Page 1

Страница 1

Авторски творби

openo m.eu

ОМ – СЪЗДАВАМЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВАМЕ ОТВОРЕНО И ПОЛОЖИТЕЛНО ОМ ВЕСТНИК брой 12, октомври 2012 ОМ е отворен, положителен, органичен и жив процес на движение, обединение, самооргани- зация, работа, създаване, взаимодействие. ОМ е пълноценно, всеобхватно, единно, вечно и непре- къснато развитие. Ние всички, в сговор и любов, сме ОМ. И с нашите взаимни действия садим и разпръскваме семенцата на радостта, за да създаваме и жънем плодовете на щастието. Обединени сме от общите си стойности и стремежи. Изграждаме и се развиваме съзнателно, отговорно, съзидателно и взаимно. Разпространяваме най-доброто от всички нас. Уреждаме събития, за да създадем отворено и положително непрекъс- нато развитие не само в отделния човек, но и по- ложителни и отворени взаимодействия между хо- рата и в обществото като цяло. Участвайте и Вие в ОМ давайки и създавайки най-доброто от Вас самите.


Страница 2

openo m.eu

Авторски творби

Добре дошли в устойчивия свят на Sustainia Автор: Рослава Стоянова Тук живеете в дом с нулеви въглеродни

между

училищата

емисии. Колата ви се задвижва от елек-

организират и състезания по пестене на

тричество, генерирано от соларни панели.

енергия. Когато сте оставили компютъра си да

Водата се пречиства благодарение на въз-

работи, а сте отскочили за обяд, той се

действието на слънчевите лъчи, а не на химич-

използва от разстояние за сложни изчисления

ните препарати в пречиствателните станции.

и решаване на световни проблеми. Заедно със

Можете да върнете старите си дрехи за

съседите си притежавате система от соларни

рециклиране и да получите отстъпка за нови

панели, които захранват с електричество

или пък да отскочите до „Библиотеката за

целия ви блок. Получавате награда всеки път,

дрехи“. Топлоизолацията на дома ви е

когато рециклирате. Осветлението в офиса ви

направена отгледана от… гъбички. Притежа-

се изключва автоматично, ако в стаята няма

вате дял от кварталния магазин и срещу 4 часа

никой;

на месец работа в него получавате отстъпка за

помещение; а водата – от системата за

продаваните там продукти от местни произ-

събиране на дъждовна вода на покрива.

водители. Офисът ви се отоплява и охлажда

Доставките в рамките на един град се

само благодарение на естествените въздушни

извършват от малки камиони, задвижвани със

потоци в сградата. Освен спортни състезания,

слънчева енергия. И т.н. и т.н…

отоплението

и

университетите

идва

от

се

сървърното


Страница 3

openo m.eu

Авторски творби

Светът на Sustainia може да ви се вижда

че носят икономически и социални ползи,

нереален или най-малкото излязал от някой

както и ползи за околната среда.

научнофантастичен

далечното

Докладът Sustainia100 ще бъде обновяван

бъдеще. Но не е така. Всички 100 идеи и

всяка година, като всеки един човек може да

технологии, представени в Sustainia100 вече

даде

същестуват и се действат на практика в общо

технология или решение, което да бъде

56 държави по света. Идеята на Sustainia е да

включено в него. Единствените критерии са

покаже как биха изглеждали градовете на

технологията вече да е налична, да бъде

бъдещето,

доказан нейния ефект, да може да бъде

ако

едновременно

в

разказ

тях

за

бъдат

съществуващи

за

работеща

вече

в

приложена на различни места по света и да

момента устойчиви технологии. Не да плашат

допринася за повишаване на качеството на

хората

живот. Всяка година ще бъде избирана и една

с

всички

приложени

предложение

опасностите

от

клиамтичните

промени, замърсяването и изчерпването на

водеща

ресурсите, а да докажат, че съществува реална

награждавана

алтернатива. Технологиите обхващат всички

Всички

сфери от човешкия живот – дом, храна,

тазгодишното издание, както и подробно

облекло,

образование,

описание на визията на организацията за едно

здравеопазване, електро и водоснабдяване.

устойчиво бъдеще, можете да видите на

Част

интернет страницата на Sustainia.

от

транспорт,

решенията

обикновения

са

потребител,

насочени

към

други

към

производителите и инвеститорите, а трети пък

технология, на

която

специална

технологии,

ще

бъде

церемония.

представени

Използваните снимки са взети от Sustainia.

в


Страница 4

openo m.eu

Авторски творби

Съвместна работа с Алменда Автор: Крум Сяров Алменда е една от

радваме,

че

въодушевени

и

нас

от

приеха

това,

радушно

което

правим.

най-

Любопитно беше да се разбере, че и Алменда

големите

е минала по път подобен на ОМ преди 15

кооперац

години. След толкова време на усилен труд

ии

вече са доста напред. Сред редиците им има

за

устойчив

над 100 организации! Работят в областите на:

о развитие. Седалище и средище на дейността им е Дорнбирн и региона Форарлберг в

регионални валути

западна Австрия на границата с Германия,

местни пазари

Швейцария

отворено ИТ

и

Лихтенщайн.

и

Местните

действия обаче далеч не означават затваряне

съвместна работа

на дейността им само в региона между

енергия и транспорт

Алпите, Рейн и Боденското езеро. Алменда

социални и технологични инновации

идва от Алменде – общо благо. Затова и

положителни медии и реклама

работата на кооперацията е отворена за

и много други

сътрудничества в цяла Европа. Много се


Страница 5

openo m.eu

Авторски творби

Карнавал на плодородието в Шумен Автор: Рослава Стоянова Първата седмица на октомври Шумен беше домакин

на

станалия

вече

традиционен

Карнавал на плодородието, който се провежда веднъж на две години и привлича участници не само от всички околни населени места, но и от

чужбина.

Тазгодишното

издание

на

фестивала беше в подкрепа на кандидатурата на

Шумен

за

Европейска

столица

на

културата. Сценките, подготвени от участниците също бяха

много

разнообразни

и

обхващаха

всякакви теми свързани с природата - танц на пчелите,

показващ

необходимостта

от

опазването им; сценка за разделното събиране на отпадъци; демонстрация на процеса на отглеждане

на

захарно

цвекло

и

производството на различни продукти от него, както и много други. След пет дни, изпълнени с разнообразни прояви, в събота дойде ред и най-голямото и интересно събитие – Парадът на участниците. По време на парада главната улица в града за няколко часа се превърна в пешеходна зона, където

дефилираха

представителите

на

Народни читалища, детски градини, училища, чуждестранни фолклорни състави. Ограничения за участниците няма – наймалкият беше само на годинка и два месеца А костюмите бяха също много оригинални – освен традиционни носии, имаше и такива изработени изцяло от естествени материали.

Заради

големия

брой

зрители

бяха

обособени две сцени, на които участниците представят кратък танц, песен или театрална сценка. Предвидени бяха разбира се и награди


Страница 6

openo m.eu

Авторски творби

– за най-добро изпълнение, за най-оригинален

Освен

до

кулинарните

изкушения

костюм, за най-шумен състав

посетителите можеха да се докоснат и до местните занаяти – ръчно тъкани черги,

В неделя, благодарение на хубавото време, Парк

„Студентски“

изложение,

на

приюти

което

бяха

кулинарното представени

различни домашно приготвени специалитети от

шуменския

край.

Всеки

гост

на

изложението можеше да опита от десетки видове сладки, баници, пити или типични за сезона ястия.

предмети

от

глина,

дърворезбарство,

декорации от естествени материали, картини върху плоски речни камъчета и много други. На

открита

сцена

в

парка

протече

и

заключителния концерт на чуждестранните състави, сред които бяха Италия, Словения и Литва.


Страница 7

openo m.eu

Авторски творби

Границите и децата Автор: Искра Иванова ни помогна да осъществим идеята. И разбира На 28.09.2012 се представи арт-инсталацията „Граници“ ето и снимки от незабравимите изживявания през Нощта на изкуствата в Стара Загора. Благодарим на Общината, която

се

голямо

помощници.

благодаря

на

всички

малки


Страница 8

openo m.eu

Авторски творби

Силата на Ние Автор: Рослава Стоянова 15.10.2012 бе

Шивачът

Международн

пътниците

ият

за

Архитектът изготвя модел на лодката, така че

на

тя да издържи теглото на всички без да потъне.

ден

действие

блоговете,

А

ушива

от

платна

строителният

връхните за

дрехи

бъдещата

работник

на

лодка.

помага

за

като

темата

обработката на материалите и сглобяването на

тази

година

лодката. И като всяка приказка и тук има

„The

щастлив край – лодката е готова и с помощта

power of We“

на оцелелия капитан на кораба, който се грижи

или

за навигацията, всички успешно достигат

беше

„Силата

на Ние“. И по този повод ще ви разкажа една история…

спасителния бряг. В тази приказка имаме един случайно събран

…за един корабокруширал по време на силна

от събитията екип, обединен от обща цел –

буря кораб. За щастие екипажът и всички

спасението и измъкването на всички от

пътници оцеляват. А пътниците се оказват

пустинния остров. В този екип задачите и

наистина разнообразна групичка: дърводелец,

отговорностите са разпределени и всеки върши

ботаник,

това,

шивач,

архитект,

домакиня,

което

умее

най-добре.

Защото

строителен работник. След първоначалния шок

представете си какво би станало например ако

от случилото се, всеки се заема за работа

шивачът бе тръгнал да търси храна, а

според

прави.

ботаникът – да прави модел на лодката. На

Дърводелецът избира сред гъстите гори на

всички щеше да им прилошее от отровните

острова онези дървета, които са най-здрави, но

гъби, а ако все пак оцелеят, то лодката им със

същевременно и леки, за да може направената

сигурност нямаше да издържи повече от 2-3

от тях лодка да се задържи над водата, но и да

минути във водата. В една не толкова

устои на вълните; а също така и помага при

екстремна ситуация последствията едва ли

обработката

Ботаникът

щяха да са така фатални, но все пак

разпознава сред десетките растителни видове

резултатите винаги са най-добри, когато всеки

онези, които са ядливи и така осигурява храна

в екипа работи в областта, в която е

за

за

компетентен без да се меси излишно в

приготвянето на храната, намира извор с

работата на другите. Разбира се, важно е и

питейна вода и поддържа запаления огън.

всеки да бъде откровен относно своите

това,

всички.

което

на

умее

дървесината.

Домакинята

се

да

грижи


Страница 9

openo m.eu

Авторски творби

способности и умения, за да не се окаже после,

построил; а и домакинята приготвя храна за не

че са му възложили да върши нещо, в което не

само за себе си, а за всички оцелели пътници.

е чак толкова добър (примерно ако архитектът досега е строил само сгради или ботаникът си няма понятие то растенията из тези географски ширини).

Разбира се приносът на всеки е различен, но вложените усилия не може, а и не трябва да бъдат сравнявани. Може да ви се струва, че за ботаника е било по-лесно да си обикаля

В този наш въображаем екип никой не може да

острова и да бере плодове, или за домакинята –

оцелее без помощта на другите. Ботаникът

да стои по цял ден край огъня и да готви,

щеше да си намери храна, но неспособен да си

отколкото за дърводелеца и строителния

направи лодка, би останал на острова завинаги.

работник да секат дървета, да ги домъкнат до

Архитектът, дърводелецът и може би дори

брега и да сглобят лодка. Но и двете дейности

строителният работник имат способностите да

са еднакво важни и незаменими за постигането

си направят лодка, но едва ли биха издържали

на целта. Няма как да бъдат сравнявани

толкова дълго време без храна. А и лодката би

различни видове специализирани знания и

била безполезна без способността на капитана

труд, а и по-важно е не да се спори кой е

да се ориентира и да ги отведе до спасението.

работил

Знанията и уменията на всеки един член са

максималното от себе си за постигането на

важни и крайната цел не би била постигната

общата цел.

най-много,

а

всеки

да

даде

дори и само при едно липсващо звено. Затова е и важно всички да работят заедно в името на общата цел, а не всеки сам за себе си. Както и в този пример лодката е достатъчно голяма, за да побере всички, а не само този, който я е

Защото заедно можем да постигнем наистина много!


Страница 10

Авторски творби

openo m.eu

Силата на Ние в спорта и обществото Автор: Крум Сяров Спортът въодушевява. Спортът обединява. Това не е случайно. Той ни кара да развиваме възможностите си до предела и отвън него. Това се вижда в индивидуалния спорт ясно. В него всеки един атлет е в пълно единство със себе си, с движенията си, с уреда си, със средата си. Този пълен перфекционизъм постепенно навлезна и в професионалния отборен спорт. Само си помислете за художествена гимнастика, синхронно плуване, синхронни скокове във вода, фигурно пързаляне или осморка гребане. Всяко едно движение е в синхрон с движенията на останалите в отбора. Пълно единство не само вътрешно, с уреда и със средата, но и с цяла една група от различни по същността си хора. И всяка една малка грешка води до загуба. Печели отборът, в който всички са като едно. Най-красиво е когато „машинката“ е толкова добре смазана, че сякаш всичко се получава от само себе си. И да, основните технически положения, движения и т.н. се заучават добре и се синхронизират. И стават най-естественото нещо на света. Въпреки това е необходима обаче пълна концетрация и отдаденост, пълно себеотдаване за успеха на отбора. Това може да се наблюдава много добре в природата, например сред ято птици, които заедно съумяват да прелетят десетки хиляди километри в опасни условия. Но при хората всичко това може да достигне не само до едно пълно „техническо“ съвършенство, но и да чрез красотата, творчество, въодушевлението, страста, всеотдадеността да доведе до създаването на истински шедьоври и естетическо, Душевно и Духовно наслаждения. Точно това се случва в професионалния спорт и точно затова ни възхищава например играта на сборная,

