Optik_11_18

Page 1

FÖR ALLA I OPTIKBRANSCHEN | 11 2018

Risk för dyrare hyroptiker med nya momsregler ANKI PALM-KRÖNIKA:

Bara optikern avgör tidsåtgången för en synundersökning

Från sport till vardag


VI SÖKER FLER TALANGER Synsam söker dig som vill jobba med det allra senaste inom eye-fashion och ögonhälsa. Målet är att alltid leverera högsta kvalitet när det gäller produkter, tjänster och vidareutbildningar. Hos oss får du utvecklas. Vi är lösningsorienterade, håller vad vi lovar och tar ansvar. Kunden är alltid i fokus och därför värderar vi tiden i undersökningsrummet högt. Hitta din nya karriär på synsam.se


INGÅNG

Lång dags färd mot nya synkrav

F

18

Mästerlig insamling

4 15 36

AKTUELLT Momsdom hotar uthyrningstjänster YRKESLIV Integration kan locka talanger

11

SYN OCH TRAFIK

Tionde året för synbesiktningen

VETENSKAP Vad ingår i en hälsoundersökning?

MER UR INNEHÅLLET

Dags att bygga filterkollektioner 6 Så upplevde Kerstin operationen 22 Krönika: Vad är det för sjuka? 24 Hela Ögat – tema på optometridagarna 26 Inspiration med rötter i det nordiska 28 Synoptik köper DO-platser 30 • BRANSCHPLOCK 32 • PATRIKS HÖRNA 35 • VETENSKAP 36 Omslag: Den australiensiska BMX-stjärnan Caroline Buchanan cyklar alltid i glasögon med filter. REDAKTION 0498-49 81 18 optik@radicalpr.se Micke Jaresand, redaktör Wilhelm Jaresand Erik Engelv Olle Bergman Curt Lundberg, AD

ANSVARIG UTGIVARE Fredrik Thunell Annonsförsäljning: Renée Lindén 08-601 25 20 info@conmedia.se Annonsmaterial: Agneta Larsen 08-508 938 41 kansli@optikbranschen.se

”Det var helt fantastiskt efter operationen. Det går inte att beskriva. Jag som haft glasögon i mer än 30 år upplevde att det var fantastiskt att kunna gå omkring och se utan glasögon.”

ör ett par veckor sedan seglade en nygammal fråga upp: optikerassistenters möjlighet att rapportera körkortstester digitalt. Det funkar ju för optiker så varför inte för andra, som också skulle kunna legitimera sig med bank-ID? För ett år sedan borrade vi i detta (se OPTIK nr 12/17) och fick då veta att det inte var prioriterat. Men nu skönjer vi att de börjar ta tag i det här. Som ni kunde läsa i förrförra numret av favorittidningen har vårt arbete för Trafiksäker syn äntligen belönats: Transportstyrelsen har börjat titta på frågan om att förändra synkraven. Under sommaren var frågan ute på remiss och i vår ska man lägga fram ett förslag på förändringar. Vilka förändringar det blir vet vi såklart inte. Men att det blir förändringar – det vet vi. I samband med det här kommer man även se över möjligheterna för andra än optiker att rapportera synkontroller digitalt. OK, allt väl så långt med andra ord. Finns det nån hake? Jajamen! Det tar låååååååång tid innan det nya regelverket är på plats (vi kallar detta fenomen lex Socialstyrelsen – de får som bekant aldrig nåt ur händerna). Transportstyrelsens översyn ska vara klar till våren. Lite beroende på vad den kommer fram till ska en ny förordning formuleras. Den ska stötas och blötas internt och sen gå ut på remiss. Rimligen kan vi vänta oss ett nytt regelverk 2020. Om gudarna är med oss och vi har lite medvind som kommer Sverige då införa obligatoriska synkontroller för de med körkort, vilka även kan rapporteras in digitalt av de som utbildat sig till avancerade säljare. Den som väntar på nåt gott…

med detta nummer av Optik sätter vi punkt för det som varit. Nästa år ändras utgivningstakten och tidningen kommer fyra gånger om året. Tidningen kommer att ha en mer analyserade inriktning, jämfört med dagens rapporterande. Mellan pappersutgåvorna kommer du stöta på oss i olika digitala format så håll koll på era mailboxar och sociala flöden. fredrik thunell vd, Optikbranschen

Kerstin Sund, på sidan 22 Prenumerationsärenden Agneta Larsen 08-508 938 41 kansli@optikbranschen.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB, Stockholm 2018

optik 11.2018 3


INSPIRATION

Våra ögon är inte gjorda för skärmar.

Men det är Sync-glas. 4 optik 11.2018

Avslappnad syn i en digital värld.


AKTUELLT

Moms läggs på uthyrning av vårdpersonal Uthyrning av vårdpersonal, exempelvis optiker, från privata bemanningsföretag ska beläggas med 25 procent moms. Det slår Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, fast i en dom. Skatteverket kommer tillämpa den nya momsregeln från den 1 juli 2019. Konsultföretaget PWC som granskat domen varnar för en snedvridning av konkurrenskraften och uppmanar näringsidkare som hyr ut vårdpersonal att se över sitt skatteupplägg.

oss och vilka eventuella effekter det kan ha för våra butiker. Givetvis finns det en oro att det kan ha negativa konsekvenser men vi behöver mer information för att kunna uttala oss mer i detalj. Det är ju en fråga som också är aktuell för optikbranschen i stort och vi tycker det är viktigt att vi optikaktörer har en diskussion kring detta och strävar efter en samsyn, säger Ulrika Hultgren, head of public relations på Specsavers i Sverige.

– HFD:s dom och Skatteverkets ställningstagande kommer att medföra stora momseffekter inom sjukvårds- och tandvårdsbranschen och riskerar att leda till att konkurrensen snedvrids ytterligare mellan vårdverksamheter som bedrivs i privat och offentlig regi, säger Henrik Ivarsson, skattekonsult på PWC i Malmö. Alla vårdföretag som hyr ut eller hyr in vårdpersonal bör analysera vilka momseffekter det ändrade rättsläget medför och fundera på hur verksamheten bör organiseras för att minimera risken för momsinlåsningar. Det HFD tar fasta på är själva uthyrningen, vilka arbetsuppgifter den uthyrda personalen utför spelar ingen roll. Domstolen motiverar sitt beslut med att det är en anpassning till den praxis som tillämpats vid EU-domstolen angående undantag från momsplikten för utbildningstjänster och social omsorg. Vissa undantag kan dock tillåtas, exempelvis om en vårdinrättning hyr ut personal till en annan vårdinrättning, alltså om det uthyrande företaget bedriver vård i egen regi. I domen preciseras dock inte närmare under vilka omständigheter en sådan uthyrning skulle kunna bli momsbefriad. – Domen kommer att få stora effekter för många vårdverksamheter. Den innebär bland annat att det kommer att bli dyrare för privata vårdbolag med momsfri verksamhet att hyra in legitimerad vårdpersonal från bemanningsföretag, eftersom det

madeleine olsson, vd för bemanningsföretaget Bright Solutions, är osäker på vad domen kommer att få för betydelse för hennes verksamhet. – Det som går att läsa sig till i dagsläget är endast effekten för privata vårdaktörer och som kommer att få ett påslag av 25 procent moms som de ej kan dra av vid köp av tjänster utförda av legitimerade vårdpersonal. Hur effekten blir för verksamheter med blandad moms , till exempel glasögonbutiker, är oklart, säger hon. Fredrik Thunell, vd för Optikbranschen menar att domen sannolikt kommer att ha inverkan på diskussionerna om så kallade stafettläkare. – Grundtanken med moms är att det inte ska vara en kostnad för företag eller organisationer, utan endast för de privatpersoner som är slutkonsumenter av varan/tjänsten. Tyvärr finns det ju en hel del snåriga situationer och tolkningar som medför att Skatteverket inte alltid följer den här principen. Kommunmomssystemet innebär att landstingen delvis får tillbaka inbetald moms, därmed ska det bli kostnadsneutralt för dem, men moms är ju snårigt och domen kommer sannolikt ändå innebära att Landstingen att få en högre kostnad för personal i framtiden. Därmed skulle jag förvånas om den här domen leder till en förbättrad vård på landsbygden, säger han.

En dom med osäkra effekter, anser Madelene Olsson, vd för Bright Solutions.

utöver hyran tillkommer en kostnad i form av ej avdragsgill moms. För privata vårdbolag kan det därför vara mer gynnsamt ur momssynpunkt att anställa egen personal jämfört med att hyra in personal från bemanningsföretag, säger Henrik Ivarsson.

domen kan även leda till konkurrenssnedvridning mellan privat och offentlig vård eftersom kommuner och landsting, till skillnad från privata vårdbolag, normalt kan få momskompensation via det så kallade kommunmomssystemet. HFD:s dom kan även få effekter för offentliga vårdgivare eftersom momsersättningen beräknas på olika sätt beroende på om den inköpta tjänsten är momspliktig eller momsfri. Inom branschen är man ännu så länge avvaktande inför de konsekvenser HFD:s dom får. – Vi försöker förstå vad det innebär för

micke jaresand optik 11.2018 5


TEKNIK

Dags för optiker att bygga filterkoll – Jag litar på Oakley Prizm Snow technology när jag tävlar. Vi tävlar ju på snö och det är ofta knepigt för synen och kan spela många spratt. Prizm Snow hjälper mig att se kontraster och detaljer i backen, säger den svenske snowboardstjärnan Sven Thorgren.

