Page 1

v r a Ja

g a l ers

1 1 20

AmersfoortBreed is gefinancierd met steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie


Inhoud Samenvatting

4

1. Inleiding 

6

2. Achtergronden 

8

2.1 Projectorganisatie 

8

2.2 Doelstellingen en ambitie 

8

2.3 Met wie en voor wie 

10

2.4 Doelgroepen 

10

2.5 Communicatie 

10

2.6 De visie op diensteninnovatie 

11

2.7 Andere breedbandinitiatieven in Amersfoort 

11

3. Voortgang en resultaten 

14

3.1 Verkenningen 

15

3.2 Pilot Zorg 

15

3.3 Pilot Onderwijs 

16

3.4 Pilot Wijk TV 

17

3.5 Pilot Cultuureducatie 

19

3.6 Pilot Cultuuronline 

20

3.7 Pilot Cultuurhistorie 

20

3.8 Pilot Sport 

21

3.9 Openheid glasvezelnetwerk in Amersfoort 

21

3.10 Amersfoort in Branche Innovatiecontract iMMovator en TNO 

22

3.11 Service Design innovatie Amersfoort 

22

3.12 Businesskansen voor Amersfoortse ondernemers 

23

3.13 AmersfoortBreed inspiratiedag 

23

3.14 Gemaakt in Amersfoort XXL 

23

3.15 Deelname aan events 

23

4. En dan... 2012!

24


Samenvatting

AmersfoortBreed is onderdeel van het project Amersfoort Innovatief Sterk, dat mede mogelijk is dankzij provinciale en Europese subsidies, gericht op innovatie en ondernemerschap in de creatieve industrie en ICT. Het project AmersfoortBreed stimuleert in de regio Amersfoort de ontwikkeling van innovatieve breedbanddiensten via digitale netwerken. Het biedt kansen voor nieuwe en duurzame business in de regio en geeft instellingen en bewoners nieuwe digitale mogelijkheden op gebied van zorg, onderwijs, media, cultuur en sport.

Met wie en voor wie

Verkenning en pilots

AmersfoortBreed werkt samen met tientallen zelfstandige partners uit de stad en de regio: organisaties uit de zorg, het onderwijs, de media, cultuur en sport. De ontwikkeling van diensten vindt plaats in een open innovatie omgeving. Kennis wordt ingebracht, ontwikkeld en gedeeld. ICT en creatieve bedrijven uit de regio werken samen met de partners aan de nieuwe diensten. Alle bedrijven die werkzaamheden voor AmersfoortBreed doen worden via aanbestedingen geselecteerd. AmersfoortBreed functioneert als stimulans, als een facilitator. Dit is de beste waarborg dat de markt de verdere ontwikkeling zelf oppakt. Belangrijke doelgroepen zijn zowel de maatschappelijke instellingen die nieuwe breedbanddiensten ontwikkelen en aanbieden als de ICT en creatieve bedrijven die zulke breedbanddiensten technisch en qua design en interactie tot stand kunnen brengen. Tot slot zijn natuurlijk de bewoners van de regio Amersfoort een doelgroep van het project.

AmersfoortBreed wil concreet maken wat er mogelijk is met breedband. Daarom vonden er in 2011 zeven pilots plaats en één verkenning. De verkenning ging over de kansen die GEO-ICT biedt om nieuwe breedbanddiensten te ontwikkelen. Dit heeft concreet opgeleverd dat er in Amersfoort vanaf 2012 een initiatief is voor Open Data Amersfoort, waarin private en publieke organisaties gaan samenwerken aan Open Data.

Doelstellingen De doelstellingen van het project AmersfoortBreed centreren zich rond het vergroten van het aanbod en gebruik van breedbanddiensten, op allerlei manieren. Van groot belang is het vliegwieleffect: AmersfoortBreed stimuleert en zwengelt aan en is zelf geen partij die diensten ontwikkelt en in de markt zet. Dat is aan de bedrijven en instellingen in de regio.

4

AmersfoortBreed | Jaarverslag 2011

Overige resultaten • Overeenkomst met Reggefiber over Openheid glasvezelnetwerk in Amersfoort. • Deelname aan Branche Innovatie Contract iMMovator en TNO over toegang FttH en ConnectedTV. • Samenwerking met Amersfoort Creatieve Stad: Service Design innovatie Amersfoort. • Bijeenkomst Businesskansen voor Amersfoortse ondernemers. • AmersfoortBreed inspiratiedag voor partners AmersfoortBreed • Deelname aan diverse events. • Mede-organisatie van Gemaakt in Amersfoort XXL

index

vorig hoofdstuk volgend hoofdstuk


1 2 3

Pilots

Partner(s)

Resultaten

ICT en Creatieve Bedrijven

Zorg

Beweging 3.0

• Online community PAL4 live • Twee miniprojecten: persoonlijk museum en Vita3 • Service Design traject

FocusCura

Persoonlijk Museum Gabor Visuals, Mrs. Slocombe, Bea van de Bovenkamp Vita3 Lillian Brinks, Integration bv, Helder Ontwerp. Service Design: ideate

Onderwijs

WijkTV

Bibliotheken Eemland, Archief Eemland, Vathorst College, Meridiaan College

Stichting Bewoners Netwerken Amersfoort, Stichting Glasvezel Leusden, Achterveld en Stoutenburg (GLAS)

• Basisschool De Vuurvogel: experiment met informatie via videoschermen • Vathorst College: aantal activiteiten om ervaring op te doen met video in scheikundelessen

Vuurvogel Stichting Bewoners Netwerken Amersfoort

WijkTV kanalen actief via http://kijk.glaset.tv • DorpsTV Hooglanderveen • HooglandTV • AmersfoortTV • KEIk nou EENS, • DorpsTV Achterveld.

