Jongeneel magazine - Inhout 54 - Juni 2018 - Ontwerp van Wouter

Page 1

HOUT, PLAAT & BOUWMATERIALEN

Nr.54 06 / 2018 Prijs € 5,-

Zoveel mogelijk werk uit handen nemen

Maatwerk in plaatwerk [ JONGENEEL SERVICES Leerzame Vakmandagen [ INNOVATIE Eén plaat voor binnen en buiten [ DUURZAAMHEID Houthoogbouw heeft de toekomst [ VURENHOUT Prijsstijging onvermijdelijk [ JONGENEEL ACADEMY Klantgericht denken en doen

www.jongeneel.nl


nu ook OP zaterdag open!

43 vestigingen

Altijd een vestiging bij u in de buurt

Kijk voor de actuele openingstijden op www.jongeneel.nl/vestigingen.

WWW.JONGENEEL.NL


Nr.54

INHOUD

Leerzame vakmandagen Maatwerk in plaatwerk

8

06 / 2018

Klantgericht denken en doen

4

Kennis wordt steeds belangrijker. Het draait om het leveren van toegevoegde waarde. Hout, plaat en bouwmaterialen kun je immers overal kopen. Jongeneel investeert continu in de kennis en kunde van haar medewerkers en daagt ze ook uit om door de ogen van de klant naar het eigen functioneren te kijken. Wat is zijn werkelijke behoefte? Waar is hij mee bezig? Tegen welke problemen loopt hij aan en hoe kunnen wij hem zoveel mogelijk ondersteunen?

28

Prefab heeft de toekomst

16

Prijsstijging onvermijdelijk Mede als gevolg van de sterk stijgende vraag uit Azië, met name uit China en India, is de beschikbaarheid van naaldhout onder druk komen te staan. De omvang van onze inkoopmarkt wordt ook bepaald door het areaal aan duurzaam beheerde bossen en dat groeit trager dan de vraag. Een en ander heeft als consequentie dat we rekening moeten houden met een prijsstijging van zo’n zeven tot acht procent.

20

Eén plaat voor binnen en buiten

14

is het relatiemagazine van Koninklijke Jongeneel. Het verschijnt drie keer per jaar. [ REDACTIE Mascha Nuijens, Ad Blokker, Henk ten Bouwhuis en Henk Fieggen. Redactieadres: Koninklijke Jongeneel, afdeling Marketing & Communicatie, Atoomweg 300, Utrecht. Postadres: Postbus 49, 3500 AA Utrecht. Telefoon 030 234 63 47. E-mail info@jongeneel.nl. www.jongeneel.nl [ realisatie Mediabizz, Amersfoort [ Fotografie tenBouwhuis Fotoproducties, Barneveld [ VORMGEVING Ontwerp van Wouter, Barneveld [ PRODUCTIE Drukkerij Damen, Werkendam 3


Jongeneel Services

Praktijkgerichte productdemonstraties

Leerzame vakmandagen

In nauwe samenwerking met haar leveranciers heeft Jongeneel in de maand april vier vakmandagen georganiseerd: praktijkgerichte evenementen met interactieve productdemonstraties en een overheerlijke barbecue. Ze maken onderdeel uit van Jongeneel Services, een compleet pakket aan diensten waardoor de klanten van Jongeneel beter, efficiĂŤnter en duurzamer kunnen bouwen.

T

ijdens deze eerste serie Jongeneel Vakmandagen lag de focus op gevelbekleding, brandwerendheid en stofvrij werken. De vakmannen werden niet alleen bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen en de laatste innovaties; ze konden de nieuwste technieken ook zelf uitproberen. De deelnemers werden in zes groepen verdeeld die rouleerden langs zes verschillende stands.

4

Juni 2018

Alle vakmannen kregen een certificaat en een tas met verrassingen van de deelnemende leveranciers en een ‘heavy duty’ zaag van Jongeneel

n andagen va ochte vakm ionals ss fe ro p De drukbez r o bedoeld vo jn zi l ee n n ge Jon ntwikkele en blijven o die zich will


e ervoor dat ecue zorgd rb ba e rd ee Een gevari tekort kwam e mens niets de inwendig De vakmannen konden ook kennismaken met FrakĂŠ Noir, thermisch gemodificeerd loofhout uit Afrika

Premium Siniat liet zien hoe je met LaDura wand e rend dwe bran uten een zestig min en ouw kunt opb

baarde onbrand onstreerde em d hun l r o o o w vo Rock roduct lt, het basisp sa ba n va d hei eriaal isolatiemat

Brandwerende wand Rockwool demonstreerde de onbrandbaarheid van haar isolatiemateriaal en wees erop dat het isolatiemateriaal met overmaat moet worden gesneden, zodat het goed tussen het frame kan worden ingeklemd. Siniat liet zien hoe je met LaDura Premium een - van binnen naar buiten - zestig minuten brandwerende wand kunt opbouwen. Bovendien kun je met deze gipsgebonden vezelplaat stofvrij werken omdat dit plaatmateriaal kan worden gesneden en dus niet

Houthan del van D am en Le reiding lie egwater H ten zien w outbeat het vers een open chil is tuss en geslote en n houten gevelbekle ding

hoeft te worden gezaagd. Promat legde uit hoe je bij het bekleden van kolommen en liggers met behulp van het handige Promat klosmaatje eenvoudig klosstroken uit Promatect H en Promatect 200 kunt zagen.

Houten gevelbekleding Houthandel van Dam liet zien hoe je een houten gevelbekleding moet aanbrengen en wat het verschil is tussen een open en een gesloten gevel. De vakmannen konden ook

kennismaken met FrackĂŠ Noir, thermisch gemodificeerd loofhout afkomstig uit FSC-gecertificeerde bossen in West-Afrika. Het modificatieproces zorgt ervoor dat het hout wordt opgewaardeerd naar duurzaamheidsklasse II. Het verduurzamen vindt plaats bij Leegwater Houtbereiding. Zij gaven ook informatie over het brandvertragend behandelen van hout en houtproducten met Flame Delay. Het zorgt ervoor dat er bij verhitting door vuur een brandvertragende laag op de 5


De vriend elijke bed iening de een duit in ed ook het zakje van de ge vakmand slaagde agen

Rockpanel gaf advies over de toepassing van boeidelen

r van

u de apparatu nen konden De vakman n re zelf uitprobe DeWalt ook

Rockpane l liet de va kmannen hoe makk zelf ervare elijk dit p n laatmateri gemonte aal kan w erd orden

De productdemonstraties van DeWalt stonden in het teken van stof vrij en dus gezond werken

buitenkant van hout komt, die verdere verhitting voorkomt.

Stofvrij boren en zagen De productdemonstraties van DeWalt stonden in het teken van stofvrij en dus gezond werken. Bij het boren in beton, steen en kalkzandsteen komen grote hoeveelheden fijnstof vrij. Het inademen van deze vaak onzichtbare deeltjes is schadelijk voor de gezondheid en als zodanig vergelijkbaar met asbest. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de arbeidsinspectie er streng op controleert. DeWalt demonstreerde verschillende boor- en zaagmachines 6

Juni 2018

met automatische stofafzuiging en liet ze door de aanwezige vakmannen testen. Er werd ook uitleg gegeven over de geavanceerde batterijtechnologie van DeWalt.

Geventileerde gevels Geventileerde gevelsystemen zijn goed bestand tegen weersinvloeden zoals zon, regen, vocht en kou. Door middel van een geventileerde gevel wordt regen- en condenswater op natuurlijke wijze afgevoerd. Het zorgt er tevens voor dat het isolatiemateriaal goed blijft functioneren. Rockpanel liet de vakmannen zelf ervaren hoe gemakkelijk het is om dit plaatmateriaal

te monteren. Het kan direct, zonder voor te boren, op de achterconstructie worden geschroefd. Hoewel Rockpanel niet krimpt of uitzet, is het toch verstandig om het aan de gevel met een diletatie van vijf millimeter te monteren, zodat kleine afwijkingen niet direct opvallen. Bij toepassing als boeiboord is dat niet nodig.

