__MAIN_TEXT__

Page 1

FÖR ALLA I OPTIKBRANSCHEN | 1 2018

Taberg utmanar jättarna Civilingenjören som brinner för optik Stor guide till Optometridagarna

Fritt fram sälja linser utan recept


Prova en lins inspirerad av ögat! Biotrue®ONEday behåller 98% av fukten och är bekväm hela dagen. Finns för alla typer av synfel.

BOD/SE/1801/0001

Inspired by the biology of your eyes

®

Contact lenses are medical devices. Bausch + Lomb Nordic AB, www.bausch.se

Contact lenses are medical devices. Bausch + Lomb Nordic AB, www.bausch.se


INGÅNG

Plus och minus med nya linsregler

G

9 4 14 30

Ett mirakel i Småland AKTUELLT Fritt fram sälja kontaktlinser

FORSKNING Rätt glasögon mildrar hjärnskakning DESIGN

32

Studenter på verkligt uppdrag

ÖGONPODDEN Ingenjören som brinner för optik

MER UR INNEHÅLLET OPTOMETRIDAGARNA 2018 Att möta framtiden med kunskap

17

– Optiker – möjligheter och utmaningar 19 – Kunskapstäta föreläsningar

20

– Här är alla utställare

23

– Program lördag

24

– Program söndag

26

• BRANSCHPLOCK 29 • PATRIKS HÖRNA 34 • VETENSKAP

35

”Det känns väldigt bra att få den här titeln. Det är ett erkännande av optikern som en viktig del av hälso- och sjukvården. Bertil Sterner Sveriges första överoptiker på sid 29

Omslag: Bågen Aura från Fleyes vinter- och vårkollektion 2018. REDAKTION 0498-49 81 18 optik@radicalpr.se Micke Jaresand, redaktör Wilhelm Jaresand Erik Engelv Olle Bergman Curt Lundberg, AD

ANSVARIG UTGIVARE Fredrik Thunell Annonsförsäljning: Renée Lindén 08-601 25 20 info@conmedia.se Annonsmaterial: Agneta Larsen 08-508 938 41 kansli@optikbranschen.se

Prenumerationsärenden Agneta Larsen 08-508 938 41 kansli@optikbranschen.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB, Stockholm 2018

ivetvis är det väldigt glädjande att vi får möjlighet att konkurrera på lika villkor med resten av detaljhandeln – allt annat är naturligtvis otänkbart. I grund och botten handlar frågan om likabehandling av legitimerad personal och dess skyldighet att journalföra medicintekniska produkter. Begreppet omfattar allt från plåster och luskammar till kanyler och kirurgiska robotar. Nu säljer apoteken inga robotar över disk, men en hel del plåster. Att de skulle börja journalföra alla dessa köp är givetvis orimligt. Nu är det naturligtvis skillnad på linser och plåster, men lagen ska behandla alla lika. Legitimerades krav på journalföring vid försäljning av medicintekniska produkter vara detsamma oavsett arbetsplats och produkt, punkt slut. Ur ett patientsäkerhets- och rent egoistiskt perspektiv hade ett annat utfall såklart varit att föredra. Kravet på journalföring och spårbarhet fanns där av en anledning – även om materialutveckling och bärandevanor till viss del har förändrat förutsättningarna mot tidigare. Kravet innebar ursprungligen också att kontaktlinshandeln var förbehållen optikerna. Detta ansågs vara konkurrensvidrigt varför handeln avreglerades 2011. Tyvärr behöll man det gamla regelverket för optikerna vilket hindrade våra möjligheter att konkurrera på lika villkor. Ett första steg för att lätta detta togs för ett drygt år sedan, då vi konstaterade att 12-månadersgränsen inte kunde motiveras. I och med IVO-s utlåtande är nu det sista hindret för fri och lika konkurrens undanröjt. IVO-s nya tolkning innebär att golvet flyttas ner. Vi FÅR sälja linser över disk utan frågor och kan hjälpa turisten som glömt sina linser hemma eller backpackern som reser imorgon. Men naturligtvis får man överträffa lägsta-nivån och det finns inget krav att vi alltid MÅSTE sälja på detta sätt. Optikern kan, och ska, fortfarande säga stopp och föreslå undersökning och/eller tillpassning av en ny lins om det känns påkallat. Detta ska precis som tidigare journalföras.

kort sagt: alla köp som föranleder en diskussion med kunden (utöver hej – 322 kr tack – välkommen åter) innebär att det inte längre endast är frågan om försäljning, utan även hälso- och sjukvård, vilket liksom tidigare ska journalföras. Sen finns det såklart en affärsmässig fördel med att registrera köpen och få in kunden i registren. Här gäller det dock att ha EU-s nya dataskyddsdirektiv GDPR, som börjar gälla i maj 2018, i bakhuvudet. Men det är en helt annan historia. fredrik thunell vd, Optikbranschen optik 1.2018   3


AKTUELLT

4   optik 1.2018


AKTUELLT

Kravet på optiker att kontrollera recept på kontaktlinser innan försäljning slopas. Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) har beslutat att leg. optiker äger rätt att sälja kontaktlinser fritt, utan krav på kontroll av ordination eller spårbarhetskrav genom journalföring. Beslutet gäller med omedelbar verkan.

text micke jaresand

Fritt för optiker att börja sälja kontaktlinser bakgrunden till beslutet är att Apoteken under 2016 började sälja kontaktlinser utan att kontrollera ordination eller journalföring. Apotekens förening menade att denna försäljning av medicintekniska produkter inte omfattades av leget, vilket avser tillhandahållande av läkemedel. – Det var uppenbart orimligt att två legitimerade yrkesgrupper kunde tillhandahålla samma produkt på så olika sätt. Efter inledande kontakt med Apoteksföreningen tog vi kontakt med de tre berörda myndigheterna, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och IVO och uppmanade dem att gemensamt arbeta fram ett konsekvent regelverk säger Fredrik Thunell, vd på Optikbranschen. – Märkligt nog fick vi svar att allt var helt i sin ordning. Myndigheterna kände sig trygga med att tillämpa olika regelverk för de båda legitimerade yrkesgrupperna. Man hänvisade till att optikerna var den enda grupp som enligt sin föreskrift ”lämnade ut” kontaktlinser, övriga yrkesgrupper säljer dem och därvidlag gäller olika regelverk, trots att man är legitimerad.

optikbranschen valde därför att under vintern 2017 ta frågan vidare till Konkurrensverket. –När ansvariga myndigheter klargjort att de inte ser några problem med patientsäkerheten blir det här en fråga om fri och lika konkurrens. Frågan luktade extra illa då den största apoteksaktören är statligt ägda Apoteksbolaget. Naturligtvis är det inte acceptabelt att myndigheterna anpassar reglerna på ett sätt som missgynnar privata aktörer gentemot statligt ägda, säger Fredrik Thunell.

Konkurrensverket slog dock ifrån sig: frågan var alltför liten för att Konkurrensverket skulle ta i den. Dessutom var den rätt komplicerad och kombinationen gjorde att man istället ansåg att det skulle hanteras av IVO som är ansvarig tillsynsmyndighet. – Frågan började nu bli så pass spetsig att den hamnade högst upp i IVO:s och Socialstyrelsens hierarkier och under hösten har vi haft en mycket bra dialog direkt med deras chefsjurister. IVO ska tolka Socialstyrelsens regelverk, men i det här fallet var föreskriften så detaljerad att det inte fanns några tolkningsmöjligheter. De båda myndigheterna behövde diskutera sig fram till en pragmatisk lösning där legitimerade likabehandlas. Det har man nu uppnått, fortsätter Fredrik. I förlängningen visar det här på problemet med Optikerföreskriften som skrevs redan 1995. Detaljrikedomen blir ett hinder när IVO ska tolkaoch det blir alltmer uppenbart att föreskriften är daterad. Optikerförbundet har länge drivit på för en översyn, något som Socialstyrelsen skjutit på ända sedan 2009. I och med det här beslutet finns ytterligare ett starkt argument i arbetet med att driva på för en snar översyn av Optikerföreskriften. Är det Optikbranschen – IVO 1-0 nu eller?

– Ja och nej. Det finns patientsäkerhet-argument för att det är bättre om kontaktlinsförsäljningen föregås av kontroll av ordination, och att allt journalförs. Men när myndigheterna inte prioriterar detta måste vi eftersträva att konkurrensen inte snedvrids. Ur det perspektivet är ➔ IVOs besked naturligtvis en seger för branschen. optik 1.2018   5


AKTUELLT

➔ Vad betyder det här för optikern?

– Det är viktigt att betona att denna ”fria försäljning” är en möjlighet, inte ett krav. Det är alltid leg. optikers individuella beslut huruvida försäljning ska ske först efter kontroll av ordination. Om du som legitimerad yrkesperson gör bedömningen att köpet bör föregås av en kontroll, är det ditt eget beslut som gäller, säger Paul Folkesson, ordförande för Optikerförbundet. Du kan ju tycka mycket om denna myndighetsbehandling. Helt klart är ju att de har tagit den enkla vägen på ett från början oövertänkt beslut. Nu kan man befara att detta kan i förlängningen få konsekvens för patientsäkerheten. En verklighet som lagstiftaren samtycker till genom sitt agerande. Men som yrke kan vi bara förhålla oss till den verklighet vi har. Ingen kan beskylla Optikerförbundet eller Optikbranschen för att inte ha uppmärksammat myndigheterna. Det ska dock tilläggas att de nya reglerna endast avser försäljning. Vid nytillpassning gäller samma sak som tidigare.

i ett nästa steg kommer nu Kvalitetsnormen ses över och anpassas. – Under hösten och vintern har vi identifierat några ytterligare frågor som innebär att Kvalitetsnormen bör ses över, säger Patrik Maltborg, kvalitetsansvarig på Optikbranschen. det här är dock en process som måste få ta tid – det är viktigt att certifieringskommittén får tid att tänka igenom de långsiktiga konsekvenserna ordentligt. Normen slås fast av Optikbranschens ordinarie medlemsmöte. Nästa möte är i mitten av mars då en ny version kommer att föreslås. Innebär det att vi tills vidare ska hantera kontaktlinsförsäljningen precis som tidigare, det vill säga alltid journalföra köpet och säkerställa att det finns en ordination?

– Nej, IVOs beslut gäller ju redan nu och givetvis ska det regelverket praktiseras omgående, säger Patrik Maltborg. n 6   optik 1.2018

Åsa Wikström

Birgitta Carlstedt

Blandade reaktioner bland optiker När OPTIK ringer runt och frågar hur optiker tar emot nyheten att även de nu får sälja linser utan recept är de flesta glada, och uttrycker viss förvåning över att det inte var en självklarhet från början. Enligt Katarina Ek, optikerpartner på Specsavers Värnamo, bidrar det faktum att kunden ens träffar en optiker vid köptillfället till en säkrare linsanvändning. – Även om jag inte tycker det är optimalt att sälja Katarina Ek linser på det här sättet så är det alltid bättre att gå till en optiker än ICA eller ett apotek. När de kommer till oss och köper har vi ju en chans att prata med dem, säger Katarina Ek.

åsa wikström, butikschef på City Optik i Stockholm, håller med: – Jag tycker såklart det är jättebra. Den här ändringen är positiv för patientsäkerheten eftersom vi alltid kan föreslå en kontroll om vi hör att de är tveksamma eller ser att de har röda ögon eller liknande. Vi är ändå experterna på linser så det känns helt självklart att de ska köpa via oss, säger hon. Patientsäkerheten tas upp av flera och verkar vara det som ses som den största vinsten i och med ändringen, men inte den enda. Åsa

Wikström ser nöjdare kunder och mer business i kristallkulan, förutsatt att butikerna ser till att hålla ett bra linslager. – Kanske kan vi till och med ta en del av internetförsäljningen tillbaka om folk hellre går in och plockar från hyllan än väntar på posten, säger Åsa Wikström.

för katarina eks del kommer regeländringens dock inte göra någon större skillnad. – Det kommer nog inte påverka just oss speciellt mycket. Vi har alltid satt patienterna först, så mycket kan jag säga, och nu kan jag fortsätta göra det med gott samvete. Oftast är det en tillfällig lösning, någon som väntar på en leverans eller fått slut på linser eller glömt på semestern och vi har linserna precis bakom disken och jag har det inte i mig att säga nej när någon är i nöd. Regeländringen mottas generellt som en justering till det bättre på grund av den upplevda orimligheten i att ICA har slappare försäljningsregler på en optisk produkt än optikerna själva, men många ställer sig tveksamma till själva lagen om receptfri linsförsäljning.

få är så tveksamma som Birgitta Carlstedt på Ringdahls Optik i Stockholm. – Kan inte se någon fördel alls för oss optiker. Patienterna kommer kunna köpa linser överallt utan krav. Risken är att de blir sin egen optiker, eller att de tänker att köpa nya linser är lite som att köpa nya tubsockor där samma storlek passat sen tonåren. Det känns som att man ger upp.

wilhelm jaresand


NYHET Live® endagslinser. För ditt liv! Endagslinser i hälsosamt silikonhydrogelmaterial2 som är gjorda för att vara bekväma, praktiska och prisvärda1. Kontakta din lokala CooperVision-representant för mer information.

1. Baserat på CooperVisions rekommenderade försäljningspris. 2. Med högre syregenomsläpplighet än hydrogelmaterial minimerar eller eliminerar silikonhydrogelbaserade linser hypoxirelaterade tecken och symtom vid linsanvändning.


DISCOVER THE NEW S/S18 COLLECTION Viktoria Tolstoy & Mikael W wearing Nordyl

#

8   optik 1.2018

WWW.KUNOQVIST.COM | @KUNOQVIST | INFO@OPO.SE


Gustav Kristensson, Marie-Louise Malmberg och Carina Mollsjö starade sitt företag utifrån ett starkt miljötänk.

”Smålands mirakel”

utmanar globala jättar Några mil utanför Jönköping ligger Taberg. För att tåget ska stanna vid stadens gamla station vrider man en manuell stoppskylt åt det håll tåget kommer ifrån. På andra sidan spåret tronar vad Carl von Linné ska ha kallat ”Smålands mirakel” upp sig med sina 343 meter över havet. Taberg, som miraklet heter, gav för länge sedan namn till orten kring dess ostsida och nu senast till ett av svensk optikbranschs senaste tillskott; Taberg Eyewear. text och foto wilhelm jaresand

det var en tid efter att Scandinavian Eyewear hade köpts av amerikanska Marchon som Marie-Louise Malmberg märkte en förändring i företagskulturen. Det lilla företaget med nära mellan ledning och utförande var borta. Hon hade jobbat länge med designerna Carina Mollsjö och Gustav Kristensson och tillsammans startade de företaget Taberg Basecamp inom vilket de producerar Taberg Eyewears kollektioner. De bar alla på samma vision; ett glasögonföretag med ett starkt miljötänk, inte bara i materialval och utan även som filosofi. I modevärlden pratar man om ”slow fashion” och begreppet passar väl in på vad Taberg Eyewear försöker åstadkomma. – Det är inte direkt en brist på bågar i vår bransch, tvärtom finns det en ordentlig överproduktion. En viktig princip vi är överens om är att inte ösa ut produkter på marknaden, säger Marie-Louise Malmberg. ➔ optik 1.2018   9


VARUMÄRKET

Carina Mollsjö fyller i: – Allt vi tar fram har en plats och ett syfte i kollektionen. Det är genomtänkt med antal och vilka färger och exakt varför vi släpper just den här bågen. I vanliga fall har man en säljkår som ska ha ett visst antal väskor fyllda med nyheter, de gamla struntar man i. Vi ser istället vår kollektion som ett pågående arbete. Vi byter inte ut kollektionerna, utan fortsätter utveckla dem. Gustav Kristensson: – Vi är också nära vår marknad. Vi vet vilka vi säljer till, vad de vill ha och hur mycket. Vi försöker helt enkelt komma bort från det slit och släng-tänk som är vanligt i de större företagen. De beskriver sin kollektion som klassisk och sammanhållen, utan att bli tråkig. Tråkig verkar ingen riktigt tycka den är heller. På Copenhagen Specs 2017 nominerades de till Spectra Awards som ett av fem märken, på 10   optik 1.2018

Kistamässan bars de av Swedish fashion council´s utvalda ”fashion talents”. – Efteråt sa Swedish fashion councils vd Elin Frendberg att hon tyckte om dem så mycket att hon ville ha ett par till sig själv, säger Marie-Louise. Det är inte bara namnet som inspirerats av det småländska miraklet Taberg, även designen lånar av berget. Deras nio dam-, fem herr- och sex unisexmodeller har ibland en skrovlig yta, ofta med färger redo att smälta in i bergväggen och alltid namn från de olika mineralerna som tidigare utvanns ur gruvorna på berget, till exempel ekoacetatbågen Svartmalm eller metallbågen Gnejs. – Även i marknadsmaterialet syns inspirationen från omgivningen, likaså här på kontoret med de råa ytorna. Att ha berget bakom oss med forsen rinnande utanför gör mycket, säger Carina Mollsjö. – Ja verkligen, när man är i en start up-period så kän-


ner man sig ofta vilsen och undrar vad i helskotta man håller på med, men eftersom vi haft det här välgjorda grundarbetet med vår värdegrund, vision och berget som inspiration har det alltid varit självklart vart vi ska och hur vi ska dit, säger Gustav Kristensson. När de åker runt och visar upp sin kollektion för tilltänkta återförsäljare blir de flesta förvånade, till och med lättade, när Marie-Louise langar upp en enda väska. – Större företag har med sig låda på låda med säkert 100 olika modeller i. Vi har 19. Det är rätt häpnadsväckande, men vi lyckas varje gång hitta bågar som passar perfekt på den vi träffar. Det visar ju bara att man inte behöver spotta ur sig 100 nyheter per säsong, säger Marie-Louise. Det var under ett möte, två månader efter starten, som Marie-Louise fick en känsla hur det skulle arta sig med Taberg Eyewear. Hon hade åkt till en kund som bara ville titta lite.

– Jag älskar sådana möten, blir aldrig sur eller trött om de inte köper något. Så när de sa att de skulle ha julskyltning med ett annat märke så var det inga konstigheter. Men så sa optikerna till varandra ”ska vi vänta till efter jul, eller ska vi ta in det direkt?” och då fattar jag ingenting. När de säger ”nej vi tar det nu” frågar jag vilka de är intresserade av; ”allihop tack” svarar dem. Där och då förstod jag att vi var rätt ute, säger hon. När produktionen skulle dra igång och leverantörer väljas var material och kvalitet i fokus. Titanbågarna görs i Japan, metallen får de från Kina och de ekologiska acetatbågarna tar ett ställe i Tyskland hand om. – Det är också en fråga om olika produktionsvolymer där vi kan utnyttja kortare serier hos en leverantör för att inte begränsa vår design och lägga större serier hos en annan leverantör där vi känner oss trygga med modellen, säger Gustav Kristensson.

Istället för att ösa ut nyheter varje säsong jobbar Taberg Eyewear med en kollektion som kontinuerligt förnyas och förbättras. Förhoppningen är att fler optikföretag tar efter och börjar arbeta mer hållbart.

➔ optik 1.2018   11


VARUMÄRKET Det låter inte jättemiljövänligt med alla transporter?

– Vi hade gärna gjort allt nästgårds, men de här är de närmsta som når upp till våra högt ställda krav. Det måste samtidigt bli en bra produkt, säger Carina Mollsjö. Ni har nu funnits i över ett år, hur har det gått?

– Egentligen vet jag inte hur det gått, har inget att jämföra med. Men att vi på den här korta tiden har besök av er, blivit nominerade till priser och byggt upp en kundstock jag inte skäms över betyder väl att det inte gått åt skogen i alla fall. Den här mässan var vi full-, till och med dubbelbokade, hela första dagen, säger Marie-Louise Malmberg. Hur känns det om ni blickar framåt?

– Det är en rätt turbulent tid i branschen, och det känns som att försäljningsperioden blivit kortare. Antagligen på grund av att kedjorna pressat ut fristående märken till förmån för sina egna. Filippa K sa för ett tag sedan att man måste vara konceptuell för att ha ett snudd på existensberättigande och där känner jag att vi är rätt starka. Sista frågan; ni identifierar problemet med överproduktion i branschen och er lösning är att starta nytt företag som producerar fler glasögon. Hur hänger det ihop?

– Vi hoppas helt enkelt att vi kan få branschen att gå mer åt det hållbara, att fler företag får upp ögonen för att man kan arbeta på ett miljömedvetet sätt och vinna på det. Vi vill vara i den här branschen, men på ett sätt som vi kan stå för. Som vi tror på. n

Det småländsla bergsmassivet Taberg har inte bara namngivit företaget utan också lånat sina mineraler till bågnamnen och skimmer till färgsättningen.

Best Workplaces 2017 Sweden

MEDARBETAREN I FOKUS Smarteyes är en av Sveriges mest framgångsrika och snabbast växande optikkedjor och vi expanderar även i Danmark och Tyskland. Som optiker hos oss, blir du en viktig del i en modern organisation som arbetar värderingsstyrt mot vår vision att bli den mest rekommenderade optikern. Vårt fokus och vår största tillgång är våra nöjda och engagerade medarbetare. Omtanke, förändring och enkelhet genomsyrar vår kultur och hos oss har du stora möjligheter att påverka och utveckla din arbetsplats. En av Sveriges bästa arbetsplatser När Great Place to Work utsåg Sveriges bästa arbetsplatser 2017 hamnade vi på en fantastisk 8:e plats i kategorin Stora organisationer – ett tydligt bevis på att vårt målmedvetna personalarbete ger resultat. Som optiker hos oss kan du erbjuda dina kunder ett brett sortiment av moderna glasögon, högteknologisk optisk kvalitet och god design till attraktiva priser. För att säkerställa professionell service och bästa kundbemötande tillämpar vi 30-minuterssynundersökningar som självklart utförs av legitimerade optiker. Är du optiker och vill bli en av våra värdefulla medarbetare? Välkommen att höra av dig – vi ser fram emot att träffa dig. Kontakta Emmy Karnerud på emmy.karnerud@smarteyes.se eller 0767-62 21 76.

12   optik 1.2018

VI SÖKER OPTIKER TILL: HELSINGBORG NORRKÖPING KRISTIANSTAD KARLSKOGA ÖSTERSUND GÖTEBORG KARLSTAD UPPSALA FALUN

ÖRNSKÖLDSVIK TROLLHÄTTAN JÖNKÖPING ESKILSTUNA UDDEVALLA LINKÖPING VÄRNAMO GÄVLE UMEÅ


www.silhouette.com

optik 1.2018   13 Alpha Mod. 5516 ES 7100 / © Silhouette


FORSKNING

Rätt glasögon kan mildra symptom på hjärnskakning Optiker kan spela en viktig roll i efterbehandlingen av patienter som drabbats av hjärnskakning. En hjärnskakning påverkar synen och bidrar till att förstärka symptomen. En ny studie ska kartlägga hur olika färgfilter förbättrar synen och om det kan påskynda patientens tillfrisknande. text micke jaresand foto mary katherine wynn när huvudet utsätts för våld rör sig hjärnan inuti kraniet, hjärnan skakar. Hjärnskakningar är vanligt förekommande och beror ofta på cykel- och fallolyckor. För att diagnosticeras med hjärnskakning (commotio) ska man uppfylla vissa kriterier såsom kortvarig medvetandeförlust (max 30 min) och/eller minnesförlust (amnesi; max 24 tim). Man får dock inte har några strukturella skador eller blödningar i hjärnan på hjärnröntgen eller uppvisa några större neurologiska symptom, då bedöms det som en allvarligare hjärnskada. Vanliga symptom som följer en hjärnskakning är trötthet, illamående, koncentrationsstörningar, nedstämdhet, ljud- och ljuskänslighet. Ofta blir man sängliggande någon eller några dagar efter skadan. Efter sju till tio dagar har de flesta återhämtat sig och återgår till samma aktiviteter som innan skadan. – Synsystemet är mycket känsligt för hjärnskakning, säger Tony Pansell, docent och forskare i synpåverkan efter hjärnskador. En normal synfunktion är inte enbart beroende av normal sensorisk förmåga, det vill säga de inåt-ledande synbanorna från näthinna till syncentrum utan även av en god motorisk kontroll (utåt-ledande). Ögonens rörelser med konvergens, ackommodation, pupill samt kombinationen med ögon- och huvudrörelser behövs för att man ska se bra i vardagen. Hos patienter med hjärnskakning finner vi oftast en normal sensorisk funktion med full synskärpa och normalt synfält. På samma sätt ser vi inga skador på det motoriska systemet med pareser, pupillstörningar etc. Trots till synes normala funktioner i grunden mäter vi nästan alltid upp en försämrad ackommodations- och konvergensnärpunkt samt låga fusionsreserver. De har ofta ansträngda ögon, orkar 14   optik 1.2018

inte läsa någon längre stund och reagerar på att synfältet är rörigt.

teorin är att den senso-motoriska integrationen i hjärnan inte fungerar normalt. Exempelvis ska hjärnan reagera på en suddig bild (sensorisk) och inducera en kontraktion av m.ciliaris (motorisk) för att öka ackommodationen. Denna överkoppling från sudd till muskelkontraktion är påverkad. Hjärnskakning är troligtvis därför främst en skada på nätverksnivå, i kommunikationen mellan de olika områdena i hjärnan. Man vet idag att en skadad hjärna behöver använda större områden för att lösa samma uppgift som den normalt gör med ett betydligt mindre område. Detta är oekonomiskt och leder snabbt till den typiska hjärntröttheten som dessa patienter ofta klagar på. – Patienter som drabbats av hjärnskakning behöver glasögon för att avlasta synen, säger Saber Abdi Med Dr och forskare inom astenopiska besvär. Vi är idag mycket liberala i tillpassningen av låga styrkor för ammetropier på denna patientgrupp, även en 0.25:a kan göra stor skillnad i korrektionen. Nästan alla är betjänta av läsglas men att tillpassa progressiva glasögon funkar inte, det är det första som vi plockar av dem och tillpassar istället separata enkelslipade avstånds- och närglasögon. –Anledningen är att progressiva linser skapar en


C H A R M A N T G M B H E U R O P E | M B E R G L U N D @ C H A R M A N T- G R O U P. S E | E T 1 7 5 6 1

Problemet med hjärnskakningar har uppmärksammats bland annat inom ishockeyn. Saber Abdi och Tony Pansell ska utvärder hur olika färgfilter i glasögon ska kunna lindra symptomen på patienter som drabbats av hjärnskakning.

bilddistorsion på näthinnan samt att linserna kräver huvudrörelser när man rör på sig vilket leder till ostadighet och yrsel, säger Tony. Först om och när synen är återställd kan man återgå till progressiva lösningar.

optiker har en mycket viktig roll att spela inom sjukvården av hjärnskadade patienter, inte i akutskedet men i eftervården. I vissa fall är det så att synbesvären är ett hinder för att fungera någorlunda i vardagen och för en fortsatt god rehabilitering. Det är först efter att ha tillpassat avlastande glasögon för avstånd och nära som man kommer vidare i rehabiliteringen. För optiker som känner sig osäkra på hur man behandlar dessa patienter kan kursen Ortoptik för Optiker rekommenderas av Saber och Tony, där får man lära sig grunderna i glasögonbehandling med prisma vilket ofta är en lösning på denna patientgrupp. – Vi ser även att olika färgfilter ofta upplevs ge en förbättrad synfunktion. Vi förstår inte riktigt vad som händer i hjärnan men för att börja kartlägga effekterna inleder vi nu en studie där vi ska utvärdera några olika färgfilter på patienter med hjärnskador. Lika viktigt som att tillpassa korrekta glas är det också att ge bra information till patient och övrig sjukvård och förklara varför synen är påverkad och hur glasögon kan användas. Här har optiker en nyckelroll att spela både mot patienter och behandlare säger Tony. n optik 1.2018   15


ÄR DU VÅR NÄSTA TALANG? Vi är på väg mot ett nytt Synsam. Vi investerar i nya marknadsområden, butiker och ett förnyat varumärke. Men vårt viktigaste investeringsområde är människor. Vi tror på din personliga utveckling i takt med företagets utveckling. Ger du oss din tid och hjärta, ger vi dig en framtid på ett tillväxtföretag. Hitta din nya karriär på synsam.se

16   optik 1.2018


Svenska Mässan, Göteborg

Optometridagarna 2018

Att möta framtiden med kunskap Programmet Föreläsarna Utställarna

optik 1.2018   17


*

Tit anium b od y. L i fe t i m e p e r for m a n c e . *Ne w e lasta Hinge .

18   optik 1.2018

safilo.com


OPTOMETRIDAGARNA 2018

Optiker – möjligheter och utmaningar

D

et är inte bara Vintersolståndet som gör att det blir ljusare, Optometridagarna är också den årliga upplysande kongressen för alla i vår bransch. 2018 års kongress hålls i Göteborg på Svenska Mäs�san den 3–4 februari. Optikeryrket har många utmaningar och möjligheter. Det vill Optikerförbundet lyfta fram. Optiker har ett ansvar att vidareutveckla sig som legitimerad hälso- och sjukvårdsperson. Vi kan glädjande konstatera att Optometridagarna 2018 följer trenden från i fjol gällande registrerade deltagare, och vi har nu ytterligare fler noterade deltagare än senast. Glädjande är också att utställningen fortsätter att utvecklas och vi kan i år hälsa ytterligare nya företag välkomna i utställningen. Optikerförbundet har som mål att varje år ge besökarna det lilla extra i form av högkvalitativa föredrag och välkända föredragshållare. Allt inom ämnen som deltagaren kommer i kontakt med i sin kliniska vardag. Professor Sandra Block ger två olika föredrag på ämnet barn och syn. I hennes fördrag får vi belyst vikten av tidig upptäckt och hur du på bästa sätt hanterar fynd. Prof. Block tar upp uppdaterad kunskap kring bl.a. amblyopi hos barn och olika resonemang kring korrektion respektive att rätt uttrycka remiss till läkare. Dr. Matjaž Mihelčič, behandlar samsyn

