Page 1

ENERGY 2010 JAARVERSLAG ONTWIKKELINGSBEDRIJF NOORD HOLLAND-NOORD


ENERGY

WORK HARD & BE NICE TO PEOPLE


GESLAAGDE ACQUISITIE VOORBEELDEN 2010:


VERSTERKING ECONOMIE NOORD-HOLLAND NOORD Noord-Holland Noord onderscheidt zich nationaal en internationaal op een aantal gebieden. Zo is de regio de grootste distributeur van gas in Europa en we hebben de absolute top op het gebied van zaadveredeling in ons gebied: bijna elk kropje sla in de wereld komt in de kiem hier vandaan. Bij mijn aantreden in december 2010 was ik verrast door deze potentie van de regio en de wijze waarop NHN daar op ingesprongen is. NHN heeft laten zien dat zij in staat is partijen te verbinden en initiatieven aan te jagen. Denk aan de clusterprogramma’s die inmiddels tot volle bloei zijn gekomen, zoals Agriboard en de Stichting Seed Valley, Maritime Campus Netherlands en het programma Holland Health. Maar ook aan de regionale samenwerking op het gebied van bedrijventerreinen die is gestart in West-Friesland en nu in de Kop van Noord-Holland voet aan de grond krijgt. In dit online jaarverslag belichten we voor u deze en andere belangrijke activiteiten en geboekte resultaten in 2010. Inmiddels zijn we bezig focus aan te brengen in ons werk: bestaande marktkansen in de regio worden leidend voor onze activiteiten. Een heldere structuur zorgt ervoor dat we zo efficiÍnt mogelijk werken aan de ontwikkeling van werkgelegenheid en versterking van de economie in Noord-Holland Noord.

ALKMAAR, SEPTEMBER 2011 LEO KRAMER, ALGEMEEN DIRECTEUR

ONTWIKKELINGSBEDRIJF NHN JAARVERSLAG 2010

NHN


RATIONALE Energie. De energie die ondernemers hebben, moeten hebben zelfs, om hun dromen waar te maken. De energie van ondernemers zit in hun genen. De wil en de ‘drive’ om een bedrijf te starten, vernieuwend te zijn en te overleven. Energie is arbeidsvermogen en doorzettingsvermogen om woorden in daden om te zetten.

6


INHOUDSOPGAVE

VERSLAG VOORWOORD

05

PROMOTIE & ACQUISITIE

09

INNOVATIE & STRUCTUURVERSTERKING

17

BEDRIJVENTERREINEN & LOCATIEONTWIKKELING

27

PARTICIPATIES

35

FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING

42

JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

46

48

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING ENKELVOUDIGE JAARREKENING OVERIGE GEGEVENS COLOFON

50

74

88

91

7

NHN


8


NOORDHOLLAND NOORD

Hfdst.

1

PROMOTIE & ACQUISITIE INTERVIEW NICO DEKKER - DGA TTH WATERSPORT

9

NHN


PROMOTIE & ACQUISITIE

R

UIMTE, BEREIKBAARHEID, LAGE HUREN & GRONDPRIJZEN EN GEMOTIVEERD PERSONEEL. NOORD-HOLLAND NOORD HEEFT BIJZONDERE KWALITEITEN WAAR ONDERNEMERS HUN VOORDEEL MEE KUNNEN DOEN. MAAR ONBEKEND, MAAKT ONBEMIND. OM BEDRIJVEN BEKEND TE MAKEN MET DE VESTIGINGSVOORDELEN VAN DE REGIO, PROMOTEN WIJ NOORD-HOLLAND NOORD. DAARNAAST ZETTEN WE ONS IN OM BEDRIJVEN NAAR DE REGIO TE HALEN ÉN IN DE REGIO TE BEHOUDEN. DE BASIS HIERVOOR LIGT IN ONZE CLUSTERBENADERING. EEN GREEP UIT ONZE PROMOTIE- EN ACQUISITIEACTIVITEITEN IN 2010. PROMOTIE

CLUSTERS EN PROGRAMMA’S

PROMOTIE

CLUSTERS EN PROGRAMMA’S

ENERGIECLUSTER NHN Noord-Holland Noord is sterk op het gebied van duurzame energie en offshore energie-activiteiten. In 2010 zijn we samen met de gemeente Alkmaar en de provincie Noord-Holland van start gegaan met het opzetten van een cluster Energie. Zo worden krachten gebundeld en kan de regio zich met één sterk gezicht naar buiten toe te profileren. De directe aanleiding hiervoor was de komst van Taqa Energy naar de regio. Dit bedrijf wenst ongeveer € 800 miljoen investeren in gasopslag bij Alkmaar, wat de regio een enorme boost zal geven. NHN promoot het cluster en zet zich in om bedrijven uit de energiesector naar de regio te halen.

AGRIBOARD NHN In 2009 hebben we samen met de provincie NoordHolland de Agriboard opgezet, een overkoepelend orgaan voor alle deelsectoren in de agribusiness. Het doel is de sector te versterken door te verbinden. Daarnaast wil de regio Noord-Holland Noord de grootste versproducent van Nederland worden en erkenning krijgen als de 6e greenport van Nederland. In 2010 hebben we ondersteund bij het verder uitwerken van de diverse programma’s binnen de Agriboard en de uitvoering hiervan, zoals: de Werkconferentie Greenport Aalsmeer, Nijenrode MBA Masterbijeenkomst, Agriboard Conferentie en de Ondernemersbijeenkomsten. In totaal zijn er 15 partijen bij Agriboard NHN betrokken, waaronder: Wageningen Universiteit (WUR), Agriport A7, LTO, KAVB, het Clusius College, Stichting Seed Valley en Vezet. Wilt u meer weten? Ga dan naar www.agriboard.nl.

10


BEURZEN EN BIJEENKOMSTEN PROMOTIE

AGRIBUSINESSCLUB NOORDWEST HOLLAND

BEURZEN EN BIJEENKOMSTEN

NHN is initiatiefnemer en organisator van de Agribusinessclub Noordwest Holland, een netwerkclub en kennisplatform bestaande uit bedrijven gelieerd aan de agribusiness-sector. Het doel van de Agribusinessclub is om kennis en ervaring uit te wisselen en te verankeren in de regio. Voor 2010 werd gestreefd naar een ledengroei van 10%. Dit doel is gerealiseerd. Het ledenaantal bedraagt nu 86. In 2010 hebben we 7 netwerkbijeenkomsten voor de Agribusinessclub georganiseerd. Meer informatie vindt u via www.agribusinessclub.nl.

OFFSHORE ENERGY 2010 DEN HELDER NHN is initiatiefnemer en medeorganisator van ‘Offshore Energy’ in Den Helder, een maritieme beurs bestaande uit een vakbeurs, een conferentie, netwerkbijeenkomsten en een cultureel programma. Met het evenement zet NHN de maritieme bedrijvigheid en vestigingsmogelijkheden in de regio Den Helder op de nationale en internationale kaart en promoot NHN Den Helder als vestigingsplaats. In 2010 hebben we 231 exposerende bedrijven en 4.026 bezoekers op de beurs mogen verwelkomen. Exposanten en bezoekers waren enthousiast, zo toonde een enquête aan. Wilt u meer weten over Offshore Energy 2010 Den Helder? Kijk dan op www.offshore-energy.biz.

SEED VALLEY Net als in voorgaande jaren hebben we in 2010 meer invulling gegeven aan het clusterprogramma Seed Valley dat we in 2007 hebben opgezet. Het clusterprogramma betreft een meerjarenplan, waarbij sprake is van samenwerking tussen 22 zaadbedrijven, Wageningen Universiteit (WUR), het Clusius College en NHN. Het doel van het programma is de economische positie en clustering van de zaadsector in Noord-Holland te versterken door innovatie, kennisdeling en het aantrekken van goed opgeleid personeel. In 2010 hebben we programma’s binnen Seed Valley verder uitgewerkt, waaronder: Arbeidsmarkt & Scholing en Imago, Promotie en Communicatie, Innovatie, Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur. Binnen deze programma’s zijn onder andere een 2e Summerschool en de European Plant Breeding Acadamy georganiseerd, is een opleiding tot groenanalist opgezet en is gestart met het opzetten van een buitengewone leerstoel in de plantengenetica. Via de werkgroep Arbeidsmarkt en Scholing heeft NHN hiervoor tijd en expertise beschikbaar gesteld. Meer weten over Seed Valley? Ga dan naar www.seedvalley.nl.

DUURZAAM ONDERHOUD / ASSET MANAGEMENT CENTRE Noord-Holland Noord kent veel technische bedrijven in de maak- en onderhoudsindustrie. In samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Duurzaam Onderhoud en Dutch Green Technology organiseerden we het symposium ‘Duurzaam Onderhoud’. Ruim 40 regionale bedrijven waren aanwezig en 18 daarvan hebben zich verenigd in een regionaal kennisplatform ‘Duurzaam Onderhoud’. Qua inhoud en presentatie beoordeelden de aanwezigen het symposium met een 8.

11

NHN


PROMOTIE & ACQUISITIE

PROMOTIE

DEELNAME EN BEZOEK OVERIGE BEURZEN EN BIJEENKOMSTEN

COMMUNICATIE

Deelname aan Proeftuin en Hortifair Deelname aan stand provincie Noord-Holland op EWEC 2010 Brussel Bezoek en relatieprogramma voor leads op Offshore Northern Seas ONS te Stavanger Bezoek en deelname aan stand provincie Noord-Holland op Provada 2010 Deelname en bezoek Ondernemerscongres 2010 Organisatie NHN acquisitie event Organisatie Promotie & Acquisitie event Agribusiness

STRATEGIE & CAMPAGNE LEMZ Samen met reclamebureau Lemz is er gewerkt aan een nieuwe acquisitiestrategie voor Noord-Holland Noord. Naar aanleiding hiervan is eind november 2010 de campagne ‘Feel the Energy’ gestart. Binnen de campagne zijn er onder andere een DVD met een promotiefilm over de regio ontwikkeld, een publicatie uitgegeven naar aanleiding van onderzoek naar de werklust in Noord-Holland Noord en een nieuwe website www.investinhollandnorth.com gelanceerd.

OVERIGE PROJECTEN EN PROMOTIE-ACTIVITEITEN

OVERIGE COMMUNICATIEACTIVITEITEN

Organisatie van fact finding bezoeken aan de regio Gastheer voor inkomende handelsmissies uit China en India Onder de aandacht brengen van de bijzondere kwaliteiten van Alkmaar onder de noemer Alkmaar Kantorenstad India Desk Holland China Desk NHN Deelname aan agribusiness beurs Agrinova Opzetten en ondersteunen bedrijvigheid Willemsoord Gebiedsontwikkeling St. Maartenszee

Plaatsen advertenties en sturen mailings Uitgeven regiomagazine ‘Open Spaces Open Minds’ samen met de Kamer van Koophandel ter ondersteuning van regiobranding Communicatie werkgroep Holland Health Promotie & Acquisitie bedrijventerreinen in Noord-Holland Noord

12


ACQUISITIE

Mijn bedrijf TTH Watersport is nu gevestigd in diverse kleine gebouwen in de Wieringerwerf. In 2009 ging ik op zoek naar één goede locatie. Mijn oog viel op een bedrijventerrein langs de A7, een mooie zichtlocatie. Ik kon een kavel kopen, maar volgens het bestemmingsplan mocht het alleen gebruikt worden voor industrie. De gemeente wilde een uitzondering voor mijn bedrijf maken, maar in verband met de toekomstwaarde van het pand dat ik daar wil gaan bouwen wilde ik ook graag dat de bestemming gewijzigd zou worden naar ‘volumineuze detailhandel’. Vanwege mogelijke risico’s hield de gemeente zich echter vast aan het bestemmingsplan. Met hulp van NHN is het uiteindelijk gelukt de bestemming te veranderen naar ‘volumineuze detailhandel op het gebied van auto’s, boten en caravans’. NHN verdiepte zich snel in mijn problematiek en samen met NHN heb ik de gesprekken met de gemeente gevoerd. NHN adviseerde mij vervolgens om mijn verhaal duidelijk op papier te zetten mét een goede onderbouwing. Hiervoor heeft NHN mij in contact gebracht met een planoloog. Deze complete argumentatie gaf de doorslag voor de gemeente. Als alles gaat volgens plan, openen we in de tweede helft van 2012 onze deuren langs de A7. Zonder NHN was me dit waarschijnlijk niet gelukt.” www.tthwatersport.nl

In 2010 hebben wij met in totaal 75 bedrijven contact gehad om ze te laten vestigen in de regio of om in de regio te blijven. Naar aanleiding hiervan hebben 9 bedrijven besloten zich in de regio te vestigen of te hervestigen, namelijk: Krishidhan Seeds, Collective Brands, Zwaag Metaal, D&O Bouwglas, ITS, AJS, NovaTechniek, Greenwells en TTH Watersport. In totaal bieden deze bedrijven werkgelegenheid voor 160 fte.

