Page 1

#Is ook nu, gemeente Amersfoort, 12 december 2013

DE TOEKOMST DICHTBIJ


VOORWOORD Duurzame keuzes voor de toekomst

E

lke dag weer kunnen we verschil maken. We leven in een tijd van keuzes. Keuzes voor de korte termijn, en ook stappen met gevolgen op langere termijn. Al die keuzes maken een richting. Zo maken we onze toekomst. Op 12 december kwamen ruim tachtig Amersfoorters samen om bewust stappen te zetten. Om na te denken over eigen plannen en die te verbinden met andermans ambities. Dat ging over persoonlijke levens, over de wereld en vooral over Amersfoort. Om zo samen de toekomst van Amersfoort te maken. De avond werd georganiseerd op verzoek van de Duurzaamheidsambassadeurs: voorvechters in de stad met hart voor de toekomst van Amersfoort. Voor een lokale bestuurder zijn ze goud waard: ze houden ons scherp en zijn kritisch. Ze geven de stad een stem, die niet altijd goed gehoord wordt: de stem van toekomstige generaties. Dit digitale magazine laat de belangrijkste resultaten van de avond zien: de interactie tussen mensen, een sfeer van gemeenschappelijkheid, concrete ambities en abstracte dromen. Dank aan alle aanwezigen, en succes gewenst: ook vandaag maken we weer de keuzes voor de toekomst. En morgen, en overmorgen... Cees van Eijk, Wethouder Duurzaamheid


De toekomst begint nu: bij onszelf en ons samen!


Toekomstbestendig Voorwoord

Storytelling Verhalen van de

Cees van Eijk, wethouder

winnaars van de opstelwedstrijd

Duurzaamheid

over duurzaamheid

Hoogste tijd: grijp de toekomst!

Toekomst doen De agenda van de

Zes deelnemers delen hun visie

toekomst voor Amersfoort

over de toekomst Duurzaamheidsambassadeurs De toekomst onderzocht Nou en? Toekomst denken Twitter tijdlijn


HOOGSTE TIJD: GRIJP DE TOEKOMST!

ONO-ONO MAGAZINE


De klok staat op deze bijeenkomst symbool voor de constante drager van de ambities in het nu. Bij binnenkomst loopt de aftelklok, die de afgelopen weken door de stad reisde, precies om 1900 uur af. Voor aanvang vangen wij al de verhalen van zes deelnemers, die de tijd nemen om zich te laten portretteren over hun ideeën over de toekomstige tijd van zichzelf én van Amersfoort.

(Be)grijp de toekomst Wiebe Beeftink (9 jaar en actief voor Kids Climate) is op zijn jonge leeftijd al een ambassadeur voor duurzaamheid. Een duurzame toekomst ligt voor hem letterlijk voor het oprapen… door te grijpen naar afval. Hij doet dit terwijl hij skeelert, zelfs tijdens zijn verjaardagsfeestje. Als een volleerd politicus roept hij op om duurzamer om te gaan met de aarde. Hij hoopt op een toekomst waarin duurzame energie opwekken centraal staat, want hij houdt niet van kerncentrales en evenmin van kernrampen. Alle scholen moeten lespakketen krijgen die het belang van duurzaamheid duidelijk maken. Met als praktijkopdracht: skeeleren en grijpen naar afval. De af te leggen afvalruimroutes zijn - zo hoopt Wiebe - in de nabije toekomst op zijn app te vinden.

ONO-ONO MAGAZINE


Verbondenheid Mike Vliegas- d’Abreu (zorginstelling AanZien). Verbondenheid is de belangrijkste pijler voor Mike. Zijn persoonlijke droom is dat hij meer kan betekenen voor jong en oud op het gebied van wonen, werken en leren. Hij wil hen zo goed en efficiënt mogelijk bedienen van zorg en zich daarbij richten op duurzaamheid. Ook wil hij doelgroepen een stem blijven geven, zodat zij zich betrokken en verbonden voelen in en met Amersfoort. Voor Amersfoort als stad wenst hij dat ze voor een ieder toegankelijk is en blijft. Bij binnenkomst vanavond viel hem gelijk op dat hij hier de enige ‘donkere’ persoon is. Hij weet niet hoe dit komt, maar wel: ‘Als je zelf niks doet, dan komt er ook geen verandering in de situatie van je verbonden voelen.’