och dess betydelse för vårt välbefinnande. I sitt andra föredrag berör han närkorrektion i kombination med astigmatism i relation till avståndskorrektion bland mycket annat. David Hewlett, kommer att ta oss med på en resa i framtiden med utgångspunkt hur det ser ut just nu och hur förändringar i samhälle kommer att ändra förutsättningar som vi i delar inte kan påverka. Bo Lauenborg, fokuserar kring kontaktlinser för personer med behov av progressiv korrektion samt hur du kan agera kring drop outs. Johan Semby, ögonläkare, återkommer och ger sin syn på möjligheter med samarbete med optiker till fördel för patienten. Prof. Anders Behndig, ger en uppdatering om crosslinking för patienter med keratokonus och i ett andra föredrag hur patienter med katarakt hanteras. Dr. Kamlesh Chauhan och Peter Karvik kommer att ge uppdatering kring tårfilm och torra ögon enligt nyligen uppdaterad vetenskap. Martin Lingvall tar oss tillbaka till grunden för korrektion och pekar på möjliga fällor vid förskrivning. Det har blivit nästan rutin sedan några år att avsluta Optometridagarna med fallbeskrivningar från optikerns kliniska vardag. I årets upplaga kommer Jeanette Brandt och Catarina Ericson att ge exempel från sin vardag. Läs mer om Optometridagarna på Optikerförbundets hemsida, www.optikerforbundet.se PAUL FOLKESSON ordförande Optikeförbundet

optik 1.2018   19


OPTOMETRIDAGARNA 2018

Kunskapstäta dagar garanteras av En lång rad internationellt och inhemska erkända föreläsare möter deltagarna på Optometridagarna. Som vanligt förekommer det parallella föreläsningar. Vissa riktar sig i första handa till dem som har magisterexamen eller motsvarande, men alla som vill är givetvis välkomna. Ingen registrering i förväg krävs. Sanda S Block är professor och medicinsk chef för Illinois Eye institute, IEI vid Illinois College of Optometry. IEI inriktar sin verksamhet på små barn och ungdomar upp till highschool-ålder med olika typer av synnedsättning. Sandra Block har bland annat genomfört en studie som visar på tydliga förbättringar i matematikkunskaper när barn får adekvata synhjälpmedel. Som ordförande för kommittén för hälsofrågor inom World Council of Optometry, WCO, är hon också mycket engagerad i frågor som berör åtgärder för att öka folkhälsan bland världens fattiga. Sandra Block kommer att hålla två föreläsningar under Optometridagarna. Den första handlar om amblyopi, ett vanligt förekommande problem i skolåldern. Föreläsningen handlar om utbredningen av sjukdomen och den utveckling som pågår för att förbättra diagnos och behandling. Den andra föreläsningen tar ett mer generellt grepp kring problematiken kring barn med synnedsättning.

Kamlesh Chauhan

Matjaž Mihelčič är doktor i optometri, verksam i Tyskland och flera länder på Balkan. Han är också ordförande i det slovenska optikerförbundet. Matjaž Mihelčič har skrivit flera vetenskapliga artiklar och utvecklat ett antal optiska produkter. Hans områden är bland annat tillpassning av speciallinser, synstress och myopi. Under de senaste åren har han hållit över 70 vetenskapliga föredrag. Matjaž Mihelčič håller två föreläsningar. Den första handlar om närseendet och de kognitiva problem som ofta uppstår vid nedsatt närseende. Den andra tar sin utgångspunkt i arbetet med korrigering av astigmatism. Kamlesh Chauhan är chef för Johnson & Johnssons Vision Care Institute i Europa, Mellanöstern och Afrika. Han är utbildad vid universiteten i Glasgow och Manchester och doktorstitel i optometri. Kamlesh Chauhan kommer hålla två föredrag varav det ena handlar om hur tårfilmen interagerar med kontaktlinser. Bo Lauenborg är ägare och vd för Danmarks Kontaktlinsinstitut. Han är också utbildningskonsulent vid Danmarks optik och kontaktlinsorganisation. Hans huvud20   optik 1.2018

Sandra S Block

Matjaž Mihelčič


erkända föreläsare

Johan Semby

sakliga inriktning inom optometrin är tillpassning av linser för presbyoper, torra ögon, och hur man bäst undviker ”drop-outs” bland kontaktlinsbärare. Bo Lauenborgs föredrag har titeln ”The scary numbers” handlar om vilka strategier och praktiska metoder som fungerar bäst för att hålla nere antalet ”drop-outs”. Bo Lauenborg

David Hewlett

Anders Behndig

David Hewlett är vd för Federation of Opticians, Fodo. Mycket av David Hewletts arbete handlar om att modernisera optikerutbildningen och anpassa den till de nya teknologiska utmaningar som branschen står inför. David Hewlett kommer hålla en föreläsning som handlar om just detta under rubriken ”Eye Care Futures – meeting demands – moving up the skills ladder, current opportunities/obstacles”. Det blir en personlig betraktelse som även lyfter in situationen i Europa. Anders Behndig är professor vid institutionen för klinisk vetenskap/oftalmiatrik och överläkare vid ögonkliniken i Umeå. Han är också registerhållare för Nationella Kataraktregistret. Anders Behndig kommer hålla ett föredrag som syftar till att ge kunskaper om hornhinnesjukdomen keratokonus ur en ögonläkares perspektiv men också vilken roll optikern kan spela i diagnostik och behandling. Han ska också presentera resultat från en pågående studie om en helt ny behandlingsmetod för låggradig myopi. Johan Semby är överläkare och chef för glaukomavdelningen på Hallands sjukhus. Han har bland annat skrivit det första vårdprogrammet i Sverige för behandling av glaukompatienter. Johan Semby kommer tala om det viktiga samarbetet mellan oftalmologin och optometrin när det gäller att förbättra ögonhälsan i Sverige.

One drop. One dose.

Add One.

Hör av dig för mer info och testa Add One.

CONSOL AB | Mölndal | Sverige | info@consol.se Tlf:+4631-778 50 00 | www.consol.se

optik 1.2018   21


OPTOMETRIDAGARNA 2018 Jeanette Brandt är leg. Optiker och styrelseledamot i Optikerförbundet och arbetar på Eye Clinic i Värnamo med inriktning på avancerade synundersökningar. Catarina Ericson är leg. optiker med egen mottagning i Kalmar. Hon är också styrelseledamot i Optikerförbundet och vetenskaplig redaktör på tidningen Optik. Jeanette och Catarina kommer hålla ett gemensamt föredrag som innehåller ett antal fallbeskrivningar. Bland annat kommer de berätta om att det som först inte verkar så viktigt kan under resans gång bli avgörande för patienten. Peter Karvik är en privatpraktiserande optiker med två egna butiker. Han har arbetat som klinisk expert och konsult inom områdena kontaktlinser, kundkommunikation och torra ögon i över 19 år parallellt med det dagliga arbetet som optiker. Peter Karviks föreläsning utgår ifrån en färsk internationell rapport om hantering av patienter som lider av torra ögon och kommer att ge ingående kunskap kring de nya rekommendationerna för att korrekt diagnostisera torra ögon och ge en översikt av den nya algoritm kring behandling som tagits fram. Martin Lingvall utexaminerades från optikerutbildningen på KI 2001. Efter några år i butik anställd på Hoya Lens Sweden AB, de senare åren med en tjänst som Nordic Product and Technical Support Manager. Ofta anlitad och uppskattad föreläsare såväl internationellt som nationellt. Sedan 2011 Product Advisor på Multilens AB med produktansvar för glasprogrammet, ortokeratologi och topografi. Brinner för att dela med sig av sina erfarenheter på Multilens kurser. Martin Lingvalls föreläsning handlar om vad som händer när man korrigerar en ametropi med glasögon? Vilka effekter ger det förutom att korrigera synfelet? Det finns många olika problem som kan uppstå om man inte tar hänsyn till optikens lagar.

Jeanette Brandt

Catarina Ericson

Peter Karvik

Martin Lingvall

Rune Brautaset

Olle Lindström

Rune Brautaset är sedan 2016 utbildningsansvarig vid Institutionen för klinisk neurovetenskap som förutom optikerutbildningarna även omfattar psykolog- och psykoterapeututbildningarna samt delar av läkarutbildningen. Innan dess arbetade han som utbildningsansvarig vid optikerutbildningen på KI och var ansvarig för att ta fram Magisterutbildningen i klinisk optometri. Han är vice ordförande i Optikerförbundet. Olle Lindström är tidigare butiksägare och verksam inom Synsam och sedermera vd för Synsams helägda butiker. Arbetar idag med managementutveckling, Styrelseledamot och kassör Optikerförbundet. Rune och Olle kommer tillsammans hålla ett föredrag under rubriken ”Optikeryrket igår, i dag och i morgon”. Det blir en publikinteraktiv resa i både historien och framtiden.

22   optik 1.2018


BP

3.0

Synsam H03:21

MOBIL TRAPPA

6.0

3.0 Memira H02:11

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

Catering

MOBIL TRAPPA MOBIL TRAPPA

Vision For All H04:19 3.0 3.0 Hoya Lens Bright Optical H03:14 Solutions H04:13 3.0 3.0

Catering

6.0

6.0 3.0 Essilor H01:12

3.0

3.0

Consol H03:20

Topcon H02:19

3.0

6.0

Carl Zeiss Vision H01:19

Specsavers H01:20

3.0

3.0

3.0 Medicolle H02:01

3.0 Medilens H01:01

3.0

3.0 Synoptik H03:02

Abigo Medical H00:05 3.0

Théa H00:11

BP

6.0

Dessa dörrar är vanligtvis inte öppna!