KRISHIDHAN SEEDS Door de Stichting Seed Valley profileert Noord-Holland Noord zich, zowel nationaal als internationaal, sterk als dé plek voor zaadveredeling met Enkhuizen als kloppend hart. Dit heeft er onder andere toe geleid dat Krishidhan Seeds Ltd, een top-5 zaadbedrijf in India, binnenkort haar Europese hoofdkantoor in Enkhuizen opent. Met de oprichting van dit dochterbedrijf wordt Krishidhan het eerste Indiase zaadbedrijf dat haar vleugels uitslaat naar de internationale markt. Krishidhan Seeds heeft zich eind 2010 aangesloten bij Seed Valley.

COLLECTIVE BRANDS Het internationale beursgenoteerde sportkleding en -schoenenbedrijf Collective Brands heeft sinds 2007 haar Europese hoofdkantoor en distributiecentrum gevestigd in Heerhugowaard. Om de toekomstige groei van de Europese activiteiten optimaal te ondersteunen, ging Collective Brands op zoek naar een nieuwe locatie in de regio. Gedurende het beslissingsproces heeft NHN de directie van Collective Brands ondersteund, samen met provincie NoordHolland, gemeente Heerhugowaard en Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). In de komende jaren zal het aantal arbeidsplaatsen bij de nieuwe locatie in Heerhugowaard toenemen tot 70.

13

NHN


ENERGY

THINK OF YOUR OWN IDEAS


16


Hfdst.

2 NOORDHOLLAND NOORD

INNOVATIE & STRUCTUURVERSTERKING INTERVIEW KARIN KAAG - BELEIDSMEDEWERKER GEMEENTE MEDEMBLIK JOHN BRAAKMAN - OPRICHTER EN DIRECTEUR ZON ENERGIE PATRICK NIJMAN - DIRECTEUR NMTRIX ANIMATION STUDIOS

17

NHN


INNOVATIE & STRUCTUURVERSTERKING

O

M BEDRIJVIGHEID EN WERKGELEGENHEID AAN TE TREKKEN EN TE VERANKEREN IN NOORD-HOLLAND NOORD, HEEFT NHN VOLOP AANDACHT VOOR HET VERSTERKEN VAN DE ECONOMISCHE STRUCTUUR VAN DE REGIO EN VOOR INNOVATIE. WE INITIËREN EN ONTWIKKELEN PROJECTEN EN VOEREN DEZE UIT, SAMEN MET PUBLIEKE EN PRIVATE PARTIJEN. WAT HEBBEN WE IN 2010 AAN INNOVATIE IN STRUCTUURVERSTERKING GEDAAN? U LEEST HET HIER.

18


TOERISME & RECREATIE

“Voor het toerisme in Noord-Holland Noord heeft NHN heeft een aanjagende en stimulerende functie. Zo heeft NHN in 2010 een belangrijke rol gespeeld bij de regionale coördinatie en PR van de Westfriese Waterweken, een cultureel, culinair en nautisch evenement in Hoorn, Schagen, Enkhuizen en Medemblik. Het is voor ons een belangrijk middel om Medemblik als toeristische stad op de kaart te zetten. Iedereen organiseert lokaal activiteiten, maar het regionaal coördineren van dit evenement kost veel tijd. Als gemeente hebben we hiervoor niet voldoende capaciteit. Gelukkig heeft NHN in 2010 de rol van projectleider op zich genomen en gefaciliteerd en geregisseerd. Hier ben ik heel blij mee, want hierdoor is het evenement regionaal blijven staan en heeft het continuïteit en structuur gekregen. Ook heeft NHN voor een extra sponsor gezorgd, wat de nodige financiële armslag bood. Het evenement was uiteindelijk zeer succesvol, we hebben zo’n 60.000 bezoekers mogen verwelkomen.” www.medemblik.nl

Het karakteristieke Hollandse landschap, de rijke geschiedenis en de sterke culturele achtergrond, zorgen ervoor dat Toerisme & Recreatie één van de pijlers is onder de economie van Noord-Holland Noord. NHN zet zich in om de kwaliteit van het toerisme- & recreatieaanbod verder te verhogen, meer mensen naar de regio te trekken en de bestedingen per persoon te doen toenemen.

GASTVRIJ NOORD-HOLLAND NOORD Het meerjarenproject Gastvrij Noord-Holland Noord, een initiatief van NHN, stimuleert de kwaliteit van de gastvrijheid in de regio door kennisoverdracht, innovatie en samenwerking. In 2010 heeft NHN een onderzoek gedaan naar de behoefte van ondernemers aan ondersteuning op deze gebieden. Ook voerden we mystery visits uit langs de Noordzeekust om de praktische knelpunten in kaart te brengen. Dit heeft eind 2010 geresulteerd in een uitvoeringsprogramma voor bijeenkomsten en cursussen in Castricum, Bergen, Alkmaar en Heiloo. Dit programma is in 2011 van start gegaan. Kijk voor meer informatie op www.gastvrijnoordholland.nl.

LEKKER LOGEREN Om startende en beginnende ondernemers te informeren over het opzetten of uitbreiden van logiesaccommodaties, hebben we in 2009 en 2010 samen met gemeenten en diverse andere organisaties bijeenkomsten georganiseerd. De ruim 700 ondernemers die de bijeenkomsten bijwoonden waren hier zeer enthousiast over. Als vervolg hierop hebben we binnen het project Gastvrij Noord-Holland het programma ‘Lekker Logeren’ geïnitieerd. Hiermee willen we het aantal kleinschalige, kwalitatief hoogwaardige verblijfsaccommodaties in de

19

NHN


INNOVATIE & STRUCTUURVERSTERKING

regio uitbreiden, de kwaliteit van het gastheerschap verbeteren en innovatie en samenwerking bevorderen. Voor het programma heeft NHN subsidie aangevraagd bij ILG in Laag Holland. Dit verzoek is in 2011 gehonoreerd.

OVERIGE ACTIVITEITEN TOERISME & RECREATIE Magazine Lekker Noordhollands (www.lekkernoordhollands.nl) Branding en promotie Westfriese Omringdijk (www.westfrieseomringdijk.nl) Toeristische werkconferentie Toeristisch Kenniscentrum Texel Strategische visie ‘Verbinding Toerisme & Recreatiekwaliteiten en –middelen’ Financiële ondersteuning riviercruisevaart en motorchartervaart in Noord-Holland Noord Financiële ondersteuning Fiets4daagse Hoorn Westfriesland

ONDERWIJS & ARBEIDSMARKT

Net als de rest van Nederland kampt Noord-Holland Noord met vergrijzing en een verwachte afname van de bevolkingsgroei. Daarnaast trekken jongeren weg uit de regio. Om ervoor te zorgen dat het gunstige vestigingsklimaat voor ondernemers op het gebied van personeel wordt behouden, zet NHN zich ervoor in dat het onderwijs en de arbeidsmarkt in de regio optimaal bij elkaar aansluiten. Dit door het bevorderen van bedrijvigheid en het verhogen van het aanbod en de kwaliteit van onderwijs in de regio.

TASKFORCE TECHNOLOGIE ARBEIDSMARKT EN ONDERWIJS (TOA). De economische ontwikkeling in Noord-Holland Noord dreigt te stagneren door een tekort aan technisch personeel. De Taskforce Technologie Arbeidsmarkt en Onderwijs (TOA) wil de beschikbaarheid van technisch personeel bevorderen door instroom bij het technisch onderwijs te verhogen. Voor deze taskforce heeft NHN via het Platform Bèta techniek een subsidieaanvraag en een werkplan opgesteld. Deze aanvraag is gehonoreerd. Verder zijn bij dit project betrokken: het Technocentrum, de Kamer van Koophandel en Hogeschool InHolland. Meer weten? Kijk dan op www.taskforcetoa.nl.

GROOT COMPOSIET NHN is deelnemer en mede aanvrager bij het project Groot-Composiet dat de innovatiekracht en werkgelegenheid in de composietensector op een duurzame wijze vergroot. De projectomvang bedraagt ongeveer € 7.700.000, waarvan € 2.100.000 aan subsidies uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en € 5.600.000 aan middelen van overige publieke partijen, waaronder de provincie NoordHolland. Bij het project zijn tevens ATO, Syntens, TUDelft, WMC, HIH, DSM en 15 andere bedrijven betrokken. Meer over het project leest u via www.grootcomposiet.nl.

OVERIGE ACTIVITEITEN ONDERWIJS & ARBEIDSMARKT Branche Servicepunt Horeca (BSP) Behoud Open Universiteit (OU) in de regio Actieprogramma Arbeidsmarkt en Scholing Agriboard Onderwijsaanbod toeristische sector vergroten

20


DUURZAAMHEID

“Sinds 2006 zijn we bezig als ontwikkelaar en exploitant van duurzame energiesystemen voor de collectieve woningbouw. Wij zijn partner in het project Innovatiesnelweg, een initiatief van het CO2-servicepunt en NHN. De bijeenkomsten zijn voor ons belangrijk om te netwerken en kennis te delen. Met bijna de helft van de partijen doen we zaken en het is goed om elkaar regelmatig in een andere setting te zien. Dat versterkt de relatie. Een ander project wat we samen met NHN en andere partijen (ECN, TNO, DWA en InHolland) doen is de ontwikkeling van een ICT-toepassing, de Heatmatcher, om het rendement van onze techniek te verbeteren. De toepassing zorgt ervoor dat klanten efficiënter gebruik kunnen maken van zonne-energie. NHN houdt zich bezig met de commerciële kant, want de kennis die we opdoen binnen dit project biedt ook mogelijkheden voor andere bestaande en mogelijk nieuwe ondernemers. NHN heeft veel toegevoegde waarde voor innovatieve bedrijven die willen groeien, zoals ZON Energie. Ze openen deuren en verbinden bedrijven en stimuleren hiermee bedrijvigheid in de regio. NHN mag zich wat mij betreft nog meer laten zien, nog meer makelen en schakelen, zodat nog meer ondernemers hiervan kunnen profiteren.” www.zonenergie.nu

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit alle projecten die NHN opzet en uitvoert. Daarnaast is NHN ook betrokken bij een aantal specifieke projecten om duurzame bedrijvigheid in Noord-Holland Noord te stimuleren. De investeringsomvang voor het cluster Duurzaamheid bedraagt in totaal circa € 20.000.000.

MARITIME CAMPUS NETHERLANDS (MCN) Om de economische infrastructuur in NoordHolland Noord duurzaam te vergroten en te versterken heeft NHN de Maritime Campus Netherlands (MCN) opgericht. Namens MCN heeft NHN een subsidieaanvraag ingediend bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De aanvraag is in september 2010 gehonoreerd. Bij het project zijn onder andere ook betrokken: TNO, IMares, ATO, ECN, Marinebedrijf, de gemeente Den Helder, de provincie Noord-Holland, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, ROC Kop van Noord-Holland, Tetrix, Scholen aan Zee, AMC en BViT. De totale projectomvang bedraagt € 7.700.000. NHN zorgde ervoor dat de MCN eind 2010 op eigen benen stond. Meer informatie over MCN vindt u op: www.maritimecampus.nl.

