Page 1

OPTIKEREN 1 . 2007

s t o f F a g l i g t

26

Tilpasning af linser til presbyope kan være en udfordring for kontaktlinseoptikeren, men med de nye typer af kontaktlinser er der gode muligheder for kunderne. Det tager lidt tid - til gengæld er der store gevinster at hente for både kunden og optikeren

Af optiker Steen Pedersen, Kontaktlinse Instituttet

Presbyopi er et træls og forstyrrende element i hverdagen. Ustandselig skal man lede efter sine læsebriller eller virre med hovedet for at indstille sine progressive briller. Læsebriller, progressive briller eller kontaktlinser er et nødvendigt onde. Der er et stort og stigende potentiale af presbyope, blandt andet mange nuværende kontaktlinse- og brillebrugere, der leder efter en bedre løsning. Hos Kontaktlinse Instituttet er det vores oplevelse, at rigtig mange af kunderne bliver glade for en multifokal kontaktlinseløsning. Som optiker er udfordringen altid at få lavet en god løsning til kunden. Den presbyope kontaktlinsekunde har om nogen brug for optikeren og han kan ikke købe en holdbar kontaktlinseløsning - hverken på nettet eller i supermarkedet. Det tager tid at lave en prøvetilpasning på en presbyopi-kunde, så sørg for at have god tid. Linseforbruget kan være stort, så husk at tage både tid og linseforbrug i betragtning, når du fastsætter honoraret. Når du tilpasser kontaktlinserne, skal du tænke på, at der er kommet et langt større udvalg af kontaktlinser end tidligere. Så tænk kreativt, for mulighederne er dermed også langt større. Måske er det på tide at overveje en multifokal løsning. Glade og tilfredse brugere er som bekendt gode ambassadører.

PRESBYOPI - den store udfordring for kontaktlinseoptikeren

Muligheder for korrektion Den første mulighed for korrektion af presbyopi er selvfølgelig at beholde sit gode afstandssyn og derudover at anskaffe sig en læsebrille. Muligheden med læsebriller giver naturligvis et udmærket syn, men ofte er det netop brillerne, der opleves som et irritationsmoment for den presbyope kunde. Den anden mulighed er også en velafprøvet metode, nemlig monovision. Monovision kan bruges med alle slags linser, også med flerstyrkelinser i en eller anden blandform. Men Monovision har den sideeffekt, at mange, der sidder ved computer til hverdag, vil være generet af, at synet på mellemdistancen aldrig er optimalt. Den sidste mulighed er en ren multifokal løsning, og det er min erfaring, at en ren multifokal løsning rummer potentiale for den store del af kunderne, som netop udfører skærmarbejde dagligt. Udgangspunktet for synsprøven skal være åbent, hvilket vil sige, at man som optiker ikke på forhånd kan vide, hvilken løsning man ender med at anbefale kunden. I mange tilfælde ender det med en form for monovision. Ved brug for cylinderkorrektion er det faktisk den eneste mulighed. Kunden vil da se skarpt monokulært både på afstand og nær. Ved monovision er det vigtigt at kende det dominante øje. Det dominante øje finder man mest oplagt ved at sløre med +1.00 monokulært skiftevis højre/venstre. Det dominante øje vil fornemme mest slør på afstand. Tilpasning af monovision Nu ved du allerede, om kunden tolererer monovision, så du kan fortsætte ad den vej og tildele en addition på det ikke-dominante øje.

Den objektive vurdering af visus måler du med tavlen på afstand og nær. Men det er mindst lige så vigtigt at give kunden en avis i hånden bagefter for skiftevis at læse og se ud på gaden. På den måde kan man undersøge de subjektive vurderinger af synsskarphed og rumopfattelse ved monovision. Husk at instruere i en god lang læseafstand, da det mindsker behovet for addition og giver bedre balance. I forbindelse med monovision er det også vigtigt at forklare kunden, at det ikke drejer sig om at se bedst muligt på afstand, men om at kunden kan læse, uden at det opleves sløret på afstand. Justering af styrken med 0.25 kan betyde forskel på succes eller fiasko - eller sagt på en anden måde: Kan kunden læse eller ej? Fordelen ved monovision er, at du kan bruge alle slags linser. På den måde står monovision ikke i vejen for, hvilken linse du ellers vil tilpasse. I Kontaktlinse Instituttet har vi dog det indtryk, at mange kunder vil foretrække multifokale linser, ikke mindst de kunder, der sidder foran en computer hver dag. Fordelen ved den multifokale linse frem for en læselinse i en monovisionsløsning er nemlig, at de slører knap så meget på afstandssyn og forbedrer mellemafstande, som netop er den afstand, der kommer i brug ved skærmarbejde. Flerstyrke linsetyper Næsten alle flerstyrkelinser benytter sig af simultan-syn. Simultan-syn betyder, at man ser samtidigt gennem både linsens afstandsdel og nærdel. Fordelen ved kontaktlinser med simultansyn, frem for flerstyrke briller, er således, at man ser skarpt uanset blikretning.