6.0

3.0

3.0

Bausch & EssMed Lomb Optical H00:07 H00:09 3.0 3.0 3.0

3.0

Catering

3.0

MOBIL TRAPPA

3.0 Johnson & Johnson H00:01

Catering

3.0 3.0

6.0 Källmarks- Evolan kliniken Pharma H02:02 H03:01 3.0 3.0

3.0

3.0

Kide System H04:09 3.0 AMWO Farma H04:03 3.0

3.0

3.0 Synologen H01:03

3.0

9.0

Rodenstock H02:04

3.0

6.0

InnZ Medical H03:10 6.0

D& Company H02:09

6.0

Multilens H01:02

3.0

Alcon H01:05

3.0 Utbyggn. 2,8m högt

BP

H

Optometridagarna Här hittar du alla utställare yggnation

MONTER H01:02 H00:01 H01:19 H02:04 H03:10 H01:20 H03:21 H02:09 H02:19 H03:02 H01:05 H03:20 H01:01 H02:11

3-4 februari 2018

UTSTÄLLARE Multilens Johnson & Johnson Carl Zeiss Vision Rodenstock InnZ Medical Specsavers Synsam D & Company TopCon Synoptik Alcon Consol Medilens Memira

MONTER H01:12 H01:03 H00:11 H04:03 H04:13 H00:05 H04:09 H00:09 H04:19 H03:14 H00:07 H02:02 H03:01 H02:01

UTSTÄLLARE Essilor Synologen Théa AMWO Sverige Bright Optical Solutions Sweden AB Abigo medical Kide System Oy EssMed Optikal Vision for All Hoya Bausch & Lomb Källmarkskliniken AB Evolan Pharma AB Medicolle optik 1.2018   23


OPTOMETRIDAGARNA 2018 LÖRDAG 3 FEBRUARI STORA SALEN 08:00–08:50

Registrering /Register

08:50–09:00

Inledning / Opening address Paul Folkesson, president/ordf. Optikerförbundet, Leg. Optiker

09:00–09:45

(01) Amblyopia – We have come a long way baby! Sandra S. Block, Professor, OD, M ED, MPH, FAAO, FCOVD, FNAP

09:55–10:40

(02) The Influence of Cognitive Effort on Near Vision Matjaž Mihelčič, Dr., MSc., Optometrist

10:40–11:30

Kaffe och utställning / Coffee and exhibition

11:30–12:15

(03) Eye Care Futures - meeting demands – moving up the skills ladder, current opportunities/obstacles David Hewlett, Chief Executive, Federation of Opticians

12:15–13:15

Lunch – utställning – mingel / Lunch – exhibition – mingle

13:15–14:00

(04) Optikeryrket i går, idag och i morgon Rune Brautaset, PhD, Leg. optiker, Olle Lindström, Leg. optiker

14:00–15:30

Optikerförbundets föreningsårsstämma Vi vill höra din åsikt

15:30–16:00

Kaffe och utställning / Coffee and exhibition

16:00–16:45

(07) Is there a need for multifocal lenses in the future? Bo Lauenborg, Optometrist

16:45–17:30

(08) Samarbete ophthalmologi och optometri för god patientsäkerhet Johan Semby, MD, Senior Consultant in Ophthalmology

17:45–18:30

Optometri quiz - final svenskt mästerskap / Final Swedish Championship Samtliga finalister på scen / all finalists on stage

18:30–20:30

Mingel, mat, utställning / Mingle – Food – Exhibition

LILLA SALEN (max 120 personer) Program for MSc, Magister, DO eller liknande. 09:55–10:40

(05) The scary numbers. Of patient dropout Bo Lauenborg, Optometrist

11:30–12:15

(06) Pediatric Eye Care – Addressing the needs of our youngest patients Sandra S. Block, Professor, OD, M ED, MPH, FAAO, FCOVD, FNAP

16:00–16:45

(09) Unusual Considerations in Usual Visual Tasks Matjaž Mihelčič, Dr., MSc., Optometrist

16:45–17:30

(10) Title TBD Kamlesh Chauhan, PhD, MCOptom, Director Professional Affairs UK, Ireland, Nordics and DACH Söndagens program på sidan 26.

24   optik 1.2018


INSPIRATION

ESSILOR HAR INSTRUMENTEN Välkommen till vår monter på optometridagarna! WAVE ANALYZER 700 MEDICA Allt i ett-instrumentet • • • • • • •

Autorefraktor (objektiv refraktion) Keratometer Tonometer (non-contact) Pachymeter (non-contact) Topograf med linsdata HOA och LOA, Wavefront abberometer ”Dag och Natt” refraktion

ICP TEARSCOPE Portabelt diagnostiskt system för tårfilmsscreening

Tearscope (tårfilms screening) • Undersöker kvaliteten på tårfilmen • Visar oregelbundenheter i cornea • Mäter NIBUT (non-invasive breakup time) Analys av Meibom körtlar (Meibomskamera) • Kalkylerar procent av saknade körtlar • Klassificering på 4-gradig skala Portabel, snabb och användarvänlig

ESSILOR AB - BOX 8169 - 163 08 SPÅNGA - TELEFON: 08-621 26 00 - MAIL: INFO@ESSILOR.SE optik 1.2018   25


OPTOMETRIDAGARNA 2018 SÖNDAG 4 FEBRUARI STORA SALEN 08:50 - 09:00

Inledning - opening address

09:00 - 09:45

(11) Crosslinkingbehandling för keratokonus och myopi Anders Behndig, Professor, MD, Senior Consultant in Ophthalmology

09:45 - 10:30

(12) The tear film and its interactions with contact lenses Kamlesh Chauhan, PhD, MCOptom, Director Professional Affairs UK, Ireland, Nordics and DACH

10:30 - 11:15 11:15 - 12:00

Kaffe och utställning / Coffee and exhibition (13) TFOS DWES II - en sammanfattning av dagens vetenskap och beprövad erfarenhet kring torra ögon Peter Karvik, Leg.Optiker

12:00 - 12:45

(14) Handläggningen av kataraktpatienter Anders Behndig, Professor, MD, Senior Consultant in Ophthalmology

12:45 - 13:45

Lunch - utställning - mingel / Lunch - exhibition - mingle

13:45 - 14:30

(15) Oönskade effekter vid korrektion med glasögon Martin Lingvall, Leg. Optiker

14:30 - 15:15

(16) Utmaningar i vardagens kliniska arbete - värdera och hantera insamlade fynd Jeanette Brandt, MSc in Clinical Optom. (USA), Leg. Optiker, Catarina Ericson, MSc in Clinical Optom. (USA), Leg. Optiker

15:15 - 15:30

Avslutning / Closing address Paul Folkesson, president/ordf. Optikerförbundet, Leg. Optiker

15:30 - 16:00

Kaffe, hej och tack Dags igen för nyheter och inspiration under Optometridagarna.

Kom och se vår nyhet! Besök oss i monter H01:01

042-14 12 25 • piggaogon@medilensnordic.com www.piggaögon.com Tillverkare: Ursapharm, Tyskland

26   optik 1.2018


TOPCON TRC-NW400. EN FUNDUSKAMERA PÅ DIN FINGERTOPP.

INSPIRATION

TRC-NW400 är en funduskamera av senaste snitt – ett fantastiskt lättskött och lättplacerat instrument som liksom alla funduskameror kan göra stor nytta i verksamheten. Skillnaden är att TRC-NW400 är helautomatisk, själv söker upp optimalt bildtagningsläge, gör jobbet samt levererar bilden direkt till din dator på några sekunder. Den vridbara pekskärmen har ersatt styrspaken och gör att du kan placera den nästan hur du vill. Med dator ombord ansluter du den till närmaste nätverk och dina resultat skickas snabbt och enkelt vidare för bedömning om det skulle behövas. Levereras som standard med Topcon ImageNet Ibase bildbehandlingsprogram med patientdatabas till ett pris som kommer att överraska dig. Välkommen!

031-710 92 00 • www.topcon.se

optik 1.2018   27


Pantone 287 C: 100 M: 87 Y: 20 K: 10 INSPIRATION R: 0 G: 47 B: 134 Hex: #002F86

Unga kontaktlinsbärare: en stor möjlighe t för din verksamhe t.

Skulle vilja prova Skulle inte vilja prova

Kontaktlinsbärare Ej kontaktlinsbärare

56%

15%

av de som är under 24 år skulle vilja prova kontaktlinser2.

av de som bär glasögon i Norden använder kontaktlinser1.

Under 24 år Över 24 år

63 %

av kontaktlinbärare börjar med linser innan de fyllt 24 år1.

GÅ MED I ALCONS VÅRKAMPANJ

Dra nytta av en betydande mediekampanj som riktar sig till potentiella unga kunder i ditt område och som lockar besökare till din butik.

PANTONE PURPLE

Med DAILIES® AquaComfort Plus® och AIR OPTIX® plus HydraGlyde® kontaktlinser kan unga som använder glasögon uppleva sina liv på ett helt nytt sätt. Erbjud alla dina unga kunder att prova kontaktlinser och hjälp dem att leva sitt liv fullt ut! För mer information, kontakta din lokala Alcon®-representant eller Alcon® kundtjänst på 031 - 722 66 10 Vision1.2018 Need Monitor 2016 & 2017, Alcon data on file. DAILIES , DAILIES AquaComfort PLUS , AIR OPTIX , AIR OPTIX 28   optik and the Alcon logo are trademarks of the Novartis company. AOSEPT is a trademark of American Optical. 1-2

®

®

®

®

®

®

®

plus HydraGlyde®

ALVC / GE / HWDD / PA / 1801 / ACT: N11712749086

Delta i 360°-kundkampanjen och dra fördel av ett stort antal marknadsföringsverktyg.


BRANSCHPLOCK REDAKTÖR MICKE JARESAND, optik@radicalpr.se

Bertil Sterner utsedd till överoptiker

Jaga vågen i avgångshall prisades det amerikanska solglasögonmärket Maui Jim har vunnit en lite udda utmärkelse, bästa marknadsföringskampanj på flygplatser, kategori solglasögon. Utmärkelsen ges för en uppmärksammad kampanj på Oslo internationella flygplats där Maui Jim ställt ut en surfbräda vid en monter med företagets solglasögon i avgångshallens taxfree-butik.