Det talas mycket om filterlösningar inom optikbranschen, men samtidigt är det få bärare som erbjuds att testa om de kan ha nytta av dem. Optileks tycker att det är dags för landets optiker att börja bygga upp en liten kollektion av filter; det skapar nya möjligheter för skräddarsydda lösningar för bärare med olika behov. text olle bergman

6 optik 11.2018


INSPIRATION

UPPLEV ETT BÄTTRE

MÖRKERSEENDE

för skrivaren av dessa rader var det solglasögonleverantören Maui Jim som demonstrerade kraften hos filter. När jag satte på mig ett par nya slipade solglasögon blev jag helt begeistrad av vad jag fick se. Försommaren skimrade vackrare omkring mig, och skogens grönska uppvisade fler nyanser. Det var som att sitta vid datorn och skruva upp färgmättnaden i en bild, eller som att lägga på en filtereffekt i ett Instagram-foto. Sia O’Reilly, försäljningschef på Optileks AB, vet precis vad jag talar om. – Samtidigt är det viktigt att inse att upplevelsen som färgfilter ger är något subjektivt, säger hon. Maui Jim kanske är bäst för dig, medan jag kanske tycker att en annan leverantör gör fantastiska solglasögon. Filter måste alltid testas av den enskilda individen för att man ska få ett rättvisande resultat. Optileks i Rättvik är sedan många år en av Sveriges ledande leverantörer av specialglas. I deras sortiment ingår ett tjugotal filterlösningar som blockerar olika mycket av det synliga ljusspektrat. Filtren är indelade i två kategorier: kantfilter och komfortfilter. – Filterglas är fortfarande delvis ett hantverk, säger Sia O’Reilly. Utgångspunkten är vilken del av det synliga ljusspektrumet som framhävs, dvs vilka våglängder som blockeras. Sedan tar man även hänsyn till transmission etc. Den första kategorin, kantfilter, har en tydlig våglängdsbegränsning. Deras absorption uppvisar alltså en brant s-formad kurva (se figur) och blockerar i praktiken allt ljus under en viss specificerad våglängd. De sju vanligaste filtren är märkta 400, 450, 500, 511,

100%

DNEye® scannern gör en märkbar skillnad för både dina kunder och för din butiks omsättning. Din butik får en helt unik konkurrensfördel och differentierar dig mot dina konkurrenter.

lektioner 527, 550 och 585 (nanometer). För ögat framstår de som svagt gula till orange. – De filter som har nummer 400 till 527 är de vanligaste. De kan användas av både normalsynta för ökad komfort och kontrastseende, och synsvaga med olika degenerativa ögonförändringar. Filter som stänger av våglängder under 550, 585 och 600 nanometer används till större del av synsvaga. För ögat framstår de som starkt röda och för den normalseende upplevs de oftast som väldigt mörka och tar bort för mycket information för att upplevas som behagliga. De används för olika typer av synnedsättningar där synen är begränsad till ett snävt våglängdsområde men patienten ändå kan få lite hjälp till förbättrat kontrastseende. Komfortfilter har mindre distinkt våglängdsbegränsning. I den här kategorin hittar vi filter som kan användas av personer med normal syn för att

UTNYTTJANDE AV DIN KOMPETENS

DNEye® scannern är ett (ovärderligt) verktyg för dig som vill ha de mest nöjda kunderna samtidigt som du positionerar din butik som progressiv specialist.

Vill du veta mer kontakta din Rodenstockrepresentant eller ring 018-180000. Rodenstock Sverige AB • Box 26011 • 75026 Uppsala

➞ optik 11.2018 7


TEKNIK öka kontrastseendet, eller som avlastning. Till exempel i områden som skärmarbete, svag belysning, dimma eller stark sol. Vissa av dessa filterlösningar används även inom idrottsvärlden. Syftet är att på effektivaste sätt uppfatta omgivning, föremål, avstånd och rörelser; förutsättningarna skiljer sig naturligtvis mycket åt mellan olika områden. – Många idrottsmän vet idag att till exempel ett gult filterglas kommer att ge effekt när de tränar eller tävlar. Det kan till exempel handla om att en skidåkare upplever skidspåret och snön på ett annat sätt med ett orange eller rosa/rött filter. Sia O’Reilly pekar gärna på sportanvändarna när hon talar om filterlösningar i allmänhet. Det för att Optileks idag är ledande i Norden på sportlösningar med filter på RX-sidan. För dessa idrottsmän är det ju självklart att skräddarsy sin utrustning in i minsta detalj. Varför skulle man inte kunna erbjuda vanliga bärare helhetslösningar av samma typ? Där man tänker ytterligare ett steg när det gäller hur bärarna upplever sin omvärld och vilken typ av avlastning de behöver. – Idag tänker optikern primärt på sådana saker som synskärpa och reflexer. Men varför inte förgylla bärarens dag genom att lägga till ett filter som ökar kontrastseendet och komforten? Jag tror inte att konsumenterna i allmänhet känner till att sådana lösningar finns tillgängliga – lösningar som faktiskt förhöjer funktionen på glasögonen i slutänden.

att jämföra med solglasögon är intressant. Här har modet tillåtit att glasets egenskaper påverkar hur man upplever världen omkring sig. – Bäraren som tar på sig sina solglasögon känner att det är riskfritt att leka en smula och man vågar sig på en alternativ lösning färg/ filtermässigt. Man är till och med villig att ta på sig popfärger som grönt eller rosa och gå omkring med dem på stan. För den optiker som är intresserad av att lära sig mer om filter föreslår Sia O’Reilly till en början, ett litet basutbud på 5–10 filter som man har på plats i butiken så att konsumenten kan prova. För utprovningen kan man använda sig av en traditionell flipper, men mest praktiskt är Suncovers som man sätter utanpå glasögonen med filterlösningar i – Det är viktigt att bäraren får chansen att kliva ut från butiken och gå ut i dagsljuset eller tilltänkt miljö och prova. Ibland kanske tillämpningsområdet är en bildskärm. De behöver lite svängrum för att kunna bilda sig en personlig uppfattning Slutligen: vilka filterlösningar använder du själv?

– Jag arbetar mycket vid skärm och brukar då använda mig av två olika – dels ett ljusbrunt filter som heter Mesh i kombination med en blåljusbehandling och dels ett blåljusreducerande material som heter Blue Shield Filter (BSF) som blockerar skadligt blått ljus. Utöver det använder jag filterlösningar vid bilkörning, vi har bland annat en variant som heter Drive Yellow som är perfekt i lite mulet väder och dålig sikt. n

8 optik 11.2018

Filterlösningar – så används de Medicinska tillämpningar

Forskningen går framåt när det gäller färgfilter för medicinsk användning, bland annat i samband med degenererande ögonsjukdomar Även vid neurologiska tillstånd som hjärnskada, blefarospasm (ofrivilliga blinkningar) eller migrän kan filter hjälpa.

Skydd mot blått ljus

Skydd mot skadligt blått ljus – från solen, bildskärmar och LED-lampor – har utgjort ett fokusområde för hela glasögonbranschen i flera år. Sådana filterlösningar framstår ofta som helt klara och ofärgade, trots att de blockerar all UV-strålning och filtrerar en stor del av det blå-violetta ljuset. Alla färgade glas som nämns i denna artikel absorberar ljus under 400 nanometer och därmed all UV-strålning.

Ergonomi

Genom att dels öka kontrasten, dels reducera infallet av blått ljus kan filterlösningar reducera besvär från långa arbetspass framför bildskärm, till exempel trötta ögon, stela axlar och huvudvärk.

Sport och bilkörning

Genom att använda olika filter kan man förbättra djupseende, mörkerseende, avståndsbedömning, kontrastseende och färgupplevelse samt även upplfatta tydligare konturer kring föremål. Behoven är naturligtvis helt olika i olika sporter.

Egenskaperna hos filterglas illustreras av deras så kallade transmissionskurvor. Ju längre till höger i diagrammet, desto större del absorberas av det synliga ljusspektrat. Ju brantare kurva, desto mer väldefinierad våglängdsfiltrering.


Är du trött på arbetsgivare som rear ut din kompetens? På Synoptik gör vi tvärtom, vi höjer priset på våra undersökningar. Vi har bestämt oss för att vara den ledande kedjan inom ögonhälsa! Det gör vi genom att satsa på dig som optiker, att alltid ge dig möjlighet till kompetensutveckling och lärande. Vi säkerställer också att du får arbeta med den senaste utrustningen som ger dig de bästa förutsättningarna för att göra kvalificerade kliniska bedömningar. Vi har som enda optikkedja i Sverige funduskameror, tonometer och synfältsmätare i alla våra 135 butiker. Nyfiken på vad vi kan erbjuda just dig? Maila hr@synoptik.se, så berättar vi gärna mer.

Visste du? Visste du att en tredjedel av Synoptiks resultat går till stiftelse, Synoptik-Fonden, som stöttar forskning och fortbildning inom optometri och oftalmologi? Läs mer på synoptik.se

Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med över 130 butiker och en omsättning över 1.2 miljarder en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7.000 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se synoptik.se.

optik 11.2018 9


INSPIRATION

Waterfront, Stockholm April 27th

This year it is all about the future. After the success of the first ever Nordic Contact Lens Forum we can now proudly invite you to NCLF 2019. A Clinical Conference that will be all about the future! Find out what the future holds regarding eye health and contact lens innovations that lay ahead. How the contact lens business is also facing a retail evolution and new omnichannel opportunities. Listen to top speakers giving their thoughts and hands-on tips on these subjects. Sarah Morgan will once again be our host and so far, we can reveal Lyndon Jones, John Phillips, Erik Robertstad, James Wolffsohn and Karen Walch as some of our top speakers. Welcome to The Nordic Contact Lens Forum 2019. We hope to see you all there. For more information, and to sign up, please visit www.nclf.com

Get your tickets today!


SYN OCH TRAFIK

Tusentals besiktade sin syn för tionde året I slutet av oktober genomfördes den årliga Synbesiktningen av Synoptik och Bilprovningen. För tionde året i rad fick tusentals bilister möjlighet att testa om de hade trafiksäker syn på 60 av Bilprovningens stationer och i Synoptiks alla butiker. Sedan 2009 har Synbesiktningen visat att runt var sjätte bilist börjar se oskarpt redan på två meters avstånd och därför utgör därför en direkt trafikfara. Var tionde bilist, cirka 640 000 förare, ser så dåligt att de inte skulle få ta körkort med den synskärpa de har idag. – För tionde året i rad har vi kunnat genomföra Sveriges största syntest där vi tar reda på hur trafiksäker syn våra bilister har och hur deras åsikter ser ut gällande synen och trafiken. Samarbetet med Bilprovningen ger oss möjlighet att möta de tusentals bilister som besöker deras stationer varje dag, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör Synoptik.

den 18 oktober erbjöds bilister att testa sin syn samtidigt som fordonet besiktades hos Bilprovningen. Synoptiks medarbetare fanns på plats på 60 av Bilprovningens stationer. Bilisterna fick först svara på en rad attitydfrågor, sedan testades deras syn med en autorefraktor. För de som hade glasögon mättes styrkan i glasen med en vertometer och värdena jämfördes sedan med deras okorrigerade synstyrka. Det gick även att testa sin syn i Synoptiks alla 136 butiker och i köpcentrum 18-21 oktober. Många tog chansen att se om de har en trafiksäker syn. – Syftet med Synbesiktningen är att uppmärksamma synens betydelse för tra-

Vad är Synbesiktningen?

Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma synens betydelse för ansvarsfull bilkörning. Under 9 år har totalt cirka 22 000 syntester genomförts. Resultatet för 2017 års undersökning visar att omkring 18 procent av förarna har en syn som är direkt trafikfarlig och oskarp redan på två meters avstånd. Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då kraven på bilförarnas syn ökar som mest.

Trots att Synbesiktningen uppmärksammat problemet med bilförare som ser dåligt lyser de politiska förslagen ännu med sin frånvaro.

fiksäker körning. Våra erfarenheter visar att bilister oftast tror sig ha god syn, men blir förvånade när det visar sig att de behöver bättre synhjälpmedel. Det rör sig om varannan bilist. Kampanjen väcker stort intresse varje år och är mycket uppskattad av såväl kunder som medarbetare, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef Bilprovningen.

trots att synbesiktningen nu för tionde året i rad uppmärksammar trafikfaran med att så många bilförare ser sämre än vad lagen kräver har politikerna inte agerat med några konkreta förslag. – Frågan har diskuterats på politisk nivå men ännu har inget hänt, trots att nio av tio bilister är positiva till lagstadgade synkontroller enligt våra siffror från Synbesiktningen, säger Lottie Funck Ekelund. micke jaresand optik 11.2018 11Tillsammans för en bättre ögonhälsa. Bli en del av Specsaversfamiljen och forma ögonhälsans framtid med oss.

