Jongeneel magazine - Inhout - Ontwerp van Wouter

Page 1

HOUT, PLAAT & BOUWMATERIALEN

Nr.53 02 / 2018 Prijs € 5,-

Natuurlijk en milieuvriendelijk

Vrijstaande woning in houtskeletbouw [ DUURZAAMHEID Jongeneel Services. Zodat u kunt bouwen [ HERBOUW Complexe dakconstructie op maat geleverd [ ONTZORGEN Logistieke samenwerking bij renovatie bouwketen [ INNOVATIE Fraai staaltje van digitaal ondernemerschap [ NIEUWBOUW Nieuwe huisvesting voor Jongeneel Terneuzen

www.jongeneel.nlNr.53

INHOUD

03 / 2018

Complexe dakconstructie op maat geleverd 8 Logistieke samenwerking bij renovatie bouwketen

14

INHOUT is vernieuwd! Laat ons weten wat je ervan vindt en maak kans op een originele DeWalt bouwradio. Ga naar www.jongeneel.nl/inhout en geef je mening!

Hardhoutprijzen stijgen 12

We verloten twee De Walt bouwradio’s. De winnaars worden in het volgende nummer bekend gemaakt.

Jongeneel services. Zodat u kunt bouwen Het beleid van Jongeneel is maximaal gericht op het ontzorgen van haar klanten. Ze worden ondersteund met services die tevens bijdragen aan een beter bouwklimaat.

4

Door meer hout te gebruiken, redden we het woud? Toch is dat het geval.

7

Meubels van steigerhout

22

is het relatiemagazine van Koninklijke Jongeneel. Het verschijnt drie keer per jaar. [ REDACTIE Mascha Nuijens, Ad Blokker, Henk ten Bouwhuis en Henk Fieggen. Redactieadres: Koninklijke Jongeneel, afdeling Marketing & Communicatie, Atoomweg 300, Utrecht. Postadres: Postbus 49, 3500 AA Utrecht. Telefoon 030 234 63 47. E-mail info@jongeneel.nl. www.jongeneel.nl [ realisatie Mediabizz, Amersfoort [ Fotografie tenBouwhuis Fotoproducties, Barneveld [ VORMGEVING Ontwerp van Wouter, Barneveld [ PRODUCTIE Drukkerij Damen, Werkendam 3


Duurzaamheid

Jongeneel Services. Het beleid van Jongeneel is maximaal gericht op het ontzorgen van haar klanten. Ze worden ondersteund met een groeiend aantal services die tevens bijdragen aan een duurzamer en gezonder bouwklimaat. Duurzaamheid hangt niet alleen samen met de toepassing van hout uit duurzaam beheerde bossen, maar ook met een efficiënter bouwproces en een CO2-bewuste bedrijfsvoering.

Jongeneel Services zorgt ervoor dat u efficient en duurzaam kunt bouwen.

W

e leggen ons oor eerst te luister bij Hedy van Opzeeland. Zij houdt zich bij Jongeneel bezig met duurzaamheid en het ontwikkelen van services waarmee de klanten van Jongeneel zoveel mogelijk worden ontzorgd: ‘Hout is een van de meest duurzame bouwmaterialen, althans als het afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. Hout is CO2-neutraal. Bomen hebben de unieke eigenschap dat ze CO2 uit de lucht opnemen en daarvoor zuurstof teruggeven. Concreet geldt dat in één kubieke meter hout een ton CO2 wordt opgeslagen en blijft opgeslagen totdat het hout verbrandt of anderszins vergaat. Door hout als bouwmateriaal te gebruiken, wordt de CO2-uitstoot dus automatisch beperkt.

Actieve bijdrage Onze klanten kunnen er blindelings op vertrouwen dat het hout dat ze bij Jongeneel kopen, zo verantwoord mogelijk is geproduceerd. Samen met de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) spannen wij ons actief in om het aandeel FSC- of PEFC-gecertificeerd hout te vergroten. Met succes: in 2016 was 4

februari 2018

beperkte mate met een FSC- of PEFC-certificaat leverbaar. Bij het importeren van deze producten hanteren wij de ijzeren regel dat de legale herkomst moet vaststaan.’

Slimme logistiek

Hedy van Opzeeland: ‘Bij de ontwikkeling van de services waarmee Jongeneel haar klanten kan ontzorgen, speelt duurzaamheid anno 2018 vanzelfsprekend een centrale rol’

maar liefst 99% van het geïmporteerde naaldhout, 75% van het geïmporteerde hardhout en 97% van het geïmporteerde plaatmateriaal FSC- of PEFC-gecertificeerd. Daarmee voldoen we ruimschoots aan de doelstellingen die door de VVNH zijn geformuleerd. Enkele houtsoorten zijn nog niet of in zeer

‘Ook bij het ontwikkelen van de services waarmee Jongeneel haar klanten wil ontzorgen, speelt duurzaamheid anno 2018 vanzelfsprekend een centrale rol. Zo kunnen wij ze op logistiek gebied bijvoorbeeld ondersteunen door op de betrokken vestiging een ‘hub’ in te richten van waaruit de benodigde materialen, ook van andere leveranciers, op de bouwplaats worden afgeleverd. Op het juiste moment en eventueel ook in de juiste volgorde, zodat het bouwproces efficiënter verloopt. Een bijkomend voordeel is dat het aantal transportbewegingen daarmee wordt beperkt en de CO2-uitstoot voor alle betrokken partijen wordt verminderd.’ ‘We kunnen de benodigde materialen ook op de juiste verdieping afleveren. Hierdoor kunnen de betrokken medewerkers meteen aan de slag. Ze hoeven de materialen dus niet meer eerst naar boven te sjouwen of een dure


Zodat u kunt bouwen BOUW NUMMER

BOUW NUMMER

BOUW NUMMER

4B

4A

5B

BOUW NUMMER

BOUW NUMMER

BOUW NUMMER

6C

6A

6D

 De benodigde materialen kunnen ook op de juiste verdieping worden geleverd

5b 04 5b 05 5b 06 5b 07 5b 08 5b 09 5b 10 5b 11

BOUW NUMMER

5B

Het plaatmateriaal wordt exact op maat en in de juiste volgorde op de bouwplaats afgeleverd 

5b 01

5b 02

5b 03 5b 04 5b 05 5b 06 5b 07 5b 08 5b 09 5b 10 5b 11

BOUW NUMMER

5B

bouwkraan te huren. Deze zogenaamde hoogte-leveringen zijn mogelijk tot op een hoogte van 30 meter.’

Stofvrij werken ‘Een andere service waarmee wij onze klanten kunnen ontzorgen, wordt geleverd door de Platerij en de Painterij van Jongeneel. Dit zijn speciale afdelingen van Jongeneel waar al de benodigde plaatmaterialen met behulp van geavanceerde machines exact op maat kunnen worden gemaakt. Ze kunnen zagen, frezen, boren en gronden. Deze service biedt superveel voordelen. Het bespaart tijd en zorgt er eveneens voor dat het bouwproces efficiënter verloopt, niet in de laatste plaats omdat de voorbewerkte platen in de juiste volgorde op de bouwplaats kunnen worden afgeleverd. Indien gewenst kunnen ze ook van voorgemonteerde pluggen en/of bevestigingshaken worden voorzien. Wij vinden het belangrijk dat onze klanten door deze service stofvrij en dus gezonder kunnen werken. Dit wordt door opdrachtgevers overigens steeds vaker verplicht gesteld, bijvoorbeeld als een renovatie in bewoonde staat moet worden uitgevoerd of het betrokken project conform de duur-

zaamheidsnormen van BREEAM of LEED wordt gebouwd.’ ‘Ook op andere terreinen ontwikkelen wij services waarmee wij onze klanten kunnen ontzorgen. Een volgende keer vertel ik er graag meer over. Onze klanten zullen ervaren dat de kosten van onze services niet opwegen tegen de tijd, het geld en de energie die ze er anders zelf in zouden moeten stoppen. Ons motto is: Jongeneel services, zodat u kunt bouwen.’ ]

Bekijk de video op www.jongeneel.nl/ bouwlogistiek

Eerste STIP-supporter Eind oktober vorig jaar heeft de Stichting Hout Research (SHR) het STIPcertificeringssysteem gelanceerd. Daarmee kunnen bedrijven aantonen dat ze alleen maar hout uit duurzaam beheerde bossen verwerken. Waarom weer een nieuw keurmerk? We hebben toch al de keurmerken van FSC en PEFC? Dat is waar, maar voor kleine en middelgrote bedrijven zit daar een behoorlijke administratieve rompslomp aan vast, zeker wanneer FSC- en PEFCgecertificeerd hout door elkaar wordt gebruikt. STIP certificeert niet het hout, maar het bedrijf. Aan de hand van inkoopfacturen wordt gecontroleerd of bedrijven honderd procent duurzaam hout verwerken. Dat gebeurt jaarlijks met steekproeven op basis van ISO-standaarden. Voor klanten met een STIP-certificaat maakt het dus niet meer uit of ze FSC- of PEFCgecertificeerd hout verwerken. Jongeneel is de eerste leverancier die dit keurmerk ondersteunt.

