Page 1

ØJENPLEJE I PRAKSIS

EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK


INDHOLD • HVORFOR EN DES-KLINIK? • HVORDAN STARTER MAN? • HVAD KRÆVES DER?


HVORFOR EN DES-KLINIK?


FORMÅL • Patienter er faktisk bekymrede for øjets helbred¹ • ”Flere end 80 % af kontaktlinse-bærere er parat til at betale mere for sundere linser”² • Vi ønsker at hjælpe patienter med at bevare ”Sunde øjne – hele livet!” (Vort motto) 1 . European Vision Correction Study 2003 2. Galileo consumer research monthly lens wearer study, 2007


HVORFOR EN DES-KLINIK?

HVORFOR EN DES-KLINIK?

Vor primære fokus var frafald (dropout) fra kontaktlinsebrug På trods af at vi konsekvent opgraderer til de nyeste og bedste kontaktlinse-produkter hørte vi stadig klager fra patienter. ALMINDELIGE KLAGER: • Ubehag ved kontaktlinsebrug • Kløe eller røde øjne • Linser skal fjernes tidligt på dagen/aftenen • Uskarpt/ustabil visus


HVORFOR EN DES-KLINIK?

KONTAKTLINSEBRUG Blandt kontaktlinse-bærere rapporterer 78% tegn på tørre øjne. Irritation, kløe eller andre former for ubehag er den mest udbredte årsag til frafald fra kontaktlinsebrug.


HVORFOR EN DES-KLINIK?

Fra “New Data on Contact Lens Dropouts: An International Perspective”af John Rumpakis, O.D., M.B.A (Review of Optometry, 1/15/2010). “More than one in six of your contact lens patients will discontinue lens wear, a new study finds” [http://www.revoptom.com/content/d/contact_lenses___and___solutions/c/18929/]


HVORFOR EN DES-KLINIK?

INTENSIVT SKÆRMARBEJDE Ifølge Sundhedsstyrelsen er Dry Eye Syndrome i vækst på grund af øgede niveauer af skærmarbejde. Cirka 225.000 danskere eller omkring 4% af befolkningen døjer med tørre øjne. [Den voksne befolkning (15-64) udgør 65,8 % af den samlede befokning på 5,571,000 (2011)]


HVORFOR EN DES-KLINIK?

DEMOGRAFISK TRANSITION (AGEING) ”I den industrialiserede verden med en samlet befolkning på omkring 1,2 milliarder (2005 UN census) er gennemsnitsalderen steget fra 29 i 1950 til 37.3 in 2000. Fremskrivninger sætter gennemsnitsalderen i 2050 til 45.5…” (KI Akademi Forretningsplan, 2009)


HVORFOR EN DES-KLINIK?

OPSUMMERING • Mange af vore patienter er voksne (40+) med øget risiko for DES • Patient-fastholdelse afhænger af reduktion af ubehag ved langvaring kontaktlinsebrug • Tørre Øjne-behandling er et essentielt supplement til traditionelle tilpasnings-procedurer og produkt-opgraderinger • DES behandling kan potentielt tilbyde aflastning for en stor og voksende andel af den voksne befolkning – uanset om de har behov for synskorrektion eller ej


HVORDAN STARTER MAN?


HVORDAN STARTER MAN?

UDVIKLINGS-FASEN Vi begyndte at anbefale produkter Research om DES, behandling og produkter Eksterne kurser og interne seminarer Etablering af et klinisk miljø til formålet


HVORDAN STARTER MAN?

OVERVEJELSER VED OPSTART • En omfattende videns-opgradering var nødvendig for alle ansatte • DES –behandling kræver en proaktiv kommunikationsindsats for at informere potentielle patienter om et problem, de måske ikke er fuldt ud opmærksomme på • Vanskeligt at opnå accept uden specialisering • For at formidler fordele ved DES-behandling på en troværdig måde bør man etablere en special-klinik eller et særligt afsnit for DES-patienter.


HVORDAN STARTER MAN?

PATIENT-GRUPPER

Not corrected

Primært fokus: Kontaktlinse-bærere, som scorer højt på spørgeskema om tegn på tørre øjne.

Eyewear

CL

Sekundært fokus: Vækst i skærmarbejde betyder, at DES-behandling er relevant for alle voksne, ikke bare de som kræver korrektion af visus.


HVORDAN STARTER MAN?

DEN KLINISKE STAB: • 1 special-uddannet og erfaren DES-optiker • 1 trænet Dry Eye øjenpleje-assistent (optikerassistent) til forundersøgelse, behandling og administration • Alle ansatte bør være informerede og uddannede på et niveau, der gør dem i stand til at informere om klinikkens ydelser og videresende patienter med ønske og behov til undersøgelse.


HVORDAN STARTER MAN?

SPECIFIKKE KVALIFIKATIONS-KRAV Specifikke uddannelseskrav til optometrister: • Certificeret kontaktlinse-optometrist • Min. 10 t Dry Eye seminar Specifikke uddannelseskrav til vor ”øjenpleassistent” (ocular hygienist): • Min 12 m praktisk erfaring som optikassistent • Min. 25 t Dry Eye uddannelse


HVAD KRÆVES DER?