Vi har spännande karriärmöjligheter i hela Sverige join.specsavers.com/se


YRKESLIV

På väg med diplom från mentorprogrammet Mitt Livs Chans.

Satsning på integration ska locka nya talanger Som ett led i arbetet med att få fler att öppna upp ögonen för optikeryrket har Specsavers ingått i mentorprogramet Mitt Livs Chans, där produktchefen och tillika optikern Caroline Schiller tagit sin an företagets första adept Hero Salim. text ulrika hultgren specsavers har flera butikspartners

Caroline Schiller, mentor, menar att samhället är för dåligt på att ta reda på och utnyttja den kompetens som 11.2018 14 optik finns bland många nyanlända till Sverige.

och anställda med utländsk bakgrund och tycker det är viktigt att kunna attrahera medarbetare med skilda bakgrunder. Företaget ser samtidigt utmaningar med att hitta fler optiker till verksamheten och har därför börjat titta på olika alternativ för att skapa intresse för optikbranschen. Detta ledde till att man under våren tog kontakt med organisationen Mitt Liv. Mitt Liv arbetar för ett inkluderande

samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Kärnverksamheten är mentorprogrammet Mitt Livs Chans för personer med utländsk bakgrund som saknar arbete motsvarande sin kompetens och professionella kontakter och nätverk. Programmet är bryggan mellan svensk arbetsmarknad och kompetent arbetskraft med utländsk bakgrund. Upplägget för programmet är att Caroline och Hero träffas två gånger i månaden under en sexmånadersperiod, en gång själva och en gång i en större grupp med andra mentorer och adepter inom olika yrken.

caroline som har en gedigen erfarenhet från att arbeta inom optikbranschen ser väldigt positivt på mentorskapet. – Givetvis är det fantastiskt att kunna vara med och coacha Hero med målsättning att hon i slutändan ska hitta en anställning som optiker eller optikerassistent. Men det ger också mig själv väldigt mycket då jag får inblick i hur hennes situation ser ut och får nya perspektiv på saker och ting. Det finns så många kompetenta människor i vårt samhälle som vi kan nyttja på


Actus People AB Engagemang, kvalité & effektivitet

Vi söker leg. Optiker Känner du att det är dags för nya utmaningar? Vill du utvecklas i din yrkesroll? Då ska du söka till oss! ”Jag ser det som en fantastisk möjlighet då det kan ge mig de verktyg som jag behöver för att kunna ta mig in i arbetslivet. Jag får goda råd av Caroline och har någon som jag kan bolla med och som arbetar som optiker, vilket är det yrke jag på sikt vill kunna arbeta som.” ett mycket bättre sätt än vad vi gör, säger Caroline Schiller. Hur kan ett möte mellan er se ut?

– Ett möte vi hade var över en lunch där vi diskuterade vad Hero kan göra för att nå en anställning som optikerassistent och på sikt kanske även ta en optikerroll. Jag har också hjälpt henne med hennes CV. Vi utbyter erfarenheter och det blir både skratt och seriösa samtal, säger Caroline. Hero som kom till Sverige från Kurdistan för åtta år sedan har en universitetsutbildning inom teknisk fysik från sitt hemland, vilket ger möjlighet att arbeta som optikerassistent och optiker om hon kompletterar med ett antal kurser. ➞

Hero Salim, på väg mot integration via Mitt Livs Chans.

Vi söker dig som är: • Engagerad och ansvarstagande i ditt jobb • Noggrann och har ett driv • Vill ha en spännande och varierande arbetsplats Som anställd optiker hos oss erbjuder vi: • Konkurrenskraftig lön • Kollektivavtal • Varierande uppdrag • Kompetensutveckling • Flexibla arbetstider • Friskvårdsbidrag Kontakta oss idag så berättar vi mer! Mail: info@actuspeople.se Telefon: 08-518 364 10 optik 11.2018 15


ARBETSLIV ➞

Vilken är din målsättning med att ingå i Mitt Livs program?

Vad kan denna typ av samarbeten ge för båda parter?

– Jag ser det som en fantastisk möjlighet då det kan ge mig de verktyg som jag behöver för att kunna ta mig in i arbetslivet. Jag får goda råd av Caroline och har någon som jag kan bolla med och som arbetar som optiker, vilket är det yrke jag på sikt vill kunna arbeta som. När mina barn blir lite äldre är min målsättning att komplettera min utbildning så jag kan bli legitimerad optiker, säger Hero. Hero har även praktiserat som optikerassistent i Specsavers Mölndals-butik, utanför Göteborg, vilket har gett henne en bättre inblick i hur arbetslivet fungerar i Sverige och där hon fått en chans att träna sin svenska. – Att kunna språket är jätteviktigt för att jag ska kunna få en anställning. Genom att få möjlighet att arbeta i en Specsavers-butik har jag kunnat öva min svenska på ett naturligt sätt. Där fick jag även erfarenhet av att arbeta med utlämningar och justeringar av glasögon, avslutar Hero. Företag inom ett flertal branscher arbetar med Mitt Liv. Däremot har man inte någon större erfarenhet av att arbeta med optiker även om man tidigare fått efterfrågningar från utlandsfödda optiker som vill få kontakt med svenska optikaktörer. – Vi har haft kandidater till våra mentorprogram, framförallt i Göteborg och Stockholm, som är optiker och ögonläkare. Utmaningen att hitta mentorer inom branschen är dock stor och tyvärr hade vi svårt med att matcha dessa personer med lämpliga mentorer. Jag är väldigt glad att Specsavers inser nyttan av mångfald och att ta tillvara kompetens. Detta har resulterat i att vi nu har en fantastisk mentor som vägleder en superdriven och målmedveten adept, säger Siyana Sokolova, programchef på Mitt Liv Chans i Göteborg.

– Både mentor och adept får en chans till personlig och professionell utveckling. Adepten får möjlighet att ta del av mentorns erfarenheter och kunskaper, får inblick i arbetslivet samt förståelse för den svenska arbetsmarknaden. För mentorerna består fördelarna med mentorskapet av en bättre förståelse om mångfald på arbetsplatsen, ökad självkännedom, möjlighet att reflektera och få nya perspektiv samt en möjlighet till att vägleda och hjälpa en annan person att utveckla sig både professionellt och personligt, säger Siyana Sokolova. Specsavers ser positivt på samarbetet med Mitt Liv och ser gärna att man kan utvidga samarbetet om möjlighet ges. – Vi har en utmaning med att kunna attrahera fler optiker till vår bransch och som enskild aktör ser vi ett behov av att kunna anställa fler optiker. Med den bakgrunden är det dumt att inte ta till vara på den kompetensen som finns där ute. Det finns utbildade personen som inget annat hellre vill än att komma in på arbetsmarknaden och hjälpa till med det är det en win-win situation för alla inblandade, säger Jennie Widell, Senior HR Business Partner på Specsavers. Både Jennie och Caroline vill avslutningsvis uppmana andra branschaktörer att titta på vad de kan göra för att få personer med utländsk bakgrund att få upp ögonen för optikbranschen. n

Jennie Widell

Ett arbete för mångfald i arbetslivet Här berättar Mitt Liv AB om bakgrunden till arbetet för mångfald och inkludering: Mitt Liv AB (svb) är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Att vara ett socialt företag för oss, innebär att vi adresserar samhällsutmaningar med innovativa lösningar baserade på lönsamma affärsmässiga metoder. Mitt Liv finns idag i Göteborg, Stockholm, Östergötland (Norrköping och Linköping) och Malmö. På Mitt Liv är vi övertygade om att integration handlar om att mötas halvvägs. Därför arbetar vi med två stora grupper i lika stor utsträckning. Vår kärnverksamhet Mitt Livs Chans är ett mentorprogram för personer med utländsk bakgrund som saknar arbete motsvarande kompetens och professionella kontakter och nätverk. Programmet är bryggan mellan svensk arbetsmarknad och kompetent arbetskraft med utländsk bakgrund. Adepterna är personer med utländsk bakgrund, eftergymnasial utbildning, god svenska eller engelska, uppehållstillstånd samt engagemang och drivkraft. Mentorerna kommer från företag och organisationer som samarbetar med eller är partner till Mitt Liv. Varje år går över 500 adepter och mentorer Mitt Livs Chans i Sverige. Mitt Livs Chans är kostnadsfritt för adepterna och finansieras av våra partnerföretag som insett värdet och nyttan med ökad mångfald på arbetsplatsen. Siyana Sokolova, programchef.

16 optik 11.2018


HUR GÖR MAN FLER UNDERSÖKNINGAR OCH FÅR PLATS ÖVER?

INSPIRATION

Prova vår TRK-2P och märk skillnaden! Under det smidiga skalet döljer sig en helautomatiserad, ergonomisk och användarvänlig kombination av autorefraktor, keratometer, tonometer & pachymeter. Allt du behöver göra är att välja körprogram och trycka på start. Enklare blir det inte, och eftersom vi numera inte längre behöver använda styrspak utan sköter allt från den vrid- och vikbara pekskärmen ovanpå, kan du placera den nästan hur du vill. Vik upp skärmen och ställ dig bredvid din kund istället för på andra sidan, så får du bättre kontakt och överblick. Vill du istället använda den inne i undersökningsrummet viker du bara ned skärmen och placerar den på standet intill spaltlampan. Den ultimata lösningen tycker vi annars är att komplettera med den uppskattade vägghissen IC-1, vilken helt enkelt är ett bord fastsatt i väggen. Inget underrede ivägen – och med en höjdjustering ända ned från rullstolsnivå upp till stående position. Dags för en kostnadsfri provkörning? Ring oss, så ordnar vi det!

031-710 92 00 • www.topcon.se

optik 11.2018 17


PORTRÄTTET

Fullbokat när Parkinson Masters avgjordes till förmån för parkinsonforskningen.