Geventileerde tegels schroeven Knauf Insulation presenteerde zich samen met Trespa en de Platerij van Jongeneel. Knauf legde het accent op het duurzame karakter van het productieproces waardoor de glaswol die zij


Het isolatiemateriaal van Knauf is vriendelijk voor mens en milieu en kan gemakkelijk worden gesneden

roducten ge van de p Bij de monta er regels en d in hoeven m van Trespa ast orden toegep EPDM te w

denkbare neel kan alle ge n Jo n ier va gelijke man De Platerij op elke mo n le n ia re er bo at en plaatm zagen, frezen

Eternit deelde de stand met Bosti k om de vakmannen te laten zien ho e dit plaatmateriaal m oet worden verli jmd

produceren, vriendelijk is voor mens en milieu. De vakmannen konden proefondervindelijk ervaren hoe gemakkelijk dit isolatiemateriaal op maat kan worden gesneden. Trespa liet zien dat er voor de montage van dit plaatmateriaal in vergelijking met andere plaatmaterialen minder regels en minder EPDM hoeven te worden toegepast. Deze hoogwaardige gevelbekleding is weliswaar wat duurder in aanschaf, maar dus wat goedkoper in toepassing. De Platerij van Jongeneel kan alle denkbare plaatmaterialen op elke mogelijke manier zagen, frezen en boren. Het werd gedemonstreerd aan de hand van een niet zo simpele legpuzzel en een draagtray voor plastic kofferbekers.

Geventileerde gevels verlijmen Eternit presenteerde zich met haar Equitone gevelpanelen. Ze worden gemaakt van een natuurlijk composietmateriaal dat uitsluitend bestaat uit cement, cellulose en mineralen. Ze reageren niet op temperatuur of vocht en kleuren door en door, zodat de randen niet hoeven te worden afgewerkt. Ze deelden de stand met Bostik om de vakmannen te laten zien hoe dit plaatmateriaal moet worden verlijmd. Bostik benadrukte dat de kosten van de lijm maar een klein onderdeel vormen van de totale kosten van een gevel, maar dat het effect bij de toepassing van de verkeerde

Bostik le gde uit waarom niet alle plaatm maal m ateriale et deze worden n lfde lijm gemon kunnen teerd

lijm juist heel groot is. Plaatmaterialen kunnen namelijk niet allemaal met dezelfde lijm worden gemonteerd. ]

Specialist in bouwfolies Bij de opbouw van bijna alle productdemonstraties zijn de vochtregulerende folies van Gerritsen Industrie gebruikt. Dampremmende en dampdichte folies worden aan de binnenzijde van de isolatielaag aangebracht. Dampdoorlatende en dampopen membranen aan de buitenzijde.

7


Jongeneel services

Zoveel mogelijk werk uit handen nemen

Maatwerk in plaatwerk De Platerij van Jongeneel bewerkt al meer dan vijfentwintig jaar alle denkbare plaatmaterialen, van hout tot steenachtige materiaalsoorten. Ze worden op maat gezaagd en kant-en-klaar op de bouwplaats afgeleverd. Dat bespaart tijd, vermindert de faalkosten en maakt het mogelijk om stofvrij en dus gezonder te werken. Maar er zijn meer voordelen. We nemen een kijkje achter de schermen.

W

e worden ontvangen door Albert van de Stouwe. Hij is de nieuwe manager van de Platerij en blijkt een houtman in hart en nieren. Een aardje naar zijn vaartje, want zijn vader heeft ook in de houthandel gewerkt: ‘Ik ben ermee in aanraking gekomen toen ik bij het bedrijf waarbij hij destijds werkte, vakantiewerk kon doen. Langzaam maar zeker ben ik er steeds verder ingerold, ook door tussentijds ervaring op te

8

Juni 2018

doen bij andere bedrijven in de sector. Mede daardoor is de Platerij voor mij geen onbekend terrein, al is het machinepark hier veel uitgebreider. Zoals jullie straks zullen zien, beschikken we over vijf moderne zaagmachines en twee state-of-the-art CNC-machines. De oudste is nog geen anderhalf jaar oud en de jongste is pas een halfjaar geleden geïnstalleerd: het neusje van de zalm. Voorts hebben we nog een aantal andere machines in gebruik die

Albert van de Stouwe: ‘We laten de klanten van Jongeneel graag zien wat we hier allemaal kunnen.’

voor speciale bewerkingen kunnen worden ingezet. We beschikken ook over twee verfstraten waarmee wij het plaatmateriaal, indien gewenst, in verschillende kleuren kunnen gronden. Die service noemen we de Painterij.’

Verlengstuk Albert legt er de nadruk op dat de Platerij en de Painterij als verlengstuk van de vestigingen opereren: ‘De teams op de vestigingen onderhouden het contact met de klanten. Ze weten met welke klussen - groot of klein – hun klanten bezig zijn en hoe ze hen daarbij het beste kunnen ondersteunen. Het ordertraject werkt ook zo: de vestigingen voeren de order in en wij voeren hem uit. We hebben onlangs nieuwe software geïnstalleerd die dit proces nog beter zal faciliteren.’ We vragen Albert naar de verschillende bewerkingen die de Platerij kan uitvoeren: ‘Daar kan ik kort over zijn: wij


De Platerij beschikt over een state-of-the-art machinepark

Albert van de Stouwe: ‘Wij kunnen alle denkbare plaatmaterialen op elke mogelijke manier zagen, frezen en boren’

De CNC-zaagmachines halen het maximale rendement uit het plaatmateriaal

kunnen alle denkbare plaatmaterialen op elke mogelijke manier zagen, frezen en boren. Precies zoals de klant het wil. Rechte hoeken, afgeronde hoeken, boorgaten ovaal, gebogen, 3D, alles is mogelijk. We werken het plaatmateriaal zorgvuldig af. Daardoor zijn de zaagkanten beter te behandelen en is er minder naschuurwerk nodig. Onze services zijn erop gericht om de klanten van Jongeneel zoveel mogelijk werk uit handen te nemen.’

Bouwlogistiek Deze services maken onderdeel uit van het totale pakket aan services dat Jongeneel onlangs heeft gelanceerd. Het gaat daarbij niet alleen om bouwlogistiek, maar ook om ketenintegratie, digitale samenwerking en duurzaamheid. Voor veel uitdagingen in de bouw heeft Jongeneel oplossingen, zodat haar klanten zich volledig kunnen focussen op waar ze goed in zijn:

BOUWEN. Albert gaat er dieper op in: ‘Op het gebied van bouwlogistiek bijvoorbeeld kunnen wij meer betekenen dan het op de bouwplaats afleveren van het op maat gezaagde plaatmateriaal. Wij kunnen het ook met alle toebehoren op het juiste moment, op de juiste verdieping en in de juiste montagevolgorde afleveren. Genummerd, gelabeld en per set verpakt, zodat de klant op de bouwplaats niets meer hoeft uit te zoeken of te sorteren. Dat bespaart tijd en maakt de kans op schade aanzienlijk kleiner. Er hoeft immers niet meer mee te worden gesjouwd met alle risico’s van dien.’

Voorraadfunctie ‘Het op maat afleveren heeft nog een aantal voordelen. Dankzij onze geavanceerde werkwijze wordt elk paneel exact op maat aangeleverd en hoeft er op de bouwplaats niet meer gezaagd te worden. Daardoor kunnen onze klanten

stofvrij en derhalve gezonder werken. Bovendien zorgen onze CNC-machines ervoor dat het maximale rendement uit de platen wordt gehaald. Daardoor heb je minder materiaal nodig en wordt het afval tot een minimum beperkt. Wat er dan nog aan afval overblijft, wordt verbrand. Daarmee wordt energie opgewekt die we in onze verfstraten benutten.’ Albert legt uit dat de Platerij naast het leveren van maatwerk ook een belangrijke voorraadfunctie vervult: ‘Wij hebben hier verschillende plaatmaterialen op voorraad liggen, in verschillende afmetingen, dikten en kleuren. Dat geldt onder meer voor het courante deel van het assortiment van Trespa en Rockpanel, waardoor we snel kunnen schakelen en uitleveren.’ We sluiten het gesprek af met een uitnodiging. Albert: ‘We laten de klanten van Jongeneel graag zien wat we hier allemaal kunnen.’ ]

9


Assortiment

Intensieve samenwerking met Jongeneel

Trespa inspireert en innoveert Trespa is een van de leveranciers van plaatmateriaal waarmee Jongeneel intensief samenwerkt. Het courante deel van het assortiment ligt bij de Platerij op voorraad, zodat snel kan worden geleverd, met of zonder extra bewerkingen. We spreken met Sander Binnema die Jongeneel als manager key accounts onder zijn hoede heeft.