5


Duurzaamheid

Jongeneel handelt CO2-bewust Ook in haar bedrijfsvoering levert Jongeneel een actieve bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot. De prestaties worden gemeten volgens de uitgangspunten en criteria van de CO2-Prestatieladder waarvoor Jongeneel op niveau drie is gecertificeerd. Tim Overeem: ‘Met certificering op niveau 3 laten we zien dat we concrete maatregelen treffen om onze CO2-uitstoot te verminderen’

W

e spreken met Tim Overeem. Hij is CO2-coördinator en volgt het proces op de voet: ‘De CO2-prestatieladder stimuleert bedrijven om CO2-bewust te handelen en de eigen CO2-uitstoot - én die van hun leveranciers - in kaart te brengen en te verminderen. De ladder is ontwikkeld door ProRail met als doel om CO2-bewust handelen tijdens het aanbestedingsproces met een concurrentievoordeel te belonen. Tegenwoordig wordt dit instrument beheerd en verder ontwikkeld door een onafhankelijke instantie, de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

De ladder kent vijf niveaus. Als het om de eigen prestaties gaat - de prestaties waarop we zelf invloed kunnen uitoefenen - is niveau drie het hoogste niveau. Bij niveau vier en vijf gaat het ook om de prestaties van bedrijven waarmee wij in de keten samenwerken.’ We vragen Tim waarmee de CO2-uitstoot van Jongeneel samenhangt: ‘Gemeten in tonnages, hangt het overgrote deel samen met gas & elektra (2.400 ton) en de brandstof van onze vrachtauto’s en onze leaseauto’s (elk 900 ton). Het interne transport met onze vorkhefstrucks speelde in het verleden ook een rol, maar die worden tegenwoordig al allemaal elektrisch aangedreven.’

Bronnen CO2-uitstoot

Vrachtwagens 20%

Overige 2%

Leaseauto’s 21%

Elektriciteit 49%

Gas 9% Het overgrote deel hangt samen met gas & elektra

6

februari 2018

Ambities ‘Teneinde de juiste maatregelen te kunnen nemen, hebben we eerst alle CO2-stromen in kaart gebracht. Bij elektra, dat verantwoordelijk is voor de grootste CO2-uitstoot (2.000 ton), gaat het met name om de verlichting, het opladen van de vorkheftrucks, de zaagmachines die we in gebruik hebben, de airco’s en de pc’s. Bij het nemen van maatregelen pakken we eerst de CO2-bronnen aan waar we het snelst

de meeste winst kunnen behalen. Bij elektra is dat de verlichting, verantwoordelijk voor ongeveer de helft van het totaal. Om de CO2-uitstoot daarvan te verminderen, gaan we bij steeds meer vestigingen op energiezuinige ledverlichting over, mede gelet op het feit dat de investering in deze lichtbron een steeds kortere terugverdientijd heeft. Vorig jaar november hebben wij ons door een onafhankelijke instantie opnieuw op niveau 3 laten certificeren. Tijdens het certificeringsproces moet je ook ambities tonen. Het gaat niet alleen om een goed onderbouwde prognose van het aantal ton CO2 dat je in de komende drie jaar (2018 t/m 2020) wilt reduceren. Je moet ook minimaal één CO2-verlagend initiatief in de keten nemen. Dat konden we goed invullen aangezien we inmiddels meerdere services op het gebied van de bouwlogistiek aanbieden, die stuk voor stuk bijdragen aan het verlagen van de CO2-uitstoot. We hebben ook besloten om de stroom die we gebruiken, groen in te kopen bij Eneco Hollandsche Wind. Deze stroom wordt door middel van windtribunes in Nederlandse windparken opgewekt. 100% groene stroom met 0% CO2-uitstoot.’ ]


Uit onderzoek is gebleken dat vaak gedacht wordt dat het gebruik van tropisch hardhout niet verantwoord is. Dat is een misvatting. FSC wil het gebruik van FSC-gecertificeerd tropisch hardhout juist stimuleren, niet alleen omdat het een sterk en duurzaam bouwmateriaal is, maar ook omdat daarmee meer bossen kunnen worden beschermd.

W

e willen er het fijne van weten en gaan op bezoek bij FSC Nederland. Directeur Liesbeth Gort legt uit waarom ze met deze campagne zijn gestart: ‘Op het eerste gezicht lijkt het een tegenstrijdige boodschap. Door meer hout te gebruiken, redden we het woud? Toch is dat het geval. Per minuut (!) verdwijnen er namelijk maar liefst achtenveertig voetbalvelden tropisch bos door onverantwoorde houtkap voor de aanleg van met name palmolie- en sojaplantages. Dat is niet alleen slecht voor het bos, maar ook voor het wereldwijde leefklimaat. En weg is weg, waarbij we ons goed moeten bedenken dat het overgrote deel van de dieren die op aarde leven, van het bos afhankelijk is. Daarnaast vervult het bos ook andere belangrijke functies, zoals bijvoorbeeld het uit de lucht opnemen van CO2. Hoe werkt het in de praktijk? Een door FSC beheerd bos wordt opgedeeld in percelen. Uit een perceel wordt maar een beperkt aantal bomen gekapt. Hierna wordt het betrokken perceel dertig jaar met rust gelaten zodat het weer kan herstellen en gezond blijft. Ieder jaar levert een ander perceel het gewenste hout totdat na dertig jaar het eerste perceel weer aan de beurt is. Hoe meer FSC-gecertificeerd hout we in de bouw gebruiken, hoe meer percelen bos we nodig hebben en hoe meer we het bos een economische waarde kunnen geven en op basis daarvan kunnen beschermen. Je kunt het ook als business case zien. Wat zijn de kosten van duurzaam bosbeheer en wat levert het op?’

al op een totaal van tachtigduizend kubieke meter. Met die hoeveelheid kan een tropisch bosoppervlak van maar liefst vijfenzeventig miljoen vierkante meter duurzaam worden beheerd. Om een idee te geven: dat zijn vijftienduizend voetbalvelden die dertig jaar lang kunnen worden beschermd. Kijk je er kleiner naar, dan heb je voor twee kubieke meter tropisch hardhout tweeduizend vierkante meter duurzaam beheerd bos nodig. Met andere woorden: kies je voor FSC-gecertificeerde kozijnen, dan kun je aan de andere kant van de wereld een tropisch bosgebied beschermen dat groter is dan je eigen huis en tuin samen. Is dat geen inspirerende gedachte?’ Liesbeth plaatst de betekenis van de campagne in een breder kader: ‘We hebben allemaal belang bij de bescherming van onze bossen, niet alleen de bedrijven die in de houtketen actief zijn. Dat besef zie je steeds meer groeien. Zo compenseert Apple het gebruik van het karton en papier dat ze voor hun verpakkingen gebruiken, door het aankopen van bosgebieden financieel mogelijk te maken en duurzaam te laten beheren. Eenzelfde stap is door IKEA gezet. Als een van de grootste verwerkers van hout in de retailsector streven ze ernaar om in 2020 ‘forest positive’ te zijn. Dit wil zeggen dat ze dan alleen nog hout uit duurzaam beheerde bossen zullen verwerken.’ ]

‘Per minuut (!) verdwijnen er namelijk maar liefst achtenveertig voetbalvelden tropisch bos door onverantwoorde houtkap’

Inspirerend ‘De afgelopen jaren zijn er in Nederland zo’n veertigduizend nieuwe woningen gebouwd en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren flink zal stijgen. Als je ervan uitgaat dat je voor de kozijnen twee kubieke meter tropisch hardhout nodig hebt, dan kom je bij het huidige aantal nieuwe woningen

Liesbeth Gort: ‘Kies je voor FSCgecertificeerde kozijnen, dan kun je aan de andere kant van de wereld een tropisch bosgebied beschermen dat groter is dan je huis en tuin samen’ 

7


Herbouw

Efficiënt monteren met Unidek Aero dakelementen

Complexe dakconstructie op maat geleverd Bij de herbouw van een afgebrande villa heeft Jongeneel al het benodigde hout en plaatmateriaal prefab geleverd. Voor de ingewikkelde kap zijn de dakelementen in nauwe samenwerking met Kingspan Unidek eveneens op maat geleverd.

 Accountmanager John Wijnen: ‘We hebben intensief samengewerkt en al het benodigde hout en plaatmateriaal prefab geleverd’

W

e bezoeken het werk en ontmoeten daar Johan van Dooren van Aannemingsbedrijf Draisma, John Wijnen van Jongeneel Apeldoorn en Edward Olthof van Kingspan Unidek. Johan van Dooren is projectleider bij Draisma. Hij legt uit dat Draisma een veelzijdige aannemer is: ‘Wij zijn zowel actief in de nieuwbouw als in de renovatiebouw. Daarnaast zijn wij een vrij grote speler op het gebied van service en onderhoud. Draisma is zo’n tachtig jaar geleden opgericht en heeft circa negentig medewerkers. Wij opereren vooral in MiddenNederland. Sinds anderhalf jaar zijn we eveneens actief als ontwikkelende bouwer. Daarbij concentreren wij ons op de woningbouw. We kunnen het volledige traject voor onze

8

februari 2018

rekening nemen, vanaf de grondaankoop tot en met de financiering. Ook bij deze tak van sport kan het zowel om nieuwbouw als om renovatiebouw gaan. Het appartementencomplex dat we in Arnhem aan de Boulevard Heuvelink ontwikkelen, is een goed voorbeeld van een combinatievorm. Bij dit project gaat het namelijk deels om transformatie van een monumentaal schoolgebouw tot woongebouw en deels om nieuwbouw. In totaal omvat dit project 165 appartementen. We zijn continu bezig met het verbeteren en vernieuwen van het bouwproces, onder meer door het onder ideale omstandigheden prefabriceren van steeds meer bouwdelen. Daarbij zit de winst niet alleen in een steeds hogere kwaliteit, maar ook in een steeds kortere bouwtijd.’