ICASUS, LUUKZ, Avantgarde Media, NetChange

Vathorst College Heelhelder, ZwartBont en Dastem

Vrijwilligers WijkTV konden cursus volgen over videoreportages maken.

4 5 6 7

KNP besloot in 2011 om HooglandTV via hun IP-TV platform als pilot uit te zenden vanaf voorjaar 2012. Cultuureducatie

Scholen in de Kunst

• Oplevering Vulkaaneiland (online muzieklesondersteuning) • Twee miniprojecten: Xpressor en Kunst in de Scholen • Doorontwikkeling Xpressor. Lancering verwacht zomer 2012.

Cultuuronline

Cultuurhistorie

Sport

Vulkaaneiland Pesch Projects, Axendo, Admium, BramsToegevoegdeWaarde, ideate, Xpressor 2AIM, Lab-O, Em!le Design Kunst in de Scholen Panter Media, Siliogogo, Vormkracht

Bibliotheken Eemland, Citymarketing Regio Amersfoort, De Flint, Theater De Lieve Vrouw, Amersfoort in C, De Kelder, De Kamers

• Ontwikkeling open source platform voor nieuwe portal www.tijdvooramersfoort.nl:

Archief Eemland, Museum Flehite, Amersfoort in C

Oplevering vier digitale diensten voor cultuurhistorie: • mobiele applicatie Amersfoort op de Kaart • een layar-applicatie • een interactieve tafel • nieuwe versie Amersfoort op de Kaart

abc Media, Studio Sophisti, Nico van Maastricht, Veldhuizen Communicatie

Miniprojecten: • KEI Gids • MijnStadskast033

MijnStadskast flinc.create, Bureau MT, Zinnenprikkelend

• Ontwikkeling ClubTube • Ontwikkeling eerste versie online tagging tool • Voorbereiding live webcasting

Noterik

ASC Nieuwland

i-Tibor, 2AIM, Halmos IM, Dastem OOiP

• Ontwikkeling nieuwe UITagenda in tijdvooramersfoort.nl

KEIGids Klaarhelder, Het Ontdekkings-bureau, Mirjam Janssen tekst en onderzoek

Zaphyrion, Smulders AV, TNO


1 6

AmersfoortBreed | Jaarverslag 2011

index

vorig hoofdstuk volgend hoofdstuk


Inleiding

In dit jaarverslag vindt u een overzicht van alles wat er in het kader van AmersfoortBreed heeft plaatsgevonden in 2011. Hoofdstuk 2 behandelt de achtergronden van het project: wat zijn de doelstellingen? In welk kader vindt dit project plaats? Hoe ziet de projectorganisatie eruit? Welke rol speelt communicatie? In hoofdstuk 3 vindt u een overzicht van de voortgang en de resultaten. Dit is voor een groot deel te koppelen aan de doelstellingen, maar uiteraard is er ook sprake van voortschrijdend inzicht. Hoofdstuk 4 behandelt de plannen en ambities voor 2012.

index

vorig hoofdstuk volgend hoofdstuk

AmersfoortBreed | Jaarverslag 2011

7


2 8

AmersfoortBreed | Jaarverslag 2011

index

vorig hoofdstuk volgend hoofdstuk


Achtergronden De economie van regio Amersfoort biedt volop kansen om te innoveren met ICT, creativiteit en breedband. De gemeente wil het lokale en regionale potentieel maximaal benutten en investeert daarom in innovatie en ondernemerschap, met een subsidie van de Europese Unie. Dat gebeurt binnen het project Amersfoort Innovatief Sterk, een project dat zich specifiek richt op de ICT en de creatieve industrie. AmersfoortBreed is één van de deelprojecten in Amersfoort Innovatief Sterk. Het project biedt kansen voor nieuwe en duurzame business in de regio en geeft instellingen en bewoners nieuwe digitale mogelijkheden op gebied van zorg, onderwijs, media, cultuur en sport.

2.1 Projectorganisatie AmersfoortBreed heeft een kleine projectorganisatie onder leiding van Jouko Huismans. Hij werkte in 2011 samen met Marcel Wilmink. Jennifer Feaster volgde Marcel in november 2011 op. Erwin Veldhuizen was in 2011 de webredacteur/ communicatiemedewerker. Wanda Dijkstra nam in januari 2012 zijn taken over.

2.2 Doelstellingen en ambitie AmersfoortBreed stimuleert de ontwikkeling van innovatieve breedbanddiensten via digitale netwerken. Het supersnelle breedband biedt nieuwe mogelijkheden voor communicatie, samenwerking en dienstverlening via internet in combinatie met televisie, mobiel en vele andere digitale apparaten. Met name de regionale en/of de hyperlokale digitale diensten op gebied van zorg, onderwijs, media, cultuur en sport zijn een nieuw, zeer kansrijk gebied. Voorbeelden zijn wijktelevisie, online zorgdiensten, een regionale vrijetijdsportal en online cultuureducatie.

4. Het activeren en stimuleren van bedrijven en instellingen om in bedrijfs- en beleidsstrategieën structureel aandacht te besteden aan diensteninnovatie en het ontlokken van publieke en private investeringen in de ontwikkeling en het gebruik van breedbanddiensten. Verder is het de nadrukkelijke ambitie dat Amersfoort een voorloper wordt op het gebied van innovatieve breedbanddiensten en -gebruik.

