke. Första passet lördag eftermiddag kan ni välja mellan sessionen om refraktiv kirurgi eller speciallinser. Att vara insatt i trender kring refraktiv kirurgi är viktigt för oss optiker då vi ofta får frågor kring detta samt ser patienterna efteråt. Sessionen om speciallinser tar upp båda linser vid myopikontroll samt sklera linser. Lördagen avslutas i vanlig ordning med Svenska mästerskapen i optometri samt mingel i utställningen. Söndagen inleds med de parallella sessionerna om bakre segment och arbetsmedicin. Här kan vi lära oss mer om melanom, vitroretinal kirurgi, synrrelaterade besvär i arbetslivet och hur ljuset påverkar oss. Allt relevant för oss optiker och inte lätt välja vad man ska lyssna på. Söndagens andra pass är även det ett parallellpass – neurooptometri och synsvagsteknik. Ser man inget som barn omdisponeras hjärnan så att synbarken används till exempelvis hörsel vilket ger några möjlighet ”att se med öronen”. Vi kan även lära oss mer om yrsel. Att vi bli allt fler äldre lär även medför att det blir fler synskadade eller personer med reducerad

syn. Viktigt att vi optiker kan erbjuda denna grupp adekvat hjälp. Efter lunch söndag avslutar vi som vanligt med ett ”gott och blandat” pass som huvudsakligen består av fallbeskrivningar. Vilken helg det kommer att bli. rune brautaset ordförande Optikeförbundet

FAKTA

OPTOMETRIDAGARNA 2020 När: 14-15 mars Lördag 08.00-20.30 Söndag 09-00-16.00 Var: Aros Congress Center Munkgatan 7 Västerås Telefon: 021-10 11 00

Hitta dit: Tåg Från Centralstationen är det endast 150 meter till Aros Congress Center. Bra förbindelser med bland annat tåg till och från Stockholm en gång per timme. Restiden mellan Stockholm och Västerås är under en timme. Flyg Västerås internationella flygplats ligger endast fem kilometer bort.

Flygbuss Från Aros Congress Center är det endast 150 meter till flygbussterminalen. Det går flera turer dagligen till och från Arlanda. Restid är cirka 1 timme och 20 minuter. Bil • E 18 från Oslo/Örebro/Fagersta, sväng av vid Emausmotet, tag höger mot centrum. Följ skyltning ”Congress Center”, ”P-hus”.

• Riksväg 56 Från Sala/Borlänge, sväng av vid Skallbergsmotet, tag vänster ned på E 18 och ligg kvar i högerfilen. Sväng av nästa avfart vid Emausmotet mot centrum. Följ skyltningen ”Congress Center”, ”P-hus”. • E 18 från Enköping/Stockholm, sväng av vid Emausmotet mot centrum, Följ skyltning ”Congress Center”, ”P-hus”.

optometridagarna 2020 15


OPTOMETRIDAGARNA 2020 Tillpassningen av mjuka endagslinser fortsätter att öka och silikon-hydrogel (SiHy) har blivit det populäraste materialet. Parallellt fortsätter sklerala linser erbjuda bra lösningar när kund och optiker möter utmaningar. För kundernas skull behöver branschen bli bättre på att samarbeta över gränserna, mellan varumärken och professioner.

text olle bergman

Tillpassning av endagslinser I början av varje år genomför Oskar Johansson, universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet, en alldeles speciell ritual. När januarinumret av Contact Lens Spectrum anländer gräver han ner sig i årets stora undersökning: International Survey of Contact Lens Prescribing (se ruta). I 2019 års utgåva kan han urskilja följande trender. • Tillpassningen av endagslinser fortsätter att öka och nu tillpassar man även mer SiHy endags än hydrogel endags. Totalt var 46 procent endagslinser tillpassade av alla mjuka linser, och av dessa var 31,6 procent SiHy. • När det gäller GP-linser (stabil kontaktlins, Gas Permeable), hade man så mycket som 18 procent GP-tillpassningar. Av dessa var 45 procent sklerala. – Det här betyder ju att vi i branschen går mer och mer mot endagslinser. Vi lär oss också att vi kan använda sklerala linser mer när det gäller specialtillpassningar, säger han. När Oskar Johansson ser på branschen kan han även skönja en tydligare uppdelning mellan å ena sidan ”standard-optiker” och å andra sidan optiker som utvecklar sina kunskaper när det gäller speciallinser. – Att de specialiserar sig och blir duktiga är en bra sak för kunderna och branschen. Man måste tillpassa många speciallinser för att bli riktigt duktig på det. Visst kräver en endagslins kunskap och skicklighet, men inte på samma sätt som GP-linser Sklerallinser har blivit ett allt viktigare alternativ i takt med att kunderna ställer större krav. På sätt och vis kan man säga att gammal teknik gör en comeback. Med sklerallins avses en stor GPlins (14-17 mm i diameter) som inte ligger an på kornea utan vilar på conjunctiva utanför limbus. – Denna typ av linser har på senare år blivit en bra problemlösare för allt från stora synfel, hög 16 optometridagarna 2020

astigmatism och keratoconus till torra ögon. Man skulle kunna säga att de utgör “orginalet” från 1800-talet även om de vid den tiden tillverkades i glas. Sklerallinser började återintroduceras i större skala på marknaden på 1990-talet och de fick ettt ännu större uppsving för 10-15 år sedan eftersom det då kom nya designer. Totalt sett har Oskar Johansson 15 års erfarenhet som optiker i en rad olika professionella miljöer: butik, ögonklinik och universitet. När han nu betraktar branschen är det något som skaver i honom: – Jag ser mer och mer behovet av att optiker är villiga att skicka internremisser till specialiserade kolleger. Branschen kan inte fortsätta snöa in på butiker och kedjor, utan man måste våga släppa sina kunder temporärt och remittera dem till en expert. Det gör kunden nöjd, och nöjda kunder kommer tillbaka.

”Branschen kan inte fortsätta snöa in på butiker och kedjor, utan man måste våga släppa sina kunder temporärt och remittera dem till en expert.”


Branschbibel för kontaktlinsexperter

Enkätundersökningen ”International Survey of Contact Lens Prescribing” presenteras i tidskriften Contact Lens Spectrum i januari varje år. Samordningen sker från University of Manchester (prof. Philip Morgan) och University of Waterloo, Kanada (prof. Craig Woods). Enkäten började genomföras 1996 och sammanställningen av data ger en intressant bild av hur teknologin har påverkat branschen, till exempel det paradigmskifte som kom med SiHy-linserna. Det var först när andra generationens SiHy-linser kom (t.ex. Oasys och Biofinity) som tillpassningarna tog fart.

fortsätter öka Oskar Johanssons tips till optikern som passar in linser Våga erbjuda det som patienten behöver. Det är väldigt få patienter som inte kan ha linser idag. I grund och botten handlar det om motivation från både tillpassare och patient. Erbjud endagslinser för presbyopa. Det är inte så krångligt som många tror, och värt att prova!

Våga tillpassa multifokala kontaktlinser. Det händer mycket i utvecklingen och det finns ingen anledning till att inte hänga med.

Följ utvecklingen, t.ex. genom att delta på optometridagarna eller läsa artiklar. Bland mina egna favoriter finns Optician samt Contact Lens & Anterior Eye.

Hjälp patienterna att anpassa sig till den digitala livsstilen. Det som vi tillpassare kan tänka på är att använda de linser som finns och tillpassa dem när det finns behov. Kanske även ge pre-presbyoper multifokala kontaktlinser? Gör närmätningar på alla patienter och glöm inte bort ackommodativa mätningar. En intressant specialtillämpning är myopikontroll med hjälp av linser – idag finns det flera aktörer på marknaden, både mjuka och med GP (framför allt Ortho-K). Som optiker är det också viktigt att ge akt på patientens meibomska körtlar, då det långt ner i åldrarna finns en koppling mellan mycket skärmtid och dropouts.

Sist men inte minst: remittera till dina kollegor om du inte känner att du har tid eller kunskap!

optometridagarna 2020 17


OPTOMETRIDAGARNA 2020 Yrsel är ett komplext symptom som kan ha sitt upphov i allt från dåliga glasögon till livshotande sjukdomar. Tony Pansell, forskare vid Karolinska Institutet och optiker på S:t Eriks Ögonsjukhus, vill hjälpa sina kolleger att förstå sig på olika sorters yrseltillstånd – inte minst vad som kännetecknar äkta, vestibulär yrsel. text olle bergman

Viktigt att skilja på yrsel och yrsel Tony Pansell, lektor vid Klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hans avhandling handlade om hur ögonen kompenserar för huvudrörelser. Idag bedriver han bland annat forskning om mekanismerna för yrsel och samarbetar med yrselkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset.

Varför känner jag mig så yr? När den frågan ställs av en kund i butiken gäller det för optikern att inte stå svarslös. – Yrsel är ett viktigt symptom och inget man kan låta passera. Precis som huvudvärk kan det vara ett tecken på något allvarligt, säger Tony Pansell. Enligt läroboken är yrsel något som har att göra med innerörat och balansorganet. Yrsel används dock vid flertalet tillstånd som har en annan orsak. I den kliniska situationen, när kunden eller patienten använder ordet ”yrsel”, gäller det alltså att veta hur man ställer rätt frågor och kan undersöka patienten på ett korrekt sätt. Problemet bottnar i att väldigt få av oss har definierat vad vi egentligen menar när vi säger ”yrsel”. Vi använder ordet, oavsett om vi nyss har åkt karusell, drabbats av virusinfektion i balansnerven (vestibularisneurit), rest oss för hastigt ur badkaret, fått ett chockerande besked eller satt alldeles nya glasögon på näsan. Äkta yrsel, så kallad vertigo, har sitt ursprung i innerörat eller de delar i hjärnan som behandlar balansinformation som leder till en sinnesvilla där omgivningen ser ut att röra sig – antingen som en karusell eller som en lutningskänsla. Sådan yrsel är ofta förknippad med en oförmåga att fixera blicken, så kallad nystagmus eller som vertikalt dubbelseende – fenomen som demonstrerar det nära samspelet mellan balansorgan samt ögonoch nackmuskulatur. Vår förmåga att hålla balansen inkluderar även samspel med kroppens muskulatur, från tårna upp till huvudet. Därför kan även muskelsjukdomar såsom MS ge besvär som tolkas som ostadighet och yrsel. – Uppvisar kunden eller patienten äkta yrsel måste de hänvisas till vårdcentral för medicinsk bedömning. Orsaken kan vara allt från bieffekter av medicinering till hjärntumör, säger Tony Pansell. Handlar det däremot om nya progressiva glasögon eller korrektion av astigmatism med linser är det inte så 18 optometridagarna 2020

konstigt att det känns som att det gungar lite den första tiden. – Situationen är bekant för alla optiker: kunden ser bra, men mår inte så bra – omvärlden känns lite svajig och konstig innan ögonmotoriken har ställt in sig genom adaptation, säger Tony Pansell. Han berättar att kunder som har en ihållande känsla av svajning och gungning med progressiva glasögon bör pröva en alternativ kombination: enkelslipade glasögon när de går omkring och sina progressiva eller separata läsglasögon när de sitter ner. – I många fall fungerar inte dubbelslipade glasögon så bra eftersom bäraren har svårt att se rakt ner framför fötterna och tvingas kika över kanten på glasögonen, något som kan göra att de lutar huvudet framåt och tappar balansen. Enkelslipade minskar faktiskt fallrisken i många fall.