Glijbaan ‘Bij het project dat we hier realiseren, gaat het om de herbouw van een afgebrande villa, een kapitale villa met een oppervlakte van circa vijfhonderd vierkante meter


Projectleider Johan van Dooren: ‘Het gaat om de herbouw van een kapitale villa waaraan werkelijk niets standaard is’

waaraan werkelijk niets standaard is. Dat geldt zowel voor de indeling en de uitvoering als voor de afmetingen. Zo verschillen de vloeren en de plafonds vrijwel allemaal in hoogte. Daarnaast heeft deze villa een ingewikkelde kap. We werken nauw samen met de opdrachtgeefster. Ze is een bevlogen interieurarchitecte die ons regelmatig voor nieuwe uitdagingen stelt. Ze is ook een echt familiemens. Voor haar kleinkinderen laat ze naast de verdiepingstrap een glijbaan aanleggen. Ze krijgen ook een eigen toegangsdeur, ingebouwd in de grote, eiken voordeur. En zo zijn er meer bijzonderheden zoals een geheel in de wand verborgen koelkast en een verborgen slaapkamerdeur in de vorm van een boekenkast.’ Johan van Dooren verwacht van zijn leveranciers dat ze met hem mee-

denken: ‘Wat dat betreft werk ik goed samen met John Wijnen van Jongeneel Apeldoorn. Daar zijn ze ook continu op zoek naar het verbeteren en vernieuwen van het bouwproces en het creëren van toegevoegde waarde in de samenwerking. Op dat traject valt vaak meer winst te behalen dan bij zoeken naar de allerlaagste inkoopprijs. Jongeneel heeft hier ieder grammetje hout geleverd alsmede al het isolatiemateriaal.’

Legplan John Wijnen: ‘We hebben intensief met elkaar samengewerkt en al het benodigde hout en plaatmateriaal prefab geleverd. Het ging daarbij om rekwerken, goten, knieschotten, hsb-wanden en het dakhout. De grootste uitdaging zat in de ingewikkelde dakconstructie. Aanvankelijk hadden we voor de traditionele insteek gekozen: het op het werk uittimmeren van de verschillende dakelementen. Mede gelet op de tijd die dat zou kosten en de faalkosten die dat met zich mee zou brengen, zijn we ons gaan oriënteren op mogelijke prefaboplossingen, waarmee de kap sneller, kwalitatief beter en 9


De dakelementen worden in de juiste volgorde ingetakeld en op de gordingen vastgezet

zonder financiële risico’s kon worden gerealiseerd. We kwamen toen uit bij het PasDak-systeem van Kingspan Unidek. Met behulp van dat systeem worden de verschillende dakelementen op basis van 3D-tekeningen onder ideale omstandigheden in de fabriek geproduceerd en door Kingspan Unidek kant-en-klaar op de bouwplaats afgeleverd, voorzien van een overzichtelijk legplan met duidelijke coderingen. Ze hebben ook de constructieve beoordeling gedaan en geadviseerd om niet alleen de dakelementen maar ook de onderconstructie in 3D uit te tekenen.’ Edward Oldhof van Kingspan Unidek neemt het stokje van John Wijnen over: ’We zijn al in een vroegtijdig stadium bij dit project betrokken. Daardoor kon het project optimaal profiteren van de kennis die wij in huis hebben. Door de bijzondere vorm van het dak was het bepaald geen standaardwerk. Er werden hoge eisen gesteld aan het comfort. Daarbij ging het vanzelfsprekend om de isolerende en brandwerende eigenschappen, maar vanwege de ligging aan een doorgaande weg ook om de geluidwerende eigenschappen.’

Area salesmanager Edward Olthof: ‘Door de bijzondere vorm van het dak was het bepaald geen standaardwerk’

10

februari 2018

De schroefmethode maakt een snellere verwerking mogelijk en het aantal bevestigingspunten is minder

Luchtdicht ‘We hebben Unidek Aero dakelementen toegepast, bijzonder geschikt voor vrijstaande én geschakelde woningbouw met verschillende soorten dakbedekking. Ze bieden standaard een uitstekende luchtdichtheid en verminderen het aantal koudebruggen. De isolatielaag steekt aan de langszijden uit, waardoor de elementen naadloos op elkaar aansluiten. Qua lichtdichtheid voldoen ze nu al aan de eisen die vanaf 1 januari 2020 zullen gaan gelden voor bijna energieneutrale gebouwen, de zogenaamde BENG-eisen. Unidek Aero dakelementen hebben een kern van EPS Platinum, brandvertragend gemodificeerd volgens NEN 6056/6066. Door de gesloten celstructuur kunnen de EPS-parels geen water opnemen. Daardoor zijn ze vochtbestendig en derhalve geen voedingsbodem voor planten, grassen en mossen. Unidek Aero dakelementen zijn zeer sterk. Mede dankzij de geïntegreerde verstijvers kunnen ze grote overspanningen overbruggen. Ze zijn ook stootvast, zodat je ze kunt laten kantelen zonder ze te beschadigen.’ Tijdens de montage zien we hoe de verschillende dakelementen met behulp van een hijskraan in de juiste volgorde worden ingetakeld en eenvoudig op de gordingen worden vastgezet. Dat gebeurt met zelfborende schroeven. Deze schroefmethode maakt een snellere verwerking mogelijk en zorgt er tevens voor dat de dakelementen niet kapotgeslagen kunnen worden. Ten opzichte van de traditionele bevestiging met haaknagels en houtdraadbouten is het aantal bevestigingspunten de helft minder. Ook dat maakt het montageproces voor de aannemer een stuk efficiënter’. ]


NIEUWS

Handige rekentool van Unilin Wat kost een ruwbouw dakkapel als ik hem wat breder of hoger wil maken? Die vraag kreeg Unilin vaak. Omdat er oneindig veel variaties zijn, was het onmogelijk om iedere combinatie op papier te zetten. Daarom heeft de technische afdeling van Unilin een handige rekentool ontwikkeld. Deze rekentool staat op de website van Unilin en houdt met alle extra kosten rekening. Hij werkt heel eenvoudig. De klant voert de gewenste maatvoering in en de tool rekent automatisch de brutoprijs uit. Daarmee gaat hij naar Jongeneel om daar de voor hem geldende nettoprijs te laten uitrekenen. Bijkomend voordeel is dat Jongeneel bij het bestellen direct over alle technische informatie beschikt. Neem de proef maar eens op de som. De dakkapellen zijn tot maximaal vijf meter breed in verschillende rc-waarden leverbaar. www.unilininsulation.com/nl/dakkapelrekentool/

Spaar voor mooie geschenken via Velux Rewards

Jongeneel introduceert droge mortels van Bruil Bruil is specialist in hoogwaardige mortel- en betonoplossingen. Met een compleet assortiment zijn ze een ervaren en innovatieve leverancier gebleken, vanaf de ontwerpfase tot en met de afbouwfase in zowel de woning- als de utiliteitsbouw. Zo zijn er mortels voor het metselen en verlijmen van gevelstenen of kalkzandsteen, cellenbeton en veilingblokken, maar ook voor het storten van vloeren, het vullen van naden bij systeemvloeren, het storten van funderingen, gewapende en ongewapende betonconstructies hebben ze de juiste oplossingen. Bij Jongeneel zijn de volgende producten verkrijgbaar: metselmortel, voegmortel, diverse betonmortels, zandcementmortel, gietmortel, stelmortel en ondersabelingsmortel. Met de introductie van deze producten is Jongeneel de eerste landelijk opererende dealer van Bruil.

In 2018 kun je op alle Velux-producten* Rewards verdienen. Velux Rewards is het spaarprogramma van Velux en is speciaal ontwikkeld voor aannemers en montagebedrijven die op de particuliere markt actief zijn. Het bestond al voor Velux Clubleden, maar nu kunnen alle aannemers en montagebedrijven ervan profiteren. Het werkt eenvoudig. Je registreert je eerst op www.velux.nl/ rewards. Daarna kun je op dezelfde pagina inloggen en beginnen met het uploaden van de inkoopfacturen van Jongeneel. Het verdiende bedrag dat je in Velux Rewards ontvangt, kun je direct online of in de winkel uitgeven bij een van de vijf partners van Velux. Dat zijn niet de minste bedrijven: Bijenkorf, MediaMarkt, Bol.com, Weekendjeweg. nl en Ticketmaster. Bovendien heeft Velux de waarde van de te verdienen punten verhoogd tot maximaal â‚Ź 200 per product. Zo kun je sneller een groot bedrag bij elkaar sparen. Velux Rewards zijn te verdienen vanaf 1 januari tot en met 31 december 2018. *) Inclusief alle dakramen en raamdecoratieproducten, exclusief gootstukken, toebehoren en blank afgelakte dakramen.

