Page 1

FAGLIGT STOF

14

Lav skærmhøjde er godt for øjnene Din computers skærmhøjde har afgørende betydning for øjets overfladeareal og blinkfrekvens og dermed også for, om man kan få trætte eller irriterede øjne. Det fremgår af en nyligt offentliggjort videnskabelig artikel, som fire forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) står bag.

Af Forsker Pernille Kofoed Nielsen Resultaterne stammer fra en undersøgelse, hvor forskerne både har kigget på hvilken betydning computerens skærmhøjde og opgavens kognitive krav har for øjets overfladeareal og blinkfrekvens. Med opgavens kognitive krav menes i hvor høj grad opgaven kræver en intellektuel indsats som fx tænkning, beslutningstagen, erkendelse eller problemløsning. Det viste sig, at øjets overfladeareal var signifikant lavere, når skærmen var placeret så testpersonerne kiggede cirka 25 grader under øjenhøjde sammenlignet med, når de kiggede lige ud. Jo større øjets overfladeareal er desto lettere kan øjet udtørre. Resultaterne peger på, at en lav skærmhøjde mindsker øjets overfladeareal, og dermed kan mindske øjets udtørring, så man undgår, at øjnene bliver trætte eller irriterede. Isoleret set er det derfor bedre at placere sin computerskærm, så man ser nedad, når man arbejder. Undersøgelsen føjer således ny viden til en langvarig diskussion mellem øjeneksperter og forskere med speciale inden for ergonomien om den mest hensigtsmæssige placering af computerskærmen.

Resultaterne fra denne undersøgelse omhandler udelukkende effekten på øjnene af computerskærmens placering, og de opgaver man arbejder med. Hvis man vil vurdere disse resultater i forhold til effekten på nakkemusklerne, er det nødvendigt at gennemføre nye undersøgelser, hvor man følger langtidseffekten på både øjne og nakkemuskler.

fessor Peder Wolkoff, NFA, tlf. 3916 5272, pwo@arbejdsmiljoforskning.dk. Resultaterne fra undersøgelsen er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift European Journal of Applied Physiology i januar 2008: Nielsen, PK, Søgaard K, Skotte J & Wolkoff P. Ocular surface area and human eye blink frequency during VDU

Derudover viste resultaterne, at computerarbejde med høje kognitive krav mindsker blinkfrekvensen markant. Testpersonerne havde mere åbne øjne og blinkfrekvensen var 69 procent lavere, når de udførte en krævende hånd-øje koordinationsopgave på tid, end når de sad afslappet foran skærmen og så film. Samtidig viste det sig, at testper¬so¬nerne blinkede ekstra mange gange i de første 15 sekunder efter, at de skiftede fra den mere krævende opgave til at se film. Det stemmer meget godt overens med tidligere undersøgelser af, hvordan computer¬ar¬bejde påvirker øjets blinkfrekvens og dermed også kan medvirke til trætte og irriterede øjne. Øjet prøver tilsyneladende delvist at kompensere for de manglende blink, når kravene til opgaven falder, så det er faktisk godt for øjnene med mikropauser af et halvt til et minuts varighed, hvor øjet ser langt væk og får gennemblinket flere gange. Det vil også gavne, hvis man har mulighed for at skifte mellem opgaver med forskellige kognitive krav gennem arbejdsdagen. Yderligere oplysninger: Forsker Pernille Kofoed Nielsen, NFA, tlf. 3916 5372, pkn@arbejdsmiljoforskning.dk eller pro-

work: the effect of monitor position and task. Eur J Appl Physiol (2008) 103, 1-7. Supplerende læsning: Nielsen, P.K., Sjøgaard, G., Bengtsen, E., Wolkoff, P. Ergonomiske faktorers betydning for øjenirritation (astenopi) og nakke-skulderbesvær i forbindelse med computerarbejde – en litteraturgennemgang”, Arbejdsmiljøinstituttet, p. 1-41. http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/Udgivelse r/B%C3%B8ger-RapporterArbejdsrapporter/492.aspx?lang=da Wolkoff, P., Nøjgaard, J.K., Franck, C., Skov, P. Udtørrer det moderne kontormiljø øjnene? Ugeskrift for læger, 168/45 (2006) 3893-3896. Læs mere om indeklimas betydning for computerarbejde på www.indeklimaportalen.dk.

/2008_4_1_Skaermhoejde  

http://www.optikerforeningen.dk/Files/Billeder/2010_og_tidligere/Artikler/2008_4_1_Skaermhoejde.pdf

Advertisement