Tamboereren Wim van Deijk (directeur Prisma College) is vandaag in Podium De Kelder omdat hij nieuwsgierig is naar wat de avond kan bijdragen aan de toekomst van zijn school, gelegen in het industriekwartier Isselt, en vice versa. Hij wenst meer balans in de wijken van Amersfoort, waar het bevolkingsgroepen, inkomens en betrokkenheid betreft. Hij wil graag dat in de toekomst iedereen wordt bereikt om vervolgens te kunnen deelnemen aan bijvoorbeeld een bijeenkomst als die van vanavond. Ook al woont hij er zelf niet, hij vindt Amersfoort een heel bijzondere stad. Dit mag van Wim meer getamboereerd worden. Persoonlijk hoopt hij om lang en gezond te mogen leven en mee te schrijven aan deze toekomstmuziek voor Amersfoort. ONO-ONO MAGAZINE


De klok tikt Joke Sickmann (81 jaar, deed voorheen cluben buurthuiswerk) roept in het voorbijgaan naar onze fotograaf: ‘Ik heb bijna geen tijd meer voor de toekomst!’ Gelukkig, zo leren we vanavond, is de toekomst ook nu. Deze – naar eigen zeggen – doodgewone buurtbewoner uit het Soesterkwartier is niet van de generatie die met duurzaamheid als motto is opgegroeid, maar voedde die generatie wel op. Uit onwetendheid heeft de oude generatie volgens Joke voor veel vervuiling gezorgd, door bijvoorbeeld gif te spuiten. Dit mag nu niet meer gebeuren, vindt ze. Zij wil leren van de nieuwe generatie. Haar wens: dat de grote loods bij de Wagenwerkplaats, die in de toekomst vrijkomt, als gemeenschapsruimte wordt ingezet. Dan kunnen mensen zich daar namelijk verbonden voelen en komen tot food for thought.

Open Ruth Gorissen (ondernemer en voorzitter van de Vereniging van Amersfoortse Ondernemers (VAO)) hoopt dat de beperkende grenzen op alle fronten versoepelen. Om te beginnen ziet zij graag meer kruisbestuiving. Amersfoort is hier al groot in en komt samen tot mooie prestaties, zo bleek gister ook weer tijdens Innovation Day. Het is nu voor Ruth van belang dat er ook over de stadsgrenzen heen wordt gekeken. ‘Meer open en breder in de wereld staan, in plaats van hokjesdenken! Ik hoop dat die bruisende energie en dynamiek die Amersfoort rijk is, blijvend is en dat bruisen hoop ik ook voor mijzelf heel lang vol te mogen houden.’

ONO-ONO MAGAZINE

Joke Sickman: ‘Ik heb bijna geen tijd meer voor de toekomst.’


TABO GOUDSWAARD: ‘DE TOEGEZEGDE TIEN MILJOEN VOOR DUUR-

JAAP WARMENHOVEN:

ZAAMHEID IN HET

‘HET GAAT OM HET

BEGIN ZETTE DIRECT DE

GROTE IN HET KLEINE TE

TOON VAN DE AVOND.’

KUNNEN ZIEN.’

ONO-ONO MAGAZINE


De toekomst onderzocht Tabo Goudswaard (autonoom beeldend kunstenaar) en Jaap Warmenhoven (adviseur Twynstra Gudde) bedenken onder de noemer geen kunst verrassende oplossingen en benaderingen voor maatschappelijke vraagstukken. Ook nu gingen zij voor de gemeente Amersfoort de kruisbestuiving tussen kunst en advies aan. Ze onderzochten - in het kader van haar Programma Duurzame Ontwikkeling - hoe mensen zich verbonden voelen met de stad Amersfoort van de toekomst. De uitkomsten van het onderzoek worden getoond in de vorm van een korte film.