18 optik 11.2018


Carita startade golfturnering för parkinsonforskning I våras fick Carita Sjöberg från Örnsköldsvik veta att hon har Parkinsons sjukdom. I somras arrangerade hon en fullbokad golftävling med 144 deltagare och en rad leverantörer och andra företag som sponsorer. Hela behållningen över 75 000 kronor – går till forskning. text: susanne rydell | foto: klara sjöberg Carita Sjöberg har drivit Greens Optik i Örnsköldsvik sedan 2012. Dessförinnan var hon anställd i samma butik, och har tidigare jobbat 10 år i en Synsambutik. – Jag halkade in i branschen på ett bananskal när jag var 19, och tänkte att jag är väl kvar ett tag. Men jag blev kvar och trivs otroligt bra. Efter 30 år i branschen lär jag mig fortfarande saker, det blir aldrig långtråkigt. Carita Sjöberg har alltid jobbat mycket och varit aktiv. Förutom den egna butiken har hon också varit ordförande i Klarsynt i flera år. Men för några år sedan kände hon att något inte stämde. – Jag trodde att jag höll på att gå in i väggen eftersom jag var så fruktansvärt trött. Då klev jag av ordförandeskapet och började söka läkarvård, säger hon. Till en början fanns ingen misstanke om att det var Parkinsons sjukdom, istället var en teori att det kunde handla om utmattning. Men i februari fick hon rätt diagnos. Hon bestämde sig snabbt för att agera. – Jag är van att ha många järn i elden, och när jag fick min diagnos kände jag att något måste jag kunna göra för att bidra och samla in pengar till forskningen.

carita sjöberg är själv golfare, och har tidigare bland annat spelat final i Sven Tumbas tävling ”VM för amatörer” i Thailand. Tanken på golf låg nära till hands. – Jag fick otroligt bra respons. Alla våra partners och leverantörer inom Klarsynt ställde upp och var positiva till att vara med på ett evenemang. Alla priser skänktes till tävlingen, säger hon. Carita Sjöberg marknadsförde eventet på före- ➞

Namn: Carita Sjöberg Bor: Örnsköldsvik Jobb: Driver Greens Optik, en del av Klarsynt Fritidsintressen: Golf, vänner, matlagning, och mitt företag Aktuell: Arrangerade eventet Parkinson Masters i somras på Veckefjärdens GC. Allt överskott gick till forskning kring Parkinsons sjukdom. optik 11.2018 19


PORTRÄTTET

tagets sociala medier, där hon också var personlig och berättade om sjukdomen. – Många tror att Parkinson bara drabbar äldre personer och jag vill vara öppen och berätta. Det är så jag funkar som person också, att vara öppen. Att skriva ner tankar och känslor om sjukdomen är ett sätt för mig att bearbeta, säger hon. I sociala medier berättade hon även om tävlingens priser och leverantörerna som ställde upp. – Självklart ville jag ge tillbaka något till alla som skänkte priser. Golftävlingen blev en fullträff: Tävlingsdagen i juli samlade 144 tävlande och en rad företag som sponsorer. Lokala företag och även många av Carita Sjöbergs leverantörer hade skänkt priser som tillsammans var värda ungefär 75 000. Runt hela banan fanns hålvärdar som stod för aktiviteter och minitävlingar. – Jag hade aldrig kunnat tro att det skulle bli så stort som det blev. Egentligen tänkte jag nog inte så mycket när jag drog igång det här, jag är en sån person som bara kör. Allt blev större än jag trott, säger Carita Sjöberg.

Landslagsspelaren i hockey, Emma Nordin, gav lite nya insikter till golfarna.

golfklubbens engagemang var också en förutsättning för tävlingen. – Om man ska genomföra ett större event måste man ta hjälp av människor som har erfarenhet och inte försöka köra något eget race, säger hon. Dagen resulterade i över 75 000 kronor till Parkinsonfonden som stöder forskning. Förutom att deltagarna betalade startavgifter fanns också olika tävlingar och utlottningar under dagen. Dessutom swischade många in extra pengar till fonden. Hennes eget företag var hålvärd vid ett av hålen. Där var hockeylandslagspelaren Emma Nordin på plats och det fanns möjlighet att mot en kostnad få hjälp av henne vilket bidrog till en stor fördel på hålet. Många passade också på att prata några extra ord med arrangören. – Jag fick höra av många att de inte känt till så mycket om Parkinson, och att de inte visste att man kunde drabbas i min ålder, säger hon. Att ha med företaget i arbetet med evenemanget var naturligt, enligt Carita Sjöberg – Det blir mer slagkraftigt att göra det med sitt företag i ryggen, än att göra det som privatperson. Fokus var naturligtvis inte företaget denna gång, men det är klart att man som företagare tycker att det är bra att företaget associeras med något positivt, säger hon. Carita Sjöberg tycker att fler företagare borde anordna event som bidrar till ett gott ändamål. – Alltid finns det något man brinner för, det behöver inte vara en sjukdom. Det handlar mer om vad man tycker är viktigt, och att då kombinera den arbetsinsatsen med samhällsnytta känns bra i hjärtat, tro mig, säger hon. – Allt för mycket handlar nu om att dumpa priser, rabatt och att till och med skänka bort optikernas arbete. Hela branschen borde tänka om, våra kunders förtroende och vår trovärdighet som yrkesgrupp gynnas verkligen inte av att vi skänker bort vårt arbete, säger hon. n 20 optik 11.2018

Nycklar till lyckade event Här är Carita Sjöbergs råd för att lyckas med ett event: Fundera på vad du brinner för, och till vilket syfte. Förbered noga en seriös presentation av eventet, som du använder i kontakten med sponsorer. Börja planera i god tid Börja marknadsföra eventet i god tid Använd gärna sociala medier i marknadsföringen. Köp annonsutrymme för att nå ut till fler än egna följare på Facebook och Instagram. Ta hjälp av kunniga personer, till exempel en golfklubb. Föreningar och organisationer är ofta intresserade att vara med i projekt för ett gott ändamål. Ge någonting tillbaka till de som bidrar – uppmärksamma företagsnamnen tillsammans med annonsering av eventet, till exempel på sociala medier. Återkoppla när eventet är klart. Det är otroligt viktigt att berätta för alla inblandade hur det gick och hur mycket de var med och bidrog

Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en kronisk neurologisk sjukdom. Ungefär 20 000 personer i Sverige beräknas ha Parkinson. Symtomen kan vara skakningar, stela muskler och sämre rörelseförmåga. Idag finns ingen bot, men det finns läkemedel för att minska symtomen. Källa: Parkinsonguiden


VI SÖKER OPTIKER TILL: KRISTIANSTAD SMARTPOOL ÖSTERSUND GÖTEBORG VÄRNAMO GÄVLE LULEÅ

LÖDDEKÖPINGE JÖNKÖPING KARLSHAMN ESKILSTUNA VÄLLINGBY BODEN KISTA

MEDARBETAREN I FOKUS Smarteyes är en av Sveriges mest framgångsrika och snabbast växande optik-kedjor och vi expanderar även i Danmark och Tyskland. Som optiker hos oss, blir du en viktig del i en modern organisation som arbetar värderingsstyrt mot vår vision att bli den mest rekommenderade optikern. Vårt fokus och vår största tillgång är våra nöjda och engagerade medarbetare. Omtanke, förändring och enkelhet genomsyrar vår kultur och hos oss har du stora möjligheter att påverka och utveckla din arbetsplats. En av Sveriges bästa arbetsplatser När Great Place to Work utsåg Sveriges bästa arbetsplatser 2018 klättrade vi från 8:e till en fantastisk 4:e plats i kategorin Stora organisationer – ett tydligt bevis på att vårt målmedvetna

personalarbete ger resultat. Som optiker hos oss kan du erbjuda dina kunder ett brett sortiment av moderna glasögon, högteknologisk optisk kvalitet och god design till attraktiva priser. För att säkerställa professionell service och bästa kundbemötande tillämpar vi 30-minuterssynundersökningar som självklart utförs av legitimerade optiker. Är du optiker och vill bli en av våra värdefulla medarbetare? Välkommen att höra av dig – vi ser fram emot att träffa dig. Läs mer på vår hemsida eller kontakta oss via mejl på jobba@smarteyes.se

optik 11.2018 21


ÖGONPODDEN Katarakt, är en grumling av den normalt helt genomskinliga ögonlinsen som orsakas av att linsens celler dör och blir gråa och grumliga. Det är en normal åldersförändring och den vanligaste anledningen till blindhet, utanför västvärlden där katarakt inte opereras. Katarakt kan nämligen behandlas genom en kataraktoperation. Operationen kan ta så kort tid som tio minuter för en erfaren ögonkirurg och genomförs under lokalbedövning med ögondroppar. Enligt nationella Kataraktregistret görs det mer än 120 000 kataraktoperationer i Sverige per år. Detta gör kataraktoperationen till Sveriges vanligaste operation. 72-årige Kerstin Sund är en text jonas upphagen av alla de patienter som genomgått en kataraktoperation.

Kataraktoperationen – så blev den för Kerstin När fick du höra att du hade katarakt eller gråstarr första gången?

– Jag upplevde att jag inte såg folk på avstånd. Jag kunde inte se gatuskyltar och jag minns att jag hade svårt att känna igen vänner som jag mötte på stan. Eftersom vi har en ögonklinik i bostadsrättsföreningen där jag bor så bokade jag en tid hos min ögonläkare. Ögonläkaren bedömde att jag hade begynnande gråstarr och uppmanades att komma tillbaka om cirka sex månader. Under denna tid uppsökte jag mig även till en optiker för att se vad som kunde göras med glasögon, även optikern antydde att jag borde söka mig till en ögonläkare. Vid återbesöket hos ögonläkaren i slutet av januari fick jag besked om att en operation borde göras och på båda ögonen. Hur kändes det när du fick beskedet?

– Det kändes som en lättnad då jag visste att detta var någonting jag kunde få hjälp med. Jag har en man som tidigare hade blivit opererad för gråstarr. Jag hade länge känt att min syn hade blivit sämre och jag såg fram emot att få hjälp med att se bättre! Vad hände efter att du fått diagnosen katarakt? Vad var nästa steg?

– Jag fick en remiss till Vårda ögonklinik och fick sen väldigt snabbt ett svar med datum för förundersökning och operationsdag. Vart ägde förundersökningen och operation rum?

– På Vårda ögonklinik i Stockholm. På måndagen träffade jag en optiker som gjor22 optik 11.2018

de förundersökningen och operationen ägde rum på onsdagen samma vecka. Vad hände på förundersökningen?

– Jag upplevde att det var en ordentlig och professionell undersökning av statusen på båda mina ögon. Jag kände att det var jag som patient som var i fokus och jag minns att optikern sa ”nu ska vi göra det bästa möjliga av denna situation”. Optikern var mycket lugn och informativ, och jag minns att han pratade så jag förstod, han berättade vad han gjorde och varför jag som patient skulle opereras. Minns du något av informationen som du fick inför din operation?

– Jag minns att optikern sa att de skulle ta bort gråstarren samt att de skulle försöka ta bort så mycket som mjöligt av mitt synfel. Allt för att jag skulle se så bra som möjligt efter operationen. Vad hade du för synfel innan operationen?

– Jag var översynt med lite brytningsfel. Jag hade både progressiva glasögon och separata läsglasögon. Mina läsglasögon låg på ungefär +6 dioptrier. Vad hände på operationsdagen? Hur kändes det? Var du mycket nervös?

– Jag hann aldrig bli nervös. Vid ankomsten och efter inskrivningen tog sköterskorna över och droppade och gjorde det som skulle förberedas före operation. Sen kom kirurgen och gjorde sin undersökning av mina ögon. Han förklarade vad som skulle gö-

ras och förklarade tydligt hur det hela skulle gå till. Vi bestämde tillsammans att ta båda ögonen vid detta tillfälle eftersom jag hade ett ganska stort synfel och att min återhämtning skulle gynnas av att operera båda ögonen samtidigt. Det var en kort väntan och sen en mycket lugn och sansad operation, där jag upplevde att alla visste vad de skulle göra. Jag var aldrig nervös och hann heller aldrig bli det. I min värld så tog operationen bara 5-10 minuter! Kan du beskriva hur du upplevde operationen?