25%

på alla standardfilterlösningar t o m 1 april

Jag älskar mina filtersolglasögon! De skyddar mina ögon, gör att jag ser klarare och jag slipper störande solljus.” Åse, vår kollega och Vasaloppsåkare.

* detta erbjudande kan ej kombineras med andra rabatter

MULTILENS AB Phone: +46 31 88 75 50 info@multilens.se www.multilens.se optometridagarna 2020 19


Miljömedveten design med fokus på hållbarhet.

180 miljoner EUR investerade för att främja avancerad tillverkning.

2014

2019

Samma kvalitetssäkringsstandard som

Biofinity® Ändrad kantprofil för optimerad komfort.¹

clariti® 1 day har utvecklats. På CooperVision försöker vi alltid hitta nya sätt att göra våra kontaktlinser ännu bättre. Det är därför vi har valt att introducera en ny kantprofil och därmed öka komforten. Det är därför vi har investerat över 180 miljoner EUR på att förbättra tillverkningsplattformen för clariti® 1 day. Det är därför vi har samma strikta kvalitetssäkringsstandard för varje clariti® 1 day-lins som vi tillverkar, som vi har för Biofinity®. Och det är därför vi har valt en miljömedveten design som är utvecklad med fokus på hållbarhet. Endagslins med hög syregenomsläpplighet och UV-skydd.*

Därför är clariti® 1 day nu bättre än någonsin!

1. Enbart för sfärisk lins. CooperVision data on file, (2015). Non dispensing, double masked, randomised study n=20. Improved comfort on insertion. 2. Brennan, N.A. Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear. Optom Vis Sci 2005. *clariti® 1 day har ett UV-skydd som främjar ögonhälsa. UV-absorberande kontaktlinser ersätter inte skyddande UV-absorberande ögonskydd, t.ex. UV-absorberande glasögon eller solglasögon, eftersom de inte helt täcker ögat och omkringliggande områden. Kunden bör fortsätta använda UV-absorberande ögonskydd enligt rekommendation. © 2019 CooperVision.

20 optometridagarna 2020


GLÖM INTE SM!

OPTOMETRIDAGARNA: PROGRAM LÖRDAG LÖRDAG STORA SALEN

LILLA SALEN

17:45-18:30 Svenska mästers kapen i optomet ri Publiken är med via mentometer. funktion

08:00-08:50 Registrering 08:50-09:00 Inledning Rune Brautaset (ordförande)

TEMA: Främre segment 1 – Torra Ögon Moderator: TBA 09:10-9:50

Mythbusters - Dry Eye Edition

Eric Papas (PhD, BSc, Dip CL, University of New South Wales) 09:50-10:30

Blefarit – vad ser vi och vad gör vi? Peter Karvik (optometrist)

På utställningsgolvet finns alla tillfällen till nya möten.

10:30-10:40

Avslutande temadiskussion

TEMA: Främre segment 2 – Kontaktlinser

TEMA: Glaukom och Shared care

Moderator: Peter Karvik

Moderator: Maria Nilsson

11:20-12:00 1

11:20-12:00

Jeffrey J. Walline (OD, PhD, The Ohio State University)

Susanne Lagergren Gross (ögonläkare, Höglandssjukhuset)

12:00-12:40

12:00-12:40

Eric Papas (PhD, BSc, Dip CL, University of New South Wales) 12:40-12:50

Göran Skjöld (optometrist, projektansvarig) 12:40-12:50

Myopia Control Overview

Have we gone as far as we can to fix CL discomfort

Avslutande temadiskussion

Pseudoexfoliationer och glaukom, i teorin och i kliniken

Optikerförbundets glaukomprojekt i Region Skåne

Avslutande temadiskussion

14:00-14:30

Vart är vi på väg?

Öppen diskussion om vårt förbund och yrkes framtid Rune Brautaset (ordförande)

Vart är vi på väg?

14:45-15:30

... och glöm inte föreningsstämman!

TEMA: Refraktiv kirurgi

TEMA: Främre segment 3 – speciallinser

Moderator: Magnus Holmquist 16:00-16:40

Moderator: TBA 16:00-16:40

Maria Kugelberg (ögonläkare, Capio/S:t Eriks/KI) 16:40-17:20

Patrik Svensson (optometrist, Capio)

Maria Kugelberg (ögonläkare, Capio/S:t Eriks/KI) Patrik Svensson (optometrist, Capio)

Sara De Lima (optiker)

17:20-17:30

17:20-17:30

Optikerförbundets föreningsstämma

Refraktiv kirurgi – del 1

Refraktiv kirurgi – del 2

Avslutande temadiskussion

Fitting Contact Lenses for Myopia Control

16:40-17:20

Gör skillnad med sklerala linser

Avslutande temadiskussion

18:30-20:30 Mingel i utställningen

optometridagarna 2020 21


OPTOMETRIDAGARNA: PROGRAM SÖNDAG STORA SALEN

LILLA SALEN

TEMA: Bakre segment TEMA: Arbetsmedicin Moderator: Catarina Ericsson

Moderator: Peter Lewis

09:00-09:40 09:00-09:40 Melanom Synergonomi och jobbrelaterad ögonbesvär Malin Ermedahl Conradi (ögonläkare, S:t Eriks Ögonsjukhus) Susane Glimne (optometrist, Karolinska Institutet) 09:40-10:20 09:40-10:20

Vitreoretinalkirurgiska ingrepp

Bengt Schepke (ögonläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuse) 10:20-10:30

Ljusets påverkan på människan

Hillevi Hempälli (optiker, Lunds Universitet) 10:20-10:30 Avslutande temadiskussion Avslutande temadiskussion

TEMA: Neurooptometri

TEMA: Synsvagsoptometri

Moderator: Jeanette Brandt

Moderator: Peter Lewis

11:10-11:50

11:10-11:50

Att se med öronen

Optimera synförmågan vid sämre seende - Del 1

Jan Ygge (ögonläkare, Karolinska Institutet) Sara Granqvist (optiker) 11:50-12:30

Varför känner jag mig så yr?

Optimera synförmågan vid sämre seende - Del 2

Tony Pansell (optiker, Karolinska Institutet) Martin Lingvall (optiker, Multilens) 12:30-12:40 12:30-12:40

Avslutande temadiskussion

Avslutande temadiskussion

TEMA: Gott & Blandat Moderator: Jonas Upphagen 13:40-14:10

Trends in Contact Lens fitting

Oskar Johansson, Anna Lindskog Pettersson och Peter Gierow 14:10-14:35

Fall från Special Olympics

Liz-Marie Pettersson (optometrist, Eyeknow) och Anna Lindskoog-Pettersson (optometrist, KI) 14:35-15:00

Fall från Optikerutbildningen på Karolinska Institutet

Besarta Sahiti (optometrist, Eyeknow) 15:00-15:10

Avslutande temadiskussion

15:10-15:20

Avslutning

Rune Brautaset

Chans till många nya möten.

15:20-15:40 Kaffe i handen på vägen hem 15:50 Bussar avgår mot Arlanda 22 optometridagarna 2020


HJÄLP FLER ANVÄNDARE ...

DITCH DISCOMFORT

LINSEN SOM INTE ALLS K ÄNNS 1

Det är dags att påbörja dialogen om komfort. Kanske är det så att dina kunder inte berättar allt när det gäller linskomfort.2-4 I själva verket upplever nästan hälften av alla kunder obehag när de använder linser.2 Genom att påbörja en dialog om komfort med dina linsanvändare kan du öka kundlojaliteten och samtidigt hjälpa dem till ökad linskomfort med DAILIES TOTAL1™ kontaktlinser.

Skaffa det NYA verktyget för dialog om linskomfort och se hur det exklusiva TOTAL1™ PROVKIT kan ge dina kunder en bra start med TOTAL1™ 10 dagars provperiod | konsumentbroschyr smidig spegel | handtvål | Wearlenses-app

Referenser: 1. Perez-Gomez I, Giles T. European survey of contact lens wearers and eye care professionals on satisfaction with a new water gradient daily disposable contact lens. Clinical Optometry. 2014;6:17-23. 2. Nichols JJ, Wilcox MOP, Bron AJ, et al. TFOS International Workshop on Contact Lens Discomfort: Executive Summary. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013;54:TFOS7-TFOS13. 3. Dumbleton K, Woods CA, Jones LW, Fonn D. The impact of contemporary contact lenses on contact lens discontinuation. Eye & Contact Lens. 2013;39(1):93-99. 4. Arkivdata hos Alcon, 2006.

Se bruksanvisningen för fullständig information om användning, skötsel och säkerhet. © 2020 Alcon 03/20 NORD-DT1-2000001 SE

optometridagarna 2020 23


OPTOMETRIDAGARNA: FÖRELÄSARE

Anna Lindskoog Pettersson

Bengt Schepke

Besarta Sahiti

Tjugoen föreläsare ger allt Anna Lindskoog Pettersson

Besarta Sahiti

Anna Lindskoog Pettersson, BSc, Magister, PhD, Leg Optiker, är anställd på Karolinska Institutet och arbetar där med undervisning och forskning. Hon disputerade 2011 inom området synkvalitet och kontaktlinser och avhandlingen berörde visus, kontrastseende, ackommodation och aberrationer. I sin forskning sammarbetar gruppen även med KTH. Ansvarsområde inom utbildningen är Kontaktlinskurserna på KI men Anna undervisar även om binokulärseende, undersökningsmetodik och ögats sjukdomar. Basen för forskning och undervisning är 30 års erfarenhet som legitimerad optiker i klinisk verksamhet vilket även innefattar en egen butik under 7 år och arbete på kontaktlinsmottagning. I meritportföljen finns presentationer i form av föreläsningar och posters på IMC, BCLA, EVER, Kontaktlinskongressen och Optometridagarna.

Besarta Sahitis optikerkarriär startade 2008 då hon tog sin examen på Linneuniversitetet i Kalmar. Hon har jobbat med allt från vanliga synundersökningar till ögonhälsoundersökningar, Orto-K, försäljning samt verkstadsarbete med inslipning. Hon tog sin magisterexamen 2018 och startade kort efter sin examen upp kompetensföretaget EyeKnow, som har som vision att belysa optikerns kompetens och att göra kunskapsutveckling lättillgängligt för optiker i landet. Genom Eyeknow jobbar Besarta som handledare på Optikerutbildningens DO- och Magisterutbildning. På optometridagarna kommer hon prata om fall från just magisterutbildningen på Karolinska Institutet. Besarta kommer presentera fall som hon tror alla optiker kan stöta på i sin arbetsvardag med jämna mellanrum.

Bengt Schepke Bengt Schepke läste till läkare 1999-2006 och disputerade 2006 i Mainz, Tyskland. Specialisttjänstgöring vid ögonkliniken Uppsala Akademiska Universitetssjukhuset 2006-2011. Sedan 2011 jobbar han på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal med inriktning vitreoretinalkirutgi. Sedan 2018 processansvarig på vitreoretinalkirurgiska enheten.

24 optometridagarna 2020

Eric Papas Eric papas is Professor in the School of Optometry and Vision Science at the University of New South Wales in Sydney, Australia. He has spent much of his career in research related to the ocular surface and contact lenses and was formerly Executive Director of R&D at the Brien Holden Vision Institute. Known as one of the inventors of silicone hydrogels, he also discovered the link between limbal hyperaemia and oxygen. He has been a member of several TFOS workshops including DEWS II, Meibomian Gland Dysfunction and Contact Lens Discomfort, for which he chaired the Management sub-com-


Eric Papas

Göran Skjöld

Hillevi Hempälli

av sina unika kunskaper mittee. His published works include over 100 refereed articles and book chapters, as well as 12 patents. He serves as Associate Editor for Contact Lens & Anterior Eye and is an Editorial Board Member for Optometry & Vision Science, Clinical & Experimental Optometry and Eye & Contact Lens. An internationally known educator and lecturer, he is a recipient of the Max Schapero Award from the Cornea, Contact Lenses & Refractive Technologies section of the American Academy of Optometry and has been recognized by Contact Lens Spectrum as one of the 30 most influential people in the field of contact lenses.

Göran Skjöld Göran Skjöld gick sin grundutbildning i Kongsberg i Norge, där han tog examen 1976. Därefter har han successivt byggt på sin kompetens och tog senast examen som Msc in Clinical Optometry vid SALUS/PCU i Philadelphia i USA år 2007. Skjöld är bland annat författare till ett antal artiklar och har haft uppdrag som gästföreläsare på optikerutbildningen vid LNU. Han har även deltagit som optikerrepresentant i en arbetsgrupp i Region Skåne, där tillgängligheten inom ögonvården och optikerns roll som primärinstans har dis-

kuterats. Skjöld har varit kliniskt verksam vid Skjöld/Skjöld&Grönvall i Malmö. Han har ett speciellt intresse av undersökning av patienter i glaukom-riskgruppen, patienter med diabetes samt undersökning av barn med samsynsproblem. Nu är Skjöld ansvarig för Optikerförbundets glaukomprojekt i Region Skåne, som startade i april 2019 och beräknas pågå ett år. Hör honom berätta om projektet och hur det första preliminära utfallet ser ut.

Hillevi Hempälli Hillevis Hempälli är biträdande universitetslektor vid avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds universitet. Hon kommer, tillsammans med Susanne Glimne tala om ”Ljusets påverkan på människan”. Vad säger den aktuella forskningen om ljusets påverkan på människan, såsom flimmer, bländning och huvudvärk/migrän/ögonbesvär och dess koppling till nackbesvär? Vi tittar på vad du som optiker kan ge för råd och förslag i undersökningsrummet för att bidra till en bättre ögonhälsa på arbetsplatsen

Jan Ygge

Jan Ygge

Föreläsningen ”Att se med öronen” handlar om samspelet mellan synen och balansorganet. Vi

➠ optometridagarna 2020 25


FÖRELÄSARE tänker ofta inte på att vår synförmåga försämras kraftigt om inte balansorganet fungerar som det skall. Jan Ygge är ögonläkare och fick sin utbildning vid Karolinska Institutet, disputerade i anatomi innan han gick över till klinisk verksamhet vid ögonkliniken. Han är docent i neuroanatomi och oftalmologi och professor i barnoftalmologi. Jans forskning har bland annat handlat om ögonrörelsekontroll. Jan har varit kursansvarig för oftalmologi i läkarutbildningen vid KI och skrivit lärobok i Oftalmologi. Han har dessutom deltagit i optikerutbildningen, ögonsjuksköterske- och ortoptistutbildningarna.

Jeffrey J. Walline, Jeffrey J. Valline, OD PhD is the Associate Dean for Research at The Ohio State University College of Optometry. He received his Doctor of Optometry degree from the University of California, Berkeley School of Optometry, and he received his Master’s and PhD degrees from The Ohio State University College of Optometry. Dr. Walline has led several pediatric contact lens studies, and he is the Study Chair of the Bifocal Lenses In Nearsighted Kids (BLINK) Study, a National Eye Institute-sponsored randomized clinical trial to investigate the myopia control effects of soft multifocal contact lenses.

Liz-Marie Pettersson

Jeffrey J. Walline

Liz-Marie Pettersson innehar en magister i klinisk optometri sedan 2016. Liz-Marie har jobbat som optiker sedan 1987, tog sin optikerlegitimation år 1991 i Borensberg och kompletterade med kontantlinsbehörighet 1996 på

Falun, Falkenberg, Gävle, Göteborg, Halmstad, Karlshamn, Lidköping, Uppsala, Sandviken, Smartpool, Örebro & Östersund

26 optometridagarna 2020


Liz-Marie Pettersson

Malin Ermedahl Conradi

KI. Liz-Marie har jobbat inom flera butiker bland annat Eyecenter där hon jobbat mycket med specialoptik, till exempel ortoptik och undersökning av barn men är numera anställd på kompetensföretaget Eyeknow. Hon har även valt att engagera sig i Special Olympics Opening Eyes Program och kommer tillsammans med Anna Lindskoog-Pettersson presentera fall från Special Olympics ögonhälsoprogram.

2011 gick flyttlasset till Göteborg och Martin började jobba på Multilens, för närvarande som Product Manager & Technical Advisor. Martin gillar att dela med sig av sina erfarenheter och sin kunskap och gör det ofta i Multilens egna kurser men också som gästföreläsare på Master-utbildningen på Universitetet i Kongsberg och regelbundet på konferenser och seminarier runtom i Europa.

Malin Ermedahl Conradi

Maria Kugelberg

Malin Ermedahl Conradi arbetar på ögononkologimottagningen på S:t Eriks Ögonsjukhus sedan december 2018 då hon blev specialiserad ögonläkare. Malin gjorde ett år av sin ST i Halmstad innan hon med sin familj flyttade tillbaka till Stockholm hösten 2014 och har sedan dess arbetat på S:t Erik. Innan Malin bestämde sig för att arbeta med ögon provade hon andra spår som läkare, bland annat på Radiumhemmet på grund av sitt intresse för onkologi.

Maria Kugelberg är överläkare och professor på S:t Eriks Ögonsjukhus där hon nu arbetar deltid som katarakt- och barnkataraktkirurg. Hon arbetar mestadels som refraktiv- och kataraktkirurg inom Capio Ögon.

Martin Lingvall Martin Lingvall utexaminerades 2001 från Optikerutbildningen i Stockholm. Efter några år som optiker i butik började han jobba på Hoya Lens Sweden AB. De senaste åren som Nordic Product and Technical Support Manager. Han var ofta anlitad utbildare både internationellt och i Sverige.

Martin Lingvall

Maria Kugelberg

Oskar Johansson Oskar är verksam som lärare på Optikerprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Hans huvudsakliga intresseområden är kontaktlinstillpassning och synergonomi. Han tog sin examen från Karolinska Institutet år 2004 och har sedan dess samlat på sig erfarenhet från både större och mindre kedjor, undervisning vid Optikerutbildningen, arbete vid ögonklinik och även lite som konsult. Han har varit engagerad med den Internationella Kontaktlinsundersökningen sedan 2010. ➠ Oskar Johansson

optometridagarna 2020 27


GE ÖGONEN DET PRECISA SEENDET DE FÖRTJÄNAR EN REVOLUTIONERANDE, MER EXAKT SYNUNDERSÖKNING BASERAD PÅ EN NY SUBJEKTIV REFRAKTION I STEG OM 0,01 D, SOM KAN INTEGRERAS I ESSILORS PREMIUMGLAS.

28 optometridagarna 2020


FÖRELÄSARE

Patrik Svensson

Peter Gierow

Patrik Svensson Patrik Svensson började i branchen 1994, som praktikant hos en optiker. Tog optikerexamen på KI 1998 och har sedan dess arbetat på Synsam (Ystad), Klarsynt (Staffanstorp/Svedala), Synoptik (Malmö) samt på Capio Medocular sedan 2008. Examen i Klinisk Optometri på Salus University 2012. Enhetschef på Capio Ögon Malmö sedan 2018.

Peter Gierow

Peter Karvik

Peter Gierow obtained his PhD in biochemistry at Lund University, Sweden in 1988. He was then a post-doctoral fellow at Department of Physiology & Biophysics and at Department of Ophthalmology, University of Southern California Keck School of Medicine (USC), Los Angeles, USA 1988-1993, followed by a position as Assistant Professor at Department of Cell & Neurobiology, USC 1993-1994. He was a Senior Lecturer at University of Kalmar; Kalmar, Sweden 19952008, before becoming Professor of Biochemistry at the same university, now renamed as Linnaeus University, Kalmar, Sweden. He has been the Director of the optometry programme since its start in 2002 until 2016. His research interests are in the field of tear film and lacrimal gland physiology, as well as dry eye syndromes.

Peter Karvik Peter Karvik är en privatpraktiserande optiker med två egna butiker. Han har arbetar som klinisk expert och konsult inom områdena kontaktlinser, kundkommunikation och torra

Sara Granqvist

ögon parallellt med det dagliga arbetet som optiker. Peter är en flitigt anlitad talare på konferenser, möten och road-shows. Dessutom sitter han med i rådgivande paneler, skriver artiklar och instruerar på flera institutioner.

Sara Granqvist Sara Granqvist tog examen från optikerprogrammet vid Linnéuniversitetet 2010. Hon har sedan dess arbetat på Synenheten Vuxna i Kristianstad, där hon tar emot patienter med bestående synnedsättning. Hon uppskattar att jobbet till så stor del består av problemlösning och tycker det är spännande att hitta individuella lösningar som underlättar i patienternas vardag. Sara är även delaktig i att återkommande utbilda nya synpedagoger på arbetsplatsen.