Lagerfeld förlänger med Marchon marchon eyewear och Karl Lagerfeld, har kommit överens om en flerårig förnyelse av deras globala licensieringsavtal. Marchon och Karl Lagerfeld blev licenspartner 2007 och firar alltså tioårsjubileum med detta avtal. –Under de senaste 10 åren har Marchon visat sig vara en seriös partner som delar vår passion för premium kvalitativa produkter och banbrytande innovativ design. Då vi fortsätter vår expansion, ser vi fram emot att tillsammans fortsätta ut-

veckla och expandera våra ikoniska glasögon globalt, säger Pier Paolo Righi, vd för Karl Lagerfeld. –Vi är väldigt stolta över att fortsätta vårt långa partnerskap med Karl Lagerfeld, ett av de mest inflytelserika och visionära lyxvarumärkena som finns idag. Vi ser fram emot att fortsätta samarbeta med detta innovativa, modemedvetna varumärke och fängsla våra konsumenter och framgångsrikt växa globalt, säger Nicola Zotta, vd för Marchon eyewear.

sverige har fått sin första överoptiker. Det är Bertil Sterner på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som förlänats denna banbrytande titel. Utnämningen är ett led i sjukhusets ambitioner att öppna nya karriärvägar för fler vårdyrken än läkarnas. Risken är annars stor att medarbetarna lämnar sjukhuset och söker sig till andra arbetsgivare. Tanken är också att fler ska kunna bedriva forskning nära patienterna och att goda resultat snabbare ska integreras i vården. – Vi har arbetat med frågan under lång tid och jag är väldigt glad över att vi äntligen kommit i mål. Det här lyfter den vetenskapliga kompetensen och gynnar därmed vårdverksamheten och den enskilde medarbetarens engagemang i forskning och karriärmöjligheter på sjukhuset, säger Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska. Kraven är höga, förutom en doktorsexamen inom ett vårdvetenskapligt område, krävs minst sex års tjänstgöring inom sin profession förutom forskarutbildningen. Dessutom krävs en pedagogisk universitetsutbildning motsvarande Högskolepedagogik 1 och att man är kliniskt verksam.

Med utnämningen följer också en höjning av lönen. Hur mycket är ännu inte färdigförhandlat, men samma policy som gäller ekonomisk ersättning för den som utnämns till överläkare kommer också att gälla i detta fall. – Även tillsättningen kommer att ske på samma sätt som för överläkarna. Verksamhetscheferna nominerar årligen medarbetare till respektive områdeschef, som sedan fattar beslutet, säger Ann-Marie Wennberg. – Det känns väldigt bra att få den här titeln, säger Bertil Sterner. Det är ett erkännande av optikern som en viktig del av hälso- och sjukvården.

LensWay sponsrar Myhrer lensway sponsrar den alpine världsstjärnan André Myhrer i jakten på ett efterlängtat OS-guldet i Sydkorea 2018. – För vår del är det extremt viktigt med trovärdighet. Då André Myhrer är kund hos oss sedan flera år och använder linser i tävlingssammanhang känns samarbetet som en naturlig förlängning. Vi vill gärna lyfta Andrés framgångsrika karriär för att påvisa smidigheten och enkelheten med linser i idrottsliga sammanhang. I utbyte får han en trygg partner som värnar om hans fortsatta karriär och integritet, säger marknadschef Sofie Struwe.

OPTIKMANNEN! En serie för Optik av Jonas Upphagen

optik 1.2018   29


ÖGONPODDEN Inom optikbranschen finns många personer som inte har en bakgrund som optiker. Linda Lundström är en av dom. Linda är en känd profil för optikerstudenterna som utbildar sig vid Karolinska Institutet i Stockholm. Linda är civilingenjör i botten och docent inom fysik och visuell optik. Hon har varit i branschen i ungefär 15 år och idag forskar hon inom visuell optik samt undervisar i optik-kurser för optikerstudenter på AlbaNova vid KTH. text jonas upphagen

Civilingenjören som brinner för att utbilda optiker Vem är Linda Lundström och vad har du för bakgrund?

– Jag är lektor vilket innebär att jag undervisar för optikerstudenter som läser sin utbildning på Karolinska Institutet i Stockholm. Forskningen innebär att jag handleder doktorander. Jag lägger 50 procent av min arbetstid på undervisning och 50 procent på forskningen. Jag tycker det är väldigt kul att undervisa optikerstudenter. Det har jag gjort sedan 2002, så när på några korta avbrott, det är väldigt roligt och väldigt givande. Hur hamnade du på AlbaNova?

– Under mina ingenjörsstudier upptäckte jag att optik är väldigt roligt. Det är mycket spännande med ljus. Vårt synintryck är så viktigt för oss människor och ljus omger oss alla och är självklart för alla men ändå så fruktansvärt komplex och komplicerat. Under mina ingenjörsstudier valde jag även att göra mitt examensarbete inom optik. Mitt examensarbete gick ut på att bygga en laboratorie-version av en vågfrontssensor. På så sätt kom jag in på AlbaNova och kom i kontakt med optikerutbildningen och fick lära mig mer om ögat. I din docentpresentation från 2015, 30   optik 1.2018

nämner du att en näthinna kan leverera en synskärpa på 2,5. Kan du vidareutveckla detta?

– Det handlar om att synen består av två delar. Dels så ska optiken, det vill säga hornhinnan och linsen, leverera en bild på näthinnan som är bra nog för att den ska kunna ses. Dels ska näthinnan kunna detektera bilden och skicka informationen vidare till hjärnan. Så det är en kombination av de två systemen. I fovea har näthinnan väldigt bra upplösning. Ser man till att bilden är riktigt bra i fovea så kan man mäta upp en väldigt hög synskärpa. Bilden kan göras väldigt detaljrik genom att gå förbi ögats optik. Det gör man med en labbuppställning som går ut på att man skickar in strålar från olika håll så att man får ett interferensmönster i fovea. Man skapar en bild på näthinnan av ett objekt som inte finns på riktigt utanför ögat. Jag vet att du även är engagerad inom ämnet myopikontroll, kan du svara på varför vi blir närsynta?

– Nej, det kan jag inte och det tror jag ingen kan svara på. Jag var i slutet av sommaren på en myopikonferens där hela världens forskare inom myopi samlades. Just nu är myopikontroll ett väldigt aktuellt

ämne och på myopikonferensen diskuterades flera teorier. Att närseende har med saken att göra är alla överens om. Men det är ett multifaktoriellt tillstånd. Hyperopt bildskal är en faktor som man tror kan påverka myopiutvecklingen. Andra möjliga faktorer är mängden dagsljus och utomhusvistelse. Kan du utveckla vad du menar med hyperopt bildskal?

– Idén kommer ifrån att man har sett att närsynta ögon är mer hyperopa i det perifera seendet jämfört med emmetropa eller rättsynta ögon. Man har provat på djur om man kan styra hur ögat växer, vilket man har lyckats med. Om man lägger bilden i det periferia seendet bakom näthinnan så kommer ögat att växa för att få bilden närmre näthinnan. Medan om man lägger den perifera bilden framför näthinnan så kommer ögat att sluta växa. Detta har man sett på flera djur, allt från höns till apor. Vilka metoder känner du till att det finns för att försöka bromsa närsyntheten?

– Det pratas mycket om kontaktlinser och det utvecklas just nu multifokala kontaktlinser som man har designat så att de ska ge ett mer närsynt bildskal för att få avbild-


Linda Lundström, lektor och forskare vid KTH undervisar blivande optiker i teknisk optik.

Du forskar även inom hur man kan förbättra perifera synen där macula drabbats av sjukdom. Hur kan man förbättra det perifera seendet?

– Vår forskningsgrupp började tidigt titta på det perifera seendet, i början av hajpen kring myopikontroll. Detta gjorde vi för att vi var intresserade av att se hur man kunde förbättra det perifera seendet för personer med maculadegeneration och det jobbar vi fortfarande med. Det som vi har gjort och vad man kan göra idag för patienter med maculadegeneration är att ge dem glasögon som fungerar för deras perifera seende. Detta är helt vanliga glasögon men refraktionen är anpassad för att användas för det perifera seendet. I det perifera seendet finns ofta mycket mer astigmatism och det svåra är att hitta rätt refraktion. Tyvärr får man endast fram refraktionen för EN viss riktning och inte flera punkter i periferin. Personer som har maculadegeneration och har ett absolut skotom, så att de inte kan se något alls centralt, utvecklar ofta en taktik med sitt seende att titta snett eller vid sidan av. De får helt enkelt en ny näthinneposition som de använder istället för sin gamla fovea. Det är i den nya näthinnepositionen som vi vill hitta bästa möjliga refraktion. Ju mer snett de tittar desto svårare är det att få en bra refraktion. Med dessa patienter har vi i vissa fall även försökt att korrigera aberrationer och det har då visat sig ge ytterligare lite bättre syn i form av bättre kontrastseende. Det är en utmaning att göra en refraktion i periferin och man kan inte alltid lita på autorefraktorn som är gjord för att mäta centralt. Hur fungerar en autorefraktor?

ningen framför näthinnan. I periferin ska bilden hamna framför näthinnan och centralt ska bilden hamna i fovea på näthinnan. Dessa linser börjar sakta men säkert nå marknaden, och så finns ju kontaktlinser för ortokeratologi som har en liknande optisk effekt. Sedan pratas det också mycket om en låg dos av atropin som också visat effekter i flera studier. Men vare sig kontaktlinser eller atropin har lyckats stoppa myopiutvecklingen helt. Man pratar om man kan sakta ner myopiutvecklingen med en sammanlagd reduktion på ca 0,50 dioptrier.

– När det kommer till autorefraktorer så finns det flera olika mätprinciper Men så gott som alla autorefraktorer skickar in infrarött ljus och läser av reflexen som studsar tillbaka från näthinnan. Det kan bygga på retinoskopi-principen, att man analyser

hur ljuset rör sig eller tittar på hur stor del av pupillen som är upplyst. En annan princip är att man tittar på hur en bild ser ut på näthinnan. Det vill säga att man projicerar in en bild på näthinnan exempelvis en kvadrat och går sedan förbi ögats optik i hornhinnan och linsen. Sedan tittar man på hur bilden av kvadraten ser ut när man tittar genom ögats optik ut ur ögat och beroende på hur bilden ser ut kan man läsa av olika optiska synfel. Slutligen finns det även autorefraktorer som bygger på vågfrontsteknik. Då tittar man på hur ljusets vergens ser ut när det kommer tillbaka ur ögat, om det är divergerande eller konvergerande. Hur sköter sig optikerstudenterna som du undervisar?

– Dom sköter sig bra och det är väldigt roligt att undervisa optikerstudenterna. Optikerutbildningen är en fascinerande utbildning. Som optiker har ni en otrolig bredd, ni ska kunna allt. Inom optiken så läser faktiskt optikerstudenterna mer optik än vad de flesta civilingenjörer gör, när det kommer till den geometriska optiken, det vill säga hur linser fungerar. Det kan inte civilingenjörerna på samma sätt. Slutligen, har du någon uppmaning eller råd till Sveriges optiker?

– Jag har varit inom optikbranschen i ungefär 15 år och har blivit överraskad över hur snabbt utvecklingen går och hur snabbt tekniska framsteg görs. Som optiker jobbar ni med många olika instrument och omger er av mycket teknik, så därför är det viktigt att man håller sig uppdaterad. En annan viktig sak som jag vill förmedla till optiker är att det är ni som äger problemformuleringarna. Jag som har en inriktning från fysik- och forskningssidan behöver få höra från er optiker vilka problem som ni ställs inför. Vi behöver er för att veta vad vi behöver jobba med. n

Samarbete mellan Ögonpodden och Optik ögonpodden är i nuläget Sveriges enda podcast om ögon och optik. Syftet med ögonpodden är att sprida kunskap, ge inspiration och förhoppningsvis ge ett och annat skratt. Podden riktar sig till människor med intresse av ögon och optik men framför allt till människor inom optikbranschen. Målsättningen är att beröra alla områden som optiker och människor aktiva inom branschen kan komma i kontakt med. Ögonpodden och Optik har ett samarbete där tidningen publicerar ett sammandrag ur någon av Ögonpoddens intervjuer. För den som vill lyssna kan man hitta Ögonpodden på sajter där poddar finns, exempelvis Youtube, Acast, Podcaster eller Soundcloud.

optik 1.2018   31


DESIGN

Designstudenter på verkl Att designa och formge glasögon är ett viktigt område inom accessoardesign. Därför fick studenterna på Beckmans Designhögskola en helt unik utmaning – att formge glasögonbågar på uppdrag av Stureoptikern. text och foto erik engelv

det handlar om studenterna inom mode och form som har fått samarbeta över designfälten och ta sig an utmaningen. Eleverna delades upp i 12 grupper och uppdraget var att designa tre bågar – en dambåge, en herrbåge och ett par solglasögon. Förutom att sätta sig in i glasögondesign som genre så har eleverna också fått möjlighet att öva på arbete inom en helt annan designdisciplin. – Att förhålla sig professionellt till en uppdragsgivare är något som vi tränar studenterna i under hela utbildningen, och att de redan under det första året får möjligheten att samarbeta med ett företag som StureOptikern är väldigt värdefullt, säger Peter Nylander, lektor på Formprogrammet och kursansvarig tillsammans med Göran Sundberg, lektor på Modeprogrammet. Startskottet gick i slutet av februari och till sin hjälp fick eleverna två mentorer och tillika domare – Per Levin från Triple X och Thomas Karlsson från Stureoptikern. De har fått följa gruppernas steg från idé till skisser och till slut valt ut nio bågar som producerats som prototyper. Den slutliga vinnaren får sedan sina glasögon producerade i en limiterad upplaga som säljs exklusivt hos Stureoptikern. en av de största utmaningarna har varit att förhålla sig till de olika uttrycken för dam- respektive herrbåge och att kunna ta fram koncept som faktiskt går att producera. Sandra Saeidi som tillsammans med Sizar Alexis valts ut som en av de tre finalistgrupperna berättar om deras arbete med konceptet. – Det svåraste är att ingen av oss bär glasögon så de optiska bågarna har varit en utmaning. Vi tog fram Vinnarna Jon Allensten och Mattias Rotman får inte bara högsta betyg - deras båg- ett koncept kring hur man kan ta ställning emot samhällets baksidor och ar produceras i en limiterad upplaga. 32   optik 1.2018

vi tänkte oss en kund som på något sätt vill bidra till förändringar, även med små medel. Därför valde vi elefanten som en symbol för godhet och visdom och vi har små detaljer på bågarna som anknyter till det.

engagemanget har varit stort och på ett eller annat sätt blev alla på Stureoptikern involverade i projektet. – Under de första veckorna kom eleverna in titt som tätt för att kika på våra bågar och visa sina första skisser. De hade verkligen många idéer och med vår expertis kunde vi guida dem att tänka på detaljer som måste finnas för att bågarna ska gå att bära, säger Sofia Johansson, optikerassistent på Stureoptikern. Vårt råd var också ofta att de inte skulle haka upp sig för mycket på att det skulle vara en dam- och herrbåge. Idag ser vi ett tydligt unisexmode så man behöver inte låsa sig alltför mycket vid tanken på att enbart designa för dam eller herr.


Independent eyewear show

Allensten tillsammans med Mattias Rothman. Deras koncept har en ren och lätt design med bågar i titanium och en nästintill grafisk känsla. Den limiterade upplagan är i skrivande stund under produktion och inom kort kommer mini-kollektionen att finnas till försäljning hos Stureoptikern. Och vem vet, kanske har nästa stora glasögonvarumärke just sett sin begynnelse. n

LOKOMOTIVVÆRKSTEDET

till slut har så en grupp korats till vinnare och det blev Jon

Remember to register as visitor at:

på optikmässan 2017 premiärvisades nio prototyper som tagits fram av finalisterna och för första gången fick eleverna se sina bågar bli verklighet. Man har jobbat med allt från markerade, tunga bågar till lätt och arkitektonisk design. Materialvalen har behövt anpassas en del för att kunna fungera i produktion men det är ett imponerande slutresultat. En intressant detalj är att alla grupper har valt att göra runda glasögon på ett eller annat sätt.

WWW.CO P E N H AG E N S P E C S . D K

Steg för steg fick grupperna presentera sina koncept och bygga prototyper med hjälp av mentorerna.

3—4 MARCH, 2018

ligt uppdrag

optik 1.2018   33


PATRIKS HÖRNA

Vad menas med särskilda skäl? I Optikerföreskriften anges att ”optiska synhjälpmedel, med undantag av kontaktlinser, får inte, såvida inte särskilda skäl föreligger, färdigställas eller lämnas ut om receptet eller anvisningen är äldre än sex månader för barn under åtta år och tolv månader för övriga patienter.” Ibland ställs vi inför situationer, det kan vara en patient som ligger på sjukhus eller ett barn som haft sönder sina glasögon, men där underlaget för att göra nya glasögonen är äldre än vad optikerföreskriften tillåter. Om det föreligger särskilda skäl är det möjligt att tillhandahålla glasögon ändå. Socialstyrelsen ger i de allmänna råden en vägledning till vad som avses med detta. Patrik Maltborg svarar gärna på dina Exempel på utlämnande när det förelig- frågor. ger särskilda skäl: • är att patienten omedelbart behöver synhjälpmedel, • att användandet inte kan antas medföra någon allvarlig medicinsk risk för patienten och • att en kompletterande undersökning inte kan göras genast Optikern bör klart ange att utlämnandet sker för tillfälligt bruk.

patrik maltborg

KALENDARIUM 2018 2–4 FEB Optometridagarna Göteborg 26 FEB Uppdaterad SOFEP, undersökning och behandling av torra ögon Jönköping 28 FEB Moderna mini-sklerala kontaktlinser Stockholm 22 MARS Moderna mini-sklerala kontaktlinser Värnamo 23 MARS Ögats vanliga sjukdomar Malmö 8 MAJ Stabila kontaktlinser för vanliga synfel Stockholm 15 MAJ Tillpassning av kontaktlinser vid irreguljär cornea och stor ametropi Mölnlycke 26 MAJ NCLF (Nordic Contact Lens Forum) Stockholm ---------Mer information om evenemangen finns på optikerforbundet.se. Har du ett evenemang på gång? Eller känner du till någon annan som har det? Tipsa gärna Optik om kommande händelser! optik@ radicalpr.se

24-25 augusti 2018 • Kistamässan, Stockholm

Årets optikhändelse! Boka redan nu in datumen 24-25 augusti för då kickar vi igång hösten med årets optikhändelse, Optikmässan! Starta den nya säsongen med ett besök på Optikmässan. Två intensiva och roliga dagar väntar med de ledande leverantörerna på plats, branschfolk från hela landet, trendspaningar, aktuella seminarier. Som grädden på moset återupprepar vi förra årets uppskattade branschmingel. Hoppas vi ses! Är du intresserad av att ställa ut? Kontakta Magnus Waldemar på 0708 44 52 20 eller magnus.waldeamar@bramassor.se

Arrangörer

34   optik 1.2018

Partners

Mediapartner

Trendpartner


VETENSKAP

Nytt år kommer med nyheter

I

nnan julen 2017 fattade IVO beslutet att även Leg Optiker får sälja kontaktlinser utan kontroll eller journalföring. Som det står i informationen vi fått från både Optikerförbundet och Optikbranschen så är det en möjlighet, inte ett krav. Det är alltid den Leg Optikern som beslutar om det kan ske. Vilket är tur för det finns många linser som måste tillpassas eller att ordinationen av en specifik linssort är gjord med tanke andra orsaker än endast myopi eller hyperopi. Linser idag är så mycket mer än endast endagseller månadslinser som kan köpas på många ställen. Linser ordineras också som behandling för myopikontroll, det kan vara både Orto-K och progressiva mjuklinser. Det är en återkommande fråga i optikerrelaterade grupper på sociala medier, vilka linser som ska användas vid myopikontroll. Utan journalföring är det omöjligt att följa effekter av en sådan behandling.

artiklarna i detta nummer handlar om orto-K behandling som myopikontroll och det är inte en ny behandling. Den första artikeln som är från 2015 har mätt förändringen av corneas brytkraft och ögats axiallängd hos barn som tillpassas Orto-K -linser och följt dessa under två år. Artikel nummer två är en studie som har sammanlänkat två tidigare studier på barn i olika åldrar som tillpassats med Orto-K-linser, även dessa spänner över två år. Det är två intressanta artiklar som visar att arbeta med Orto-K linser och myopikontroll ger en vidare bredd i optikerns arbete. Att informera patienterna om att denna möjlighet finns, även om det kanske inte är just den personen det gäller, ökar ofta förtroendet och respekten för din kunskap. Myopikontroll är inte relevant för en redan myop 40- eller 60-årig person men de kan ha barn och barnbarn som kan vara presumtiva för Orto-K och myopikontroll. Att vidga sina kunskaper och möjligheter att ge olika behandlingar gör arbetet som optiker ännu mer intressant. frågor för cet-poäng som är relaterade till artiklarna finns som vanligt på Optikerförbundets hemsida. Se även över de olika SOFEP- kurserna som erbjuds. SOFEP- kursen om bedömning och behandling av torra ögon är uppdaterad med nytt innehåll. Hoppas vi ses på Optometridagarna

catarina ericson OPTIKs vetenskapsredaktör. MSc i Klinisk Optometri och Leg Optiker. e-post: catarina@c-optik.se