Ambitie Gemeente Amersfoort heeft de volgende ambitie geformuleerd: Regio Amersfoort gaat in de komende 3 jaar een top 5 positie in Nederland verkrijgen op het gebied van diensteninnovatie op breedbandnetwerken. De regio weet deze positie stevig vast te houden en te benutten voor een duurzame economische ontwikke-

De specifieke doelstellingen van het project AmersfoortBreed zijn: 1. Het aanbod en gebruik van breedbanddiensten vergroten. 2. De regionale en lokale markt van diensteninnovatie met hoogwaardige breedbandnetwerken activeren en integraal ontwikkelen voor de creatieve en ICT-industrie. 3. Het ontwikkelen, opbouwen en delen van relevante praktijkkennis en ervaring met digitale diensten door bedrijven en instellingen in de regio Amersfoort.

index

vorig hoofdstuk volgend hoofdstuk

ling en maatschappelijke innovatie. Het gaat er immers om dat bewoners, bedrijven, instellingen, onderwijs en de overheid optimaal de mogelijkheden van breedband kunnen gaan benutten. Dit is een economisch èn een maatschappelijk belang.

AmersfoortBreed | Jaarverslag 2011

9


Gebruiker

Innovatief dienstconcept

Technologie

Organisatie

Visie diensteninnovatie

2.3 Met wie en voor wie Gemeente Amersfoort is initiatiefnemer van het project en werkt binnen het project samen met diverse partners uit de stad en regio op gebied van zorg, onderwijs, media, cultuur en sport: • • • • • • • • • • • • • • • • •

Stichting GLAS Archief Eemland ASC Nieuwland Beweging 3.0 Bibliotheken Eemland Gemeente Leusden De Kamers Podium De Kelder Theater De Lieve Vrouw Meridiaan College Museum Flehite Stichting Bewoners Netwerken Amersfoort Scholen in de Kunst Vathorst College De Flint Amersfoort in C City Marketing regio Amersfoort

2.4 Doelgroepen Doelgroepen waar het project zich primair op richt, zijn zowel de maatschappelijke instellingen die nieuwe breed-

10

AmersfoortBreed | Jaarverslag 2011

banddiensten ontwikkelen en aanbieden als de creatieve ondernemingen en ICT-bedrijven die dienstverlenend zijn aan deze maatschappelijk instellingen die breedbanddiensten willen aanbieden aan hun klanten of doelgroep. In tweede instantie zijn ook de bewoners van de regio Amersfoort een doelgroep van het project: zij zijn uiteindelijk de mensen die gebruik maken van de nieuwe breedbanddiensten.

2.5 Communicatie Belangrijk onderdeel van het project is de communicatie over de ontwikkelingen rond breedbanddiensten. Deze communicatie richt zich op: 1. politiek en beleidsmatig betrokkenen om hen te informeren, om verantwoording af te leggen over de voortgang en resultaten en om hen te betrekken bij belangrijke tussentijdse afwegingen. 2. (potentiële) partners en dienstenontwikkelaars om hen te informeren over de mogelijkheden van diensteninnovatie en om hen te enthousiasmeren en te activeren. 3. (potentiële) afnemers van diensten, oftewel de bewoners van Amersfoort en Leusden om hen te informeren over nieuwe digitale diensten en mogelijkheden en om hen te enthousiasmeren en te activeren om gebruik te maken van deze diensten. Partners hierin zijn de Stichting Bewoners Netwerk Amersfoort (SBNA) en de Stichting Glasvezel Leusden Achterveld Stoutenburg (GLAS).

index

vorig hoofdstuk volgend hoofdstuk


Het project AmersfoortBreed gebruikt in de communicatie elementen uit de huisstijl van het verwante project Amersfoort Creatieve Stad. Ook de logo's van de gemeente Amersfoort, van de Europese Unie en van de Provincie Utrecht komen voor in de vormgeving van de communicatiemiddelen.

2.6 De visie op diensteninnovatie Het werken aan diensteninnovatie begint met een visie op diensteninnovatie. We gebruiken hoogwaardige en nieuwe technologieën, maar deze zijn niet leidend voor de opzet van de dienst (‘technology push’). Dit zijn slechts de middelen die ons ter beschikking staan. Een nieuwe breedbanddienst is ook geen doel op zich. Het moet een duidelijke meerwaarde opleveren voor de organisatie die de dienst aanbiedt en de dienst moet op een gezonde wijze te exploiteren zijn. Bovendien moet de gebruiker de meerwaarde van de dienst ervaren. Diensteninnovatie is een manier om organisatie, gebruiker en techniek bij elkaar te brengen. De focus in het project ligt daarom op het in de praktijk ontwikkelen van een robuust, innovatief dienstconcept. Een dienstconcept waar de gebruiker wat aan heeft, dat de organisatie meerwaarde biedt en dat slim gebruik maakt van de technologie. Methoden als ServiceDesign en Business Model Innovation zijn daar zeer bruikbaar voor. AmersfoortBreed kiest nadrukkelijk voor een open innovatie-

index

vorig hoofdstuk volgend hoofdstuk

omgeving. Iedereen kan kennis inbrengen, ontwikkelen en delen. ICT en creatieve bedrijven uit de regio werken samen met de partners aan de nieuwe diensten. Selectie van bedrijven die werkzaamheden voor AmersfoortBreed doen vindt plaats via aanbestedingen. AmersfoortBreed functioneert als stimulans, als een facilitator. Dit is de beste waarborg dat de markt de verdere ontwikkeling zelf opgepakt.

2.7 Andere breedbandinitiatieven in Amersfoort Het is natuurlijk niet zo dat er alleen breedbandinitiatieven vanuit AmersfoortBreed zijn. Gelukkig niet. Een aantal mooie voorbeelden van organisaties die ook breedbanddiensten ontwikkelen, zijn: • Medisch centrum Vathorst • Amerpoort • Kerken met KerkTV • Basisschool de Vuurvogel • Kamp Amersfoort

AmersfoortBreed | Jaarverslag 2011

11


Voetbalvereniging ASC Nieuwland wilde ontdekken hoe sportverenigingen gebruik kunnen maken van alle nieuwe mogelijkheden van video en breedband.


