Page 1

Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025

Presentatie voor Landelijk Kustdag Kees van der Most 13 november 2013


Vooraf

Afbakening: perspectief betreft alleen inkomend verblijfstoerisme Aanpak: deskresearch, omgevingsscan, vraag- en aanbodanalyse en maatwerkanalyse door Tourism Economics Co-creatie: sector is nauw betrokken geweest bij ontwikkeling perspectief


Conclusie 1

Inkomend verblijfstoerisme groeit

onverminderd door


Prognose inkomend verblijfstoerisme van Nederland 2012 - 2025

( x 1.000)

18.000 Forecast 2025: 15,75 miljoen gasten

16.000

Groei 2018-2025: 1,6% per jaar

14.000 Groei 2012-2018: 2,4% per jaar

12.000

Basisjaar 2012: 12,21 miljoen gasten

10.000 2012

2014

2016

2018

Bron: UNWTO/Tourism Economics (bewerking NBTC Holland Marketing)

2020

2022

2024


Conclusie 2

Economie en demografie belangrijke

drivers voor groei


Ontwikkeling wereldwijd BBP en internationaal toerisme

Wereldwijd BBP (USD) 60.000.000

Internationale aankomsten 1.200.000 1.000.000

50.000.000

800.000 40.000.000

600.000 30.000.000

400.000

20.000.000

200.000 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 BBP (x miljoen USD) Internationale aankomsten (x 1.000)


Grootste economieën in 2010 en 2030

2010

Land

2030

Land

1

Verenigde Staten

1

China

2

China

2

Verenigde Staten

3

Japan

3

India

4

Duitsland

4

Brazilië

5

Frankrijk

5

Japan

6

Verenigd Koninkrijk

6

Rusland

7

Italië

7

Duitsland

8

Brazilië

8

Frankrijk

9

Rusland

9

Verenigd Koninkrijk

10

India

10

Mexico

11

Canada

11

Italië

12

Spanje

12

Indonesië

13

Australië

13

Canada

14

Mexico

14

Turkije

15

Zuid-Korea

15

Zuid-Korea

16

Turkije

16

Spanje

17

Indonesië

17

Australië

Bron: UNWTO, gebaseerd op Goldman Sachs Global Economics, 2010


Belangrijke demografische ontwikkelingen


Conclusie 3

China en BelgiĂŤ

grootste groeimarkten


Top 10 herkomstmarkten in 2012 en 2025 (in aankomsten)

2012

2025

1.

Duitsland

3.210.000

1.

Duitsland

3.525.000

2.

Verenigd Koninkrijk

1.660.000

2.

België

2.235.000

3.

België

1.540.000

3.

Verenigd Koninkrijk

2.005.000

4.

Verenigde Staten

970.000

4.

Verenigde Staten

1.330.000

5.

Frankrijk

665.000

5.

China

810.000

6.

Italië

455.000

6.

Frankrijk

735.000

7.

Spanje

430.000

7.

Italië

505.000

8.

Zwitserland

205.000

8.

Spanje

475.000

9.

China

190.000

9.

Rusland

350.000

160.000

10. Zwitserland

225.000

10. Rusland

Bron: CBS, Forecast UNWTO & Tourism Economics (bewerking NBTC Holland Marketing)


BelgiĂŤ en China beide groeimarkten


Conclusie 4

Realisatie perspectief leidt tot

20.000 extra banen in 2025


Ontwikkeling bestedingen inkomend verblijfstoerisme versus totale gastvrijheidssector

Indexcijfers (2001=100) 150

Inkomend verblijfstoerisme

140

Overige sectoren gastvrijheidssector

130

Totale gastvrijheidssector

120

110

100 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bron: Tourism Satellite Acount


Economisch belang inkomend verblijfstoerisme 2012 – 2025

Totale bestedingen (x miljard euro)

2012

2025

Aantal banen

2012 80.000

12,4 60.000

7,3

Bron: Tourism Satellite Acount, bewerking en raming door NBTC

2025


Conclusie 5

Druk op metropool Amsterdam neemt toe


Ontwikkeling internationale aankomsten naar regio 2012-2025

Aantal aankomsten (x 1.000)