11


Hardhout

Strategische partnerships met leveranciers

Hardhoutprijzen De hardhoutmarkt heeft zich van een kopersmarkt naar een verkopersmarkt ontwikkeld en dat heeft vanzelfsprekend consequenties voor de inkoopprijzen. We spreken erover met Erik Leeuw die zowel verantwoordelijk is voor de wereldwijde inkoop van het hardhout als voor het voorraadbeheer.

E

rik Leeuw weet waar hij het over heeft. Hij kan bogen op een langjarige ervaring en is tevens voorzitter van de sectie hardhout van de inmiddels Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH). Hij steekt direct van wal:

‘De leden van de VVNH hebben zich ten doel gesteld om zoveel mogelijk duurzaam geproduceerd hout te importeren. Voor hardhout geldt in dit verband dat 65% van het geïmporteerde volume in 2020 duurzaam geproduceerd moet zijn. De situatie op dit moment is dat veruit het grootste deel (85%!) van het hardhout dat door Jongeneel op de markt wordt gebracht, al afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen, waarbij ruwweg 60% FSC-gecertificeerd is en 40% PEFCgecertificeerd.’

Inkoopprijzen ‘De eisen zijn dus strenger geworden en dat heeft uiteraard zijn invloed op de marktsituatie. Het aantal marktpartijen waarmee wij zaken kunnen en willen doen, is door de regelgeving sterk afgenomen. Daarnaast zien we dat de vraag uit landen als de Verenigde Staten, 12

februari 2018

China, Japan en India sterk is toegenomen. Minder aanbod, nadelige wisselkoersen en een toenemende vraag: dat geeft vanzelfsprekend een opwaartse druk op de inkoopprijzen die met zo’n 15 tot 20 procent omhoog zijn gegaan. Het gaat overigens niet alleen om de prijs, maar ook om de beschikbaarheid van voldoende hardhout om aan de vraag van de klanten van Jongeneel te kunnen voldoen. Dat laatste proberen we zoveel mogelijk zeker te stellen door onze krachten te bundelen, centraal in te kopen en met een aantal zorgvuldig geselecteerde leveranciers strategische partnerships aan te gaan.’

Timmerindustrie ‘Twee belangrijke oorspronglanden zijn Indonesië en Maleisië. De situatie in die landen verschilt. Zo is er in Indonesië voldoende productiecapaciteit, maar laat de aanvoer van de stammen


stijgen naar de verwerkende bedrijven te wensen over. Dat ligt aan de slechte weersomstandigheden en de matige infrastructuur. Hierdoor is de beschikbaarheid onder zware druk komen te staan en zijn de stammenprijzen fors toegenomen. Maleisië heeft een betere infrastructuur, maar dat land heeft weer problemen met arbeidskrachten waardoor de productiecapaciteit onder druk is komen te staan. Daarnaast speelt een rol dat de Maleisische Ringgit met ongeveer tien procent in waarde is toegenomen. Als het om hardhout voor kozijnen, ramen en deuren gaat, zijn Meranti en Mahonie de meest toegepaste houtsoorten. Van oudsher is Meranti de bekendste hardhoutsoort en deze wordt in de timmerindustrie nog steeds veel toegepast. Het behoort tot het Shoreageslacht dat in Zuidoost-Azië een groot verspreidingsgebied heeft. Het omvat verschillende botanische

families waardoor kleurverschillen mogelijk zijn. Dat is niet het geval bij Mahonie. Deze Afrikaanse houtsoort is weliswaar wat duurder, maar uniform van kleur. Het laat zich gemakkelijk bewerken en geeft een bijzonder glad schaafresultaat. Sapeli Mahonie levert een fraaier eindproduct op.’

Alternatieven We vragen Erik Leeuw naar de alternatieven voor tropisch hardhout nu de prijzen stijgen en de beschikbaarheid onder druk is komen te staan: ‘Die zijn al op de markt gekomen. Finti is daarvan een voorbeeld. Dat is thermisch gemodificeerd naaldhout uit duurzaam beheerde bossen. Door het modificatieproces wordt de celstructuur tot in de kern van het hout veranderd en dat resulteert onder meer in een uiterst stabiel product met een hoge isolatiewaarde. Een

Erik Leeuw: ‘De eisen zijn strenger geworden en dat heeft uiteraard zijn invloed op de marktsituatie’

ander voorbeeld is Siberisch Lariks dat we onder de naam Larift op de markt brengen. Door de extreme groeiomstandigheden is de opbouw van het Siberische Lariks veel compacter dan het Europese. Daardoor is het soortelijk gewicht hoger en het hout ook stootvaster. Beide producten worden al in de timmerindustrie toegepast.’ ] 13


Ontzorgen

Hub ingericht bij Jongeneel Dordrecht

Logistieke samenwerking bij renovatie bouwketen

Werkvoorbereider Rogier Klippel: ‘We kunnen nu alles zelf doen en continu doorwerken’

Volker Stevin Materieel beschikt over een kleine vierhonderd bouwketen. Ze worden ingezet als kantoor-, sanitair- en schaftruimte. Teneinde de duurzaamheid en het gebruiksgemak van deze units te vergroten, worden ze allemaal gerenoveerd. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met Jongeneel Dordrecht. Er zijn inmiddels al vijfenzeventig van deze ECO Units opgeleverd.

V

olker Stevin Materieel is een zelfstandige werkmaatschappij van Volker Wessels. Ze hebben zich gespecialiseerd in het verhuren, leveren, beheren en onderhouden van een zeer omvangrijk materieelpakket voor de aanleg en het onderhoud van infrastructurele projecten, inclusief alle daarbij behorende elektrische en werktuigbouwkundige installaties. Volker Stevin Materieel levert maatwerk, ook bij het efficiënt inrichten van de bouwplaats. Veel van de units die daarbij als tijdelijke kantoor-, sanitairen schaftruimte worden ingezet, voldoen niet meer aan de huidige wensen en worden gerenoveerd. Ze worden

een stuk comfortabeler en duurzamer. Ze zullen minder energie verbruiken, onder meer door de TL-verlichting door ledverlichting te vervangen. Daarnaast heeft Volker Stevin Materieel voor warmte/koudepompen gekozen en wordt dubbel glas en een extra dikke Kooltherm resol isolatie toegepast. Mede gelet op de forse energiebesparing worden ze ECO Units genoemd. Het gaat om een groot project waarmee Volker Stevin de kwaliteit van haar dienstverlening op peil wil houden. Er zijn inmiddels vijfenzeventig ECO Units opgeleverd. De resterende units komen in 2018 tot en met 2020 aan de

beurt. Ze worden modulair opgebouwd en kunnen eenvoudig worden getransformeerd, bijvoorbeeld van kantoorruimte naar kantineruimte.

Ontzorgen Deze rebuild gebeurt in nauwe samenwerking met Jongeneel Dordrecht die als enige leverancier optreedt. We spreken erover met vestigingsmanager Carol de Jong: ‘Door deze samenwerking op basis van het lean-concept kan het bouwproces sneller, efficiënter en goedkoper verlopen. Het werkt als volgt: alle andere leveranciers leveren hun materialen op maat en eventueel voorgemonteerd bij ons aan en wij zorgen ervoor dat ze als één pakket bij Volker Stevin Materieel worden aangeboden. Teneinde dit te kunnen realiseren, hebben we een

 Vestigingsmanager Carol de Jong: ‘Door deze samenwerking op basis van het lean-concept kan het bouwproces sneller, efficiënter en goedkoper verlopen’

14

februari 2018


Afhankelijk van de indeling en uitrusting zijn er zeven verschillende modellen

deel van ons magazijn als hub ingericht. Daar worden alle materialen - inclusief onze voorbewerkte eigen materialen - verzameld. Ze worden per ECO Unit verpakt en in de juiste volgorde op een speciaal hiervoor ontwikkelde kar geplaatst. We moeten er daarbij rekening mee houden dat ze niet allemaal dezelfde functie vervullen en het pakket derhalve niet altijd dezelfde samenstelling heeft. Er zijn zeven verschillende modellen.’