Hieruit blijkt een grote variëteit aan gehanteerde tijdshorizonnen. Voor de één is de toekomst over vijf jaar, op het moment dat de kinderen uit huis gaan. Voor de ander is de toekomst over dertig jaar als zijn pensioen begint. Voor de gebakkraam- ondernemer is de toekomst over hooguit twee weken, want hij hoopt op 31 december zoveel mogelijk oliebollen te verkopen. Voor sommigen is de toekomst iets wat je overkomt. Voor anderen is het iets waaraan je actief vormgeeft door initiatieven te nemen en door te ondernemen. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor Daphne, bij wie de ziekte van Crohn werd geconstateerd

ONO-ONO MAGAZINE

en die sindsdien alleen nog maar voedsel uit eigen kas serveert in haar restaurant. Hoe burgemeester Bolsius de toekomst van zijn stad ziet? Hij wil dat Amersfoort in de toekomst alternatieve energie opwekt. Een mooie opsteker: hij voorspelt dat de crisis in januari 2016 voorbij is. De manier waarop je naar de toekomst kijkt, kan reden zijn voor het ondernemen of uitblijven van actie in het nu. Zo komt bijvoorbeeld 2046 toch dichtbij. Tabo en Jaap hebben met het avondprogramma geprobeerd om het abstracte duurzaamheidsdenken te concretiseren. Zij willen met de aanwezigen het grote

in het kleine zien. En die toekomst? Die kun je volgens de heren gewoon in je eigen agenda zetten. De gemeente heeft de rol van facilitator en stelt bijvoorbeeld ruimte ter beschikking voor de afspraken. Ook ambtenaren en de wethouder kunnen aansluiten bij afspraken. Op de website www.isooknu.nl kunnen de afspraken worden gedeeld. En de klok? Die tikt de seconden weg tot de aanwezigen hun agendapunt hebben bereikt. Zie voor de film https:// www.youtube.com/watch?v =YoAJ7RkgfAI&feature=yout ube_gdata_player


Toekomstdenken Hoe ziet jouw toekomst eruit op persoonlijk, Amersfoorts of op wereldlijk niveau? Wat staat al vast? Waarop hoop je? En waar ben je bang voor?

Macro: Carin Kampman (Matchpoint): ‘Er komt een Business Garden Amersfoort waar duurzaamheid en sociale innovatie bijeenkomen.’ ONO-ONO MAGAZINE


Micro: Rudiger Meissner: ‘Duitsland wint WK finale 2014, met 2-1 van Brazilië.’ De man van 10 miljoen Bang aangelegd zijn de ongeveer 100 aanwezigen in de kelder niet. Of het nu gaat om kinderen, buurtbewoners of ondernemers… het lijken allemaal duurzaamheidsambassadeurs. De officieel in dat ambt geheven ambassadeurs zijn ook aanwezig. Dat wil zeggen: drie van de vijf die Amersfoort rijk is. Aan het begin van de avond wordt direct de toon gezet, wanneer Gerhard Radstake zijn wens uitspreekt om een investeerder te vinden die tien miljoen steekt in zijn plan om de leegstand van kantoorpanden op te lossen. Hij wil kantoren omtoveren tot een tuinderij, waarin jongeren het ondernemersvak leren. Het besmuikte gegrinnik wordt snel gesmoord als de man van 10 miljoen opstaat. Hij maakt bekend dat de Rabobank dit bedrag toezegt voor duurzame col-

ONO-ONO MAGAZINE

Meso: Gerard Verweij:`De paus geeft groen licht aan vrouwen in het ambt.’ lectieve energieprojecten, bijvoorbeeld het isoleren van een dak. Geen wonder dat de man in kwestie de rest van de avond een erg gewilde gesprekspartner is. Toekomstwens Waar aanvankelijk maagdelijk witte vellen hingen met daarop hooguit een tijdslijn, prijken nog geen drie kwartier later de toekomstwensen van de Amersfoorters: op micro-, meso- en macroniveau. Uit een quick scan blijkt dat je macroproblemen met micro-oplossingen kunt benaderen, want veel wensen op wereld- en persoonlijk niveau komen overeen. Bijvoorbeeld om zelfvoorzienend te leven als individu, stad en aarde. Tussen 20142020 gaat het echt gebeuren, wordt er voorspeld. In deze nabije toekomst komen veel zaken samen, en wel onder de leiding van een vrouw.

Gelukkig: de meesten willen bij deze vooruitzichten graag in Amersfoort blijven wonen. Eeuwig rijden Het lijkt wel of we in een tijdmachine stappen en in een andere wereld belanden. Een wereld waarin tachtig procent van de verplaatsingen met de fiets gebeurt. En waarin Duurzaam Soesterkwartier op zoek gaat naar windmoleneigenaars. En kinderen de toekomst hebben. Want, volgens Matthijs (10 jaar) kunnen elektrische auto’s in de toekomst eeuwig blijven rijden, zonder oplaadpunten, dankzij zijn dynamovliegwiel. Joke sluit strijdvaardig af: ‘Als er echt 8 miljard inwoners op onze aarde komen en de wereldeconomie instort, dan gaan we er samen tegenaan!’ Vooralsnog stevent Amersfoort af op het in 2100 verworden tot zelfstandig functionerend systeem.