3 14

AmersfoortBreed | Jaarverslag 2011

index

vorig hoofdstuk volgend hoofdstuk


Voortgang en resultaten

Wat kun je met breedband? Dat dat veel is, moge duidelijk zijn. AmersfoortBreed maakt dat concreet. Daarom hebben wij een verkenning gedaan en zeven pilots opgezet.

3.1 Verkenningen Welke nieuwe en kansrijke breedbandtoepassingen zijn er mogelijk in de regio Amersfoort? Wat zijn belangrijke ontwikkelingen, technisch en anderszins, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan voor breedbanddiensten? Dat heb je niet zomaar in kaart. Daar zijn verkenningen voor nodig. In 2011 is één verkenning afgerond. Daarnaast zijn de verkenningen ‘Groene Stad’ en ‘Open Data Amersfoort’ in het najaar van 2011 gestart. De overige verkenningen starten in 2012.

Verkenning GEO-ICT en breedband Nexpri heeft deze verkenning in 2011 gedaan met een afronding in oktober 2011. Diverse bedrijven en instellingen uit de regio werkten hierin samen.

Resultaat verkenningen De spin off is de start van het initiatief Open Data Amersfoort op 6 oktober 2011. Tijdens deze bijeenkomst kwamen publieke en private partijen overeen te gaan samenwerken rond Open Data: overheden stellen hun gegevens ter beschikking aan bedrijven en instellingen. Hierbij gaat het om data rond bodemgebruik, voorzieningen, wegwerkzaamheden, milieu, informatie over veiligheid, bomen, vergunningen, enzovoort.

beschikbare parkeerplaatsen tot digitale meldpunten voor inwoners. Dat leidt tot economische en maatschappelijke meerwaarde. Voor overheden biedt het mogelijkheden om met de data meer waardevolle diensten te creëren dankzij de communicatie- en adviesinspanningen van instellingen en bedrijven. De deelnemers aan de bijeenkomst hebben ruimhartig technieken, kennis en uren ter beschikking gesteld om ontwikkelingen verder te brengen.

3.2 Pilot Zorg In die situaties waarin het niet per se nodig is dat zorgverlener en zorgvrager elkaar in persoon ontmoeten, zijn digitale zorgdiensten een belangrijke aanvulling op de reguliere zorg. Zowel voor de zorgvrager als voor de mantelzorgers maken digitale diensten zorg efficiënter en beter.

Doelen • Afgeronde pilot Zorg op afstand • Businesscase voor opschaling Zorg op afstand met een breed dienstenpakket • Kennis en ervaring en een meer effectieve samenwerking tussen instanties

Resultaten zorg lees meer over deze ‘Nationale Satellietbank’

• online community PAL4 • twee mini-projecten

Door het openstellen van gegevens kunnen bedrijven innovatieve toepassingen ontwikkelen, van interactieve kaarten met

index

vorig hoofdstuk volgend hoofdstuk

AmersfoortBreed | Jaarverslag 2011

15


Beweging 3.0 lanceert PAL4 Community PAL 4 brengt mensen via een online community met elkaar in contact. Het biedt op termijn mogelijkheden voor zorg op afstand. Beweging 3.0 lanceerde als eerste zorgorganisatie in Nederland een PAL 4 Community in Leusden en Achterveld. maak kennis met PAL 4

Twee miniprojecten Service Design In samenwerking met Beweging 3.0 en Amersfoort Creatieve Stad heeft AmersfoortBreed een start gemaakt met een ServiceDesign-traject voor de ontwikkeling van innovatieve diensten. Dit traject liep tot juli 2011. Dit traject heeft twee miniprojecten opgeleverd: het Persoonlijk Museum en Vita3. De miniprojecten leveren prototypes op van innovatieve dienstconcepten waarin geavanceerde technologie, de gebruiker en de organisatie slim en creatief bij elkaar komen. Deze prototypes bieden de basis om de producten in een volgende fase daadwerkelijk te realiseren. Persoonlijk Museum
 In het Persoonlijk Museum zetten mensen hun levensverhaal online om naar beelden en delen dat met vrienden en familie. Het is voor deelnemers mogelijk aan te geven welke scholen zij hebben doorlopen, waar zij gewerkt hebben, wat zij hebben meegemaakt en wie zij hebben leren kennen. Hieruit ontstaat een grafische weergave van uw leven, waar u virtueel doorheen kunt ‘wandelen’.

16

AmersfoortBreed | Jaarverslag 2011

Vita3 De internettoepassing Vita3 stimuleert mensen een vitaal leven te leiden. Het bevordert de zelfstandigheid, door in te spelen op wat mensen zelf nuttig en nodig vinden bij het verbeteren van hun eigen vitaliteit en zelfstandigheid. Mensen kiezen een aantal applicaties voor dagelijks gebruik, gebaseerd op hun eigen behoeften, interesses en gebruiken, zoals ‘weet wat je eet’ of ‘hoe laat komt de hulp’. Indien gewenst kan een deelnemer aan Vita3 zich laten volgen, bijvoorbeeld door hulpverleners van Beweging 3.0 of door familie.

3.3 Pilot Onderwijs Breedband biedt oneindig veel interessante mogelijkheden om het onderwijs te vernieuwen en te verbeteren. In samenwerking met Bibliotheken Eemland, Archief Eemland, het Vathorst College en het Meridiaan College heeft AmersfoortBreed in 2011 de pilot onderwijs voorbereid.