S

Sander Binnema: ‘De producten van Trespa staan algemeen bekend om hun lange levensduur en extreem hoge kleurstabiliteit’

10

Juni 2018

ander Binnema heeft diverse functies in de chemische wereld bekleed voordat hij zo’n tweeënhalf jaar geleden als manager key accounts bij Trespa in dienst trad. Hij onderhoudt de contacten met de grootste klanten van Trespa en stuurt daarnaast een team van vertegenwoordigers aan die in het geval van Jongeneel het contact met de vestigingen onderhouden. Sander Binnema: ‘Zij ondersteunen de vestigingen uiteraard bij het adviseren van hun klanten, maar ook bij het organiseren van informatiebijeenkomsten. Zo heeft het team van Jongeneel Den Bosch voor haar klanten een ontbijtsessie georganiseerd waaraan wij met een informatiestand hebben meegewerkt. Dat doen we graag. Een bezoek aan onze fabriek in Weert behoort ook tot

de mogelijkheden. Op initiatief van Jongeneel Dordrecht hebben we hun klanten onlangs ontvangen. We leggen dan uit wat Trespa is, welke producten we in ons assortiment hebben en laten vervolgens aan de hand van een rondleiding door de fabriek zien hoe ze worden gemaakt.’

Aanschafwaarde ‘Daarna kunnen ze in de vorm van een praktijksessie zelf met de producten van Trespa aan de slag. Hoe kun je ze toepassen en waar moet je bij het monteren op letten? Zo’n trip naar Weert neemt een hele dag in beslag waarbij we met Jongeneel Dordrecht in de middag ook een bezoek aan een lokale bierbrouwerij hebben gebracht. Limburgse gastvrijheid verplicht, nietwaar?’ We spreken met Sander


De Platerij van Jongeneel heeft zich bij het op maat leveren van de gevel voor De Klimop in Groningen ook onderscheiden met zeer toepasselijk freeswerk

Innovatie

Trespa Meteon in drie verschillende formaten en decoren

Binnema ook over de aanschafwaarde van Trespa-producten: ‘We maken een kwalitatief zeer hoogwaardig product en dat vertaalt zich uiteraard in de prijs. Daarbij wijzen we er steeds op dat je bij de keuze voor de producten van Trespa niet alleen naar de kale aanschafwaarde moet kijken, maar bijvoorbeeld ook naar de kosten van de benodigde achterconstructie. Die zijn in de regel lager dan bij de toepassing van vergelijkbare plaatmaterialen. Levensduur en kleurstabiliteit zijn eveneens factoren die in het voordeel van de producten van Trespa spreken. Ze staan algemeen bekend om hun lange levensduur en extreem hoge kleurstabiliteit. We garanderen minimaal tien jaar, maar de praktijk heeft bewezen dat ze in het Nederlandse klimaat wel twintig tot dertig jaar mooi blijven.’

‘In dit verband adviseren wij om de beplating regelmatig te laten reinigen. Daarmee voorkom je vuil opbouw en dat heeft een gunstige invloed op de levensduur c.q. de afschrijvingstermijn. Het kostenplaatje ziet er dan heel anders uit.’ Als onderneming staat Trespa ook bekend om haar inspirerende rol bij het ontwerpen van onderscheidende gevels. Sander Binnema: ‘De producten van Trespa zijn HPL-platen met een geïntegreerd oppervlak. Ze worden geproduceerd met onze unieke, bedrijfseigen technologie. Het levert zeer stabiele platen op met een uitzonderlijke kleurstabiliteit en levensduur. Ze zijn leverbaar in een zeer breed scala van kleuren, afwerkingen, maten en diktes. Daarmee bieden de producten van Trespa vrijwel onbeperkte ontwerpmogelijkheden We hebben architecten weten te inspireren tot een nieuwe generatie gevelbekleding. Inspiratie en innovatie gaan bij ons hand-in-hand. We willen onze klanten blijven verrassen, ook met de toepassing van nieuwe technieken. Zo bieden wij als enige HPL-leverancier plaatmateriaal met een matte afwerking aan.’

Sander Binnema: ‘De producten van Trespa bieden vrijwel onbeperkte ontwerpmogelijkheden. We hebben architecten weten te inspireren tot een nieuwe generatie gevelbekleding’

Renovatie We hebben van Albert van de Stouwe van de Platerij begrepen dat het courante deel van het assortiment van Trespa bij Jongeneel op voorraad ligt. Sander Binnema: ‘Dat klopt en is een direct gevolg van de intensieve samenwerking die we al jaren hebben. Vanaf onze fabriek in Weert is de levertijd drie tot vier weken. Vanuit het magazijn van de Platerij van Jongeneel kan voor de klanten van Jongeneel veel sneller worden geschakeld, met en zonder de extra bewerkingen waarin de Platerij uitblinkt. Met de vele bewerkingsmogelijkheden die ze daar kunnen uitvoeren, zijn al heel wat fraaie, onderscheidende gevels gerealiseerd. Een recent voorbeeld is de renovatie van tweeënveertig drive-in woningen in het NoordLimburgse Meijel in opdracht van woningcorporatie Antares. Door middel van een verticaal lijnenspel wilde de betrokken architect het individuele karakter van deze aan elkaar geschakelde woningen tonen. Dit project is gerealiseerd met toepassing van Trespa Meteon in drie verschillende formaten en decoren.’ ]

11


PROJECTEN

Expositieruimte Melkweg gerenoveerd

Betrokken partijen

De Melkweg staat voor popcultuur in de breedste zin van het woord. Met het organiseren van concerten, evenementen en exposities trekt dit unieke podium in de Amsterdamse binnenstad jaarlijks een half miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland. De expositieruimte, die als Melkweg Expo door het leven gaat, werd onlangs grondig gerenoveerd. 12

Juni 2018

De renovatie is uitgevoerd door OM Bouwgroep uit Zaandam, de huisaannemer van de Melkweg. Tijdens deze renovatie werden alle wanden, vloeren en trappen compleet vernieuwd. Het resultaat is een strak uitgevoerde ruimte waar de exposities nog beter tot hun recht komen. Het benodigde balkhout, isolatiemateriaal, plaatmateriaal en stucmateriaal is geleverd door Jongeneel Zaandam.


NIEUWS

Jongeneel Maastricht helpt Boeing de lucht in Op de vrijdag voor carnaval meldden zich twee wat oudere heren aan de balie van Jongeneel Maastricht. Het bleek om twee Amerikaanse ‘pensionados’ te gaan die voor Boeing de hele wereld over reizen om vliegtuigen met technische problemen te repareren, zodat ze weer veilig terug kunnen vliegen. Deze keer ging het om een Boeing die was doorgeschoten op de landingsbaan van Maastricht Aachen Airport. Omdat het de vrijdag voor carnaval was, konden zij niemand bereiken. Redelijk wanhopig zijn ze toen gaan googelen en zo kwamen ze bij Jongeneel Maastricht uit. Uitdaging Uiteraard was het geen probleem om de benodigde materialen te leveren. Het ging om constructie van Okoume multiplex om de neus van het vliegtuig tijdens de reparatie te ondersteunen. Daarna was het zaak om een bedrijf te vinden die deze constructies kon maken. Vanwege het carnaval bleek ook dat weer een uitdaging. Het is uiteindelijk gelukt en op woensdagochtend om acht uur was accountmanager Myke Grissen op het vliegveld om de order te noteren en aan de slag te gaan. Jongeneel Maastricht leverde niet alleen het benodigde multiplex, maar ook het hout voor de steiger bij het staartgedeelte van het vliegtuig. Een hele bijzondere opdracht: Jongeneel helpt Boeing de lucht in!

Speciale mortels voor het egaliseren van vloeren Bruil heeft haar assortiment uitgebreid met twee verschillende mortels voor het egaliseren van vloeren. Bruil Egaline VE220 met een laagdikte van 2 tot 22 millimeter is een snel verhardende, cementgebonden mortel voor het egaliseren van betonen cementdekvloeren. Deze egaline is zelfnivellerend, geschikt voor vloeren met vloerverwarming en krimp- en spanningsarm. Heeft u een lastige renovatieklus? Gebruik dan Egaline VE540 met een laagdikte van 5 tot 40 millimeter. Deze mortel is met vezels versterkt. Hij is op folie toepasbaar op stabiele houten ondergronden en na 24 uur betegelbaar. Voor zuigende ondergronden heeft Bruil ook een voorstrijkmiddel in haar assortiment: Bruil Voorstrijkmiddel DV100, een oplosmiddelvrije acrylaatdispersie, geschikt voor wand en vloer. Het vermindert de zuiging van de ondergrond en zorgt voor een betere hechting tussen de ondergrond en de tegellijm of egalisatiemortel. Bruil Voorstrijkmiddel DV100 is gebruiksklaar en kan zowel binnen als buiten worden toegepast. Deze nieuwe Bruil-producten zijn bij alle vestigingen van Jongeneel verkrijgbaar.