Storytelling ONO-ONO MAGAZINE


Kinderen uit groep 7 van verschillende Amersfoortse basisscholen deden mee aan de opstelwedstrijd over duurzaamheid. Er zijn in totaal 76 opstellen geschreven. And the winners are‌ Matthijs Wimmenhove, Daan School en tot slot Jonathan Poot met Nikki Elverding. Lees hun winnende toekomstvisie hier.

1 Matthijs Wimmenhove

Het is een mooie dag in Amersfoort, 2100. Jaaps wekker gaat af. Tring! Jaap gaapt en komt langzaam uit bed. Hij trekt speciale kleding aan die gemaakt is van katoen die door goedbetaalde arbeiders is gemaakt. Hij gaat naar beneden waar zijn moeder al zijn eten heeft klaarstaan. Een boterham met jam, gemaakt van aardbeien uit eigen tuin en een glas melk. Hij trekt zijn schoenen aan en stapt op zijn eco-fiets. De draaiing van de wielen voeren een dynamo aan die elektriciteit oplevert. Die kan je gewoon gebruiken voor bijvoorbeeld de stofzuiger. Hij fietst langs heel veel groen. Tachtig jaar geleden was dit een braakliggend stuk landschap, niemand wou het hebben. Dus heeft de gemeente er een park van gemaakt. Jaap komt een auto tegen. Die auto rijdt op energie die wordt gemaakt door vier dynamo’s bij de wielen. Hij komt op school. Daar staan propellers op het dak. Die vangen wind op en zo hoeft de school minder energie te gebruiken. Hij gaat op zijn stoel zitten. Die is gemaakt van recyclebaar hout dat is gemaakt in speciaal voor dat doeleinde geplante bossen. De juf geeft les in economie vandaag. Ze heeft een site ontdekt waar je voor econoom kan spelen. Daarna hebben de kinderen gym en tot slot pauze. Jaap fietst terug naar huis. Daar eet hij wat sprinkhanen want vlees is niet meer te koop want insecten zijn beter voor het milieu en je lichaam. Als het donker wordt gaat hij naar bed om energie te sparen. Slaap lekker! Dit is mijn verhaal om Amersfoort nog beter te maken