Doelen • Afgeronde pilot Multimediale Leeromgeving • Afgeronde pilot koppeling Virtuele Bieb aan Multimediale leeromgeving • Afgeronde pilot koppeling Digitaal Archief Eemland aan Multimediale leeromgeving • Uitstekende basis voor opschaling naar alle onderwijsinstellingen in Amersfoort • Relevante kennis en praktijkervaring en een meer effectieve samenwerking tussen instanties

index

vorig hoofdstuk volgend hoofdstuk


• Impuls aan vernieuwing en verbetering van het onderwijs in Amersfoort

Resultaten onderwijs Begin 2011 werd duidelijk dat de pilot met een multimediale leeromgeving anders moest. Enerzijds omdat er op landelijk niveau veel ontwikkelingen zijn op dit gebied: het meeliften op deze ontwikkeling is een betere keuze voor het onderwijs. Anderzijds bleek een grootschalige pilot niet goed aan te sluiten bij de werkwijze van de onderwijsinstellingen. Kleinschaliger, bottom-up pilots bleken beter te werken. Zo experimenteert basisschool De Vuurvogel met twee dingen: • online video-omgeving ter vergroting van de ouderbetrokkenheid • narrowcasting op beeldschermen in de school met relevante informatie van de school en van activiteiten in de wijk die van belang zijn voor de ontwikkeling van de kinderen. Denk aan informatie van de bibliotheek, Scholen in de Kunst en de sportverenigingen. Scholengemeenschap Vathorst College heeft een aantal kleinschalige activiteiten uitgevoerd om ervaring op te doen met het gebruik van video in scheikundelessen.

3.4 Pilot Wijk TV Als er iets toekomst heeft, dan is het wel wijktelevisie. Dat bleek in 2011 heel duidelijk. WijkTV groeit hard en het

index

vorig hoofdstuk volgend hoofdstuk

einde is nog lang niet in zicht. AmersfoortBreed ondersteunt initiatieven op het gebied van Wijk- of DorpsTV die gebruik willen maken van de mogelijkheden en de licentie van de SBNA. Dit is de meest laagdrempelige en goedkope manier om WijkTV op zetten. Daarnaast zijn er ook andere initiatieven, zoals Vathorst TV, met een eigen stichting en een eigen licentie-aanvraag. Waar mogelijk is er samenwerking, zoals met de lokale omroep Mediagroep E.V.A.

Doelen • Afgeronde pilot Wijk TV in heel Amersfoort en Leusden • Wijkgerichte communicatie naar en tussen bewoners • Betere samenwerking en synergie tussen organisaties Partners: Stichting Bewoners Netwerken Amersfoort (SBNA) en Stichting Glasvezel Leusden Achterveld en Stoutenburg (GLAS)

Resultaten WijkTV Het is gelukt om de vijf geplande WijkTV-kanalen op internet te realiseren. Via http://kijk.glaset.tv zijn de volgende zenders te bekijken: • De Glaset DorpsTV Hooglanderveen • HooglandTV • AmersfoortTV • KEIk nou EENS • De Glaset DorpsTV Achterveld

AmersfoortBreed | Jaarverslag 2011

17


krijg een indruk van hoe Vulkaaneiland tot stand kwam

Verder zijn er drie zenders al via de televisie te ontvangen: • De Glaset DorpsTV Hooglanderveen • HooglandTV • De Glaset DorpsTV Achterveld

3.5 Pilot Cultuureducatie Bij de pilot Cultuureducatie werkte AmersfoortBreed samen met Scholen in de Kunst.

Resultaten cultuureducatie Jongerenzender KEIknouEENS heeft een eigen video on demand kanaal binnen het TV-platform van GlashartMedia en is dus ook zichtbaar op televisie De redactiestructuur van WijkTV zit nu goed in elkaar. Daarnaast zijn er professionele TV-faciliteiten, zodat de organisatie klaar is voor opschaling in Amersfoort en Leusden.

Vulkaaneiland Online muzieklesondersteuning waarin leerlingen en docenten live videocontact hebben en videoinstructies en –oefeningen met elkaar kunnen delen: dat is Vulkaaneiland. Scholen in de Kunst is er in 2011 mee begonnen voor gitaar- en slagwerkles en gaat het in 2012 uitbreiden voor andere soorten muziekonderwijs en voor cursisten theater en musical.

Overige resultaten WijkTV op KPN glasvezel KPN heeft eind 2011 besloten HooglandTV als pilot uit te gaan zenden op het IP-TV platform van KPN. Dit gebeurde in december 2011 en is een landelijke primeur. De wens is natuurlijk dat alle wijk- en dorpszenders en lokale zenders uiteindelijke via glasvezel op televisie te zien zijn, bij alle providers. AmersfoortBreed zet zich daar ook in 2012 voor in. Opleidingen Vrijwilligers van de wijk- en dorpszenders konden in 2011 een cursus volgen over het maken van video-items. Vijf keer vond er zo’n cursus plaats; alle keren goedbezocht en zeer positief beoordeeld. De cursussen helpen bij het tot stand komen van nieuwe WijkTV kanalen door het samenbrengen van gelijkgezinden. Ook vrijwilligers van VathorstTV en de lokale omroep Mediagroep E.V.A. sloten aan bij deze cursus. bekijk een filmpje over de cursussen

index

vorig hoofdstuk volgend hoofdstuk

Website Scholen in de Kunst De nieuwe website van Scholen in de Kunst is sinds november 2011 in ontwikkeling. Een samenwerkingsverband van Axendo, Admium en BramsToegevoegdeWaarde realiseert deze site, die naar verwachting eind maart 2012 klaar is. Vernieuwend is het onderdeel Xpressor, dat cursisten en docenten op een uitdagende manier helpt te leren, snel resultaat te boeken en dat te delen met familie en vrienden. Het systeem daagt uit en motiveert door gamification en social sharing. Xpressor is klaar in augustus 2012. bekijk de presentatie over Xpressor

Twee miniprojecten Service Design In samenwerking Scholen in de Kunst en Amersfoort Creatieve Stad heeft AmersfoortBreed een start gemaakt met een ServiceDesign-traject voor de ontwikkeling van innovatieve diensten. Dit traject liep tot juli 2011. In dit traject zijn twee miniprojecten opgezet: Xpressor en Kunst in de Scholen. De miniprojecten leveren prototypes op

AmersfoortBreed | Jaarverslag 2011

19


van diensten, een innovatief dienstconcept waarin geavanceerde technologie, de gebruiker en de organisatie slim en creatief bij elkaar komen. Deze prototypes bieden de basis om deze producten in een volgende fase daadwerkelijk te realiseren.