‘Alle materialen worden op een speciaal hiervoor ontwikkelde kar in de juiste montagevolgorde aangeleverd’

Kant-en-klaar ‘Wij nemen het totale inkooptraject voor onze rekening en zorgen er daarbij voor dat de benodigde onderdelen geprefabriceerd bij ons worden aangeleverd, voorzien van alle toebehoren zodat de montage op de bouwplaats in een zo hoog mogelijk tempo kan plaatsvinden. Zo wordt de EPDM dakbedekking bijvoorbeeld compleet met lijm, toebehoren en regenpijp op lengte aangeleverd en worden onze Alutherm-deuren in het kozijn voorgemonteerd. In samenwerking met Volker Stevin Materieel en lokale aannemers hebben wij ook de toilet- en keukenunits ontwikkeld. Ze kunnen kant-en-klaar in elke unit worden geplaatst. We nemen het totale administratieve

traject ook voor onze rekening. Volker Stevin Materieel krijgt alleen een gespecificeerde factuur per unit, conform de daarover gemaakte afspraken, voorzien van het juiste inkoop- en serienummer. Jongeneel zet maximaal in op het ontzorgen van haar klanten. Deze samenwerking is daar een goed voorbeeld van.’

Verdubbelen Samen met Carol de Jong brengen we een bezoek aan Volker Stevin Materieel en ontmoeten daar werkvoorbereider Rogier Klippel. Hij laat ons het renovatieproces zien. Het start met het volledig demonteren van de oude unit. Daarvan blijft alleen het stalen

frame over dat waterpas wordt gesteld, geschuurd en geschilderd. In een andere hal wordt de unit vervolgens weer opgebouwd, waarbij voor de valbeveiliging een verrijdbaar aluminium frame rondom het stalen frame wordt geplaatst. Aan een van de zijkanten staat de speciaal ontwikkelde kar waarop de verschillende, geprefabriceerde onderdelen in de juiste volgorde klaarliggen. Rogier Klippel: ‘Het enige dat we wat dat betreft nog zelf moeten doen, is het op maat zagen van de isolatiepanelen. Omdat we nu alles kanten-klaar krijgen aangeleverd, hoeven we ook niet meer met losse stoffeerders of dakdekkers te werken. Dat scheelt veel in de afstemming. We kunnen nu alles zelf doen en continu doorwerken. We zijn het proces in goed overleg met Jongeneel nog steeds aan het verbeteren en aan het versnellen, onder meer door de onderdelen die daarvoor in aanmerking komen, alvast in de juiste kleur te laten schilderen. Door de samenwerking met Jongeneel hebben we de productie van twee naar vier units in de week kunnen verdubbelen. We verwachten dat het er binnenkort vijf per week kunnen worden. In de laatste maanden van het afgelopen jaar zijn in ploegendiensten al twee ECO Units per dag gemaakt.’ ]

15


Hardhout

Timmerfabriek omarmt STIP-keurmerk

Kwaliteit en flexibiliteit tegen een eerlijke prijs Timmerfabriek De Houtmolen in Makkum paart vakmanschap en jarenlange ervaring aan een modern machinepark. Met die combinatie kunnen ze aan bijna alle wensen van hun klanten voldoen. Er zijn wel zorgen over het groeiend aandeel kunststofkozijnen in de nieuwbouw.

W

e bezoeken De Houtmolen samen met accountmanager Jeroen Ruiter van Jongeneel Zaandam en worden ontvangen door directeur/eigenaar Anne Oostenveld. Ze blijken elkaar al meer dan dertig jaar te kennen. Anne Oostenveld: ‘Ons contact dateert al uit de tijd dat ik nog als werkplaatschef bij een bouwbedrijf in dienst was en daar ook de inkoop deed. Ik hecht in het zakendoen veel waarde aan persoonlijk contact. Je kunt op een gegeven moment met elkaar lezen

16

februari 2018

en schrijven zoals dat heet. Als ik Jeroen wat vraag, dan gebeurt dat ook. We hebben vaak aan een half woord genoeg. Ik zeg weleens: ik koop niet bij Jongeneel, maar bij Jeroen Ruiter. Dat kwam op een gegeven moment ook aan de orde toen ze bij Jongeneel een andere rayonindeling gingen hanteren.’ Jeroen Ruiter vult hem aan: ‘Ik ga al dertig jaar met veel plezier de Afsluitdijk over en zo heb ik niet alleen het bedrijf, maar ook het gezin van Anne zien groeien. Zijn zoon werkt inmiddels ook in het

bedrijf.‘ De Houtmolen kent een lange historie. Anne: ‘Door de voorlopers van dit bedrijf werd al meer dan honderdvijfentwintig jaar geleden timmerwerk verricht. Sinds 1976 zit het bedrijf op zijn huidige locatie en draagt het officieel de naam Timmerfabriek De Houtmolen Makkum BV. Ik heb het in 1996 overgenomen en verder weten uit te bouwen. Wij maken hier deuren, kozijnen en ramen voor binnen- en buitentoepassingen en richten ons daarmee met name op de luxe woningbouw en de renovatiemarkt.’

STIP-keurmerk ‘We staan voor kwaliteit en flexibiliteit voor een eerlijke prijs en paren vakmanschap en jarenlange ervaring aan een modern machinepark. Daarmee kunnen we aan bijna alle wensen van onze klanten


Anne Oostenveld: ‘We realiseren ons dat de hardhoutmarkt onder druk staat, maar de alternatieven zijn prijstechnisch nog niet interessant’

voldoen.’ Onze blik valt op een tegeltje dat in de kamer van Anne hangt: Het leveren van kwaliteit kost geld; het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen. Dat vat de bedrijfscultuur goed samen. Ondertussen vervolgt Anne zijn verhaal: ‘We verwerken hier vooral hardhout en dan met name meranti. We realiseren ons dat de hardhoutmarkt onder druk staat, maar de alternatieven zijn prijstechnisch nog niet interessant. We maken ons zorgen over het

groeiende aandeel kunststofkozijnen in de nieuwbouw. Dat aandeel is inmiddels gegroeid naar maar liefst 60% (!). Deze ontwikkeling staat haaks op de noodzaak om onze CO2-uitstoot te verminderen en de wens om steeds meer circulair te gaan bouwen. We weten allemaal dat hout een CO2neutrale grondstof is en dat het voor het behoud van onze bosgebieden ook economisch noodzakelijk is om meer hout te gaan gebruiken (redactie: lees ook het artikel op pagina 9). Gelukkig begint dit besef steeds meer door te dringen. Voor ons is het vanzelfsprekend om hout uit duurzaam beheerde bosgebieden te verwerken. En er is nu gelukkig een oplossing voor de administratieve rompslomp die dit voor bedrijven als het onze met zich meebrengt. De Stichting Hout Research (SHR) heeft namelijk het STIP-keurmerk gelanceerd. Daarmee

kunnen wij betrekkelijk eenvoudig aantonen dat wij uitsluitend hout uit duurzaam beheerde bossen verwerken. Het maakt ook niet meer uit of het FSC- of PEFC-gecertificeerd is.’ Jeroen vult Anne aan: ‘Jongeneel is de eerste leverancier die dit keurmerk ondersteunt (redactie: lees ook artikel op pagina 5).’

Vakmanschap We worden door Wieger Oostenveld, de zoon van Anne, door de fabriek rondgeleid. Hij licht toe dat De Houtmolen gespecialiseerd is in het vervaardigen van kleinere tot middelgrote series: ‘Uiteraard kunnen we alle standaarddetailleringen aan, maar voor afwijkende vormen kunnen klanten ook bij ons terecht. In principe kan er veel. Of het nu om toogwerk gaat of om grotere puien of zwaarder 17


Op dit grootschalige evenement ga je ook zelf aan de slag! Leer alle ins en outs over het correct monteren van een gevel. Ga zelf zagen, lijmen en schroeven. Kom alles te weten over het maken van een 30 of 60 minuten brandwerende wand en ontvang tips en tricks voor vluchtwegen (brandeisen) bij houten gevelbekleding. Je wordt een pro in stofvrij werken met het verwerken van al deze materialen. En als klap op de vuurpijl behaal je ook nog een Jongeneel Vakman certificaat! Wanneer? Apeldoorn Eindhoven Alkmaar Schiedam

dinsdag 10 april donderdag 12 april dinsdag 17 april donderdag 19 april

Zeker zijn van een plek? Kom meer te weten of meld je direct aan via www.jongeneel.nl/vakmandag


uitgevoerd hout. En ze kunnen op ons rekenen als er wat mis is gegaan of de werkvoorbereiding iets vergeten is. Indien nodig kunnen we enkele stuks binnen een paar dagen leveren.’ De fabriek is functioneel in verschillende van elkaar gescheiden ruimten ingedeeld. In de machinale lopen we onder meer langs een schaafbank, een volautomatische pennenbank en een CNC omfreesmachine. We zien ook fraai toogwerk. Wieger: ‘Dat hebben we voor een renovatiewerk in Amsterdam gemaakt. Daar zit ook een zware onderdorpel in van dertig centimeter breed. Het zijn mooie klussen waarmee we ons vakmanschap graag tonen. We maken hier bijna alles zelf met uitzondering van de plaatdeuren. Die kopen we bij Jongeneel in. In

onze spuiterij werken we met watergedragen verf die in twee lagen in alle RAL-kleuren kan worden aangebracht, uiteraard nadat het hout eerst grondig geschuurd is. In een volgende ruimte vindt de afmontage plaats waarbij de ramen en deuren indien gewenst ook kunnen worden beglaasd.’ Over de toekomst van De Houtmolen hoeven we ons geen zorgen te maken. ]

Wieger Oostenveld: ‘Uiteraard kunnen we alle standaarddetailleringen aan, maar voor afwijkende vormen kunnen klanten ook bij ons terecht’

19


Assortiment

Introductie Rockpanel Uni

Rockpanel vernieuwt Rockpanel heeft haar assortiment nog beter afgestemd op de behoeften van haar klanten. Ze onderscheiden nu vijf segmenten: basistoepassingen, gevelstroken, natuurlijke gevels, designgevels en premium gevels. Daarnaast introduceren ze een nieuw product: Rockpanel Uni.