Sara De Lima Sara De Lima har lång erfarenhet av att tillpassa medicinska kontaktlinser. Sedan 2013 är hon chef för kontaktlinsmottagningen på S:t Eriks Ögonsjukhus där de är specialiserade på att tillpassa kontaktlinser på sjuka och skadade ögon. Sara De Lima är även doktorandregistrerad vid Karolinska Institutet och hennes projekt handlar om kongenital katarakt och kontaktlinser. Sara De Lima

➠ optometridagarna 2020 29


FÖRELÄSARE

Susanne Glimne

Susanne Lagergren Gross

Tony Pansell

Susanne Glimne

Tony Pansell

Susanne Glimne är lärare, disputerad universitetsadjunkt och forskare vid Optikerprogrammet, Karolinska Institutet, KI. 2015 disputerade Susanne Glimne vid KI på en avhandling om bländning och bildskärmsarbete och berör ämnet synergonomi. 2017 beviljades hon forskningsmedel från AFA Försäkring i ett 3-årigt projekt som syftar till att utvärdera de synergonomiska utmaningar som finns i arbetsuppgifter som består av informations- och mediateknik i olika typer av kontrollrum. Projektet ska mynna ut i att ta fram praktiska råd och rekommendationer. Tillsammans med Hillevi Hempälli kommer hon tala om ”Synergonomi och arbetsrelaterad ögonbesvär”.

Tony Pansell är lektor och docent i Optometri vid Karolinska Institutet och optiker vid Neuromottagningen vid S:t Eriks Ögonsjukhus. Han undervisar på optiker- och läkarprogrammet och leder en forskargrupp som forskar inom ögonmotorik och synfunktion. Pansell arbetar kliniskt som specialist inom området hjärnskador och synpåverkan. I denna föreläsning ska Pansell gå igenom ett vanligt besvär som vi ofta träffar på – yrsel. Vad är yrsel, hur ska du ställa rätt anamnetiska frågor och hur hanterar du en patient som lider av yrsel?

Susanne Lagergren Gross

Se programmet för alla föreläsningar på sidorna 9 och 11.

Susanne Lagergren Gross började som specialistläkare började att inrikta sig främst mot glaukom, diabetes och AMD vid Ögonkliniken US i Linköping. Under 2013-2016 fortsatte hon som verksamhetschef på Ögonkliniken i Västervik, där fokus låg på utvecklingsprocesser inom operationsverksamhet och mottagningsarbete. Erfarenheterna tog hon sedan med sig tillbaka till Linköping, där hon 2016-2018 verkade som överläkare, och då med diagnosansvar för glaukomverksamheten samt klinisk inriktning mot medicinsk retina med diabetes och AMD. Sedan 2018 är Lagergren Gross medicinskt ansvarig läkare vid Ögonkliniken i Eksjö. Med sin bakgrund av flera olika roller inom ögonsjukvårdsverksamheten, ska Lagergren Gross prata om glaukom, med fördjupning av pseudoexfoliationer och dess betydelse i exfoliationsglaukom, som förankras i egna kliniska fallDags igen för nya möten. presentationer.

30 optometridagarna 2020


optometridagarna 2020 31

ZT27009 GR I | C H A R M A N T G m b H E u r o p e I w w w . c h a r m a n t . c o m / s e


MINGEL, MÖTEN OCH SM

Tonvikt på kunskap men glöm inte trivseln Optometridagarna är ett av Nordens mest välbesökta och populära arrangemang för fortbildning och produktutställning. Optometridagarna 2019 besöktes av mer än 700 optiker, utställare, kedjerepresentanter och beslutsfattare. Men även om tonvikten ligger på kunskap, vidareutbildning och en inblick i de senaste nyheterna från leverantörerna finns utrymme för egen tid och inslag som kombinerar nytta med nöje. Svenska Mästerskapen i Optometri är ett givet inslag med en lång tradition bakom sig. Tidigare hölls tävlingen under namnet Optometriquiz, men statusen har nu alltså höjts till ett SM. Även publiken kan delta aktivt i tävlingen genom mentometerknappar. Att träffa gamla och nya kollegor är också ett populärt inslag under dagarna. Många möten sker spontant i korridorerna och utställningshallen mellan föreläsningarna. På lördagen hålls dessutom ett mingel där man under avslappnade förhållanden kan diskutera dagens föreläsningar, eller förstås prata om något helt annat. Det viktiga är att passa på att ha trevligt.

essilor Sluta aldrig att utvecklas Vi strävar alltid efter att utveckla såväl våra medarbetare som branschen i stort. Hos Specsavers finns fortbildningsmöjligheter för alla. Besök vår monter på Optometridagarna i Västerås 14–15 mars så berättar vi mer! Närmar sig examen? Med din första anställning blir du erbjuden en plats i vårt Graduate Program - ett utvecklingsprogram som hjälper dig att kickstarta din karriär som optiker. Ambition att driva din egen butik? Ta del av vårt Partner in Development program som skräddarsys för dig och gör dig redo för ägandeskap. Erfaren optiker? Vi ser till att du fortsätter utvecklas. Klassrumsundervisning, virtuella kurser, e-Learning, du väljer utbildningsform. Naturligtvis med möjlighet att tjäna CET-poäng Önskar du mer klinisk kunskap? Gå med i Green Club och ta del av kliniska artiklar, fallstudier, föreläsningar som ger dig CET- poäng och möjlighet att nätverka. green-club.eu

join.specsavers.com


MÄSSKARTA

29 Kaffe Dryck

Bar

28

27

26

7

Nödutgång

13 Kaffe Dryck

22 25

19 16

24 21

18 15

12

9

23 20

17 14

11

8

31

6 5

Kaffe Dryck

Nödutgång

10

1

30 2

3

4

Nödutgång

entré

Hitta till alla utställare UTSTÄLLARE ABIGO Medical AB Actus People Alcon Nordic AMWO Farma AB Bausch & Lomb Bright Optical CooperVision Consol AB EnsEye Essilor AB Eyeknowledge AB Hoya Lens AB InnZ Medical AB Johnson & Johnson Vision Medilens Nordic

MONTER 26 27 23 13 30 3 6 17 31 7 29 14 28 15 11

UTSTÄLLARE Memira Multilens AB Rodenstock Smarteyes Specsavers Sweden AB Svenska Glaukomförbundet Svensk Optikerförening, SRAT Synologen / KlarSynt Synoptik SWE AB Synsam Group Sweden AB Topcon Scandinavia AB Théa Nordic Vision Care ApS Vision For All Zight AB

MONTER 1 8 10 12 9 4 16 18 2 24 21 19 22 25 5

optometridagarna 2020 33


UTSTÄLLARE Anna Block, Bausch+Lomb

Linser för en modern vardag Varför passar Optometridagarna er och vad har ni förväntningar inför dagarna? Optometridagarna är ett bra tillfälle för oss att träffa många optiker på samma plats. Det ger oss en möjlighet att visa upp och prata om våra produkter och berätta vad som är nytt hos oss.

Vilka produkter kommer ni puffa lite extra för och har ni några särskilda mässerbjudanden till optikerna? Vi har nya parametrar inom Biotrue ONEday® Toric som vi ger extra uppmärksamhet, och vi fokuserar på att rekommendera moderna linser som passar i en modern vardag. Många linser som säljs i Sverige är gjorda i äldre material, men det har hänt mycket med utvecklingen av linser.

Hur ser ni på det att intresset för kliniska frågor ökar i branschen och hur påverkar det er verksamhet? Vi arbetar aktivt med moderna linser med bra optik, och det är viktigt när kvalitet och kliniska frågor hamnar i fokus. Vi måste alltid erbjuda konsumenten ett val och kunna förklara vilka fördelar olika produkter har och hur de fungerar bäst för just denna person. Vi behöver också utgå från konsumentens intresse och förklara hur olika produkter, såsom glasögon och linser, kan fungera som komplement till varandra och på så vis öka såväl nöjdhet som försäljning.

Lovisa Fagerlund, Coopervision

Fokus är inställt på multifokala linser Varför passar Optometridagarna er och vad har ni förväntningar inför dagarna? Optometridagarna är en fantastisk samlingsplats för optiker från hela landet, oavsett vilken typ av praktik du tillhör. Här möts gamla kursare och nya bekantskaper under samma tak i samma syfte- att utbilda sig. Vår förväntning är att få träffa många tidigare och nya bekantskaper och få prata massor om linser.

Vilka produkter kommer ni puffa lite extra för och har ni några särskilda mässerbjudanden till optikerna? I CooperVisions monter kommer fokus att ligga på multifokala linser och tillpassning. Kom förbi så visar vi våra tillpassningshjälpmedel och ger våra bästa tips vid multifokaltillpassning.

Hur ser ni på det att intresset för kliniska frågor ökar i branschen och hur påverkar det er verksamhet? Att kliniska frågor ökar ses tydligt och efterfrågan för fortbildning är stor. Det tycker vi är jätteroligt, för det gör att vi kan ha fler djuplodade och intressanta diskussioner, samtidigt som vi som individer och organisation utmanas till att bli ännu bättre varje dag.

34 optometridagarna 2020

Frida Lundgren, Mulitlens

Utökat utbud av Onefit Varför passar Optometridagarna er och vad har ni förväntningar inför dagarna? – Multilens ledord är innovation, omtanke och kunskap. Vi tycker att Optometridagarna är ett unikt tillfälle att träffa framstående aktörer inom optikbranschen och få branschnyheter.

Vilka produkter kommer ni puffa lite extra för och har ni några särskilda mässerbjudanden till optikerna?

– Våra nya komfortfilter, specialbågar med funktionsfokus ( till exempel för att dölja RX glas med tjocka glaslösningar) och ”nya” ML Saline. Vi har utökat vårt utbud av Onefit linser. Nu senast med fler diametrar i alla material. Vi presenterar också vår stora satsning, Jörgen Gustafssons nya user-guide för reducerad syn, den kan hämtas i vår monter under helgen och därefter kommer den att säljas i vår webbshop. Dessutom kan man lyssna på vår produktchef Martin Lingvall och syncentraloptikern Sara Granqvist som kommer att hålla föredrag på söndagen.

Hur ser ni på det att intresset för kliniska frågor ökar i branschen och hur påverkar det er verksamhet? – Vi tycker att det är en viktig och positiv utveckling som påverkar vårt dagliga produkt- och supportarbete. Genom det ökade intresset ges fler människor möjlighet att få hjälp även vid mer ovanliga och svårlösliga situationer. Multilens har lång erfarenhet av att utveckla kliniskt utprovningsmaterial, att hålla kurser och erbjuda kvalificerad support för glaslösningar och kontaktlinser.


The eye partner for life Nu bygger vi Skandinaviens nya koncept för syn och ögonhälsa med ett komplett erbjudande som ingen annan kan matcha. Idag finns det konceptet i Stockholm, men snart även på flera andra platser. Under hösten 2020 flyttar Memira Eyecenter i Stockholm in i det nya Eye Center of Excellence vid Karolinska Sjukhuset. Våra ledande specialister behöver fler kollegor - vill du vara med på resan? Håll utkik på memira.se/jobb efter lediga tjänster hos oss. Har vi inget ledigt jobb för dig just nu? ”Connecta” med oss på vår hemsida och var först med att få uppdateringar via mail när det dyker upp en tjänst som passar dig.

optometridagarna 2020 35


Hela denna sida är en annons

INSPIRATION

Glada nya ägare till KlarSynt-ansluten butik: "Vi vågade starta eget!" ”Butiksägare blev jag för att vi ville få behålla Gyhne & Kristoffersons personliga prägel. Något annat kändes inte som ett alternativ” säger Karolina Yderberg, en av de två nya delägarna till optikerbutiken i Södertälje. ”Vi tittade varandra djupt i ögonen och sa: Vi kör!” tillägger hennes kompanjon, Ilse Carlsson.

petensen sätta ribban. "Har man kompetens och vill nyttja den så gör vi vad vi kan för att möta det. Detta gör det även viktigt för oss att hålla oss uppdaterade kunskapsmässigt. Alla optiker hos oss har läst en vidareutbildning för optiker på Linné-universitetet; Okulärfarmakologi och diagnostik “säger Karolina.

Deras resa till optiker och nu även ägare av en egen optikerbutik har sett lite olika ut. Ilse visste redan i tonåren att det var optiker hon ville bli. Karolina fann intresset via en ingenjörsutbildning där ämnet optik i fysiken hörde till de roligare och bytte inriktning för att även få arbeta med människor. Tillsammans har de hela 59 års erfarenhet i yrket.

Förra ägaren var redan ansluten till KlarSynt när de tog över, men det var en självklarhet för dem att fortsätta. "Vi har sett KlarSynt utvecklas mycket genom åren till ett bra stöd för medlemmarna" säger Ilse. Största fördelarna menar de är de bra avtalen som KlarSynt kan förhandla fram med leverantörerna, marknadsföringen, de gemensamma koncepten som LinsBoxen, SynTrygg, Brilliant, samt möjlighet till utbildningar. "Det är skönt att vara delägare i KlarSynt och få ta del av allt som ingår - Ensam är inte stark" säger Ilse...eller som Karolina tillägger: "Fler är starkare!"

"Fördelarna med att äga en butik är att man tillsammans med personalen själv får bestämma och utforma hur man vill bedriva sin verksamhet. Det är väldigt givande. Utmaningen är att hinna med" säger Karolina. "Dygnet har bara

Karolina Yderberg och Ilse Carlsson Gyhne & Kristofferson Optik Badhusg. 1B, Södertälje Tel: 08-55032305 www.info@gkoptik.se

har 24 timmar" tillägger Ilse. Viktigt för dem är att erbjuda den bästa personliga servicen oavsett om det gäller glasögon eller kontaktlinser. Synundersökningen är viktig att den ges tid och med kvalité. De är fem som jobbar tillsam-

mans i butiken. Ytterligare en optiker, Tina, förutom Ilse och Karolina, samt två optikerassistenter, Jessica och Evelina" "De bästa" säger Ilse. De söker ännu en optiker då behovet finns. För att attrahera optiker till verksamheten så låter de kom-

KlarSynt är en butiksägd optikkedja med 104 stycken medlemsbutiker över hela Sverige. Är du intresserad av att starta en ny butik, köpa en etablerad butik, arbeta som optiker eller säljare i en KlarSynt-verksamhet? Välkommen att höra av dig till KlarSynts affärscoach Pontis Ohlsson, 08-555 093 03, pontis@klarsynt.se

Vill du bli en personlig optiker? Hos KlarSynt råder en yrkesstolhet. Vi har fokus på ögonhälsa, det personliga bemötandet och att alltid ha kundens bästa för ögonen. En grundsyn som bygger på lika delar personligt engagemang, lyhördhet och kompetens. Som optiker i en KlarSynt-ansluten butik har du stor möjlighet att påverka och utveckla din arbetsplats.

Vi söker Personliga Optiker till: Skoglunds Optik/Enköping, KlarSynt Toppengallerian/Höllviken, Optiker Krister Nilsson/Osby, Gyhne & Kristofferson Optik/Södertälje, Tells Optik/Visby, Backmans/Vällingby och Gertz Optik/Uppsala. 2020 36 Läs optometridagarna mer på klarsynt.se


MYOPIDAGEN

Myopidagen

Släpp sargen och kom in i matchen text och foto anki palm

J

ag vet inte hur många gånger jag har underkorrigerat personen i synundersökningsstolen, i samråd men ändå. Under flertalet av mina fyrtio år som optiker visste jag inte bättre och uppfattade att det var gängse metod i branschen. När myopiforskningen för några år sedan tydligt visade att underkorrigering till och med kunde vara kontraproduktivt slutade jag genast med det. Är det någon annan som känner igen sig? På nittiotalet var jag i Ryssland och lyssnade till professor Rosenblum och hans teorier om myopikontroll. Minns hans glasögon med massor av stenopeiska hål och att barnen fick farmaka för att hålla myopin nere eller rent utav bli av med den. Jag minns den kontroversiella föreläsningen som en inbjuden finsk föreläsare höll på IFO (f.d. Institutet för Optometri) om teorin att människor skulle gå okorrigerade för att minska risken

att öka myopin. Ja, jag kan minnas fel men det har funnits en del teorier. Myopikontroll är inte heller det något nytt. Jag minns när optikern Birgitta Elfving hade varit i USA och blivit inspirerad att börja med OrthoK-linser. Det togs emot med blandade känslor både i svenska optikerkåren och bland ögonläkarna. Det här med myopi och dess uppkomst är fascinerande. Den är lätt att konstatera och lätt att bara korrigera om man inte tänker till. Vi vet att gravmyoper har svagare ögon och att även andra myoper kan få allvarliga komplikationer och sjukdomstillstånd som bottnar i ögonens påverkan av myopin. Det är i många fall ögats axiallängd som är avgörande. När inbjudan till Myopidagen som Klarsynt och Synologen ordnade med sponsorer från Coopervision, ➔ optik 1.2020 37


MYOPIDAGEN ➔ Essilor, Hoya, Multilens och Zeiss kom var det självklart att delta. Det såg ut att bli en händelse i världsklass i lilla Sverige med flera namnkunniga internationella föreläsare. Det blev det också. Jag bad Gabriella Ödman, Head of Communications, Synologen berätta hur Myopidagen kom till. –Vi har under en längre tid bevakat det globala problemet med närsynthet. Många av våra optiker arbetar aktivt med myopibehandling. Idén till själva Myopidagen föddes i samband med en skidresa till Riksgränsen, som Johan Danielsson, styrelseledamot Synologen AB, optiker och VD på Se & Synas i Alvik anordnade. Flera optiker och leverantörer ville slå sina huvuden ihop kring ämnet under trevliga former. Sedan har Synologen och Klarsynt arbetat hårt tillsammans för att förverkliga den kliniska konferensen som fick namnet Myopidagen. Vårt syfte var att få fram budskapet att den ökande myopin är ett framtida hot mot synhälsan. Och vi är mycket nöjda med utfallet. Både Klarsynt och Synologen fokuserar på ögonhälsa. Det är det som är grunden för våra verksamheter. Vi känner ett stort kliniskt ansvar för våra kunders ögon, och våra kompetenta optiker har en viktig roll att fylla på en marknad där det mesta kretsar kring pris, säger hon. Under konferensen fick vi lyssna till flera framstående experter på myopi: Dr Karim Makdoumi, specialist i ögonsjukdomar Dr Monica Jong PHD BOptom (Australia) Director International MyopiaInstitute (IMI) Executive, Definitions Committee member, Lovisa Fagerlund Professional Service Manager, CooperVision Nordic Gabbi C. Steenbekkers, Myopia Managment Specialist, Procornea, Petri Eskola, Global Marketing PMO Manager, Hoya Vision Care, Dr Philipp Jester, Head of Lens Design Solutions, Technology and Innovation, Zeiss Vision Care Martin Lingvall, Product Manager and Technical Advisor Multilens, Optometrist BSc.

precis som de prestigefyllda titlarna signalerar så var det mycket kunniga yrkeskvinnor och män som äntrade scenen. De var, varenda en av dem, värda egna referat men i korthet var det detta jag tog med mig: Halva jordens befolkning beräknas vara närsynta 2050. WHO menar att myopi är ett av de största framtida hoten mot vår synhälsa. I pressreleasen för Myopidagen läser jag: ”Rent konkret innebär en ökad myopi högre risk att utveckla ögonsjukdom senare i livet. Grå starr, grön starr, makuladegeneration (förändringar i gula fläcken) och näthinneavlossning är tillstånd som normalt kan kopplas till ett åldrande öga, men risken för dessa sjukdomar ökar med graden av närsynthet. Myopi ökar även risken för att dessa sjukdomstillstånd utvecklas i förtid…” Vi vet att genetik och livsstil triggar närsynthet. Faktorer som driver myopi är tillexempel arbete på nära håll, avsaknad av utomhusaktiviteter och dåliga ljusförhållanden. Monica Jongs budskap bland flera var att ”Axial length matters” och att det inte finns ”No safe 38 optik 1.2020

Gabbi Steenbekkers och Lovisa Fagerlund förklarar varför vi optiker ska hålla ögonen på myopins tillväxt.

... (det) blir uppenbart att vi som optiker verkligen har bollen, eller ska vi säga myopi-pucken? Det gäller bara att vi hittar fler spelare att spela med, gärna tillsammans med ögonläkarlaget, inte emot.”

level of Myopia”. Hennes uppmaning var: Keep Myopia at bay go outdoors and play. När Karim Makdoumi från Örebro, pratar blir det uppenbart att vi som optiker verkligen har bollen, eller ska vi säga myopi-pucken? Det gäller bara att vi hittar fler spelare att spela med, gärna tillsammans med ögonläkarlaget, inte emot. Det har ingen nytta av – allra minst de unga som riskerar att få problem på grund av sin myopi senare i livet. Så här säger Karim: –Myopi är tydligt kopplat till flera allvarliga komplikationer, där graden av myopi är direkt länkad till risk att utveckla dessa. I synnerhet de riktigt närsynta individerna har förhållandevis hög risk att utveckla retinala sjukdomar (näthinneavlossning och makuladegeneration) samt komplikationer efter kataraktoperation. Om graden av myopi kan minskas måste det vara av värde för individen. Med hans ord i minnet blir vi påminda om vårt grunduppdrag när Gabbi Steenbekkers från Nederländerna visar Professor Brien Holdens citat: ”Can you imagine having the opportunity to slow the growth of the eye and making a difference to billions of people’s lives?”

martin lingvall pratade om Topografi i praktiken och Lovisa Fagerlund och Gabbi C Steenbekkers föreläste om Myopia Management in Practise. Flera av föreläsarna förordade tillpassning av OrthoK-linser för att stävja myopiutvecklingen. Det är uppenbart att många optiker behöver vidareutbilda sig inom området. Samtidigt vet vi att kunskapsnivån i optikerkåren varierar. Inte alla satsar på att ha topograf och tillpassa Ortho-K linser fastän vi förstår att det är bra. Det är ännu så länge endast mjuka linser som är CE och FDA godkända för myopikontroll.