2012

6210

Overig NL

2025

6200

Amsterdam

4670

Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Maastricht

Kust

4820

1970 1670

1370 1030


Inkomend verblijfstoerisme aan de kust


Bijna 1,7 miljoen buitenlandse verblijfsgasten aan de kust in 2012 X 1.000

2.000 1.800 1.600 1.400

1.596 1.493

1.389 1.421

1.583

1.536

1.630

1.694 1.721 1.674 1.542

1.582

1.403

1.200 1.000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bron: Statistiek Logiesaccommodaties (SLA), CBS


Ontwikkeling inkomend verblijfstoerisme aan de kust min of meer gelijk aan totaal Nederland

Indexcijfers (2000=100)

120

113

112

110 106 103

103

100

100

95

90 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kust Bron: Statistiek Logiesaccommodaties (SLA), CBS


Aandeel van de Waddeneilanden loopt geleidelijk terug 100% 90% 80%

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Waddeneilanden Bron: Statistiek Logiesaccommodaties (SLA), CBS

Noordzeebadplaatsen


Bijna 40% van het inkomend verblijfsbezoek in de zomer

45% 40% 35%

38% 37%

39% 35%

38%

39%

35%

34%

30%

38%

40%

33%

39% 34%

29%

25% 20% 15%

15%

10%

10%

14% 11%

16%

17%

10%

10%

17% 15%

17%

16%

11%

11%

5%

0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1e kwartaal Bron: Statistiek Logiesaccommodaties (SLA), CBS

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal


Duitsland belangrijkste herkomstmarkt; België komt sterk op Kust totaal Top 5 overige landen 2012

X 1.000

1.400 1.200 1.000

1.065

1.030

1.012

1.039

800

1. Groot-Brittannië

84.000

2. Frankrijk

42.000

1.109 3. Zwitserland 979 4. Spanje

1.096 19.000 16.000

5. Italië

13.500

600 400 304

200 123

350 263 128

174

338

333

206

231

322 263

306

273

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Duitsland België overig Bron: Statistiek Logiesaccommodaties (SLA), CBS


Noordzeebadplaatsen: zowel groei voor Duitsland als België Noordzeebadplaatsen X 1.000 1.200

1.000

887 800

832

840

860

333

310

159

182

942

953

305 245

284 250

821

600

400

288 200

107

246 105

315

208

0 2000

2001

2002

2003

2004

Duitsland Bron: Statistiek Logiesaccommodaties (SLA), CBS

2005

2006

2007

België

2008

2009

2010 overig

2011

2012


Waddeneilanden: aantal Duitsers loopt geleidelijk terug + profiteren onvoldoende van groei Belgische markt Waddeneilanden X 1.000 250

200

198 178

172

179 158

150

166 143

100

50

23

16

24

15

23

22

18

0 2000

2001

2002

2003

2004

Duitsland Bron: Statistiek Logiesaccommodaties (SLA), CBS

2005

2006

2007

BelgiĂŤ

2008

2009

2010 overig

2011

2012


Ontwikkeling internationale aankomsten kust 2012-2025 Kansen

Bedreigingen

• Groei korte vakantiemarkt in Duitsland en België

• Duitse bevolking krimpt licht (meer senioren, minder gezinnen met kinderen)

• Seizoensverbreding

• Concurrentie met andere binnenlandse regio’s en buitenlandse bestemmingen

Kust

1970 1670

Aantal aankomsten (x 1.000)

2012

2025


Inkomend verblijfstoerisme aan de kust

Perspectief:

Bijna 2 miljoen buitenlandse gasten aan de kust in 2025 Bent u er klaar voor?


www.nbtc.nl/2025

NBTC Holland Marketing is verantwoordelijk voor de branding en marketing van de bestemming Nederland. NBTC Holland Marketing is actief in 13 markten waar zij opereert als NBTC Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen.

Toekomstperspectief destinatie holland  
Toekomstperspectief destinatie holland  
Advertisement