HVAD KRÆVES DER?

SPØRGESKEMA V. OPSTART Spørgeskemaer for kontaktlinsebærere, brillebærere og patienter uden visus-korrektion. Spørgeskemaer tjener flere funktioner: • gør patienten opmærksom på situationen og giver dem basal information om DES • ”screener” patienter (ikke forstået som klinisk test/diagnose) • indhenter individuel information til brug ved udarbejdelse af behandlingsplan • skaber basis for statistisk analyse


HVAD KRÆVES DER?

VIGTIGE OPSTARTS-OVERVEJELSER Opgradering af viden for hele staben og på alle niveauer er påkrævet. Reservebriller for kontaktlinse-bærere er afgørende for korrekt undersøgelse for DES. DES-behandling kræver en kommunikationsplan med henblik på formindling af viden til potentielle patienter: advarsels-tegn og fordele ved tidlig indsats.


HVAD KRÆVES DER?

PRISPOLITIK • 550 DKK pakken (€75), inkl. 30 min. undersøgelse og anden kontrolbesøg efter 1 måned, samt opstarts-pakke. • Opstarts-pakke inkluderer: 2 DES-produkter udvalgt af optikeren. Andre produkter kan om nødvendigt føjes til, hvorved prisen øges. Men husk! For mange produkter kan reducere compliance i forhold til behandlingsplanen. • Patienter kan få en opfølgnings-tid 3 måneder efter deres første konsultation, og efterfølgende hver 6. måned. (Selvom patienter er på abonnement kan de stadig få ekstra konsultation, hvor det er nødvendigt)


HVAD KRÆVES DER?

PRISPOLITIK To betalingssystemer: 1. ’Betal på stedet’ 2. ’Betal via abonnement’ Vi opfordrer til ’Betal via abonnement’ fordi: 1. Det hjælper med at fastholde patienten i behandlingen 2. Det skaber større fleksibilitet i behandlingsplanen


HVAD KRÆVES DER?

PRISPOLITIK Abonnement-ordningen er en månedlig afgift, der garanterer vor patient en form for ”forsikring” på behandlingen. Abonnement-prisen indeholder prisen for enhver nødvendig undersøgelse og service, ligesom den giver en vis discount på alle købte produkter til behandling af DES. Det er vigtigt at notere antallet af købte produkter per patient, så… 1. …deres behandlingsplan har fuld kontinuitet ved fremtidige undersøgelser 2. …tallene kan anvendes til at udvikle et internt overblik over produktpriser ved abonnement


PRODUKT PRIS-MODEL (EX. Thealoz™)

HVAD KRÆVES DER?

INDKØBSPRIS

PRODUKTPRIS

EKSEMPEL: Thealoz 10ml = 300 dråber per flaske. 8 uger per flaske – ingen konserveringsmidler

PERIODE MED BRUG

HYPPIGHED AF BRUG

I gennemsnit anvender en patient dråber 4 gange om dagen = 8 dråber per dag / 37,5 dage eller 10 flasker per år.


KONSULTATION PRIS MODEL

HVAD KRÆVES DER?

LØNOMKOSTNING

PRIS 30 min. per besøg hos optiker

+

15 min. med øjenplejeassistent

STOLETID

HYPPIGHED AF BESØG

4 x 30 min. i opstart-fasen (første år). 2 x 30 min. i efterfølgende år.


BASIS FINSIERINGS-MODEL PRODUKT OMKOSTNINGER (INDKØBSPRIS/ HYPPIGHED AF BRUG)

TOTAL PRIS KLINIK-DRIFT (INKL. EKSTRA UDSTYR)

OMKOSTNINGER V. KONSULTATION (OPTIKER + ASSISTENT)

HVAD KRÆVES DER?


KONKLUSION

HVAD KRÆVES DER?

En velfungerende kontaktlinse-klinik bør overveje en opstart med tørre øjneterapi fordi… • det giver mulighed for gentilpasning af tidligere ”vanskelige” patienter • det fastholder eksisterende kontaktlinsebærere i klinikken • det understreger sundhedsfagligt ansvar og engagement i patienternes øjenhelse • forbedrer forholdet/samarbejdet med øjenlæger og andre professionelle aktører indenfor synspleje Hvorvidt DES-klinikken opnår overskud eller ikke, så styrker det en kontaktlinse-klinik ved at skabe mere tilfredse patienter og reducere frafaldsrater – man skal blot sikre sig, at projektet til enhver tid indtjener sig selv.


HOW DID WE SET IT UP?

THANK YOU

Bo_Lauenborg_Oejenpleje_i_Praksis  

http://www.optikerforeningen.dk/Files/Billeder/Kampagnesider/konference_2012/Handsout/Bo_Lauenborg_Oejenpleje_i_Praksis.pdf