RENA GLASÖGON

INSPIRATION

Jag ställer frågan till de svenska föreläsarna: Vad tar ni med er från dagen och vilka viktiga punkter vill ni framföra? Och får dessa svar: Lovisa Fagerlund: –Jag tar med mig att intresset finns, och att vi vet inte allt, men vi vet tillräckligt för att göra något. Börja med att sluta att underkorrigera, ut och lek minst två timmar per dag innan du blivit myop. Utbilda föräldrar genom att förklara och visualisera, sänd med information i skrift och se till att journalföra att ni pratat om det. Hon ger även denna enkla men tydliga förklaring som vi kan använda oss av i synundersökningsrummet: – Närsynthet, på fackspråk myopi, är idag det vanligaste synfelet. Myopi uppstår när ögat är längre än normalt. Tänk dig en rund boll av lera, föreställ dig nu att du drar ut den på ena sidan. Massan är densamma, men leran har dragits ut och därför blivit tunnare och mer känslig. På samma sätt fungerar myopi.

johan danielsson, eldsjälen bakom Myopidagen brinner verkligen för uppgiften att sprida kunskap om myopikontroll. Kvällen innan konferensen har han till och med blivit intervjuad i TV om problematiken med närsynthet. Han vill att vi optiker ska ta oss an utmaningen som WHO har lagt på oss och säger så här: – Både 2017 och 2018 var jag idéskapare till Synologens Academy Weekend och letade upp flera initierade föreläsare. Jag förordar att Optikerförbundet och optikerutbildningen på KI tar upp problemet med den ökande myopiseringen ännu tydligare. Redan år 2015/2016 lämnade WHO en rapport om och ett uppdrag till optiker och ögonläkare i världen att arbeta med information och myopikontroll. Inom Klarsynt och Synologen är vi idag ca 80 butiker som arbetar aktivt med ortho-K/nattlinser. Vi måste bli fler och bli mer fokuserade på myopikontroll i hela optikerkåren. när jag frågar vad Johan Ryberg som var en synnerligen rolig, initierad och professionell moderator för Myopidagen, tar med sig från Myopidagen svarar han så här: –Myopidagen var rakt igenom intressant och bjöd deltagarna på föreläsningar i toppklass. Jag har själv jobbat aktivt med myopikontroll de senaste sju, åtta åren och ser nu hur intresset för ämnet växer och anses allt viktigare i vår bransch. Vi hade en intressant diskussion om hur det i framtiden skulle kunna vara aktuellt att få ett bredare samar-

bete mellan optiker och ögonläkare i ämnet myopiförebyggande. Detta tror jag skulle ge ämnet en betydligt bredare spridning, inte bara inom branschorganisationerna, utan framförallt till patienterna. Under summeringen av konferensen tar Johan Ryberg upp flera av dagens föreläsare på scen. Karim Makdoumi ställer frågan: – Hur många ögonläkare remitterar kontaktlins-tillpassningar och synundersökningar på barn under 8 år till optiker? I samma stund han frågar har han redan givit svar på sin fråga, tänker jag. Än så länge är det inte många men trenden är bruten, svarar Johan Ryberg och berättar att remisser då och då skickas till optiker från på S:t Eriks ögonsjukhus för tillpassning av myopikontrollerande linser. – Detsamma gäller någon enstaka gång även i Lund. Utrymme för detta viktiga samarbete mellan två närstående yrkeskategorier med patientens bästa för ögonen finns, säger han. Petri Eskola och Philipp Jester föreläste båda om myopibehandlande korrektionsglas. Vi fick sedan som bland de första optikerna i Europa testa det glas som Hoya har tagit fram. Intressant. Till alla glasleverantörer som har myopibehandlande korrektionsglas i pipelinen blir mitt budskap: Gör allt vad ni kan för att ta dem till den europeiska och svenska marknaden, inte bara till den asiatiska, så fort som möjligt. Vi som ännu inte blivit varma i kläderna när det gäller Ortho K vill också ut på plan och spela så att vi gemensamt kan vinna matchen över ”hotet mot vår ögonhälsa”. Vi vill vara med och spela även om vi inte har den bästa utrustningen ännu men en rejäl klubba av kunskap och erfarenhet. Under tiden vi väntar på glasen kan vi gå på kurs och lära oss om den myopikontrollerande MiSight-linsen som Coopervision har. Vi kan börja mäta axiallängder med till exempel en DNEYE-scanner. Inte minst kan vi kommunicera myopibudskapet till dem vi träffar i synundersökningsrummet och när det behövs remittera till en kunnig OrthoK-kollega. Det ska i alla fall jag göra. Sammanfattningsvis: Vi optiker vet att den ökande närsyntheten i världen är ett hot mot ögonhälsan (WHO). Vi vet också att det är vi, om några (gärna tillsammans med ögonläkarna) som har förutsättningarna att tackla problemen med ökad närsynthet. Det är lika bra att släppa sargen och komma in i matchen som Lovisa Fagerlund så slående uttryckte det från scen. Vi kan göra vad vi kan från den nivå vi är och sedan vidareutbilda oss. Det är vårt ansvar. n

UTAN ATT

PUTSA!

1. SPRAYA PÅ Låt verka 5 sek

2. SKÖLJ MED KALLT VATTEN Fri från silicon, paraben och konserveringsmedel

HELT RENT UTAN REPOR! Beställ nu!

0303-940 60 info@leijma.se

I leijma.se

optik 1.2020 39


BRANSCHPLOCK REDAKTÖR MICKE JARESAND, optik@radicalpr.se

Taxi Göteborg forsatt ensamma om syncertifiering

Opti växer och delar sig den tyska optikmässan, Opti, fortsätter växa och har på allvar etablerat sig som en av de viktigaste mäs�sorna på den globala optikmarknaden. Årets mässa lockade nära 30 000 besökare från 93 länder till München. 605 utställare från 39 länder ställde ut sina produkter och tjänster. Däribland flera svenska och nordiska företag. Opti har allt sedan mässan togs över 2008 av ett företag som organiserar stora branschmässor i Tyskland profilerat sig ligga i framkant för både ny teknologi och unga designers som utmanar de stora elefanterna. Så även i år. En jury bestående av 25 livsstilsbloggare utsåg det brittiska varumärket Covrt Project Limited till mäs�sans bästa nykomling. Det rapporteras också om ett generellt positivt klimat för affärer inom branschen som vuxit varje år i Europa sedan 2011. Två tredjedelar av utställarna uppger att de genomförde försäljningar under mässan. 92 procent av besökarna gav Opti toppbetyg i utvärderingen.

en nyhet var att Opti nästa år kommer att hållas i Stuttgart och i framtiden växla mellan München och Stuttgart. Så det gäller att hålla koll på var mässan är när det är dags att boka biljett de kommande åren. Det är 23 mil att köra mellan de båda städerna om man skulle hamna fel.

Denna text finns också publicerad i Optik Digital nr 1, 2020

OPTIKMANNEN! En serie för Optik av Jonas Upphagen

40 optik 1.2020

varje månad utför Taxi Göteborg över 150 000 kundresor, varav cirka 50 000 är samhällsbetalda – alltifrån skolskjuts till färdtjänst. För att öka säkerheten för sina kunder och medtrafikanter syncertifierar nu Taxi Göteborg, för fjärde året i rad, samtliga förare. Svensk lag ser likadan ut för taxiförare som för privatbilister, det finns inga krav på synkontroll vid förnyelse av körkort eller förarlegitimation. – Det känns självklart att Synoptik ska fortsätta syncertifiera våra förare. Vi har ett stort ansvar som medtrafikanter ute i trafiken, men också ett ansvar för våra kunder. Att vi, tillsammans med ett par systerbolag, fortfarande är ensamma bland svenska taxibolag med att regelbundet testa synen är verkligen oroväckande. Naturligtvis borde det vara lagstadgat att regelbundet testa synen på alla i trafiken, men när lagen inte finns är det enkelt att göra det själv, säger Martin Lund, driftchef på Taxi Göteborg. Med cirka 1 300 förare som utför över 150 000 kundresor varje månad är Taxi Göteborg det största taxibolaget i Västsverige. För att vara Samtliga förare hos Taxi Göteborg syncertifieras. förare hos Taxi Göteborg krävs det bland annat en godkänd vandelsprövning och att man genomgått Taxi Göteborgs förarutbildning. Sedan fyra år tillbaka krävs det även att man har en fullgod trafiksäker syn. – Det handlar om trafiksäkerhet. Våra förare ska vara en förebild i trafiken och utföra våra resor på ett tryggt och bra sätt. Synen är ett mycket viktigt sinne i trafiken och därför tycker vi att det är en förutsättning för vår verksamhet att samtliga förare ser bra, säger Martin Lund. – Att göra en syncertifiering är en snabb och enkel process. De förare som inte har en trafiksäker syn får genomgå en fullgod synundersökning och hjälp att prova ut rätt synhjälpmedel. Det gläder oss att Taxi Göteborg tar trafiksäkerhet och synen på allvar och att vi för fjärde året nu syncertifierar deras samtliga förare, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik.


ÖGONHÄLSA

– Ny styrka på glasen ofta lösningen när synen försämras.

Många äldre överskattar synförmågan Svenska 70-åringar har överlag bra syn, men många skulle kunna se ännu bättre. Sex av tio kan förbättra seendet betydligt genom att skaffa glasögon eller byta styrka på de glasögon de redan har, enligt en studie från Göteborgs universitet. – Vi är väldigt friska och har god syn i Sverige, och att vara 70 år innebär inte att man ska behöva se dåligt. Det är lätt att kolla upp synen hos en optiker som kan erbjuda rätt glasögon, eller remittera till ögonvården om det behövs, säger Lena Havstam Johansson, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och ögonsjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

i studien var de allra flesta av 70-åringarna nöjda med sin syn, men många överskattade hur bra de faktiskt såg. Över hälften (61,5 procent) visade sig ha möjlighet att se betydligt bättre, genom att skaffa glasögon eller genom att byta styrka på de glasögon de redan hade. – Försämringar i synen kan komma smygande, och det kan vara svårt att själv lägga märke till att man ser sämre. Därför är det en bra idé att besöka en optiker med jämna mellanrum när man blir äldre även om man

själv inte upplever att synen blivit sämre, säger Lena Havstam Johansson. Studien visar att folks egen uppfattning om sin syn stämmer dåligt med verkligheten. Av dem som hade försämrad syn ansåg de flesta att de ändå hade god syn. – Framför allt var det nedsatt förmåga att se kontraster som gjorde att man upplevde dålig syn. Nedsatt synskärpa eller synfältsdefekter hade inte lika stor inverkan på hur man uppfattade synförmågan, säger Madeleine Zetterberg, professor i oftalmologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och medförfattare till studien.

studien omfattar 1 200 göteborgare som alla fått svara på en enkät om hur de själva upplever sin syn och hur de tycker att deras vardag påverkas av synproblem. Tillsammans med en kollega undersökte Lena Havstam Johansson dessutom synen för nästan hälften av dessa 70-åringar (560 personer) på flera olika sätt. De undersökte studiedeltagarnas centrala syn (den vi använder när vi exempelvis tittar på tv eller på en tavla), deras perifera syn (den som låter oss ana vad som sker utanför vårt fokusområde), och deras förmåga att uppfatta kontraster. Deltagarnas lins och näthinna fotograferades också för att upptäcka eventuell ögonsjukdom.