21

NHN


INNOVATIE & STRUCTUURVERSTERKING

OVERIGE ACTIVITEITEN DUURZAAMHEID

MCN-FONDS Ter bevordering van het vestigingsklimaat voor kennisinstellingen in Den Helder en ondersteuning van de ontwikkeling van de maritieme positie van Den Helder heeft NHN samen met de provincie NoordHolland en de gemeente Den Helder het MCN-fonds gevormd. Dit fonds stelt € 500.000 ter beschikking voor relevante initiatieven. NHN beheert het fonds en biedt ondersteuning bij projectaanvragen in samenspraak met kennisinstellingen. In 2010 gehonoreerde projecten zijn: Kopklas Petrochemie en Offshore, Invasive species en Kennis- en Investeringsagenda Wind.

Coöperatie Aquacultuur Noord-Holland (CAN) Duurzame Ontwikkeling Transportstromen (DOT) Bezoekerscentrum Energie research Centre of the Netherlands (ECN) Innovatiesnelweg (www.innovatiesnelweg.nl) Heatmatcher (www.heatmatcher.nl) Noord-Hollandse Energie Coöperatie (NHEC) (www.nhec.nl) Project ELREN2 (European Leader Renewable Energy Network) Getijdenenergiecentrale (Tidal Test Center)

DUTCH GREEN TECHNOLOGY Wereldwijd neemt de vraag naar (technologische) oplossingen voor problemen die samenhangen met milieuproblematiek de komende jaren fors toe. Daarnaast is de aandacht voor duurzaamheid in zijn algemeenheid sterk toegenomen. Door clustervorming en kennisdeling bewerkstelligt Dutch Green Technology samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van milieutechnologie in Noord-Holland Noord. Hierdoor zullen er in de regio meer economische opbrengsten zijn in de vorm van export, spin-offs en expansie van bestaande ondernemingen. NHN heeft Dutch Green Technology opgezet en was in 2010 het aanspreekpunt voor het project. Daarnaast hebben zijn er verschillende bijeenkomsten en workshops georganiseerd. Kijk voor meer informatie op: www.dutchgreentechnology.nl.

OVERIGE PROJECTEN STRUCTUURVERSTERKING

HOLLAND HEALTH Noord-Holland Noord is van oudsher een gebied waar hoogwaardig onderzoek en innovatieve zorg van internationale allure wordt gerealiseerd. Om Noord-Holland Noord door te ontwikkelen tot een internationaal Centre of Excellence voor innovatie in sport, voeding en gezondheidszorg heeft NHN het kenniscluster Holland Health opgericht. Het cluster bundelt alle aanwezige kennis en krachten en vergroot hiermee de nationale en internationale aantrekkingskracht van de regio. NHN werkt hierin samen met het Medisch Centrum Alkmaar, ECN/ NRG en relevante bedrijven als AKD, Deloitte, H&S Adviesgroep en Tromp Medical. Holland Health heeft samen met NHN ook een belangrijke rol in het behouden van NRG/Pallas voor de regio, zodat

22


“NHN nodigde mij uit voor Club Caas, een initiatief van verschillende partijen om creatieve ondernemers in Alkmaar samen te brengen. Tijdens een van de bijeenkomsten van dit netwerk tipte NHN mij over het programma ‘Go fast forward’ voor ondernemers met groeiambities. Het programma helpt ondernemers om binnen een tweejarig traject hun groeiambities te verwezenlijken. Ik heb me voor het programma ingeschreven en ben door de selectieprocedure gekomen. Mijn bedrijf bestaat nu uit 8 man, maar ik wil graag doorgroeien naar 20. Naast 3D-animaties voor televisie en internet, willen we in de toekomst ook onze eigen producties maken, zoals televisieseries en zelfs films. Binnen Go fast forward heb ik hiervoor een plan geschreven met een ‘raodmap’ hoe we dit kunnen bereiken. Vanuit het programma word ik begeleid met advies, bijvoorbeeld over organisatiekunde en financiën. Ook nadat ik was toegetreden tot Go fast forward, houdt NHN contact met mij om te horen hoe het gaat en of ik nog hulp kan gebruiken. Ook Club Caas helpt mij bij het verwezenlijken van mijn doelen. Zo heb ik tijdens bijeenkomsten ondernemers uit de buurt ontmoet met wie we nu zaken doen.” www.nmtrix.com

nucleaire geneeskunde kan worden uitgebouwd. Daarnaast is er voor Holland Health een rol weggelegd voor de realisatie van hoogwaardige opleidingsmogelijkheden op zorg-medisch gebied. Meer informatie vindt u via www.hollandhealth.nl.

SUBSIDIELOKET NHN is betrokken bij verschillende provinciale en Europese subsidieprogramma’s, zoals het Leaderprogramma, het Visserijfonds, het ILG-programma en het Waddenfonds. NHN begeleidt ondernemers bij de subsidieaanvragen. Binnen het Europese Leader-programma is in 2010 ruim € 1,2 miljoen in de regio geïnvesteerd. Via het Visserijfonds is bijna € 1,5 miljoen binnengehaald voor de visserijgemeenten in de regio. Via het Waddenfonds heeft de Noord-Hollandse Waddenregio een impuls van bijna € 24 miljoen gekregen.

OVERIGE PROJECTEN STRUCTUURVERSTERKING Creatief en Innovatief Alkmaar e.o. (voorheen Incubator Alkmaar) Techport A7 Go fast forward (www.gofastforward.nl)

23

NHN


ENE

PROMOTIE & ACQUISITIE

EVERY IS A OPPORT

24


ERGY

GESLAAGDE ACQUISITIE VOORBEELDEN 2010:

Y DAY AN TUNITY

25

NHN


26


Hfdst.

3 NOORDHOLLAND NOORD

BEDRIJVENTERREINEN & LOCATIEONTWIKKELING INTERVIEW HERMAN RIDDERINKHOF - DEPUTY DIRECTOR NIOZ FRANK LA CROIX - EIGENAAR GASTVRIJ EN B&B ‘HET RUITERHUYS’

27

NHN


V BEDRIJVENTERREINEN & LOCATIEONTWIKKELING

OLDOENDE AANBOD VAN WERKLOCATIES IS CRUCIAAL VOOR HET VASTHOUDEN EN UITBREIDEN VAN WERKGELEGENHEID IN DE REGIO. DE VASTGOEDACTIVITEITEN VAN NHN ZIJN GERICHT OP HET (HER) ONTWIKKELEN VAN KWALITATIEF HOOGWAARDIGE BEDRIJVENTERREINEN DOOR EEN THEMATISCHE AANPAK PER BEDRIJVENTERREIN EN HET OPZETTEN VAN GOED PARKMANAGEMENT. ONDERSTAAND EEN GREEP UIT ONZE ACTIVITEITEN OP HET GEBIED VAN BEDRIJVENTERREINEN EN LOCATIE-

ONTWIKKELING EN HERSTRUCTURERING BEDRIJVENTERREINEN

WFO OOST ZWAAGDIJK-OOST Voor het terrein WFO Oost Zwaagdijk-Oost heeft NHN samen met de private eigenaar herstructureringsplannen uitgewerkt. NHN heeft advies uitgebracht over het beheer- en parkmanagementconcept in de lijn van de bestaande collectieve voorzieningen op het naastgelegen terrein WFO West. Namens de gemeente Wervershoof (thans gemeente Medemblik) heeft NHN een aanvraag voor procesmanagement opgesteld en ingediend. Dit in het kader van de HIRB Light-regeling van de provincie NoordHolland.

AGRI BUSINESSCENTRUM ZWAAGDIJK-OOST NHN trad in 2010 op als directie van het bedrijf dat het beheer, onderhoud en uitgifte van de laatste kavels voor WFO West in Zwaagdijk-Oost regelt. NHN heeft de overgang van de ontwikkelingsfase naar de beheerfase en de overdracht van de openbare ruimte aan de gemeente voorbereid. Tevens stimuleert NHN het opzetten van parkmanagement. Meer informatie over het WFO-bedrijvenpark vindt u op www.wfo-bedrijvenpark.nl.

ONTWIKKELING. WATERGEBONDEN BEDRIJVENTERREIN BOEKELERMEER ALKMAAR Samen met gemeente Alkmaar en een private ontwikkelaar heeft NHN in 2010 plannen uitgewerkt voor een havenontwikkeling Boekelermeer (WBB). NHN heeft aanvragen opgesteld en ingediend voor subsidies in het kader van de programma’s ‘Quick Wins’ van het ministerie van V&W en ‘Water als Economische Drager’ (WED) van de provincie Noord-Holland. Beide aanvragen zijn gehonoreerd. 28


KOLKSLUIS ’T ZAND In 2010 heeft NHN de gemeente ondersteund in de ontwikkeling van een plan voor uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Kolksluis ‘t Zand. NHN heeft geadviseerd over het beheer- en parkmanagementconcept in de lijn met de collectieve voorzieningen die al op het bestaande terrein aanwezig zijn.

KRABBERSPLAAT ENKHUIZEN NHN heeft deelgenomen aan de projectgroep die een herstructureringsvisie voor het verouderde bedrijventerrein Krabbersplaat in Enkhuizen heeft ontwikkeld. In het kader van de HIRB Light-regeling van de provincie Noord-Holland heeft NHN namens de gemeente Enkhuizen een aanvraag voor procesmanagement opgesteld en ingediend.

DE OUDE VEILING HOORN NHN neemt deel aan de projectgroep die in 2010 in het leven is geroepen om te komen tot de uitvoering van de herstructureringsplannen voor het verouderde bedrijventerrein. NHN heeft een businesscase voor de locatie Gemeentewerf in relatie tot het voormalige veilinggebouw opgesteld. NHN heeft zitting in de commissie die de aanvragen voor gevelrenovatie subsidies beoordeelt en toekent.

DE VOLGER GRAFT-DE RIJP NHN ondersteunde de ondernemers en de gemeente bij het verkrijgen van een HIRB- uitvoeringssubsidie voor de revitalisering en herstructurering van het bedrijventerrein De Volger. Momenteel ondersteunt NHN het project met communicatie, procesmanagement en beheer. Zo adviseerde NHN over het opzetten van een ondernemersvereniging voor het bekostigen van het parkmanagement. Meer over De Volger in Graft-De Rijp leest u op www.devolger.nl.

“Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ) huurt de NIOZ-haven al zo’n 25 jaar. In 2008 ontstond het plan deze haven in een publiekprivate samenwerking om te vormen naar een binnenvaarthaven die ook geschikt zou zijn voor industriële gebruikers. Met NHN als aanjager zijn deze plannen veranderd naar de ontwikkeling van een kennishaven in een samenwerkingsverband van de gemeente Texel, het NIOZ en NHN. De inzet, kennis en ervaring van NHN zorgden ervoor dat dit een haalbaar plan werd. Het doel is om nog meer onderzoeksgerelateerde activiteiten in de haven te kunnen laten plaatsvinden, zowel door het NIOZ als door andere partijen. De gemeente en wij hadden geen ervaring met dit soort processen, NHN heeft hiervoor wel de nodige kennis en ervaring in huis. NHN heeft ons geadviseerd over de procedure, de juiste contacten gelegd en ons gekoppeld aan een adviesbureau dat ons bij dat hele proces kon ondersteunen en begeleiden. En het is gelukt! We hebben de subsidies behouden en kunnen gaan renoveren. Als spin-off van het onderzoek van NIOZ en met gebruikmaking van de unieke waterkwaliteit, kan er zo een cluster van activiteiten in de haven ontstaan. NHN kan dit cluster ook prima ondersteunen. De nieuwe activiteiten zorgen voor meer werkgelegenheid. Zowel direct als indirect. Ook onderhoudsbedrijven, schoonmaakbedrijven en horeca profiteren hier bijvoorbeeld van.” www.nioz.nl

29

NHN


BEDRIJVENTERREINEN & LOCATIEONTWIKKELING

OVERIGE ACTIVITEITEN ONTWIKKELING EN HERSTRUCTURERING BEDRIJVENTERREINEN Uitwerking energie-, beheer- en parkmanagementplannen Distriport Noord-Holland Koggenland Privaat beheer- en parkmanagementconcept en promotie & acquisitie Businesspark Andijk Zuid Uitbreiding Kruiswijk Anna Paulowna Uitbreiding offshorebedrijven Haven Den Helder Gebiedsvisie Stede Broec-Enkhuizen Herstructureringsvisie en uitbreidingspan Centrale Zone Stede Broec Herstructureringsvisie en uitvoeringsplan bedrijventerreinen Harenkarspel Herstructureringsplannen Oosterend Texel  Onderzoek financiering herprofilering Oosterzij Heiloo

DIVERSE VASTGOEDPROJECTEN

AGRIPORT A7 WIERINGERMEER NHN heeft de private ontwikkelaar begeleid bij de bestemmingsplanprocedure. Tevens heeft NHN de mogelijkheden onderzocht voor clustering van aquacultuurbedrijven op de deellocatie Het Venster en hierover een presentatie gegeven aan bestuurders en de gemeenteraad van de gemeente Wieringermeer. De activiteiten hebben geleid tot een principetoestemming vanuit de gemeente voor deze ontwikkeling en een subsidietoekenning vanuit het Europees Visserij Fonds. Meer weten over Agriport? Kijk dan op www.agriporta7.nl.