De vetenskapliga artiklar som sammanfattas här nedan finns i sin helhet på www.optikbranschen.se

Corneas centrala och perifera styrkeförändring vid ortokeratologi och dess relation med axiallängdens förändring under två år sammanfattning catarina ericson

Syftet var att bedöma förhållandet mellan axiallängds (AL) förändring och corneal refraktionsförändring inducerad av orthokeratologi (ortho-k) kontaktlinsbärande. Totalt 88 myopa barn i åldern 7 till 12 år tillpassades med ortho-k linser för nattbruk. Axiallängden mättes innan uppstart med linserna och därefter var 6:e månad fram till 24 månader. Corneal apikal brytkraft och medelbrytkraften för varje koncentrisk ring från 0,5 till 7,2 mm i diameter vid 0,1 mm intervaller mättes med användning av Pentacam HR och jämfördes före och efter tre månaders ortho-k-bärande.

resultat: Av de 88 myopa barnen som tillpassades med ortho-k-linser, fullbordade 64 den 2-åriga uppföljningsperioden. Dessa personer uppvisade en genomsnittlig axiell tillväxt av 0,37 + 0,27 mm. Sfäriskt ekvivalent och corneal apikal brytkraft minskade från baslinjevärdena efter 3 månaders linsbärande. slutsatser: Axiell förlängning hos barn som genomgår ortho-k behandling är negativt korrelerad med bärarens ålder och summerad cornealkraftsförändring från centrala till midperifera hornhinnan. Vi spekulerar på att axiell förlängning påverkas av den grad som retinal defokusprofilen förändras med ortho-k linsbärande.

Ortokeratologins skyddande roll för att minska risken för snabb axial förlängning: En reanalys av data från ROMIO och TO-SEE-studierna sammanfattning catarina ericson syfte: Att bestämma den relativa risken för snabb progression och antal som behövs för behandling (NNT) hos yngre och äldre barn detta med användning av kombinerad data från studierna Retardation av Myopi i orthokeratologi (ROMIO) och Toric Orthokeratology-slowing eye elongation (TO-SEE). Data från 136 personer i två studier, ROMIO och TO-SEE, hämtades (72 orthokeratology [ortho-k] och 64 i kontrollgrupp. Effekten av myopikontrollen på yngre (6-8 år) och äldre (9-12 år) barn utvärderades. Axialsträckningshastigheten klassificerades som inte snabb (axiell förlängning = <0,36 mm / år) eller snabb (axiell förlängning> 0,36 mm / år). resultat: Kumulativa frekvenskurvor visade att de yngre barnen i kontrollgruppen hade störst och snabbast axiell förlängning i slutet av 24 månader. I den yngre gruppen minskade ortho-k-linsbärandet signifikant risken för snabba utveckling med 88,8% (P = 0,002). Orthokeratology minskade risken för snabb progression hos yngre patienter.

optik 1.2018   35


Vi vill vara Sveriges folkoptiker – den mest rekommenderade optikerkedjan. Vi är ett företag som bryr oss om: • Kunden • Varandra • Andra

Nytt år och nya möjligheter. Att vara en bra arbetsgivare är viktigt för oss och vi arbetar hela tiden för att bli ännu bättre. Två av våra fokusområden 2018 är arbetsmiljö och att utveckla vårt kliniska arbete.

Under 2018: • Öppna fler butiker • Ha fler nätverksträffar för optiker • Fortsätta satsa på utbildningar för alla

Inför 2018 söker vi fler butikschefer, optiker och optikerassistenter.

Kom och jobba med oss! Nyfiken på vad vi har att erbjuda? Skicka ett mail till hr@synoptik.se så hör vi av oss för ett förutsättningslöst samtal.

Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med över 130 butiker och en omsättning över en miljard en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 6.000 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se synoptik.se.


EFTER TEXT

NY MEDARBETARE HOS TOPCON! Vi välkomnar Johan Sandberg som fr.o.m. 1 september är vår nya medarbetare på optikersidan i norra Sverige. Johan har lång och gedigen erfarenhet av affärsmannaskap och retail business och kommer närmast från det finska företaget Paulig. I Johan hittar du en lyhörd partner som lyssnar och hjälper dig att implementera våra bästa lösningar. Johan tar över efter Peter Wenner, som skött våra kunder i norra Sverige sedan 1991. Peter har övergått till att arbeta som VD för Topcon i Sverige och efterträder därmed vår mångårige VD Pelle Gustafsson som nu kommer att arbeta som Seniorrådgivare för Topcon.

UTBILDNING 16-17 FEBRUARI

Din direktkanal till branschen!

Ortoptik för Optiker – en tvådagarskurs Saber Abdi och Tony Pansell

Klagar dina patienter på ansträngda ögon, dimsyn, huvudvärk, hoppande bokstäver och diplopi? Behandlar du dem korrekt? Välkommen till en tvådagarskurs där vi går igenom metodik, diagnosticering och behandling med prisma. Fredagen den 16 till lördagen den 17 februari Dr Saber Abdi (Ortoptist) och Docent Tony Pansell (Optiker) forskar, undervisar och jobbar kliniskt inom ämnesområdet. Kostnad: 5000:- (exkl. moms) Information och anmälan: www.eyecenter.se/academy Kurslokal: Eyecenter, Norrlandsgatan 18, 111 43 Stockholm

Annonsera i Optik! Kontakta renée lindén 08-601 25 20 renee. linden @conmedia.se

Johan når du på 0767-22 30 18 eller johan.sandberg@topcon.se

BUTIKSINREDNING SÄLJES! Sveriges enda specialistklinik för torra ögon söker fler medarbetare! Vi behandlar för närvarande ca 300 patienter i månaden och behovet ökar ständigt. Vi söker därför en ny medarbetare till vår klinik i Stockholm.

Komplett inredning till optikverksamhet. Pris för inredning Endast 48.000 kr

EXKL. MOMS

För mer info kontakta: anders@blickpunkten.se, 0705 166 011

031-710 92 00 • www.topcon.se

Är du optiker med magisterexamen eller DO, vill utmana dig själv, har ett stort intresse av att utvecklas och att arbeta med torra ögon? Då är det dig vi söker! Det är en merit, men inte nödvändigt, om du har erfarenhet från klinisk verksamhet inom ögonsjukvård. Tjänsten är en heltidstjänst med tillträde enligt överenskommelse. Om du är intresserad, skicka in din ansökan med CV och personligt brev till info@kallmarkskliniken.se senast den 28/2 2018. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. optik 1.2018   37


EFTER TEXT

Favoptic söker Favoptic utvecklar Optiker sökes optiker sina mottagningar!! gärna deltid!

Göteborgarna vill ha fräcka glasögon och uppskattar bra service. Vi söker legitimerade optiker med god vana DärförVifortsätter vi att växa. söker därför legitimerade optiker med god vana vid vid synundersökningar.

! !Vi söker till mottagningarna i Stockholm, Göteborg, Malmö

säljare ;-)! Synundersökningarna är tidsbokade och sker Vi synundersökningar. söker en Optiker Vi söker inte på kontorstid måndag till fredag – vid behov som gillar att jobba i butik är tidsbokade Synundersökningarna och sker på kontorstid även på lördagar. (men hatar att jobba helger) måndag till fredag - vid behov även på lördagar.! Vi söker främst till mottagningen i Malmö och

Vi värdesätter ledig tid Göteborg. så lördagoch och Uppsala. söndag har Fundusfotografering vi stängt. och

tonometri men För info: Erik Edman, tel:ingår 08-753 09 99

Läs mer på: görs naturligtvis alltid av ögonläkare. bedömningen E-post: rekrytering@favoptic.com

http://www.wasaoptik.se/vi-soker-optiker AnsökanFör till info: JohanChristina Fredriksson: Smith 08 7530999! optikerfredriksson@gmail.com Maila: rekrytering@favoptic.com Nås även på: 0708228541

LEG OPTIKER SÖKES Synsam Glasögonspecialisten i Landskrona söker en kundfokuserad Leg. optiker med kontaktlinsbehörighet

KONTAKTA: ANETTE SJÖDAHL • 0708-93 65 11 • ANETTE.SJODAHL@SYNSAM.COM

 för en annons i Optik: 08 601 25 20! 38   optik 1.2018


TOPCON 3D OCT-1 MAESTRO ÄR INTE BARA OCT. Maestro är ett innovativt och modernt instrument, framtaget för bruk på såväl sjukhus & kliniker som i optikbutiker, och det gör verkligen skillnad! Ett enda instrument levererar både OCT-scan & fundusfoto vilket innebär att du på en liten yta kan utveckla din verksamhet betydligt utan att ta stora utrymmen i anspråk. Med sin vridbara skärm är den designmässigt och ergonomiskt släkt med våra övriga instrument på refraktor- och tonometersidan. Den placeras med fördel mot en vägg eller i ett hörn, då skärmens roterbarhet gör att operatören kan stå bredvid eller bakom patienten. Maestro är självsökande och extremt enkel att använda, du placerar din patient i hakstödet, justerar in höjd och avstånd samt trycker på pekskärmen, precis på samma sätt som på våra refraktorer. Använd den som OCT, som funduskamera eller kombinera flera mätningar i ett svep. Möjligheterna till konceptutveckling har aldrig varit större! • • • • • •

50000 A-scans/SD OCT Normativ databas för jämförelse av resultat Full autoinställning, fokusering – OCT-scan och färgfundusfotografering Platsbesparande unik design 12x9mm OCT-scan innebär mätning av både papill och macula samtidigt OCT för främre segment med pachymetri och mätning av kammarvinkel

031-710 92 00 • www.topcon.se optik 1.2018   39


Posttidning B

Tidningen Optik Klara Norra Kyrkogata 31 104 22 Stockholm

ÄR DU VÅR NÄSTA TALANG? Vi är på väg mot ett nytt Synsam. Vi investerar i nya marknadsområden, butiker och ett förnyat varumärke. Men vårt viktigaste investeringsområde är människor. Vi tror på din personliga utveckling i takt med företagets utveckling. Ger du oss din tid och hjärta, ger vi dig en framtid på ett tillväxtföretag. Hitta din nya karriär på synsam.se

Profile for OPTIK

Optik 1 18  

Optik 1 18