Att ha fel styrka på glasögonen var lika vanligt bland män som kvinnor, men i studien hade männen överlag något bättre syn än kvinnorna. Detta kan delvis förklaras av att grå starr är vanligare bland kvinnor, vilket bekräftas i den aktuella studien. Drygt 27 procent av kvinnorna hade grå starr, jämfört med drygt 19 procent av männen. Många av dem som visade sig ha grå starr kände redan till att de hade ögonsjukdomen medan andra fick veta det i samband med sin undersökning. Vanligaste ögonsjukdomen bland de undersökta deltagarna var just grå starr (23,4 procent), följt av sjukdom i gula fläcken (4,7 procent) och glaukom, eller grön starr som det också kallas (4,3 procent). Förändringar i näthinnan som en följd av diabetes fanns hos 1,4 procent av deltagarna. Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Acta Ophthalmologica, är en del av befolkningsstudien H70 som pågått vid Göteborgs universitet sedan början av 1970-talet. H70-studien ger en bild av hur livet och hälsan utvecklas bland 70-åringar, och ger möjlighet att jämföra hur det varit att bli äldre för olika generationer. Denna artikel har tidigare publicerats p å Vetenskapsrådets webbsida forskning.se

optik 1.2020 41


AKTUELLT

Jakten på det skräddarsydda glaset forsätter Glastillverkarnas jakt på det fulländade, individuellt skräddarsydda glaset fortsätter med oförminskad kraft. Senast ut är Rodenstock som under Opti-mässan i januari presenterade sin nya satsning, B.I.G Vision. B.I.G står för Biometric Intelligent Glasses. Glaset slipas utifrån tusentals uppmätta datapunkter som mäter och fastställer ögats parametrar. –Vi bedömer ögats längd, men framför allt också biometriska parametrar som högre- och lägre ordningens abberationer och individuell pupillstorlek på nära och långt håll. Utöver detta kan vi bland annat avgöra reaktioner på olika ljusförhållanden och individens hornhinnetopografi samt djupet på den främre kammaren, säger Johan Carlius, marknadschef på Rodenstock i Sverige. Enligt Rodenstock slipas idag de flesta progressiva glas utifrån en statisk ögonmodell med fasta parametrar. – Det innebär att glasen passar perfekt för väldigt få användare. Lägger man samman alla parametrar i den statiska ögonmodellen matchar den fullt ut bara 2 procent av alla ögon i hela världen, säger Johan Carlius. Genom att skapa en biometrisk ögonmodell utifrån varje persons individuella förutsättningar kan vi slipa progressiva glas som uppfyller individens behov med hög precision åt alla. Den teknologiska grunden för att kunna skapa de biometriska ögonmodellerna är Rodenstocks mätinstrument DNEye Scanner som funnits på marknaden under några år och används i flera svenska optikbutiker. – När optikern scannat kundens ögon skickas den fulla datauppsättningen med tusentals mätpunkter till vår fabrik Tyskland där glasen slipas med en precision ner på mikromillimeternivå, säger Johan Carlius.

Ögonlängd

Hornhinnans styrka och tjocklek

Ögats längd kan variera med upp till 10 mm hos olika människor.

Både styrka och tjocklek hos hornhinnan påverkar hur ljuset bryts och fokuseras på näthinnan.

Främre kammarens djup

Pupillstorlek

Rodenstocks förmåga att mäta djupet på den främre kammaren är en del av det som gör att vi kan fastställa ögonlängden exakt.

Pupillstorleken förändras vid olika ljusförhållanden och det tar vi hänsyn till vid beräkningen av hur glaset ska slipas.

Styrkan i linsen

Glaskroppen

Styrkan i linsen varierar mellan personer och ögon.

Glaskroppen utgör den största delen av ögat, vilket gör den till ett viktigt biometriskt mått.

Med DNEye Scanner fotograferas ögat ur flera perspektiv och tusentals mätpunkter registreras. Uppgifterna skickas till fabriken för individuell slipning av glasen.

Denna text finns också publicerad i Optik Digital nr 1, 2020 | 23

Synsams vd kan bli Årets 183870_Rodenstock_Concept_brochure_A4_36p_SE.indd 23

Håkan Lundstedt, vd och koncernchef för Synsam Group är en av tre slutkandidater i kategorin Årets Chef på årets upplaga av Chefsgalan. Här belönas de som utmärkt sig mest i sitt ledarskap under året. Vinnaren utses på Chefsgalan den 11 mars 2020 på Grand Hôtel i Stockholm. Juryns motivering för Håkan Lundstedt lyder: ”En chef som vitaliserar de branscher han verkar i, som väcker engagemang och 42 optik 1.2020

skapar innovation och där det okonventionella blir självklart. Låter alla veta att han står stadigt i sina värderingar och i sin strategi, är både disruptiv och finurlig, visar engagemang för medarbetare, teamet och hållbarhet, vilket skapar ringar på vattnet långt ut i samhället. Har skapat en vinnarkultur med sikte på att bli bäst i världen och då vill han ta med sig teamet upp på prispallen.”

håkan lundstedt är hedrad för nomineringen:

28-01-2020 13

— Synsam har de senaste fyra åren genomgått en omfattande förbättringsresa där kundens behov och upplevelse har varit ledstjärnan. Vägen till Synsams framgång går via våra fantastiska medarbetare. Mitt ledarskap handlar om att bygga teamet och ge alla rätt förutsättningar för att göra våra kunder nöjda. Att bli nominerad till Årets Chef stärker ännu mer min övertygelse om att resultaten kommer med människorna. Jag vill verkligen tacka alla för det vi åstadkommer tillsammans, säger Håkan Lundstedt, Synsam Groups vd och koncernchef.


PATRIKS HÖRNA

Är det lämpligt ta hjälp på öppna forum? Är det lämpligt att be om hjälp för att bedöma fynd på ett ögonbottenfoto genom öppna forum på nätet? Nej, bilden är en del av journalen och sannolikt kommer du ha svårt att leva upp till flera lagkrav: Patientdatalagen avgränsar och ramar in vad vi får göra med uppgifter vi får genom vårt utövande av hälsooch sjukvård. Att sprida uppgifter öppet på nätet ingår inte i syftet med journalen. Tystnadsplikten reglerar dessutom att endast behöriga har rätt att ta del av journalen. För att anses behörig ska du i regel vara en del av vården av patienten.

det ställs även höga krav på hur journaluppgifter får överföras via öppna nät, där den som skickar uppgiften ska ha kontroll över vilka som får tillgång till informationen. Det finns särskilda system som är byggda för detta syfte, där man tagit höjd för kraven som ställs för hur vi ska och får hantera patientdata. En optiker kan alltså inte fatta beslutet att sprida en ögonbottenbild, även om den tillsynes är avidentifierad och patienten skulle ha godkänt spridningen, det går inte att samtycka till något som inte är förenligt med lag. Vidare så kan lämpligheten i att basera sina vårdbeslut på svar från ”okända” naturligtvis ifrågasättas. Verksamheten har ansvar för patientsäkerheten och kvalitén på vården, det innefattar även att säkerställa kompetensen i de fall inhämtande av råd ska vara en del av verksamhetens rutin. Om ni har behov av bedömningsstöd bör detta ske på ett strukturerat sätt och i enlighet med de rutiner som verksamheten ska ha för att säkerställa regelrätt hantering.

STÄLL EN FRÅGA till Patrik Maltborg och få svar i Optik. patrik@optikbranschen.se

patrik maltborg

Chef Chefgalan är ett årligt evenemang som uppmärksammar, lyfter fram och belönar goda exempel bland Sveriges chefer och ledare. Evenemanget består av ett eftermiddagsseminarium följt av en galakväll med prisutdelning. I fem kategorier belönas de som utmärkt sig mest i sitt ledarskap under året – de som utvecklar människor och verksamheter, hittar nya vägar, har mod och skapar engagemang och inspirerar.

optik 1.2020 43


AKTUELLT

Rekordinsamling till glasögonhjälp 117 600 glasögon till Sveriges största glasögoninsamling, Optiker Utan Gränser, vilket är ett insamlingsrekord. Optiker Utan Gränser har i tio år hjälpt tiotusentals medmänniskor till ett nytt liv och totalt har Synoptik samlat in fler än en halv miljon glasögon. I slutet av mars åker optiker, optikerassistenter från Synoptik och optikerstudenter till Guatemala för att hjälpa tusentals barn och vuxna till bättre synhälsa med hjälp av synundersökningar och anpassade glasögon. – Vi vill rikta det största av tack till alla som skänkt glasögon och därmed bidragit till att vi slagit alla tidigare rekord med fantastiska 117 600 insamlade par till årets biståndsresa. Miljontals människor runt om i världen, framförallt i låginkomstländer som till exempel Guatemala, lever med nedsatt syn och dålig synhälsa men har inte råd med glasögon. Tack vare

rekordinsamlingen har vi nu ännu större möjligheter att hjälpa fler att se bättre, vilket helt kan förändra livet för någon som tidigare inte klarar av att arbeta eller gå i skola på grund av dålig syn, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik.

Totalt har Synoptik genom butiksinsamlingar och i samarbete med företagskunder samlat in över en halv miljon glasögon sedan starten av Optiker Utan Gränser för tio år sedan. Detta har resulterat i att man hjälpt 25 390 personer i låginkomstländer till en bättre synhälsa.

NYHET! DRSplus • • • • • • • • •

Se mer!

Färgäkta konfokal

Perfekt för optiker 2.5 m.m. pupill utan dilatering Endast 11Kg = mobil 45° upp till 80° med mosaik Helautomatisk, snabb och extremt användarvänlig. Konfokalteknik med äkta färger 3D-, rödfri-, blå-, infra-, mosaik-, exteriör- bilder Stöd för DICOM Mycket prisvärd och kan även hyras 24 eller 36 månader! (Kontakta oss för info).

Vanlig fundus

Andra produkter • Funduskameror • Spaltlampor • Bord och Unitar • Neutralt bildsystem • Integrationshjälp • m.m. Leverantörer • KOWA • Optopol • Righton • NATUS Retcam • centervue • m.fl.

www.medicolle.se info@medicolle.se

44 optik 1.2020

Tel: +46 8 654 66 15

Se även DRSplus storebröder; EIDON (AF/FA) • Widefield 150° • AF, FAF m.m.