FSC introduceert Bosberekentool Hoe meer FSC-gecertificeerd hout we toepassen, hoe meer bospercelen we een economische waarde kunnen geven en op basis daarvan kunnen beschermen. Dat is de essentie van de campagne die FSC begin dit jaar is gestart: Kies voor hout, red het woud. We schreven erover in het vorige nummer van Inhout. Teneinde inzichtelijk te maken wat de keuze voor FSC-hout oplevert, is er nu ook de Bosberekentool. Als je de hoeveelheid FSC-gecertificeerd hout die je voor een bepaald project nodig hebt, invoert, dan berekent deze tool hoeveel FSCgecertificeerd bos je daarmee beschermt. De berekening is gebaseerd op ervaringsgegevens uit verschillende FSCconcessies. Daaruit komt bijvoorbeeld naar voren dat duizend vierkante meter tropisch bos een gemiddelde opbrengst geeft van één kubieke meter tropisch hardhout. Uit een noordelijk bos kan meer hout worden geoogst omdat deze bossen veel minder kwetsbaar zijn dan een tropisch bos. Neem de proef maar eens op de som. De Bosberekentool staat op de website van FSC Nederland. www.fsc.nl/bosberekentool

13


Innovatie

Prefabricage heeft de toekomst

Eén plaat voor binnen Fermacell Powerpanel H2O staat bekend als dé plaat voor toepassing in natte ruimtes binnen. De eigenschappen van deze plaat maken hem evenwel ook geschikt voor toepassing buiten, als geventileerde gevelbekleding of bekleding van verlaagde plafonds. Samenwerking met andere leveranciers leidt vaak tot innovatieve oplossingen.

Peter Vriens: ’Bij Fermacell wordt niet zozeer in producten, maar in oplossingen gedacht’

14

Juni 2018

O

p het kantoor van Fermacell in de gemeente Wijchen spreken we met CEO Peter Vriens en hoofd toepassingstechniek Larson van Dijk. Het gesprek gaat over Powerpanel H2O, een cementgebonden plaat die zowel binnen als buiten kan worden toegepast. Deze plaat wordt niet in Nederland geproduceerd, maar in Duitsland. Peter Vriens schetst de achtergrond van het product: ‘Zeventien jaar geleden heeft Fermacell Aestuver overgenomen, een specialist in brandwerende oplossingen in de breedste zin van het woord. Hiermee zette Fermacell toen een belangrijke stap op weg naar brandwerende totaaloplossingen in de bouw en de infrastructurele wereld, waaronder de bouw van tunnels. Het procedé waarmee Aestuver haar plaatmateriaal produceert, gebruiken we nu ook voor de fabricage van onze Powerpanelproducten. We spreken vandaag over Powerpanel H2O, maar er zijn meer producten die tot de Powerpanelfamilie behoren zoals Powerpanel HD

dat als gevelbekleding kan worden toegepast. Bij Powerpanel H2O ligt het accent op waterbestendigheid. Dit product is destijds geïntroduceerd als dé plaat voor toepassing in natte ruimtes.’

Drempelvrijheid Larson van Dijk neemt het stokje over: ‘En dat is het nog steeds. Powerpanel H2O is bij uitstek geschikt voor particuliere en openbare ruimtes zoals badkamers, keukens, zwembaden en sauna’s. Deze plaat bestaat uit cementgebonden lichtbeton met een deklaagwapening van alkalibestendig glasvezelweefsel. Dat zorgt voor een hoge druk- en buigsterkte. Daarnaast is de plaat stabiel en stoot- en krasvast. Bij het verwerken van Powerpanel H2O heb je geen speciaal gereedschap nodig. Hij laat zich eenvoudig op maat zagen en je kunt hem met schroeven, nagels of nieten op de achterconstructie bevestigen. Het resultaat is een gladde,


Larson van Dijk: ‘Met Powerpanel H2O kunnen zowel scheidingsen voorzetwanden als plafonds worden gemaakt’

en buiten

waterbestendige wand, klaar om te worden afgewerkt. Met Powerpanel H2O kunnen zowel scheidingsen voorzetwanden als plafonds worden gemaakt. Voor badkamers hebben we een perfect passende totaaloplossing, waarbij je met het speciale inloopdouche-element of het nieuwe douchegoot-element 2.0 drempelvrijheid kunt creëren. Deze elementen zijn goed te verbinden met het Powerpanel H2O vloerelement.’

Samenwerking Powerpanel H2O kan zowel binnen als buiten worden toegepast. Peter Vriens: ‘Inderdaad. De eigenschappen van deze plaat maken hem tevens geschikt voor toepassing buiten. Denk daarbij aan geventileerde gevelbekleding en bekleding van verlaagde plafonds. Bij geventileerde gevelbekleding kan Powerpanel H2O worden afgewerkt met een stucsysteem of met steenstrips.’ Peter legt in dit verband uit dat bij Fermacell niet zozeer in

producten, maar in oplossingen wordt gedacht: ‘Wij maken producten, maar verkopen oplossingen. Zeker nu er in de bouw steeds meer met geprefabriceerde bouwdelen wordt gewerkt, draait het om de prestaties van oplossingen in combinatie met producten van andere leveranciers, ook op het gebied van milieuvriendelijk bouwen. Samenwerking met andere leveranciers leidt vaak tot innovatieve oplossingen. Een goed voorbeeld is onze deelname aan het project Stroomversnelling, een netwerk van verschillende marktpartijen die met elkaar samenwerken om ‘Nul op de Meter’ mogelijk te maken, zowel in de nieuwbouw als in de renovatiebouw.’

Halve-doos-in-doos De Nederlandse woningvoorraad bestaat onder meer uit grote aantallen flats, portiekwoningen en appartementencomplexen die na de oorlog uit de grond zijn gestampt en niet meer aan de eisen van deze tijd

voldoen. Duurzaam renoveren is een absolute noodzaak, mede gelet op de klimaatdoelstellingen waaraan de overheid zich heeft gecommitteerd. In dit verband is het goed om je te realiseren dat de gebouwde omgeving verantwoordelijk is voor ruim een derde deel van de totale CO2-uitstoot en dat is meer dan twee keer zoveel als het aandeel van de sector vervoer. Voor een snelle en efficiënte renovatie hebben wij het ‘halve-doos-in-doos’ concept ontwikkeld. Peter Vriens: ‘Op basis van de unieke eigenschappen van Fermacell gipsvezelplaten is het mogelijk om in renovatiewoningen nieuwbouwniveau te realiseren door de woningscheidende wanden slechts aan een kant van een systeemwand te voorzien. Ten opzichte van de traditionele doos-in-doos oplossing levert dit een aanzienlijke besparing in materiaal- en arbeidskosten op, zonder aan kwaliteit in te boeten.’ ]

15


Duurzaamheid

Houtpionier Andrew Waugh

Houthoogbouw heeft De Engelse architect Andrew Waugh stelt dat hout hét bouwmateriaal van de toekomst is. Hij is een van de baanbrekende pioniers in houthoogbouw. We ontmoetten hem in februari van dit jaar tijdens het jaarlijkse event van FSC Nederland waar hij een van de sprekers was. 16

Juni 2018

A

ndrew Waugh is directeur/ oprichter van Waugh Thistleton Architects, een toonaangevend architectenbureau in de toepassing van Cross Laminated Timber (CLT) ofwel kruislaaghout als duurzaam alternatief voor beton- en staalconstructies. Andrew groeide op in Milton Keynes, een stad ten zuidoosten van Londen die als ‘Forest City’ bekend staat vanwege de miljoenen bomen die de stad omzomen. Hij was er al op jeugdige leeftijd door gefascineerd en vastbesloten om architectuur te gaan studeren. Tijdens zijn studie aan de Kingston University ontmoette hij Anthony Thistleton waarmee hij in 1997 Waugh Thistleton Architects oprichtte. Het eerste project dat hun

bureau met kruislaaghout realiseerde, kwam gereed in 2003. Andrew Waugh: ‘Het was een bescheiden project, maar maakte ons duidelijk dat met dit constructiemateriaal ook op grotere schaal kan worden gebouwd. Kruislaaghout is opgebouwd uit houten lamellen van naaldhout die kruiselings op elkaar worden verlijmd en vervolgens onder grote druk (60 ton per m2) worden samengeperst.’

Stadthaus ‘De praktijk heeft inmiddels bewezen dat bouwen met dit materiaal goedkoper, sneller en simpeler is. Doordat de bouwdelen op de gewenste maat en dikte worden geprefabriceerd,


Het Stadthaus is het eerste hoogbouwproject dat Waugh Thistleton met kruislaaghout heeft gerealiseerd. De bijzondere gevelbekleding bestaat uit vezelcementplaten van Eternit

Andrew Waugh: ‘Kruislaaghout is lichter van gewicht, waardoor ook met een minder zware fundering kan worden volstaan’

de toekomst Foto: Mika Grondahl

woontoren van negen verdiepingen staat, evenals ons kantoor, in de Londense wijk Hackney. Als eerbetoon aan de herkomst van het kruislaaghout waarmee deze woontoren is opgebouwd, hebben we dit project het Stadthaus gedoopt.’