лалетата, селесао или испанския национален отбор, където съвременния футбол достига и най-голямо си съвършенство. Силата на ние, преминава в съвършенно и изящно изкуство на единение със съотборниците, топката, терена, публиката. Затова и точно тази игра е най-гледаната и става все по-гледана. Играта, която наистина обединява света и показва какво е възможно, когато работим заедно, в единство. Затова и вчера беше голям ден не само за играта футбол и за нейните запалянковци, но и за цялото човечество. Милиони и милиарди зрители, хора, станаха свидетели на нещо невиждано. Става дума за мача Германия – Швеция. Немците се изтигнаха в красотата и комбинативността на играта си дори и над класата на испанците. Вдигнаха толкова високо летвата, че 60 минути мачкаха дори много добре организирания и солиден тим на шведите. Не е ясно дали скоро ще видим отново толкова добър футбол. Не е ясно кога един отбор ще може отново да се обедини и едини по такъв съвършен начин. Всеки един даде най-доброто от себе си и всички заедно постигнаха съвършенство. Особено внимание трябва да се обърне на найвъзрастния и опитен в отбора – Миро Клозе. Той винаги е бил пример за скромност, усърдие, трудолюбие, смирение, честност, почтеност, отдаденост, взаимопомощ. Един от малкото футболисти, които не си позволяват да се преструват или да лъжат. Наскоро дори си призна, когато игра с ръка за отбора си Лацио. Клозе вкара два гола за 15 минути. Още един му трябва и ще застигне великия Герд Мюлер по брой голове в националния отбор на немците. А по брой мачове нищо чудно да задмине дори и Матеус. Клозе се бореше за всяка една топка по терена, играеше във всеки един миг за отбора. Но една сцена


Страница 11

Авторски творби

ще остане незадмината и незабравима. При резултат 3:0, в края на първото полувреме, една от редките атаки на шведите. Клозе се беше върна не само в собствената си половина, ами дори съвсем близо до флагчето за изпълнение на ъглов удар се бореше за една топка. И я отне. Спечели единоборство на самата аутлиния за отбора си. Той – двукратния голмайстор, най-стария, найопитния. Дори той не си даде ни най-малка почивка и правеше дори и това, което никой не очакваше от него. Поемаше дори и найтрудните и неблагодарни задачи по целия терен. Силно напомня на самоотвержените мачове на Дидие Дрогба с Челси през миналия сезон, които се оказаха и решаващи за успеха на отбора му. И в двата случая целият дълъг и богат житейски опит съсредоточен единствено и само в пълно отдаване за отбора! Не случайно точно най-опитните, смирените, благите и добрите като хора и характери го показват и най-ясно. Като че ли всички най-положителни човешки стойности и добродетели се събират в едно и се поставят в услуга на всички останали за общото благо. И това е велик пример, когото всички интуитивно, със сърце и душа следват. Така се създава доброто, Любовта и единението между хората по света. Но великата вечер не свърши до тук. Положителният и не до там положителен пример продължи. Този път, въодушевени от безкрайно добрата игра на немците, шведите показаха, че и те могат. Заразени от отборния Дух на противниците си, те от минута на минута ставаха все по-добри и по-добри. Не случайно дори и при 3:0 Клозе трябваше да защитава на аутлинията. Набираха скорост и дори 4:0 не пречупи колективния им Дух. В един миг сякаш и те вече се бяха превърнали в едно и даваха най-доброто от себе си. И тогава се случи непростимото, човешкото падение и грешка. Немците, убедени в успеха, развалиха магията на играта си. Спряха да бъдат в единство. Вече никой не даваше всичко от