ONO-ONO MAGAZINE


2

Amersfoort anno 2030

Storytelling

Door Jonathan Poot en Nikki Elverding

Anne en Pieter liepen door Amersfoort. Anne zei: ‘Pieter, ik krijg bijna geen lucht.’ ‘Je weet wat er aan de hand is,’ Zei Pieter. ‘De zuurstofmachines zijn kapot.’ ‘Waarom zijn die nodig?’ Vroeg Anne. ‘Nou,’ Zei Pieter, ‘tussen 2015 en 2025 zijn alle bomen gekapt. Bomen zorgden voor zuurstof. We wilden meer. We maakten van de bomen papier en meubels. We pompten alle olie op. Daarvan maakte we bezine. Door die benzine kwamen er uitlaatgassen. De aarde werd warmer. Ze zeggen dat in 2010 er nog veel ijs was op het noordelijkste en het zuidelijkste puntje op aarde. Dat ijs is allemaal gesmolten. Vroeger had Nederland eilanden. De hoofdstad van Nederland was vroeger Amsterdam.’ ’Waar lag Amsteldijk?’ vroeg Anne. ‘Nee!’ zei Pieter. ‘Amsterdam!’ Vroeger (2013) lag ten westen van Nederland een eilandengroep. Ik weet niet hoe die groep heette. In 2020 is Flevoland overstroomd.’ ‘Flevoland?’ vroeg Anne. ‘Vroeger was er een schiereiland. De landen daar heeten Portekal (dacht ik), Spainjoe en Fraainkrik. Misschien spreek ik het verkeerd uit… Ik zou wel een Fraainse kaas willen eten. Bijvoorbeeld kaamaabèr. (Spreek ik het goed uit?) Zo heette het dacht ik. We gooiden ook als ons afval in het water. Zo werd de zee steeds viezer.’ ‘Ik heb een idee!’ zei Anne. ‘We gaan met de MFTM (Multi-Functionele-Tijd-Machine) naar 2014. Daar gaan we de mensen waarschuwen voor dit.’ Ze reisden met de MFTM naar Amersfoort in 2014. Anne vroeg: ‘Waar is de dijk? Ik zie daar vreemde dingen op wielen.’ (Ze bedoelde auto’s) ‘Ik zie een vreemd gebouw. Er staan letters op: S-C-H-O-O-L.’ ‘Dat ken ik!’ riep Pieter. ‘Daar moesten kinderen dingen leren.’ Ze liepen naar De Hof, een plein in Amersfoort. Ze begonnen met hun toespraak: ‘Burgers en buitenlui. Wij willen u waarschuwen. Plant bomen, want anders zullen er in 2030 geen bomen meer zijn. Probeer uw afval te recyclen, want anders zullen we later alles uit de zee moeten halen. Pomp de olie niet allemaal op. Door benzine warmt de aarde op. Als de polen smelten, zal Amsterdam niet meer bestaan. Flevoland moet gered worden. Wilt u zuurstofmachines? Dan moet u zo doorgaan. Red onze wereld!’ Iemand zei: ‘Ze hebben gelijk! We moeten duurzamer gaan leven.’ Anne en Pieter reisden weer terug naar 2030. ‘Wat is dat?’ vroeg Anne. ‘Ik voel schone lucht! Ik zie bomen. DE DIJK IS WEG!’ ‘Nederland heeft eilanden!’ brulde Pieter. ‘De eilandengroep in het westen bestaat nog. Hij heet Groot-Brittannië. En de landen bij het schiereiland heten Portugal, Spanje en Frankrijk!’ Dit kan er gebeuren als we nu duurzamer gaan leven. Einde

ONO-ONO MAGAZINE


3

Kinderen in actie

Storytelling

Daan School

Het was 2013 in Amersfoort. De kinderen op school hadden het over de duurzaamheid in Amersfoort. Ze hadden over hoe het met Amersfoort in 2030 ging met de duurzaamheid. Kinderen waren van plan om actie te voeren. Ze hadden heel veel ideeën en schreven ze op papier. 1. Zorgen dat elektrische auto’s goedkoper worden zodat meer mensen elektrische auto’s gaan kopen. 2. Alle mensen krijgen twee gratis zonnepanelen voor zonne-energie. Ze moeten ook beter op het milieu letten. 1. Als er bomen worden omgekapt dan moeten er ook weer nieuwen worden geplant. 2. Er moeten bepaalde plekken komen voor alleen bosdieren. De jaren streken voorbij. En toen was het 2030. Alle mensen hadden zonnepanelen en elektrische auto’s. Amersfoort was een prachtige stad met goede duurzaamheid. En de kinderen van 2013 die dit bedacht hadden zaten nu allemaal in de regering. En zo werd Amersfoort de beste stad van de wereld. En midden in de stad zat een oud vrouwtje trots te glimlachen. En zo werd Amersfoort steed beter en beter.

ONO-ONO MAGAZINE


Toekomst doen Na het toekomstdenken is het tijd voor toekomst doen. Vergis je niet… Tijdens de georganiseerde chaos deze avond – het lijkt wel een beursvloer of veemarkt – zijn keiharde afspraken gemaakt voor de agenda van het Amersfoort van de toekomst. Je vindt ze terug op www.isooknu.nl. Hieraan kun je nog steeds zelf nieuwe afspraken toevoegen. Koehandel

Duurzaam begraven

Wiebes skeelerteam is al snel compleet. Hij

Twee dames zitten naast elkaar, alsof ze al jaren

vindt zijn benodigde grijpers en zoekt alleen nog

boezemvriendinnen zijn. Zij slaan het geroeze-

iemand om zijn afval-app te bouwen. Miriam Ver-

moes glimlachend gade. Ze kennen hier bijna nie-

straeten van Het Nieuwe Eemland roept bedrij-

mand. Maar bij gelijkgestemden zoals vanavond

ven op om haar tweedeklasser te ontvangen en

hier aanwezig, voelen zij zich op hun gemak. De

uitleg te geven over wat duurzaamheid betekent

ene dame zegt: ‘Dit is mijn ding: praten over

in de praktijk. Wie helpt bij het uitvoeren van een

het verbeteren van de wereld. Met praten over

enquête over regionaal voedsel binnen de Amers-

jurkjes kom je met mij niet ver.’ De andere dame

foortse horeca? Astrid (Groen Links) en Roanne

denkt ook graag na over hoe zij haar ecologische

spreken over de wijkwindmolen. Roanne: ‘We

voetstap zo klein mogelijk maakt. Zo sprak ze

moeten op zoek naar een stuk grond en daarvoor

eerder op de avond al over duurzaam begraven

moeten we de politiek meekrijgen. Astrid voegt

worden.