O

p het kantoor van Rockpanel in Roermond zijn Zefnath Noija en Moniek van Eck onze gesprekspartners. Zij zijn respectievelijk manager van het dealernetwerk en specialist op het gebied van marketingcommuExpressieve gevels geven gebouwen een eigen identiteit

20

februari 2018

nicatie. Zefnath trapt af: ‘We hebben ons assortiment vernieuwd en tevens het nieuwe product Rockpanel Uni geïntroduceerd. Rockpanel Uni is een ideaal product voor kleine gevels en toepassingen rondom het dak. Het past bij elke gevel en is in drie RAL-kleuren verkrijgbaar. Dit nieuwe product biedt alle voordelen die van Rockpanel bekend zijn: de platen zijn licht van gewicht, gemakkelijk hanteerbaar, eenvoudig overschilderbaar en bewerkbaar als hout. Bovendien is het product niet gevoelig voor vocht. Rockpanel Uni zal dus niet uitzetten of inkrimpen en de randen hoeven niet te worden afgewerkt. We hebben gekozen

voor de drie kleuren die het meeste worden toepast. Twee daarvan, wit en crème, liggen bij alle Jongeneelvestigingen in twee diktes (6 mm en 8 mm) op voorraad.’ ‘Vanzelfsprekend voldoet Rockpanel Uni ook aan de strenge brandveiligheidseisen die in de bouw gelden. Al onze producten hebben namelijk dezelfde grondstof: basalt, een vulkanisch gesteente dat in de natuur vrijwel onbeperkt voorhanden is en dichtbij onze productielocatie wordt gewonnen. Van dit gesteente wordt steenwol gemaakt dat wij vervolgens met een kleine hoeveelheid organisch bindmiddel mengen en samenpersen. Rockpanel is een bijzonder duurzaam bouwmateriaal. Het is bijna honderd procent recyclebaar en heeft een officieel door BRE Global erkende levensduur van zestig (!) jaar. BRE Global is een onafhankelijke instantie die tevens het BREEAM-certificeringssysteem heeft ontwikkeld en beheert.’

Boomhut Rockpanel heeft haar volledige productaanbod vernieuwd en nog beter afgestemd op de behoeften van haar klanten. Moniek van Eck legt uit dat


haar assortiment Rockpanel naast Rockpanel Uni, dat tot het segment basistoepassingen behoort, nog vier segmenten onderscheidt: gevelstroken, natuurlijke gevels, design gevels en premium gevels: ‘Onder de natuurlijke gevels vallen Rockpanel Natural, Rockpanel Woods en Rockpanel Stones. Ze stellen architecten in staat om bij het ontwerpen van de gevel een verbinding te maken met de natuur of de nabije omgeving. Een goed voorbeeld is een transformatieproject in Horst waarbij een verzorgingshuis tot een appartementencomplex is omgebouwd. Voor de gevel had de architect aanvankelijk gekozen voor het natuurlijke effect van cortenstaal. Toen dat bij een bezuinigingsronde kostentechnisch niet haalbaar bleek, stelde de betrokken accountmanager van Jongeneel voor om in plaats daarvan Rockpanel Stones toe te passen. Tegen veel lagere kosten kon daarmee eenzelfde effect worden bereikt.’ ‘Een ander voorbeeld is de toepassing van Rockpanel Woods aan de gevel van een bijzonder schoolgebouw in Zaltbommel. Bij het ontwerpen had de architect een boomhut in gedachten die door kinderen in elkaar was getimmerd. Vanwege de hoge onderhoudskosten van een houten gevel viel de keuze op Rockpanel Woods. Er zijn verschillende dessins toegepast waardoor het gebouw een levendige houten uitstraling heeft gekregen, terwijl het tegelijkertijd profiteert van de lange levensduur, de lage onderhoudskosten en de brandveiligheid van Rockpanel.’

Kleurenpallet Expressieve gevels geven gebouwen een eigen identiteit. De design gevels van Rockpanel bieden in dit verband een

zeer ruime ontwerpvrijheid, zowel in kleuren als in vormen. Zefnath Noija: ‘Onder deze productgroep vallen Rockpanel Colours, Rockpanel Metallics, Rockpanel Brilliant en Rockpanel Chameleon. Hiermee kunnen architecten hun creativiteit inderdaad de vrije loop laten. Wat het aantal kleuren in de productgroep Colours betreft is er nieuws. We hebben het aantal standaard RAL kleuren uitgebreid van 24 naar 50. Ze zijn uit onze centrale voorraad leverbaar en kunnen in elke hoeveelheid worden besteld, met andere woorden voor deze kleuren geldt geen minimale afname meer. Daarnaast hebben we het kleurenpallet van Rockpanel Colours Special verder uitgebreid naar 94. Voor deze speciale kleuren geldt wel een minimale afname, maar die hebben we van 100 m2 teruggebracht naar 50 m2, zodat ze ook bij kleinere projecten kunnen worden toegepast. De levertijd van deze speciale kleuren hebben we eveneens teruggebracht: van vijf naar drie weken.’ Zefnath staat ook nog even stil bij het formaat van het plaatmateriaal: ‘We hebben meer flexibiliteit in de lengte gecreëerd. Bij een vaste breedte van 120 cm werken we met een standaardlengte van 250 cm of 305 cm. Het is nu evenwel ook mogelijk om de lengte tussen 170 cm en 305 cm te variëren. Dat beperkt de zaagkosten, vermindert het zaagafval en is ook voordeliger: de klant betaalt de netto maat. Over de premium gevels kan ik kort zijn. Alles is mogelijk: bij deze productgroep gaat het om klantspecifieke designs, klantspecifieke formaten, klantspecifieke randafwerking en een zelfreinigende, beschermende coating als standaard. Deze zogenaamde ProtectPlus beschermlaag tegen vuil en graffiti kan tegen meerkosten ook op onze andere producten worden aangebracht.’ ]

Zefnath Noija: ‘Rockpanel Uni is een ideaal product voor kleine gevels en toepassingen rondom het dak’

Moniek van Eck: ‘Natuurlijke gevels stellen architecten in staat om een verbinding te maken met de natuur of de nabije omgeving’

21


Innovatie

Fraai staaltje van digitaal ondernemerschap

Meubels van steigerhout Zo’n vier jaar geleden zijn twee vrienden in het Groningse Oldambt samen een bedrijf gestart. Het begon met het fabriceren van meubels van steigerhout die online worden verkocht. Inmiddels is het bedrijf veel groter gegroeid en hebben ze hun afzetgebied sterk weten uit te breiden. Ze passen nu ook andere houtsoorten toe.

H

et is een klant van Jongeneel Groningen. We reizen naar het hoge noorden en spreken de beide ondernemers in hun showroom: Danny Huizing en Tim de Winter. We horen dat de naam van het bedrijf enerzijds verwijst naar de plaats en de streek waar het bedrijf is gevestigd; anderzijds houdt het verband met de ambachtelijke wijze waarop ze hun producten vervaardigen: Oldambt Meubelen. Danny Huizing voert als eerste het woord: ‘We zijn al heel lang kameraden. Tim heeft een achtergrond als meubelmaker en ik kom uit de ICT-wereld. Ons bedrijf is als hobby ontstaan. We begonnen met het maken van meubels voor vrienden en kennissen en zijn die producten op een gegeven moment ook online gaan verkopen. In het begin maakten we ze alleen van steigerhout. Later zijn we ook andere houtsoorten gaan toepassen. Het eerste halfjaar werkten we vanuit de garage van Tim. Die had een oppervlakte van nog geen vijftig vierkante meter. Daarna hebben we een pand van honderdvijftig vierkante

Ondernemers Tim de Winter (links) en Danny Huizing: ‘De onlinestrategie heeft ons in staat gesteld om snel te groeien en een groot geografisch gebied te bereiken’

22

februari 2018


meter gehuurd, maar dat bleek al snel te klein. Toen hebben we de stoute schoenen aangetrokken en een pand van duizend vierkante meter gekocht, het pand waar we nu zijn gehuisvest en dat is nu ook alweer te klein. We groeien nog steeds als kool. Zoals jullie zien, hebben we hier een showroom. Je zou denken dat we die niet nodig hebben omdat we onze producten in principe alleen online verkopen. We hebben evenwel gemerkt dat sommige klanten ze eerst willen bekijken en daarbij gaat het niet alleen om klanten hier uit de streek. Ze komen soms van behoorlijk ver weg. Hoewel we beiden een andere achtergrond hebben en Tim zich dientengevolge meer met de werkplaats bezighoudt en ik meer met het online-traject, runnen we het bedrijf samen en bepalen we ook samen de strategie. We hebben inmiddels vijftien medewerkers in dienst.’