openo m.eu

себе си и никой не играеше до последно за отбора си. Началото на края. Това се виждаше, но никой не си и мислеше, че е възможно. Нима отборът не беше на върха? На върха на успеха, на върха на футболното майсторство. Играха невиждан футбол на единение и съвършенство. Никога друг път никой друг отбор не е играл такъв футбол. Нима и всички ние, хора на Земята, не се намираме в такова състояние? Никога друг път на Земята не се е живяло толкова добре, колкото сега. Върха ясно се вижда и достига в западния свят, точно в държави като Германия или Швеция. Едно общество, което е далеч от съвършенно и далеч от обединено, но едно общество, което достига върха си, което никога не е било по-добро за живеене. ЕС е черешката на тортата в това отношение. И нобеловата награда за мир го показва повече от ясно. Можем да обвиним нобеловия комитет в какво ли не, но този път по-добро решение те не можеха да вземат! Колко далновидно решение! Решение, което идва точно навреме и на място. Решение, което показва какво е възможно, когато хората оставят настрана омразата и враждата и работят заедно за общото благо; когато всеки в различието си с останалите дава най-доброто от себе си и помага за щастието на всички. ЕС е ненадминат успех в историята на човешкото общество. Да, в историята. Защото всичко това е история. И точно това идва да каже и тази награда. Тя се дава за успехи в миналото. ЕС от няколко години вече не е на върха си. Хората възприеха обединението като нещо, което се дава наготово. А то е нещо, за което трябва да работим всеки ден, час и секунда. Непрестанно! То не се постига просто с труд, а с даване на най-доброто, което можем да дадем, с пълна себеотдаденост и Любов. Така, както Клозе защитаваше на аутлинията; така, както той се бореше за успеха и за общото благо, когато вече всичко изглеждаше решено и вечно; така трябва и ние да се борим за общото и за единението си. Защото нищо не е вечно. Всичко се променя. Всичко е в


Страница 12

Авторски творби

движение. И ако ние не се движим с по-голяма скорост от околния свят, ако самите ние не водим напредъка и обединението на обществото, то процесът на движение и разпад просто ще ни помете. Не бъдем ли в процеса на развитие, Любов и обединение, спрем ли да си починем дори и при 3:0, то непременно и веднага навлизаме в процеса на разпад, запад, разединение. И започват мъките ни. Застой няма. Покоят и почивката, заставането на едно място са всъщност едно изоставане, влизане във втория процес, процесът надолу, процесът на разпад и запад. Ако не се развиваме, то деградираме; ако не се обединяваме, то се разединяваме. Застой няма. Всичко е движение. Или напред и нагоре или назад и надолу. Покоят и почивката водят до вечния покой и вечната почивка, до смъртта, както обича на казва Мирзакарим Норбеков. И колкото окриляващи и въодушевяващи са процесите на Любов и развитие, то толкова тежки и мъчителни са процесите на запад и смърт. Веднъж озовали се във вторите, то ние мъчно можем да излезнем от тях. А често дори и никога не успяваме. Даването на наградата за мир на ЕС е едно велико удостоверение за правилния път в миналото и за постигнатите успехи. Още повече се усилва то от факта, че идва от нобеловия комитет в Норвегия – една страна, която знае какво е единство и каква е разликата между единство и уеднаквяване. Една страна и един народ, която е направи грешката да обединява в миналото чрез уеднаквяване и която не иска да я повтори отново. Един народ, който обича европейската идея и се олицетворява с нея, но който не се присъединява, защото иска да ни покаже, че не всичко в пътя който сме избрали е достойно за уважение. И един народ, една страна, които ни показват с наградата, че има още какво да се върши. Ние нямаме правото да спираме. И още по-малко имаме правото да се отказваме или да се отчайваме. Ние имаме

openo m.eu

задължението, в името на благото на всички да продължаваме напред. Да се развиваме. ЕС е в процес на смърт и запад. Това е труден и тежък процес. Не по-леко е положението в останалите части на света. Целият свят е в процес на смърт, ние вървим към гибелта си, но досега се движехме по билото на успеха и си мислехме, че продължаваме да се развиваме. Мислехме си, че като сме там, найгоре, то и там ще си останем. Че вече няма нужда да действаме заедно и да се борим за успехите и напредъка си. Но това е една илюзия. Когато човек е на билото и продължи да върви, то той непременно започва да слиза и то много по-бързо, отколкото си мисли. Слиза, слиза и набира все повече скорост надолу. Не може да спре. Така слиза целия европейски съюз и цялото човечество сега надолу. Ние бяхме на билото, но не се усетихме, че следва слизането. А още при бясното изкачване нагоре по планината трябваше да видим колко скоро ще започнем бясно да слизаме. Една единствена дълга топка, отправена напред дори малко произволно, и всичко се промени. От вежнъж. Съвсем не случайно там беше Ибра, играчът с най-много опит в шведския национален отбор, един от найголемите нападатели в днешния футбол. И той не сбърка. Резултатът вече беше 4:1. Още поважно беше и поведението му след гола. Той знаеше, че отборът му е в подем и че този гол не е само козметика на крайния резултат. Той виждаше успокоението и смъртта на общия Дух в немския отбор. Затова взе и енергично топката и подкани своите да действат, да използват придобитата сила на обединение и новопочерпана воля и желание за успех. Шведите бяха на земята. Бяха смазани и пометени. Но не се отказаха. Намериха сили да продължат в най-трудния за тях миг. Бяха единни и знаеха какво могат. Те бяха тези, които най-ясно осъзнаха на какво се дължи превъзходството на немците. Те бяха тези, които трябваше да изпитат на собствения си гръб съвършенството на немския футбол. Но и