toe: ‘Een duurzame economie werkt alleen als deze ook rendabel is.’

ONO-ONO MAGAZINE


De toekomstagenda van Amersfoort

duurzame schoolgebouwen; Wiebes afval-app

Er worden afspraken gemaakt over de woonom-

én Duurzaam Vervoer Amersfoort.

geving, energie, natuur, mobiliteit, gezondheid,

• Fysieke ruimte voor creativiteit, werk en ver-

arbeid en veiligheid, sociale zaken en onderwijs.

bondenheid in de stad. De First Lego League,

Amersfoorters willen:

een internationale lego robotica wedstrijd; een

• Amersfoort succesvol maken.

informatie-uitwisseling over de streektafel en

• Amersfoort de groenste stad van Neder-

het cultuurplatform. Men wil een opening van

land maken. Een stad waar energieneutraal

het culturele seizoen; een kindermuseum op

wordt gewoond, gewerkt en gezorgd. Met

het gebied van techniek en duurzaamheid, en

Eemstroom, de energietransitie van MKB

het behoud van het Wijkmuseum Soesterkwar-

Bedrijventerreinen, groene daken en zonnepa-

tier. Ook belangrijk: jongeren die vastgelopen

nelen. Verder: een windwijkturbine; energie-

zijn moeten leren hun eigen dromen vinden, en

opwekking voor de Regio Amersfoort uit GFT

een jeugdvakantiefeest voor kinderen die niet

en groen afval; 0% CO2 in 2050 en fruitbomen

op vakantie kunnen.

in nieuwe wijken. Op school moet er meer over natuur worden gedoceerd, bijvoorbeeld met een bezoek aan de imker. Ook wil men ONO-ONO MAGAZINE

• Structureel overleg, over het omvormen van de samenleving.


Duurzaamheidsa

Duurzaamheidsambassadeurs is niet alleen een mooi woord voor Scrabble of Wordfeud. Ze zijn van essentieel belang. Wij spreken met drie van de vijf in 2010 officieel door de gemeente aangestelde ambassadeurs voor duurzaamheid. Zij adviseren over het duurzaamheidsbeleid en dragen dit uit in de stad.

ONO-ONO MAGAZINE


sambassadeurs

Marjolein Demmers: ‘Die participatieve samenleving zit bij Amersfoort in de genen.’

ONO-ONO MAGAZINE


Marjolein Demmers (Royal Haskoning DHV MVO Manager): ‘Ambassadeurs duurzaamheid zijn lastige mensen! Zij nemen geen blad voor de mond.’

zijn volgens Marjolein ‘zeer coherent met onze plannen’. Zij durft zelfs te wedden dat ook in wijken met een lager opleidingsniveau en waar het komen tot een duurzame leefomgeving nog een ontwikkelpunt is, er interesses en zorgen worden

Vandaag was precies zoals Marjolein gehoopt

gedeeld. ‘Die participatieve samenleving zit bij

had. Vroeg zij zich eerder wel eens af of zij de

Amersfoort in de genen.’

enige was die warmliep voor duurzaamheid, hier kreeg ze opnieuw de bevestiging dat duurzaam-

Volgens Marjolein Demmers heeft Amersfoort al-

heid bij veel mensen leeft. En de mensen die hier

les in huis om - behalve als de Groenste Stad van

aanwezig zijn, zijn natuurlijk ook weer onderdeel

Europa, Stad van de Smaak en Fair Trade Stad -

van een groep in hun wijk, die er energie voor

nu óók bekend te worden als een voorbeeld van

vrijmaakt en het leuk en belangrijk vindt om hun

een veerkrachtige duurzame kwaliteitsstad. Lees

stad duurzamer te maken. Zij is blij te zien dat

waarom zij dit vindt in haar essay: Amersfoort

het gezamenlijke bewustzijnsgevoel en het stads-

2020.