len ambt Meube ent van Old nen n bi r o vo Het assortim n n meubele te u o h it u t bestaa en buiten

Assortiment Tim de Winter legt uit dat ze voor het maken van hun meubelen aanvankelijk oude steigerdelen opkochten: ‘Dat bleek evenwel een heel gehannes te zijn. Daarnaast was het moeilijk planbaar en schoot de kwaliteit vaak tekort. Toen hebben we besloten om met ‘oud’ gemaakte steigerdelen te gaan werken. Daaruit is ook de relatie met Jongeneel ontstaan. Zij kunnen nieuwe steigerdelen ‘oud’ maken door ze in een speciaal bad onder te dompelen en daarna weer te drogen. Ze zijn nu van constante kwaliteit en in voldoende mate leverbaar, een belangrijk gegeven gelet op de sterke groei die we als bedrijf doormaken. Om jullie een idee te geven: we maken

Sommige klanten willen onze meubels eerst in onze showroom bekijken

23


n worden in Alle meubele maakt werkplaats ge

de eigen

nu zo’n vijfentwintig tot vijfendertig meubelstukken per week. Ons assortiment bestaat uit eettafels, salontafels, tv-meubels en kasten. Hier in de showroom zie je ook stoelen bij de meubels staan. Die vervaardigen we niet zelf, maar kopen we in. De hardlopers uit ons assortiment maken we op voorraad; de overige producten op bestelling. We zijn daarbij in staat om binnen drie tot vijf weken vanaf fabriek te leveren, een stuk sneller dan de meeste woonwinkels. We bezorgen zelf met eigen transport. Ons afzetgebied is sterk gegroeid en omvat inmiddels heel Nederland en aanpalende delen van België en Duitsland. Hetzelfde geldt voor ons assortiment. Met een scherp oog voor de concurrentie breiden we dat steeds verder uit, waarbij we ook andere, luxere houtsoorten toepassen. Zo verwerken we op dit moment al behoorlijk wat eikenhout.’ Tim en Danny leiden ons rond door hun fabriek. We zien een zeer bedrijvige timmerfabriek waarbij de ene na de andere deur voor ons opengaat. We kunnen ons goed voorstellen dat er voorlopig geen einde aan de groei komt. Zo zien de heren het zelf ook. Tim de Winter: ‘Mede door onze onlinestrategie zien we nog voldoende groeipotentieel. Daarnaast overwegen we ook woonwinkels te gaan bevoorraden.’

Sociale media We willen graag meer van de onlinestrategie van Oldambt Meubelen weten. Danny Huizing vertelt dat deze strategische keuze hen in staat heeft gesteld om snel te groeien en vanuit het hoge noorden een groot geografisch gebied te bereiken. We bieden ons assortiment 24

februari 2018

op onze website aan en laten onze producten daarbij in een gestylde omgeving zien. Daar besteden we veel aandacht aan. Dat kun je ook zien aan de foto’s die bij dit artikel zijn geplaatst. De kunst was evenwel om de traffic naar onze website op gang te brengen en te houden. Daarvoor maken we intensief gebruik van sociale media en investeren we ook veel tijd en geld in de vindbaarheid van onze website bij zoekacties op het internet. Dat heet Search Engine Optimization (SEO) en is een specialistisch vakgebied geworden. Het draait daarbij om het analyseren van het zoekgedrag van consumenten als het om jouw producten gaat. Daar kun je dan op inspelen, onder meer door bij het gebruik van bepaalde zoekwoorden een advertentie bij het zoekresultaat te laten plaatsen, maar er zijn ook andere mogelijkheden om ervoor te zorgen dat je bovenaan komt te staan. Wat de verschillende sociale media betreft maken wij het meest gebruik van Facebook, waarop wij inmiddels ruim honderdachttienduizend (!) volgers hebben. In onze beginperiode hebben wij een winactie op Facebook geplaatst waarbij wij een van onze salontafels hebben verloot. Dat leverde twintigduizend volgers op en maar liefst vijfenzeventig bestellingen. Zo groot kan de impact van Facebook zijn. Daarnaast maken we gebruik van Twitter, Pinterest en Instagram. We plaatsen onze producten ook op Marktplaats. Toen er op een gegeven moment bestellingen uit Duitsland bij ons binnenkwamen, hebben we een Duitse versie van onze website gemaakt en onze producten eveneens op de Duitse versie van Marktplaats geplaatst. En zo zijn we in staat om onze onlinestrategie steeds verder te ontwikkelen.’ ]


PROJECTEN

Nieuwbouw voor Zeevisgroothandel Van Slooten

Betrokken partijen

De nieuwe huisvesting van deze visverwerkende onderneming te Urk bestaat uit circa 1.800 m2 bedrijfsruimte op de begane grond en circa 1.500 m2 kantoorruimte op de eerste verdieping. Op de vloer van de balkons en het dakterras is ruim 100 m2 Green Plank gemonteerd.

Het pand is gerealiseerd door De Boer Bouw & Ontwikkeling te Urk, een familiebedrijf met een kloppend hart voor kwaliteit. Met grote en kleine projecten zijn ze vooral actief in de woning- en utiliteitsbouw. Vanwege het bijzonder onderhoudsvriendelijke karakter van deze terrasdelen is in goed overleg met de architect voor GreenPlank gekozen, geleverd door de Jongeneel Zwolle.

25


Nieuwbouw

Relatie met leveranciers is mensenwerk

Fraai nieuw pand voor Eurosort

Het is zowel van buiten als van binnen een bijzonder fraai gebouw geworden

26

februari 2018


De nieuwbouw ten behoeve van Eurosort in ‘s-Graveland markeert de groei van deze toonaangevende, internationaal opererende leverancier van sorteersystemen. Het is gebouwd door Aannemersbedrijf George van Ruijven uit Wateringen, dat daarmee het grootste project uit haar historie heeft gerealiseerd.

S

amen met accountmanager Ronald Zandbergen goedkoopste, van Jongeneel Poeldijk gaan we bij George maar wel de meest van Ruijven op de koffie. Hij is de eigenaar van flexibele partij waren. het gelijknamige aannemersbedrijf. De liefde voor Omdat we nog nooit zoiets groots het timmervak zat er bij hem vroeg in: ‘Ik wilde van hadden gebouwd, heb ik de directie van jongs af aan timmerman worden. Ik kan mij nog goed Eurosort verschillende huizen laten zien die we herinneren dat ik op mijn zesde al een karretje in elkaar hebben gebouwd. Dat gaf ze het vertrouwen: als je dit timmerde om mee te kunnen racen. Nadat ik de LTS kunt bouwen, dan zal je onze nieuwe huisvesting ook met goed gevolg had doorlopen, ben ik als leerling bij wel kunnen realiseren.’ een groot aannemersbedrijf gaan werken dat zich met name op de Passie bungalowbouw toelegde. Tijdens Eurosort is een toonaangevende, die periode heb ik de nodige internationaal opererende praktijkkennis opgedaan en veel leverancier van sorteersystemen met hout als constructiemateriaal voor distributiecentra, van retail tot gewerkt, onder meer door kozijnen e-commerce en van postverwerking te timmeren. In de avonduren heb tot farmacie. De nieuwe huisvesting ik mijn opleiding uitgebreid en bestaat uit circa 4.000 vierkante een aannemerscursus gevolgd. meter bedrijfsruimte en circa 1.800 In 1985 ben ik voor mijzelf vierkante meter kantoorruimte. begonnen. Met dat eigen bedrijf George van Ruijven vervolgt zijn richtte ik mij onder meer op de verhaal: ‘De bouw heeft ongeveer etagebouw, meer specifiek op een jaar geduurd. We hebben het het uitbreiden van woonhuizen George van Ruijven: ‘We hebben totale bouwkundige traject voor met een dakopbouw in dezelfde het totale bouwkundige traject voor onze rekening genomen, vanaf de bouwstijl. Omdat onze klanten daar onze rekening genomen, vanaf de ruwbouw tot en met de afbouw. erg tevreden over waren, leverde ruwbouw tot en met de afbouw’ Het ging om een opdracht van dat ook een uitbreiding van ons ongeveer drie miljoen euro, exclusief werkpakket op en maakten we de installaties. Die zijn rechtstreeks aanbesteed, een voorspoedige groei door. In 2004 heb ik het bedrijf waarbij wij een en ander binnen het kader van de verkocht en ben ik mijn eigen huis gaan bouwen. Toen bouwplanning uiteraard wel hebben gecoördineerd. op een gegeven moment bleek dat de nieuwe eigenaar We zijn trots op het eindresultaat en hebben bij de het niet redde, klopte het personeel bij mij aan en heb ik realisatie van dit project goed kunnen samenwerken het bedrijf in 2011 teruggekocht. De nieuwe huisvesting met de architect en de kostendeskundige die door de van Eurosort is het grootste project dat we ooit directie van Eurosort voor dit project was aangetrokken. hebben gerealiseerd. We hebben de opdracht in een Onder onze regie hebben we ook met verschillende aanbestedingsprocedure verworven, waarbij we niet de 27