OVERIGE VASTGOEDPROJECTEN Leekerwoonlanden Masterplan Historische Haven Den Oever

SAMENWERKING EN KENNISDELING

REGIONALE SAMENWERKING BEDRIJVENTERREINEN In februari 2010 organiseerde NHN een conferentie in Zwaagdijk-Oost over regionale samenwerking en herstructurering van bedrijventerreinen in de voormalige veilingzaal van The Greenery. De regio gemeenten en NHN hebben hier een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het Centraal Coördinatiepunt Bedrijventerreinen West-Friesland. Het coördinatiepunt zorgt ervoor dat geïnteresseerde ondernemers bij één aanspreekpunt terecht kunnen voor neutraal advies over een geschikte vestigingsplek op basis van hun wensen. De conferentie in Zwaag was tevens de start van regionale kennisdelingsproject Mooi Nederland van NHN. In de zomer van 2010 heeft NHN hiervoor interviews afgenomen met alle betrokken wethouders. Allemaal spraken zij zich uit voor een steviger regionale samenwerking op het gebied van bedrijventerreinen. In het najaar heeft het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Economie (VVRE) het plan van aanpak vastgesteld, waarin wordt gekomen tot verdere samenwerking en het opstellen van een samenhangend regionaal programma bedrijventerreinen.

30


“In januari 2012 openen mijn vrouw en ik de deuren van ons landelijke restaurant en bed & breakfast in de gemeente Castricum. De bed & breakfast zal uit 8 kamers bestaan boven een stoeterij. In deze stoeterij werkten we al en in 2009 kregen we de kans om het bedrijf over te nemen. Het is een fantastische plek en hier wilden we graag iets mee doen. Maar, om alleen met de paarden verder te gaan was financieel niet haalbaar. We hebben toen een plan ontwikkeld om de stoeterij te combineren met een restaurant en overnachtingsmogelijkheden. Ons plan hield echter wel in dat het bestemmingsplan aangepast moest worden van agrarisch naar horeca en toerisme. Ook moesten er vergunningen komen voor onder andere een nieuwe in- en uitrit en bewegwijzeringsborden. Hierdoor liepen we tegen veel juridische uitdagingen aan. NHN heeft ons fantastisch ondersteund in dit traject. Samen hebben we gesprekken gevoerd met de gemeente en de provincie. Ook heeft NHN geholpen bij het ontwikkelen van het plan, zodat het binnen het bestemmingsplan zou passen. Zonder NHN zou het veel moeilijker zijn geweest om ons doel te verwezenlijken. Nu kan iedereen die van het landelijke leven houdt vanaf januari rekenen op een gastvrij ontvangst.� www.hetruiterhuys.nl

In opdracht van de gemeenten voert NHN een aantal taken uit, te weten: monitoren van de uitgifte, behoefteramingen, typering en segmentering en beoordelen van kwaliteitsniveaus op bedrijventerreinen, regionale promotie en acquisitie, stimuleren duurzaam beheer en parkmanagement, regionale programmeringen en planning, monitoren en stimuleren van de voorgenomen herstructurering.

STICHTING KENNISALLIANTIE BEDRIJVENTERREINEN NEDERLAND (SKBN) NHN heeft in 2010 geparticipeerd in de oprichting van de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN). Doel van de Stichting is het delen en verspreiden van kennis op het gebied van de herstructurering van bedrijventerreinen. Kijk voor meer informatie over SKBN op www.skbn.nu

OVERIGE PROJECTEN SAMENWERKING EN KENNISDELING Regionale samenwerking Kop van Noord-Holland Deelname organisatie Nationaal Bedrijventerreinen Congres

31

NHN


ENER

EVERY CHAN


RGY

THING NGES


34


Hfdst.

4 NHN

PARTICIPATIES INTERVIEW ALWIN MUUS - DIRECTEUR INTEC MARINE SHIPYARD

35

NHN


PARTICIPATIES

“De afgelopen jaren is voor onze jachtenwerf een roerige tijd geweest. Toen de crisis zich aandiende in 2008 moest ik het personeelsbestand helaas halveren. We zaten in Slootdorp met 34 medewerkers en nog zo’n 10 tot 15 onderaannemers. Met de toekomst in het vizier zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe locatie met ruimte voor groeimogelijkheden. In Slootdorp waren die groeimogelijkheden er niet. NHN overtuigde mij van de vestigingsvoordelen van Den Helder. We werden tijdelijke kantoorgenoten in het Maritiem Businesscenter op Willemsoord, een initiatief van NHN. Uiteindelijk raakte ik in gesprek met de Teerenstra-werf in Den Helder. Dat werd een succes. We zijn nu medegebruiker van het terrein en nemen de werf op termijn over. De werf is uniek en biedt voldoende mogelijkheden voor groei. In de komende vijf jaar willen we ons meer specialiseren richting megajachten, luxe jachten vanaf 24 meter waterlijn. Als alles gaat volgens plan, zouden we tussen nu en 10 jaar werk kunnen bieden aan zo’n 120 mensen. Het is goed dat er een organisatie is zoals NHN om bedrijven in de kop van Noord Holland te ondersteunen. De regio heeft bedrijvigheid nodig, zodat er meer werkgelegenheid komt en de regio dus ook weer mensen zal aantrekken.” www.intecmarine.nl

NHN STELT ZICH TOT DOEL DE WERKGELEGENHEID IN DE REGIO TE VERGROTEN EN DE INVESTERINGS-MOGELIJKHEDEN VOOR ONDERNEMINGEN MET VEEL POTENTIE IN DE REGIO TE VERBETEREN. DOOR PROMOTIE & ACQUISITIE, STRUCTUURVERSTERKING EN HET VERBINDEN VAN PRIVATE EN PUBLIEKE PARTIJEN. DAARNAAST WENST NHN HET INSTRUMENT VAN PARTICIPATIES IN TE ZETTEN, OM KEUZES VAN VESTIGINGSPLAATSING TE VERGEMAKKELIJKEN. NHN HEEFT TWEE PARTICIPATIEFONDSEN OPGEZET, NAMELIJK HET GROEI- EN ONTWIKKELINGSFONDS NOORD-HOLLAND EN HET TECHNOLOGY REVOLUTIONS FUND. 2010 STOND IN HET TEKEN VAN BEOORDELING VAN AANVRAGEN VOOR DE FONDSEN.

36


GROEI- EN ONTWIKKELINGSFONDS NOORD-HOLLAND (GON)

TECHNOLOGY REVOLUTIONS FUND (TRF)

Het Technology Revolutions Fund (TRF) is officieel eind 2009 gestart. Ook voor TRF zijn er vele financieringsaanvragen ontvangen. Na een eerste quickscan zijn er 70 aanvragen aangemerkt als mogelijk interessant en na onderzoek en overleg met de betrokkenen zijn er 28 aanvragen aangemerkt als mogelijke investeringsobjecten. 17 aanvragen zijn er uiteindelijk afgewezen om diverse redenen, vergelijkbaar met redenen waarom GON-aanvragen zijn afgewezen (zie hiernaast). Desondanks zijn de betreffende organisaties zoveel mogelijk begeleid naar geschikte investeringspartijen, waardoor 11 organisaties investeerders hebben gevonden. Met de resterende 11 organisaties die mogelijk in aanmerking komen voor een investering vanuit het TRF voeren wij nog gesprekken. Ons streven is om in 2011 te komen tot 2 investeringen, zoveel mogelijk in samenwerking met partners. Meer informatie over het TRF is te vinden op www.technologyrevolutionsfund.nl.

Sinds de officiĂŤle start in 2009 heeft het Groei- en Ontwikkelingsfonds Noord-Holland (GON) vele aanvragen voor financiering ontvangen. Na een eerste quickscan per aanvraag zijn 59 aangemerkt als mogelijk interessant. Na onderzoek en overleg met de betrokkenen heeft NHN uiteindelijk 19 aanvragen aangemerkt als mogelijke investeringsobjecten. Uiteindelijk zijn er 17 aanvragen afgewezen. Redenen hiervoor waren omdat de investeringsvraag te hoog was voor het GON alleen en er geen co-financiers beschikbaar waren, de vraag en het aanbod te ver uit elkaar lag of dat er niet werd voldaan aan de investeringscriteria. De betreffende organisaties hebben we begeleid naar andere mogelijke investeringspartijen. Hierdoor hebben 15 organisaties investeerders gevonden. Met de resterende 2 organisaties voeren we nog gesprekken over een mogelijke deelname van het GON. Om de financiĂŤle slagkracht van het GON te optimaliseren, zoekt NHN zoveel mogelijk naar een gezamenlijke investering met partners. Meer weten over het GON? Kijk dan op www.gon-nh.nl.

37

NHN


ENERGY

I LIKE IT WHAT IS IT? 38


39


24

ENE


ERGY

/7


JAARREKEN 40 42

< naar inhoudsopgave


NING 41 43

Ontwikkelingsbedrijf NHN NHN


44


INHOUD

JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

46

48

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING GECONSOLIDEERDE BALANS

52

GECONSOLIDEERDE WINSTENVERLIESREKENING

54

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

56

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS EN WINSTENVERLIESREKENING

57

ENKELVOUDIGE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2010 WINSTENVERLIESREKENING

76

78

TOELICHTING OP DE BALANS EN 79 WINSTENVERLIESREKENING

OVERIGE GEGEVENS STATUTAIRE REGELING INZAKE 88 DE WINSTBESTEMMING VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

88

88

45

NHN


JAARVERSLAG

VAN DE DIRECTIE OPRICHTING EN KERNTAKEN

BELEID

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V.

Belangrijkste doelstelling van NHN is het realiseren

(NHN) is opgericht op 2 februari 2007. De kerntaken

van duurzame economische ontwikkeling door de

van NHN zijn:

toename van bedrijvigheid en werkgelegenheid in Noord-Holland Noord. Daartoe ontwikkelt NHN di-

Promotie en acquisitie

verse activiteiten. In de eerste plaats verzorgt NHN

Ontwikkeling/revitalisatie van regionale

promotie- en acquisitie om bedrijven te interesseren

bedrijventerreinen

voor vestiging of uitbreiding in de regio. Daarnaast

Kennistoepassing en innovatie

ontwikkelt en presenteert NHN vestigingslocaties

Structuurversterkende projecten

voor bedrijven zoals bedrijventerreinen en kantorencomplexen (zo nodig in samenhang met andere

De aandeelhouders van NHN zijn de provincie

vastgoedontwikkelingen in de regio), teneinde te

Noord-Holland, de gemeenten in Noord-Holland

komen tot optimalisering van (de kwaliteit van) het

Noord en de Kamer van Koophandel en Fabrieken

grondgebruik en de exploitatiekosten- en baten.