Bouwtijd ‘Het kruislaaghout voor dit project kwam namelijk uit Oostenrijk. Vanwege de brandvoorschriften moest de begane grond van deze woontoren in beton worden uitgevoerd. Daarin zijn onder meer de commerciële en de technische ruimten ondergebracht. De acht verdiepingen daarboven zijn volledig in kruislaaghout

Foto: Will Pryce

is er nauwelijks sprake van bouwafval en hebben de omwonenden veel minder last van bouwlawaai. Bovendien wordt het aantal leveringen op de bouwplaats met ongeveer de helft teruggebracht en worden de faalkosten tot een minimum beperkt. Kruislaaghout heeft als constructiemateriaal meer voordelen. Het is lichter van gewicht, waardoor met een minder zware fundering kan worden volstaan en het is - niet in de laatste plaats - veel milieuvriendelijker dan de traditionele beton- en staalconstructies. Hout is CO2-neutraal en een oneindige grondstof als het uit duurzaam bossen wordt geoogst. In 2009 kwam het eerste houthoogbouw project gereed dat door ons is ontworpen. Deze

De begane grond van het Stadthaus is in beton uitgevoerd. De acht verdiepingen daarboven zijn volledig in kruislaaghout opgetrokken, ook de liftschachten en de trappenhuizen

17


Duurzaamheid

Andrew Waugh: ‘Bouwen met kruislaaghout is veel milieuvriendelijker dan de traditionele betonen staalconstructies’

Dalton Lane is gebouwd met 4.500 m3 PEFCgecertificeerd kruislaaghout. Daarvoor werden 2.400 bomen duurzaam geoogst, drie bomen per bewoner van deze woontoren

opgetrokken: de buitenwanden, de vloeren, de binnenwanden en zelfs de liftschachten en de trappenhuizen. Alle appartementen zijn rondom de liften en trappenhuizen gesitueerd. De bijzondere gevelbekleding bestaat uit vezelcementplaten van Eternit. Het casco is in slechts negen weken opgetrokken, één verdieping per week. Alle bouwelementen, tot lengten van wel dertien meter, werden op veertien trucks vanuit Oostenrijk aangevoerd. Ze werden meteen door een bouwkraan op hun plaats gehesen en met schroeven en hoekstalen vastgezet. De dragende buitenwanden bestaan uit dubbele panelen met isolatiemateriaal ertussen. Aan de binnenzijde is nogmaals isolatiemateriaal aangebracht, afgewerkt met twee lagen gipsvezelplaat. 18

Juni 2018

Ook de vloeren zijn geluidwerend gemaakt, waardoor de appartementen geluidsarmer zijn dan de Britse regelgeving vereist.’

Toekomst Andrew Waugh plaatst het construeren met kruislaaghout in breder perspectief: ‘Houthoogbouw heeft de toekomst. De verwachting is dat de wereldbevolking in 2050 zo’n tien miljard mensen zal omvatten, waarvan tweederde deel in steden zal leven. Dat kan alleen met hoogbouw worden geaccommodeerd. Beton en staal zijn in dit verband niet de gewenste constructiematerialen. Ze zijn kostbaar om te produceren en erg zwaar om te transporteren. Daarnaast veroorzaken ze een hoge CO2-uitstoot,

terwijl hout CO2-neutraal is. In onze visie zouden alle gebouwen van hout moeten worden gemaakt, net als vroeger, maar toen had hout als constructiemateriaal een groot nadeel. In het verleden hebben branden grote delen van steden in de as gelegd. Regulier hout is dus niet geschikt om hoogbouw mee te realiseren. Kruislaaghout is dat wel. Het is sterkte vergelijkbaar met beton en staal en uit tests is gebleken dat het bij brand van nature een koollaag vormt waardoor de constructieve veiligheid nooit in het geding komt.’

Dubbele winst Het Stadthaus is het eerste hoogbouwproject dat Waugh Thistleton met kruislaaghout heeft gerealiseerd.


Foto: Daniel Shearing

Foto: Waugh Thistleton Architects

Foto: Daniel Shearing

Het benodigde geprefabriceerde kruislaaghout werd door minder dan honderd vrachtwagens aangevoerd. Het gewicht van het kruislaaghout is ongeveer een vijfde van het alternatieve gewicht in beton

Dalton Lane is het grootste gebouw ter wereld dat met kruislaaghout is gebouwd

Het grootse project kwam het afgelopen jaar gereed. Het is zelfs het grootste gebouw ter wereld dat met kruislaaghout is gebouwd. Het omvat 121 woningen plus enkele commerciële ruimten. In totaal is het met 4.500 m3 kruislaaghout gebouwd. Andrew Waugh: ‘Als dit project aan Dalton Lane, eveneens in de Londense wijk Hackney, in beton zou zijn uitgevoerd, dan zou het benodigde beton door 750 betonmolenwagens dwars door de stad moeten worden aangevoerd. Nu werd de benodigde 2.000 ton kruislaaghout door minder dan 100 vrachtwagens aangevoerd. Het gewicht van het kruislaaghout is ongeveer een vijfde van het alternatieve gewicht in beton. We moeten ons in dit verband ook realiseren dat het produceren van

beton alleen al verantwoordelijk is voor twaalf procent van de totale CO2-uitstoot ter wereld. In dit verband vergelijk ik beton en staal wel eens met olie en diesel. Zoals bekend legt hout grote hoeveelheden CO2 voor langere tijd vast. Daarnaast worden bij toepassing van kruislaaghout CO2-intensieve materialen uitgespaard. Dat is in feite dubbele winst.’

Serieus alternatief We hebben in Inhout eerder over houthoogbouw geschreven, onder meer over HoHo Wien, een complex waarvoor het afgelopen jaar de fundering is gelegd en dat met 24 verdiepingen het hoogste gebouw in houthoogbouw ter wereld zal zijn. Het

verschil met de projecten die door Waugh Thistleton zijn ontworpen is dat de verdiepingen in kruislaaghout worden opgebouwd rondom een stabiliteitskern van beton waarin de liftschachten, de trappenhuizen en de installaties zijn ondergebracht. Deze hybride vorm is ook toegepast bij een studentencomplex in Vancouver dat achttien verdiepingen telt en op dit moment nog het hoogste is. In ons eigen land zijn er inmiddels ook een aantal voorbeelden van houthoogbouw, waaronder Patch 22 in AmsterdamNoord en het energieneutrale Hotel Jakarta aan de Javakade in Amsterdam dat onlangs is geopend. En er zijn meer projecten in voorbereiding. Houthoogbouw is een serieus alternatief geworden. ] 19


centrale inkoop

Toenemend aandeel van Douglashout

Prijsstijging

Manager centrale inkoop vurenhout Jan Voet voor een partij Douglashout dat steeds meer als tuinhout wordt toegepast

Vurenhout wordt overal in de bouw toegepast, in vele vormen en maten. Doordat de vraag is toegenomen en de beschikbaarheid onder druk is komen te staan, zullen de prijzen onvermijdelijk gaan stijgen. We leggen ons oor te luister bij Jan Voet. Hij is bij Jongeneel verantwoordelijk voor de centrale inkoop van vurenhout.

J

an Voet blijkt al zijn hele werkzame leven in de houtwereld actief te zijn: ‘Dat is al tijdens mijn studie begonnen. Ik had toen een stageplaats bij een fabrikant van pallets in België. Na mijn studie ben ik daar blijven werken, zij het bij andere onderdelen van dezelfde groep, eerst in Assen en later in Gendt. Daar heb ik de nodige ervaring kunnen

20

Juni 2018

opdoen, zowel in de verkoop als op het bedrijfsbureau. Zo’n twintig jaar geleden ben ik naar de houthandel overgestapt en bij Heuvelman in dienst getreden; eerst als business developer, later als inkoper. Zo’n twee jaar later, dat was rondom de eeuwwisseling, kwam er bij Jongeneel een plek vrij op de afdeling centrale inkoop vurenhout. Daar ben ik toen voor gevraagd. In de

jaren daarna ben ik opgeklommen tot manager centrale inkoop vurenhout. Die functie bekleed ik nog steeds, hoewel ik nog één uitstapje naar een ander bedrijf in de houtwereld heb gemaakt.’