3.6 Pilot Cultuuronline Partners: Bibliotheken Eemland, Citymarketing regio Amersfoort, De Flint, Theater De Lieve Vrouw, Amersfoort in C, Museum Flehite, De Kelder en De Kamers. Er zijn veel verschillende websites waarop mensen kunnen zien wat er zoal te doen is in Amersfoort en omstreken. Dat is niet overzichtelijk. De regio Amersfoort wil daarom één vrijetijdsportal realiseren met informatie over cultuur, recreatie, horeca en winkelen. De verschillende initiatieven voor het ontsluiten van vrijetijdsinformatie komen samen in de nieuwe website www.tijdvooramersfoort.nl, waar alle vrijtijdsinformatie op één plaats aantrekkelijk en overzichtelijk bij elkaar staat. Het doel is, om meer mensen gebruik te laten maken van de culturele- en vrijetijdsvoorzieningen in Amersfoort en omgeving. De site www.tijdvooramersfoort.nl krijgt stapsgewijs en met open innovatie uitbreidingen met nieuwe toepassingen. Met name de content erin biedt veel mogelijkheden om nieuwe innovatieve breedbanddiensten voor bezoekers aan de regio Amersfoort en de bewoners te ontwikkelen. Hieraan werkt AmersfoortBreed in 2012. Door de samenwerking aan te gaan met ondernemers op het gebied van cultuur, toerisme, horeca en detailhandel willen we cross-selling bevorderen. Door ondernemers de kans te geven om via de portal te communiceren maken we de site ook steeds minder afhankelijk van subsidies.

Resultaten cultuuronline • Stap 1 tijdvooramersfoort.nl ombouwen naar Wordpress, een open source platform • Stap 2 integratie UITagenda (oplevering maart 2012) • Stap 3 verbreding met innovatieve breedbanddiensten (gepland voor 2012)

20

AmersfoortBreed | Jaarverslag 2011

3.7 Pilot Cultuurhistorie Partners: Archief Eemland en Museum Flehite

Vier digitale diensten In 2011 zagen vier digitale diensten het levenslicht: • de mobiele applicatie van Amersfoort op de Kaart • een Layar applicatie • de interactieve tafel • een nieuwe versie van Amersfoort op de Kaart

Twee miniprojecten In samenwerking Archief Eemland en Museum Flehite en Amersfoort Creatieve Stad heeft AmersfoortBreed een start gemaakt met een ServiceDesign-traject voor de ontwikkeling van innovatieve diensten. Dit traject liep tot juli 2011. In dit traject zijn twee miniprojecten opgezet: Kei en MijnStadskast033. De miniprojecten leveren prototypes op van diensten, innovatief dienstconcept waarin geavanceerde technologie, de gebruiker en de organisatie slim en creatief bij elkaar komen. Deze prototypes bieden de basis om deze producten in een volgende fase daadwerkelijk te realiseren.

Kei, Ontdekkingsgids van Amersfoort
 Via Kei delen Amersfoorters hun liefde voor de stad met elkaar. Gebruikers kiezen via een mobiele applicatie, website of touch table wat ze willen zien en beleven. Daarna kiezen ze een gids: een virtuele gids of een bestaande Amersfoorter. De gids vertelt verhalen over bijzondere plekken of wijst op een goed restaurant of een interessante theatervoorstelling. Wie zelf verhalen over de stad wil vertellen, kan via Kei

index

vorig hoofdstuk volgend hoofdstuk


lees meer over Amersfoort op de Kaart

Partner ASC Nieuwland

Resultaten sport

gids worden, zelf een route door de stad uitzetten en eigen foto’s en filmpjes toevoegen. De gids kan ook opdrachten voor de wandelaars maken. Zo ontstaat voor ieder kinderfeestje, bedrijfsuitje of schoolklas een passend programma.

MijnStadskast033 MijnStadskast033 is een persoonlijk online archief waarin je als bewoner van Amersfoort je persoonlijke verhalen, foto’s en filmpjes kunt archiveren en delen met andere ‘kastcontacten’. Je kunt er ook beeldmateriaal over Amersfoort in het heden en het verleden bewaren. MijnStadskast033 verbindt de inwoners van Amersfoort met verschillende partijen als Archief Eemland, Amersfoort op de Kaart en Museum Flehite. bekijk twee online magazines over Kei en MijnStadskast033

3.8 Pilot Sport Ook als het om sport gaat, biedt breedband interessante mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan diverse nieuwe manieren om de band met de club te versterken, videoanalyses van wedstrijden en trainingen, uitzendingen van belangrijke evenementen op WijkTV en videocommunicatie over het dagelijkse reilen en zeilen van de club.