Noordwest Holland. Dit zijn tevens belangrijke afnemers van de diensten van NHN.

NHN organiseert en faciliteert projecten die moeten leiden tot meer bedrijvigheid of die de andere activiteiten van NHN kunnen ondersteunen. Deze laatste activiteiten variĂŤren van het organiseren van economische clusters tot het subsidiĂŤren van

44 46

< naar inhoudsopgave


toeristisch-recreatieve evenementen. Tenslotte

VERWACHTINGEN VOOR 2011

heeft NHN de participatiemaatschappijen Groei- en

NHN wil effectief inspelen en een actieve rol ver-

Ontwikkelingsfonds Noord-Holland BV en Techno-

vullen in het stimuleren, aanjagen en opzetten van

logy Revolutions Fund BV opgericht ter ondersteu-

economische ontwikkelingen. Dat doet NHN vanuit

ning van bovenstaand beleid.

de programma’s innovatie & stimulering, promotie & acquisitie, vastgoed en participaties. Vanaf de

FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

oprichting heeft NHN vele activiteiten opgepakt en

De financiële positie van NHN is relatief goed, ervan

gebundeld.

uitgaande dat de organisatie bij de oprichting in 2007 nagenoeg geen eigen vermogen heeft meege-

NHN zal in 2011 de meerjarenstrategie nader

kregen. Per balansdatum bedraagt de solvabiliteit

uitwerken met als doel te blijven functioneren als

volgens de geconsolideerde balans 13,3 % (ultimo

een krachtig uitvoeringsbedrijf. Tevens levert NHN

2009 16,6%). Volgens de enkelvoudige balans is dit

input aan de overheden in de regio om te focussen

17,5% (ultimo 2009 28,7%). De liquiditeit per balans-

en beleid te ontwikkelen op de economische kansen

datum is op geconsolideerd niveau 1,33. Dit is een

voor de regio.

duidelijke verbetering ten opzichte van eind 2009 (0,88). Ultimo 2010 bedroeg de liquiditeit enkelvou-

Alkmaar, september 2011

dig 1,18 (eind 2009: 1,26) en is daarmee bevredigend.

De Directie

De omzet was in 2010 hoger dan begroot. Het operationele resultaat over 2010 bedroeg € 103.847 positief. Door onzekerheden op een tweetal projecten heeft NHN zich genoodzaakt gezien om uit voorzichtigheidsoverwegingen voorzieningen te treffen voor een bedrag van in totaal € 502.643. Daardoor is per saldo 2010 afgesloten met een negatief resultaat van € 398.796. PERSONELE BEZETTING In september 2010 heeft de voormalig directeur, de heer E.S. Rijnders, een functie elders aanvaard. Per december 2010 is de heer L.A.C. Kramer benoemd tot directeur van NHN. In 2010 is er tevens een communicatiemedewerker in dienst getreden. Hierdoor is het gemiddeld aantal fte gestegen van 17 tot 18 in 2010.

45 47

Ontwikkelingsbedrijf NHN NHN


BERICHT

VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN De Raad van Commissarissen kijkt terug op een

De Raad vergaderde in totaal zes keer met de Direc-

jaar waarin NHN wederom zijn kracht heeft ingezet

tie. Een van deze bijeenkomsten is geheel gewijd

ten dienste van de economische ontwikkeling in de

aan de samenwerking binnen Raad en Directie en

regio Noord-Holland Noord. De eind 2009 ingezette

aan strategievorming. Voorts is regelmatig in infor-

evaluatie van NHN heeft in februari 2010 geleid tot

mele zin met elkaar overlegd. Tijdens de vergade-

een rapport waarin de aandeelhouders aangeven

ringen komen structureel onderwerpen aan de orde

welke weg NHN zou moeten inslaan voor de ko-

met betrekking tot de financiële stand van zaken

mende jaren. Op basis van dit rapport en de wensen

(inclusief risico-inschatting), de (interne) organisa-

van de aandeelhouders heeft een ambtelijke voorbe-

tie en belangrijke beslissingen met betrekking tot

reidingsgroep een Programmakader geformuleerd

de taakgebieden van NHN. De financiële verslag-

dat in de AVA van 9 december is vastgesteld. Tegelij-

legging door de Directie aan de Raad vindt vier maal

kertijd is NHN gestart met het formuleren van een

per jaar plaats. De lijnen tussen de Raad en Directie

nieuwe strategie op basis van deze documenten.

zijn kort, open en met wederzijds respect. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats over het functioneren van

De Directie heeft het jaarverslag en de jaarrekening

de Raad onderling, alsmede van de Directie.

over het boekjaar 2010 opgesteld. De Raad van Commissarissen heeft op 15 september 2011 kennisgeno-

NHN past de Nederlandse corporate governance

men van een goedkeurende verklaring van Price-

code toe, tenzij de daarin opgenomen beginselen

waterhouseCoopers betreffende de jaarrekening.

van deugdelijk ondernemingsbestuur en best prac-

De jaarrekening wordt vervolgens door de Raad,

tice niet op NHN toepasbaar zijn. NHN gedraagt zich

overeenkomstig de rapportage goedgekeurd en ter

in alle opzichten naar de geldende maatschappe-

vaststelling voorgelegd aan de Algemene Vergade-

lijke normen voor ondernemerschap, financiële en

ring van Aandeelhouders (AVA).

bestuurlijke transparantie, alsmede – meer specifiek – de regels die gesteld worden door de statuten van de vennootschap.

46 48

< naar inhoudsopgave


De Directie is voor zijn functioneren gebonden aan

den en opgevolgd door de heer dr. G. (Gerrit) Valk.

een directiestatuut. Het interne toezicht wordt door

De Raad heeft afscheid genomen van de heer Conyn.

de Raad van Commissarissen uitgeoefend en het

Zijn inzet, loyaliteit en wijze adviezen zijn van grote

externe toezicht primair door een onafhankelijke

waarde geweest.

registeraccountant, die de jaarrekening voorziet van een verklaring. De accountant wordt tenminste

DE RAAD VAN COMMISSARISSEN WERD

eenmaal per (verslag)jaar uitgenodigd de Raad te

IN HET VERSLAGJAAR GEVORMD DOOR:

informeren en wordt bevraagd over zijn verklaring en over de getrouwheid van de jaarrekening.

M.A.TH. (MARINUS) JACOMETTI RA,

President-Commissaris (commissaris a) Per 1 september 2010 heeft de algemeen directeur,

(1952) Nederlander

mr. drs. E.S. Rijnders, een functie elders aanvaard.

Commissaris sinds 1 februari 2007

De heer Rijnders was sinds de oprichting in dienst

MEVROUW MR. G.J.A. (TRUUS) VALKERING,

van NHN. De Raad is de heer Rijnders dankbaar voor

Commissaris (commissaris b)

zijn inzet in de afgelopen jaren, waarbij het belang

(1949) Nederlandse

van de regio steeds voorop heeft gestaan.

Commissaris sinds 1 februari 2007 MR. F.G.M. (FRITZ) CONYN,

Na een werving en selectietraject, in nauwe samen-

Commissaris (Commissaris c)

werking met de aandeelhouders van NHN, heeft de

(1944) Nederlander

AVA op 9 december de heer drs. L. (Leo) A.C. Kramer

Commissaris sinds 1 februari 2007

benoemd tot algemeen directeur. CONFORM DE STATUTEN VAN NHN IS

In de tussenliggende periode heeft de financieel

COMMISSARIS A VOORGEDRAGEN DOOR DE

directeur, de heer T.G.J. van Veen Delaunay, de

PROVINCIE NOORD-HOLLAND; COMMISSARIS B

functie van algemeen directeur vervuld.

DOOR DE IN DE VENNOOTSCHAP DEELNEMENDE GEMEENTEN EN COMMISSARIS C DOOR DE KAMER

De samenstelling van de Raad is gedurende dit

VAN KOOPHANDEL NOORDWEST HOLLAND.

verslagjaar niet gewijzigd. De samenstelling van de Raad voldoet aan hetgeen in de statuten van NHN

ALKMAAR, SEPTEMBER 2011

is vastgelegd. De gewenste deskundigheid bin-

DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

nen de Raad is in voldoende mate aanwezig. In de

M.A.TH. JACOMETTI RA, VOORZITTER

statuten is geen rooster van aftreden opgenomen.

MR. G.J.A. VALKERING

In dit verslagjaar is echter op voorstel van de RvC

MR. F.G.M. CONYN TOT 1 JANUARI 2011

een rooster van aftreden door de AVA op 9 decem-

DR. G. VALK VANAF 1 JANUARI 2011

ber 2010 vastgesteld, waarbij de continu誰teit in de toezichthoudende taak van de Raad is gewaarborgd. Dit betekent voorts dat commissaris de heer mr. F.G.M. Conyn per eind van het verslagjaar is afgetre-

47 49

Ontwikkelingsbedrijf NHN NHN


GECONS DEERDE REKENIN 48 50

< naar inhoudsopgave


SOLIE JAAR NG 49 51

Ontwikkelingsbedrijf NHN NHN


GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2010 ( NA VOORGESTELDE RESULTAATBESTEMMING )

ACTIVA

31 DECEMBER 2010

31 DECEMBER 2009

€ 50.030

€ 23.289

€ 2.296.873

€ 3.245.644

€0

€0

Vaste activa 4 MATERIËLE VASTE ACTIVA

Inventarissen FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Deelnemingen 5 Vlottende activa VOORRADEN 6 VORDERINGEN

Handelsdebiteuren 7

€ 113.883

€ 139.755

€ 1.927

€ 33.517

€ 35.023

€ 76.628

€ 119.425

€ 88.366

€ 244.957

€ 811.270

Vorderingen op gelieerde ondernemingen 8 Vorderingen op aandeelhouders 9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 10 Overige vorderingen en overlopende activa 11 LIqUIDE MIDDELEN 12

50 52

< naar inhoudsopgave

€ 515.215

€ 1.149.536

€ 2.231.709

€ 2.058.782

€ 5.093.827

€ 6.477.251


GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2010 PASSIVA

31 DECEMBER 2010

31 DECEMBER 2009

€ 679.459

€ 1.078.255

€ 2.355.258

€ 1.750.000

GROEPSVERMOGEN 13 LANGLOPENDE SCHULDEN

Lening

14

KORTLOPENDE SCHULDEN

Financiële leaseverplichtingen

€0

€ 1.889

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

€ 445.543

€ 479.411

Schulden aan gelieerde ondernemingen 16

€ 200.000

€ 1.742.758

€ 112.005

€ 101.886

€ 1.301.562

€ 1.323.052

15

Belastingen en premies sociale verzekeringen 17 Overige schulden en overlopende passiva 18

€ 2.059.110

€ 3.648.996

€ 5.093.827

€ 6.477.251

51 53

Ontwikkelingsbedrijf NHN NHN


GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI 2010 TOT EN MET 31 DECEMBER 2010

01-01-2010 t/m 31-12-2010

01-01-2009 t/m 31-12-2009

€ 4.366.401

€ 4.533.899

NETTO-OMZET 20

Projectkosten 21 Loonkosten 22 Afschrijvingen op materiële vaste activa Organisatiekosten 23

€ 3.983.300

€ 3.646.356

€ 394.006

€ 381.771

€ 19.231

€ 25.863

€ 358.043

€ 335.032

SOM DER BEDRIJFSLASTEN BEDRIJFSRESULTAAT

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 24 Rentelasten en soortgelijke kosten 25 RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

€ 4.754.580

€ 4.389.022

€ (388.179)

€ 144.877

€ 47.008

€ 47.959

€ (21.149)

€ (42.510)

€ (362.320)

€ 150.326

€ (36.476)

€ 230.473

€ (398.796)

€ 380.799

Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 26 GROEPSRESULTAAT

52 54

< naar inhoudsopgave


GECONSOLIDEERDE KASSTROOMOVERZICHT OVER DE PERIODE 1 JANUARI 2010 TOT EN MET 31 DECEMBER 2010

01-01-2010 t/m 31-12-2010

01-01-2009 t/m 31-12-2009

€ (388.179)

€ 144.877

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: Afschrijvingen op materiële vaste activa

€ 19.231

€ 25.863 € 19.231

€ 25.863

Verandering in werkkapitaal: Vorderingen

€ 634.321

€ (164.370)

€0

€0

€ (1.589.886)

€ 89.024

Voorraden Kortlopende schulden (exclusief bankkrediet) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest

€ (955.565)

€ (75.346)

€ (1.324.513)

€ 95.394

€ 25.859

€ 5.449

€ (36.476)

€ 230.473

Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen Kasstroom uit operationele activiteiten

€ (10.617)

€ 235.922

€ (1.335.130)

€ 331.316

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

Investeringen materiële vaste activa

€ (45.972)

€ (18.992)

Toename financiële vaste activa

€ 948.771

€(947.240)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

€ 902.799

€ (966.232)

53 55

Ontwikkelingsbedrijf NHN NHN


GECONSOLIDEERDE KASSTROOMOVERZICHT OVER DE PERIODE 1 JANUARI 2010 TOT EN MET 31 DECEMBER 2010

01-01-2010 t/m 31-12-2010

01-01-2009 t/m 31-12-2009

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

Mutatie gestort en opgevraagd kapitaal Mutatie langlopende schulden

€0

€0

€ 605.258

€1.750.000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen 12

€ 605.258

€ 1.750.000

€ (172.927)

€ (1.115.084)

€ 2.058.782

€ 943.698

€ 172.927

€ 1.115.084

€ 2.231.709

€ 2.058.782

HET VERLOOP VAN DE GELDMIDDELEN IS ALS VOLGT: STAND PER 1 JANUARI

Mutatie boekjaar STAND PER 31 DECEMBER

54 56

< naar inhoudsopgave


TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS EN WINST-ENVERLIESREKENING

1. ALGEMENE TOELICHTING 1.1 ACTIVITEITEN

De activiteiten van Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord N.V. bestaan voornamelijk uit het behouden en stimuleren van de groei van het bestaande bedrijfsleven in de noordelijke regio van NoordHolland alsmede het begeleiden van bedrijven bij verplaatsing of uitbreiding en het aantrekken van nieuwe bedrijven in deze regio in de ruimste zin des woords. 1.2 VESTIGINGSADRES

Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord N.V. is feitelijk gevestigd op de Comeniusstraat 10 te Alkmaar. 1.3 CONSOLIDATIE

De volgende vennootschappen zijn in de consolidatie begrepen: NHN Vastgoed B.V

100%

NHN Beheer N.V.

100%

NHN Parkmanagement B.V.

100%

NHN Finance B.V.

100%

NHN Projectbeheer B.V.

100%

NHN Participaties B.V.

100%

Technology Revolution Fund B.V.

100%

Technology Revolution Fund PM B.V

100%

Groei- en Ontwikkelingsfonds Noord-holland BV

100%

GON Participatiemanagement B.V.

100%

NHN Projecten B.V.

100%

Stichting Economische Ontwikkeling

100%

55 57

Ontwikkelingsbedrijf NHN NHN


1.4 VERBONDEN PARTIJEN

Als verbonden partijen worden aangemerkt de Provincie NoordHolland, 26 gemeentes in Noord Holland en de Kamer van Koophandel. Het Ontwikkelingsbedrijf levert tegen betaling jaarlijks diensten aan deze partijen. In de jaarrekening zijn vorderingen opgenomen uit hoofde van deze dienstverlening en deze zijn verantwoord als vorderingen op aandeelhouders. Op de verbonden partijen Duurzame Ontwikkeling Transportstromen en bereikbaarheid B.V., Stichting Holland Health, Stichting Seed Valley, Can UA, Stichting Energy Port kan door Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord N.V. in beperkte mate beleidsbepalende invloed worden uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid. 1.5 TOELICHTING OP HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Koersverschillen bij geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

2. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 2.1 ALGEMEEN

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings of vervaardigingsprijs of tegen actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, winstenverliesrekening en kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen, waarmee wordt verwezen naar de toelichting.

56 58

< naar inhoudsopgave


2.2 VERGELIJKING MET VOORGAAND JAAR

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. 2.3 VOORRADEN

Onderhanden werken Het onderhanden werk wordt gewaardeerd tegen directe kosten. Voor de projecten, waarbij de winst op de reeds verrichte prestaties op verantwoorde wijze kan worden bepaald, wordt de winst aan het boekjaar toegerekend naar de mate waarin de verrichte prestaties hun aandeel hebben gehad in het totaal van de voor het project te verrichten prestaties. Als de winst niet op verantwoorde wijze kan worden bepaald wordt deze winst verantwoord in het boekjaar waarin het project wordt opgeleverd. Voorzieningen voor verwachte verliezen worden genomen in de periode waarin komt vast te staan dat er sprake is van verliesgevende projecten en worden in mindering gebracht op de post onderhanden werk. 2.4 MATERIテ記E VASTE ACTIVA

Vaste bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschafprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs) onder aftrek van lineaire afschrijvingen. 2.5 FINANCIテ記E VASTE ACTIVA

Deelnemingen Deelnemingen waar invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen, waarvoor onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing van deze grondslagen, wordt uitgegaan van de verkrijgingsprijs.De volgende deelnemingen hoeven uit hoofde van externe verslagleggingsregels niet te worden geconsolideerd en zijn derhalve verantwoord onder de financiテォle vaste activa: Duurzame Ontwikkeling Transportstromen en bereikbaarheid B.V.

10,0%

Finance Academy

5,0%

WFO/ABC

37,5%

V.o.f. Bedrijventerrein Andijk Zuid

20,0%

Distriport Noord-Holland B.V.

33,3%

Distriport Noord-Holland C.V.

33,3%

Parkmanagement Noord-Holland B.V.

50,0%

Leeker Woonlanden B.V.

4,0%

57 59

Ontwikkelingsbedrijf NHN NHN


Voormelde deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare waarde. Afwaardering vindt plaats ten laste van de winst-en-verliesrekening. De deelneming in Leeker Woonlanden B.V. is in 2011 verkocht, evenals de deelneming in Parkmanagement Noord-Holland B.V.. Op 31 december 2010 is het 50% belang in Sustainable Development Company Holland North BV uitgebreid naar 100% . Uit praktische overwegingen is dit jaar de consolidatie achterwege gelaten en is de deelneming verantwoord onder de financiële vast activa, tegen netto vermogenswaarde. Leningen u/g De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde van het verstrekte bedrag, gewoonlijk de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 2.6 VORDERINGEN

Handelsvorderingen worden opgenomen tegen de reële waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

3.

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

3.1 ALGEMEEN

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. 3.2 NETTO-OMZET

Nettoomzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. 3.3 PROJECTKOSTEN

Onder projectkosten wordt verstaan de aan de projecten toe te rekenen directe en indirecte kosten. 3.4 PERSONEELSBELONINGEN

Periodiek betaalbare beloningen Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winstenverliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

58 60

< naar inhoudsopgave


Pensioenen De vennootschap heeft een toegezegde-bijdrageregeling. Voor de toegezegde-bijdrageregeling betaalt de vennootschap op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van de premies heeft de vennootschap geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen. De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. De vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien deze tot een terugstorting leiden of tot een vermindering van toekomstige betalingen. 3.5 KOSTEN

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

59 61

OntwikkelingsbedrijfNHN NHN


TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 4. MATERIËLE VASTE ACTIVA DE MUTATIES IN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA WORDEN ALS VOLGT WEERGEGEVEN:

INVENTARISSEN

STAND PER 1 JANUARI 2010

Verkrijgingsprijzen

€ 100.172

Cumulatieve afschrijvingen

€ (76.883)

Boekwaarden

€ 23.289

MUTATIES

Investeringen

€ 45.972

Afschrijvingen

€ (19.231)

Saldo

€ 26.741

STAND PER 31 DECEMBER 2010

Verkrijgingsprijzen

€ 146.144

Cumulatieve afschrijvingen

€ (96.114)

Boekwaarden

€ 50.030

Afschrijvingspercentages

20 -33,33

60 62

< naar inhoudsopgave


FINANCIËLE VASTE ACTIVA 5. DEELNEMINGEN

DUURZAME ONTWIKKELING TRANSPORTSTROMEN EN BEREIKBAARHEID B.V.

SDC

DISTRIPORT NOORDHOLLAND C.V.

DISTRIPORT NOORDHOLLAND B.V.

€ 3.000

€ 7.146

€ 3.774

€ 7.193

€0

€ 6.405

€0

€0

€ -3.000

€ -1.856

€ -2.018

€ -10

Dividend uitkering

€0

€0

€0

€0

Desinvesteringen

€0

€0

€0

€0

€0

€ 11.695

€ 1.756

€ 7.183

Mutatie voorziening

€0

€0

€0

€0

STAND PER 31 DECEMBER 2010

€0

€ 11.695

€ 1.756

€ 7.183

WFO/ABC

V.O.F. BEDRIJVENTERREIN ZUID

LEEKER WOONLANDEN B.V.

TOTAAL

€ 2.140.035

€ 84.496

€ 1.000.000

€3.245.644

€0

€ 21.800

€0

€ 28.205

€ -22.722

€ -9.870

€0

€ -39.476

€ -937.500

€0

€0

€ -937.500

€0

€0

€0

€0

€ 1.179.813

€ 96.426

€ 1.000.000

€ 2.296.873

€0

€0

€0

€0

€ 1.179.813

€ 96.426

€ 1.000.000

€ 2.296.873

STAND PER 1 JANUARI 2010

Investeringen Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

STAND PER 1 JANUARI 2010

Investeringen Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen Dividend uitkering Desinvesteringen Totalen Mutatie voorziening STAND PER 31 DECEMBER 2010

NHN heeft een deelneming van 5% in Finance Academy van € 7.500 welke volledig is voorzien en een deelneming in Parkmanagement Noord-Holland B.V. van 50% van € 0. Het belang van Leeker Woonlanden is gewaardeerd op € 1 miljoen in de veronderstelling dat deze genet kan worden met de lening, gezien het feit dat de aandelen teruggeleverd kunnen worden. Eén en ander verwoord in de koopovereenkomst en leningovereenkomst. De deelneming Leeker Woonlanden B.V. is in 2011 verkocht voor een bedrag van € 1.000.000.

61 63

Ontwikkelingsbedrijf NHN NHN


6. VOORRADEN

Onderhanden werk

31 DECEMBER 2010

31 DECEMBER 2009

€0

€0

Het onderhanden werk betreft kosten die gemaakt zijn als voorloopkosten voor het project Regionaal Havengebonden Bedrijventerreinen (RHB). Dit betreft reeds gemaakte kosten die deels gefinancierd zijn uit een voorbereidingskrediet van de Provincie Noord-Holland. De saldering van de voorraden is als volgt verwerkt:

Onderhanden werk

€ 544.500

€ 502.793

Door te belasten projectkosten

€ -269.500

€ -227.793

Voorbereidingskrediet

€ -275.000

€ -275.000

€0

€0

31 DECEMBER 2010

31 DECEMBER 2009

€ 113.883

€ 139.755

VORDERINGEN 7. HANDELSDEBITEUREN: Handelsdebiteuren

Onder de handelsvorderingen zijn geen vorderingen opgenomen met een resterende looptijd langer dan een jaar. Een voorziening voor dubieuze debiteuren van € 5.000 werd noodzakelijk geacht.

62 64

< naar inhoudsopgave


8. VORDERINGEN OP GELIEERDE ONDERNEMINGEN 31 DECEMBER 2010

31 DECEMBER 2009

Transportstromen en bereikbaarheid B.V

€0

€ 1.590

Rekening-courant Distriport

€0

€ 30.000

€ 1.927

€ 1.927

€ 1.927

€ 33.517

Duurzame Ontwikkeling

Rekeningcourant Coöperatie Aquacultuur Nederland

Over het gemiddeld saldo van deze rekeningcourantverhoudingen wordt geen rente berekend. Omtrent aflossing en zekerheden zijn geen nadere afspraken gemaakt. De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. De nominale waarde van de vordering op Distriport bedraagt € 245.000 per 31 december 2010. Dit bedrag is volledig voorzien wegens onzekerheid over de inbaarheid.

9. VORDERINGEN OP AANDEELHOUDERS 31 DECEMBER 2010

31 DECEMBER 2009

€ 35.023

€ 76.628

Vorderingen op aandeelhouders

10. BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN 31 DECEMBER 2010

Omzetbelasting

€119.425

31 DECEMBER 2009

€ 88.366

63 65

Ontwikkelingsbedrijf NHN NHN


11. OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 31 DECEMBER 2010

31 DECEMBER 2009

€0

€ 9.600

€ 875

€ 24.943

€ 1.376

€ 4.349

Te ontvangen Leader/EVF

€ 68.266

€ 76.829

Door te belasten projectkosten

€ 66.382

€ 367.498

€0

€ 59.178

€ 5.259

€0

€0

€ 119.930

Lening NHEC

€ 50.000

€0

Kop en Munt

€0

€ 110.704

€ 52.799

€ 29.685

€ 244.957

€ 811.270

Waarborgsommen Vooruitbetaalde pensioennota Vooruitbetaalde kosten

Rekening-courant Stichting Agriboard Rekening-courant Innovatiesnelweg Lening innovatiefonds

Overige vorderingen

De overige vorderingen hebben, met uitzondering van de waarborgsommen waarvan de looptijd bepaald is, een looptijd korter dan één jaar. De nominale waarde van de door te belasten projectkosten bedraagt € 289.025. Hierop is een voor-ziening in mindering gebracht van € 222.643 inzake het Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein (RHB) in verband met onzekerheid over de doorgang van dit project.

12. LIQUIDE MIDDELEN 31 DECEMBER 2010

31 DECEMBER 2009

€ 1.230.203

€1.961.119

Rabobank

€ 1.477

€ 97.492

SNS Bank

€ 1.000.000

€0

BNG Bank

€ 24

€0

€5

€ 171

2.231.709

2.058.782

ING Bank N.V.

Kas De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking. 64 66

< naar inhoudsopgave


13. GROEPSVERMOGEN Het eigen vermogen wordt in de toelichting op de balans in de enkelvoudige jaarrekening nader toegelicht. 14. LANGLOPENDE SCHULDEN 31 DECEMBER 2010

31 DECEMBER 2009

€1.000.000

€ 1.000.000

Rekening-courant WFO/ABC

€605.258

€0

Provincie Noord-Holland inzake participatie

€750.000

€750.000

€2.355.258

€1.750.000

Lening Leeker Woonlanden B.V.

Over het gemiddeld saldo van de lening van de Provincie Noord-Holland wordt geen rente berekend. De lening heeft een looptijd tot november 2019. De rente voor de lening Leeker Woonlanden B.V. bedraagt 4,5%. De lening heeft een looptijd tot 8 oktober 2014. Over het gemiddeld saldo van deze rekeningcourantverhouding van WFO/ABC wordt een rente berekend van 1- maands euribor + 1%. € 605.258 van de totale rekening-courant WFO/ABC verhouding van € 805.258 is per 2010 gepresenteerd onder langlopende schulden. Inzake de rekening-courant verhouding met WFO/ABC is geen aflossingsschema overeen gekomen. In 2011 zijn de aandelen inzake Leeker Woonlanden verkocht voor € 1.000.000, Met deze opbrengst is de lening afgelost.

KORTLOPENDE SCHULDEN 15. FINANCIËLE LEASEVERPLICHTINGEN Kortlopend deel financiële leaseverplichtingen

31 DECEMBER 2010

31 DECEMBER 2009

€0

€ 1.889

65 67

Ontwikkelingsbedrijf NHN NHN


16. SCHULDEN AAN GELIEERDE ONDERNEMINGEN 31 DECEMBER 2010

31 DECEMBER 2009

€ 200.000

€ 1.742.758

€ 200.000

€ 1.742.758

Rekeningcourant WFO/ABC

Over het gemiddeld saldo van deze rekeningcourantverhouding van WFO/ABC wordt een rente berekend van 1- maands euribor + 1%. Naar verwachting zal deze schuld geëlimineerd worden middels een dividend uitkering in 2011. In 2011 heeft verrekening van het saldo per 31-12-2010 plaatsgevonden met een dividend uitkering WFO/ABC.

17. BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN 31 DECEMBER 2010

31 DECEMBER 2009

€ 5.689

€0

€ 106.316

€ 101.886

€ 112.005

€ 101.886

31 DECEMBER 2010

31 DECEMBER 2009

Vooruit ontvangen bedragen

€868.084

€ 747.710

Nog te ontvangen facturen

€ 254.558

€ 281.426

Te betalen salarissen

€0

€ 22.000

Te betalen pensioenpremies

€0

€ 46.582

€ 15.882

€ 19.836

€ 163.038

€ 205.498

€ 1.301.562

€ 1.323.052

Omzetbelasting Loonheffingen

18 OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Reservering vakantiedagen Overige schulden en overlopende passiva

In de post overige schulden is een bedrag van € 130.531 begrepen voor Kop en Munt gelden.

66 68

< naar inhoudsopgave


19. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN Meerjarige financiële verplichtingen Er lopen 4 operational leasecontracten voor auto’s, waarbij de jaarlijkse leaseverplichtingen circa € 46.000 bedraagt. Er loopt 1 operational leasecontract voor een kopieerapparaat, waarbij de jaarlijkse leaseverplichtingen circa € 2.750 bedraagt. Het jaarlijkse bedrag aan huurverplichtingen aangaande onroerend goed bedraagt circa € 120.000. De huurverplichtingen vervallen binnen 1 tot 2 jaar. WFO Agri Business Centrum B.V. heeft het pandrecht op de aandelen van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. als zekerheid gesteld voor de uitstaande lening van € 805.258 per balansdatum.

67 69

Ontwikkelingsbedrijf NHN NHN


TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 20 NETTO-OMZET 01-01-2010 t/m 31-12-2010

01-01-2009 t/m 31-12-2009

€ 2.788.404

€ 2.788.334

€1.460.941

€ 1.457.519

€115.614

€ 172.104

€ 1.442

€115.942

€ 4.366.401

€4.533.899

Exploitatiebijdragen Omzet Projecten Leader/EVF Overige baten

De netto omzet is in het verslagjaar met 3,7% gedaald ten opzichte van vorig jaar.

21 PROJECTKOSTEN 01-01-2010 t/m 31-12-2010

01-01-2009 t/m 31-12-2009

€ 682.118

€ 646.195

Vastgoed

€1.066.855

€ 961.864

Structuurversterking

€1.894.986

€1.541.967

€115.614

€172.104

€ 223.727

€324.226

€ 3.983.300

€3.646.356

Promotie & Acquisitie

Leader Participaties

In de projectkosten zijn voor een bedrag van € 45.000 financieringskosten opgenomen die rechtstreeks verband houden met de projecten. In de projectkosten van Vastgoed is in totaal een bedrag van € 502.643 opgenomen inzake de vorming van voorzieningen voor een tweetal projecten. De doorbelaste loonkosten zijn verantwoord onder de projectkosten (Promotie & Acquisitie € 289.700, Vastgoed € 244.683, Structuurversterking € 408.762, Leader € 93.892 en Participaties € 126.001).

68 70

< naar inhoudsopgave


22 LOONKOSTEN 01-01-2010 t/m 31-12-2010

01-01-2009 t/m 31-12-2009

€ 1.238.778

€ 1.186.976

Sociale lasten

€129.528

€ 113.242

Pensioenlasten

€188.738

€ 172.640

€ (1.163.038)

€ (1.091.087)

€394.006

€381.771

01-01-2010 t/m 31-12-2010

01-01-2009 t/m 31-12-2009

€ 1.113.197

€ 1.077.896

dagenverplichting

€ 81.071

€ 74.004

Kostenvergoedingen personeel

€ 44.510

€ 35.075

€ 1.238.778

€ 1.186.975

01-01-2010 t/m 31-12-2010

01-01-2009 t/m 31-12-2009

€100.347

€ 90.191

€53.414

€ 51.573

€ 42.880

€ 41.770

Huisvestingskosten

€42.853

€ 46.527

ICTkosten

€32.887

€ 25.100

€6.098

€ 7.126

Overige personeels en opleidingskosten

€24.065

€17.187

Overige algemene kosten

€55.499

€55.558

€358.043

€335.032

Lonen en salarissen

Doorbelaste loonkosten

LONEN EN SALARISSEN

Brutolonen en –salarissen Vakantiegeld en mutatie vakantie-

23 ORGANISATIEKOSTEN Autokosten Kantoorkosten Kosten Raad van Commissarissen

Verkoopkosten

69 71

Ontwikkelingsbedrijf NHN NHN


FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 24 RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN 01-01-2010 t/m 31-12-2010

01-01-2009 t/m 31-12-2009

€47.008

€47.959

01-01-2010 t/m 31-12-2010

01-01-2009 t/m 31-12-2009

€ 286

€ 3.1181

€ 20.863

€ 39.392

€21.149

€42.510

Overige rentebaten 25 RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN

Rente lease Overige rentelasten

26 AANDEEL IN HET RESULTAAT VAN ONDERNEMINGEN WAARIN WORDT DEELGENOMEN 01-01-2010 t/m 31-12-2010

01-01-2009 t/m 31-12-2009

Resultaat deelneming Distriport Noord-Holland C.V.

€ -2.018

€ -1.986

Resultaat deelneming Distriport Noord-Holland B.V.

€ -10

€ -7

Resultaat deelneming Andijk Zuid

€-9.870

€-8.001

Resultaat deelneming SDC

€ -1.856

€ -1.854

Resultaat deelneming WFO/ABC

€-22.722

€242.321

€(36.476)

€230.473

Overige informatie 27 GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS Gedurende de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 waren 18 fte in dienst van de vennootschap (2009: 17 fte).

70 72

< naar inhoudsopgave


71 73

Ontwikkelingsbedrijf NHN NHN


ENKELVO JAARREK 72 74

< naar inhoudsopgave


OUDIGE KENING 73 75

Ontwikkelingsbedrijf NHN NHN


BALANS PER 31 DECEMBER 2010 ( NA VOORGESTELDE RESULTAATBESTEMMING )

ACTIVA

31 DECEMBER 2010

31 DECEMBER 2009

€ 446.527

€ 19.786

€ 45.766

€ 362.269

Vaste activa MATERIËLE VASTE ACTIVA D

Inventarissen FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Deelnemingen in gelieerde ondernemingen E Vlottende activa VORDERINGEN

Handelsdebiteuren F

€ 101.983

€ 130.236

€ 1.360.456

€ 989.665

€ 25.503

€ 24.268

Belastingen en premies sociale verzekeringen I

€ 119.425

€ 128.440

Overige vorderingen en overlopende activa J

€ 239.391

€ 657.938

Vorderingen op gelieerde ondernemingen G Vorderingen op aandeelhouders H

LIqUIDE MIDDELEN K

74 76

< naar inhoudsopgave

€ 1.846.758

€ 1.930.547

€ 1.952.608

€ 1.445.771

€ 3.891.659

€ 3.758.373


BALANS PER 31 DECEMBER 2010

PASSIVA

31 DECEMBER 2010

31 DECEMBER 2009

EIGEN VERMOGEN

Gestort en opgevraagd kapitaal Overige reserves

€ 54.000

€ 54.000

€ 625.459

€ 1.024.255

L

M

€ 679.459

€ 1.078.255

KORTLOPENDE SCHULDEN

Financiële leaseverplichtingen

€0

€ 1.889

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

€ 468.064

€ 479.283

Schulden aan gelieerde ondernemingen

€ 1.026.971

€ 515.195

€ 103.196

€ 101.336

€ 1.613.969

€ 1.582.415

N

O

Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva

Q

P

€ 3.212.200

€ 2.680.118

€ 3.891.659

€ 3.758.373

75 77

Ontwikkelingsbedrijf NHN NHN


WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI 2010 TOT EN MET 31 DECEMBER 2010

ACTIVA

01-01-2010 t/m 31-12-2010

01-01-2009 t/m 31-12-2009

€ (319.909)

€ 253.374

€ (78.887)

€ 127.425

€ (398.796)

€ 380.799

Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen Vennootschappelijk resultaat Resultaat

76 78

< naar inhoudsopgave


TOELICHTING OP DE BALANS EN WINST-ENVERLIESREKENING A. ALGEMENE TOELICHTING A.1 ALGEMEEN

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de vennootschappelijke jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Geconsolideerde vennootschappen worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde. Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de op pagina 10 tot en met 13 opgenomen toelichting op de geconsolideerde balans en winstenverliesrekening. A.2 TOEPASSING VAN ARTIKEL 2:402 B.W.

De financiテォle gegevens van Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord N.V. zijn in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt. Derhalve vermeldt de winstenverliesrekening van Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord N.V. conform artikel 2:402 BW slechts het aandeel in de winst/het verlies na belasting van ondernemingen waarin wordt deelgenomen en het overige resultaat na belasting.

B

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

B.1 ALGEMEEN

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. B.2 FINANCIテ記E VASTE ACTIVA

De financiテォle vaste activa zijn gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, vastgesteld op basis van de grondslagen van de groep. B.3 VORDERINGEN

Handelsvorderingen worden opgenomen tegen de reテォle waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

77 79

Ontwikkelingsbedrijf NHN NHN


C

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

C.1 ALGEMEEN

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. C.2 AANDEEL IN HET RESULTAAT VAN ONDERNEMINGEN WAARIN WORDT DEELGENOMEN

Het aandeel in de winst/het verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de groep in de resultaten van deze deelnemingen De resultaten van deelnemingen welke gedurende het boekjaar zijn verworven of afgestoten worden vanaf het verwervingsmoment respectievelijk tot het moment van afstoting verwerkt in het resultaat van de groep.

78 80

< naar inhoudsopgave


TOELICHTING OP DE BALANS D MATERIËLE VASTE ACTIVA DE MUTATIES IN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA WORDEN ALS VOLGT WEERGEGEVEN: INVENTARISSEN STAND PER 1 JANUARI 2010

€ 96.669

Verkrijgingsprijzen Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

€ (76.883) € 19.786

Boekwaarden MUTATIES

€ 45.972

Investeringen

€ (19.231)

Afschrijvingen materiële vaste activa

€ 26.741

Saldo STAND PER 31 DECEMBER 2010

Verkrijgingsprijzen

€ 142.641

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

€ (96.114)

Boekwaarden

€ 46.527

Afschrijvingspercentages

20-33,33

79 81

Ontwikkelingsbedrijf NHN NHN


E DEELNEMINGEN IN GELIEERDE ONDERNEMINGEN 31 DECEMBER 2010

31 DECEMBER 2009

€0

€3.000

€(197.512)

€290.879

€180.100

€23.117

€51.483

€38.127

€11.695

€7.146

€ 45.766

€ 362.269

Duurzame Ontwikkeling Transportstromen en bereikbaarheid B.V. NHN Vastgoed B.V. NHN Participaties B.V. NHN Projecten B.V. Sustainable Development Company Holland North B.V.

DUURZAME ONTWIKKELING TRANSPORTSTROMEN EN BEREIKBAARHEID B.V.

NHN VASTGOED

NHN PARTICIPATIES

€ 3.000

€ 290.879

€ 23.117

€ (3.000)

€0

€0

waarin wordt deelgenomen

€0

€ (488.391)

€ 156.983

STAND PER 31 DECEMBER 2010

€0

€(197.512)

€ 180.100

NHN PROJECTEN

SDC

TOTAAL

€38.127

€ 7.146

€ 362.269

€0

€ 6.405

€ 3.405

waarin wordt deelgenomen

€13.356

€ (1.856)

€ (319.908)

STAND PER 31 DECEMBER 2010

€51.483

€ 11.695

€45.766

STAND PER 1 JANUARI 2010

Investeringen Aandeel in het resultaat van ondernemingen

STAND PER 1 JANUARI 2010

Investeringen Aandeel in het resultaat van ondernemingen

80 82

< naar inhoudsopgave


VORDERINGEN F HANDELSDEBITEUREN Handelsdebiteuren

31 DECEMBER 2010

31 DECEMBER 2009

€ 101.983

€ 130.236

Onder de handelsvorderingen zijn geen vorderingen opgenomen met een resterende looptijd langer dan een jaar. Een voorziening voor dubieuze debiteuren van € 5.000 wordt noodzakelijk geacht. G VORDERINGEN OP GELIEERDE ONDERNEMINGEN

Duurzame Ontwikkeling Transportstromen en bereikbaarheid B.V.

€0

€ 1.590

€ 1.144.476

€ 929.851

Rekeningcourant Technology Revolutions Fund B.V.

€0

€ 838

Rekeningcourant TRF Participatiemanagement B.V.

€ 5.000

€ 973

€0

€ 72

€ 4.000

€0

Rekening-courant NHN Beheer B.V.

€0

€ 209

Rekening-courant NHN Projecten B.V.

€0

€ 12.459

€ 190.000

€ 33.100

€ 15.053

€ 8.646

€ 1.927

€ 1.927

€ 1.360.456

€ 989.665

Rekeningcourant NHN Vastgoed B.V.

Rekening-courant NHN Finance B.V. Rekeningcourant GON Participatiemanagement B.V.

Rekening-courant NHN Projectenbeheer B.V. Rekening-courant Stichting Economische Ontwikkeling Rekeningcourant Coöperatieve vereniging Aquacultuur

Over het gemiddeld saldo van deze rekeningcourantverhoudingen wordt geen berekend. Omtrent aflossing en zekerheden zijn geen nadere afspraken gemaakt. De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

81 83

Ontwikkelingsbedrijf NHN NHN


H. VORDERINGEN OP AANDEELHOUDERS

Vorderingen op aandeelhouders

31 DECEMBER 2010

31 DECEMBER 2009

€ 25.503

€ 24.268

Over het gemiddeld saldo van deze vorderingen wordt geen rente berekend. Omdat er sprake is van (zeer) kortlopende vorderingen op kredietwaardige partijen zijn er omtrent aflossing en zekerheden geen nadere afspraken gemaakt.

I. BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN 31 DECEMBER 2010

31 DECEMBER 2009

€ 119.425

€ 128.440

31 DECEMBER 2010

31 DECEMBER 2009

€0

€ 9.600

€ 875

€ 24.943

€ 1.376

€ 4.349

Te ontvangen Leader

€ 68.266

€ 76.829

Door te belasten projectkosten

€ 66.381

€ 336.448

€0

€ 8.554

€ 5.259

€0

€0

€ 59.178

Lening NHEC

€ 50.000

€0

Overige vorderingen

€ 47.234

€ 138.037

€ 239.391

€ 657.938

Omzetbelasting J OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Waarborgsommen Vooruitbetaalde pensioennota Vooruitbetaalde kosten

Rekeningcourant Seed Valley Rekening-courant Innovatiesnelweg Rekening-courant stichting Agriboard

De overige vorderingen hebben, met uitzondering van de waarborgsommen waarvan de looptijd onbepaald is, een looptijd korter dan één jaar. 82 84

< naar inhoudsopgave


K LIQUIDE MIDDELEN

ING Bank N.V. SNS Bank B.N.G. Bank Rabobank Kas

31 DECEMBER 2010

31 DECEMBER 2009

€ 951.1020

€ 1.348.108

€ 1.000.000

€0

€ 24

€0

€ 1.477

€ 97.492

€5

€ 171

€ 1.952.608

€ 1.445.771

EIGEN VERMOGEN L GESTORT EN OPGEVRAAGD KAPITAAL Het maatschappelijk kapitaal van Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord N.V. bedraagt € 250.000, verdeeld in 250.000 aandelen van € 1. Hiervan zijn geplaatst 54.000 aandelen oftewel € 54.000. Hiervan zijn per december 54.000 aandelen volgestort. M OVERIGE RESERVES 01-01-2010 t/m 31-12-2010

01-01-2009 t/m 31-12-2009

STAND PER 1 JANUARI

€ 1.024.255

€ 643.456

Resultaat boekjaar

€ (398.796)

€ 380.799

€ 625.459

€ 1.024.255

31 DECEMBER 2010

31 DECEMBER 2009

€0

€ 1.889

STAND PER 31 DECEMBER

KORTLOPENDE SCHULDEN N FINANCIËLE LEASEVERPLICHTINGEN Kortlopend deel financiële leaseverplichtingen

83 85

Ontwikkelingsbedrijf NHN NHN


O. SCHULDEN AAN GELIEERDE ONDERNEMINGEN 31 DECEMBER 2010

31 DECEMBER 2009

€0

€ 13.316

Rekening-courant T.R.F. B.V.

50.000

€0

Rekening-courant NHN Beheer B.V.

54.600

€0

Rekening-courant G.O.N. B.V.

47.500

€0

Rekening-courant NHN Projecten B.V.

16.209

€0

Rekening-courant NHN Finance B.V.

14.500

€0

Rekening-courant NHN Parkmanagement B.V.

19.170

€7.743

824.992

€494.136

1.026.971

€515.195

31 DECEMBER 2010

31 DECEMBER 2009

103.196

103.196

103.196

103.196

Rekening-courant G.O.N. PM B.V.

Rekening-courant NHN Participaties B.V.

P. BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN

Loonheffingen

84 86

< naar inhoudsopgave


Q. OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA 31 DECEMBER 2010

31 DECEMBER 2009

Vooruit ontvangen bedragen

707.514

509.205

Nog te ontvangen facturen

196.608

276.501

Te betalen salarissen

0

22.000

Te betalen pensioenpremies

0

46.582

15.882

19.836

Voorbereidingskredieten

544.500

502.793

Overige schulden en overlopende passiva

149.465

205.498

1.613.969

1.582.415

Reservering vakantiedagen

In de post overige schulden is een bedrag van â&#x201A;Ź 130.531 begrepen voor Kop en Munt gelden. Alkmaar, Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord N.V. De Directie

85 87

Ontwikkelingsbedrijf NHN NHN


OVERIGE GEGEVENS GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

In februari 2011 zijn jegens Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. inzake een project juridische maatregelen aangekondigd. De mogelijke juridische en financiële consequenties van deze maatregelen worden momenteel nader onderzocht. STATUTAIRE REGELING INZAKE DE WINSTBESTEMMING

In de statuten is bepaald dat de directie met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen kan besluiten de gehele of gedeeltelijke winst toe te voegen aan de reserves. De eventueel daarna resterende winst staat ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het verlies na belasting over 2010 ad € 398.796 onttrokken aan de overige reserves.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: de Algemene vergadering van Aandeelhouders van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING

Wij hebben de in dit financieel verslag op pagina 42 tot en met 87 opgenomen jaarrekening 2010 van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. te Alkmaar gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2010 en de geconsolideerde en enkelvoudige winsten-verliesrekening over 2010 en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

86 88

< naar inhoudsopgave


VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANT

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risicoâ&#x20AC;&#x2122;s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiĂŤle verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

87 89

Ontwikkelingsbedrijf NHN NHN


OORDEEL

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) VERKLARING BETREFFENDE OVERIGE BIJ DE KRACHTENS DE WET GESTELD EISEN

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Alkmaar, 16 september 2011 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. P.J. Kroon RA

88 90

< naar inhoudsopgave


COLOFON

UITGAVE ONTWERP TEKST

89 91

Ontwikkelingsbedrijf NHN NHN

jaarverslag 2010  
jaarverslag 2010  

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Advertisement