Beschikbaarheid Hij spreekt liever over naaldhout dan over vurenhout: ‘Verreweg het grootste deel, zo’n 85% van het hout dat we inkopen, is vurenhout, maar we kopen ook Douglas, grenen en Lariks in. Dat geldt niet voor het thermisch gemodificeerde vurenhout. Dat wordt door de centrale inkoopafdeling hardhout ingekocht.’ We vragen Jan Voet naar de actuele marktsituatie: ‘De crisis die we in de bouw- en houtwereld nu gelukkig achter de


onvermijdelijk

Jongeneel beschikt ook over een machinale waar het ingekochte naaldhout kan worden geschaafd en verder kan worden bewerkt, conform de wensen van de klant

rug hebben, bereikte haar dieptepunt in 2013. Sindsdien is er weer groei, zowel in volume als in geld, al hebben we het niveau van voor de crisis nog niet bereikt. Wereldwijd bedraagt het totale volume naaldhout ongeveer 350 miljoen kubieke meter. In Nederland gaat het ‘slechts’ om 2,4 miljoen kubieke meter. Ik maak deze vergelijking omdat de vraag wereldwijd toeneemt, onder meer als gevolg van de sterk stijgende vraag uit Azië, met name uit China en India. Daardoor is de beschikbaarheid onder druk komen te staan.’

Certificering ‘De certificering speelt daarbij ook een rol, aangezien wij alleen hout uit duurzaam beheerde bossen

importeren. Dat hebben we zo afgesproken binnen de Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH). Op dit moment is al bijna 100 procent - 99,7 procent om precies te zijn - van het naaldhout dat wij als Jongeneel importeren, FSC- of PEFCgecertificeerd. Wat de belangrijkste oorspronglanden betreft, geldt dat het vurenhout dat we uit Duitsland en Finland importeren PEFC-gecertificeerd is; het hout uit Rusland is FSCgecertificeerd. Het hout dat we uit Zweden importeren, is vaak dubbel gecertificeerd, zowel met het PEFC- als met het FSC-keurmerk. De omvang van onze inkoopmarkt wordt dus bepaald door het areaal aan duurzaam beheerde bossen en dat groeit trager dan de vraag. Het veranderende klimaat is ook een factor aan het

worden waardoor de zware machines waarmee het hout geoogst wordt, door hevige regenval niet altijd kunnen worden ingezet. Een en ander heeft als consequentie dat we op dit moment al rekening moeten houden met flinke prijsstijgingen.’

Douglas ‘Teneinde de beschikbaarheid voor onze klanten zoveel mogelijk veilig te stellen, zijn wij met onze vaste leveranciers strategische partnerships aangegaan. Het gaat daarbij om langjarige samenwerkingsverbanden die ervoor zorgdragen dat we bij deze leveranciers prioriteit genieten.’ We vragen Jan Voet naar de belangrijkste ontwikkelingen op de naaldhoutmarkt. Als eerste noemt hij het toenemende 21


Van vurenhout worden tegenwoordig ook complete bouwdelen gefabriceerd. Met dit zogenaamde kruislaaghout kan ook houthoogbouw worden gerealiseerd.

aandeel van Douglashout: ‘Het gaat daarbij met name om de toepassing van deze houtsoort als tuinhout, hoewel deze toename zich ook in de houtverwerkende industrie voordoet. Wat het tuinhout betreft valt deze ontwikkeling te verklaren doordat de consument steeds meer geld aan zijn tuin uitgeeft. Douglashout is wat duurder maar heeft een warme kleur en daarmee een aansprekende uitstraling. Daarnaast is het kernhout van Douglas duurzamer dan dat van vuren. Het wordt toegepast op de erfscheiding, maar ook bij de bouw van de tuinhuizen die je steeds meer ziet. Het is in ruime mate voorhanden omdat er in Midden-Europa uitgestrekte duurzaam

beheerde Douglasbossen zijn.’

Steigerhout Een andere ontwikkeling die Jan Voet noemt, is de toepassing van steigerhout bij de productie van meubelen: ‘Dat begon met een tweede leven voor de oude steigerdelen die bij de steigerbouw niet meer gebruikt konden worden. Op een gegeven moment nam deze toepassing zulke grote vormen aan dat het opkopen van oude steigerdelen niet meer te doen was en de kwaliteit vaak tekortschoot. Toen is Jongeneel ook oud gemaakte steigerdelen gaan aanbieden door nieuwe steigerdelen in een speciaal

bad onder te dompelen en daarna weer te drogen. Ik denk overigens dat deze toepassing van steigerhout over zijn hoogtepunt heen is. Ik zie nog wel een nieuwe impuls door de toepassing van verschillende kleuren.’ De derde ontwikkeling is de productie van wat Jan Voet technische houtproducten noemt. Het gaat daarbij onder meer om het prefabriceren van complete bouwdelen van kruislaaghout ten behoeve van de houtbouw. Deze geprefabriceerde bouwdelen maken het ook mogelijk om houthoogbouw te realiseren.’ Lees meer over deze ontwikkeling in het artikel dat op pagina 16 begint. ]

Jongeneel biedt ook oud gemaakte steigerdelen aan die in de meubelindustrie worden toegepast

22

Juni 2018


PROJECTEN

Historische watermolen wordt verbouwd tot brasserie en bed & breakfast

Betrokken partijen

Na dertig jaar in loondienst te hebben gewerkt, besloten Janine Alders en Roger Zwaard om voor zichzelf te beginnen. Ze kochten De Pletsmolen, een in verval geraakte watermolen in het Limburgse Nuth. Hij wordt verbouwd tot brasserie en Bed & Breakfast. In het volgende nummer van Inhout doen we er verslag van.

Roger Zwaard treedt zelf als bouwheer op. Als voormalig bouwbegeleider kent hij het klappen van de zweep. Om kosten te besparen voeren ze zoveel mogelijk werkzaamheden zelf uit. Al het hout en plaatmateriaal wordt geleverd door Jongeneel Maastricht, evenals de metalstud wanden en het isolatiemateriaal.

23


Bouwmaterialen

Jongeneel levert alle bouwmaterialen

Woonhuis in eigen beheer Frank van Veluw: ‘Het gaat ons overigens niet alleen om prijs. Kwaliteit en leveringszekerheid zijn minstens zo belangrijk’

Frank van Veluw voert de meeste werkzaamheden in eigen beheer uit

24

Juni 2018

Frank van Veluw is werkvoorbereider bij FD Houtbewerking in Nunspeet. Naast het werk bouwt hij op dit moment zijn eigen huis. Met de kerst moet het klaar zijn. Het is het eerste project waarvoor Jongeneel alle bouwmaterialen levert.


W

e ontmoeten Frank van Veluw op het kantoor van FD Houtbewerking. Accountmanager Patrick Huenestein van Jongeneel Zwolle is ook aangeschoven. Ze blijken elkaar al heel wat jaartjes te kennen. Patrick: ‘We kennen elkaar al uit de tijd dat ik nog bij Houthandel De Veluwe werkte. Toen ik destijds naar Jongeneel overstapte, is Frank van der Dragt, de eigenaar van FD Houtbewerking, als klant met me meegegaan. Frank van Veluw vult hem aan: ‘Mede op basis van onze persoonlijke relatie is Jongeneel toen een van onze vaste leveranciers geworden. En als de prijs goed blijft, dan blijf je met elkaar werken. Het gaat ons overigens niet alleen om de prijs. Kwaliteit en leveringszekerheid zijn minstens zo belangrijk. We hechten ook veel waarde aan een goede service. Je moet op een snelle en adequate reactie van je leveranciers kunnen rekenen als de uitvoering van een project daar op een gegeven moment om vraagt. Wat dat betreft hebben we niet te klagen: Patrick regelt het wel.’

Houtbewerking op maat

uiteraard tegelijkertijd afgeleverd.’ FD Houtbewerking is in 2007 opgericht door Frank van den Dragt, een neef van Frank van Veluw. Hij startte zijn bedrijf met één werknemer in een pand van 190 m2 in Doornspijk. Inmiddels heeft hij zes werknemers in dienst en is zijn bedrijf verhuisd naar een nieuw pand in Nunspeet met een oppervlakte van 1.100 m2. Frank van Veluw: ‘We beschikken hier ook over een speciale glasafdeling van 240 m2 waar we allerlei soorten glas op voorraad hebben staan. Desgewenst kunnen we onze producten dus ook van glas voorzien.’