– Jag upplevde det som en väldigt snabb operation, jag minns att jag tänkte, ”Oj är det redan klart?”. Eftersom jag hörde dialogen mellan personalen så kunde jag följa förloppet. Man täckte för ena ögat som inte opererades och när operationen av första ögat var klart så fick jag testa att se med det opererade ögat. Sedan täckte de för mitt nyopererade öga och direkt efter det började de operera mitt andra öga. Såg du någonting under operationen?

– Ärligt talat kommer jag inte riktigt ihåg det. Ena ögat var ju som sagt täckt och det andra opererades. Jag upplevde att allt bara flöt på. Hur såg du direkt efter operationen?

– Jag upplevde att jag såg bra direkt efter operationen. Jag blev mycket förvånad att jag direkt kunde läsa skyltar som jag tidigare absolut inte kunde tyda utan glasögon. Väldigt snabbt konstaterade jag att mina glasögon inte längre fungerade särskilt bra,


RENA GLASÖGON UTAN ATT

PUTSA!

vilket jag också fått information om innan operationen. Jag minns att jag var ljuskänslig efter operationen och att jag fick sätta på mig solglasögon när jag gick hem efter operationen.

och allt var perfekt enligt min upplevelse. Ögonläkaren som gjorde efterkontrollen informerade mig om att jag kunde gå till optikern och skaffa läsglasögon efter cirka sex veckor.

Hur upplevdes dagarna och veckorna efter operationen? Upplevde du några begränsningar i livet på grund av synen?

Efter hur många veckor besökte du optiker? Vad hände hos optikern?

– Tvärtom! Det var helt fantastiskt efter operationen. Det går inte att beskriva. Jag som haft glasögon i mer än 30 år upplevde att det var fantastiskt att kunna gå omkring och se utan glasögon. Jag blev väldigt ljuskänsligt men det var bara att ta fram solglasögonen och jag minns att jag även ibland använde solglasögon när jag tittade på TV inomhus. Jag kunde till och med läsa tidningar och jobba vid datorn utan glasögon. Dock märkte jag att jag blev trött i ögonen om jag satt länge och läste utan glasögon. Men det var en enorm förbättring mot hur jag såg utan glasögon innan operationen. Innan operationen såg jag bara sämre och sämre, vilket bidrog till att jag blev både sur och irriterad. Vad hände efter operationen? Blev det någon efterkontroll?

– Vardagen fungerade bra och jag upplevde knappt några begräsningar med min syn. Vid efterkontrollen efter tre veckor

– Efter nio veckor bokade jag tid hos en ny optiker som jag inte varit hos tidigare. Optikern gjorde, vad jag förstår en fullständig synundersökning och rekommenderade mig att skaffa läs- eller terminalglasögon. Jag gick även tillbaka till ögonläkaren som hade remitterat mig till Vårda Ögonklinik och vi kom tillsammans fram till att jag även kunde ha nytta av ett par progressiva glasögon. Har du några råd att ge inför en patient som ska genomgå en kataraktoperation?

– Jag har förstått att en kataraktoperation kan upplevas väldigt olika för olika människor. Alla får inte den vinst som jag upplevde efter min operation. Så var inte rädd att fråga efter hur dina förutsättningar ser ut. Kolla ordentligt med din optiker eller ögonläkare. Ta reda på vilka fördelar och nackdelar det finns med att göra operationen. Inför operation är det bara att vara lugn och lyssna. Jag mötte otroligt proffsig personal vid min kataraktoperation. n

NYHET

1. SPRAYA PÅ 2. LÅT VERKA 5 SEK 3. SKÖLJ MED KALLT VATTEN Ingen alkohol, silicon, paraben eller konserveringsmedel

HELT RENT UTAN REPOR! Beställ nu!

0303-940 60 info@leijma.se

I leijma.se

optik 11.2018 23


KRÖNIKA

Vad är det för sjuka vi har i branschen?

J

ag minns när en utav mina första chefer sa: – Här hos oss tar en synundersökning tio minuter. Jag var nyanställd och blev smått skräckslagen. Jag hade precis gått klart kursen i Beteende-optometri i Borensberg för Bengt Nordberg och hade huvudet fullt av flipperträning och annan synträning. Tio minuter? Det skulle ju inte ens räcka till att hälsa text & foto kunden välkommen på och utföra anamnesen. Där och anki palm då, nästan ångrade jag att jag hade tagit nya jobbet på den stora fina optikerbutiken i stan. Tio år senare, när jag och blivande kompanjonen precis skulle öppna eget tackade jag min lyckliga stjärna för just de orden som han hade sagt. Inte för att jag följde dem, det vet ju alla att tio minuter oftast inte räcker till för en fullständig synundersökning men för det budskap han hade. Jag är säker på att det han egentligen sa var: – Här hos oss är stoltiden dyrbar. Vi lever på att sälja glasögon, linser och andra synhjälp”Vad är det för sjuka vi har i medel. Din lön och vår vinst betalas branschen? Och vem är det genom att företaget går bra. Slösa inte som bestämmer? Ja, tittar bort den tiden i synundersökningsvi på lagar och förordningar rummet! Den effektivitet jag övade upp så är det enkelt. Det vi optiker som självständigt måste under åren i stora butiken med alla härliga arbetskamrater har jag haft avgöra vad som är viktigt stor nytta av i mitt egna företaganför varje person vi möter.” de. Jag är säker på att kompanjonen Gudrun håller med. Vi har effektiviteten i ryggen men vi försöker alltid förmedla att kunden får ta den tid hen behöver. Många gånger en balansgång ja, visst.

en morgon stöter jag ihop med en kollega som berättar att hen är inbokad var tjugonde minut hela dagen på sin arbetsplats. Hen upplever att hen inte kan påverka situationen och känner sig stressad. Om vem skulle inte göra det? Jag följer ett inlägg i Optikforum på Facebook som behandlar samma ämne. Flera ger uttryck för otillräcklighet, inte hinna med, ha ansvar, veta bäst vad personen som undersöks behöver men känna att hen inte kan leverera fullt ut utifrån sin profession. Vad är det för sjuka vi har i branschen? Och vem är det som bestämmer? Ja, tittar vi på lagar och förordningar så är det enkelt. Det vi optiker som självständigt måste avgöra vad som är viktigt för varje person vi möter. 24 optik 11.2018

Oavsett företagspolicy är det vårt ansvar. Jag tycker att vi, varje optiker för sig och optiker i grupp måste vara ännu tydligare med det här. Det är faktiskt vi som, inte bara kan, utan måste avgöra vad som behöver utföras i synundersökningsrummet oavsett tiden som bokas. Håll med om att det inte borde finnas en motsättning mellan vinstintresse och tid som en synundersökning behöver ta. Kombinationen av att vi som optiker självständigt bedömer vad som behöver göras för varje person som kommer in till oss i optikbutikerna och vinstintresset för företaget kan enligt min mening gå hand i hand. Det finns ingen motsägelse i det, precis som en av mina första chefer försökte förmedla.

alla vi optiker verksamma i synundersökningsrum känner igen känslan: Den som sitter i synundersökningsstolen berättar om sina ögonproblem för dig. Du noterar och ställer frågor, gör synundersökningen med de undersökningar som ska vara med enligt kvalitetsnormen. Du är i undersökande läge, funderar på vad lösningen kan vara för just denna person. Några dagar eller veckor senare kommer kunden tillbaka för att hämta sina glasögon eller kanske linser. Eller både och. Kunden är supernöjd. Den känslan känner vi igen och vill gärna ha! Den är riktigt skön. Du vet att du gjort ditt allra bästa. Du och kunden har fått ett kvitto på det. Båda kan känna sig lika nöjda. Lika mycket som vi vill ha den här känslan, lika lite vill vi ha känslan av att vi inte vet hur vi ska hjälpa en kund. När om-kontrollerna hopar sig känner vi oss kanske frustrerade men hittar så småningom oftast en lösning. Det gäller att vi ser nya problemlösningsvinklar och att vi har tid ett leta. det eviga pratet om hur lång en synundersökning ”får” ta är lika dumt som att säga att människor är lika och standardtiden ska gälla för varje person. Alla vet vi att vi är kuggar i företagets vinstdrivande hjul. Vi vet att stoltid är dyrbar och vi vet att effektivitet i synundersökningsrummet lönar sig. Vi vet också att det är vi som har ANSVARET att bedöma tidsåtgång och åtgärder för varje människa vi hjälper. Största ansvaret ligger på oss. Ingen annan i optikbranschen kan ta det fullt ut. Så är det bara. Vad behöver du göra för att kunna ta det ansvaret?


ALVC/GE/AIRAHMF/OM /SE/180701 / 10000295 / ACT:N11807857872

40%

av personer med presbyopi vill gärna prova multifokala kontaktlinser om de får frågan. 95% av alla med presbyopi använder INTE kontaktlinser idag!*

Presbyopi är något som händer alla. Låt inte den stå i vägen för din passion. Med det senaste tillskottet till sortimentet med Alcon® multifokala kontaktlinser kan du hjälpa kunderna när de försöker hålla kvar fokus på sin passion. Potentialen är enorm, eftersom det är många som inte känner till multifokala lösningar för kunder med presbyopi. Med multifokala kontaktlinser kan kunderna fokusera på alla avstånd, med smidiga övergångar. Kontakta din lokala Alcon®-representant eller Alcon® kundservice på +46 (0) 31 722 66 10 för mer information om kampanjen.

Se kundernas berättelser på #passioninfocus * Alcon® konsumentundersökning 2017, Alcon® data på fil och Alcon®-logotypen är varumärken som tillhör företaget Novartis. AOSEPT® är ett varumärke som tillhör American Optical.

optik 11.2018 25


AKTUELLT

Hela ögat – tema på Optometridagarna Tiden går fort och om bara ett par, tre månader är det dags för Optometridagarna 2019. I år hålls konferensen lite senare än tidigare år, den 16-17 mars. Evenemanget flyttar också från Göteborg till Västerås. Anmälan görs på Optikerförbundets hemsida. Optik ställde några frågor till Rune Brautaset om Optometridagarnas utformning. Varför är det viktigt för optiker att besöka Optometridagarna?

– Det är viktigt att vi optiker har en mötesplats där vi efterutbildar oss, diskuterar, ser nyheter och fattar beslut om vad förbundet ska jobba med framöver. Vid mötet 2019 hoppas jag alla kommer till sessionen där vi ska diskutera vår yrkesframtid samt även gör sin röst hörd vid stämman. Kommer dagarna 2019 ha något särskilt tema?

– Som titel på Optometridagarna har vi valt ”Hela ögat – Från kontaktlinser till systemsjukdomar”. Vi har vidare valt att dela in programmet i flera teman. Varje tema har en moderator och kommer avslutas med en kortare diskussion. Detta är ett nytt upplägg, där vi först satte vilka teman vi skulle ha för att sedan bjuda in föreläsare. Jag är övertygad om att vi fått till ett bra program för Optometridagarna 2019 Varför har ni valt just detta/dessa tema?

– Vårt förste tema ”Grundläggande saker vi inte får slarva med” har vi valt eftersom till exempel preliminära tester är något vi vet att det slarvas med, tyvärr. Men om vi kan visa på nyttan av dessa tester så kanske fler gör dem ordentligt. Till detta tema hör även en föreläsning om remisser. Remisser är vårt ansikte mot ögonläkarkåren och remisserna borde därför vara bra om vi ska höja vår status inom ögonläkarkåren och på så sätt bedda för en utveckling mot ”share-care” av till exempel diabetes och glaukom. – Nästa tema är systemsjukdomar. Med en åldrande befolkning lär allt fler drabbas av exempelvis diabetes och högt blodtryck. Det är därför viktigt att optiker kan mer om dessa sjukdomar generellt så de kan upptäckas även innan de ger synliga förändringar på ögonbotten. Detta tema går i parallell med ett tema om glaukom 26 optik 11.2018

Optometridagarna 2019 hålls i Västerås den 16-17 mars under huvudtemat "Hela ögat – från kontaktlinser till systemsjukdomar".

som igen är med för att bädda för ”shared-care” vilket måste komma snart om vi ögonvården ska kunna mäkta med alla som har sjukdomen och som lär få den med den åldersförskjutning vi ser i befolkningen. – Lördagens sista tema är ackommodation. Här ska vi försöka belysa senaste rönen inom denna funktion som har en programmerad funktionsförlust som drabbar oss alla. Söndagen har som huvudtema kontaktlinser. Nu när SKLF har beslutat sig för att avveckla sin verksamhet är det viktigt att Optikerförbundet har en betydande del av Optometridagarna ägnade åt kontaktlinser och främre segment så Sveriges optiker även i fortsättningen erbjuds bra efterutbildningen inom området. Kan du nämna några av talarna på dagarna och vad dessa kommer att prata om?

– Alla föreläsarna är bra, men för att nämna några som inte har föreläst för svenska optiker tidigare vill jag passa på att nämna professor Per Wändell som är professor vid KI i allmänmedicin och som kommer föreläsa om systemsjukdomarna. Vidare har vi Hema Radhakrishnan från Manchester och Norberto Lopéz Gil från Spanien, båda optiker, som kommer prata om ackommodation. Ögonläkarna Roger Sidenstam och Marcelo Ayala kommer för att hålla i föreläsningarna om glaukom, och för kontaktlinsdelen har vi fått tag i stora namn som Lyndon Jones och Eef van der Worp. När

det gäller just kontaktlinsdelen vill jag passa på tacka Peter Karvik för all hans hjälp med att få till ett bra program. Kommer det även nästa år att finnas en leverantörsutställning i anslutning till föredragen?

– Ja, vi kommer ha utställning även 2019. Det blir båda kända och nya utställare jämfört med tidigare år så vi hoppas på mycket spännande mingel i utställningsytorna. Ni överger Göteborg för Västerås. Varför?

– Västerås har bra tillgänglighet, bra lokaler och erbjuder dessutom en prisnivå som gör att vi inte behöver höja priset. För att underlätta transport hem på söndagen erbjuder vi dessutom gratisbuss som går direkt till Arlanda i samband med att programmet slutar. Vad har du för förhoppningar om antalet deltagare? Har ni satt något mål?

– Vi hoppas på mellan 500 och 600. Hade ju varit roligt med 600 optiker + utställare! Vilken optometrifest det skulle bli!! Slutligen, blir det någon Optometriquiz även nästa år?

– Ja, absolut. Vi kommer dessutom gör den interaktiv så att åhörarna kan vara med svara utan att de tävlande ser vad salen ”gissar” på.


YOU´ LL NEVER WANT TO WEAR ANYTHING ELSE AGAIN. Incomparably light. Extraordinarily comfortable. Try it. Wear it. Love it. www.silhouette.com

optik 11.2018 27

Essence Mod. 5523 GT 3535 Rose Spirit / © Silhouette / valid until 09. 2019

INSPIRATION


INSPIRATION

MULTILENS KURSER

2019 Följande kurser kommer att hållas under våren Kristofer Hivju, varumärkesambassadör.

Torsdag 31/1 – Plats: Optikerutbildningen Stockholm

Moderna minisklerala linser Ger teoretisk och praktisk kunskap om tillpassning av minisklerala kontaktlinser för alla typer av synfel och ögonkomplikationer.

Tisdag 5/3 – Plats: Multilens Mölnlycke

Optik och syn för assistenter Ger översiktlig kunskap om optik, olika synnedsättningar och kontaktlinshantering.

Torsdag 4/4 – Plats: Multilens Mölnlycke

Erfarna ögon En kurs som ger kunskap om dina aktiva äldre kunder. Personer som både kan ha god syn men som också ställs inför nya utmaningar när ögonen åldras. Efter kursen har du som optiker fått redskap för hur du kan hjälpa kundgruppen med erfarna ögon på bästa sätt.

Tisdag 7/5 – Plats: Multilens Mölnlycke

Synrehabilitering med avancerad huvudburen optik Ger djupare kunskap i att undersöka synsvaga och att prova ut huvudburen synsvagsoptik samt andra hjälpmedel. Målgrupp för kursen är optiker som arbetar på syncentral samt alla optiker som vill förkovra sig inom synsvagsteknik.

Torsdag 16/5 – Plats: Multilens Mölnlycke

Specialkontaktlinser för ovanliga ögon Ger teoretisk och praktisk kunskap om tillpassning av olika typer av specialkontaktlinser för höga styrkor, torra ögon eller irreguljär cornea.

Moderna minisklerala linser Moderna minisklerala linser Anmälningar görs på mejl till info@multilens.se Läs mer om våra kurser på www.multilens.se

MULTILENS AB Tel: 031 88 75 50 info@multilens.se www.multilens.se

28 optik 11.2018

Tis 12/3 Finland Ons 22/5 Norge

Vi ger CET-poäng för våra kurser

Rötter i norskt hantverk Synsam Group gör nu en exklusiv lansering av det norska varumärket Oscar Eide. Oscar Eide är djup rotad i en norsk hantverkstraditionen där bågarna tillverkas för hand och varje båge genomgår 193 manuella steg innan den är färdig. Kollektionen består av nio modeller och 18 unika bågar i lättviktsmaterialet titan. Det nya varumärket lanseras tillsammans med Oscar Eides egna ambassadör, den världskända norska skådespelaren Kristofer Hivju, känd från bland annat Game of Thrones och karaktären Steinar Hovland i de senare versionerna av Beckfilmerna. – Vi är väldigt stolta att kunna presentera Oscar Eide och bågar som kombinerar kärleken för det genuina hantverket tillsammans med fokus på kvalitet i varje liten detalj. Att dessutom lansera Oscar Eide tillsammans med varumärkets egen ambassadör Kristofer Hivju, som delar just de egenskaperna i sitt arbete, känns väldigt inspirerande, säger Martin Daniels, Chief Innovation Officer på Synsam Group Trenden på glasögonmarknaden har under en längre tid bestått av material i plast och acetat och en design som tydligt framhävt bågarna hos bäraren. Den trend som växer starkt och som Oscar Eides design tar fasta på är att tillverka glasögon i metall med ett mer subtilt formspråk.


Kontraster från det skotska höglandet Smarteyes egna kollektioner har sina rötter i den skandinaviska designtraditionen. Med det som utgångspunkt blickade företagets designers över Nordsjön för att hitta inspiration till höstens tredje nya kollektion – The Highlands. The Highlands är en kollektion full av kontraster. Skandinavisk återhållsamhet möter ornamenterade metaller och mönster som för tankarna till det skotska höglandet. Romantiska föreställningar om en svunnen tid på den idylliska skotska landsbygden, möter moderna material och tidlösa former inspirerade av den kaotiska vardagen i Londons East End. – I arbetet med kollektionen, kombinerade vi det bästa från igår med våra idéer om framtiden. Ornamenterad metall och klassiska Windsorringar möter matta ytor och modern acetat, berättar Smarteyes Creative Director Pernilla Algede. The Highlands består av åtta bågar som alla går att få i ett antal olika färger och mönster.

optik 11.2018 29


AKTUELLT

Synoptik köper DO-platser på KI Synoptik följer efter andra kedjors satsning och ger sina optiker chansen till vidareutbildning i Diagnostisk Optometri (DO). Den ettåriga utbildningen på Karolinska Institutet bekostas av arbetsgivaren, med stöd från Synoptik-Fonden. – Vi är oerhört stolta över att vi kan erbjuda våra optiker den här möjligheten till vidareutbildning. Ögonhälsa är ett prioriterat område för oss och då är kompetensutveckling av våra medarbetare en avgörande och viktig del för att särskilja oss från våra konkurrenter, säger Anna Hildestam-Jonsson, Learning & Development-specialist på Synoptik. I höstas lanserade Synoptik en ny utökad synundersökning, Syna ögat, som standard i alla butiker. Förutom en vanlig synundersökning ingår en fotografering av ögonbotten, tryckmätning och synfältsmätning som tillsammans utgör en hälsokoll för ögat. För att kunna erbjuda den utökade synundersökningen i samtliga 136 butiker i Sverige investerade Synoptik i en stor utbildningssatsning för alla medarbetare och i ny modern utrustning. – Branschen går igenom en spännande utveckling. Med tillgänglig teknik kan vi nu ta ett större ansvar för ögonhälsa och dessutom se tidiga indikationer på ett

bildtext

flertal sjukdomar. Synoptik ska vara en ledstjärna för branschen och det tycker jag att vi lever upp till genom att erbjuda våra medarbetare egna interna utbildningar och genom att komplettera med externa utbildningar från bland andra Karolinska Institutet, säger Anna Hildestam-Jonsson. Synoptik har nu med stöd från Synoptik-Fonden kunnat satsa på fördjupade utbildningar för ett urval optiker med kontaktlinsbehörighet. Så här långt är utbildningarna för det kommande året fastställda

Ny linsvätska från Multilens Valet av kontaktlinsvätska samt rätt rengöringsrutiner har stor betydelse för en kontaktlinsbärare. Multilens lanserar nu Menicare Pure, en linsvätska för formfasta kontaktlinser. – För en kontaktlinsanvändare är det viktigt att finna rätt linsvätska och förstå att olika kontaktlinser kräver olika typer av linsvätskor. Rätt vald produkt bidrar till att öka komfort och bärtid. Utvecklingen inom linsvätskor eftersträvar att efterlikna kroppens egna ämnen för att användningen ska vara så naturlig som möjligt. Detta kan bidra till ökad bärtid, förbättrad komfort och synskärpa samt minskad risk för infektioner, säger Anita Robertson, optiker och kontaktlinsexpert på Multilens. Menicare Pure innehåller ett naturligt framställt konserveringsmedel och har en förhöjd viskositet. Menicare Pure är ett komplement till sin föregångare Menicare Plus.

30 optik 11.2018

och förhoppningen är att möjligheten till DO-utbildning kommer att fortsätta. – Stödet från Synoptik-Fonden möjliggör antalet platser för utbildningen och förhoppningen och ambitionen är att vi ska kunna fortsätta att erbjuda utbildningen framöver. För att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt för Synoptik att göra det möjligt för medarbetarna att växa i sina roller och kompetensutvecklingen är dessutom en viktig del av vår service till våra kunder, säger Anna Hildestam-Jonsson.

Butik 138 i Nynäshamn

i början av november öppnade Synoptik sin 138:e butik i Sverige. I samband med invigningen i Nynäshamn startades även en lokal glasögoninsamling till biståndsorganisationen, Optiker utan gränser. Våren 2019 åker optiker och assistenter till Bolivia för att hjälpa med synundersökningar och glasögon. Den nya butiken på Centralgatan 12 har man tagit över efter Ann Hultin, som i många år drivit AH Optik, fast då på Fredsgatan 16. De kunder som vill fortsätta gå till sin välbekanta optiker behöver inte oroa sig då Ann och hennes medarbetare flyttar med till den nya butiken. – Ann Hultin har många trogna kunder som vi vill fortsätta att hjälpa. Med den nya butiken kan vi också bjuda på Synoptiks breda sortiment av glas, solglas och bågar samt en hel del nya kampanjer, berättar Amelia Tomt, butikschef för Synoptik i Nynäsahamn.


”KlarSynt sticker ut bland kedjorna. Här främjas långsiktighet, kompetens och relationen med kunderna.” Glasögonentreprenören Anders Åhrlin är grundaren av optikerkedjan KlarSynt. Idag är det Sveriges största privatägda optikerkedja med drygt 115 anslutna butiker.

Anders Åhrlin är en sann entreprenör som på 1970-talet startade sin första egna verksamhet som sysslade med affärsutveckling och hur man kunde effektivisera processerna inom B2B. Tjugo år senare upptäckte Anders ännu en bransch i behov av utveckling – optikbranschen. Han startade utbildningar för fristående optiker och genom regionmöten samlades optiker från hela landet. Sammanslutningen av lokala och fristående optiker växte sig starkare och bildade den privatägda optikerkedjan KlarSynt. I 17 år var Anders Åhrlin vd för KlarSynt. Under tiden utvecklades bland annat KlarSynts egna affärssystem ServeIT, allriskgarantin SynTrygg och BrilliantKund-konceptet som gör att en hel familj kan köpa vad de vill och betala

Anders Åhrlin

Ålder: 73 år Bor: Bålsta Favorit KlarSynt-koncept: Det bästa konceptet är BrilliantKund som står för över 25 procent av våra butikers omsättning. Bästa med KlarSynt: Att vi inte är en centralstyrd riskkapitalkedja.

endast 295 kronor/månad. När Anders slutade som vd blev han själv butiksägare och tog över Bålsta Optik som anslöt sig till KlarSynt och förra året köpte han Optiker Rynger

i Västerås tillsammans med sin fru Ann-Mari. KlarSynt väljer att gå en annan väg än konkurrenterna och tar tydligt position för ögonhälsa.

KlarSynt sticker ut bland kedjorna. Här främjas långsiktighet, kompetens och relationen med kunderna. Hos oss tar vi en kund i timmen, kedjorna vill pressa in 2–3 kunder i timmen. Och vi märker är att kunderna tröttnar på lockpriser i marknadsföring, säger Anders. Anders entreprenörskap tar sig även andra uttryck som att ägna sig en stor del åt välgörenhetsarbete genom bland annat Race4Health. I samband med Safarirallyt i Afrika har Anders och Ann-Mari hjälpt människor med synproblem tillsammans med välgörenhetsorganisationer såsom Project Playground, ZBFoundation och Alzheimerfonden. KlarSynt har på Anders tid som vd sponsrat racingtävlingarna Porsche Carrera Cup, Midnattsolsralllyt och Skandinaviens största bilrace STCC. Nu vänder Anders blicken mot äldre. Vi kommer att närvara på 60+ mässan i Västerås där vi riktar in oss på ögonhälsa, säger Anders.

KlarSynt  är en butiksägd optikkedja med 120 stycken medlemsbutiker över hela Sverige.  Är du intresserad av att starta en ny butik, köpa en etablerad butik, arbeta som optiker eller säljare i en KlarSyntverksamhet?  Välkommen att höra av dig till KlarSynts vd Annica Zinders, 08-555 093 01, annica@klarsynt.se

Vill du bli en personlig optiker? JUST NU SÖKER VI ENGAGERADE OCH KOMPETENTA OPTIKER SOM VILL HA MÖJLIGHETEN ATT GÖRA NOGGRANNA UNDERSÖKNINGAR. I följande butiker söker vi Personlig Optiker: Optiker Krister Nilsson i Osby, Ögonvision i Lund, Optikern i Ockelbo, Västertorp Optiker i Stockholm, Optiker Rynger i Västerås och Glasögoncity i Tranås. Läs mer på: klarsynt.se

optik 11.2018 31


BRANSCHPLOCK REDAKTÖR MICKE JARESAND, optik@radicalpr.se

Elton har 250 000 par glasögon

Opti bygger ut

superstjärnan elton john är känd för världen

den tyska optikmässan, Opti

inte bara för sin fantastiska musik och excentriska klädstil utan även för hans kärlek till glasögon, skriver nyhetsbrevet Optikmässan. Många kanske investerar sin förmögenhet i bilar eller vintageklockor men inte John, han lägger pengarna på glasögon. Det sägs att han har en hel walk in closet där han samlar dyrgriparna. Hur många har man då om man har en egen walk in closet för ändamålet? Jo, Eltons samling uppgår idag till 250 000 par!

som äger rum i München den 25-27 januari nästa år växer. Två nya hallar läggs till det redan omfattande mässområdet. Genom att utöka utställningsytan kan fler utställare erbjudas plats. – Tidigare har vi fått sätta utställare på väntelista för större yta, nu kan vi äntligen ge dem vad de önskar redan från första början, säger Bettina Reiter, projektledare för mässan. Hela mässan kommer också att bli luftigare med exempelvis bredare gångar för besökarna att röra sig i. –På så sätt blir också utställarnas stånd bättre exponerade, säger Bettina Reiter.

När ögonhälsotrenden har gått över styr…

Köpenhamn höll mässa i Berlin i oktober hölls glasögonmässan, Copenhagen Specs för första gången i Berlin i Tyskland. Mässan ägde rum i lokaler i det stora utställarkomplexet, Arena Berlin. 69 utställare mötte över 900 besökare från 17 länder under två intensiva dagar. – Det har tagit lång tid att realisera denna idé, säger Morten Gammelmark, grundare av Copenhagen Specs. Antalet utställare och besökare överträffade våra förväntningar. Jag har stora förhoppningar att alla som var här och gjorde mässan till en framgång återkommer nästa år.

OPTIKMANNEN! En serie för Optik av Jonas Upphagen

32 optik 11.2018


BEHÖVER DU MER PLATS I BUTIKEN? Frigör butiksyta och skapa bättre kundergonomi med ett professionellt väggstativ från Topcon. IC-1 finns med skivstorlekar för ett eller två instrument och möjliggör undersökningshöjd alltifrån rullstolsnivå till stående position. Läs mer på www.topcon.medical.se eller hör av dig till oss så berättar vi mer om fördelarna med IC-1!

031-710 92 00 • www.topcon-medical.se optik 11.2018 33


1Day SiHy with CooperVision® Vi har endagslinserna i silikonhydrogel för dina kunder. Oavsett vilka de är. Vi har endagslinserna i silikonhydrogel för dig och dina kunder. Du ska inte behöva kompromissa med dina kunders hälsa. Därför bör du välja endagslinser i silikonhydrogel – det modernaste och hälsosammaste materialet för dina kunders ögon.

MyDay®toric Samma toriska design som i Biofinity® toric

clariti® En komplett SiHy-familj

Live® SiHy till samma pris som hydrogel

Henrik Månsson

34 optik 11.2018

Area Business Manager, Sverige

Bra


PATRIKS HÖRNA

35

INSPIRATION

Vilka preliminära mätningar måste ingåHär gör vi kortare presentationer av de vid en synundersökning?

vetenskapliga artiklarna. De publiceras i sin I Kvalitetsnormen helhet som bläddringsbar PDF på kapitel 4 anges det i detalj vilka moment som ska vara utförda och journalförda efter en synundersökning i en www.optikbranschen.se certifierad verksamhet. Undersökningen delas in i fyra kategorier; anamnes, preliminära test, refraktion och ordination. Samtliga delmoment under dessa kategorier ska vara utförda efter en synundersökning, såvida det inte finns omständigheter som motiverar avvikelser. I samband med revisioner har vi märkt koncentration av anmärkningar på framför den LÄS ARTIKLARNA OCH funderaallt över omandra du kategorin (preliminära Det på saknas att covertest, pupillrespons, motilihartest). kontroll dessanotering saker vid om undersökningtet och synfält är utfört. som inte arna, om inte starta nu med Det att utföra alla journalförts anses inte heller ha utförts. tester som ska göras, Optikbranschens kvaVi harvisar en skyldighet omedvetna behov, ett exempel litetsnorm vad som är att detupptäcka minsta som det kan varainte behovet av sedan en remiss även då visus tillsynes är skapåutföras. Glöm bort att gå inte För att säkerställa detta kravpåoch patientsäkerheten ska pånormalt. Optikerförbundets hemsida och svara därför samtliga delar under anamnes, preliminära test, refraktion frågorna som är kopplade till dessa artiklar de  och ordination alltid utföras och givetvis även journalföras. ger 1 CET poäng vid 5 rätta svar. SOFEP-kurEftersom det är individer som vi undersöker kommer det ibland  erbjuds ligger serna som nu ute så gå in och uppstå situationer då det inte går eller till och med inte är lämpligt anmäl dig det finns nyheter att se där.  att utföra alla moment. I dessa lägen är det viktigt att det framgår  läsning iTrevlig journalen att det rör sig om ett undantag och att logiken bakom Catarina Ericson beslutet  går att utläsa i journalen.

# 2/2014

ker kunskapstörsten

r

an

-

Catarina Ericson är OPTIKs vetenskapsredaktör. Hon är MSc i Klinisk Optometri och Leg Optiker.  e-post: catarina@c-optik.se

patrik maltborg

 

GLÄDJETÅRAR



# notbychance

t

r-

-

ka k-



25 – 27

JANUARI



Mässområdet München

optik 11.2018 35 opti19_Anz_Iris_96x258_SV.indd 1

30.10.18 14:53


VETENSKAP

Vad ingår egentligen i en ögonhälsoundersökning?