gevoel bij het collectief leeft. De uitkomsten? Die

Hans Kattemölle: ‘We komen er als stad al best goed uit in allerlei landelijke duurzaamheidbenchmarks, maar daarmee moeten ons veel beter profileren.’

heid is volgens hem alleen mogelijk wanneer er een duurzaam economisch model achter staat. Er gebeuren volgens Hans al heel veel goede dingen in de stad, dat wordt echter onvoldoende uitgedragen. Het wordt allemaal zorgvuldig geheim gehouden, lijkt het wel. Begin dit jaar be-

Hans is duurzaamheidsambassadeur geworden

haalden we al de tweede plaats als beste locatie

omdat hij persoonlijk veel met het thema heeft

om te wonen en te werken en volgende week zal

en vanuit zijn functie bij het bedrijf Wolter &

bekend kunnen worden dat we heel hoog in een

Dros in technische oplossingen voor reductie van

landelijke duurzaamheidbenchmark geëindigd

CO2 uitstoot. De opdracht voor Hans is het om

zijn. Dit moeten we beter uitdragen.

mensen met elkaar te verbinden met behulp van deze technische kennis. Zijn oproep dat Eem-

Lees hoe Amersfoort volgens Hans Kattemölle

stroom de energieleverancier van de hele stad

een kwaliteitsslag maakt op het gebied van duur-

moet worden, leverde hem eerder op de avond

zaam groeien in zijn essay: Richt je op kwaliteit

al een luid applaus op. Hij zegt: ‘Dat wordt een

in plaats van volume.

stimulans voor de lokale economie.’ Duurzaam-

Kijk op http://www.amersfoort.nl/4/samenduurzaam/ De-toekomst-van-Amersfoort,-nu!.html voor alle essay’s

ONO-ONO MAGAZINE


Edgar van Groningen: ‘Een stad die goed is voor kinderen, is goed voor iedereen.’ ‘Een Wim Pot is geen Edgar,’ antwoordt Edgar (Stichting Eemstad Lab) op de vraag over de verschillen tussen de duurzaamheidsambassadeurs. Edgar komt als milieu- maatschappijwetenschapper uit de eco-hoek. Wim daarentegen is een ondernemer pur sang. Het is zijn visie is om Amersfoort te laten floreren als een economisch aantrekkelijke stad. Voor Edgar is diversiteit een kenmerk van duurzame ontwikkeling. Duurzaam is voor hem eco-effectief: meer waarde creëren voor mens, milieu en maatschappij. Een stad die goed is voor kinderen, is goed voor iedereen. En daarbij kijkt hij vooral naar voedsel en groen. Hij kijkt hoe je de softe kant ook kan verbinden aan het ecologische. ‘Vroeger ging je wonen waar je werk was. Vandaag de dag woon je waar het bruist of waar jij het fijn vindt om je kind op te voeden.’ Hij is van mening: komt het groen niet naar de kinderen (bijvoorbeeld met speelplekken in woonwijken), dan gaan de kinderen maar naar het groen. Lees over verfijnde speelnatuurweefsels en de 150.000 ambassadeurs duurzaamheid van Amersfoort in zijn essay Een blik op Amersfoort anno 2030. Ook de niet aanwezige duurzaamheidsambassadeurs Albert Jansen (CEO BMC) en Wim Pot (Pot Verhuizingen en Logistiek) laten van zich horen in hun essays. Lees in het essay Bruisende economie draagt bij aan duurzaamheid Wim Pots visie over duurzaam ondernemen. En lees in het essay Duurzaamheid is een kwestie van lef! van Albert Jansen waarom het een belediging is aan alle generaties voor ons, om te doen alsof duurzaamheid iets nieuws is. Ook Irene Vriens (bestuurder de Koperhorst) en Joke Sickmann schreven een essay over de duurzame toekomst van Amersfoort


Nou en?