Doelen • Afgeronde pilot ASC Nieuwland Digitaal • Overdracht van kennis en ervaring naar andere sportverenigingen • Afgeronde pilot Toolkit digitale sportclub

index

vorig hoofdstuk volgend hoofdstuk

Voetbalvereniging ASC Nieuwland wilde ontdekken hoe sportverenigingen gebruik kunnen maken van alle nieuwe mogelijkheden van video en breedband. De vereniging heeft het online concept ClubTube zelf ontwikkeld. Binnen ClubTube is van alles mogelijk, zoals videomateriaal met impressies van wedstrijden, historisch materiaal, interviews met sporters, instructies voor trainingen of voorlichtingsvideo’s over bijvoorbeeld letselpreventie. Het materiaal is te bekijken op internet, WijkTV en beeldschermen in het clubgebouw. Collection Embed Voor een goede integratie van ClubTube in elke willekeurige website van een sportvereniging was een geavanceerde videoplayer nodig. Met deze videoplayer kan de club zelf bepalen waar welke videocollecties verschijnen op de website. Dit heet ‘collection embed’. Deze videoplayer komt ook beschikbaar voor andere sportclubs dan ASC Nieuwland. Tagging-tool Samen met het bedrijf Zaphyrion heeft ASC Nieuwland een eerste versie ontwikkeld van de online tagging tool. Hiermee is het mogelijk momenten te markeren tijdens een evenement waarvan een live videoregistratie plaatsvindt. Als trainer kun je met deze tool bijvoorbeeld momenten aanwijzen waar je later tijdens de training op terug wilt komen. Als ouders van een voetballend kind kun je deze app ook gebruiken, bijvoorbeeld om de acties van je kind aan te wijzen, zodat je die later terug kunt kijken en kunt delen met vrienden en familie. En als club kun je via tags de belangrijkste momenten markeren en daarmee een mooie samenvatting van de wedstrijd samenstellen. De mogelijkheden zijn eindeloos en zeker niet alleen interessant voor sportclubs.

3.9 Openheid glasvezelnetwerk in Amersfoort Amersfoort is goed op weg met het gebruik van breedband. Bijzonder is de openheid van het glasvezelnetwerk, die

AmersfoortBreed | Jaarverslag 2011

21


mogelijk is dankzij intensief overleg en goede afspraken tussen gemeente en de eigenaar van het glasvezelnetwerk, het bedrijf Reggefiber. Op 4 november 2011 sloten de Gemeente Amersfoort en Reggefiber een overeenkomst over de openheid van het netwerk. Deze unieke overeenkomst maakt mogelijk dat iedereen kan beschikken over de faciliteiten die nodig zijn voor het realiseren van breedbanddiensten. Dienstaanbieders en eindgebruikers kunnen eigen virtuele netwerken krijgen op het glasvezelnetwerk. Deze netwerken zijn zeer veilig en betrouwbaar, omdat zij een rechtstreekse verbinding zijn, tussen dienstverlener en eindgebruiker. Deze overeenkomst is een kroon op het werk van de SBNA die al jaren heeft geknokt voor de openheid van het glasvezelnetwerk. De overeenkomst verzegelt de door hen bereikte openheid stelt deze beschikbaar voor alle bedrijven, instellingen en bewoners in de regio Amersfoort. lees meer over dit bijzondere moment. Met foto-impressie Het contract maakte van Amersfoort een belangrijke casus voor TNO en iMMOvator. Ook pikten veel media het nieuws op, waaronder nu.nl.

3.10 Amersfoort in Branche Innovatiecontract iMMovator en TNO Dat wat er kan met breedband, ligt voor veel bedrijven voor de hand. Maar hoe werkt het dan? Hoe gaat het ‘onder de

22

AmersfoortBreed | Jaarverslag 2011

motorkap’ precies? Om die vragen te beantwoorden, nam een aantal Amersfoortse bedrijven en AmersfoortBreed deel aan het nationale project Branche Innovatiecontract. Daarin werken iMMovator en TNO samen om innovatieve MKB-bedrijven inzicht te geven in de kansen voor nieuwe diensten in deze tijd. Fiber to the Home en ConnectedTV staan in het project centraal. TNO en iMMovator brengen samen met bedrijven de barrières in kaart en zoeken naar oplossingen. AmersfoortBreed is een belangrijke casus. Onderzoeksinstituut TNO organiseerde op 6 december 2011 een workshop over ‘Fiber to the Home’ in het Paviljoen bij AmersfoortBreed. Deze dag ging over de uitdagingen van het lokaal organiseren van videodiensten en de techniek bij het verkrijgen van toegang op de ‘managed service lane’.

3.11 Service Design innovatie Amersfoort In het project ServiceDesign innovatie Amersfoort zijn multidisciplinaire teams van creatieven en ict-ers aan de slag gegaan met een groep partners van AmersfoortBreed. In dit project werkte AmersfoortBreed samen met Amersfoort Creatieve Stad. Het project had twee doelen: • Het trainen van creatieve ondernemers en partners van AmersfoortBreed in de methodiek van Service Design • In een miniproject een prototype maken van een innovatieve breedbanddienst. Bij de ontwikkeling van deze dienst werd gebruik gemaakt van de methodiek van Service Design.

index

vorig hoofdstuk volgend hoofdstuk


bekijk een filmpje over de mini-projecten

Tijdens twee bijeenkomsten hebben achttien creatieve ondernemers uit Amersfoort hun prototypes van de miniprojecten aan partners van AmersfoortBreed gepresenteerd. In dit project hebben Beweging 3.0, Scholen in de Kunst en Archief Eemland en Museum Flehite meegedaan.