I

årets sista tidning är det dags att tänka över vad som har skett inom optikernas yrkesområde under året. Visst har det hänt saker, Optikerförbundet fick i februari en ny ordförande, Paul Folkesson avgick efter dryga 20 år och Rune Brautaset tog över. Optikerförbundet fortsätter att arbeta för att optikerna ska värderas för sin kunskap. Fler och fler optiker erbjuder ögonhälsoundersökningar, det visar att utvecklingen går framåt. Men vad innebär en ögonhälsoundersökning? I Optikbranschens kvalitetsnorm finns detta väl dokumenterat och vid en sådan undersökning ska allt undersökas. Att kunna erbjuda dessa undersökningar ger allmänheten en trygghet att kunskapen finns och då är det viktigt att i första hand tänka på patientens ögonhälsa och inte produktförsäljningen, den kommer ändå vid rätt omhändertagande av patienten. Samarbete mellan optikerkollegor ger bättre förtroende för optikerna och ökat anseende. Nyligen rekommenderade en kollega en patient att göra en ögonhälsoundersökning hos mig. Patienten hade varit hos denna optiker för några år sedan och fått en remiss till ögonkliniken, frågeställningen var då är oklar och ingen åtgärd utfördes. Vid årets besök hos optikern uppkommer osäkra resultat åter upp så patienten hänvisades till undertecknad för att utföra en ögonhälsoundersökning. Patienten hade visserligen genomgått en ögonhälsoundersökning hos den första optikern men fått förklaringen att de ”inte kan utföra allt”. Denna patient är väldigt nöjd och har fått ett ökat förtroende för den första optikern som hänvisade vidare, men sa även: ”Varför säga sig utföra en ögonhälsoundersökning om inte allt utförs”. Det är en relevant fråga, är ögonhälsoundersökning att enbart ta en ögonbottenbild eller ska allt ingå från ögonlock till näthinna med synfält och binokulära undersökningar? Vi är medicinsk personal och får inte utge oss för att göra mer än det som utförs, inte heller ge svar vi inte har kunskap om, det sänker optikernas rykte. Ett skrämmande fall var en person som plötsligt märker av massor av flugor i synfältet, går in till sin optiker och får svaret, det är en vanlig glaskroppsavlossning det kommer med åren och är inget att oroa sig för. Han tror på detta och åker på semester, börjar då se en skugga men bryr sig inte eftersom att optikern sagt att inte oroa sig. Vid hemkomst blir skuggan större och söker akut till ögonläkare, opereras direkt för näthinneavlossning och ser idag endast ljus och mörker på detta ögat. Tänk om optikern hade remitterat denna patient, då hade han kanske haft synskärpan kvar. Hur påverkas optikernas kompetens av detta? Artiklarna här handlar om främre segment och den första artikeln är ett examensarbete från LNU som sammanställt olika behandlingsmöjligheter vid Keratokonus, att kunna upptäcka detta ingår också i en ögonhälsoundersökning. Den andra är en artikel från JOVs och handlar om celltransplantation för att läka cornea vid svårläkta skador. De främre delarna av ögat får inte missas även om mycket fokus idag ligger på ögonbotten.

catarina ericson

OPTIKs vetenskapsredaktör. MSc i Klinisk Optometri och Leg Optiker. e-post: catarina@c-optik.se

36 optik 11.2018

De vetenskapliga artiklar som sammanfattas här nedan finns i sin helhet på www.optikbranschen.se

En litteraturstudie om de senaste behandlingsalternativen för keratoconus. examensarbete lnu författare ahmed hattini syfte: Att hitta de senaste behandlingsmodaliteterna som finns tillgängliga för behandling av keratoconus genom att genomföra en litteraturstudie. metod: En enkel sökfråga för keratoconusbehandling gjordes i databasen av National Library of Medicine Website (pubmed. gov). Olika filter användes för att få resultat inom de senaste 5 åren. De var uppdelade enligt ämnet för varje artikel i tre kategorier: Icke-kirurgisk hantering, kirurgisk hantering och strategier för hantering och protokoll av keratoconus. resultat: Totalt 459 artiklar erhölls. Av alla dessa valdes 18 ut för den nuvarande studie. Fyra artiklar var i den icke kirurgisk kategori, 12 artiklar i kirurgisk kategori, medan två var i kategorin om strategier för hantering och protokoll av keratoconus. Icke-kirurgiska modaliteter för behandling av mild till måttlig keratoconus har fortfarande stor inverkan, särskillt med tillkomsten av nya hybridlinser. Kirurgisk behandling av avancerade fall av keratoconus ger fortfarande bra resultat. Utvecklingen av hanteringsprotokollet och hanteringsstrategier har nått nya fronter baserade på de olika behandlingsalternativen som finns tillgänliga idag. slutsats: En genomgripande förbättring kan ses vid behandling av keratoconus de senaste åren, tack vare nya tekniker och utveckling av gamla. Optiker tillsammans med ögonläkare har sin roll i att förbättra livskvaliteten hos keratoconus patienter.

Effect of Human Corneal Mesenchymal Stromal Cellderived Exosomes on Corneal Epithelial Wound Healing sammanfattning catarina ericson syfte: Mesenkymala stromceller (MSCs) har använts terapeutiskt för att hämma inflammation och främja läkning. Extracellulära vesiklar, inklusive exosomer, har identifierats som en av de viktigaste delarna. Denna studie undersökte effekten av korneala MSC-härledda exosomer för korneala epitelets sårläkning. metod: Korneala MSCs (cMSCs) isolerades från mänskliga korneor. Morfologi och storlek på exosomer undersöktes genom elektronmikroskopi och dynamisk ljusspridning. Cellupptagning av exosomer studerades med användning av calceinfärgade exosomer. Effekten av exosomer vid sårläkning uppmättes in vitro med användning av en scratchanalys och in vivo vid 2 mm epitelial debridementsår hos möss. resultat: cMSC-exosomer var morfologiskt runda och huvudpopulationen varierade mellan 40 och 100 nm i diameter. Färgade cMSC-exosomer upptogs framgångsrikt av humana cMSCs, humana korneala epitelceller (HCEC) och humana makrofager in vitro och genom kornealepitelet in vivo. slutsatser: Mänskliga cMSC-exosomer kan påskynda kornealepitelets sårläkning och kan sålunda ge en terapeutisk metod för ögonskador.


Vi vinner tillsammans! Att vara en bra arbetsgivare är viktigt för oss, och vi arbetar hela tiden för att bli ännu bättre. För dig som optiker, anordnar vi regelbundna forum för internt kompetens- och erfarenhetsutbyte och genom Synoptiks Akademi garanterar vi dig minst 12 CET-poäng. Hos oss har du stor möjlighet att påverka hur just din tjänst ser ut.

Kom och jobba med oss! Just nu söker vi Optiker på flera orter bl.a:

Göteborg, Borås, Luleå, Uppsala och Lund. Nyfiken på vad vi kan erbjuda just dig? Maila hr@synoptik.se, så berättar vi gärna mer.

Visste du? Visste du att en tredjedel av Synoptiks resultat går till stiftelse, Synoptik-Fonden, som stöttar forskning och fortbildning inom optometri och oftalmologi? Läs mer på synoptik.se

Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med över 130 butiker och en omsättning över 1.2 miljarder en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7.000 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se synoptik.se.

optik 11.2018 37


EFTER TEXT

Optiker

på hel- eller deltid Då en av våra kära medarbetare flyttar hem till Norrland söker vi nu en ny härlig kollega. Vi finns på Södermalm och är en personlig butik med mycket hjärta. Vi handplockar vårt sortiment av bågar och jobbar med kvalitetsglas. Hos oss får du vara med att påverka verksamheten och utbudet. Du brinner för att hitta den bästa lösningen och ger varje kund det lilla extra. Sista ansökningsdag 181209 Kom och jobba med oss! Angelica Dahlström 0705-71 05 22 a.dahlstrom@dinsyn.se Söder Optik AB Götgatan 69, Stockholm

Instrument till salu • 1 st TOPCON Instrumentstand IS-1med stol & bord • 1 st TOPCON Autoforopter CV5000 • 1 st TOPCON LCD projektor CC100XP inkl fäste, fjärr & speglar • 1 st TOPCON Spaltlampa SL-D4 inkl hakstöd • 1 st TOPCON Kombiinstrument TRK-1P (autorefraktor) • 1 st TOPCON 3D OCT-2000 inkl bord ATE-800 • 1 st TOPCON Hornhinnetopograf CA-200F • 1 st TOPCON elektronisk vertometer CL-300 • 1 st OCULUS perimeter Centerfield Allt säljes till marknadspris. Svar till optiker745@gmail.com

Till salu!

Sörners Optik AB

Snart dags för pensionering. En väl inarbetad optikrörelse i Oxelösund, som funnits på samma plats i snart 50 år är nu till salu. Lokalerna är rymliga och ljusa, och affärsytan befinner sig i hörnläge. Verkstaden är fullt utrustad och det finns två stycken moderna synundersökningsrum. Vår trogna kundkrets uppskattar en hög servicenivå och ett personligt engagemang. På vår ”synmeny” finns förutom syn- och linsundersökning, även ögonhälsoundersökning, tåranalys och ortho-k. För ytterligare information kontakta: Göran Sörner sornersoptik@telia.com 070 893 47 48 eller 0155 - 362 20

Återkallelse av produkter Scandinavian Frames AB

(org nr: 556622-5404) återkallar härmed alla produkter märkta ”Morriz of

Sweden” för kreditering eller utbyte till likvärdiga produkter.

Nästa Optik: Stort special inför Optometridagarna

Produkterna skickas till:

Scandinavian Frames Sweden AB, Box 10124

434 22 Kungsbacka som ombesörjer mottagande av återsända produkter. Återkallelsen är förestavad av en

nu slutligt avgjord varumärkestvist

där PRV:s registrering av Morriz of Sweden hävts.

För mer information eller frågor ring 0300-730 08

38 optik 11.2018

Annons? Kontakta Renée Höglin 08 602 20 24 rene@ conmedia.se


ALVC/GE/AIRAHMF/OM /SE/180701 / 10000295 / ACT:N11807857872

40%

av personer med presbyopi vill gärna prova multifokala kontaktlinser om de får frågan. 95% av alla med presbyopi använder INTE kontaktlinser idag!*

Presbyopi är något som händer alla. Låt inte den stå i vägen för din passion. Med det senaste tillskottet till sortimentet med Alcon® multifokala kontaktlinser kan du hjälpa kunderna när de försöker hålla kvar fokus på sin passion. Potentialen är enorm, eftersom det är många som inte känner till multifokala lösningar för kunder med presbyopi. Med multifokala kontaktlinser kan kunderna fokusera på alla avstånd, med smidiga övergångar. Kontakta din lokala Alcon®-representant eller Alcon® kundservice på +46 (0) 31 722 66 10 för mer information om kampanjen.

Se kundernas berättelser på #passioninfocus * Alcon® konsumentundersökning 2017, Alcon® data på fil och Alcon®-logotypen är varumärken som tillhör företaget Novartis. AOSEPT® är ett varumärke som tillhör American Optical.

optik 11.2018 39


Posttidning B

Tidningen Optik Klara Norra Kyrkogata 31 104 22 Stockholm

VI SÖKER FLER TALANGER Synsam söker dig som vill jobba med det allra senaste inom eye-fashion och ögonhälsa. Målet är att alltid leverera högsta kvalitet när det gäller produkter, tjänster och vidareutbildningar. Hos oss får du utvecklas. Vi är lösningsorienterade, håller vad vi lovar och tar ansvar. Kunden är alltid i fokus och därför värderar vi tiden i undersökningsrummet högt. Hitta din nya karriär på synsam.se