W

at als er afspraken zijn die tijdens Is ook nu worden omarmd, maar tegen bestaande regels van de gemeente indruisen? [Quote] Cees van Eijk (Wethouder Duurzaamheid): ‘Denk in eerste instantie - nou en? – en verleid ons dan met je idee.’ Nieuwsgierig Amersfoort Voor breed gedeelde, sterke ideeën moet de overheid volgens de wethouder een soort vrije zones instellen. Vanavond is hij al zeer vaak verleid, onder meer tot het planten van appelbomen in nieuwe wijken. Het lag zeker niet alleen aan de appels ONO-ONO MAGAZINE

dat hij zoveel positieve energie voelde vanavond. Hij vertelt: ‘Mensen zijn zonder verbondenheid binnengekomen en gaan weg met nieuwe contacten, ideeën en misschien zelfs vrienden.’ Cees vindt het typisch hoe men elkaar in Amersfoort weet te vinden en de handen ineen slaat om aan de slag te gaan. Amersfoort is nieuwsgierig. Na de verkiezing wordt het nieuwe college gevoed met jullie ideeën, plannen en dromen. Hij sluit af: ‘Het bijzondere aan een klok is dat als deze afloopt, het klaar en gedaan is. De vraag die nu blijft hangen is: komt er een vervolgafspraak? Stellen we de klok opnieuw in?’


Twitter tijd Wordt er in de toekomst ook nog getwitterd tijdens bijeenkomsten? Tijdens Is ook nu in ieder geval volop. En het kan nog steeds: via #isooknu blijf je ook in de toekomst met elkaar verbonden. D. van Wijngaarden ‫@‏‬DaanVVD 12 december @CeesvEijk Die genoemde Eemland-energie was in de zaal al voelbaar ;-) Mooie avond met zelfs concrete afspraken! pic.twitter.com/3IC0aWdzOi Henk E. Groenewoud @HenkEGroenewoud 12 Dec 
Amersfoort organiseert ontmoeting om dromen bewoners om te zetten in (burrger)initiatieven #isooknu
 Jancor de Boer @JancordeBoer1 12 Dec Energieke bijeenkomst over duurzame toekomst Amersfoort #isooknu http://www.isooknu.nl Annemiek de Crom @AnnemiekdeCrom 12 Dec 

Hoe georganiseerde chaos tot inspirerende gesprekken en concrete afspraken leidt. #isooknu
 Harmen Wimmenhove @HWimmenhove12 Dec Dromen voor de toekomst van jezelf, Amersfoort en de wereld #isooknu pic.twitter.com/usr6GMyTTt Cees van Eijk ‫@‏‬CeesvEijk 12 december 1001 ideeen en wensen voor de toekomst van amersfoort. Duurzaamheid gegoten in afspraken in en met de stad #033pp pic.twitter.com/u2Mo6fIDkh Yvonne Feuerhahn @eambassade12 Dec 

Amersfoorters denken samen: toekomst #isooknu. pic. twitter.com/2pudC8VZBq View photo Huibert Boer @HuibertBoer 12 Dec Hey, ik was er ook, daar achteraan RT @eambassade Amersfoorters denken samen: toekomst #isooknu. pic.twitter.com/ wO6rBQh2FF Duurzaam Vervoer 033 @DVA033 12 Dec 

Goede avond in #Amersfoort bij #isooknu leuke contacten opgedaan. Wij waren erbij pic.twitter.com/g8htGNWgQt
 ONO-ONO MAGAZINE


ono-ono magazine on the spot ono-ono is Japans voor: zoveel mensen, zoveel woorden. Het ono-ono,magazine on the spot-team zet de woorden van de deelnemers en beelden van jouw evenement – kort na afloop – om in een tijdschrift. Zo blijft jouw evenement ook in de toekomst dichtbij. www.ono-ono.nl Neem voor jouw ono-ono magazine contact op met: Akimoto (grafische vormgeving) Gijsbert Raadgever (06- 51626041).

Het ono-ono team bestond deze keer uit: Redactie: Simone Bommeljé, www.aliceinbusinessland.nl Eindredactie: Sandra Ekkelboom, www.sandraspelt.nl Fotografie: Ruud van der Graaf, www.ruudvandergraaf.nl Vormgeving: Gijsbert Raadgever, www.akimoto.nl

Profile for ONO-ONO

Ono ono amersfoort toekomst issuu  

Elke dag weer kunnen we verschil maken. We leven in een tijd van keuzes. Keuzes voor de korte termijn, en ook stappen met gevolgen op langer...

Ono ono amersfoort toekomst issuu  

Elke dag weer kunnen we verschil maken. We leven in een tijd van keuzes. Keuzes voor de korte termijn, en ook stappen met gevolgen op langer...

Profile for ono-ono