3.12 Businesskansen voor Amersfoortse ondernemers Kansen voor ondernemers liggen er genoeg als het gaat om breedband. Je kunt voor je eigen organisatie een breedbanddienst bedenken of er juist één ontwikkelen in opdracht van een ander. Op 18 januari 2011 konden Amersfoortse ondernemers kennis maken met de diverse mogelijkheden tijdens een bijeenkomst die AmersfoortBreed organiseerde samen met Amersfoort Creatieve Stad.

men een doorkijkje naar de toekomst: welke nieuwe breedbanddiensten zitten er nog in de pijplijn? Deze dag had als centraal onderwerp; wat is WijkTV en wat kan dat voor jouw organisatie betekenen? Velen waren verrast hoe simpel het eigenlijk werkt.

3.14 Gemaakt in Amersfoort XXL Poppodium De Kelder. Vrijdag 13 mei 2011. Niet voor het eerst, wel voor het eerst zo groot: de Gemaakt in Amersfoort markt. AmersfoortBreed was erbij, met een presentatie over de mogelijkheden van glasvezel. In het online magazine dat over deze dag verscheen, stond een interview met projectleider Huismans. lees het magazine

lees meer over de bijeenkomst. Met filmpjes

3.13 AmersfoortBreed inspiratiedag Als je eenmaal weet wat er kan, dan is nadenken over breedband heel inspirerend. Daarom vond in 2011 de AmersfoortBreed inspiratiedag plaats voor alle partners van AmersfoortBreed, de gemeente Amersfoort en de bewoners die actief zijn in de diverse teams van WijkTV. Op deze dag kregen de deelnemers een actueel en dynamisch overzicht van welke innovatieve diensten de partners van AmersfoortBreed al gerealiseerd hadden. Verder kreeg

index

vorig hoofdstuk volgend hoofdstuk

3.15 Deelname aan events • Gemaakt in Amersfoort XXL, mei (mede-organisatie, stands) • LOGEION Congres, juni (workshops) • MediaPark Jaarcongres 2011, juni (stand) • Conferentie Digitale Steden Agenda, juni (faciliteiten, presentatie) • Salon aan de Eem, juni (open huis over Service Design) • Workshop Open Data en GEO ICT, augustus (organisatie) • Open Lunch Oliemolenkwartier, maandelijks (bijwonen, beschikbaar zijn voor vragen)

AmersfoortBreed | Jaarverslag 2011

23


4 24

AmersfoortBreed | Jaarverslag 2011

index

vorig hoofdstuk volgend hoofdstuk


En dan... 2012! 2011 was een jaar van voorbereiden en de eerste concrete resultaten; in 2012 worden veel diensten opgeleverd en projecten afgerond. Een paar high lights vindt u hier.

index

Wat

Toelichting

Wanneer

Projectorganisatie

Nieuwe projectcoördinator: Jennifer Feaster. Nieuwe webredacteur/ communicatiemedewerker: Wanda Dijkstra.

Met ingang van begin januari

Verkenning Open Data

1. datasets van de gemeente beschikbaar stellen als open data
 2. Open Data Challenge met als thema Smart City; slim gebruik van open data in de stad. Prijsuitreiking tijdens Game in the City november 2012

Tot november 2012

Verkenning AmersfoortBreedTV

Businessplan voor CrossMediale WijkTV platform beschikbaar te stellen voor de hele stad.

Juni 2012

Xpressor

Innovatieve digitale leeromgeving voor cursisten en docenten. Op een uitdagende manier leren, snel resultaat boeken en je ontwikkeling delen met familie en vrienden.

Lancering verwacht zomer 2012

www.tijdvooramersfoort.nl

Nieuwe vrijetijdsportal voor bewoners en bezoekers regio Amersfoort. Ook op een mobiele applicatie

Lancering april 2012

Service Design en Zorg

Volgens de methodiek van Service Design wordt een innovatieve digitale omgeving ontwikkeld waarmee verpleegkundigen en mantelzorgers hun zorg beter kunnen organiseren.

Eerste prototype gereed juni 2012

CultuurTV

Verschillende cultuurinstellingen gaan samen met de WijkTV redacties CultuurTV opzetten. De cultuur komt naar je toe deze zomer!

Scholen in de Kunst

Scholen in de Kunst lanceert een prachtige nieuwe website waarin de breedbanddiensten zoals Xpressor geïntegreerd zijn. Het CMS is tevens het Open Source platform waarmee eenvoudig en flexibel nieuwe diensten ontwikkeld kunnen worden.

april 2012

ASC Nieuwland: eerste live uitzending via internet

http://www.amersfoortbreed.nl/voetbalkijken-op-jouw-manier-asc-nieuwland-testvernieuwende-tagging-tool. Met link om de uitzending terug te kijken.

Eerste keer 21 januari 2012

Amersfoort-in-C

KEIgids, de mobiele en culturele ontdekkingsgids voor en door Amersfoorters rond het museumlint

September 2012

Archief Eemland

TVapplicatie waarmee je op de TV interactief historische content van je eigen wijk kunt bekijken. Amersfoortopde Kaart op je TV,

September 2012

Toegang tot Fiber to the Home

TNO en iMMovator publiceren in een (online) “how-to boek” en een white paper waarin Amersfoort als casus is opgenomen.

eerste helft van 2012

vorig hoofdstuk volgend hoofdstuk

AmersfoortBreed | Jaarverslag 2011

25


Colofon

Gemeente Amersfoort / AmersfoortBreed Maart 2012

Teksten Jouko Huismans, projectleider Erwin Veldhuizen, communicatiemedewerker Wanda Dijkstra, communicatiemedewerker

Eindredactie Wanda Dijkstra, communicatiemedewerker

Vormgeving Simon Cordes, Akimoto

Fotografie Wil Groenhuijsen Paul Voorthuis www.amersfoortbreed.nl twitter: @amersfoortbreed

AmersfoortBreed Jaarverslag 2011  

In dit jaarverslag vindt u een overzicht van alles wat er in het kader van AmersfoortBreed heeft plaatsgevonden in 2011.