Ronald Zandbergen: ‘Onze toegevoegde waarde zit in de wijze waarop wij onze klanten bij de uitvoering van hun projecten kunnen ondersteunen.’

onderaannemers samengewerkt, onder meer voor het aanbrengen van de houtwolcementplaten in de bedrijfshal. Als verantwoordelijk uitvoerder heb ik niet de hele dag in de bouwkeet gezeten. Dat ligt niet in mijn aard. Daar waar nodig heb ik zelf ook de handen uit de mouwen gestoken en de nodige gaten opgevuld, met name daar waar het om het timmerwerk ging want daar ligt nog steeds mijn passie.’ We vragen Ronald Zandbergen naar het aandeel van Jongeneel: ‘In de eerste fase hebben we al het hout voor de ruwbouw geleverd. In het vervolgtraject ging het om zo’n 1.000 vierkante meter Heraklith houtwolcementplaten voor het plafond van de bedrijfshal en om

Jongeneel heeft niet alleen de deuren geleverd, maar ook het inmeten en afhangen verzorgd

28

februari 2018

een binnendeurenproject. Daarvoor hebben we zowel het hardhout voor de kozijnen als de HPL-binnendeuren zelf geleverd. In totaal ging het om zo’n zeventig binnendeuren. Teneinde de aannemer zoveel mogelijk te ontzorgen, hebben we goed kunnen samenwerken met ALBO deuren. We hebben namelijk niet alleen de deuren geleverd, maar ook het inmeten en afhangen verzorgd.’

Mensenwerk Aannemersbedrijf van Ruijven beschikt over een eigen werkplaats. George van Ruijven: ‘Die hebben we altijd gehad. We maken daar de kozijnen en deuren die niet standaard zijn. Dat gold ook voor de kozijnen die we voor dit project nodig hadden en waarvoor Jongeneel het hardhout heeft geleverd. Het standaardwerk kunnen we beter inkopen. In onze werkplaats maken we overigens ook trappen en ander maatwerk. Zoals jullie al hebben gezien, hebben we hier behoorlijk wat hout op voorraad liggen. Het levert ons niet alleen een inkoopvoordeel op; het stelt ons ook in staat om sneller te werken en te leveren als dat nodig is.’ We zijn benieuwd naar de relatie met Jongeneel. George van Ruijven heeft er een uitgesproken mening over: ‘De verschillende leveranciers hebben in wezen allemaal

In de eigen werkplaats wordt al het maatwerk gemaakt

hetzelfde assortiment en de prijzen lopen ook niet zo ver uiteen. Voor mij is het mensenwerk. Ik doe graag zaken met een vertegenwoordiger die ik vertrouw en die ook thuis geeft als er iets misgaat of als ik snel nog wat nodig heb.’ Ronald Zandbergen vult hem aan: ‘Ik ben zelf ook als timmerman begonnen en heb toen de nodige praktijkervaring opgedaan, maar als het om de toepassing van hout gaat, kan ik nog wel het een en ander van George leren. En de prijzen heeft hij allemaal in zijn hoofd zitten. Daar hoeven we het niet lang over te hebben. Onze toegevoegde waarde zit in de wijze waarop wij hem bij de uitvoering van zijn projecten kunnen ondersteunen. Het deurenproject is daarvan een goed voorbeeld.’ We brengen ook een bezoek aan het inmiddels opgeleverde nieuwe pand van Eurosort in ‘s-Graveland. Het is zowel van buiten als van binnen een bijzonder fraai gebouw geworden. We kunnen ons goed voorstellen dat George van Ruijven daar trots op is. ]


PROJECTEN

Vrijstaande woning in houtskeletbouw In Philippine wordt een particuliere woning gebouwd die helemaal in houtskeletbouw wordt opgetrokken. Verdeeld over twee verdiepingen heeft deze duurzaam gebouwde woning een oppervlakte van ruim 250 m2. De woning wordt geĂŻsoleerd met vlaswol en uitgerust met energiebesparende lucht/water-warmtepompen. Er komen ook zonnepanelen op het dak.

Betrokken partijen Het project wordt gerealiseerd door Bouw- en Aannemingsbedrijf Schoote in Breskens, kortweg BAS Breskens, een gevestigde naam in Zeeuws-Vlaanderen voor verbouwingen, renovaties en nieuwbouw. BAS Breskens werkt voor bedrijven en particulieren en is koploper in het gebruik van nieuwe bouwtechnieken en moderne werkwijzen. Het hout voor de houskeletbouw is geleverd door Jongeneel Terneuzen.

29


NIEUWS

Het nieuwe magazijn is al vol in bedrijf

Jongeneel Terneuzen in gloednieuw pand Vanwege de bouw van een nieuwe zeesluis moest Jongeneel de haalklanten vanwege de reistijd en de tolheffing vooral Terneuzen op zoek naar een nieuwe locatie. Accountmanager uit Zeeuws-Vlaanderen komen. Op Walcheren en de beide Thijmen Dingemanse vertelt dat ze daarmee ook afscheid Bevenlanden bedienen we onze klanten via het relatienetwerk moesten nemen van de indrukwekkende loods waarin het dat we daar hebben opgebouwd. We beleveren ze met ons eigen magazijn van Jongeneel Terneuzen transport. We hebben al gemerkt dat we door was ondergebracht: ‘Voor ons een niet onze verhuizing meer haalklanten krijgen, ook te missen blikvanger. Aan deze loods uit de particuliere markt. Dat komt waarschijnlijk zit een bijzondere geschiedenis vast. doordat we direct naast de milieustraat zijn Het was een van de paviljoens op de gevestigd.’ Wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel. De directeur van de toenmalige Terneuzense One-stop-shopping Scheepvaart Maatschappij was zo onder de indruk van de imposante stalen constructie Thijmen is ook enthousiast over de opzet van dat hij het gebouw na afloop van de Expo het nieuwe pand: ‘Het kantoor en de bouwshop naar Terneuzen liet overbrengen. Na de zijn nu direct met het daarachterliggende malaise in de scheepsbouw kwam het magazijn verbonden, waardoor we efficiënter uiteindelijk in handen van Jongeneel en zijn kunnen werken. Het is ook een voordeel dat het we het als ons magazijn gaan gebruiken.’ pand goed geïsoleerd is en van ledverlichting Accountmanager Thijmen is voorzien. Daarmee leveren we een bijdrage Dingemanse: ‘Onze bouwshop aan het CO2-bewust handelen dat bij Jongeneel is sterk uitgebreid. We hebben Relatienetwerk hoog in het vaandel staat (redactie: lees ook het nu alle ruimte om het complete assortiment te presenteren’ Het nieuwe pand van Jongeneel staat in artikel op pagina 8). Onze bouwshop is sterk Terneuzen-Zuid en ligt aan de Koegorsstraat uitgebreid. We hebben nu alle ruimte om het nummer 32. Thijmen is er enthousiast over: complete assortiment te presenteren. Zo bieden ‘Geografisch gezien is het een duidelijke verbetering. We zitten we nu onder meer het elektrische gereedschap van DeWalt nu vlakbij de Sluiskiltunnel die in 2015 is opengesteld en een aan. A-kwaliteit. De bouwshop vervult een belangrijke functie. vlotte verbinding van Goes naar Gent mogelijk heeft gemaakt. We kunnen onze klanten er beter door bedienen. Zo kunnen ze We zitten eveneens dichtbij de Westerscheldetunnel die voor niet alleen de benodigde deuren halen, maar ook de benodigde ons ook belangrijk is. Wij bedienen heel Zeeland, waarbij scharnieren en het hang- en sluitwerk. One-stop-shopping.’

BiggerBag De BiggerBag is een service die Jongeneel aanbiedt voor het inzamelen van bouw- en sloopafval. Deze inzamelzak biedt ruimte aan maar liefst 1.750 kilo afval. Hij kan gemakkelijk worden meegenomen en neergezet en als hij vol is, dan is één telefoontje voldoende om hem op te laten halen. Hij kost 150 euro exclusief btw en daarbij zijn de kosten van de ophaalservice inbegrepen. Met de BiggerBag heeft u altijd een ‘afvalcontainer’ bij de hand. Het spreekt vanzelf dat de daarin verzamelde afval bij de afvalverwerker wordt gescheiden.

30

februari 2018


NIEUW

Industriële binnendeuren: Industrieel en huiselijk is het thuis van nu • • • • •

Unieke vormgeving Minimalistische stijlen Strakke afwerking 12 jaar garantie Maatwerk mogelijk

weekampdeuren.nl


TRESPA® IZEON®

GEVELDELEN, OVERSTEKKEN EN DAKKAPELLEN ■ DIVERSE RAL-KLEUREN ■ SNEL LEVERBAAR ■ MAKKELIJK TE VERWERKEN

VOOR TECHNISCHE ONDERSTEUNING, VRAGEN EN HET BESTELLEN VAN STALEN KUNT U BELLEN MET UW CONTACTPERSOON BIJ DE AFDELING CSD ■ NEDERLAND: +31 (0) 495 458 850 ■ BELGIË: 0800 15501

TRESPA.COM


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.