VETENSKAP

Synen på seendet

T

änk vad tiden går, det märks att våren närmar sig, solen skiner och snödropparna blommar redan, i alla fall i södra delen av vårt långa land. Ett annat typiskt vårtecken är när utbildningarna närmar sig slutet och studenterna räknar ner till sista tentan. Att träffa och ta emot studenter från optikerutbildningarna när de ska ha praktik eller annan arbetsplatsförlagd utbildning är verkligen positivt. De allra flesta av oss söker egen kompetensutveckling, som vi ska ha, att gå olika kurser är ett bra alternativ men att ta emot studenter under deras utbildning och handleda är ett annat sätt som både är givande och kräver eftertanke varför vi gör som vi gör i undersökningsrummen. Det är både roligt och stimulerande med responsen som dessa kontakter ger. Ny kunskap och gammal erfarenhet är ett vinnande koncept. Artiklarna i detta nummer är liksom de i förra numret även nu inriktade på synen. Det är mycket som ska hinnas med under en synundersökning och det gäller att inte fokusera så mycket på de nyare undersökningsområdena så att ett huvudområde inte kan utföras fullt ut. Att ha en balans så att allt hinns med i undersökningen är ett måste. Den första artikeln är ett examensarbete från LNU och handlar om läshastighet på papper och på olika medier. Det är intressant att läsa speciellt med tanke på att vissa personer kan se på skärm 7-8timmar per dag och uppge att de inte ser så mycket på skärm, upplevelser är olika. Att det skiljer sig åt och upplevs olika är något vi bör ha i tankarna och kunna informera om i undersökningsrummet. Den andra artikeln har undersökt hur näthinnebilden påverkas av ögonens fixationstremor. Båda dessa artiklar är intressanta och tar upp olika saker som påverkar hur bra vi upplever seendet. Nu närmar sig även Optometridagarna som är den helg som innebär mesta kunskapsökningen hos optikerna. Vi hoppas på en lika positiv helg som Optometridagarna brukar vara med ny kunskap, uppdateringar och trevlig samvaro. SOFEP kurserna rullar på och fler kommer att ges under våren. Lite längre fram, i mitten av maj ges SOFEP kursen om att undersöka och bemöta barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer i Stockholm. Förhoppningen är att det finns så pass många optiker i Stockholm som är intresserade av vidareutbildningar att vi denna gång kan genomföra denna kurs. Det borde inte vara omöjligt. Frågor finns som vanligt på Optikerförbundets hemsida och är för dessa artiklar nummer 2 .Trevlig läsning så hoppas jag att vi ses i Västerås.

catarina ericson OPTIKs vetenskapsredaktör. MSc i Klinisk Optometri och Leg Optiker. e-post: catarina@c-optik.se

De vetenskapliga artiklar som sammanfattas här nedan finns i sin helhet på www.optikbranschen.se

Påverkas läshastighet och läsavstånd vid läsning på tre olika enheter; smartphone, surfplatta och papper sammanfattning syfte: Studiens syfte var tvådelat. Huvudsyftet var att undersöka hur läshastigheten samt läsavståndet påverkas beroende av vilken typ av enhet läsaren använder. Det andra syftet var att ta reda på om det finns något samband mellan resultaten för läsavstånd och deltagarnas synfel. Detta utfördes genom att utföra mätningar av läshastighet och läsavstånd vid läsning på tre olika enheter; smartphone, surfplatta och A4-papper. metod: Deltagarna (n=26) genomgick först en refraktion med tillhörande mätningar för att se om deltagarna uppfyllde de krav som fanns på vidare mätningar. Deltagarna fick sedan läsa sex svenska texter ur de standardiserade lästestet IReST på tre olika enheter; smartphone, surfplatta och papper. De fick läsa två texter/enhet där första omgången testade läshastigheten och andra omgången läsavståndet. Läsavståndet för de olika enheterna jämfördes sedan med deltagarnas synfel. resultat: Det fanns en statistisk signifikant skillnad i läsavstånd mellan smartphone och surfplatta (p=0,026) samt smartphone och papper (p=0,004). Det fanns dock ingen statistisk signifikant skillnad i läsavstånd mellan surfplatta och papper (p=0,60). Studien visade ingen statistisk signifikant skillnad i läshastighet mellan de olika enheterna (p>0,05). Vid genomförd jämförelse mellan läsavståndet för de olika enheterna och deltagarnas synfel hittades ingen statistisk signifikant korrelation (r<0,80). slutsats: Studien visade att det fanns en påverkan på läsavståndet beroende av vilken enhet deltagarna läste ifrån. Det fanns en statistiskt signifikant skillnad i läsavstånd mellan smartphone och surfplatta och smartphone och papper. Det fanns dock inte någon påverkan i läshastighet mellan de olika enheterna. Det fanns inte heller någon korrelation mellan de olika enheternas läsavstånd och deltagarnas synfel.

Effekterna på näthinnebilden vid fixationstremor Studien av ögonens fixationsrörelse har konsekvenser för den neurala grunden för synen. En del av ögonens fixationsrörelse är tremor, ett högfrekvent oscillerande jitter rapporterades vara var som helst från; 11–60 bågsekunder i amplitud. För att direkt isolera effekterna av tremor på näthinnan och i frånvaro av optisk oskärpa, högfrekvens, hög upplösning ögonrörelse samlades videor på sex personer in från inspelningar med en adaptiv skanning laser oftalmoskop. De resulterande amplitudspektra visade en liten avvikelse från den traditionella i frekvensområdet 50–100 Hz, vilket indikerar tremor. Denna avvikelse överskred emellertid sällan 1 bågsekund och därmed standardavvikelsen för retinal bildrörelse över tremorområdet (50–100 Hz) var drygt 5 bågsekunder. Med tanke på en sådan liten amplitud är det osannolikt att skakningen kommer att bidra i något meningsfullt sätt till den visuella uppfattningen. Sammanfattning Catarina Ericson

optik 1.2020 45


EFTER TEXT

SÖKES, SÄLJES Optiker till Malmö Optiker till Borås Säljare/ass. till Linköping. Gyhne & Kristofferson Optik söker

OPTIKER

Vi är en fristående optiker som slog upp portarna i Södertälje för första gången 1957. Hos oss skämmer vi bort våra kunder med förstklassisk service hela vägen från tidsbokning tills utlämning av produkt. Mellan kunderna njuter vi gärna av en god kopp kaffe tillsammans! Nu söker vi en optiker som vill komma och fika med oss som också vill serva södertäljeborna med branschens bästa service. karolina.yderberg@klarsynt.se Gyhne & Kristofferson Optik Badhusgatan 1b, Södertälje 08 55032305

Vår filosofi är att sätta medarbetarna i fokus, här ska du både utvecklas och utmanas. Vi vet att genom bra arbetsplatser föds bra affärer. Vi vill kännetecknas genom en kombination av hög kvalité och bra service. Brinner du för optiken och för att hjälpa kunder till den bästa tänkbara synlösningen? Är du en lagspelare som vill bidra till din arbetsplats utveckling och till en positiv teamkänsla? Då är du varmt välkommen att kontakta mig! Mer information om tjänsterna hittar du på: https://glasogonmagasinet.se/jobba-hos-oss/

Glasögonmagasinet Optikkällaren Martin Åberg martin@glasogonmagasinet.se mobil 070-624 56 88

Vi finns både på papper och digitalt: Du håller Optik i handen just nu, men det finns även åtta digitala utgåvor. Klicka dig till optikbranschen.se Under ett år finns alltså tolv olika utgåvor där du kan synas! Kontakta Maud Kempe så berättar hon mer. 08-601 25 26

KUNGÖRELSE

ANSÖKAN OM STIPENDIUM FRÅN STIFTELSEN KARL SIMSONS FOND Fondens ändamål är att skapa en allmän bred professionalism inom kåren, att stimulera unga optikers utveckling till goda yrkesmänniskor och att främja forskning inom optikerområdet. För år 2020 finns det 30.000 kronor att utdelas till en eller flera sökande. Som upplysning kan nämnas att inga stipendier utdelas för grund- eller påbyggnadsutbildning inom optikeryrket. Detta innebär att inga stipendier utdelas för utbildning till legitimerad optiker eller kontaktlinsbehörighet. Stipendierna lämnas bl.a. för att vidga stipendiaternas vyer inom det yrkesmässiga området för optiker, såsom kundpsykologi, organisation, administration m.m. Det är därför möjligt att få stipendium inte enbart för redovisning och företagsekonomi utan även för kurser i muntlig och scenisk framställning, språkstudier, yrkespraktik utomlands m.m. Ansökningsblankett kan hämtas på fondens webbplats. Ifylld ansökan kan med fördel mailas som pdf till nedanstående mailadress. Stiftelsen Karl Simsons Fond c/o Optimax Götgatan 83 A, 116 62 STOCKHOLM 08-642 34 07 msimson@telia.com / www.simsonfond.se 46 optik 1.2020


Synoptik gillar dig! Vill du bli vår Poolare?

INSPIRATION

Synoptik lanserar nu vår egna optikerpool som vi kallar våra Poolare! Som Poolare erbjuds du en flexibel roll som vi skräddarsyr tillsammans med dig efter dina önskemål, dina behov och dina möjligheter. Vi erbjuder dig bland annat: • • • •

Flexibla arbetstider Fast lön och konkurrenskraftiga lönetillägg Gemensamma träffar och kunskapsutbyte Varierande arbetsplatser där din kompetens är behövd varje dag!

Oavsett hur länge du väljer att vara en av våra Poolare har du alltid en trygg anställning hos oss på Synoptik i grunden! Nyfiken på att höra mer? Kontakta oss på hr@synoptik.se.

Visste du? Visste du att en tredjedel av Synoptiks resultat går till stiftelse, Synoptik-Fonden, som stöttar forskning och fortbildning inom optometri och oftalmologi? Läs mer på synoptik.se

Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med över 140 butiker och en omsättning över en miljard, en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 6.000 butiker i fler än 40 länder. För mer information se synoptik.se.

optik 1.2020 47


Posttidning B

Tidningen Optik Klara Norra Kyrkogata 31 104 22 Stockholm

DAGS ATT UPPDATERA? OBS! Du har inte förnyat ditt linssortiment sedan Ace of Base senast hade en stor hit.

75% av alla linser som säljs i Sverige är tillverkade i ett material som togs fram för mer än 10 år sedan.* Det är dags att förändra det. Låt dina kunder uppleva skillnaden med moderna linser.

Contact lenses are medical devices. Bausch + Lomb Nordic AB, www.bausch.se *Exklusive private label. Källa: GfK Point of Sale Data. B+L/SE/2001/0032