FD Houtbewerking is gespecialiseerd in machinale houtbewerking, houtbewerking op maat zoals ze het zelf noemen. Frank van Veluw: ‘We produceren hoofdzakelijk ramen, deuren en kozijnen, maar bijvoorbeeld ook trappen en machinaal schaafwerk voor boeien en sierlijsten. We werken soms voor particulieren, maar het overgrote deel van onze Adviserende rol opdrachten komt van aannemers We bezoeken de bouwplaats waar het en zzp’ers die in de woningbouw eigen huis van Frank in aanbouw is en actief zijn, zowel in de nieuwbouw bekijken de bouwtekeningen. We zien als in de renovatiebouw. We leveren dat het huis een oppervlakte heeft van onze producten compleet af. Dat wil 120 m2 en een totale inhoud van 630 m3, onder meer zeggen in de grondverf verdeeld over twee verdiepingen. Zowel en desgewenst afgelakt. Ze worden aan de voorkant als aan de achterkant bovendien voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk. Voordat helt de kapconstructie iets naar voren Patrick Huenestein: ‘De ervaring we het werk bezoeken, krijgen we waardoor het huis een eigen karakter die ik in het verleden in de bouweerst nog een rondleiding door de krijgt. Frank legt uit dat hij de meesmaterialenhandel heb opgedaan, kwam bij dit project goed van pas’ te werkzaamheden in eigen beheer timmerfabriek. We zien onder meer uitvoert: ‘Voor klussen als het plaatsen een ultramoderne houtbewerkingsmachine van Saomad staan. Frank van de verdiepingsvloer en de kapconstructie werk ik met een lokale aannemer samen. Wat van Veluw: ‘Met deze CNC-machine kunnen verschillende bewerkingen tegelijkertijd worden uitgevoerd. de bouwmaterialen betreft levert Jongeneel hier in Het voor de kozijnen benodigde, vierzijdig geschaafde principe alles.’ Patrick Huenestein is van meet af aan in hout wordt achter elkaar ingevoerd en volautomatisch een adviserende rol bij dit project betrokken: ‘Daarbij bewerkt tot kant-en-klare onderdelen.’ kwam de ervaring die ik in het verleden in de bouwmaterialenhandel heb opgedaan, goed van pas. Jongeneel levert hier echt het complete pakket, van hout tot aan Speciale glasafdeling de binnenmuurstenen en de vloeren.’ We bezoeken de ‘Het kozijn vormt de basis van alle producten die we bouwplaats twee keer. De eerste keer tijdens het metselen van de binnenmuur; de tweede keer na het plaatsen hier maken. Bij nieuwbouw worden de kozijnen als van de verdiepingsvloer. Met de kerst moet het klaar eerste afgeleverd. De ramen en deuren volgen zodra de zijn. Dat lijkt te gaan lukken. ] ruwbouw is afgerond. Bij bestaande bouw worden ze 25


Innovatie

Superisolerende lichtkoepels

Hallo daglicht AG Plastics heet tegenwoordig Skylux. De missie van deze innoverende onderneming blijft hetzelfde: zoveel mogelijk mensen van daglicht te laten profiteren. Vandaar de slagzin ‘Hello daglicht’. De nieuwste serie lichtkoepels heeft een eigentijdse vormgeving, maximale lichtinval en een hoog isolerend vermogen.

T

ijdens de roadshow die Skylux onlangs organiseerde, spreken we met salesmanager Jan Desmet. Vroeger heette het bedrijf AG Plastics, waarbij AG de initialen zijn van Albert Glorieux, die de onderneming meer dan vijftig jaar geleden oprichtte. Jan Desmet: ‘Het was zijn droom om zoveel mogelijk mensen van gratis

Jan Desmet

daglicht te laten profiteren. Dat blijft uiteraard onze missie, maar de naam Skylux vertelt beter waar wij voor staan dan AG Plastics, zeker in combinatie met onze slagzin: Hallo daglicht. Daglicht is ons vak en lichtkoepels zijn onze producten. Onze lichtkoepels zijn er in verschillende materialen en uitvoeringen. Zo hebben we een serie kunststof lichtkoepels die met acrylaat en polycarbonaat als basismaterialen zijn gemaakt en een serie hybride lichtkoepels waarbij kunststof en glas worden gecombineerd.’

Superisolerend ‘De derde en onze nieuwste serie lichtkoepels blinkt niet alleen uit door zijn strakke, eigentijdse vormgeving, maar ook door zijn maximale lichtinval en hoog isolerend vermogen. Er zijn twee versies: de iWindow2 en de iWindow3. De iWindow2 is voorzien van - de naam zegt het al - tweewandig glas; de iWindow3 van driewandig glas. Dankzij het compacte, isolerende pvc-raam en het superisolerende veiligheidsglas HR ++ scoren ze beide hoog met een Ugwaarde van respectievelijk 1,0 W/m2K en 0,5W/m2K. Ten opzichte van de klassieke dubbelwandige kunststofkoepel wordt 26

Juni 2018

daarmee maar liefst respectievelijk tot 63% en 81% energie bespaard. Beide modellen zijn met een op afstand bedienbaar ontluchtings- en zonweringssysteem leverbaar. Ze zijn van ledverlichting voorzien en worden met een garantie van tien jaar geleverd. Dat laatste geldt overigens voor al onze lichtkoepels.’

Wind- en waterdicht We spreken met Jan Desmet ook nog even over Pergolux, een systeem van aluminium profielen voor terrasoverkappingen, die op een houten draagstructuur kunnen worden gemonteerd: ‘Ons Pergolux-assortiment biedt ‘value voor money’, een hoge kwaliteit tegen een relatief lage prijs. Dankzij het unieke clips-systeem zijn ze met een minimum aan gereedschap eenvoudig te monteren. Standaard zitten er vijf verschillende uitvoeringen in ons assortiment, waarbij Therm, ColorTherm en Color-Therm Plus ideaal zijn voor terrasoverkappingen die volledig dichtgemaakt worden. Deze profielen worden namelijk 100% thermisch onderbroken. Color-Therm Glass is bovendien in verschillende RAL-kleuren leverbaar.’ ]


PROJECTEN

Gevel van thermisch gemodificeerd grenen

Betrokken partijen

De bewoners hadden een schuurwoning in het hoofd die door de houten gevelbekleding goed in de landelijke omgeving zou passen. Vanwege de buitentoepassing is voor de hogere duurzaamheidsklasse van thermisch gemodificeerd grenen gekozen. Op het dak zijn zonnepanelen gemonteerd.

Het project is gerealiseerd door Bouwbedrijf W.R. Scholten uit Dalen, een regionaal opererend bouwbedrijf dat al meer dan zestig jaar bestaat. Kwaliteit staat hoog in het vaandel en afspraak is afspraak. Het materiaal voor de houten gevelbekleding en de achterconstructie is geleverd door Jongeneel Coevorden.

27


Jongeneel Academy

Kijken door de ogen van de klant

Klantgericht denken Jongeneel investeert continu in de kennis en kunde van haar medewerkers. Met dat doel is de Jongeneel Academy opgezet. Jongeneel zet ook in op het aanbieden van een geheel nieuwe lijn van services voor bouwprofessionals zodat haar klanten efficiënter kunnen werken. In dit verband wordt veel aandacht besteed aan klantgericht denken en doen.

W

e spreken met Michiel de Goede. Als hoofd opleidingen is hij verantwoordelijk voor de Jongeneel Academy dat een groot aantal trainingen verzorgt. Daarnaast krijgen nieuwe medewerkers een intensief introductieprogramma aangeboden en worden alle medewerkers via een speciaal traject gestimuleerd om door de ogen van de klant te kijken. Michiel belicht eerst het opleidingsprogramma: ‘Dat is erop gericht om de kennis en de vaardigheden van onze medewerkers up-to-date te houden en te verdiepen. Kennis wordt in onze markt steeds belangrijker. Het draait om het leveren van toegevoegde waarde. Daarmee kunnen wij ons van onze concurrenten onderscheiden. Hout, plaat en bouwmaterialen kun je immers overal kopen. Het programma omvat een groot aantal trainingen, waarvoor we medewerkers uitnodigen of waarvoor medewerkers zichzelf aanmelden. De trainingen hebben onder meer betrekking op een gedegen kennis van ons assortiment en de commerciële en communicatieve vaardigheden waarmee ze onze klanten optimaal kunnen bedienen. We geven ook een aantal trainingen op het gebied van veiligheid. Daarbij moet je onder meer denken aan de Arbowet- en regelgeving, bedrijfshulpverlening (BHV) en VCA-certificering, maar

28

Juni 2018

bijvoorbeeld ook aan het veilig rijden met een vorkheftruck. Onze eigen inkopers en productspecialisten geven trainingen met betrekking tot de verschillende productgroepen. In dit verband zorgen we er tevens voor dat de oudere werknemers hun kennis en kunde doorgeven aan de jongere garde.’

Blended learning We zijn benieuwd naar het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Michiel legt hierbij de nadruk op klantgerichtheid: ‘Klanten willen niet dat ze iets wordt verkocht; ze willen goed geholpen worden. We moeten ons dus steeds de vraag stellen: wat is voor een bepaalde klus de beste oplossing? Daar hoort een eerlijk en oprecht advies bij. Als de klant bijvoorbeeld tien platen Interplex op zijn lijst heeft staan en je ziet dat hij door een andere aanpak ook met acht platen uit de voeten kan, dan verkoop je weliswaar twee platen minder, maar je hebt je klant wel goed geholpen en de basis gelegd voor een duurzame relatie.’ Michiel legt uit dat dit introductieprogramma drie jaar duurt en dat in dit verband voor ‘blended learning’ is gekozen:

‘Het is een mix van online en offline. De basiskennis wordt via e-learning aangereikt en voor de verdiepingsslag worden ‘klassikale’ bijeenkomsten georganiseerd. Daaronder vallen productavonden, maar bijvoorbeeld ook informatiebijeenkomsten over bredere onderwerpen als


en doen Hoofd opleidingen Michiel de Goede: ‘Pas als je je klant goed kent, ben je in staat om hem goed te helpen en zijn verwachtingen te overtreffen’

duurzaam hout en chain of custody. Het doel van dit programma is om van onze medewerkers allround medewerkers te maken die onze klanten goed kunnen adviseren. Hierbij zetten we zowel interne als externe docenten in.’

WELKOM ‘Klantgerichtheid is voor ons geen loze marketingkreet. Om duidelijk te maken wat het in de praktijk betekent en hoe iedere medewerker ook zelf aan het succes van Jongeneel kan bijdragen, is een speciaal traject opgestart. We hebben dit traject WELKOM gedoopt. Het begint met een programma waarbij wij iedere vestiging afzonderlijk uitdagen om door de ogen van de klant naar hun eigen vestiging en functioneren te kijken. Hoe zou het ideale plaatje er vanuit het perspectief van de klant uit moeten zien en wat

Presentatie van het WELKOM-programma

zou er moeten verbeteren om dit te realiseren? Het gaat daarbij niet om prijs of assortiment, maar om gedrag. Wat kunnen we doen om onze klanten nog beter te bedienen? Wat is zijn werkelijke behoefte? Waar is hij mee bezig? Tegen welke problemen loopt hij aan en hoe kunnen wij hem zoveel mogelijk ondersteunen? Kunnen we de benodigde materialen zodanig voorbewerken dat hij ze op het werk alleen nog maar hoeft te monteren? Kunnen we de benodigde materialen ook per werkdag leveren als er op de bouwplaats niet of nauwelijks opslagruimte is? Dus niet alleen de ‘kale’ order noteren, maar doorvragen. Pas als je je klant goed kent, ben je in staat om hem goed te helpen en zijn verwachtingen te overtreffen.’

Verbeterplannen ‘Anders kijken leidt tot anders denken en anders doen. Dat geldt niet alleen voor de meer dan veertig vestigingen

van Jongeneel, maar ook voor de verschillende afdelingen van het servicekantoor in Utrecht, zoals product management, marketing en ICT. Ook zij nemen aan dit programma deel. Om een en ander zo concreet mogelijk te maken, starten we het traject met een interactieve avond voor het gehele team en organiseren we workshops. Vervolgens worden de vestigingen uitgenodigd om met verbeterplannen te komen. Die worden dus door de vestigingen zelf opgesteld en aan de directie gepresenteerd die ze vervolgens met de vestigingen komt bespreken.’ ‘Het doel van WELKOM is om van Jongeneel het meest klantgerichte bedrijf in onze sector te maken, een bedrijf waar onze medewerkers en onze klanten trots op kunnen zijn. Kortom een bedrijf waar je graag werkt en graag zaken mee doet. Want Jongeneel, dat zijn wij.’ ]

29


Bouwmaterialen

Het assortiment bouwmaterialen wordt overzichtelijk gepresenteerd

Gezelligste houthandel in Zuid-Oost Drenthe

One-stop-shopping bij Jongeneel Coevorden Om onze klanten nog beter te kunnen bedienen, bieden steeds meer vestigingen van Jongeneel naast een uitgebreid assortiment hout en plaatmateriaal ook diverse bouwmaterialen aan. Jongeneel Coevorden heeft ermee in de roos geschoten.

zijn voortdurend bezig met de vraag hoe we onze klanten beter kunnen bedienen. Waar heeft hij behoefte aan en hoe kunnen wij daar het beste op inspelen? Zo zijn we op eigen initiatief al vanaf 1 januari 2017 op zaterdag open, van zeven tot twaalf. Dat heeft ons geen windeieren gelegd. Het was vanaf dag één een groot succes, zowel in termen van omzet als in termen van klanttevredenheid. Met name voor zzp’ers en particuliere zelfbouwers is het een juiste beslissing gebleken. Zij hoeven op zaterdag niet meer naar een ander adres.’

Assortiment

Het gaat om de gangbare producten voor de meest voorkomende klussen

W

e worden warm ontvangen door manager André Smallenbroek en zijn team. Ze runnen Jongeneel Coevorden als ware het hun eigen bedrijf. André vertelt er trots over: ‘We zijn hier met z’n allen iets aan het opbouwen. We

30

Juni 2018

‘Een halfjaar geleden hebben we ons assortiment uitgebreid met bouwmaterialen. Ook daarvoor hoeven onze klanten niet meer naar een ander adres. One-stop-shopping. Het gaat daarbij om de gangbare producten voor de meest voorkomende klussen zoals gasbetonblokken voor het zetten van een badkamerwand, maar bijvoorbeeld ook betonnen poeren voor het plaatsen van een houten schutting. Ook hiermee hebben we in de roos geschoten. Jongeneel is de eerste landelijk opererende dealer van Bruil, erkende specialist in hoogwaardige mortel- en betonoplossingen. Van deze leverancier hebben we diverse droge mortels in ons assortiment, waaronder metselmortel en voegmortel, en sinds kort kunnen onze klanten ook bij ons terecht voor egalisatiemortels (zie het nieuwsbericht op pagina 13).

Manager André Smallenbroek: ‘Bij alles wat we doen, staat de klant centraal. Hij of zij moet zich bij ons welkom voelen’

Nazomerfeest ‘Hier in Zuid-Oost Drenthe richten wij ons voornamelijk op de kleine en middelgrote bouwbedrijven. Voor hen organiseren we elk jaar een Nazomerfeest, bewust na de bouwvak, want voor de bouwvak zijn ze vaak nog druk bezig. Het is een feest waarop de partners van onze klanten eveneens welkom zijn. Ter gelegenheid van het tweehonderdtwintigjarige bestaan van Jongeneel hebben we er vorig jaar ook een lokaal goed doel aan gekoppeld. We hebben toen geld ingezameld voor het Rudie Zwols Fonds, dat zich inzet voor kansarme kinderen.’ Jongeneel Coevorden is ook actief op Facebook. Daarop zien we allerlei acties en activiteiten voorbijkomen. André Smallenbroek: ‘Bij alles wat we doen, staat de klant centraal. Hij of zij moet zich bij ons welkom voelen. Zo konden ze tijdens de Olympische Spelen van Pyeong Chang in hun pauzes met ons meekijken naar de oranjesuccessen, uiteraard onder het genot van een winterse versnapering.’ Geen wonder dat Jongeneel Coevorden als de gezelligste houthandel in Zuid-Oost Drenthe bekend staat. ]


DURAPLY

DE NIEUWSTE GENERATIE MULTIPLEX VOOR BUITEN

STERKER, STABIELER EN DUURZAMER

De voordelen van Duraply

Duraply is de nieuwste innovatie in multiplex voor buiten-

◆ Zeer hoge duurzaamheids-

toepassingen. Het is sterker, stabieler en duurzamer dan de

meest gebruikte multiplexen en zeker niet duurder. Duraply

klasse (klasse 3)

wordt geproduceerd uit Zuid-Europees populieren. De fineren

◆ Zeer stabiel

proces. Na drogen worden de fineren kruislings verlijmd.

◆ Licht van gewicht

zijn individueel verduurzaamd volgens een gepatenteerd Hierdoor is Duraply een door en door verduurzaamde

multiplex met een superieure kwaliteit die de duurzaamheid van Ocoumé overtreft.

Meer weten? Kijk op jongeneel.nl/duraply of neem contact op met een van onze vestigingen.

WWW.JONGENEEL.NL

◆ Gemakkelijk te bewerken ◆ Hoogwaardige kwaliteit dekfineren (BB/BB) ◆ Uitermate geschikt voor constructieve exterieure toepassingen


Voor elk interieur een SlimSeries deur!

DRAAI

SCHUIF

TAATS

Scan de QR-code en bekijk een film met alle SlimSeries en SlimSeries Ultra toepassingen.

skantrae.com/slimseries


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.