F a g l i g t s t o f

er der mulighed for at prøve med en ren afstandslinse på det dominante øje. Det andet øje kan derefter tilpasses med sfærisk, torisk eller en multifokal linse. Optisk konstruktion Som optiker oplever man, at ikke to kunder ser ens med multifokale linser. Det er ikke kun tolerancen for slør, der er forskellig. Der er simpelthen forskel på, hvor godt man ser med multifokale linser. Netop fordi det på forhånd er så svært at vide, hvilken løsning der er den rigtige for den enkelte kunde, er det utrolig vigtigt at tage sig god tid og lytte til, hvad kunden fortæller om synsoplevelsen. Når man konstruerer en multifokal linse, kontrollerer man den sfæriske aberra-

tion og præciserer den til styrke til forskellige afstande. De nyeste multifokale linser er så avancerede, at der er taget højde for, at den sfæriske aberration tiltager med styrken. Jeg forestiller mig, at man i fremtiden - ved at måle øjets sfæriske aberration ved hjælp af wavefront teknologi - kan designe en RX multifokal linse til kunden, der kan overvinde det faktum, at nogen ser bedre end andre med multifokale linser. Men indtil da må vi som optikere være opmærksomme og lyttende i vores tilpasning af kontaktlinser, så vi kan hjælpe flest mulige til et bedre syn. For har man først fået multifokale linser til at virke, er det befriende for kunden at kunne glemme alt om læsebriller og bare se. Vi kalder det livskvalitet. ■

OPTIKEREN 1 . 2007

Styrkerne er fordelt ud fra linsens centrum, fx i form af bifokale linser med styrken fordelt i ringe eller multifokale med gradvis stigende styrke. Bifokale linsers svaghed er mellemafstande på fx skærmarbejde, hvor multifokale ofte har deres styrke. Bløde multifokale linser findes med læsestyrken i centrum af linsen. Tilpasning ved hjælp af prøvelinser er afgørende, netop fordi styrken er flydende. Bløde multifokale linser findes ofte i både lav og høj addition, hvor lav addition giver det bedste syn på afstand. Formfaste multifokale laves enten med læsestyrken i centrum eller i periferien af linsen. Ved linser med læsestyrken i periferien skal linsen helst blive stående på øjenlågskanten og lade øjet se ned ved læsning og lige ud ved afstandssyn.. Endelig findes der rigtige bifokale og executive formfaste kontaktlinser. Alternerende linser fungerer grundlæggende som flerstyrke-briller. Princippet bag dem er altså velkendt, og jeg vil derfor ikke introducere dem yderligere her. Fordelen ved multifokale linser er, at man ser skarpt på alle afstande, især er mellemafstande tydelige, hvilket jo ikke er tilfældet ved monovision. Dog skal ”skarpt” tages med forbehold. En afstands-visus på 6/6 forekommer sjældent med multifokale linser, visus 6/9 er mere almindelig. I tilpasningen er det derfor vigtigt at undersøge kundens subjektive synsindtryk. I min dagligdag på Kontaktlinse Instituttet forbavses jeg til stadighed over, hvor ofte kunden opnår ”twenty/happy” på trods af, at han eller hun objektivt set ikke opnår fuld synsskarphed. Hvis det kniber med kundens afstandssyn fx på grund af cylinder, så

27

/2007_1_2_Presbyopi-kontakt  

http://www.optikerforeningen.dk/Files/Billeder/2010_og_tidligere/Artikler/2007_1_2_Presbyopi-kontaktinser.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you