Page 1

Epiteldystrofier

Nicolaj Aagaard, MSc. Optom. Aarhus Sygehus Dansk optometri- og kontaktlinsekonference 2012


Dystrofi definition • Corneal dystrofi Arvelig sygdom Oftest bilateral, symmetrisk og langsom progression Ingen påvirkning fra miljø

• Degeneration Nedbrydning af væv over tid Ingen arvelighed


Epitelial basalmembran dystrofi (EBMD) • Alternative navne

• Cogan’s mikrocystiske dystrofi • Map – dot – fingerprint dystrofi • Anterior basalmembran dystrofi


Symptomer • Asymptomatisk • Tåreflåd • Svige og pludselig smerte

• Sløret syn • Skygger, dobbeltkonturer, monokulær dobbeltsyn


Spaltelampe fund • Maps / landkort • Irregulær , fortykket basalmembran med gråligt uklart epitel • Direkte fokal belysning • Sløret syn

• Recividerende erosio


Spaltelampe fund • Dots •

Irregulære ovale grålige uklarheder

Debris af epitelceller som er degenereret inden de når overfladen

Ses typisk sammen med maps

Direkte fokal belysning

Skygger, dobbeltkonturer, monokulær diplopi


Spaltelampe fund • Fingerprints •

Tynde reflektile linier, typisk paracentralt

Ligner hår eller fingeraftryk

Materiale fra basalmembran som strækker sig op i epitelet

Retro illumination

Skygger eller dobbeltkonturer


Spaltelampe fund • Mikrocyster •

Direkte/indirekte retro illumination

Debris fra basalmembranen som migrerer mod overfladen

Tåreflåd

Skygger,dobbeltkonturer

Smerte, kortvarig (timer) eller dage


Spaltelampe fund • Blebs • Subepitielt mønster som en knust rude • Retro illumination med rød refleks • Sløret syn grundet irregulær astigmatisme


Behandling • Neutral øjensalve • EXIMER laser terapi Mikrocyster: e-PTK Maps,dots, fingerprints, blebs: PTK

• Bandagelinse


Henvisning til øjenlæge • Sløret syn

≈ <0,8

• Skyggefornemmelser • Monokulær dobbeltsyn

• Recividerende erosio • Asymptomatiske spaltelampefund – Ingen grund til henvisning


Meesmann corneal dystrofi • Alternativt navn Juvenile hereditary epithelial dystrophy

• IC3D kategori 1 (12q13) • Debuterer i barndommen • Nedarves autosomalt dominant


Behandling • De fleste kræver ingen behandling • E-PTK & PTK uden effekt Recividere efter kort tid

• Bandagelinse Mod recividerende erosio


Litteratur •

American academy af ophthalmology 2011/2012 s. 270-273

The Wills eye manual, Kunimoto, Kunal, Kanitkar, Mary, Makar s.42,79

Clinical Opthalmology, Kanski s.124-125

Fundemantal of anatomy and physiology, Seeley, Stephens, Tate 2002

Clinical ocular anatomy and physiology,Bergmanson

Fitting and management of therapeutic contact lenses, Steele

Artikler: ”Cornea” december 2008 Weiss et al.

Review of cornea and contact lenses, 18/6-2010

Recurent corneal erosions and epithelial basement membrane dystrophy, Laibson 2010

Clinical outcome and recurrense of epithelial basement membrane dystrophy after phototerapeutic keratectomy, Germundsson et al 2011

Nicolaj_Aagaard_-_Epiteldystrofier_handout  

http://www.optikerforeningen.dk/Files/Billeder/Kampagnesider/konference_2012/Handsout/Nicolaj_Aagaard_-_Epiteldystrofier_handout.pdf

Nicolaj_Aagaard_-_Epiteldystrofier_handout  

http://www.optikerforeningen.dk/Files/Billeder/Kampagnesider/konference_2012/Handsout/Nicolaj_Aagaard_-_Epiteldystrofier_handout.pdf

Advertisement