Страница 13

Авторски творби

те бяха тези, които първи събраха този важен опит. Те непосредствено бяха повлияни и въодушевени от успеха на колективната игра. И станаха едно. И резултатът не закъсня. Само две минути по-късно вече беше 4:2. А накрая седеше 4:4. Най-великата победа и найвеликата липса на победа, на която сме ставали свидетели във футбола! Не, не беше загуба, а равенство, липса на победа. Имаше два победителя и един почти победител. Победител беше най-вече футболът, играта, най-вече зрителите, хората, всички ние, които изживяхме силата на ние в спорта и в обществото. Другият победител беше шведския национален отбор. Морален, Духовен, научил си и приложил непосредствено най-добрия урок, който някога е бил даван във футбола и в обществото. А немският национален отбор беше почти победител. Защото от победител, от най-доброто, което е показвано някога, успя сам да се низвергне, да направи такава грешка. Всички бяха шокирани. Изключение направи само един. Един голям – Мемет Шол. Единствен той след мача проумя какво точно се е случило и защо това е ценно не само за немския национален отбор и за футбола, но и за целия свят. Това беше един голям урок.

openo m.eu

Затова и немците не са победени. Защото те, също както шведите, бяха първите, на които беше показах един велик урок. Те трябва да бъдат и първите, които и ще се научат от него. Да, по-добре е да се учим от успехите на другите, както направиха шведите. По-добре е да се насочим в правия път още докато се развиваме. Но не винаги успяваме да го направим. И товага ни се налага да се учим от грешките си. Същото е и положението в ЕС. Това невиждано по рода си обединение от хора, народи и страни не успя да се поучи от собствените си успехи и сега плаща тежката и мъчителна цена да се учи от грешките си. Пътят обаче не е да се отчайваме и да се оставим да бъдем смазани от страданията. Пътят е да се поучим, да бъдем състрадателни и да си извлечем поуките. Да се смирим и да действаме с нова желязна и безкрайна воля. Да се развиваме и да вярваме в успеха и той ще дойде. ЕС първи даде примера на успеха след войните и множество грешки. Нобеловата награда за мир, идваща от Норвегия е едно подсещане къде седим и какъв е правилният път. Тя в един израз на доверие, че ние можем. Тя ни дава силата да продължим напред. Тя е израз и на отговорност. Показва ни ясно, че ние носим отговорността на само за себе си, но и за обединението на целия свят.


Страница 14

Авторски творби

Път Автор: Радослав Сяров Път нагоре и Път напред на душата Път към Бога, по Пътя към Божествен ред ида с крачка бързонога. Тесен Път и Път неравен, на душата Пътя вечен, а по Пътя непроправен крача аз – добър, човечен.

Висшият Аз Автор: Радослав Сяров Сърцето може и да чува, да чува вътрешния глас, той напътства, пророкува, че глас на Висшия е Аз. И на душата Пътя знае, и знае отговори Той, когато ум се колебае, е най-добър съветник твой.

openo m.eu


Страница 15

openo m.eu

Преводни творби

„Искам да бъда социален предприемач” Статия: „Защо не всеки трябва да стане

Има нещо особено привлекателно в това да си

социален предприемач“ на Лара Галински

социален

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

предприемач. Програмата

на

Еchoing Green, както и други подобни на нея, представят

социалните

предприемачи

в

особено добра светлина и често ги превръщат

„Искам да бъда социален предприемач.”

в звезди. В Echoing Green избираме 20-30

Чувам това изречение почти всеки ден. Не

такива „звезди” от 3500 кандидатури на

само

година.

от

тези,

които

кандидатстват

по

програмата за социално предприемачество на Echoing Green, но и от студенти, ученици, завършващи колеж и млади професионалисти. Ентусиазирано ми разказват как искат да стартират организации, които да помогнат за подобряване на образованието в Африка, за осигуряване на поминък за жените във вътрешността на Чикаго или да разрешат набор от други сериозни проблеми. Ясно е, че тази

сфера

е

привлякла

вниманието

и

въображението на новото поколение. От Бабсън до Бъркли днешните студенти могат да изберат да се запишат в широк набор от дисциплини,

свързани

със

социалното

предприемачество. Скоро вече ще има и

Но социалните предприемачи не могат да променят света сами. За да превърнат революционната си идея в реалност, те се нуждаят от творци, доброволци, мениджъри по

развитието,

специалисти

по

комуникациите, дарители и защитници във всички сектори. Нуждаят се от хора, които да набират финансиране, от застъпници, които реално могат да променят политиката на страната, дори и просто от някой, който да направи брошура, описваща дейността им. Ако

всеки

иска

да

стартира

собствено

социално предприемачество, кой ще върши цялата тази работа?

такива бакалавърски и магистърски програми.

Време е за всички нас, които работим в тази

Днес над 30 бизнес училища предлагат

сфера,

обучение по тази тема, която само преди

различните начини, по които могат да дадат

няколко години бе напълно неизвестна.

своя принос за социалните промени. Ето защо

Вероятно бихте си помислили, че като човек, който работи в организация, насърчаваща социалното предприемачество, аз ще съм доволна от този внезапен интерес. И наистина съм. Но той крие и своите рискове.

Echoing

да

покажем

Green,

на

младите

организация,

която

хора

през

последните 25 години работи в сферата на социалното предприемачество, се стреми да извади на показ цялата сложна система, необходима за разрешаването на най-големите проблеми пред човечеството.


Страница 16

openo m.eu

Преводни творби

Но нека не избързвам.

випуск по програмата. Това събитие наистина

Бих искала да се върна в не толкова далечното

промени живота й.

минало – преди осем години, когато за първи

И

път чух някой да ми казва, че иска да бъде

предприемач. Поне не и според определението

социален предприемач.

на Echoing Green.

Името й беше Рипа. Беше млада, енергична, току що постъпила в колежа на Университета в Ню Йорк и знаеше точно какво иска. Приближи се към мен след презентацията ми на тема социално предприемачество и каза онези вълшебни думи: „Аз искам да бъда социален предприемач.”

въпреки

това

революционен

Рипа

не

е

социален

Тя не е стартирала социален

бизнес,

неправителствена организация или някаква смес от двете. Вместо това тя мисли като социален предприемач и прилага съответните принципи

към

всичко,

което

прави,

превръщайки нещата, които я вълнуват наймного във възможност да служи на другите. Тя организира етапа от обиколката Екатва,

Бях шокирана. Работех в тази сфера от десет

който се провежда в Сан Франциско; както и

години, но никой досега не беше използвал

танцувален спектакъл, представящ идеите за

термина социално предприемачество като вид

ненасилие на Ганди и Кинг, в който участваха

професия, още по-малко пък желана такава.

16 деца от индийските гета. Учи аюрведична

Дори и членовете на Echoing Green често не

медицина и йога и проучва възможностите за

приемаха да се определят като социални

стартиране на програма, основана на техните

предприемачи.

принципи сред малолетни престъпници.

Рипа ми каза, че е чела за социалното

Наблюдавайки как се развива животът на

предприемачество

бизнес

Рипа, аз също достигнах до едно прозрение.

била

Осъзнах, че повечето членове на това ново

училището

към

привлечена

от

обединяваща

на

сайта

университета уникалната

бизнеса

със

на и

е

комбинация, социалните

поколение

няма

да

станат

социални

предприемачи и това всъщност изобщо не е

промени. И тогава тя осъзна нещо. Каза си

необходимо.

„Ето защо уча бизнес! Ето това искам да правя

алтруизъм в правилната посока, ако им дадем

с живота си!”

нужните инструменти, методи и рамки, в

Сметнах, че Рипа е необикновена и я взех под покровителството си. Сближихме се. Когато през

2006г.

Стипендия

Университетът Рейнолдс

за

стартира социално

предприемачество, аз помогнах за изготвянето на кандидатурата й и тя стана част от първия

които

Но

работят

ако

насочим

най-добрите

техния

социални

предприемачи, те ще бъдат двигатели на промяната, защитници и сподвижници на социалните предприемачи. Те ще дадат своя принос към развитието на света не като основават собствени организации, а като дават най-доброто от себе си в това, което правят. И


Страница 17

openo m.eu

Преводни творби

те ще работят във всички сектори, не само

промените,

неправителствения, но и в семейния бизнес,

остарялото разбиране за призвание, което

големите корпорации, държавните агенции.

акцентира върху ползите за индивида: връху

Бъдещето на следващото и по-следващото поколение

изглежда

да

се

откажем

от

неговите интереси, слава и богатство.

по-обещаващо.

Вместо това трябва да помогнем на младите

Когато днешните служители се превърнат в

хора да започнат кариерното си развитие като

работодатели, те ще направят социалното

им задаваме правилните насочващи въпроси.

влияние част

Какви проблеми, идеи, хора и проекти ги

от

още

трябва

мисията

на

своите

организации.

вълнуват най-силно? С какви проблеми се

Може да ви звучи твърде идеалистично, но това вече се случва. Според скорошния доклад на Net Impact Какво искат служителите през 2012, новото поколение иска и очаква да

сблъскват те? Как могат да обединят ума и сърцето си, за да решат тези проблеми? Кои са уникалните им способности и как могат да бъдат използвани те за общото благо?

прави добро и да се справя добре с платената

Не е нужно младите хора да стартират свои

си

от

собствени организации, за да променят света.

студентите (65%) очакват чрез работата си да

Но трябва да бъдат откриватели на своето

допринесат за положителна промяна в света

собствено професионално развитие.

работа.

Всъщност

голяма

част

около тях, а 53% от служителите са склонни да приемат 15% по-ниска заплата, за да работят

в

организация,

чиито

ценности

отговарят на техните собствени.

хора знаят за каква точно промяна искат да допринесат и как да да го постигнат. И в това се крие истинската възможност. да

извлечем

максимална

Лара Галински е вицепрезидент на Echoing Green,

Но според собствения ми опит твърде малко

За

-

световна

неправителствена

организация, която осигурява финансиране и техническа помощ за стартиращи социални предприемачи. Тя е съавтор на ”Работи с цел” (2011) и ”Бъди смел: създай си смислена кариера” (2007).

полза

от

желанието на младите хора да участват в

Статията е публикувана за първи път в Harvard Business Review.


Страница 18

openo m.eu

Преводни творби

Джордж Тревелиан за духовното развитие на човечеството Статия:

Джордж

Тревелиан

(Великобритания) на Награда за цялостен житейски принос

той заема активна роля в почти всички курсове. Когато се пенсионира през 1971 г., той

Превод за ОМ от английски език: Жана

основава Wrekin Trust (Рекин Тръст), за да

Борисова

продължи своето дело. Като благотворително

“…за възпитаването на духa в една нова нематериалистична представа за човешката природа.”

образователно дружество, Тръстът не се присъединява към нито една доктрина или догма, а вместо това има за цел да помага на хората да открият пътя, който е най-подходящ

Сър Джордж Тревелиан, Баронет (1906-1996

за

г.) е пионер в образованието, основател на

включително срещи на мистици и учени,

движението New Age (Нова епоха), мебелист

доктори и лечители, относно холистичния

и визионер – човек с мисия да просвещава

светоглед,

насред света, който той вижда като изпълнен

множество дисциплини и постоянна програма

с хаос и метеж.

за духовно обучение. Неговото вдъхновение

В ранните си години, следвайки бащиния си пример, Тревелиан е агностик, но през 1942 г. посещава

лекция,

която

му

разкрива

духовните измерения на света. От тогава изучаването

на

антропософската

наука

дълбоко променя неговия светоглед и полага

тях,

като

въвеждащи

към сливане с Единството, както се разкрива от латинската дума „universus“, което означава „превърнат в едно“.

провокираща

където

Колежът събира

прекарва

големи

и

24

години.

ентусиазирани

аудитории за курсове по теми като „Предели на реалността“ и „Духовно пробуждане“. Тревелиан привлича водещи оратори, а самият

към

открива методи и системи от знания, водещи

работа.

Шропшир,

подходи

образование, която се базирала на това да

Тревелиан

Директор на колеж за обучение на възрастни в

конференции,

произхожда от средновековната концепция за

основите на голяма част от бъдещата му

След Втората световна война той става

организира

изобретява изграждането

„мрежата“ на

малки

енергийни центрове, които могат да черпят сила един от друг. Сред тези, за чието вдъхновение е спомогнал, са Soil Association (Сойл

Асосиейшън),

Findhorn

Trust

(Файндхорн Тръст), обществото Teilhard de Chardin Society (Тейлар де Шарден) и мрежата Essene (Есен). Последните 15 години от


Страница 19 съзнателния

си

живот

Преводни творби той

прекарва

в

непрекъсната поредица от лекции и срещи. Написва три книги: A Vision of the Aquarian Age (Поглед към епохата на водолея) (1977 г.), Operation Redemption (Операция изкупление) (1981 г.) и Summons to a High Crusade (Призив за висш кръстоносен поход) (1985 г.). Той вижда последните си години като „Exploration into God“ („Изследване в Бог)„, което е също и заглавието

на

последната

публикувана през 1991 г.

му

книга,

openo m.eu

Цитат „Човекът като духовно същество избра да използва своя интелект, за да борави с материята в най-дребното й състояние и да я овладява. Цената, която трябваше да плати, беше загубата на погледа към по-фини светове на битието и духа. Въпросът сега е дали можем да се научим да боравим творчески с тази свобода и да работим с океана от творчески живот.“ Джордж Тревелиан

ОМ вестник - октомври 2012  

ОМ е отворен, положителен, органичен и жив процес на движение, обединение, самооргани- зация, работа, създаване, взаимодействие. О...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you