a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade
1 minute read

Heren 1 team op volle sterkte

HEREN 1 TEAM WEER OP VOLLE STERKTE

De winterperiode wordt normaal gesproken gebruikt om te evalueren wat er het afgelopen seizoen goed en fout is gegaan. Vervolgens is het dus trainen om voor het nieuwe seizoen naar nog grotere hoogtes te stijgen. Het was vorig jaar geen minne opgave voor ons sterteam, maar ze hebben zich fantastisch weten te weren tegen de ‘oude rotten’ van de hoofdklasse. Handhaving was het doel en dat hebben ze met glans weten te bereiken.

Dat dát dit jaar weer op het vizier staat, laat zich raden. De heren hadden echter wel een probleem met de wens van Jurjen om zich te bewijzen in het professionele circuit. Er werd naarstig in de golfende kennissenkring gezocht en in Friesland bleek een enthousiaste fanatiekeling op zoek naar een goed competitieteam. Paul Bootsma; 28 jaar, pas zes jaar verslaafd aan de golfsport, handicap 4. Hij vindt de drive zijn favoriete ‘slag’, zijn flexibiliteit is zijn kracht, het korte spel gaat lekker maar het putten heeft nog wat werk nodig. Deze sympathieke Fries past prima in het ambitieuze Gelpenberg team. De klik is er als er getraind wordt, de leeftijden en handicaps zijn redelijk gelijk en met Gijs als hun coach stimuleren ze elkaar om er nog meer uit te halen. Zoals gezegd; de ambitie is er, er wordt serieus getraind, maar ook serieus gelachen. Vorig jaar was alles nog nieuw, dit jaar willen ze laten zien dat ze bij de blijvers horen. De resultaten van hun prestaties zullen vast wel weer te zien zijn via de website en ‘leadingboard’. Wij blijven ze volgen en wensen hen in ieder geval alle succes voor het komende seizoen.

Jeanette Beltman

HERENTEAM 1 2020

Captain; Alex van Gelderen: handicap 2.0 Mart Karsenbarg handicap 0.2 Floris Vrolijk handicap 2.0 Kevin Reints handicap 2.9 Stefan Trip handicap 4.0 Paul Bootsma handicap 4.2

Alex van Gel deren

Kevin Reints

Stefan Trip

Paul Bootsma

Mart Karsen berg

Floris Vrolijk

This story is from: