1 minute read

Jacob Euving

Met het overlijden van onze oud-greenkeeper Jacob Euving op 26 januari 2020 hebben we afscheid genomen van iemand die de Gelpenberg vanaf het eerste uur heeft meegemaakt. Allereerst wensen wij de familie van Jacob sterkte toe bij de verwerking van het verlies. Jacob heeft de respectabele leeftijd van 91 jaar bereikt.

Jacob kwam na het opgeven van zijn activiteiten als boer in dienst van het werkvoorzieningsschap Odoorn. Dit werkvoorzieningsschap heeft meegewerkt aan de aanleg van de eerste negen holes. In mijn herinnering is Jacob samen met Albert Huisjes, Ger Aalbers en Frits Groote vanaf de ingebruikname van de golfbaan verantwoordelijk geweest voor het onderhoud. Later gingen zij over naar het werkvoorzieningsschap Marklanden, die daarna op zou gaan in de EMCO.

Op vrijdagmiddag speelden de greenkeepers samen met de leden van de baancommissie een rondje golf. De ronde werd traditioneel afgesloten met een borreltje. Op verjaardagen was er altijd wel een taart van de club voor de jarige.

Roelof Lanting kwam in 1992 als greenkeeper naar onze club. In dat jaar werd ook de nieuwe greenkeepersloods in gebruik genomen. Door het naar buiten slaan van een golfbal zou Jacob deze officieel in gebruik nemen. Gelukkig bleek het om een zogenaamd plofballetje te gaan. In 1994 ging Jacob met pensioen en werd besloten dat Roelof zijn opvolger zou zijn. Het bestuur heeft hem toen het speelrecht op de baan gegeven.

Jacob was ook vele jaren actief bij de plaatselijke voetbalvereniging VVSweel. Naar verluidt was hij tot op hoge leeftijd wekelijks langs het voetbalveld te vinden.

This story is from: